AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELERİ"

Transkript

1 AB Projeleri Hem Önemli bir Kaynak Hem de Önemli bir Kapasite Geliştirme Aracıdır ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

2 Proje adı : Proje başlangıç tarihi ve süresi: Projenin amacı: AB ye Uyum Sürecinde Bisküvi, Seramik ve Beyaz Eşya Sektörleri 2002 (6 ay) Eskişehir de kurulu Bisküvi, Seramik ve Beyaz Eşya Sektörlerinin ilgili AB mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi ve uyum için bir rehber hazırlanması Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası AB Türk Oda Geliştirme Forumu Projenin ana faaliyetleri: Proje kapsamında Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında bisküvi, seramik ve beyaz eşya sektörlerine dair AB müktesebatı incelenmiş ve uyum sürecinde alınması gereken tedbirler hakkında bir rapor hazırlanmıştır. Proje bütçesi: Projenin uygulandığı bölgeler: Eskişehir, Stuttgart Bisküvi, Seramik ve Beyaz Eşya Sektörleri için AB Mevzuat Rehberi

3 Proje adı: Projenin amacı: Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar: Kalite Kontrol Ara Elemanı Yetiştirme Projesi 2004 (6 ay) Bu proje ile Eskişehir ilindeki, ortaöğretim kurumları mezunlarının bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, söz konusu kişilerin ülkemiz sanayisinde önemli bir ihtiyaç olan Kalite Kontrol Ara Elemanı olma konusunda yetiştirilmeleri ve kiralanan kalite kontrol laboratuvarlarında uygulamalı eğitime tabi tutulmaları amaçlanmıştır. Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi İŞKUR a kayıtlı, meslek lisesi mezunu işsiz gençler AB Aktif İşgücü Programı Projenin ana faaliyetleri: Proje bütçesi: Kalite kontrol ve güvence sistemi konulu bir eğitim programı uygulanmıştır. Projenin uygulandığı bölgeler: Eskişehir Proje kapsamında 23 kişi eğitilmiş ve proje sonrasında Kalite Kontrol dalında yetiştirilen öğrencilerin 8 tanesinin, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarca istihdam edilmeleri sağlanmıştır.

4 Proje adı: Projenin amacı: Mesleki Eğitimde Transformasyon ve Hayat Boyu Öğrenmenin Tesisi Projesi 2006 (6 ay) Proje, Eskişehir Sanayi Odası tarafından Avrupa'daki mesleki eğitim sisteminin sahip olduğu standart, norm, yeni geliştirilen teknolojiler ve ekipmanlar gibi eğitim kalitesini yükseltici materyaller ve yönergelerin Türkiye'deki mesleki eğitim sistemi ile karşılaştırılması ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Avrupa normlarına uygun olarak kurulması planlanan Mesleki Eğitim Merkezi'ne aktarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. BFI Mesleki Eğitim Enstitüsü, Avusturya AB Aktif İşgücü Programı Projenin ana faaliyetleri: Proje bütçesi: Proje kapsamında, Eskişehir Sanayi Odası mesleki eğitim planlamacıları ve KOBİ temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir yararlanıcı grup Avusturya'da kurulu BFI Mesleki Eğitim Enstitüsü nde çalışmalarda bulunmuştur. Proje sonrasında, ESO nun bölgesel mesleki ihtiyaç analizlerine cevap veren bir eylem planı hazırlanmıştır. Projenin uygulandığı bölgeler: Proje faaliyetleri Eskişehir ve Avusturya nın Viyana kentinde yürütülmüştür ESO nun bölgesel mesleki ihtiyaç analizlerine cevap veren ESO Mesleki Eğitim Faaliyetleri Eylem Planı

5 Proje adı: Projenin amacı: Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar: Mesleki Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanılması Projesi 2006 (12 ay) Proje Eskişehir de faaliyet gösteren teknik lise eğiticilerinin uygulama kapasitelerinin yükseltilmesini, bu yolla meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin daha donanımlı olarak bölge endüstrisine kazandırılmasını amaçlamıştır. Proje Eskişehir de uygulanmıştır. Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Eskişehir de eğitim veren meslek liseleri öğretmenleri Eğitim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Projenin ana faaliyetleri: Proje bütçesi: Proje kapsamında, projenin sosyal ortağı Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri; İleri Kaynak Teknikleri, PLC ve CAD/CAM konularında eğitilmiş, yeteneklerinin yeniden yapılandırılması ve elde edilen deneyimlerin Eskişehir bölgesinde konu ile ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara aktarılması sağlanmıştır. 12 ay süreyle gerçekleştirilen projede, 200 kişi yukarıdaki konular dahilinde mesleki eğitime tabi tutulmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

6 Proje adı: Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Projesi 2008 (24 ay) Projenin amacı: Ağustos 2008 tarihinde faaliyete başlayan Eskişehir Abigem bölge Kobi'lerine ihracatı geliştirme, pazarlama, finans ve girişimcilik konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. TOBB, Eskişehir Ticaret Odası Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Genişletme Projesi Projenin ana faaliyetleri: Proje bütçesi: Eskişehir de faaliyet gösterecek bir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi nin kurulum çalışmaları ve Merkez dahilinde KOBİ ve STK ların hizmetine sunulan eğitim, danışmanlık faaliyetleri. Eskişehir ABİGEM kurulmuştur ve halen bölgede hizmetlerine devam etmektedir.

7 Proje adı: Projenin amacı: Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar: CNC Eğitim Merkezi Projesi 2009 (6 ay) Projenin amacı, Eskişehir de faaliyet gösteren sanayici firmaların otomasyon alanındaki kabiliyetlerini artırmaya dönük, eğitim ve uygulama odaklı bir Merkezin kurulmasıdır. Eskişehir ABİGEM KOBİ ler ve mesleki eğitim mezunu işsiz gençler Proje, ESO nun Abigem (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) projesi altındaki Windows Projeleri Programı kapsamında uygulanmıştır. Proje bütçesi: Proje kapsamında, Eskişehir de özellikle makina ve metal eşya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ lerin üretim kalite ve verimliliklerini artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir CNC Eğitim Merkezi kurulmuştur.

8 Proje adı Alman Dual Mesleki Eğitim Sistemine Model Bir Uygulama: Sertifikalı Mekatronik Eğitimi Projesi 2009 (12 ay) Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar: ESO üyesi KOBİ ler Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası AB Türk Oda Geliştirme Forumu kaynağı vb.): Proje bütçesi: Projenin uygulandığı bölgeler: Eskişehir, Stuttgart ESO tarafından kurulan CNC Eğitim Merkezi ve kurulması planlanan Endüstriyel Otomasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi nin işleyişinde ele alınacak Alman Dual Mesleki Eğitim sistemi, bu sistemi en iyi şekilde kullanan kurumlar incelenerek değerlendirilmiş ve gerekli bilgi transferi gerçekleştirilmiştir, Alman Dual Mesleki Eğitim sistemine uygun olarak 32 haftalık bir mekatronik eğitim programı hazırlanmış ve Eskişehir de faaliyet gösteren 11 firma söz konusu program dahilinde eğitilmiştir; projeye dahil olan firmaların teknik kapasitesi yükseltilmiştir, Projeyle birlikte mesleki eğitim konusundaki farkındalık artırılmış ve özellikle Odamızın bu alandaki diğer projelerine hız verilmiştir, Proje sayesinde ESO ve Stuttgart IHK arasındaki sosyal diyalog geliştirilmiş, yeni projeler için işbirliği imkanları yaratılmıştır.

9 Proje adı: Projenin amacı: Proje bütçesi: Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri İçin Kapasite Oluşturma Projesi (Esinkap) Halen ESO üyesi üretici firmaların ve Eskişehir in inovasyon alanındaki pozisyonunu, yeteneklerini ve potansiyellerini tespit etmeyi, yapılan değerlendirmeler sonucunda bölge için inovasyon kapasitesini artırıcı bir takım faaliyetlerin hayata geçirilmesini amaçlamıştır. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK TL 10 farklı sektörden 120 firma ile Teknolojik ve Çevresel Yetkinlik Değerlendirmesi anket çalışması yapılmış ve Eskişehir in Bölge İnovasyon Basamağındaki yeri tespit edilmiştir, İnovasyon süreçleri, Ar-Ge, Çevre ve Proje Hazırlama konularında 4 farklı eğitim ile 150 firma çalışanı eğitilmiştir, 12 firma üzerinde çevre ve teknoloji alanlarında yetenek değerlendirme ve mikro eğitim çalışmaları yürütülmüştür, Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri başarı ile tamamlanmıştır yılı sonu itibari ile ESİNKAP kapsamında 6 Proje Pazarı faaliyeti başarı ile gerçekleştirilmiştir.

10 Proje adı Daha Güvenli Gıda için Daha iyi Eğitim Projesi 2011 (12 ay) Eskişehir Ticaret Borsası, Uludağ Üniversitesi, ACTIA (Fransa), IFES (İspanya) AB STD Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı Proje bütçesi: Projenin uygulandığı bölgeler: Projenin Amacı: Eskişehir, Fransa, İspanya Eskişehir de gıda üretimi alanında faaliyet gösteren firmaların gıda güvenliği ve ilgili AB müktesebatı konularındaki kapasitelerinin artırılması amaçlanmıştır. - Gerçekleştirilen anket çalışması ile Eskişehir de faaliyet gösteren 50 gıda üreticisi işletmenin AB gıda güvenliği uygulamaları alanındaki mevcut durumları ve ihtiyaçları tespit edilmiştir, - Gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile ESO üyesi 30 gıda üreticisi firmanın gıda güvenliği konusundaki kapasitesi artırılmıştır, - Gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile Fransa ve İspanya daki gıda güvenliği uygulamaları yerinde incelenmiş, proje ortakları ile ESO üyesi 10 gıda üreticisi firmanın bu alandaki farkındalığı yükseltilmiştir, - Gerçekleştirilen etüt çalışmaları ile ESO üyesi 10 gıda üreticisi yerinde analiz edilmiş ve daha güvenli gıda üretimi konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur, - Yerli ve yabancı proje ortakları arasındaki sosyal diyalog Lizbon Stratejisi'nde hedeflendiği biçimde geliştirilmiş, yeni işbirlikleri için imkanlar yaratılmıştır.

11 Proje adı Projenin Amacı: Eskişehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasarımı Projesi 2011 (3 ay) Eskişehir sanayinin gelecekte nerede olması gerektiğinin belirlenmesi ve bunun nasıl başarılacağına dair bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Proje bütçesi: BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği TL - Eskişehir sanayii ve 10 ana sektör için mevcut durum analizi ve envanteri, - Meslek komiteleri ile gerçekleştirilecek kapsamlı çalışmalar neticesinde yine ana sektörler için SWOT analizleri ile tespitlerin yapılması, - Yapılacak anket ve çalıştay faaliyetleri neticesinde Eskişehir sanayii ve 10 ana sektör için stratejik bir plan ve yol haritalarının hazırlanması, - Rapor haline getirilen çalışmaların ESO üyesi firmalar ve diğer tüm ilgili paydaşlar ile paylaşılması yoluyla ortak bir kalkınma modelinin ortaya konması, buna paralel bir faaliyet planı dahilinde Eskişehir sanayiinin rekabet gücünü artıracak eylemler için zemin oluşturulması.

12 Proje adı Projenin Amacı: Proje bütçesi: Endüstriyel Otomasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi 2011 (12 ay) Bölgede faaliyet gösteren KOBİ lerin uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için otomasyon teknolojilerinde karşılaştıkları teknik sorunların çözümü yoluyla üretimde kalite ve verimliliklerinin artırılması, diğer taraftan Ar-ge değeri taşıyan projelerin bölge ekonomisine kazandırılmasıdır. Eskişehir OSB BEBKA Mali Destek Programı TL - Eskişehir de mevcut olmayan ve bölge sanayiinin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılamaya yönelik bir Endüstriyel Otomasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi nin firmaların hizmetine sunulması, - İnsan kaynağının eğitilmesi ve uygulama konusunda danışmanlık yoluyla hem firma çalışanlarına kalifiye kazandırılması, hem de üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, - Üretimde verimliliğin artmasıyla bölgedeki firmaların rekabet edebilirliğinin yükseltilmesi ve bölgesel kalkınmaya destek olunması.

13 Proje adı Clean Aerospace Regions (CARE) 2012 (36 ay) AB de Kurulu 9 Havacılık Kümesi 7. ÇP Bilgi Bölgeleri Alanı Proje bütçesi: 2,3 Milyon (ESO Bütçesi ) Projenin uygulandığı bölgeler: Projenin Amacı: Eskişehir, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz, Polonya Proje genel olarak Avrupa da faaliyet gösteren havacılık kümelerinin özellikle Green Aircraft alanında kapasitelerinin artırılmasını, Ar-Ge alanındaki çalışmaların teşvik edilmesini ve projeye katılan 9 havacılık kümesi arasındaki işbirliğinin, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Halen uygulanmakta olan proje ile havacılık sanayiinde faaliyet gösteren 300 aktörlük ortak veri tabanı, ihtiyaç ve mevcut durum analizleri, proje ortağı kurumlar ve firmalar arasında en az 10 somut işbirliği projesi, eğitim, seminer ve networking etkinlikleri gerçekleştirilecektir. www. care-aero.eu

14 Proje adı Projenin Amacı: Proje bütçesi: Kaynak Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi 2012 (12 ay) Proje ile bölgede faaliyet gösteren KOBİ lerin uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için kaynak teknolojilerinde karşılaştıkları teknik sorunların çözümü ve eğitim-danışmanlık yoluyla üretimde kalite ve verimliliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Eskişehir OSB BEBKA Mali Destek Programı TL - Eskişehir de mevcut olmayan ve bölge sanayiinin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılamaya yönelik bir Kaynak Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi nin firmaların hizmetine sunulması, - İnsan kaynağının eğitilmesi ve uygulama konusunda danışmanlık yoluyla hem firma çalışanlarına kalifiye kazandırılması, hem de üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, - Üretimde verimliliğin artmasıyla beraber bölgedeki firmaların rekabet edebilirliğinin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin yükseltilmesi, bu yolla bölgesel kalkınmaya destek olunmasıdır.

15 Proje adı Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar: Uluslararası KOBİ ler 2013 (12 ay) Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ESO üyesi KOBİ ler AB Türk Oda Geliştirme Forumu-2 Proje bütçesi: Projenin uygulandığı bölgeler: Eskişehir, Stuttgart, Kütahya - Eskişehir ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen anket çalışmaları ile dış ticaret potansiyellerinin tespit edilmesi, - Eskişehir ve Kütahya illerinde gerçekleştirilecek kapsamlı dış ticaret eğitimleri ile 50 firmanın eğitilmesi, - Eskişehir ve Stuttgart ta gerçekleştirilecek ticaret heyeti programlarına en az 20 Türk ve 15 Alman firmanın katılımının sağlanması, firmalar arasındaki ticaret ilişkilerinin kurulması, - Stuttgart ta düzenlenen Blechexpo Metal İşleme Fuarı na stand ile katılım - Eskişehir ve Stuttgart ta networking etkinlikleri, - Bölgeler arasında dış ticaret ilişkilerinin ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi.

16 Proje adı Projenin Amacı: Proje bütçesi: Kaynak Teknolojisi Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Arş. ve Eğt. Merkezi Projesi 2013 (12 ay) Proje ile bölgede faaliyet gösteren KOBİ lerin özellikle kaynak teknolojilerinde, malzeme analizi ve muayenesi alanında karşılaştıkları teknik sorunların çözümü, üretim kalitesini geliştirme amaçlı her türlü bilimsel, teknolojik ve endüstriyel araştırmaların gerçekleştirilmesi, tahribatlı ve tahribatsız muayene alanında çalışan insan kaynağının uluslararası standartlara göre eğitimi ve sertifikalandırılması, bu yolla bölge sanayiinin uluslararası rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Eskişehir OSB BEBKA Mali Destek Programı TL - Tanımlanan donanım ve özellikleri ile bölge sanayiinin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılamaya yönelik bir Kaynak Teknolojisi Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Araştırma ve Eğitim Merkezi nin firmaların hizmetine sunulması, - Bölgede özellikle metal işleri konusunda faaliyet gösteren üretici firmaların test, analiz, araştırma ve teknik destek ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım amaçlı bir Merkezin hayata geçirilmesi, - İnsan kaynağının eğitilmesi ve uygulama konusunda danışmanlık yoluyla hem firma çalışanlarına kalifiye kazandırılması, hem de üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, - Üretimde verimliliğin artmasıyla beraber bölgedeki firmaların rekabet edebilirliğinin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin yükseltilmesi, bu yolla bölgesel kalkınmaya destek olunmasıdır.

17 Proje adı Projenin Amacı: Gençlerin İstihdam Edilebilirliği Projesi Proje bütçesi: (ESO Bütçesi ) Projenin kapsamı: 2014 (36 ay) Eskişehir de öğretim gören mesleki eğitim öğrencilerinin yeterliliklerinin ve mesleki becerilerinin artırılması, sanayiinin ihtiyaç duyduğu niteliklere haiz olarak mezun olabilmelerinin temin edilmesi amacıyla; Odamız, Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV), Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında yürütülmektedir. Projenin finansal destek sağlayıcısı RHI, Türkiye de Magnezit A.Ş. (RHI Türkiye) tarafından temsil edilmektedir. Avusturya Kalkınma Ajansı Projede özetle; Eskişehir de kurulu ve yukarıda isimleri verilen meslek liselerinin makine ve elektrik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin gerçekleştirilecek faaliyetler ile kalifiyelerinin artırılması ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Faaliyetler arasında meslek liselerinde ilgili bölümlerin eğitim müfredatlarının geliştirilmesi, okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin iyileştirilen müfredat ile ilgili eğitilmesi, sanayi ile işbirliği halinde öğrencilerin bu yeni sisteme uygun olarak stajlarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. ESO projede geliştirilmiş müfredata göre eğitilen öğrencilerin sanayi kuruluşlarında dual sisteme uygun olarak stajlarını yapmalarını temin edecektir. Aynı zamanda ESO tarafından oluşturulacak online portal üzerinde hem proje faaliyetleri organize edilecek, hem paydaşlar arasında ortak bir iletişim platformu oluşturulacak hem de kalifiyeli gençlerin istihdam edilebilirliği açısından öğrenciler ile firmaları bir araya getirecek yeni bir uygulama geliştirilecektir.

18 ESO nun Yürüttüğü Kümelenme Projeleri EBK Seramik İş Kümesi Eskişehir Havacılık Kümesi Raylı Sistemler Kümesi

19 Diğer Katılım Sağlanan Bazı Projeler - Çin i Anlamak Eğitim Programı, EUROCHAMBRES - EUROCHAMBRES Eğitim Akademileri - AB Uzmanlık Eğitimi, TOBB, EUROCHAMBRES, ODTÜ - Birçok Fuar ve Ticaret Heyeti Programı, KOSGEB Destekli - CASE-KOBİ lerin AB Müktesebatına Uyumunun Araştırılması Projesi, EUROCHAMBRES - Ortak olarak katılınan diğer AB ve LdV projeleri - Eskişehir Kümeleri tarafından yürütülen ve Odamızın da otak olduğu Bakanlık URGE Projeleri

20 Sonuç Eskişehir Sanayi Odası 2002 yılından beri son 10 yılda 12 si proje koordinatörü olmak üzere 20 den fazla ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirmiştir. Bu projeler ile 8 Milyon TL civarında bir kaynağı Eskişehir sanayisine kazandırmış ve bölgenin rekabet edebilirliğine destek olmuştur.

21 Teşekkürler İsmail Öztürk Eskişehir Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzmanı Tel:

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri İçindekiler Önsöz...5 İş Mükemmeliyeti ve Enerji Verimliliği...7 Ortak Altyapının Geliştirilmesi, Sektöre Özgü Teknik Eğitimler ve Yeni Pazarlara Giriş...9 Bütüncül

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Giriş Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde üretim bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli eylemdir. Bir ülke

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 YILI İŞ PLANI

ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 YILI İŞ PLANI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YILI İŞ PLANI Yayın :31.03.2014 ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞ PLANI Ana Tema: KURUMSL YAPI 1 Strateji: Odanın Tanıtımı için İletişim ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı