Yarýna bir deðer býrak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme ESKÝÞEHÝR DE JEOTERMAL KAYNAKLARA BAÐLI OLARAK GELÝÞTÝRÝLECEK SAÐLIK TURÝZMÝNÝN KAPASÝTESÝ VE EN UYGUN YERÝN SEÇÝMÝ HAZIRLAYANLAR PROF. DR. HURÝYE ÞULE KARAASLAN ÞEHÝR PLANCISI ÖZLEM ÇAKAROÐULLARI EKÝM ANKARA

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... EKLER... BÖLÜM 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE İZLENEN YÖNTEM Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi ve Problemin Tanımlanması Hipotezler Yöntem Sınırlılıklar... BÖLÜM 2. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE ÖZELLİKLERİ Jeotermal Enerji Jeotermal Su Kaynakları Sağlık Turizmi Tedavi Yöntemleri Termal Suların Tedavi Amaçlı Kullanıldığı Hastalıklar Tıbbi Aromatik Bitkilerin Tedavi Amaçlı Kullanımı... BÖLÜM 3. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE JEOTERMAL KAYNAKLARIN SAĞLIK TURİZMİNDE KULLANIMI Dünya da Sağlık Turizmi SPA Kavramı Uluslararası Termal Merkez Standartları Türkiye de Sağlık Turizmi Türkiye de Termal Turizm Uygulamaları Türkiye deki Termal Turizm Merkezleri Türkiye de Termak Kaynakların Kullanımına İlişkin Yasal Çerçeve Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Görev ve Yetkileri Kaynak Koruma Alanları... BÖLÜM 4. ESKİŞEHİR İLİ NDE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA Eskişehir in İçinde Yer Aldığı Frigya Vadisi Termal Turizm Bölgesi (Afyonkarhisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak) Eskişehir de Bulunan Jeotermal Su Kaynakları Eskişehir in Jeolojik Yapısı Eskişehir de Termal Turizm Eskişehir İlçeleri nde Bulunan Termal Merkezler Eskişehir Kent Bütününde Bulunan Termal Su Kaynakları ve Termal Merkezler... 1

4 Sıcak Sular Bölgesi Kızılinler Kaplıcası Hasırca Kaplıcası Yukarı- Aşağı Ilıca Kaplıcaları Güney Kaplıcası Tay Aygırı Ilıcası Eskişehir İli ne Ait Turizm İstatistikleri Türkiye ve Eskişehir İli Turizm Projeksiyonları Sağlık Turizminin Eskişehir de Geliştirilmesi Kent merkezinde Yer Alan Sıcaksular Mevkii nin Geliştirilmesi Eskişehir Ment Merkezinde Geliştirilecek SPA Merkezi nin Bölgeye Olumlu Etkileri Eskişehir Kent Merkezinde Geliştirilecek SPA Merkezi nin Bölgeye Olumsuz Etkileri Eskişehir de Sıcaksullar Mevkiinde Geliştirilecek SPA Merkezi İçin 2020 Yılında Gelecek Turist Sayısı, Gerekli Yatak Kapasitesi ve Turizm İstihdamı Eskişehir Kent Merkezinde Sıcaksulara Alternatif Kızılinler Köyü nde Rekreasyon+ Termal Sağlık Merkezinin Geliştirilmesi Kızılinler Köyü ndeki Rekreasyon + Termal Sağlık Merkezi nin Bölgeye Olumlu Etkileri Rekreasyon + Termal Sağlık Merkezi nin Bölgeye Olumsuz Etkileri Eskişehir Kızılinler Mevkiinde Geliştirilecek Rekreasyon + Termal Sağlık Merkezi İçin 2020 Yılında Gelecek Turist Sayısı, Gerekli Yatak Kapasitesi ve Turizm İstihdamı Sıcaksular Bölgesi ve Kızılinler Köyü Analizlerinin Değerlendirilmesi... BÖLÜM 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME... KAYNAKLAR... 2

5 TABLOLAR Tablo Türkiye deki Termal Merkezler... Tablo Türkiye ve Eskişehir e Gelen Turist Sayısı (2000)... Tablo Eskişehir İli Turizm Tesisleri ve Yatak Kapasiteleri (2000)... Tablo Türkiye Gelen Turist Sayısı Projeksiyonu ( )... Tablo Eskişehir e Gelen ve Gelecek Turist Sayısı (2020)... Tablo Eskişehir İlçelere ve Turizm Türlerine Göre Gelen Turist Sayısı (2020)... Tablo Yılı Turist Sayıları ve Yatak Kapasiteleri... Tablo SPA Merkezi İçin Gereken Yatak ve Turizm İstihdamı Sayıları... Tablo Rekreasyon + Termal Sağlık Merkezi İçin Gereken Yatak ve Turizm İstihdamı Sayıları... Tablo Sıcaksular Bölgesi ve Kızılinler Köyü Yer Seçim Kriterleri... EKLER EK1: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Ilan Edilen Termal Turizm Merkezlerinin Illere Göre Dağılımı... EK2: Eskişehir Sıcak Sular Mevkii... EK3: Eskişehir Kızılinler Köyü... 3

6 BÖLÜM 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE İZLENEN YÖNTEM Dünyada gün geçtikçe artmakta olan jeotermal kaynak kullanımı; tarım, sanayi, elektrik elde etme ve ısıtmaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip bir enerji türüdür. Türkiye de turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm türleri içinde termal su kaynaklarının sağlık turizmi kapsamında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Diğer yandan; şifalı sıcak ve soğuk maden suyu tedavilerini de içine alan sağlık turizmi son yılların yükselen değerleri arasına girmiştir. Bu nedenle; termal maden sularının iyileştirici ve düzenleyici etkileri konusunda giderek daha çok bilimsel araştırma yapılırken turizmin bu sektörü, girişimci ve yatırımcıların ilgisini çekmektedir ü aşkın jeotermal su kaynağıyla Avrupa nın ilk 7 ülkesi arasında bulunan Türkiye, termal suların kimyasal içerikleri ve tedavi özelliklerinden dolayı önemli bir termal potansiyeline sahiptir. Güzelleşmek ve daha sağlıklı olmak, stresten uzaklaşmak, bedeni ve zihni dinlendirmek için kaplıcaların kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de artmaktadır ( Kaynak zenginliği açısından Türkiye nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Ülkemizde sıcaklıkları 20ºC 110ºC arasında, debileri lt/sn arasında değişen 1000 in üzerinde termal kaynak bulunmaktadır (, ). Türkiye'de, 195 adet kaplıcadan yılda 10 Milyon kişi birçok hastalığın tedavisinde, rehabilitasyon ve dinlenme (tatil) amaçlı olarak faydalanmaktadır ( ). Porsuk Çayı ve kolları yanında soğuk ve sıcak yer altı suları ile bir su kenti olan Eskişehir deki termal kaynakların değerlendirilmesi, paralı turisti çekmesi açısından önemlidir. Yine tarihi ve doğal güzelliklere sahip olması ve kültür turizmini de içinde barındırması, termal turizmi destekleyecek önemli özelliklerdir. Termal turizmi destekleyecek sportif ve rekreasyonel faaliyetlerle birlikte ele alınması, termal turizmin çekiciliğini de arttıracaktır. Nitekim İl içersinde bu tür potansiyellere sahip ilçeler ve kent merkezine yakın köyler de mevcuttur. Sıcak sular, kent merkezini de içine alacak biçimde Eskişehir il yüzeyinin tamamına yayılmış haldedir. Günyüzü Çardak Kaplıcası nın termal suyu, Türkiye nin birinci derecede önem ve öncelikli maden suları arasındadır Araştırmanın Amacı Araştırma alanı olarak seçilen Eskişehir de sıcak su kaynaklarının büyük bir bölümü, kent merkezinde bulunan Sıcak Sular Mevkii ndeki hamamlarda ve termal otellerde geleneksel kaplıca anlayışı kapsamında değerlendirilmektedir. Turizm yatırımlarının az olması nedeniyle tüm Eskişenir e yayılmış olan termal kaynaklar, mevcut potansiyelleri doğrultusunda yeteri kadar değerlendirilememektedir. Bu araştırma jeotermal kaynakların sağlık turizmi kapsamında değerlendirildiğinde, Eskişehir kentinin turizmine etkilerini incelemek ve Eskişehir de en uygun turizm yatırım alanını belirlemek amacı ile yapılmıştır. 4

7 1.2. Araştırmanın Önemi ve Problemin Tanımlanması Bu araştırmayla; jeotermal kaynakların sağlık turizminde etkin olarak nasıl kullanılacağı ve sağlık turizminin gelişmesinin Eskişehir turizmine etkileri ortaya konarak kentin gelişiminde nasıl bir rol oynayacağı saptanacaktır. Böylece jeotermal potansiyeli bulunan orta ölçekli kentlerde turizmin geliştirilmesi konusunda yol gösterici bir çalışma ortaya konacaktır. Ayrıca; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Termal Turizm Yatırım Bölgesi ilan edilen alanda yer alan Eskişehir Kent merkezi ve yine kent merkezine yakın Kızılinler Köyü nün termal merkez olabilecek potansiyellere sahip olup olmadığı, hangisinde bir SPA merkezinin geliştirilmesinin daha iyi sonuç vereceği sorularına cevap aranacaktır Hipotezler Araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler sınanacaktır: 1. Yalnız başına ve yeterli bir sukaynağının bulunması SPA kurulması için yeterli bir potansiyel değildir. 2. Jeotermal kaynakların tam kapasite ile kullanılması durumunda Eskişehir Kent Bütünü ne sağlık turizmi amacı ile gelecek turist sayısı artar. 3. Jeotermal kaynakların kent merkezinde ya da kırsal alanda bulunması turizm sektöründeki istihdamı ve konaklayan turist sayısını farklılaştırır Yöntem Bu araştırmada Dünya ve Türkiye örnekleri incelenerek sağlık turizminin özellikleri ortaya konmuş, daha sonra Eskişehir e özgü veriler irdelenerek, alan araştırması ve çeşitli kurumlardan elde edilen bilgilerle analiz çalışmaları yapılmıştır Sınırlılıklar Araştırmada öncelikle Eskişehir İl bütününe ilişkin istatistiki bilgiler irdelenmiş ve bu bilgilerle projeksiyonlar yapılmıştır. Daha sonra ise Eskişehir Kent Bütünü nde jeotermal kaynak potansiyeline sahip olan Eskişehir Kent Merkezi ndeki Sıcaksular Bölgesi ve Eskişehir Kent Bütünü sınırları içerisinde bulunan Kızılinler Köyü seçilmiştir (Eskişehir Kent Bütünü 5216 sayılı yasayla belirlenen Büyükşehir Belediyesi sınırıdır.) Bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde çalışmanın amacı ve izlenen yöntem anlatılmaktadır. İkinci bölümde jeotermal kaynaklar ve özellikleri incelenmiş ve jeotermal kaynakların tedavi amaçlı kullanımına değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise Dünya da ve Türkiye de jeotermal kaynakların sağlık turizminde kullanılması ve buna ilişkin örnekler ve istatistiki veriler üzerinde durularak Türkiye de bulunan belli başlı termal merkezler incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Eskişehir İli ne ait tuurizm istatistikleri ve projeksiyonlar yapılarak, Eskişehir de sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik analizler ve çözüm önerileri ortaya konmuş, Eskişehir Kent Bütünü nde sağlık turizmine yönelik alternatifler oluşturularak geliştirilebilecek alanlar tespit edilmiş ve Eskişehir turizmine katkıları incelenmiştir. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak, jeotermal kaynaklara bağlı olarak geliştirilen sağlık turizminin Eskişehir turizmine etkileri ortaya konmuştur. 5

8 BÖLÜM 2. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE ÖZELLİKLERİ 2.1. Jeotermal Enerji Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinden, olağan dışı olarak birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli olarak 20ºC den fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına oranla, daha fazla erimiş mineraller, tuzlar ve gazlar içerebilen, elektrik üretmede, ısıtmada, çeşitli sanayi tesislerinde enerji hammaddesi olarak kullanılan, kimyasal hammadde üretimine elverişli olabilen, sağlık ve turizm amacı ile de kullanılabilen sıcak su, sıcak su- buhar, buhar ve gazdır. Diğer enerji kaynaklarına göre yenilenebilir özelliği bulunması, çevre dostu olması, araştırma ve üretiminin ucuz olması, maliyetin düşük olması nedeniyle yatırımını kısa zamanda karşılaması bu enerji kaynağının en önemli özelliklerindendir (Demirkazıksoy, M. A., 2004) Jeotermal Su Kaynakları Uluslararası Kaplıcalar Birliği'nin (FITEC) tanımına göre; sıcaklığı 20ºC nin üzerinde olan, bir litresinde en az 1gr. erimiş mineral ve karbondioksit gazı bulunan ve tedavi değeri tıbbi deneyimlerle saptanmış sulara termal (thermal) sular denir. Aynı özelliklere sahip ancak sıcaklığı 20ºC nin altında olan sulara maden suyu ya da hidromineral denir (Ülker, İ., 1998). Jeotermal sular; a) Oluşum Şekillerine Göre; a1) Vadoz (jeotermal) sular, a2) Jüvenil (magmatik) sular, a3) Karışık (miks) sular, b) Sıcaklıklarına Göre; b1) 20ºc nin altında olan sular, b2) 20ºc nin üstünde olan sular, * Soğuk sular * Hipotermal sular (20-34ºc) * İsotermal sular (35-38ºc) * Hipertermal sular (38ºc üzeri) c) İçerdikleri Minerallerin Oranına Göre; c1) Hipertonik sular, c2) İsotonik sular, c3) Hipotonik sular, d) İçerdikleri Mineral ve Gazın Türüne Göre; d1) Alkalik sular, d2) Acı sular, d3) Tuzlu sular, d4) Kükürtlü sular, d5) Karbondioksitli sular, d6) Radyoaktif sulard7) Demirli sular, d8) İyotlu sular, d9) Arsenikli sular, olarak sınıflandırılır (ÜLKER, İ., 1998, s: 54-57) Sağlık Turizmi Sağlık turizmi, şifa bulmak için kaynak sularından (termal sulardan) ve tibbi aromatik bitkilerden yararlanarak tedavi eden bir turizm şeklidir. Bu tedavi hem bedensel hem de ruhsal hastalıkları kapsamaktadır. Sağlık turizminin en önemli kaynağı termal alanlardır. Bu tür turizm "termal turizm" (termalizm) olarak da isimlendirilir. Termal turizmin amacı; değişik kür ve terapi uygulamalarından faydalanarak, vücut direncini arttırmak, mineraller bakımından zengin olan şifalı su kaynaklarını hastalıkların tedavisinde kullanmaktır. Sağlık turizmi yatırımları genellikle yaşlı ve paralı turiste hizmet ettiği için, katma değeri oldukça yüksektir. Türkiye de tesislerdeki doluluk oranlarına bakıldığında; golf turizmi ve tatil köylerinden sonra en yüksek doluluk oranı %41 ile termal otellerdir. 6

9 Tedavi Yöntemleri Sağlık turizmi nde tedavi yöntemi olarak hem jeotermal su kaynakları hem de tıbbi aromatik bitkiler farklı uygulama ve yöntemlerle kullanılmaktadır. Terapi Uygulamaları: Tıpta terapi yoluyla tedavinin başlıcaları şunlardır: * Balneoterapi : Erimiş mineraller içeren termal sularla yapılan kür uygulamalarıdır. * Hidroterapi : Tatlı sularla yapılan kür uygulamalrıdır. * Klimaterapi : Sağlıklı iklim ve ortamlarda bulunarak yapılan iklimsel kürlerdir. * Talassoterapi : Deniz ikliminde deniz suyu ile yapılan kürlerdir. * Peloidoterapi : Çamur banyosu halinde yapılan kürlerdir. * Speleozerapi : Mağara mekanları kullanılarak uygulanan kürlerdir. * Helioterapi : Güneş ışığı aracılığı ile uygulanan kürlerdir (Sağlık Bakanlığı: Kaplıcalar Yönetmeliği, ). Kür Uygulamaları: Şifalı termal sulardan, kullanılan kaynağa ve doktor tarafından gerek görülen tedavi biçimine göre yararlanma şekli değişir. Kaplıca, ılıca vb. ile iklim olanaklarından tedavi ve dinlenme amaçlı olarak yararlanma eylemine kür adı verilir. Bu kürler; * Termal Banyo Kürleri: İnsan vücut sıcaklığına yakın, 35-38º C sıcaklığa sahip olan maden suları ile yapılır. Önerilen zaman aralıklarında termal su dolu bir banyo küvetine veya havuza girilerek gerçekleştirilir. * Termal Buhar Kürleri: Vücut sıcaklığının üzerinde olan sıcaklıktaki maden suyu buharından yararlanılarak gerçekleştirilir. Uygulama biçimi genellikle buharın soluma yolu iledir. Tedavi merkezindeki sıcak su buharı, tavandaki veya zemindeki buhar delikleri aracılığı ile tedavi odasına iletilir. * İçme Kürleri: Bazı maden sularından tedavi amaçlı olarak içilerek faydalanılır. Belli zaman aralıklarında maden suyunun içilmesi biçiminde uygulanan tedavi kürüdür. * Çamur Kürleri: Bazı bölgelerde yüzeye çıkan maden suyu toprağın ıslanarak çamur halini almasına neden olur. Bu çamur, suyun içindeki erimiş madenlerle doymuş haldedir. Çamurun içine yatılması ve vücuda sürülmesi biçiminde uygulanan kürlerdir. (Ülker, İ., Eylül 1998) Termal Suların Tedavi Amaçlı Kullanıldığı Hastalıklar * Solunum Sistemi Rahatsızları: Astma bronşiyal, kronik bronşit, alerjik üst solunum yolları hastalıları. * Cilt Hastalıkları: Egzama, akne, sedef hastalığı * Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları: Eklem hastalıkları, kireçlenme, romatizmal hastalılar, yaralanma hasarları. * Mide- Bağırsak Hastalıkları: Mide hatalıkları, şeker hastalığı (diyabet), şişmanlık, gut, karaciğer yetmezliği. * Böbrek Ve İdrar Yolları Hastalıkları: Kronik sistit, böbrek taşları, fonkiyonel yetmezlik. * Kadın Doğum Hastalıkları: Genital organın kronik hastalıkları, kısırlık, genital akıntı. * Nörolojik Hastalıklar: Omurga hastalıkları, travmatik lezyonlar, inme rehabilitasyonu. 7

10 Tıbbi Aromatik Bitkilerin Tedavi Amaçlı Kullanımı Dünya üzerinde arasında bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Gıda olarak kullanılan yabani bitki türü 'in üzerindedir ve bunlar tedavi amacıyla da kullanılırlar yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada ülkelerde kullanılan ve ticarette bulunulan bitkisel ilaçların miktarı olarak tesbit edilmiştir. Aynı kuruluşun 91 ülkenin tıbbi bitkileri üzerinde yapmış olduğu araştırmaya göre de tedavi amacıyla kullanılan tıbbi bitkilerin toplam miktarı civarındadır. Son yıllarda tıbbi bitkiler ve bunlardan elde edilen aktif maddeler üzerinde yapılan çalışmalar ve bunlara karşı olan ilgi çok artmıştır. Tıbbi bitkilerin ilaç olarak kullanılan kısımları yaprak, çiçek, tohum, kök ve kabuklarıdır. İçlerindeki etkili bileşikler nedeniyle hastalıkları tedavi ettikleri ispatlanmıştır. Toplanan bitkilerin bozulmasını önlemek için uygun şartlarda kurutulması gereklidir. Kurutulmuş bitkilerin tedavi özellikleri bir yıl kadardır ( ). Jeotermal kaynakların değerlendirilerek sağlık turizmininin gelişmesinde, tibbi aromatik bitkilerin kullanılması önemli bir yer tutar. Tıbbi aromatik bitkiler tedavide toz, merhem, tıbbi yağ ve tetür biçiminde kullanılabilirler. 8

11 BÖLÜM 3. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE JEOTERMAL KAYNAKLARIN SAĞLIK TURİZMİNDE KULLANIMI 3.1. Dünya da Sağlık Turizmi Hızla gelişmekte olan kentleşme ve kirliliğin etkisiyle, sağlıksızlaşan gelişmiş dünya ülkelerinde; insan sağlığına ve sağlıklı yaşam çevreleri oluşturulmasına verilen önem giderek artmaktadır. İnsanların, doğal çevre olanaklarından (doğal kaynaklar, termal sular ve tıbbi aromatik bitkiler) faydalanıp tedavi olmak ve dinlene, rekreasyon, spor ve eğlence gibi insan sağlığını koruyan ve zinde kalmayı sağlayan faaliyetlerde bulunmak amacıyla yapılan turizme sağlık turizmi denir (V. Avrupa SPA Birliği Sempozyumu, 2002) SPA Kavramı Dünya da termal turizm, SPA olarak adlandırılan geniş bir turizm türünün bir parçası olarak kabul edilir. SPA. "su ile gelen iyilik" anlamına gelir. Bu terim Roma döneminden bu yana termal ya da deniz suyunun ağırlıklı olarak kullanıldığı vücut bakımı ve tedavileri için kullanılmaktadır. Gelişmiş SPA merkezlerinde sadece termal olanaklar değil; güzellik, sağlık ve fitnes merkezleri de bulunmaktadır. SPA turizminde ortalama kalış süresi diğer turizm türlerine göre daha uzundur. Almanya'daki spalarda ortalama kalışlar 6, Fransa'da 17-18, Çekoslovakya'da 18 gece'dir. SPA sayısı bakımından İtalya 300 SPA tesisi ile Avrupa'nın lideridir. Almanya 260, İspanya 128 SPA ile ikinci ve üçüncü sırada, 100 SPA ile Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır. Avrupa SPA'lar Birliği (ISPA) rakamlarına göre Almanya'da 2001 yılında 105 milyon, Fransa'da 2000 yılında 10 milyon 200 bin, İspanya'da 2000 yılında 3 milyon 800 bin ve Avusturya'da 2000 yılında 1 milyon 700 bin SPA gecelemesi yapılmıştır. ( ) Uluslararası Termal Merkez Standartları Uluslararası Kaplıcalar Birliği standartlarına göre, bir yerin termal merkez olabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekmektedir: * Kür tedavi amaçlı kullanılan termal suların tam analizinin yapılması, * Termal kaynak emniyet alanlarının belirlenmesi ve kirlenmeye karşı korunması, * Termal suların olumlu ve olumsuz etki yaptığı hastalıkların belirlenmesi, * Termal suların bulunduğu bölge ikliminin insan sağlığına etkileri, * Termal yerleşim merkezinde tedavi birimlerinin büyüklüğü ile orantılı olarak konaklama, dinlenme, eğlence ve rekreasyon alanlarının bulunması, * Doktor denetiminde kür ve tedavi yapılması, * Termal merkezin planının yapılması gerekmektedir Termal Merkezde Tedavi Amaçlı Bulunması Gereken Birimler: * Termal tedavi birimleri * Ticaret ve eğlence birimleri * Termal araştırma merkezi * Yeşil alanlar ve spor alanları * İdare birimi * Rekreasyon alanlarıdır. 9

12 3.2. Türkiye de Sağlık Turizmi Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunan Türkiye'de, sıcaklıkları ºC, debileri 2-500lt./sn. arasında değişen 1300 dolayında çoğu doğal çıkışlı termal ve mineralli su kaynağı bulunmaktadır. Kaynak zenginliği açısından Dünya'da ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye'nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Türkiye'deki ''doğal çıkışlı ve bol'' olarak nitelendirilen termal sular, eriyik maden değeri açısından yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından da zengindir ( ) Türkiye de Termal Turizm Uygulamaları Türkiye deki kaplıcaların sağlık ve tedavi amaçlı kullanımı bin yıl öncesine dayanan ve hala devam eden bir gelenektir. Almanya, Fransa, İtalya, Japonya gibi ülkelerde kaplıca tedavisi yüksek bir kalite standartına ulaşırken ve kaplıca, kür tıbbı, terapi ve rehabilitasyon alanlarında sağlıkta sektörleşmeye giderken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede kaplıca tedavisinin geleneksel niteliği pek değişmemiştir. Ülkemizde hipotermal sular ile yapılan banyo kürüne ılıca, hipertermal sular ile yapılan içme kürüne içmece adı verilmektedir. Ancak bir çok hasta yüzyıllara dayanan geleneği ve deneyimi sürdürerek tıbbi kontrolden geçmeden ılıcalara ve kaplıcalara gitmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen termal merkezlerin çoğunda gerekli tıbbi donanım ve hekim kontrolü yoktur. Kaplıca tedavisinde 300 den fazla kaplıca faaliyet göstermektedir. Ancak bu tesislerin sadece 30 tanesi Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlıdır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yapmış olduğu yabancı ziyaretçiler anketine göre; ülkemize sağlık nedenleri ile gelen yabancı turist sayısı 2002 yılı itibariyle kişidir. 5 milyona yakın yerli turist ise yıl boyunca termal merkezleri ziyaret etmektedir. Türkiye'de termal merkezlerde yurtdışından gelen yabancı ziyaretçilere hizmet verebilecek nitelikte ve en az bir termal havuzu bulunan e yakın Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli yatak kapasitesi mevcuttur. Bu kapasitenin 8 bin 600'ü 5 ve 4 yıldızlı tesislerden oluşmaktadır. Ancak, bu termal kapasitenin pek azı gelişmiş ülke pazarlarına hitap edebilecek gerçek birer SPA merkezi niteliğindedir ( ) Türkiye deki Termal Turizm Merkezleri Türkiye de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı, tedavi ve dinlenme amaçlı kullanılabilecek ilk 10 kaplıca merkezi, yatak sayıları, termal su sıcaklık ve kapasiteleri ile birlikte Tablo 3.01 de gösterilmektedir. (Bkz. Ek1) 10

13 Tablo Türkiye deki Termal Merkezler Kaynak: 7CA1048A18346BE5C7E646045A3C, , 16:15. 11

14 Eskişehir Sarıcakaya da bulunan Sakarıılıca Kaplıcaları; termal su üretimi bakımından 28. sırada, yatak kapasitesi bakımından 15. sırada yer almaktadır Türkiye de Termak Kaynakların Kullanımına İlişkin Yasal Çerçeve Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Görev ve Yetkileri İlan edilen turizm alan ve merkezlerinde yer alan ve menfaatleri kamuya ait oldukları için Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki termal sular ile bu özellikteki termal suları kullanan hak sahibi tesis ve işletmelerde 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" ve bu Kanuna ek madde olarak eklenen 3487 sayılı Kanuna göre; 927 sayılı "Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun", 6977 sayılı "Madenlerin Aranma ve İşletilmesi Hakkında 4268 sayılı Kanun'un İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun" hükümleri doğrultusunda belirtilen kurumların yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı na aittir. Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te bir kişinin günde bir kez banyo yapacağı varsayılarak sıra banyo tedavisinde 400lt/gün/kişi termal su kullanılacağı belirtilmektedir. (Dördüncü bölüm Madde 10) Buna göre saniyede 50 lt. lik debiyle akan bir termal kaynağın; 1 gün = sn sn x 50 lt.= lt su / 400= kişi hesabıyla, kişiye hizmet verebileceği görülmektedir Kaynak Koruma Alanları Bütün su kaynakları ve çevresinde iki veya üç koruma kuşağı ve sınırları belirlenir. Bu kuşaklar, kaynak çevresinin bitki örtüsü, topoğrafyası ve hidrojeolojik yapısına göre seçilir. I. Derece Koruma Kuşağı (1.zon) Kaynaktan en az 50m. uzaklıktaki ilk kuşaktır. Bu alanda''mutlak koruma'' vardır. Her türlü kirlenmenin önlenmesi gereklidir. Yapı yasağı vardır. Bu alanda yalnızca kaynak suyunun depolanması için su deposu, sarnıç gibi fonksiyon gereği zorunlu yapılar yapılabilir. Alanın çevresi dikenli tel ile çevrilmelidir. Bitki örtüsü içindeki bitki türleri incelenir. Kökleri kirletici olanlar sökülür ve yerine yenisi dikilemez. Bu alanda tarım, ilaçlama, gübreleme yapılamaz. Alanın taşkından korunması gereklidir. II. Derece Koruma Kuşağı (2. Zon) Kaynaktan en az 100m. uzaklıktaki ikinci kuşaktır. Bu alanda da yapı yasağı vardır. Kısıtlı peyzaj düzenlemesi yapilabilir. Kökü derine gitmeyen bazı ağaçlar dikilebilir. Gübreleme ve ilaçlama yapılması yasaktır. Bu bölgede kirlenmeye yol açacak malzeme depolanmasına izin verilmemesi gerekir. III. Derece Koruma Kuşağı (3. Zon) Alanda tampon bir yeşil kuşak düzenlenmelidir. Gezinti, yollar, manzara terasları, piknik alanları tasarlanabilir. Kirlenmeye neden olacak artıkları emniyetle koruma alanı dışına atılamayacak kuruluşlara izin verilmemesi gerlidir. 12

15 BÖLÜM 4. ESKİŞEHİR İLİ NDE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA 4.1. Eskişehir in İçinde Yer Aldığı Frigya Vadisi Termal Turizm Bölgesi (Afyonkarhisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak) Kültür ve Turizm Bakanlığı, alternatif turizm türlerinin ön plana çıkarılması ve yatırımlarla desteklenmesi amacıyla başlatmış olduğu ''Termal Turizm Kentleri'' projesinde ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir. Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan 4 bölgeden biri olan (Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi -Çanakkale, Balıkesir, Yalova,- Güney Ege Termal Turizm Bölgesi -İzmir, Manisa, Aydın, Denizli-, Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi -Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Afyon, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illeri sınırları içerisinde bulunan Frigya Vadisi, ''Termal Turizm Bölgesi'' olarak ilan edilmiş ve yatırım alanı olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı 'turizm merkezi' ve/veya "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine Kültür ve turizm Bakanlığı çalışmaktadır. Ayrıca ''frigya vadisi tarihi milli parkı kanunu'' teklifi de TBMM Başkanlığı na sunulmuştur. Dünya Kültür Varlığı niteliğindeki bu vadi; Görenoluk, Büyükyayla, Gökbahçe, Kümbet, Oynaş, Yapıldak, Gökçegüney, Çukurca, Şükranlı ve Yazılıkaya köylerini de içine alan 28 bin hektar genişliğinde bir alandan oluşmaktadır ( ) Eskişehir de Bulunan Jeotermal Su Kaynakları Yeraltı suları açısından son derece zengin olan Eskişehir, tarih boyunca ''Şifalı Frigya''(phrygra salutaris) olarak bilinen bölgenin en önemli yerleşimlerinden birisi olmuştur. Eskişehir in jeotermal su kaynakları civar ilçelerde ve merkezde ''sıcak sular bölgesi'' olarak adlandırılan alanda balneolojik olarak değerlendirilmektedir Eskişehir in Jeolojik Yapısı Mineral yapısı zengin Eskişehir Ovası suları; * Yüzeye yakın yeraltı suları, * Derin yer altı suları olarak sınıflandırılmaktadır. Eskişehir Ovası çakıl ve değişik kalınlıktaki kum tabakalarından oluşan alüvyon ile kaplanmıştır. Ovanın tamamını kaplayan çakıl tabakası 5-6 metreye ulaşmaktadır. Bu tabaka yere göre 1 ile 3 metre arasında değişen kalınlıkta balçık tabakası ile örtülmüştür. Yılın yoğun yağış alan dönemlerinde yüzeyde biriken su, balçık tabakasının altına sızmakta, çakıl tabakasının altında su deposu oluşturmaktadır. Porsuk Çayı ve ona bağlı kolların bir bölümüne ait sular, yer altı sularına karışmaktadır. Yapılan çalışmalarda, Porsuk Çayı'na yakın kuyulardaki sular, dağlara yakın kuyulardaki sulara göre daha serttir. Dağlara yaklaştıkça suyun sertlik derecesi düşmektedir. 13

16 Ovada açılan kuyularda kolaylıkla suya ulaşılması, Eskişehir Ovası'nın altında yüzeye çok yakın bol miktarda su olduğunu doğrulamaktadır. Kent merkezinde metre derinliklerde su katmanına ulaşmak mümkündür (Banger G., 2002) Eskişehir de Termal Turizm Eskişehir'de termal sular çok eski çağlardan beri dinlenme ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. M.Ö.200 yıllarında antik Donürylaeum kentinin kuruluş yeri Eskişehir merkezindeki Sıcak Sular Bölgesi olarak bilinmektedir. Şifalı sıcak suları nedeniyle, Bizans döneminde imparatorların dinlenme merkezi; Roma döneminde ise Köprübaşı ve Sıcak Sular Bölgesi tercih edilen bir yerleşim yeri olmuştur. (Çarşı semtinde bulunan Erler Hamamı Bizans döneminde inşa edilmiştir (Demirkazıksoy M. A., 2004) Eskişehir Ilçeleri nde Bulunan Termal Merkezler Sarıcakaya İlçesi Sakarıılıca Kaplıcası (Mihalgazi-Gümele) Eskişehir merkez ilçeye 33 km. uzaklıkta bulunan Sarıcakaya ilçesindedir yılında ''Sarıcakaya Termal Turizm Merkezi'' olarak ilan edilmiştir. Sıcaklığı 56ºC olarak ölçülen suyun ph değeri 7.6, debisi 9 lt/sn. dir. Aynı yörede sıcaklığı 25ºC olarak ölçülen başka bir maden suyu daha vardır ancak bu su henüz değerlendirilememektedir. Özellikleri: Hipertermal, hipotonik bir maden suyudur. Bikarbonat, sodyum, magnezyum, kalsiyum, sülfat ve nitrat içerir. Tedavi Ettiği Hastalıklar: Diabet, şişmanlık, gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları, bu arada şeker ve yağları temizler. Asit ürik fazlalığının idrarla atılmasını sağlar. Böbrek taşlarının büyümesine engel olur. Konaklama Tesisleri: Belediyeye ait 150 odalı ve 400 yatak kapasiteli bir tesis ve 20 oda ve 40 yatak kapasitesine sahip Aytaç Turistik Tesisleri bulunmaktadır. Günyüzü İlçesi Çardak (Hamamkarahisar) Kaplıcası Sivrihisar-Polatlı-Ankara karayolunun güneyinde, Eskişehir'e 120, Ankara'ya 130 km uzaklıktadır. Kaplıca; radyoaktif özelliği nedeni ile yüksek termal niteliğe sahiptir. Tek bir kaynaktan çıkan 35ºC sıcaklığındaki suyun debisi 45lt./sn., ph değeri ise 7.5 olarak ölçülmüştür. Özellikleri: Kaplıca suyu, bikarbonatlı, kalsiyumlu, sodyumlu ve bromürlü bir yapıya sahiptir. Radyoaktif özelliklidir. Su aynı zamanda kükürtlü ve toprak alkali hidrokarbonatlıdır. Tedavi Ettiği Hastalıklar: Romatizma, kalp ve damar rahatsızlıklarıi kan dolaşım bozuklukları, sinir ve kas yorgunluğu, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanılabilir. Konaklama Tesisleri: İl özel idaresinin denetiminde kiraya verilen termal tesiste 100 yatak mevcuttur. Diğer tarihi ve kültürel değeri olan hamam Ayvalı Köyü Hamamı dır. Mihalıçcık İlçesi Yarıkçı Kaplıcası Mihalıçcık İlçesi ne 15km. uzaklıkta bulunan kaplıcanın, termal su kaynağı Yarıkçı Köyü nün doğusunda Hamam Deresi'nin kenarındadır. 39ºC sıcaklıktaki suyun debisi 6 lt./sn. olarak ölçülmüştür. 14

17 Özellikleri: Termal suda bol miktarda kükürt bulunur. Karbondioksit yönünden de zengindir. Tedavi Ettiği Hastalıklar: Kaplıca suyu romatizma, kalp-damar hastalıkları böbrek ve idrar yolu rahatsızlarında tedavi amaçlı kullanılabilir. Konaklama Tesisleri: Mayıs-Eylül döneminde yoğun ilgi gören kaplıcada konaklama tesisi yoktur. Barınma yerleri ve gıda satış merkezi bulunmaktadır. Diğer tarihi ve kültürel değeri bulunan hamam Yarıkçı Dağ Hamamlarıdır. Alpu İlçesi Uyuzhamam Kaplıcası Kaynak suyu, Eskişehir'in doğusunda Alpu ilçesi'nin 16km. güneydoğusunda çıkmaktadır. 29ºC sıcaklıktaki suyun debisi 1lt./sn. dir. Özellikleri: İçme ve banyo amaçlı kullanılan suda bol miktardakalsiyum ve magnezyum bulunmaktadır. Hafif kükürt kokulu ve gazlıdır. Tedavi Ettiği Hastalıklar: Kaplıca suyu ve su yatağındaki çamur deri hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır Konaklama Tesisleri: Konaklama tesisi bulunmamaktadır. İnönü İlçesi Kaplıca ve Ilıcaları Ana kaynak Eskişehir'e 30 km. mesafede İnönü İlçesi nin batısında sarp kil kayalıklarındadır. Su sıcaklığı 28-29ºC dolaylarındadır. Termal suyun debisi 100lt./sn.dir. Genellikle yaz aylarında sayfiye yeri olarak kullanılan ılıcada konaklama ve yeme içme tesisleri bulunmaktadır. Çifteler İlçesi Hamamı ve Ilıcası Ana kaynaklar İsmetpaşa'nın güneydoğusundadır. Bol miktardaki su Bardakçı Suyu'na karışır. Kükürt içerir. Romatizmal rahatsızlıkların ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Sivrihisar Gümüşkonak Ilıcası İlçe merkezinin güneybatısında Aktaş Köyü ile Ağaçköy arasındadır. Sıcak ve kükürt kokulu bir termal maden suyudur. Ağrılı hastalıkların tedavisi için kullanılır. Ayrıca ilçede; Kumacık Hamamı, Seyyide Hamamı, Küçük Hamam, Çifte Hamamı ve Gavur Hamamı bulunmaktadır. Seyitgazi Alpanos Ilıcası Kaynak Seyitgazi ilçe merkezinin 20km. kuzeybatısında Sarayören Köyü'ndedir. Termal su sıcak ve kükürt kokuludur. Basit kubbeli ve havuzlu bir kaplıca bulunmaktadır. Romatizma ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. İlçede ayrıca; Selçuklu Hamamı, Sücaattin Hamamı, Gavur Hamamı, Uyuz Hamamı ve Bardakçı Hamamı bulunmaktadır (Banger, G., 2002) Eskişehir Kent Bütününde Bulunan Termal Su Kaynakları ve Termal Merkezler Yeraltı suları zengin olan Eskişehir'de; İnönü'nün batısından Beylikova'nın doğusuna kadar uzanan büyük fay hattı üzerinde çok sayıda soğuk ve sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bu nedenle Eskişehir merkezi ve ilçelerindeki kaplıcaların bir çoğu bu hat üzerindedir. Fay hattı 15

18 üzerindeki en önemli sıcak su kaynakları kent merkezinde bulunmaktadır. Eskişehir merkezi'nin sıcak su deposu; Porsuk Çayı'nın güneydoğu kıyısında 8 hektarlık bir alan içerisinde yer almaktadır. Suyun çıkış noktasında sıcaklığı 47ºC dolaylarındadır. Kent merkezindeki termal suyun sıcaklığı 38ºC - 47ºC arasındadır. Ana su kaynağının yaklaşık 24x24 m² ölçülerinde bir alandan oluştuğu belirtilmektedir. Termal sular belediyenin ana kaptaj kuyusunun yanında diğer artezyenler ile birlikte 300 metre çapında bir alanda 3 ile 750 metre arasında değişen derinlikten elektrik motorları ile çıkartılmaktadır. Sıcak suyun soğuk sulara karışmaması için kaptaj yerine taşlar ile sağlam bir duvar örülmüş, yaklaşık 30 cm derinliğinde ve 3000 m² yüzeye sahip bir havuz oluşturulmuştur. Ancak bu havuz sonradan yapılan binalar nedeni ile toprak altında kalmıştır. Termal suyun havuzun içinden veya dışından alınmasına göre sıcaklığı 35ºC - 45ºC arasında değişmektedir. Bazı noktalarda hamam suyu 55ºC sıcaklığa kadar yükselmektedir. Porsuk Çayını yükseldiği dönemlerde termal su sıcaklığının düştüğü gözlenmiştir. Suyun ana kaynağı Çarşı Camii'nin giriş kapısında Hamamyolu Caddesi üzerindedir. Sıcak suların, derinliği belli olmayan bir fay kırığından çıktığı tahmin edilmektedir. Suyun 5 ayrı yerden çıktığı belirtilmekle birlikte ana kaynak dışındakiler bu kaynağın kaçaklarıdır. Bu kaynakların tamamı, Çarşı Camii'nin altına denk gelen geniş bir çatlak üzerindedir. Hamamlar bölgesinin altı gerçek bir sıcak su havuzudur (Demirkazıksoy M. A., 2004) Sıcak Sular Bölgesi Sıcak Sular Bölgesi'ndeki kaplıca ve termal otellerin çoğu aynı zamanda su kaynaklarının merkezi olan Hamamyolu, Çarşı Camii ve civarında bulunmaktadır. Sıcak Sular Bölgesi'ndeki termal merkezlerin çoğu banyo ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. ''Şifalı su''yun tedavi amaçlı kullanıldığı hastalıklar; kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, kas ve eklem ağrıları, kronik iltihabi ve dejeneratif romatizmalar, travmatik sinir hastalıkları, spastik felç, şişmanlık, gut ve böbrek taşı rahatsızlıklarıdır. Bölgedeki diğer termal merkezleri ise şunlardır: * Sultan Hamamı: 25 adet küvetli banyo ve 4m x 5m x 1.2m boyutunda bir havuz. * Yıldız Hamamı: 12 adet özel banyo, 3m x 5m x 1.5m boyutunda bir havuz. * Önkal Hamamı: 21 adet duş, 6 adet küvet. * Keçeciler Hamamı(1): 2m x 3m x 1.3m boyutunda bir havuz, 16 adet küvet. * Ferah Hamamı: 3.5m x 3.5m x 1.5m boyutunda bir havuz. * Erden Hamamı: 3m x 3m x 1m boyutunda bir havuz, 10 adet küvet. * Erkekler Hamamı: 3m x 6m x 1.2m boyutunda bir havuz, 8 adet özel banyo. * Sultan Termal Otel: 31 odalı ve tüm odalar küvetli. * Yeni Hamam: 4m x 15m x 5-8m x 1.2-5m ve 3m x 2m x 1m boyutlarında iki havuz. * Has Hamam: Otel ve banyo olarak kullanılır. 6 gün erkeklere 1 gün bayanlara hizmet verir. * Şengül Hamamı: 2m x 2.5m x 1.2m boyutunda bir havuz. * Keçeciler Hamamı(2): 4m x 2m x 1.3m boyutunda bir havuzi 8 adet küvet, 8 adet duş. * Işık Hamamı: 3.5m x 3.5m x1.5m boyutunda bir havuz, 10 adet özel banyo. * Beyazsaray Hamamı: 5m x 2.7m x 1.1m boyutunda bir havuz, 10 adet özel banyo. (BANGER G.''Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği'', Eskişehir Ticaret Odası, 2002) 16

19 Kızılinler Kaplıcası Adını çevresindeki kırmızı kayalardan ve mağaralardan alan Kızılinler Köyü; Kütahya yolu üzerinde Eskişehir merkezine 15 km. uzaklıktadır yıl önce Friglerin yaptığı hamam ve kızıl kayalara oyulmuş Frig evleriyle, doğal ve tarihi bir değere sahip olan köyün sıcak su kaynağı 1956 yılında ortaya çıkmıştır.1964'e kadar değerlendirilemeyen kaynak, bu sürede köylüler tarafından yıkanma ve içme suyu olarak kullanılmıştır yılında köy muhtarlığının yaptırdığı hamam termal merkez olarak kullanılmaktadır. Termal kaynak, Hasırca'dan kuzeydoğu doğrultusunda uzanan fay hattı üzerinde yer almaktadır. Tek kaynaktan 38ºC sıcaklığında, 0.4 lt./sn debiyle su akmaktadır. 10m³'lük bir havuzu ve 7-8 kişilik banyo taşları bulunan kaplıcanın suyu; üre, cilt rahatsızlıkları, kadın hastalıkları ve egzama gibi rahatsızların tedavisinde kullanılabilir. Eskişehir ve çevresinin, 2005 yılında ''Frigya Termal Turizm Yatırım Bölgesi'' olarak ilan edilmesiyle, Kızılinler Köyü nde; yeni kaynak arama ve sondaj çalışmaları başlatılmış ve olumlu sonuç alınmıştır. Açılan ilk kuyudan saniyede 30 litre 42ºC derece sıcaklıkta su çıkmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir İl Özel İdaresi ve Valiliğin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada 46 dekar alanda 6 kuyu açılması planlanmaktadır. İkinci kuyunun sondaj çalışmaları başlatılmış ancak olumsuz hava koşulları nedeni ile yarım kalmıştır. Eğer ikinci kuyudan da benzer verimde su çıkarsa bölgeye uluslararası standartlarda bir termal merkez kurulması düşünülmektedir Hasırca Kaplıcası Eskişehir Kent Merkezi'den 30km., Kızılinler Köyü'nden 7km. uzaklıktaki Hasırca Köyü'ndeki su kaynağı, aynı güneybatı-kuzeydoğu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. 32ºC derece sıcaklığında ve 5lt./sn. debisindedir. Kalsiyum, magnezyum ve sodyum içeren su; romatizmal hastalıklar, dolaşım ve kalp hastalıkları ve metabolizma bozuklukları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır Yukarı- Aşağı Ilıca Kaplıcaları Termal kaynak, Eskişehir Kent Merkezi'nin 30km. güneyinde, Kalabak Deresi'ne karışan ılıca suyu kenarındadır. Sıcaklığı 29ºC derece olan suyun debisi 80lt./sn olarak tahmin edilmektedir. Hafif kükürtlü olan su yıkanmak ve ağrılı hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır Güney Kaplıcası Eskişehir Kent Merkezi'ne 23 km. uzaklıktadır. Sıcaklığı 30ºC derece, debisi 2.5lt./sn. dir. Mineralce fakirdir. Banyo amaçlı kullanılır Tay Aygırı Ilıcası Eskişehir Kent Merkezi'ne 25km. uzaklıktadır. Birbirine 75m. uzaklıkta iki kaynak bulunmaktadır. 1. kaynağın sıcaklığı 33.5ºC derece, debisi 15.5lt./sn., 2. kaynağın sıcaklığı 32º C derece, debisi 2.7lt./sn dir. Mineralce fakirdir. Yarış atları için yapılmıştır. 17

20 4.4. Eskişehir İli ne Ait Turizm İstatistikleri 2000 yılında Türkiye ve Eskişehir iline gelen ve konaklayan turist sayısı Tablo 4.01 de gösterilmektedir. Türkiye ye gelen turistlerin % 85 inin konakladığı görülmektedir. Tablo 4.01: Türkiye ve Eskişehir e Gelen Turist Sayısı (2000) Kaynak: Eskişehir ilinde bulunan turizm tesisleri ve yatak kapasiteleri ilçelere göre Tablo 4.02 de verilmektedir. Eskişehir deki mevcut kültür ve turizm değerleri gözönüne alındığında geceleme süresi turizm türlerine göre 2-14 gece arasında değişmektedir. Ortalama geceleme süresi 7 gece olarak kabul edildiğinde gerekli olan yatak kapasitesi, (Konaklayan Turist Sayısı x Ortalama Geceleme Süresi) / 365 Gün formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaba göre Eskişehir deki gerekli yatak kapasitesi 58234x7/365= 1117 dir. Böylece Eskişehir ilinde 2000 yılı için konaklayan turist sayısı dikkate alındığında gereken yatak kapasitesi 1120 (1117) olarak bulunmuştur. Buna göre mevcuttaki 615 yatak kapasitesinin yetersiz olduğu söylenebilir (Bkz. Tablo 4.01,4.02). Tablo 4.02: Eskişehir İli Turizm Tesisleri ve Yatak Kapasiteleri (2000) Kaynak: 18

21 4.5. Türkiye ve Eskişehir İli Turizm Projeksiyonları Türkiye deki planlama çalışmaları genellikle yıl sonrası tahmin edilerek yapıldığından, Türkiye ye gelen turist sayısı için 2020 yılı esas alınarak turizme ait projeksiyonlar yapılmıştır. Bu hesaplamada turizm türleri kıyı-plaj turizmi ve diğer turizm türleri olarak iki başlık altında ele alınmıştır. Son yıllarda turizm beklentileri, değişmiştir. Kıyı ve plaj turizminin yanısıra, sağlık, kültür, doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerine olan talep artmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olduğu çalışma ile yılları turist sayılarını belirlemiştir. Bakanlık kıyı ve plaj turizmindeki talebin biraz azalacağını; buna karşılık sağlık, kültür ve doğa turizmine olan talebin artacağı yönünde tahminlerde bulunmaktadır. Bakanlığın rakamları ve tahminleri esas alınarak, 2005 yılından itibaren kıyı ve plaj turizmi için gelen turist sayısının artış hızı 2020 yılına kadar azaltılmış ve gelen turist sayısının 2020 yılında kişi olacağı hesaplanmıştır. Diğer turizm türleri için ise, mevcut artış hızları dikkate alınarak arttırılmış ve 2020 yılında gelen turist sayısı kişi olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Türkiye ye 2020 yılında tüm turizm türleri için gelecek turist sayısı kişi, konaklayan turist sayısı ise kişi olarak belirlenmiştir (Bkz Tablo: 4.03) yılı itibariyle Eskişehir e gelen turist sayısı, Türkiye ye gelen turist sayısının %0,14 ünü oluşturmaktadır yılı için Eskişehir e gelecek turist sayısı hasaplanırken; ildeki kültürel ve doğal değerlerin turizm potansiyeli oluşturması, ilin İstanbul, Ankara, Bursa gibi metropoliten kentlerle olan ulaşım bağlantıları ve hızla gelişmekte olan ekonomisiyle ülke turizminden alacağı payın artacağı öngörülmüş ve % 0,14 lük değerin % 1 e yükseleceği varsayılmıştır (Bkz.Tablo:4.04). Bu araştırmada Eskişehir ilindeki mevcut ve potansiyel turizm türleri 7 ana başlık altında toplanmıştır. İlçelerde bulunan potansiyel turizm değerleri belirlenmiş ve önemine gore her bir turizm türüne ağırlıklı katsayılar verilmiştir. Bu ağırlık belirlenirken; şu anda ziyaret edilip edilmediği, o turizm türünü gerçekleştirecek diğer yan faktörlerin bulunup bulunmadığı, geliştirilecek alanın var olup olmaması, erişebilirliğinin fazla olması, halkın turizme yatkın olması, turizmi destekleyecek rekreasyon faaliyetleri için potansiyelin bulunup bulunmadığı..ve bunun gibi faktörler esas alınmıştır. Bu değerler aldıkları katsayılarla çarpılarak ağırlıklı puanları bulunmuş ve Eskişehir e 2020 yılında gelecek toplam turist sayısı dikkate alınarak her bir ilçeye gelecek turist sayıları hesaplanmıştır (Bkz. Tablo:4.05). 19

22 Tablo Türkiye Gelen Turist Sayısı Projeksiyonu ( ) Kaynak: DPT, Vizyon

23 Tablo Eskişehir e Gelen ve Gelecek Turist Sayısı (2020) Eskişehir ilinde 2020 yılında konaklayan turist sayısına gereken yatak kapasitesi; ortalama geceleme süresi 7 gün kabul edilerek; (Konaklayan Turist Sayısı x Ortalama Geceleme Süresi) / 365 Gün; formülü kullanılarak hesaplanmış ve 5050 yatak olarak bulunmuştur (263707x7/365= kişi). İlçelerde bulunan turizm değerlerine göre belirlenen 2020 yılı gelen turist sayısının %85 inin konakladığı kabul edilmektedir. Konaklayan turist sayısının ortalama geceleme süresi ile çarpımının 365 güne bölünmesiyle hesaplanan yatak sayıları ilçelere göre Tablo 4.06 da gösterilmektedir. Tablo Eskişehir İlçelere ve Turizm Türlerine Göre Gelen Turist Sayısı (2020) 21

24 Tablo Devamı : Eskişehir İlçelere ve Turizm Türlerine Göre Gelen Turist Sayısı (2020) 22

25 Tablo Devamı: Eskişehir İlçelere ve Turizm Türlerine Göre Gelen Turist Sayısı (2020) Tablo Yılı Turist Sayıları ve Yatak Kapasiteleri 23

26 4.6. Sağlık Turizminin Eskişehir de Geliştirilmesi Tablo 4.05 de görüldüğü gibi 2020 yılında sağlık turizmi için Eskişehir e gelecek turist sayısı dür. Bu sayı toplam turist sayısının (310244) % 6,9 unu oluşturmaktadır. Mevcut jeotermal kaynakların etkin olarak kullanılması ve yeni kaynak alanlarının belirlenmesiyle bu sayının artabileceği gözönüne alındığında; mevcut termal tesislerin oldukça yetersiz kaldığı açıktır. Bölgenin yatırım bölgesi olarak ilan edilmesiyle hızlanan jeotermal kaynak arama ve sondaj çalışmaları, Eskişehir de 2020 yılı vizyonuna uygun olarak farklı kullanıcı taleplerine yönelik turizm tesis alanları oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu araştırmada Eskişehir İli nin Kent Merkezinde yer alan mevcut iki önemli termal alanı Sıcaksular mevki ve yine merkeze çok yakın olan Kızılinler Köyü ele alınarak; hangisinde ne tür ve kapasitede bir turizm yatırımı yapılırsa, bu yatırımın yer aldığı bölge içindeki etkisi ve turizm planlaması açısından hangi özelliklere bağlı olarak doğru bir yaklaşım olacağı, ortaya konacaktır. Bu amaca yönelik olarak Eskişehir kent merkezinde yer alan iki potansiyel alan karşılaştırılacaktır. Bu iki potansiyel alanda yer alacak iki farklı turizm türünün çekeceği turist sayısı ve gerekli yatak kapasitesi, bazı varsayımlara dayalı olarak ortaya konacaktır. Bu nedenlerle Bölüm de Sıcaksular mevkii, de ise Kızılinler Köyü ele alınacaktır. Bu iki yerin incelemesinden sonra, termal turizme ilişkin ileriye dönük en iyi yatırım yapılabilecek yer belirlenecektir Kent Merkezinde Yer Alan Sıcaksular Mevkii nin Geliştirilmesi Eskişehir de sağlık turizminin geliştirilmesi amacı doğrultusunda değerlendirilebilecek alanlar ve bu alanlarda bulunan jeotermal kaynakların özellikleri bu araştırmanın bölümünde sunulmuştu. Bu bölümdeki incelemeler dikkate alındığında, Eskişehir Kent Merkezi nde bulunan Sıcaksular Mevkii nin, gerek kaynak verimliliği gerekse günümüzdeki yatırımlarıyla sağlık turizmine verdiği hizmet ile, gelecekte sağlık turizminin ana merkezi olabilecek potansiyele sahip oduğunu göstermektedir. (Ek 2: Sıcaksular Mevkii Kaynak Analizi). Ancak yine kent merkezine en yakın ve hem sağlık turizminin termal özelliği, hem de rekreasyon potasiyeli ile Kızılinler Köyü de önemli bir merkez olabilicek niteliktedir. Bu iki merkezde farklı termal turizmin düşünülmesi gerekir. Sıcaksular mevkii SPA için uygun bir alan iken, hemen yakındaki Kızılinler Köyü ise Termal merkez ve yanında rekreasyona yönelik işlevlerin bulunabileceği alana sahiptir. Bugünkü haliyle Sıcaksular mevkii, dünya SPA ları ile yarışabilecek nitelikte değildir. Sıcaksular mevkinin; Dünya SPA ları niteliğinde yüksek standartlara sahip bir sağlık turizmi çekim merkezi olarak geliştirilmesi için yer alması gereken fonksiyonlar şunlardır: Sağlık Merkezi - Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi. (Termal havuzlar, tuzlu su banyoları, rehabilitasyon havuzları, bitki banyoları) - Konaklama birimi. (5 yıldızlı bir SPA) - Yönetim ve idari birimler. - Ticaret birimleri.(alışveriş merkezi, hediyelik eşya ve süs bitkileri satış birimleri) - Eğlence birimleri. (Restoran, cafe, bar) 24

27 Eğitim Birimleri Turizm meslek yüksek okulu. Fizik tedavi rehabilitasyon okulu. Balneoloji okulu. (Termal su ile tedavi) Tüm bu fonksiyonlar dikkate alındığında yapılacak SPA merkezinin kent merkezine olumlu ve olumsuz birçok fiziksel ve sosyo-ekonomik etkileri olacağı açıktır. Bu etkiler aşağıda incelenmektedir Eskişehir Ment Merkezinde Geliştirilecek SPA Merkezi nin Bölgeye Olumlu Etkileri Yukarıda sayılan nitelikleri taşıyan bir Sıcaksular Termal merkezinin Eskişehir Kent Merkezine ve bölgesine hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilecektir. Olumlu etkileri aşağıda sıralanmaktadır: 1.Eskişehir İli'nin dünya çapında bir sağlık turizmi çekim merkezi haline gelmesi. 2.Oluşacak yeni iş sahalarıyla istihdamın artması. 3.Sağlık turizminde tedavi süresinin uzun olmasından dolayı turistin konaklayarak turizm gelirinin artması ve sağlanan gelirin Eskişehir kent merkezinin ekonomisini canlandırması. 4. İstihdamın ve gelir düzeyinin artması ile kent merkezinde sosyal yaşam standartlarının yükselmesi. 5.Geliştirilecek SPA merkezinin kent merkezinde olmasından ötürü diğer turizm türleri (eğlence, iş- kongre, kültür-tarih) ile etkileşimin artması. 6.Geliştirilecek SPA merkezinin kent merkezinde olmasından ötürü sosyo-kültürel etkileşimin artması. 7.Turizmde kalifiye eleman yetiştirmek amacı ile yeni eğitim kurumları açılacaktır. - Turizm meslek yüksek okulu - Turizm işletmeciliği - Seyahat acenteliği, turizm rehberliği - Fizik tedavi meslek yüksekokulu - Balneoloji okulu (termal su ile tedavi) eğitimi başlayacaktır Eskişehir Kent Merkezinde Geliştirilecek SPA Merkezi nin Bölgeye Olumsuz Etkileri 1.Sağlık turizmi çekim merkezi olarak geliştirilecek Sıcaksular Bölgesi nin bugünkü ticari işlevini yitirmesi. 2.Oluşacak yoğun kullanımlardan dolayı Sıcaksular Bölgesi ndeki tarihi nitelikteki yapıların fiziksel zarar görmesi, hatta yıkılması. 3.Oluşacak yoğun kullanımların Porsuk Çayı'nı kirletici etkisinin olması. 4.Oluşacak yoğun kullanımlardan dolayı sıcak su kaynaklarının ve koruma zonlarının kirlenmesi ve kaynaklarda oluşacak olası sıcaklık değişimleri. 5.SPA lar için gerekli olan «rekreasyon faaliyetleri» ne yönelik yeterli büyüklükte alanlar oluşturulamaması (bugünkü yoğun ticaret ve konut işlevlerinden dolayı yeterli alan yoktur.). 25

28 6.Tedavi amaçlı kullanılacak tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirileceği alanlar oluşturulamaması (yoğun kullanımlardan dolayı). 7.Yüksek ücretlerin ve lüks ürünlerin yerel halka hitap etmemesi. 8. SPA merkezi geliştirilecek kent merkezinde, SPA alanı yapılabilecek alanda halen mevcut kent nüfusunun ikamet ediyor olması ve bu nüfusun yüksek olması Eskişehir de Sıcaksular Mevkiinde Geliştirilecek SPA Merkezi İçin 2020 Yılında Gelecek Turist Sayısı, Gerekli Yatak Kapasitesi ve Turizm İstihdamı 2020 yılında Eskişehir'e sağlık turizmi için gelecek turist sayısı dür. Bu alanda geliştirilecek olası sağlık merkezinin dünya standartlarında bir kaliteye ve niteliğe sahip olacağı dikkate alındığında, gelen turistin %85'inin konaklayacağı, %15'inin ise günübirlik geleceği varsayılabilir. Buna göre ihtiyaç duyulan yatak sayısı konaklayan tursit sayısının, sağlık turizmi için gereken ortalama geceleme süresiyle (14 gün) çarpılmasıyla ve çıkan sonucun da bir yıldaki gün sayısına bölünmesiyle 691 olarak bulunmuştur (21200x%85 =18020x14) /365=691). Turizm sektörü için istihdam edilecek kişi sayısı da, yatak başına 0.5 kişi doğrudan istihdam, diğer hizmetler (idare, gatronomi, eğlence) için de 0.05 kişi kabul edilerek toplamda 379 kişi olarak bulunmuştur. (Tablo 4.07) Tablo SPA Merkezi İçin Gereken Yatak ve Turizm İstihdamı Eskişehir Kent Merkezinde Sıcaksulara Alternatif Kızılinler Köyü nde Rekreasyon+ Termal Sağlık Merkezinin Geliştirilmesi Sağlık turizminin geliştirilmesi amacı ile değerlendirilebilecek alanlardan bir diğeri de Kent Bütünü sınırları içerisinde yer alan Kızılinler Köyü dür. Jeotermal kaynak özellikleri Bölüm de açıklanan ve Eskişehir kent merkezine 15 km uzaklıkta olan bu bölge, doğal güzellikleri ve bozulmamış kırsal özellikleri ile alternatif bir sağlık merkezi potansiyeli taşımaktadır (Ek 3: Kızılinler Köyü). Kızılinler Köyü nde geliştirilecek olası sağlık merkezi, köyün kırsal karakteriyle özdeşleşebilecek ve rekreasyonel kullanımlarla desteklenerek farklı bir termal hizmet sunabilecek potansiyele sahiptir. Gelişmiş bir SPA niteliğinde olmayan; farklı daha küçük ölçekli turizm tesisleri ve sunduğu imkanlarla hem yabancı hem yerli turiste hizmet sunabilecek olan sağlık merkezinde tedavi ünitelerinin yanı sıra ağırlıklı olarak açık alan faaliyetleri ve rekreasyonel kullanımlar yer alacak ve bu kullanımlar da tedavi amaçlı olacaktır. Kızılinler Köyü nün rekreasyon destekli sağlık merkezi olarak geliştirilmesi durumunda içinde bulundurması gereken fonksiyonlar şunlardır: 26

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir.

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. İşte Türkiye'nin kaplıca rehberi Kaplıcalar, Türkiye'de bir çok kişi şifa merkezleridir. Peki hastalığınıza göre hangi kaplıcaya gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte hastalıklara ve özelliklerine

Detaylı

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri...

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... Kaplıca Rehberi Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... BURSA-Çekirge Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. Tedavi edilen hastalıklar: Romatizma, karaciğer,

Detaylı

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA AKCEKECILI ILICASI KESTANBOLU KAPLICASI KOCABASLAR ILICASI PALAMUTOBA

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ KONUMU: Planlama Alanı Türkiye'nin Batısında Ege Bölgesinde Aydın ili,sultanhisar ilçesi

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

Tablo 39 - İllerdeki Turizm Tesislerinin Konaklama Bilgileri

Tablo 39 - İllerdeki Turizm Tesislerinin Konaklama Bilgileri TURİZM Uşak, çevresindeki illerle karşılaştırıldığında daha az turist çektiği görülmektedir. Tablo 39 da sunulan bilgilere göre 2011 yılında Uşak a konaklama amacıyla gelen turist sayısı çevresindeki illerle

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

Burj Al Babas Devremülkleri

Burj Al Babas Devremülkleri Burj Al Babas Devremülkleri Burj El Babas toplamda 732 adet villadan oluşmaktadır. Bu villaların 372 adeti satılmıştır. Kalan 360 adet villanın kaba inşaatın % 60 bitirilmiştir. Devremülkler 2017 sonunda

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL İLERİ YAŞAM MERKEZİ

ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL İLERİ YAŞAM MERKEZİ ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL İLERİ YAŞAM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Termal Turizm Merkezine Yönelik Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Avrupa Ülkeleri Termal Turizm Merkezi Örnekleri Kızılinler Termal Turizm Merkezinde

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Yozgat İLÇE: Boğazlıyan KÖY/MAH: Bahariye MEVKİİ: Hamambaşı K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari SAGLIK TURIZMI DR.MED.MEHMET VEDAT ÖZEK 1957 IZMIR Lise Saint Benoit Istanbul, Ankara Tevfik Fikret 1975 Almanya Munih tip fakultesi menzunu 1985 USA Boston Kardioloji Research center Harvard Med. School

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ KASIM 2012 YATIRIM ve ĠġLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya Turizm Trendi ve 2030 Vizyonu UNWTO 2030 VİZYONU RAPORU 1.8 Milyar Turist 2 Trilyon $ Gelir Alternatif

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü : 14.719 km² dir. (Türkiye nin 1/55 dir.) Nüfus : 698.626 (31.12.2011) İl Trafik No : 03

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü : 14.719 km² dir. (Türkiye nin 1/55 dir.) Nüfus : 698.626 (31.12.2011) İl Trafik No : 03 GENEL BİLGİLER Yüzölçümü : 14.719 km² dir. (Türkiye nin 1/55 dir.) Nüfus : 698.626 (31.12.2011) İl Trafik No : 03 Afyonkarahisar, Anadolu'da kuzeyi güneye, batıyı da doğuya bağlayan doğal bir düğüm noktası

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 21,22 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 77.843 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 3706 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Kaplıca Tedavisi Kışında Olur

Kaplıca Tedavisi Kışında Olur Kaplıca Tedavisi Kışında Olur Kahramanmaraş Özel Sular Vatan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. İrfan Karatutlu kaplıcanın kış mevsimindede çok fayda sağladığını söyledi. Karatutlu, Kaplıca

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İçindekiler. Başkanın Mesajı... 2. Termal Nedir?... 4. Termal Suyun Özellikleri... 6. Termal Suyun Faydaları... 8. Saadetdere Kule Termal Tesisi...

İçindekiler. Başkanın Mesajı... 2. Termal Nedir?... 4. Termal Suyun Özellikleri... 6. Termal Suyun Faydaları... 8. Saadetdere Kule Termal Tesisi... İçindekiler Başkanın Mesajı... 2 Termal Nedir?... 4 Termal Suyun Özellikleri... 6 Termal Suyun Faydaları... 8 Saadetdere Kule Termal Tesisi... 10 Tesiste Sağlanan Hizmetler... 12 İletişim... 14 Saadetdere

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU DOÇ. DR. AHMET GÜRBÜZ Karabük Üniversitesi 2009 - Karabük TURİZM Turizm günümüzde Dünya ölçeğinde 924 milyon civarında insanın seyahat ettiği, karşılığında da yaklaşık olarak

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Invest in TURİZM SEKTÖRÜ İzmir ili coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve deniz-kum-güneş kaynaklı kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş ve canlı bir

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ 34.305.904 (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ 5.470.481 (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 828 $ 2014 GSYH 867.325 (Milyar $) 2014 TURİZM GELİRLERİNİN

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor?

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Arınma, Do a, Termal SPA www.natur-med.com.tr Natur-Med Davutlar-Kuşadası Natur-Med'de Konaklama Otel Süiti Bahçe Süiti Bahçe Odası Otel Odası Arınma, Do a, Termal SPA

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Otel Bilgisi Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Balıkesir, Edremit'te hizmet vermektedir. İstanbul'a 490, Bursa'ya 240, İzmir'e 210 kilometre mesafede yer almaktadır.

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Egenin incisi DENİZ, TERMAL, DOĞA, YATIRIM HEPSİ BU PROJEDE HEMEN TAPU 2015 TESLİM BAŞLAYAN FİYATLARLA

Egenin incisi DENİZ, TERMAL, DOĞA, YATIRIM HEPSİ BU PROJEDE HEMEN TAPU 2015 TESLİM BAŞLAYAN FİYATLARLA DENİZ, TERMAL, DOĞA, YATIRIM HEPSİ BU PROJEDE HEMEN TAPU 2015 TESLİM 1500 BAŞLAYAN FİYATLARLA KUŞADASINDA ÖMÜR BOYU HİSSE TAPU SAHİBİ OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN Egenin incisi Adalife Termal de yaşam Şehrin

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü msolak@aku.edu.tr V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Detaylı

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR?

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR? HAKKIMIZDA Makro Grup A.Ş. bünyesinde yer alan Obsidyen Maden ve Mermercilik LTD. ŞTİ., 2002 yılında madencilik, değerli ve yarı değerli taş işleme alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

"EGE BÖLGESİNİN TURİZM COĞRAFYASI"

EGE BÖLGESİNİN TURİZM COĞRAFYASI "EGE BÖLGESİNİN TURİZM COĞRAFYASI" Prof. Dr. Aydoğan KÖKSAL GİRÎŞ: Türkiye'nin Turizm Coğrafyası çalışmalarımı 1973 yılından beri sürdürmekteyim. Her sene memleketimizin turistik yörelerine giderek turizm

Detaylı

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi TOPRAK Yer kabuğunu oluşturan çeşitli kaya ve minerallerin fiziksel ve kimyasal yoldan ayrışmasıyla meydana gelen, içinde son derece zengin flora, hayvan varlığı barındıran ve inorganik maddeler ile hava,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ÖĞRETİM YILI TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI 5. SINIF A GRUBU SINAV SORULARI VE CEVAPLAR

ÖĞRETİM YILI TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI 5. SINIF A GRUBU SINAV SORULARI VE CEVAPLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI 5. SINIF A GRUBU SINAV SORULARI VE CEVAPLAR 1. Kaplıca Tedavisi ni tanımlayınız? Kaplıca Tedavisi; Şifalı (Balneolojik) kaynaklar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı