KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ"

Transkript

1 KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ İkincil piyasası etkin olmayan finansal ürünlerin gelişmesi mümkün değildir Dr(a). Halil Arslan Dr(a). Temur Kayhan Bizim Menkul Değerler A.Ş., 2015

2 KISALTMA LİSTESİ AAOIFI IMF BDDK SPV DİBS TCMB OLS TÜFE ABD : The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions : International Monetary Fund : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Special Purpose Vehicle : Devlet İç Borçlanma Senetleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Ordinary Least Square (En Küçük Kareler) : Tüketici Fiyatları Endeksi : Amerika Birleşik Devletleri 1 / 39

3 Özet İslam dini ticaretin doğal akışına uygun olarak getirinin riske dayandırılmasını ve faaliyetin özünde ticaretin olmasını ön koşul olarak koymuştur. İslami finansal sistemin en yaygın ürünü sukuk olarak nitelendirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikası Tebliği nde düzenlenen sukuk Yatırım Sertifikası olarak adlandırılabilir. Hazine nin 2012 yılında başlayan sukuk ihraçları ile Katılım Bankaları nın likidite fazlalıkları için bir ürün doğmuş olmasına ek olarak sukuk, başta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki yatırımcıların Türkiye ye yönelmesini ve Türk varlıkları ile buluşmasını sağlayan bir bağ işlevi görmektedir. Ancak sukukun sermaye piyasalarında gelişebilmesi için henüz kat edilmesi gereken çok uzun bir yol bulunmaktadır. Mevcut durumda sukukun Hazine ihraçları hariç vadeleri çok kısa olmakla birlikte ikincil piyasaları derinlikli değildir. Hem resmi otorite hem de sektör oyuncularının müdahaleci planlamalarının ürünün ikincil piyasa derinliğinin artırılması için gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Son 200 yılda İslam dünyası, batı medeniyeti ile arasındaki güç farkını kapatabilmek adına batıya dair kurumları kopyalamakta ve bu süreç sonrasında kopyalanan sadece kurumlar olmamakta kurumların zihniyetleri de transfer edilmektedir. İslam medeniyetinin kadim değerleriyle kopyalanan zihniyetin çatışması amaçlanan düzenlemelerin de sağlıklı olmasını engellemektedir. Finans piyasa aktörleri olarak bize göre finans aktörleri ve akademisyenlerin konvansiyonel ürünleri nasıl İslami hale getirebiliriz bakış açısından sıyrılıp ticaretin doğal akışı ve basiretli tüccar prensiplerini nasıl İslami finansal sisteme entegre edebiliriz noktasına göre İslami finansal sistemin kurgulanması gerekmektedir. Prof. Dr. Servet Bayındır ın alternatif fiyatlama modelimizle ilgili görüşü de şu şekildedir: Önemli olan Kira sertifikası uygulamasının fıkhen meşru kabul edilecek şekilde ihraç edilmiş olmasıdır. Gerek ülkemiz gerekse dünyadaki mevcut kira sertifikası uygulamaları fıkhi bakımdan çok sayıda mahzur içermektedir. Fakat biz bu mahzurlardan arındırılmış bir kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi durumunda, makalede teklif edilen fiyatlama yöntemlerinin İslam ın konuya ilişkin ilkelerine aykırılık içermediği kanaatindeyiz. Yazmış olduğumuz Makale, sektör oyuncularının piyasayı geliştirmek adına gerçekleştirebileceği müdahaleci stratejilerinden bazılarını içermektedir. Makalemiz, özünde bir gayrimenkul bulunan ve sabit bir kira gelirine dayanan icare sukukunun (sahipliğe dayalı kira sertifikaları) mevcut fiyatlama metodolojisi nedeniyle piyasadaki faiz oranı değişimlerine maruz kalmaları sonucu ilk ihraç fiyatları ya da alım fiyatlarının altında kotasyona tabi olmasının yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmak ve İslami esaslara göre oluşturulan sukukun faiz değişimlerine korelasyonunu azaltmak ve/veya kaldırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Böylece ikincil piyasası oluşmayan kira gelirine dayalı İslami finans enstrümanlarının ikincil piyasa işlevlerinin tabana yayılmasına yardımcı olabilecek bir fiyatlama modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yabancı yatırımcılar için söz konusu ürün, yatırımcıların vade sonuna kadar tutmayı planladıkları finansal ürünler için daha likit bir alternatif olma özelliği taşımaktadır. İslami yatırımcılar için ise piyasa dalgalanmalarına karşı korunaklı ve İslami kaidelere uygun bir ürün anlamına gelmektedir. Ayrıca repoda naktini değerlendiremeyen İslami yatırımcılar için bir alternatif doğmaktadır. Zira repo hem İslami kaidelere uygun değildir hem de önerilen ürünle Katılım bankalarında 30 günden daha kısa vadeli bir ürüne sahip olamayan yatırımcılara bir alternatif sunulmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışma tekil bir ürün için yeni bir fiyatlama modeli önermektedir. Bu modelin kabul edilmesi ve söz konusu aşamanın sektörde aşılması ile nihai hedef ise birden fazla ihraççının farklı vadelerde ve dönemin kira oranlarındaki değişimi hesaba katacak şekilde farklı kira oranlarında arası sukukları kapsayan bir sukuk endeksinin oluşturulması ve sukuk endeksinin piyasalarda işlem görmesi sağlayan mekanizmanın oluşturulmasıdır. Böylece vade içerisinde değişen kupon oranları da dikkate alınmış ve Piyasa Yapıcısı nın alternatif maliyeti aşağı çekilmiş olacaktır. Ayrıca farklı risk seviyesindeki gayrimenkul satışlarından bir sepet oluşturulmuş olacaktır. Burada sukuk endeksinin işlem görmesi için sepetteki sukukların icare, mudarebe ve müşarekeden oluşması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Sukuk, Kira Sertifikası, En Küçük Kareler Toplamı, İcare, Mudarebe, Fibonacci, Alternatif Fiyatlama, İslami Finans, Katılım Bankaları, Sukuk Fiyatlaması, Yatırım Sertifikası, Piyasa Yapıcısı, Piyasa Yapıcısı Alış Fiyatı, Piyasa Yapıcısı Satış Fiyatı, 2 / 39

4 GİRİŞ İslam dinine göre faizin yasak olması Müslüman dünyasında İslam hukukuna dayalı finansal bir sistemin gelişmesine sebep olmuştur. İslam dini ticaretin doğal akışına uygun olarak getirinin riske dayandırılmasını ve faaliyetin özünde ticaretin olmasını ön koşul olarak koymuştur. Bu doğrultuda Müslüman ülkelerde faizsiz bankacılık ve finansal sistem önemli mesafeler kat etmiştir. İslami finansal sistemin en yaygın ürünü sukuk olarak nitelendirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikası Tebliği nde düzenlenen sukuk Yatırım Sertifikası olarak adlandırılabilir. Sukuk bir borç enstrümanı değildir; temelinde mutlaka bir dayanak varlık bulunmalıdır. Sertifika sahibine dayanak varlıktan doğan gelirden istifade etmek hakkı tanır. Gelir, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olan varlıklardan elde edilir. Sukukta yatırımcılar bir yatırıma (gayrimenkul, proje, hak vb.) katılarak risk üstlenirler. AAOIFI İslami Standartlar 17/3-1 e göre sukuk, Mudarebe Sukuku, Müşareke Sukuku, Murabaha Sukuku, Selem Sukuku, İstisna Sukuku ve İcare Sukuku olarak 6 sınıfta kategorize edilmektedirler. İcare, bir kurumun satın alarak veya İslam hukukuna uygun yöntemlerle malik olduğu bir varlığı periyodik kira geliri elde etmek amacıyla müşterisine kiralamasıdır. Dünyada en yaygın olarak kullanılan sukuk çeşidi, icare sukukudur. En başta varlıklar üzerinde sağladığı tam denetim sebebiyle tercih sebebi olmaktadır. Çalışmamız en çok tercih edilen sukuk türü olması nedeniyle özünde gayrimenkul bulunan icare sukukunun ihraç sonrası ikinci el piyasalarda alım-satım fiyatlamasını kapsamaktadır. Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı günümüzde finansal krizlerin sayısı ve şiddeti de artmıştır. İslami finansal sistem ise bazı sınırlamaları nedeniyle krizlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturmaktadır. Hazine nin 2012 yılında başlayan sukuk ihraçları ile Katılım Bankaları nın likidite fazlalıkları için bir ürün doğmuş olmasına ek olarak sukuk, başta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki yatırımcıların Türkiye ye yönelmesini ve Türk varlıkları ile buluşmasını sağlayan bir bağ işlevi görmektedir. Türkiye de henüz sukuk ihraçları ve ikincil piyasa işlem hacimleri istenilen seviyede değildir. Ürünün ikincil piyasasındaki işlem hacmi derinliğinin artırılması birincil piyasa ihraçlarındaki hacmi de artıracaktır. Hem resmi otorite hem de sektör oyuncularının müdahaleci planlamalarının ürünün ikincil piyasa derinliğinin artırılması için gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Yazmış olduğumuz Makale, sektör oyuncularının piyasayı geliştirmek adına gerçekleştirebileceği müdahaleci stratejilerinden bazılarını içermektedir. Son 200 yılda İslam dünyası, batı medeniyeti ile arasındaki güç farkını kapatabilmek adına batıya dair kurumları kopyalamakta ve bu süreç sonrasında kopyalanan sadece kurumlar olmamakta 3 / 39

5 kurumların zihniyetleri de transfer edilmektedir. İslam medeniyetinin kadim değerleriyle kopyalanan zihniyetin çatışması amaçlanan düzenlemelerin de sağlıklı olmasını engellemektedir. Finans piyasa aktörleri olarak bize göre finans aktörleri ve akademisyenlerin konvansiyonel ürünleri nasıl İslami hale getirebiliriz bakış açısından sıyrılıp ticaretin doğal akışı ve basiretli tüccar prensiplerini nasıl İslami finansal sisteme entegre edebiliriz noktasına göre İslami finansal sistemin kurgulanması gerekmektedir. Prof. Dr. Servet Bayındır ın alternatif fiyatlama modelimizle ilgili görüşü de şu şekildedir: Önemli olan Kira sertifikası uygulamasının fıkhen meşru kabul edilecek şekilde ihraç edilmiş olmasıdır. Gerek ülkemiz gerekse dünyadaki mevcut kira sertifikası uygulamaları fıkhi bakımdan çok sayıda mahzur içermektedir. Fakat biz bu mahzurlardan arındırılmış bir kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi durumunda, makalede teklif edilen fiyatlama yöntemlerinin İslam ın konuya ilişkin ilkelerine aykırılık içermediği kanaatindeyiz. Makalemiz, özünde bir gayrimenkul bulunan ve sabit bir kira gelirine dayanan icare sukukunun mevcut fiyatlama metodolojisi nedeniyle piyasadaki faiz oranı değişimlerine maruz kalmaları sonucu ilk ihraç fiyatları ya da alım fiyatlarının altında kotasyona tabi olmasının yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmak ve İslami esaslara göre oluşturulan sukuk piyasa faiz değişimlerine korelasyonunu azaltmak ve/veya kaldırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Böylece ikincil piyasası oluşmayan kira gelirine dayalı İslami finans enstrümanlarının ikincil piyasa işlevlerinin tabana yayılmasına yardımcı olabilecek bir fiyatlama modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yabancı yatırımcılar için söz konusu ürün, yatırımcıların vade sonuna kadar tutmayı planladıkları finansal ürünler için daha likit bir alternatif olma özelliği taşımaktadır. İslami yatırımcılar için ise piyasa dalgalanmalarına karşı korunaklı ve İslami kaidelere uygun bir ürün anlamına gelmektedir. Ayrıca repoda naktini değerlendiremeyen İslami yatırımcılar için bir alternatif doğmaktadır. Zira repo hem İslami kaidelere uygun değildir hem de Katılım bankalarında 30 günden daha kısa vadeli bir ürüne sahip olamayan yatırımcılara bir alternatif sunulmaktadır. Makalemizin ikinci bölümünde İslami ürünler ve finansal sistem hakkında bilgi verilecek ve Türk sukuk pazarının mevcut durumu ve pazarın geleceği irdelenecektir. Üçüncü bölümde sukukun mevcut fiyatlama metodolojisi ve bu durumun ikincil piyasalara etkileri hakkında bilgi verilecektir. Dördüncü bölümde ise özünde gayrimenkul bulunan icare sukukunun mevcut fiyatlama metodolojisine alternatif bir fiyatlamadan bahsedilecektir. Çalışmamız aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: - Bölüm 2 : İslami Ürünler ve Finansal Sistem, Türk Sukuk Pazarı ve Pazarın Geleceği - Bölüm 3 : Mevcut Sukuk Fiyatlaması - Bölüm 4 : Alternatif Fiyatlama - Bölüm 5 : Sonuç 4 / 39

6 BÖLÜM 2: İslami Ürünler ve Finansal Sistem İslam dinine göre bir Müslümanın yaşantısı sadece ibadetlerinden değil hayatın bütün alanlarında İslam dininin öngördüğü kurallara uygun bir şekilde olmalıdır. Ekonomik prensipler ve meslekler de bu entegre yapının bir parçasıdır. (1) Bu bağlamda bir Müslüman bankacılık ve finans alanında gerçekleştireceği faaliyetler de İslam dininin koyduğu kurallar içerisinde gerçekleşmelidir. İslam dininin bankacılık ve finansal faaliyetlerde belirlediği en önemli kural faizsizlik ilkesidir. Kur an açık ifadeleri ile faizi yasaklamıştır. (2) İslam ın ikinci kaynağı olan Hadislerde de faiz men edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) bir sözünde şöyle buyurmaktadır: Haberiniz olsun ki, Cahiliyye devrinden kalan bütün faizler kaldırılmıştır. Anaparanız ise sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz (3) Faizin yasak olmasından dolayı Müslümanlar bankalara yöneltmedikleri paralarını altına ya da gayrimenkule yatırmışlar, mücevher, kıymetli maden ya da para olarak ellerinde tutmuşlardır. Fakat bu sefer de İslam dininin başka bir ilkesiyle karşılaşmışlardır. İslam dinine göre serveti atıl durumda tutup, yatırım yapmamak da uygun bir davranış değildir. (4) Bu doğrultuda birçok Müslüman ülke faizsiz bankacılık sektörü için yatırımlar gerçekleştirmiştir. IMF verilerine göre 2010 yılında İran da faizsiz bankacılık sektörü toplam bankacılık sisteminde %100 oranında yer alırken Bahreyn, Brunei, Kuveyt ve Malezya da bu oran sırasıyla %57, %50, %50 ve %18 olarak gerçekleşmiştir. Örneğin Malezya da faizsiz bankacılık sisteminin yüksek bir paya sahip olmasında Malezya devletinin birçok kurumunun aktif rol alarak faizsiz finansal sistemin gelişmesini sağlayacak güçlü bir alt yapı kurması yatmaktadır. Denetsel düzenlemeler, likidite, rezerv oranı, ticari ödeme sistemleri ikincil pazarlar dikkate alınarak geliştirilmiştir. (5) Aynı dönemde Türkiye de söz konusu oran %5 seviyesinde seyretmiştir. Türkiye de İslami ürünleri kullanan katılım bankaları için BDDK dan bağımsız bir denetleme kurulunun kurularak süreçlerin yönetimi ve İslami ürünlere onay veren Danışma Kurulları nın banka bünyelerinden çıkarılarak bağımsız hale getirilmesi pazarın İslami kaidelere göre gelişmesi için önem arz edebilir. Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması nedeniyle finansal krizlerin sayısı ve etkileri oldukça artmıştır. (6) 2008 yılında ABD deki kontrolsüz konut kredileri aşırı boyutlara ulaşmış ve bankalar ödeme gücü olmayan kişilere verdikleri konut kredilerini tahvil haline getirip hem iç piyasalarına hem de Avrupa bankalarına satmışlardır. ABD deki emlak fiyatlarının düşmesi bu tahvillerin değerlerini de önemli oranda düşürmüş ve ciddi bir finansal kriz başlamıştır. Katılım bankacılığı sektörü türev işlemleri elemesi, kredi verenleri kredi riskini daha iyi değerlendirme 5 / 39

