KIDEM TAZMİNATININ GASBINA KARŞI SEN DE BİR SES ÇIKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIDEM TAZMİNATININ GASBINA KARŞI SEN DE BİR SES ÇIKAR"

Transkript

1

2

3 KIDEM TAZMİNATININ GASBINA KARŞI SEN DE BİR SES ÇIKAR Halkların Demokratik Kongresi Genel Emek Komisyonu Broşür Dizisi - 2

4 Kongre Bülteni Ekidir Sorumlu Müdür: Bircan Yorulmaz Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi No:73/4 Beyoğlu/İSTANBUL Baskı Tarihi Ekim 2013 Matbaa Atalay Matbaası Büyük Sanayi 1. Cadde Eyüp Sokak No: 7 / İskitler / ANKARA

5 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar 2000 li yıllardan sonra Türkiye sermayesinde önemli birikim gerçekleşti, sabit sermaye yatırımları alabildiğine arttı. Yatırımlara yönelen bu birikim esas olarak emek maliyetlerinin düşüklüğü ve dolayısıyla işçi sınıfının daha fazla sömürüsü üzerinden gerçekleşti. Sermayedarlar diğer ülkelerle rekabet sağlama gerekçesiyle emek maliyetlerini daha da azaltıcı, emek verimliliğini artırıcı önlemlere öncelik verdi. Bu durum, işçi sınıfının kazanımlarına göz dikilmesini de beraberinde getiriyor; çalışma ve yaşama koşullarının daha da ağırlaşmasına, kuralsız/güvencesiz çalışma ilişkisinin yeniden düzenlenmesine neden oluyor; bunu gerçekleştirmek ise, emeğin denetim ve disiplin altına alınmasından geçiyor. Emek ve sermaye ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, sermayenin egemenliğinin artırılması ihtiyacı, esneklik adı altında kuralsızlığı, güvencesizliği artırıcı düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi, son yıllarda ardı ardına bir dizi yasa değişikliği girişimlerine neden oldu. Bu dönemde bir dizi yeni esnek istihdam biçimlerinin uygulanmasına yönelik girişimler sürüyor. Hükümetin bu girişimleri arasında yer alan kıdem tazminatına göz dikilmesi de yeni değil. Yeni olan, kriz hazırlığı ve işsizlik nedeniyle tazminatın patronlar üzerinde önemli bir maliyet unsuru olduğu ve bu durumun da rekabeti ve istihdamı engellediği gerekçesiyle bu talebin hem hükümet, hem de sermaye cephesi tarafından eskisinden daha kararlı bir şekilde güncelleştirilmesidir. Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) belgesinde, 61. Hükümet Programı nda, Orta Vadeli Planlarda kıdem tazminatına özel olarak yer verilmiş olması da konuya atfedilen önemi gösteriyor. UİS te, kıdem tazminatına çeşitli bölümlerde yer verilmekte, ancak İstihdam Stratejisi belgesinin İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi başlıklı II. bölümde şöyle denilmektedir: 34. Kıdem tazminatının yüksekliği, işletmeler açısından önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşletmeler bu yükten kurtulmak için kayıt dışı istihdama yönelebilmekte ya da çalışanların kıdem tazminatına hak kazanmasını önlemek için işçilere girdi-çıktı yaptırmakta, istifaya zorlamakta, istifa dilekçesi alarak işe başlatmakta veyahut özellikle vasıfsız işçilerin kıdemi fazla artmadan işlerine son verebilmektedir. Bunun sonucunda, işletmelerde önemli oranda verimlilik kayıpları yaşanmaktadır. 61. Hükümet Programı nda ise şöyle denilmektedir. İşçilerimizin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerimizin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorununu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem 5

6 Halkların Demokratik Kongresi tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle, sosyal taraflarla istişare içinde çözeceğiz dönemini kapsayan Orta Vadeli Program da ise kıdem tazminatı konusunda şöyle denilmektedir Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçilerin faydalanacağı ve bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi geliştirilecektir. Görüleceği üzere, son yıllarda yayınlanan bütün hükümet belgelerinde kıdem tazminatına yer verilmiştir ve ortak belirleme kıdem tazminatının işverenler üzerinde yük olduğudur. Kıdem tazminatı sermaye örgütlerinin de gündeminden düşmemektedir. Örneğin, TİSK, TOBB ve TÜSİAD tarafından yayınlanan Güvenceli Esneklik Konusundaki Ortak Görüş ve Öneriler başlıklı Ekim 2010 tarihli raporda kıdem tazminatına ilişkin talep şu biçimde ifade edilmiştir: Bu itibarla en kısa sürede kıdem tazminatı konusunun gündeme getirilerek, işletmeler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede işletmelere büyük yük getiren ve işveren ile iş gören arasında daimi bir gerilim unsuru olan kıdem tazminatının, kazanılmış haklar korunarak her iki tarafı da gözeten bir yaklaşımla bir an önce çözüme kavuşturulması kriz ortamlarında her zamankinden daha da acil ve önemli bir hal almıştır. Sermaye örgütleri kıdem tazminatı konusunda aynı fikirde değildir. TİSK ve TÜSİAD ın talebi fon yerine, 30 günlük kıdem tazminatının 15 güne düşürülmesidir. Ancak görünen o ki, hükümet fona daha sıcak bakmaktadır. Sermaye cephesi, özellikle kriz dönemlerinde kıdem tazminatının kendileri için taşınamayacak bir yük olduğundan, bu durumun da rekabeti ve istihdamı engellediğinden söz etmeye başlamıştır. Sermayenin bu talebi hükümetten de karşılık bulmuş ve sermaye örgütlerinin yıllardır süren bu taleplerini karşılamak üzere hazırlıklara başlanmış, hatta sona gelinmiştir Eylül 2013 tarihlerinde toplanan 10. Çalışma Meclisinin gündem maddelerinden birini de kıdem tazminatı oluşturmuştur. Kuralsızlık ve güvencesizliğin yaygınlaştırılması girişimleri ve bu eksende kıdem tazminatı sorunu yalnızca işçileri ilgilendirmemektedir. Kamu emekçileri de bu genel politikanın saldırısı kapsamında yer almaktadır. Nitekim kamu personel rejiminde değişiklik girişimleri de sürdürülmektedir. 10. Çalışma Meclisinin gündem maddeleri içerisinde yer alan kıdem tazminatı tartışmaları kapsamında memurların emeklilik ikramiyelerinin de gündeme gelmesi kıdem tazminatı meselesinin yalnızca işçilerin sorunu olmadığının açık 6

7 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar göstergesidir. Kıdem tazminatı hakkı mücadelesinin kaybedilmesinin ardından, memurların emeklilik ikramiyesinin de tartışmaya açılması ve ikramiye alımının da sınırlandırılması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla, kıdem tazminatı konusu, tüm işçi sınıfının ortak mücadele alanıdır. 77 Yıllık Kıdem Tazminatıma Dokunma İşçilerin 77 yıldır kullandığı kıdem tazminatı hakkı, özellikle son 10 yıldır sermaye ve hükümet cephesinin boy hedefi haline getirilmiş durumdadır. Kıdem tazminatı, 1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren ilk iş kanunu olan 3008 sayılı Kanunda yer almış ve tazminat hakkı, 5 senelik çalışma karşılığı 15 günlük ücret olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda, dönemin iktisadi ve siyasal gelişmelerine, işçi sınıfının mücadelesine bağlı olarak kıdem tazminatından yararlanmada çeşitli değişiklikler yapılarak bugüne gelinmiştir. Kıdem tazminatından yararlanmayı sınırlama girişimleri asıl olarak 1970 li yılların ortalarında başlamasına karşın, işçi sınıfının sendikal ve siyasal örgütlerinin güçlü olması nedeniyle o yıllarda başarılamamış, hakkın kullanımını sınırlama girişimleri 12 Eylül le birlikte yeniden gündeme gelmiştir. 17 Ekim 1980 de kabul edilen yasa ile kıdem tazminatı her yıl için asgari ücretin 30 günlük karşılığının 7,5 katı ile sınırlandırılmıştır. 11 Aralık 1982 de çıkarılan bir yasayla asgari ücretin 7,5 katı olan üst sınır, bu defa en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikramiyesini geçemez şeklinde düzenlenmiş ve alınacak para azaltılmıştır. Ekim 2013 tarihi itibariyle, kıdem tazminatının üst sınırı TL dir. Oysa üst sınır asgari ücretin 7,5 katı olarak devam etmiş olsaydı, TL alınabilecekti. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi ilk olarak 1954 yılında 2. Çalışma Meclisinde gündeme gelmiş ve hakkın kullanımının sınırlandırılması girişimleri sonraki yıllarda da sürmüş ise de, tartışma asıl olarak 2001 krizi sonrası, 2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı İş Kanunu ile başlamıştır. Fon kurulması ilk olarak 4857 sayılı İş Kanunu na eklenen geçici madde ile yasaya girmiştir sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesinde, Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır hükmü yer almıştır. Kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik ilk olarak 2002 yılında, ardından 2008 yılında bir tasarı hazırlanmış, ancak o tarihten bugüne Fona ilişkin kanun yürürlüğe konulamamıştır. Son olarak 2012 yılında Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı hazırlanmıştır. 7

8 Halkların Demokratik Kongresi Kıdem Tazminatı da, Ödenmesi Sonraya Bırakılmış Bir Ücrettir Kıdem tazminatı; 8 - İşçinin işten çıkarılması, iş sözleşmesini haklı nedenle fesh etmesi ya da emekli olması durumunda, - O işyerindeki bedensel yıpranmasının karşılığı olarak, - İşçinin işyerine yaptığı katkılar da dikkate alınarak, - İşçinin yeni bir iş bulmada karşılaşabileceği zorluklar göz önünde bulundurularak, - İşten çıkarılan işçinin işsiz kalacağı sürede ya da emeklilik durumunda belli bir parasal güvenceye kavuşması amacıyla yapılan bir ödeme türüdür. Kıdem tazminatı, işçilere hizmet olsun diye verilen ek bir ödeme değildir. İşçilerin ücretleri sadece çıplak ücretten ya da yan ve sosyal ödemelerden oluşmaz. İşçiler, ücretlerinin bir bölümünü çalışırken alırken; SSK prim kesintisi, işsizlik sigortası kesintisi gibi ödemelerin karşılığından ise daha sonra yararlanırlar. Bunların tümü ücretin parçalarıdır ve sonuçta hepsi birleşerek harcanan emeğin karşılığı ödenen kısmını oluştururlar. Kıdem tazminatı da, ödenmesi sonraya bırakılmış bir ücrettir. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Tümden Değişecek İşçiler halen: - İşçinin haksız nedenle işten atılması, - Emeklilik, - Ölüm - İşyerinin taşınması, - İşyerinin kapanması, - İşçinin askere gitmesi, - Kadın işçinin evlenmesi, - 15 yıl ve 3600 prim gününün doldurulması,

9 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar - Ücretinin sık sık ödenmemesi, - Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması, - İşyerinde işçinin taciz edilmesi, - İşçinin sağlığının çalışmaya elvermemesi vb. gibi 20 yi aşkın nedenle kıdem tazminatı alabilmektedir. Oysa Fonla birlikte, bu koşuların büyük çoğunluğu ortadan kaldırılmaktadır. Halen 1 yıl sonunda tazminat alınırken, fonla birlikte kıdem tazminatının tümü yalnızca ölüm ve emeklilikte alınabilecektir. Kıdem tazminatının alınabildiği tüm diğer koşullar ortadan kaldırılmaktadır. Yeni sistemde Tazminatın Tümü Yalnızca Ölüm ve Emeklilikte! Kıdem tazminatının fona devredilmesi amacıyla hazırlanan son yasa tasarısına göre kıdem tazminatına hak kazanma koşulları tümden değişmektedir. Kıdem tazminatının tümü yalnızca ölüm ya da emeklilik halinde alınacaktır. Bunun dışında yararlanma koşulları şöyle sıralanmaktadır. Bir işçi on beş yıl sigortalı ise ve aynı zamanda ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurmuş ise kıdem tazminatı fonunda biriken parasının yarısını alabilecektir. İkinci defa para çekmek isteyen kişinin, son para çekme hakkını kullandıktan sonra 1800 gün daha prim ödemiş olması gerekmektedir. Yani, birinci defa para çekme hakkını kullandıktan sonra en az 5 yıl daha priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, ilk para çekme hakkı 15 yıl sonunda, ikinci para çekme hakkı ise 20 yıl sonra gerçekleşecektir. Tabi prim sürelerini doldurma şartıyla. Fondan para çekme şartlarından birisi de ev alma şartıdır. Bir işçi ev almak isterse kıdem hesabında biriken tutarın yarısını çekebilecektir. İşçi 5 yıl işsiz kalırsa, bu süre içinde kendi adına herhangi bir prim kesintisi yapılmazsa tazminatını alabilecektir. Dolayısıyla, artık bir daha işçilik yapmayacağım diyen bir kişi, işçiliği bıraktıktan 5 yıl sonra parasını alabilecektir. Paranın tümü emekli olunduğunda alınacaktır. İşçinin ölümü halinde varislerine verilecektir. 9

10 Halkların Demokratik Kongresi 10

11 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar 11

12 Halkların Demokratik Kongresi Esnek ve güvencesiz istihdamın giderek yerleşik ve asıl istihdam biçimi haline geldiği bu dönemde işçinin kıdem süresi de giderek düşmektedir. Bir başka deyişle 15 yıllık kıdem süresini doldurmak artık oldukça zordur. Dolayısıyla 15 yıl sonra fonda biriken parasının yarısını kaç kişinin alabileceği de şüphelidir. TÜİK in araştırmasına göre, 10 yıl ve daha fazla kıdemi olan işçilerin toplam işçiler içindeki payı sadece yüzde 11,4 tür. 20 yıl ve üzeri kıdem süresine sahip işçinin oranı yalnızca yüzde 2,5 dir yılı itibariyle 11,7 milyon işçinin 5,5 milyonu 1 yıldan az kıdeme sahiptir. İşçilerin yüzde 89 u 10 yılın altında kıdeme sahiptir ve dolayısıyla 15 yıl sonra para çekme hakkına sahip işçi oldukça sınırlı sayıda olacaktır. İşçinin konut alımı halinde tazminatının ödenmesi aklını MÜSİAD vermiştir. MÜSİAD, 1997 yılında yayınladığı, Kıdem Tazminatı Fonu Bir Model Önerisi adlı broşüründe, En az on yıl kıdemli işçiler fonda biriken meblağın % 40 ı kadarını ilk konut (satın alma ya da kooperatife üye olma) sahibi; yüzde 10 u kadarını ise yerli otomobil sahibi olmak amacıyla bir defaya mahsus çekebilir önerisinde bulunmaktadır. Kıdem Karşılığı Olarak Ödenecek Para da Azalıyor! Bir yandan prim oranının düşürülmesi ile diğer yandan da hesaplama sistemindeki değişiklik sonucu işçinin alacağı tutar üçte iki oranında düşecektir. Şu anda işçi 12 aylık çalışması karşılığı 1 aylık brüt kazancı oranında kıdem tazminatı almaktadır. Bunun karşılığı/maliyeti yüzde 8,33 tür. (13 ay/12 ay: %8,33) Fona işveren yüzde 4 prim ödeyecektir, bu durum yoruma gerek kalmaksızın alınacak paranın yarı yarıya (%52) azalması anlamına gelmektedir. Bir başka yasa tasarısına göre ise, işverenler fona yüzde 3 prim ödeyecektir. Bu durumda ise alınacak para yüzde 64 oranında azalacaktır. Ancak, gelir kaybı sadece kesilen prim oranının düşmesinden kaynaklamayacaktır. Kanun kıdem tazminatı hesabında ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur demektedir. Oysa yeni sistemde prim, prime esas aylık brüt kazanç üzerinden yatırılacaktır. Böylece, hiçbir ayni yardımın parasal karşılığı prim yatırmada (kıdem hesabında) dikkate alınmayacaktır. Bunun anlamı, işçinin ayni olarak aldığı; erzak, yakacak, ayakkabı (iş ayakkabısı dışında) iş elbisesi dışındaki giyim yardımı, havlu/sabun gibi yardımlar ile işçinin parasını almadığı ancak yararlandığı yol 12

13 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar (servis) ve yemek bedelleri de kıdem tazminatında dikkate alınmayacaktır. Bir işçi işyerinde yemek yiyorsa ve işyerinin servisinden yararlanıyorsa, bu hallerin parasal karşılığı kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmektedir ve hesaplamada önemli bir miktar oluşturmaktadır. Örneğin, bir işçinin asgari ücretle çalışması ve başka bir hakka sahip olmaması halinde, işçinin işyerinde yemek yemesinin bedeli 5 TL ye ve bindiği servisin bedeli ise 3 TL ye karşılık geliyor ise, on yıl çalışan işçi: Brüt asgari ücret karşılığı Yemek bedeli karşılığı 10,215 TL TL Yol/Servis bedeli karşılığı 780 TL olmak üzere, Toplam TL kıdem tazminatı alacaktır. Yol ve yemek bedeli karşılığında alınan para TL dir ve toplam tazminat içinde payı yüzde 17 dir. Oysa fon söz konusu olduğunda ve yüzde 4 prim ödenmesi durumunda, alınacak para sadece 4,086 TL olacaktır. İşçinin parasal kaybı TL dir. Bu durum, işçinin yüzde 67 oranında daha az para alması demektir. Fona ödenecek primin yüzde 3 olması durumunda, alınacak para sadece TL olacaktır. Bu işçinin parasal kaybı, TL dir ve yüzde 70 daha az para alacaktır. Ayrıca, halen belli miktarlarda kıdem tazminatı hesabına dâhil edilen aile yardımı ile çocuk yardımı da prim hesabında dikkate alınmayacaktır, bir başka deyimle fona bu yardımlardan da prim kesilmeyecektir. Bir yandan prim oranının düşürülmesi, diğer yandan da hesaplama sistemindeki değişiklik sonucu işçinin alacağı tutar üçte iki oranında düşecektir. Ayrıca, işçinin biriken parasının ilave kazancından (faiz, nema vb) vergi de kesilecektir. Kesinti miktarı, girdiği vergi dilimine göre değişecektir. İşçi, fonda biriken parasını almak istediğinde, ayrıca işlem ücreti adı altında ek para ödeyecektir. 13

14 Halkların Demokratik Kongresi Patronlar Yüzde 85 Daha Az Ödeme Yapacak Kıdem tazminatı prim kesintisi yüzde 4 e düşürülür ise patronlar ilk kalemde yüzde 4,33 daha az ödeme yapacaktır. (8,33-4=4,33) Hesaplama yöntemindeki değişiklik nedeniyle (para ile ölçülebilen menfaatlerin hesaplama dışında bırakılması sonucu) yüzde 1 civarı daha az ödeme yapacaklar. İşsizlik sigortasına yüzde 1,5 daha az ödeme yapacaklar. Sonuçta sermayenin yüzde 8,33 lük yükü, maliyeti yaklaşık 1,83 e düşürülmektedir. Kıdem tazminatının patronlara şimdiki maliyetinin 8,33 olduğu göz önüne alındığında, sermaye, fon sonrası bütün bu işlemler nedeniyle yüzde 85 daha az ödeme yapacaktır. Sermayenin kârı bununla da sınırlı değildir, Fona yapılan ödeme vergiden de düşülecektir. Devletin ve Sermayenin İşsizlik Sigortasına Ödediği Prim Azaltılıyor Halen işsizlik sigortası için, işveren yüzde 2, devlet yüzde 1 ve işçi yüzde 1 prim öderken, fonla birlikte işveren ve devlet payı binde beşe düşürülmektedir, ancak işçinin prim kesintisi yüzde 1 olarak devam edecektir. Toplamda işsizlik sigortası kesintisi yüzde 4 ten yüzde 2 ye düşürülmektedir. Böylece, işsizlik sigortasında birikecek para da azaltılacaktır. İşten Çıkarma Artacak, Baskı Yoğunlaşacak On yıllardır kıdem tazminatının önemli fonksiyonlarından birisi de, işten çıkarmayı zorlaştırıcı rolü olmuştur. Şirketler, özellikle kitlesel işten çıkarmada kıdem tazminatının oluşturacağı maliyeti hesapladıkları için ve bir anda yüksek miktarda, nakit olarak ödenmesi gereken kıdem tazminatının firmanın mali dengelerini bozacağı kaygısıyla bundan vazgeçebilmektedirler. Yeni düzenlemede getirilen zamansal (15 yıl) ve miktarsal sınırlar sayesinde Fon söz konusu olduğunda, sermayedar bu baskıyı üzerinde hissetmeyecek, istediği anda, istediği sayıda işçiyi kolayca işten çıkarabilecek, çıkarttığı işçinin yerine de daha düşük ücretle yeni işçi alacaktır. Çünkü artık işten çıkartırken tazminat ödemesi söz konusu olmayacaktır. İşçinin, patronların çeşitli olumsuz uygulama ve davranışları nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vardır ve bu durumdaki işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Fonla birlikte işçinin bu hakkı ortadan kalkacak; 14

15 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar patronlar işçiye istediği gibi davranabilecek; her an işten çıkarılma kaygısı, işçinin patrona olan bağımlılığını ve sermayenin egemenliğini artıracaktır. Çalışma yoğunlaştırılıp, işçilerin çalışma koşulları üzerinde sahip olabildikleri söz azalınca, bu dolaylı olarak buna bağlı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasını da beraberinde getirecektir. Diğer yandan işçinin ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi ya da geç ödenmesi işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkının doğumuna yol açar ve işçi kıdem tazminatına hak kazanırken, fon söz konusu olduğunda, sermayedar üzerindeki bu baskı da ortadan kalkacak, sermayedar ödemeleri de keyfi olarak yapabilecektir. Bu durum sadece yararlanma koşullarının kısıtlanması sonucunu doğurmayacak, aynı zamanda sermayedara istediği gibi davranmasının zeminini yaratacak, işçilerin çalışma koşulları daha da kötüleşecek, sermayenin üretim sürecindeki egemenliği artacaktır. Fon İçin Gösterilen Gerekçeler ve Yalanlar Fon için gerekçelerden birisi, taşeron işçilerinin kıdem tazminatı hakkı olmadığı ve fon olursa bu haktan yararlanacağıdır. Taşeron işçisinin de kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Sorun 1 yıldan daha az süreyle çalışanların kıdem tazminatından yararlandırılmamasıdır. Bu sorun mevcut yasada yapılacak küçük bir değişiklikle giderilebilir. Kıdem tazminatından yararlanmanın çalışma süresiyle orantılı olarak yapılabileceği şeklinde bir düzenleme sorunu çözecektir. Dolayısıyla gerekçenin Fonla ilişkisi yoktur. İşverenlerin yaptıkları hukuksuzluklar, nedeni irdelenmeden yeni düzenlemeye gerekçe olarak sunulmaktadır. İşçilerin kıdem tazminatı hakkından yararlanmasının engellenmesi amacıyla, 11 ay ve daha kısa süreyle çalıştırıldığı, girdi-çıktı yapıldığı, istifaya zorlandığı vb. belirtilmektedir. Hükümet, hukuk dışı uygulamalar karşısında önlem almak, bunu yapan patronları cezalandırmak yerine, bu haksızlıkları bir hakkın gaspı için gerekçe yapmaktadır. Fon için gösterilen temel gerekçelerden birisi, bugün işçilerin önemli kısmının kıdem tazminatını alamamasıdır. Hükümete göre işçilerin ancak yüzde 10 u kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmektedir. Eğer bu durum doğru ise, patronlar zaten kıdem tazminatı ödemiyorsa, kıdem tazminatına erişim zaten sınırlı ise, nasıl oluyor da kıdem tazminatı piyasalarda esnekliği engelliyor ve işgücü maliyetini olağanüstü arttırıyor? Eğer işçilerin büyük kısmı kayıt dışı çalıştırılıyorsa, esnek ve güvencesiz biçimde istihdam ediliyorsa, bu biçimde istihdam edilenler yarın da kıdem tazminatından yararlanamayacaktır. 15

16 Halkların Demokratik Kongresi Çalışabilenlerin yaklaşık yüzde 40 ı kayıt dışı çalışmaktadır. Bu kesimin Fon bile olsa kıdem tazminatı alma hakkı söz konusu olmayacaktır. Eylül 2013 te yapılan 10. Çalışma Meclisine sunulan raporda, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, kıdem tazminatının istihdam piyasası esnekliğini düşürdüğünü ve fonun tasarrufları artırıcı etkisi olduğunu belirtmektedir. Bu açıklama hükümetin tüm gerekçelerinin sahte olduğunu, asıl amacın istihdamda esnekliği sağlamak ve patronlara yeni kaynak yaratmak olduğunu gösteriyor. 16 Fon için gerekçeler arasında tasarrufların artırılması da vardır. Gündelik yaşamını sağlamakta zorluk çeken işçi ve emekçilerin tasarruf yapamayacağı ortadadır. Hükümet yasa zoruyla, işçinin iradesi dışında tasarruf yaratmaya çalışmaktadır. Öte yandan tasarruf olarak söylediği, sermayeye özellikle de inşaat sektörüne yeni kaynak yaratmaktır. Halen çalışanların haklarında kayıp olmayacak mı? Hükümetin tepkileri azaltmak amacıyla söylediği yalanlardan birisi de, halen çalışanların hak kaybına uğramayacağıdır. Oysa yasa tasarılarına göre, Fon yasalaştığında, önceki döneme yönelik olarak eski yasa hükümleri, kanun çıktıktan sonra yeni yasa hükümleri geçerli olacaktır. Dolayısıyla, halen çalışanlar da, Fon yasalaştığında o tarihten sonra Fon için geçerli olan hükümlere tabi olacaktır. Kazanılmış hakların korunacağı söylemi ile işçilerin parçalanması, bölünmesi hedeflenmektedir. Halen çalışan işçiler kandırılarak sessiz kalmaları istenmektedir. Kıdem Tazminatı Diğer Ülkelere Göre Yüksek mi? Fon için gerekçelerden birisi, kıdem tazminatının diğer ülkelere göre çok yüksek olduğudur. Türkiye nin diğer ülkelerle karşılaştırılması, kıdem tazminatının diğer özellikleri yanında, birçok sosyal destek politikası dikkate alınarak yapılmalıdır. Karşılaştırma yapılırken, iş güvencesi ve işten çıkarma koşulları, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları, ödeneğin miktarı ve süresi, aile yardımı, konut yardımı gibi diğer destek politikaları da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, işten çıkarma koşulları ve sosyal destek politikaları görmezden gelinerek bir karşılaştırma yapılamaz. Kıdem tazminatı dünyanın hemen her ülkesinde en yaygın ödeme türlerinden birisidir; ödeme miktarları ve uygulama, sınıf hareketinin gelişkinliğine, toplu sözleşme sistemine ve sosyal koruma mekanizmalarının türüne göre farklılık göstermektedir.

17 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar Dünyada kıdem tazminatı sadece yasayla düzenlenmemiştir, bazı ülkelerde toplu sözleşmelerle belirlenmektedir. Bazı ülkelerde de yasal olmamasına karşın patronun yükümlülüğü bulunmaktadır. Örneğin Brezilya da, yasal olarak kıdem tazminatı yoktur, ama patronlar her ay işçinin ücretinin % 8 ini depozito olarak bankaya yatırmak zorundadır ve işçi işi son bulduğunda bu parayı bankadan çekebilmektedir. Portekiz de her hizmet yılı için 1 ay ve ayrıca her 5 yıl için de fazladan 1 aylık ücret karşılığıdır. Türkiye de kıdem tazminatının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu doğru değildir, ayrıca da böyle bir mantıkla kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi kabul edilemez. Bu bakış açısı, diğer ülkelerde sermayenin yararına olan her şeyi alıp işçinin yararına olan her şeyi yok saymaktır. Avusturya Modeli mi? Hükümet yetkilileri, Avusturya modelini esas aldıklarını açıklamıştır. Peki, Avusturya da kıdem tazminatı nasıl alınmaktadır? Avusturya da şirketler fona yüzde 1,53 oranında prim yatırmaktadır. Ülkede, Euro ücret alan 3 yıllık bir işçi fon öncesi Euro kıdem tazminatı alırken fon sonrasında ancak 565 Euro tazminat alabilmektedir. Yani, bu işçinin kıdem tazminatı fonla birlikte yüzde 66 azalmıştır Euro ücret alan 20 yıllık bir işçi ise Euro kıdem tazminatı alırken fonla birlikte sadece Euro tazminat alabilmektedir. 20 yıllık işçinin kaybı yüzde 64 olmaktadır. Ayrıca, tazminat alınırken, Fon şirketleri bir de paranı yönetiyorum diye işlem ücreti, bir tür komisyon almaktadırlar. Böylece Avusturya lı işçiler sadece kıdem tazminatlarının %65 ini kaybetmekle kalmamış; yanı sıra hem fonda biriken paralarını borsa bankerlerine kaptırmış hem de üstüne bir de komisyon ödemek zorunda kalmışlardır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda işçiler adına belli hesaplarda toplanan tazminatlar işçilerin çalıştığı şirketlerin kurduğu özel finans şirketleri tarafından yönetilmektedir. Eğer söz konusu şirket, hisseleri Borsa da alınıp satılan bir şirketse biriken fonların büyük bölümü bu şirketin hisselerine yatırılmaktadır. Fakat bu durum, işçilerin ve örgütlerinin kendi çıkarları üzerinde pazarlık etmekten korkmasına, grev ya da direniş örgütlemekten kaçınmasına yol açmaktadır. Çünkü işçiler greve gitmeleri halinde şirketin borsadaki değerinin düşeceğini, bunun da kendi birikimlerinin erimesi anlamına geleceğini gayet iyi bilmektedirler. Avusturya da da Fon öncesi ve sonrası işçiler kendi isteği ile işten ayrılırsa, ya da sermayedar haklı bir sebep gösterilerek işçiyi işten çıkarırsa işçinin kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. Dolayısıyla, Fonla birlikte işçi her halükarda kıdem tazminatını alamayacaktır. 17

18 Halkların Demokratik Kongresi Kayıt dışılığın ülkemizle kıyaslanmasının mümkün olmadığı Avusturya da bile kıdem tazminatı kapsamına giren işçinin oranı OECD raporlarına göre % dur. Bu rakam sadece kıdem tazminatı kapsamında olanları temsil etmektedir. Kapsamdaki her işçinin yararlanmadığını, örneğin mevsimlik işçilerin kıdem tazminatı alamadığını hatırlatmakta yarar vardır. Dolayısıyla, Avusturya da bile işçilerin yarısından fazlası fon kapsamına girmemektedir. Mezarda Tazminat İşçilerin yıllardır kullanmakta olduğu en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkı, fona devir adına gasp edilmek isteniyor. Fonla birlikte, işçiler daha güvencesiz, esnek ve kuralsız biçimde, her an işten çıkarılma korkusu ile zor koşullarda çalışmak zorunda kalacaklardır. Sermayenin işçi sınıfı üzerindeki denetim ve baskısının artmasının daha da yoğunlaştırılmış bir örgütsüzlüğe yol açması da kaçınılmaz görünmektedir. Kıdem tazminatının kaldırılması, sadece işçinin çalışma koşullarının ağırlaşması sonucunu yaratmayacak, işçinin geçindirme yükümlülüğü altındaki ailesi için de bir dizi olumsuzluğu, örneğin çocuklarını eğitime gönderememeyi, tatile gidememeyi, kültürel etkinliklerden mahrum kalmayı beraberinde getirecektir. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası yasasında yapılan değişiklikle emeklilik koşullarının alabildiğine zorlaştırıldığı gerçeğiyle birlikte ele alındığında, tazminat ancak mezarda alınacak bir hak haline gelecektir. Kıdem tazminatı, çalışırken geçirdiğimiz ve çalışarak yerine yenisi koyulamayacak şekilde ömrümüzden yitirdiğimiz günlerimizin esasında tazmin edilemeyecek parasal karşılığıdır. Kıdem tazminatına dokunmak, çalışarak tükettiğimiz beden, zihin ve sağlığımıza da dokunmaktır! 18

19

20 İşçilerin yıllardır kullanmakta olduğu en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkı, fona devir adına gasp edilmek isteniyor. Fonla birlikte, işçiler daha güvencesiz, esnek ve kuralsız biçimde, her an işten çıkarılma korkusu ile zor koşullarda çalışmak zorunda kalacaklardır. Kıdem tazminatı, çalışırken geçirdiğimiz ve çalışarak yerine yenisi koyulamayacak şekilde ömrümüzden yitirdiğimiz günlerimizin esasında tazmin edilemeyecek parasal karşılığıdır. Kıdem tazminatına dokunmak, çalışarak tükettiğimiz beden, zihin ve sağlığımıza da dokunmaktır!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Hükümetin, programına aldığı ve 2012 Ocak ayına kadar yasalaştırmayı düşündüğü Kıdem Tazminatı Fonu yasalaşırsa en önemli kriter fona ödenecek

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

10 soruda yeni kıdem tazminatı

10 soruda yeni kıdem tazminatı On5yirmi5.com 10 soruda yeni kıdem tazminatı Kıdem tazminatı tartışmaları gündemin önemli bir konusu oldu. Her yüz işçiden 90'dan fazlası kıdem tazminatını alamıyor. Yayın Tarihi : 12 Temmuz 2012 Perşembe

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Buna göre Türkiye'de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmemektedir.

Otomatik BES uygulaması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir. Buna göre Türkiye'de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmemektedir. 03.01.2017 / SALI ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/6 Konu: Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 25 Ağustos

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU ELİF ERDEM İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 yılı için asgari ücret artışı Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak rakamlar aşağıda belirlendi.resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

Sirküler No: 003 İstanbul, 3 Ocak 2017

Sirküler No: 003 İstanbul, 3 Ocak 2017 Sirküler No: 003 İstanbul, 3 Ocak 2017 Konu: Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. Özet: 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9721

Detaylı

EMEK PİYASASINDA ESNEKLEŞME VE KIDEM TAZMİNATI

EMEK PİYASASINDA ESNEKLEŞME VE KIDEM TAZMİNATI Özgür MÜFTÜOĞLU Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi EMEK PİYASASINDA ESNEKLEŞME VE KIDEM TAZMİNATI Türkiye de Neoliberal Dönüşüm Süreci ve Esnekleşme Türkiye, 1970 li yılların sonunda içine

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 17 rasit ulubey:layout 1 11/9/10 3:21 PM Page 221 ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ Ücret garanti fonu ilk olarak 22.05.2003

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( )

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( ) Asgari ücret teşvikinde bunlara dikkat! 2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna

Detaylı

2 İş ilişkisinin sona ermesi taraflardan birinin bu ilişkiyi sürdürmeyi istememesini ifade eder. Uygulamada iş ilişkisi farklı nedenlerle bitebilmekte

2 İş ilişkisinin sona ermesi taraflardan birinin bu ilişkiyi sürdürmeyi istememesini ifade eder. Uygulamada iş ilişkisi farklı nedenlerle bitebilmekte 1 İKALE YOLUYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE KIDEM TAZMİNATINDA STOPAJ UYGULAMASI 1. KONU 4857 sayılı İş Yasası, iş sözleşmesinin feshini detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Yasanın 17. ile 29.

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI?

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? Gökhan BEDİR* 46 * ÖZ Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam 8 Ağustos 2012 Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler Genel Görünüm 1. Kıdem

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR YURT tan ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR SSK ya kayıtlı toplam 6 milyon 918 bin 605 sigortalının yüzde 44 üne denk gelen 3 milyon 42 bin 396 sının ücreti SSK ya asgarî ücret üzerinden

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

Devlete tarafından kendi rızası dışında işten çıkartılmış ya da haklı sebeplerle işten ayrılmış oluşan kayıpların telafisi için ödenen maaştır.

Devlete tarafından kendi rızası dışında işten çıkartılmış ya da haklı sebeplerle işten ayrılmış oluşan kayıpların telafisi için ödenen maaştır. İşsizlik Maaşı Devlete tarafından kendi rızası dışında işten çıkartılmış ya da haklı sebeplerle işten ayrılmış oluşan kayıpların telafisi için ödenen maaştır. - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Tanım İşsizlik sigortası kapsamında verilen hizmetler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren sistem ile birlikte bireysel emeklilik sektöründe yepyeni bir dönem başladı. Vergi avantajı yerine devlet katkısı esası getirildi

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Sayı : 87838906/309/482 Konu : Altın Bedelleri Tarih: 22/06/2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı Av. Bekir UZUN Toprak İşveren Sendikası Genel Sekreteri 4857 sayılı İş Yasası, yürürlükten kaldırdığı 1475 sayılı eski İş Yasasının kıdem tazminatını

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

Bilgi Notu 17/15. Kıdem Tazminatı Fonu Nedir Ne Değildir? Figen Öker Türüdüoğlu *

Bilgi Notu 17/15. Kıdem Tazminatı Fonu Nedir Ne Değildir? Figen Öker Türüdüoğlu * Bilgi Notu 17/15 16.06.2017 Kıdem Tazminatı Fonu Nedir Ne Değildir? Figen Öker Türüdüoğlu * Bilindiği gibi hükümet uzunca bir süredir kıdem tazminatı fonu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Kurulması düşünülen

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1 Çalışma Mevzuatında Son Yenilikler Dr. Ö.. Hakan ÇAVUŞ Sosyal Güvenlik G Kurumu Başmüfetti fettişi 26.08.2009 1 Yeni bir uygulama daha İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri vezamanı ile sigorta primleri Bu yazımızda işsizlik ödeneği, miktarı ödeme süreleri, hangi hallerde kesileceği

Detaylı