Şirket Politikası Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket Politikası Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013"

Transkript

1 Doküman Numarası: 276-RP tur Şirket Politikası Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Basılı Nüshalar Kontrolsüzdür - Kullanım Öncesinde Yürürlük Tarihini Doğrulayın Birim: Hukuk Başlık: Yolsuzluğu Önleme Yetkilendiren: Kıdemli Başkan Yardımcısı - Baş Hukuk Müşaviri ve Sekreter 1. Durum 2. Amaç 1.1 Yeni politika 2.1 Bu politika Raytheon'un, Şirket adına global iş yapan kişilerin işlerini, doğruluk, dürüstlük ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ile 2010 tarihli İngiltere Rüşvet Kanunu (İngiltere Rüşvet Kanunu) gibi yürürlükteki kanunlara tam uyum halinde ve Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetle Mücadele konulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi dâhil olmak üzere yolsuzluğu önleme sözleşmelerine uygun biçimde yapmalarını sağlama konusundaki uzun vadeli kararlılığını yeniden doğrulamaktadır. Raytheon'un politikaları, süreçleri ve iç denetimleri, uyumu artırmak ve ihlalleri caydırmak, tespit etmek ve düzeltmek için geliştirilmiştir. İş Davranış Kurallarımız ile İş Etik ve Uyum programımız, Raytheon'un kendi liderlerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının kılavuz niteliğindeki iş değerlerimiz, ana etik ilkelerimiz, ilgili kanun ve yönetmelikler ile Şirket politika ve prosedürlerine göre çalışacağına dair beklentisini vurgulamaktadır. Bu politika, Raytheon'un global faaliyetlerini en yüksek etik standartlara göre ve yürürlükteki tüm kanunlara uygun biçimde yapmasını sağlamanın, liderlerin, her bir Şirket çalışanının ve bizi temsil etmek için görevlendirilen tüm kişilerin sorumluluğu olduğunu destekler niteliktedir. 3. Uygulanabilirlik 3.1 Bu politika, ABD'deki yerel ve ABD dışındaki veya yabancı Şirket İşletmeleri ile kontrol edilen İştirakler dâhil olmak üzere tüm Şirket birimleri için geçerlidir. 3.2 Kapsam Dahilindeki Tüm Kişiler, bu politikaya tâbidir. 3.3 Şirket tarafından görevlendirilen ve Şirkete hizmet sağlama ve herhangi bir resmi kuruluş veya resmi olmayan kuruluş, yetkili veya çalışan nezdinde Şirketi temsil etme ile ilgili herhangi bir görevi veya işlevi yerine getiren, satış temsilcileri, danışmanlar veya dengeleyici hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraf aracıları dâhil olmak üzere, üçüncü taraf olan Kapsam Dahilindeki Kişiler, hizmetleri veya diğer iş destek faaliyetlerini yerine getirme konusunda, bu politikanın yürürlükteki kısımlarına uyum sağladıklarını göstermek için, kendi kurumları içinde politikaları, prosedürleri ve iç denetimleri uygulamaktan sorumludurlar. Bu türden Kapsam Dahilindeki üçüncü taraf Kişileri görevlendiren Şirket İşletmeleri, bu politikanın (ve diğer ilgili Şirket politikalarının) kopyalarını, söz konusu Kapsam Dahilindeki Kişilere sağlamalıdır ve Baş Hukuk Müşavirliğine (OGC) danışarak, bu türden, Kapsam Dahilindeki üçüncü taraf Kişilerle yapılan sözleşmelerin yazılı alındı teyitlerini, denetim haklarını, uyum belgelerini ve gereken şekilde uyum eğitimini içermesini sağlamalıdır. Sayfa: 1

2 4. Tanımlar 4.1 İşletme Entegre Savunma Sistemleri (IDS); İstihbarat, Bilgi ve Hizmetler (IIS); Füze Sistemleri (MS) ve Uzay ve Havacılık Sistemlerine (SAS) ait tüm operasyonlar. 4.2 Şirket ABD'deki yerel ve yabancı İşletmeler ve kontrol edilen İştirakler dâhil olmak üzere, Raytheon Şirketi'nin tüm faal birimleri. 4.3 Kapsam Dahilindeki Kişiler Şirket tarafından istihdam edilen Raytheon liderleri, çalışanları ve iş ortakları ile bu politikanın Bölüm 3.3 kısmında açıklanan şekilde Raytheon tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar. 4.4 Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA), tadil edilen şekliyle Yabancı yetkililere yönelik rüşvetlerin ödenmesini engelleyen bir ABD kanunu. FCPA'nın kapsadığı unsurlar, yasadışı veya uygunsuz iş hediyeleri dâhil olmak üzere değerli herhangi bir şeyin, doğrudan veya dolaylı olarak, temsilciler veya aracılar yoluyla, yurtdışında ABD şirketlerinin işiyle bağlantılı olarak, yabancı yetkililere, işi elde etmek veya muhafaza etmek ya da uygunsuz bir iş avantajını güvenceye almak için teklif edilmesini veya verilmesini içerir. FCPA ayrıca rüşveti caydırmak ve tespit etmek (tüm ticari işlemleri yansıtan doğru defter ve kayıtlar dâhil) için, ABD anonim şirketlerinin etkili iç denetim sistemlerini sürdürmesini zorunlu kılan muhasebe hükümlerini de içerir. FCPA, mali işlemler için doğru ve şeffaf muhasebe kayıtlarının tutulmasını zorunlu kılar; bu sayede, yabancı kamu yetkililerine yönelik ödemeler bir şirketin defter ve kayıtlarında saklanamaz veya gizlenemez ve kayıtlar tüm işlemleri doğru ve şeffaf biçimde kaydetmek üzere, makul ayrıntıları içerecek şekilde tutulur. FCPA'nın ihlal edilmesi; hapis, para cezaları ve devlet ihalelerinden yasaklama dâhil olmak üzere cezai müeyyideler ile sonuçlanabilir. FCPA'nın defter ve kayıt hükümlerinin ihlallerine ilişkin cezalar, rüşvet hükümlerinin ihlalleri kadar ciddi olabilir. 4.5 OECD Sözleşmesi İmzalayan tarafların yabancı görevlilere rüşvet verilmesini suç haline getiren kanunları kabul etmesini zorunlu kılan Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetle Mücadele konulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sözleşmesi (1997). 21 Kasım 2012 itibarıyla, 40 devlet bu Sözleşmeyi imzalamıştır. 4.6 İngiltere Rüşvet Kanunu Rüşvet verilmesini, vaat edilmesini, teklif edilmesini, talep edilmesini veya alınmasının yanı sıra yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini suç haline getiren bir İngiltere kanunu. İngiltere Rüşvet Kanunu, şirketin ilişki içinde olduğu kişilerin (çalışanlar, aracılar, iş ortakları veya temsilciler gibi) rüşvet vermesini önleyememesine dair belirli bir kurumsal suç da oluşturmaktadır. Ayrıca, bu Kanun, kıdemli şirket yetkililerini, suçlardan herhangi birine ortak olarak değerlendirilmeleri halinde, yükümlü kılmaktadır. İngiltere Rüşvet Kanunu yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin yanı sıra özel sektörde rüşvet vermeyi de yasaklamaktadır. FCPA gibi, bu Kanun da sınırlar ötesinde geçerlidir; başka bir deyişle, İngiltere'de iş yapan şirketler ve çalışanları, İngiltere dışındaki suçlardan dolayı kovuşturmaya tabi tutulabilir. 4.7 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (2000) 10 Eylül 2013 tarihi itibariyle BM Sözleşmesini imzalayan 167 ülke, yerel kanunları henüz yolsuzluğu yasaklamamışsa, yolsuzluğu suç haline getiren kanunları oluşturmayı ve yolsuzluk suçunu işleyenlerin engellenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması dâhil olmak üzere yolsuzlukla mücadelede işbirliği yapmayı kabul etmiştir. Ülkeler, Sözleşme kapsamında, kovuşturmalarda kullanım için delillerin toplanması ve aktarılması konusunda belirli müşterek hukuki yardımı sağlamakla yükümlüdürler. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 2 / 7

3 5. Politika 5.1 Genel Temsilciler, danışmanlar ve diğer sözleşmeli üçüncü taraflar dâhil olmak üzere, Raytheon Şirketi'nin liderlerinin, çalışanlarının ve Kapsam Dahilindeki Kişilerin, FCPA'ya, İngiltere Rüşvet Kanununa ve tüm diğer ilgili yolsuzluğu önleme kanunlarına uyumunun sağlanması, Şirketin politikasıdır. Şirket, adil rekabeti oluşturan kuralların dışında uygunsuz bir avantaj temelinde değil, fiyat, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi ve çalışan ile alt yüklenicilerimizin becerilerine dayalı olarak rekabet etmektedir. Şirket, yolsuzluk ve ilgili sorunların yaygın olması, yerel kanun ve standartların karmaşık olması ve yasal standartlar ile yürütme politikalarının değişimden geçmesi nedeniyle, bu politikaya uyumun zor olabileceğinin farkındadır. Buna göre, duruma bağlı olarak, bu politikaya kesin bağlılık iş kaybı ile sonuçlanabilir. Buna rağmen, bu türden durumlar ortaya çıktığında, ilgili tüm kanunlara uymak ve Şirketin itibarını ve dürüstlüğünü korumak, temel ilkelerimizle çelişen işleri güvenceye almaktan daha önemlidir Raytheon bu politikanın Bölüm 8.2 kısmı kapsamında FCPA ve yürürlükteki diğer yolsuzluğu önleme kanunları ile uyumu sağlamak için tasarlanan Diğer İlgili Raytheon politikaları başlığı altında belirtilen bir dizi sağlam politika, süreç ve iç denetim geliştirmiştir. Bu politikayla birlikte, bu politikalar, süreçler ve iç denetimler, Raytheon ve çalışanlarının, Şirketin global faaliyetini gerçekleştirirken en yüksek doğruluk ve dürüstlük standartlarına bağlı kalmasını sağlamaktadır. Bu politikalar, prosedürler ve denetimler, Şirketin stratejik yönünün belirlenmesinde Raytheon'un liderlerinin ve Şirketin global işlerini yürüten tüm Raytheon çalışanlarının eylemlerine rehberlik etmektedir. Böylelikle, Raytheon'un çalışanları, müşterileri, aracıları, danışmanları, temsilcileri, tedarikçileri ve diğerleri, global faaliyetleri en yüksek etik standartlara göre ve Şirketin iş yaptığı yargı yetkisi alanlarındaki kanunlarla, yönetmeliklerle ve kurallarla uyumlu biçimde yürütme konusunda Şirkete güvenebilirler Raytheon, çalışanların ve diğerlerinin, etik ve uyum sorunları hakkında işle ilgili sorularını ve endişelerini ifade etmesini, kanun veya yönetmeliklerin, Şirket politikalarının, prosedürlerinin veya kurallarının ya da Raytheon'un İş Davranış Kuralları'nın ihlallerini veya şüpheli ihlallerini bildirmesini destekleyen ve buna izin veren serbest ve açık bir ortamı teşvik etmektedir Raytheon'un yolsuzluğu önleme çabaları, devamlı, sürekli ve düzenli biçimde gözden geçirilir ve gereken şekilde revize edilir. Süreç, iş geliştirmenin ilk aşamalarında başlar ve herhangi bir proje veya işin verilmesine ilişkin yaşam döngüsü boyunca sürer. Bu amaçla, Şirket yolsuzluğu önleme politikaları, prosedürleri ve denetimlerine yönelik devam eden öz değerlendirmeleri yapmayı sürdürür ve ardından bu yolsuzluğu önleme standartlarına uyumu, Raytheon Politikası, 56-RP İç Denetim kapsamında belirtilen şekilde, iç denetim yoluyla izler. Çalışanların bu politikanın Bölüm 8.2 kısmı içinde belirtilen politikalara, süreçlere ve iç denetimlere bağlı olması gerekirken, daha belirli yönlendirme için, yolsuzluğu önleme politikamızın önemli ilkeleri ve ilkeleri aşağıda verilmektedir. 5.2 İş Hediyeleri Güçlü ilişkiler, işlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için esastır. İş hediyelerinin, resmi ve ticari müşterilerle olan iş ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi için ara sıra verilmesi uygundur. Ancak, Şirket işleri yapılırken, Raytheon çalışanları, Şirketin itibarı üzerinde olumsuz etki doğurabilecek, uygunsuz bir iş avantajını talep etme veya diğer herhangi bir görevi suistimal şeklindeki intibadan dahi kaçınmalıdır. 97-RP sayılı, İş Hediyelerinin, Armağanların ve Diğer İkramların Teklif Edilmesi ve Kabul Edilmesi konulu Raytheon politikası, çalışanların bir iş hediyesi, armağanı veya başka bir ikramın teklif edilmesi, verilmesi veya alınması öncesinde izlemeleri gereken süreci ortaya koyar. Bu politikada belirli parasal sınırlar ve onay prosedürleri belirtilmiş olmasına rağmen, tüm çalışanlar herhangi bir iş hediyesi teklifinin aşağıdaki niteliklerde olmasını sağlamalıdır: (i) mütevazı ve durum için uygundur, (ii) iyi niyetli bir iş amacını taşır ve (iii) yürürlükteki tüm kanunlar, politikalar ve yönetmelikler ile uyumludur. Makul biçimde, uygunsuz bir iş avantajını elde etme veya koruma çabası olarak yorumlanabilecek veya Raytheon'u utandırabilecek ya da olumsuz biçimde etkileyebilecek bir iş hediyesi teklifinin yapılmasına veya sunulmasına asla izin verilemez. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 3 / 7

4 5.3 Siyasi Faaliyet ve Hayır Kurumlarına yönelik Katkılar Raytheon lobi faaliyetlerinde geçerli olan kanun ve etik yönetmeliklerine uyar ve siyasi partilere, görevlilere, adaylara, kuruluşlara ve hayır kurumlarına yönelik her türlü bir katkının meşru bir amaç taşımasını ve hiçbir şekilde uygunsuz bir iş avantajı elde etmek için kullanılmamasını sağlar. 197-RP, Federal Lobicilik Faaliyetleri, Raporlama ve İfşa konulu Raytheon politikası, lobicilikle ilgili uyuma ilişkin politikamızı belirtir. 117-RP, Kurumsal Katkılar ve Eş Hediyeler konulu Raytheon politikası, katkıların ve hediyelerin yönetimine ilişkin kılavuz ilkeleri sağlar; 74-RP, İş Etiği ve Davranış Kuralları ve İş Etik ve Uyum Programı ile 124-RP, Çıkar Çatışması konulu Raytheon politikalarına uyumun sağlanmasına yönelik bir süreç belirler. 5.4 Üçüncü Taraflar Raytheon global faaliyetlerini yürütürken sıklıkla üçüncü taraflarla çalışır. Ancak, Raytheon FCPA ve diğer yolsuzluğu önleme kanunları kapsamında sadece çalışanlarının eylemleri değil, ayrıca bu tür üçüncü tarafların eylemleri için de yükümlü olabilir. Raytheon, kendi aracısı, ortak girişim ortağı, tedarikçisi, yüklenicisi, distribütörü, bayisi veya diğer bir üçüncü tarafın uygunsuz bir faaliyetini öğrenmişse veya öğrenmiş olması gerekirse ve bu türden görevi suistimali önlemeye çalışmak için uygun tedbirleri almamışsa, bundan ötürü yükümlü olabilir. Buna göre, Şirket üçüncü taraflarla çalışma konusuna özel bir itina göstermeli ve bu politika ile uyumsuz bir davranışı sergileme girişiminde asla bulunmamalı veya üçüncü bir tarafın bunu yapmasına izin vermemelidir. Raytheon'un üzerinde denetim uyguladığı bir üçüncü tarafla anlaşma imzalamadan önce, Raytheon, uygun şekilde, üçüncü taraftan, yolsuzluğu önleme politikalarımıza ve Raytheon un İş Davranış Kurallarına uyması için bir mutabakat ve anlaşma konusunda teyit almalıdır. Belirli üçüncü taraflarla iş yapma konusundaki özel yönlendirmeler, , Uluslararası Temsilci ve Danışman Anlaşmalarının Yetkilendirilmesi ve İşleme Alınması, 21-RP, Uluslararası Satış Temsilcisi ve Danışmanlık Maliyetleri, Teklif Verme, Muhasebe ve Ödeme; 67-RP, Uluslararası Tedarik; 109-RP, Uluslararası Sınai İşbirliği (Dengeleme Anlaşmaları) ve Tedarik Zinciri dokümanı TC 004, Uluslararası Satın Alma Kayıt ve Şartları konulu Raytheon politikalarında görülebilir. 5.5 Durum Tespiti Hem iş ilişkisi öncesinde hem de bunun süresi boyunca, tüm üçüncü taraflar ve işlemleri konusunda uygun bir risk temelli durum tespiti yapmak Raytheon'ın politikasıdır. Şirket, uluslararası bir bileşeni olacak şekilde yapılan tüm ticari işlemler için, taraf ve işlemlere dair durum tespitine yönelik disiplinli bir süreç sağlayan, ayrıntılı ve kapsamlı prosedürler belirlemiştir. 251-RP, Uluslararası Taraflar ve İşlemler için Durum Tespiti konulu Raytheon politikasında açıklanan şekilde, durum tespiti, uluslararası işlemlerin yanı sıra, uluslararası aracılar ve temsilciler için de yapılmalıdır. Benzer şekilde, 67-RP, Uluslararası Tedarik konulu Raytheon politikası, uluslararası tedarikçiler ve yükleniciler için durum tespitinin yapılmasında izlenecek süreci ve prosedürleri ayrıntılandırır. Buna ek olarak, 109-RP, Uluslararası Sanayi İşbirliği (Dengeleyici Anlaşmalar) yürürlükteki kanun ve kurallara uyarken, uluslararası Dengeleyici Anlaşma gerekliliklerini karşılamaya yönelik süreci, sorumlulukları ve prosedürleri belirtir. Bu politikalar, Raytheon'un Şirket genelindeki Uluslararası Durum Tespiti Programının üç kritik bileşeni olup, bunlarla birlikte Yolsuzluğu Önleme Durum Tespiti Kılavuzu, İşletmeler ve Tedarik Zinciri, Sözleşmeler, Uyum, Finans ve Hukuk dâhil olmak üzere çeşitli kurumsal birimler arasında, yeterli iç denetimleri sağlamak üzere birimler arası işbirliğini zorunlu kılar. Raytheon'un durum tespit sürecinin temel taşı, durum tespiti süreci boyunca, proaktif biçimde tehlike işaretlerini belirlemek ve ardından olası yolsuzluk risklerini azaltmak için, bu sorunlara (uygun şekilde hukuk müşavirinin yardımıyla) değinilmesini sağlamaktır. Tüm durum tespiti gözden geçirmelerinin sonuçları belgelendirilir ve tüm Raytheon çalışanlarının gözden geçirmesi için, tüm durum tespiti sonuçlarına Şirket genelinde erişim sağlayan Raytheon'un 3D veri tabanına kaydedilir. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 4 / 7

5 5.6 Kolaylaştırma Ödemeleri Kolaylaştırma ödemeleri, sair suretle, vizelerin, çalışma izinlerinin veya gümrük çekim işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi rutin resmi işlemleri hızlandırmayı amaçlayan küçük ödemelerdir. Kolaylaştırma ödemeleri, bir iznin onaylanıp onaylanmayacağına veya bunun şartlarına dair bir karar gibi herhangi bir takdiri işlemi içermez. FCPA, kolaylaştırma ödemeleri için sınırlı bir istisnaya izin verse de, çoğu yolsuzluğu önleme kanunu buna izin vermez. Ayrıca, yasadışı bir rüşvet ve yasal bir kolaylaştırma ödemesi arasındaki ayrımın tespit edilebilmesi, deneyimli bir hukuk müşaviri için bile çok zor olabilir. Raytheon, kesin biçimde, kolaylaştırma ödemelerinin yapılmasını caydırmaktadır ve Havacılık ve Savunma Sektörüne ilişkin İş Etiği Küresel İlkelerini imzalayan bir taraf olarak, Raytheon, kolaylaştırma ödemelerinin kaldırılmaya çalışılmasını kabul etmiştir. Buna göre, bu politika ile kolaylaştırma ödemeleri yasaklanmaktadır ve kolaylaştırma ödemesine ilişkin herhangi bir talep derhal OGC'ye bildirilmelidir Bu politikaya yönelik herhangi bir istisna şunları zorunlu kılar: (1) yürürlükteki yolsuzluğu önleme kanunlarının, çevresel olguların ve şartların kapsamlı bir analizinden sonra OGC'den önceden alınan yazılı bir onay ve (2) Şirketin defter ve kayıtlarında kolaylaştırma ödemesi olarak açıkça işaretlenen ödemeye ilişkin uygun ve doğru bir muhasebe kaydı Kolaylaştırma ödemelerine ilişkin bu yasaklama, insanların fiziksel güvenliğini riske atmayı amaçlamaz. Herhangi bir Raytheon çalışanı, kişinin fiziksel güvenliğine yönelik makul bir tehdit teşkil eden bir kolaylaştırma ödemesini içeren bir durumla karşılaşırsa, çalışan, güvenliği sağlamak üzere bu politikayla, yerel kanun ve ABD kanunu ile uyumlu biçimde, makul adımları atmalıdır. Raytheon çalışanı, fiziksel güvenliğe yönelik yakın tehdidi çözebilmesiyle birlikte, bu olayı hemen OGC'ye bildirmelidir. 5.7 Defterler ve Kayıtlar Şirketin varlıklarına ait işlemleri ve tasarrufları adil ve doğru biçimde yansıtan defterleri, kayıtları ve hesapları oluşturmak ve sürdürmek Raytheon un politikasıdır. Tüm sözleşmeler ve belgeler, ilgili oldukları işlemleri doğru biçimde açıklamalı ve Şirketin defterlerine, kayıtlarına ya da hesaplarına hiçbir nedenle, hiçbir yanlış veya yanıltıcı giriş yapılmamalıdır. Ek olarak, Raytheon adına yapılan ödemeler, her türlü ödemenin niteliğini ve amacını kesin biçimde açıklamak üzere yeterli destekleyici belgeleri içermelidir. Doğru defterlerin ve kayıtların tutulmasına dair genel bilgiler, 17-RP, Maliyet Raporlaması Doğruluk Standartları konulu Raytheon politikasında görülebilir; diğer yandan, belirli defter ve kayıt gerekliliklerine uymaya ilişkin ayrıntılar, 247-RP, Defter-i Kebir Gereklilikleri konulu Raytheon politikasında görülebilir. 5.8 İhlaller ve Disiplin İşlemi Bu politikaya uyum zorunludur. Bu politikanın ihlal edilmesi, Şirket çalışanlarının iş akdinin feshine varabilecek disiplin işlemiyle veya üçüncü taraflarla olan iş ilişkisinin/ilişkilerinin feshiyle sonuçlanabilir. Yolsuzluğu önleme kanunlarının ihlalleri, bireyleri ayrıca idari ve cezai müeyyidelere tâbi kılabilir. Hiçbir çalışan, Şirketin işi kaybetmesiyle sonuçlanacak olsa dahi, rüşveti ödemeyi reddetme veya bu politikaya uyma nedeniyle olumsuz sonuçlara katlanmayacaktır. 5.9 İletişim ve Raporlama Bu politika, Raytheon'un yolsuzluğu önleme programının yönlendirici ilkelerini belirlemesine karşın, yolsuzluğun oluşabileceği her bir şartı karşılayan, kapsamlı bir politika olarak işlev göreceği anlamına gelmez. Bu politikanın Bölüm 3.3 kısmı içinde açıklanan şekilde, tüm çalışanların ve Kapsam Dahilindeki Kişilerin, bu politikada belirtilen ilkelerle ilgili belirli bir durum konusunda soruları olduğu takdirde, OGC veya Etik ve Uyum Ofisi (OEC) ile açık ve samimi biçimde konuşmaları teşvik edilmektedir. Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 5 / 7

6 5.9.2 Bu politikada belirtilen Şirket standartlarının olası ihlallerinin oluştuğuna inanan çalışanlar konuyu OGC veya OEC'ye bildirecektir. Bildirimler şahsen, eposta veya telefon yoluyla doğrudan OGC avukatına veya Etik Görevlisine, isim vermeksizin veya gizlice Şirketin Etik yardım hattı veya FCPA web sitesi yoluyla yapılabilir. Potansiyel görev suistimalini bildiren bireylere karşı misilleme kanunen yasaktır ve Raytheon, iyi niyetli olarak potansiyel görev suistimalini bildiren çalışana karşı herhangi bir türdeki misillemeye müsamaha göstermeyecektir. 6. Eğitim 6.1 Her bir Raytheon İşletmesi, düzenli temel yolsuzlukla mücadele eğitiminin hem ABD'de hem de dışındaki tüm ilgili çalışanlarının tamamlamasını sağlamaktan sorumludur. Temel yolsuzlukla mücadele eğitimine ek olarak, İşletmelerin, birime özgü (örn. Finans, Tedarik Zinciri, Sözleşmeler) ek yolsuzlukla mücadele eğitimlerini uygun şekilde yürütmeleri teşvik edilmektedir. 6.2 Temel yolsuzlukla mücadele eğitimi ve ek eğitimin sağlanmasına ilişkin kaynaklar, FCPA Web sitesinde mevcuttur veya OGC ya da Etik ve Uyum Ofisi ile iletişim kurularak elde edilebilir. 7. Sorumluluklar 7.1 Her bir Şirket İşletmesinin Başkanı, Şirket işletmesi ve program yönetim ekiplerinin tüm üyeleri ve tüm birim liderleri kendi ilgili bölümleri içinde bu politikanın uygulanmasından ve uyumundan sorumludur. 7.2 Tüm Kapsam Dahilindeki Kişiler, bu politikanın hükümlerine uymaktan sorumludur. 7.3 Baş Hukuk Müşavirliği ile Etik ve Uyum Ofisi, bu politikaya ilişkin rehberliği ve eğitimi sağlayacaklardır. 8. İlgili Bilgiler 8.1 Raytheon Intranet Anasayfası çalışanların kendi işleriyle ilgili kurallara, yönetmeliklere veya politikalara, ayrıca ilgili formlara ve eğitim materyallerine erişebilmeleri için diğer çevrimiçi kaynaklara yönelik bağlantıları içerir. İş Etik ve Uyum Websitesi Raytheon'un kılavuz iş değerleri ve ana etik ilkeleri, kurumsal politikalar ve prosedürler, etik farkındalık eğitimi, uyum eğitimi ve Şirketin İş Etik ve Uyum Programı hakkındaki bilgileri sağlar. Çalışanlar ve diğer paydaşlar da Raytheon Etik Hattı ve Şirketin Etik Yetkilileri ile nasıl iletişim kurulacağı konusunda da bilgilendirilirler. Şirketin Masaüstü Etik ve Uyum Kaynak Merkezi ne bu siteden erişim sağlanır. 8.2 Diğer İlgili Raytheon Politikaları Doküman Numarası Politika Başlığı 3-RP 17-RP 21-RP 24-RP 32-RP 56-RP 58-RP 63-RP 67-RP 74-RP İş Seyahati, Toplantı, Eğlence ve Çeşitli Harcamalar Maliyet Kayıt Bütünlüğü Standartları Uluslararası Satış Temsilcisi ve Danışmanlık maliyetleri, Teklif Verme, bunların Muhasebesi ve Ödenmesi Kayıt Yönetimi Tekliflerin ve Sözleşme Dokümanlarının Gözden Geçirilmesi İç Denetim Mevcut ve Eski ABD Devleti Çalışanlarının İstihdamı Siyasi Katkıların, Ücretlerin, Savunma Malzemeleri / Hizmetlerinin Yabancı Satışlarını İçeren Komisyonların Raporlanması Uluslararası Tedarik İş Etiği ve Davranış Kuralları ile İş Etiği ve Uyum Programı Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 6 / 7

7 Doküman Numarası Politika Başlığı 93-RP 94-RP 96-RP 97-RP 109-RP 117-RP 124-RP 128-RP 138-RP 156-RP 197-RP 215-RP 247-RP 251-RP Banka Transferi Talepleri - Tüm ABD Doları Transferleri, Yabancı Para Birimi Transferleri ve Yabancı Para Birimi Limit Aşımları dâhil Banka Hesabı Yetkilendirmeleri Raytheon Ofis Lokasyonlarında Çeklerin, Tedavüldeki Para ve Madeni Paraların İşleme Alınması İş Hediyesi Tekliflerinin, Armağanlarının ve Diğer İkramların Teklif Edilmesi ve Kabul Edilmesi Uluslararası Sınai İşbirliği (Dengeleyici Anlaşmalar) Kurumsal Katkılar ve Eş Hediyeler Çıkar Çatışması İhracat, Yeniden İhraç ve İthalat Denetimi Finansal Raporlamada İç Denetim Satın Alma Kartı Programı Federal Lobicilik Faaliyetleri Raporlama ve İfşa Kurumsal Kart Programı Defter-i Kebir Gereklilikleri Uluslararası Taraflar ve İşlemler için Durum Tespiti Uluslararası Temsilci ve Danışman Anlaşmalarının Yetkilendirmesi ve İşlenmesi XX-RP Yabancı Vatandaş ve Üçüncü Ülke Vatandaşının İşe Alınması (taslak aşamasında) 8.3 Yukarıda atıfta bulunulan ilgili politika ve prosedürlerle ilgili tadilatlar dâhil olmak üzere, diğer Şirket politikaları ve prosedürleri, Şirketin Politikalar, Prosedürler ve Formlar intranet web sitesinde görülebilir. 8.4 Raytheon İş Etiği ve Uyum Web sitesi 8.5 Raytheon Hukuki FCPA Web sitesi 8.6 Raytheon İş Davranış Kuralları 8.7 Masaüstü Etik ve Uyum Kaynak Merkezi Doküman Sonu Doküman Numarası: 276-RP tur Yürürlük Tarihi: 7 Ekim 2013 Sayfa: 7 / 7

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER MAGNA INTERNATIONAL INC. RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her türlü iş girişiminde ve her ülkede

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Amaç Abbott etik ve yasalara uyumlu bir şekilde işini yürütmeyi taahhüt etmektedir ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

Greif Rüşvetle Mücadele Uyum Politikası

Greif Rüşvetle Mücadele Uyum Politikası Giriş Greif, Inc. ve ortak girişim şirketleri dâhil bağlı kuruluşları (birlikte Greif ) yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederler. Greif in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI... İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM...2 1.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ...3 1.2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...3 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER...3 2.1 SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ...3

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması

Detaylı

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası I Giriş Dürüstlük Flint Group'un yol gösterici ilkelerinden biridir ve Flint Group'a bağlı her çalışanın ve şirketin standartlarımızı ve beklentilerimizi

Detaylı

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası 02-001.01 Genel Bakış: Aşağıda yer alan politikada, dünya çapındaki tüm Teva faaliyetleri için geçerli olan yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kanunlarıyla uyumun sağlanmasına yönelik kılavuz bilgiler sunulmaktadır.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Destekleyici Doküman Türleri Amaçlar Destekleyici doküman gerekliliklerinin anlaşılması Farklı tür destekleyici dokümanların ve bunların uygun kullanımının

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 31 ARALIK 2010

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER Ekim 2014 GİRİŞ Bu İlkeler BİLGİ nin tüm görevlileri, yöneticileri, tam zamanlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ BU DOKÜMAN TERCÜME OLUP İNGİLİZCE ORJİNALİ İLE BİR CELİŞKİ OLMASI HALİNDE İNGİLİZCESİ GEREKLİDİR. HATALI UYGULAMALARDAN DÜNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA

UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA (Hediyeler, Đkram ve Eğlence ile Siyasi ve Bağış Niteliğindeki Katkılar dâhildir) Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Politika Açıklaması...

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

ASELSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile

Detaylı

VOTORANTIM CIMENTOS UYUMLULUK PROGRAMI

VOTORANTIM CIMENTOS UYUMLULUK PROGRAMI Yasalara ve düzenlemelere uymak sadece sizin için değil, herkes için iyidir. Değerli meslektaşlarımız, Votorantim Cimentos Uyumluluk programı ile ilgili bu dokümanı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Giriş ve genel bakış... 1 1.1 Giriş ve Genel Politika Açıklaması... 1 1.2 Davranış Kuralları... 1 1.3 Sorularınız olduğunda -

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

E. Oya Özarslan, Elvan Sevi Fırat İSTANBUL, 19 ŞUBAT 2016

E. Oya Özarslan, Elvan Sevi Fırat İSTANBUL, 19 ŞUBAT 2016 E. Oya Özarslan, Elvan Sevi Fırat İSTANBUL, 19 ŞUBAT 2016 YOLSUZLUK VE RÜŞVET YOLSUZLUK VE RÜŞVET LE MÜCADELENIN BIR TARIHI VAR. İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan M.Ö. 4000 yıllarına ait bir Sümer tableti,

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014 Uyum Risk Yönetimi KPMG İstanbul Ekim 2014 Uyum Yönetimi Uyum Yönetimi, bir kurumun tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen

Detaylı

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymak, Takeda Pharmaceutical Company Limited ve tüm iştiraklerinin (topluca, Takeda ) değişmez bağlılığıdır. Kurumsal felsefemiz

Detaylı

ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE

ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI (R.G: 13/12/2013-28850) MUHASEBE, DENETİM

Detaylı

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle EFAMA Davranış ve Etik Kuralları Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle GİRİŞ EFAMA Genel Davranış ve Etik kuralları, Avrupa yatırım fonu endüstrisinin

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler Bayi / Dağıtıcı İncelemeleri Günümüzün iş dünyasında başarı, sadece Şirketinizin performansına değil, doğrudan ve dolaylı iş ilişkileri kurduğu

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ 1 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Davranış Kodu Davranış Kodu Bu belge genel anlamda yasa dışı eylemleri destekleyen durumları ve özellikle 231/2001 1 sayılı Yasal Karar altında yer alan suçları önlemek için Pirelli Grubu'nun Yöneticileri,

Detaylı

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. TUI Travel PLC Grubu Tedarikçilerine Yönelik Davranış Kuralları TUI

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

Flint Group Hediẏe Ve Eğlence Poliṫi kasi

Flint Group Hediẏe Ve Eğlence Poliṫi kasi Flint Group Hediẏe Ve Eğlence Poliṫi kasi I AMAÇ İş ikramlarının alınması ve verilmesi (hediye, yemek, seyahat ve eğlence) iş ortaklarımızla ilişki kurmak için tasarlanmış yaygın bir iş uygulamasıdır.

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

DOK-004 BGYS Politikası

DOK-004 BGYS Politikası DOK-004 BGYS Politikası 1/7 Hazırlayanlar İsim Şule KÖKSAL Ebru ÖZTÜRK Döndü Çelik KOCA Unvan Defterdarlık Uzmanı Defterdarlık Uzmanı Çözümleyici Onaylayan İsim Mustafa AŞÇIOĞLU Unvan Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı