KIDEM TAZMİNATININ GASBINA KARŞI SEN DE BİR SES ÇIKAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIDEM TAZMİNATININ GASBINA KARŞI SEN DE BİR SES ÇIKAR"

Transkript

1

2

3 KIDEM TAZMİNATININ GASBINA KARŞI SEN DE BİR SES ÇIKAR Halkların Demokratik Kongresi Genel Emek Komisyonu Broşür Dizisi - 2

4 Kongre Bülteni Ekidir Sorumlu Müdür: Bircan Yorulmaz Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi No:73/4 Beyoğlu/İSTANBUL Baskı Tarihi Ekim 2013 Matbaa Atalay Matbaası Büyük Sanayi 1. Cadde Eyüp Sokak No: 7 / İskitler / ANKARA

5 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar 2000 li yıllardan sonra Türkiye sermayesinde önemli birikim gerçekleşti, sabit sermaye yatırımları alabildiğine arttı. Yatırımlara yönelen bu birikim esas olarak emek maliyetlerinin düşüklüğü ve dolayısıyla işçi sınıfının daha fazla sömürüsü üzerinden gerçekleşti. Sermayedarlar diğer ülkelerle rekabet sağlama gerekçesiyle emek maliyetlerini daha da azaltıcı, emek verimliliğini artırıcı önlemlere öncelik verdi. Bu durum, işçi sınıfının kazanımlarına göz dikilmesini de beraberinde getiriyor; çalışma ve yaşama koşullarının daha da ağırlaşmasına, kuralsız/güvencesiz çalışma ilişkisinin yeniden düzenlenmesine neden oluyor; bunu gerçekleştirmek ise, emeğin denetim ve disiplin altına alınmasından geçiyor. Emek ve sermaye ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, sermayenin egemenliğinin artırılması ihtiyacı, esneklik adı altında kuralsızlığı, güvencesizliği artırıcı düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi, son yıllarda ardı ardına bir dizi yasa değişikliği girişimlerine neden oldu. Bu dönemde bir dizi yeni esnek istihdam biçimlerinin uygulanmasına yönelik girişimler sürüyor. Hükümetin bu girişimleri arasında yer alan kıdem tazminatına göz dikilmesi de yeni değil. Yeni olan, kriz hazırlığı ve işsizlik nedeniyle tazminatın patronlar üzerinde önemli bir maliyet unsuru olduğu ve bu durumun da rekabeti ve istihdamı engellediği gerekçesiyle bu talebin hem hükümet, hem de sermaye cephesi tarafından eskisinden daha kararlı bir şekilde güncelleştirilmesidir. Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) belgesinde, 61. Hükümet Programı nda, Orta Vadeli Planlarda kıdem tazminatına özel olarak yer verilmiş olması da konuya atfedilen önemi gösteriyor. UİS te, kıdem tazminatına çeşitli bölümlerde yer verilmekte, ancak İstihdam Stratejisi belgesinin İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi başlıklı II. bölümde şöyle denilmektedir: 34. Kıdem tazminatının yüksekliği, işletmeler açısından önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşletmeler bu yükten kurtulmak için kayıt dışı istihdama yönelebilmekte ya da çalışanların kıdem tazminatına hak kazanmasını önlemek için işçilere girdi-çıktı yaptırmakta, istifaya zorlamakta, istifa dilekçesi alarak işe başlatmakta veyahut özellikle vasıfsız işçilerin kıdemi fazla artmadan işlerine son verebilmektedir. Bunun sonucunda, işletmelerde önemli oranda verimlilik kayıpları yaşanmaktadır. 61. Hükümet Programı nda ise şöyle denilmektedir. İşçilerimizin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerimizin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorununu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem 5

6 Halkların Demokratik Kongresi tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle, sosyal taraflarla istişare içinde çözeceğiz dönemini kapsayan Orta Vadeli Program da ise kıdem tazminatı konusunda şöyle denilmektedir Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçilerin faydalanacağı ve bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi geliştirilecektir. Görüleceği üzere, son yıllarda yayınlanan bütün hükümet belgelerinde kıdem tazminatına yer verilmiştir ve ortak belirleme kıdem tazminatının işverenler üzerinde yük olduğudur. Kıdem tazminatı sermaye örgütlerinin de gündeminden düşmemektedir. Örneğin, TİSK, TOBB ve TÜSİAD tarafından yayınlanan Güvenceli Esneklik Konusundaki Ortak Görüş ve Öneriler başlıklı Ekim 2010 tarihli raporda kıdem tazminatına ilişkin talep şu biçimde ifade edilmiştir: Bu itibarla en kısa sürede kıdem tazminatı konusunun gündeme getirilerek, işletmeler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede işletmelere büyük yük getiren ve işveren ile iş gören arasında daimi bir gerilim unsuru olan kıdem tazminatının, kazanılmış haklar korunarak her iki tarafı da gözeten bir yaklaşımla bir an önce çözüme kavuşturulması kriz ortamlarında her zamankinden daha da acil ve önemli bir hal almıştır. Sermaye örgütleri kıdem tazminatı konusunda aynı fikirde değildir. TİSK ve TÜSİAD ın talebi fon yerine, 30 günlük kıdem tazminatının 15 güne düşürülmesidir. Ancak görünen o ki, hükümet fona daha sıcak bakmaktadır. Sermaye cephesi, özellikle kriz dönemlerinde kıdem tazminatının kendileri için taşınamayacak bir yük olduğundan, bu durumun da rekabeti ve istihdamı engellediğinden söz etmeye başlamıştır. Sermayenin bu talebi hükümetten de karşılık bulmuş ve sermaye örgütlerinin yıllardır süren bu taleplerini karşılamak üzere hazırlıklara başlanmış, hatta sona gelinmiştir Eylül 2013 tarihlerinde toplanan 10. Çalışma Meclisinin gündem maddelerinden birini de kıdem tazminatı oluşturmuştur. Kuralsızlık ve güvencesizliğin yaygınlaştırılması girişimleri ve bu eksende kıdem tazminatı sorunu yalnızca işçileri ilgilendirmemektedir. Kamu emekçileri de bu genel politikanın saldırısı kapsamında yer almaktadır. Nitekim kamu personel rejiminde değişiklik girişimleri de sürdürülmektedir. 10. Çalışma Meclisinin gündem maddeleri içerisinde yer alan kıdem tazminatı tartışmaları kapsamında memurların emeklilik ikramiyelerinin de gündeme gelmesi kıdem tazminatı meselesinin yalnızca işçilerin sorunu olmadığının açık 6

7 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar göstergesidir. Kıdem tazminatı hakkı mücadelesinin kaybedilmesinin ardından, memurların emeklilik ikramiyesinin de tartışmaya açılması ve ikramiye alımının da sınırlandırılması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla, kıdem tazminatı konusu, tüm işçi sınıfının ortak mücadele alanıdır. 77 Yıllık Kıdem Tazminatıma Dokunma İşçilerin 77 yıldır kullandığı kıdem tazminatı hakkı, özellikle son 10 yıldır sermaye ve hükümet cephesinin boy hedefi haline getirilmiş durumdadır. Kıdem tazminatı, 1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren ilk iş kanunu olan 3008 sayılı Kanunda yer almış ve tazminat hakkı, 5 senelik çalışma karşılığı 15 günlük ücret olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda, dönemin iktisadi ve siyasal gelişmelerine, işçi sınıfının mücadelesine bağlı olarak kıdem tazminatından yararlanmada çeşitli değişiklikler yapılarak bugüne gelinmiştir. Kıdem tazminatından yararlanmayı sınırlama girişimleri asıl olarak 1970 li yılların ortalarında başlamasına karşın, işçi sınıfının sendikal ve siyasal örgütlerinin güçlü olması nedeniyle o yıllarda başarılamamış, hakkın kullanımını sınırlama girişimleri 12 Eylül le birlikte yeniden gündeme gelmiştir. 17 Ekim 1980 de kabul edilen yasa ile kıdem tazminatı her yıl için asgari ücretin 30 günlük karşılığının 7,5 katı ile sınırlandırılmıştır. 11 Aralık 1982 de çıkarılan bir yasayla asgari ücretin 7,5 katı olan üst sınır, bu defa en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikramiyesini geçemez şeklinde düzenlenmiş ve alınacak para azaltılmıştır. Ekim 2013 tarihi itibariyle, kıdem tazminatının üst sınırı TL dir. Oysa üst sınır asgari ücretin 7,5 katı olarak devam etmiş olsaydı, TL alınabilecekti. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi ilk olarak 1954 yılında 2. Çalışma Meclisinde gündeme gelmiş ve hakkın kullanımının sınırlandırılması girişimleri sonraki yıllarda da sürmüş ise de, tartışma asıl olarak 2001 krizi sonrası, 2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı İş Kanunu ile başlamıştır. Fon kurulması ilk olarak 4857 sayılı İş Kanunu na eklenen geçici madde ile yasaya girmiştir sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesinde, Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır hükmü yer almıştır. Kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik ilk olarak 2002 yılında, ardından 2008 yılında bir tasarı hazırlanmış, ancak o tarihten bugüne Fona ilişkin kanun yürürlüğe konulamamıştır. Son olarak 2012 yılında Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı hazırlanmıştır. 7

8 Halkların Demokratik Kongresi Kıdem Tazminatı da, Ödenmesi Sonraya Bırakılmış Bir Ücrettir Kıdem tazminatı; 8 - İşçinin işten çıkarılması, iş sözleşmesini haklı nedenle fesh etmesi ya da emekli olması durumunda, - O işyerindeki bedensel yıpranmasının karşılığı olarak, - İşçinin işyerine yaptığı katkılar da dikkate alınarak, - İşçinin yeni bir iş bulmada karşılaşabileceği zorluklar göz önünde bulundurularak, - İşten çıkarılan işçinin işsiz kalacağı sürede ya da emeklilik durumunda belli bir parasal güvenceye kavuşması amacıyla yapılan bir ödeme türüdür. Kıdem tazminatı, işçilere hizmet olsun diye verilen ek bir ödeme değildir. İşçilerin ücretleri sadece çıplak ücretten ya da yan ve sosyal ödemelerden oluşmaz. İşçiler, ücretlerinin bir bölümünü çalışırken alırken; SSK prim kesintisi, işsizlik sigortası kesintisi gibi ödemelerin karşılığından ise daha sonra yararlanırlar. Bunların tümü ücretin parçalarıdır ve sonuçta hepsi birleşerek harcanan emeğin karşılığı ödenen kısmını oluştururlar. Kıdem tazminatı da, ödenmesi sonraya bırakılmış bir ücrettir. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Tümden Değişecek İşçiler halen: - İşçinin haksız nedenle işten atılması, - Emeklilik, - Ölüm - İşyerinin taşınması, - İşyerinin kapanması, - İşçinin askere gitmesi, - Kadın işçinin evlenmesi, - 15 yıl ve 3600 prim gününün doldurulması,

9 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar - Ücretinin sık sık ödenmemesi, - Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması, - İşyerinde işçinin taciz edilmesi, - İşçinin sağlığının çalışmaya elvermemesi vb. gibi 20 yi aşkın nedenle kıdem tazminatı alabilmektedir. Oysa Fonla birlikte, bu koşuların büyük çoğunluğu ortadan kaldırılmaktadır. Halen 1 yıl sonunda tazminat alınırken, fonla birlikte kıdem tazminatının tümü yalnızca ölüm ve emeklilikte alınabilecektir. Kıdem tazminatının alınabildiği tüm diğer koşullar ortadan kaldırılmaktadır. Yeni sistemde Tazminatın Tümü Yalnızca Ölüm ve Emeklilikte! Kıdem tazminatının fona devredilmesi amacıyla hazırlanan son yasa tasarısına göre kıdem tazminatına hak kazanma koşulları tümden değişmektedir. Kıdem tazminatının tümü yalnızca ölüm ya da emeklilik halinde alınacaktır. Bunun dışında yararlanma koşulları şöyle sıralanmaktadır. Bir işçi on beş yıl sigortalı ise ve aynı zamanda ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurmuş ise kıdem tazminatı fonunda biriken parasının yarısını alabilecektir. İkinci defa para çekmek isteyen kişinin, son para çekme hakkını kullandıktan sonra 1800 gün daha prim ödemiş olması gerekmektedir. Yani, birinci defa para çekme hakkını kullandıktan sonra en az 5 yıl daha priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, ilk para çekme hakkı 15 yıl sonunda, ikinci para çekme hakkı ise 20 yıl sonra gerçekleşecektir. Tabi prim sürelerini doldurma şartıyla. Fondan para çekme şartlarından birisi de ev alma şartıdır. Bir işçi ev almak isterse kıdem hesabında biriken tutarın yarısını çekebilecektir. İşçi 5 yıl işsiz kalırsa, bu süre içinde kendi adına herhangi bir prim kesintisi yapılmazsa tazminatını alabilecektir. Dolayısıyla, artık bir daha işçilik yapmayacağım diyen bir kişi, işçiliği bıraktıktan 5 yıl sonra parasını alabilecektir. Paranın tümü emekli olunduğunda alınacaktır. İşçinin ölümü halinde varislerine verilecektir. 9

10 Halkların Demokratik Kongresi 10

11 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar 11

12 Halkların Demokratik Kongresi Esnek ve güvencesiz istihdamın giderek yerleşik ve asıl istihdam biçimi haline geldiği bu dönemde işçinin kıdem süresi de giderek düşmektedir. Bir başka deyişle 15 yıllık kıdem süresini doldurmak artık oldukça zordur. Dolayısıyla 15 yıl sonra fonda biriken parasının yarısını kaç kişinin alabileceği de şüphelidir. TÜİK in araştırmasına göre, 10 yıl ve daha fazla kıdemi olan işçilerin toplam işçiler içindeki payı sadece yüzde 11,4 tür. 20 yıl ve üzeri kıdem süresine sahip işçinin oranı yalnızca yüzde 2,5 dir yılı itibariyle 11,7 milyon işçinin 5,5 milyonu 1 yıldan az kıdeme sahiptir. İşçilerin yüzde 89 u 10 yılın altında kıdeme sahiptir ve dolayısıyla 15 yıl sonra para çekme hakkına sahip işçi oldukça sınırlı sayıda olacaktır. İşçinin konut alımı halinde tazminatının ödenmesi aklını MÜSİAD vermiştir. MÜSİAD, 1997 yılında yayınladığı, Kıdem Tazminatı Fonu Bir Model Önerisi adlı broşüründe, En az on yıl kıdemli işçiler fonda biriken meblağın % 40 ı kadarını ilk konut (satın alma ya da kooperatife üye olma) sahibi; yüzde 10 u kadarını ise yerli otomobil sahibi olmak amacıyla bir defaya mahsus çekebilir önerisinde bulunmaktadır. Kıdem Karşılığı Olarak Ödenecek Para da Azalıyor! Bir yandan prim oranının düşürülmesi ile diğer yandan da hesaplama sistemindeki değişiklik sonucu işçinin alacağı tutar üçte iki oranında düşecektir. Şu anda işçi 12 aylık çalışması karşılığı 1 aylık brüt kazancı oranında kıdem tazminatı almaktadır. Bunun karşılığı/maliyeti yüzde 8,33 tür. (13 ay/12 ay: %8,33) Fona işveren yüzde 4 prim ödeyecektir, bu durum yoruma gerek kalmaksızın alınacak paranın yarı yarıya (%52) azalması anlamına gelmektedir. Bir başka yasa tasarısına göre ise, işverenler fona yüzde 3 prim ödeyecektir. Bu durumda ise alınacak para yüzde 64 oranında azalacaktır. Ancak, gelir kaybı sadece kesilen prim oranının düşmesinden kaynaklamayacaktır. Kanun kıdem tazminatı hesabında ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur demektedir. Oysa yeni sistemde prim, prime esas aylık brüt kazanç üzerinden yatırılacaktır. Böylece, hiçbir ayni yardımın parasal karşılığı prim yatırmada (kıdem hesabında) dikkate alınmayacaktır. Bunun anlamı, işçinin ayni olarak aldığı; erzak, yakacak, ayakkabı (iş ayakkabısı dışında) iş elbisesi dışındaki giyim yardımı, havlu/sabun gibi yardımlar ile işçinin parasını almadığı ancak yararlandığı yol 12

13 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar (servis) ve yemek bedelleri de kıdem tazminatında dikkate alınmayacaktır. Bir işçi işyerinde yemek yiyorsa ve işyerinin servisinden yararlanıyorsa, bu hallerin parasal karşılığı kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmektedir ve hesaplamada önemli bir miktar oluşturmaktadır. Örneğin, bir işçinin asgari ücretle çalışması ve başka bir hakka sahip olmaması halinde, işçinin işyerinde yemek yemesinin bedeli 5 TL ye ve bindiği servisin bedeli ise 3 TL ye karşılık geliyor ise, on yıl çalışan işçi: Brüt asgari ücret karşılığı Yemek bedeli karşılığı 10,215 TL TL Yol/Servis bedeli karşılığı 780 TL olmak üzere, Toplam TL kıdem tazminatı alacaktır. Yol ve yemek bedeli karşılığında alınan para TL dir ve toplam tazminat içinde payı yüzde 17 dir. Oysa fon söz konusu olduğunda ve yüzde 4 prim ödenmesi durumunda, alınacak para sadece 4,086 TL olacaktır. İşçinin parasal kaybı TL dir. Bu durum, işçinin yüzde 67 oranında daha az para alması demektir. Fona ödenecek primin yüzde 3 olması durumunda, alınacak para sadece TL olacaktır. Bu işçinin parasal kaybı, TL dir ve yüzde 70 daha az para alacaktır. Ayrıca, halen belli miktarlarda kıdem tazminatı hesabına dâhil edilen aile yardımı ile çocuk yardımı da prim hesabında dikkate alınmayacaktır, bir başka deyimle fona bu yardımlardan da prim kesilmeyecektir. Bir yandan prim oranının düşürülmesi, diğer yandan da hesaplama sistemindeki değişiklik sonucu işçinin alacağı tutar üçte iki oranında düşecektir. Ayrıca, işçinin biriken parasının ilave kazancından (faiz, nema vb) vergi de kesilecektir. Kesinti miktarı, girdiği vergi dilimine göre değişecektir. İşçi, fonda biriken parasını almak istediğinde, ayrıca işlem ücreti adı altında ek para ödeyecektir. 13

14 Halkların Demokratik Kongresi Patronlar Yüzde 85 Daha Az Ödeme Yapacak Kıdem tazminatı prim kesintisi yüzde 4 e düşürülür ise patronlar ilk kalemde yüzde 4,33 daha az ödeme yapacaktır. (8,33-4=4,33) Hesaplama yöntemindeki değişiklik nedeniyle (para ile ölçülebilen menfaatlerin hesaplama dışında bırakılması sonucu) yüzde 1 civarı daha az ödeme yapacaklar. İşsizlik sigortasına yüzde 1,5 daha az ödeme yapacaklar. Sonuçta sermayenin yüzde 8,33 lük yükü, maliyeti yaklaşık 1,83 e düşürülmektedir. Kıdem tazminatının patronlara şimdiki maliyetinin 8,33 olduğu göz önüne alındığında, sermaye, fon sonrası bütün bu işlemler nedeniyle yüzde 85 daha az ödeme yapacaktır. Sermayenin kârı bununla da sınırlı değildir, Fona yapılan ödeme vergiden de düşülecektir. Devletin ve Sermayenin İşsizlik Sigortasına Ödediği Prim Azaltılıyor Halen işsizlik sigortası için, işveren yüzde 2, devlet yüzde 1 ve işçi yüzde 1 prim öderken, fonla birlikte işveren ve devlet payı binde beşe düşürülmektedir, ancak işçinin prim kesintisi yüzde 1 olarak devam edecektir. Toplamda işsizlik sigortası kesintisi yüzde 4 ten yüzde 2 ye düşürülmektedir. Böylece, işsizlik sigortasında birikecek para da azaltılacaktır. İşten Çıkarma Artacak, Baskı Yoğunlaşacak On yıllardır kıdem tazminatının önemli fonksiyonlarından birisi de, işten çıkarmayı zorlaştırıcı rolü olmuştur. Şirketler, özellikle kitlesel işten çıkarmada kıdem tazminatının oluşturacağı maliyeti hesapladıkları için ve bir anda yüksek miktarda, nakit olarak ödenmesi gereken kıdem tazminatının firmanın mali dengelerini bozacağı kaygısıyla bundan vazgeçebilmektedirler. Yeni düzenlemede getirilen zamansal (15 yıl) ve miktarsal sınırlar sayesinde Fon söz konusu olduğunda, sermayedar bu baskıyı üzerinde hissetmeyecek, istediği anda, istediği sayıda işçiyi kolayca işten çıkarabilecek, çıkarttığı işçinin yerine de daha düşük ücretle yeni işçi alacaktır. Çünkü artık işten çıkartırken tazminat ödemesi söz konusu olmayacaktır. İşçinin, patronların çeşitli olumsuz uygulama ve davranışları nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vardır ve bu durumdaki işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Fonla birlikte işçinin bu hakkı ortadan kalkacak; 14

15 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar patronlar işçiye istediği gibi davranabilecek; her an işten çıkarılma kaygısı, işçinin patrona olan bağımlılığını ve sermayenin egemenliğini artıracaktır. Çalışma yoğunlaştırılıp, işçilerin çalışma koşulları üzerinde sahip olabildikleri söz azalınca, bu dolaylı olarak buna bağlı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasını da beraberinde getirecektir. Diğer yandan işçinin ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi ya da geç ödenmesi işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkının doğumuna yol açar ve işçi kıdem tazminatına hak kazanırken, fon söz konusu olduğunda, sermayedar üzerindeki bu baskı da ortadan kalkacak, sermayedar ödemeleri de keyfi olarak yapabilecektir. Bu durum sadece yararlanma koşullarının kısıtlanması sonucunu doğurmayacak, aynı zamanda sermayedara istediği gibi davranmasının zeminini yaratacak, işçilerin çalışma koşulları daha da kötüleşecek, sermayenin üretim sürecindeki egemenliği artacaktır. Fon İçin Gösterilen Gerekçeler ve Yalanlar Fon için gerekçelerden birisi, taşeron işçilerinin kıdem tazminatı hakkı olmadığı ve fon olursa bu haktan yararlanacağıdır. Taşeron işçisinin de kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Sorun 1 yıldan daha az süreyle çalışanların kıdem tazminatından yararlandırılmamasıdır. Bu sorun mevcut yasada yapılacak küçük bir değişiklikle giderilebilir. Kıdem tazminatından yararlanmanın çalışma süresiyle orantılı olarak yapılabileceği şeklinde bir düzenleme sorunu çözecektir. Dolayısıyla gerekçenin Fonla ilişkisi yoktur. İşverenlerin yaptıkları hukuksuzluklar, nedeni irdelenmeden yeni düzenlemeye gerekçe olarak sunulmaktadır. İşçilerin kıdem tazminatı hakkından yararlanmasının engellenmesi amacıyla, 11 ay ve daha kısa süreyle çalıştırıldığı, girdi-çıktı yapıldığı, istifaya zorlandığı vb. belirtilmektedir. Hükümet, hukuk dışı uygulamalar karşısında önlem almak, bunu yapan patronları cezalandırmak yerine, bu haksızlıkları bir hakkın gaspı için gerekçe yapmaktadır. Fon için gösterilen temel gerekçelerden birisi, bugün işçilerin önemli kısmının kıdem tazminatını alamamasıdır. Hükümete göre işçilerin ancak yüzde 10 u kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmektedir. Eğer bu durum doğru ise, patronlar zaten kıdem tazminatı ödemiyorsa, kıdem tazminatına erişim zaten sınırlı ise, nasıl oluyor da kıdem tazminatı piyasalarda esnekliği engelliyor ve işgücü maliyetini olağanüstü arttırıyor? Eğer işçilerin büyük kısmı kayıt dışı çalıştırılıyorsa, esnek ve güvencesiz biçimde istihdam ediliyorsa, bu biçimde istihdam edilenler yarın da kıdem tazminatından yararlanamayacaktır. 15

16 Halkların Demokratik Kongresi Çalışabilenlerin yaklaşık yüzde 40 ı kayıt dışı çalışmaktadır. Bu kesimin Fon bile olsa kıdem tazminatı alma hakkı söz konusu olmayacaktır. Eylül 2013 te yapılan 10. Çalışma Meclisine sunulan raporda, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, kıdem tazminatının istihdam piyasası esnekliğini düşürdüğünü ve fonun tasarrufları artırıcı etkisi olduğunu belirtmektedir. Bu açıklama hükümetin tüm gerekçelerinin sahte olduğunu, asıl amacın istihdamda esnekliği sağlamak ve patronlara yeni kaynak yaratmak olduğunu gösteriyor. 16 Fon için gerekçeler arasında tasarrufların artırılması da vardır. Gündelik yaşamını sağlamakta zorluk çeken işçi ve emekçilerin tasarruf yapamayacağı ortadadır. Hükümet yasa zoruyla, işçinin iradesi dışında tasarruf yaratmaya çalışmaktadır. Öte yandan tasarruf olarak söylediği, sermayeye özellikle de inşaat sektörüne yeni kaynak yaratmaktır. Halen çalışanların haklarında kayıp olmayacak mı? Hükümetin tepkileri azaltmak amacıyla söylediği yalanlardan birisi de, halen çalışanların hak kaybına uğramayacağıdır. Oysa yasa tasarılarına göre, Fon yasalaştığında, önceki döneme yönelik olarak eski yasa hükümleri, kanun çıktıktan sonra yeni yasa hükümleri geçerli olacaktır. Dolayısıyla, halen çalışanlar da, Fon yasalaştığında o tarihten sonra Fon için geçerli olan hükümlere tabi olacaktır. Kazanılmış hakların korunacağı söylemi ile işçilerin parçalanması, bölünmesi hedeflenmektedir. Halen çalışan işçiler kandırılarak sessiz kalmaları istenmektedir. Kıdem Tazminatı Diğer Ülkelere Göre Yüksek mi? Fon için gerekçelerden birisi, kıdem tazminatının diğer ülkelere göre çok yüksek olduğudur. Türkiye nin diğer ülkelerle karşılaştırılması, kıdem tazminatının diğer özellikleri yanında, birçok sosyal destek politikası dikkate alınarak yapılmalıdır. Karşılaştırma yapılırken, iş güvencesi ve işten çıkarma koşulları, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları, ödeneğin miktarı ve süresi, aile yardımı, konut yardımı gibi diğer destek politikaları da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, işten çıkarma koşulları ve sosyal destek politikaları görmezden gelinerek bir karşılaştırma yapılamaz. Kıdem tazminatı dünyanın hemen her ülkesinde en yaygın ödeme türlerinden birisidir; ödeme miktarları ve uygulama, sınıf hareketinin gelişkinliğine, toplu sözleşme sistemine ve sosyal koruma mekanizmalarının türüne göre farklılık göstermektedir.

17 Kıdem Tazminatının Gasbına Karşı Sen De Bir Ses Çıkar Dünyada kıdem tazminatı sadece yasayla düzenlenmemiştir, bazı ülkelerde toplu sözleşmelerle belirlenmektedir. Bazı ülkelerde de yasal olmamasına karşın patronun yükümlülüğü bulunmaktadır. Örneğin Brezilya da, yasal olarak kıdem tazminatı yoktur, ama patronlar her ay işçinin ücretinin % 8 ini depozito olarak bankaya yatırmak zorundadır ve işçi işi son bulduğunda bu parayı bankadan çekebilmektedir. Portekiz de her hizmet yılı için 1 ay ve ayrıca her 5 yıl için de fazladan 1 aylık ücret karşılığıdır. Türkiye de kıdem tazminatının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu doğru değildir, ayrıca da böyle bir mantıkla kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi kabul edilemez. Bu bakış açısı, diğer ülkelerde sermayenin yararına olan her şeyi alıp işçinin yararına olan her şeyi yok saymaktır. Avusturya Modeli mi? Hükümet yetkilileri, Avusturya modelini esas aldıklarını açıklamıştır. Peki, Avusturya da kıdem tazminatı nasıl alınmaktadır? Avusturya da şirketler fona yüzde 1,53 oranında prim yatırmaktadır. Ülkede, Euro ücret alan 3 yıllık bir işçi fon öncesi Euro kıdem tazminatı alırken fon sonrasında ancak 565 Euro tazminat alabilmektedir. Yani, bu işçinin kıdem tazminatı fonla birlikte yüzde 66 azalmıştır Euro ücret alan 20 yıllık bir işçi ise Euro kıdem tazminatı alırken fonla birlikte sadece Euro tazminat alabilmektedir. 20 yıllık işçinin kaybı yüzde 64 olmaktadır. Ayrıca, tazminat alınırken, Fon şirketleri bir de paranı yönetiyorum diye işlem ücreti, bir tür komisyon almaktadırlar. Böylece Avusturya lı işçiler sadece kıdem tazminatlarının %65 ini kaybetmekle kalmamış; yanı sıra hem fonda biriken paralarını borsa bankerlerine kaptırmış hem de üstüne bir de komisyon ödemek zorunda kalmışlardır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda işçiler adına belli hesaplarda toplanan tazminatlar işçilerin çalıştığı şirketlerin kurduğu özel finans şirketleri tarafından yönetilmektedir. Eğer söz konusu şirket, hisseleri Borsa da alınıp satılan bir şirketse biriken fonların büyük bölümü bu şirketin hisselerine yatırılmaktadır. Fakat bu durum, işçilerin ve örgütlerinin kendi çıkarları üzerinde pazarlık etmekten korkmasına, grev ya da direniş örgütlemekten kaçınmasına yol açmaktadır. Çünkü işçiler greve gitmeleri halinde şirketin borsadaki değerinin düşeceğini, bunun da kendi birikimlerinin erimesi anlamına geleceğini gayet iyi bilmektedirler. Avusturya da da Fon öncesi ve sonrası işçiler kendi isteği ile işten ayrılırsa, ya da sermayedar haklı bir sebep gösterilerek işçiyi işten çıkarırsa işçinin kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. Dolayısıyla, Fonla birlikte işçi her halükarda kıdem tazminatını alamayacaktır. 17

18 Halkların Demokratik Kongresi Kayıt dışılığın ülkemizle kıyaslanmasının mümkün olmadığı Avusturya da bile kıdem tazminatı kapsamına giren işçinin oranı OECD raporlarına göre % dur. Bu rakam sadece kıdem tazminatı kapsamında olanları temsil etmektedir. Kapsamdaki her işçinin yararlanmadığını, örneğin mevsimlik işçilerin kıdem tazminatı alamadığını hatırlatmakta yarar vardır. Dolayısıyla, Avusturya da bile işçilerin yarısından fazlası fon kapsamına girmemektedir. Mezarda Tazminat İşçilerin yıllardır kullanmakta olduğu en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkı, fona devir adına gasp edilmek isteniyor. Fonla birlikte, işçiler daha güvencesiz, esnek ve kuralsız biçimde, her an işten çıkarılma korkusu ile zor koşullarda çalışmak zorunda kalacaklardır. Sermayenin işçi sınıfı üzerindeki denetim ve baskısının artmasının daha da yoğunlaştırılmış bir örgütsüzlüğe yol açması da kaçınılmaz görünmektedir. Kıdem tazminatının kaldırılması, sadece işçinin çalışma koşullarının ağırlaşması sonucunu yaratmayacak, işçinin geçindirme yükümlülüğü altındaki ailesi için de bir dizi olumsuzluğu, örneğin çocuklarını eğitime gönderememeyi, tatile gidememeyi, kültürel etkinliklerden mahrum kalmayı beraberinde getirecektir. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası yasasında yapılan değişiklikle emeklilik koşullarının alabildiğine zorlaştırıldığı gerçeğiyle birlikte ele alındığında, tazminat ancak mezarda alınacak bir hak haline gelecektir. Kıdem tazminatı, çalışırken geçirdiğimiz ve çalışarak yerine yenisi koyulamayacak şekilde ömrümüzden yitirdiğimiz günlerimizin esasında tazmin edilemeyecek parasal karşılığıdır. Kıdem tazminatına dokunmak, çalışarak tükettiğimiz beden, zihin ve sağlığımıza da dokunmaktır! 18

19

20 İşçilerin yıllardır kullanmakta olduğu en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkı, fona devir adına gasp edilmek isteniyor. Fonla birlikte, işçiler daha güvencesiz, esnek ve kuralsız biçimde, her an işten çıkarılma korkusu ile zor koşullarda çalışmak zorunda kalacaklardır. Kıdem tazminatı, çalışırken geçirdiğimiz ve çalışarak yerine yenisi koyulamayacak şekilde ömrümüzden yitirdiğimiz günlerimizin esasında tazmin edilemeyecek parasal karşılığıdır. Kıdem tazminatına dokunmak, çalışarak tükettiğimiz beden, zihin ve sağlığımıza da dokunmaktır!

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI? SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ? Özet. Abstract

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI? SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ? Özet. Abstract Yüksel ve Yıldız, İş Güvencesi Yasa Tasarısı 63 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 63-78 İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR *

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Suat UĞUR * I. GİRİŞ İnsanoğlu varolduğundan beri hastalık, sakatlık,

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: YENİ TORBA YASA TASARISI Yeni torba yasası ile birlikte bir çok alanda değişiklikler söz konusu.merakla beklenen 2014 torba yasasının içinde yer alan bütün maddeler şu şekilde.. Taşeron'da Yeni Düzenleme

Detaylı

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR BHKKH 2 SUNUŞ Emeğini satarak geçinen ve tek başına işveren karşısında güçsüz olan işçilerin oluşturdukları sendikalar, işverene karşı güç elde etme mücadelesinin

Detaylı

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM KADINLARA Rapor Mart 2008 KEİG Dizisi: Rapor Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir Sosyal Güvenlik Vaat Ediyor? Hazırlayan: KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR (POST-FORDİZM DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN İŞÇİYE NELER OLUYOR?)

ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR (POST-FORDİZM DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN İŞÇİYE NELER OLUYOR?) ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR (POST-FORDİZM DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN İŞÇİYE NELER OLUYOR?) Doç. Dr. Hacer ANSAL 2000 li yıllara yaklaştıkça, bilim ve tekniğin belirleyici etkisi her alanda gözle

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐNDE GEÇERLĐ NEDEN OLARAK EMEKLĐLĐK

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐNDE GEÇERLĐ NEDEN OLARAK EMEKLĐLĐK Đş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Olarak Emeklilik 3 ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐNDE GEÇERLĐ NEDEN OLARAK EMEKLĐLĐK Prof. Dr. Erol AKI * Hemen her insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT Tamer DEMİRBİLEK * 1 Özet: Kendine özgü bir hukuki niteliği olan kıdem tazminatı;

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL EMEKLİLİK REFORMLARI: DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Emin Alper Bu rapor, Prof. Ayşe Buğra ve Prof.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7.4.2001 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan ve 6 ay sonra yani 7.10.2001 tarihinde yürürlüğe girecek 4632 sayılı Kanun un 1. Maddesine göre, bu Kanun,

Detaylı

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI Kenan YILDIRIM GİRİŞ Uluslararası pazarlara sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında, ülkelerin ekonomik farklılıkları ile çalışanların iş yaşamlarında

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı