O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences Beytepe-Ankara, Tel:(0312) , Faks:(0312) , O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I A K T Ü E R Y A L D E Ğ E R L E N D İ R M E R A P O R U Eylül, 2011 Ankara

2 RAPOR ÖZETİ Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı,22 Ocak 1990 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan ve üyelerin bireysel fon tutarları dikkate alınarak emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımında bulunan bir Vakıftır. Vakfın mevcut durum mali analizi ve aktüeryal değerlendirmesi rapor içerisinde iki ayrı bölüm olarak sunulmuştur. Vakfın üyelerden aldığı aidatlar karşılığı olarak üyelerine emeklilik ve ölüm durumunda sağladığı yardımlar için aktüeryal denge incelenmiştir. Üyelerin aidatlarından oluşan gelirlerin bugünkü değeri kadın ve erkek üyeler için ayrı ayrı bulunmuştur. Ayrıca üyelere 15 yıl aidat ödemesi ve bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olması halinde ödenecek emeklilik ikramiyeleri ile Vakıftan emeklilik tarihine kadar üyelerin vefatı durumunda yakınlarına ödenecek ölüm yardımlarının bugünkü değerleri kadın ve erkek üyeler için ayrı ayrı bulunmuştur. Hesaplamalarda Bugünkü Değer Yaklaşımı kullanılmış ve Vakıf senedinde emeklilik öncesi ölümlülüğe ilişkin hesaplamalarda kullanılmak üzere herhangi bir tablo yer almadığından, aktüeryal değerlendirme yapılırken Hazine Müsteşarlığı - Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hayat sigortası uygulamalarında da kullanılan CSO Kadın/Erkek 1980 Hayat Tablosu ndan yararlanılmıştır. Aktüeryal faiz oranının %4, aidat artış oranının %0 ve iyileştirme oranının %4 olduğu varsayımı altında Vakfın aktüeryal teknik bilançosu çıkarılmıştır. Oluşturulan teknik bilançoya göre Vakfın aidat gelirlerinin bugünkü değeri TL ve kira gelirlerinin bugünkü değeri TL olmak üzere toplam varlığı TL olarak bulunmuştur. Üyelere gelecekte ödenecek emeklilik ikramiyesinin bugünkü değeri TL, ölüm yardımlarının bugünkü değeri TL ve genel yönetim giderlerinin bugünkü değeri TL olmak üzere toplam yükümlülüğü TL olarak bulunmuştur. Dolayısıyla Vakfın bu varsayımlar altında TL teknik fazlalığı olup, yükümlülüklerini karşılayabilecek durumda olduğu söylenebilir. Varsayımlardaki değişikliklerin, Vakfın aktüeryal dengesine etkisini inceleyebilmek amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu aktüeryal dengenin aktüeryal faiz oranı ve iyileştirme oranına oldukça duyarlı olduğu görülmüştür. Vakıf Fonunun 2036 yılına kadar projeksiyonu yapılmıştır. Fonun, projeksiyon döneminde yeni üye girişi olacağı varsayımına bağlı olarak artan üye sayısı nedeniyle arttığı görülmektedir. Üyelerin bireysel fonlarına yapılacak iyileştirme, fon getirisi dikkate alınarak yapıldığı sürece Vakfın varlığını son üye emekli olana dek sürdürebilir durumda olacağı söylenebilir. Yükümlülüklerin ve gelirlerin bireysel bazda hesaplanabilmesi ve takip edilebilmesi için kayıtlar yeterlidir, talep ettiğimiz veriler Vakıf tarafından sağlanmıştır.

3 I.BÖLÜM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI MEVCUT DURUM MALİ ANALİZİ 1. GİRİŞ Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı(Raporun bundan sonraki bölümlerinde Vakıf olarak anılacaktır), 22 Ocak 1990 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan bir Vakıftır. Vakıf senedinde verilen yetkiler ve genel kurulca tevdii edilen görevler, biri emekli yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Vakıfta, biri Vakıf Müdürü ve ikisi Veri Giriş elemanı olmak üzere üçü Vakıfta, biri Döner Sermaye İşletmesinde ve biri Sigorta Acenteliğinde görevli toplam beş personel ücretli olarak çalışmaktadır. Vakfın Bilgi İşlem altyapısı, SQL tabanlı bir yazılım programını temel almaktadır. Üyelerin verileri kişi bazlı tutulmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, Vakfın gelirleri ve giderleri ile aktif ve pasif hesapları son 3 yılın bilançoları ve faaliyet raporlarından yararlanılarak yıllara göre incelenecektir Vakfın Amacı ve Sağladığı Yardımlar Vakıf; üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacı ile kurulmuş olup,vakfın gayeleri: a)ormancılık hizmetlerinin çok yönlü gelişmesi için ormancılık hizmetleri araştırma istasyonları kurar işletir, bu konularda bilimsel toplantı, konferanslar, açık oturumlar düzenler, Orman Genel Müdürlüğü ve Uluslararası meslek ve hizmet kuruluşları ile işbirliği yapar. Ağaçlandırma, orman zararlıları ile ilgili çalışmalar yapar, fidanlıklar, özel ormanlar kurar işletir. Orman memurlarının ihtisas ve bilgilerinin artmasını sağlayıcı hizmetler verir. b) En az 15 yıllık vakıf üyelerine, çalışırken erken yaşlananlara, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malûl olanlara ölenlerin hak sahiplerine, bu Vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerinde yazılı hükümler gereğince yardımlarda bulunmak, c) Vakıf imkanları ölçüsünde üyelerinin mesken ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüslerde bulunmak, ç) Vakfın imkanları ölçüsünde her türlü sağlık hizmetleri sunmak, d) Üyelerinin her türlü zaruri ihtiyaçlarının ucuza temini, evlenme, doğum, çocuklarının öğrenim giderlerini karşılamak amacı ile uygun faizle ödünç vermek veya gerekli girişimlerde bulunmak, e) Üyelere ödünç para vermek,

4 f) Orman Genel Müdürlüğü mensupları tarafından kurulmuş sosyal yardım ve mesleki kuruluş ve vakıfları ile her türlü sözleşmeler yaparak bunların yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ivaz karşılığı devralıp yerine getirmek, g) Tabii afetlerde zarar gören üyelerine yardımda bulunmak ve gerektiğinde düşük faizle kredi vermek, h) Vakfın mali olanakları oranında, üyelerin ve ailelerinin istirahatlarını temin etmek için uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri, misafirhane kurmak için gayrimenkuller satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, Vakıf lehine ayni hak tesis etmek, mevcutlardan istifade sağlamak, ı) Kreş ve gündüz bakımevi açmak, i)öğrenciler için burslar temin etmek ve öğrenimleri için gerekli Sosyal yardımlar sağlamak, öğrenci yurtları kurmak, j) Üyelerinin ve ailelerinin moral ve eğitimleri amacıyla yurt içinde ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitim amaçlı ve sosyal kültürel yardımlar yapmak, k) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla, diğer faaliyetlerde bulunmak, l) Vakfa maddi bakımdan destek olmak için döner sermayeli işletmeler açmaktır. (Vakıf Senedi, Madde 3) 1.2. Vakfın Üyeleri Vakıf üyeleri, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan T.C. Emekli Sandığına tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve Orman Genel Müdürlüğü nden emekli memurlardan oluşmaktadır. Son 4 yıl içinde Vakfın üye sayısındaki değişim Tablo 1.1 ve Şekil 1.1 de verilmiştir. Yıl Üye sayısı Yeni Üye Kaydı (+) Tablo 1.1. Vakıf Üye Sayısındaki Değişim İstifa Eden Üye Sayısı (-) Ölen Üye Sayısı (-) Emekli Olan Üye Sayısı (-) Üye Sayısındaki Artış Üye Sayısındaki % Değişim , , ,

5 Vakıf Üye Sayısı Şekil 1.1. Vakıf Üye Sayısındaki Değişim Tablo 1.1 ve Şekil 1.1 den görüldüğü gibi 2007 yılında 1956 olan Vakıf üye sayısı, istifa eden, ölen ve emekli olan üyelerin sayıları toplamının vakfa yeni üye olan üyelerin sayısından fazla olması nedeniyle 2008 yılında 1855 kişiye düşmüştür ve 2010 yıllarında Vakfın üye sayısındaki artış 75 tir ve 2010 yılı sonu itibari ile vakfın üye sayısı 1930 kişiye ulaşmıştır Vakfın Gelir Kaynakları Vakfın, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullandığı gelir kaynakları; Vakfa ilk girişte üyelerden alınan giriş aidatı, Üyelerden alınan aylık aidatlar, Üyelerin borçlandırılması karşılığında kesilecek keseneklerden elde edilecek gelirler, Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağış ve vasiyetler, Vakıf kaynaklarının işletilmesinden elde edilecek gelirlerle tertiplenecek, eğlence, gezi, piyango gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler; Vakfın işletmelerinden, iştiraklerinden, ticari ve sınai faaliyetlerinden veya sair suretlerle sağlanacak gelirler, Vakfın senedinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için üyelerden tahsil edilecek paralar, Vakıfça yüklenilecek mükellefiyetler karşılığı alınacak ivazlar, Diğer gelirlerdir (Vakıf Senedi, Madde 35) Vakfın gelir ve giderleri incelenirken, gelir ve giderlerin enflasyon etkisinden arındırılması için kullanılan 2003 temel yıllı TÜFE rakamlarının bir önceki yılın ocak ayına göre yıllık değişimi Tablo 1.2. deki gibidir.

6 Tablo 1.2. TÜİK, 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranları (TÜİK, 2011) Aidat Gelirleri ve Aidat Dışı Gelirler Yıl Ocak (%) , , , yılından itibaren Vakfın, Vakfa bağlı Döner Sermaye İşletmesi ve Sigorta Şirketi İşletmesi nin bilançoları ve Vakfın faaliyet raporları incelenerek Vakfın gelirlerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Tablo 1.3 ve Şekil 1.2 de aidat ve aidat dışı gelirlerin yılları arasındaki değişimi ve toplam gelir içerisindeki oranları yer almaktadır. Yıl Tablo 1.3. Aidat ve Aidat Dışı Gelirlerin Gelir İçindeki Payları ve Deflate Edilmiş Aidat Geliri Aidat Geliri (Deflate Edilmiş) Aidat Gelirinin Gelirdeki Payı Değerleri (TL) Aidat Dışı Gelirler Aidat Dışı Gelirler (Deflate Edilmiş) Aidat Dışı Gelirin Gelirdeki Payı Gelir Gelir (Deflate Edilmiş) , ,32 0, , ,74 0, , , , ,58 0, , ,17 0, , , , ,32 0, , ,50 0, , ,82 0,80 0,70 0,60 0,50 Aidat Gelirinin Gelirdeki Payı 0,40 0,30 0,20 0,10 Aidat Dışı Gelirin Gelirdeki Payı 0, Şekil 1.2. Aidat ve Aidat Dışı Gelirlerin Gelir İçindeki Payı

7 Aidat gelirinin toplam gelir içindeki payı artış gösterirken, aidat dışı gelirlerin toplam gelir içerisindeki payı azalış göstermektedir. Aidat gelirlerindeki artışın nedeni yılları arasında Vakfa yeni kayıt olan üye sayısının vakıftan çeşitli sebeplerle ayrılan üye sayısından fazla olması sonucu vakıf üye sayısındaki artıştır yılı sonu itibari ile Vakfın aidat geliri ,32 TL., aidat dışı geliri ise ,50 TL dir. Son 3 yıl için aidat dışı gelirler ve bu gelirlerin toplam gelir içindeki payları Tablo 1.4 te verilmiştir. Yıl Tablo 1.4. Aidat Dışı Gelir Kalemleri ve Aidat Dışı Gelir İçindeki Payları (TL) Banka Faiz Geliri Banka Faiz Geliri (Deflate Edilmiş) Banka Faiz Gelirinin ADGT İçindeki Payı Kredi Faiz Geliri Kredi Faiz Gelirinin ADGT İçindeki Payı Döner Sermaye İşletmesi Temettü Gelirleri Sigorta Acenteliği İşletmesi Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Kitap Satış Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Gelirlerin ADGT İçindeki Payı Aidat Dışı Gelir ı (ADGT) , , , , , , , , , Tablo 1.4 incelendiğinde aidat dışı gelir kalemlerinden banka faiz geliri, kredi faiz geliri ile diğer gelirler adı altında alınan Sigorta Acentesi İşletmesi temettü geliri incelenen dönemde azalırken, kira gelirleri ve kitap satış gelirlerinde artış gözlenmiştir. Döner Sermaye İşletmesi temmettü gelirinde önemli oranda artış gerçekleşmiştir. Şekil 1.3 aidat dışı gelir kalemlerinin aidat dışı toplam gelir içindeki payını göstermektedir. Şekil 1.3. Banka Faiz Geliri. Kredi Faiz Geliri ve Diğer Gelirlerin Aidat Dışı Gelir ı İçindeki Payları

8 Banka faiz geliri her ne kadar yıldan yıla azalış gösterse de aidat dışı gelir toplamının en önemli kalemidir ve 2010 yılı itibari ile bu toplamın %74 ünü oluşturmaktadır. Kredi faiz gelirinin ve diğer gelirlerin aidat dışı gelirler içerisindeki payı ise yılları arasında artmıştır.şekil 1.4 banka faiz gelirlerinin incelenen dönemde seyrini göstermektedir. Şekil 1.4.Deflate Edilmiş Banka Faiz Gelirinin Yıllara Göre Değişimi 1.4. Vakfın Giderleri Vakıfça yapılan Sosyal Güvenlik Yardımları : Emeklilik ikramiyesi Görev malullüğü tazminatı Ölüm halinde ölen üyenin hak sahiplerine ödenecek tazminat Aidat ve borçlanma payının geri verilmesidir (Vakıf Senedi - Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği Madde 4) Emeklilik ve Ölüm Yardımları Vakıf üyelerine sunulan emeklilik yardımı ve ölüm yardımı Vakfın başlıca giderlerini oluşturmaktadır. Emeklilik ikramiyesi için en az 15 yıl Vakıf üyeliğini sürdürenler ile Vakıf Senedinin geçici 4. Maddesine göre borçlanan üyeler, kurumlarından emekli olduklarını belgelemeleri halinde emeklilik ikramiyesi almaya hak kazanırlar (Vakıf Senedi-Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği Madde 9). Ölüm halinde, ölen üyenin hak sahiplerine ödenecek tazminat için Vakıf Senedinin Sosyal Güvenlik Yardımı Yönetmeliği nin 13. Maddesine göre; Vakıftaki

9 üyelik süresi 5 yılı dolduramadan ölen üyelerin yakınlarına (giriş aidatı hariç) birikmiş aidatları ve borçlanmasının %40 ı ödenir. Vakıftaki üyelik süresi 5 yıldan fazla olanlara ise; üyelik süresine göre 9. Madde gereğince üyelik süresi 5 yılını dolduran üye için %50, 5 yıldan sonraki her yıl için ise beş puan ilave edilerek ödeme yapılır. 15 yıldan sonrası için hesaplanan tazminatın %100 ü ödenir. Vakfın Ölüm Yardımı için Ölüm Yardımı Fonu adlı bir fonu bulunmaktadır. Ölüm Yardımı Fonu na her üyenin aidatlarından eşit miktarda pay ayrılır. Fona ayrılacak miktar Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi Temsilciler Kurulunun onayı ile her yıl Ocak ayında tespit edilir (Vakıf Senedi-Ölüm Yardımı Yönetmeliği Madde 5). Üyenin ölüm yardımından yararlanabilmesi için üyelik giriş aidatını yatırmış olması ve Vakıf Senedi- Ölüm Yardımı Yönetmeliği nin 7. Maddesi ndeki şartları yerine getirmiş olması gerekir yılı için Vakıf üye aidatlarından her üye için 1 TL. ölüm yardımı fonuna ayrılmakta olup, bu fonda biriken meblağdan ölüm yardımı ödemesi yapılmaktadır. Ölüm tazminatı kişi başına 5000 TL. olarak belirlenmiştir. Tablo 1.5 te Vakfın üyelerine sunduğu yardımların yıllara göre dağılımı ve toplam yardım içindeki payları yer almaktadır. Tablo1.5. Yardımların Yıllara Göre Dağılımı ve Yardım İçindeki Payları Yıl Ölüm Yardımı Ölüm Yardımının Yardımdaki Payı Emeklilik Yardımı Emeklilik Yardımının Yardımdaki Payı Yardım ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 gider kalemlerinden birini oluşturan ölüm yardımı, 2008 ve 2009 yıllarında ölen 4 er kişi ve 2010 yılında ölen 5 kişi için sırasıyla TL, TL ve TL dir. Ayrıca toplam yardımın büyük bir kısmı, emeklilik yardımından oluşmaktadır. Ölüm yardımı ve emeklilik yardımının toplam yardım içerisindeki paylarının yıllar itibariyle çok değişiklik göstermediği görülmektedir Genel Giderler Vakfın incelenen dönemde genel giderleri, amaca yönelik genel giderleri ve toplam geliri Tablo 1.6 da verilmektedir.

10 Tablo 1.6. Vakfın Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve Genel Giderlerin Gelire Oranı Yıl Genel Gider (1) Genel Gider (Deflate Edilmiş) Banka Faizinden Gelir Vergisi Kesintisi (2) Vergi Kesintisinden Sonraki Genel Gider (3) Amaca Yönelik Gider Gelir (4) Gelir (Deflate Edilmiş) (1)/(4) (3)/(4) , , , , ,06 0,15 0, , , , , ,74 0,13 0, , , , , ,82 0,13 0,07 Tablo 1.6 incelendiğinde, genel giderlerin toplam gelir içindeki payının son 3 yıl için %13 ile %15 arasında değiştiği görülmektedir. Banka faiz gelirinden düşülen gelir vergisi de göz önünde bulundurulduğunda bu oranlar %6 ve %7 olmuştur. Vakıf ve Döner sermaye İşletmesi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Madde 7 gereğince Gelirler toplam tutarının %80'inin Vakıf amaç ve çalışma konularına yönelik giderlere, % 20'sinin vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar ile yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ödenek olarak ayrılması gerekmektedir. Vakıf bu gerekliliği sağlamaktadır yılı için gelirler toplam tutarının %87 sinin Vakıf amaç ve çalışma konularına yönelik giderler e %13 ünün ise Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar ile yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ne ödenek olarak ayrıldığı görülmektedir Gelir ve Gider Emeklilere yapılan ödemeler ile ölen üyelerin yakınlarına ödenen ölüm yardımlarının toplamlarının oluşturduğu toplam giderlerin, toplam gelire oranının yıllar içerisindeki değişimi Tablo 1.7 de verilmektedir. Tablo 1.7. Gider ve Gelirlerin Yıllara Göre Değişimi Yıl Gider (1) Gider (Deflate Edilmiş) Gelir (2) Gelir (Deflate Edilmiş) (1)/(2) , , , ,06 0, , , , ,74 0, , , , ,82 0, Bankalar Hesabı yıllarına ilişkin bilançolar incelendiğinde, Vakfın nakit varlığının değerlendirilme yöntemlerinden birisinin bankalar olduğu görülmektedir yılları bilanço rakamlarına göre bankalar hesabının değişimi ve aktif toplam içerisindeki payları Tablo 1.8 de verilmiştir.

11 Tablo 1.8. Bankalar Hesabındaki Değişim ve Aktif Hesap ı İçindeki Payı Yıl Vadesiz Mevduat Vadesiz Mevduatın Aktif İçindeki Payı Vadeli Mevduat Vadeli Mevduatın Aktif İçindeki Payı Mevduat Mevduatın Aktif İçindeki Payı Aktif ,94 0, ,11 0, ,05 0, , ,73 0, ,91 0, ,64 0, , ,77 0, ,82 0, ,59 0, , yılları arasında vadeli vadesiz mevduat tutarlarının incelenmesi sonucunda; Vakfın bankada değerlenen parasının büyük bir bölümünün vadeli mevduat hesabında değerlendirildiği ve faaliyet raporlarından anlaşıldığı üzere vade süresinin 1 ay ile 3 ay arasında değiştiği, çok uzun vade sürelerinden kaçınıldığı gözlenmektedir. Bankalar hesabı toplamının aktif içindeki payının yıllara göre değişimi Şekil 1.5 te gösterilmektedir ve 2009 yıllarında bankalar hesabındaki tutarın aktif toplam içerisindeki oranları sırasıyla %82 ve % 81 iken 2010 yılında %77 seviyesine düşmüştür. 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 Aktif İçindeki Payı 0,76 0, Şekil 1.5. Bankalar Hesabı ının Aktif İçindeki Payı

12 1.7. Vakfın Mali Yapısı ile İlgili Genel Analiz ve Sonuç Vakfın ve Vakfa ait Döner Sermaye İşletme Müessesi ve Sigorta Acenteliği İşletmesi nin faaliyet raporları, bilançoları ve gelir-gider tabloları incelenerek Vakfın mali analizi yapılmıştır Vakfın tarihli bilançosuna göre ,27 TL varlığı bulunmaktadır. Bu varlığın ,25 TL si dönen varlıklardan, ,01 TL si ise duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıkların yaklaşık %98 ini banka hesaplarındaki vadeli ve vadesiz mevduatlar oluşturmaktadır. İncelenen son 3 yıl içerisinde Vakfın gelirleri giderlerinden yüksektir. Vakfın toplam varlığı da düşünüldüğünde Vakfın yükümlülüklerini karşılamakta sorun yaşamadığı açıkça görülmektedir. Vadeli mevduat hesaplarının vadesi 1 ile 3 ay arasında değiştiği için Vakıf yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda likidite sorunu da yaşamamaktadır. Vakfın, Döner Sermaye İşletme Müessesi ve Sigorta Acenteliği İşletmesi olmak üzere iki işletmesi bulunmaktadır tarihi itibariyle özkaynaklar toplamı ,08 TL olan Döner Sermaye İşletme Müessesi, 2008 yılında TL ve 2009 yılında yaklaşık %60 lık bir artışla TL ve son olarak yaklaşık %4.6 lık azalışla 2010 yılında TL kar elde etmiştir yılındaki azalışın nedeni kredi faiz gelirlerindeki düşüş ile açıklanabilir tarihi itibariyle öz kaynaklar toplamı 3.280,08 TL olan Sigorta Acenteliği İşletmesi yılında 5.009,73 TL yılında 4.199,16 TL ve 2010 yılında 2.884,39 TL net kar elde etmiştir. Vakfın menkul varlıklarına ek olarak gayrimenkulleri ve bu gayrimenkullerden elde ettiği kira gelirleri de bulunmaktadır yılı gayrimenkul rayiç değerleri toplamı ,00 TL dir. Bu değerden bilanço değeri olan ,00 TL çıkarıldıktan sonra kalan TL değer farkının ,00 TL si 2009 yılı aktüerya hesabına yansıtılmıştır. Böylece 2010 yılı aktüerya hesabına yansıtılacak değer farkı ,00 TL olarak hesaplanmıştır. Vakfın gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleri 2008 yılında TL., 2009 yılında TL ve 2010 yılında TL dir yılları karşılaştırmalı bilançosu incelendiğinde Vakfın varlıkları toplamı %9,72 oranında, yılları karşılaştırmalı bilançosu incelendiğinde ise Vakfın varlıkları toplamının %8,62 oranında arttığı görülmektedir. Enflasyondan arındırıldığında ise net artış %0,2 ve %0,4 şeklinde hesaplanmıştır. Özet olarak, son 3 yıla ilişkin mali analiz sonuçları, Vakfın yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu ve varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirdiği için her hangi bir likidite sorunu yaşamadığını göstermektedir.

13 II.BÖLÜM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI NIN AKTÜERYAL DEĞERLENDİRMESİ 2.1 GİRİŞ Herhangi bir sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal denge, toplanan aidatlar (gelir) ve öteki tüm koşullar gözönüne alınarak, sistemde bulunan bireylerin birikimlerinin bu bireylere gelecekte yapılacak yardımları karşılayabilmesi amacıyla yapılan uzun vadeli bir planlamadır. Kısaca sistemdeki bireylere verilen taahhütlerin sistem tarafından karşılanabilirliğinin olması aktüeryal denge anlamına gelmektedir. Bir sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengeyi etkileyen koşullarda yapılacak değişiklikler sosyal güvenlik kurumunun uzun vadeli planlarını bozabilir ve kurumu ödeme güçlüğüne düşürebilir. Bu nedenle, sosyal güvenlik kurumlarının kaynakları ile hizmetleri arasındaki dengenin korunması büyük önem taşımaktadır. Bunun için kaynaklarda oluşabilecek azalışlar ile kurumun üyelerine sunduğu hizmetlerin maliyetinde olabilecek artışların aktüeryal dengeyi olumsuz yönde etkilememesine özen gösterilmelidir. Vakıf, gelirleri ve yapmakta olduğu yardımların niteliği itibariyle üyelerinin tasarruflarını işleten bir sosyal güvenlik kurumudur. Bu özelliği nedeniyle vakıflar da, öteki tüm sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi, gelirin gidere eşitliği ilkesine uymak durumundadır. Dolayısıyla uzun dönemde varlıklarının yükümlülüklerine eşit olması zorunludur. Bu Rapor Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı nın, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 Mart 2009 tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılmış olan Aktüeryal Değerlendirmesinin sonuçlarını kapsamaktadır. Bu bölümde, aidat esaslı bir sosyal yardım kuruluşu olan Vakfın aktüeryal değerlendirmesi yapılarak; üyelere gelecekte yapılacak emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımının bugünkü değerinin, gelecekte üyelerden toplanacak aidatların bugünkü değeri ve mevcut fon ile karşılanıp karşılanmadığı incelenecektir Veri Kayıt Düzeni Vakfın gelecek varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için veri kayıt düzeninin yeterli olduğu gözlenmiştir. Ancak verileri sadece aktüeryal hesaplama yapmak amacı ile

14 kullandığımız için veri kaydında olabilecek bazı diğer eksikliklerin varlığına dair bir değerlendirme yapılmamıştır Vakfın Üye Yapısı Aktüeryal dengenin incelenebilmesi için öncelikle, üyelere ilişkin verilerin betimsel incelemelerinin yapılması gerekmektedir. Vakfın üyeleri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduklarında emeklilik yardımı almaya hak kazanmaktadırlar. Vakfın tarihi itibariyle 1685 i erkek 143 ü kadın olmak üzere toplam 1828 üyesi bulunmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olan Vakıf üyesi emekli ikramiyesi almaya hak kazandığından Vakfın pasif üyesi bulunmamakta ve üyeler emekli oldukları tarih itibariyle sistemden çıkmaktadırlar. Çalışmada, Vakfın tüm üyelerine ilişkin bilgiler kullanılmıştır. Kadın ve erkek üyelerin aktüeryal değerlendirmede ayrı ayrı ele alınmalarının nedeni, hesaplamalarda kullanılacak olan hayat tablolarının kadın ve erkek üyeler için farklılık göstermesidir. Vakıf üyelerinin %92 si erkek, %8 i kadın üyelerden oluşmaktadır. Vakfın üyelerinin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları ile ortalama geçmiş üyelik süresi ve gelecek üyelik süresi Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 de verilmiştir. Tablo 2.1 Erkek Üyelerin Yaş, Cinsiyet ve Üyelik Süresine Göre Dağılımı Yaş Erkek Üye Sayısı Ortalama Yaş Ortalama Geçmiş Hizmet Süresi Ortalama Gelecek Hizmet Süresi < Tablo 2.2 Kadın ÜyelerinYaş, Cinsiyet ve Üyelik Süresine Göre Dağılımı Yaş Kadın Üye Sayısı Ortalama Yaş Ortalama Geçmiş Hizmet Süresi Ortalama Gelecek Hizmet Süresi <

15 2.2 Varsayımlar Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı nın aktüeryal değerlendirmesinin yapılabilmesi için kullanılan varsayımlar aşağıda verilmiştir Demografik Varsayımlar - Ölümlülük Kadın ve erkeklerin yaşam beklentilerindeki farklılıklar nedeni ile bu çalışmada kadın ve erkeklere özel ayrı iki hayat tablosu kullanılması gerekmektedir. Ülkemiz için ulusal bir hayat tablosu henüz bulunmadığından ve Vakıf senedinde emeklilik öncesi ölümlülüğe ilişkin hesaplamalarda kullanılmak üzere herhangi bir tablo yer almadığından, aktüeryal değerlendirme yapılırken Hazine Müsteşarlığı - Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hayat sigortası uygulamalarında da kullanılan CSO 1980 Kadın/Erkek Hayat Tablosu kullanılmıştır. - Emeklilik Koşulları Vakıf üyelerinin gelecek hizmet süreleri belirlenirken, 15 yıl aidat ödenmesi ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaları koşulu dikkate alınmıştır. Üyelerin işe giriş tarihine ilişkin bilgi olmadığından, Vakfa üyelik tarihi (Sosyal Güvenlik Reformu) tarihinden önce olan erkek üyelerin emeklilik yaşı 55, kadın üyelerin emeklilik yaşı 50 ve tarihinden sonrası için erkek ve kadın üyelerin emeklilik yaşı 65 olduğu varsayılmıştır. - Plana Yeni Katılımlar Vakfın aktüeryal değerlendirmesi kapalı sistem yani yeni üye girişi olmayacağı varsayımı altında yapılmıştır Ekonomik Varsayımlar - Aktüeryal Faiz Oranı Aktüeryal faiz oranı, Vakfın bilanço dönemi boyunca mevcut fonlarının ortalama reel karlılık oranıdır. Çalışmada, ayrıntılı olarak verilen teknik bilançoda bu oranın %4, duyarlılık analizi senaryolarında ise bu oranının %3, %4 ve %5 olduğu varsayılmıştır. - Aidat Artış Oranı Aidat artış oranı üyeler tarafından ödenecek aidatların bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Çalışmada, ayrıntılı olarak verilen teknik bilançoda bu oranın reel olarak %0, duyarlılık analizi senaryolarında ise bu oranının %0, %1 ve %2 olduğu varsayılmıştır.

16 - İyileştirme Oranı İyileştirme oranı, üyelere emekli olduklarında ödenecek emekli ikramiyesinin yani bireysel fonların hesabında kullanılır. Çalışmada, ayrıntılı olarak verilen teknik bilançoda bu oranın reel olarak %4, duyarlılık analizi senaryolarında ise bu oranının %3, %4 ve %5 olduğu varsayılmıştır. 2.3 Yükümlülüklerin Değerlemesi Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı üyelerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaları halinde ödenecek emeklilik ikramiyesi, ölmeleri halinde yakınlarına yapılacak ölüm yardımı ve genel yönetim giderleri Vakfın gider kalemini oluşturmaktadır. Üyelerin 15 yıl aidat ödemesi ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaları durumunda ödenecek emeklilik ikramiyesinin ve üyelerin vefatı durumunda ödenecek ölüm yardımının bugünkü değerleri aidat artış oranının %0, iyileştirme oranının %4 ve aktüeryal faiz oranının %4 olduğu varsayımları altında üyelerin cinsiyetine göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kadın üyelere ödenecek emeklilik ikramiyesinin bugünkü değeri TL, Erkek üyelere ödenecek emeklilik ikramiyesinin bugünkü değeri TL dir. Kadın üyelerin ölümü halinde yakınlarına yapılacak ölüm yardımının bugünkü değeri TL, Erkek üyelerin ölümü halinde yakınlarına yapılacak ölüm yardımının bugünkü değeri TL dir. Vakıf mali tabloları incelendiğinde, 2010 yılı vergi kesintisinden sonraki genel yönetim giderlerinin TL olduğu görülmektedir. Vakıf yönetimi ile yapılan görüşme sonucunda hesaplamalarda vergi kesintisinden sonraki genel yönetim giderlerinin TL olarak alınması uygun bulunmuştur. Genel yönetim giderlerinin reel artışının %0 olacağı varsayımı altında kesin annüite hesabıyla genel yönetim giderlerinin bugünkü değeri TL olarak hesaplanmıştır. 2.4 Varlıkların Değerlemesi Vakfın tarihi itibariyle fon miktarı TL dir. Bu fon, Vakfın tarihindeki öz kaynaklar toplamı ( ,56 TL), döner sermaye işletmesinin öz kaynaklar toplamı ( ,08 TL) ve gayrimenkulün rayiç bedeli ( TL) toplamından oluşmaktadır. Kadın üyelerin emeklilik yardımı fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL, erkek üyelerin emeklilik yardımı fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL dir.

17 Kadın üyelerin ölüm fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL, erkek üyelerin ölüm fonuna ödeyecekleri aidatların bugünkü değeri TL dir. Vakfın kira geliri elde ettiği gayrimenkulleri vardır. Vakfın 2010 yılı faaliyet raporu incelendiğinde kira gelirlerinin TL olduğu görülmüş ve hesaplamalarda bu değer kullanılmıştır. Kira gelirlerinin reel artışının %0 olacağı varsayımı altında kesin annüite hesabıyla kira gelirlerinin bugünkü değeri TL olarak hesaplanmıştır. 2.5 Teknik Bilanço Teknik Bilanço, Vakfın öz kaynakları ile gelecekteki alacak, teminat ve yükümlülüklerinin cari yıldaki aktüeryal durumunu, belirlenen bir teknik faiz oranı için gösteren bilançodur. Aktüeryal faiz oranının % 4, aidat artış oranının %0 ve iyileştirme oranının %4 olduğu varsayımı altında Vakıf Emeklilik Yardımı ve Ölüm Yardımı Fonlarının yukarıda ayrıntılı olarak verilen aktüeryal değerlendirme sonuçları aşağıda verilen teknik bilançoda özetlenmiştir. O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I Tarihi İtibari ile Vakıf Emeklilik Yardım ve Ölüm Yardımı Fonu nun Teknik Bilançosu (Aktüeryal Faiz oranı %4, Aidat Artış oranı %0 ve İyileştirme oranı %4) AKTİF PASİF Vakıf Fonu Kadın Üyelerin Emeklilik Yardım Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Erkek Üyelerin Emeklilik Yardım Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Kadın Üyelere Gelecekte Ödenecek Emeklilik İkramiyesiYardımlarının Bugünkü Değeri Erkek Üyelere Gelecekte Ödenecek Emeklilik İkramiyesi Yardımlarının Bugünkü Değeri Kadın Üyelerin Ölüm Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Erkek Üyelerin Ölüm Fonuna Gelecekte Ödeyecekleri Aidatlarının Bugünkü Değeri Kadın Üyelerin Ölümü Halinde Yakınlarına Yapılacak Ölüm Yardımının Bugünkü Değeri Erkek Üyelerin Ölümü Halinde Yakınlarına Yapılacak Ölüm Yardımının Bugünkü Değeri Kira Gelirleri Bugünkü Değeri Yönetim Giderleri Bugünkü Değeri Teknik Fazla Genel Genel

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı