İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) KONUSU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TARİH : 30 Ekim BAŞKAN HÜSEYİN PERVİZ PUR Değerli misafirler, değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRMOB Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetçi Üyeleri ve değerli Odamızın mensupları. Bugün 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili sunumda bulunacağız sizlere ve sorularınıza. Üç değerli konuşmacımız var. İki tanesi halen Sosyal Güvenlik Kurumu nda görev yapıyorlar, her ikisi de Başmüfettiş. İlk önce Ankara dan bizim çağırımıza cevap veren çok değerli arkadaşımız Başmüfettiş sayın Cüneyt Olgaç. İlk konuşmayı kendileri yapacaklar. Sonra yine aynı şekilde Sosyal Sigortalar Kurumu Başmüfettişi sayın Resul Kurt, kendisi halen İstanbul da görevde. Devam ediyor görevleri ve sonra da Odamız üyesi sayın Arif Aytulun. Arif bey özellikle 3568 Sayılı Kanun la, 5510 Sayılı Kanun un ilişkilerini sizlere sunacaklar. Sunumlara başlamadan önce, hepinizin 85 inci yıl Cumhuriyet Bayramını Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Üyelerinin bana verdiği yetkiyle kutluyoruz. Demokratik, çağdaş, laik Atatürk çü Cumhuriyetimizin devamını diliyoruz efendim. Sayın Cüneyt Olgaç, buyurun efendim söz sizin. CÜNEYT OLGAÇ Teşekkür ederim sayın Başkanım. Öncelikle bu toplantıya Kurul Başkanımız sayın Fatih Acar katılacaklardı. Katılamamasından dolayı beni görevlendirdi kendisi. Antalya da Yönetim Kurulu toplantısına katıldı sayın Başkanımız. Kendilerinin selamlarını getirdim size. Aranızda bulunmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi Sosyal Güvenlik reformunun getirdikleri, götürdüklerinin öncesinde, Sosyal Güvenlik reformu neden yapıldı? Bu reformun yapılma nedeni neydi? Kısaca onun üzerinde durmak istiyorum. Sosyal Güvenlik reformunun temel hareket noktası, uzun vadede Sosyal Güvenlik sisteminin çökeceği, iflas edeceği düşüncesiydi. Özellikle 92 yılından itibaren, geometrik olarak artan bir sosyal güvenlik açığı kendini 2007 yılında yaklaşık 32 Katrilyon luk bir sosyal güvenlik

2 açığına ulaştırdı. Birincisi, bu sosyal güvenlik açıklarının gayri safi milli hasıla içerisindeki payının yaklaşık % 5 lere çıktığını görünce, bunun yanında genç nüfusumuzun uzun vadede yaşlanacağını ve şu an var olan akreel dengenin iki aktifin, bir pasifi finanse ettiği en az dört, yada yedi nusufunda baktığımız zaman, yedi aktifin bir pasifi finanse etmesi gerekirken, maalesef bugün bu noktadayız. İki aktif çalışan bir pasif sigortalıyı finanse etmekte. Yine bu Sosyal Güvenlik Kurumu nun İdari yapısıyla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. İdari yapıda bizim tepede Başkan ve iki Başkan Yardımcısı, dört Genel Müdür ve bir Strateji Geliştirme Başkanımız, üç Müstakil Daire Başkanlığımız var merkezde. Bu İdari yapının yanında taşrada 81 İl de, 81 İl Müdürümüz ve bunlara bağlı Sağlık Merkez Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerini kurduk. Bunu tercih olarak hayata geçiriyoruz. Bir yıllık süre içerisinde inşallah bunun tamamını, taşrayı da hayata geçirmiş olacağız. Şimdi sunumuma geçerken Sosyal Güvenlik Kurumu nun temel hedefi şu; Üç yıllık süre içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Örnek alınacak şeffaf yönetimiyle, etkin verimli çalışmasıyla tam da örnek alınacak bir kurum oluşturma çabasındayız. Yine vatandaş odaklı mükellef memnuniyetini önde tutan bir anlayışla hareket etmekteyiz Ankara da un çıkmasından sonra özellikle çok hızlı 2 inci Mevzuat, 3 üncü Mevzuat dediğimiz işte yönetmelikler, tebliğler ve genelgeleri yavaş yavaş çıkarıyoruz. Şu an özellikle sizlerin de çok merak ettiği iş veren primlerinde, işveren payında beş puanlık bir indirimin de yakın zamanda genelgesini çıkaracağız, o da hayata geçecek. Biliyorsunuz onun prim ve hizmet belgesini takip eden ayın 23 üne kadar, kamu ve kurumlarımıza Aralık ın 7 sine kadar talebinde dönemi olduğu için, imkan olduğu için, onda bir aciliyet yok. Kasım ayının ilk haftasında onu da inşallah çıkarmış olacağız. Şimdi Türkiye de az önce ifade ettiğim gibi, 2007 sonu itibariyle 16.3 milyon aktif sigortalının olduğunu söyleyebiliriz. Bu da nüfusun yaklaşık çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri de katarsak yaklaşık % 60 ına Yeşil Kart dediğimiz, gelir ve asgari ücretin net üçte birinden az olanlarla ilgili olarak da, bunları da toplama kattığımız zaman yaklaşık nüfusun % 90 ının Sosyal Güvenlik kapsamında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mevcut kurumlarda sigorta ve emekli dosyalarına baktığımız zaman oranlarımızda görüyoruz ki, aktif pasif oranının 1.95 aktif çalışan bir pasifi finanse ettiğini görüyoruz. İdari yapının dışında mali yapısına baktığımız zaman, sosyal güvenlik açıklarının demin söylediğim 2007 yılında yaklaşık 33 Katrilyon luk bir açığı olduğunu, bunun da artan bir eğilimde olduğunu, reform yapılmaması halinde, 2050 yıllarda sosyal güvenlik işlemlerinin tamamen iflas edeceğini söyleyebiliriz. Bunun önüne geçmek adına sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Bütçe transferlerinin 33 milyar YTL olduğunu söyledik. Bunların bütçe gelirlerinin 2007 yılında yaklaşık % 17.4 lük bir oranına tekabül ettiğini, yine gayrisafi milli hasıla içerisinde 5.1 lik bir orana yükseldiğini, özellikle Avrupa Birliği yolunda ülkemizin bu Maastricht kriterlerine göre sosyal güvenlik açıkları dahil, bütçe açıklarının mili hasalıya oranı % 3 ten daha aşağı olması gerekirken, sadece gayri safi milli hasıladaki sosyal güvenlik açıklarının 5.1 oranında olduğunu düşünürsek, ne denli sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Nüfus yapımız tabloda görüldüğü üzere, birincisinde bir üçgen şeklindeymiş gibi görünüyor. Bu da genç nüfusun ne kadar fazla olduğunu 2000 Mart ta giderek artan bir ortalama yaş olduğunu görüyoruz te de neredeyse bir yaşlıya, bir gencin düşeceğini öngördük. Dolayısıyla uzun vadede hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğumuzu ifade edebiliriz. Özellikle bu aktif/pasif dengesinde bizim genç nüfusun fazlalığı Türkiye de yedi çalışanın en

3 az bir emekliyi finanse etmesi gerekirken, şu an iki bile olmayan aktif çalışan bir emekliyi finanse ettiğini görüyoruz. OECD ülkelerinde bu dört çalışanın bir emekli ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ülkemizde erken emeklilik de söz konusu. Yani insanlar genç yaşlarında emekli olup, çalıştıkları sürenin daha fazlasından emekli aylığını aldığını görüyoruz. Kadınların 44, erkeklerin 48 yaşında emekli olduğunu, buna göre de kadınlar ortalama 30, erkeklerin de 21 yıl boyunca emekli maaşı aldığını görüyoruz. Bu şartlarda sosyal güvenliğin sürdürülebilir olması ihtimali gittikçe düşüyordu Sayılı Yasa dan önceki uygulamada kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları uygulamaları vardı. İş kazası, meslek hastalığı, hastalığa bağlı sigortalık, kısa vadeli sigorta kolları arasında. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası uzun vadeli sigorta kolları arasında sayılmaktaydı da daha önce hiç uygulama alanı olmayan Genel Sağlık Sigortası uygulaması hayata geçirildi. Bunda da koruyucu sağlık hizmetleri, tıbbi bakım ve tedaviler, yardımcı üreme yöntemleri tedavileri, protez, sağlık yardımı sağlanması şeklinde. Bu yeni dönemde 4/c liler dediğimiz devlet memurları kapsamında çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlara kısa vadeli sigorta kolları uygulanmayacak. Bunlar için zaten ayrıca vazife malullüğü uygulaması ifade edeyim. Uzun vade sigorta kollarında çok ciddi bir değişiklik yok 506 ya nazaran. sağlanan haklarda değişiklikler var. Yaşlılık aylığı ana parametrelerinde biliyorsunuz, dört ana parametremiz vardı. Yaş, Prim ödeme gün sayısı, Aylık bağlama gün sayısı ve Güncelleme katsayısı. Yaşlılık aylığı alma şartları, daha önceki dönemde ve şu anda 5510 dan sonraki uygulamaları birlikte aynı tabloda görüyoruz şu an. İlk kurulduklarında SSK da 60 yaşın, Bağ-Kur da yaş bay, bayan, Emekli Sandığı nda da 50 yaş ve 30 yıl hizmetin olduğunu görüyoruz. Bu 99 yılına kadar, yani 4447 nin da yürürlüğe girmesinden önceki dönemde maalesef yaş şartı ortadan kaldırılmıştı çeşitli nedenlerle. Ancak bu 4447 yle birlikte, 2000 yılından sonra ilk defa sisteme dahil olanların belli bir yaşta ve belli bir hizmet gün sayısıyla emekli olabildiğini görüyoruz. Yeni Yasa yla birlikte 4/a dediğimiz hizmet akdine veya tabi çalışanlar 7200 günde 2046 da erkekler için, 2048 de bayanlar için 65 yaş şartını öngördük. 4/b, 4/c de de prim ödeme gün sayısında da herhangi bir değişiklik yok. 65 yaşında erkeklerde yine demin dediğimiz gibi 2046, bayanlarda 2048 yılından itibaren 65 yaş haddini gerçekleştirmeleri durumunda yaşlılık aylığı alabilecekler. Şu an sistemde olanlar için yaşın çok ciddi bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Var olan haklarda çok bir gerileme olduğunu söyleyemeyiz. Tabii, ama sosyal güvenlik reformlarının tabiatında belli hakların verilmesi, belli haklarda da kısıtlamaların yapıldığını yeni uygulamalardan görüyoruz. Özellikle 65 yaş, kademeli olarak gerçekleşecek ve 2036 yılından itibaren her yıl birer yaş artırmak suretiyle bayanlarda 2048 de, başlarda 2046 yılından itibaren bu 65 yaş şartı gerçekleşecek. Bu kademeli yaş artışı da tabloda görüyoruz. Yani tarihinde bir bayan emekliliği hak ettiği zaman, bunun 63 yaşında mı, değil mi? Kurum bunu kontrol edecek. 63 yaşındaysa buna yaşlılık aylığı bağlayacak, değilse 63 yaşını beklemesi gerekiyor. Dünyadaki emeklilik yaşları ve ortalama yaşam beklentisine baktığımız zaman, Türkiye de 2040 yılı için 65 yaşındaki bir kişinin ortalama yaşam bayanlarda 83, baylarda 80 olduğunu

4 söyleyebiliriz. Aylık bağlama oranı, özellikle SSK ve Bağ-Kur da ilk on yıl için % 3,5 aylık bağlama oranı, sonraki 15 yıl için % 2, takip eden her yıl için % 1,5 olduğunu, Emekli Sandığı na tabi olan, şu anda 4/c diye ifade ettiğimiz kişilerin de ilk 25 yıl için % 3, sonraki her yıl için de % 1 oranında aylık bağlama oranın uygulandığını görüyoruz. Yeni dönemde sistem aslında, sistem içerisinde ne kadar çok fazla çalışılırsa o kadar yüksek alabilme imkanı var. Yeni dönemde bu istisna dışında her yıl için % 2 uygulanacak. Bu istisnada 30 Nisan 2008 tarihinde ve öncesinde ilk defa sisteme tabi olanların ilk on yılı için % 3 uygulanacak, 3600 ü doldurana kadar. Diğer yıllar içinde % 2 uygulanacak. Geçmiş yılların kalan işlerin güncellenmesi, özellik bu tahsis işlemlerinde önemli olan bir konu. Daha önceden geçmiş yılların tamamı, yeni dönemde % 30 unu, bu güncelleme katsayısını hesaplarken ona esas alıyoruz. Bu Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulunca bu durumda 5510 da tamamen kaldırmıştık. Bunu 5754 de bu % 30 a yükselttik. Çünkü Türk kriterlerine dayanarak gayri safi yurt içerisindeki emeğin payının % 26 olduğunu, aldığımız cevapla tespit etmiş olduk ve % 26 değil, % 30 unu gelişme hızı içinde değerlendirdik. Ölüm aylığında yapılan değişikliklerde, özellikle Emekli Sandığı kapsamında olanlarla ilgili çok ciddi bir avantaj var burada. Daha önceden beş yıldan fazla, on yıl hizmeti olanların sadece belli sınırlar içerisinde çocuklarına gelir bağlanmaktaydı. Yeni dönemde bunların eş ve çocuklarının başvurmaları halinde, beş yıldan fazla, on yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı iştirakçileri için, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlayacak kurum. Bu da yaklaşık 18 bin 700 kişilik bir aileyi ilgilendiriyor yapmış olduğumuz araştırmada. Bağ-Kur en az beş yıl ve 800 gün prim ödenmesi gerekiyordu daha önceki dönemde. SSK da beş yıl sigortalı olup, en az 900 gün prim ödenmesi gerekiyordu. Şimdi 5510 da SSK lılar için 900 gün şartı içerisinde, bütün borçlanmaları kaldırdık. Yani fiilen çalışması lazım, daha önceden 1,5 yıl çalışıp, geri kalan kısmını askerliğini borçlanarak, şahsın hak sahiplerine gelir bağlıyorduk, ölüm aylığı bağlıyorduk daha doğrusu. Ama yeni dönemde bu borçlanma bütün borçlanmalar hariç ibaresini ekledik. Fiilen çalışma karşılığı olması gerekiyor. Ölüm aylığının bağlanmasında da hakkı doğuran olay çok önemli, yani ölüm olayı 01 Ekim den sonra meydana gelmişse, yapılan borçlanmaları dikkate alınmıyor. İsterse Ocak ayında yapılmış olsun bu borçlanma. Ama hakkı doğuran olay 01 Ekim de değil de, 30 Eylül de gelmişse bu borçlanmaları dikkate alıp, dokuz günlük süre içerisinde aylık bağlıyoruz beş yıldan, beş yıla ortaladık. Tabii bu borçlanmaları dokuz günlük sürenin hesabını dikkate almıyoruz. Tabii ki 1800 günün hesabında bu borçlanmaları dikkate alıyoruz. Yani beş yıldan, beş yıla ortalama 1800 işgünü olan, 1500 günü olan bir sigortalının eşi, sigortalının askerliğini borçlanıp 1800 günü tamamladığı zaman, buna kurum ölüm aylığı bağlayacak. Malullük aylığında yapılan değişiklik; Daha önceki dönemde SSK kapsamında olanlar için 1800 gün veya beş yıldan beri sigortalı olup, her yıl için ortalama 180 gün, toplamda 900 gün olması, Bağ-Kur da en az beş yıl boyunca tam prim ödenmiş olması, yani 1800 gün prim olması lazım. Emekli Sandığı nda da 3600 gün, fiilen on yıl olması gerekiyor. En az on yıl olması gerekiyordu. Kanunla birlikte on yıl ve 1800 gün şartını getirdik. Başkasının sürekli bakımına muhtaç olanlar için, bu sigortalılık süresini kaldırdık. Sadece 1800 günü varsa, bu şahsa malullük aylığı kurum bağlayacak. Hizmetlerin birleştirilmesi ve aylıkların bağlanması konusunda yeni dönemde, eski dönemi karşılaştırdığımız zaman, bir önceki dönemde sigortalının fiilen ödemiş olduğu yedi yıla bakıyor geriye doğru. Bu farklı statülerde prim ödeyen sigortalının son yedi yıl içerisinde, bu da 2560 gün yapıyor gün, bir gün fazlası 1261 gün hangi sosyal güvenlik kurumuna hangi statüde prim ödemişse, o statü şartlarına göre emekli olabiliyordu. Yeni dönemde biz,

5 bu üç farklı statüde prim ödeyen sigortalıların tamamının toplam çalışma süresini hangisini daha fazla geçirmişse, o statünün şartlarına göre emekli aylığı bağlayacağız. Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması, tabii 5510 dan önceki durumlarda hizmet akdiyle çalışanlarda bu oran % 30. Bunun % 7,5 u sigortalının, % 22,5 u işveren payı idi ve bazı çalışanlardan da % 10 oranında 12 nci basamak üzerinden hesaplanan, % 10 luk tutar üzerinden aylıklarından kesiliyordu, yada borç çıkarıyorduk. Yeni dönemde aylıklarından keseceğiz. Tabii devlet memurları sandıkla ilişkilendirme durumunda da aylıklarından kesiyorduk. Sosyal Güvenlik Destek Priminin Bağ-Kur a tabi çalışan emekliler aylıklarını % 15 üzerinden, tabii bu % 12 olacak ve her yıl birer puan arttırılmak suretiyle % 15 e kadar çıkacak. Tabii burada bir üst sınır var. Yani bugün 2009 yılının Ocak ayı olsun bugün itibariyle Bağ-Kur dan, yani 4/b lilere bağlanan en yüksek aylığın % 12 sini aşamayacak. Yani bir devlet memuru 2 milyar (2 bin YTL) emekli maaşı alıyor. Bağ-Kur da en yüksek 1.700,- alıyor şu an. Bu 1.700;ün % 12 sini geçemeyecek, yani 2 milyar (2000) üzerinden değil, 1.700,- üzerinden bu % 12 yi keseceğiz. Evet, aylıktan keseceğiz. SSK ya tabi çalışanlarda daha önce % 30 olduğunu söyledik. Geri döndüğünde kısa vade sigorta kollarına ilişkin primleri de alacağız kurum olarak. Bunu tabii işveren payına ekleyeceğiz. İşveren payı % 23,5 tan, % 29 aralığına yükseliyor. İlk defa bu Kanun a tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalıların emekli olduktan sonra 4/a ve 4/c kapsamında çalışmaya başladıkları takdirde kurum olarak aylıklarını keseceğiz ve tüm sigorta kollarına tabi tutacağız. Ancak 4/b li olması gereken bir iş yapıyorsa, aylığından yukarıda söylediğimiz gibi % 15 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme kesintisi yapacağız. Kamu görevlilerine ilişkin hükümleri, düzenlemeleri ben geçeyim. Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar, özellikle burada 4/b kapsamında olan sigortalıların gerçek anlamda Avrupa Birliği ne girdiğini söyleyebilirim, hakları açısından. Yani Avrupa da uygulanan sosyal güvenlik risklerine karşı korunma uygulamaları ülkemizde de hayata geçirildiğini söyleyebiliriz. Bu iş kazası, meslek hastalığı halinde iş göremezlik ödeneği, % 10 ve daha fazlasında bir süreç iş göremezlik geliri. Ölüm geliri, evlenme ödeneği, cenaze ödeneği, hastalık halinde geçici iş göremezlik geleneği, analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödeneceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli sigorta kolları uygulamasında, işverenin sorumluluğunu muhakkak işveren işyerinde çalışan sigortalıların iktisadi konumlarıyla-güvenliklerine ilişkin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Bu tedbirleri almaması durumunda meydana gelebilecek bir kaza sonucu sigortalıya bağlanacak gelirin ilk peşin sermaye değerini, kurum işverene rücu edecek. Tabii burada kaçınılmaz bir tehlikesi de var. Borçlar Kanunun 55 ve 100. maddeleri ayrı ayrı bu konuları düzenlemiş. Özellikle 100 üncü maddesine göre, bütün tedbirleri almış olmasına rağmen kaza meydana geliyorsa, biz burada işverenin bu ilke çerçevesinde faydalanmasını öngördük. Bir de iş kazası, meslek hastalığı sonucu daha önceden kurum uygulamalarında, ilk peşin sermaye değerinden her yıl emekli aylığından şahsın, daha doğrusu sürekli iş göremezlik gelirinde bir artış yapılıyordu. O artış için tekrar işverene müracaat ediliyordu. Yeni durumda, bu geri dönme de olmayacak. Özellikle yeni dönemde, bu konu yargıdan döndüğü için, yeni düzenlemede bu şekilde yer aldı. Yine iş kazası, işveren tarafından belirtilen süre içerisinde kuruma bildirilmesi lazım. Bu da kazanın meydana geldiği tarihi takip eden ilk üç işgünü içerisinde kuruma bildirilmesi lazım. Bunun bildirilmemesi halinde kazanın meydana geldiği tarihle, kurumun kazayı öğrendiği tarih arasında sigortalıya geçici iş göremezlik, yada sürekli iş göremezlik geliri ödemişse, işverenden bu tahsil edilecek. 4/b ler için de bu dönemde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik ödeneği geliri

6 ödeyecek kurum. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Üçüncü bir kişinin kusurundan meydana gelirse iş kazası, burada da ödeneğin yarısına kadar kısmını bu şahıslara kurum rücu edecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği, önceki dönemde sadece SSK lılar açısından olduğunu görüyoruz. Ayakta tedavilerde üçte ikisi, yatarak tedavide yarısı idi. Yeni dönemde bu 4/b kapsamındaki sigortalılar için de var. Kamu görevliler için, tabii istirahatları döneminde ilgili çalıştığı kurum tarafından ücretleri ödenmeye devam ediyor. Geçici iş göremezlik ödeneğindeki şartlar, 01 Ekim den önceki dönemde SSK da son bir yıl içerisinde 120 gün prim ödenmiş olması gerekiyordu. Hastalıkta özellikle sigorta niteliğinin devam etmiş olması gerekiyordu. Bağ-Kur uygulamasında bu özellikle söz konusu değildi. Yeni dönemde SSK ve Bağ-Kurlular açısından bu uygulama, yani hastalığın meydana geldiği tarihten önceki bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemiş olmak 4/b liler açısından, ayrıca prim borcunun bulunmaması şartlarıyla geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri, bu mevcut uygulamada sadece SSK dediğimiz mevcut uygulama derken, 01 Ekim den önceki uygulamada sadece SSK lılar için yapılan bu ödeme, bu gelir bağlanması yeni dönemde Bağ- Kurlular için de var, meslek hastalığı sigorta kollarında. Özellikle meslekte kazanma gücü, yada çalışma gücünün % 10 yada daha fazlasını kaybettiği, kurumun sevk edeceği özel sağlık hizmet kuruluşlarının, sağlık kurulları tarafından verilen raporların merkezde genel sağlık sigortası içerisinde var olan Maliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı ndaki Kurul tarafından tespit edilmesi halinde, Bağ-Kurlular için de bu sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak. Daha önce başkasının sürekli bakımına muhtaç olanlardan % 72, yeni dönemde bu asgari ücretin % 85 inden az olmamak üzere sürekli iş göremezlik gelirini kurum bağlayacak. Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar; Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklardan bir tanesi de bu sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaçsa bunun gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanacak. Yani şahıs 300 YTL alıyorsa, o 300 YTL üzerinden kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak. Belli şartlarda bu sürekli iş göremezlik gelirini kurum eksiltebilecek. Bunda özellikle hekimin bildirdiği tavsiyelere uyulmaması halinde, dörtte birine kadar olan kısmını, bu cezai sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusur yüzünden meydana gelmişse, bu kaza üçte birine, kasti bir hareket sonucu meydana gelmişse yarısına kadar olan kısmını kurum eksiltebilecek. İsteğe Bağlı Sigortalılık düzenlemesine baktığımız zaman; daha önceden SSK da en az üç yılda bir 80 gün prim ödenmiş olması, Emekli Sandığı nda iştirakçi olmak için en az on yıl iştirakçi olarak prim ödenmiş olması gerekiyordu. Yeni dönemde bu İsteğe Bağlık Sigortalılık için, prim ödeme gün şartı kaldırıldı. Daha önceden başvuruşu takip eden aybaşından isteğe bağlı sigortalılık başlarken, yeni dönemde isteğe bağlı başvuruşu takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalılık var ve isteğe bağlı sigortalılıkta bir başka düzenleme, özellikle 5510 un 51 inci maddesinde, kısmi hizmet süresi sözleşmesine tabi çalışan sigortalıların, çalışmadıkları sürelerde isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilme imkanı getirdi, yeni dönemde. Tabii bu isteğe bağlı sigortalılık yeni dönemde 4/b kapsamında değerlendirilecek. Yani Bağ-Kur hizmeti olarak esas alınacak. Özellikle basında, kısmen de magazinsel olarak büyük boyutta yer alan bu emzirme, evlenme ve cenaze öncesi ödenekleri tablodan da görüldüğü üzere, emzirme ödeneği değişmedi. Yani bu 5510 sayılı Kanun da Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu nun teklifleri Bakan ın onay şartı var. Eski tutarlar devam ediyor. Yönetim Kurulu bu şekilde karar aldı. Bakan da bu şekilde onayladı. Evlenme ödeneği zaten Kanun dan kaynaklanan bir durum ve yetik kız

7 çocuklarına, daha önceden Bağ-Kurlulara yoktu. Yeni dönemde Bağ-Kurlulara da getirildi bu. İki yıllık teşvik tutarı ödenecek. Cenaze ödeneği, yine kanunlardan Emekli Sandığı Kanunu ve SSK ve Bağ-Kur daki tutarlar değişmedi Şu an bu 919, 977 YTL tutarına kadar yükseldi bu. Aynı şekilde Yönetim Kurulu nun kararı bu yönde, Bakan da onayladı bunu. Yurt dışına götürülen Türk işçileri için, uluslararası alanda hizmet gören müteahhitlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak amacıyla, bunların daha önceden toplu sigortası uygulaması varken, yeni dönemde sadece kısa vade sigorta kolları primiyle gelen genel sağlık sigortası primi alınacak. Buda daha önceden % 25 olan prim oranı işverenler açısından, şu an % 13,5 ila % 19 arasına düşürüldü. Geri kalan uzun vadeli sigorta kolları açısından da yurt dışına götürülen Türk işçileri isteğe bağlı sigortalı olabilecekler, Kanunda belirtilen belli şartları aranmaksızın istisna kurumlara. Özellikle 4/a kapsamında değerlendirilecek. Kadın sigortalılar için getirilen özel düzenlemeler var. Sürekli başkasının bakımına muhtaç derece özürlü çocuğu olan bayan sigortalıya, çalışmalarının dörtte birini hem sigortalılık süresine ekleyeceğiz. Hem de emekli olması gereken yaştan indireceğiz. Yine kadın sigortalıların doğumdan izine ayrılmış olmaları ve çocuklarının yaşaması şartıyla, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere, azami dört yıllık süreye ilişkin doğum borçlanması imkanı getirildi. Eğitim kız çocuklarının özellikle Bağ-Kur kapsamında olanlara ödenmeyen bu evlilik yardımı, halk arasında çeyiz yadımı denen bu ödemeyi yapmaya başladık. 18 yaşından büyük kız çocukların durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Yani ister bugün 15 yaşında olsun, isten şu an 18 yaşında olsun durumunda herhangi bir değişiklik olmadan, evlenmeden, yada çalışmadan hak sahibi olarak ana, yada babasından sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Şimdi özellikle bayanlar için, vergiden muaf olan şahısların el emeği ile yaptıkları örgü, dantel, yemek ve benzeri şeylerin satışları ile geçimini sağlayan kadınların 15 gün üzerinden prim ödeyip, 30 gün hizmet kazanma imkanı sağlanmıştır. Avukat ve noterler daha önceden topluluk sigortası kapsamındayken, yeni dönemde bunlar 4/b kapsamında değerlendirilecek çalışmaları. Daha önce sadece Emekli Sandığı ndaki avukatların bu staj sürelerini borçlanabilme imkanı varken, yeni dönemde tüm statülere tabi olanlar bunu borçlanabilecekler. Belediye başkanları açısından, özellikle seçimle belediye başkanı olan en az iki yıl belediye başkanlığı yapanlar da, daha önceden 5434 ün 39 uncu maddesine kısmen, belli kesimleri ödenmeyen temsil, makam ve görev masraflarını yeni dönemde bunları kendilerine ve hak sahiplerine ödeyeceğiz Kurumumuza başvurmaları halinde. Daha önceden geçici iş göremezlik gelirinin dışında, malulen aylık bağlanabilmesi için, malullük aylığı, meslekte kazanma gücünün üçte ikisi olan % 66.6 sının kaydedilmesi gerekiyordu. Yeni dönemde bu oran % 60 a indirildi. Bağ-Kur Kanunu nda daha önceden sigortalının başlangıç tarihinde önce malullük sayılmayı gerektirecek hastalığa, özürlülüğe sahip olanların emeklilikleri için herhangi bir ayrı statü söz konusu değildi. SSK da vardı bu. Yeni dönemde bu Bağ-Kurlular için de uygulanacak. En az 15 yıldan beri sigortalı bulunup, 3960 gün malulen, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyen sigortalılara biz yaşlılık aylığı bağlayacağız 4/b kapsamında olanlar için de.

8 Yine mevcut uygulamada bazı sigorta yönünden çalışma gücüne kayıtlı olanların % 60 ın altında olanlar için hiçbir düzenleme yoktu. Yeni dönemde bu % 40 la, 59 arasında olan sigortalılara yüzde oranına göre, kaybettiği gücüne göre 16 yla, 19 yıl arasında ve 4320 ila 4680 gün prim ödemiş olması halinde, yine bu şahıslara yaşlılık aylığının bağlanması imkanı getirildiğini görüyoruz. Yine anonim şirketlerin kurucu ortakları zorunlu sigortalı kapsamındaydı daha önceden. Ancak bunu yeni dönemde zorunlu sigortalı kapsamından çıkarttık. Ancak statülerinin devam etmesini isteyen şahıslar, kurucu ortakların muhakkak altı aylık süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Bağ-Kurlular arasında daha önceden gerçek anlamda geliri olmadığı halde, Bağ-Kur a tescili yapıldığı için Kurum a prim ödeme yükümlüsü olup, bunu daha önceden 2004 Sayılı İcra Kanunu na göre tahsil ediyordu, Bağ-Kur için diyorum bunu. Yeni dönemde belli istisnalar getirildi. Tarımsal faaliyetler gelirlerin ortalama aylık asgari ücretin altında kaldığını tespit edersek giderlerini, gelirlerinden düştükten sonra, yine vergiden muaf olan ve kendi adına bağımsız çalışan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ndan alacakları belgeye göre zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılıyor. Bunların gelirlerinden, giderlerini düştükten sonra, kalan gelirlerinin asgari ücretten daha aşağı olduğunu tespit edilmesi halinde, yine Bağ-Kurluların il dışına giriş ve dönüşlerinde refakatçilerine Sosyal Güvenlik Kurumu bunların giderlerini karşılayacak. Bu yukarıda saydıklarımızı tablolaştırırsak, karşımıza bu tablo çıkıyor. Özellikle Bağ-Kurluların prim oranlarının uzun vadeli sigorta kollarında % 21 sağlık için, toplamda % 40 yeni dönemde, % 33,5 la, % 39 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Bağ-Kurluların ilk tescilde sekiz ay beklemesi gerekirken, tekrar faaliyete başlaması halinde dört ay beklemesi gerekirken yeni dönemde bu 30 gün süreye indirildi. Bağ-Kurluların ve hak sahibi olanların sağlık yardımından faydalanabilmesi için muhakkak borcunun bulunmaması gerekiyordu. Yeni dönemde 60 güne kadar borcu olanlar için sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Yine acil hallerde, iş kazaları hallerinde kimin borcu olup, olmadığı araştırılmayacak. Bu birinci bölüm. Genel Sağlık Sigortası bölümüne geçeyim hemen ben. Şimdi genel sağlık sigortasıyla birlikte vatansız ve sığınmacılar da dahil, toplam nüfusumuzun tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldık. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle 18 yaşından küçük çocukların anne ve babalarının hak sahibi oldukları kişilerin çalışıp, çalışmadığına, geliri olup, olmadığına bakmaksızın bunlara sağlık yardımlarını yapıp, sağlık yardımlarını Hazine karşılayacak giderlerini. Genel sağlık sigortası primleri asgari ücretin üçte biriyle, asgari ücret arasında olanların primleri, asgari ücretin brüt üçte birinin % 12 si. Asgari ücretle, asgari ücretin iki katı arasındaysa, asgari ücretin % 12 ve brüt asgari ücretin iki katından fazla olanların da asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanacak. Genel Sağlık Sigortası Primi tahsil edilecek. Yararlanma için 30 gün yeterli olduğunu söylemiştik. Şahsi sağlık hizmeti verilecek olan kişiler var. Bunlar 18 Yaşını doldurmamış kişiler. Bakıma muhtaç kişiler. Acil haller. İş kazası, meslek hastalığı halleri ile bulaşıcı hastalıklarda özel sağlık meslek sunucuları ve resmi sağlık sunucularının hepsi sorgusuz, sualsiz sağlık hizmeti vermek zorunda. Yine Genel Sağlık Sigortası iş yerinden ayrıldıktan sonra, sigortasızlık niteliği biliyorsunuz 10 uncu günden sonra yitirilmiş oluyor. Ayrıldıktan önceki bir yıl içerisinde 90 gün Genel Sağlık Sigortası Primi ödemişse, toplamda 100 gün boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

9 Sağlık hizmetlerinin tespitinde, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu var. Bununla ilgili Yönetmelikte yayınlandı. Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerinden oluşuyor. Bunların toplantıları sonucu sağlık hizmet bedelleri belirleniyor. Yurt dışında tedavide bütün sigortalıların yurt dışında tedavi edilebilme imkanı getirildi. Eski haklarda herhangi bir değişiklik yok sağlık konusunda. Yine Yeşil Kartlar iki yıl, mevcut devlet memurları için de 5794 ile yeni bir hüküm koyduk, Geçici 12 nci maddesine. Üç yıl sonra devlet memurlarını genel sağlık sigortası kapsamına alacağız. Bu benim aslında sunumumun ikinci bölümü. Bu ilk bölümüydü Kısa Vadeli Sigorta Kolları ile ilgiliydi, Uzun Vadeli Sigorta Kolu. Bu da işverenlerin muamelatıyla ilgili. Bunu da hızlıca ben geçeyim. Bu işveren yükümlülükleri idare farizaları ve 5163 sayılı kanunla getirilen teşvik uygulamaları. İşveren yükümlülükleri biliyorsunuz bildirimler, primlerin ödenmesi, primlerin verilmesi, iş kolu kodunda değişikliklerin Kurum a bildirilmesi. İş yeri kayıt belgelerinin saklanması ve belgelerin ibrazı. İdari farizalarında bildirime ilişkin, idari farizaları, kayıt ibraz ve kayıt içerisine ilişkin müeyyideler ve bunlara yapılacak itirazların süreci ve Yargı yoluna başvurma Sayılı Kanun la getirilen teşvik uygulamalarında özürlü teşvik uygulaması yaş genç sigortalılar için sigorta uygulaması ve beş puanlık işveren payında indirim uygulaması. İşyerinin tanımında maddeye olan ve olmayan unsurları da eklemiş olduk yeni dönemde. 4/c lerde çalıştıranlar da işveren yükümlü olacak yeni dönemde. Alt işverenlikte muhakkak, alt işverenlikte yeni dönemde Çalışma Bakanlığı nın hazırladığı Resmi Gazetede yayınlandı. Bu muhakkak yazılı olması gerekiyor ve de uzmanlığı gerektiren bir iş olması gerekiyor alt işverenlik için. Alt işverenlerin de yeni dönemde işvereni ile yapmış oldukları sözleşmeyi Kurum umuza verme mükellefiyetleri var. İşyerinin bildirgesini, özellikle Ticaret Sicil Memurluklarında kuruluş aşamasında şirketlerin Kurum a verme yükümlülüğü yok. Bunun içerisinde Ticaret Sicil Memurlukları Kurum a vermekle yükümlü. Adi şirketlerde, şirkete yeni ortağın alınmasında takip eden on gün içerisinde, işyerinin başka bir yere nakledilmesi halinde on gün içerisinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde üç aylık süre içerisinde Kurum a bildirmekle yükümlü olacaklar. Özellikle sigortalı sayılanlarda yeni dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen film, tiyatro ve sahne sanatçıları, ses ve saz sanatçıları yeni dönemde 4/a kapsamına alındı ve büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılan yabancılar ve yabancıların yurt dışında sigortalı olmayanları ile Türk vatandaşları daha önceden topluluk sigortası kapsamındaydı. Yeni dönemde 4/a kapsamına aldık. 4/b sigortalılar açısından özellikle At Yarışları Kanunu na tabi jokeyleri, antrenörleri yeni dönemde 4/b kapsamına alındı. Bazı sigorta kollarına tabi olanlar var. Bunlar ceza ve infaz kurumlarında çalışan hükümlü ve tutuklular, çıraklar ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler. Meslek lisesi ve yüksek okul stajyer öğrencileri bunlar kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulacak. Yurt dışına götürülen sigortalılarla ilgili olarak, bunların uzun vadeli sigorta kollarının isteğe bağlı kısa ve sigorta primlerinde zorunlu tabi olduğunu söyledik. Sigortalı sayılmayanlarla ilgili olarak iki önemli değişiklik var. Buda tarımda kendi arazisinde bağımsız çalışanların, tarımsal faaliyet gelirlerinin giderlerini düştükten sonra, kalan net tutarın asgari ücretin altında kaldığını belgeleyenler ve Gelir Vergisi nden muaf, kendi adına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarların da aylık net geliri asgari ücretin azatlında olduklarını belgeleyenler sigortalı sayılmayacak yeni dönemde. Yeni dönemde sigortalıların bildirimiyle ilgili olarak, daha önce var olan temel kaydı devam ediyor. Sigortalılar çalıştırılmaya

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ)

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) 6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) Doç. Dr. Kenan ÖREN Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

DOSYA. 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler

DOSYA. 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler Prof. Dr. Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU Son zamanlarda bazı internet sitelerinde sosyal güvenlik sistemine ilişkin kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve elektronik ortamda

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

G E N E L G E 2011/50

G E N E L G E 2011/50 G E N E L G E 2011/50 İÇİNDEKİLER A- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ... 3 1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI... 3 1.1. İş Kazası... 3 2. MESLEK HASTALIĞI... 8 2.1. Kapsam ve Tanımı... 8 2. 2. Meslek

Detaylı

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM KADINLARA Rapor Mart 2008 KEİG Dizisi: Rapor Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir Sosyal Güvenlik Vaat Ediyor? Hazırlayan: KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: YENİ TORBA YASA TASARISI Yeni torba yasası ile birlikte bir çok alanda değişiklikler söz konusu.merakla beklenen 2014 torba yasasının içinde yer alan bütün maddeler şu şekilde.. Taşeron'da Yeni Düzenleme

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yrd. (A

Detaylı