I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler"

Transkript

1 I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde de ilk emeklilik ürünleri katılımcılara sunulmaya başlanmıştır. Bireysel emeklilik ile ilgili mevzuatın tamamına Emeklilik Gözetim Merkezinin WEB sitesinden (www.egm.org.tr) adresinden ulaşılabilir. Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi ile esas olarak bireylerin emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarının ömür boyu emeklilik maaşı veya toplu para şeklinde geri ödenmesini düzenleyen ve denetleyen bireysel emeklilik hesaplarına dayalı fonlu bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır. 28 Kasım 2014 itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı olup katılımcılara ait toplam fon tutarı ,1 Milyon TL, devlet katkısı hesaplarındaki fon tutarı ise 2.898,4 Milyon TL dir. Hem katılımcı sayısı hem de emekliliğe yönelik birikimler düzenli olarak artmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin henüz 10 yıllık bir geçmişi olduğu dikkate alındığında, bu gelişmenin gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik sistemine olan güvenin önemli bir göstergesi olduğu görülmektedir. I.2 Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir? Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak gereklidir. Bireyler kendisi veya çalışanları adına işverenleri, gerçek ve tüzel kişiler gönüllülük esasına göre bireysel emeklilik sistemine katkıda bulunabilirler. I.3 Bireysel emeklilik sisteminin özellikleri nelerdir? Bireysel emeklilik sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemine alternatif olmayıp, tamamlayıcı bir görev üstlenmek üzere 18 yaşın üzerindeki herkesin katılımına açıktır. Bu açıdan kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı ek bir emeklilik sistemidir. Sistem katılımcıların yaptığı ödemelere karşılık devlet katkısı, işveren ödemeleri açısından da vergi teşvikleri ile özendirilmekte ve sistemde kalınan süreye bağlı olarak ek vergi avantajları sağlamaktadır. Emeklilik hizmetini sunan kuruluşların münhasıran bu alanda deneyimli olması ve bu alana özel faaliyet göstermesi ve uzmanlaşmaları gerekmektedir. Bireysel emeklilik alanında faaliyet göstermek için faaliyet ruhsatı alan emeklilik şirketleri, katılımcıların fonlarını yöneten uzman portföy yönetim şirketleri, bireysel emeklilik sistemi 1

2 katılımcılarına özel emeklilik yatırım fonu ve satış aşamasında yetkilendirilmiş nitelikli bireysel emeklilik aracıları ile günlük gözetim ve denetimden sorumlu Emeklilik Gözetim Merkezi bu türde bir uzmanlaşmanın örneklerindendir. Piyasa yapısı itibarıyla hizmet sunan kuruluşlar arasındaki rekabet, katılımcılara daha nitelikli hizmeti daha uygun koşullarda sunulabilme imkanı yaratmaktadır. Ayrıca, katılımcılar yatırım, şirket seçimi, fon seçimi, katkı payı tutarını belirleme ve değiştirme, emeklilik ürününü belirleme ve hesaplarına her türlü iletişim yolları ile ulaşma hak ve imkanlarına sahiptir. Diğer yandan, katılımcı veya varsa sponsor kuruluşun emeklilik sözleşmesine ilişkin teklif formunu imzaladıktan sonraki 60 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır (vakıf-sandık aktarımları için cayma hakkı geçerli değildir). Sistem oldukça esnek olup hem bireylerin hem de işverenler veya Vakıf ve sandıkların çalışanları veya üyeleri adına yapacakları katkılara uygun çözümler üretecek niteliktedir. I.4 Bireysel Emeklilik sözleşmesi nasıl kurulur? Kişi emeklilik sözleşmesi imzalamak üzere bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra, emeklilik şirketi dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, kişiye sistemin işleyişine ilişkin teknik konularda detaylı bilgilendirmeyi yapar, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sağlar. Şirket, kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşına uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı kişinin tercihine göre belirlenir. Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Giriş bilgi formunu ve emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren teklif formu kişi tarafından doldurup imzalanır. Tercih edilen plan için şirket tarafından belirlenen referans katkı payının altında olmamak kaydıyla mevcut gelir düzeyi ve emeklilik dönemine ait beklenti de göz önüne alınarak katkı payı tutarı belirlenir. İmzalı formların birer nüshası kişiye verilir. Teklif formu ve giriş bilgi formunun imzalanması ile kurulan sözleşme, ilk katkı payının şirket hesaplarına intikal etmesi ile yürürlüğe girer. Vakıf ve sandıklardan aktarımlarda ise aktarıma yönelik teklif formu imzalanıp, aktarım tutarı şirkete intikal ettiği anda bireysel emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. I.5 Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen tutarlar nasıl değerlendiriliyor? Emeklilik şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı, birikiminin hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Katılımcı dilerse birikimlerinin yatırıma yönlendiği fonları veya fon dağılım oranlarını yılda 6 defayı aşmamak üzere değiştirebilir. Diğer bir ifade ile katılımcı değişen ekonomik/finansal koşullara ve yatırım tercihlerine göre bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerine yönelik yatırım tercihlerini de değiştirebilir. 2

3 I.6 Bireysel emeklilik sisteminde gözetim ve denetim Bireysel emeklilik sisteminin başarılı olması sistemin mevzuat ve teknik alt yapısının yeterli ve uygun bir şekilde oluşturulmasının yanı sıra katılımcılara yeterli güveni sunmasına bağlıdır. Bu açıdan, kamunun ve kısmen özel sigortacılığın geçmişte uzun vadeli tasarrufların idaresindeki olumlu ve olumsuz deneyimleri de dikkate alınarak bireysel emeklilik sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde, kamu bütünüyle özel emeklilik alanında faaliyet gösterecek şirketlerin denetlenmesi ve faaliyet alanına ilişkin mevzuat alt yapısının oluşturulmasından sorumludur. Getirilen düzenlemeler ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin azami düzeyde korunması hedeflenmiştir. Sistem özellikle etkin gözetim ve denetim ile güvenlik unsurlarını barındıracak şekilde özel olarak tasarlanmış, katılımcıların herhangi bir şekilde mağdur olmasını engelleyecek önlemler alınmıştır. Bireysel emeklilik sisteminde denetim çok yönlü olup temel olarak aşağıdaki hususlar yer almaktadır; Emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyete başlamaları sırasında Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yerinde ve uzaktan denetimler Emeklilik şirketlerinin yürüttüğü emeklilik faaliyetlerinin Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu denetim elemanları tarafından yılda bir kez yapılan yerinde denetimi Emeklilik şirketinin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılarına ilişkin hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetimi Hazine Müsteşarlığı nın Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığı ile emeklilik şirketlerinin tüm işlemlerini elektronik ortamda günlük olarak denetlemesi Sermaye Piyasası Kurulu nun İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) aracılığı ile emeklilik yatırım fonlarının günlük fon işlemlerin elektronik ortamda denetlemesi Emeklilik şirketlerinin yılsonu mali tablolarının bağımsız dış denetimi Emeklilik şirketinin emeklilik yatırım fonlarının hesap ve işlemlerinin yılda en az bir defa bağımsız dış denetimi Şirketin iç denetimi ve risk yönetimi Aktüeryal denetim. Ülkemizde Hazine Müsteşarlığı nın Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığıyla emeklilik şirketlerinin günlük gözetim ve denetimini bilgi teknolojilerini kullanarak 3

4 yürütmesi OECD ülkelerinde örnek en iyi uygulamalardan biri olarak kabul edilmektedir. I.7 Emeklilik şirketlerinin yapısı nasıldır? Emeklilik şirketleri, ana faaliyet alanı olan bireysel emeklilik konusunda uzmanlaşmış, mali ve teknik alt yapısı güçlü şirketlerdir. Halihazırda sektörde faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin ödenmiş sermayeleri mevzuatta belirtilen asgari 20 milyon TL nin çok üzerindedir. Emeklilik şirketlerinin sermayelerinin %51 i finansal kuruluşlara ait olmalıdır. Ülkemizde halen 19 Emeklilik Şirketi faaliyet göstermektedir. Emeklilik şirketlerinin, katılımcılara yüksek hizmet kalitesi sunabilecek teknik altyapıya ve insan kaynağına sahip olmaları gerekmektedir. Kuruluşları sırasında Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetimi Merkezi tarafından titizlikle incelenen emeklilik şirketleri belirli koşulları sağlamaları halinde birçok aşamadan geçerek emeklilik alanında faaliyet gösterebilmeyi sağlayan faaliyet ruhsatını almaktadırlar tarihi itibarıyla emeklilik şirketlerinin katılımcı sayısı, katılımcı hesaplarındaki toplam fon tutarı ve devlet katkısı hesaplarındaki toplam fon tutarı ile şirketlerin pazar payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Pazar Payı (%) Sıra Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (TL) Pazar Payı (%) Sıra Pazar Payı (%) Sıra Emeklilik Şirketi Katılımcı Sayısı Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) Aegon Emeklilik ve Hayat , , ,3 17 Allianz Hayat ve Emeklilik , , ,0 9 Allianz Yaşam ve Emeklilik , , ,0 4 Anadolu Hayat Emeklilik , , ,4 1 Asya Emeklilik ve Hayat , , ,5 11 Avivasa Emeklilik ve Hayat , , ,8 2 Axa Hayat ve Emeklilik , , ,4 16 BNP Paribas Cardif Emeklilik , , ,9 10 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat , , ,8 13 Ergo Emeklilik ve Hayat , , ,5 15 Fiba Emeklilik ve Hayat , , ,1 19 Garanti Emeklilik ve Hayat , , ,6 3 Groupama Emeklilik , , ,7 14 Halk Hayat ve Emeklilik , , ,5 7 ING Emeklilik , , ,0 6 Katılım Emeklilik ve Hayat , , ,1 18 Metlife Emeklilik ve Hayat , , ,2 12 Vakıf Emeklilik , , ,7 5 Ziraat Hayat ve Emeklilik , , ,5 8 Sektör Toplamı

5 I.8 Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Yönetimi Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcıların emekliliğe yönelik katkıları menkul kıymet yatırım fonlarına benzer nitelikte olan emeklilik yatırım fonları aracılığıyla yatırıma yönlendirilmektedir. Emeklilik yatırım fonları ve fon yönetimi ile ilgili genel özellikler aşağıdadır; Sadece bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına yönelik olan emeklilik yatırım fonları açık uçlu fona benzer niteliktedir ve fon miktarı bireysel katkılarla sürekli olarak artmaktadır. Emeklilik şirketleri, en az üç değişik risk dağılımına sahip emeklilik yatırım fonu kurmak zorundadır. Uygulamada ise şirketlerin değişik özelliklere sahip çok sayıda yatırım fonu bulunmaktadır. Katkıların hangi tür emeklilik yatırım fonlarında değerlendirileceğine katılımcı karar vermektedir. Seçilen emeklilik yatırım fonlarının getirisi, doğrudan katılımcının fonlarının getiri oranını belirlemektedir. Fonlara ilişkin tüm değerlemeler günlük olarak yapılmaktadır. Katılımcılar ve fonlarla ilgili tüm işlemler bireysel hesaplarda takip edilmektedir. Fon varlıkları, Takasbank veya Takasbank benzeri saklama kuruluşlarında saklanmaktadır. Dolayısıyla, bu fonlar şirketin mal varlığından ayrı olarak saklanmakta ve emeklilik şirketinin fon varlıkları üzerinde fiili tasarrufu olmamaktadır. Ayrıca fonlar, şirketlerin mali durumlarından da etkilenmemektedir. Fon varlıkları emeklilik şirketlerinin varlıkları arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla, rehnedilememekte ve haczedilememektedir. Fon yönetimi, portföy yönetim şirketlerinden hizmet satın alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu durumun, uzmanlaşmanın ve daha büyük miktarda fon yönetmenin yaratacağı dışsallık ile katılımcılara yansıyacak getirinin daha yüksek olmasına olanak sağlaması beklenmektedir. Fonlar ile ilgili tüm işlemler gün bazlı olarak kamu ile paylaşılmakta, katılımcılar günlük olarak bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinin değerine ulaşarak, yapılan işlemleri takip edebilmektedir. Gruplara yönelik emeklilik yatırım fonu kurulması mümkündür. Bu durumda istenirse grup emeklilik yatırım fonlarının fon danışma kurullarına sponsor kuruluş temsilcilerinin de katılması sağlanabilmektedir. Katılımcılar birikimlerini ve katkılarını emeklilik planları kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonları arasında serbest bir şekilde paylaştırabilir, bir sepet oluşturabilir. Burada katılımcılar emeklilik yatırım fonlarının her birinin içerisindeki yatırım araçlarına göre getiri oranının farklı olabileceğini ve fonların 5

6 yatırım performansının bu yatırım araçlarına göre günlük olarak belirlendiğini dikkate almalıdır. Bununla birlikte, katılımcı bireysel yatırım alışkanlıkları ve yatırım getirisinin dönemsel olarak dalgalanma (azalma ve artma) risklerini kabul ettiği ölçüde değişik yatırım araçlarından oluşan bir sepet yapması orta vadede getiri oranının daha yüksek olmasına (alınan riske bağlı olarak) ve birikimlerin daha hızlı artmasına neden olacağını dikkate almalıdır. Örneğin birikimlerinin tamamını devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan emeklilik yatırım fonlarına yatıran katılımcının getirisi yıllık enflasyon oranının biraz üzerinde olması muhtemeldir. Bununla birlikte, yatırım dağılımının içerisine bir miktar riskli (yatırım getirisi daha çok dalgalı) yatırım aracı ekleyen (örneğin hisse senedine de yatırım yapan emeklilik yatırım fonlarından da koyan) katılımcının getirisi dönemsel olarak dalgalanabilecek ama orta ve uzun vadede daha yüksek bir getiri sağlama olasılığı da yükselecektir. I.9 Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcının hakları nelerdir? Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin ve varsa işverenler ile vakıf ve sandıkların üyeleri ve çalışanları adına yapacakları gönüllü katılımlara dayanmaktadır. Dolayısıyla katılımcının tercihleri ön plandadır. Bu sistemde katılımcılar hem fonların idaresi ve yatırım riskleri hem de şirket seçimi konusunda çok geniş haklara sahiptir. Öncelikle, katılımcının sisteme girmesi aşamasında her türlü ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır. Özellikle, emeklilik ürünlerin pazarlama ve satışını yapan bireysel emeklilik aracıları belirli eğitim şartlarını taşımalarının yanında bu amaçla yapılan bir sınavı geçtikten sonra sertifikalandırılmakta ve şirketlerinin emeklilik ürünlerini sunabilmektedirler. Burada amaçlanan, katılımcının taleplerine en uygun koşulların yaratılmasına yönelik esneklik sağlanmasıdır. Ayrıca, katılımcı haklarını kullanarak şirketler tarafından sunulan hizmetler arasında tercihlerini kullanacak ve şirketler arasında hizmet kalitesi ve maliyetler açısından rekabeti teşvik edecektir. Cayma Hakkı Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik teklif formu imzalandıktan sonra (vakıfsandıklardan aktarım hariç) 60 (altmış) gün içerisinde katılımcı istediği takdirde emeklilik sözleşmesinden herhangi bir hak kaybı olmadan cayabilmektedir. Bu durumda ödediği katkılar herhangi bir kesinti yapılmadan varsa bu dönemde elde ettiği pozitif yatırım getirisi ile birlikte iade edilmektedir. Fon Dağılımı Değişikliği ve Plan Değişikliği Katılımcılar, emeklilik şirketinin değişik risk-getiri özelliği olan fonları arasında katkılarının paylaştırılma oranını belirleyebilmekte, dilerlerse fonlarını da değiştirebilmektedir. Katılımcının fon dağılım oranlarını ve/veya fonlarını değişen ekonomik koşullara göre yılda 6 kez değiştirme hakkı bulunmaktadır. 6

7 Başka Şirkete Aktarım Ayrıca, katılımcının yeni bir emeklilik sözleşmesi alması durumunda emeklilik şirketinde asgari 2 (iki) yıl kaldıktan sonra biriken fonlarını ve buna ilişkin kayıtlarını hiçbir hak kaybı veya fonlar üzerinden kesinti olmadan başka bir emeklilik şirketine aktarabilme hakkı da vardır. Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmenin tekrar aktarılabilmesi için ise ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması gerekmektedir. Vakıf ve sandıklardan aktarımlara özel olarak, ilk aktarımdan sonra en erken 3 yıl sonra başka bir şirkete aktarım yapılabilmektedir. Ödemeye Ara Verme ve Ek Katkı Payı Katılımcı ödediği katkı payını (ödentiyi) artırabilmekte, planda belirtilen referans katkı payından az olmamak kaydıyla azaltabilmekte, ödemeye ara verebilmekte ve ek katkıda bulunabilmektedir. Emeklilik Hakkı Katılımcı ayrıca birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir ve emeklilik hakları açısından bu sözleşmeler birlikte dikkate alınır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı tüm sözleşmelerini birleştirerek emeklilik hakkını kullanabilecektir. Katılımcılar, 10 yıl sistemde kalmaları ve 56 yaş koşulunu sağlamaları halinde bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmektedir. Bununla birlikte katılımcının herhangi bir tarihte sistemden ayrılma hakkı her zaman saklıdır. Bu durumda alacağı vergisel teşviklerin bir kısmını yitirmekte ve emekli olarak ayrılmaya kıyasla daha yüksek oranda vergilendirilmektedir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı; birikimlerinin tümünü veya bir kısmını emeklilik gelir planları kapsamında programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilmekte, birikimlerinin tümünü veya bir kısmını yıllık gelir sigortasına aktararak, yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde alabilmekte, birikimlerinin tamamını alarak sistemden ayrılabilmektedir. Tüm bu emeklilik seçeneklerinin yanında emeklilik hakkının ileriki yıllara ertelenmesi de mümkündür. I.10 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı nedir? Devlet katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır. 7

8 Bir katılımcının, bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarının üst sınırı, ilgili yıla ilişkin yıllık brüt asgari ücret tutarının %25 i kadardır. Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Katılımcının birden fazla bireysel veya gruba bağlı bireysel sözleşmesinin bulunması durumunda, ödediği katkı payları için hesaplanan devlet katkısı tutarı, her bir sözleşmeye ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelere dağıtılmaktadır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında ödenen katkı payları, Vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, başka şirketten aktarımla gelen tutarlar ve işveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazanılarak birikim transferi yoluyla getirilen tutarlar devlet katkısı hesaplamasına konu edilmemektedir. Devlet katkısına hak kazanma koşulları sözleşmenin sistemde kalma süresine bağlı olarak belirlenmiştir. Devlet katkısı alt hesabındaki birikimlere hak kazanabilme şartları aşağıdaki gibidir. İlk 3 yıl içinde sistemden ayrılma durumunda devlet katkısı alınamamakta, Üçüncü yılın sonunda devlet katkısı alt hesabındaki birikimlerin %15 i hak edilmekte, Altıncı yılın sonunda devlet katkısı alt hesabındaki birikimlerin %35 i hak edilmekte, Onuncu yılın sonunda devlet katkısı alt hesabındaki birikimlerin %60 ı hak edilmekte, Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında ise devlet katkısının tamamına hak kazanılmaktadır. I.11 Bireysel Emeklilik Sisteminde vergi avantajı var mıdır? Katkı Payı Ödeme Aşamasında Bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmelere ödenen katkı payları için gelir vergisinden indirme yöntemiyle sağlanan vergi avantajı yerine tarihinden itibaren ödenen katkılara %25 oranında devlet katkısı verilmesi şeklinde teşvik getirilmiştir. Diğer taraftan İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında işverenler tarafından çalışanları adına ödenen katkı payları gelir vergisinden indirime konu edilmeye devam edecektir. İşverenler ödedikleri bu katkı paylarını brüt ücretin %15 ini ve aylık brüt asgari ücreti aşmamak koşuluyla kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir. 8

9 Yatırım Aşamasında Emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaftır. Yatırım sürecinde ise fon varlıklarındaki değer artışlarından herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi söz konusu değildir. Bir diğer ifade ile emeklilik yatırım fonları yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarının stopaja tabii olması halinde dahi bu vergiden muaftır. Bununla birlikte, fon yönetimi için yapılan giderlerinin karşılanması amacıyla fonun toplam değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi yapılmaktadır. Diğer taraftan, emeklilik yatırım fonlarının ayrıca değer artışlarından vergi verilmemektedir. Emeklilik Hakkının Kullanılması Halinde Bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanma durumunda bireysel emeklilik sisteminde elde edilen getiriler üzerinden %5 oranında stopaj ödenmektedir. Sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumunda emeklilikle ayrılma için uygulanan vergilendirme esasları geçerlidir. Örneğin bireysel emeklilik sisteminde lira katkı payı ödediğinizi ve TL getiri elde ettiğinizi varsayalım. Sisteme en az 10 yıl süre ile kalmış ve 56 yaşınızı tamamlamış olmanız durumunda, bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanmış olacağınızdan, sağlamış olduğunuz TL getiri üzerinden TL stopaj kesintisi yapılacaktır. Sistemden Erken Ayrılma Halinde 10 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda bireysel emeklilik sisteminde elde edilen getiriler üzerinden %15, 10 yıl sistemde kalmış olmakla birlikte 56 yaş koşulunu sağlamadan sistemden ayrılma durumunda ise bireysel emeklilik sisteminde elde edilen getiriler üzerinden %10 stopaj ödersiniz. Ödenen katkılar üzerinden herhangi bir vergilendirme yapılmamaktadır. I.12 Bireysel Emeklilik Sisteminden nasıl emekli olurum? Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sistemde (ya da vakıf, sandık, dernek gibi kuruluşlardan aktarım yapılıyorsa bu kuruluşlarda) 10 yıl süreyle kalması ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Katılımcı isterse, emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. 9

10 Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilir. Bunun dışında birikimlerinin bir kısmının veya tamamının yıllık gelir sigortasına aktarılmasını talep ederek yapılacak sözleşme çerçevesinde, kendisine belirli bir süre veya ömür boyu maaş bağlanmasını talep edebilir. Ayrıca, belirlenen geri ödeme programına göre birikimlerini kısım kısım şirketten almayı da tercih edebilir. Bu durumda ister maaş almak istediği süreye, isterse de alacağı maaşa göre oldukça esnek katılımcının taleplerine uygun emeklilik gelir planları oluşturulabilmektedir. Katılımcının bir kısım birikimi ile yaşlılıkta emeklilik maaşının devamını sağlamaya yönelik yıllık gelir sigortası alması da mümkündür. Emeklilik gelir planı ve yıllık gelir sigortalarının birlikte ve uygun şekilde tasarlanması halinde kişi ömür boyu devam eden ve her yıl yatırım gelirleri ile aratacak emeklilik geliri alması mümkün olabilecektir. I.13 Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılma durumunda ne olur? Katılımcı, emeklilik sözleşmesi süresi içinde istediği anda sistemden birikimlerini alarak ayrılabilir. Bununla beraber; sistemden emekli olarak ayrılan katılımcıların elde ettiği getiriler üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılırken, 10 yıldan önce ayrılanların elde ettiği getiriler üzerinden %15, 10 yıl sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı elde etmeden ayrılanların getirileri üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır. 10

11 II. Vakıf ve Sandıklardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarıma Dair Hususlar II.1 Birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemi ne aktarımını düzenleyen mevzuat hangi öğelerden oluşmaktadır? sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Geçici 1. Maddesi aktarımın esaslarını ortaya koymuştur. Söz konusu Kanunun tarih ve 5684 sayılı, tarih ve 6327 sayılı ve tarih ve 6456 sayılı Kanunlarla değişik Geçici 1. maddesi; Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31/12/2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Belirlenmiş katkı esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt planlarından yapılan aktarımlarda ilgili kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir. Beşinci fıkra kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir. Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır. Beşinci fıkrada belirtilen aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır. Beşinci fıkra kapsamında yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak uygulanır. Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 11

12 Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım sonrasında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. Bu madde kapsamında yapılacak aktarıma ve bireysel emeklilik sisteminde hak kazanılacak süreye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar. hükmüne amirdir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de değişiklik yapılan Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik le aktarımın genel çerçevesi çizilmiş ve kazanılmış hakların aktarımı gibi hususlar belirlenmiştir. 3. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, tarih ve 92 sayılı ve Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması konulu sirküler ile bireysel emeklilik sistemine aktaran vakıf, sandık ve sair kuruluşların tabi olduğu vergisel konulara açıklık getirmiştir. 4. Hazine Müsteşarlığı nın ve 2014/11 sayılı Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu ile uygulamada karşılaşılan birçok konuya açıklık getirilmiştir. 5. Hazine Müsteşarlığı nın ve 2014/7 sayılı Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge si ile aktarımda kullanılacak belgelere açıklık getirilmiş ve aynı zamanda aktarım bildirimi esnasında Emeklilik Gözetim Merkezi ne gönderilecek veri setlerinin içeriği de düzenlenmiştir. II.2 Aktif / Pasif üye kimdir? Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır. Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlardır. II.3 Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım zorunlu mu? Hayır. Emeklilik taahhüdünde bulunan kuruluşların (hizmet sunucusunun) yetkili organlarınca gönüllülük esasına göre alınmış aktarım kararına bağlı olarak, aktarımlar bireysel veya grup olarak yapılabilir. Bu kuruluşlar ve üyeleri aktarım 12

13 ile menfaatlerinin artacağı, idari, mali ve aktüeryal açıdan daha uygun bir yapının oluşacağına kanaat getirdiklerinde bu yönde karar alarak fiili aktarım için gerekli işlemleri başlatabilmektedirler. II.4 Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilir? Hizmet sunucusundaki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların bir kısmı veya tamamı bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Ancak kredi olarak alınan tutarların geri ödenmesi durumunda bu tutarlar da bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Üyenin aktarımdan bir gün önce dahi emeklilik taahhüt planına (biriktirme hesabına) katkıda bulunması halinde bu tutarlar da aktarıma konu olabilecektir. Benzer şekilde rezerv veya ihtiyat akçeleri de üyelere dağıtılarak bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmektedir. II.5 Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilir mi? Evet. Birikimlerin birden fazla emeklilik şirketine aktarılması mümkündür. II.6 Birden fazla emeklilik sözleşmesine aktarım mümkün müdür? Üyeler seçtikleri emeklilik şirketlerinde sadece bir adet sözleşmeye aktarım yapabileceklerdir. II.7 Pasif üyelerin de bireysel emeklilik sistemine geçişi mümkün mü? Evet, pasif üyelerin emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Pasif üyeler birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine veya gerekli koşulları sağlamak şartıyla emeklilik gelir planına bağlı sözleşmelere aktarım yapabilir. Bununla birlikte, pasif üyelerin birikimlerini hem birikim amaçlı hem de gelir amaçlı sözleşmelere (değişik şirketlerde olsa dahi) aktarması mümkün değildir. II.8 Vakıf ve Sandıklardaki taahhüt planlarında geçerli olan tüm haklar bireysel emeklilik sisteminde de devam edecek mi? Bireysel emeklilik sistemi fon esaslı bir sistem olduğundan aktarım tutarı kişiler adına nakdi olarak emeklilik şirketine ödenecektir. Diğer yandan sadece emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Hizmet sunucusunun üyelerine veya çalışanlarına emeklilik dışında teminatlar sunduğu veya taahhütlerde bulunduğu durumlarda, emekliliğe yönelik birikimler ile ilişkilendirilen varlık ve yükümlülükler ayrıştırılacak ve 13

14 aktarımlar, üye veya çalışanlar adına, kişisel olarak ayrıştırılmış bu tutarlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır. II.9 Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı? Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır. II.10 Aktarımlar için son tarih nedir? Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları tarihinde sona erecektir. II.11 Bireysel Emeklilik Sistemine aktarımlar hangi esaslar dahilinde yapılacaktır? Vakıf, Sandık Genel Kurulunda anılan karara istinaden; Üyeler birikimlerini bir veya birden fazla belirlenmiş olan emeklilik şirketi arasında serbest şekilde paylaştırabilmektedir, Üyeler aktarıma konu edilen birikimlerinin bir kısmını veya tamamını aktarabilmektedir, Üyeler, bireysel emeklilik sistemine aktarılan birikimlerini emeklilik şirketlerinin sunacağı emeklilik yatırım fonları arasında diledikleri miktar ve oranlarda dağıtabilmektedir, II.12 Aktarım işlemi kısım kısım yapılabilir mi? Aktarımın tek seferde yapılması esastır. Bununla birlikte, aktarım tutarı emeklilik şirketine nakden ödeneceğinden, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taahhütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2015 tarihine kadar aktarıma ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla, aktarımlar kısım kısım da yapılabilecektir. İlk aktarım işleminin, hizmet sunucusunun Hazine Müsteşarlığı na yaptığı bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatılamaması halinde, güncellenmiş bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa tekrar bildirimde bulunması gerekir. II.13 Bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra emekli olmak için bir süre kısıtlaması söz konusu olacak mı? Evet. Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için bireysel emeklilik sisteminden emeklilik için gerekli koşulları taşımasının yanı sıra aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalması gerekmektedir. 14

15 Bununla birlikte, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarih ve Resmi Gazete sayılı yönetmelik ile değişikliğe gidilen Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelikte (10) Sosyal güvenlik sistemi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olan pasif üyelere ve bu hakkı aktarım tarihinden sonra elde etmiş üyelere, 53 yaşını doldurmuş olmaları kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usuller kapsamında emeklilik gelir planından ödeme yapılabilir. Dokuzuncu fıkrada belirtilen sistemde üç yıl kalma şartı, bu kişiler için de geçerlidir. hükmü kapsamında üyelerin aktarım sonrasında hizmet sunucusu tarafında emekli olmaları halinde veya pasif üyelerin belirlenen sınırlamalar dahilinde emeklilik maaşı almak istemeleri durumunda emeklilik maaşı alabilmeleri yönünde istisna getirilmiştir. II.14 Aktarım durumunda bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi ne olacak? Kazanılmış süre hesabı nasıl yapılacak? Aktarıma konu birikim hesabına dahil olunan en eski tarih, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olacaktır. Aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde onuna bölünerek bulunan ay sayısı, bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre olarak değerlendirilecektir. Kazanılmış süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır. Kazanılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla olamaz. Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde, kazanılmış sürenin, emeklilik taahhüt planında geçirilen süreden az olması durumunda, eksik olan her ay için ilgili tutarlar, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde ilgili emeklilik şirketine ödenerek kazanılan süreye eklenebilir. Aksi halde, geriye dönük bu süreler için bir daha ödeme yapılamaz ve giriş tarihi açık kalan süreler kadar öne çekilir. Birikimlerin bir defada aktarılamaması halinde her bir aktarım tutarı için kazanılan süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kazanılan süreye eklenir. II.15 Bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra ayrılma durumunda vergilendirme nasıl olacaktır? Bireysel emeklilik sisteminde emekli olma hakkının kazanılması için 56 yaşını doldurmak ve sistemde en az 10 yıl süreyle kalmak gerekmektedir. Vakıf ve sandıklardan aktarımlarda, önceki sistemde geçirilen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte aktarım yapan katılımcının önceki sistemde geçirdiği sürelere hak kazanabilmesi için aktarımı takip eden 3 yıllık süre içinde bireysel emeklilik sisteminden çıkmaması gerekmektedir. Bu durumda vergilendirme; 15

16 Aktarımdan itibaren ilk 3 (üç) yıldaki çıkışlar için aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden %3,75 ve bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %15; Aktarımdan sonra 3 (üç) yıl kalınmasını takiben emekliliğe hak kazanarak ayrılma durumunda sadece bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %5 Aktarımdan sonra 3 (üç) yıl kalınmasını takiben sistemde 10 (on) yılını doldurmadan ayrılma durumunda sadece bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %15 Aktarımdan sonra 3 (üç) yıl kalınmasını ve sistemde 10 (on) yılın doldurulmasına karşın emekliliğe hak kazanmadan ayrılma durumunda sadece bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %10 Şeklinde olacak ve bu nihai vergilendirme sayılacaktır. II.16 Aktarımda istisnadan yararlanılan tutar nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarih ve 92 no lu sirkülerinde Vakıf ve Sandıklardan aktarımlarda istisnadan yararlanılan tutar tanımı yapılmış, bu tutarın nasıl ve kimin tarafından hesaplanacağı da belirtilmiştir. Buna göre: Anılan madde kapsamında istisna edilen tutarlar, 7/10/2001 öncesi kurulmuş olan emekli ve yardım sandıklarının üyeleri dahil, VASA (vakıf-sandık) üyeleri tarafından bu kuruluşlara ödenen anapara tutarlarının değerlendirilmesi sonucu doğan getiri tutarlarını ifade etmektedir. Diğer taraftan sair ticaret şirketlerinin çalışanlarına ait taahhüt planları çerçevesinde aktarılan tutarlar ise daha önce herhangi bir vergilemeye tabi olmadığından, aktarılan bu tutarların tamamı getiri tutarı olarak dikkate alınacak ve anılan hükme göre istisna edilecektir. Aktarım sırasında istisna edilen tutarlar, VASA veya sair ticaret şirketleri tarafından hazırlanacak ayrıntılı bir yazı ile aktarım sırasında, aktarım yapılan emeklilik şirketine bildirilecektir. II.17 Bireysel emeklilik sisteminden nasıl maaş alabilirim? Hazine Müsteşarlığı nın bireysel emeklilik sisteminin emeklilik seçeneklerine yönelik hazırladığı Genelge (Genelge 2008/35) ile emeklilik hak edildikten sonra gelir alma seçenekleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 1. Emeklilik gelir planı: Katılımcıların bireysel emeklilik sistemindeki anapara ve nemalarından yapılan düzenli ödemelerdir. Ödemelerin süresi, tutarı, oranı emeklilik gelir planlarında üyenin tercihlerine göre serbest şekilde belirlenebilmektedir. Halen piyasalardaki ürünler maaş ödeme şekli (sabit, değişken) ve yatırım portföy stratejisi (dinamik, statik) ve ödenecek süre ve miktara göre değişkenlik göstermektedir. Üyenin emeklilik gelir planı ile aldığı maaşlarının dışında kalan tutar ise yatırıma yönlendirilmeye ve getiri 16

17 elde etmeye devam edecektir. Katılımcıya, ilk aktarım tarihinden itibaren tanımlı ilk 3 yıllık süre boyunca, PMF tablosuna göre hesap edilen azami aylık tutardan daha fazla ödeme yapılamayacaktır. 2. Yıllık gelir sigortası: Yıllık gelir sigortaları (irat sigortaları-anuite); kişiye yaşadığı müddetçe yapılan düzenli ödemelerdir. Burada üye yaşadığı müddetçe belirlenen esaslara göre maaş alabilecektir. Bu ürünü, katılımcı özellikle uzun yaşama riskine karşı (beklenenden daha uzun yaşadığı dönemde duyacağı emeklilik gelirini karşılamak üzere) talep edebilir. Bu ürün üyeleri yaşlılıkta yoksulluk riskine karşı korumaktadır. Ancak ülkemizde bu konuda Hazine Müsteşarlığı mevzuat düzenlemelerini tamamlamamıştır. Üyeler dolayısıyla bu ürünleri ilerleyen tarihlerde alabileceklerdir. 3. Toplu para: Katılımcılar birikimlerinin tamamını veya bir kısmını toplu olarak alabileceklerdir. Karma geri ödeme planları; yıllık gelir sigortaları ve emeklilik gelir planlarının birlikte tasarlandığı ürünlerdir. Üyeler belirli bir yaşa kadar emeklilik gelirlerini bireysel emeklilik sistemindeki emeklilik gelir planları aracılığı ile alacaklardır. Ancak üyenin örneğin 85 yaşından daha uzun yaşaması halinde bu dönemden sonra emeklilik maaşları bu kez yıllık gelir sigortasından alınabilecektir. Böylelikle erken yaşlarda daha esnek emeklilik gelirleri alınırken, yaşlılıkta ise birikimlerin tükenmesi durumunda devreye girecek yıllık gelir sigortası aracılığı ile ömür boyu maaş da garanti altına alınmış olmaktadır. II.18 Üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapması hangi şartlara bağlıdır? Mevcut durumda maaş alan ve 53 yaşını tamamlamış pasif üyeler Hazine Müsteşarlığı nın belirlemiş olduğu limitler dahilinde emekli maaşı alabilecektir. Bu maaş ödemeleri, emeklilik gelir planları kapsamında belirlenecek programlı geri ödemeler doğrultusunda yapılacaktır. Gerçekleştirilecek aktarımlarda, emeklilik gelir planına geçmek için yukarda belirtilen şartları sağlayan kişilerin, aynı şirkette bir emeklilik gelir planına veya sözleşmelerin farklı şirketlerden yapılması kaydıyla, birden çok emeklilik gelir planına aktarım yapması mümkündür. Bununla birlikte, mevzuatta düzenlenen asgari 3 yıllık süreden önce sistemden ayrılma durumunda oluşabilecek sistemsel sorunların engellenmesi amacıyla, üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapabilmesi ancak aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır: a) Üyenin, ilk aktarım tarihi itibarıyla, Vakıf mevzuatına göre en az 10 yıllık (aktif veya pasif) üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 17

18 b) Üyenin, her bir sözleşmesinin kurulması aşamasında, en az aylık brüt asgari ücretin 12 katı kadar tutarı aktarıyor olması gerekmektedir. Burada esas alınacak asgari ücretin tutarı, ilgili aktarımın yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarıdır. 3 yıllık sürenin tamamlanmasıyla birlikte katılımcı bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanmış olacağından, emeklilik dönemindeki gelirini kendisi serbestçe belirleyebilecektir. II.19 Mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerim var, bunların durumu ne olacak? Aktarımdan sonra katılımcının aynı anda hem birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi hem de emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kurması düzenlemenin amacına uygun bulunmamaktadır. Bu kapsamda, aşağıda yer alan tabloda farklı durumlar için aranacak aktarım koşulları yer almakta olup, katılımcının ilk aktarım esnasında içinde bulunduğu duruma karşılık gelen koşulu yerine getirmesi gerekir. Katılımcının, aktarımdan önce bireysel emeklilik sisteminde bulunan sözleşmesinin türü Katılımcının aktarım yapmak istediği sözleşme türü Aktarım koşulu 1 Biriktirme sözleşmesi Biriktirme sözleşmesi Ek bir koşul bulunmamaktadır. 2 Biriktirme sözleşmesi Gelir sözleşmesi 3 Gelir sözleşmesi Biriktirme sözleşmesi Aktarımdan önce, biriktirme sözleşmesini sonlandırmalıdır veya emeklilik hakkı var ise kullanmalıdır. Aktarımdan önce, gelir sözleşmesini sonlandırmalıdır. 4 Gelir sözleşmesi Gelir sözleşmesi Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ancak katılımcıların aktarım sonrasında aktarıma konu olmayan yeni bir sözleşme kurması (emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmeler dahil) mümkündür. II.20 Vakıf ta maaş alan bir üyeyim. Bireysel emeklilik sisteminin biriktirme planlarına aktarım yaparak devlet katkısından yararlanabilir miyim? Vakıfta maaş alan üyeler, isterlerse birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarım yapabilirler (19. Soruda belirtilen şartlar dahilinde). Aktarımdan sonra yatırdıkları katkı paylarına devlet katkısı alabilirler. Ancak devlet katkısı belirli süreler sonunda hak edildiğinden, Vakıf ta geçen sürelerin bu katılımcılar için 18

19 ancak 3 yıl sistemde kaldıktan sonra bireysel emeklilik sisteminde görünür olacağının bilinmesi gerekir. II.21 Bireysel emeklilik sisteminin biriktirme planına aktarım yaptım. Daha sonra hangi şartlarda bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilirim? Bireysel emeklilik sistemindeki biriktirme sözleşmesine aktarım yapan katılımcılar, sistemde 3 yıl kaldıktan sonra, Vakıfta kalınan sürelerle birlikte en az 10 yıl sistemde olma ve 56 yaşını doldurma şartlarını birlikte sağladıkları zaman emekliliğe hak kazanırlar. Emekliliğe hak kazanıldığında devlet katkısının da tamamını hak edilmiş olur. 19

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Sayı : 26941 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11) 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/202-1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 92 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-120[61-2016]-9304 16.05.2016 Konu : Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ. (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASI)

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ. (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASI) SİRKÜLER RAPOR İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372 Sirküler Tarihi : 28.11.2013 Sirküler No : 2013 / 39 GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 02.12.2013 Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 Konu: ÜYELERİNE VE ÇALIŞANLARINA EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKETLERİN EMEKLİLİK TAAHHÜT PLANLARI KAPSAMINDAKİ BİRİKİM

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 KONU : Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketleri Nezdinde Mevcut Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır Sisteme

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26941 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır.

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 1 29.01.2015 13:35 ÖN KAPAK İÇİ Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 2 29.01.2015 13:35 Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı Önce Sen KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES, güvenli bir sistemdir, NN Hayat ve

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/218 Ref: 4/218

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/218 Ref: 4/218 SİRKÜLER İstanbul, 23.12.2016 Sayı: 2016/218 Ref: 4/218 Konu: ZORUNLU OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK UYGULAMASI VE SİSTEME (BES) KADEMELİ GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı Önce Sen KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli bir sistemdir, NN Hayat ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 21 / 12 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/20 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım 03.04.2017 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 28/02/2017 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 28/02/2017 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 28/02/2017 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ 1 Mevzuat BES 4632 sayılı Kanun (Yürürlük: 2001) Otomatik Katılım 6740

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz...

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Değerli Katılımcımız, Bireysel emeklilik sözleşmeniz için Asya Emeklilik i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Türkiye nin İlk Faizsiz Emeklilik

Detaylı

Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor!

Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor! Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor! 10 Soruda Yeni BES 1- Yeni BES te Vergi Avantajı nın yerini alacak Devlet Katkısı nedir? Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Önce Sen Hayalinizdeki emeklilik için BES BES nedir? BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli midir? BES güvenli bir sistemdir.

Detaylı

TÜRMOB GRUP EMEKLİLİK PLANI. Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Satış

TÜRMOB GRUP EMEKLİLİK PLANI. Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Satış TÜRMOB GRUP EMEKLİLİK PLANI TÜRMOB 2014 Yılı Aylık Asgari Katkı Payı 54TL Giriş Aidatı Bu plan kapsamında sisteme ilk girişte Giriş Aidatı alınmayacağı gibi ertelenmiş olarak çıkışta da alınmaz. Yönetim

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Sirküler No : 2016-106 Sirküler Tarihi : 26.12.2016 Konu : Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Bilindiği gibi; 01.01.2017 tarihinden itibaren Türk

Detaylı

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması There are no translations available. Sirküler No: 2016-106 Sirküler Tarihi: 26.12.2016 Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması Bilindiği gibi; 01.01.2017

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

BES'te yeni dönemde neler değişecek?

BES'te yeni dönemde neler değişecek? On5yirmi5.com BES'te yeni dönemde neler değişecek? 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle değişecek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıları neler bekliyor? Yayın Tarihi : 27 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA Yasal Dayanak 6740 Sayılı Kanun (25.08.2016 Tarihli Resmi Gazete) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Buna göre Türkiye'de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmemektedir.

Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Buna göre Türkiye'de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmemektedir. 03.01.2017 / SALI ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/6 Konu: Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 25 Ağustos

Detaylı

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sayı : 2016 / 42 Tarih : 30.11.2016 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/62

Mali Bülten. No: 2012/62 14 Mayıs 2012 Mali Bülten No: 2012/62 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı ile Getirilmek İstenen Düzenlemeler, Özet:

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz.

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz. 10 yıl, 56 yaş koşulunu tamamladınız ve emeklilik hakkını kazandınız, kutlarız Bu aşamada önünüzde 3 seçenek bulunmaktadır. Dikkatlice incelemenizi öneriyoruz. 1. seçenek BİRİKİM YAPMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu ÖNEMLİ BİLGİ

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu ÖNEMLİ BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 21/10/2003 TARİH

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun da Yapılan Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun da Yapılan Düzenlemeler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ 2016/26 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki kesinti uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; sözleşmenin

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĐ BĐLGĐ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĐLGĐLER, SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN.../.../200

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.237/629

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı