Mühendislik Ekonomisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mühendislik Ekonomisi"

Transkript

1 Mühendislik Ekonomisi PARANıN ZAMAN DEĞERİ 2 3.PARANIN ZAMAN DEĞERİ Üretim araçlarının satın alınması, imâl edilmesi, kiralanması gibi ekonomik seçeneklerin bulunduğu durumlarda, seçenekler arasından ekonomik olanına karar vermek, para ile ifade edilen eldeki sınırlı kaynakların hesaplanması ile mümkün olabilmektedir. Bu hesaplamalar, çeşitli çözüm yöntemleriyle bir karar süreci içinde yapılır. Seçeneklerin belirlenmesinde kullanılan değerleme birimi paradır. Üretim araçlarının ekonomik ömrü yada gerekli olan kredinin geri ödenme süresi, yatırımın geri kazanımları, hesaplamalara zaman boyutunu da dahil etmemizi gerektirir. 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Ferhat Güngör 3 3.1Tanımlar Faiz: Paranın (fonun) kullanımı için ödenen bir kira veya pay şeklinde tanımlanır. Faiz Oranı: Fonların kullanımı için ödenen faizin, kullanılan fon miktarına oranıdır. Örneğin: Bankaya yatırılan 1 aylık fon 100 TL, bu dönemde 5 TL faiz getirdi ise, faiz oranı şu şekilde hesaplanır. Faiz oranı = = = 0,05 yada %5 denir. Efektif faiz oranı: Fonların fiili kullanım sürelerinde uygulanan faiz oranıdır. (Bir gecelikover night- faiz, aylık faiz vb) Tanımlar Nominal faiz oranı: Fonların kullanımı için yıllık olarak uygulanan faiz oranıdır. Düzgün seri (Anuite) : Belli bir dönem üzerinden, eşit aralık ve sabit tutardaki ödemelerin oluşturduğu seriye anuite denir. Örneğin gün gibi 30 gün eşit aralıklı TL sabit ödemeli seri de, Sabit ödeme A ile gösterilir. Taksit gibi Sabit artan ve azalan nakit akışları serisi: Her dönem karşılanan gelir yada giderlerde, sabit artan ve azalan nakit akışları serisi mevcut ise bu seriye denir. Artan yada azalan sabit tutar G ile gösterilir. 1

2 Basit Faiz Ticari hayatta pek kullanılmayan, faize faiz uygulanmayan fon tutarının hesaplanmasında kullanılır. Fonun dönem başı değeri = P, periyot (süre) = n, faiz oranı = i, Faiz tutarı = I ise; I = P. n. i... (Formül 3.1) Fonun gelecek (dönem sonu) değeri = F ise; F = P + I yada F = P (1 + i. n)..(formül 3.2) 6 Örnek.3.1 %25 yıllık basit faizle bir firmaya verilen TL, 5.yıl sonunda tek defada geri ödenirse alınacak faiz tutarı ve Fonun dönem sonu değerini hesaplayınız? Formül 3.1 den; I = P. n. i = * 5 * 0,25 = TL. faiz alınır. Formül 3.2 den, F = P + I = = TL faiz ve ana para, dönem sonu değeri olarak geri alınır Bileşik faiz Örnek yıl sonundaki fark ise , = 8 017,57TL olduğu grafikten de görülmektedir. 7 8 Fonlar, belirlenen faiz oranı döneminden daha uzun bir dönem ana para ve faiz alınmadan bekletiliyor ve faize faiz uygulanıp tek ödemede gerçekleşiyorsa, bileşik faiz uygulanır. Aşağıdaki tabloda durumu formüle edecek olursak. Tablo 3.1. Bileşik faizin formüle edilişi Dönem =n Dönem başı Değeri=P Faiz tutarı= I Fonun dönem sonu değeri = F 1.yıl P P.i P+Pi = P(1+i) 2.yıl P(1+i) P.i (1+i) P(1+i) + P.i(1+i) = P(1+i) 2 3.yıl P(1+i) 2 P.i(1+i) 2 P(1+i) 2 + P.i(1+i) 2 = P(1+i) 3 4.yıl P(1+i) 3 P.i(1+i) 3 P(1+i) 3 + P.i(1+i) 3 = P(1+i) 4 5.yıl P(1+i) 4 P.i(1+i) 4 P(1+i) 4 + P.i(1+i) 4 = P(1+i) 5 Ana para P= TL, faiz oranı yıllık i= %25, periyot n=5 yıl ise yani dönem başı ödediğimiz TL lik fonun 5. Yıl sonunda tek ödemede geri dönmesinde faiz + ana parasının eriştiği değer nedir? Formül 3.3 ten F = P(1+i) n = (1+0,25) 5 = (1,25) 5 F = (3,051757) = ,57 TL olduğu görülür. Tablo 3.2. Aynı verilerle basit ve bileşik faizin karşılaştırılması Buradan, Tek ödemeli bileşik faiz formülü; F = P(1+i) n... (Formül 3.3) 2

3 Tek ödemeli Bileşik faiz faktörü Belirlenen dönemden uzun ve tek ödemeli bir plan söz konusudur ÖRNEK: Firma açık depo olarak kullanmayı düşündüğü bir arsayı TL ye almayı planlamaktadır. Bir bankadan alacağı TL kredinin nominal faizi %20 dir. 3 yıl sonra tek ödemede borcunu kapatabilmesi için ödenecek Fonun (kredinin) gelecek (dönem sonu) değeri (faiz+anapara) ne olur? Çözüm F =P(1+i) n = (1,20) 3 F = (1,7280) F = TL olur 10 NOT: Faiz tabloları kullanımı Hesaplama kolaylığı bakımından bileşik faiz tablolarından yararlanılır. Bunun için (F/P,i,n) yada ( F/P, %20, 3yıl) = 1,7280 bulunur. Tablodan yararlanmak için önce faiz oranına ait tablo seçilir i=%20, Aranan F, verilen P ise; F/P sütunundan n.ci satır yani n=3 için 3. satırdaki 1,7280 değeri alınır ve verilen P değeri ile çarpılarak aranan F değeri bulunur Tek ödemeli bugünkü değer faktörü Eğer fonun dönem sonu değeri F belli, fakat yatırılması gereken ana paranın dönem başı P değerinin tutarı soruluyor ise formül 3.4 kullanılır. 12 Örnek yıl sonra ekonomik ömrü dolacak bir makinenin yerine $ tutarında otomatik bir makine almayı düşünen firma, finans kurumuna %15 nominal faiz ile makineyi almak için bugün ne kadar bir fon ayırıp yatırmalıdır? 3

4 Faiz oranının hesaplanması Örnek Bugün bir finans kuruluşundan $ çekilen hesap için, firma 5 yıl önce $ ı yatırmıştır. Uygulanan nominal faiz oranı nedir? Periyodun (sürenin) bulunması Örnek Bileşik faiz sisteminde Fonun dönem sonu (gelecek) değeri (F ), ödenen dönem başı ana para (P ) ve faiz oranı (i ) bilinmesine rağmen, periyot (n ) istenebilir. Bunun için yine bileşik faiz formülü olan formül 3.3 ten yararlanırız TL olan bir fabrika binası, finans kurumundan satın alınabilmesi için firmanın, finans kurumuna %50 nominal faiz ile bugün TL yatırıp, bu fonun fabrika binasının satın alma değerine ulaşıncaya kadar beklemesi istenmektedir. Firma kaç yıl sonra bu fabrika binasını satın alabilir? 4

5 3.4.3 Eşit ödemeli bileşik miktar faktörü Formül çıkarımı 17 Eşit sürelerde, sabit tutarlarda ki ödemelerin, aynı faiz oranıyla oluşturduğu (anuite) serilerde, fonun gelecek değeri (F) yada serinin dönem başı değeri (P) sorulabilir. Formülü oluşturmak için diyagramda önce A ödemelerini ve P ile F nin yerlerini görelim. Buna göre formülü oluşturmamızda yine bileşik faiz formülü kullanılacaktır. Ancak bu kez her bir A ödemesi P gibi kabul edilecektir. 18 Örnek Eşit ödemeli batık fon faktörü 19 Firma Kamyonunu bir nakliye firmasına yıllık karşılığı 7 yıllığına kiraya vermiş ve yıllık %10 nominal faizle anlaştığı bir banka hesabına kirayı yatırmasını istemiştir. Firmanın sözleşmenin sona erdiği tarihte, bankadaki biriken kira hesabını tek defada çekeceğine göre hesaptaki fonun gelecek değeri ne kadar olur? 20 Hedeflenen bir Fon gelecek değerine ulaşabilmek için düzgün seride ödenecek anuite fon tutarlarını hesaplamak için kullanılacak formül 3.8 in tersi gibi düşünülür. 5

6 Örnek Düzgün serinin (Anuitelerin) dönem başı değeri 21 Bir firma 6 yıl sonra ekonomik ömrü sona eren bir makinenin yerine $ tutarında yeni otomatik bir makineyi satın almayı düşünmektedir. Yıllık %8 faiz oranına göre her yıl ne kadar bir fonu bankadaki hesaba yatırmalıdır? 22 Düzgün seride yapılan ödemelerin belli faiz oranı ve periyoduna göre dönem başı P değerleri hesaplanmak istenebilir. Bunun için Formül 3.3 Örnek Anapara geri ödeme faktörü 23 İşgücünden tasarruf sağlayan $ değerindeki bir makinenin satın alınması düşünülüyor. 15 yıl süre ile her yıl $/yıl tasarruf söz konusu olduğuna göre yıllık %8 faiz oranı dikkate alınarak, bu makine bu fiyata satın alınmalı mıdır? 24 Düzgün ödeme serilerinde, belli olan dönembaşı fonun ve anuite tutarlarının bulunması için yapılan bir hesaplamadır. Formül 3.10 un tersi gibi düşünülür. 6

7 25 Örnek a firmaya alınması düşünülen bir otomobilin %20 si peşin, bakiyesi 20 ay eşit taksitle ödenecektir. Aylık efektif faiz oranı %1 olduğuna göre aylık ödemeleri belirleyiniz? Mühendislik Ekonomisi (A) DÜZGÜN SERİ VE (G) SABİT ARTAN VE AZALAN NAKİT AKıŞLARı SERİSİ HESAPLARI 5. Hafta Yrd. Doç. Dr. Ferhat Güngör Dönem başı, ortası ve sonunda düzgün serilerin hesabı Örnek Eğer nakit akımları serisinde, dönemin başlangıcı, ortası ve sonuna göre düzgün seri olan başka nakit akışları (giriş/çıkış) varsa bu düzgün (j ) serilerde j-n dönemi için (j<n olmak üzere) A, F ve P değerlerinin hesaplanması isteniyorsa böyle para hareketlerinde kullanmamız gereken bir durumdur. Anuite hesaplarında, P ve F bir periyot önden yada bir periyot sondan olan zamana göre hesaplanır. Örneğin; 8.ve10.ayı kapsayan 3 aylık anuite hesabında P için 7.ay, F için 11.nci aya göre hesaplama yapılır. 28 Bir firma tam otomasyona geçtikten sonra her yıl eşit olarak $/yıl ödemek suretiyle, mevcut işçilerin kıdem tazminatını vermeyi ve işten çıkarmayı, 7 yılda da çıkarmaları tamamlamayı planlamaktadır. 5 yıl sonra uygulanmaya başlanacak bu plan ile bir finans kurumuyla yıllık %15 nominal faiz ile anlaşan ve 5 yıl sonra her yıl $/yıl işçilere kıdem tazminatının ödenebilmesi için, firma başlangıç yılı yani dönem başında finans kurumuna ne kadar bir para yatırmalıdır. 7

8 Çözüm Örnek Çözümü iki aşamalı olarak düşünmeliyiz, birinci aşamada son 7 yıllık dönemde düzgün serinin oluşturduğu dönembaşı (P A5 ) değeri, daha sonraki aşamada P A5 i, F 5 kabul edip beş yıl ödemesiz döneme ait dönem başı yani bugün yatırılması gereken tutar olan P hesaplanmalıdır. 30 Bir firma, CNC işleme merkezi almak için piyasa araştırması yapmıştır. Teknik özellikleri aynı olan tezgâhlardan ekonomik olanı için alım kararı verecektir. Satıcı durumunda olan alfa (α) ve beta (β) firmalarının aylık %1 efektif faiz oranına göre teklifleri şu şekildedir; Alfa firması: Tezgâh bedelini vergiler dâhil $ peşin, ay sonlarında eğitim için $/ay olmak üzere ilk 3 ay teknisyenlere eğitim ve 13. ay başında 2.yıl bakım-parça garantisi için $, 25. ay başında 3.yıl bakım-parça garantisi için $ fiyat teklifinde bulunmuştur. Beta firması: Tezgah bedeli ile, 3 yıllık bakım ve parça garantisi olarak vergiler dahil $ peşin, 18.ay sonu $ ile 36.ay sonu $, teknisyenlere eğitimi ise satıştan sonraki 6.,7. ve 8.nci ay başlarında, aylık $/ay olarak ödeme yapmasını teklif etmiştir. Problemin şematik gösterimi Çözüm Önce her firma teklifinin nakit akışına göre dönembaşı ödeme değerleri hesaplanır 1.aşamada; Alfa firması dönembaşı değer analizinde, önce düzgün seri hesaplanır; 8

9 Çözüm (devam1) Çözüm (devam2) Sabit artan ve azalan nakit akışları (gradient) serisinde(g), Dönem başı (P), Dönem sonu (F), düzgün seri (A) değerlerinin bulunması G verildiğinde, P nin bulunması 35 Her dönem karşılanan gider yada gelirlerde, sabit artan ve azalan nakit akışları seri olarak mevcut ise bu seriye sabit artan ve azalan nakit akışları serisi (G) denir. Her dönem G kadar artan ve azalan seri olma özelliği taşımalıdır. Örneğin bu yıl TL olan bir makinenin bakım gideri, 2.nci yıl 2 000TL, 3.ncü yıl TL... olmak üzere her yıl G= TL artan bir seri yada benzer azalan bir seri oluşturuyorsa kullanılacak bir hesaplamadır. 36 Bu durumlarda kullanmamız gereken formül şu şekildedir. Örnek Yeni alınan 5 adet bilgisayarın servis sözleşmesinde ilk yıl sonunda tamir ve bakım gideri $ dır. Bu tutar her yıl $ arttırılarak 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu parayı firma buraya ödememiş olsaydı bankada yıllık %20 faiz oranı ile değerlendirecekti. Sözleşmedeki nakit akışının dönembaşı değeri nedir? 9

10 37 Çözüm Burada iki seri vardır. Birincisi her yıl ödenen $ bu düzgün seridir ve 5 yıl süresince ödenir. İkinci seri ise ikinci yıldan başlayıp her yıl $ artış gösteren giderlerdir. Birincisi A ile, ikincisi ise G ile gösterilir. Her ikisinde de bugünkü değer P hesaplanacağına göre; P = P A + P G olmalıdır G verildiğinde, F nin bulunması Verilen G serilerinin, dönem sonu (gelecekteki) değeri olan F istendiğinde kullanılacak formül 3.13 tür, tablodan bulmak için ise F = G (F/G, %i, n) olarak bulunur. Örnek yıl teknik ömrü olan ve yeni alınan 5 adet bilgisayarın servis sözleşmesinde ilk yıl sonunda tamir ve bakım gideri $ dır. Bu tutar her yıl $ arttırılarak 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu parayı firma buraya ödememiş olsaydı bankada yıllık %20 faiz oranı ile değerlendirecekti. Sözleşmedeki nakit akışının dönem sonu (gelecekteki) değeri nedir? 39 Çözüm Probleminde A ve G değerleri verildiği zaman F değerleri aşağıdaki formüller yardımıyla kolayca bulunabilir. Örnek sorusunun gelecek değer hesabı sorulmuş. Bu kez formül 3.13 ü kullanmış olacağız. i. Bu çözümde daha önceki problemde bulduğumuz P değerinin F değerini hesaplayarak bulabiliriz; P = = $ olarak hesaplanmıştır. Formül 3.3 kullanılarak F = P (1+i) n hesaplanır veya tablodan (F/P, %20, 5 yıl) = 2,4883 F = (2,4883) = ,13 $ olarak hesaplanır. ii. Önce A serisinin F 1 değeri ve sonra G serisinin F 2 değeri bulunup, F ler toplanarak hesaplanabilir. F = F 1 + F 2 iii. 10

11 G verildiği zaman A nın bulunması Örnek ve çözümü Aritmetik olarak artan bir nakit akım (G) serisinde, bunun yerini alan düzgün seri değeri olan (A) aranabilir. Bu durumda yine Formül 3.14 ten yararlanılarak formül 3.18 oluşturulur. 42 Örnek Çözüm Talaşlı imalat atölyesinde üretilen bir ürünün hata maliyeti ilk yıl $ dır. Kalite iyileştirme çalışmaları sonunda devreye sokulan bir proje ile her yıl hata maliyetleri $1 200 azalacaktır. Projenin ömrü 6 yıl ve işletmenin kabul ettiği fon maliyetinin faiz oranı yıllık %25 tir. Proje sonunda hata maliyetlerinde kabul edilecek düzgün seri (A) değeri nedir? 44 11

12 3.6.Nakit akımları geometrik olarak artar yada azalırsa, bu serinin gelecek değerinin hesaplanması Bazı mühendislik ekonomisine ait problemlerde, nakit akımları geometrik olarak bir % k oranla artar veya azalır. Böyle serilerde, F, P, A, G değerleri istenebilir. Bunun için şu formüller kullanılmalıdır. 3.6.Nakit akımları geometrik olarak artar yada azalırsa, bu serinin gelecek değerinin hesaplanması iii. iv. v. Örnek 3.6. Çözüm Bir firma, geliştirdiği yazılım programıyla müşteri beklemelerini azaltarak birinci yıl TL tasarruf etmiştir. Bu tasarrufun 4 yıl devam edeceği ve tasarruf artış oranının her yıl k= %30 olacağı, İşletme fon maliyetinin yıllık i=% 50 olması durumunda; a) Programın gelecekteki değeri (F), dönem başı değeri (P) ve düzgün seri olarak hesaplanması durumunda (A) değeri nedir? b) Artan bu tasarruf sisteminde, A değerleri dönem (periyot) başı yatırılıyorsa (F) değeri nedir? c) Tasarruf ve işletme fon maliyet oranı birbirine eşit ve %50 ise (F) ne olur? d) Tersi bir durumda, tasarruf her yıl %30 azalırsa (F) ne olur hesaplayınız? 48 12

13 3.7. Enflasyon ortamında reel (gerçek) faizin bulunması Örnek ve Çözümü Firma geçen yıl fonlarını devlet tahvillerinde değerlendirmiştir. Devlet tahvillerine uygulanan yıllık faiz oranı %18, yıllık enflasyon ise %10 açıklandığına göre, fon gelirlerinde ki reel (gerçek) faiz oranı nedir? TABLO: Nominal, enflasyon ve reel faizin karşılaştırılması i N % i E % i R % 4,76 9,09 7,69 7,14 11,11 Mühendislik Ekonomisi PARANIN ZAMAN DEĞERİ, FAİZ ÇEŞİTLERİ ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ Nominal ve reel faiz oranları ilişkisi(26.03) Bir yıldan kısa süren projelerde ve bu kısa (günlük, haftalık, aylık, 3 er aylık vb) dönemlere uygulanan faiz oranı karşımıza iki değişik faiz oranını çıkarır. Reel faiz (i R ) ve nominal faiz (i N ), bir yıl içinde elde edilen bu faiz gelirini sağlayan orana reel faiz, reel faize temel teşkil eden ve görünürde yer alan faiz oranına da nominal faiz oranı denir. Nominal faiz yıllık olduğu için daima reel faizden ( i R > i N ) küçüktür. Reel faiz bileşik faiz olarak düşünülmelidir. Örneğin aldığımız altı aylık bir tahvilin faiz oranı %35 ise Nominal faiz i N = %35 x 2 = %70 (bir yılda 6 ay m= =2 ödeme dönemi içerir), aynı işlemi bileşik faiz olarak hesaplarsak i R = %82,25 olacaktır. %82,25 > %70 olduğu görülür. Eğer faiz ödeme dönemi (m) ile gösterilirse, nominal ve reel faiz oranları arasında şu eşitlik yazılabilir; 6. Hafta Yrd. Doç. Dr. Ferhat Güngör 13

14 Tahvil hesabı Örneği Çözüm Bir otomobil fabrikası, yeni binasının inşa projesi için yıllık %24 faizli ve her 3 ayda bir faiz ödemeli olarak 3 yıl için belli miktarda tahvil ihraç etmiştir. a. Şirketin bu tahvillere ödediği 1 yıllık gerçek reel faiz oranı nedir? b. Eğer %24 devamlı bileşik faiz olsaydı (yıl sonu ödemeli) 1 yıllık reel faiz ne olacaktı? c. Bu tahvillerin reel faizi verilirse, yıllık nominal faiz oranı nedir? Faiz hesabı Örneği a.Faiz çeşitleri ile ilgili örnekler Otomobil yedek parçası üreten bir firma, aylık %2 vade farkıyla ürünlerini fabrikaya satacaktır. i. Yıllık uygulanan vade farkı ne kadar olacaktır? ii. 4 aylık vade farkı ne olur? Çözüm Örnek 3.8.3: Bir Banka kredi kartları için aylık %4,25 faiz uygulamaktadır. Bu faizin yıllık nominal ve reel faizi nedir? Çözüm 3.8.3: Nominal faiz İ N =İ m xm = 0,0425x12=%51 dir Reel faizi İ R =(1+İ M ) M -1=(1+0,0425) 12-1=%64,78 14

15 57 Örnek Bir bankanın uygulamış olduğu yıllık %24 faizin aylık nominal ve reel faizi nedir? Çözüm 3.8.4: Aylık Nominal faiz İ Nay = =, =%2 dir. Aylık Reel faiz İ R = 1 + i 1 = 1 + 0,24 1 = 0, = %1,81 dir. 58 Faiz uygulamaları örnekleri Örnek 3.8.5: Bir firma bankadan almış olduğu TL tutarında %28 faizli,10 yıl vadeli yatırım kredisi için banka yıllık, 6 aylık (m=2), 3 aylık (m=4), aylık (m=12), haftalık (m=52), günlük (m=365) ve devamlı bileşik faiz uygularsa şirketin borçları ne olur? Çözüm 3.8.5: F yıl =P(1+i) n = (1,28) 10 =200000*11,80592= TL F 6ay =P(1+ )mn =200000(1+, )2x10 =200000*13,74349= TL F 3ay =P(1+ )mn = (1+, )4x10= *14,97446= TL Çözüm 3.8.5: (Devam) Kırık faiz hesabı 59 F ay =P(1+ )mn = (1+, )12x10= *15,92409= TL F hafta =P(1+ )mn = (1+, )52x10= *16,32159= TL F gün =P(1+ )mn = (1+, )365x10 = *16,427= TL F=P e bn = e 0,28x10 = *2, ,8 = *16,44462 = TL sürekli (devamlı) bileşik faiz olarak hesaplanır 60 Örnek 3.8.6: Nakit darlığı yaşayan firma, bir bankadan 90 gün vadeli %32 faizli TL lik işletme kredisi almıştır. Vade sonunda ödeyeceği borç tutarı nedir? Çözüm 3.8.6: F=P(1+i ) = 80000(1+0,32 ) = TL 15

16 61 Kırık faiz Örneği 3.8.7: Bir firma 150 günlük %38 faizle bankadan kredi alarak TL ödeyerek borcunu kapamıştır. Aldığı kredi tutarı nedir? Çözüm 3.8.7: P= ( ) = almıştır. (, = = TL ), 62 Tahvil fiyatı örneği 3.8.8: 1000 TL nominal değerli 270 gün vadeli %16 faizli devlet tahvillerinden 2.nci pazardan almak isteyen firma, Tahvillerin vadesine 150 gün kaldığını öğrenmiştir. Bu tahvilleri kaç lira ve altında almalıdır? Çözüm 3.8.8: P= = () / (,) / =, ve altında bir fiyata almalıdır. =920,85 TL 63 Enflasyon ve faiz örneği Ülkede enflasyon %9,8 dir, firma %10 reel faiz kazanmak istemektedir. Elindeki parayı hangi oranda getiri sağlansın ki reel olarak %10 gelir elde etsin? Çözüm 3.8.9: i=(1+i R )(1+i E )-1 = (1+0,10)(1+0,098)-1 = 1,2078-1= %20,78 getiri sağlayan seçeneğe yatırmalıdır. 64 Gelir ve enflasyon örneği : Firmanın geçen yıl gelirleri % 34 artmıştır. O yılın enflasyon oranı % 9,8 olarak açıklandığına göre firmanın reel getiri oranı nedir? Çözüm : i=(1+i R )(1+i E )-1 0,34 = (1+i R )(1+0,098)-1 =,, = (1+i R ) i R = 1, = %22,04 tür. 16

17 65 Döviz-TL tercihi örneği : Bankalarda yıllık TL faiz oranları %32 ve döviz faiz oranları %6,5 tur. Ortalama döviz fiyatlarında %15 lik bir yükseliş beklenmektedir. Hangi para cinsi ile firmanın kredi kullanması uygundur? Çözüm : i=(1+i D )(1+i E )-1 = (1+0,065)(1+0,15)-1 = %22,48 %22,48<%32 olduğundan TL kredi faizi pahalıdır, o yıl için döviz kredisi kullanılması tavsiye edilir. 66 Döviz-TL kredi seçim örneği Örnek : Döviz faiz oranları %6,5, TL kredi faiz oranları ise %32 olduğu bilinmektedir. Döviz fiyatlarında ne kadarlık bir yükselme, iki tercih arasında kararsız kalınmasına neden olur? Çözüm : i=(1+i D )(1+i E )-1 0,32=(1+0,065)(1+i E )-1, = (1+i, E) durumu eşitler. i E = %23,94 %24 yükselirse 67 Enflasyon-Döviz hesabı Geometrik Artımlı-Azalımlı Serilerde Dönem başı değerinin hesabı Örnek : Enflasyon oranının %11 ve döviz faiz oranlarının %6,5 olması durumunda hangi faiz oranına kadar TL cinsinden kredi almak istersiniz? Çözüm : i=(1+i D )(1+i E )-1 i= (1,065)(1,11)-1 = %18,22 %18,22 oranına kadar TL ile borçlanılır. Bunun üzerinde Döviz ile borçlanmak doğru olur. i k P = A () () N=n i = k P = 17

18 Peşin alım Örneği Çözüm Bir Çin firmasının satış mümessili, yıl sonlarında bir kez uçakla Çin e gidip, gelmektedir. Uçak biletlerinin önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl %8 oranında artması beklenmektedir. Birinci yılın sonunda ortalama uçak bileti fiyatı 1800 TL dir. Satış mümessili, önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl sonunda yapacağı seyahatin masrafını karşılayabilmesi için bugün bankaya ne kadar bir fon yatırması gerekir? (i = %6) 70 i k P = A () () P = 1800 (,) (,),, i = k P = =1800,, P = 1800 *3, =6 987,12 TL Geometrik artım formülünü kullanmadan çözüm (Sağlama) 71 Yıl Bilet fiyatı (TL) 1 P 1 = = P 2 = %(1800) = P 3 = % (1944) = 2099,52 4 P 4 = 2099,5 + 8% (2099,5) = 2267,48 ΣP = 1800(1.06) (1.06) ,52(1.06) ,48(1.06) -4 ΣP = 1698, , , ,06 =6987,12 TL 72 Tasarruf Örneği Yeni mezun mühendis yıllık 36,000 TL maaş ile işe başlayacaktır. Mühendis her yıl maaşının %10 unu emeklilik hesabına yatırmak istemektedir. Önümüzdeki 35 yıllık iş hayatı boyunca her yıl %6 oranında ortalama maaş artışı beklediğine göre bankanın nominal faiz oranının %8 olduğu durumda mühendis emekli olduğunda hesabında ne kadar para biriktirir? 18

19 Çözüm Tasarruf Örneği Formül 3,19 dan yararlanılır A= TLx%10 = TL i=%8 k=%6 n=35 yıl F= TL 74 BES e (Bireysel Emeklilik Sigortası) girmek isteyen birinin hedefi 25 yılın sonunda hesapta 750,000 TL para olmasıdır. Bir Sigorta Şirketi 25 yıl boyunca % 8 yıllık faiz oranı ile sigortalanmasını teklif etmektedir. Para yatırma işlemi birinci yılın sonunda başlayacak ve her yıl yatırılan para miktarı % 5 oranında artırılacaktır. İlk yılda yatırılan para ne olmalıdır? Çözüm Tasarruf Örneği F = 750,000 TL n = 25 yıl i = %8 k = %5 A =? F = P (1+i) n F= A () () Formül 3.19 dan i k için P = A 1 (1 + k) 1 + i i k. (1+i) n olur, buradan; = A* 115,40 A= 6 498,91 TL/yıl olduğuna göre 76 Günde 10 TL lik sigara içen bir kimse, sigara fiyatlarının yıllık %20 arttığı varsayımıyla nominal faizin %8 olduğu bir dönemde kaç yıl sonra TL. lık bir köy evi alabilir? Çözüm n: gün sayısı, i: günlük faiz (0,08/360=0,000222) k=günlük fiyat artış oranı (0,2/360=0,000555) = (,) (,) 49,9967=(1,000555) -(1,000222), Log(49,9967)=n.log(1,000555)-n.log(1,000222) 1,69894 = n. (0, , ) n =, = 11740,43 gün, 391,3 ay = 32,6 yıl sonra alabilir. 19

20 Rapor için Örnek 3.9.6: Çözüm 3.9.6: 77 Firmada, uygulanması düşünülen su, elektrik ve cep telefonu kullanımı ile ilgili tasarruf planı hazırlayan teknik işler sorumlusu mühendis; 10 kişinin telefonundan toplam günde 30 TL tasarrufa gidileceğini saptamıştır. Telefon konuşma ücretlerinin yıllık ortalama %6 arttığı ve banka nominal faiz oranlarının ortalama %9 olduğu 10 yıllık dönem sonunda, sadece cep telefonu tasarrufundan firmanın kazancının ne olacağını raporuna yazmak için hesaplama yapacaktır. Sonuç kısmına Telefon tasarrufu için ne yazmalıdır? 78 Formül 3.19 dan; k=%6 i=%9 n=10 yıl A=30TL/gün*25 gün/ay*12 ay/yıl =9 000 TL/yıl Rapora yazması gereken günlük 30 TL den 10 yıllık cep telefonu tasarruf tutarı F= ,8 TL/yıl Banka taksiti Örneği Gider azaltma Örneği 3.9.8: 79 Firma, yatırım için bankadan TL alarak, 4 yılda aylık taksitler halinde ödeyecektir. Yıllık faiz oranı %28 olduğuna göre, aylık taksitlerin tutarı ne olur? Çözüm 3.9.7: İ R = 1 + i 1 İ ay = 1 + 0,28 1 = %2,08 80 Firmanın genel giderleri yıllık TL dir ve her yıl %6 oranında azaltılacaktır. Firmanın sermaye maliyeti yıllık ortalama %22 dir. Bu giderlerin 5.nci yıldaki erişeceği değer nedir? Çözüm 3.9.8: A =P.(),.(,) = () (,) = *0,03312 = 4968 TL/ay 20

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı 5 BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR I- Finansal araç kavramı Finansal araç, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların düzenlediği ve kullandığı belgelerdir. Bu belgeler, yayınlayıcısı (belgeyi

Detaylı

Banka ve Finans Matematiği

Banka ve Finans Matematiği Dr. Beşir Topaloğlu Dr. Mehmet Maşuk Fidan Banka ve Finans Matematiği i Yayın No : 2339 İşletme-Ekonomi Dizisi : 428 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-362 - 7 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4.1 Para nedir? Para genel kabul gören ödeme aracıdır. Ödeme nihai işlemdir: ödeme yapıldıktan sonra yapılacak başka bir şey kalmaz. Para bazen eksik olarak

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ RİFAT ERMAN DİNÇEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. Piyasa Faiz Oranları Nedir?... 2 Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?... 3 Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?...

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları

I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları I.1 Katma Değer Üretimde genel olarak iki tür girdi kullanılır: ara girdiler (ya da ara mallar) ve faktör girdileri. Ara malları üretim sürecinde tamamen kullanılarak değeri

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale Karabıyık Dr. Adem Anbar Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale KARABIYIK Dr. Adem ANBAR Uludağ Üniversitesi, İİBF Özet Swap, iki taraf arasında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı