Farmakovijilans ve Uygulamaları. Prof. Dr. Semra Şardaş Marmara Üniversitesi Toksikoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farmakovijilans ve Uygulamaları. Prof. Dr. Semra Şardaş Marmara Üniversitesi Toksikoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Farmakovijilans ve Uygulamaları Prof. Dr. Semra Şardaş Marmara Üniversitesi Toksikoloji Anabilim Dalı

2 Farmakovijilans pharmakon (Yunanca;ilaç) vigilans (Latice;uyanık olmak) Beşeri tıbbi ürünlerin güvenli kullanımının sağlanması Advers etkilerin izlenmesi, bilgi toplanması Kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, Arşivlenmesi, ilgililer arası iletişim kurulması Önlenmesini sağlamak ile ilgili esas ve usulleri belirleyen sistem.

3 Farmakovijilans ın 161 yıllık tarihçe örn Almanya, Kloroforma bağlı ölüm bildirimi ve Lancet in başlattığı komisyon çalışması ile advers etkilerin izlenmesi ve toplanması 1906 ABD, Farmasötik ürünlerin saf ve kontaminasyondan arındırılmış olması yönündeki FDA kararı 1937 ABD, Dietilen glikol içeren sulfonamid eliksirinin bir hafta içinde 353 hastada kullanımı sonucu 34 ü çocuk olmak üzere 105 kişinin ölümü 1938 Federal Gıda, Đlaç ve Kozmetik Yasası (Đlk yasal düzenleme 1952 Fransa, Dietiltiniyodid deri preperatlarında kullanımı sonucunda 100 ölüm vakası 1961 Dr. William Mc Bride talidomide bağlı fötal anamoli ve fokomeli vakalarında %20 artış gözlemesi ve diğer ülkelerden gelen bildirimler (400 vakadan fazla)

4 Tarihsel Gelişimi

5 Farmakovijilans ın tarihsel gelişimi 1962 ABD, Güvenlilik ve etkinin ispatı hakkında hukuki düzenleme 1963 Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi 1964 Đngiltere, Sarı kart sistemine geçiş 1973 Fransa da farmakovijilans sisteminin kurulması 1978 DSÖ nün advers etki izleme sisteminin Đsveç-Uppsala ya taşınması 1988 Avrupa Hızlı Alarm Sistemi (RAS) 1995 Avrupa Đlaç Ajansı (EMEA) 1993 Avrupa Farmakovijilans Derneği (ESOP) 2001 Uluslararası Farmakovijilans Derneği (ISOP) 2009 UMC (International drug monitoring center) veritabanına kayıtlı 4.6 milyon olgu raporu)

6 TÜRKĐYE DE 1985-TADMER 2004-TÜFAM Türk Đlaç Advers Etkilerini Đzleme ve Değerlendirme Merkezi Kuruluş: 1985 DSÖ Đlaç Đzleme Đşbirliği Merkezi Üyeliği: 1987 Đlaç Güvenliği Đzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü; Kuruluş: 24 Kasım 2004 Beşeri Tıbbi Ürün Güvenliğini Đzlenme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu; Kuruluş tarihi: 14 Ocak 2005

7 Beşeri Tıbbi Ürün Güvenliğinin Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik; Đzlenmesi ve Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2005 Yürürlüğe giriş tarihi: 30 Haziran 2005 Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri Đçin Farmakovijilans Kılavuzu; Onay tarihi: 6 Temmuz 2005 Farmakovijilans Denetim Kılavuzu 26 Ocak 2009

8 Sempozyum kapsamı Ulusal Farmakovijilans Sistemine Gereksinimin Nedenleri Farmakovijilans ile Đlgili Yönetmelik ve Kılavuzun Getirdikleri Türkiye Farmakovijilans Merkezi nin Faaliyetleri Farmakovijilans Uygulamalarında Farmakologların Yeri Farmakovijilans Đrtibat Noktası Sorumlusu Kimdir, Görevleri nelerdir? Đlaç Endüstrisinde Farmakovijilans Faaliyetleri Nasıl Yürütülüyor? Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlilik Çalışmalarında Advers Etki Bildirimleri Nasıl Yürütülüyor? Advers Etki Raporlaması Nasıl Yapılır?

9 Farmakovijilans Bilimsel Gerçekler,Đstatistikler Gelişmeler

10 Bilimsel Gerçekler ve Đstatistikler Advers etkilerin mortalite nedenleri arasında 4. ve 6. sıralarda yer alıyor Genel olarak dünyada hastaneye yapılan başvuruların %3-6 sı advers etkilere bağlı

11 Bilimsel Gerçekler ve Đstatistikler Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients : Lazarou J. et al. JAMA 1998;279:1200-5

12 Bilimsel Gerçekler ve Đstatistikler Serious Adverse Drug Events Reported to the Food and Drug Administration, : Moore TJ. et al. Arch Intern Med. 2007;167:

13 Bilimsel Gerçekler ve Đstatistikler 2000 yılında ilaç mortalite/morbidite tedavi masraflarının 177 milyar USD.-olduğu Sağlık sist.ayrılan paranın %10 nu 1995 yılına kıyasla 2 katı arttığı Son 25 yıldır piyasaya çıkan her 5 ilaçtan 1 tanesine yeni ciddi advers etki bulgusu eklenmesi Piyasadan geri çekilme oranında azalma olmadı JAMA 2002,287(17) American J Crit Care 2008;17:77-81

14 1998 den beri piyasadan çekilen ilaçlar DRUG NAME APPROVED WITHDRAWN USE RISK Mibefradil High blood pressure/ chronic stable angina Drug-drug interactions Torsades de pointes Bromfenac Non-steroidal anti-inflamatory Acute liver failure Terfenadine Antihistamine Astemizole Antihistamine Torsades de pointes Drug-drug interactions Torsades de pointes Drug-drug interactions Grepafloxacin Antibiotics Torsades de pointes Etretinate Psoriasis Birth defects Alosetron (2002) Cisapride Heartburn Irritable bowel syndrome in women Ischaemic colitis; complications of constipation Torsades de pointes Drug-drug interactions Troglitazone Diabetes Acute liver failure Cerivastatin (2002) Cholesterol lowering Rhabdomyolysis Drug-drug interactions Rapacuronium Anaesthesia Bronchospasm Levomethadyl Opiate dependence Fatal arrhythmia Rofecoxib Pain relief Heart attack; stroke Valdecoxib Pain relief Skin reactions Natalizumab Multiple sclerosis Brain infection Technetium (99m Tc) fanolesomab Pemoline Diagnostic aid Cardiopulmonary arrest Attention-deficit hyperactivity disorder Liver failure Pergolide Parkinson s disease Valvulopathy Tegaserod Irritable bowel syndrome with constipation Angina; heart attack; stroke :Nature 2007; 446:

15

16 Current Cardiology Reports 2007

17 2007

18 BĐLĐMSEL GERÇEKLER EKLER Potential Role of Pharmacogenomics in Reducing Adverse Drug Reactions

19

20

21 EMEA Risk Management Strategy Risk detection Introduction of risk prediction concept Intensive drug monitoring Independent studies in academic centres (public funding) Risk assessment (Spontaneous reporting, PSURs, Signal detection,, Epidemiological studies) Risk minimisation (Labelling,SPC,Product information) Risk communication Implementation of new EMEA transparency measures Development of an EMEA/EU Communication Strategy Database including information on adverse reactions and clinical trials Understandable to the general public

22

23

24

25 WHO Programme for Internatinal Drug Monitoring WHO HQ WHO Collaborating Center, Uppsala National Centers

26 European Region Performing well WHO Programme - Global Overview October 2008 New members Republic of Moldova The Netherlands Russia Serbia Sweden Switzerland Turkey Ukraine Non- Contributors Performing well ( 4) Performing (1-3) 31st Annual Meeting Uppsala, Sweden 20 October, 2008

27 Online reporting

28 Türkiye de Sağlık k Mesleği i Mensubu Hekim Hemşire Diş Hekimi Eczacı Sağlık k Raporu Mart 2008 DPT, YÖK, Y Sağlık k Bakanlığı

29 Denetim - Đdari Tedbirler 2009 yılıy Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri açısından Bakanlık tarafından denetlenir.

30 Eğitim,Sertifika, itim,sertifika,đrtibat rtibat Noktaları,Dernek Aktiviteleri PV Yönetmeliği; Haziran 2005; Đlk eğitim toplantısı 8 Temmuz 2005 de başlatılmıştır. Ayda en az 2 farklı program amaçlanıyor..ulusal platformda bilimsel toplantılar. Đlk Ulusal kongre 2008 Antakya 2011 PV Derneği ISOP müşterek kongresi Türkiye

31 Teşekkürler

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

KLİNİK FARMAKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DURUM. Doç. Dr. Melih Babaoğlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

KLİNİK FARMAKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DURUM. Doç. Dr. Melih Babaoğlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KLİNİK FARMAKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DURUM Doç. Dr. Melih Babaoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab Dalı Bültenimizin Mayıs 2010 sayısında değerli

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR?

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR? 5. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR? Araş. Gör. Sevcan TOPÇU Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Değişen sağlık

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Ayşe Erdoğan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı için değiştirmek veya

Detaylı

Derleme / Review. Giriş

Derleme / Review. Giriş 68 Derleme / Review Konjuge Pnömokok Aşılarında Son Gelişmeler: 13-Valanlı Konjuge Pnömokok Aşısı Recent Advances in Pneumococcal Conjugate Vaccines: A 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Mehmet Ceyhan

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Dünyada Akılcıl İlaç Kullanımı Uygulamalarına Genel Bir Bakış

Dünyada Akılcıl İlaç Kullanımı Uygulamalarına Genel Bir Bakış Dünyada Akılcıl İlaç Kullanımı Uygulamalarına Genel Bir Bakış Doç. Dr. S. Ezgi Gülmez INSERM CIC-P 0005 Pharmaco-Epidémiologie, Service de Pharmacologie, Université Bordeaux Segalen, Bordeaux, Fransa Birleşmiş

Detaylı

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Prof. Dr. Yağız ÜRESİN Dr. Belen TERLEMEZ İTF Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Ekim 2014 KLİNİK ÇALIŞMA DÖNEMLERİ

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası

Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaçta Geri Ödeme Politikası Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikası Doç. Dr. Panos Kanavos London School of Economics Prof. Dr. İsmail Üstel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ Hasan TUFAN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara Hasan TUFAN tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 4 KIŞ 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 2 Haziran 2010

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 2 Haziran 2010 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 2 Haziran 2010 TÜRKĐYE DE SAĞLIK HĐZMETLERĐ VE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ FĐNANSMANI 1 A. Gamze ÇĐFTÇĐ AYTEKĐN 2 ÖZET Birçok ülke sağlık sistemlerindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı

Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı Prof Dr Arif ALTINTAŞ 4. Ankara Tıp Biyokimya Günleri 21 Nisan 2011 Tek Tıp-Tek Tek Sağlık-Tek Dünya Yaklaşımı Sürekli değişen bir dünyada bulaşıcı ve salgın

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı