Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği"

Transkript

1 Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

2 Sunum planı Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin Prematüre bebekler Hipoksik iskemik ensefalopati Çoğul gebelikler Koriyoamniyonit Diabetik anne bebeği Fetal büyüme kısıtlılığı Anomalili bebek.. Yaşam oranları Gelişimsel sonuçları

3 Gelişimsel Sorunlar Çocukların % 16 ında GELİŞİMSEL/DAVRANIŞ Sorunları %30 u okul öncesi dönemde tanı AAP i önerisi: tüm çocuklar gelişimsel açıdan taranmalı! Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics ,18.,24. ve 30. aylar da 3 yaş ve sonrasında yıllık

4 Gelişimsel sorunlar Majör nörolojik sorunlar Serebral palsi Bilişsel alanda geçikme Duysal sorunlar İşitsel Görsel Minör nöropsikolo jik sorunlar Konuşma ve motor beceriler Dikkat eksikliği / hiperaktivite Davranış bozuklukları

5 Gelişimsel sonuçlar Yayınlarda CİDDİ ENGELLİLİK Mental Gerilik Serebral Palsi Epilepsi Bilateral Körlük Orta-ağır İşitme Kaybı

6 Gelişimsel izlem polikliniği Ortopedi uzmanı Emme/yutma terapisti Fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist Ped. Nörolog Gelişimsel pediatri uzmanı Neonatolog Oftalmolog Odyolog Konuşma terapisti Beyin cerrahi uzmanı Çocuk cerrahi Sosyal hizmetler

7 Prematürite SIKLIK VE MORTALİTE ORANLARI Tüm dünyada preterm doğum sıklığı % 11 ( % 5-18) Yaklaşık 15 milyon (11-18 milyon) 2010 yılında preterm doğum prematürite ilişkili ölüm hafta arası % <32 hafta arası % 10 < 28 hafta % 5 WHO, Born too soon: the global action report on preterm birth May hafta arası % 67,6 28- <32 hafta arası % 23,9 < 28 hafta %8,5 YDYBU yatan bebeklerin % 60 preterm

8 Prematürite Türkiye 2010 yılı 1, canlı doğum preterm bebek % 11,9

9 Preterm bebekler Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH

10 Preterm bebekler Aşırı DDA Çok DDA

11 Preterm bebekler Aşırı DDA Doğan bebek sayısı 650 Ölen bebek sayısı 320 Mortalite %50 GPÜ takip edilen bebek sayısı 208 /330 (%63) Çok DDA Doğan bebek sayısı 1056 Ölen bebek sayısı 91 Mortalite % 8.6 GPÜ takip edilen bebek sayısı 800/955 (%83.7)

12 Preterm bebekler EPICure çalışması 1995 yılında doğan ve yaşayan 308 bebek ADDA yada < 25 hafta 30 aylık 283 bebek % 30 NG sorunlar (2/3 ü ciddi) 6 yaş 241 bebek % 22 ciddi engellilik % 24 orta engellilik % 34 hafif engellilik 11 yaş 219 hasta % 45 ciddi engellilik % 15 i özel eğitim alabilecekleri okullar % 60 kaynaştırma eğitimi

13 Preterm bebekler NICHD Neonatal Research Network / üç dönem 3785 / 18 ile 22 ay Yaşam oranı artmış ciddi engellilik gestasyon haftası % gestasyon haftası %45-50 NICHDNeonatal Research Network / 18 ile 22 ay %40 ı ölmüş %16 ında sorun yok DA 500 g %1 altında DA g % 24

14 Preterm bebekler MOTOR FONKSİYONLAR Fonksiyonel sonuçlar, hafif kas gücü veya kas tonusu anormallikleri Engellik (yürümeme/beslenememe) Preterm bebekler SPASTİK DİPLEJİ (%40-50)

15 Preterm bebekler MOTOR FONKSİYONLAR Avrupa da < 28 hafta 1000 canlı doğumda 77 (İsveç) <32 hafta veya < 1000 g 1000 canlı doğumda 40 Kanada da Himmelman K. Acta Paediatr 2005 Platt MJ. Lancet hafta veya <1250 g 1000 calı doğumda 19 Robertson CMT. JAMA 2007

16 Preterm bebek The French EPIPAGE 1997, gh 2901 pm bebek/667 kontrol SP % 9 Mental skor (Kaufman) Bilateral körlük %1- %10 Engelli infant sayısı yüksek!!! Özel bakım hizmetleri %40- %30 Lancet 2008 Taburculukta nörolojik iyilik hali?? 2 yaş?? 5 yaş?? gelişimsel gecikme ve akademik beceriler Nörolojik gecikme Bilişsel ve davranış sorunları %11-20

17 Preterm bebekler BİLİŞSEL FONKSİYONLAR Özel eğitim ÇDDA bebeklerin % 25 i ADDA bebeklerin %62 i %15-34 oranında sınıf tekrarı Stephens BE. Pediatr Clin N Am 2009;56:

18 Preterm bebekler BİLİŞSEL FONKSİYONLAR aylarda en sık rastlanılan sorun Bayley Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği Kriterler?? Ciddi bozukluk skor <70 Anderson P. J Am Med Assoc 2003

19 Preterm bebekler BİLİŞSEL SORUNLAR < 26 hafta, 6 yaşta %21 CİDDİ zeka geriliği % 25 ORTA zeka geriliği Marlow N. N Engl J Med 2005 Gelişimsel sorun 20.ay %39 8.yaş %16 20.ayda elde edilen bilişsel gelişim puanları 8 yaşındaki bilişsel fonksiyonlar için öngörü oluşturmuyor Hack M. Pediatrics 2005;116

20 Preterm bebekler BİLİŞSEL FONKSİYONLAR Skorlar gebelik yaşı ve DA ile korele Uygunsuz çevre koşulları düzeltilse bile term / preterm arasında fark var!! Stephens BE. Pediatr Clin N Am 2009; Gelişimsel sorunu olmayan ADDA yada ÇDDA görevleri yerine getirme hafıza, akademik beceriler (özellikle okuma ve matematik) uyum becerilerinde bozukluk VAR Aarnoudse-Moens CSH. Pediatrics 2009

21 Preterm bebekler Bilişsel sorunlar ergenlik ve genç erişkin dönemde Akademik başarıları olumsuz etkilenir Davranış (özgüven eksikliği, kendine zarar verici davranışlar) ve duygusal (anksiyete, depresyon) alanda problemler ortaya çıkması kolaylaşır Aarnoudse-Moens CSH. Pediatrics 2009

22 Preterm bebekler DUYSAL SORUNLAR YYBÜ nden taburcu olan bebeklerde işitme kaybı prevelansı %1-3 Cristobal R. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008 Çoğu vakada işitme kaybı 2-4 yaşına kadar gelişmemekte 28 gestasyon haftasından önce doğanların yaklaşık %3 ünde işitme cihazı Hearing Jcol. Pediatrics 2007

23 Preterm bebekler DUYSAL SORUNLAR ADDA bebeklerde körlük %1-10 diğer görme bozuklukları % 9-25 ROP, görme kaybının en önemli nedeni ÇDDA bebeklerde %7.8 ciddi ROP Stephens BE, Vohr BR. Clin N Am 2005 Karna P. BMC Pediatrics 2005 Erken tanı ve tedaviye rağmen % 2 inde ROP ilişkili körlük

24 Preterm bebekler 700 bebek ROP oranı %32.7, Ciddi ROP oranı %3.1 Laser fotokoagulasyon %9.6

25 Preterm bebekler DUYSAL BOZUKLUKLAR Cihaz takılmasını gerektiren işitme kaybı %1-9 Stephens BE. Pediatr Clin N Am 2009

26 Preterm bebekler DAVRANIŞSAL SORUNLAR Aşırı preterm bebeklerde görsel dikkat azalmış Okul çağı değerlendirmesinde Dikkat eksikliği-hiperaktivite 2.65 kat fazla Daha fazla agresif ve yıkıcı-bozucu davranışlar Marlow N. Pediatrics 2007 Bhutta AT. JAMA 2002

27 Preterm bebekler DAVRANIŞSAL SORUNLAR Adolesan dönemde depresyon riski 11 kat fazla Patton GC. Br J Psychiatry 2004 içine kapanma sosyal ilişki kuramama kendine güven sorunları gelişme sıklığında artış Hack M. Pediatrics 2003

28 Preterm bebekler Kötü prognoz Maternal obesite Fetal damar trombozu Irksal Cinsiyet/Erkek Düşük eğitim düzeyi İyi prognoz Yüksek eğitim düzeyi Özel sigorta Evli olmak Bebeğin DA ın yüksek olması Cinsiyet/Kız Tekiz Antenatal kortikosteroid Sezaryan doğum Helderman JB. Pediatrics 2012 Gargus RA. Pediatrics 2009

29 Preterm Bebekte Prognoz Perinatal sorunlar Respiratuvar Distres Sendromu İNTRAKRANİYAL KANAMA Patent Duktus Arteriozus Elektrolit Dengesizliği SEPSİS NEKROTİZAN ENTEROKOLİT BÜYÜME GERİLİĞİ BRONKOPULMONER DİSPLAZİ PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ PREMATÜRE RETİNOPATİSİ İŞİTME KAYBI

30 Nörogelişimsel sonuçlarımız ay

31 Nörogelişimsel sonuçlarımız 2 yaş 32 hafta ve/veya 1500 g Bayley Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği II 160/210 (%78) bebek SP sıklığı % 10.6 Bilişsel veya hareket ölçek puanı<70

32 Hipoksik iskemik ensefalopati SIKLIK VE MORTALİTE ORANLARI 130 milyon bebek doğuyor 4 milyon neonatal ölüm ¼ ü asfiksi ve ensefalopati % 15 i hastanede ölüyor % 15 inde SP % 40 ında gelişimsel boz.

33 HIE sonrası SP gelişimi kötü prognoz İlk 5 yıl mortalite 3 kat fazla Engellilik 2 kat fazla Badawi N. Dev. Med. Child. Neurol 2005

34 Hipoksik iskemik ensefalopati Bayley Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği II Grup II > I Bilişsel ölçek Puanı Grup II > I Hareket Ölçek Puanı

35 Hipoksik iskemik ensefalopati ENGELLİLİK ORANLARI Japonya %13-24 (ağır asfiksi) ABD %64 (ağır ensefalopati) İspanya %16-22 (HIE nin derecesi, ve APGAR skoru önemli) İsveç ağır HIE de hepsi kaybediliyor/sekel oluyor.

36 Hipoksik iskemik ensefalopati Sıklık %0.26 Mortalite oranı % 22.6 ZTB tecrübelerimiz Haziran 2008-Şubat 2009 HIE tanısı alan bebek 75 Sarnat III %65.4 Mortalite %14,6

37 12th LIPNIC symposium L.Wu, Indian J Pediatr, Published online

38 Çoğul gebelikler Avustralya da yapılan çalışmada ikizlerin 7 ve 9 yaşlarında IQ sonuçları tekiz kardeşlerinden 5.3 ile 9.6 puan düşük Ronalds GA. BMJ 2005 Danimarka da yapılan çalışmada fark yok Fark gösterilen çalışmalarda farkın nedeni?? Tek başına çoğul olmak mı? Çoğul olmaya bağlı düşük DA yada GH mı? Lorenz JM. 2012

39 Çoğul gebelikler yıllarında Hastanemizde doğan ve YDYBÜ yatırılan 32 hafta tekiz ve çoğul gebelikler Düzetilmiş yaş ay Nörogelişimsel

40 Çoğul gebelikler

41 Teşekkür ederim

ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ

ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal Prof. Dr. E. Gülbin Gökçay Öğrenme Hedefleri Toplumda engelli çocuğun izlem ve genel bakım ilkelerini

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri 138 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 138-143 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0388 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler. Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011

ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler. Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011 ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011 1 Amaç : Bu oturumun sonunda katılımcılar çocuk sağlığının önemini ve çocukluk dönemlerine

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm 13 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2005, 6 (2) 13-25 İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm İlgi Öztürk Ertem Ankara Üniversitesi Özet

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Takip Edilmesi Gelişimin Temel İlkeleri Doğrultusunda Gelişimi Takip Etme Fiziksel Gelişimde Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar ÇOCUK GELİŞİMİ - I Doç.

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Derleme Fetal Ventrikulomegali Van Tıp Dergisi: 21(1): 54-59, 2014 Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Banu Bingöl *, Zehra Kurdoğlu **, Faik Abike ***, Aydan Asyalı Biri **** Özet İzole

Detaylı

Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi

Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi ARŞİV 2003; 12: 396 Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi Uzm. Dr. S. Erhan DEVECİ* Doç. Dr. Yasemin AÇIK* Çocuk istismarı nedenlerinin değerlendirilebilmesi için ortaya konulan ekolojik model, çocuk

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 49:112-125 2009 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Çocuk Vakfı, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeni ile SAYISAL

Detaylı

Erken Postpartum Dönemde Emzirme ve Depresyon Arasındaki İlişki*

Erken Postpartum Dönemde Emzirme ve Depresyon Arasındaki İlişki* Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140206061410 Erken Postpartum Dönemde Emzirme ve Depresyon Arasındaki İlişki* Hava Özkan 1, Zehra Demet Üst 1, Gülsüm Gündoğdu 2, Ayla Çapık 1, Safiye Ağapınar

Detaylı

Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları

Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Başak YÜCEL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Günümüzde özellikle kadınların yeme davranışı

Detaylı