KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Transkript

1 KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ NEDEN KALDIRMAK İSTİYORLAR, BİZ NE İSTİYORUZ? TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İŞÇİ DAYANIŞMA MERKEZİ, EYLÜL 2011

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1- KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASININ GEÇMİŞİ VE MEVCUT DURUM 2- KIDEM TAZMİNATINDA PATRONLAR VE AKP NİN HEDEFİ NEDİR? A- Hükümetin ajandasında neler var? 3- KIDEM TAZMİNATI HAKKINA NEDEN SALDIRIYORLAR? A-Tazminat miktarı çok yüksek bulunuyor B- Patronlar Türkiye de emek piyasasının katı olduğunu hangi verilere dayandırıyor? C- Emek piyasası katı olduğundan mı kayıtdışı çalışma artar? 4- ÖRNEK GÖSTERİLEN ÜLKE ABD DEN İŞÇİLERE AİT VERİLER 5- BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ DE GÖZETİLEREK KIDEM TAZMİNATI KARŞILAŞTIRMASI a) Avusturya b) Belçika c) Danimarka d) Finlandiya e) Fransa f) Almanya g) Yunanistan h)hollanda ı) Portekiz k) İsviçre 6- KIDEM TAZMİNATI FONU NEDİR? A- Dünyada kıdem tazminatı fonu uygulamaları a) İtalya b) Avusturya c) Japonya d) Brezilya 7- SONUÇ OLARAK 8- İŞÇİLERİN TALEPLERİ Ek1- Seçilmiş bazı OECD ülkelerinde, OECD istihdam koruma endeksi (katıdan esnek ülkeye) kıdem tazminatına esas alınacak süre, ihbar süresi, işsizlik sigortası, aile yardımı, işverenin haksız nedenle feshi durumunda işçinin alacakları karşılaştırılmıştır.

3 GİRİŞ Kıdem tazminatı, ister bankada çalışan bir mühendis ister metal fabrikasında çalışan bir çelikhane işçisi olsun bir yıldan uzun çalışmasının karşılığı olan bir haktır. Ancak bugün bu hak tehdit edilmekte, 61. hükümet tarafından yok edilmek istenmektedir. Yok etme işini kolaylaştırmak için ise, bugün çalışanlara uygulanmayacağı, yeni çalışmaya başlayanlara uygulanacağı ifade edilmektedir. Bu söylem, geçmişte yeni uygulamaların neredeyse tamamı için kullanıldı. İşçi ve emekçilerin mücadelesini zayıflatmaktan başka hiçbir işe de yaramadı. Kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmalıyız. Biz sahip çıkmazsak, sermaye iktidarı bizim haklarımıza neden sahip çıksın? Kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesine karşı yürütülecek mücadele, patronların ve onların temsilcilerinden siyasi ve ideolojik olarak bağımsız olmak zorundadır. Bugün, kıdem tazminatının gasp edilerek piyasalaştırılması düşünülmektedir. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile başka ülke örneklerinde de görüldüğü gibi, primler yalnızca devletin belirlediği fonda değil, piyasadaki herhangi bir fonda birikmesi mümkün hale gelecek, fonda biriken işçilerin parası iktidar ve sermayenin istekleri doğrultusunda kullanılacaktır. Nihai olarak kapitalizm, işçilerin kendi alınterinden alacağı küçücük bir miktarı da piyasa tanrısının ellerine vermeyi istemektedir. Ülkemizde son çıkan fon tasarılarında henüz bu aşamadan söz edilmese bile, fon yönetiminin bu ilişkiyi belirleyeceği açıktır. Kıdem tazminatı fonu patronlar ve hükümet için yeni bir kaynak ve olanak anlamına gelecektir. Tüm işçi ve emekçiler kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmalıdır. Kıdem tazminatı hakkının genişletilmesi ve daha fazlası için mücadele etmedikçe elimizdekini de koruyamayacağımız ortadadır. Biz, sözümüzü söylemezsek, patronlar ve siyasi iktidarın açık yalanları ile tüm toplumu etkileme gücü katlanarak artmaktadır. Elinizdeki rapor, kıdem tazminatına yapılan saldırıyı değerlendirmekte, patron cephesindeki saldırının görünen ve görünmeyen nedenlerini ortaya koymakta ve diğer ülke uygulamaları hakkında bilgi vermektedir. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal korumalar güçlendirilmeden, işsizlik ödeneğinden ve aile yardımından ayrı ele alınamaz. Bu ilişki kurulmalı ve mutlaka işçinin korunması temel alınmalıdır. Kıdem tazminatı patronların sözde mağduriyeti üzerinden değerlendirilemez. Bu raporda da yer verdiğimiz gibi, söz konusu olan yalnızca kıdem tazminatı hakkının kaybı olmayacak, yapılacak düzenleme ile İş Yasası daha da esnekleştirilecek ve işçiler bugün olduğundan daha fazla sömürülecektir. TKP, tüm işçileri, emekçileri ve işçiden yana olan kurum ve kuruluşları işçilerin hakkına yapılan saldırıya karşı mücadele etmeye çağırmaktadır. Türkiye Komünist Partisi İşçi Dayanışma Merkezi Eylül 2011

4 1- KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASININ GEÇMİŞİ VE MEVCUT DURUM Kıdem Tazminatı Türkiye de 1937 yılından bu yana uygulanmaktadır. 12 Eylül e kadar, 1950, 1952, 1967, 1971, 1975 yıllarında kimi değişikliklere tabi tutulmuş ve bu değişiklikler genelde kıdem tazminatı hakkının kapsam ve düzeyini geliştiren düzenlemeler olmuştur. Kıdem tazminatı fonu konusu ise ilk kez 1954 yılında, 2. Çalışma Meclisi nde gündeme gelmiştir yılından sonra kıdem tazminatına üst sınır getirilmiştir yılında 1475 sayılı İş Kanunu önemli ölçüde değiştirilmiş, yeni 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni iş kanununda kıdem tazminatı için fon kavramı tanımlanmıştır. Kıdem tazminatını belirleyen maddeye Kıdem Tazminatı için bir Kıdem tazminatı fonu kurulur ifadesi eklenmiş; ancak geçici bir madde ile fonun kuruluş ve işleyişini belirleyecek bir yasal düzenleme gerçekleşinceye kadar kıdem tazminatının yasadaki mevcut haliyle devam edeceği belirtilmiştir. Mevcut haliyle kıdem tazminatı hakkının kullanımı şu şekildedir: 1- Kıdem tazminatı hakkı 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olarak sigortalı çalışanları (özel sektörde ya da kamuda işçi olarak), 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun a göre hizmet akdine dayalı olarak çalışan işçileri kapsamaktadır. 2- Kıdem tazminatını hak edebilmek için aynı işyerinde bir yılı doldurmak gereklidir. 3- Kıdem tazminatı, a. İşçinin iş sözleşmesinin feshinin, İş Kanunu nun 25.maddesine göre (işçinin kusurlu davranışlarını düzenleyen madde) olmadığı durumda, b. İşçi emekliliği hak ettiği durumda, c. Erkek işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması durumunda, d. Kadın işçinin evlilik nedeniyle 1 yıl içinde işten ayrılması durumunda, e. İşçinin çalışma koşullarında patrondan kaynaklı esaslı değişiklik meydana geldiğinde, kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, f. 15 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 3600 gün prim ödeyenler, g. İş akdi devam ederken işçinin vefatı durumunda alınabilmektedir. 4- Kıdem tazminatı her yıl için 30 günlük brüt giydirilmiş ücret tutarında net olarak ödenir. Bir yılın üzerinde tam yılı tamamlamayan süreler oransal olarak eklenir. İşçinin brüt (sigorta primi, işsizlik sigortası primi vb. tüm kesintiler dahil) ve giydirilmiş (yol parası, yemek parası, ikramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı vb.parasal karşılığı olan her türlü düzenli ek ödemelerin oransal olarak eklenmesi ile) ücreti üzerinden ödeme yapılır. 5- Kıdem tazminatı üzerinden binde 6,6 damga vergisi kesintisi dışında başka bir kesinti yapılmamaktadır. 2- KIDEM TAZMİNATINDA PATRONLAR VE AKP NİN HEDEFİ NEDİR? Patronlara ve siyasi iktidara göre, emek piyasasındaki katılık emek maliyetini yükseltmekte ve işçilerin işine son vermeyi güçleştirmektedir. Bu durumda da; patronların yatırım ve iş yaratma hevesinin kırıldığı ifade edilmektedir. Emekçilerin işinin korunması, çalışma süresi, ücret gibi konularda patronlara göre emekçilerin sahip olduğu yüksek standartlar dan vazgeçilmesi gerekmektedir. Emekçilerin haklarını koruyan katılıkların esnekleştirilerek yasalaştırılmasıyla ortadan kaldırılması hedeflenmekte, bu yolla da işletmelerin güvenle yatırım yapabileceği, istihdamla birlikte verimliliğin de yükseleceği sonucuna ulaşılmaktadır. Esnekleştirme ile işsizliğin azalacağı iddia edilmektedir. OECD verilerine göre, çalışma kuralları esnek düzenlenmiş ekonomilerde işsiz kalan bireylerin iş bulma süreleri kısalmaktadır. ABD de işsiz kalanların yüzde 44 ü bir aydan kısa sürede iş bulurken, Türkiye de ise bir aydan önce iş bulanların oranı sıfıra yakındır. Patronlar ve AKP bu verilere bakarak işsiz kalma süresinin azalmasını işçilerin ellerindeki haklarından alınması konusuna bağlamaktadır. İşsizlik esnek mevzuata sahip ABD de de katı olduğu iddia edilen Türkiye de de yüksektir. İşsizliğin nedeni esneklik değil, iş alanları yaratılmamasıdır. Türkiye ekonomisinin, uluslararası piyasalarda rekabet ettiği ülkeler esneklik süreçleri ile uyum sağlarken, katı, ayrıntılı ve standart düzenlemelerle dolu bir çalışma mevzuatı ile arzu edilen başarıyı elde etmesinin olanaksızlığına işaret edilmekte, buradan çıkışın tek koşulunun işçilerin daha fazla sömürülmesi, başka bir deyişle çalışma yaşamının esnekleştirilmesi olduğu sermaye örgütleri tarafından ifade edilmektedir.

5 Kıdem tazminatına saldırının temel hedefi, kıdem tazminatının büyük ölçüde tasfiye edilmesidir. Çıkarmayı düşündükleri yeni yasa ile kurulacak bir fona devredilmesi öngörülmektedir. Fon ile hem tazminat miktarı düşürülecek, hem yararlanma koşulları zorlaştırılacak, hem de kıdem tazminatının iş güvencesi anlamında üstlendiği rol ortadan kaldırılacaktır. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin son tasarı, istihdam paketinin 2008 yılı başlarında gündeme gelen ilk hali içinde yer aldı. Daha sonra istihdam paketi kapsamından çıkartılan tasarı, önceki yıllarda çıkan tasarılara göre işçiler açısından daha dezavantajlı hükümler içeriyor. Önceki yıllarda gündeme gelen tasarılarda, fonun yönetiminin bir emeklilik şirketine devri öngörülmemekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın önerisi üzerine atanacak bir temsilcilinin başkanlığında, en fazla işvereni temsil eden işveren konfederasyonundan 2 ve en fazla işçiyi temsil eden işçi konfedarasyonundan 1 üyeden oluşan 4 kişilik bir Fon Yönetim Kurulu nun oluşturulacağı düzenlemesine yer verilmekteydi. Yönetimde işçilerin azınlıkta olması ve alınacak kararların yanlı olacağı gerekçesi ile eleştiri konusu yapılmıştı yılı tasarısında ise çok daha geri bir düzenleme karşımıza çıkmakta, fon yönetimi özel sektörün denetimine bırakılmaktadır. Son tasarıda ise kesintilerin oranın yüzde kaç olacağı belirtilmemiştir. Daha öncesi tasarılarda yüzde 3 oranında kesinti öngörülmekteydi. Bu orana göre, patronun her bir işçi için bir yılda yatıracağı toplam prim miktarı, işçinin aylık ücretinin yüzde 36 sına denk gelmektedir. Mevcut duruma göre işçinin yıllık kaybı üçte iki oranında olacaktır. Bugünkü uygulamada patronlar kıdem tazminatı için aylık yüzde 7 ile 8 arasındaki bir primi yatırmaları koşulunda tazminat miktarında bir değişiklik olmayacaktır. A- Hükümetin ajandasında neler var? İşçilerin haklarına saldırı niteliği taşıyan hükümet programında AKP, ayrıntılı bir biçimde istihdam alanında yapacağı düzenlemelere yer verdi. 61. hükümet programında kıdem tazminatı, hak değil sorun olarak belirlenmiş ve aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekliyle programda yer almıştır. İstihdamın artırılması ve kayıt dışılığın azaltılması amacıyla güvenceli esneklik anlayışı ve işi değil insanı koruma ilkesi çerçevesinde işgücü piyasasının katılıklarının giderilerek başta genç, kadın ve vasıfsız işgücü olmak üzere işsizlere nitelik kazandırarak işe giriş kolaylaştırılacaktır. Kıdem tazminatı sorunu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle, sosyal taraflarla istişare içinde çözülecektir. Kıdem tazminatı hakkındaki bu iki maddeye ek olarak, 61. hükümet programında Ulusal İstihdam Stratejisi nin kararlıkla uygulanacağı ifade edilmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisinde ise kıdem tazminatı konusunda yapılacak düzenlemeye ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Belgedeki haliyle düzenlemenin şu şekilde yapılacağı ifade edilmiştir: İstihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, işletmelerdeki finansal öngörülebilirliği artıracak ve işgücü hareketliliğini hızlandıracak kıdem tazminatı reformu yapılacaktır. Tüm işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayalı, mali açıdan sürdürülebilir bir Kıdem tazminatı fonu kurulacaktır. Kıdem tazminatı uygulaması kazanılmış hak kaybına neden olmayacaktır. Kıdem tazminatı fonu gelirleri işveren tarafından yatırılacak olan primlerden oluşacaktır. Prim oranları belirlenirken işverenin mevcut kıdem tazminatı yükü artırılmayacaktır. Kıdem tazminatı fonuna işverenin ödeyeceği prime geçici olarak İşsizlik Sigorta Fonu ndan katkı yapılacaktır. En az 10 yıl kıdemi olan işçilere, işsiz kaldıkları dönemde kıdem tazminatı hesabından kısmen para çekme hakkı verilecek, hesapta kalan bakiye ise emeklilikte ödenecektir. Bir yıllık çalışma karşılığında verilen kıdem tazminatı miktarı, uzun vadede OECD ortalamasına çekilecektir. Bu maddeler, 20 yıllık kıdeme sahip işçinin altı aylık tazminat alacağı iddiasını yanlışlayan ve bu ifadeye hiçbir taslakta/çalışmada yer vermediklerini söyleyen 61. hükümetin bakanlarını yalanlamaktadır. Bakanların iddia ettiklerinin aksine, maddede yer alan OECD ortalaması, 20 yıl çalışan bir işçi için 6.2 aydır. 3- KIDEM TAZMİNATI HAKKINA NEDEN SALDIRIYORLAR? Kıdem tazminatı, ülkemizde işçilerin elinde kalan birkaç haktan biridir. Sermaye ve sözcüsü AKP hükümeti kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istiyor. Patronlar, ceplerinden işçi için para çıkmamasını ya da en az ne kadar çıkacağının hesabını yaparken, hükümet ise kıdem tazminatını piyasalaştırmak istiyor. Bir anlamda piyasa tanrısı kıdem tazminatına da elini atıyor. Sosyal korumaların yasalarda dahi silikleştiği ülkemizde, işçiler için önemli olan kıdem tazminatı hakkının piyasalaştırılması için diğer ülkelerdeki uygulamalar örnek veriliyor. Kıdem tazminatı hakkı üzerinde yapılacak değişiklikler işçilerin talepleri sonucunda değildir. Patronların talepleri doğrultusunda tazminat konusunda değişiklik yapmak istiyorlar. Kıdem tazminatı,

6 patronlara işçiye karşı ek sorumluluk yüklediği için istenmemektedir. Aşağıda, patronların kıdem tazminatı hakkına saldırısının gerekçeleri sıralanmıştır. A- Tazminat miktarı çok yüksek bulunuyor Patronlar, kıdem tazminatını kaldırmaya yönelik saldırıyı iş imkanı yaratma iddiası ile gerekçelendiriyor. İş imkanları yaratabilmenin ön koşulu olarak da işçilerin hemen hemen hiçbir hakkının yer almadığı esnekleştirme politikaları öne sürülüyor. Kıdem tazminatına saldırı aynı zamanda esnekleştirme politikaları ile paralel yürütülüyor. Bir yandan iş bulma, işini koruma, insanca yaşama yetecek ücretle çalışma olanakları azaldıkça diğer yandan işsizlik, emeklik gibi aktif çalışma hayatında olunmayan dönemde insanca yaşamı temin etmeye yönelik işsizlik ödenekleri, emeklilik maaşı ve kıdem tazminatı hakları tırpanlanıyor. Kıdem tazminatı miktarını sınırlayan en önemli etmenlerden biri, baz alınan ücrete uygulanan tavan uygulaması. Tavan 2011 ikinci yarı için 2.731,85 TL olarak belirlendi. Bu ücretin üzerinde de ücret alınsa kıdem tazminatı için geçerli ücret, belirlenen tavan ücret oluyor. ILO nun kıdem tazminatına ilişkin verileri ülkeleri yıl başına baz alınan ücret-gün sayısı ile karşılaştırmakta buna göre Türkiye yıl başına 30 gün ücretle oldukça iyi bir kıdem tazminatı uygulamasına sahip gibi görünse de, hem gerekli kıdeme sahip işçi sayısı kayıt dışılık, sendikasızlaştırma ve esnekleştirme politikalarına paralel olarak daralmakta hem de kıdem koşulunu hak edenlerin elde edeceği gelir tavan uygulaması ile sınırlandırılmaktadır. 20 yıllık hizmet süresine sahip bir işçi için OECD ortalaması, maaşın 6,2 katı ve üst orta gelir grubu ülkeleri ortalaması 9,8 katıdır. Türkiye de ise bu süre 20 ay gibi görünmekte, ancak tavan nedeniyle belirtilen sınırlara dahi yaklaşılamamaktadır. Aşağıdaki karşılaştırma kıdem tazminatı tutarının büyüklüğünü karşılaştırmak için daha elverişli bir değerlendirme sunmaktadır. 1 Yukarıdaki grafiğe göre, 40 yaşında, 10 yıl çalışmış euro maaşlı bir işçinin olası en yüksek kıdem tazminatı İspanya da 37,500 Euro civarındayken Türkiye de Euro olarak hesaplanmaktadır. Hali hazırda kıdem tazminatı almaya hak kazananların sayısı istihdam uygulamaları ile daralırken kıdem için baz alınan tutar da düşürülerek işçilerin kazanılmış haklarına yapılacak önemli bir saldırı söz konusudur. Saldırının işsizliği azaltma iddiası ile yapılması ise arsızlıktır. Çünkü amaçlanan birim iş gücü maliyetinin düşürülmesidir. Bu kâr hanesi büyürken işsizlerin/emeklilerin yoksullaşması anlamına gelecektir. 1 Yrd. Doç Dr. ALP Limoncuoğlu, Karşılaştırmalı Hukukta Kıdem Tazminatı Uygulamaları raporu

7 B- Patronlar Türkiye de emek piyasasının katı olduğunu hangi verilere dayandırıyor? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), OECD nin İstihdam Koruma Endeksi (Employment Protection Index) verilerini baz alarak, Türkiye nin emek piyasası katılığı konusunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu savunuyor. Başka bir deyişle, istihdamın korunmasının istihdam yaratılmasının önünde engel olarak görüldüğünü ifade ediyor. Emekçilerin iş güvencesine sahip olması, patronların işçileri kafalarına göre işten çıkarmalarını engelleyen yasal düzenlemeler anlamına geliyor ve bu durum da patronların hiç hoşuna gitmiyor. Bunu da katılık unsuru olarak ifade ediyorlar. OECD nin bu endeksinin hesaplanmasında kullanılan yöntem şöyle: Araştırmanın yapıldığı ülkelerde sırasıyla, Kalıcı işçilerin bireysel işten çıkarılmalarına yönelik kısıtlamalar, Geçici istihdam biçimlerine yönelik düzenlemeler, Toplu işten çıkarmaları mümkün kılan koşullar için ayrı ayrı endekslemeler yapılıyor. Bahsedilen konularda kısıtlama düzeyini ölçmek için 0 ile 6 arası birer endeks puanı veriliyor. Başka bir deyişle, bu konulardan birinde tam bir kısıtlama varsa o konunun endeksi 6, tam bir serbestlik söz konusuysa 0 olarak belirleniyor. Bunların ağırlıklı ortalaması alınarak OECD İstihdam Koruma Endeksi hesaplanıyor. Kaynak: OECD Indicators of Employment Protection, İşte bu hesaplamaya göre, Türkiye, geçici istihdam biçimlerine yönelik yasal düzenlemelerin eksikliği konusunda birinci, bireysel işten çıkarılmalara yönelik kısıtlamalar konusunda 40 ülke arasında on dördüncü, toplu işten çıkarmalar için gerekli koşullar ın eksikliği konusunda ise yirmi sekizinci sırada yer alıyor. Bu başlıklar arasında en yüksek ağırlığa sahip olanı geçici istihdam biçimlerine yönelik düzenlemelerin eksikliği olduğu için OECD ye göre, Türkiye genel anlamıyla İstihdam Koruma Endeksi nde 3,46 puanla birinci sıraya yerleşiyor. Başka bir deyişle, Türkiye de işgücü piyasası esas itibariyle geçici istihdam biçimleri nin yeterince uygulanamaması nedeniyle katı sayılıyor. Kısaca patronlar, işçileri zaten istedikleri gibi işten çıkarıp, işe alırken daha fazlasını istiyor. Geçici istihdam

8 biçimlerinin yaygınlık kazanması istemek yasal mevzuatta işçilerin haklarının taşeron işçiler ile eşitlenmesidir. Patron örgütlerinin ve AKP nin öne çıkardığı, katılık uygulamasında yanıltıcı olan çok önemli bir nokta var: Bu endeksin uygulamayı, yani pratikte var olanı değil, yalnızca o ülkelerin yasal mevzuat ında yer alan düzenlemeleri esas alması. Dolayısıyla TİSK in ve genel olarak patronların emek piyasasının katılığına kanıt olarak gösterdikleri tablo, gerçekte var olmayan bir tablodur. Patronlar ve AKP hükümeti, kıdem tazminatının fona devredilmesini savunurken en fazla zaten işçilerin ancak yüzde 13 ü işten çıkarılınca kıdem tazminatı alıyor, biz tamamının kıdem tazminatı hakkından yararlanmasını sağlayacağız diyor. Bunu utanmadan söyleyenler, yani işçilerin i hakkının göz göre göre ihlal edilmesinin hesabını sormak yerine yasaları patronların yarattığı hukuk dışı fiili duruma uyarlamaya çalışanlar, yasal düzenlemelerin katılığından şikayet ediyorlar. Hükümet ise patronların gerekçelerinin tamamını doğru kabul ediyor. Kaldı ki, bugün Türkiye de yasal düzenlemelerde yeri tam olarak oturtulmuş olmasa bile, geçici istihdam biçimleri fazlasıyla uygulanıyor. Bunlara örnek olarak mevsimlik tarım işçileri, inşaat işçileri, çağrı merkezi çalışanları, taşeron şirketlere bağlı olarak istihdam edilen özel güvenlik, temizlik elemanları, hatta sağlık personeli bile sayılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları da yasal düzenlemeleri eksik olan geçici istihdamın hızla yaygınlaşmaya devam ettiğini gösteriyor döneminde işsizlerin işsiz kalma nedenlerine göre dağılımına bakıldığında, geçici işte çalışıp işin bitmesi nedeniyle işsiz kalanların oranının yüzde 24,3 ten yüzde 29,6 ya yükseldiği görülüyor. Benzer şekilde, ülkemizde özellikle kriz dönemlerinde sıklıkla görülen toplu işten çıkarmalara direnç, sözde çok katı olan yasal düzenlemeler nedeniyle değil, ancak işçilerin örgütlü mücadelesinden gelmektedir. Emek piyasasının katılığında söz eden patronlar, işletmenin veriminin düşmesi ve rekabet edebilirliğinin azalmasını da yasal düzenlemelerin katılığına bağlıyor yılında yaşanan ekonomik krizin etkilerini bahane ederek binlerce işçinin işine son veren, ücretleri düşüren, işçileri esnek çalışma saatlerine razı eden patronlar, verimlilik artırıcı olduğunu ifade ettikleri bu saldırı politikaları sayesinde krize rağmen kâr patlaması yaşadı. Katı mevzuat nedeniyle kriz dönemlerinde büyük zarara uğradığını iddia eden bazı büyük şirketlerin kriz yılı olan 2009 da elde ettikleri kârlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket Sektör 2009 yılı kârı (Milyon TL) Garanti Bankası Bankacılık Akbank Bankacılık Turkcell Telekomünikasyon Yapı Kredi Bankacılık Tüpraş Petrokimya 811 Phillip Morris - Sabancı Tütün Ürünleri 674 Finansbank Bankacılık 554 Ford Otosan Otomotiv 456 Tofaş Otomotiv 360 Aygaz Petrokimya 315 Arçelik Beyaz Eşya - Elektronik 258 BSH Ev Aletleri Beyaz Eşya - Elektronik 233 Coca-Cola Cola Gıda 210 Koza Altın Madencilik 156 Aselsan Elektronik 185 Oyak Renault Otomotiv 185 Ülker Gıda 137 Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, Türkiye nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu verileri ve şirketlerin açıkladıkları finansal tablolardan derlenmiştir. Aynı zamanda Türkiye 2010 yılında dünyada en hızlı büyüyen altıncı büyük ekonomisi oldu ve AKP, 2023 yılında Türkiye nin 500 milyar dolar ihracatla dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğini iddia ediyor. Bu olası büyümenin daha fazla emek sömürüsüyle sağlanacağı açıktır. Türkiye, AKP politikaları ile 2023 yılı hedeflerine patronların servetlerinin güvence altına alınmasını önceleyerek ve buna bağlı olarak işçilerin köleleştirilmesi ve geleceksizleştirilmesi ile ilerliyor.

9 C- Emek piyasası katı olduğu için mi kayıtdışı çalışma artar? Dünya Bankası ve OECD tarafından hazırlanan istihdama ilişkin raporlarda, istihdam koruma mevzuatının katı olduğu ülkelerde esnekliğin arttırılması, vergi, sosyal sigorta ve çalışma mevzuatında patronlara yönelik yaptırımların esnekleştirilmesi gerektiğine yer verilmektedir. Bu yönelimden hareket eden patronlar ve hükümet, bazı işletmelerin kıdem tazminatı konusundaki yasa maddelerini uygulamamasının işçiler arasında adaletsizlik yarattığını ifade ederken, patronların ödemesi gereken ve açıkça yük olduğu ifade edilen kıdem tazminatının işsizlik sigortası ile birlikte ele alınmasını talep etmektedir. Ancak, açık ki en başta işçilerin kıdem tazminatına hak kazanmak için sosyal güvenlik sistemine dahil olması gerekmektedir. Türkiye de çalışanların ise yaklaşık yarısı Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre (Tüik: %42) kayıt dışı çalışmaktadır. İş yasasına tabi olmayan ve sosyal güvenlik sisteminin dışında çalışan işçiler için kıdem tazminatı almak mümkün değildir. Patronların kayıt dışı işçi çalıştırmaya ilişkin nedenleri arasında; istihdamı koruma mevzuatı, izin verilen sözleşme türleri, çalışanların ekonomik nedenlerle hangi koşullarda işten çıkarılabileceği, kıdem tazminatı ve işten çıkarma ön bildirimi şartları, toplu işten çıkarma kuralları ve fazlalık nedeniyle işten çıkarma prosedürleri sayılmaktadır. Bu düzenlemelerin işe alma ve işten çıkarma süreçlerini karmaşıklaştırdığı, söz konusu süreçlerin maliyetleri yükselttiği ifade edilmektedir. İstihdam esnekliğinin, iktisadi dalgalanmalara karşı, işletmeleri zayıflatması halinde, patronlar istihdam koruma mevzuatından kaçınmak amacıyla kayıt dışı istihdam yoluna başvurabileceklerini ifade etmekte 2 ve bu tarz çalışmaya hükümetler tarafından göz yumulmaktadır. Bir yandan da,oecd 2010 raporunda kayıtlı sektörün geliştirilmesinin katılığı daha da artıracağını iddia etmekte, hükümete kayıt dışı ile mücadele etmenin çalışanların kayıt altına alınması olmadığını raporlamaktadır. 3 Kayıt dışı çalışmadan en büyük zararı şüphesiz işçiler görmektedir. Kayıtdışı istihdamın köyden kente göç olgusu, yüksek işsizlik oranı, gizli işsizlik, işgücüne katılma oranı, reel ücretler, gelir dağılımdaki adaletsizlik ve yoksulluk, yasal düzenlemelerin caydırıcı olmaması ve denetimsizlik, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller gibi pek çok nedenle birlikte ele alınmadan çözümlenmesi mümkün değildir. Üstelik kayıtdışılık kapitalizmin yarattığı bir durumdur ve kapitalist üretim biçimi bundan da beslenmektedir. Dolayısıyla tüm bu olguları görmezden gelenler, emeğini sömürdüğü işçiyi çalıştırdığını ilgili kurumlara bildirmeyerek kendi sebebiyet verdiği durumdan ekonomik kriz fırsatçılığı ile birlikte şimdi de kıdem tazminatının sınırlanması ve mümkünse ortadan kaldırılması doğrultusunda çaba göstermektedir. Bürokratik prosedürlerin kayıtdışı istihdamla ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki; iddia edildiği gibi uzun süren ve kağıt yükü gerektiren prosedürler söz konusu değildir. İşe alırken internet üzerinden yapılan bildirimle işe giriş bildirgesi gönderilebilmekte ve sigorta prim ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca ekonomik kriz nedeniyle devletten yardım almak için kayıtlı çalıştırdığı işçiyi bu dönemde kayıt dışına çıkarıp fazla saatlerle çalıştırmaya devam eden, trilyonluk villada otururken işçisinin kıdem tazminatını vermemek için şirketin içini boşaltıp ortadan kaybolan patronların durumunun izah edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, patronların kıdem tazminatını yük olarak görmesinin sorumlusu işçi sınıfı değildir. Patron kârlılığını korumak ve arttırmak istediğinden kayıt dışı istihdam dahil bir çok yasaya aykırı uygulamaya yönelmektedir. Patrondan kaynaklanan ve onun yarattığı sorunlar için işçiye ait haklardan kesintiye gidilmesinin tek açıklaması, işçi haklarına yönelik düşmanlık olmaktadır. Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarla ve son dönem yoğunlaşarak TÜSİAD, TOBB gibi patron örgütlerince dillendirilen kıdem tazminatının patronu kayıtdışı istihdama yönelttiği, istihdamın üzerinde yük oluşturduğu yönündeki görüşler patron cephesinden işçi sınıfına yöneltilmiş, güncelliğini hiç yitirmemiş saldırıdır. 4- ÖRNEK GÖSTERİLEN ÜLKE ABD DE İŞÇİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMI Esneklik işçilerin haklarında çok önemli kayıplar ve yoksulluk anlamına geliyor. Esnekliğin işçileri kurtaracak önemli bir uygulama olarak sunulması ise burjuvazinin ideolojik saldırısını süsleme gayretinden başka bir anlam taşımıyor. Tüm dünyada esneklik konusunda örnek gösterilen ülke olan ABD de işçilerin çalışma koşulları ve emek piyasasına ait veriler, esnekliğin hiç de işçilerin yararına olmadığını ifade ederken, bütün düğümleri çözdüğü iddia edilen esnekliğin işçiler için dertlere çare olmadığı anlaşılıyor. Esneklik, kriz dönemlerinde işçilerin iş kaybetmemesi anlamına geleceğini iddia edenleri aşağıdaki tablodaki veriler 2 Dünya Bankası-Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar 2 Mart 2010 Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi 3 sayfa 6

10 yalanlıyor. Örnek gösterilen, yapılan çalışmalarda en katı ülke Türkiye iken en esnek mevzuata sahip ülke ABD de işsizlik oranı kriz döneminde yüzde 10 lara çıkıyor. Türkiye de ise aynı dönemde işsizlik yüzde 14 lere yükseliyor. ABD de mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı, 2001 Temmuz 2011 Temmuz Kaynak: Ayrıca esneklik uygulamaları ABD de işçi sınıfını her konuda bölen özellikler getiriyor. Irk, etnisite ve cinsiyete göre işsizlik oranları da değişiyor. Bugün katı olduğu iddia edilen ülkemizde olduğu gibi kadınlar ABD de de işsiz nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. İşsizlik, siyah ve Afro-Amerikan işçiler ile hispanik veya Latin Amerikalı işçiler arasında diğer kategorilerin neredeyse iki katı. Tablo: Irk, etnisite ve cinsiyete göre işsizlik (16 yaş ve üzeri) Temmuz 2011 Kadın Erkek İşsiz sayısı (Bin) İşsizlik Oranı (%) İşsiz sayısı (Bin) İşsizlik Oranı (%) Toplam , ,2 Beyaz , ,1 Siyah veya Afro-Ameri Amerikan , ,8 Asyalı 258 7, ,8 Hispanik veya Latin Amerikalı , ,4 Kaynak: İşçiler arasındaki bölünme ücretlerini de belirliyor. En düşük ücretleri, işsizlik oranının en yüksek olduğu etnik kökenli işçiler alıyor.

11 Tablo: Irk, etnisite ve cinsiyete göre tam-zamanlı, ücretli ve maaşı işçiler arasında medyan haftalık kazanç farklılıkları, 2011 Irk, Hispanik ya da Latin Aylık medyan İşçi sayısı (Bin) etnik köken ve cinsiyet kazanç (Dolar) Beyaz Erkek Kadın Siyah veya Afro-Amerikan Amerikan Erkek Kadın Asyalı Erkek Kadın Hispanik ve Latin Amerikalı Erkek Kadın Kaynak: ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/lf/aat37.txt ABD işçi sınıfı esneklik uygulamaları nedeniyle, eyaletlere göre değişen ücretler alıyor. Elbette, bu eyaletlerde de ücretler cinsiyete, etnik kökene vb kriterlerle belirleniyor. Örneğin, kadın işçilerin aylık kazancının erkeklerin aylık kazancına oranı yüzde 69 ile 91 arasında değişiyor 4. Ülkemizde de tartışılan bölgesel asgari ücret uygulanırsa, ABD deki durum dikkate alınırsa, mücadele edilmediği koşullarda benzer bir tablo ortaya çıkacaktır. 4- BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ DE GÖZETİLEREK KIDEM TAZMİNATI KARŞILAŞTIRMASI RMASI Kıdem tazminatı fonu yeniden gündeme getirilirken, gerek hükümet, gerekse sermaye, Türkiye de kıdem tazminatlarının diğer ülkelere oranla çok yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Oysa pek çok Avrupa Birliği ülkesinde ülkemizdekine yakın oranlarda kıdem tazminatı ödemesi yapılmasının yanı sıra, kıdem tazminatının tek başına karşılaştırılması, bu tazminatın iş güvencesi ve işsizlik sigortası anlamında taşıdığı rolü görmezden gelmek olacaktır. Pek çok ülkede kıdem tazminatı ödenmemekte, ancak sosyal güvenlik sisteminde yapılmış olan düzenlemelerle, kapsamlı işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı uygulamaları ile iş güvencesine ilişkin yapılmış işçi lehine düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde, bu durum aleyhte bir sonuç yaratmamaktadır. Ek 1 de verilen tablo, OECD nin katılık sıralamasına göre bazı ülkeler seçilerek kıdem tazminatı, sosyal yardımlar, işsizlik sigortası vb verileri derlenerek hazırlanmıştır. Aşağıda seçilmiş bazı ülkeler, kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve işe iade koşulları açısından incelenmektedir. İş güvencesine ilişkin kapsamlı ve toplu veriler 1999 yılına ait olduğu ve konuya ilişkin tüm mevzuatın incelenmesi bu çalışmanın kapsamını aşacağı için, iş güvencesine ilişkin olarak yalnızca işe iade ve tazminat koşulları ele alınmıştır. Tek tek ülke değerlendirmesine geçmeden önce, aşağıdaki ülkeleri genel olarak kesen birkaç ortak değerlendirmeye yer vermekte yarar var: Ele alınan ülkelerin tamamında mevzuata ek olarak toplu sözleşmelerle ve mahkeme kararları ile yerleşiklik kazanmış işçi lehine çeşitli uygulamalar olduğu unutulmamalıdır. Raporda yer alan ülke verilerine bakıldığında, genel bir değerlendirme olarak, kıdem tazminatının Türkiye de pek çok ülkeye oranla yüksek olduğu söylenebilir. Ancak ülkelerin genel durumu incelendiğinde, kıdem tazminatının olmadığı ya da çok düşük olduğu ülkelerde, işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, iş güvencesi gibi başlıklarda yapılan düzenlemeler sonucunda, Türkiye dekinden çok daha kurallı ve işçi lehine bir çalışma yaşamı düzenlemesi olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla bugün sermaye ve AKP nin iddia ettiğinin aksi bir tablo ortaya çıkmakta; iş güvencesinin ve işsizlik fonu uygulamalarının işçiyi korumaktan çok uzak olduğu olduğu ülkemizde, yüksek denilen mevcut kıdem tazminatı düzeyi ile dahi bahsedilen ülkelerin seviyesinin çok altında kalınmaktadır. 4

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ Seyhan ERDOĞDU * Gelişmiş kapitalist ülkelerde başlayan ve mali sektörden reel ekonomiye taşınan küresel krizin etkileri, Türkiye

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI? SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ? Özet. Abstract

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI? SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ? Özet. Abstract Yüksel ve Yıldız, İş Güvencesi Yasa Tasarısı 63 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 63-78 İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL EMEKLİLİK REFORMLARI: DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Emin Alper Bu rapor, Prof. Ayşe Buğra ve Prof.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR *

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Suat UĞUR * I. GİRİŞ İnsanoğlu varolduğundan beri hastalık, sakatlık,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM

KADINLARA Rapor Mart 2008 kapak.indd 1 3/10/08 6:08:54 PM KADINLARA Rapor Mart 2008 KEİG Dizisi: Rapor Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir Sosyal Güvenlik Vaat Ediyor? Hazırlayan: KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI Kenan YILDIRIM GİRİŞ Uluslararası pazarlara sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında, ülkelerin ekonomik farklılıkları ile çalışanların iş yaşamlarında

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı