T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA

2 İÇİNDEKİLER TABLOSU I. VİZYON VE MİSYON... 3 II. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 3 III. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TARİHÇE FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI İNSAN KAYNAKLARI... 7 IV. SUNULAN HİZMETLER... 8 A. EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI...11 B. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz Ev Sahipliğinde Bakanlığımız Birimlerince Yürütülen Eğitimler Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüNCE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü nün Eğitici Eğitimleri Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Proje Hazırlama ve Fizibilite Eğitimi Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakanlık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize Çalışması Tarımda Çalışan Sosyologlar Eğitim Programı Denetçi Yönetici Buluşması Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Eğitim Faaliyetleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği İle Yürütülen Eğitim ve Teknik İşbirliği Çalışmaları Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı Çiftçi Eğitim Çalıştayı...15 C. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilen Etkinlikler Besilik Materyal Temini ve Desteklenmesi Projesi Tanıtım Toplantısı Kırsal Alanda Tarımın Gelişmesi için Tarım Danışmanlarının Yeterliliklerinin Artırılması Projesi Final Konferansı Yılı Tarımsal Yayım Projeleri Hazırlık Toplantısı Veteriner Hekimlere Uzmanlık Detayları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde Görüşüldü16 5. 'Tarım ve İnsan' Fotoğraf Yarışması Çoruh Nehri Mikrohavza Projesi Değerlendirme Toplantısı DAP, GAP, KOP VE DOKAP KAPSAMINDAKİ İLLERDE KOÇ TEKE ALIMI VE AĞIL İNŞAATI DESTEKLEMELERİ TOPLANTISI...17 D. ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası Projeler Süt Sığırcılığında Çalışanların Mesleki Kalifikasyonlarının Belirlenmesi Uluslararası Çalıştaylar...19

3 E. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Tarım Danışmanı/Yayımcısı Sertifikaları Yenileme, Değiştirme ve Arşiv İşlemleri...20 F. SOSYAL TESİS KULANIMI...21 V. MALİ BİLGİLER GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YEMEKHANE İŞLETMESİ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ...23 VI. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Güçlü Yönler...25 Gelişmeye Açık Yönler...25 Değerlendirme...25 VII. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 26

4 I. VİZYON VE MİSYON VİZYON Ulusal ve uluslararası düzeyde tarımsal eğitimde marka olmak MİSYON Bakanlığımızın belirlediği tarım politikaları çerçevesinde gerek kamu ve gerekse sivil toplum örgütlerinde hizmet veren personelin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve verilen hizmetin uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak. II. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 06 Nisan 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile Eğitim Merkezimize ulusal ve uluslararası düzeyde, doğal kaynakların etkin kullanılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin, tarımsal alanda bilişim teknolojilerinin, insan kaynaklarının, kırsal kalkınmada yönetim, işletim, destekleme ve idari organizasyonların geliştirilmesi kapsamında verilen görevler; Bakanlığın her kademedeki çalışanlarının mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirici hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yapmak ve yaptırmak, Kamu dışı tarım sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yönelik talep odaklı tarımsal eğitim yapmak ve yaptırmak, Kamu ve kamu dışı tarım sektörünün eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, verdiği eğitimlerin etkinliğini artırıcı araştırmalar yapmak, rapor düzenlemek ve Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak, Çalışma konularıyla ilgili, uygulama tesisleri, işletmeleri ve dokümantasyon merkezi kurmak, mevcut olanların devamlılığını sağlamak, Eğitimin niteliğine göre programın sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek, Hizmet içi eğitim programları dışında, sertifikaya götüren eğitim programlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği hâlinde düzenlemek, Çalışma konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı işbirliği çerçevesinde, eğitim çalışmaları yürütmek, tarımsal deneyim ve teknolojilerin aktarımını sağlayacak ortak projeler hazırlamak, Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte teknik araştırma, inceleme, değerlendirme ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak, Çalışma konularında ulusal ve uluslararası panel, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantı ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak, Çalışma konularıyla ilgili öncelikle elektronik ortamda olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak, hazırlatmak, Ortak kurum kültürü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak ve yaptırmak, Uluslararası düzeyde ülkemiz tarımını ve Bakanlığı tanıtıcı faaliyetler yapmak,

5 III. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. TARİHÇE Teknik elemanlara ve çiftçilere okul dışında modern ziraat metotlarını öğretmek amacıyla 1962 yılında Ankara Personel Eğitim Merkezi adı ile kurulan Eğitim Merkezimizin görev yetki ve sorumlulukları ilk olarak 07 Şubat 1966 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Personel Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 19 yıl boyunca Ankara Personel Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Kurumumuz 1981 yılında Ankara Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi olarak yeniden organize edilmiş ve Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Eğitim Merkezimiz; Resmi Gazetenin 8 Şubat 2003 tarih ve sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5156 sayılı kararı ile Bakanlığımızın Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birleştirilerek Ankara Zirai Üretim İşletmesi Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü adıyla doğrudan merkeze bağlı taşra birimi olarak ikinci kez yapılandırılmıştır. 28 Nisan 2009 tarihli ve sayılı resmi gazete de yayımlanan 2009/14819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak üçüncü kez yapılandırılmıştır. Bakanlığımızın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatının idari bağlılık durumlarını belirleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birimlerinin İdari Bağlılıklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge ile Eğitim Merkezimiz; Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim ve İdari Hizmetlerin Sunumunda ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Bakanlıkça belirlenen tarım politikaları çerçevesinde yapacağı çalışmalar ise 06 Nisan 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

6 2. FİZİKSEL YAPI Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında hizmetiçi eğitimler, sürekli eğitimler, Bakanlığımızın, diğer kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin her türlü eğitim, toplantı, çalıştay ve seminer gibi organizasyonlarına ev sahipliği yapmak üzere en küçüğü 10, en büyüğü 120 kişilik olmak üzere toplam 12 salon, 360 katılımcı kapasite ile hizmet vermektedir. Kullanım Amacı Salon Adı Kapasite Konum Çok Amaçlı Salon Konferans Salonu 120 Hizmet Binası Zemin Kat Bilişim Salonu Salon 1 10 Hizmet Binası 2. Kat Bilişim Salonu Salon 2 10 Hizmet Binası 2. Kat Bilişim Salonu Salon 3 10 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 4 20 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 5 20 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 6 20 Hizmet Binası 2. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 7 10 Hizmet Binası 1. Kat Çok Amaçlı Salon Salon 8 40 Hizmet Binası 1. Kat Çok Amaçlı Salon Serdar Güllüoğlu Toplantı 20 Hizmet Binası 1. Kat Salonu Çok Amaçlı Salon Teras Toplantı Salonu 40 Hizmet Binası Teras Kat Çok Amaçlı Salon Konukevi Toplantı Salonu 40 Konukevi Zemin Kat Eğitim Salonları ile beraber 140 kişi kapasiteli yemekhane, 150 kişi kapasiteli mescit ve idari bürolar bulunmaktadır. Yine katılımcıların konaklama ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 oda 199 kişi kapasiteli konukevi; spor salonu, oyun salonu, mescit, kafeterya, çamaşırhane ve dinlenme alanları ile hizmet vermektedir. Oda Tipi Sayısı Kapasite Tek Kişilik Odalar İki Kişilik Odalar Üç Kişilik Odalar TOPLAM Yine Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde 2 pick-up ve 1 adet midibüs hizmet aracı olarak kullanılmaktadır.

7 3. ÖRGÜT YAPISI Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin görevleri, nitelikleri ve kursiyerlerle ilgili hükümler ise Bakanlık Makamının 23 Temmuz 2010 tarih ve 57 sayılı Olurları yürürlüğe giren; Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Personel ve Kursiyer Yönergesi ile belirlenmiştir. Bu Yönerge kapsamında Eğitim Merkezimiz hizmetlerini 5 farklı birim aracılığıyla yürütmektedir. Müdür Müdür Yardımcısı Döner Sermaye İşletmesi Sivil Savunma Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Bilişim Teknolojileri Birimi İdari ve Mali İşler Birimi İşletme ve Sosyal Tesisler Birimi

8 4. İNSAN KAYNAKLARI Eğitim Merkezi Kadrosu Başka Birimlere Geçici Görevli Başka Birimlerden Geçici Görevi Faal Çalışan Sayısı Memur İşçi Toplam Eğitim Merkezi Kadrosu Başka Birimlere Geçici Görevli Başka Birimlerden Geçici Görevi Faal Çalışan Sayısı Mühendis Gıda Mühendisi Veteriner Hekim Tarım Teknikeri Diğer Teknikerler APK Uzmanı Diğer Teknisyenler Sivil Savunma Uzmanı Ayniyat Saymanı V.H.K.İ Bilgisayar İşletmeni Memur Bahçıvan İşçi Toplam Birimi İşçi Memur Toplam Eğitim Hizmetleri İdari ve Mali İşler İşletme ve Sosyal Tesisler Bilişim Hizmetleri Uluslararası İlişkiler TOPLAM

9 IV. SUNULAN HİZMETLER A. EĞİTİM FAALİYETLERİ YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında 15 farklı konuda 81 eğitim programı planlanmıştır. Ancak Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sisteminin (HİEBİS) 2014 yılında uygulamaya konulması ile beraber ilk üç aylık eğitim programlarının bir kısmı HİEBİS üzerinden yeterli talep ulaşmaması nedeniyle gerçekleştirilmemiştir yılının son üç ayında ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) çalışmalarından dolayı eğitim programları için yeterli kontenjan oluşmadığından bazı programlar mevzuatı gereği iptal edilmiştir. Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce 2014 yılında 63 eğitim programı düzenlenmiş ve bu eğitimlere 639 Bakanlık personeli katılmıştır. Eğitim Programının Adı Süresi 2014 Yılı Program Gerçekleşen Katılımcı Sayısı 1 Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri Bilgisayar Temel Eğitimi Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme Coğrafi Bilgi Sistemleri Hassas Tarım Teknolojileri İletişim ve Tarımsal Yayım Metodolojisi Proje Döngüsü Yönetimi Resmi Yazışma Kuralları Sunu ve Sunum Teknikleri Tarım Makineleri İşletmeciliği Tarımda İş Güvenliği Veri tabanı Web Tasarım Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı TOPLAM

10 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 2.1 EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ EĞİTİMLERİ Bakanlığımız ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında tarihinde imzalanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Arasında Tarımsal Yayım ve Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İl/ilçe Ziraat Odası Başkanlıklarında hizmet veren 16 tarım danışmanı meslektaşımıza Eğitim Merkezimizde 27 Ocak 07 Şubat 2014 tarihleri arasında Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları konusunda eğitim düzenlenmiştir. Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları eğitim ile ziraat odalarının kurumsal kapasitelerinin arttırılması, proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme konusunda tecrübe sahibi olmaları ve ulusal/uluslararası fon kaynaklarını kullanarak bölgelerinde tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamaları amaçlanmıştır EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapan 26 katılımcının iştirak ettiği Eğiticilerin Eğitimi programı Şubat 2014 tarihleri arasında toplam 60 saat olarak düzenlenmiştir. Eğitim Merkezimizin deneyimli eğitim görevlilerinin yer aldığı sürekli eğitim programı sonunda katılımcıların; Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmeleri, Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavramaları, Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlamaları, Eğitim sunumunda etkinlik sağlamaları, zor katılımcıları yönetebilmeleri ve interaktif, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programını oluşturabilmeleri amaçlanmıştır. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen sürekli eğitim programı sonunda yapılan sunum ve test sınavı sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilmiştir ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılan eğitim ve işbirliği çalışmaları kapsamında 2014 yılında düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları ve Bilgisayar Kullanımı eğitimlerinden sonra üçüncü eğitim programı Proje Döngüsü Yönetimi konusunda gerçekleşmiştir. 16 personele Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim, Eğitim Merkezimizde Mart 2014 tarihleri arasında düzenlendi. Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları eğitimi ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün; proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme konusunda tecrübe sahibi olmaları ve ulusal/uluslararası fon kaynaklarını kullanarak sektörünün gelişimine katkı sağlamaları amaçlanmıştır.

11 2.1.4 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı personeline 22 Aralık 2014 ile 02 Ocak 2015 tarihleri arasında Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları eğitimi düzenlenmiştir ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği işyeri tehlike sınıflarına göre yılda, iki yılda veya üç yılda bir alınması gereken zorunlu eğitimler Bakanlığımız birimlerinin talepleri doğrultusunda Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce verilmeye başlanılmıştır. Bu kapsamda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 162 personelin anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitimleri tamamlanmıştır. 2.2 EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ YÜRÜTÜCÜLERİNE PROBLEM ANALİZ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Ülkemizde organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü amacıyla, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığınca yürütülen " ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ" Değerlendirme Toplantısı Kasım 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme Toplantısı kapsamında proje faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin "Problem Analiz Teknikleri" bölümü Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz eğiticilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE YAYIM EĞİTİMİ Eylül 2014 tarihleri arasında Sırbistan, İran, Sudan, Mısır ve Fas'tan gelen on beş katılımcı ile İzmir/Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Yayım Eğitimine konu uzmanlarımız ile katıldık. Eğitim programında, Eğitim Merkezi Müdürümüz uzmanları tarafından Türkiye'de ki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi, Dünya ve Avrupa Birliği Ülkelerinde ki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemleri ile Ortak Tarım Politikası ve Tarımsal Yayım Yöntemleri konularında eğitim verilmiştir İLETİŞİM VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü personeline Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz uzmanları tarafından Ekim 2014 tarihlerinde İletişim ve Müzakere Teknikleri Eğitimi verilmiştir TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ EĞİTİMLERİ Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar- Gel)" kapsamında görev yapan personele ve KTV Şube Müdürlerine yönelik Antalya ve Çorum İllerinde 3 etapta gerçekleştirilen eğitimlere eğiticilerimizle katıldık.

12 Eğitim programları dâhilinde eğiticilerimiz katılımcılara "Liderlik ve Yöneticilik" konularında sunumlarını gerçekleştirmişlerdir "GÜVENLİ TRAKTÖR KULLANIMI" EĞİTİMLERİ Traktör kazalarının önlenmesine yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ile sivil toplum örgütlerinin yanı sıra özel sektörün desteğiyle başlatılan "Güvenli Traktör Kullanımı" kampanyası 2014 yılında Konya, Manisa ve Balıkesir ve Bafra İlçesinden sonra Ceyhan'da düzenlenen eğitimle devam etti. Kampanya çerçevesinde düzenlenen etkinliklere Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz konu uzmanlarından Dr. Mesut GÖLBAŞI katılmıştır YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Bakanlığımız Stratejik Planı, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Bakanlığımız Birimlerinden gelen eğitim talepleri doğrultusunda 2015 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı revize edilerek, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca onaylanmıştır. Bu kapsamda; Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden de konu uzmanların katımlıyla 6 konuda pilot eğitimler düzenlenmesi hususunda komisyonlar kurularak çalışmalarına başlamışlardır. Bu eğitim programları; Hayvan Refahı İzleme ve Değerlendirme Pratikleri İklim Değişikliği ve Tarım Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Rehberlik Eğitimleridir. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz; eğitim planlarını 5 ana başlık altında toplamıştır. Tarımda Kullanılan Bilişim Teknolojileri Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Tarım Yayımcılarının Mesleki Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler Mevzuat Eğitimleri

13 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Eğitim Programının Adı Süresi Katılımcı Sayısı Program Sayısı Toplam Katılımcı Tarımda Kullanılan Bilişim Teknolojileri Eğitimleri Bilişim Teknolojilerine Giriş Veri tabanı Uygulamaları Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Güvenliği Uzmanları Rehberlik Eğitimi Talep Odaklı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Talep Odaklı Mevzuat Eğitimleri Resmi Yazışma Kuralları ve Arşivleme Kamu Mali Mevzuat Eğitimleri Talep Odaklı Mevzuat Hazırlama Eğitimleri Talep Odaklı Tarım Yayımcılarının/Danışmanların Mesleki Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler Tarımsal Yayım Metodolojisi ve İletişim Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hassas Tarım Uygulamaları Tarımsal Makineleri İşletmeciliği Proje Döngüsü Yönetimi Tarımsal Ürün. İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi İklim Değişikliği ve Tarım İzleme ve Değerlendirme Pratikleri Hayvan Refahı Kişisel Gelişim Eğitimleri Sunu ve Sunum Teknikleri Etkili İletişim Teknikleri Talep Odaklı Zaman Yönetimi Talep Odaklı Eğiticilerin Eğitimi Talep Odaklı Sunuş Becerileri Talep Odaklı TOPLAM

14 B. EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EV SAHİPLİĞİNDE BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER 1. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR 1.1 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Resmi Yazışma Kuralları ve Rapor Yazma Teknikleri konulu eğitim programı Şubat 2014 tarihleri arasında Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden 31 katılımcının yer aldığı programda Eğitici olarak Gazi Üniversitesinden Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DEMİROLTA ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme Daire Başkanlığından Uzman Talat BAYRAKTAR IN görev aldığı eğitim programında katılımcıların Temel Dil Bilgisi, Anlatım Bozuklukları, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Rapor Yazma Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları konularında bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI Et ve Süt Kurumu İnsan Kaynakları ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanlığınca, 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi düzenlendi Nisan 2014 tarihleri arasında Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen eğitimlere Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan çok sayıda personel katıldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Enver Aydoğan ve Doç. Dr. Aykut Göksel tarafından verilen eğitimlerde, kurumsal vizyon, misyon, değerler ve amaçlarının saptanması, geleceğe yönelik planların verimli şekilde yapılabilmesi ve kurum stratejik planının hazırlanması çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. 1.3 BİLGİSAYAR VE BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARI EĞİTİM Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele Bilgisayar ve Bilgi İşlem Uygulamaları eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Mart tarihleri arasında Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi UTEM'de gerçekleştirilen bilgisayar eğitimi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Kasap tarafından verildi. Eğitim programı kapsamında 15 kursiyere Microsoft Office programları hakkında detaylı bilgiler ile Word, Excel programlarının etkin bir şekilde kullanımı anlatıldı. Kursta ayrıca Visual Basic, PowerPoint, OneNote, InfoPath, Publisher, SharePoint Workspace paket programlarının temel düzeyde eğitimleri verildi. 2. KADIN ÇİFTÇİ EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ NÜN EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında Mart 2014 tarihleri arasında; *4-6 Mart 2014 tarihleri arasında Girişimcilik, Liderlik ve Kadın *11-13 Mart 2014 tarihleri arasında Kooperatifçilik ve Kadın

15 *18-20 Mart 2014 tarihleri arasında İklim Değişikliği ve Kadın konulu eğitimler Eğitim Merkezimizde düzenlemiştir. Aynı zamanda her gruba Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet konuları, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından da Sosyal Güvenlik konuları işlenmiştir. 3. EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA VE FİZİBİLİTE EĞİTİMİ Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda Eğitim Merkezimizde Ocak 2014 ve Kasım 2014 tarihleri arasında Proje Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi düzenlendi. Eğitimin ilk grubunda merkez teşkilatı personeli, ikinci grubunda ise taşra teşkilatı personelinin davet edildiği eğitim programının kapanışı Müsteşar ve Müsteşar Yardımcımız tarafından yapılmıştır. 4. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI, BAKANLIK İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ÇALIŞMASI Bakanlık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize Çalışması Mart 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Açılışı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Enver AKSOY tarafından yapılan eğitim programında İç Kontrol Daire Başkanı Sayın Kerim ÜSTÜN ve merkez ve taşra birimlerinin temsilcileri katılmıştır. 5. TARIMDA ÇALIŞAN SOSYOLOGLAR EĞİTİM PROGRAMI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Tarımda Çalışan Sosyologlar Eğitim Programı" Ekim 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde düzenlendi. Eğitim programı sonunda 81 İl Müdürlüğünden katılan sosyologlara saha çalışmalarında kullanacakları ve bu iş için özel olarak üretilen Tablet Bilgisayarları dağıtılmıştır. 6. DENETÇİ YÖNETİCİ BULUŞMASI Bakanlığımız; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İl Müdürlerimize yönelik "Denetçi Yönetici Buluşması" temalı eğitim programı Kasım 2014 Tarihleri arasında Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde düzenlendi. Açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞLU'NUN yaptığı programa; Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sayın Erdal Celal SUMAYTAOĞLU ve Başkan Yardımcıları, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Sayın Halil İbrahim GÜL ve Daire Başkanları, İl Müdürlerimiz ve Bürokratlar katılmıştır. 7. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 7.1 WEB SAYFASI YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ

16 Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Web Sayfası Yaygınlaştırma Çalışması Eğitimi 1. dönemi Mart 2014 tarihlerinde, 2.Dönemi ise 31 Mart 01 Nisan 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezimizde düzenlendi. 7.2 LİBREOFİS EĞİTİMLERİ Açık kaynaklı ofis programı olan LibreOfis Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, TUBİTAK uzmanlarınca 4 farklı dönemde Bakanlığımız Birimlerine eğitim programları Merkezimizde düzenlenmiştir. 8. DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerinde istihdam edilmekte olan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerin katılım sağladığı "Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Rasyon Hazırlama Tekniği" konulu eğitim programları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde düzenlendi Eylül 2014 tarihlerinde birincisi düzenlenen eğitim programları kapsamında, Eylül, Ekim 2014, Kasım 2014 tarihlerinde 4 eğitim programı düzenlenmiş, son program ise Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenmiştir. 9. HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Bakanlığımız, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin niteliklerinin uluslararası standartlara yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve çağın gerektirdiği teknik ve yöntemlerle uygulanması konularının görüşülüp tartışılması amacıyla düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı" tarihleri arasında Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Çalıştaya; Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Sayın Halil İbrahim GÜL, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Masum BURAK, Personel Genel Müdürü Sayın Nizamettin EKİNCİ, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK, Eğitim Merkezi Müdürümüz Erdal ÇETİN, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı. 10. ÇİFTÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Eğitim Çalıştayı Aralık 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde yapıldı. Açılışa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müsteşar Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Sivil Toplum Örgütleri, Bürokratlar ve Bakanlık personelleri katıldı.

17 C. EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER 1. BESİLİK MATERYAL TEMİNİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ TANITIM TOPLANTISI Bakanlığımız, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğinde düzenlenen "BESİLİK MATERYAL TEMİNİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ" Toplantısı 9 Eylül 2014 tarihinde 38 İl Birlik Başkanının katılımıyla Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi. Toplantıya; Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa KAYHAN, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Birlik Genel Sekreteri Dr. Hüseyin VELİOĞLU, HAYGEM Altyapı ve Koordinasyonu Daire Başkanı Ramazan KOÇAK, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Mehmet ŞAHİN ve 38 İl Birlik Başkanı katıldı. 2. KIRSAL ALANDA TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN TARIM DANIŞMANLARININ YETERLİLİKLERİNİN ARTIRILMASI PROJESİ FİNAL KONFERANSI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi kapsamında yılları arasında yurt dışı kaynaklı olarak finanse edilen Kırsal Alanda Tarımın Gelişmesi İçin Tarım Danışmanlarının Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi Final Konferansı 28 Ekim 2014 tarihinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir. Müsteşar Yardımcımız Mehmet Hadi TUNÇ UN da teşrif ettiği Final Konferansına; Ankara Üniversitesi Rektörlerinden Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim GÜL, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Ünal YILMAZ ve Ali Osman SARI,, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Genel Sekreter Dr. Hüseyin VELİOĞLU, Daire Başkanları Süleyman BULUT ve Mahmut YARAR, Türk Ulusal Ajansı Mesleki Eğitim Koordinatörü Celil YAMAN ile çok sayıda davetli katılmıştır YILI TARIMSAL YAYIM PROJELERİ HAZIRLIK TOPLANTISI Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Çalışmaları Kapsamında 2015 Yılında Hazırlanacak Olan Yayım Projelerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışma Toplantısı 20 Mart 2014 tarihinde Eğitim Merkezimizde düzenlendi. Toplantıya; Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Süleyman BULUT, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinden çalışma grubu sorumlusu ve teknik eleman düzeyinde on beş kişi ile Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığından konu ile ilgili çalışma grubu sorumlusu ve teknik elemanlar katıldı. 4. VETERİNER HEKİMLERE UZMANLIK DETAYLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖRÜŞÜLDÜ Türkiye'de veterinerlere uzmanlık eğitimi verilmesine yönelik olarak YÖK Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemenin Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmasıyla birlikte uygulanma süreciyle ilgili fikir alışverişi yapmak amacıyla Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Türkiye'deki üniversitelerin veteriner fakültelerinin dekanlarıyla bir araya geldi.

18 Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde yapılan toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doç. Dr. Aziz Arda Sancak, Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekici, 1. Hukuk Müşaviri Refiye Ertürk, Prof. Dr. Hasan Albasan, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanı Süleyman Bulut ve Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz ev sahipliği yaptı. 5. 'TARIM VE İNSAN' FOTOĞRAF YARIŞMASI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, Uluslararası Savaş Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven ve Denizbank Kültür ve Sanat Danışmanı Perihan Yücel den oluşturduğu jüri Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bir araya geldi. 6. ÇORUH NEHRİ MİKROHAVZA PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Erzurum - Oltu, İspir, Uzundere, Artvin-Yusufeli ve Bayburt-Masat mikro havzalarında görev alan proje personeli ile Ekim 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk açılış gününe Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel KÜSEK, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet ÖZGÜN ve Mehmet ŞAHİN ve Daire Başkanı Ümit BİNGÖL katılmışlardır. 7. DAP, GAP, KOP VE DOKAP KAPSAMINDAKİ İLLERDE KOÇ TEKE ALIMI VE AĞIL İNŞAATI DESTEKLEMELERİ TOPLANTISI AP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki illerde koç teke alımı ve ağıl inşaatı desteklemeleri ile ilgili olarak 25 Ağustos 2014 tarihinde Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projeler kapsamındaki 35 ilin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Başkanları ve personelinin katıldığı toplantıda Merkez Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan ve Genel Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanı Ramazan KOÇAK katıldı. D. ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1. ULUSLARARASI PROJELER 2014 yılı itibariyle Müdürlüğümüz üç uluslararası proje yürütmüştür. Bu projeler büyük oranda Avrupa Birliği kamu kaynaklarından finanse edilmiştir. Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz; Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı vasıtasıyla fonlanan bu projelerin ikisinde yürütücü koordinatör olarak yer alırken, bir projede ise ana ortak sıfatıyla yapılan çalışmalara katılmıştır.

19 Yürütülen projelerde yerel ortakların yansıra, Avrupa'dan Almanya, İtalya, Yunanistan, Romanya, İspanya olmak üzere 5 farklı ülkeden toplam 7 kuruluş ile işbirliği yapılmıştır. İşbirliği yapılan yabancı kuruluşlar arasında; sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ve araştırmaeğitim kuruluşları bulunmaktadır. Eğitim Merkezimizde yürütülmekte olan projeler, Avrupa Birliği-Hayat Boyu Öğrenme programı altında ele alınmaktadır. Bu projelerden ikisi Mesleki Eğitim Programının alt bileşeni olan Yenilik Transferi (transfer of innovation), diğeri ise "Öğrenme Ortaklığı" projeleridir. Yürütülen projelerin isimleri ve kapsamları aşağıdaki gibidir; 1.1 TARIM VE KIRSAL KALKINMADA TARIM DANIŞMANLARININ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI: Eğitim Merkezimizin ana ortak olarak yer aldığı bu Yenilik Transferi projesinde; tarım danışmanlarının meslek profilinin belirlenmesi, bu profil çerçevesinde hazırlanan eğitim materyali ve pilot eğitimler ile hedef grubun sahadaki yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından koordine edilen bu projede; Türkiye'den 5, İspanya ve Yunanistan'dan birer ortak olmak üzere toplam 7 kuruluş yer almıştır. Proje çerçevesinde, Tarım Danışmanlarının taslak mesleki kalifikasyon belgesi hazırlanmış, Avrupa'da Tarımsal Danışmanlık Sistemlerinin GZFT analizi yapılmış ve nihai olarak Tarım Danışmanlarına yönelik multimedya-eğitim dokümanları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan mesleki kalifikasyon çerçeve belgesi, koordinatör kuruluş tarafından Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmiş, eğitim dokümanları ise proje sitesi üzerinden online açık erişime sunulmuştur. Proje faaliyetleri 1 Kasım 2012 ve 31 Ekim 2014 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Projenin Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yapılan kapanış toplantısında, proje ürünleri hedef kitleye tanıtılmıştır. 1.2 TARIMDA İSTİHDAN GELİŞİMİ İÇİN İŞ ROTASYONU MODELİNİN PİLOT UYGULAMASI Eğitim Merkezimizin koordinatör ortak olarak yürüttüğü bu Yenilik Transferi Projesinin faaliyetleri 1 Kasım 2013 tarihinde başlatılmış olup, 31 Ekim 2015 tarihine kadar sürdürülmesi planlanmaktadır. Projede Müdürlüğümüzün yanı sıra Türkiye'den 5 kuruluş, Yunanistan'dan 2 ve İtalya'dan 1 olmak üzere toplam 9 ortak işbirliği yapmaktadır. Projenin ana hedefi; ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri işleyen ve pazarlayan kooperatif ve KOBİ lerin ihtiyaç duydukları kalifiye işgücünün bir model vasıtasıyla sistematik olarak sağlamaktır. İş rotasyonu olarak ta isimlendirilen bu modelden mevcut çalışanlar veya işsizler yararlanabilmektedir. Proje kapsamında; Antalya ilinde gerçekleştirilen açılış toplantısının ardından, Floransa ve Selanik'te iki adet uluslararası çalıştay gerçekleştirilmiş ve hedef kitlenin ihtiyaçları-öncelikleri belirlenmiştir. Hâlihazırda hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim modüllerinin hazırlığı ve e-iş rotasyonu portalının tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. 1.3 SÜT SIĞIRCILIĞINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ KALİFİKASYONLARININ BELİRLENMESİ Mesleki Eğitim programının "Öğrenme Ortaklığı" kategorisinde ele alınan bu projeyi Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz koordinatör olarak yürütmüştür. Bu öğrenme ortaklığı projesi, 2013 yılında başlamış ve Temmuz 2014'de sona erdirilmiştir. Proje kapsamında, süt sığırcılığında ücretli çalışan işçilerin mesleki kalifikasyonları, taslak standart olarak hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna sunulmuştur.

20 Projede Almanya'dan 1, Romanya'dan 1 ve Türkiye'den 3 ortak yer almıştır. Projede öngörülen hedefleri gerçekleştirmek üzere Almanya, Türkiye ve Romanya'da ikişer adet olmak üzere, toplam 6 adet çalıştay düzenlenmiş ve çalışma takvimine bağlı olarak ürünler transnasyonel boyutta hazırlanmıştır. Proje çalışmaları çerçevesinde düzenlenen çalıştaylara katılım için UTEM ve Bakanlığın diğer birimlerinden toplam 24 kişinin hareketliliği, AB fonlarından sağlanan finansal yardımlarla gerçekleştirilmiştir. 2. ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLAR 2.1 TÜRKİYE VE ORTA ASYA ÜLKELERİNDE PESTİSİTLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE POP S PESTİSİTLERİN BERTARAF EDİLMELERİ ÇALIŞTAYI Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Tarafından Düzenlenen Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinde Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve POP s Pestisitlerin Bertaraf Edilmeleri Çalıştayı Şubat 2014 tarihlerinde Eğitim Merkezimiz ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştaya; Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Ofisi Yetkilileri, Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bürokratları ile Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan dan 11 temsilci olmak üzere toplam 28 katılımcı katılmıştır. 2.2 HAYVANCILIK VE ET ÜRETİMİNDE HAYVAN REFAHI BÖLGESEL ÇALIŞTAYI FAO, TİKA, RSPCA ve VHSD ( Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği ), işbirliğinde "Hayvancılık ve Et Üretiminde Hayvan Refahı " konulu bölgesel çalıştayı Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi. Çalıştaya TİKA'nın davetlisi olarak Tacikistan'dan 6, Kırgızistan'dan 5, Azerbaycan'dan 4 ve Kazakistan'dan 1 olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinden 16 Veteriner hekimin katılım sağlamıştır. Türkiye'den ise üniversitelerden 9, Özel sektörden 8, GTH Bakanlığımız merkez teşkilatından 4, Veteriner Hekim Odalarından 2, Belediyelerden 2, Kayseri GTHB İl Müdürlüğünden 1, Ulusal Et Konseyinden 1, Et ve Süt Kurumundan 1 olmak üzere toplam 28 veteriner hekim ile genel toplamda 44 veteriner hekim çalıştaya katılım sağlamıştır. 2.3 BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARLA DESTEKLENMESİ ÇALIŞTAYI Tarımsal biyoçeşitliliğin korunarak sürdürülebilir uygulamalarla desteklenmesi amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri Çalıştayı Eğitim Merkezimizde yapıldı. Eğitim Merkezimizde düzenlenen çalıştaya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK başta olmak üzere Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler katıldı. 2.4 TÜRKİYE DE KORUMALI TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI ÇALIŞTAYI FAO tarafından korumalı tarımın Türkiye'deki durumunu tartışmak ve bu yöntemin benimsenmesindeki engelleri ortaya koymak amacıyla Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde Eylül 2014 tarihlerinde çalıştay düzenlendi. FAO-SEC Alt Bölge Koordinatörü Sayın Yuriko SHOJİ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Daire Başkanı Sayın Dr. İsa ÖZKAN ile yurt içi ve yurt dışından birçok uzman ve yetiştiriciler katıldı.

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı