UZLAŞMA (Bizim zorunda kaldığımız)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZLAŞMA (Bizim zorunda kaldığımız)"

Transkript

1

2 UYMA (Senin İstediğin) UZLAŞMA (Bizim zorunda kaldığımız) İŞBİRLİĞİ (Bizim istediğimiz) Kendimizi tanımadan, çalışanlarımızı, ÇOCUKLARIMIZI, KAÇINMA (Hiçbir şekilde) HÜKMETME (Benim İstediğim) AİLEMİZİ, anlamadan çözüm üretmemiz mümkün mü? «Kendini tanıma, başkalarını anlamanın yolu»

3 1. KURUMSAL ALAN; Kurum ve kuruluşlar insan kaynakları yönetim sistemleri danışmanlık ve eğitim 2. ÖĞRETİM KURUMLARI; Mesleki Yönlendirme alan seçimi, Mezuniyet sonrası kariyer planlaması 3. BİREYSEL ALAN; Kişisel Gelişim

4 PERSONEL SEÇİMİ İşe yeni başlayacak personelin mizaç tipinin belirlenmesi ile kurumların işleyişinde yer alan iş tanımlarına uygun yetenek ve yetkinlikteki personelin seçimi PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ Çalışanların farklı mizaç ve kişilik yapılarını tanımlama Yanlış motivasyon uygulamalarını düzeltme, Görev ve sorumlulukların kişilere göre düzenlenmesi. Doğru iletişim sayesinde verimliliğin arttırılması

5 Kurumu hedeflerine ulaştıracak çalışan profilini tanımlama Mevcut profil üzerinden kurumsal profil oluşturma Personelin enneagram sistemine dayalı performans değerlendirmesinin yapılması Orta ve üst düzey yöneticiler için enneagram sistemine dayalı yetkinlik analizi yapılması. Eğitim eksikliğinden kaynaklı performans problemlerinin yaşandığı işlerin belirlenmesi Bir liderlik tarzının tespiti ve yönetime olan etkisini fark etme Verimliliği doğru bir şekilde etkileyecek yönetim tarzının tespiti Verimlilik ve Etkinlik çalışmalarının yapılması Personelin mizaç haritasının oluşturulması

6 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla KASITLI OLARAK İSTENEN değişme meydana getirme sürecidir. Bu süreçte bireyler üzerinden hem akademik profil oluşturmak hem de YAŞAM BECERİLERİ kazandırmak hedeflenmektedir. Bu sürecin üzerine oturduğu zemin bireyin kendisini tanıması ve başkalarını tanıması üzerine kuruludur.

7 Okullarda Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisleri bireylere bu anlamda Kişisel Rehberlik Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik hizmeti vermektedir. Mizaç harita raporlama sistemi, bireylerin davranış örüntülerini, potansiyellerini, yetkinliklerini ve kişisel özelliklerini tespit ederek; PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik)servisine son derece kıymetli geribildirimlerle bireylerin bütüncül olarak yaşamla olan ilişkilerini şekillendirmelerine yardımcı olmak ve rehberlik etmektir. «Sevdiğiniz işi yaparsanız hayat boyu çalışmazsınız» Einstein

8 Yeni fikirler üreten, olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, sorgulayan, esnek düşünebilen, insanlara saygılı, sosyal, geleceğe dönük planları olan, sıra dışı fikirler üreten bireyleri yani yetkinliklerini ve kişisel özelliklerini tespit edip (1.Aşama) hâlihazır da bulunan bu kaynaklar doğrultusunda mesleki yönlendirme yapmayı (2. Aşama) amaçlamaktayız. Ergenlik çağında ne olacağına karar verdirip ve kariyer planlaması yapan genç birey mutlak süreçte kendisi hakkında bilmesi gereken bilgilere ihtiyacı vardır. Biz de bu bilgilere dayanarak bireylerin, kurumların bilimsel olarak «Kariyer Haritasını» oluşturuyoruz. Hedefimiz dünyanın kullandığı bir uygulama modeli yaratmaktır.

9 Üniversite öğrencileri için mezuniyet ve sonrası kariyer haritası oluşturma Mesleğinizi, mezun olduğunuz alanın hangi tarafında gerçekleştirmeniz ve kariyer hedefleri oluşturmanız için yardımcı oluyoruz. Hem geleceğinizi planlıyoruz hem de kişisel gelişiminize katkı da bulunuyoruz.

10 Yunanca dokuz anlamına gelen enne ve nokta, şekil anlamına gelen gram kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan, Enneagram ; dokuz nokta anlamına gelmekte olup, kişilik tipinizi meydana çıkaran çok güçlü, gerçekçi isabetli ve dinamik bir sistemdir. Kişilik tipleri temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan, dokuz farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıbından oluşur, Bu dokuz kalıbın her biri, sınırları açık ve net bir biçimde çizilmiş algılama filtrelerine dayanmaktadır. Bunlar; Dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen filtrelerdir. Enneagramın dayandığı ilkelerin kökeni gerek eski Yunanda gerek doğuda bulunmaktır. Kadim bilgilikten gelmekte olan Enneagram tam bir doğu - batı sentezi olmasının yanı sıra ayrıntılı bilimsel çalışmaların başlangıcı 1960 lara Oscar Ichazo olarak alınır. Kökleri Orta Asya ya dayanmakta olan Enneagram metodolojisi; Rus felsefeci George Ivanovich Gurdjieff araştırmalarına başlanmasıyla batı dünyasında da bilinmeye başlanmıştır. Modern dünyanın kullanımına sunulan Enneagram modeli aslında insanlığın ortak mirasının bir ürünüdür. Enneagram, yüzyılın ikinci yarısında İchazo ve psikiyatr Naranjo'nun katkılarıyla bir kişilik tipi modeline dönüşmüştür.

11 VIII IX I ENNEAGRAM: Kişilik değeri ölçümü değildir. Performansınızı en etkili şekilde kullanabileceğinizin göstergesidir. Bütüncül yaklaşım içinde yapılandırılmış bu analiz kendinizi VII Mizaç Analizi II tanımak ve başkalarındaki farklılıkları görmek üzerinedir. Kişilik yapılarını anlama amacıyla oluşturulmuş yöntemlerden en etkili metodolojiye sahip olanıdır. VI III MİZACI BİLMEK; kişinin görünür olan ve olmayan tüm kişilik haritasını anlamak için bir anahtar niteliğindedir. V Sistem de mizaç yapıları birer rakam ile bir çember üzerinde sembolize edilmektedir. IV Çünkü bireyin hayatı boyunca karşılaştığı tüm şartlar ve durumlar bu algı ve işlem çekirdeği tarafından değerlendirilmektedir.

12 9- SENTEZCİ DENGELEYİCİ DÜŞÜNME 1- MÜKEMMELİYETÇİ AYRINTICI DÜŞÜNME 2- EMPATİK DÜŞÜNME 8- UYGULAYICI SONUÇ ODAKLI DÜŞÜNME 3- ÜRETKEN DÜŞÜNME 7- YENİLİKÇİ HAYALCİ DÜŞÜNME 6- ŞÜPHECİ SORGULAYICI DÜŞÜNME 5- ANALİTİK SOYUTLAYICI DÜŞÜNME 4- ÖZGÜN TASARIMCI DÜŞÜNME

13 Enneagramın sistematik yapısı üzerine 2013 yılında inşa ettiğimiz sistemimiz; bireylerin mizaç ve buna bağlı kişilik potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde hangi davranışları sergilediklerinin tespitine dayanır. Kişilik tipolojileri arasında en isabetli sonuçlara ulaşmayı sağlayan Enneagram metodoloji üzerine yapılandırılmıştır, dinamik, analitik, özelleştirilmiş ve detaylı bir raporlama sistemidir. Sorular bizzat Mizaç Analizi ekibi tarafından geliştirilmiş olup geçerliliği ve güvenirliği yapılmış olup bu alanda sürekli gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 72 sorudan ve kontrol sisteminin yanı sıra ön elemeden oluşur. Online olarak web (internet) dakika kadar bir sürede tamamlanır. 20 den fazla rapor hazırlamayı imkan sağlayan yapıdadır. Üstelik; Ekibimiz sadece bir mesleğe dönük rapor yazabilir. Örneğin; Eğitmenlere, Öğrencilere, Hemşirelere, Polislere, kurumlara vs. Test güvenirliliğimiz Cronbach's Alpha oranı ile mükemmele yakındır. Envanterimiz 16 yaş ve yukarısı için uygundur. Bu yaşın altında özel gözlem yapmak gerekebilir.

14 Enneagram uluslar arası birçok şirketin ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır. CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde enneagram eğitimi yer almaktadır. Enneagram günümüzde dünya genelinde 72 global kuruluşun tarafından kullanılmaktadır. Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok Amerikan şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış, pazarlama çalışmalarında enneagram modelini kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir. CIA FBI

15 Daha sonraları ABD de yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir. Harvard Hukuk Fakültesi uygulamalı mahkeme savunmalarında pratik edilmekte, Stanford MBA programında ders programı olarak yer almaktadır. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden USC ve UCLA de MBA programında liderlik eğitiminde kullanılmakta olup başta ABD deki üniversiteler olmak üzere; psikoloji, tıp, sanat, işletme, psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmaktadır. kullanılan alanlarını; İletişim; kişisel gelişim; duygusal zeka; liderlik tarzları ve yönetimi; satış, pazarlama ve kurumsal imaj; kurumsal kültür; etkili geri bildirim; çalışan performansı ve konumlandırma; kriz, stres, çatışma yöntemleri ve karar verme mekanizmaları ile işe alım, iş gücü planlaması, kariyer planlamasıdır.

16 Büyük resmin farkına vararak sistemci düşünme gücünü artırması. Yönetimin Temel İşlevleri; Planlama, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Delegasyon konusunda bir yol haritası. Çalışanların yetenek, yetkinlik ve potansiyellerini tespit edilmesi, tutarlı bir rol dağılımı, kişiler arası ilişkilerin dinamiğini kavrama, iş verimliği-etkinliğinin artırılması.

17 Benim psikolojik kimliğimin temeli nedir? Hangi mizaca sahibim? Hangi mizacın etkisindeyim (Kanat mizaç) Kendimi rahat ve güvenli hissettiğimdeki nasıl davranırım? Liderlik tarzım, karar verme şeklim-problem çözme biçimim nasıldır? Kariyer ve performans yönetimini nasıl kullanıyorum? Diğer mizaçlar beni nasıl görüyor, ben onları nasıl görüyorum? Hangi mizaçlarla benzerlik farklılık gösteriyorum? Hangi potansiyellere sahibim? Motivasyon kaynaklarım neler? Stres altındaki davranışlarım neler? İletişim tarzım nedir? İş yapma şeklim nasıldır? Kör noktalarım neler? Geliştirilmesi gereken yönlerim neler? Hangi meslek alanında daha başarılı olurum? Bana uygun olan alanlar neler? Firmanın hangi departmanında ve hangi bölümünde çalışırsam daha uygun olur?

18 Genel durumu hakkında bütünsel bir görüş elde edilmesidir. İşletmelerde yeterliliklerin gelişiminin teşhisi ve iyileştirmenin yani verimliliğin artırılmasının çalışanların performans değerlendirmelerin yapılması, kurum profilinin gözden geçirilmesi, eksiklerinin tespiti ve giderilmesi böylelikle istenilen hedefleri ulaşılmasını sağlamak amaçlı çalışma yapılmasıdır. En popüler ölçümleme olan 360 derece performans değerlendirmesi sistemi yapılması açısında öncelikle çok zaman olmakta, bireylerin birbirleri hakkında kişisel görüşlerini içermekte ve çok zaman olmaktadır.

19 Mizaç Analizi raporlama sistemi ile 9 farklı Mizacınızın stratejisini tespit ediyoruz. Mizaç Analizi Raporlama Sistemi; Kişilerin doğuştan getirdiği baskın özellikleri, düşünme tarzları, yetkinlikleri ve potansiyellerini doğru, tam ve kısa zaman da belirleyerek hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlamaktadır. Yöneticiler açısından iş gücü planlaması ve personel seçimi deneme- yanılma uygulamalarını en aza indirirken, Çalışanlar için aidiyet, motivasyon sonucunda oluşacak performansı en kısa sürede ortaya çıkaracaktır. Kurumun amaçları ile çalışanın ortaya çıkardığı performans ne kadar uyumlu olursa başarı o kadar garanti olur. KİŞİ İLE İLGİLİ YETKİNLİKLER VE İŞ ROLÜ İLE İLİŞKİLİ YETKİNLİKLER =PERFORMANS Elde edilen veriler doğrultusunda: İşe Alım Süreci, İş gücü Planlama, (görev dağılımı) Performans Planlama, Ekip Yönetimi, Yönetim Becerisi, Kariyer Planlama, Liderlik Yönetimi, İletişim ve Motivasyon Becerisi.

20 Mevcut kullanılan yöntem ve testlerin çeşitlilik, iş dünyası adına alternatifleri çokluğu bakımdan, bu sürece zenginlik kazandırdığı kuşkusuz bir gerçektir, öte yandan çalışan analizi oluşturmak için sadece tek bir test ve yöntem yeterli olmaktadır. Kurumda tanımlanmış iş analizi yapılmış olan pozisyon, sadece kişinin zihin-zekâ yeterliliğinin ölçülmesi ya da sadece kişilik özelliklerinin ölçülmesi ile mümkün değildir. Testler kullanım açısından zengin fakat tek bir alanı ölçmektedir, oysaki insan çok yönlüdür, örneğin yerleştirilmesi istenen pozisyona zihin yeterliliğinin olması çalışacağı pozisyona uygunluğunun beklenen performans göstereceğini garanti etmez, hatta göstermez. Ayrıca adayın temel kişilik özelliklerinin de, kendisine ait motivasyon kaynaklarının da, baskı ve stres altında göstereceği tutum ve davranışlarında tespit edilmesi gerekmektedir. Yani kişiye ait tam bir analizin yapılabilmesi, işe uygunluğunun eksizsiz ölçülmesi için birden fazla testin uygulanması gerekmektedir. Bu hem zaman hem de maliyet açısından külfetli olup, ekstra iş yükü getirmektedir.

21 Bu noktada kurumların, adayların kişilik analizlerinin tek bir seferde tam ve doğru tespit edilmesine olanak sağlayan, devinimi olan, disiplinler arası bilgi içeren bir ölçüm biçimine olan ihtiyacı acil olduğu kadar gereklidir. Bu ihtiyacı giderecek olan yöntem ise enneagramdır. Öte yandan mevcut iş günün planlaması da kurum için hayati bir önem taşır. Vizyon hedeflerin oluşturulması ve bu hedefleri gerçekleştirecek kadronun potansiyel ve yetkinliklerini en verimli şekilde kullanması kaçınılmaz bir gerçek olur. Örneğin; Yenilikçi düşünme tarzı baskın olan bir çalışan vizyon hedefler konusunda etkileyici bir gelecek tablosu sunar ve çevresindekileri bunu konuda etkiler ve ikna eder. Bu kısım tablonun gerçekleşmesi adına yeterli olmamaktadır. Mali tablolar, risk analizlerinin yapılması, satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, Belirlenen stratejilerin, ilişki ağlarının örülmesi gibi detaylar vizyon hedefler tablosunda yeteri kadar detaylandırılmaya bilir. Bu kısımda daha detaycı düşünme tarzı baskın ve üretici düşünme tarzı baskın çalışanların da etkin rol oyması gerekir.

22 VERİMLİLİK KAR MAKSİMİZASYONU Geçerliliği ispatlanmış analizlerle sizlere yardımcı olalım. Kimlerle çalıştığınızı ve çalışacağınızı tespit edebilim. Sizin yönetsel davranışlarınızı etkin ve verimli hale getirelim. Beraberce sizi karlılığa ve verimliliğe götürecek hareket planını oluşturalım. BİZ SİZE ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYI TEKLİF EDİYORUZ SÜREKLİLİK

23 RAPOR BAŞLIKLARI

24 Veriler kişiye özel oluşmaktadır.

25 Mizaç Harita Analiz Raporlama Sistemi Temel alınarak, KURUMSAL YAPI ANALİZ ÇALIŞMASI: Mevcut Durum Analizi -çalışan memnuniyet anketi ve ya S.W.A.T analizi, İş Analizinin Yapılması -Mizaç Harita Analiz Uygulaması, İş Gücünün İncelenmesi Ve Planlaması, -360 derece performans değerlendirmesinin yapılması, Kurumsal Çözüm Ve Öneriler Kurumsal Danışmanlık

26 YETERLİLİĞİ İSPATLANMIŞ ANALİZLERLE SİZLERE YARDIMCI OLABİLİRİZ; Kimlerle çalıştığınızı ve çalışacağınızı tespit edelim. Sizin yönetsel davranışlarınızı etkin ve verimli hale getirelim. Beraberce sizi karlılığa ve verimliliğe götürecek hareket planını oluşturalım. Doğru insanı doğru yerde ve doğru insanların bir arada olmasını sağlayalım. BİZ SİZE ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYI TEKLİF EDİYORUZ. TEŞEKKÜRLER

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI

İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2005 CİLT 2 SAYI 2 (69-75) İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI Kubilay ECERKALE Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Yeşilyurt/İSTANBUL

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA ii Galip BERK

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri İnsan Kaynakları Eğitimleri Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçme Değerlendirme Memnuniyeti Ve Ölçümü İşyerinde Yetkinlik Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Stratejik Planlama Ve Yönetim Seçme Ve Değerlendirme

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı