Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı"

Transkript

1 Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

2 Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş en uygun yaklaşımı bulmaktır.

3 hastaya zarar vermemek, etkin olmayan tıbbi yaklaşımlarla hasta güvenliğinin tehdit edilmesini ve gereksiz maliyetlerin engellenmesi ile ülke kaynaklarının korunmasını hedefler

4 uygun yaklaşım, yani kanıt retrospektif veya prospektif yapılan çalışmalardan elde edilir. kanıtın güvenilirliği için elde bulunan veriler değerlendirilir.

5 Sistematik review/ Meta-analizler..... Randomize kontrollü çalışmalar.... Vaka serileri ve olgu sunuları Uzmanların görüşü Kanıtın güvenilirliği

6 Sistematik review Bir konu ile ilgili görüşlerin daha önce yayınlanmış makalelerden, toplanıp, seçilip, değerlendirilip verilerin analiz edildiği makalelerdir. Klinik çalışmadan farkı. SR önemi Özet oluşturması, eksik çalışmaların tespiti, transfüzyon tıbbında açıkların belirlenmesi, tekrarların azaltılarak, az yapılmış çalışmaların teşvik edilmesi

7 kanıta dayalı tıp, tıbbın dinamik yapısı nedeniyle kısa aralıklarla değişim göstermelidir. Ne kadar güvenilir??

8 Negatif sonuçlu çalışmaların yayınlanmasındaki sorunlar, Online dergilerin varlığı nedeniyle çalışmaların düşük kaliteli olması, Çıkar düşüncesi (conflict of interest), Çalışmaya alınan hasta gruplarında ko-morbid durumlar olmadığı için ve Hasta takipleri klinik çalışmalarda rutin pratiğe göre çok daha iyi. sonuçların klinik çalışmalarda daha iyi çıkabilmesi kanıtı zayıflatıcı durumlardır.

9 Kanıta dayalı tıpta ülke bazında verilerin toplanıp değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Tanı ve tedavi rehberleri ancak toplanmış verilerle elde edilir.

10 Kan bankacılığına nasıl uygulanır?

11 Güvenli kan/kan ürünü sağlanması halkın sağlığını göstermekle birlikte halk sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Akut ve kronik komplikasyonların takibi ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi transfüzyon tıbbında kanıt edinme açısından son derece önemlidir. Kanıta dayalı ulusal transfüzyon rehberleri oluşturulmasında da bu veriler kullanılmalıdır.

12 Transfüzyon tıbbında amaç, olabilecek zararları azaltmak veya ortadan kaldırmaktır

13 HIV ve Hepatit C bulaşının olduğu dönemlerde güvenli transfüzyon için kanıta dayalı tıp yaklaşımı hakimdi. HIV ve HCV nin transfüzyon yolu ile bulaştığı kesin olarak kanıtlanana kadar önlem alınmaması, zaman geçmesi kan bankacılığını zor duruma sokmuştur.

14 Kanıta dayalı tıp genellikle bireysel hasta bazında yaklaşımlar için düzenlenmiş olup, geniş topluluklara uyarlanması potansiyel problemler taşımaktadır.

15 KDT ÖRNEK AMAÇ: transfüzyon tıbbının kanıta dayalıgüvenli- olma özelliğini arttırmak [ ] 1- Ekip oluşturmak (SRI) İngilterede: 3 SR değerlendirme konusunda uzman, 3 transfüzyon tıp pratiğinde uzman bağımsız bir yönetim kurulu destekler ve uzman klinisyenler yön verir

16 2-Kapsamlı taramak için terimler listesi transfüzyona alternatifler(epo, fe, hemostatik ajanlar.) fraksiyone kan ürünleri (İVİG, APC, FVIII..) transplantasyon (kök hücre, kordon kanı..) volüm replasmanı (sıvı tedavisi..)

17 eritrositler (RBC transfüzyonu, lökodeplesyon, komplikasyonlar ) exchange tedavisi (RBC, plazma) trombositler (plt transfüzyonu, plt zengin plazmaferez..) transfüzyon pratiği (yatak başı, donör seçimi, demir bağlayıcı ted.) lökositler (granülositler.) plazma (TDP, kriyosupernatan plazma)

18 2-Tarama stratejisi oluşturmak MEDLINE (SIGN sistematik review filtresi) EMBASE Cochrane library (Sistematik rev. handsearch database) Alternatif veri tabanları Manuel tarama

19 SR özelliğinin belirlenmesi Hangi veritabanları kullanılmalı, hangi yayınlar dahil edilmeli..

20 Örneğimizde SR değerlendirmeye alınması için PubMed/Medline + En az bir veri tabanı veya Abstractların manuel tarama Doree C et al. Transfus Med Rev, 2010

21 3-Verilerin çıkarılması ve analiz Tarama terimlerine göre bulunan yayının 9701 ilk değerlendirmede eleniyor, 1225 yayının 841 çalışma tipi ve kalitesi açısından ve yalnız PubMed/Medline dan yararlandığı için çıkarılıyor, 384 yayının 44 tekrarlanmış; Sonuç: Doree C et al. Transfus Med Rev, 2010

22 Kanıtlar Uygun ve zamanında alınmış önlemler Güvenli kan/kan ürünü Güvenli transfüzyon

23 Ancak KDT yaklaşımında bu yayınları beklersek 2. HIV, HCV olayı gündeme gelebilir.

24 Önlemlerin alınması için Avrupa Birliği 6 temel yaklaşım belirlenmiştir. 1-denge /alınmış önlemlerin zarar vermemesi 2-ayrım yapılmaması/benzer durumlarda benzer önlem alınması 3-uyumluluk/ 4-maliyet ve yarar araştırması 5-düzenlemeye açık olması/bilimsel veriler yeterli olana kadar sıkı önlem alınmalı, değişebilmeli 6-sorumluluk ilkesi

25 farklı önlem söz konusu 1-kuvvetli : çok az kanıt olması yeterli, güçlü önlemler alınmalı, maliyet hesabı yapılmaz. 2-Orta/zayıf: 3- KDT yaklaşımı: kuvvetli kanıt gereksinimi söz konudur. Wilson K et al. Transfus Med Rev, 2003

26 Bu önlemleri nasıl/neye göre belirleyeceğiz? Önlemlerin belirlenmesinde problemin özellikleri önemlidir. Bu özellikler 5 soru ile belirlenebilir.

27 1-riskin kapsamı geniş mi? 2-riskin sonucu ciddi mi? 3-geri dönüşümsüz mü? 4-uzaklaştırmak için gereken maliyet az mı? 5-uzaklaştırılması sağlığa, minimal negatif etki oluşturuyor mu? Wilson K. Transfus Med Rev, 2011

28 İlk üç soruya verilen cevap olumlu ise önlem almak için çok az kanıt yeterli. Son iki soruya yanıt olumlu ise önlem için çok daha fazla kanıt gerekli

29 Güvenli transfüzyon için potansiyel risk yaygın mı? riskin sonucu ciddi mi? geri dönüşümsüz mü? Olumlu Çok az kanıt gerekli Olumsuz Daha fazla kanıt gerekli uzaklaştırmak için gereken maliyet az mı?uzaklaştırılması sağlığa minimal negatif etki oluşturuyor mu? Olumlu Yaygın önlemler alınmalı Önlem gerekmez/kdt olumsuz Sınırlı önlem alınmalı Orta/zayıf

30 Gereksiz yere sıkı önlem alınması donör ve ürün sayısını azaltabilir

31 Allogeneik kan transfüzyon riskleri Kanıtlanmış riskler Bakteriyel kontaminasyon Yanlış kan transfüzyonu Viral kontaminasyon Potansiyel riskler İmmun modülasyon Teorik riskler vcjd bulaşı Bilinmeyenler Önerilen engelleyici yaklaşım RBC ve trombosit komponentlerinin kültürü Barkod sistemi ve diğer yaklaşımlar HİV,HBV,HCV ve/veya HTLV NAT testi Patojen uzaklaştırma yöntemleri Lökosit uzaklaştırma Lökosit uzaklaştırma Donörlerin coğrafik reddi Prion protein testi..?? allogeneik kan transfüzyonun riskleri ve önleyici yaklaşımlar (örnek) Eleftherios C et al. Transfus Dr. Timurağaoğlu alternatives transfus Med, 2003

32 Transfüzyon tıbbında kanıt zayıf bile olsa şüphedir Bilimsel verilerle aksi kanıtlanıncaya kadar kuvvetli önlem almak gerekmektedir.

33

34 Sabrınız için teşekkür ederi

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ AGREE İleri Adımlar Konsorsiyumu Mayıs 2009 AGREE II ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONU KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TELİF HAKKI VE ÇOĞALTIM Bu

Detaylı

KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı

KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı Tıpta Kanıtın Tanımı Pozitif bir disiplin olan Tıp Mesleğinde kanıt kullanımı, yani

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN Bir araştırmanın yayın hale gelmesi uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Bu süreçte çok farklı aşamalarda hatalar olabilir. Bu hatalar, çalışma tasarım hatası, çalışma

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler

Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler Dünya Tıp Birliği Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi İnsan gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler Giriş 1964 Haziran ayında Finlandiya nın Helsinki kentinde WMA 18. Genel

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 49:112-125 2009 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı

Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı Giriş Bu çalışmada, Basel II metni dikkate alınarak operasyonel

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Sepsiste Sağkalım Kampanyası:

Sepsiste Sağkalım Kampanyası: 118 Sepsiste Sağkalım Kampanyası: Uluslararası Ağır Sepsis ve Septik Şokun Yönetimi Kılavuzu: 2012 R. Phillip Dellinger 1, Mitchell M. Levy 2, Andrew Rhodes 3, Djillali Annane 4, Herwig Gerlach 5, Steven

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

Veri Toplama. Veri Toplamayı Planlayın. Genel DEA Eğitimi. İyi bir DEA nın göstergesi nitelikle veri toplanmasıdır

Veri Toplama. Veri Toplamayı Planlayın. Genel DEA Eğitimi. İyi bir DEA nın göstergesi nitelikle veri toplanmasıdır Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 12 DEA Sürecinde Veri Toplama ve Paydaş İştişaresi Veri Toplama İyi bir DEA nın göstergesi nitelikle veri toplanmasıdır Belli bir düzenlemeden

Detaylı

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp n n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 ) benimsenmiş, 29. Genel Kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. Genel Kurulunda

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Ayşe Erdoğan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı için değiştirmek veya

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL

KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR : Klinik araştırmalar genel olarak klinik bilimlerinde hasta bireyler üzerinde yapılan araştırmalar olup bu tip araştırmalar yeni bir teşhis veya

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 Sayıştay Başkanlığı Risk Yönetimi Rehberi Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 BELGE ADI: PROJE ADI: EŞLEŞTİRME NO: VERSİYON NO: 2 VERSİYON TARİHİ 03.05.2007 Risk Yönetimi Rehberi Sayıştayın Denetim

Detaylı