7 yapmaya sevk etmesi ve borç miktarının reel ekonomi büyüklüğünün çok üzerinde olmasını engellemesi gibi faktörleri nedeniyle kurumlarının sorunlu fonlara maruz kalmasına engel olan kısıtlamalar getirmekte ve küresel krizlerden geleneksel bankalara göre daha hızlı çıkmaktadır. (7) Finansal sertifikanın Arapça adı olan sukuk, sertifika, vesika, enstrüman anlamlarına gelen sakk kelimesinin çoğuludur. Sukuk çeşitleri incelendiğinde ve İslam ın ticari hayatın doğal akışına uygun olarak her durumda riske dayalı getiri ve ticareti ön plana çıkardığı dikkate alındığında sukuku Yatırım Sertifikası şeklinde tanımlayabilmek de mümkündür. Sukuk ihraç işlemleri dünyada özel aracı kuruluş (SPV) şirketleri ile Türkiye de ise Kira Sertifikası tebliğinde tanımlanan Varlık Kiralama Şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bu şirketler sukuk alıcıları ile satıcıları arasındaki eşgüdümü sağlarlar. Sukuk çoğu zaman bonoyla karıştırabilmektedir. İkisi de yapılandırılmış finansmana aracı olmalarına rağmen aralarında birçok farklı yön vardır. Her şeyden önce bono, ihraç edenin faiz ödemeyi kabul ettiği ve belirtilen vadede bono sahibine anapara ödemesini taahhüt ettiği bir borç sertifikasıdır. Sukuk ise bir borç enstrümanı değildir; temelinde mutlaka bir dayanak varlık bulunmalıdır. (Sermaye Piyasası Kurulu nun Borçlanma Araçları Tebliği ne göre Kira Sertifikaları borçlanma aracı değildir) Sertifika sahibine dayanak varlıktan doğan gelirden istifade etmek hakkı tanır. Gelir, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olan varlıklardan elde edilir. Sukukta yatırımcılar bir yatırıma (gayrimenkul, proje, hak vb.) katılarak risk üstlenirler. AAOIFI İslami Standartlar 17/3-1 e göre yatırım sertifikaları (sukuk) Mudarebe, Müşareke, Murabaha, Selem, İstisna ve İcare olarak 6 sınıfta kategorize edilmektedirler. Mudarebe bir yandan sermaye öte yandan emek konularak kurulan ortaklık anlamına gelmektedir. Kira sertifikası tebliği mudarebeyi ortaklığa dayalı kira sertifikalarında düzenlemiş ve böylece projelerin finansmanı ortaklığa dayalı hale getirilmiştir. Benzer bir ürün olarak risk sermayesi Amerika da çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Google, Facebook ve Microsoft gibi büyük firmaların doğmasında mudarebe benzeri risk sermayelerinin rolü büyüktür. Türkiye de ise kullanılmayan bir yöntem olarak kalmaya devam etmektedir. Zira katılım bankalarının topladıkları mevduatlar genelde kısa vadeli olmaktayken mudarebeye konu projeler 3-5 yıl gibi uzun vadeli yatırımlardır. Müşareke de mudarebenin bir türevi olarak görülebilir. Müşareke ve mudarebe sözleşmelerine dayalı olarak ihraç edilen yatırım sertifikalarının, ihraç gerçekleşip arz tamamlandıktan, sertifikalar ihraç edildikleri amaç için yatırımcılara tahsis edildikten sonra ikincil piyasada işlem görmesi İslam hukukuna göre uygun görülmüştür. (8) Murabaha (Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası) sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilen yatırım sertifikalarının, murabahaya konu mal müşteriye teslim edildikten sonra ikincil piyasalarda işlem görmesi İslam hukukuna göre uygun görülmemektedir. Zira dayanak varlığın ticari alanda alınıp satılması gerçekleşmemektedir. Kiradaki varlıkların mülkiyetini gösteren yatırım sertifikalarının 6 / 39

8 (icare) yatırımcılar tarafından satın alındıktan sonra, ihraç anından tasfiye dönemine kadar ikincil piyasalarda işlem görmesi ise İslam hukukuna göre uygun görülmüştür. Zira dayanak varlığın bizatihi kendisi ikincil piyasalarda (emlak sektöründe) alınıp satılmaktadır. Kiradaki varlıkların mülkiyetini gösteren yatırım sertifikalarının (icare), vadesi dolmadan önce ihraççısı tarafından piyasa fiyatıyla geri satın alınması İslam hukukuna göre uygun görüldüğü gibi geri alma işleminin ihraççı ile sertifika sahibi yatırımcısının işlem tarihinde üzerinde anlaşacakları bir fiyat ile gerçekleştirilmesi de İslam hukukuna göre uygun görülmüştür. Buna göre icare sukuku için geliştirdiğimiz alternatif fiyatlama modelindeki metedolojinin yatırımcılar ile ihraç eden taraf tarafından kabul edilmesi halinde sertifika itfa edilmeden ikincil piyasalarda belirlediğimiz metedolojiye göre oluşan fiyattan (işlemiş kira geliri) işlem görebilecektir. (9) Bankacılık terimi olarak icare, bir kurumun satın alarak veya İslam hukukuna uygun yöntemlerle malik olduğu bir varlığı periyodik kira geliri elde etmek amacıyla müşterisine kiralamasıdır. Dünyada en yaygın olarak kullanılan sukuk çeşidi, icare sukukudur. Bu sukuk yapısında sıklıkla kullanılan yöntem devret-geri kirala dır. Kaynak kuruluş sahip olduğu kiralamaya konu varlıkları ihraç eden özel aracı şirkete devreder ve sonra geri kiralar. İhraç edilen sukukun getirisi, yatırımcılara kira ödemesi şeklinde gerçekleşir. Türkiye deki Kira Sertifikaları Tebliği bu yapıyı düzenlemektedir. En başta varlıklar üzerinde sağladığı tam denetim sebebiyle tercih sebebi olmaktadır. İkincil piyasada işlem görmeye uygun bir enstrüman olmakla birlikte kira bedeli sabit veya belli bir endekse bağlı (değişken) olarak belirlenebilir. (10) İcare, İslam hukukunda menkul ve gayrimenkul malların kiralanması sözleşmesinin yanında iş ve hizmet sözleşmelerini de içine alan bir kavramdır. Çalışmamız en çok tercih edilen sukuk türü olması nedeniyle özünde gayrimenkul bulunan icare sukukunu kapsamaktadır. Türk Sukuk Pazarı Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde 728 gün vadeli TL kupon ödemeli ilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir. GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır. Gelire endeksli senetlerin yapılandırılmasının İslami olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. 7 / 39

9 Hazine, Gelire Endeksli senetleri ile başlayan yolculukta DİBS leri çeşitlendirmekle kalmamış sermaye piyasalarını da bu anlamda derinleştirmeye başlamıştır. Katılım bankalarının merkez bankalarının tahvillerine faizli enstrüman oldukları için yatırım yapamadıkları ve likidite fazlalıklarını buralarda değerlendiremedikleri gerçeğinden yola çıkarak Hazine nin 2012 yılından itibaren sukuk/kira sertifikası ihraçlarına başlaması Katılım bankaları için likidite yönetimi açısından daha olumlu bir ortam oluşturmuştur yılında Hazine ihraçlarında vade en fazla 728 güne kadar çıkarken Katılım bankalarının ihraçlarında son derece düşük bir vade görülmüştür. Hazine ve Katılım bankaları dışında yurtiçinde özel sektörden sadece 1 ihraç gerçekleşmiştir. Hazine nin 2014 yılındaki ilk büyük ihracı 2014 Şubat ayında meydana gelmiş ve söz konusu dönemde Aralık dönemi ile piyasanın dalgalanması sonucu kira getirisi %10,60 olmuş; yıl ortalamasını önemli oranda artırmıştır. Sahipliğe dayalı kira sertifikaları (icare) genelde gayrimenkul üzerine gerçekleştirilirken Hazine ihraçları icare sukukunun çok önemli bir kısmını oluşturmuştur yılında kira oranlarının dikkate değer bir seviyede gerilediği dikkat çekmektedir Nisan ayı itibariyle özel sektörden bir ihraç gerçekleşmemiştir. Yurtiçi ihraçların hiçbirinde yurtdışı yatırımcı talepte bulunmamış; söz konusu ihraçlar en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. İhraçların tamamında kupon ödemeleri sabit bir orana bağlanmış değişken getiri kullanılmamıştır. Kira Sertifikası İhraçları (2014-TL) İhraç Eden Ort. Vade (Gün) Tutar (TL) Ort. Kira Oranı Hazine ,14% Katılım Bankaları ,36% Özel Sektör ,32% Toplam ,94% Kaynak: BİST Kira Sertifikası İhraçları (2014-TL) Sertifika Türü Ort. Vade (Gün) Tutar (TL) Ort. Kira Oranı Dayanak Varlık Sahipliğe Dayalı (İcare) ,85% Gayrimenkul Alım Satıma Dayalı ,87% Ticari Krediler Ortaklık Sözleşmesi (Mudarabe) ,32% İnşaat Projesi Hibrid (Yönetime Dayalı-Alım Satıma Dayalı) ,20% Leasing+Ticari Krediler Toplam ,56% Kaynak: BİST 8 / 39 Kira Sertifikası İhraçları (2014-TL) İhraç Şekli Ort. Vade (Gün) Tutar (TL) Ort. Kira Oranı Ort. Yatırımcı İhale ,14% M.D. Nitelikli Yatırımcı ,57% 13,00 Halka Arz ,74% 188 Toplam ,15% Kaynak: BİST

10 Kira Sertifikası İhraçları (2015-TL) İhraç Eden Ort. Vade (Gün) Tutar (TL) Ort. Kira Oranı Hazine ,80% Katılım Bankaları ,34% Özel Sektör M.D. M.D. M.D. Toplam Kaynak: BİST Kira Sertifikası İhraçları (2015-TL) İhraç Şekli Ort. Vade (Gün) Tutar (TL) Ort. Kira Oranı Ort. Yatırımcı İhale ,80% M.D. Nitelikli Yatırımcı ,29% 20,00 Halka Arz ,68% 314 Toplam ,92% Kaynak: BİST Kira Sertifikası İhraçları (2015-TL) Sertifika Türü Ort. Vade (Gün) Tutar (TL) Ort. Kira Oranı Dayanak Varlık Sahipliğe Dayalı (İcare) ,74% Gayrimenkul+Menkul Kıymetler Alım Satıma Dayalı M.D. M.D. M.D. M.D. Ortaklık Sözleşmesi (Mudarabe) M.D. M.D. M.D. M.D. Hibrid (Yönetime Dayalı-Alım Satıma Dayalı) ,39% Leasing+Ticari Krediler Toplam ,07% Kaynak: BİST Sektörde özel sektör kira sertifikası ihracının 2014 ve 2015 yılında katılım bankaları haricinde yurtiçinde sadece 1 kez gerçekleştirilmiş olması henüz özel sektörün söz konusu ürünü kullanmadığı ya da tanımadığı anlamına gelmektedir yılının tamamındaki yaklaşık 4,2 milyar TL lik ihraca karşın 2015 yılının ilk çeyreğinde 2,3 milyar TL lik ihraç tutarı 2015 yılında birincil piyasa işlemleri açısından daha olumlu bir başlangıç yapıldığı anlamına gelmektedir yılında halka arz edilen ihraç tutarının toplam ihraç tutarına oranı %9 olarak kaydedilirken söz konusu oran 2015 ilk çeyreğinde %3,5 olarak kaydedilmiştir. Sermaye piyasalarının gelişimi açısından sermaye piyasaları ürünlerinin halka arzı önem arz etmektedir. Tahvil ihraçlarında banka dışı kurumların 3 yıllık vadelerle ihraçları gerçekleşebilirken 2014 ve 2015 yılında ortalama kira sertifikası vadeleri oldukça dar bir bantta seyretmiştir. Hazine haricinde en uzun vadeli kira sertifikası 1 yıl vadeli Aktif Bank ihracıdır. Vadenin kısa olması özel sektörün kira sertifikasını kullanımını sınırlandırmaktadır. Hazine nin en uzun vaddeli kira sertifikası ihracı ise 728 gün olarak kaydedilmiştir. 9 / 39

11 Kira oranlarının tahvil ihraçlarında gözlemlenen gösterge tahvil ek getirisine yakın seyrettiği görülmektedir. Tahvil ihraçlarına göre teminat içermeleri nedeniyle kira sertifikası ihraçlarında ek getirinin daha düşük gerçekleşmesi beklenmesine rağmen ürünün piyasa tarafından henüz tam anlamıyla kabul görmüş olmaması nedeniyle ek getirilerin benzerlik gösterdiği düşünülmektedir. Bu noktada kira getirileri ile faizler arasındaki yakınlıktan kısaca bahsetmek gerekmektedir. Hem geleneksel bankalar hem de katılım bankaları farklı yöntemler kullansalar da sonuç olarak aynı ekonomik sektör içinde yer almaktadırlar. Metodolojik farklılıklara rağmen ürün ve hizmetlerin müşterilere cazip gelmesi için rekabet, yoğun bir şekilde yaşanmakta ve bu durum getirilerin birbirine yakınsamasına sebep olmaktadır. Fakat bu yakınlık durumu bazı yanlış anlamalara sebep olabilmektedir. Rekabet faktörü dışında faiz oranı ile kira oranı genel olarak birbirlerine yakın oranlarda seyretmekle birlikte piyasa şartlarına göre bazen faiz oranı bazen de kira oranı daha yüksek olabilmektedir. Örneğin 2009 yılında küresel finansal krizin etkisiyle faiz oranları bir anda sert bir düşüş yaşamıştır. Faiz sistemiyle çalışmayan katılım bankalarının dağıtmış olduğu kar payları ise faiz oranlarına göre daha yüksek bir seviyede yer almıştır. (12) Pazarın Geleceği Hazine nin 2012 yılında başlayan sukuk ihraçları ile Katılım bankalarının likidite fazlalıkları ve vade yönetimleri için bir ürün doğmuş olmasına ek olarak sukuk, başta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki yatırımcıların Türkiye ye yönelmesini ve Türk varlıkları ile buluşmasını sağlayan bir bağ işlevi görmektedir. Sukuk, Türk sermaye piyasalarının dünya ile kucaklaşmasını pekiştiren ve İstanbul un finansal merkez olması projesine katkı sunan bir üründür. Türkiye son yıllarda tasarruf oranlarındaki gerileme ile gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında negatif bir ayrışma sürecine girmiştir. Dubai ve Malezya tipi güçlenmenin gerçekleşebilmesi için İslami ürünlerin çeşitliliğinin ve ikincil piyasaların derinliğinin artırılması gerekmektedir. Mevcut durumda Malezya kira sertifika birincil piyasa ihraç büyüklükleri ve ikincil piyasa işlem hacimleri açısından dünyada önemli bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarına ek olarak yatırımcı ve şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kira sertifikası ürün çeşitliliği ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda ürün çeşitliliği ve ürünün piyasa tarafından sindirilmesi açısından finansal okuryazarlığın artırılması gerekmektedir. Gerekli altyapı ve yasal düzenlemelere ek olarak yatırımcının iştahını artırabilecek yapılandırmaların yapılmış olduğu sabit kira gelirine dayalı sukuk Türk sermaye piyasalarında derinliğinin artırılması tasarruf oranlarına katkısı da önemli bir seviyede olacaktır borç krizi sonrası likidite krizi bitmiş gibi görülmesine rağmen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin borçları oransal ve nominal olarak artmıştır. Hane halkının da gelirine göre borç 10 / 39

12 oranlarında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Borçlanma büyüme için geçmişte itici güç olmasına rağmen bu büyümeler gerçekleşmiştir. Mevcut durumda ise borçların ödenme süreci hem yatırımları hem de büyümeyi sınırlayacağı ve küresel büyümenin yavaşlayacağı beklenmektedir. Çin in borcu 2007 senesine göre 4 kat artmış ve gelişmiş ülke ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Gelecekte Çin in yüksek borcu nedeniyle düşük bir büyüme sergileyeceği beklenmektedir. Ayrıca yüksek borçluluk anlık oynaklıkta finansal krizlere de ülkelerin duyarlılığını artırmıştır. Kriz sonrası dönemde bankacılık için yeni düzenlemelerin getirilmesi, rezerv tutma ve sermaye yeterliliği şartları gibi etkenlerin daha da sıkılaştırılması bankacılığın, finansmanı pahalı ve bürokrasisi artırılmış bir aracı olmasını beraberinde getirmiş ve kriz sonrası yeni borçlanmaların yarısının banka dışı kaynaklardan oluşmasına sebep olmuştur. Bunun en önemli ayağı da Özel Sektör Tahvil ihraçlarıdır. Gelişmiş ülkelerde yaşanan söz konusu trendin gelecekte Türkiye de de yaşanması beklenebilir. Gelişmiş ülkelerde gerçekleşen özel sektör tahvil ihraçlarında ana ortağın şirketine olan finansmanda önemli bir artış gözlemlenmiştir. Böylece ortağın bankadan aldığı mevduat getirisi artmış; şirketlerin de finansman maliyetleri düşmüştür. (11) Bireysel emeklilik fonlarında biriken sermaye yaklaşık 40 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Pahalı aracılar olan bankalar yerine banka dışı finansmanın önemli ayakları olan özel sektör tahvil ve kira sertifikası ihraçları ile gelişmiş ülkelerde olduğu gibi göreceli olarak bankacılık finansmanının sektör payının azalacağı tahmin edilmektedir. Son dönemde özellikle BES ler özel sektör tahvil fonlarına ciddi talepte bulunmaktadırlar. Kira sertifikası ihraçlarının gelişebilmesi için vadelerin uzaması önemli öncelik olarak görülmektedir. Ek olarak ihraçlarda kupon ödeme sıklıklarının 3 ay ya da 1 ay gibi seviyelere indirebilmesi likiditeyi artıracaktır. Ürünün ikincil piyasasındaki işlem hacmi derinliğinin artırılması birincil piyasa ihraçlarındaki hacmi de artıracaktır. İhraçlarda belli kısıtlamaların getirilmesi (Yatırımcı satma hakkı, şirketlerin ilave borçlanmalarına kısıtlama, temettü dağıtma kısıtlaması vb.) ürüne olan talebi artıracaktır. Tüm bunlara ek olarak hem resmi otorite hem de sektör oyuncularının müdahaleci planlamalarının da ürünün ikincil piyasa derinliğinin artırılması için gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Yazmış olduğumuz Not sektör oyuncularının piyasayı geliştirmek adına gerçekleştirebileceği müdahaleci stratejilerinden bazılarını içermektedir. 11 / 39

13 BÖLÜM 3: Mevcut Sukuk Fiyatlaması Hisse senedi değerlemelerinde fiyatlamalar Yatırım Değeri (Investment Value) ve Pazar Değeri (Market Value) olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatırım Değeri tespitinde özel bir alıcı ve satıcının hedef değer olarak belirlediği indirgeme oranları ve varsayımları kullanılırken Pazar Değeri tespitinde projeksiyon dönemi, varsayımlar ve indirgeme oranı piyasa verileri ile doğrulanabilmelidir. Zira iyi bir değerleme projeksiyon sonucu elde edilen nakit akımlarının gelecekte gerçekleşip gerçekleşmemesiyle test edilmemelidir. İyi bir değerleme değerlemenin yapıldığı tarih itibariyle yatırımcıların düşünme süreçlerini, risk algılarını ve beklentilerini dikkate alarak test edilmeli ve bu durum sonucunda piyasa tarafından kabul görmelidir. (14) Bu nedenle özellikle indirgeme oranlarında aynı risk seviyesinde (Kaldıraç) yer alan hisse senetlerinin alternatif getirileri ya da söz konusu şirketler için pazardaki analistlerin gelecekte bekledikleri indirgeme oranları mevcut durumda fiyatlaması yapılan hisse senedi için de dikkate alınmalıdır. Finansal piyasalarda tahvil fiyatlamaları ise tahvillerin vade ve kupon ödemelerinin fiyatlamanın gerçekleştiği gündeki piyasa faizi ile indirgenerek tespit edilmektedir. Pazar değeri tespit edilecek Tahvil için de bahsedilen fiyatlama metodolojisi söz konusudur. Dolayısıyla piyasada herhangi bir varlığın değerlemesinin yapılmasında aynı risk grubundaki alternatif yatırımların getirileri dikkate alınmaktadır. Buna göre tahvil piyasa fiyatını, vadeye kalan gün süresi, kupon ödemeleri ve sıklığı ve piyasa faizleri belirlemektedir. Bu değişkenleri dikkate alan tahvil piyasa fiyatı, Kirli Fiyat olarak adlandırılırken Kirli Fiyat tan son kupon ödemesinden fiyatlamanın yapıldığı tarihe kadar ki işlemiş faizin düşülmesiyle bulunan fiyata Temiz Fiyat denilmektedir. Bu iki fiyat mekanizması, yatırımcıların tahvil fiyatı değişimlerinde işlemiş faiz (zaman maliyeti) ve piyasa dalgalanmalarından (piyasa faizi) kaynaklanan fiyat değişimlerini net bir şekilde ayrıştırabilmesini amaçlamaktadır. Buna göre 2 yıl vadeli %8 basit getirili ve 3 ayda bir kupon ödemeli bir tahvilin değeri piyasadaki faizlerle doğrusala yakın bir şekilde değişmektedir. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere söz konusu tahvilin piyasa değeri vade sabit tutulduğu varsayımıyla piyasa faizleri %8 den %9 a yükseldiğinde yaklaşık %1,7 gerilemektedir. Kupon ve anapara ödemeleri sabit olan ve ihraç tarihi itibariyle yapılan Tahvil fiyat değişimi ile piyasa faizleri arasında bir regresyon yapıldığında ise regresyon R2 si %100 e yakın çıkmakta ve tahvil değerindeki değişimin %100 ü piyasa faizlerindeki değişim ile açıklanabilmektedir. 12 / 39

14 Gösterge Tahvil Tahvil Değeri 16,00% 14,00% 12,00% Tahvil/Sukuk Piyasa Değeri & Faiz Grafik-1 110,0 105,0 10,00% 8,00% 6,00% 100,0 95,0 4,00% 2,00% 0,00% 90,0 85,0 Kaynak: Simülasyon Faiz Tahvil Piyasa Değeri Mevcut durumda sadece tahvil fiyatlaması değil sukuk fiyatlaması da gösterge tahvil faiz getirilerine/ alternatif maliyete göre oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu durumda sukukun değeri gösterge tahvil faizleri arttıkça düşmekte, azaldığında ise yükselmektedir. Sukukun gayrimenkule dayalı olduğunu düşündüğümüzde ise bu durum gayrimenkulün değerinin sukuk ikincil piyasalarında gösterge tahvil faizleri arttıkça gerilediği anlamına gelmektedir. Mevcut fiyatlamada vade ve kupon ödeme sıklığı gibi değişkenler sabit tutulduğunda gayrimenkulün fiyatını sembolize eden sukukun değeri sadece piyasa faizlerindeki değişime göre şekillenmektedir. Tüm İslami ürünlerin ticaretin doğal akışına göre oluşması gerektiği prensibini düşündüğümüzde sukuk ikincil piyasalarında gerçekleşen bu durumun emlak piyasasında da görülmesi beklenmelidir. Ancak emlak piyasasında gayrimenkullerin değeri gösterge tahvil faizlerindeki değişime bu derece duyarlı değildir. Pazar değeri tespit edilecek Sukuk için de Tahvil fiyatlamasındaki metodolojinin geçerli olduğunu düşünebiliriz. Buna göre ihraç edilen sukukun vade içindeki fiyat değişimleri benzer vade ve risk grubundaki şirketlerin diğer sukuk kira getiri oranları dikkate alınarak fiyatlanmalıdır. Ancak ilk bölümde de anlatıldığı üzere Türk Sukuk piyasası mevcut durum itibariyle oldukça bakirdir. Bu durum alternatif getirilerin tespitini zorlaştırdığı için tahvil getirileri mevcut sukuk fiyatlamaları için de baz alınmakta ve sukuk fiyatlamaları gösterge tahvil getirisine göre yapılmaktadır. Fiyatlama metodolojisi her durumda alternatif yatırımları dikkate alan uluslararası yatırımcılar için söz konusu durum anlaşılır görülmekle birlikte gelişmekte olan ve müdahaleci stratejilere ihtiyacı olan Türk sukuk piyasası için bu durumun bazı sakıncaları olduğunu düşünmekteyiz. İlk olarak finansal piyasaların temel argümanı olan benzer risk ve tanımlama grubundaki alternatif getiriler analizinde sukuk için tahvil getirilerinin kullanılmasını doğru bulmamaktayız. Zira tahviller 13 / 39

15 çoğu kez teminatlandırma yapılmadan ihraç edilmekte ve şirket risklerini barındırmaktadırlar. Şirketler tarafından çıkarılan sukuk ise şirketlerin riskini minimize edebilecek bir varlığı teminat göstermektedir. Başka bir deyişle şirketler vade sonunda ödeme güçlüğü çektiğinde iflas etmese bile sukuk yatırımcısı ihraca konu gayrimenkulü alacaklarının kapatılması için satabileceği gibi varlık listesine de katabilmektedir. Tahvil ve sukuk benzer risk grubunda sayılamayacağı gibi benzer tanımlama grupları itibariyle de alternatif yatırım araçları olarak görülmemelidir. Zira sukuk yatırımcısı genel olarak İslami eğilimleri ile ürünü satın almaktadır. İslami eğilimlerle alınan bir ürün için hiçbir durumda tahvil, alternatif bir yatırım olamaz. İslami eğilimlerle sukuk alan yatırımcı aslında VKŞ nin mülkiyetine sahip olduğu gayrimenkulü dolaylı yoldan satın almış olmakta ve kira gelirinin tamamında hak sahibi olmaktadır. Piyasa faizleri söz konusu yatırımcı için bir alternatif olmayacağı için piyasa faizlerindeki manipülatif hareketlerin sukuk fiyatlamalarına dahil edilmesi mevcut sukuk yatırımcıları tarafından anlaşılamamaktadır. İlk ihraçtan sukuk alan ve sadece İslami eğilimlerle piyasada yer alan yatırımcılar piyasa faizlerinin ertesi gün manipülatif bir hareketle yükselmesi sonucu sukuk değerinin anapara değerinin dahi altına düşmesini anlamlı bulmamakta ve bu durum İslami eğilimdeki yatırımcıların iştahını kaybetmesine sebep olmaktadır. Çalışmamızın ilk kısmında belirttiğimiz üzere Finans Merkezi olma hedefi ile yola koyulan İstanbul için yerli ve yabancı, İslami eğilimleri güçlü yatırımcılar önem arz etmektedir. Söz konusu yatırımcılar için pazarın daha doğmadan ölmemesi adına müdahaleci stratejilerin önemli olduğunu düşünmekte ve manipülatif hareketlere vade içerisinde oldukça maruz kalan ve İslami bir ürün olarak değerlendirilmeyen tahvil faizleri ile sukuk fiyatlamasının doğru olmadığını düşünmekteyiz. Uluslararası yatırımcıların alternatif getiri mantığı ve İslami hassasiyetlerinin olmaması nedeniyle sukuk fiyatlamasında tahvil faizlerini kullanmasını doğru bulmakla birlikte pazarda sukuk ihraçlarının son derece sınırlı olması nedeniyle tahvil faizlerinin sukuk ihraçları için bir alternatif olmadığını da reddetmiyoruz. Ancak çalışmamızın mihenk noktası da İslami hassasiyeti yüksek yatırımcılar için pazarın geliştirilmesi olduğu için alternatif fiyatlamalara ihtiyaç olduğunu belirtmekteyiz. Tahvil Faizi 14 / 39 Beklenen Enflasyon Ülke Risk Primi

16 Bilindiği üzere risksiz getiri oranı ya da gösterge tahvil getirisi vade içerisinde beklenen yıllık enflasyon ve ülke risk priminden kaynaklanmaktadır. Tamamen finansal likit bir ürün olarak tanımlanan Tahvil fiyatlamasında ülke risk priminin her durumda fiyat geçişkenliğinde dikkate alınmasını anlamlı bulmakla birlikte sukukun referans aldığı varlığın gayrimenkul olduğunu düşündüğümüzde risk primindeki değişimin yeni ihraçlarda fiyatlamalara yansıtılmasını doğru bulmaktayken söz konusu geçişkenliğin tahvil fiyatlamasındaki gibi gerçekleşmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. İhracını gerçekleştirmiş sukuk için ise referans baştan anlaşılan sabit kira geliri olduğu için risk priminde meydana gelen dalgalanmalar ancak vade sonunda gayrimenkulün tekrar satışında olumsuz bir algı yaratabilir. Ancak bu durum tahvil fiyatlamasında olduğu ölçüde önemli bir değişken değildir. Zira konut fiyatları beklenen enflasyon ve ülke risk primindeki değişimden etkilense de bu durum tahvil fiyatlamasında olduğu ölçüde gerçekleşmemektedir. Çalışmamızın tanımı gereği sukuk ihraçlarını bir nevi gayrimenkul satışı olarak görmekteyiz. Bu nedenle gayrimenkul piyasasındaki eğilimlerin sukuk fiyatlamasında da dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Verdiğimiz örnekte görüldüğü üzere beklenen enflasyon ve ya da risk primi algısındaki anlık değişim finansal piyasalarda tahvil fiyatlarına da anlık yansımaktadır. Ancak aynı dönemde gösterge tahvil getirisi ve TCMB Konut Fiyat Endeksi gelişimine baktığımızda doğrusal bir ilişki görülmemektedir. Grafik-2 de görüldüğü üzere 2010 Ocak ayından 2015 Ocak ayına kadar gösterge tahvil faizleri dalgalanmasına rağmen bu dalgalanma TCMB Konut Fiyat Endeksi ne tahvil fiyatlamasında olduğu gibi doğrusal bir ilişkide yansımamıştır. Örneğin faizlerin dibi gördüğü 2013 Mayıs ayından 2015 Ocak ayına kadar faizlerde ortalamada bir artış yaşanmasına rağmen TCMB Konut Fiyat Endeksi gerilememiş; yükselişini sürdürmüştür. Gayrimenkul fiyatlaması tahvil fiyatlamasına benzer bir hareket sergilemiş olsaydı söz konusu dönemde TCMB Konut Fiyat Endeksinin hafif gerilemesi ya da yatay bir seyir izlemesi beklenebilirdi. TCMB Konut Fiyat Endeksi & % Faiz 200,0 180,0 160,0 Grafik-2 12,00% 10,00% 140,0 120,0 8,00% 100,0 6,00% 80,0 60,0 4,00% 40,0 20,0 TCMB Konut Fiyat Endeksi Faiz 2,00% 0,0 0,00% 15 / 39 Kaynak: TCMB, Finnet

17 Konut Endeksi & Faiz Korelasyonu (0,01) Konut Endeks Değişimi & Faiz Korelasyonu (-0,05) 200 2,00% Grafik ,80% Grafik ,60% 140 1,40% 120 1,20% 100 1,00% 80 0,80% 60 0,60% 40 0,40% 20 0,20% 0 0,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% Hem TCMB Konut Fiyat Endeksinin hem de endeks değişiminin arası verilerinin aynı dönemdeki gösterge tahvil getirisi ile korelasyonuna bakıldığında her iki korelasyonun da anlamlı olmadığı konut fiyatları gelişiminin en likit gösterge tahvil faizlerinden bağımsız bir hareket izlediği görülmektedir. Her iki korelasyondan da doğrusal bir yön tespit edilememiştir. Zira gösterge tahvil getirisi dönem sonunda dönem başı verisine yakınsarken konut fiyat endeksi dönem başı verisinden oldukça ayrışmıştır. TCMB Konut Fiyat Endeksi ile Gösterge Tahvil getirisi arasındaki ilişkiyi daha doğru algılayabilmek için Gösterge Tahvil getirisinin iki bileşeninin tekrar incelenmesi gerekmektedir. Gösterge Tahvil beklenen enflasyondan etkilenmektedir. Örneğin mevcut durumda bazı Avrupa piyasalarında Gösterge Tahvil getirileri negatif bir seyirdedir. Söz konusu ülkelerde beklenen enflasyon beklentileri de negatif olduğu için aslında yatırımcılar negatif nominal faiz ile pozitif bir reel getiri elde edebilmektedirler. Enflasyon değişkeni TCMB Konut Fiyat Endeksi ni de etkilemektedir. Ancak TCMB Konut Fiyat Endeksi ni çoğu kez beklenen enflasyondan ziyade gerçekleşmiş enflasyon etkilerken Gösterge Tahvil faizi beklenen enflasyona göre fiyatlanmaktadır. Türkiye de 2013 Mayıs ayında Gösterge Tahvil faizi beklenen enflasyondaki gerileme beklentisi ile %4,71 e kadar düşmüş olmasına rağmen aynı dönemde yıllık gerçekleşmiş enflasyon %8 in üzerinde seyretmiştir. Gerçekleşmiş enflasyon verisinin yüksekliğinin doğal bir sonucu olarak 2013 Mayıs sonunda TCMB Konut Fiyatı Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12 yükselmiştir. Bu durum enflasyon değişkeninin Gösterge Tahvil faizi ve TCMB Konut Fiyat Endeksi ni aynı oranda etkilemediğine işaret etmektedir. Diğer değişken olan risk primi (reel getiri) de TCMB Konut Fiyat Endeksi ve Gösterge Tahvil faizini aynı oranda etkilememektedir Mayıs ayı itibariyle Türkiye deki konjonktür, risk primi ya da reel getiride tahvil faizlerinin önemli derecede düşmesine sebep olmuştur. Türkiye nin yatırım yapılabilir derece notunu alması ve siyasi tansiyonun düşüklüğü yatırımcıların talep ettiği reel getiri 16 / 39

18 beklentisini oldukça aşağı çekmiş ve bu durum Gösterge Tahvil getirisine de yansımıştır. Ancak 2013 Temmuz itibariyle Gezi olaylarının başlaması bir anda risk algısını bozmuş ve bu durum Gösterge Tahvil faizine de yansımıştır Ağustos ayında ortalama Gösterge Tahvil getirisi %9,32 ye kadar yükselmiş ve 2013 Mayıs verisinin iki katına çıkmıştır. Fakat benzer risk algısı TCMB Konut Fiyat Endeksi nde yaşanmamış; TCMB Konut Fiyat Endeksi 2013 Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı ayına göre yine %12 yükselmiştir. Aylık verilerle bakıldığında ise 2013 Mayıs ayında TCMB Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre %1,18 artarken 2013 Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,80 artış göstermiştir. Görüldüğü üzere risk primi ve beklenen enflasyondaki değişim gösterge tahvilde dramatik bir şekilde yansırken TCMB Konut Fiyat Endeksi ne aylık ve yıllık döngülerde son derece sınırlı yansımaktadır. Eğer sukuk fiyatlaması sadece gösterge tahvil getirisine endekslenirse sukukun fiyatı ticari hayattaki konut fiyatları gelişiminden önemli bir oranda ayrışmış olacaktır. Son dönemde Türk tahvil piyasasında bazı anomaliler görülmektedir. Örneğin Gösterge Tahvil getirisi daha uzun vadeli devlet tahvili getirisinin üzerinde seyretmektedir. Birçok piyasada Getiri Eğrisi (Yield Curve) yukarı yönlü olarak gerçekleşmekte ve tahvillerde vade uzadıkça getiriler yükselmektedir. Zira uzun vadeli tahvillerin fiyatları piyasa faizlerindeki 100 baz puanlık değişimden daha fazla etkilenmekte ve uzun vadeli tahvil fiyatları piyasa dalgalanma riskine daha yüksek oranda maruz kalmaktadır. Bu durum uzun vadeli tahvillerin daha yüksek getirilerle işlem görmesinin sebeplerinden biridir. Son dönemde 10 yıllık tahvil getirilerinin Gösterge Tahvil getirisinin altına düşmesi bu anlamda bir anomali olarak görülebilir. Ancak 2014 yılı itibariyle Türk finansal piyasaları önemli bir sürece girmiştir. Bireysel emeklilik fonlarına yüksek oranda talep gerçekleşmiş ve yaklaşık 40 milyar TL lik büyüklüğü ile BES ler uygun hisse yatırımı bulamadığı dönemlerde uzun vadeli tahvilleri portföylerine eklemiştir. Bu durum uzun vadeli tahvillerin faizlerinin kısa vadeli tahvil faizlerinin altına düşmesini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla sadece finansal anlamda yaşanan bir anomalinin sukuk piyasasında da yaşanması beklenmemelidir. Zira sukukun dayanağı olan gayrimenkul sektöründe böyle bir durum yaşanmamaktadır. Özetlemek gerekirse Gösterge Tahvil getirisi beklenen enflasyon ve risk algısındaki değişimi anlık yansıtırken TCMB Konut Fiyat Endeksi risk algısını daha uzun vadeli yansıtmakta ve beklenen enflasyondan ziyade gerçekleşmiş enflasyonu dikkate almaktadır. Gösterge Tahvil faizleri son 10 yılda %4,7 ile %22,1 arasında dalgalanmasına rağmen gerçekleşmiş enflasyonlar %4-%12 bandında seyretmiştir. TCMB Konut Fiyat Endeksi ni enflasyon ve risk algısına ek olarak rant değişkeni de etkilemektedir. Yukarıda yaptığımız TCMB Konut Fiyat Endeksi ve Gösterge Tahvil getirisi kıyaslamasını İstanbul Konut Fiyat Endeksi ve Gösterge Tahvil getirisi kıyaslaması olarak yaptığımızda çok daha keskin farkların gerçekleştiği görülecektir. 17 / 39

19 Tablo 1 TÜFE'nin Gösterge Tahvil Getirisine Etkisi, Katsayılar Tüm Veriler Lag (0) Lag (1) Kesişim 0,011 0,013 TÜFE ***1,481 ***1,448 F Test R2 0,182 0,178 Ayarlı R2 0,176 0,172 Gözlem Sayısı **Önemlilik %5 Seviyesi ***Önemlilik %10 Seviyesi *Önemlilik %1 Seviyesi Bağımlı Değişken: Gösterge Tahvil Getirisi Gösterge Tahvil Getirisi = 1,4881*TÜFE + 0,011 + Hata Terimi (Lag (0) 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% TCMB Konut Fiyat Endeksi Değişimi & Gösterge Tahvil Korelasyonu (0,09) Grafik-6 5,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% Grafik-7 TCMB Konut Fiyat Endeksi Değişimi & TÜFE Korelasyonu (0,48) 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% Mevcut Durumda Sukuk Fiyat Değişimi & Gösterge Tahvil Korelasyonu (-0,99) Grafik / 39

20 En küçük kareler toplamı (OLS) metodu ile yılları arasında Gösterge Tahvil getirisini etkileyen faktörlere hem lag(0) hem de lag(1) seviyesinde incelediğimizde TÜFE nin istatistiki olarak anlamlı bir seviyede pozitif bir yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre lag(0) seviyesinde TÜFE de (enflasyon %8 den %9 a yükseldiği zaman) 100 baz puanlık artış yaşandığında diğer tüm faktörler eşit olduğu durumda gösterge tahvilde 148 baz puanlık bir artış söz konusudur. Ancak modelin R2 sine baktığımızda TÜFE, Gösterge Tahvil getirisindeki değişimin %17,6 sını açıklayabilmektedir. Başka bir deyişle diğer faktörlerin baskın etkisi ile enflasyon artış gösterse bile gösterge tahvil getirisi gerileyebilir. Bu durum Gösterge Tahvil getirisindeki değişimde TÜFE dışı etkenlerin önemli bir seviyede olduğunu göstermektedir. Konut fiyat endeksinin enflasyona daha bağımlı hareket ettiği dikkate alındığında sukuk fiyatlaması için Gösterge Tahvil getirisinin kullanılması enflasyon dışı faktörlerin sukuk fiyatlamasında daha etkin olması sonucunu doğurmaktadır. TCMB Konut Fiyat Endeksi yıllık değişiminin Gösterge Tahvil getirisi ile korelasyonuna bakıldığında 0,09x luk pozitif bir ilişki gözlemlenmiştir. Korelasyonun sıfıra yakın olması iki değişken arasında dikkate değer bir korelasyonun olmadığını her iki değişkenin hareketlerinin birbirlerinden neredeyse bağımsız gerçekleştiğini ifade etmektedir. TCMB Konut Fiyat Endeksi yıllık değişiminin TÜFE ile korelasyonuna bakıldığında ise 0,48x lik görece güçlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Korelasyonun 0,5x seviyesine yakın olması iki değişken arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna göre konut fiyatları gösterge tahvilden ziyade enflasyondan etkilenmektedir. Ayrıca enflasyon faktörüne ek faktörler (rant vb.) konut fiyatlarının artışlarında etkindir. Reel piyasada fiyatlamalarında konut fiyat endeks değişimi ile gösterge tahvil arasındaki korelasyon sıfıra yakın olmasına rağmen mevcut sukuk fiyatlamalarının gösterge tahvil getirisine endeksli yapılması iki değişken arasındaki korelasyonu -0,99x seviyesinde kabul etmek anlamına gelmektedir ki bu durum hatalı bir yaklaşımdır Ocak-2015 Ocak seviyeleri Gösterge Tahvil Getirisi, TCMB Konut Fiyat Endeks Getirisi ve TÜFE Değişimi için endekslendiğinde TCMB Konut Fiyat Endeks getirisinin Gösterge Tahvil getirisinden önemli oranda ayrıştığı TÜFE nin ise TCMB Konut Fiyat Endeksi getirisine daha yakın seyrettiği görülmektedir. 19 / 39

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI OCAK 15 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,17% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KATILIMCI BİLGİLENDİRME NOTU

KATILIMCI BİLGİLENDİRME NOTU KATILIMCI BİLGİLENDİRME NOTU KEA ALTERNATİF KATKI EYF : Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. Portföyün

Detaylı

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Dr. Aydın Seyman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 28 Mayıs 2013, GYODER Sektör Buluşması Sunum Özeti 1. Türkiye de Gayrimenkul Yatırımları 2. Gayrimenkul

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 07/11/2008 31/12/2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

FON BÜLTENİ. 2014 4. Çeyrek

FON BÜLTENİ. 2014 4. Çeyrek FON BÜLTENİ 2014 4. Çeyrek Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler BÜYÜME 2014 yılında ABD ve diğer ülkeler arasındaki büyüme eğiliminin ciddi bir oranda farklılaştığı gözlenmektedir. Çin dâhil olmak

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Ajanda Borsa da sektörün görünümü Menkul kıymetleştirme ve alternatif finansman yöntemleri

Detaylı

Güncel Ekonomik Veriler. Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Veriler. Güncel Ekonomik Yorum KASIM 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,40% İşsizlik oranı(yıllık) 9,80% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,96% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015 Haftalık Piyasa Beklentileri 16 Mart 2015 1 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 Oca 15 Şub 15 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Ocak sonunda başlayan düşüş eğilimli

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013

Detaylı

05/07/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Örnek Firma Uygulaması Yukarıda teorisini vermeye çalıştığımız oranları, gerçekçi olması açısından BİST de işlem görmekte olan 2 firma üzerinden inceleyerek konunun uygulama kısmına da değinmekte fayda

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ ANÜİTE DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ ANÜİTE DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ ANÜİTE DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU ARALIK 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR... 1 II. TAHVİLİN YAPISI... 2 1.TAHVİLİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay

4. Sahibine eşit hak sağlayan paya ne ad verilir? a) Bedelli pay b) Nama yazılı pay c) Bedelli pay d) İmtiyazlı pay e) Adi pay Sermaye Piyasası Araçları 1 1. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı mali haklardan biri değildir? a) Kar payı alma hakkı, b) Hazırlık dönemi faizi alma hakkı, c) Tasfiye payı alma hakkı, d) Geri

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR...1 II. TAHVİLİN YAPISI...1 1. VADE...1 2. İHRAÇ YÖNTEMİ...1 3. REEL

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU I - Fon Bilgileri FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.06.2016 İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 25.09.2013 İzahname Ticaret

Detaylı

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 RİSKİN İŞTAHI KAÇARSA Bernanke nin Mayıs ayı içerisinde yaptığı açıklama ile başlayan riskten kaçınma eğilimi 19 20 Haziran FED toplantısı ile doruğa ulaştı. FED in 85 milyar

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 11 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 11 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 11 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 60,000 seviyelerinden 85,000 seviyelerine kadar süren rallinin ardından enflasyonda düşüş beklentilerinin azalması,

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Nisan 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Nisan 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

TÜFE ye Endeksli Kira Sertifikası

TÜFE ye Endeksli Kira Sertifikası T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TÜFE ye Endeksli Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu Eylül 2016 I. GENEL BİLGİLER Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 27 Ekim 20 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde düşen petrol fiyatlarının makro dengelere olumlu etkisi ve global hisse piyasalarında olumlu seyir paralelinde tepki yükselişi

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI KASIM 14 Fon Bülteni Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,40% İşsizlik oranı(yıllık) 9,80% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,96% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman OYAK YATIRIM Şirket Raporu TSKB 21 Ekim 2016 Kur Riskine Karşı Güvenli Liman TSKB kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Banka kurumsal bankacılık

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu nun 04.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.06.2016 I - Fon Bilgileri İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 25.09.2013 İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 18 12.2013

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ŞUBAT 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,24% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 18 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 84,500 seviyelerinden başlayan düşüş eğilimi; yükselen enflasyon beklentileri, kredi derecelendirme kuruluşlarının

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı