T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA

2 İÇİNDEKİLER TABLOSU I. VİZYON VE MİSYON... 3 II. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 3 III. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TARİHÇE FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI İNSAN KAYNAKLARI... 7 IV. SUNULAN HİZMETLER... 8 A. EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI...11 B. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz Ev Sahipliğinde Bakanlığımız Birimlerince Yürütülen Eğitimler Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüNCE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü nün Eğitici Eğitimleri Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Proje Hazırlama ve Fizibilite Eğitimi Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakanlık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize Çalışması Tarımda Çalışan Sosyologlar Eğitim Programı Denetçi Yönetici Buluşması Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Eğitim Faaliyetleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği İle Yürütülen Eğitim ve Teknik İşbirliği Çalışmaları Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı Çiftçi Eğitim Çalıştayı...15 C. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilen Etkinlikler Besilik Materyal Temini ve Desteklenmesi Projesi Tanıtım Toplantısı Kırsal Alanda Tarımın Gelişmesi için Tarım Danışmanlarının Yeterliliklerinin Artırılması Projesi Final Konferansı Yılı Tarımsal Yayım Projeleri Hazırlık Toplantısı Veteriner Hekimlere Uzmanlık Detayları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde Görüşüldü16 5. 'Tarım ve İnsan' Fotoğraf Yarışması Çoruh Nehri Mikrohavza Projesi Değerlendirme Toplantısı DAP, GAP, KOP VE DOKAP KAPSAMINDAKİ İLLERDE KOÇ TEKE ALIMI VE AĞIL İNŞAATI DESTEKLEMELERİ TOPLANTISI...17 D. ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası Projeler Süt Sığırcılığında Çalışanların Mesleki Kalifikasyonlarının Belirlenmesi Uluslararası Çalıştaylar...19

3 E. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Tarım Danışmanı/Yayımcısı Sertifikaları Yenileme, Değiştirme ve Arşiv İşlemleri...20 F. SOSYAL TESİS KULANIMI...21 V. MALİ BİLGİLER GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YEMEKHANE İŞLETMESİ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ...23 VI. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Güçlü Yönler...25 Gelişmeye Açık Yönler...25 Değerlendirme...25 VII. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 26

4 I. VİZYON VE MİSYON VİZYON Ulusal ve uluslararası düzeyde tarımsal eğitimde marka olmak MİSYON Bakanlığımızın belirlediği tarım politikaları çerçevesinde gerek kamu ve gerekse sivil toplum örgütlerinde hizmet veren personelin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve verilen hizmetin uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak. II. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 06 Nisan 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile Eğitim Merkezimize ulusal ve uluslararası düzeyde, doğal kaynakların etkin kullanılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin, tarımsal alanda bilişim teknolojilerinin, insan kaynaklarının, kırsal kalkınmada yönetim, işletim, destekleme ve idari organizasyonların geliştirilmesi kapsamında verilen görevler; Bakanlığın her kademedeki çalışanlarının mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirici hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yapmak ve yaptırmak, Kamu dışı tarım sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yönelik talep odaklı tarımsal eğitim yapmak ve yaptırmak, Kamu ve kamu dışı tarım sektörünün eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, verdiği eğitimlerin etkinliğini artırıcı araştırmalar yapmak, rapor düzenlemek ve Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak, Çalışma konularıyla ilgili, uygulama tesisleri, işletmeleri ve dokümantasyon merkezi kurmak, mevcut olanların devamlılığını sağlamak, Eğitimin niteliğine göre programın sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek, Hizmet içi eğitim programları dışında, sertifikaya götüren eğitim programlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği hâlinde düzenlemek, Çalışma konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı işbirliği çerçevesinde, eğitim çalışmaları yürütmek, tarımsal deneyim ve teknolojilerin aktarımını sağlayacak ortak projeler hazırlamak, Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte teknik araştırma, inceleme, değerlendirme ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak, Çalışma konularında ulusal ve uluslararası panel, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantı ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak, Çalışma konularıyla ilgili öncelikle elektronik ortamda olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak, hazırlatmak, Ortak kurum kültürü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak ve yaptırmak, Uluslararası düzeyde ülkemiz tarımını ve Bakanlığı tanıtıcı faaliyetler yapmak,

5 III. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. TARİHÇE Teknik elemanlara ve çiftçilere okul dışında modern ziraat metotlarını öğretmek amacıyla 1962 yılında Ankara Personel Eğitim Merkezi adı ile kurulan Eğitim Merkezimizin görev yetki ve sorumlulukları ilk olarak 07 Şubat 1966 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Personel Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 19 yıl boyunca Ankara Personel Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Kurumumuz 1981 yılında Ankara Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi olarak yeniden organize edilmiş ve Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Eğitim Merkezimiz; Resmi Gazetenin 8 Şubat 2003 tarih ve sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5156 sayılı kararı ile Bakanlığımızın Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birleştirilerek Ankara Zirai Üretim İşletmesi Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü adıyla doğrudan merkeze bağlı taşra birimi olarak ikinci kez yapılandırılmıştır. 28 Nisan 2009 tarihli ve sayılı resmi gazete de yayımlanan 2009/14819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak üçüncü kez yapılandırılmıştır. Bakanlığımızın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatının idari bağlılık durumlarını belirleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birimlerinin İdari Bağlılıklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge ile Eğitim Merkezimiz; Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim ve İdari Hizmetlerin Sunumunda ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Bakanlıkça belirlenen tarım politikaları çerçevesinde yapacağı çalışmalar ise 06 Nisan 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

6 2. FİZİKSEL YAPI Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında hizmetiçi eğitimler, sürekli eğitimler, Bakanlığımızın, diğer kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin her türlü eğitim, toplantı, çalıştay ve seminer gibi organizasyonlarına ev sahipliği yapmak üzere en küçüğü 10, en büyüğü 120 kişilik olmak üzere toplam 12 salon, 360 katılımcı kapasite ile hizmet vermektedir. Kullanım Amacı Salon Adı Kapasite Konum Çok Amaçlı Salon Konferans Salonu 120 Hizmet Binası Zemin Kat Bilişim Salonu Salon 1 10 Hizmet Binası 2. Kat Bilişim Salonu Salon 2 10 Hizmet Binası 2. Kat Bilişim Salonu Salon 3 10 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 4 20 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 5 20 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 6 20 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 7 10 Hizmet Binası 1. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 8 40 Hizmet Binası 1. Kat Çok Amaçlı Salon Serdar Güllüoğlu Toplantı 20 Hizmet Binası 1. Kat Salonu Çok Amaçlı Salon Teras Toplantı Salonu 40 Hizmet Binası Teras Kat Çok Amaçlı Salon Konukevi Toplantı Salonu 40 Konukevi Zemin Kat Eğitim Salonları ile beraber 140 kişi kapasiteli yemekhane, 150 kişi kapasiteli mescit ve idari bürolar bulunmaktadır. Yine katılımcıların konaklama ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 oda 199 kişi kapasiteli konukevi; spor salonu, oyun salonu, mescit, kafeterya, çamaşırhane ve dinlenme alanları ile hizmet vermektedir. Oda Tipi Sayısı Kapasite Tek Kişilik Odalar İki Kişilik Odalar Üç Kişilik Odalar TOPLAM Yine Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde 2 pick-up ve 1 adet midibüs hizmet aracı olarak kullanılmaktadır.

7 3. ÖRGÜT YAPISI Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin görevleri, nitelikleri ve kursiyerlerle ilgili hükümler ise Bakanlık Makamının 23 Temmuz 2010 tarih ve 57 sayılı Olurları yürürlüğe giren; Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Personel ve Kursiyer Yönergesi ile belirlenmiştir. Bu Yönerge kapsamında Eğitim Merkezimiz hizmetlerini 5 farklı birim aracılığıyla yürütmektedir. Müdür Müdür Yardımcısı Döner Sermaye İşletmesi Sivil Savunma Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Bilişim Teknolojileri Birimi İdari ve Mali İşler Birimi İşletme ve Sosyal Tesisler Birimi

8 4. İNSAN KAYNAKLARI Eğitim Merkezi Kadrosu Başka Birimlere Geçici Görevli Başka Birimlerden Geçici Görevi Faal Çalışan Sayısı Memur İşçi Toplam Eğitim Merkezi Kadrosu Başka Birimlere Geçici Görevli Başka Birimlerden Geçici Görevi Faal Çalışan Sayısı Mühendis Gıda Mühendisi Veteriner Hekim Tarım Teknikeri Diğer Teknikerler APK Uzmanı Diğer Teknisyenler Sivil Savunma Uzmanı Ayniyat Saymanı V.H.K.İ Bilgisayar İşletmeni Memur Bahçıvan İşçi Toplam Birimi İşçi Memur Toplam Eğitim Hizmetleri İdari ve Mali İşler İşletme ve Sosyal Tesisler Bilişim Hizmetleri Uluslararası İlişkiler TOPLAM

9 IV. SUNULAN HİZMETLER A. EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında 15 farklı konuda 81 eğitim programı planlanmıştır. Ancak Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sisteminin (HİEBİS) 2014 yılında uygulamaya konulması ile beraber ilk üç aylık eğitim programlarının bir kısmı HİEBİS üzerinden yeterli talep ulaşmaması nedeniyle gerçekleştirilmemiştir yılının son üç ayında ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) çalışmalarından dolayı eğitim programları için yeterli kontenjan oluşmadığından bazı programlar mevzuatı gereği iptal edilmiştir. Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce 2014 yılında 63 eğitim programı düzenlenmiş ve bu eğitimlere 639 Bakanlık personeli katılmıştır. Eğitim Programının Adı Süresi 2014 Yılı Program Gerçekleşen Katılımcı Sayısı 1 Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri Bilgisayar Temel Eğitimi Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme Coğrafi Bilgi Sistemleri Hassas Tarım Teknolojileri İletişim ve Tarımsal Yayım Metodolojisi Proje Döngüsü Yönetimi Resmi Yazışma Kuralları Sunu ve Sunum Teknikleri Tarım Makineleri İşletmeciliği Tarımda İş Güvenliği Veri tabanı Web Tasarım Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı TOPLAM

10 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 2.1 EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ EĞİTİMLERİ Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında tarihinde imzalanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Arasında Tarımsal Yayım ve Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İl/ilçe Ziraat Odası Başkanlıklarında hizmet veren 16 tarım danışmanı meslektaşımıza Eğitim Merkezimizde 27 Ocak 07 Şubat 2014 tarihleri arasında Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları konusunda eğitim düzenlenmiştir. Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları eğitim ile ziraat odalarının kurumsal kapasitelerinin arttırılması, proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme konusunda tecrübe sahibi olmaları ve ulusal/uluslararası fon kaynaklarını kullanarak bölgelerinde tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamaları amaçlanmıştır EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapan 26 katılımcının iştirak ettiği Eğiticilerin Eğitimi programı Şubat 2014 tarihleri arasında toplam 60 saat olarak düzenlenmiştir. Eğitim Merkezimizin deneyimli eğitim görevlilerinin yer aldığı sürekli eğitim programı sonunda katılımcıların; Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmeleri, Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavramaları, Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlamaları, Eğitim sunumunda etkinlik sağlamaları, zor katılımcıları yönetebilmeleri ve interaktif, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programını oluşturabilmeleri amaçlanmıştır. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen sürekli eğitim programı sonunda yapılan sunum ve test sınavı sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilmiştir ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılan eğitim ve işbirliği çalışmaları kapsamında 2014 yılında düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları ve Bilgisayar Kullanımı eğitimlerinden sonra üçüncü eğitim programı Proje Döngüsü Yönetimi konusunda gerçekleşmiştir. 16 personele Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim, Eğitim Merkezimizde Mart 2014 tarihleri arasında düzenlendi. Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları eğitimi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün; proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme konusunda tecrübe sahibi olmaları ve ulusal/uluslararası fon kaynaklarını kullanarak sektörünün gelişimine katkı sağlamaları amaçlanmıştır.

11 2.1.4 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı personeline 22 Aralık 2014 ile 02 Ocak 2015 tarihleri arasında Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları eğitimi düzenlenmiştir ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği işyeri tehlike sınıflarına göre yılda, iki yılda veya üç yılda bir alınması gereken zorunlu eğitimler Bakanlığımız birimlerinin talepleri doğrultusunda Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce verilmeye başlanılmıştır. Bu kapsamda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 162 personelin anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitimleri tamamlanmıştır. 2.2 EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ YÜRÜTÜCÜLERİNE PROBLEM ANALİZ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Ülkemizde organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü amacıyla, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığınca yürütülen " ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ" Değerlendirme Toplantısı Kasım 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme Toplantısı kapsamında proje faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin "Problem Analiz Teknikleri" bölümü Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz eğiticilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE YAYIM EĞİTİMİ Eylül 2014 tarihleri arasında Sırbistan, İran, Sudan, Mısır ve Fas'tan gelen on beş katılımcı ile İzmir/Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Yayım Eğitimine konu uzmanlarımız ile katıldık. Eğitim programında, Eğitim Merkezi Müdürümüz uzmanları tarafından Türkiye'de ki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi, Dünya ve Avrupa Birliği Ülkelerinde ki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemleri ile Ortak Tarım Politikası ve Tarımsal Yayım Yöntemleri konularında eğitim verilmiştir İLETİŞİM VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü personeline Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz uzmanları tarafından Ekim 2014 tarihlerinde İletişim ve Müzakere Teknikleri Eğitimi verilmiştir TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ EĞİTİMLERİ Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar- Gel)" kapsamında görev yapan personele ve KTV Şube Müdürlerine yönelik Antalya ve Çorum İllerinde 3 etapta gerçekleştirilen eğitimlere eğiticilerimizle katıldık.

12 Eğitim programları dâhilinde eğiticilerimiz katılımcılara "Liderlik ve Yöneticilik" konularında sunumlarını gerçekleştirmişlerdir "GÜVENLİ TRAKTÖR KULLANIMI" EĞİTİMLERİ Traktör kazalarının önlenmesine yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ile sivil toplum örgütlerinin yanı sıra özel sektörün desteğiyle başlatılan "Güvenli Traktör Kullanımı" kampanyası 2014 yılında Konya, Manisa ve Balıkesir ve Bafra İlçesinden sonra Ceyhan'da düzenlenen eğitimle devam etti. Kampanya çerçevesinde düzenlenen etkinliklere Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz konu uzmanlarından Dr. Mesut GÖLBAŞI katılmıştır YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Bakanlığımız Stratejik Planı, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Bakanlığımız Birimlerinden gelen eğitim talepleri doğrultusunda 2015 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı revize edilerek, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca onaylanmıştır. Bu kapsamda; Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden de konu uzmanların katımlıyla 6 konuda pilot eğitimler düzenlenmesi hususunda komisyonlar kurularak çalışmalarına başlamışlardır. Bu eğitim programları; Hayvan Refahı İzleme ve Değerlendirme Pratikleri İklim Değişikliği ve Tarım Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Rehberlik Eğitimleridir. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz; eğitim planlarını 5 ana başlık altında toplamıştır. Tarımda Kullanılan Bilişim Teknolojileri Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Tarım Yayımcılarının Mesleki Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler Mevzuat Eğitimleri

13 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Eğitim Programının Adı Süresi Katılımcı Sayısı Program Sayısı Toplam Katılımcı Tarımda Kullanılan Bilişim Teknolojileri Eğitimleri Bilişim Teknolojilerine Giriş Veri tabanı Uygulamaları Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Güvenliği Uzmanları Rehberlik Eğitimi Talep Odaklı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Talep Odaklı Mevzuat Eğitimleri Resmi Yazışma Kuralları ve Arşivleme Kamu Mali Mevzuat Eğitimleri Talep Odaklı Mevzuat Hazırlama Eğitimleri Talep Odaklı Tarım Yayımcılarının/Danışmanların Mesleki Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler Tarımsal Yayım Metodolojisi ve İletişim Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hassas Tarım Uygulamaları Tarımsal Makineleri İşletmeciliği Proje Döngüsü Yönetimi Tarımsal Ürün. İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi İklim Değişikliği ve Tarım İzleme ve Değerlendirme Pratikleri Hayvan Refahı Kişisel Gelişim Eğitimleri Sunu ve Sunum Teknikleri Etkili İletişim Teknikleri Talep Odaklı Zaman Yönetimi Talep Odaklı Eğiticilerin Eğitimi Talep Odaklı Sunuş Becerileri Talep Odaklı TOPLAM

14 B. EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EV SAHİPLİĞİNDE BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER 1. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR 1.1 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları ve Rapor Yazma Teknikleri konulu eğitim programı Şubat 2014 tarihleri arasında Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden 31 katılımcının yer aldığı programda Eğitici olarak Gazi Üniversitesinden Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DEMİROLTA ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme Daire Başkanlığından Uzman Talat BAYRAKTAR IN görev aldığı eğitim programında katılımcıların Temel Dil Bilgisi, Anlatım Bozuklukları, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Rapor Yazma Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları konularında bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI Et ve Süt Kurumu İnsan Kaynakları ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanlığınca, 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi düzenlendi Nisan 2014 tarihleri arasında Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen eğitimlere Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan çok sayıda personel katıldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Enver Aydoğan ve Doç. Dr. Aykut Göksel tarafından verilen eğitimlerde, kurumsal vizyon, misyon, değerler ve amaçlarının saptanması, geleceğe yönelik planların verimli şekilde yapılabilmesi ve kurum stratejik planının hazırlanması çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. 1.3 BİLGİSAYAR VE BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARI EĞİTİM Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele Bilgisayar ve Bilgi İşlem Uygulamaları eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Mart tarihleri arasında Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi UTEM'de gerçekleştirilen bilgisayar eğitimi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Kasap tarafından verildi. Eğitim programı kapsamında 15 kursiyere Microsoft Office programları hakkında detaylı bilgiler ile Word, Excel programlarının etkin bir şekilde kullanımı anlatıldı. Kursta ayrıca Visual Basic, PowerPoint, OneNote, InfoPath, Publisher, SharePoint Workspace paket programlarının temel düzeyde eğitimleri verildi. 2. KADIN ÇİFTÇİ EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ NÜN EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında Mart 2014 tarihleri arasında; *4-6 Mart 2014 tarihleri arasında Girişimcilik, Liderlik ve Kadın *11-13 Mart 2014 tarihleri arasında Kooperatifçilik ve Kadın

15 *18-20 Mart 2014 tarihleri arasında İklim Değişikliği ve Kadın konulu eğitimler Eğitim Merkezimizde düzenlemiştir. Aynı zamanda her gruba Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet konuları, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından da Sosyal Güvenlik konuları işlenmiştir. 3. EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA VE FİZİBİLİTE EĞİTİMİ Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda Eğitim Merkezimizde Ocak 2014 ve Kasım 2014 tarihleri arasında Proje Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi düzenlendi. Eğitimin ilk grubunda merkez teşkilatı personeli, ikinci grubunda ise taşra teşkilatı personelinin davet edildiği eğitim programının kapanışı Müsteşar ve Müsteşar Yardımcımız tarafından yapılmıştır. 4. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI, BAKANLIK İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ÇALIŞMASI Bakanlık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize Çalışması Mart 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Açılışı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Enver AKSOY tarafından yapılan eğitim programında İç Kontrol Daire Başkanı Sayın Kerim ÜSTÜN ve merkez ve taşra birimlerinin temsilcileri katılmıştır. 5. TARIMDA ÇALIŞAN SOSYOLOGLAR EĞİTİM PROGRAMI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Tarımda Çalışan Sosyologlar Eğitim Programı" Ekim 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde düzenlendi. Eğitim programı sonunda 81 İl Müdürlüğünden katılan sosyologlara saha çalışmalarında kullanacakları ve bu iş için özel olarak üretilen Tablet Bilgisayarları dağıtılmıştır. 6. DENETÇİ YÖNETİCİ BULUŞMASI Bakanlığımız; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İl Müdürlerimize yönelik "Denetçi Yönetici Buluşması" temalı eğitim programı Kasım 2014 Tarihleri arasında Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde düzenlendi. Açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞLU'NUN yaptığı programa; Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sayın Erdal Celal SUMAYTAOĞLU ve Başkan Yardımcıları, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Sayın Halil İbrahim GÜL ve Daire Başkanları, İl Müdürlerimiz ve Bürokratlar katılmıştır. 7. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 7.1 WEB SAYFASI YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ

16 Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Web Sayfası Yaygınlaştırma Çalışması Eğitimi 1. dönemi Mart 2014 tarihlerinde, 2.Dönemi ise 31 Mart 01 Nisan 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezimizde düzenlendi. 7.2 LİBREOFİS EĞİTİMLERİ Açık kaynaklı ofis programı olan LibreOfis Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, TUBİTAK uzmanlarınca 4 farklı dönemde Bakanlığımız Birimlerine eğitim programları Merkezimizde düzenlenmiştir. 8. DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerinde istihdam edilmekte olan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerin katılım sağladığı "Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Rasyon Hazırlama Tekniği" konulu eğitim programları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde düzenlendi Eylül 2014 tarihlerinde birincisi düzenlenen eğitim programları kapsamında, Eylül, Ekim 2014, Kasım 2014 tarihlerinde 4 eğitim programı düzenlenmiş, son program ise Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenmiştir. 9. HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Bakanlığımız, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin niteliklerinin uluslararası standartlara yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve çağın gerektirdiği teknik ve yöntemlerle uygulanması konularının görüşülüp tartışılması amacıyla düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı" tarihleri arasında Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Çalıştaya; Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Sayın Halil İbrahim GÜL, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK, Personel Genel Müdürü Sayın Nizamettin EKİNCİ, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK, Eğitim Merkezi Müdürümüz Erdal ÇETİN, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı. 10. ÇİFTÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Eğitim Çalıştayı Aralık 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde yapıldı. Açılışa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müsteşar Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Sivil Toplum Örgütleri, Bürokratlar ve Bakanlık personelleri katıldı.

17 C. EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER 1. BESİLİK MATERYAL TEMİNİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ TANITIM TOPLANTISI Bakanlığımız, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğinde düzenlenen "BESİLİK MATERYAL TEMİNİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ" Toplantısı 9 Eylül 2014 tarihinde 38 İl Birlik Başkanının katılımıyla Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi. Toplantıya; Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa KAYHAN, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Birlik Genel Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU, HAYGEM Altyapı ve Koordinasyonu Daire Başkanı Ramazan KOÇAK, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Mehmet ŞAHİN ve 38 İl Birlik Başkanı katıldı. 2. KIRSAL ALANDA TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN TARIM DANIŞMANLARININ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ FİNAL KONFERANSI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi kapsamında yılları arasında yurt dışı kaynaklı olarak finanse edilen Kırsal Alanda Tarımın Gelişmesi İçin Tarım Danışmanlarının Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi Final Konferansı 28 Ekim 2014 tarihinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir. Müsteşar Yardımcımız Mehmet Hadi TUNÇ UN da teşrif ettiği Final Konferansına; Ankara Üniversitesi Rektörlerinden Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim GÜL, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Ünal YILMAZ ve Ali Osman SARI,, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Genel Sekreter Dr. Hüseyin VELİOĞLU, Daire Başkanları Süleyman BULUT ve Mahmut YARAR, Türk Ulusal Ajansı Mesleki Eğitim Koordinatörü Celil YAMAN ile çok sayıda davetli katılmıştır YILI TARIMSAL YAYIM PROJELERİ HAZIRLIK TOPLANTISI Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Çalışmaları Kapsamında 2015 Yılında Hazırlanacak Olan Yayım Projelerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışma Toplantısı 20 Mart 2014 tarihinde Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Toplantıya; Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Süleyman BULUT, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinden çalışma grubu sorumlusu ve teknik eleman düzeyinde on beş kişi ile Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığından konu ile ilgili çalışma grubu sorumlusu ve teknik elemanlar katıldı. 4. VETERİNER HEKİMLERE UZMANLIK DETAYLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖRÜŞÜLDÜ Türkiye'de veterinerlere uzmanlık eğitimi verilmesine yönelik olarak YÖK Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemenin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmasıyla birlikte uygulanma süreciyle ilgili fikir alışverişi yapmak amacıyla Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Türkiye'deki üniversitelerin veteriner fakültelerinin dekanlarıyla bir araya geldi.

18 Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde yapılan toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doç. Dr. Aziz Arda Sancak, Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekici, 1. Hukuk Müşaviri Refiye Ertürk, Prof. Dr. Hasan Albasan, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanı Süleyman Bulut ve Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz ev sahipliği yaptı. 5. 'TARIM VE İNSAN' FOTOĞRAF YARIŞMASI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, Uluslararası Savaş Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven ve Denizbank Kültür ve Sanat Danışmanı Perihan Yücel den oluşturduğu jüri Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bir araya geldi. 6. ÇORUH NEHRİ MİKROHAVZA PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Erzurum - Oltu, İspir, Uzundere, Artvin-Yusufeli ve Bayburt-Masat mikro havzalarında görev alan proje personeli ile Ekim 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk açılış gününe Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel KÜSEK, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet ÖZGÜN ve Mehmet ŞAHİN ve Daire Başkanı Ümit BİNGÖL katılmışlardır. 7. DAP, GAP, KOP VE DOKAP KAPSAMINDAKİ İLLERDE KOÇ TEKE ALIMI VE AĞIL İNŞAATI DESTEKLEMELERİ TOPLANTISI AP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki illerde koç teke alımı ve ağıl inşaatı desteklemeleri ile ilgili olarak 25 Ağustos 2014 tarihinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projeler kapsamındaki 35 ilin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Başkanları ve personelinin katıldığı toplantıda Merkez Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan ve Genel Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanı Ramazan KOÇAK katıldı. D. ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1. ULUSLARARASI PROJELER 2014 yılı itibariyle Müdürlüğümüz üç uluslararası proje yürütmüştür. Bu projeler büyük oranda Avrupa Birliği kamu kaynaklarından finanse edilmiştir. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz; Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı vasıtasıyla fonlanan bu projelerin ikisinde yürütücü koordinatör olarak yer alırken, bir projede ise ana ortak sıfatıyla yapılan çalışmalara katılmıştır.

19 Yürütülen projelerde yerel ortakların yansıra, Avrupa'dan Almanya, İtalya, Yunanistan, Romanya, İspanya olmak üzere 5 farklı ülkeden toplam 7 kuruluş ile işbirliği yapılmıştır. İşbirliği yapılan yabancı kuruluşlar arasında; sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ve araştırmaeğitim kuruluşları bulunmaktadır. Eğitim Merkezimizde yürütülmekte olan projeler, Avrupa Birliği-Hayat Boyu Öğrenme programı altında ele alınmaktadır. Bu projelerden ikisi Mesleki Eğitim Programının alt bileşeni olan Yenilik Transferi (transfer of innovation), diğeri ise "Öğrenme Ortaklığı" projeleridir. Yürütülen projelerin isimleri ve kapsamları aşağıdaki gibidir; 1.1 TARIM VE KIRSAL KALKINMADA TARIM DANIŞMANLARININ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI: Eğitim Merkezimizin ana ortak olarak yer aldığı bu Yenilik Transferi projesinde; tarım danışmanlarının meslek profilinin belirlenmesi, bu profil çerçevesinde hazırlanan eğitim materyali ve pilot eğitimler ile hedef grubun sahadaki yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından koordine edilen bu projede; Türkiye'den 5, İspanya ve Yunanistan'dan birer ortak olmak üzere toplam 7 kuruluş yer almıştır. Proje çerçevesinde, Tarım Danışmanlarının taslak mesleki kalifikasyon belgesi hazırlanmış, Avrupa'da Tarımsal Danışmanlık Sistemlerinin GZFT analizi yapılmış ve nihai olarak Tarım Danışmanlarına yönelik multimedya-eğitim dokümanları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan mesleki kalifikasyon çerçeve belgesi, koordinatör kuruluş tarafından Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmiş, eğitim dokümanları ise proje sitesi üzerinden online açık erişime sunulmuştur. Proje faaliyetleri 1 Kasım 2012 ve 31 Ekim 2014 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Projenin Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yapılan kapanış toplantısında, proje ürünleri hedef kitleye tanıtılmıştır. 1.2 TARIMDA İSTİHDAN GELİŞİMİ İÇİN İŞ ROTASYONU MODELİNİN PİLOT UYGULAMASI Eğitim Merkezimizin koordinatör ortak olarak yürüttüğü bu Yenilik Transferi Projesinin faaliyetleri 1 Kasım 2013 tarihinde başlatılmış olup, 31 Ekim 2015 tarihine kadar sürdürülmesi planlanmaktadır. Projede Müdürlüğümüzün yanı sıra Türkiye'den 5 kuruluş, Yunanistan'dan 2 ve İtalya'dan 1 olmak üzere toplam 9 ortak işbirliği yapmaktadır. Projenin ana hedefi; ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri işleyen ve pazarlayan kooperatif ve KOBİ lerin ihtiyaç duydukları kalifiye işgücünün bir model vasıtasıyla sistematik olarak sağlamaktır. İş rotasyonu olarak ta isimlendirilen bu modelden mevcut çalışanlar veya işsizler yararlanabilmektedir. Proje kapsamında; Antalya ilinde gerçekleştirilen açılış toplantısının ardından, Floransa ve Selanik'te iki adet uluslararası çalıştay gerçekleştirilmiş ve hedef kitlenin ihtiyaçları-öncelikleri belirlenmiştir. Hâlihazırda hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim modüllerinin hazırlığı ve e-iş rotasyonu portalının tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. 1.3 SÜT SIĞIRCILIĞINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ KALİFİKASYONLARININ BELİRLENMESİ Mesleki Eğitim programının "Öğrenme Ortaklığı" kategorisinde ele alınan bu projeyi Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz koordinatör olarak yürütmüştür. Bu öğrenme ortaklığı projesi, 2013 yılında başlamış ve Temmuz 2014'de sona erdirilmiştir. Proje kapsamında, süt sığırcılığında ücretli çalışan işçilerin mesleki kalifikasyonları, taslak standart olarak hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna sunulmuştur.

20 Projede Almanya'dan 1, Romanya'dan 1 ve Türkiye'den 3 ortak yer almıştır. Projede öngörülen hedefleri gerçekleştirmek üzere Almanya, Türkiye ve Romanya'da ikişer adet olmak üzere, toplam 6 adet çalıştay düzenlenmiş ve çalışma takvimine bağlı olarak ürünler transnasyonel boyutta hazırlanmıştır. Proje çalışmaları çerçevesinde düzenlenen çalıştaylara katılım için UTEM ve Bakanlığın diğer birimlerinden toplam 24 kişinin hareketliliği, AB fonlarından sağlanan finansal yardımlarla gerçekleştirilmiştir. 2. ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLAR 2.1 TÜRKİYE VE ORTA ASYA ÜLKELERİNDE PESTİSİTLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE POP S PESTİSİTLERİN BERTARAF EDİLMELERİ ÇALIŞTAYI Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Tarafından Düzenlenen Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinde Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve POP s Pestisitlerin Bertaraf Edilmeleri Çalıştayı Şubat 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezimiz ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştaya; Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Ofisi Yetkilileri, Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bürokratları ile Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan dan 11 temsilci olmak üzere toplam 28 katılımcı katılmıştır. 2.2 HAYVANCILIK VE ET ÜRETİMİNDE HAYVAN REFAHI BÖLGESEL ÇALIŞTAYI FAO, TİKA, RSPCA ve VHSD ( Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği ), işbirliğinde "Hayvancılık ve Et Üretiminde Hayvan Refahı " konulu bölgesel çalıştayı Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi. Çalıştaya TİKA'nın davetlisi olarak Tacikistan'dan 6, Kırgızistan'dan 5, Azerbaycan'dan 4 ve Kazakistan'dan 1 olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinden 16 Veteriner hekimin katılım sağlamıştır. Türkiye'den ise üniversitelerden 9, Özel sektörden 8, GTH Bakanlığımız merkez teşkilatından 4, Veteriner Hekim Odalarından 2, Belediyelerden 2, Kayseri GTHB İl Müdürlüğünden 1, Ulusal Et Konseyinden 1, Et ve Süt Kurumundan 1 olmak üzere toplam 28 veteriner hekim ile genel toplamda 44 veteriner hekim çalıştaya katılım sağlamıştır. 2.3 BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARLA DESTEKLENMESİ ÇALIŞTAYI Tarımsal biyoçeşitliliğin korunarak sürdürülebilir uygulamalarla desteklenmesi amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri Çalıştayı Eğitim Merkezimizde yapıldı. Eğitim Merkezimizde düzenlenen çalıştaya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK başta olmak üzere Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler katıldı. 2.4 TÜRKİYE DE KORUMALI TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI ÇALIŞTAYI FAO tarafından korumalı tarımın Türkiye'deki durumunu tartışmak ve bu yöntemin benimsenmesindeki engelleri ortaya koymak amacıyla Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde Eylül 2014 tarihlerinde çalıştay düzenlendi. FAO-SEC Alt Bölge Koordinatörü Sayın Yuriko SHOJİ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Daire Başkanı Sayın Dr. İsa ÖZKAN ile yurt içi ve yurt dışından birçok uzman ve yetiştiriciler katıldı.

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ n Konusu 2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER lar Açılış Yapacak Birim 1 Dünya Meteoroloji Teşkilatı VI. Bölge Birliği (RA VI) Yönetim

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ 2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER lar Açılış 1 Dünya Meteoroloji Teşkilatı VI. Bölge Birliği (RA VI) Yönetim Grubu 3. Toplantısı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011-

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu toplantısında belirlenen 4 farklı sektörel çalışma grubundan

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI. BİRİM : İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı YIL :2014 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ

YILLIK EĞİTİM PLANI. BİRİM : İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı YIL :2014 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ BİRİM : Dairesi Başkanlığı YIL :2014 YILLIK EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 2 EĞİTİMİN ADI İl Müdürlüklerinde Hukuki İşlemlerin Yürütümünde Görevli in Bilgilendirilmesi Avukatların Bilgilendirilmesi 3 İPA Uygulama

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

05-10 Ekim 2015. Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti

05-10 Ekim 2015. Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti 05-10 Ekim 2015 Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti Ülkemiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında idarenin ve kamu personel yönetiminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bu alanlarda işbirliğinin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL DAHİL ETME PROJESİ 2013 Doç.Dr. Halim KAZAN Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ Cengiz YILMAZ Hüseyin ŞANLITÜRK Kadir ERBASAN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞAMBOYU ÖĞRENME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 26.05.2011 Toplantı Sayısı: 2011/03) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı