O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences Beytepe-Ankara, Tel:(0312) , Faks:(0312) , O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I A K T Ü E R Y A L D E Ğ E R L E N D İ R M E R A P O R U Eylül, 2011 Ankara

2 RAPOR ÖZETİ Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı,22 Ocak 1990 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan ve üyelerin bireysel fon tutarları dikkate alınarak emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımında bulunan bir Vakıftır. Vakfın mevcut durum mali analizi ve aktüeryal değerlendirmesi rapor içerisinde iki ayrı bölüm olarak sunulmuştur. Vakfın üyelerden aldığı aidatlar karşılığı olarak üyelerine emeklilik ve ölüm durumunda sağladığı yardımlar için aktüeryal denge incelenmiştir. Üyelerin aidatlarından oluşan gelirlerin bugünkü değeri kadın ve erkek üyeler için ayrı ayrı bulunmuştur. Ayrıca üyelere 15 yıl aidat ödemesi ve bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olması halinde ödenecek emeklilik ikramiyeleri ile Vakıftan emeklilik tarihine kadar üyelerin vefatı durumunda yakınlarına ödenecek ölüm yardımlarının bugünkü değerleri kadın ve erkek üyeler için ayrı ayrı bulunmuştur. Hesaplamalarda Bugünkü Değer Yaklaşımı kullanılmış ve Vakıf senedinde emeklilik öncesi ölümlülüğe ilişkin hesaplamalarda kullanılmak üzere herhangi bir tablo yer almadığından, aktüeryal değerlendirme yapılırken Hazine Müsteşarlığı - Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hayat sigortası uygulamalarında da kullanılan CSO Kadın/Erkek 1980 Hayat Tablosu ndan yararlanılmıştır. Aktüeryal faiz oranının %4, aidat artış oranının %0 ve iyileştirme oranının %4 olduğu varsayımı altında Vakfın aktüeryal teknik bilançosu çıkarılmıştır. Oluşturulan teknik bilançoya göre Vakfın aidat gelirlerinin bugünkü değeri TL ve kira gelirlerinin bugünkü değeri TL olmak üzere toplam varlığı TL olarak bulunmuştur. Üyelere gelecekte ödenecek emeklilik ikramiyesinin bugünkü değeri TL, ölüm yardımlarının bugünkü değeri TL ve genel yönetim giderlerinin bugünkü değeri TL olmak üzere toplam yükümlülüğü TL olarak bulunmuştur. Dolayısıyla Vakfın bu varsayımlar altında TL teknik fazlalığı olup, yükümlülüklerini karşılayabilecek durumda olduğu söylenebilir. Varsayımlardaki değişikliklerin, Vakfın aktüeryal dengesine etkisini inceleyebilmek amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu aktüeryal dengenin aktüeryal faiz oranı ve iyileştirme oranına oldukça duyarlı olduğu görülmüştür. Vakıf Fonunun 2036 yılına kadar projeksiyonu yapılmıştır. Fonun, projeksiyon döneminde yeni üye girişi olacağı varsayımına bağlı olarak artan üye sayısı nedeniyle arttığı görülmektedir. Üyelerin bireysel fonlarına yapılacak iyileştirme, fon getirisi dikkate alınarak yapıldığı sürece Vakfın varlığını son üye emekli olana dek sürdürebilir durumda olacağı söylenebilir. Yükümlülüklerin ve gelirlerin bireysel bazda hesaplanabilmesi ve takip edilebilmesi için kayıtlar yeterlidir, talep ettiğimiz veriler Vakıf tarafından sağlanmıştır.

3 I.BÖLÜM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI MEVCUT DURUM MALİ ANALİZİ 1. GİRİŞ Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı(Raporun bundan sonraki bölümlerinde Vakıf olarak anılacaktır), 22 Ocak 1990 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan bir Vakıftır. Vakıf senedinde verilen yetkiler ve genel kurulca tevdii edilen görevler, biri emekli yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Vakıfta, biri Vakıf Müdürü ve ikisi Veri Giriş elemanı olmak üzere üçü Vakıfta, biri Döner Sermaye İşletmesinde ve biri Sigorta Acenteliğinde görevli toplam beş personel ücretli olarak çalışmaktadır. Vakfın Bilgi İşlem altyapısı, SQL tabanlı bir yazılım programını temel almaktadır. Üyelerin verileri kişi bazlı tutulmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, Vakfın gelirleri ve giderleri ile aktif ve pasif hesapları son 3 yılın bilançoları ve faaliyet raporlarından yararlanılarak yıllara göre incelenecektir Vakfın Amacı ve Sağladığı Yardımlar Vakıf; üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacı ile kurulmuş olup,vakfın gayeleri: a)ormancılık hizmetlerinin çok yönlü gelişmesi için ormancılık hizmetleri araştırma istasyonları kurar işletir, bu konularda bilimsel toplantı, konferanslar, açık oturumlar düzenler, Orman Genel Müdürlüğü ve Uluslararası meslek ve hizmet kuruluşları ile işbirliği yapar. Ağaçlandırma, orman zararlıları ile ilgili çalışmalar yapar, fidanlıklar, özel ormanlar kurar işletir. Orman memurlarının ihtisas ve bilgilerinin artmasını sağlayıcı hizmetler verir. b) En az 15 yıllık vakıf üyelerine, çalışırken erken yaşlananlara, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malûl olanlara ölenlerin hak sahiplerine, bu Vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerinde yazılı hükümler gereğince yardımlarda bulunmak, c) Vakıf imkanları ölçüsünde üyelerinin mesken ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüslerde bulunmak, ç) Vakfın imkanları ölçüsünde her türlü sağlık hizmetleri sunmak, d) Üyelerinin her türlü zaruri ihtiyaçlarının ucuza temini, evlenme, doğum, çocuklarının öğrenim giderlerini karşılamak amacı ile uygun faizle ödünç vermek veya gerekli girişimlerde bulunmak, e) Üyelere ödünç para vermek,

4 f) Orman Genel Müdürlüğü mensupları tarafından kurulmuş sosyal yardım ve mesleki kuruluş ve vakıfları ile her türlü sözleşmeler yaparak bunların yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ivaz karşılığı devralıp yerine getirmek, g) Tabii afetlerde zarar gören üyelerine yardımda bulunmak ve gerektiğinde düşük faizle kredi vermek, h) Vakfın mali olanakları oranında, üyelerin ve ailelerinin istirahatlarını temin etmek için uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri, misafirhane kurmak için gayrimenkuller satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, Vakıf lehine ayni hak tesis etmek, mevcutlardan istifade sağlamak, ı) Kreş ve gündüz bakımevi açmak, i)öğrenciler için burslar temin etmek ve öğrenimleri için gerekli Sosyal yardımlar sağlamak, öğrenci yurtları kurmak, j) Üyelerinin ve ailelerinin moral ve eğitimleri amacıyla yurt içinde ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitim amaçlı ve sosyal kültürel yardımlar yapmak, k) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla, diğer faaliyetlerde bulunmak, l) Vakfa maddi bakımdan destek olmak için döner sermayeli işletmeler açmaktır. (Vakıf Senedi, Madde 3) 1.2. Vakfın Üyeleri Vakıf üyeleri, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan T.C. Emekli Sandığına tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve Orman Genel Müdürlüğü nden emekli memurlardan oluşmaktadır. Son 4 yıl içinde Vakfın üye sayısındaki değişim Tablo 1.1 ve Şekil 1.1 de verilmiştir. Yıl Üye sayısı Yeni Üye Kaydı (+) Tablo 1.1. Vakıf Üye Sayısındaki Değişim İstifa Eden Üye Sayısı (-) Ölen Üye Sayısı (-) Emekli Olan Üye Sayısı (-) Üye Sayısındaki Artış Üye Sayısındaki % Değişim , , ,

5 Vakıf Üye Sayısı Şekil 1.1. Vakıf Üye Sayısındaki Değişim Tablo 1.1 ve Şekil 1.1 den görüldüğü gibi 2007 yılında 1956 olan Vakıf üye sayısı, istifa eden, ölen ve emekli olan üyelerin sayıları toplamının vakfa yeni üye olan üyelerin sayısından fazla olması nedeniyle 2008 yılında 1855 kişiye düşmüştür ve 2010 yıllarında Vakfın üye sayısındaki artış 75 tir ve 2010 yılı sonu itibari ile vakfın üye sayısı 1930 kişiye ulaşmıştır Vakfın Gelir Kaynakları Vakfın, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullandığı gelir kaynakları; Vakfa ilk girişte üyelerden alınan giriş aidatı, Üyelerden alınan aylık aidatlar, Üyelerin borçlandırılması karşılığında kesilecek keseneklerden elde edilecek gelirler, Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağış ve vasiyetler, Vakıf kaynaklarının işletilmesinden elde edilecek gelirlerle tertiplenecek, eğlence, gezi, piyango gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler; Vakfın işletmelerinden, iştiraklerinden, ticari ve sınai faaliyetlerinden veya sair suretlerle sağlanacak gelirler, Vakfın senedinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için üyelerden tahsil edilecek paralar, Vakıfça yüklenilecek mükellefiyetler karşılığı alınacak ivazlar, Diğer gelirlerdir (Vakıf Senedi, Madde 35) Vakfın gelir ve giderleri incelenirken, gelir ve giderlerin enflasyon etkisinden arındırılması için kullanılan 2003 temel yıllı TÜFE rakamlarının bir önceki yılın ocak ayına göre yıllık değişimi Tablo 1.2. deki gibidir.

6 Tablo 1.2. TÜİK, 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranları (TÜİK, 2011) Aidat Gelirleri ve Aidat Dışı Gelirler Yıl Ocak (%) , , , yılından itibaren Vakfın, Vakfa bağlı Döner Sermaye İşletmesi ve Sigorta Şirketi İşletmesi nin bilançoları ve Vakfın faaliyet raporları incelenerek Vakfın gelirlerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Tablo 1.3 ve Şekil 1.2 de aidat ve aidat dışı gelirlerin yılları arasındaki değişimi ve toplam gelir içerisindeki oranları yer almaktadır. Yıl Tablo 1.3. Aidat ve Aidat Dışı Gelirlerin Gelir İçindeki Payları ve Deflate Edilmiş Aidat Geliri Aidat Geliri (Deflate Edilmiş) Aidat Gelirinin Gelirdeki Payı Değerleri (TL) Aidat Dışı Gelirler Aidat Dışı Gelirler (Deflate Edilmiş) Aidat Dışı Gelirin Gelirdeki Payı Gelir Gelir (Deflate Edilmiş) , ,32 0, , ,74 0, , , , ,58 0, , ,17 0, , , , ,32 0, , ,50 0, , ,82 0,80 0,70 0,60 0,50 Aidat Gelirinin Gelirdeki Payı 0,40 0,30 0,20 0,10 Aidat Dışı Gelirin Gelirdeki Payı 0, Şekil 1.2. Aidat ve Aidat Dışı Gelirlerin Gelir İçindeki Payı

7 Aidat gelirinin toplam gelir içindeki payı artış gösterirken, aidat dışı gelirlerin toplam gelir içerisindeki payı azalış göstermektedir. Aidat gelirlerindeki artışın nedeni yılları arasında Vakfa yeni kayıt olan üye sayısının vakıftan çeşitli sebeplerle ayrılan üye sayısından fazla olması sonucu vakıf üye sayısındaki artıştır yılı sonu itibari ile Vakfın aidat geliri ,32 TL., aidat dışı geliri ise ,50 TL dir. Son 3 yıl için aidat dışı gelirler ve bu gelirlerin toplam gelir içindeki payları Tablo 1.4 te verilmiştir. Yıl Tablo 1.4. Aidat Dışı Gelir Kalemleri ve Aidat Dışı Gelir İçindeki Payları (TL) Banka Faiz Geliri Banka Faiz Geliri (Deflate Edilmiş) Banka Faiz Gelirinin ADGT İçindeki Payı Kredi Faiz Geliri Kredi Faiz Gelirinin ADGT İçindeki Payı Döner Sermaye İşletmesi Temettü Gelirleri Sigorta Acenteliği İşletmesi Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Kitap Satış Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Gelirlerin ADGT İçindeki Payı Aidat Dışı Gelir ı (ADGT) , , , , , , , , , Tablo 1.4 incelendiğinde aidat dışı gelir kalemlerinden banka faiz geliri, kredi faiz geliri ile diğer gelirler adı altında alınan Sigorta Acentesi İşletmesi temettü geliri incelenen dönemde azalırken, kira gelirleri ve kitap satış gelirlerinde artış gözlenmiştir. Döner Sermaye İşletmesi temmettü gelirinde önemli oranda artış gerçekleşmiştir. Şekil 1.3 aidat dışı gelir kalemlerinin aidat dışı toplam gelir içindeki payını göstermektedir. Şekil 1.3. Banka Faiz Geliri. Kredi Faiz Geliri ve Diğer Gelirlerin Aidat Dışı Gelir ı İçindeki Payları

8 Banka faiz geliri her ne kadar yıldan yıla azalış gösterse de aidat dışı gelir toplamının en önemli kalemidir ve 2010 yılı itibari ile bu toplamın %74 ünü oluşturmaktadır. Kredi faiz gelirinin ve diğer gelirlerin aidat dışı gelirler içerisindeki payı ise yılları arasında artmıştır.şekil 1.4 banka faiz gelirlerinin incelenen dönemde seyrini göstermektedir. Şekil 1.4.Deflate Edilmiş Banka Faiz Gelirinin Yıllara Göre Değişimi 1.4. Vakfın Giderleri Vakıfça yapılan Sosyal Güvenlik Yardımları : Emeklilik ikramiyesi Görev malullüğü tazminatı Ölüm halinde ölen üyenin hak sahiplerine ödenecek tazminat Aidat ve borçlanma payının geri verilmesidir (Vakıf Senedi - Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği Madde 4) Emeklilik ve Ölüm Yardımları Vakıf üyelerine sunulan emeklilik yardımı ve ölüm yardımı Vakfın başlıca giderlerini oluşturmaktadır. Emeklilik ikramiyesi için en az 15 yıl Vakıf üyeliğini sürdürenler ile Vakıf Senedinin geçici 4. Maddesine göre borçlanan üyeler, kurumlarından emekli olduklarını belgelemeleri halinde emeklilik ikramiyesi almaya hak kazanırlar (Vakıf Senedi-Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği Madde 9). Ölüm halinde, ölen üyenin hak sahiplerine ödenecek tazminat için Vakıf Senedinin Sosyal Güvenlik Yardımı Yönetmeliği nin 13. Maddesine göre; Vakıftaki

9 üyelik süresi 5 yılı dolduramadan ölen üyelerin yakınlarına (giriş aidatı hariç) birikmiş aidatları ve borçlanmasının %40 ı ödenir. Vakıftaki üyelik süresi 5 yıldan fazla olanlara ise; üyelik süresine göre 9. Madde gereğince üyelik süresi 5 yılını dolduran üye için %50, 5 yıldan sonraki her yıl için ise beş puan ilave edilerek ödeme yapılır. 15 yıldan sonrası için hesaplanan tazminatın %100 ü ödenir. Vakfın Ölüm Yardımı için Ölüm Yardımı Fonu adlı bir fonu bulunmaktadır. Ölüm Yardımı Fonu na her üyenin aidatlarından eşit miktarda pay ayrılır. Fona ayrılacak miktar Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi Temsilciler Kurulunun onayı ile her yıl Ocak ayında tespit edilir (Vakıf Senedi-Ölüm Yardımı Yönetmeliği Madde 5). Üyenin ölüm yardımından yararlanabilmesi için üyelik giriş aidatını yatırmış olması ve Vakıf Senedi- Ölüm Yardımı Yönetmeliği nin 7. Maddesi ndeki şartları yerine getirmiş olması gerekir yılı için Vakıf üye aidatlarından her üye için 1 TL. ölüm yardımı fonuna ayrılmakta olup, bu fonda biriken meblağdan ölüm yardımı ödemesi yapılmaktadır. Ölüm tazminatı kişi başına 5000 TL. olarak belirlenmiştir. Tablo 1.5 te Vakfın üyelerine sunduğu yardımların yıllara göre dağılımı ve toplam yardım içindeki payları yer almaktadır. Tablo1.5. Yardımların Yıllara Göre Dağılımı ve Yardım İçindeki Payları Yıl Ölüm Yardımı Ölüm Yardımının Yardımdaki Payı Emeklilik Yardımı Emeklilik Yardımının Yardımdaki Payı Yardım ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 gider kalemlerinden birini oluşturan ölüm yardımı, 2008 ve 2009 yıllarında ölen 4 er kişi ve 2010 yılında ölen 5 kişi için sırasıyla TL, TL ve TL dir. Ayrıca toplam yardımın büyük bir kısmı, emeklilik yardımından oluşmaktadır. Ölüm yardımı ve emeklilik yardımının toplam yardım içerisindeki paylarının yıllar itibariyle çok değişiklik göstermediği görülmektedir Genel Giderler Vakfın incelenen dönemde genel giderleri, amaca yönelik genel giderleri ve toplam geliri Tablo 1.6 da verilmektedir.

10 Tablo 1.6. Vakfın Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve Genel Giderlerin Gelire Oranı Yıl Genel Gider (1) Genel Gider (Deflate Edilmiş) Banka Faizinden Gelir Vergisi Kesintisi (2) Vergi Kesintisinden Sonraki Genel Gider (3) Amaca Yönelik Gider Gelir (4) Gelir (Deflate Edilmiş) (1)/(4) (3)/(4) , , , , ,06 0,15 0, , , , , ,74 0,13 0, , , , , ,82 0,13 0,07 Tablo 1.6 incelendiğinde, genel giderlerin toplam gelir içindeki payının son 3 yıl için %13 ile %15 arasında değiştiği görülmektedir. Banka faiz gelirinden düşülen gelir vergisi de göz önünde bulundurulduğunda bu oranlar %6 ve %7 olmuştur. Vakıf ve Döner sermaye İşletmesi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Madde 7 gereğince Gelirler toplam tutarının %80'inin Vakıf amaç ve çalışma konularına yönelik giderlere, % 20'sinin vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar ile yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ödenek olarak ayrılması gerekmektedir. Vakıf bu gerekliliği sağlamaktadır yılı için gelirler toplam tutarının %87 sinin Vakıf amaç ve çalışma konularına yönelik giderler e %13 ünün ise Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar ile yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ne ödenek olarak ayrıldığı görülmektedir Gelir ve Gider Emeklilere yapılan ödemeler ile ölen üyelerin yakınlarına ödenen ölüm yardımlarının toplamlarının oluşturduğu toplam giderlerin, toplam gelire oranının yıllar içerisindeki değişimi Tablo 1.7 de verilmektedir. Tablo 1.7. Gider ve Gelirlerin Yıllara Göre Değişimi Yıl Gider (1) Gider (Deflate Edilmiş) Gelir (2) Gelir (Deflate Edilmiş) (1)/(2) , , , ,06 0, , , , ,74 0, , , , ,82 0, Bankalar Hesabı yıllarına ilişkin bilançolar incelendiğinde, Vakfın nakit varlığının değerlendirilme yöntemlerinden birisinin bankalar olduğu görülmektedir yılları bilanço rakamlarına göre bankalar hesabının değişimi ve aktif toplam içerisindeki payları Tablo 1.8 de verilmiştir.

11 Tablo 1.8. Bankalar Hesabındaki Değişim ve Aktif Hesap ı İçindeki Payı Yıl Vadesiz Mevduat Vadesiz Mevduatın Aktif İçindeki Payı Vadeli Mevduat Vadeli Mevduatın Aktif İçindeki Payı Mevduat Mevduatın Aktif İçindeki Payı Aktif ,94 0, ,11 0, ,05 0, , ,73 0, ,91 0, ,64 0, , ,77 0, ,82 0, ,59 0, , yılları arasında vadeli vadesiz mevduat tutarlarının incelenmesi sonucunda; Vakfın bankada değerlenen parasının büyük bir bölümünün vadeli mevduat hesabında değerlendirildiği ve faaliyet raporlarından anlaşıldığı üzere vade süresinin 1 ay ile 3 ay arasında değiştiği, çok uzun vade sürelerinden kaçınıldığı gözlenmektedir. Bankalar hesabı toplamının aktif içindeki payının yıllara göre değişimi Şekil 1.5 te gösterilmektedir ve 2009 yıllarında bankalar hesabındaki tutarın aktif toplam içerisindeki oranları sırasıyla %82 ve % 81 iken 2010 yılında %77 seviyesine düşmüştür. 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 Aktif İçindeki Payı 0,76 0, Şekil 1.5. Bankalar Hesabı ının Aktif İçindeki Payı

12 1.7. Vakfın Mali Yapısı ile İlgili Genel Analiz ve Sonuç Vakfın ve Vakfa ait Döner Sermaye İşletme Müessesi ve Sigorta Acenteliği İşletmesi nin faaliyet raporları, bilançoları ve gelir-gider tabloları incelenerek Vakfın mali analizi yapılmıştır Vakfın tarihli bilançosuna göre ,27 TL varlığı bulunmaktadır. Bu varlığın ,25 TL si dönen varlıklardan, ,01 TL si ise duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıkların yaklaşık %98 ini banka hesaplarındaki vadeli ve vadesiz mevduatlar oluşturmaktadır. İncelenen son 3 yıl içerisinde Vakfın gelirleri giderlerinden yüksektir. Vakfın toplam varlığı da düşünüldüğünde Vakfın yükümlülüklerini karşılamakta sorun yaşamadığı açıkça görülmektedir. Vadeli mevduat hesaplarının vadesi 1 ile 3 ay arasında değiştiği için Vakıf yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda likidite sorunu da yaşamamaktadır. Vakfın, Döner Sermaye İşletme Müessesi ve Sigorta Acenteliği İşletmesi olmak üzere iki işletmesi bulunmaktadır tarihi itibariyle özkaynaklar toplamı ,08 TL olan Döner Sermaye İşletme Müessesi, 2008 yılında TL ve 2009 yılında yaklaşık %60 lık bir artışla TL ve son olarak yaklaşık %4.6 lık azalışla 2010 yılında TL kar elde etmiştir yılındaki azalışın nedeni kredi faiz gelirlerindeki düşüş ile açıklanabilir tarihi itibariyle öz kaynaklar toplamı 3.280,08 TL olan Sigorta Acenteliği İşletmesi yılında 5.009,73 TL yılında 4.199,16 TL ve 2010 yılında 2.884,39 TL net kar elde etmiştir. Vakfın menkul varlıklarına ek olarak gayrimenkulleri ve bu gayrimenkullerden elde ettiği kira gelirleri de bulunmaktadır yılı gayrimenkul rayiç değerleri toplamı ,00 TL dir. Bu değerden bilanço değeri olan ,00 TL çıkarıldıktan sonra kalan TL değer farkının ,00 TL si 2009 yılı aktüerya hesabına yansıtılmıştır. Böylece 2010 yılı aktüerya hesabına yansıtılacak değer farkı ,00 TL olarak hesaplanmıştır. Vakfın gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleri 2008 yılında TL., 2009 yılında TL ve 2010 yılında TL dir yılları karşılaştırmalı bilançosu incelendiğinde Vakfın varlıkları toplamı %9,72 oranında, yılları karşılaştırmalı bilançosu incelendiğinde ise Vakfın varlıkları toplamının %8,62 oranında arttığı görülmektedir. Enflasyondan arındırıldığında ise net artış %0,2 ve %0,4 şeklinde hesaplanmıştır. Özet olarak, son 3 yıla ilişkin mali analiz sonuçları, Vakfın yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu ve varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirdiği için her hangi bir likidite sorunu yaşamadığını göstermektedir.

13 II.BÖLÜM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI NIN AKTÜERYAL DEĞERLENDİRMESİ 2.1 GİRİŞ Herhangi bir sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal denge, toplanan aidatlar (gelir) ve öteki tüm koşullar gözönüne alınarak, sistemde bulunan bireylerin birikimlerinin bu bireylere gelecekte yapılacak yardımları karşılayabilmesi amacıyla yapılan uzun vadeli bir planlamadır. Kısaca sistemdeki bireylere verilen taahhütlerin sistem tarafından karşılanabilirliğinin olması aktüeryal denge anlamına gelmektedir. Bir sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengeyi etkileyen koşullarda yapılacak değişiklikler sosyal güvenlik kurumunun uzun vadeli planlarını bozabilir ve kurumu ödeme güçlüğüne düşürebilir. Bu nedenle, sosyal güvenlik kurumlarının kaynakları ile hizmetleri arasındaki dengenin korunması büyük önem taşımaktadır. Bunun için kaynaklarda oluşabilecek azalışlar ile kurumun üyelerine sunduğu hizmetlerin maliyetinde olabilecek artışların aktüeryal dengeyi olumsuz yönde etkilememesine özen gösterilmelidir. Vakıf, gelirleri ve yapmakta olduğu yardımların niteliği itibariyle üyelerinin tasarruflarını işleten bir sosyal güvenlik kurumudur. Bu özelliği nedeniyle vakıflar da, öteki tüm sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi, gelirin gidere eşitliği ilkesine uymak durumundadır. Dolayısıyla uzun dönemde varlıklarının yükümlülüklerine eşit olması zorunludur. Bu Rapor Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı nın, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 Mart 2009 tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılmış olan Aktüeryal Değerlendirmesinin sonuçlarını kapsamaktadır. Bu bölümde, aidat esaslı bir sosyal yardım kuruluşu olan Vakfın aktüeryal değerlendirmesi yapılarak; üyelere gelecekte yapılacak emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımının bugünkü değerinin, gelecekte üyelerden toplanacak aidatların bugünkü değeri ve mevcut fon ile karşılanıp karşılanmadığı incelenecektir Veri Kayıt Düzeni Vakfın gelecek varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için veri kayıt düzeninin yeterli olduğu gözlenmiştir. Ancak verileri sadece aktüeryal hesaplama yapmak amacı ile

14 kullandığımız için veri kaydında olabilecek bazı diğer eksikliklerin varlığına dair bir değerlendirme yapılmamıştır Vakfın Üye Yapısı Aktüeryal dengenin incelenebilmesi için öncelikle, üyelere ilişkin verilerin betimsel incelemelerinin yapılması gerekmektedir. Vakfın üyeleri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduklarında emeklilik yardımı almaya hak kazanmaktadırlar. Vakfın tarihi itibariyle 1685 i erkek 143 ü kadın olmak üzere toplam 1828 üyesi bulunmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olan Vakıf üyesi emekli ikramiyesi almaya hak kazandığından Vakfın pasif üyesi bulunmamakta ve üyeler emekli oldukları tarih itibariyle sistemden çıkmaktadırlar. Çalışmada, Vakfın tüm üyelerine ilişkin bilgiler kullanılmıştır. Kadın ve erkek üyelerin aktüeryal değerlendirmede ayrı ayrı ele alınmalarının nedeni, hesaplamalarda kullanılacak olan hayat tablolarının kadın ve erkek üyeler için farklılık göstermesidir. Vakıf üyelerinin %92 si erkek, %8 i kadın üyelerden oluşmaktadır. Vakfın üyelerinin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları ile ortalama geçmiş üyelik süresi ve gelecek üyelik süresi Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 de verilmiştir. Tablo 2.1 Erkek Üyelerin Yaş, Cinsiyet ve Üyelik Süresine Göre Dağılımı Yaş Erkek Üye Sayısı Ortalama Yaş Ortalama Geçmiş Hizmet Süresi Ortalama Gelecek Hizmet Süresi < Tablo 2.2 Kadın ÜyelerinYaş, Cinsiyet ve Üyelik Süresine Göre Dağılımı Yaş Kadın Üye Sayısı Ortalama Yaş Ortalama Geçmiş Hizmet Süresi Ortalama Gelecek Hizmet Süresi <

15 2.2 Varsayımlar Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı nın aktüeryal değerlendirmesinin yapılabilmesi için kullanılan varsayımlar aşağıda verilmiştir Demografik Varsayımlar - Ölümlülük Kadın ve erkeklerin yaşam beklentilerindeki farklılıklar nedeni ile bu çalışmada kadın ve erkeklere özel ayrı iki hayat tablosu kullanılması gerekmektedir. Ülkemiz için ulusal bir hayat tablosu henüz bulunmadığından ve Vakıf senedinde emeklilik öncesi ölümlülüğe ilişkin hesaplamalarda kullanılmak üzere herhangi bir tablo yer almadığından, aktüeryal değerlendirme yapılırken Hazine Müsteşarlığı - Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hayat sigortası uygulamalarında da kullanılan CSO 1980 Kadın/Erkek Hayat Tablosu kullanılmıştır. - Emeklilik Koşulları Vakıf üyelerinin gelecek hizmet süreleri belirlenirken, 15 yıl aidat ödenmesi ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaları koşulu dikkate alınmıştır. Üyelerin işe giriş tarihine ilişkin bilgi olmadığından, Vakfa üyelik tarihi (Sosyal Güvenlik Reformu) tarihinden önce olan erkek üyelerin emeklilik yaşı 55, kadın üyelerin emeklilik yaşı 50 ve tarihinden sonrası için erkek ve kadın üyelerin emeklilik yaşı 65 olduğu varsayılmıştır. - Plana Yeni Katılımlar Vakfın aktüeryal değerlendirmesi kapalı sistem yani yeni üye girişi olmayacağı varsayımı altında yapılmıştır Ekonomik Varsayımlar - Aktüeryal Faiz Oranı Aktüeryal faiz oranı, Vakfın bilanço dönemi boyunca mevcut fonlarının ortalama reel karlılık oranıdır. Çalışmada, ayrıntılı olarak verilen teknik bilançoda bu oranın %4, duyarlılık analizi senaryolarında ise bu oranının %3, %4 ve %5 olduğu varsayılmıştır. - Aidat Artış Oranı Aidat artış oranı üyeler tarafından ödenecek aidatların bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Çalışmada, ayrıntılı olarak verilen teknik bilançoda bu oranın reel olarak %0, duyarlılık analizi senaryolarında ise bu oranının %0, %1 ve %2 olduğu varsayılmıştır.

16 - İyileştirme Oranı İyileştirme oranı, üyelere emekli olduklarında ödenecek emekli ikramiyesinin yani bireysel fonların hesabında kullanılır. Çalışmada, ayrıntılı olarak verilen teknik bilançoda bu oranın reel olarak %4, duyarlılık analizi senaryolarında ise bu oranının %3, %4 ve %5 olduğu varsayılmıştır. 2.3 Yükümlülüklerin Değerlemesi Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı üyelerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaları halinde ödenecek emeklilik ikramiyesi, ölmeleri halinde yakınlarına yapılacak ölüm yardımı ve genel yönetim giderleri Vakfın gider kalemini oluşturmaktadır. Üyelerin 15 yıl aidat ödemesi ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaları durumunda ödenecek emeklilik ikramiyesinin ve üyelerin vefatı durumunda ödenecek ölüm yardımının bugünkü değerleri aidat artış oranının %0, iyileştirme oranının %4 ve aktüeryal faiz oranının %4 olduğu varsayımları altında üyelerin cinsiyetine göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kadın üyelere ödenecek emeklilik ikramiyesinin bugünkü değeri TL, Erkek üyelere ödenecek emeklilik ikramiyesinin bugünkü değeri TL dir. Kadın üyelerin ölümü halinde yakınlarına yapılacak ölüm yardımının bugünkü değeri TL, Erkek üyelerin ölümü halinde yakınlarına yapılacak ölüm yardımının bugünkü değeri TL dir. Vakıf mali tabloları incelendiğinde, 2010 yılı vergi kesintisinden sonraki genel yönetim giderlerinin TL olduğu görülmektedir. Vakıf yönetimi ile yapılan görüşme sonucunda hesaplamalarda vergi kesintisinden sonraki genel yönetim giderlerinin TL olarak alınması uygun bulunmuştur. Genel yönetim giderlerinin reel artışının %0 olacağı varsayımı altında kesin annüite hesabıyla genel yönetim giderlerinin bugünkü değeri TL olarak hesaplanmıştır. 2.4 Varlıkların Değerlemesi Vakfın tarihi itibariyle fon miktarı TL dir. Bu fon, Vakfın tarihindeki öz kaynaklar toplamı ( ,56 TL), döner sermaye işletmesinin öz kaynaklar toplamı ( ,08 TL) ve gayrimenkulün rayiç bedeli ( TL) toplamından oluşmaktadır. Kadın üyelerin emeklilik yardımı fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL, erkek üyelerin emeklilik yardımı fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL dir.

17 Kadın üyelerin ölüm fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL, erkek üyelerin ölüm fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL dir. Vakfın kira geliri elde ettiği gayrimenkulleri vardır. Vakfın 2010 yılı faaliyet raporu incelendiğinde kira gelirlerinin TL olduğu görülmüş ve hesaplamalarda bu değer kullanılmıştır. Kira gelirlerinin reel artışının %0 olacağı varsayımı altında kesin annüite hesabıyla kira gelirlerinin bugünkü değeri TL olarak hesaplanmıştır. 2.5 Teknik Bilanço Teknik Bilanço, Vakfın öz kaynakları ile gelecekteki alacak, teminat ve yükümlülüklerinin cari yıldaki aktüeryal durumunu, belirlenen bir teknik faiz oranı için gösteren bilançodur. Aktüeryal faiz oranının % 4, aidat artış oranının %0 ve iyileştirme oranının %4 olduğu varsayımı altında Vakıf Emeklilik Yardımı ve Ölüm Yardımı Fonlarının yukarıda ayrıntılı olarak verilen aktüeryal değerlendirme sonuçları aşağıda verilen teknik bilançoda özetlenmiştir. O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I Tarihi İtibari ile Vakıf Emeklilik Yardım ve Ölüm Yardımı Fonu nun Teknik Bilançosu (Aktüeryal Faiz oranı %4, Aidat Artış oranı %0 ve İyileştirme oranı %4) AKTİF PASİF Vakıf Fonu Kadın Üyelerin Emeklilik Yardım Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Erkek Üyelerin Emeklilik Yardım Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Kadın Üyelere Gelecekte Ödenecek Emeklilik İkramiyesiYardımlarının Bugünkü Değeri Erkek Üyelere Gelecekte Ödenecek Emeklilik İkramiyesi Yardımlarının Bugünkü Değeri Kadın Üyelerin Ölüm Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Erkek Üyelerin Ölüm Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Kadın Üyelerin Ölümü Halinde Yakınlarına Yapılacak Ölüm Yardımının Bugünkü Değeri Erkek Üyelerin Ölümü Halinde Yakınlarına Yapılacak Ölüm Yardımının Bugünkü Değeri Kira Gelirleri Bugünkü Değeri Yönetim Giderleri Bugünkü Değeri Teknik Fazla Genel Genel

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2013 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sandık Vakfı 27 Ekim 2016 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 28.03.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı