Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı"

Transkript

1 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü y k. İg Ku şğ y vş. Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE E T : x :

2 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K BİREEL EEKLİLİK TRRU VE TR İTEİ KNUNU İLE BZ KNUN VE KNUN HÜKÜNDE KRRNELERDE DEĞİŞİKLİK LN DİR KNUN Ku N Ku Th: 13/6/2012 DDE 1 4/2/1924 h v 406 y Tg v T Kuuu k 37 c ; c k gk ü şğk k kş, ğ k u gö ü ş, vcu üçücü k kc v üçücü cü yüüük kş, vcu şc k y yk şk v vcu c k şğk şk ğşş. Kuu hv ş G v/vy T-2000/UT vy u k gş ççv kuuck v şck şk ü kk hş h uk ü yk şc, ö kuu h kpk yk ü ş yü 15 H py k ö. Kuu y k, uu çp, kuy çk kk hş h uk ü yk şc şk ü kk hş h u ğ şc v Kuu hv ş kk hş h uk ü yk şc H py kk öğ vy hç öğ p h, u uuu şcy ğ ükp, H py öş k k u u kk ö h 21/7/1953 h v 6183 y ck Th Uuü Hkk Ku hükü gö, öcğ h k hkkuk ck gck k şc k y ç ö. Ö ü yp h, ö kuu şc yk y ç Kuu p v öy u, H üşğ g vg ypcğ şvuu ü, 6183 y Ku hükü gö kp v h. DDE 2 8/6/1959 h v 7338 y V v İk Vg Kuuu 4 ücü c k şğk kş. ) 28/3/2001 h v 4632 y By Ekk Tu v Kuu kp y kk h yp Dv kk hk k k. DDE 3 31/12/1960 h v 193 y G Vg Kuuu 22 c (1) u k şğk şk ğşş. 1. Tk p yk g g yp ö g vg ü. DDE y Kuu 40 c c k (9) u şğk şk ğşş. 2 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

3 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K 9. İşv üc y kk ö kk py (İşv y kk ö v üc şkk c kc p g k kuu ypck kk py p, ö ypğ y üc %15 v yk k g üc yk u ş. Gk şv y kk ö kk py, gk u Kuu 63 ücü c k (3) u kp kuu ypck p ö p u, ö ypğ y üc %15 v yk k g üc yk u ş.). Bk Kuuu u y k y, k k k y v h, g üc yk u k k gçk ü y y yk. DDE y Kuu 63 ücü c k (3) u şğk şk ğşş. 3. g Tüky kâ v k Tüky uu kk vy g şk kş şy; üc şh, ş v küçük çcuk hy g pç ç h ö p %50 öü, k, ğk, hk, kk, şk, k, ğu v h g şh g pç ç h ö p (İ kuu ypck p p, öğ y üc %15 v yk k g üc yk u ş. Bk Kuuu u y y k y, k k k y v h, g üc yk u k k gçk ü y y yk.). DDE y Kuu 75 c kc k (15) u şğk şk ğşş, ky şğk y şğk k kş. 15. Tü kşğ h k k, y k g v kk şk ; ) O y üy p vy öyk y ö u, ) O y üy p vy öyk y v, uy vy y g uu y ö u. 16. By kk ; ) O y üy kk py öyk y u ü ç k ö yp ö çğ u (28/3/2001 h v 4632 y By Ekk Tu v Kuu kp y kk h yp Dv kk öy ku k u h.), 3 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

4 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K ) O y üy kk py öş k k kk hkk k y u ü ç k ö yp ö çğ u (4632 y Ku kp y kk h yp Dv kk öy ku k u h.), c) Ekk hkk k u v, uy vy y g uu y yp ö çğ u (4632 y Ku kp y kk h yp Dv kk öy ku k u h.). Bu kc k (15) u y u; v h v ş k öck k u, y yö u k uuu. y k (16) u y u; hk k Dv kk v g h öy ku p k u, (v ş gş k) ö kk py v Dv kk hk k k uuu. DDE y Kuu 86 c c k (1) u () y (15) u (15) v (16) u şk ğşş. DDE y Kuu 89 ucu c k (1) u şğk şk ğşş. 1. By g %15 v g üc yk u şk şy (Bu ş p şv üc y kk ö kk py 63 ücü c k (3) u v u kp kuu ypck p ö p u k kk.) ük şh, ş v küçük çcuk hy g ö p %50 öü, k, hk, ğk, kk, k, ğu v h g şh g p (g Tüky kâ v k Tüky uu kk vy g şk kş, p u g ğ y öş v üc g üc u hp yc ş uu şy, ş vy çcuk y y v h, u p k g.). Bk Kuuu u y y k y, k k k y v h, g üc yk u k k gçk ü y y yk. DDE y Kuu 94 ücü c k (15) u (c) yüüük kş v ky şğk c k şğk pg kş. 4 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

5 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K 16. ) 75 c kc k (16) u () y ku y, ) 75 c kc k (16) u () y ku y, c) 75 c kc k (16) u (c) y ku y, Bc k (15) v (16) u y ku y ; p v kk py, üc u c kc p vy ğ g uu şk g vg h p kuu ypp ypğ, kuu yp h üy, Dv kk p ğ vy Dv kk üy, g v kc kş ü v y ç gö, DDE y Ku şğk gçc kş. GEÇİİ DDE 82 31/12/2017 h k, 9/12/1994 h v 4059 y H üşğ Tşk v Göv Hkk Kuu k 5 c kp g y k yc ük gçk kş, u yüüüğ gğ h kp k ük şk şk h k y u şy, 213 y Vg Uu Kuuu ğy hükü gö hpk h u %75 yk y ku kç v h kp ğ ö. B, y v Tkj Bkğ, Tüky B v Tkjk ş Kuuu Küçük v O Öçk İş Gş v Dk İ Bşkğ ş, gş v ykçk pg kp pj ş y ç kş kuu şk ğy y k yc ç u %100 k uygu. k u TL y ş. İg y kc y k, y y 213 y Vg Uu Kuu hükü gö u y ç y ğ k kk. İk y u ş y g h, y k yc yy hkkuk ş vg yöü vg y ğuş y. Bu y gö y vg vg c ş, vg h vy c k gk uuu ğuğu h kp y ş ş. By k yc vg k y ç, c k şk h kp öc H üşğ şvuk y k yc ş v kp kk kuuk kuu ypck y y ş. 5 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

6 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K By k yc, şk k kuuu ğu vy y k y y y vy k hâk ğ. By k yc; ş, k vy ş yu v üyu üçücü c h yy h v ky h y, vy y k ğu vy y k ğ uu y üuu uu kuu şk y Kuu k 5 c kp vg ğ y H üşğc ky kö v/vy y y ypğ p, kk py şk H üşğc g ş uyu, öücü k kp y y uuu v şc kk hük yk ş uuu üçücü k hükü uygu. İk yk ü ş y g üc p h uyguy şk ğ uu v y y Bkğ v H üşğ üşk yk. Bk Kuuu c k y 31/12/2017 h ş y k uy, u kp v u %50 k y v u v u k y yk. DDE 11 14/1/1970 h v 1211 y Tüky uhuy k Bk Kuuu 29 ucu c k kc cü şğk şk ğşş. Bşk (Guvö) c hukuk, y, k, ş, kck,, ühk, ku yö, y, uu şk k vy k v kü vy üü öğ göüş, y g v y hp v k g k y çşş kş Bşk (Guvö) ö ü üşk k ş y ü. DDE 12 25/10/1984 h v 3065 y K Dğ Vg Kuuu 17 c öücü k şğk kş. v) 3/6/2007 h v 5684 y gck Kuu uyc uşuu g Thk Kyu üh uyuşk çöüü şk k v h. 6 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E DDE y Ku şğk gçc kş. GEÇİİ DDE 31 28/3/2001 h v 4632 y By Ekk Tu v Kuuu gçc 1 c şc k uyc üy vy çş kğ yök hhü uu k, vk, k, ü kşğ h k kuuuşu vy c şk 16/4/2012 h y vcu uu kk hhü p kpk yu ç y yu şk k v hhü şk u (p

7 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K gö k h k u yp ö y uş h) k vy y kk k cy ş v şk h (üy h ş h) v v 31/12/2015 h k uyguk ü k ğ vg ü. Bu, k u k uygu. y Bkğ, u uygu şk uu v y yk. DDE 14 9/12/1994 h v 4059 y H üşğ Tşk v Göv Hkk Ku şğk k kş. By K y EK DDE 5 Bu, yükk k ç y ş k yşy şgç vy üyü şk gş ç ç y k y k, y k yc v u y kş, kuu v kuuuş y, v şk huu ü. H üşğ; ) Kş vk v/vy cü v k şgç vy üyü şk gş k gçk kş y k yc kp y, vg âh ku ğ h üü Dv k y cy y k yc vy v v p y, ) Bu kp, gşc y k yc y gğ y k yc kuu y k yc ğ k y, c) L h yc v k uş y k yc ğ y v y, k uş u ğ y k yc v cy şğ ypy, ) Dv ğ yck y k yc u kp y kk şkk şk g v u y v u şk cğ huu üy, ) Bu uygu Dv ğ kp g kö v/vy y y, ) By k y kk v gşk cy ü ypy, yk. 7 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

8 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K By k yc k y uu gçk kş şk y vg k y ç gk uu v y Bkğ v H üşğ üşk. DDE 15 15/11/2000 h v 4603 y Tüky uhuy Z Bk, Tüky Hk Bk Şk v Tüky Ek Bk Şk Hkk Kuu 2 c (1) u k y 4059 y H üşğ Dş Tc üşğ Tşkâ v Göv Hkk Kuu 9/12/1994 h v 4059 y H üşğ Tşk v Göv Hkk Kuu şk ğşş; (2) u k c cü gk ü şğk cü v ş, (2) u k gk ü şğk k kş v ğ k u gö ü ş y Kuu 4 ücü kc k (), 17 c (B) cü, 37 c c k () u k hkk uygu. 3. Bkk ku py ş ş cy k, u h Tük Tc Kuu hükü uyc k ğ uuuğu Bk v. DDE 16 28/3/2001 h v 4632 y By Ekk Tu v Kuuu 4 ücü şğk şk ğşş. DDE 4 By kk hy hp kş k. kk ç şk kk öş k. Ekk öş; şk y kk h ç, h kk py ö, ö kk py ch y yö v hp k p hk hp ö şk v uu u kpk ğ hk v yüküüük üy öş. Ekk öş, kc y kk öş şk vyhu h şk y k vy kc kuuuş gup kk öş şk yp. Ekk öş v kk öş uuck huu şk v uu Kuuu göüşü k üşk. DDE y Kuu 5 c c v kc k şğk şk ğşş v üçücü k cü y ş y k ğşş. Ekk öş h, şk kc ç y kk h kk yp. Şk, kk py, gç şk k kp kc ş güü y yök u. Kc, kk öş y ş ççv, kk py pyş. Kc, y kk hk k şk kk şk k p. k uuu h şk, uş gç ş güü ç y gk v k k h şk g v g kk yüküüü. Bşk şk k uuu ç şk y üy kş gk. 8 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

9 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K üşk, u üy üç y şk ü y y yk. k, k v şk k gk üy şk v uu Kuuu göüşü k üşk. Bu ögöü pyş, k v y yö yüküüük ü ç gğ g y gy şk, py y ğşkk kk k u ş y v kc k uş p ky hp v kc h ö. Kc h uuğ uu ö ğu kcy yp. DDE y Kuu 6 c c, üçücü v öücü k şğk şk ğşş v y şğk k kş. Kc, gş h y uuk kşuu yş k k y hk k. Ekğ hk k kc, y kk hk k pg h ö, ö y ypcğ yk g g öş ççv k ş ğ p. Kc u kp k ö p vy şk şk vy hy g şk yk g g öş yp h şk, kc hk k uş gç ş güü ç kcy ö vy g şk k. Ekk öş ü ç, kc v h h, ûy uuuu y çk h kc, y kk hk k k ö p. Kc kğ hk k y uu h şk, uş y ş güü ç kc k ö. ck üşkç h kcy y k ö yp. K öy ku ck k u kp şkc ypck ö şk ğ v uu üşk. Bu ögöü k v ö yüküüük ü ç gğ g y gy şk, py y ğşkk kk k u ş y v kc k uş p ky hpyk kc h ö. Kc h uuğ uu ö kc k yp. üşk, 5 c u ş ü, uu çğ y ç v yp v y ü kk k y k uy yk. 9 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

10 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE y Kuu 8 c öücü k (g) (3) u y vğ ğ k, gk ü öü, kş. DDE y Kuu 11 c c k şğk kş, kc k şğk şk ğşş v y şğk k kş. ) Kc hk v y kk şyş hky kck hk kçk, vu v ş p uygu y uuk, uygu vy uuk, yy ku uygu hk k v y kk c u uygu hk ğyck k, By kk c, üşkç h kk gö kc uu By Ekk c c kyk u. By kk c ck k v ş, y, ypyck ş, c ky v y v ğ huu şk v uu üşkç ü. By kk c; ) ğ cp, yy ku v vu uygu y uuk, ) Kc hk v y kk şyş hky kck hk kçk, c) Kc yş v k gö, uu v yp v vg ü gö öü uuuk kcy uygu vy uuk, 10 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E ) kî yğ şk yc ğ pg kk, uuu. üşkç, u hükü yk hk ğ y kk c ş ğğ gö ş yk gçc üy uuuu yhu p. c k v ş ky y kk c üşkç p. L p c ky By Ekk c c. DDE y Kuu 13 ücü kc, üçücü v öücü k y Bkğ üşğ k ğşş. DDE y Kuu 14 ücü şğ î üy güç v şk uygu yş şk v c k şğk şk ğşş.

11 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Şk, kc hk v hky kck uygu ypğ, öş ğ yüküüük y gğ vy î üy kc hk v hky üşück üy yk uğuu p h Bk, şk yö kuuu; ) Şk ş üç, kk yp v uygu yş yök gk, ) y, öş k ö, yy hu ö yp ç k çğ uuu vy kâ ğ uuu, c) İşk v ğ k vy çk vy çk uuu, y şk v ğ, ) vk göck k k v u vk ü u, ) Şk î üy üy yök ğ, y. DDE y Kuu 15 c üçücü k kc cü şğk şk ğşş. Kuu uygu göü çüüğü, g h kp ş güü ç şk k uuuğu y c c c v Tüky Tc c G uu. DDE y Kuu 16 c üçücü k şğk şk ğşş. Kuu, üşğ uygu göüşü k kyy, üç yk ö ş güü y vk ğ yü ş şk ü ky üc v üç yk ö y ş güü ç h. DDE y Kuu 17 c c k cü v üçücü k şğk şk ğşş v y üçücü k gk ü şğk k kş. vğ h, pöy şk k yp ş hc gö, üçücü şh hc v h. 11 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

12 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Şk, Kuu ü k ü p v y py ç, ky vy Kuu ğ y ç uş k pöy yp hp üç kuk u. kuuuşu, şk kc ğ şk u v pöy şk k pöyük vk ğ şk v uu üşğ uygu göüşü k Kuu. Kuu, py Tüky uhuy k Bk güük ku yc p ü yp v. Bu kp ypck şvuu ğ üşğ v Tüky uhuy k Bk göüşü. DDE y Kuu 20 c c k yüüük kş. DDE y Kuu 21 c şğk şk ğşş. DDE 21 Şk y u î ğ kuuuş uuu. hp v ş yc y ğ ş. DDE y Kuu 22 c c k (c) v (j) şğk şk ğşş. c) 5 c ögöü pyş v y yö yüküüüğü ykk h k Tük L, j) 11 c c v üçücü k ögöü uuuk y g h üç Tük L, 12 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E DDE y Ku şğk k kş. Dv kk EK DDE 1 İşv ö hç kc y kk h ö kk py yü yş kşk g u, şk kk gö k g k Dv kk k kk gö kc hp. Dv kk, üşk üç ku ök kc g hp şk cğy kk ü kk gö k ö. Şu k k, kc ç kv y ö v Dv kk u hp şk kk py p g kv y hpy şk ö ğ h gç ü g üc hp ö p u ş. Bu ök üç ğ

13 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K k hç şk k yp. Dv kk, kk py ö y k kp v üşkç y ç y yö. Kc u yüüüğ gğ h ; ) E üç y k Dv kk v v g yü ş, ) E y k Dv kk v v g yü uş, c) E y k Dv kk v v g yü ş, hk k. Bu ü h kk öş. By kk kk hkk k u v vy ûy y y Dv kk v v g hk k. Dv kk v g hk k u y vy kk uuu kcy ö. V vy ûy hç k y kc Dv kk şk hk v hk ky k u g üçy g ky vy kc ypck Dv kk ö hup. Hk ky u g hupş ş u ş gçkş ü şk v uu y Bkğ göüşü k üşkç. Dv kk hp, g h v hk hp ö, y yö, ö v y yö ş y gcğ ü v u uyc ypck ğ ş şk v uu üşkç. Dv kk v g hk hpc y k ş uğ şk k 6 c hükü uygu. Kc Dv kk şk kk py ğu hp şk uuu. Hk k ypğ p Dv kk v g, ö h 21/7/1953 h v 6183 y ck Th Uuü Hkk Kuu 51 c gck gö hp y k ükp ö yp Dv kk ö hup. Tp h ö y ç hup y u ç kk gö k şk ypck g yk ö ü v. ü öy Dv kk v g öücü ky gö ü y u 6183 y Ku hükü gö h k ü kk gö k g vg. Dv kk v g hc, h, âh. DDE y Kuu gçc 1 c şc v c k şğk şk ğşş v y şğk k kş. 13 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

14 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K k gc k kyy, üy vy çş kğ yök hhü uu k, vk, k, ü kşğ h k kuuuşu vy c şk 16/4/2012 h y vcu uu kk hhü p kpk yu ç y yu şk k v hhü şk u (p gö k h k u yp ö y uş h), 31/12/2015 h k k vy y kk k. Bş kk gö yüüü kk hhü p yp k g kuuuşu yk gc k ş y. Bşc k kp y kk k u g vg ü. k yp üy kck üy v üy y güvk v uğu vk kp kk hkk kş k kk hkk kcğ yş şk v uu üşkç. By kk k u, g v kuu vg ükc h öc g kyş, kğ y c kc p kk. Bşc k k yp cy gçkş ş vy şk h ş ğck kc, u kp k k u kuu vg ü. Bşc k kp yp ş h üü hç, ü kâğ g vg, h p k v g u vg ü. Şu k k, u kck u k uygu. Bu kp kk öş kş kc, k şk k gş h hhg k yp. Bu kp k u k 31/12/1960 h v 193 y G Vg Kuuu y kk şk hükü ççv vg. Bu kp ypck k v y kk hk kck üy şk uu v y üşk yk. Üy vy çş kğ yök hhü uu k, vk, k, ü kşğ h k kuuuşu vy c şk kğ yök y küy üşk yp. DDE 31 28/3/2002 h v 4749 y Ku v Bç ö Dü Hkk Kuu 4 ücü öücü k y ; 3996 y Ku hükü gö yp-ş-v g üç kpk ku gçkş y v h şk öş ü öc hk g v h öş ögöüüş kyy ö 14 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

15 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K kuu y v h ç ğ ş ück kuuuşu v ü kşu y; çkş v y şğk k kş. G üç kpk ku 8/6/1994 h v 3996 y B v H p-iş-dv Ççv p Hkk Ku hükü gö yp-ş-v, 7/5/1987 h v 3359 y ğk H T Kuu v 25/8/2011 h v 652 y î Eğ Bkğ Tşk v Göv Hkk Ku Hükü K hükü gö yp-k-v gçkş v u g y Tük L y v h şk öş, öş ü öc hk g v hüküü uu h ö kuu y v h ç ğ ş üşk ü k vy, üşğ göüşü v Bk k ü Bk Kuuu yk. Bu k hükü gö ü ögöü y v h şk h ş yy v öş öc üşğ uygu göüşü. DDE y Kuu Döücü Böüüü şğ İç v Dş Bç K k İhc şk ğşş v 7 c gk ü şğk 7/ kş. K k hc DDE 7/ Bu Ku kpk hk çk y kuu v kuuuş ş v ş ku, y, ş v hk g y vk şk, g kuu göüş k,, g, ky v, g k, vy v v ş vu y şk ku k y v u ş y uu k ypk ü kuuuş, c, y v şyş şk vu hükü ğ k vk k şk kuy vy vk k şk kuk ü ku y kuu gövy Bk yk. Bu şk ö kuu ş v ş y vk y k, h üşğ kk ü yu ç v yu ş py k k hç. Bu hç ku vk ü, hc v üc hç kşu yk hhg hukuk ş. Bu k kpk ş ku ku vk kuy g k,, ş, ş v ş v ş g ku kuu v kuuuş yp v u şk hc k üç kş. Bu k kpk k k, 14/1/1970 h v 1211 y Tüky uhuy k Bk Kuu v y py vu k üşk hç ku ky şk k g vu y uu v. Bu k, 4/1/2002 h v 4734 y Ku İh Kuu uygu k ku. Bu c kk ş v ş Dv ç cu, Dv ş cu v k yö kp yp ş v ş 8/9/1983 h v 2886 y Dv İh Kuu 4734 y Ku İh Kuu hükü ğ. 15 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

16 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Bu uygu şk uu v Bk. DDE y Kuu 14 ücü c k kyk gk ü v 7/ kp üşğ kck u üşğ ö kuu y ş şk ypcğ g ö kş. DDE 34 14/6/2005 h v 5363 y T g Kuuu 4 ücü c k y kk h yüüü cy gk ü ü kşğ h kş. DDE y Kuu 9 ucu kc k () kc pg şğk cü kş v üçücü k yüüük kş. u üü g k c, u üü üh, u üü öüü uu üh, kçk kj üh v v hk; h p v hk k u üü üh, u üü öüü uu üh, kçk kj üh yp. DDE y Kuu 14 ücü şğk şk ğşş. DDE 14 Bu Ku kpk g üh Hvu v. Bu k yö ç ş gk k v Kuu uygu göü h g şk üşk v. g öş, Hvu pç ü yp. Hvu hpck h h uuu gö uygu ş y ku ğğ k, k k Dv şk. DDE y Kuu 15 c şğk şk ğşş. DDE 15 Hvu, ü k cy uu v uu gck py, y py v py ku. DDE 38 3/7/2005 h v 5395 y Çcuk Ku Kuuu 3 ücü c k () şğk şk ğşş. ) y çş göv: kjk şk v hk, pkj, yj, çcuk gş, öğk, v ükc v y h ğ v kuu u k up, 16 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

17 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE 39 19/10/2005 h v 5411 y Bkck Kuuu 73 ücü üçücü k y y Güvk Kuuu gk ü v vy ç y yş v yş vkc yp y y hk hp p g ş yüüü cy v y k Bkğ y G üüüğü kş. DDE 40 10/11/2005 h v 5429 y Tüky İk Kuuu 25 c şğk şk ğşş, 26 c, 26/, 27 c, 28 c, 28/, 29 ucu, 29/, 30 ucu, 31 c, 32 c v 33 ücü yüüük kş, Ku k () y v H B şğ k cv çkk y şk TÜİK D Bşkk kş. DDE 25 Kuuu h şkğ uşu. D şkk, göv v yk Kuuu ğ uğu Bk. DDE y Kuu 54 ücü kc k gk ü şğk k kş. Kuu u Kuu 9 ucu kp p h üü ky v v u gü ç v vy Kuuu ku ç uuu g kuu v kuuuşu ü yöc hkk kc k () u p c uygu. 17 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E DDE y Ku şğk gçc kş. GEÇİİ DDE 14 Bu y k (1) y y k p k 190 y Ku Hükü K k () y cv Tüky İk Kuuu Bşkğ öüü çkş v k (2) y y k h k 190 y Ku Hükü K k () y cv Tüky İk Kuuu Bşkğ öüü kş. Bu y ku p şk hç ş gk kk uuuk k cy k u y h şkğ k ş y. Bu y kuu şkk hg gövcğ k yüüük göv kk k Kuuu ğ uğu Bk. DDE 43 23/2/2006 h v 5464 y Bk K v K K Kuuu 30 ucu kc k u şğk cü kş.

18 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K v y k Bkğ y G üüüğü, y y hk hp p g ş kuk ü Tüky Bk Bğ Rk k hc g h gk g y v y yk. Bu g kş uvk ku. DDE 44 25/4/2006 h v 5490 y Nüu H Kuuu 45 c c k k gk ü v 3/6/2007 h v 5684 y gck Kuu ççv y uu g v kk şk Güvc H kş. DDE 45 15/5/2007 h v 5661 y Tüky uhuy Z Bk Şk v T K Kp T Ku Tpu Köy İk/Gup K Dğ K E Hkk Kuu 1 c şc k c cü y cğ k c vk ğ h, k çu ç k c vk ğ h, şk, kc cü y K c vk ğ ck Bcu k c vk ğ çu v k şy ğ çu şk ğşş. DDE 46 3/6/2007 h v 5684 y gck Kuuu 1 c kc k y Tüky g v Rü Şk Bğ Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ şk ğşş. DDE y Kuu 2 c c k (ç) şğk şk ğşş, y ky () gk ü şğk () k kş, ğ u gö ü ş v vcu (ğ) v () şğk şk ğşş. ç) Bk: Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ, ) Dk h kuuuşu: Bu Ku kpk kuuuş, y y g ku yc vy yc k h v kuuuş, h) Lvh: Tüky y uu g şk, ü şk 28/3/2001 h v 4632 y By Ekk Tu v Kuu gö kuu kk şk ç Bk, g kp v g c ç Tüky O v B Bğ y y ück k çş şk ky gö vh, ) u g u: g şk ü şk ç gk öy üç k üş u, DDE y Kuu 3 ücü kc k () (4) u y uç kyk vğ ğ k, gk ü öü, kş. 18 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

19 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE y Kuu 4 ücü kc k şğk şk ğşş. (8) g şk ü şk; ü ş v ş, gck vu v g ğ vu, şk ç yög yö j v pk uyguuğuu ük k, h, h v uuüük p v ö cy ç v k yö kpyck şk k ç k kuk u. üşkç k ü, ç k yüüü ş h yuy yp. İç k kuu şk uu v üşkç. DDE y Kuu 14 ücü c k y Tüky g v Rü Şk Bğ Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ şk ğşş, üçücü k c cü y v yş k g çkş, k cü yc k şğk şk ğşş. Bk, u y k y vy k k k y y k py ku k p y yk. (7) H kuuuşu, şyş,,, vk, Hp ypck ö, gk g gk Tüky u Tş Büu ypck ücû, g Bg v Gö k, gck Eğ k v Ky ypck kk py, Hp kpk uu g v k kyk g ğ hc şk yök ü. DDE y Kuu 16 c kc k y v k y k gk ü v k p py ky şğk cü kş, üçücü v öücü k şğk şk ğşş. yc, g öş ü yuc ü k üy k p ğ ğ uyuu ğ ku g ş, u kşk ç k ç k şk uşuuu kk, çğ üşkç hp yö ku. (3) Dv k kşğ; kş p kşğ şk şğ k v k üy gö y k h y. (4) Dg kşğ; kp hp ö y gck k g gk v üşkç ö k kşk ü y kşk. 19 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

20 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE y Kuu 17 c kc k kc cü yüüük kş, öücü k şğk şk ğşş, y c k gk ü şğk k kş v vcu yc k kuucu k k ü ş. (4) Hy ş g şk, hp yö yök ck gk öy üç k kyy k u g u. u g u, hç ö çş ş y gk gî y u üç. Bu şk y uu ü ypk î k, hk v ğk g öş ç yck hkk kc k hükü uygu. ck, üşk u ç kk ky gk göüğü g ş ç uu v yök ck hp yö g. kuu g şk k üç y y y v y k ü ü g öş ğ hhü kşk k yck u şk öş y kk k üşkç p. (7) üşk, gck köüü uuu g kk ş ççv yü k y vy y yk. (8) üşk, u y gö hp u yü uu şk ü ö y k v. Ö, üü ş öş yp yk kş y uh p ş g şk ğ y yüüü ğk ç gk kyğ uu h ku. yck v ku şk uu v üşkç. DDE y Kuu 20 c kc k () y şk uuğ k gk ü pöyü H ky y kş. DDE y Kuu 24 ücü şğy k şğk şk ğşş. 20 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ DDE 24 (1) g şk, ü şk v 4632 y Ku gö kuu kk şk k İu uu v ku kuuu ğ k kuuuşu Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ gş öyk üy k u. Bu uuuk g şk v ü şk ç gck uh, kk şk ç kk uh gç y ç y g. ck, Bk Kuuu, üy uuuğuu ky yk. g şk, ü şk v kk şk hkk 18/5/2004 h v 5174 y Tüky O v B Bğ O v B Kuuu 9 ucu yc k hükü uygu.

21 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K (2) Bk g şk v ü şk, ğ kk şk ç k ü k y Lvh uuu v Bğ üyk ş y g g şk, ü şk v kk şk Bk ö Kuuu h g uğu Lvhy ky. 21 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E (3) Lvh şğ hâ gçkş: ) g şk v ü şk ç; 1) Tü ş y g v ü öş yp yk k, 2) Ruh vğ h y ç vy kp y üşğ g hc, k k y ü g vy ü öş k, 3) K yp g ğ ü ç g k py v ö, 4) Bk üyğ üş. ) Ekk şk ç; 1) 4632 y Kuu 9 ucu kc k kp y uh gç hâ g, 2) öş k yk k, 3) 4632 y Ku uyc uşuu şk şk v, 4) 4632 y Ku uyc Bk, 5) K yp g ğ ü ç g k py v ö, 6) Bk üyğ üş. (4) Lvhy ky y g şk, ü şk kk şk G Kuu ç v ç hkk hp ğ. Lvh y gk hâ ğ p g şk, ü şk kk şk, Lvhy y y hkk k v u şk gş. (5) Bk ö Kuuu gk göüğü hâ, çkk uy Lvhy y y uu g şk, ü şk kk şk Lvhy y ş vğ v ğ p uu u. Lvhy y y şk k gkç k v. (6) Lvh vy Lvhy y y u g şk, ü şk kk şk, ö Kuuuu vy k kş ş ş güü ç üşğ y uu. pck kş üşk gç ş ş güü ç k k u. üşğ u ku vcğ k k. (7) Bk üyğ üş şğ hâ gçkş: ) g şk ü şk ç;

22 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K 1) Ruh üüü p, 2) Hkk vy y k vş y şk y. ) Ekk şk ç; 1) Ekk y uh g uh gç, 2) Hkk vy y k vş y şk y. (8) Bğ c; ğ gş k, üy yş, k v ğ gkğ vk v p ç çş ğk v hk k ök ü gk k k v uyguk. (9) Bğ göv v yk şu: ) ğ gş ğyc ö k, u ç ş kuuuş k v u kuk ş v çş kk. ) Tüky gcğ v y kk u v y k v k ç gk gş uuk, yu ç v yu şk g kuuuş gkğ üy k v g gök. c) Gkğ g öş şk h hyk köü h uk. ç) gck v y kk u v y vu k v göv y gk v ğ k v ö uygu k. ) Uyu uu k ku k, üy ğ gkğ p ç k hyç uygu k çş ğk, üy k hk k ök cy gk h üü k v uyguk. ) gck v y kk u v y kuu ğ vk cy g kuuuş v k şğ ypk, v k ük, kp, g v şü yyk. ) g v y kk u v y şk k gk y v k c v ş k kuk; göv, yk v çş şk ük. g) Üy yk y uç hkk h y p hk v u p üy v g ğk. ğ) gck hk şyş ük v g hk uk. (10) Bk, g uğu k kuuk vu ş uğu k v ö uygu kp v üşkç p. 22 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

23 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K (11) Bk, üşğ uygu göüşü k u Ku hükü ççv gck v y kk u v y g ü kşğ h ü, şk v vk kuy v kuuu şk şk y yk. (12) Bk g; G Kuu, Bk Bşk, ö Kuuu, Hy Dş ö K, Hy v Ekk ö K, Dp Kuuu v D Kuuuu. ö Kuuu hç k ü, g, ü v kk şk, G Kuu ş u g c. (13) g şk, ü şk kk şk G Kuu, g üü vy g üüü u ç vk vğ, c c yk hp yöc. üşk, Bk G Kuuu göc uuu. (14) Bk Bşk Hy Dş ö K, Hy v Ekk ö K, Dp Kuuu v D Kuuu üy G Kuu k yğ ç. Bk Bşk ö Kuuuu şk. (15) Hy Dş ö K, hy ş şk c, Hy v Ekk ö K hy v kk şk c çck ku üy uşu. Hy Dş ö K v Hy v Ekk ö K üy ypck ç k şk v ky ö Kuuu ck k üy. (16) Hy Dş v Hy v Ekk yö k ç, ş üy g k p ü k g şk, üç üy y g k k ş k şk v üy g ğk k çş ü şk yp v g y gö ü şk kğ ç. Hy vy kk k g şk k, ç y öck y u kpş p v kk py p kk. İg ğk k çş ü şk uu vy ü şk g k üyğ y h, ü şk h kj k g şk kj kk uy u şk kj ş y çk. uk ğ ğyck y gup y çk h, gup k ğ G Kuuc kş. (17) Bk g üy şk, g üü vy g üü k h c c yk hp yöc vy. ö Kuuu, Hy Dş ö K, Hy v Ekk ö K, Dp Kuuu v D Kuuu üyk kşy ğ yp, h ku g şk kş şky şğ k hâ, y y şk g üü vy g üü k h c c yk hp yöc gç. Bk g göv üy şk Lvh ky uuu ş üyk ç uuü gö ç yp. 23 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

24 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K (18) Bk Bşk şky şğ k h Bk Bşkğ üş. İk y ç yp ç, göv üş Bk Bşk yğ üy k ü Bk Bşk ç. (19) ö Kuuu; Bk Bşk, Hy Dş ö K v Hy v Ekk ö K şk v yc h k kc ç k üy k ü ş kş uşu. Bk Bşk ö Kuuu Bşk up k şk yö kuuu şk yc. ö Kuuu y k üy ö Kuuuc uhp üy k ç. (20) D Kuuu Dp Kuuu, üç üy şkkü. D Kuuu Dp Kuuu k p şk ç. (21) g şk, ü şk kk şk Bk üyğ gş G Kuu h y k gş ö. Bğ şk py; g v ü şk ç y Tüky h k k p g; kk şk ç y Tüky h k kk kk py k p g kk k yökk hp v pyş. v g k py yök ü ç öğ k Bk c yuy h uu. G k py ö k 9/6/1932 h v 2004 y İc v İ Kuuu 68 c y î g ğ. (22) Hy, hy ş, ü v y kk u v y şk g v g Bk üç y k. (23) Bğ u uyc ğ k v v k uyy üy hkk ö Kuuuc ş Tük L Tük L k p c uygu. (24) Bğ çş Bkç h v üşkç y yök. 24 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E (25) Bğ ü y üşk. DDE y Kuu 25 c kc k cü şğk şk ğşş. Tp h, gü y ğ ku gö öü uuuuk göüş k gü ç uçck şk ü uuu.

25 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE y Kuu 28 c c k y k yö v ç ç k, kc k y ç ç k v kuucu k y ç ç k şk ğşş. DDE y Kuu 29 ucu şğ Bg v yüküüüğü, uu kuuuş üyk v şğ şk ğşş v y şğk k kş. (3) üşk, gck g v ü kğ uu, k v k kuuuş üy v şğ v g pyş uuy uu k kuuuş v yc ük yk c uk p y. İ uk p Bk y yüüüğ g. DDE y Kuu 30 ucu c k y g öş gk ü vy Hp yck kş Hp v kc k şğk cü kş, kc k öücü cü c k cü şğk şk ğşş v y c k gk ü şğk k kş v ğ k u gö ü ş. üşk u k uyc ck y v u y şk g p şk öçü y yk. ck, hk ü k vş, p ş şy hkk k vş, hk yk h y ku k v v hk, hkk k v uu h hâük y yu çk. Ky üüüc k gç üç ş güü ç ; yc k y k Kyu uuuğu yk göv hky gö v hkc k. (17) T k y yh hükuck vk üc, vukk gî Üc T vk üc ş. DDE y Kuu 31 c şğ gck Eğ k, k h v ğ gy şk ğşş, c k k kuuuş kk, gk ü Hp kck kk py, v kc k gk ü şğk k kş, vcu üçücü k öücü k k ü ş v u k y gy gk ü v k h vş şk k h kuuuş kş. 25 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

26 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K (3) Bu Ku kp y gö kş v kuuuş, y yc vy yc kk k h öc, gkğ üşğ k ü, ck h ğck k u yö, k y v y ğ şk y p h. ck k h, k h vu ğ yüküüük y g v gyc k. DDE y Ku 31 c gk ü şğk 31/ kş. k yüküüüğü DDE 31/ (1) Bu Kuu uygu v uygu göv, u Ku â kuuuş göv v yk, u Ku â kş u y çş v ş h yuy gck köü ş gö, v göv yy öğk u Ku kp y gö kş v kuuuş u şk, kuuuş v g öş g kş u ku ku çkç yk k c şk çky, k vy şk y ku. Bu yüküüük ö kuu v göv v. (2) ck, gk öş yp v c k ğ cy kuk ü g şk, ü şk v kk şk k ğu ğuy y g Bg v Gö k vy ypck h üü g v g şvş g şk, ü şk v kk şk y g öş g kş, yş g uygu âh, ğk g öğ v pyş k yüküüüğü ş. DDE y Ku 31/ gk ü şğk 31/B kş. g Bg v Gö k DDE 31/B (1) Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ, g v g öş y ğy şk k, yş g uygu âh, k ğ g pk v u g g, ü v gck y uu kk şk üşkç ck kş pyş ğk cy g Bg v Gö k kuuu. (2) Bu c k şk, g Bg v Gö k üy k u. Üy kuuuş, g Bg v Gö kc h üü gy vk yüküüü. 26 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

27 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K (3) g Bg v Gö k kuuuş ç ğuuu, ö hukuk ü kş ku kuu v kuuuş, ku kuuu ğ k kuuuş v u ü kuuuş, g vu kuuuş ğ g k g p y v u üşğ uygu göüşü g şvş yök öş y yk. ö kuu kuu v kuuuş g Bg v Gö k p g vk yüküüü. g Bg v Gö k p g g h k vy y v uuu u uyc g Bg v Gö k g şvş şk öş yp ö hukuk ü kş, ku kuu v kuuuş ku kuuu ğ k kuuuş v u ü kuuuşy öş ççv pyş u Kuu 31/ kc k kp ğ. (4) g Bg v Gö k k yö v. g Bg v Gö k ş v ş k yö yk v uu up y ç gk g k üç kş. üşk, g Bg v Gö k. g Bg v Gö k g uygu kp, pç y v h üç âh k ü üşk p h üü çşy yp v u ç gk ypy. (5) g Bg v Gö k üü ş v ky g. g Bg v Gö k pğ h üü gy, üşğ ç v ü vk yüküüü. ö kuu g, h çk uu uuu ğ kşy üc kşğ v. (6) g Bg v Gö k uu ğk g, u ku ku yk k c şk çky, hukuk yk k k y şk y ku, yy, v, k vy gç hkk 35 c kuucu v ucu k hükü uygu. Bu k uç ü kş y ççv ş h, g ü kş hkk 26/9/2004 h v 5237 y Tük Kuuu ü kş ögü güvk hükuu. (7) g Bg v Gö k üy şk g Bg v Gö k g k py şk öck y gçkşk p ü şk ü üşkç. üşk, u yü vy k v. g Bg v Gö k g üşğ ycğ h Hp kk ğ. (8) g Bg v Gö k kuuuşu, y, g Bg v Gö k p g kp, ç v çğ v u pyş, pyşck g kp v çğ, üc v üyc öck k py, yüküüük uyy üy hkk ypck ş v u uygu şk uu v yök. 27 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

28 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE y Kuu 33/ şğy k şğk şk ğşş. Oğüü uu DDE 33/ (1) Tö, vş, ğ v ğüü uu y yu ç vy uu py g vy ü uuy k ük k g ök k ç Bk, g vy ü hvu ku vy kuu k, g v ü şk şğ yp ğ, uşuuck hvu, gy vy şğ k yüüü cy vy ü kşy, ğş k yö k k göv kuu üşğ yk v. Oğş k yö k çş uu v yök. (2) Hg k u k kp yöcğ, kp k p ğ vck p ğ vcğ, ck kşğ Dvç ü öçü kcğ huu Bk Kuuu k. (3) Tö, vş hâ, ğ v ğüü uu, yu ç vy uu py g ğ y ğ güçük uu v Bşkğ gk gö h, v hv v uş ç ç, üşkç g vy ü ğ k vy Bk yk. Vck kp, ü, üü,, kşğ p ycğ, ck u, ck v yö şk uu v Bk. DDE y Kuu 34 ücü kc k () y ç ç k şk v (j) y k Tük L Tük L k Tük L k şk ğşş. DDE y Kuu 35 c c k cü yc k cü şğk şk ğşş. ck, p c k, y gy yüküüüğü vy yüküüük kk k y gş kk k k yü k, yü k. ck, p c k, k gçkş yü ş, yü y. 28 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E DDE y Ku şğk k kş. EK DDE 1 (1) Bu Kuk ö hükü k kk kyy, u Kuu uygu u Ku kpk kş v kuuuş şk yök üşğ ğ uğu Bkkç çk.

29 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K DDE y Ku şğk k kş. EK DDE 2 (1) Dğ vu Tüky g v Rü Şk Bğ yp Tüky g, Rü v Ekk Şk Bğ ypş y. DDE y Ku şğk k kş. EK DDE 3 (1) 9/8/2008 h v y Rî G yy g Bg v Gö k öğ gö y üü g Bg v Gö k, u Kuu yy h hhg şk ş gk kk 31/B uyc kuuuş y. DDE 68 8/6/1984 h v 233 y Ku İk Tşü Hkk Ku Hükü K 36 c (6) u k şğk şk ğşş, u k gk ü şğk k kş v vcu k u gö ü ş. 6. y Bk, u Ku Hükü Ky şü öck y şk kâ Hy kü u; ) Bu Ku Hükü K k k, H üşğ ğ uğu Bk k ü g üçy g kyy, ) Tşü öş y v/vy göv ck hup k ü H üşğ ğ uğu Bk k ü y üçy g, ğ y H üşğ üç g ök kyy v u ş hy gö g Dv hp kyy, yk. 7. Bu Ku Hükü Ky şü gç y h öck y kâ Hy kü ü u ğ ökyk vy k, g şüü öş y v/vy göv ck hup. ö kuu hup ş H üşğ ğ uğu Bk; hup ş H üşğ k ü hy gö üç g v g hpy şkk g Dv hp kyy y Bk yk. DDE y Ku Hükü K 37 c gk ü şğk 37/ kş. Tşü ü ö DDE 37/ Bu Ku Hükü K 36 c v 37 c y hükü ççv Hy v gk ü u v u u şk ö 29 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E

30 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K h çck ö p H üşğ ğ uğu Bk v H üşğc g şü gö. Z öy ü u, 6183 y ck Th Uuü Hkk Ku gğc gck uyguk h. ck, H üşğ ğ uğu Bk vş k ü ç gck uygu. GEÇİİ DDE 1 (1) 7/10/2001 h kş y kk v şh g pç g k u yüüüğ gğ h öc kk v g şk yp ö ü vk k ö vg, 31/12/1960 h v 193 y G Vg Kuuu 75 c u Ku k öücü k hükü gö ku y ü u Kuu yyğ h yüüük gö hp u ş k, u yüüük h y ç hk hpc vk yğ vg şvuu v v ç vy çş v vgç şy, 4/1/1961 h v 213 y Vg Uu Kuuu üy şk hükü uyc v. Bu kp ç v vgç uuu, c çş v üüü, c hhg v vk üc p. (2) Bu uygu şk uu v y y Bkğ yk. GEÇİİ DDE 2 (1) 29/5/2012 h y y kk up u k yüüük h k y ç kk öş k k kc, 31/12/2014 h k y kk öycğ kk py ç Dv kk ö. (2) Bu k yüüüğ gğ h öc gş kc 28/3/2001 h v 4632 y By Ekk Tu v Kuuu k 1 c uyc Dv kk hk ky ü kk k ü k yüüüğ gğ h y uuuk p üy, k yüüüğ gğ h üç y kk kşuuy üç y u y hu k ü; 30 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : E ) 3 y 6 y uu kc 1 y, ) 6 y 10 y uu kc 2 y, c) 10 y uu kc 3 y, ü k. DDE 70 Bu Kuu; ) 2 c, 4 ücü, 5 c v 8 c, ucu, gçc 2 c kc k 1/1/2013 h, ) 3 ücü, 6 c, 7 c v 9 ucu gçc 1 c yy h k y,

31 Ek Büyük N: 13 K: 5 k-şş-iu / TÜRKİE T : x : T ULULRR DENETİ VE....Ş. K E c) Dğ yy h, yüüüğ g. DDE 71 Bu Ku hükü Bk Kuuu yüüü. yg

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

TAŞINIR BĐLGĐLERĐ PLAKASI 01 UK 631 PICK - UP ISUZU 1998 GENEL BÜTÇE 01 RD 735 PICK - UP NISSAN 1996 GENEL BÜTÇE MÜD.

TAŞINIR BĐLGĐLERĐ PLAKASI 01 UK 631 PICK - UP ISUZU 1998 GENEL BÜTÇE 01 RD 735 PICK - UP NISSAN 1996 GENEL BÜTÇE MÜD. MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL NE DEVREDĐLEN GENEL SIRA 1 ADANA 254010302080001 ADANA AGM ŞUBE 01 TK 074 KAMYON DODGE 1997 GENEL BÜTÇE 2 ADANA 254010302080004 3 ADANA 254010302080005 4

Detaylı

ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI

ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI RM K RIZ K TYLI RIZ K (*) '' ZTILI RIZ K (*-**), SC ILILI RIZ RB Y BIR RIZ TIMI YKS KLLILMLIIR RP - IRIS RIM K SISTMI RIZ K TBLS R6.8-00/0 SÜRKLI RSIR BIR SÜR SICK RTM 5 SĞK RTM 6 HTRLM SSI SLLTI LTI RTBTLI

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)...

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)... ÜNİTE GERÇEK TOPLAM SAYI ÇARPIM DİZİLERİ ARİTMETİK SEMBOLÜ DİZİ Böüm Dizier GERÇEK SAYI DİZİLERİ ARİTMETİK DİZİ GEOMETRİK DİZİ SERİLER DİZİLER..................................................................

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 Revizyon 0/0 UO/ 0 Uygu Önekei Uygu Önekei İçinekie İçinekie Giiş... 3... Motoun cığı güç... Motoun veiği güç... 3 Hcnn güç... 3. Doğus eket... 3. Döne eketi...

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE DAĞITIM HATLARI ASKI VE GERGİ ZİNCİR İZOLATÖR TAKIMLARI HIRDAVATI TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı