Şirket Politikası Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket Politikası Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013"

Transkript

1 Doküman Numarası: 276-RP tur Şirket Politikası Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Basılı Nüshalar Kontrolsüzdür - Kullanım Öncesinde Yürürlük Tarihini Doğrulayın Birim: Hukuk Başlık: Yolsuzluğu Önleme Yetkilendiren: Kıdemli Başkan Yardımcısı - Baş Hukuk Müşaviri ve Sekreter 1. Durum 2. Amaç 1.1 Yeni politika 2.1 Bu politika Raytheon'un, Şirket adına global iş yapan kişilerin işlerini, doğruluk, dürüstlük ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ile 2010 tarihli İngiltere Rüşvet Kanunu (İngiltere Rüşvet Kanunu) gibi yürürlükteki kanunlara tam uyum halinde ve Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetle Mücadele konulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi dâhil olmak üzere yolsuzluğu önleme sözleşmelerine uygun biçimde yapmalarını sağlama konusundaki uzun vadeli kararlılığını yeniden doğrulamaktadır. Raytheon'un politikaları, süreçleri ve iç denetimleri, uyumu artırmak ve ihlalleri caydırmak, tespit etmek ve düzeltmek için geliştirilmiştir. İş Davranış Kurallarımız ile İş Etik ve Uyum programımız, Raytheon'un kendi liderlerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının kılavuz niteliğindeki iş değerlerimiz, ana etik ilkelerimiz, ilgili kanun ve yönetmelikler ile Şirket politika ve prosedürlerine göre çalışacağına dair beklentisini vurgulamaktadır. Bu politika, Raytheon'un global faaliyetlerini en yüksek etik standartlara göre ve yürürlükteki tüm kanunlara uygun biçimde yapmasını sağlamanın, liderlerin, her bir Şirket çalışanının ve bizi temsil etmek için görevlendirilen tüm kişilerin sorumluluğu olduğunu destekler niteliktedir. 3. Uygulanabilirlik 3.1 Bu politika, ABD'deki yerel ve ABD dışındaki veya yabancı Şirket İşletmeleri ile kontrol edilen İştirakler dâhil olmak üzere tüm Şirket birimleri için geçerlidir. 3.2 Kapsam Dahilindeki Tüm Kişiler, bu politikaya tâbidir. 3.3 Şirket tarafından görevlendirilen ve Şirkete hizmet sağlama ve herhangi bir resmi kuruluş veya resmi olmayan kuruluş, yetkili veya çalışan nezdinde Şirketi temsil etme ile ilgili herhangi bir görevi veya işlevi yerine getiren, satış temsilcileri, danışmanlar veya dengeleyici hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraf aracıları dâhil olmak üzere, üçüncü taraf olan Kapsam Dahilindeki Kişiler, hizmetleri veya diğer iş destek faaliyetlerini yerine getirme konusunda, bu politikanın yürürlükteki kısımlarına uyum sağladıklarını göstermek için, kendi kurumları içinde politikaları, prosedürleri ve iç denetimleri uygulamaktan sorumludurlar. Bu türden Kapsam Dahilindeki üçüncü taraf Kişileri görevlendiren Şirket İşletmeleri, bu politikanın (ve diğer ilgili Şirket politikalarının) kopyalarını, söz konusu Kapsam Dahilindeki Kişilere sağlamalıdır ve Baş Hukuk Müşavirliğine (OGC) danışarak, bu türden, Kapsam Dahilindeki üçüncü taraf Kişilerle yapılan sözleşmelerin yazılı alındı teyitlerini, denetim haklarını, uyum belgelerini ve gereken şekilde uyum eğitimini içermesini sağlamalıdır. Sayfa: 1

2 4. Tanımlar 4.1 İşletme Entegre Savunma Sistemleri (IDS); İstihbarat, Bilgi ve Hizmetler (IIS); Füze Sistemleri (MS) ve Uzay ve Havacılık Sistemlerine (SAS) ait tüm operasyonlar. 4.2 Şirket ABD'deki yerel ve yabancı İşletmeler ve kontrol edilen İştirakler dâhil olmak üzere, Raytheon Şirketi'nin tüm faal birimleri. 4.3 Kapsam Dahilindeki Kişiler Şirket tarafından istihdam edilen Raytheon liderleri, çalışanları ve iş ortakları ile bu politikanın Bölüm 3.3 kısmında açıklanan şekilde Raytheon tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar. 4.4 Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA), tadil edilen şekliyle Yabancı yetkililere yönelik rüşvetlerin ödenmesini engelleyen bir ABD kanunu. FCPA'nın kapsadığı unsurlar, yasadışı veya uygunsuz iş hediyeleri dâhil olmak üzere değerli herhangi bir şeyin, doğrudan veya dolaylı olarak, temsilciler veya aracılar yoluyla, yurtdışında ABD şirketlerinin işiyle bağlantılı olarak, yabancı yetkililere, işi elde etmek veya muhafaza etmek ya da uygunsuz bir iş avantajını güvenceye almak için teklif edilmesini veya verilmesini içerir. FCPA ayrıca rüşveti caydırmak ve tespit etmek (tüm ticari işlemleri yansıtan doğru defter ve kayıtlar dâhil) için, ABD anonim şirketlerinin etkili iç denetim sistemlerini sürdürmesini zorunlu kılan muhasebe hükümlerini de içerir. FCPA, mali işlemler için doğru ve şeffaf muhasebe kayıtlarının tutulmasını zorunlu kılar; bu sayede, yabancı kamu yetkililerine yönelik ödemeler bir şirketin defter ve kayıtlarında saklanamaz veya gizlenemez ve kayıtlar tüm işlemleri doğru ve şeffaf biçimde kaydetmek üzere, makul ayrıntıları içerecek şekilde tutulur. FCPA'nın ihlal edilmesi; hapis, para cezaları ve devlet ihalelerinden yasaklama dâhil olmak üzere cezai müeyyideler ile sonuçlanabilir. FCPA'nın defter ve kayıt hükümlerinin ihlallerine ilişkin cezalar, rüşvet hükümlerinin ihlalleri kadar ciddi olabilir. 4.5 OECD Sözleşmesi İmzalayan tarafların yabancı görevlilere rüşvet verilmesini suç haline getiren kanunları kabul etmesini zorunlu kılan Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetle Mücadele konulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sözleşmesi (1997). 21 Kasım 2012 itibarıyla, 40 devlet bu Sözleşmeyi imzalamıştır. 4.6 İngiltere Rüşvet Kanunu Rüşvet verilmesini, vaat edilmesini, teklif edilmesini, talep edilmesini veya alınmasının yanı sıra yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini suç haline getiren bir İngiltere kanunu. İngiltere Rüşvet Kanunu, şirketin ilişki içinde olduğu kişilerin (çalışanlar, aracılar, iş ortakları veya temsilciler gibi) rüşvet vermesini önleyememesine dair belirli bir kurumsal suç da oluşturmaktadır. Ayrıca, bu Kanun, kıdemli şirket yetkililerini, suçlardan herhangi birine ortak olarak değerlendirilmeleri halinde, yükümlü kılmaktadır. İngiltere Rüşvet Kanunu yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin yanı sıra özel sektörde rüşvet vermeyi de yasaklamaktadır. FCPA gibi, bu Kanun da sınırlar ötesinde geçerlidir; başka bir deyişle, İngiltere'de iş yapan şirketler ve çalışanları, İngiltere dışındaki suçlardan dolayı kovuşturmaya tabi tutulabilir. 4.7 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (2000) 10 Eylül 2013 tarihi itibariyle BM Sözleşmesini imzalayan 167 ülke, yerel kanunları henüz yolsuzluğu yasaklamamışsa, yolsuzluğu suç haline getiren kanunları oluşturmayı ve yolsuzluk suçunu işleyenlerin engellenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması dâhil olmak üzere yolsuzlukla mücadelede işbirliği yapmayı kabul etmiştir. Ülkeler, Sözleşme kapsamında, kovuşturmalarda kullanım için delillerin toplanması ve aktarılması konusunda belirli müşterek hukuki yardımı sağlamakla yükümlüdürler. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 2 / 7

3 5. Politika 5.1 Genel Temsilciler, danışmanlar ve diğer sözleşmeli üçüncü taraflar dâhil olmak üzere, Raytheon Şirketi'nin liderlerinin, çalışanlarının ve Kapsam Dahilindeki Kişilerin, FCPA'ya, İngiltere Rüşvet Kanununa ve tüm diğer ilgili yolsuzluğu önleme kanunlarına uyumunun sağlanması, Şirketin politikasıdır. Şirket, adil rekabeti oluşturan kuralların dışında uygunsuz bir avantaj temelinde değil, fiyat, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi ve çalışan ile alt yüklenicilerimizin becerilerine dayalı olarak rekabet etmektedir. Şirket, yolsuzluk ve ilgili sorunların yaygın olması, yerel kanun ve standartların karmaşık olması ve yasal standartlar ile yürütme politikalarının değişimden geçmesi nedeniyle, bu politikaya uyumun zor olabileceğinin farkındadır. Buna göre, duruma bağlı olarak, bu politikaya kesin bağlılık iş kaybı ile sonuçlanabilir. Buna rağmen, bu türden durumlar ortaya çıktığında, ilgili tüm kanunlara uymak ve Şirketin itibarını ve dürüstlüğünü korumak, temel ilkelerimizle çelişen işleri güvenceye almaktan daha önemlidir Raytheon bu politikanın Bölüm 8.2 kısmı kapsamında FCPA ve yürürlükteki diğer yolsuzluğu önleme kanunları ile uyumu sağlamak için tasarlanan Diğer İlgili Raytheon politikaları başlığı altında belirtilen bir dizi sağlam politika, süreç ve iç denetim geliştirmiştir. Bu politikayla birlikte, bu politikalar, süreçler ve iç denetimler, Raytheon ve çalışanlarının, Şirketin global faaliyetini gerçekleştirirken en yüksek doğruluk ve dürüstlük standartlarına bağlı kalmasını sağlamaktadır. Bu politikalar, prosedürler ve denetimler, Şirketin stratejik yönünün belirlenmesinde Raytheon'un liderlerinin ve Şirketin global işlerini yürüten tüm Raytheon çalışanlarının eylemlerine rehberlik etmektedir. Böylelikle, Raytheon'un çalışanları, müşterileri, aracıları, danışmanları, temsilcileri, tedarikçileri ve diğerleri, global faaliyetleri en yüksek etik standartlara göre ve Şirketin iş yaptığı yargı yetkisi alanlarındaki kanunlarla, yönetmeliklerle ve kurallarla uyumlu biçimde yürütme konusunda Şirkete güvenebilirler Raytheon, çalışanların ve diğerlerinin, etik ve uyum sorunları hakkında işle ilgili sorularını ve endişelerini ifade etmesini, kanun veya yönetmeliklerin, Şirket politikalarının, prosedürlerinin veya kurallarının ya da Raytheon'un İş Davranış Kuralları'nın ihlallerini veya şüpheli ihlallerini bildirmesini destekleyen ve buna izin veren serbest ve açık bir ortamı teşvik etmektedir Raytheon'un yolsuzluğu önleme çabaları, devamlı, sürekli ve düzenli biçimde gözden geçirilir ve gereken şekilde revize edilir. Süreç, iş geliştirmenin ilk aşamalarında başlar ve herhangi bir proje veya işin verilmesine ilişkin yaşam döngüsü boyunca sürer. Bu amaçla, Şirket yolsuzluğu önleme politikaları, prosedürleri ve denetimlerine yönelik devam eden öz değerlendirmeleri yapmayı sürdürür ve ardından bu yolsuzluğu önleme standartlarına uyumu, Raytheon Politikası, 56-RP İç Denetim kapsamında belirtilen şekilde, iç denetim yoluyla izler. Çalışanların bu politikanın Bölüm 8.2 kısmı içinde belirtilen politikalara, süreçlere ve iç denetimlere bağlı olması gerekirken, daha belirli yönlendirme için, yolsuzluğu önleme politikamızın önemli ilkeleri ve ilkeleri aşağıda verilmektedir. 5.2 İş Hediyeleri Güçlü ilişkiler, işlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için esastır. İş hediyelerinin, resmi ve ticari müşterilerle olan iş ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi için ara sıra verilmesi uygundur. Ancak, Şirket işleri yapılırken, Raytheon çalışanları, Şirketin itibarı üzerinde olumsuz etki doğurabilecek, uygunsuz bir iş avantajını talep etme veya diğer herhangi bir görevi suistimal şeklindeki intibadan dahi kaçınmalıdır. 97-RP sayılı, İş Hediyelerinin, Armağanların ve Diğer İkramların Teklif Edilmesi ve Kabul Edilmesi konulu Raytheon politikası, çalışanların bir iş hediyesi, armağanı veya başka bir ikramın teklif edilmesi, verilmesi veya alınması öncesinde izlemeleri gereken süreci ortaya koyar. Bu politikada belirli parasal sınırlar ve onay prosedürleri belirtilmiş olmasına rağmen, tüm çalışanlar herhangi bir iş hediyesi teklifinin aşağıdaki niteliklerde olmasını sağlamalıdır: (i) mütevazı ve durum için uygundur, (ii) iyi niyetli bir iş amacını taşır ve (iii) yürürlükteki tüm kanunlar, politikalar ve yönetmelikler ile uyumludur. Makul biçimde, uygunsuz bir iş avantajını elde etme veya koruma çabası olarak yorumlanabilecek veya Raytheon'u utandırabilecek ya da olumsuz biçimde etkileyebilecek bir iş hediyesi teklifinin yapılmasına veya sunulmasına asla izin verilemez. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 3 / 7

4 5.3 Siyasi Faaliyet ve Hayır Kurumlarına yönelik Katkılar Raytheon lobi faaliyetlerinde geçerli olan kanun ve etik yönetmeliklerine uyar ve siyasi partilere, görevlilere, adaylara, kuruluşlara ve hayır kurumlarına yönelik her türlü bir katkının meşru bir amaç taşımasını ve hiçbir şekilde uygunsuz bir iş avantajı elde etmek için kullanılmamasını sağlar. 197-RP, Federal Lobicilik Faaliyetleri, Raporlama ve İfşa konulu Raytheon politikası, lobicilikle ilgili uyuma ilişkin politikamızı belirtir. 117-RP, Kurumsal Katkılar ve Eş Hediyeler konulu Raytheon politikası, katkıların ve hediyelerin yönetimine ilişkin kılavuz ilkeleri sağlar; 74-RP, İş Etiği ve Davranış Kuralları ve İş Etik ve Uyum Programı ile 124-RP, Çıkar Çatışması konulu Raytheon politikalarına uyumun sağlanmasına yönelik bir süreç belirler. 5.4 Üçüncü Taraflar Raytheon global faaliyetlerini yürütürken sıklıkla üçüncü taraflarla çalışır. Ancak, Raytheon FCPA ve diğer yolsuzluğu önleme kanunları kapsamında sadece çalışanlarının eylemleri değil, ayrıca bu tür üçüncü tarafların eylemleri için de yükümlü olabilir. Raytheon, kendi aracısı, ortak girişim ortağı, tedarikçisi, yüklenicisi, distribütörü, bayisi veya diğer bir üçüncü tarafın uygunsuz bir faaliyetini öğrenmişse veya öğrenmiş olması gerekirse ve bu türden görevi suistimali önlemeye çalışmak için uygun tedbirleri almamışsa, bundan ötürü yükümlü olabilir. Buna göre, Şirket üçüncü taraflarla çalışma konusuna özel bir itina göstermeli ve bu politika ile uyumsuz bir davranışı sergileme girişiminde asla bulunmamalı veya üçüncü bir tarafın bunu yapmasına izin vermemelidir. Raytheon'un üzerinde denetim uyguladığı bir üçüncü tarafla anlaşma imzalamadan önce, Raytheon, uygun şekilde, üçüncü taraftan, yolsuzluğu önleme politikalarımıza ve Raytheon un İş Davranış Kurallarına uyması için bir mutabakat ve anlaşma konusunda teyit almalıdır. Belirli üçüncü taraflarla iş yapma konusundaki özel yönlendirmeler, , Uluslararası Temsilci ve Danışman Anlaşmalarının Yetkilendirilmesi ve İşleme Alınması, 21-RP, Uluslararası Satış Temsilcisi ve Danışmanlık Maliyetleri, Teklif Verme, Muhasebe ve Ödeme; 67-RP, Uluslararası Tedarik; 109-RP, Uluslararası Sınai İşbirliği (Dengeleme Anlaşmaları) ve Tedarik Zinciri dokümanı TC 004, Uluslararası Satın Alma Kayıt ve Şartları konulu Raytheon politikalarında görülebilir. 5.5 Durum Tespiti Hem iş ilişkisi öncesinde hem de bunun süresi boyunca, tüm üçüncü taraflar ve işlemleri konusunda uygun bir risk temelli durum tespiti yapmak Raytheon'ın politikasıdır. Şirket, uluslararası bir bileşeni olacak şekilde yapılan tüm ticari işlemler için, taraf ve işlemlere dair durum tespitine yönelik disiplinli bir süreç sağlayan, ayrıntılı ve kapsamlı prosedürler belirlemiştir. 251-RP, Uluslararası Taraflar ve İşlemler için Durum Tespiti konulu Raytheon politikasında açıklanan şekilde, durum tespiti, uluslararası işlemlerin yanı sıra, uluslararası aracılar ve temsilciler için de yapılmalıdır. Benzer şekilde, 67-RP, Uluslararası Tedarik konulu Raytheon politikası, uluslararası tedarikçiler ve yükleniciler için durum tespitinin yapılmasında izlenecek süreci ve prosedürleri ayrıntılandırır. Buna ek olarak, 109-RP, Uluslararası Sanayi İşbirliği (Dengeleyici Anlaşmalar) yürürlükteki kanun ve kurallara uyarken, uluslararası Dengeleyici Anlaşma gerekliliklerini karşılamaya yönelik süreci, sorumlulukları ve prosedürleri belirtir. Bu politikalar, Raytheon'un Şirket genelindeki Uluslararası Durum Tespiti Programının üç kritik bileşeni olup, bunlarla birlikte Yolsuzluğu Önleme Durum Tespiti Kılavuzu, İşletmeler ve Tedarik Zinciri, Sözleşmeler, Uyum, Finans ve Hukuk dâhil olmak üzere çeşitli kurumsal birimler arasında, yeterli iç denetimleri sağlamak üzere birimler arası işbirliğini zorunlu kılar. Raytheon'un durum tespit sürecinin temel taşı, durum tespiti süreci boyunca, proaktif biçimde tehlike işaretlerini belirlemek ve ardından olası yolsuzluk risklerini azaltmak için, bu sorunlara (uygun şekilde hukuk müşavirinin yardımıyla) değinilmesini sağlamaktır. Tüm durum tespiti gözden geçirmelerinin sonuçları belgelendirilir ve tüm Raytheon çalışanlarının gözden geçirmesi için, tüm durum tespiti sonuçlarına Şirket genelinde erişim sağlayan Raytheon'un 3D veri tabanına kaydedilir. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 4 / 7

5 5.6 Kolaylaştırma Ödemeleri Kolaylaştırma ödemeleri, sair suretle, vizelerin, çalışma izinlerinin veya gümrük çekim işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi rutin resmi işlemleri hızlandırmayı amaçlayan küçük ödemelerdir. Kolaylaştırma ödemeleri, bir iznin onaylanıp onaylanmayacağına veya bunun şartlarına dair bir karar gibi herhangi bir takdiri işlemi içermez. FCPA, kolaylaştırma ödemeleri için sınırlı bir istisnaya izin verse de, çoğu yolsuzluğu önleme kanunu buna izin vermez. Ayrıca, yasadışı bir rüşvet ve yasal bir kolaylaştırma ödemesi arasındaki ayrımın tespit edilebilmesi, deneyimli bir hukuk müşaviri için bile çok zor olabilir. Raytheon, kesin biçimde, kolaylaştırma ödemelerinin yapılmasını caydırmaktadır ve Havacılık ve Savunma Sektörüne ilişkin İş Etiği Küresel İlkelerini imzalayan bir taraf olarak, Raytheon, kolaylaştırma ödemelerinin kaldırılmaya çalışılmasını kabul etmiştir. Buna göre, bu politika ile kolaylaştırma ödemeleri yasaklanmaktadır ve kolaylaştırma ödemesine ilişkin herhangi bir talep derhal OGC'ye bildirilmelidir Bu politikaya yönelik herhangi bir istisna şunları zorunlu kılar: (1) yürürlükteki yolsuzluğu önleme kanunlarının, çevresel olguların ve şartların kapsamlı bir analizinden sonra OGC'den önceden alınan yazılı bir onay ve (2) Şirketin defter ve kayıtlarında kolaylaştırma ödemesi olarak açıkça işaretlenen ödemeye ilişkin uygun ve doğru bir muhasebe kaydı Kolaylaştırma ödemelerine ilişkin bu yasaklama, insanların fiziksel güvenliğini riske atmayı amaçlamaz. Herhangi bir Raytheon çalışanı, kişinin fiziksel güvenliğine yönelik makul bir tehdit teşkil eden bir kolaylaştırma ödemesini içeren bir durumla karşılaşırsa, çalışan, güvenliği sağlamak üzere bu politikayla, yerel kanun ve ABD kanunu ile uyumlu biçimde, makul adımları atmalıdır. Raytheon çalışanı, fiziksel güvenliğe yönelik yakın tehdidi çözebilmesiyle birlikte, bu olayı hemen OGC'ye bildirmelidir. 5.7 Defterler ve Kayıtlar Şirketin varlıklarına ait işlemleri ve tasarrufları adil ve doğru biçimde yansıtan defterleri, kayıtları ve hesapları oluşturmak ve sürdürmek Raytheon un politikasıdır. Tüm sözleşmeler ve belgeler, ilgili oldukları işlemleri doğru biçimde açıklamalı ve Şirketin defterlerine, kayıtlarına ya da hesaplarına hiçbir nedenle, hiçbir yanlış veya yanıltıcı giriş yapılmamalıdır. Ek olarak, Raytheon adına yapılan ödemeler, her türlü ödemenin niteliğini ve amacını kesin biçimde açıklamak üzere yeterli destekleyici belgeleri içermelidir. Doğru defterlerin ve kayıtların tutulmasına dair genel bilgiler, 17-RP, Maliyet Raporlaması Doğruluk Standartları konulu Raytheon politikasında görülebilir; diğer yandan, belirli defter ve kayıt gerekliliklerine uymaya ilişkin ayrıntılar, 247-RP, Defter-i Kebir Gereklilikleri konulu Raytheon politikasında görülebilir. 5.8 İhlaller ve Disiplin İşlemi Bu politikaya uyum zorunludur. Bu politikanın ihlal edilmesi, Şirket çalışanlarının iş akdinin feshine varabilecek disiplin işlemiyle veya üçüncü taraflarla olan iş ilişkisinin/ilişkilerinin feshiyle sonuçlanabilir. Yolsuzluğu önleme kanunlarının ihlalleri, bireyleri ayrıca idari ve cezai müeyyidelere tâbi kılabilir. Hiçbir çalışan, Şirketin işi kaybetmesiyle sonuçlanacak olsa dahi, rüşveti ödemeyi reddetme veya bu politikaya uyma nedeniyle olumsuz sonuçlara katlanmayacaktır. 5.9 İletişim ve Raporlama Bu politika, Raytheon'un yolsuzluğu önleme programının yönlendirici ilkelerini belirlemesine karşın, yolsuzluğun oluşabileceği her bir şartı karşılayan, kapsamlı bir politika olarak işlev göreceği anlamına gelmez. Bu politikanın Bölüm 3.3 kısmı içinde açıklanan şekilde, tüm çalışanların ve Kapsam Dahilindeki Kişilerin, bu politikada belirtilen ilkelerle ilgili belirli bir durum konusunda soruları olduğu takdirde, OGC veya Etik ve Uyum Ofisi (OEC) ile açık ve samimi biçimde konuşmaları teşvik edilmektedir. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 5 / 7

6 5.9.2 Bu politikada belirtilen Şirket standartlarının olası ihlallerinin oluştuğuna inanan çalışanlar konuyu OGC veya OEC'ye bildirecektir. Bildirimler şahsen, eposta veya telefon yoluyla doğrudan OGC avukatına veya Etik Görevlisine, isim vermeksizin veya gizlice Şirketin Etik yardım hattı veya FCPA web sitesi yoluyla yapılabilir. Potansiyel görev suistimalini bildiren bireylere karşı misilleme kanunen yasaktır ve Raytheon, iyi niyetli olarak potansiyel görev suistimalini bildiren çalışana karşı herhangi bir türdeki misillemeye müsamaha göstermeyecektir. 6. Eğitim 6.1 Her bir Raytheon İşletmesi, düzenli temel yolsuzlukla mücadele eğitiminin hem ABD'de hem de dışındaki tüm ilgili çalışanlarının tamamlamasını sağlamaktan sorumludur. Temel yolsuzlukla mücadele eğitimine ek olarak, İşletmelerin, birime özgü (örn. Finans, Tedarik Zinciri, Sözleşmeler) ek yolsuzlukla mücadele eğitimlerini uygun şekilde yürütmeleri teşvik edilmektedir. 6.2 Temel yolsuzlukla mücadele eğitimi ve ek eğitimin sağlanmasına ilişkin kaynaklar, FCPA Web sitesinde mevcuttur veya OGC ya da Etik ve Uyum Ofisi ile iletişim kurularak elde edilebilir. 7. Sorumluluklar 7.1 Her bir Şirket İşletmesinin Başkanı, Şirket işletmesi ve program yönetim ekiplerinin tüm üyeleri ve tüm birim liderleri kendi ilgili bölümleri içinde bu politikanın uygulanmasından ve uyumundan sorumludur. 7.2 Tüm Kapsam Dahilindeki Kişiler, bu politikanın hükümlerine uymaktan sorumludur. 7.3 Baş Hukuk Müşavirliği ile Etik ve Uyum Ofisi, bu politikaya ilişkin rehberliği ve eğitimi sağlayacaklardır. 8. İlgili Bilgiler 8.1 Raytheon Intranet Anasayfası çalışanların kendi işleriyle ilgili kurallara, yönetmeliklere veya politikalara, ayrıca ilgili formlara ve eğitim materyallerine erişebilmeleri için diğer çevrimiçi kaynaklara yönelik bağlantıları içerir. İş Etik ve Uyum Websitesi Raytheon'un kılavuz iş değerleri ve ana etik ilkeleri, kurumsal politikalar ve prosedürler, etik farkındalık eğitimi, uyum eğitimi ve Şirketin İş Etik ve Uyum Programı hakkındaki bilgileri sağlar. Çalışanlar ve diğer paydaşlar da Raytheon Etik Hattı ve Şirketin Etik Yetkilileri ile nasıl iletişim kurulacağı konusunda da bilgilendirilirler. Şirketin Masaüstü Etik ve Uyum Kaynak Merkezi ne bu siteden erişim sağlanır. 8.2 Diğer İlgili Raytheon Politikaları Doküman Numarası Politika Başlığı 3-RP 17-RP 21-RP 24-RP 32-RP 56-RP 58-RP 63-RP 67-RP 74-RP İş Seyahati, Toplantı, Eğlence ve Çeşitli Harcamalar Maliyet Kayıt Bütünlüğü Standartları Uluslararası Satış Temsilcisi ve Danışmanlık maliyetleri, Teklif Verme, bunların Muhasebesi ve Ödenmesi Kayıt Yönetimi Tekliflerin ve Sözleşme Dokümanlarının Gözden Geçirilmesi İç Denetim Mevcut ve Eski ABD Devleti Çalışanlarının İstihdamı Siyasi Katkıların, Ücretlerin, Savunma Malzemeleri / Hizmetlerinin Yabancı Satışlarını İçeren Komisyonların Raporlanması Uluslararası Tedarik İş Etiği ve Davranış Kuralları ile İş Etiği ve Uyum Programı Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 6 / 7

7 Doküman Numarası Politika Başlığı 93-RP 94-RP 96-RP 97-RP 109-RP 117-RP 124-RP 128-RP 138-RP 156-RP 197-RP 215-RP 247-RP 251-RP Banka Transferi Talepleri - Tüm ABD Doları Transferleri, Yabancı Para Birimi Transferleri ve Yabancı Para Birimi Limit Aşımları dâhil Banka Hesabı Yetkilendirmeleri Raytheon Ofis Lokasyonlarında Çeklerin, Tedavüldeki Para ve Madeni Paraların İşleme Alınması İş Hediyesi Tekliflerinin, Armağanlarının ve Diğer İkramların Teklif Edilmesi ve Kabul Edilmesi Uluslararası Sınai İşbirliği (Dengeleyici Anlaşmalar) Kurumsal Katkılar ve Eş Hediyeler Çıkar Çatışması İhracat, Yeniden İhraç ve İthalat Denetimi Finansal Raporlamada İç Denetim Satın Alma Kartı Programı Federal Lobicilik Faaliyetleri Raporlama ve İfşa Kurumsal Kart Programı Defter-i Kebir Gereklilikleri Uluslararası Taraflar ve İşlemler için Durum Tespiti Uluslararası Temsilci ve Danışman Anlaşmalarının Yetkilendirmesi ve İşlenmesi XX-RP Yabancı Vatandaş ve Üçüncü Ülke Vatandaşının İşe Alınması (taslak aşamasında) 8.3 Yukarıda atıfta bulunulan ilgili politika ve prosedürlerle ilgili tadilatlar dâhil olmak üzere, diğer Şirket politikaları ve prosedürleri, Şirketin Politikalar, Prosedürler ve Formlar intranet web sitesinde görülebilir. 8.4 Raytheon İş Etiği ve Uyum Web sitesi 8.5 Raytheon Hukuki FCPA Web sitesi 8.6 Raytheon İş Davranış Kuralları 8.7 Masaüstü Etik ve Uyum Kaynak Merkezi Doküman Sonu Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 7 / 7

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika

Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika Yürürlük Tarihi: Eylül 2015 Revizyon Tarihi: Ekim 2018 İç ve dış kullanım içindir. İçindekiler Bu Politika kimler için geçerlidir?... 3 Endişeler nasıl ortaya

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

1.3. Banka Adına Hareket Eden Veya Banka ya Hizmet Veren Kişi Ve Kuruluşların Yükümlülükleri... 4

1.3. Banka Adına Hareket Eden Veya Banka ya Hizmet Veren Kişi Ve Kuruluşların Yükümlülükleri... 4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. Amaç... 2 1.2. Kapsam... 2 2. TANIMLAR... 2 2.1. Rüşvet... 2 2.2. Yolsuzluk... 2 3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 3 1.1. Banka nın Yükümlülükleri... 3 1.2. Çalışanların

Detaylı

PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI Tüm Prysmian Group çalışanları, hangisi daha kısıtlayıcı ise onu dikkate alarak, Rüşvetle Mücadele Politikası veya görev aldıkları veya faaliyet gösterdikleri ülkelerde

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER MAGNA INTERNATIONAL INC. RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her türlü iş girişiminde ve her ülkede

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki her türlü iş girişiminde rüşvet veya uygunsuz ödeme

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

STANDART POLİTİKA POLİTİKA NO: REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11 KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

STANDART POLİTİKA POLİTİKA NO: REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11 KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11 Uyarı: Bu belgede yer alan bilgiler Kennametal Inc. ve/veya bir Kennametal Inc. iştirakinin mülkiyeti olup, özel bilgiler, ticari sırlar ve fikri mülkiyet hakları içerebilir.

Detaylı

TURKCELL TOPLULUĞU. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi

TURKCELL TOPLULUĞU. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi TURKCELL TOPLULUĞU Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi 1 İÇİNDEKİLER-I Rüşvet ve Yolsuzluk Nedir? Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Neden Önemlidir? Politika Kimi Kapsar? Sorumluluklarımız Nelerdir? Bildirim

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. nin

Detaylı

VESUVIUS plc. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

VESUVIUS plc. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Giriş VESUVIUS plc RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR Bu Politika iş etiği konusunda rehberlik sağlamak için hazırlanmıştır. Bu politika tüm Vesuvius şirketlerinin

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası : 1/ 5 1. Amaç Bu politikanın amacı rüşvetçilik ve yolsuzluk karşıtı politikaları ve davranışları tanımlanmak, rüşvetçilik ve yolsuzluk durumlarında Kuralkan ın bulunduğu konumu belirlemek ve bu mücadelede

Detaylı

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Amaç Abbott etik ve yasalara uyumlu bir şekilde işini yürütmeyi taahhüt etmektedir ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Aralık, 2018 Rev. 03

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Aralık, 2018 Rev. 03 TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Aralık, 2018 Rev. 03 BÜTÜNLÜK Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız

Detaylı

F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ

F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ 1 İçindekiler İcra Kurulu Başkanının Mesajı... 3 1. Genel kurallar... 4 1.1. Coface rüşvete karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır... 4 1.2. Tüzük

Detaylı

Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kuralları

Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kuralları Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kuralları İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Bu Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kurallarının Amacı... 3 3 Medicover in tedarikçileri ile ilişkileri... 3 3.1 İşçi ve insan hakları...

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI Sayfa 1 / 5 POLİTİKAYA GENEL BAKIŞ Bu politika PepsiCo nun Global Davranış Yasası ile birlikte, aşağıda belirtilen durumlar hakkında net bir çerçeve sunarak PepsiCo'nun tüm iş ilişkilerinde etik ve sorumlu

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

Greif Rüşvetle Mücadele Uyum Politikası

Greif Rüşvetle Mücadele Uyum Politikası Giriş Greif, Inc. ve ortak girişim şirketleri dâhil bağlı kuruluşları (birlikte Greif ) yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederler. Greif in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde

Detaylı

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir dilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve şirket dışı yayınlarda

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. (E-Tugra EBG Information Technologies and Services Corp.) BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi EBG-GPOL-01 03 20.05.2016

Detaylı

Garanti Bankası Tedarikçi Davranış İlkeleri

Garanti Bankası Tedarikçi Davranış İlkeleri Garanti Bankası Tedarikçi Davranış İlkeleri Şubat 2018 İçindekiler İçindekiler... 2 1. Giriş... 3 2. Amaç... 3 3. Kapsam... 3 4. Temel İlkeler... 4 4.1. Yasalara ve mevzuata uyum... 4 4.2. İnsan haklarına

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU

RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU Rönesans, kurulduğu günden bu yana tarafsızlık, adillik, şeffaflık, dürüstlük, güven ve iş ahlakı başta olmak üzere en üst düzeyde etik ilkeleri benimsemiş

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları. Satıştaki Aracılar- için Kısa Tanıtım

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları. Satıştaki Aracılar- için Kısa Tanıtım Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları Satıştaki Aracılar- için Kısa Tanıtım 1 ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLITIKALARI Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları Bu belge, ABD nin Yabancı

Detaylı

Etik ve Bütünlük. Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz

Etik ve Bütünlük. Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz Etik ve Bütünlük Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz i Üçüncü şahıslar ifadesiyle Syngenta veya bizim adımıza ürün veya hizmet tedarik eden kişileri ya da şirketleri kastetmekteyiz. ii Kamu görevlisi

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

TEİD. Etik ve İtibar Derneği

TEİD. Etik ve İtibar Derneği 3. TARAF RİSKLERİNİN ETKİN YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU Üçüncü taraf kabul politikası, Tarafını Tanı ve Üçüncü Taraf Risk Değerlendirmesi Etik ve İtibar Derneği TEİD *Bu sunumda yer alan yazılı ve sözlü görüş

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI... İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM...2 1.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ...3 1.2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...3 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER...3 2.1 SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ...3

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

BÖLÜM B - TEKLİF SAHİBİNİN ANKETİ BÖLÜM I: BİLGİ A. Şirket Detayları ve Genel Bilgiler

BÖLÜM B - TEKLİF SAHİBİNİN ANKETİ BÖLÜM I: BİLGİ A. Şirket Detayları ve Genel Bilgiler BÖLÜM B - TEKLİF SAHİBİNİN ANKETİ BÖLÜM I: BİLGİ A. Şirket Detayları ve Genel Bilgiler Şirket adı Ticari Ünvanı PRO-06-1 Formu (Mayıs 2018 versiyonu) T/17DOV/H92TMULTI/ANT/PRO/27-03-2019/1 Adres (genel

Detaylı

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası Sayfa 1/6 1. Amaç / Genel Bu doküman, Kuruluştaki ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, BGYS nin kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI BÜTÜNLÜK Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür.

Detaylı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bursa Teknik Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Güvenliği Alt Politikaları KURUMA ÖZEL BGYS-PL-02 0 / - 1 / 4 İÇİNDEKİLER 1. Amaç...2 2. Kapsam...2 3. Kayıtları...2 4. Tanımlamalar ve Kısaltmalar...2

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması

Detaylı

Medicover Rüşvetle Mücadele Politikası

Medicover Rüşvetle Mücadele Politikası Medicover Rüşvetle Mücadele Politikası 1 (10) İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Bu Politikanın Amacı... 3 3 Bu Politika kimleri kapsıyor?... 3 4 Tanımlar... 3 5 Rüşvet nedir ve neler yasaktır?... 3 6 Ticari Temsilciler...

Detaylı

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası 02-001.01 Genel Bakış: Aşağıda yer alan politikada, dünya çapındaki tüm Teva faaliyetleri için geçerli olan yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kanunlarıyla uyumun sağlanmasına yönelik kılavuz bilgiler sunulmaktadır.

Detaylı

Politika ve Prosedürler. İhbar Politikası

Politika ve Prosedürler. İhbar Politikası Politika ve Prosedürler Onaylayan: Grup CEO su Bölüm: Grup Şirket Sekreterliği İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Amaç... 3 3. Kapsam... 3 4. Politika... 3 5. Sorumluluk... 5 6. İhbar Hattı İletişim Bilgileri...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Çalışanlar için İş Ahlakı (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (12 Eylül 2011 tarih ve 8/2011

Detaylı

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası I Giriş Dürüstlük Flint Group'un yol gösterici ilkelerinden biridir ve Flint Group'a bağlı her çalışanın ve şirketin standartlarımızı ve beklentilerimizi

Detaylı

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Destekleyici Doküman Türleri Amaçlar Destekleyici doküman gerekliliklerinin anlaşılması Farklı tür destekleyici dokümanların ve bunların uygun kullanımının

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI KILAVUZU Politika Adı AKLAMAYA SIFIR TOLERANS (GLOBAL YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI) Politika No. 904 Kapsam Düz. No. 4 1 / 6 Onaylanan Sapmalar Tüm Dünya Evet Hayır X Kuruluş Onaylayan Önceki Sürüm Başlangıç

Detaylı

3- PROJENIN BAŞLATıLMASı: PROJE KAPSAM YÖNETIMI

3- PROJENIN BAŞLATıLMASı: PROJE KAPSAM YÖNETIMI 3- PROJENIN BAŞLATıLMASı: PROJE KAPSAM YÖNETIMI Y R D. D O Ç. D R. K E N A N G E N Ç O L PROJE BAŞLATMA BELGESININ OLUŞTURULMASı Proje başlatma belgesinin oluşturulması, projeyi resmi olarak onaylayan

Detaylı

İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı... 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar... 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi... 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması...

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Kurumsal Danışmanlık Hukuki Danışmanlık ve Uyum Hizmetlerimiz. Photos by Rawpixel on Unsplash

Kurumsal Danışmanlık Hukuki Danışmanlık ve Uyum Hizmetlerimiz. Photos by Rawpixel on Unsplash Kurumsal Danışmanlık Hukuki Danışmanlık ve Uyum Hizmetlerimiz Photos by Rawpixel on Unsplash 2019 Önsöz Sayın İlgili, Kurumsal hukuki danışmanlık ve uyum hizmetimizin kapsamını içerir dokümanımızı incelediğiniz

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 31 ARALIK 2010

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun Numarası : 5411

BANKACILIK KANUNU. Kanun Numarası : 5411 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Etik ilkeler Madde 75 Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.. Tanımlar 1.. Görevler ve Sorumluluklar 1..1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı 1..2. Rüşvet ve Yolsuzlukla

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ BU DOKÜMAN TERCÜME OLUP İNGİLİZCE ORJİNALİ İLE BİR CELİŞKİ OLMASI HALİNDE İNGİLİZCESİ GEREKLİDİR. HATALI UYGULAMALARDAN DÜNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı Çevresel ve Sosyal Planı leri, PR1 Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Mevzuların Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Çevre, Sağlık & Güvenlik ve Sosyal (ÇSGS) Yönetim Sistemi nin EBRD standartlarına göre hazırlanması

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER Ekim 2014 GİRİŞ Bu İlkeler BİLGİ nin tüm görevlileri, yöneticileri, tam zamanlı

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Politikası

AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Politikası AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 1- Amaç Bu politikanın amacı, Hazine Müsteşarlığı nın 27/04/2011 tarihli ve 2011/8 sayılı Sigorta Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin

Detaylı

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Giriş ve genel bakış... 1 1.1 Giriş ve Genel Politika Açıklaması... 1 1.2 Davranış Kuralları... 1 1.3 Sorularınız olduğunda -

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

GRI 101: Temel Strateji. Etik Kurallar ve İlkeler. Yönetişim. Paydaş Katılımı

GRI 101: Temel Strateji. Etik Kurallar ve İlkeler. Yönetişim. Paydaş Katılımı GRI İÇERİK ENDEKSİ 168 169 GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service kapsamında GRI içerik endeksinin açık bir şekilde raporda yer aldığını ve 102-40 - 102-49 arası bildirimlerin referanslarının

Detaylı

UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA

UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA (Hediyeler, Đkram ve Eğlence ile Siyasi ve Bağış Niteliğindeki Katkılar dâhildir) Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Politika Açıklaması...

Detaylı