T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Haziran 1998 PERŞEMBE. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Haziran 1998 PERŞEMBE. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1998 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 6 Haziran 1998 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA NATO Savunma Bakanları İlkbahar Toplantısı'na katılmak üzere, 10 Haziran 1998 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet SEZGİN'in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet BATALLI'nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Mesut YILMAZ Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 6 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 6 Haziran 1998 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. NATO Savunma Bakanları İlkbahar Toplantısı'na katılmak üzere, 10 Haziran 1998 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet SEZGİN'in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet BATALLI'nın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : t Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 98/11161 Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi nispetlerinin yeniden tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/6/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/6/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI H. ÖZKAN İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN let Bak. ve Başb. Yrd. V. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam M. GÜRDERE I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE H. GEMİCİ Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Dr. I ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakam İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakam Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C ERSÜMER Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı B. KARA Orman Bakanı V. Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı H. ULUĞBAY Kültür Bakanı V. Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı 4/6/1998 Tarihli ve 98/11161 Sayılı Kararnamenin EKİ KARAR Madde 1 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan vergi nispetleri aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. a) Kurşunsuz benzin için % 290, b) Süper ve Normal benzin için % 300, c) Gazyağı için % 185, d) Motorin ve Marine Diesel için % 190, e) Kalorifer yakıtı için % 75, f) Fuel Oil çeşitleri için % 20, g) Likit Petrol Gazı, Propan, Bütan için % 40, Madde 2 30/4/1998 tarihli ve 98/10961 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3 Bu Karar 5/6/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Devlet Bakanlığından : Yönetmelikler AMATÖR BOKS MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde düzenlenen resmi ve özel amatör boks müsabakalarının A1BA Ve EABA'nın belirlediği kurallara uygun olarak yapılmasını temin için gerekli usul ve esastan belirlemektir Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, ülkemizde düzenlenen resmi ve özel amatör boks müsabakalarına katılacak kulüplerde ve sporcularda aranacak şartlan, müsabaka çeşit ve usullerini, komiteleri, tertip kurullan teşkilini, görev ve yetkilerini, spor kıyafetlerini, müsabakaların yönetimini, icra kurulunu ve itirazları kapsar Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan. Genel Müdür Genel Müdürlük Federasyon İl Başkanı İl Başkanlığı II Müdürü EABA AIBA I.O.C. İl Temsilcisi Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nü. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, Türkiye Boks Federasyonu'nu, Gençlik ve Spor İl Başkanı'nı, Gençlik ve Spor İl Başkanlığını, Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü, Avrupa Amatör Boks Birliği'ni, Uluslararası Amatör Boks Birliği'ni, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni, Boks İl Temsilcisi'ni, ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Müsabaka Mevsimi İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Madde 5- Boks müsabakası mevsimi aralıksız devam eder Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları Madde 6- Müsabakalara katılacak kulüplerde aşağıdaki şartlar aranır: a) Kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş olması, b) 11 karma ekiplerinin ve kulüplerin özel veya resmi müsabakalara iştirak etmelerinin Federasyonca düzenlenen talimatlara göre sağlanması. Sporcuların Müsabakalara Katılma Şartları Madde 7- Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır: a) Nüfûs kaydına göre 12 nci maddede belirtilen yaş grubuna dahil ve sıkletlerden birine erişmiş olmak, b) Temsil edeceği kulüpte veya ilinde ferdi tescilini yaptırarak lisansını almış ve o yıl içinde vizesini yaptırmış olmak, c) Herhangi bir sebeple müsabaka tarihleri sırasında müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak. (Milli müsabakalar için, Federasyonun teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onayı ile sadece o milli müsabaka için men karan kaldırılabilir) d) Boksörler yabancı ülke takımları ile yapılacak ulusal veya uluslararası müsabakalar için yapılan davete uymak zorundadırlar. Bu davete uymayan boksörler hakkında federasyonca gerekli cezai müeyyide uygulanır. e) Mazeretleri, müsabakaları tertipleyen resmi mercilerce kabul edilmeyen boksörler müsabakaya katılmak zorundadırlar. Boksörlerden sorumlu kişiler, boksörlerini müsabaka yapmaktan alıkoyamazlar. Sebep olanlar hakkında cezai hükümler tatbik edilir. f) Her boksit ancak kendi kategorisinde (sınıfında) müsabakalara iştirak edebilir. (Yalnız, gençler kategorisindekiler büyükler kategorisinde müsabaka yapabilirler.) g) Amatör resmi müsabakalar yalnız amatör boksörlerarasındayapılır. Müsabaka Çeşitleri Madde 8-Boks müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türlüdür, a) Resmi Müsabakalar; 1 - EABA, AJBA'ya bağlı kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertiplenen ve sonuçlan EABA, AIBA veya Federasyonca onaylanan, 2- İllerde, il müdürlüğünün bilgisi dahilinde il boks temsilciliğince düzenlenen, 3- Federasyon tarafından her derecede okullar için düzenlenen, müsabakalardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 b) Özel Müsabakalar, Resmi müsabakalar dışında kalanlar olup, bunlar, 1- İl müdürlüklerinin düzenledikleri, 2- Kulüplerin düzenledikleri, 3- Federasyon ve illerin dışındaki spor kuruluşları tarafından tertiplenen ve sonucu Federasyonca tescil edilmeyen, müsabakalardır. Federasyon ve il müdürlüğü faaliyet programında bulunmayan her türlü boks müsabakaları (Kick-Boks dahil) izne tabidir. Özel müsabaka yapmak isteyen kurum, kuruluş ve kişiler i) başkanlığı kanalı ile Boks Federasyonundan izin almak zorundadırlar. İzin alınmayan hiç bir özel müsabakaya müsaade edilemez. İzin verilen müsabakaların sonuçlarını, bu müsabakaları düzenleyenler 24 saat içinde Federasyona veya il başkanlığına vermek/göndermek zorundadırlar. Müsabaka Usulleri Madde 9- Resmi ve özel müsabakalar, ferdi ve takım maçları olmak üzere iki şekilde ve eleme usulü ile yapılır. a) Ferdi müsabakalar, ağırlık esasına göre yapılır. Her boksör kendi sıkletinde bir rakiple karşılaşır. Her siklette boksörler başarı durumlarına göre, 1 incilik ve 3 üncülük arasında ödüllendirilir. b) Takım müsabakalarında ağırlık sınırlaması vardır. Her takım en az (6) altı sikletren teşekkül eder. Müsabakaların derecelendirilmesi A1BA Müsabaka Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine göre, ferdi müsabakalarda alınan sonuçların değerlerdirilmesine göre yapılır. İzne Tabi Müsabakalar Madde 10- Federasyonun iznine tabi müsabakalar şunlardır: a) İl Müdürlükleri ile kulüplerin yabancılarla yapacakları her türlü yurtiçi ve yurtdışı müsabakalar, b) Gerçek veya tüzel kişiler yararına yapılacak jübileler. İzin Almak İçin Takip Edilecek ve Uygulanacak Esaslar Madde 11- İzin almak için takip edilecek ve uygulanacak esaslar şunlardır: a) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek izne bağlı müsabakalar için taraflarca yapılan anlaşmalar ile mali hususları kapsayan sözleşmelerin asılları veya tasdikli suretleri müsabaka tarihinden en az 15 gün önce müsabakaların yapılacağı İl Müdürlüğü kanalı ile tekemmül ettirilir. Bu müsabakalar için Federasyon, müşahit (gözlemci) ve hakem görevlendirilebilir. Bu takdirde, görevlendirilenlerin masrafları organizatör tarafından Federasyon rayiçlerine göre karşılanır. b) Dış ülkelerle yapılacak izne bağlı müsabakalara izin almak için, Federasyona en az 45 gün önce, gelecek kafilenin isim listesi ile birlikte il müdürlüğü kanalı ile yazılı olarak müracaat edilir. c) Yurtiçi ve yurtdışında yabancılarla yapılacak her türlü müsabakalarda, kafilelerdeki idareci, hakem ve takımı teşkil edecek boksörler Federasyonunun onayı ile seçilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: d) Yabancılarla yapılacak her türlü dış temaslarda kafileye, Federasyon tarafından görevlendirilen bir müşahit refakat eder ve bütün masraflar organizeyi sağlayan kuruluş tarafından karşılanır. Federasyonca, yabancılarla yapılacak milli ve temsili müsabakalar için seçilmiş olan boksörlerin, formlarının korunması ve sakatlanmalarına mani olmak amacıyla, başka müsabakalara iştirak etmelerine izin verilmeyebilir. Boks Müsabakalarında Kategoriler Madde 12- Resmi veya özel boks müsabakaları yıl esasına göre ayrılmış 4 kategori üzerinden, bu Yönetmelik ve AIBA Müsabaka Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. a) Minikler = (11-12), (13-14) yaş grubu, b) Yıldızlar = (15-16 ) yaş grubu, c) Gençler = (17-18) yaş gurubu, d) Büyükler = (17-34) yaş gurubu, Bu 4 kategorideki boksörlerin yaşlarının hesaplanmasında takvim yılı esas alınır ve ay, gün hesabı yapılmaz. Kategorilerde belirlenen sporcuların yaşları her yıl Boks Federasyonunca belirlenir. a) Minikler Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonası, (11-12) ve (13-14) yaş grupları ayrı ayrı olmak üzere iki grup üzerinden aşağıdaki esaslara göre yapılır: 1- Müsabakalar ,5-67 ve +67 olmak üzere, 12 siklet üzerinden yapılır. 2- Müsabaka süresi, birer dakikadan üç raund (1X3), dinlenme süresi bir dakika, müsabaka eldivenlerinin ağırlığı 10 ouns (284 gr) olacaktır. 3- Bir raundda 1 kez veya tam müsabaka süresince 2 kez sayılırsa (Down olarak) sonuç RSC veya RSC-H olarak kabul edilir. 4- Boksörler nüfus cüzdanlarını, müsabaka yılı için vizeleri yapılmış lisanslarını, müsabakalara katılmasında sıhhi yönden sakınca olmadığını belgeleyen doktor raporu ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar. b) Yıldızlar Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası, (15-16) yaş grubundaki sporcular arasında aşağıdaki esaslara göre yapılır: 1- Minikler kategorisinde bulunan boksörler kesinlikle bu müsabakalara iştirak edemezler. 2- Müsabakalar olmak üzere 13 siklet üzerinden yapılır. 3- Boksörler fotoğraflı nüfus cüzdanları ile birlikte müsabaka yılı için vizesi yapılmış lisanslarını ibraz etmek zorundadırlar. 4- Müsabaka eldivenlerinin ağırlığı 10 ouns (284 gr), müsabaka süresi ikişer dakikadan 3 raund (2X3), dinlenme süresi bir dakika olacaktır. Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 6

7 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 5- Bir raundda 2 kez veya tüm müsabaka süresince 3 kez sayılırsa (Down olarak) sonuç RSC veya RSC-H olarak kabul edilir. c) Gençler Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası, (17-18) yaş grubundaki sporcular arasında aşağıdaki esaslara göre yapılır: 1- Yıldızlar kategorisinde bulunan boksörler kesinlikle Gençler kategorisindeki müsabakalara iştirak edemezler. 2- Müsabakalar 46 kg.dan +91 (dahil)'e kadar 13 siklet üzerinden yapılır. 3- Boksörler fotoğraflı nüfus cüzdanlarını ve vizeli lisanslarını ibraz edeceklerdir. Nüfus cüzdanı ve lisansları bulunmayanlar müsabakalara iştirak edemezler. d) Büyükler Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, (17-34) yaş grubundaki sporcular arasında aşağıdaki esaslara göre yapılır: 1- Müsabakalar 46 kg.dan +91 (dahil)'e kadar 13 siklet üzerinden yapılır. 2- Boksörler fotoğraflı nüfus cüzdanları ile birlikte vizeli lisanslarını ibraz edeceklerdir. 3- Vizeli lisans ve nüfus cüzdanları bulunmayanlar müsabakalar iştirak edemezler. Kulüplerin Sorumlulukları Madde 13- Kulüplerin sorumlulukları şunlardır: a) Boks sporu ile iştigal eden kulüpler, boks faaliyetlerini Federasyon faaliyetlerine paralel ve programlarını aksatmayacak şekilde yürütürler. b) Federasyonun her türlü faaliyetine yardımcı olmak amacıyla, il, il temsilciliği ve boksla iştigal eden kuruluşlar ve kulüpler, boksörlerini ve antrenörlerini Federasyon emrine vermek, sporcu, antrenör ve hakemler Federasyonun davetine riayet etmek mecburiyetindedirler. c) Kulüpler program ve faaliyetlerini Federasyonun ve bağlı bulunduğu ilin programına uygun şekilde düzenlemek ve il müdürlüğüne tasdik ettirmek zorundadırlar. d) Federasyon gerektiğinde faaliyet programında bulunan müsabakaların organizasyonunu, öngördüğü hususları yerine getirmek kaydıyla il müdürlüklerine devredebilir, tarihlerini değiştirebilir veya iptal edebilir. Tertip Kurulları ve Seçimi Madde 14- Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların tertip kurulları ihtiyaca göre Federasyon tarafından teşekkül ettirilir. İllerde Boks il temsilcisinin başkanlığında, il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar il müdürlüklerine ve Federasyona karşı sorumludurlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: İl tertip kurulunun seçimi aşağıdaki usullerle yapılır: a) İl müdürlükleri bünyesinde boks faaliyetlerinde bulunan en az 5 kulüp ile il temsilcisi tarafından, kulübü olmayan il müdürlüklerinde ise sadece il temsilcisi tarafından en az üç, en fazla beş asıl, üç veya beş üye de yedek olarak seçilir. b) Tertip kurulunda görev alacak üyeler, en az iki yıl müddetle boks sporu ile uğraşmış ve idareciliğini yapmış olanlar arasından seçilir ve il müdürlüğünce onaylanır Kurul en az ayda bir defa toplanır. c) Toplantılara mazeretsiz olarak yılda üç defa, mazeretli olarak beş defa katılmayan üyenin üyeliği düşürülür, yerine il temsilcisi yedek üyelerden birini görevlendirir. d) Federasyon kurullarında görevli olanlar il tertip kurullarına seçilemezler. e) İl temsilcisi, il tertip kurulunun tabii başkanıdır Kurul üyeleri ayrıca kendi aralarından bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçerler f) İl tertip kurullarının görev süreleri bir yıl olup, yenisi seçilinceye kadar eski kurul göreve devam eder. Seçimler her yıl görev süresi sonunda yapılır. İl Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri Madde 15- İl tertip kurullarının görevleri ve yetkileri şunlardır: a) İlin boks faaliyet programını tanzim etmek, müsabakaların yapılacağı salonları tespit ve organizasyonları yürütmek için iş bölümü yapmak ve il temsilcisine yardımcı olmak, b) Müsabakalarda çıkan idari anlaşmazlıklarla ilgili itirazları birinci derecede görüşmek, programın herhangi bir sebeple uygulanmaması halinde müsabakaları ertelemek ve günlerini yeniden tespit ve ilan etmek, c) Başhakem raporlarını zamanında incelemek ve ilgilendiriyorsa il hakem veya il ceza kurullarına sevk etmek, zorlayıcı sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların tehirine karar vermek, (Tehir karan müsabaka gününde Başhakem, müsabaka saatinde müsabakanın orta hakemi tarafından verilebilir) il faaliyetlerine katılmayan il hakemlerinin ismini Merkez Hakem Kuruluna bildirmek, d) İl hakem kurulu bulunmayan illerde, Boks Hakem Yönetmeliğinde yazılı hakem kuruluna ait işleri yapmak. Tertip kurulu toplanamadığı, programı tertip ve düzenlemede anlaşmazlığa düşüldüğü takdirde, il temsilcisi re'sen hareket eder. Tescil ve Vize Şartı Madde 16- Resmi, özel hiçbir müsabakaya, o yılın lisans vizesini yaptırmamış boksör iştirak edemez. Resmi veya özel hiçbir müsabaka lisanssız hakemlerce yönetilemez. Antrenör ve yardımcıları da antrenörlük yapma belgesine sahip olmak zorundadırlar. Müsabaka Sonuçlarının Tescili Madde 17- Düzenlenen resmi ve özel müsabakaların sonuçlan Federasyonca tescil edilmedikçe geçerli sayılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 11 Haziran Sayı; RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 İller seviyesindeki resmi müsabakaların tescili için il müdürlükleri sicil defteri tutar. Sicillerin birer örneği müsabakalardan en geç 15 gün sonra Federasyona gönderilir. Federasyon iller için ayrı, Federasyon müsabaka sonuçları içinayrısicil defteri tutar. Bu defterler 5 yıl süreyle saklanır. Müsabaka Görevlileri Madde 18- Müsabakalarda görevlendirileceklerin unvanı, vasıflan ve sayılan Federasyonca yayımlanacak talimatlarla tespit edilir. Görevlilerin Tazminat ve Zaruri Masrafları Madde 19- Resmi boks müsabakalarında Federasyonca görevlendirilen görevlilerin zaruri masraf ve tazminatları, Federasyonunun teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onayı ile belirlenir. Hakemlerin Tayini Madde 20- Boks müsabakalarını yönetecek hakemlerin tayinleri Boks Hakem Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki şekilde yapılır: Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarla, yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak resmi ve özel müsabakaların hakemleri Merkez Hakem Kurulunca, il müdürlükleri tarafından tertip olunan müsabakaların hakemleri il hakem kurullarınca, il hakem kurulu bulunmayan illerde tertip kurulu tarafından, il tertip kurulunun bulunmadığı hallerde il temsilcisi tarafından tayin edilir. Sporcu Kılık ve Kıyafetleri Madde 21- Sporcu kılık ve kıyafetleri aşağıda belirtilmiştir. Boksörlerin, a) Varsa bıyıklan dudak hizasını geçmeyecek şekilde ve sakallan traşlı, b) Atlet veya fanilaları göğüs ve sırtı örtecek şekilde ve kırmızı veya mavi renkte, c) Şortları baldırın yansına kadar inen uzunlukta ve bel kısımları ayrı bir renkte, d) Çoraplarının boyu diz kapağının 2,5 cm altından başlayacak şekilde, e) Botları hafif, kabarasız ve topuksuz, olacaktır. 0 Vücutlarında toka, kolye, zincir, küpe, yüzük gibi madeni süs eşyası ve kayış, bant ve benzeri aksesuar, g) Bayan sporcularda müsabakalar sırasında türban, bulunmayacaktır. Müsabakaların Yönetimi Madde 22- Boks müsabakaları, Türkiye Boks Federasyonunun üyesi olduğu EABA, AIBA ve Kıta Konfederasyonunca çıkartılan ve Federasyonunca kabul edilen Teknik Yönetmelik Kurallarına uygun olarak yönetilir. Federasyon bu kuralları Türkiye koşullarına göre tefsir ve uygulama hakkına sahiptir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 \ Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Boks müsabakalarınn yönetiminde bulunması gerekli görevliler şunlardır: a) Müsabaka İcra Kurulu, b) Jüri 1 - Jüri Başkanı, 2- Jüri Başkan Yardımcısı, 3- Kronometre (Zaman hakemi) 4- Spiker c) Orta ve yan hakemler, d) Eldiven hakemleri, e) Müsabaka doktorları, f) Müsabaka amir ve yardımcıları, g) Tesis amiri ve yardımcıları, h) Gözlemciler Boks müsabakaları bir başhakem (Jüri Başkanı), bir veya iki başhakem yardımcısı, bir orta hakem, beş yan hakem, (görevli hakemler yeterli sayıda olmadığı zaman üç yan hakem görevlendirilir) kronometre hakemi ve eldiven hakemi olmak üzere en az 8 lisanslı hakemle yönetilir. Bütün görevliler müsabakalardan 45 dakika önce salonda hazır bulunmak zorundadırlar. Federasyon, görevlilerin sayı ve niteliklerini, müsabakaların önemine göre yayımladığı talimatlarla belirler. Müsabaka İcra Kurulu Madde 23- Federasyonun tertiplediği müsabakalarda. Müsabaka İcra Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki Yönetim Kurulu Üyesi, Federasyon temsilcisi ve jüri başkanından teşekkül eder. İl müdürlüğünün düzenlediği müsabakalarda Müsabaka İcra Kurulu; Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci, Federasyon il temsilcisi veya gözlemcisi ile jüri başkanından oluşur. Diğer kuruluşların veya kulüplerin düzenlediği müsabakalarda müsabaka icra kurulu, il tertip kurulu temsilcisi veya organizasyona iştirak edenlerin kendi aralarında yapacakları protokole göre teşekkül eder. yapar. Müsabaka icra kurulu görevini; 22 nci maddede belirtilen Teknik Yönetmelik Kurallarına göre Jürinin Teşekkülü Madde 24- Jüri şu şekilde teşekkül ettirilir : Jüri; Jüri Başkanı (Başhakem), Jüri Başkan Yardımcısı (Vasfı AIBA kurallarına göre hallerde zaman hakemi ve spikerlik aynı kişiye verilebilir. Müsabaka icra kurulunun dışındaki bütün görevler Jüri Başkanına, Jüri Başkanı da İcra Kuruluna karşı sorumludur. Hakemler ve Görevleri Madde 25- Hakemler ile ilgili hususlar yürürlükte olan Boks Hakem Yönetmeliğine göre yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Müsabaka Doktoru ve Görevleri Madde 26- Müsabakalarda görevli doktorun görevleri şunlardır: a) Tartı saatinde, tartı yerinde gerekli muayene malzemesi ile hazır bulunur. b) Muayeneye gelen boksörlerin tıbbi muayenesini yapar ve müsabaka yapmasına mahzur görmediği boksörlerin fişlerini imza eder. c) Sağlıkla ilgili şikayetleri dinler, müsabaka yapmasını uygun görmediği boksörler için rapor tanzim eder. d) Müsabaka doktoru (Doktorlar) yerini, müsabaka devam ederken kesin olarak terk edemez ve boksörlerin durumunu tıbbi yönden dikkatle takip eder. e) Maçtan sonra yaralanan boksörlerin ilk tedavilerini yapar. Gerekirse hastaneye sevk için karar verir, götürür veya gönderir. Müsabaka Amiri Madde 27- Her müsabakada bir müsabaka amiri ve gerektiği kadar yardımcı görevlendirilir. Müsabaka amiri Başhakemin talimatına göre gerekli işleri yapar. Ringin kurallarına uygun olarak kurulmasını temin eder. Maça çıkacak boksörleri vaktinde haberdar eder. Maça çıkacak boksörlerin ring de zamanında bulunmalarını sağlar. Yeterli miktarda temiz eldiven ve başlık bulundurur, müsabakaların malzeme ve sporcu yönünden eksiksiz olarak seyrinden sorumludur. Salon Amiri (Tesis Şefi) Madde 28- Salon amiri, salondaki disiplinin temininden, salonun tertibinden, ışık Ve ses yayın cihazlarının düzeninden sorumludur. Temsilciler ve Gözlemciler Madde 29- Federasyon, yapılan her türlü müsabaka ile ilgili organizasyon, teknik, tetkik, malzeme ve diğer hususları izlemek üzere temsilci veya gözlemci görevlendirir. Görevlilerin Raporları Madde 30- Her türlü boks müsabakasında, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde jüri başkanı (Başhakem) tarafından derlenir. Bu dosyada: a) Müsabakaya iştirak eden sporcu, idareci isim listesi, b) Muayene ve tartı kağıtları, c) Kur'a K.O. ve RSC-H listesi, d) Hakem görev dağılım listesi, e) Hakem rey kağıtları (Elektronik cihaz kullanılmadığı zaman) f) Müsabaka raporu bulunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Dosya, Federasyonca düzenlenen müsabakalarda Başhakem tarafından doğrudan doğruya Federasyon Başkanlığına, iller ve diğer kuruluşlarca tertiplenen özel ve resmi müsabakalarda, müsabakaların Başhakemi tarafından hazırladığı rapor ile birlikte İl Müdürlüğü kanalıyla 7 (yedi) gün içerisinde Federasyon Başkanlığına gönderilir. Ödüller Madde 31- Ödüller aşağıdaki şekilde verilir: a) Özel kuruluşlarca düzenlenen müsabakaların ödülleri bu kuruluşlar tarafından, b) İl müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların ödülleri il müdürlüğünce, c) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların ödülleri Başarılı Sporcular ile Milli Takım Teknik Direktör ve Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Federasyon Başkanlığınca verilir İtirazlar Madde 32- İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır a) Usulüne uygun verilmiş ve gerekli vizesi yapılmış boks lisansı sahibi boksörlerin kendi kategorilerinde müsabakalara iştirak etme yetki ve haklarına vaki itirazlar kabul edilmez. b) Tartı ve muayene esnasında yapılan itirazlar yazılı olarak müsabakanın Başhakemine yapılır. İl müdürlüğü ve Federasyon Başkanlığına müracaat hakkı saklı kalmak koşuluyla Jüri Başkanının (Başhakem) vereceği yazılı karara uyulur. c) Müsabaka sırasında yapılacak itirazlar ise, olayın meydana geldiği andan itibaren yarım saat içinde Jüri Başkanına (Başhakeme) yapılır. Bu durumda da üst merciye müracaat hakkı saklı kalmak üzere, Jüri Başkanının vereceği yazılı karara uyulur d) Hakemlerin kararına ancak, AIBA Müsabaka Kuralları Yönetmeliğinin hükümlerine göre itiraz edilebilir. İtiraz Jüri Başkanına (Başhakem) yapılır. Jüri Başkanının vereceği karar kesitidir. Jüri Başkanı problemi çözmede tereddüde düşerse organizasyon kurulu veya Federasyon gözlemcileri ile birlikte karar verilir e) İtirazlar yalnız resmi idareci tarafından yapılabilir İdarecilik sıfatı olmayan antrenör, suvanyör (Antrenör Yardımcısı) veya başka bir görevlinin itirazı kabul edilmez. f) İtirazlar, her defasında yazılı olarak ve (100 $) USA Do/an i/e birlikte Jüri Başkanına verilir. İtirazın tamamı yerinde görülürse alınan para iade edilir. Aksi halde ilgili Fon'a gelir kaydedilir. Cezalar Madde 33- Ceza uygulamaları aşağıdaki şekilde yapılır: a) Disiplin İşleri, Müsabakalar esnasında, ilgili mevzuata aykırı harekette bulunanlar ile müsabakaların seyrini bozucu işlem veya eylemlere girişen boksör, antrenör, suvanyör (antrenör yardımcısı) hakem veya görevli herhangi bir şahıs, tamamen veya uygun görülecek müddet için geçici olarak, müsabaka icra kurulu, Federasyon gözlemcisi, (müşahit) veya bunların bulunmadığı zamanlarda Jüri Başkanı (Başhakem) tarafından müsabakalardan hariç tutulabilir ve Federasyona sunulacak raporla cezalandırılmaları istenebilir. b) Bu Yönetmelik hükümlerini ihlal edenler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dallan Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. Yabancı Uyruklu Boksör Sayısı Madde 34- Yabancı uyruklu boksör sayısı aşağıdaki şekildedir: a) Bir takımda yabancı uyruklu en çok iki boksör bulunabilir. b) Yabancı uyruklu boksörler yurtiçinde veya yurtdışında yapılacak her türlü uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edemezler c) Yabancı uyruklu olan boksörler Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılamadıkları gibi, Türkiye'yi temsil edecek takımlara da alınamazlar. d) İkametgah Tezkeresi almış olan yabancı uyruklu boksörler yurtiçi ve yurtdışında yapılacak kamp ve müsabakalara takımları adına katılabilirler Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

13 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Boksu Bırakma Töreni Yapılacak Sporcular (Jübile) Madde 35- Boksu bırakma töreni yapacak sporcular hakkında 5/4/1980 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Faal Sporculuğu Bırakma Törenleri Hakkında Yönetmelik uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikte Bulunmayan Hükümler Madde 36- Bu Yönetmelikte bulunmayan hükümler hakkında karar vermeye, Yönetmelik uygulaması ile ilgili talimatlar yayımlamaya Federasyon yetkilidir. Yürürlükten Kaldırma Madde 37- Bu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımını takiben Federasyon tarafından daha önce yayımlanan müsabaka talimatları yürürlükten kalkar Yürürlük Madde 38- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 39- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.' Devlet Bakanlığından : GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1 3/2/1973 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin değişik 338 inci maddesinin (10) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2 Aynı Yönetmeliğin değişik 430 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Para cezasının katının tayininde; tespit olunan farkın, beyana göre hesaplanan verginin % 5'ini aşması ve % 25 içinde kalması (% 25 dahil) halinde farkın 1 katı; % 25'i aşıp % 50 içinde kalması (% 50 dahil) halinde farkın 2 katı, % 50'yi aşması halinde ise 3 katı para cezası alınır." Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNİN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE EK-1 İNCİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-23/5/1968 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile bu bendin 15 Ekim 1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik (1)/(a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(d) Sınıf : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 inci maddesinde açıklandığı şekliyle, Kuvvet Komutanlıklarınan teklifi ve Genelkurmay Başkanı' nın onayı ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni ihdas edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen gruplardan biridir. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, fakat jandarma sınıfı haricindeki astsubaylar iktisap ettikleri ve Kuvvetlerce tespit olunan muharip ve yardımcı sınıflardan herhangi birine mensupturlar. (1) Kara Kuvvetlerinde: (a) Muharip Sınıflar : Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, uçak ve helikopter teknisyeni, istihkam, istihkam teknisyeni, muhabere, muhabere teknisyeni, istihbarat, jandarma." Madde 2-23/5/1968 ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin, 15/10/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle ekli Ek-1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe gi Madde 3- rer. Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini M i l l i Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 11 Haziran Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 İçişleri Bakanlığından : 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-10/3/1982 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 14- Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek nişan tabancası ve av bıçağı yapımı, alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez. a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar, b) Av suçlan da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar, c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik anarşik terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, f) 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satım; ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, g) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 1998-Sayı: h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar, 1) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar, i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar. Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir surette bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır." Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir. "Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun izin ve belge almış olanların kazanılmış haklan saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle yürürlüğe konulan yeni hükümler nedeniyle durumu 14 üncü madde kapsamına girenlere yeni kuruluş veya faaliyet izni ile adına kayıtlı yivsiz tüfek sahipliği belgesi ve av tezkeresi olsa dahi mevcutlarının haricinde yeni bir tüfek veya tüfekler için izin ve belge verilemeyeceği gibi, yeni yivsiz av tüfeği kaydı da yapılamaz. Av tezkereleri süresi sonunda yivsiz tüfek sahipliği belgesi ile değiştirilir. Av tezkerelerine kayıtlı yivsiz tüfek/tüfekler yivsiz tüfek sahipliği belgesine kaydedilir." Madde 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir. "Geçici Madde 3- Yivsiz tüfek sahipliği belgesini haiz olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelerini yeniletmek zorundadırlar." Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakam ile Milli Savunma, İçişleri, Sanayi ve Ticaret ve Orman Bakardan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Sağlık Bakanlığından : SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli personelin hizmetin özellikleri ve liyakat sistemi esas alınarak 2 nci maddede sayılan kadrolara naklen veya unvan değiştirmek suretiyle atanmalarına dair usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin teknisyen, memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, ayniyat saymanı, programcı ve çözümleyici, şef, uzman, APK uzmanı, hastane müdür yardımcısı, hastane müdürü, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı kadrolarına atanmalarında uygulanacak kuralları, unvanlar arasındaki geçişlere ait usul ve esasları kapsar. Kurumların tabip, diştabibi, eczacı, psikolog, mühendis, öğretmen, tıbbi teknolog, istatistikçi, programcı, çözümleyici meslek gruplarında' çalışan personelin kariyerleri ile ilgili unvanlı kadrolara atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72 nci maddesi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnarne'nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı, b) Bakan: Sağlık Bakanı'nı, c) Personel: Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları, d) Unvan: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanları, e) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri, 0 Yazılı Sınav: Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde 7 nci maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki kadrolara yapılacak atamalar için, görev ve kadro özelliklerine göre yapılacak yazılı sınavı, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: g) Sözlü Sınav: Yönetmelikte belirtilen kadrolara atanacakların bilgilerinin yanında zeka, kavrayış, ifade, temsil yeteneği ile davranış ve geçmiş yıllardaki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla, görüşme suretiyle yapılan sınav ile daktilograf kadrolarına atanacakların becerilerinin; veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanacakların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılacak değerlendirmeleri, ifade eder. Sınav Esası İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme' İle İlgili Esaslar Madde S- Bakanlık personelinden bu Yönetmelik hükümlerine göre, teknisyen, memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni ve şef kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak sınavlarda başarılı olmak şarttır. Ancak, hastane müdür ve müdür yardımcısı, şube müdürü, uzman, APK uzmanı, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz. Görevde Yükselecek Personelde Aranacak Genel Nitelikler Madde 6- Görevde yükseleceklerin asıl memurluğa atanmış' ve son iki yıl olumlu sicil almış olmaları şarttır. Atanma Madde 7-Aşağıda belirtilen kadrolara atanabilmek için gerekli şartlar şunlardır: a) Teknisyen, memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; 1- Lise veya dengi okul mezunu olmak, 2- Daktilograf ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için bu unvanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurs sertifikasına, teknisyen kadrosuna atanmak için 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak, 3- Sınav tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için üç yıl, yüksek okul mezunları için bir yıl hizmeti bulunmak. b) Ambar memuru ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için; 1- Lise veya dengi okul mezunu olmak, 2- Sınav tarihi itibarıyla, ambar memurluğu için bir yıl, ayniyat saymanlığı için üç yıl Bakanlık teşkilatında memur olarak çalışmış olmak. c) Bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için; 1- Lise veya dengi okul mezunu olmak, 2- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurs sertifikasına sahip olmak, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 18

19 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : Sınav tarihi itibarıyla, memur, daktilograf veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda Bakanlık teşkilatında bir yıl çalışmış olmak. d) Programcı ve çözümleyici kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarında Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı programcı kurs sertifikasına sahip olmak, 2- Sınav tarihi itibarıyla, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ile bilgisayar işletmenliği kadrolarında Bakanlık teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak. e) Şef kadrolarına atanabilmek için; 1- En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, 2- Ayniyat saymanı, ambar memuru, memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarından birinde iki yıl çalışmış olmak, 3- Sınav tarihi itibarıyla, bir yıl Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla; lise veya dengi okul mezunları için yedi yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için beş yıl, dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için üç yıl hizmeti bulunmak. f) Uzman veya APK uzmanı kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 2- Bakanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak, sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlan taşımak. g) Hastane müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokulların ekonomi, işletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, sağlık idaresi, kamu yönetimi, maliye veya muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmak, 2- Bakanlık teşkilatında bir yıl çalışmış olmak, sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlan taşımak. Yukarıda sayılan dallarda yüksek lisans eğitimi yapmış olanlara atamalarda öncelik verilir. h) Hastane müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokulların ekonomi, işletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, sağlık idaresi, kamu yönetimi, maliye veya muhasebe bölümlerinden birinden mezun olmak, 2- Hastane müdür yardımcısı olarak iki yıl çalışmış olmak, sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlan taşımak. Yukarıda sayılan dallarda doktora yapmış olanlar için iki yıl çalışma şartı aranmaz, ı) Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 2- Bakanlık teşkilatında, şef kadrosunda iki yıl veya uzman ve müdür yardımcılığı kadrosunda bir yıl çalışmış olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 1998-Sayı: sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlan taşımak. j) Daire başkanı (Müstakil Daire Başkanlıkları hariç) kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 2- Bakanlık teşkilatında uzman, APK uzmanı, şube müdürü kadrolarının herhangi birinde bir yıl çalışmış olmak ve son biryıldır.bakanlık teşkilatında çalışıyor olmak, sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak. k) Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 1- Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, 2- Bakanlık teşkilatında uzman, APK uzmanı kadrolarında beş yıl; şube müdürü kadrosunda üç yıl; daire başkanı, hukuk müşaviri ve müfettiş kadrosunda bir yıl çalışmış olmak, sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlan taşımak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınav Açılması ve Başvuru Esasları Sınav Açılması Madde 8- Unvan yükselmeleri için merkez ve taşra teşkilatındaki boş kadro durumu ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere. Bakanlıkça uygun görülen tarihte sınav yapılır. Sınavın ilanı Madde 9 - Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, birimi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları ve son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden 30 gün önce birimlere duy urulur. Başvuru Esasları Madde 10 - Sınavın ilanından sonra durumları aranılan şartlara uyan personel, sınava girme taleplerini bu dilekçe ile birimlerine bildirirler. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini bir hafta içinde taşrada il sağlık müdürlüklerine merkezde Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler. Başvuruların İncelenmesi Madde 11- Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri, il'de il sağlık müdürlüğü, merkezde Personel Genel Müdürlüğünce başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenir. İnceleme sonucunda gerekli şartları taşıyan adaylar için "sınav giriş belgesi" düzenlenerek kendilerine gönderilir. Gerekli şartları taşımayanlara ise durum bir yazı ile bildirilir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 20

21 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 DÖRDÜNCÜ BOLÜM Sınav Komisyonunun Kuruluşu ve Görevlerine Dair Esaslar Sınav Komisyonunun Kuruluşu Madde 12 - Sınav komisyonu; a) Bakanlık merkez teşkilatında boşalan kadrolar için sınav komisyonu; Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı ve diğer bilimlerden en az Daire Başkanı seviyesinde iki kişi olmak üzere Bakan onayı ile oluşturulur. Komisyonun sekreteryasını ilgili atama Şube Müdürü yürütür. b) Bakanlık taşra teşkilatında boşalan kadrolar için sınav komisyonu; ilgili Vali Yardımcısının başkanlığında, Sağlık Müdürü, personelden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, diğer bilimlerden iki birim amiri olmak üzere, Valilik onayı ile oluşturulur. Komisyonun sekreteryasını Personel Şube Müdürü yapar. Sınav Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları Madde 13 - Sınav komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Sınav sorularını hazırlamak, b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve buna göre bir başarı listesi düzenlemek, d) Gerekli tutanakları tanzim ve imza etmek, e) İtirazları inceleyip neticelendirmek. Sınav Sorularının Hazırlanması Madde 14 - Sınav sorulan, başvuranların atanacakları unvanlarda hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve yeteneklerini ölçecek şekilde, her bir unvan grubuna göre sınav komisyonunca hazırlanır. Sınavların Yapılması Madde 15 - Yazılı sınavlar önceden tespit edilen salonlarda ilan edilen saatte başlar ve sınavda isim kısım kapatılan cevap kağıtları kullanılır. Sınav komisyonunca hazırlanan ve mühürlü zarf ve torbalar içerisine konulan sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Sınav komisyonu sınavın başladığını ve bittiğini tutanaklarla tespit eder. Sözlü sınavlarda her aday için ayrı ayrı puanlı değerlendirme belgesi düzenlenir. Sınavlarda başarı göstererek atananların sınav kağıtları özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin sınav kağıtları kurum arşivinde bir yıl süre ile saklanır. Değerlendirme Madde 16- Yazılı ve sözlü sınavlar ayrı ayrı (100) tam puan üzerinden değerlendirilerek, (70) ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmaz. Genel başarı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 1998-Sayı: Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Sınav komisyonları tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere, kadro sayısı kadar asil ve yedek başarı listesi hazırlanarak sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve il'de il sağlık müdürlüğü'ne, merkezde Personel Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir. Sınav sonuçlan, sınav bitim tarihinden itibaren on beş gün içinde ilan edilir.sınavda başarılı olanlara durumları ayrıca yazı ile bildirilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 17- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile sınavı yapan birime yapılır.bu itirazlar sınav kurulları tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atama Madde 18 - Sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından boş kadrolara atanırlar. Boşalan kadrolara yeni bir sınav ilanı tarihine kadar yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir. Göreve Başlamayanlar Madde 19 - Unvanlı kadrolara ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atama hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler bir yıl süre ile aynı görev için başvuruda bulunamazlar. Kendi istekleri ile alt unvanlara atananlar tekrar eski unvanlarını talep etmeleri halinde, sınav şartı aranmaz. Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmelik kapsamındaki unvanları kazanmış olanların hakları saklıdır. Yürürlük Madde 20 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Mersin Üniversitesinden: Kuruluş Mersin Üniversitesi Kilikya Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tanımlar ve Amaç Madde sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 3/j ve 7/d-2 nci maddesi uyarınca, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Mersin Üniversitesi Kilikya Arkeolojisini Araştırma Merkezi" adıyla bir merkez kurulmuştur. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelikte Üniversite, Mersin Üniversitesini; Rektör, Mersin Üniversitesi Rektörünü, Merkez, "Mersin Üniversitesi Kilikya Arkeolojisini Araştırma Merkezi"ni; Müdür, Mersin Üniversitesi Kilikya Arkeolojisini Araştırma Merkezi Müdürünü ifade eder. Amaçlar Madde 3 Bu merkezin amacı, tarihin ilk çağlarından beri kesintisiz olarak iskân edilmiş olan antik Kilikya bölgesinin uygarlık tarihindeki yerini, arkeolojisini araştırmak, tarihi eserlerini korumak ve tanıtmaktır. Merkezin Yapacağı Çalışmalar Madde 4 3 üncü maddede belirtilen amaçlara uygun olarak, şu etkinlikler yapılır: a) Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını çekmek; b) Taşınabilir eserleri saptayarak, yerlerinde koruma olanağı olmadığı takdirde, en yakın müzelere kazandırılmalarını sağlamak; c) Arkeoloji yönünden önem taşıyan her türden mimari eserin restorasyonu için çalışmak; d) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak; e) Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında yetkili kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak; f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek; g) Üniversite öğretim elemanları tarafından yürütülmesi önerilen araştırma projelerini değerlendirmek ve desteklenmeleri yönünde çalışmak; h) Giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından karşılanmak koşuluyla önerilen inceleme, araştırma ve benzeri konularda çalışmalar yapmak; Yürütme ve İdare Bölümü'Sayfa : 23

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: i) Fotoğraf ve reprodüksiyon işleri, numizmatik ve epigrafik çalışmalar, restorasyon ve konservasyon, topografya ve arkeolojik kazı etkinliklerinin yürütülebilmesi için gerekebilecek her türlü araç gereç ve malzeme ile kitap alımını sağlamak; j) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalışmaları yürütmek. İKİNCİ BÖLÜM Organlar Madde 5 Merkezin organları şunlardır : a) Müdür b) Merkez Kurulu c) Yönetim Kurulu Müdür Madde 6 Müdür, Rektör tarafından üç yıl için atanır; süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdürün Görevleri Madde 7 Müdürün görevleri şunlardır : a) Merkezi temsil etmek; Merkez Kurulu ile Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek; b) Yönetim Kurulu kararlarını, bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak; c) Merkezin idari işlerini yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak; d) Yönetim Kurulunca hazırlanan, Merkezin yıllık bütçesini ve yıllık etkinlik raporunu Merkez Kuruluna sunmak; e) Yönetim Kurulu ve Merkez Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 8 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı atayabilir; yardımcılar, Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdür Yardımcılarının görevi Müdürün görevi bittiğinde sona erer. Merkez Kurulu Madde 9 Merkez Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları, Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim elemanları ile Tarihi Coğrafya, Numizmatik, Epigrafi, Konservasyon, Restorasyon, Çizim (mimari, seramik ve küçük buluntu), Fotoğraf, Topografya, Jeomorfoloji, Jeoloji, inşaat ve mimarlık konularında uzman ve kendi birimlerince belirlenen birer öğretim elemanından oluşur. Merkez Kurulunun Toplanması Madde 10 Merkez Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır: Müdür gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulu Kararı ile Merkez Kurulunu toplantıya çağırabilir. Merkez Kurulunun Görevleri Madde 11 Merkez Kurulun görevleri şunlardır : a) Yönetim Kurulunu seçmek, gerekli gördüğünde Danışma Komisyonları oluşturmak; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

25 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek ve önerilerde bulunmak; c) Merkezin çalışmalarını yönlendirici önerilerde bulunmak; d) Gerektiğinde Yönetmelik değişikliği önerilerini hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmak; e) Bilimsel projeleri değerlendirmek; f) Amaca uygun diğer kararları oluşturmak. Yönetim Kurulu Madde 12 Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcı: ları ve Merkez Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 13 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programını düzenlemek ve Merkez Kuruluna sunmak; b) Merkez Kurulunca uygun bulunan projelerle ilgili görevlendirmeleri yapmak; c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık etkinlik raporunu hazırlamak; d) Merkez Kurulunca verilen diğer işleri görmektir. Madde 14 Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Merkezin Akademik ve İdari Personeli Madde 15 Merkezde, Üniversitede görevli akademik ve idari personel çalıştırılabileceği gibi, projelere bağlı olarak geçici ve sözleşmeli statüde dışardan alınacak uzman ve idari personel de çalıştırılabilir. Gerek duyulan idari ve teknik personel, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Onur Üyeliği Madde 16 Merkezin amaçlarına maddi ve manevi katkıda bulunan yerli ve yabancı kişiler Merkez Kurulunca onur üyeliğine seçilebilirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Madde 17 a) Gelirler, Merkezin bütçesi ile vakıf ve benzeri kuruluşlardan, özel kişilerin bağışlarından ve döner sermaye gelirlerinden oluşur. b) Merkez, katma bütçesi ile gelir ve giderlerle ilgili önerilerini Rektörlüğe sunar. c) Merkezce hazırlanan Araştırma Projelerinin giderleri Üniversite Araştırma Fonunca veya başka kaynaklardan karşılanır. İta Amiri Madde 18 Merkezin İta Amiri Rektör'dür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü durumda Rektör Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 1998-Sayı: BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 19 Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda, Yükseköğretim Kanununun ilgili bölümlerindeki hükümlere uyulur. Yürürlük Madde 20 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21 Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. Trakya Üniversitesinden : Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 7/1/1996 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 26 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere "Mezuniyet Belgesi" verilir. Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde ilgili Yönetmelik gereği Duplikata (2 nci Nüsha)'lar hazırlanır." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. Tebliğ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Tebliğ Madde 1 28/11/1996 tarihli ve 96/9007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarını belirleyen ve 11/1/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğin 1 inci maddesine aşağıdaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu gösterilen ürün ilave edilmiştir. "G.T.İ.P. Madde İsmi AFİF Payı Diğerleri TL/Kg." Madde 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe gider. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

27 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 YARGI BÖLÜMÜ Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Esas Sayısı : 1995/24 Karar Sayısı: 1995/52 Karar Günü : 28/9/1995 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU : günlü, 3096 sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun"un 9. maddesinin, Ek Madde 1'in (b) bendinin ve Ek Madde 6'nın Anayasa'nın 2., 5., 7., 161., 172. ve 173. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Danıştay Onuncu Dairesi; tüketilen elektrik enerjisinin satış kilovat saat bedeli üzerinden hesaplanan % 10 Toplu Konut Fonu kesintisinin gün ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sıfıra indirilmesine karşın, 'den 'ye kadar Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü'ne aktarılmayan Toplu Konut Fonu aylık gelirlerinin Elektrik Enerjisi Fonu gelir hesabına aktarılması ve gününden başlamak üzere şirketlerin tüketecekleri elektrik enerjisinin satış bedeli içinde bulunan % 10'luk payın aynı hesaba yatırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın günlü, 1711 sayılı işlemi ile bunun dayanağını oluşturan günlü, 1632 sayılı işleme karşı açılan davada, elektrik enerjisinin satış bedeli içindeki % 10 oranındaki fon kesintinin dayanağını oluşturan 3096 sayılı Yasa'nın 9. ve Ek Madde 6 ile Ek Madde 1'in (b) bendinin Anayasa'nın 2., 5., 7., 161., 172. ve 173. maddelerine aykırı olduğu kanısına vararak iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. II- İTİRAZIN GEREKÇESİ Başvuru kararının gerekçesi şöyledir : "Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Av. Volkan Balatlıoğlu tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına karşı açılan davada; tüketilen elektrik enerjisinin satış kilovat saat bedeli üzerinden hesaplanan % 10 oranındaki Toplu Konut Fonu kesintisinin tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sıfıra indirildiği tarihinden tarihine kadar Türkiye Yargı Bölümü Sayfa : 1 Not: Anayasa Mahkemesi Kararları, metinlerden film çekilmek suretiyle yayımlanmaktadır.

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne aktarılmayan Toplu Konut Fonu aylık gelirlerinin "Elektrik Enerjisi Fonu Gelir Hesabına" aktarılması tarihinden başlatılmak üzere, şirketlerin tüketecekleri elektrik enerjisinin satış kilovat-saat bedeli içerisinde bulunan % 10 luk payında aynı hesaba yatırılmasına ilişkin tarih ve 1711 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işleminin ve dayanağı tarih ve 1632 sayılı işlemin iptali istenilmektedir. Elektrik Enerjisi Fonu, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki 3096 sayılı Yasayla eklenen ek 1. madde ile, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili araştırma geliştirme, etüt, proje, denetim faaliyetleriyle, kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuştur sayılı Yasanın anılan ek 1. maddesinin (b) bendinde ise "elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar" oluşturulan fonun kaynakları arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın 9. maddesinde ise enerji tarifelerinin görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe gireceği, tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanları, Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makûl bir temettü için gerekli gelirin sağlanmasının esas alınacağı, görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan fazla süreli olabilen sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün olduğu, belirtilmiştir sayılı Kanunun tarihli 513 sayılı Kanun Hükmünde Kararname île eklenen ve tarihli 3974 sayılı Yasa ile aynen kabul edilen ek 2. maddesi son fıkrasında; elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının Elektrik Enerjisi Fonu'nda toplanmak üzere sektör alt yapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10'u geçmeyecek şekilde tesbite Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili kılınmışsa da dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte anılan düzenleme mevcut olmadığı gibi bu yeni düzenleme ile 3096 sayılı Yasa da bir değişiklikte yapılmadığından, kurulumuzca, dava konusu işlemin şirketlerin tüketecekleri elektrik enerjisinin satış kilovat saat bedeli içerisinde % 10 luk payın elektrik enerjisi fonuna yatırılmasına ilişkin bölümünün dayanağı olan 3096 sayılı Yasanın 9. maddesinin, ek 1. maddesi (b) bendinin ve fonun gelirleri, giderleri, yönetimi ve fonla ilgili diğer hususların Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin ek 6. maddesinin Anayasaya uygunluğunun, incelenmesi gerekli görülmüştür. Ülkemizde elektrik üretim, dağıtım ve ticareti Türkiye Elektrik Kurumu ile elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti ile görevlendirilen 3096 sayılı Yasa Yargı Bölümü Sayfa : 2

29 11 Haziran 1998-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 kapsamında, özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketi statüsündeki gerçekleştirilebilmektedir. şirketlerce Elektrik enerjisi satış tarifeleri de, görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girmekte; yürürlüğe girecek olan tarifelerin tesbitinde ise, hangi unsurların esas alınacağı hem 3096 sayılı Yasanın 9. maddesinde hem de 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. ve 28. maddelerine dayanılarak çıkartılan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde yer almaktadır sayılı Yasanın 9. maddesinde, kuruluş amacına yukarıdaki değinilen Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak payın tarifelerin tesbitinde esas alınacağı öngörüldüğü gibi, Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde de; fonlar elektrik işletmesi giderleri arasında sayılarak 15. maddesinde tarife hesabında gözönüne alınmamış olan fonların Türkiye Elektrik Kurumu veya şirketler tarafından ayrıca faturalara ilave edileceği belirtilmiştir. Aktarılan düzenlemeden, elektrik enerjisi satış tarifesi içerisinde yer alan elektrik enerjisi fon payının abonelerden tahsil edildiği ve bu haliyle ek mali yüküm niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtildiği gibi, kamu harcamalarının yıllık bütçelerle yapılması esas olup; yıllık bütçenin sınırlı olanakları ve kendisine özgü bürokrasisi içinde çözümlenemeyecek veya uzun sürede çözümlenecek önemli sorunlara köklü ve kalıcı çözümler getirmek amacıyla Anayasanın 161. maddesiyle yıllık bütçeler dışında kamu harcamaları için yasal düzenleme yapılmasına olanak tanınmıştır. Böyle bir düzenleme içerisinde, yıllık bütçe dışında gerçekleştirilecek kamu harcamalarının kaynaklarının da belirleneceği açıktır. Ancak bu halde, gelirin kaynağının yanında, gelirin bu kaynaktan hangi oranlarda elde edileceğinin de gösterilmesi gereklidir. Her ne kadar Anayasanın 161. maddesinde, Anayasanın 167. maddesinin son fıkrasında olduğu gibi...ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebileceği yolunda açık ve ayrık bir kural yer almamakta ise de; amaçları nedeniyle bütçe dışı harcamalar gerektiren kamu hizmetine kaynak oluşturan fon gelirinin elde edilmesinde yukarıda değinildiği gibi ek mali yükümlülüğün yasa ile belirlenmiş alt-üst sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenleme yapılabileceğinin kabulü gerekir. Aksi hal, yıllık bütçenin sınırlı olanakları içerisinde uzun sürede çözümlenenecek sorunların süratle çözümlenebilmesine olanak sağlamak amacıyla bağdaştırılamaz. Yargı Bölümü Sayfa : 3

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Yasayla oluşturulan fon gelirinin elde edilmesine konu işlemlere göre alt ve üst sınırı belirlenmeksizin ortaya çıkartılacak olan ek mali yükümlülüğün her an değişebilir miktarda kamu hizmetinden faydalananların üzerinde bırakılmasının kamu yararı içermediği, kişilerin belirsiz mali külfetler altında bırakılabilecek olmasının genel bir huzursuzluk yaratacağı açıktır. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmıştır. 5. maddesinde, sosyal hukuk devleti olarak devletin temel amaç ve görevleri sayılmıştır. Anayasanın 7. maddesinde ise, Yasama yetkisinin Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu bu yetkinin devredilemeyeceği hükmü yer almıştır. Bütün organları üzerinde hukukun mutlak egemenliğe sahip olduğu, yasa koyucunun faaliyetlerinde Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile bağlı bulunduğu hukuk devletinde yasaların çıkartılması için kamu yararına bulunması şarttır. Hukuk devletinin bir diğer gereği de konulacak kurallarda adalet ve hakkaniyet ölçülerinin gözönünde tutulması, kuralların açık ve belirgin olmasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, kamu hizmetinin yürütülmesinin kaynağı fon gelirinin elde edilmesinde, gelirin hangi işlem üzerinden hangi oranlarda elde edileceği bir yasama faaliyetini içermekte, böyle bir düzenleme yapılmaksızın bu gelirin belirlenmesinin Bakanlar Kuruluna ya da yürütme içinde diğer birime bırakılmış olması ise kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğal sonucu olan Anayasanın 7. maddesi hükmü ile de bağdaşmamaktadır. Devletin, Anayasanın 172. ve 173. maddeleri gereği tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı ve yine esnaf ve sanatkârları koruyucu ve destekleyici tedbirler alması görevi aynı zamanda Anayasanın 5. maddesiyle belirtildiği gibi sosyal hukuk devletinin gereğidir. Bu haliyle, elektrik üretim, dağıtımı biçimindeki kamu hizmetinden faydalanan, üretilen elektrik enerjisinin tüketicisi olan abonelerin kamu giderlerine katılımında, üzerlerine bırakılan ek mali yükümün niteliğinin ve miktarın açıkça belirtilmesi gereklidir. Açıklanan nedenlerle, 3096 sayılı Yasanın 9., ek 6. ve ek 1. maddesi (b) bendinin Anayasanın 2., 5., 7., 161., 172. ve 173. maddelerine aykırı olduğu kanısına ulaşıldığından, anılan Yasa hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına, davanın Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar geri bırakılmasına tarihinde oybirliğiyle karar verildi." Yargı BölümüSayfa : 4

31 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 31 III- YASA METİNLERİ A- İptali İstenen Yasa Kuralları 3096 sayılı Yasa'nın itiraz konusu 9. maddesiyle Ek madde 1'in (b) bendi ve Ek madde 6 şöyledir: 1- "Madde 9- Enerji tarifeleri, görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. (Değişik : 7/3/ /2 md.) Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi Verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanları, Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için gerekli gelirin sağlanması esas alınır. Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan fazla süreli olabilen sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulması; Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkündür." 2- "Ek Madde 1- (Ek : 7/3/ /3 md.) b) Elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar." 3- "Ek Madde 6- (Ek : 7/3/ /3 md.) Fonun gelirleri, giderleri, yönetimi ve fonla ilgili diğer hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." B- Dayanılan Anayasa Kuralları Dayanılan Anayasa kuralları şunlardır: 1- "MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." Yargı Bölümü Sayfa : 5

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: "MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve.manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." 3- "MADDE 7.- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." 4- "MADDE Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz." 5- "MADDE Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." 6- "MADDE Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır." C- İlgili Anayasa Kuralları Konuyla ilgili görülen Anayasa'nın 73. maddesi şöyledir : "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. amacıdır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal Yargı Bölümü Sayfa :

33 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir." IV- İLK İNCELEME Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Yekta Güngör ÖZDEN, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, İhsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Lütfı F. TUNCEL'in katılmalarıyla günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir. V- SINIRLAMA SORUNU İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, Yasa'nın 9. maddesinin, Ek Madde 1'in (b) bendinin ve Ek Madde 6'nın iptalini istemiştir. Yasa'nın 9. maddesinin birinci fıkrasında, enerji tarifelerinin yürürlüğe giriş biçimi, ikinci fıkrasında enerji tarife tesbitinde esas alınacak unsurlar; üçüncü fıkrasında da üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında yapılacak sözleşmelerle ilgili konular yer almaktadır. Mahkeme, ikinci fıkrada tarife tesbitinde esas alınacak unsurlar arasında sayılan "Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak fon payı'na itiraz ettiğinden maddenin esas incelemesinin de bununla sınırlı olarak yapılmasına; 6. maddede ise fonun gelirleri, giderleri ve yönetimiyle ilgili tüm konuların yönetmelikle düzenleneceği öngörüldüğünden bunun da Ek madde 1'in (b) bendindeki "Elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar" yönünden incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. VI- ESASIN İNCELENMESİ İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve ekleri, Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülen Yasa kuralları ile dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : Yargı Bölümü Sayfa : 7

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: A- İtiraz Konusu Kuralların Anlam ve Kapsamı 3096 sayılı Yasa'ya 3613 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 1'de, "Elektrik Enerjisi Fonu" adı altında bir fon kurulması öngörülmektedir. Fonun amacı, 3096 sayılı Yasa'nın uygulanmasıyla ilgili araştırma yapmak, kurulacak olan tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamaktır. Fon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde oluşturulan tüzelkişiliğe sahip bir kuruluştur. Ek Madde 1'in (b) bendinde "elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar" fonun gelirleri arasında sayılmıştır. Yasa'nın 9. maddesinde enerji satış şartlan ve tarife esasları düzenlenmektedir. Buna göre, enerji tarifeleri görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayı ile yürürlüğe girmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, tarife tesbitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanları, Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için gerekli gelirin sağlanmasının esas alınacağı öngörülmektedir. Ek madde 6'da ise Fon'un gelirleri, giderleri, yönetimi ve fonla ilgili diğer hususların Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir. B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Danıştay Onuncu Dairesi, elektrik enerjisi satış tarifesi içerisinde yer alan elektrik enerjisi fon payının abonelerden tahsil edildiğini belirterek bunun ek malî yükümlülük niteliği taşıdığını; yıllık bütçe dışında fonlardan gerçekleştirilecek kamu harcamalarının hangi kaynaklardan ne oranda elde edileceğinin belirtilmesinin gerektiğini; ek malî yükümlülüklerde yasa ile belirlenmiş alt-üst sınırlar içinde Bakanlar Kurulu'nca düzenleme yapılabileceğini; aksi halde malî yükümlülüğün her an değişebilen miktarda kamu hizmetinden faydalananların üzerinde bırakılmasının belirsizlik yaratacağını; fon gelirinin hangi işlem üzerinden ne oranda elde edileceğinin yasama organınca saptanması gerektiğini; tüketicileri koruyucu, aydınlatıcı ve destekleyici nitelikteki önlemlerin alınmasının Devletin görevi olduğunu ileri sürerek, belirtilen kuralların iptalini istemiştir. 1- Anayasa'nın 73. ve 161. Maddeleri Yönünden İnceleme Elektrik enerjisi tarifelerinin tesbitinde Yasa'nın 9. maddesine göre, dikkate alınan "Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak pay"ın niteliğinin, başka bir anlatımla bunun vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük veya ek malî yükümlülük olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Yargı Bölümü Sayfa : 8

35 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin ancak yasayla konulup, değiştirileceği veya kaldırılacağı öngörülmektedir. Son fıkrasında da vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin bağışıklık, ayrıcalık ve oranlarına ilişkin konularda yasada belirtilen yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmektedir. Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla yasalarla gerçek ve tüzelkişilere malî güçlerine göre getirilen bir yükümlülüktür. Belirli bir hizmetten doğrudan yararlanma karşılığı olmayan vergi tüm kamu hizmetleri için yapılan giderlere ortak katılma payıdır. Harç, 492 sayılı Harçlar Yasası'nda tanımlandığı gibi "fertlerin özel menfaatlerine ilişkin olarak kamu kurumları ve hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında yaptıkları ödemelerdir". Resim, harca benzer biçimde, kamu kuruluşlarında görülen hizmetin ve yapılan giderlerin karşılığında yalnız o işle ilgili olarak gerçek ve tüzelkişilerden sağlanan gelirlerdir. Vergi, resim, harç benzeri malî yükümlülük ise kişilerden, kamu hizmetleri karşılığında ya da bir hizmet karşılığı olmaksızın kamu gücüne dayanılarak alınan paralardır. "Benzeri malî yükümlülük" kimi zaman vergi harç ve resim'in özelliğini ayrı ayrı yansıtırken kimi zaman da verginin harç ve resim'in ortak öğelerini taşıyabilir. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin ortak özellikleri, yasayla konulmaları ve kamu gücüne dayanılarak gerektiğinde zorla alınmalarıdır sayılı Yasa'nın 9. maddesinde, elektrik enerjisi satış tarifelerinin nasıl saptanacağı ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. Satış tarifesinin içinde Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak pay da mevcuttur. Fon payı, 3096 sayılı Yasa'nın uygulanmasıyla ilgili araştırma, geliştirme, etüd, proje, denetim faaliyetleriyle kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrarı sağlamak amacı ile kullanılacaktır. Elektrik enerjisi tarifelerinde yer alan fon payı, kamu hizmetinin daha iyi görülebilmesi için kamu gücüne dayanılarak konulan vergi, resim, harç benzeri malî bir yükümlülüktür. Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, "vergi, resim, harç ve benzeri malî- yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır" denildiğinden vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük olan fon payının miktar ve oranının Yasa'da gösterilmesi gerekir. Bu, "Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükte yasallık" ilkesinden doğan bir zorunluluktur. Getirilen malî yükümlülüğünün miktar ve oranının belirtilmeden sadece türünün Yasa'da belirtilmiş olması yasa ile konulduğu anlamına Yargı Bölümü Sayfa : 9

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: gelmez. Kaldıki maddenin son fıkrasında, yasayla konulan malî yükümlülüklerin oranlarında aşağı ve yukarı sınırların belirtilmesi koşuluyla Bakanlar Kurulu'na değişiklik yapmak yetkisi verilebileceği de belirtilmektedir. Oysa, yapılan düzenlemeyle Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen bu iki durum da gözetilmemiştir. Bu nedenle, itiraz konusu kuralların iptali gerekir. Öte yandan başvuru kararında, Anayasa'nın 161. maddesinde yıllık bütçeler dışında kimi kamu harcamalarının yapılabilmesine olanak tanındığı, bu giderlerin hangi kaynaktan ne oranda karşılanacağının da Yasa'da gösterilmesi gerektiği belirtilerek, buna uygun olmayan itiraz konusu kuralların iptali istenmiştir. Anayasa'nın 161. maddesinin ikinci fıkrasında, genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağının yasayla belirleneceği öngörülmekte, üçüncü fıkrasında da bu yasaya kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usullerin konulabileceği belirtilmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen özel süre ve usuller iş, hizmet ve ilgili yatırımlar bazında yasada isimleri gösterilmesi zorunlu olan konuları kapsadığından itiraz konusu kurallarla belirlenen Elektrik Enerjisi Fonu ile ilgisi görülmemiştir. 2- Anayasa'nın 2. ve 7. Maddeleri Yönünden İnceleme Danıştay Onuncu Dairesi, Yasa'nın 9. maddesinin ikinci fıkrasında enerji satış tarifelerinin tesbitinde Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak payın miktar ve oranının belli edilmemesini ve Ek Madde 6'da bu paya ilişkin Bakanlar Kurulu'na yönetmeliklerle düzenleme yapma yetkisi verilmiş olmasını Anayasa'nın 2. ve 7. maddelerine aykırılık oluşturduğunu ileri sürmektedir. Anayasa'nın 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu belirtilerek bu yetkinin devredilemeyeceği öngörülmüştür. TBMM'nin yürütme organına hangi konularda ve koşullarda düzenleme yetkisi verebileceği tek tek sayılmış ve sınırlanmıştır. Bunlar; vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisna ve indirimleriyle oranlarına ilişkin kurallarında aşağı ve yukarı sınırlarının belirlenmesi koşuluyla düzenleme yapılması, ekonomik, ticarî, teknik ve idarî andlaşmaların kanunla uygun bulunmasına gerek görülmeden onaylanması, dış ticaret işlemleri üzerine ek malî yükümlülükler konması, olağanüstü hal ve sıkıyönetim süresince bu hallerin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarılması gibi konulardır. Bunlar dışında yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütme organının sübjektif hakları etkileyen kural koyma yetkisi bulunmamaktadır. Yürütmenin tüzük ve yönetmelik çıkartmak gibi klasik düzenleme yetkisi, idarenin yasallığı ilkesi içerisinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetkidir. Yasakoyucu, belli konularda gerekli kuralları koyacak, çerçeveyi çizecek yasaların uygulanmasını sağlamak için idareye belli düzenleme alanı bırakabilecektir. Yargı Bölümü Sayfa : 10

37 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 37 İtiraz konusu kurallarda Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılması gereken payın miktar ve oranının açıkça belirtilmemiş olması, getirilen malî yükümlülüğün aşağı ve yukarı sınırlarının saptanmadan yürütme organına bu konuda yapılacak düzenlemeler için yetki verilmesi yasama yetkisinin devri niteliğindedir. Öte yandan, Anayasa'nın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu haklan koruyucu adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan Devlettir. Vatandaşların Devlete karşı güven duyabilmeleri, maddî ve manevî varlıklarını korkusuzca geliştirebilmeleri hukuk güvenliğinin sağlandığı bir sistem içinde olanaklıdır. Hukuk Devletinde, yasa kurallarının adalet ve hakkaniyet ölçütlerine uygun, açık, anlaşılabilir ve belirgin olması gerekir. İtiraz konusu kurallarda Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak payın miktar ve oranı belirtilmemiştir. Aşağı ve yukarı sınırları belli olmayan vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüğün her an değiştirilebilir nitelikte bulunması hukuk güvenliği ve hukuk Devleti anlayışıyla bağdaşmaz. Bu nedenlerle, itiraz konusu kurallar Anayasa'nın 2. ve 7. maddelerine aykırıdır; iptalleri gerekir. katılmamışlardır. Güven DİNÇER, İhsan PEKEL, Lütfı F. TUNCEL bu görüşlere 3- Anayasa'nın 5., 172. ve 173. Maddeleri Yönünden İnceleme Başvuru kararında, iptali istenen kuralların Anayasa'nın 5., 172. ve 173. maddelerine aykırılığı ileri sürülmüştür. Anayasa'nın 5. maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri belirtilmiş, 172. maddesinde tüketicilerin tekel ve karteller karşısında korunması, 173. maddesinde ise esnaf ve sanatkârların korunması Devlete görev olarak verilmiştir. İtiraz konusu kuralların Anayasa'nın bu maddeleriyle ilgisi görülmemiştir. VII- SONUÇ günlü, 3096 sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun"un; A- İlk inceleme evresinde alınan sınırlama kararı uyarınca incelenen 9. maddesindeki "... Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak fon payı,..." sözcüklerinin, Yargı Bölümü Sayfa : 11

38 Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı; B- Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin, C- Yine sınırlama karan uyarınca incelenen Ek 6. maddesinin, iptal edilen Ek 1. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi yönünden, Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, Güven DİNÇER, İhsan PEKEL ile Lütfı F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Yekta Güngör ÖZDEN Güven DİNÇER İhsan PEKEL Üye Üye Üye Selçuk TÜZÜN Ahmet N. SEZER Haşim KILIÇ Üye Üye Üye- Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Üye Lütfı F. TUNCEL Yargı Bolümü Sayfa : 12

39 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 Esas Sayısı : 1995/24 Karar Sayısı : 1995/52 KARŞIOY YAZISI Anayasaya aykırılık savında, elektrik enerjisi satış tarifesi içinde yer alan elektrik enerjisi fon payının ek malî yükümlülük niteliğinde olduğu; ek malî yükümlülüklerde yasa ile belirlenmiş alt-üst sınırlar Bakanlar Kurulunca düzenleme yapılabileceği; fon gelirinin hangi işlem üzerinden ve oranda elde edileceğinin yasama organınca saptanmasının gerektiği ileri sürülerek, itiraz konusu yasa kuralının iptali istenilmiştir sayılı Yasa'nın itiraz konusu kuralları da içeren 9., Ek madde 1. ve Ek madde 6. maddelerinde: "Enerji tarifeleri görevli şirketin teklifi ve Enerji ve. Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayı ile yürürlüğe girer. (Değişik: 7/3/ /2 md.) Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanları, elektrik enerjisi fonu için ayrılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için gerekli gelirin sağlanması esas alınır. Görevli şirketleri ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan fazla süreli olabilen sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulması; Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkündür." "Fonun gelirleri, giderleri, yönetimi ve fonla ilgili değer hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" denilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin E. 1995/24, K. 1995/52 sayılı kararı ile, 3096 sayılı Yasa'nın itiraz konusu kuralları iptal edilmiştir. İptal kararında, fon payının ek malî yükümlülük niteliğinde olduğu, bu nedenle Anayaşa'nın 73. maddesi uyarınca miktar ve oranının yasa ile belirlenmesinin gerektiği, sadece türünün Yasa'da belirtilmiş olmasının yasa ile konulduğu anlamına gelmeyeceği belirtilerek iptaline karar verilmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : 13

40 Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, "Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırları içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir" denilmiş; 167. maddesinde de "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ye geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir" kuralına yer verilmiştir. "Fon Payının ek malî yükümlülük olduğunda duraksanamaz. Ancak 3096 sayılı Yasa'nın itiraz konusu kurallarında sözü edilen "elektrik enerjisi fonu için ayrılacak fon payı" Anayasa'nın 73. maddesinde sözü edilen, vergi, resim, harç ve benzeri bir malî yükümlülük değil, 167. maddesinde sözü edilen ve Bakanlar Kurulunca konulup, kaldırılabilecek bir "ek malî yükümlülük" niteliğindedir. Elektriğin enerjisi fonunun kurulmasına bir Bakanlar Kurulu Kararı ile değil, 3096 sayılı Yasa ile karar verilmiştir. Fonun gelirleri, giderleri, yönetimi ve fonla ilgili diğer hususların Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi, Anayasa'nın 167. maddesine uygun bir düzenlemedir. Anayasa'nın herhangi bir kuralına da aykırılık oluşturmamaktadır. Bu nedenlerle, iptal kararına karşıyız. Başkanvekili Üye Üye Güven DİNÇER İhsan PEKEL Lütfı F. TUNCEL Yargı Bölümü Sayfa: 14

41 T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1998 PERŞEMBE ILAN BOLUMU Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Sayı: MALZEME SATIN ALINACAKTIR Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığından : ^ Sirkeei/İSTANBUL 1 - MSB.(K.K.K.Dz.K.K.)lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı malzemelerin ihalesi hizasında yazılı gün saatte 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Sirkeci/İstanbul Iç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. 2 - Aranacak belgeler genel ve özel şartnamede belirtilmiştir. 3 - Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olamsı şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 - Malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grubu ayrı ayn isteklilere ihale edilebilecektir. 5 - Evsaf ve Şartnamesi İstanbul, İzmir, Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. Miktarı Tutan G.Teminati İhale Cinsi Grubu (Cft.) (TL.) (TL.) Gün ve Saati Dz-28 Eldiven Yün Siyah /6/1998 Tip-3 Saat: K-176 Eldiven Yün Beyaz K-177/97-98 Eldiven Yün Haki Er K-177/97-98 Eldiven Yün Haki Er K-177/97-98 Eldiven Yün Haki Er TOPLAM /1-1 MALZEME SATIN ALINACAKTIR 1 - MSB.(Dz.K.K.)lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı malzemelerin ihalesi hizasında yazılı gün saatte 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Sirkeci/İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. 2 - Aranacak belgeler gençl ve özel şartnamede belirtilmiştir. 3 - Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 - Malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grubu ayn ayn isteklilere ihale edilebilecektir. 5 - Evsaf ve Şartnamesi İstanbul, İzmir, Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. Cinsi Dz-40 Tela Yapışkan Beyaz Dz-41 Tela Yapışkan Siyah Grubu 1 2 Miktan (ML) Tutan (TL.) G.Teminati ihale (TL.) Gün ve Saaü /6/ Saat: TOPLAM , /1-İ

42 Sayfa: 42 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR Keçiören Belediye Başkanlığından: 1 - İhale Konusu ve Miktarı: Belediyemiz sınırlan içinde kalan 500 km. Cadde ve Sokaklann temizlenmesi işi (1 yıllık) 2 - Tahmini Bedel: TL.'dir. 3 - Geçici Teminat: TL. (% 3) 4 - İhale Tarihi: 23/6/1998 günü saat 14.15'de yapılacaktır. 5 - İhalede Uygulanacak Usul: 2886 sayılı D.İ.K.'nun 35/a maddesi. 6 - İhalenin Yapılacağı Yer: Keçiören Belediyesi Encümen Salonu 7 - İstekliler ihaleye ait şartnameleri Satın Alma Müdürlüğü'nde mesai saaüeri içerisinde ücretsiz görebilecekleri gibi, istedikleri takdirde TL. bedelle temin edebileceklerdir. 8 - İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için yukanda belirtilen geçici teminatı, ikametgah belgesi, İmza Sirküleri, Ticaret Odası Belgesi ve İdari ve Teknik Şartnamedeki istenilen diğer belgeleri ibraz edeceklerdir. 9 - İstekliler teklif mektuplan ile istenilen diğer belgeleri engeç 23/6/1998 günü saat 14.00'e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne teslim etmek zorundadırlar Postadaki gecikmeler, telgraf ve telefonlar müracaatlar kabul edilmez /1-1 MALZEME ARAÇ GEREÇ VE PERSONEL NAKLİ İÇİN 9 ADET OTOBÜS VE 1 ADET MİDİBÜS (ÖZEL GÜZERGAHLI) 1 ADET OTOBÜS, 16 ADET MİDİBÜS, 12 ADET PİCK-UP, 26 ADET KAPTIKAÇTI KİRALANACAKTIR T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Mak. İmi, ve Pont. Şb. Md.ğünden: Tah.Bed. Toplam Bed. Geç.Tem. İşin Adı Miktarı TL./Gün TL. TL. İh.Tarihi İh.Günü İh.Saati Otobüs kiralanması 9 Ad. Otobüs /6/1998 Salı Midibüs " lad.midibüs Otobüs " 1 Ad. Otobüs Midibüs " 16 Ad. Midibüs Pick-up " 12Ad.Pick-up Kaptıkaçtı " 26 Ad. K.Kaçü Yukanda tahmini bedeli, ihale gün ve saati ile geçici teminatı yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bu işlere ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde ( ) Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı İZMİR adresinde ,- TL.+KDV. karşılığında sann alınabilir. İşin yeri Merkez İzmir olmak üzere malzeme, araç gereç ve personel taşınması amacı ile idarenin göstereceği her yerdir. Özel güzergahlı araçlar için çalışma yeri şartnamede belirtilmiştir. 23/5/1998 ve 25/5/1998 tarihlerinde Yeni Ekonomi, 25/5/1998 tarihinde İstanbul Özgür Gazetesinde ve 28/5/1998 tarihinde Resmi Gazete'de yapılan duyurular geçersizdir. İhaleye katılacaklann 2886 sayılı Kanun hükümleri uyannca hazırlayacaktan teklif zarfına; 1 - Kanuna ve usulüne uygun olarak yukanda belirtilen miktarda geçici teminat yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi. 3 - Noter tasdikli imza veya şirket sirküleri. 4 - İhaleye Katılma Belgesi. (22/6/1998 günü mesai bitimine kadar almış olması gereklidir.) 5 - İstekli adına iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gereklidir. 6 - Kaşeli ve imzalı ihaleye ait şartname konulmalıdır. 7 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi hükümlerine göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. İlgilenenlere duyurulur /1-1

43 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 43 CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Şişli Etfal Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığından : Hastanemiz 1998 Mali yılı 20 kalem Tıbbi Cerrahi sarf malzemeleri ihalesi kalem kalem olarak, 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre Kapalı Teklif almak suretiyle 22/6/1998 Pazartesi günü saat 11,00'da kurum binasında satınalma odasında yapılacaktır. İhale ile ilgili İdari ve özel şartname ile diğer belgeler Döner Sermaye Saymanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir. İstekliler ihaleye kalem kalem girebilirler. Girdikleri kalemlerin toplam tutarının %3'ünü geçici teminat olarak, Banka Teminat Mektubu veya Döner Sermaye Saymanlık veznesine yatırılan makbuz olarak sunmak zorundadırlar. İstekliler teklif mektubu ve ihale evraklarını 22/6/1998 Pazartesi günü saat 11.00'e kadar komisyona teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen evraklar teslim alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İhaleye 84/8213 sayılı Dön. Ser. İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olanlar katılabilirler. İSTEKLİLERİN: - Türkiye de tebligat için adres beyannamesi, - İkametgah ilmühaberlerini, - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi, (İhale Yılma ait) - İmza Sirkülerini, - %3 geçici teminat mektubu veya makbuzunu, - Usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifini, - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, (İhale Yılma ait) - İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğine uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmelerini, - İsteklilerin girdikleri kalemlerin sıra numaralarını, adını, tek tek muhammen bedelini ve tek tek % 3 geçici teminatını gösterir imza ve kaşeli listelerini, ibraz etmeleri şarttır. Kurumumuz 2886 sayılı yasaya paralel 84/8213 sayılı Yönetmeliğe bağlı olup ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. Kurumumuzun 1998 Mali Yılı tıbbi 20 kalem tıbbi cerrahi sarf malzemeleri ihalesinin aşağıda kalem kalem gösterilen toplam muhammen bedeli TL. + KDV olup, Geçici teminat toplam tutan TL.'dir /1-1 MOTOR REKTEFİYE VE TAŞLAMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 - Genel Müdürlüğümüzce 98-16/AS nolu dosya kapsamında hizmet araçlanmızın yıllık rektefıye ve taşlama işleri yaptınlacaktır. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir, ŞARTNAMELER; Genel Müdürlüğümüz Necatibey Cad. No: 10 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Mali İşler ve Finans Müdürlüğüne KDV Dahil TL. yatınlarak alınacak makbuz ve dilekçe karşılığında G.M.K. Bulvarı No: 51/5 MALTEPE/ANKARA adresindeki 509 nolu odadan alınabüir. 3 - Teklif mektupları 25/6/1998 PERŞEMBE günü saat 14.00'e kadar Necatibey Cad. No: 10 Kat: 1 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine verilecek olup, ihale aynı gün ve adreste Saat 14.30'da firmalar huzurunda alenen açılacaktır. 4 Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'na tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir /1-1

44 Sayfa: 44 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR Hacettepe Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Muh.Bedeli Geçici Teminatı Dosya No Cinsi _Mjktarı TL. TL. T-102 Sebze ve Meyve 27 Kalem T-103 Kahvaltılık 11 Kalem T-104 Süt ve Yoğurt 4 Kalem T-105 Yumurta 1 Kalem T-106 Ekmek 1 Kalem Yukarıda yazılı (5) Grup Gıda maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükmü uyarınca kapalı teklif usulüne göre satın alınacaktır. 2 - Satın almalara ait listeler ve şartnameler Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yatırını Harcamaları Satın Alma Şube Müdürlüğü'nde görebilirler veya beher dosyayı TL. karşılığında temin edebilirler. 3 - İhale 23/6/1998 Salı günü saat 14.00'de İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükmü uyarınca hazırlanacak teklif mektupları aynı gün en geç saat 13.45'e kadar verilecek veya bu tarihte ele geçecek şekilde gönderilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 - Her Grup için ayrı ayrı teklif verilecektir. Tekliflerin üzerine dosya numarası yazılacaktır. Numarası olmayan teklifler kabul edilmez. 6 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tesbitte serbesttir. 7 - verilen teklifler hiçbir şekilde iade edilmez /1-1 MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından: SİRKECİ/İSTANBUL 1 - K.K.K.lığmın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı olan malzeme alımı işine ait ihale hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile SİRKECİ/İSTANBUL İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Numaralı Satın Alma Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. 2 - İsteklüerde aranacak belgeler eksiltme şartnamesinin 3 ncü maddesinde belirtümiştir. 3 - İstenen belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 - Taahhüt konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grup ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilecektir. Her grup için ayn ayrı geçici teminat yatırılacaktır. 5 - Şartname İstanbul-İzmir-Ankara İç Ted. Blg. Bşk.lığmda görülebilir. Tahmini Bedeli Geçici Teminatı S.No Cinsi Miktarı TL. TL. 1 K-193 Kemer Haki Ad Örme Bel. 2 K-193 Kemer Haki Ati O3.OO0.OOO Örme Bel 3 K-193 Kemer Haki Ad Örme Bel 4 K-194 Kemer Siyah Ad Örme Bel İhale Gün ve Saati: 30 Haziran 1998 Saat: /1-1

45 11 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 45 ELEKTRİK ŞEBEKE TEVSİİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TED AŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesinden: 1 - Miiessesemizce aşağıda grup no, işin adı, ihale keşif bedeli, geçici teminatı vç dosya satış bedeli yazılı AG+OG elektrik şebeke tevsii işi DİE 1998 yılı birim fiyatlarına göre kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. Dos.Sat.Bed. İhale Keşfi Geç.Tem. (KDVDah.) Grup No İşin Adı ; TL. TL. TL. Karne Bursa-Keles-Barakiı Milyar (G) Köyü yeni yer alanı AG+OG Elk. şebeke Tevsii Bursa-Gemlik ve Orhan Milyar (G) gazi İlçelerine bağlı 7 Köyün AG+OG elk. Şebeke tevsii Bursa-Yenişehir-Nilüfer, Milyar (G) İnegöl ve İznik İlçelerine bağlı 7 Köyün AG+OG Elk. Şebeke tevsii 2 - İhaleye katılabilmek için Yeterlik Belgesi almak isteyen firmaların en geç 16 Haziran 1998 günü saat 12.30'a kadar aşağıda yazılı adrese Teklif İsteme Şartnamesinde yazılı belgeler ile birlikte yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Teklif İsteme Şartnamesi aşağıda yazılı adreste görülebilir. 3 - Yeterlik için yapılacak müracaatlarda; a) Firmalar şartnameye uygun olmak kaydıyla kesinlikle çalıştırdıkları personelin diploma veya meslek odası kimlik karüannın, şirket sahibi ise ortaklan dışındaki teknik personelin 4 aydır firmada çalıştıklarım kanıtlayan sözleşmelerin ve SSK. den onaylı son 4 aylık sigorta pirim bordrolannın Noter onaylı suretlerini vereceklerdir. b) İstekli şahıs ise kendisinin, şirket ise ortaklar ve Yöneticilerin isim, meslek ve hisse oranlannı gösteren formu dolduracak ve onaylı olmak kaydıyla nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisini verecektir. Ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile ortaklık pay defterinin birer sureti verilecek ve suretler kesinlikle Noter onaylı olacaktır. c) Firmalar ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla ve o tarihe kadar hiç bir vergi borcu olmadığını belirtir ilgili vergi dairesinden alınmış belgenin aslını vereceklerdir. Bu belge suret veya fotokopi olamayacağı gibi sonradan üzerinde ilave, silinti veya paraflı olması halinde kesinlikle kabul edilmeyecektir. d) TEK, TEDAŞ ve BAĞLI ORTAKLIKLAR ile 1987 yılından önce İLLER BANKASI ve SİMEL LTD. ŞTİ.'nce verilenler dışında Kamu Kuruluşlannca düzenlenen veya onaylanan benzeri konularda bitirilen, denetlenen veya yönetilen işlere ait belgelerin geçerli olabilmesi için, katılma belgesi talebinden önce TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Onayının alınması şarttır. Aksi halde belge dikkate alınmaz. e) Yeterlik için istenen belge asıllan 16 Haziran 1998 günü saat 13.30'dan sonra iade edilecektir. 4 - Teklif İsteme Şartnamesinde istenilen diğer belgelerle birlikte Madde-3'de belirtilen belgelerden birinin veya birkaçının eksik olması veya belirtilen şartlan taşımaması halinde kesinlikle yeterlik verilmeyecektir. 5 - Yeterlik Belgeleri 24 Haziran 1998 tarihinden itibaren verilecektir. 6 - İhaleye katılabilmek için Yeterlik Belgesi alan firmalann şartname dosyasını almalan mecburidir. Şartnameler; TEDAŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesi İzmir Yolu Merinos Kavşağı Zemin Kat Oda No: 8 Tlf: BURSA adresinden bedeli mukabilinde alınabilir. 7 - Teklifler en geç 1 Temmuz 1998 günü saat 11.00'e kadar aynı adreste Zemin Kat 6 nolu odadaki Muhaberat Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'de alenen açılacaktır. 8 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /1-1

46 Sayfa: 46 RESMÎ GAZETE 11 Haziran T998 - Sayı: BUĞDAY SATILACAKTIR Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 - Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesine ait 1998 yılı istihsali, aşağıda cinsi.miktan, KDV.si hariç muhammen bedeli ve tutarı gösterilen Buğday, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. Satılacak Buğdayın Miktarı Muh.Bed. Tutan Cinsi Kğ. TL. Yüreğir Doğankent Panda Seyhan İhale, 23 Haziran 1998 Sah günü, saatleri arasında Adana Ticaret Borsası Muamele salonunda yapılacaktır. 3 - İhaleye girmek isteyenlerin komisyonumuza, Kanuni ikametgahını, tebligat adresini, Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgesini, imza sirkülerini ve istekli adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise vekaletnamesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekir. 4 - Bu ihaleye ait şartnameler, Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanlığından bedelsiz temin edilebileceği gibi, Adana Ticaret Borsasında da görülebilir. 5 - Satışa konu Buğdaylara ait numuneler her ne kadar Adana Ticaret Borsasında teşhir edilecek isede, alıcılar isterlerse Buğdaylan Hacıalt İşletmemiz Saw-gin Fabrikası depolannda yerinde de görebilirler. 6 - Satış ve tescili takiben alıcı, satın aldığı Buğdayın satış bedeli üzerinden hesaplanacak % 6 (yüzdealtı) nisbetinde bir meblağı kesin teminat karşılığı olarak T.C. Ziraat Bankası Adana Şubesi nezdindeki 30423/ sayılı hesabımıza aynı gün ödemeye mecburdur. 7 - Komisyonumuz ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tesbitte serbesttir. İlan olunur /1-1 MUHTELİF CİNS ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TED AŞ Adana Elektrik Dağıtım Müessesesinden: Müessesemizce, aşağıda dokümanı görülen muhtelif ciris ve miktarlardaki elektrik malzemeleri, şartnamesi esastan dahilinde kapalı teklif usulü ihale edilerek satın alınacaktır. S.No Malzemenin Cinsi Miktarı Rose Aliminyum İletken 7000 Kğ N-80İzalatör 6000 Ad A-80 İzalatör Demiri 3000 Ad D-80 İzalatör Demiri 3000 Ad. 2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartname dosyası, Müessesemizin Yeni Doğan Mah. Yaşar Doğu Cad. No: 253 ADANA adresinde bulunan Mak. İkm. ve Sat. Al. Müd. den KDV dahil TL. bedel karşılığında alınabilecektir. 3 - Teklifler en geç 30/6/1998 günü saat 14.00'de kadar Müessesemizin aynı adreste bulunan hizmet binasındaki Evrak Kayıt Servisine verilecek olup; Aynı gün saat 15.00'de iştirakçilerin huzurunda açılacaktır. 4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamşmen vermekte serbesttir /1-1

47 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 47 ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR Tosya Orman işletme Müdürlüğünden: Parti Emval Muh.Bedeli % 3 Teminatı Cins ve Nev'i Adedi Adedi M3.Dm3 TL. TL. 2.S.N.B.Çk.Tom ' Global S.N.B.Çk.Tom Global S.K.B.Çk.Tom Çam Mad.Direk Çam Sanayi Odun Gök.Sanayi Odun YEKÛN Yukarıda beyanı gösterilen 1998 yılı üretimi 70 adet parti muhtelif cins orman emvali 25/6/1998 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.0'de İşletmemiz satış salonunda vadeli açık artırmalı olarak satılacaktır. Satılacak emvallerin % 50'si ile vergiler peşin, bakiyesi % 50'si için 3 aylık; aylık % 6 vade faizi alınmak suretiyle limit dahili süresiz banka mektubu alınacaktır. Global partilerin miktarı % 20 değişebilir. Satışa iştirak edeceklerin aynı gün saat 12.00'ye kadar geçici teminatlannı İşletme veznesine yatırmaları gerekmektedir. Gecikme faizi aylık % 10 dur. İlan olunur /1-1 ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR Devlet Orman İşletmesi Manavgat Müdürlüğünden: Parti Muh.Bed. G.Teminat Deposu Cins ve Nevi Ad. Adet M3DM3 Ster TL. TL. Güvercinli 3.S.N.B.İN.SD.T Ulualan 2.S.K.B.KA.ÇZ.T Ulualan-Güvercinli 3.S.N.B.KA.ÇZ.T Ulualan 3.S.K.B.KA.Çz.T Ulualan-Güvercinli 3.S.N.B.İN.Çz.T Güvercinli-Ulualan ÇZ.Mad.Direk Ulualan-Gü vercinli ÇZ.San.Odunu Ö.000 Ulualan-Olukköprü Evsafı Boz.Tom Güvercinli İbreli Odun Yaylaalan-Karaöz Ori İbreli Odun TOPLAM İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 202 parti orman emvali tutar bedelinin % 50'si ile vergi ve resimleri peşin bakiye % 50'si 3 ay vadeli aylık % 6 vade faizi ile birlikte limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet tahvilleri hazine bonoları veya Devlet bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 - Açık artırmalı satış 25/6/1998 Perşembe günü saat 14.00'de Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 - Satışa ait ilan, bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerle, şartname ise O.G.M.ne bağlı tüm Orman İşletmelerinde görülebilir. 4 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden bir saat önce geçici teminatlannı İşletme veznesine yatırmalan Banka Teminat Mektubu verecek olanlann teminat mektubunda İşletme Adı ile Satış Tarihini yazdırmalan sansa katılacaklann teminat makbuzlan ile birlikte komisyona başvurmalan ilan olunur /1-1

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinden: 1 - Hastanemizde mevcut Bilgisayar sistemlerinin yazılım olarak UNIX tabanlı MUMPS üzerinde geliştirilmiş veri tabanı sistemi ile yazılmış olan Hastane uygulamasının program, bakım ve danışmanlık hizmeti D.S. Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ihale edilecektir. 2 - İhale 23/6/1998 Salı günü aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde yapılacaktır. (İnciraltı/İZMİR) 3 - İhaleye gireceklerin aynı gün en geç saat 12.00'ye kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereken belgeler şunlardır. a) Geçici teminata ait tahsil fişleri b) 1998 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası sicil belgeleri. c) Noter tasdikli imza sirküleri. (1998 yılı) d) İsteklüer adına vekaleten iştirak edenlerin noterlikten vekaletname ve imza sirküleri. (1998 yıh) e) Kanuni İkametgah f) İzmir'de tebligat için adres g) İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen diğer belgeler h) İdareden temin edilen ve her sayfası istekli firma yetkilileri tarafından imzalanan orjinal idari ve teknik şartname 4 - İhaleye ait şartnameler Döner Sermaye İşletmesinden ücret karşılığında temin edilebilir. 5 - İşletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 7 - İhalenin içeriği, muhammen bedeli, geçici teminatı, saati aşağıda belirtilmiştir. Malzeme Cinsi: Bilgisayar Sis. Yazılım Olarak UNIX Tabanlı MUMPS Üzerinde Geliştirilmiş Veri Tabam Sis. ile Yazılmış Olan Hastane Uygulamasının Program, Bakım ve Danışmanlık Hizmeti, KDV Hariç Muhammen Bedel: TL., G. Teminat: TL., Saat; 14.00, Tarih: 23/6/ /1-1 SEBZE-MEYVA SATIN ALINACAKTIR İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda belirtilen 1 kalem işin ihalesi 22/6/1998 tarihinde aşağıda belirtilen saatte İ.Ü. Rektörlüğü İhale Komisyonu Odasında 2886 sayılı Kanunun 35 madde (a) bendi gereği Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 1 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin, a) 1998 yılı tasdikli Ticaret / Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Demeğinden alınacak belgeyi, b) Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamelerini (1998 yılı tasdikli), c) Tebligat adresini gösterir belgeyi, d) Geçici teminat makbuzu veya limit içi mektubu ibraz etmeleri gerekmektedir. 2 - Şartname ve ekleri ilgili birimlerin Satın Alma Müdürlüğünden bedelsiz görülebileceği gibi TL. karşılığında temin edilebilir. 3 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ihale komisyonunun eline geçecek şekilde postalanacak veya elden verilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 4 - Banka mektubu dışındaki teminatlar İ.Ü. Bütçe Daire Başkanlığı'na yatırılarak makbuz diğer belgeler ile birlikte dış zarfa konulacaktır. 5 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6 - Fiyatlara KDV dahil edilmemiştir. İşin Nev'i: İstanbul Tıp Fakültesi'nin ihtiyacı olan 30 kalem Sebze-meyva alımı, Tahmini Bedel: TL., Geçici Teminat: TL., İhale Saati: /1-1

49 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 49 TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR Devlet Orman İşletmesi Espiye Müdürlüğünden: Muh.Bedeli % 3 Tem. İşletmesi Caddesi Pafta No Parsel No Cinsi Miktarı TL, TL. Espiye Gazi Mustafa 101-K. 15 Bina ve Arsa M Kemal Caddesi 24C-IV. 1 - Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğümüze ait İşletmemiz huduttan içinde bulunan Espiye İlçesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi 101 K. 24-C.IV. Pafta 15 parselde M2 arsa ve üzerindeki binalardan oluşan ihtiyaç fazlası taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliği uyarınca 22/6/1998 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11.00'de İşletmemiz ihale komisyonu huzurunda satılacaktır. 2 - İhaleye katılabilmek için 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve bu Kanunun 74 maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı veya Banka teminat mektubunu yatırmaları şarttır. 3 - Muhammen bedele KDV vergisi dahil değildir. 4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5 - Bütün Tapu masrafları, harçlar ve Milli Eğitim katkı payı alıciya aittir. 6 - Bu satışımıza ait ilan ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlüklerinde ve İşletme Şefliklerimizde görülebilir. 7 - İsteklilerin belirtilen gün ve saatte kasa makbuzu veya 97/1 sıra no Tu ihale genelgesi örneğine uygun bilgileri taşıyan teminat mektubu ile birlikte ihale komisyonumuza müracaatlan ilan olunur /1-1 MALZEME SATIN ALINACAKTIR Atatürk Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Dosya No: 1, Malzemenin Cinsi: Isı Merkezinin mevcut otomasyon sistemine ilave olarak tali santraller için alınacak malzeme., Tahmini Bedel: TL., Geçici Teminat Miktan: TL., İhale Tarihi ve Saati: 23/6/1998 Saat 14.00'de 1 - Malzeme bedeline KDV dahil değildir. 2 - İhaleye ait idari ve teknik şartnameler mesai saatleri dahilinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğünde görülebileceği gibi TL. karşılığında temin edilebilir. 3 - İhale Atatürk Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ihale odasında yukanda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 4 - İhaleye iştirak edeceklerin 1998 yılı ve idari şartnamenin 3. maddesinde, belirtilen belgelerini ve teklif mektuplanna ait zarfı ihale günü saat 12.00'ye kadar alındı karşılığında Atatürk Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez 5 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir / ADET KAPŞONLU PARKA SATIN ALINACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: ESKİŞEHİR 1272 Adet Kapşonlu Parka teknik şartnamesine göre kapalı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak suretiyle satm alınacaktır. İhale Tarihi: 26/6/1998 saat Konu ile ilgili şartnameler Şirketimiz Salın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. ' Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir /1-1

50 f Sayfa: 50 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: ALÜMİNYUM PÜSÜS İMAL ETTİRİLİP SATIN ALINACAKTIR Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: Şirketimiz üretimlerinde kullanılmak üzere teknik resmi ve şartnamesi özelliğinde ± % 10 toleranslı Adet 21 MM. Alüminyum Püsüs imal ettirilip satın alınacaktır. Bu ihalemizle ilgili idari ve teknik şartnameler Ankara Elmadağ'da bulunan Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden ve İnönü Cad. No: 88 Taksim/ISTANBUL'da bulunan Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhalemize iştirak etmek isteyen firmaların şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacakları fiyatlı kapalı teklif mektuplarını en geç 25 Haziran 1998 günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Arşiv Şefliğine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nazari dikkate alınmayacaktır. Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp iş bu malzemeyi kısmen veya tamamen alıp almamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbestir. ÖZET TEKNİK BİLGİ 1 - Malzeme : Saf Alüminyum (ETİAL 7) 2 - Erkek Boru Cidar Kalınlığı: 0.50 İLA 0.80 mm. 3 - Dişi Boru Cidar Kalınlığı : 0.25 İLA 0.45 mm /1-1 KİT İHALESİ YAPILACAKTIR Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabipliği İhale Komisyon Başkanlığından: Muh.Bed. Geç.Tem. İhale Cinsi TL. Tut. TL. İhale Tarihi Saati Acil Biokimya Kit İhalesi /6/ 'de Merkez Biokimya Kit İhalesi /6/ 'de 1 - Hastanemizin 1998 yılı ihtiyacı Acil ve Merkez Biokimya cihaz temini ile birlikte kit ihalesi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29/a maddesi uyarınca kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 2 - İhaleye ait idâri şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde satın alma komisyonu başkanlığında ücretsiz görülebilir veya TL. karşılığında temin edilebilir. 3 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Hastanemiz Kütüphanesi salonunda yapılacaktır. 4 - İhale kalem kalem yapılacaktır. 5 - İştirakçilerin aşağıdaki belgeleri vermeleri zorunludur. a) Ticaret Odası belgesi (1998 yılı tasdikli) b) Geçici Teminat (Limit dahili) c) Noter tasdikli imza sirküleri (1998 yılı tasdikli) d) Vekaleten katılanlar için noter tasdikli vekaletname e) Türkiye'de tebligat için adresini gösterir belge f) Usulüne uygun hazırlanmış teklif mektubu 6 - İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verebilirler veya PTT ile iadeli taahhütlü gönderebilir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Telefon, faks ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur /1-1 AÇIK PAZARLIK SURETİYLE TALİ HASILAT-HURDA MALZEME SATILACAKTIR Sümer Holding A.Ş. Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesinden: 1 - Bu işe ait şartname Beykoz'daki İşletmemizden temin edilecektir. 2 - Açık pazarlığa katılacak firmalar 23/6/1998 tarih ve saat 10.00'da İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünde hazır bulunacaklardır /1-1

51 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 9 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünden: 1 - Genel Müdürlüğümüzce 98-26/DK nolu dosya kapsamında 1 kalem rose alüminyum iletken, 1 kalem Lily alüminyum iletken, 1 kalem pansy alüminyum iletken, 1 kalem aster, alüminyum üetken ile 5 kalem çeşitli cins ve miktarlarda 6/1 KV alpek satın alınacaktır. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER; BAŞKENT EDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Necatibey Caddesi No: 10 SIHHİYE/AN KARA adresindeki Mali İşler ve Finans Müdürlüğü'ne KDV Dahil 3.Û0O.0OO - TL. yatırılarak GMK Bulvarı No: 51/5 MALTEPE/ANKARA adresindeki 509 nolu odadan dilekçe karşılığı alınabilir. 3 - Teklif mektupları 26/6/1998 günü saat 14.00'e kadar Necatibey Caddesi No: 10 Kat: 1 SIHHİYE/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine verilecektir. Teklif mektupları 26/6/1998 Cuma günü saat 14.30'da firmalar huzurunda alenen açılacaktır. 4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir /1-1 ÇEŞİTLİ CİNS VE MİKTARLARDA 18 KALEM KABLO SATIN ALINACAKTIR 1 - Genel Müdürlüğümüzce 98-27/NG nolu dosya kapsamında çeşitli cins ve miktarlarda 18 kalem kablo satın alınacaktır. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER; Genel Müdürlüğümüz Necatibey Cad. No: 10 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Mali İşler ve Finans Müdürlüğüne KDV Dahil TL. yatırılarak alınacak makbuz ve dilekçe karşılığında G.M.K. Bulvarı No: 51/5 MALTEPE/ANKARA adresindeki Ticaret ve Malzeme Yönetim Müdürlüğünden alınabilir. - v 3 - Teklif mektuplan 26/6/1998 Cuma günü saat 14.00'e kadar Necatibey Cad. No: 10 Kat: 1 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine verilecek olup, ihale aynı gün ve adreste (Yemekhane Salonunda) Saat 14.30'da ihaleye katılacak firma yetkilileri huzurunda alenen açılacaktır. 4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir /1-1 YAĞ, YAKlf VE HAVA FİLTRELERİ SATIN ALINACAKTIR Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli (I.Grup 39 kalem Yağ Filtreleri) ,, TL., II. Grup: (17 kalem Yakıt Filtreleri) TL., III. Grup: (27 kalem Hava Filtreleri) TL.; Geçici Teminatı I. Grup: TL., II.Grup: TL., III. Grup: TL. olan sipariş numaralı yağ, yakıt ve hava filtrelerinin 3 grup halinde satın alınması 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhale 25/6/1998 günü saat 15.00'de Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA (A Blok 7. Kat 711 No.lu ihale oda)'da toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. İşin Şartnamesi; sipariş numarası ve konusu belirtilen unvanlı dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü (A Blok 7.Kat 705 No.lu Oda)'nden TL. bedelle alınabileceği gibi aynı yerde ücretsiz de görülebilir. Ancak posta ile şartname gönderilmez. İstekliler, Eksiltme Şartnamesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını 25/6/1998 günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyon Başkanlığı'na vereceklerdir. Teklifin P.T.T. vasıtası ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur., 15406/1-1

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: ASFALT İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri XIX. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden: ŞANLIURFA 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun (81) maddesinin (c) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile aşağıdaki işleri ihaleye konulmuştur. Sıra No: 1, İşin Adı ve Yeri: Muhtelif, İşin Niteliği ve Miktarı: Gap I Merhale I Kat Asfalt İşi, Tahmin Edilen Bedel: TL., Geçici Teminat: TL., İhaleye Katılabilmek İçin Son Mür. Tarihi: 22/6/1998, İhalenin Tarih ve Saat: 26/6/ , Yılı İçindeki Sari: Bu ihalede, 17 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan; "1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 2 - İhale Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Yol Şube Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 3 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 4 T- İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uygun olarak: A - "İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için yukarıda belirtilen (İhaleye katılabilmek için son müracaat tarihi) tarihteki mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ' a) Başvuruda bulunanların nofer tasdikli; Yetki Belgesi, imza sirküleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, b) Yukarıda belirtilen işin en az işin keşif bedeli kadar (c) grubu müteahhitlik karnesi (Asimi ibraz etmek suretiyle Noter tasdikli örneğini) c) Yapı Araçları Bildirisini, d) "Mali Durum Bildirisi"ni ve belgelerini, e) Teknik Personel Büdirisini, f) "Taahhüt Durumu Bildirisini" ve bunlarla ilgili belgelerini, g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, h) (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 1998 örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, i) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde yapı işleri için kapalı teklif usulü ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı ve borçlu durumda olmaması, j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif bedelinin % 10'undan az olması gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte: (iç zarfla birlikte) a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, b) Noter tasdikli imza sirkülerini, c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, d) Her iş için ayrı olarak adı belirtmek suretiyle Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne hitaben alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu, e) İş yerini gördüklerini belirten idareden alınmış tasdikli belgeyi, verecektir. 5 - İsteklilerin ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanmayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 6 - İstekliler teklif mektuplarını yukarıda bir işin karşısına ayrı ayrı belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verecektir Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içerisindeki herhangi bir evrakm değiştirilmesi veya tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir /13168 Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması İlan olunur /1-1

53 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 53 DANA ETİ SATIN ALINACAKTIR Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibliği İhale Komisyon Başkanlığından: Cinsi: Kemikli Dana Eti (Takım Olacak), Muhammen Bedeli: TL., Geçici Teminat Tutan: TL., İhale Tarihi: 22/6/1998, İhale Saati: Saat: 11.00'de 1 - Hastanemizin 1998 yılı ihtiyacı Kemikli Dana Eti (Takım Olacak) 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29/a maddesi uyannca kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 2 - İhaleye ait idari şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde satın alma komisyonu başkanlığında ücretsiz görülebilir veya TL. karşılığında temin edilebilir. 3 - İhale yukanda belirtilen gün ve saatte Hastanemiz Kütüphanesi salonunda yapılacaktır. 4 - İhale kalem kalem yapdacaktır. 5 - İştirakçilerin aşağıdaki belgeleri vermeleri zorunludur. a) Ticaret Odası belgesi (1998 yılı tasdikli) b) Geçici teminat (Limit dahili) c) Noter tasdikli imza sirküleri (1998 yılı tasdikli) d) Vekaleten katılanlar için noter tasdikli vekaletname e) Türkiye'de tebligat için adresini gösterir belge f) Usulüne uygun hazırlanmış teklif mektubu 6 - İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verebilirler veya PTT ile iadeli taahhütlü gönderebilir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Telefon, faks ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur /1-1 ŞİRKETİMİZE 23 KALEMDE 28 ADET BİLGİSAYAR PROGRAMI VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İSDEMİR İskenderun Demir ve Çelik A.S. Genel Müdürlüğünden: Şartnamesi İSDEMİR Tedarik İkmal Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaklan 98-70/1155 no'lu dosyasıyla ilgilidir. Meşruhaüı kapalı teklif mektuplannı geçici teminatlan ile birlikte en geç 1/7/1998 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar İSDEMİR İskenderun Demir ve. Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bulundurmalan ilan olunur. Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir /1-1 1 KALEMDE 1 ADET (250 KW) FREKANS KONVERTERİ SATIN ALINACAKTIR Dosya No: 98-1/1066 Şartnamesi bedelsiz olarak İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı en geç 30/6/1998 günü saat 14.00'e kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bulundurmalan gerekmektedir /1-1 LASTİK SATIN ALINACAKTIR Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden: ETİ BAKIR A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı 12 kalem dış ve 9 kalem İç lastik satın alınacaktır., Bu işle ilgili şartname; Müdürlüğü'müzün "Meşrutiyet Cad. No: 241 Tepebaşı-İSTAN- BUL" adresinden temin edilebilir. * Son teklif verme tarihi, 22/6/1998, saat 16.00'ya kadar olup, teklif tutannın % 3'ü oranında geçici teminat yatırılacaktır. ETİ HOLDİNG A.Ş sayılı Yasaya tabi değildir /1-1

54 Sayfa: 54 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Satın Alma Komisyon Başkanlığından: Cinsi: Bakteriyoloji Laboratuvan Tıbbi Sarf Malzemesi, Miktarı: 15 Kalem, Muhammen Tutan: TL., Geçici Teminatı: TL., Şekli: Kapalı Teklif, Tarihi: 24/6/1998, Günü: Çarşamba, Saali: 10.00, Yeri: Hastanemiz Kütüphanesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nin 1998 yılı ihtiyacı olan yukanda cinsi, miktan, muhammen tutan, geçici teminatı, şekli ile ihale gün saat ve yeri yazılı 15 kalem Bakteriyoloji Laboratuvan Tıbbi Sarf malzemesi ihalesi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkılmıştır. Teklif mektuplan ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir. Bu hususla ilgili liste ve şartnameler Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığından TL. karşılığında temin edilebileceği gibi Satm Alına bölümünde de ücretsiz görülebilir. İhaleye girecek istekliler 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez /1-1 EL DÜRBÜNÜ SATIN ALINACAKTIR Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu J. İhale Komisyonu Başkanlığından: 1 - Jandarma birliklerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen ikmal maddeleri, hizalannda gösterilen tarih ve saatte, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ncü maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname ANKARA-GÜVERCİNLİK Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığında görülebilir. 3 - İsteklilerin, geçici teminatları ve Kanunen istenen diğer belgeleri ile birlikte komisyonumuzda hazır bulunmalan gerekmektedir. 4 - Eksiltmesi ANKARA-Güvercinlik J.İkm.Mrk.K.lığı 1 No.lu J. İhale salonunda yapılacaktır. Cinsi: 7X50 Subay El Dürbünü, Miktan: 300 Adet, T. Bedeli: TL., G.Teminatı: TL., İhalenin Tarih ve Saati: 17 Haziran 1998 Çarşamba Saat: /1-1 KİMYASAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: Şirketimiz üretimlerinde kullanılmak üzere teknik şartnamesi özelliğinde ± % 10 toleranslı Kg. Kurşun 2 Etil Hexoaf kimyasal malzeme ihale yolu ile satın alınacaktır. Bu ihalemizle ilgili idari ve teknik şartnameler Ankara Elmadağ'da bulunan Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden ve İnönü Cad. No: 88 Taksim/İSTANBUL'da bulunan Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhalemize iştirak etmek isteyen firmaların şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacaklan fiyatlı kapalı teklif mektuplanm en geç 25 Haziran 1998 günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Arşiv Şefliğine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nazari dikkate alınmayacaktır. Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp iş bu malzemeyi kısmen veya tamamen alıp almamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbestir /1-1

55 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 55 ARSA SATILACAKTIR Mersin Karayolları S. Bölge Müdürlüğünden: 1 - Aşağıda Miktarı, Keşif Bedeli, Geçici Teminatı, İhale günü ve saati yazılı Hatay-İskenderun-Sarıseki Köyü parseldeki İskenderun Makine İkmal Müdürlüğüne bağlı Asetilen Tesisleri arsa, inşaat, elektrik ve makine olmak üzere komple 2886 sayılı Kanunun 35/A maddesi gereğince Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır. 2 - İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü - Malzeme Şube Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 3 - İhale Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü - Malzeme Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 4 - İhaleye girebilme şartlan; a) İmza sirküsü b) Kanuni ikametgahı olması c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi d) Geçici Teminat (Bölgemiz Saymanlığına yatırmaları veya işin adına alınmış teyidi ile birlikte banka teminat mektubu) e) 2886 sayılı Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun şekilde hazırlanan teklif mektuplarının ihale saatine kadar Malzeme Şube Müdürlüğünde toplanan Satış Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. f) Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 5 - İlgilenenlere duyurulur. Miktarı: 24131,78 M 2, Keşif Bedeli: TL., Geçici Teminatı: TL., İhale Tarih ve Saati: 30/6/1998 Saat: / ADET MUHTELİF EBATLARDA TESTERE SATIN ALINACAKTIR Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünden: SEYDİŞEHİR 1 - Şirketimizce 125 adet mm.iik (5 tk.) ve 225 adet mm.lik (5 tk.) Testere için segment ile 2 adet mm.lik Sert maden uçlu testere satın alınacaktır. 2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 26/6/1998 Cuma günü saat 15.00'de Şirketimizde yapılacaktır. 3 - Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4 - Şartnameler Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğünden, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İzmir Alım Satım Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 5 - Bu işin geçici teminatı TL. (Y.Yüzmilyon) dir. 6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktır. 7 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir /1-1 ' I. KALİTE VE HATALI, MUHTELİF SENTETİK DERİ, SARACİYE-KONFEKSİYON MAMULLERİ İLE MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR Sümer Holding A.Ş. Çanakkale Sentetik Deri İşletmesinden: 1 - İşletmemizde mevcut I. Kalite Sentetik deri, hatalı sentetik deri, I. Kalite Konfeksiyon- Saraciye mamulleri üe muhtelif hurda malzemeler 18 Haziran 1998 tarih saat 14.00'deaçık pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır. 2 - Şartname ve Ek bilgiler İşletmemiz Ticaret Müdürlüğü'nderı temin edilebilir. 3 - İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, satışı yapıp yapmamakta veya kısmen dilediğine yapmakta serbesttir /1-1

56 Sayfa: 56 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TAHİN HELVASI SATIN ALINACAKTIR M.S.B. Erzurum İç Ted. Blg. Bşk. Sat. Al. Kom. Başkanlığından: Erzurum garnizonu askeri birliklerin ihtiyacı için aşağıda Cinsleri, Miktarları, Tahmini Fiyatları, Tahmini Tutarları, Geçici Teminatları ile İhale Gün ve Saatleri yazılı ihtiyaç maddeleri satın alınacaktır. İhaleler 2886 sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile komisyonumuz ihale salonunda yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ve ekleri Komisyonumuzda, Ankara-İstanbul İç Ted. Blg. Bşk.hklannda mesai saatleri dahilinde görülebilir. İsteklilerin M.S.B. Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı Sat. Al. Kom. Bşk.lığı adına yazacakları teklif mektuplarını, imza sirkülerini, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge (tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 1998 yılı içinde alınmış belge) ve istenecek diğer belgeler (istenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Tah.Fiyatı Tahmini Tut. G.Teminatı İhale Gün Cinsi Miktarı TL. TL. TL. ve Saati TAHİN HELVASI SADE: Trabzon Kğ. Bayburt Kğ. Artvin Kğ. Aşkale Kğ. Doğubayazıt Kğ. Sarıkamış Kğ. Ağrı Kğ. KaTŞ Kğ. Ardahan _ Kğ. Erzurum (29.Tug) Kğ. Patnos Kğ. Erzincan Kğ. Malazgirt Kğ. Dumlu Kğ. İğdır (5.Hd.Alayı) Kğ. Iğdır Kğ. Kağızman Kğ. Erzurum Kğ. TOPLAM Kğ ,, ,, , , , /6/ /1-1 MAKARNA SATIN ALINACAKTIR Erzurum garnizonu askeri birliklerin ihtiyacı için aşağıda Cinsleri, Miktarları, Tahmini Fiyatları, Tahmini Tutarları, Geçici Teminatları ile İhale Gün ve Saatleri yazılı ihtiyaç maddeleri satın alınacaktır. İhaleler 2886 sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile komisyonumuz ihale salonunda yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ve ekleri Komisyonumuzda, Ankara-İstanbul İç Ted. Blg. Bşk.lıklannda mesai saatleri dahilinde görülebilir. İsteklilerin M.S.B. Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı Sat. Al. Kom. Bşk.lığı adına yazacakları teklif mektuplarını, imza sirkülerini, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge (tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 1998 yılı içinde alınmış belge) ve istenecek diğer belgeler (istenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Tah.Fiyatı Tahmini Tut. G.Teminatı İhale Gün Cinsi Miktan TL. TL. TL. ve Saati MAKARNA Trabzon Kğ Bayburt Kğ Artvin Kğ

57 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 57 Tah.Fiyatı Tahmini Tut. G.Teminatı İhale Gün Cinsi Miktarı TL. TL. TL. ve Saati Aşkale Kğ Doğubayazıt Kğ Q Sarıkamış Kğ Ağrı Kğ Kars Kğ Ardahan Kğ Erzurum (29.Tug) Kğ Patnos Kğ Erzincan Kğ Malazgirt Kğ Dumlu Kğ İğdır (5.Hd.Alayı) Kğ Iğdır Kğ Kağızman Kğ Erzurum 'Kğ /6/1998 TOPLAM Kğ /1-1 KURU FASULYE SATIN ALINACAKTIR Erzurum garnizonu askeri birliklerin ihtiyacı için aşağıda Cinsleri, Miktarları, Tahmini Fiyatları, Tahmini Tutarları, Geçici Teminatları ile İhale Gün ve Saatleri yazılı ihtiyaç maddeleri satın alınacaktır. İhaleler 2886 sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile komisyonumuz ihale salonunda yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ve ekleri Komisyonumuzda, Ankara-İstanbul İç Ted. Blg. Bşk.lıklannda mesai saatleri dahilinde görülebilir. İsteklilerin M.S.B. Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı Sat. Al. Kom. Bşk.lığı adına yazacakları teklif mektuplarını, imza sirkülerini, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge (tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 1998 yılı içinde alınmış belge) ve istenecek diğer belgeler (istenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Tah.Fiyatı Tahmini Tut. G.Teminatı Cinsi Miktarı TL. TL. TL. KURU FASULYE: Trabzon Kğ Bayburt Kğ Artvin Kğ Aşkale Kğ Doğubayazıt Kğ Sarıkamış Kğ Ağrı Kğ Kars Kğ Ardahan Kğ Erzurum (29.Tug) Kğ Patnos Kğ Erzincan Kğ Malazgirt Kğ Dumlu Kğ İğdır (5.Hd.Alayı) Kğ İğdır Kğ Kağızman Kğ Erzurum 'Kğ TOPLAM Kğ İhale Gün ve Saati 23/6/ /1-1

58 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 11 Haziran r- Sayı: ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR Çanakkale Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Muhtelif %3 Yol Parti M3.Dm3. Satış Bedeli Teminatı Deposu Durumu Emvalin Cinsi Adedi Adet Ster (TL.) (TL.) Şahinli Asfalt 3.S.NB.Kn.Tomruk Şahinli " 3.S.NB.İK.Kn.Tomruk Şahinli " 3.S.KB.Kn.Tomruk Şahinli " 2.S.Kn.Maden Direk Nişankaya 2.S.NBÇk.Tomruk Nişankaya " 2.S.NB.İK.Çk.Tornruk T.Düzü 3.S.NB.Çz.Tomruk T.Düzü 3.S.NB.İK.Çz.Tomruk Sankız " 3.S.KB.Çz.Tomruk T.Düzü 3.S.KB.Çz.Tomruk T.Düzü 3.S.KB.İK.Çz.Tomrak Sankız " 3.S.KB.İK.Çz.Tomruk Nişankaya " 2.S.Çk.Maden Direk Nişankaya 2.S.ÇK.Maden Direk T.Düzü 2.S.Çz.Maden Direk Sankız 2.S.Çz.Maden Direk T.Düzü " 2.S.Çz.Maden Direk Sankız 2.S.Çz.Maden Direk Şahinli Kn.Sanayi Odunu Nişankaya Çk.Sanayi Odunu T.Düzü " Çz.Sanayi Odunu Sankız Çz.Sanayi Odunu Şehitlik " Çz.Sanayi Odunu Kestanelik Oi Kn.İn.Kt.Kb.San.Od Ster Kestanelik Oi Yap.Yakacak Odun 1 55 Ster Şahinli Asfalt İbr. Yakacak Odun 1 35 Ster Kemel Oi İbr. Yakacak Odun 1 26 Ster Kozlucadere Oi İbr. Yakacak Odun Ster Kundakçılar Oi İbr. Yakacak Odun Ster Dumanlı Oi Yap.Yakacak Odun Ster TOPLAM M Ster. 1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukanda cins ve miktarlan yazılı 95 parti orman emvalinden; a) İbreli yakacak emvalleri % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar üç aya kadar vadeli olarak satılacaktır. b) Yapraklı yapacak emvalleri % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar dört aya kadar vadeli olarak satılacaktır. c) Yakacak odunlan % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar üç aya kadar vadeli olarak satılacaktır.

59 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 59 d) Tüm orman emvallerinin vadeli satışlarında aylık % 6 vade faizi uygulanacaktır. Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve teminat mektubuna faiz tutan da ilave edilecektir. e) Teminat olarak limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen devlet tahvilleri verilebilir. 2 - Açık arttırma 22/6/1998 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır. 3 - Alıcılann şirket adına girdikleri takdirde şirketi temsil eden, başkalan adına vekil olarak girenler noterden tasdikli vekaletname ile şartnamede belirtilen ihaleye katılabilme belgesini komisyona ibraz etmek mecburiyetindedirler. 4 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Şefliklerinde ve ayrıca İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, İzmit, Tekirdağ, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale, Edirne, Kalkım, Keşan, Yenice, Aydın, Bergama Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 5 - Alıcılann belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 13.30'a kadar geçici teminatlannı İşletmemiz veznesine yatırmalan gerekmektedir. İlan olunur /1-1 ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR Beyşehir Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : (1000 TL.) Muh. %3 Geç. Deponun Parti Ürt. Bedeli Teminatı Adı - Yol Durumu Cins - Nev'i Adedi Adet M3.Dm3. Yılı (TL.) (TL.) Kurucuova Asfalt 2.S.N.B.Çk.Tomruk »» 3.S.N.B.Çk.Tomruk " »,»» 3.S.K.B.Çk.Tomrük " S.Çk.Maden Direk " " " Çk.Sanayi Odunu " TOPLAM İşletmemiz Kurucuova deposunda bulunan yukarıda cins ve miktan yazılı 72 parti orman emvali tutar bedelinin % 50'si ile vergi ve resimleri peşin % 50'si üç ay vadeli olarak satışa çıkanlmıştır. 2 - Açık artırmalı satışlarımızda % 6 vade faizi uygulanacaktır. 3 - Satış için limit dahili süresiz teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebüen devlet tahvilleri, Hazine Bonolan, Devlet Bankalanna ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyannca satışı yapüacaktır. 4 - Açık artırmalı ihale 24/6/1998 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de Kurucuova İşletme Şefliği satış salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve çevredeki İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizden görülebilir. 6 - Alıcılann belirli gün ve saatde Kurucuova İşletme Şefliğinde hazır bulunmalan ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını yatırmalan, Banka Teminat Mektubu verecek olanlann teminat mektubunda İşletme adım ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katdacaklann teminat makbuzu ve ilgili model şartnamelerde istenilen satışa katılma belgeleri ile birlikte Komisyona başvurmalan şarttır. İlan olunur. Tlf : Fax: /1-1

60 Sayfa: 60 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: YOL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden: ANTALYA 1 - İhaleye konulan iş: İsparta İli dahilinde yaptırılacak olan Madenli-Yalvaç (Yalvaç Çevre Yolu Dahil) yolunun takriben Km: ve kesimlerine ait 1. Kısım tesviye, sanat yapılan, üstyapı vb. işleri yapımı ve onanmı işi olup; 1998 yılı taşeron işleri birim fiyatlan ile TL. dir. 2 - İhale günü, yeri ve usulü: 26/6/1998 Cuma günü saat: 14.00'de Bölge Müdürlüğümüz Sitesindeki Yol Yapım Başmühendisliği odasında, 2886 sayılı Kanunun 81 (b) maddesi ve emanet işlere ait uygulama yönetmeliğinin 13. maddesine göre 1999 yılına sari sözleşmeli olarak; kapalı teklif usulü ile ve birim fiyatlann her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek suretiyle yapılacak ve ihalede 17 Mart 1998 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği hükümleri uygulanacaktır. Bu iş için alt sınır puanı 75 puandır. 3 - İhale dosyası; her gün çalışma saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğümüz Yapım Başmühendisliği'nde görülebilir. 4 - İhaleye girebilmek için isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir İsteklilerin ihaleye başvuru için; a) "C" grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi bulunması, b) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda bulunmaması, c) 1998 yılında bir defaya mahsus olmak üzere son beş yılda ( yıllarına ait) gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığının ilgili vergi dairesinden belgelendirilmesi, (Aslı) veya noter tasdikli sureti., d) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin bu işin keşif bedelinin % 10'undan daha az olmaması. En geç 22/6/1998 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları (Başvuruda, Genel Evrak kayıt tarihi geçerlidir) ve dilekçelerine;.yapım Başmühendisliği'nden alacakları "İhaleye Katılmak için Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Dilekçe ve Belgelerle Teklif Mektubu Örnekleri"nde belirtilen açıklama ve örneklerle ihale dosyasındaki Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi'nin maddesindeki (Taşeron İşlerine Ait Anlaşmanın 35.1 maddesindeki) şartlara uygun olarak düzenlenmiş ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte verilen; (I) İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumunu gösteren "Mali Güç" ve "Halen Taahhüdündeki İş Miktarı" bildirimlerini, (II) İş Deneyimt'ni gösteren "Firmanın Faaliyet Süresi", "Son 25 yılda Yapmış Olduğu İşler Bildirimi (Benzer İş, Yol Yapımı İşidir.)"ni, "Değerlendirmeye Alınacak İş" ve "İş Durumu ve Tutumu" ile ilgili beyanlarını, (III) Ekipman durumunu gösteren, Ana İş Makinaları bildirimini, (IV) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair 13. Bölge Müdürlüğümüzden alınmış tasdikli bir belgeyi, (V) İsteklilerin 1998 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli; gerçek kişi olmaları halinde İmza Sirkülerini, şirket olması halinde Şirket Sirkülerini ve şirket ortaklarım, ortaklatın hisse durumlarını, görevlerini belirten Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneğini, (VI) İsteklilerin, ortak girişim olması halinde bu belgelerin her ortak için ayrı ayrı başvuru dosyasına konulması ve örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, (VII) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak eklemeleri, İhaleye katılmak isteyen istekliler; İhale Şartnamesindeki esaslara uygun olarak "1998 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli imza ya da Şirket Sirkülerini, Kanuna ve usulüne uygun olarak ,- TL. Geçici Teminatını (İsteklilerin ortak girişim olması halinde, örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini) ve imzalı teklif nıektup"lannı zarfa koymalan ve teklif zarflanm iha-

61 tl Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 61 le günü ihale saatine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına (Yol Yapım Başmühendisliği) vermeleri gereklidir. İhale saatinde hazır bulunanların önünde ihaleye katılmaya hak kazananların isimleri okunduktan sonra ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan imza karşılığında açılmadan kendilerine geri verilecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır. Telgraf, teleks ve telefaksla yapılan başvurular ile postada olacak gecikmeler kabul edilemez. İlgilenenlere duyurulur /1-1 ASFALT KAPLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 1 - B.Çekmece Atatürk Mahallesi-Cumhuriyet Mahallesi-Fatih Mahallesi ve Dizdariye Mahallesindeki tüm Cadde ile Sokaklann sıcak asfalt ile kaplama yapılması işi 2 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden TL. bedelle satın alınabilir. 3 - İhale 30 Haziran 1998 Salı günü saat 10.00'da Belediye hizmet binası encümen odasında 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 4 - İşin keşif bedeli TL.+KDV 5 - Geçici teminat miktarı TL. 6 - Yeterlik almak için evraklann 23 Haziran 1998 Salı günü saat 16.30'a kadar B.Çekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne getirilmesi gerekir. 7 - Yeterlik almak için a) Kanuni ikametgah b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi c) Ticaret Odası belgesi d) Noter tasdikli imza sirküleri e) Noter tasdikli vekaletname (gerekli ise) f) (B) grubu müteahhitlik karnesi g) Yapı araçlan bildirisi h) Mali durum bildirisi i) Son beş yılın vergi levhası j) Asfalt şantiyesi olduğuna dair belge k) Teknik personel bildirisi 8 - Yeterlik belgesi alan kişi veya kuruluşlar en geç ihale günü saat 9.30'a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teklifleri vermeleri gerekir. 9 - Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmelerden Belediyemiz sorumlu değildir İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. İlan olunur /1-1 KAYNAK REDRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım - Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS 1 - Aşağıdaki cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler, şartnameleri dahilinde, İç Piyasadan satın alınacaktır. 2 - İhale 2/7/1998 günü saat 14.00'de Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3 - İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 3 geçici teminat alınacaktır. 4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttu. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 6 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. Satın Alınacak Malzeme/İş: Kaynak Redresörü, Miktan: 27 Adet 15764/1-1

62 Sayfa: 62 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR Tavas Orman İşletme Müdürlüğünden : Parti Muhammen Bedeli Teminatı Deposu Cins ve Nev'i Adet Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) Tavas 3.S.K.B.Sedir Tomruk Ortatepe 3.S.N.B.ÇZ.Tomruk Ortatepe 3.S.K.B.Çz.Tomruk Tavas 1.S.Sedir Maden Direk Ortatepe l.s.çz.maden Direk Ortatepe 2.S.Çz.Maden Direk Tavas Sedir Sanayi Odun Ortatepe Çz.Sanayi Odun Tavas Sedir Yarma San.Od. 1 5 Ster Tavas Çk.Smk 1 16 Ster YAPACAK YEKUNU Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme Müdürlüğünün Tavas ve Köprübaşı İşletme Şefliklerinin depolarında bulunan muhtelif cins orman emvali, parti tutarının %50'si ile vergi Fon ve harçlar karşılığı peşin kalan miktar 3 ay vadeli olarakyapılacaktır. 2 - Her türlü orman emvallerinin açık arttırmalı satışlarında aylık % 6 vade faizi uygulanacaktır. Vade faizi vade sonunda, bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve teminat mektubuna faiz tutan da ilave edilecektir. 3 - Satışın vadeli yapüması durumunda, vade başlangıç tarihi gecikme paralelinde uzatümayarak şartnamede belirtilen son tarih olarak kabul edilecektir. 4 - Vadeli satışlarda süresiz banka teminat mektubu ve istenildiğinde taktirde nakte çevrilebilen devlet tahvilleri ve hazine bonolan karşılığında şartname uyannca vadeli olarak açık arttırmaya çıkarılmıştır. 5 - Gününde satış yapılmaması halinde % 10 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 6 - Açık arttırma 24 Haziran 1998 Çarşamba günü saat 14.00'de Kale İlçesi Belediye Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yıpalacaktır. 7 - Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, mücavir Orman İşletme Müdürlüklerinden ve İşletmemizden görülebilir. 8 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte Köprübaşı İşletme Şefliğinde hazır bulunmalan ilan olunur. Telefon No Fax Nö : # 15761/1-1 PAMUK SATILACAKTIR Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : Ceylanpınar/SANLIURFA 1 - İşletmemiz 1997 yılı istihsali toplam Kğ. Elyaf pamuk ve Kğ. Kliner pamuk açık artırma usulü ile satılacaktır. 2 - İhale 17/6/1998 Çarşamba günü 14.00'de Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşemez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale ertesi hafta aynı gün (24/6/1998) yer ve saatte tekrar edilecektir. 3 - İştirakçiler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda partilere iştirak edebilirler. 4 - İhaleye iştirak eden müşteri şartnameyi okumuş ve aynen tüm maddeleri ile birlikte kabul etmiş sayılır. İhaleye konu elyaf pamuk İşletmemiz ambarında olup, ihaleye iştirak eden müşteri malı görmüş ve aynen kabul etmiş sayılır. 5 - Yüklemelerde kamyon ruhsat tonajına göre yükleme yapılacaktır. 6 - İhalede üzerinde mal kalan müşteri; Malını şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim alacak olup, mal bedeli yatınlmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan İşletme sorumlu değildir. v

63 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/Ankara) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Mersin, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlıkları ve Gaziantep, Adana, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıkları ile İşletmemizde görülebilir. 8 - TİGEM 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İşletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 9 - İlan olunur. (%5) Muh. Muh. Geçici S. Balya Miktarı Bedeli Tutan Teminat No Cinsi Adedi (Kg.) (TL/Kg.) (TL.) (TL.) 001 Ç.Ova-1518 Ekstra Ç.Ova-Nazilli-87 HB , Ç.Ova-Sayar-314HB-l Sayar-Naz-87-Naz-97-N-M (HB-1) Sayar-Naz-87-Naz-97-Ç.Ova 250(HB-1) Ç.Ova-Naz-97-Sayar HB Kliner Pamuk TOPLAM İşletme Tlf : (6 Hat) İşletme Fax : /1-1 MALZEME SATIN ALINACAKTIR Ankara Jandarma İkmal Merkezi 2 No.lu İhale Komisyonu Başkanlığından : 1 - Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı ikmal maddeleri 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesine göre Pazarlık Usulü ihale ile satın alınacaktır. 2 - İhale konusu ikmal maddelerine ait şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde Ankara-Güvercinlik Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. 3 - İsteklilerin geçici teminat ve yasal diğer belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunmalan ilan olunur. Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhalenin Cinsi Miktan (TL.) (TL.) Tarih ve Saati Kamyon En Az 3,5 Ton (Ahşap Kasalı Tenteli) Avadanlıkları ile 17/6/1998 Çarşamba günü Birlikte Kamyon En Az 3,5 Ton (Ahşap Kasalı Tenteli) Avadanlıkları ile 25 Adet Saat: /6/1998 Çarşamba günü Birlikte Galvanizli Tel (3 mm.) 25 Adet Saat: /6/1998 Perşembe günü Kg. Devriye Müdahale Aracı Arazi Tipi ( Ton) Avadanlıklan ile Saat: /6/1998 Pazartesi günü Birlikte 100 Adet Saat: /1-1

64 Sayfa: 64 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Bolu İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığından : 1 - Bolu Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve lojman işi ikmal ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddenin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 3 - İşin tahmin edilen bedeli ( ,-) TL.'dir. 4 - İhale 29/6/1998 Pazartesi günü saat 14.00'da İl Jandarma İhale Komisyonu odasında yapılacaktır. 5 - İhale şartnamesi ile diğer evrak Bolu İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyonunda mesai saatleri içinde görülebilecektir. 6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile İhale Şartname'sine," "İhale şartnamesine ek özel şartname"ye, "Yapı Tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve 2.nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak: A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 23/6/1998 Salı günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (c) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla, noter tasdikli suretini), b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, e) (5 Yıl) yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 1998 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, f) Mali durum bildirisi ve belgelerini, g) Yapı araçları taab<>tnamesini, h) Teknik personel taahhütnamesini, ı) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeiein.i, i) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, m) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belgeleri, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (ı) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.) o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin %10'undan daha az olmaması, p) Yer görme belgesinin firma yetkilisi tarafından alınması gerekmektedir.

65 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 65 B - İhaleye katılabilmek için ise ihale şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 29/6/1998 Pazartesi günü saat 14.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. ' Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: a) İç zarf, b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, f) İl Jandarma Komutanlığı adına alınmış ( ,-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'üncü maddesi gereğince isteklilere daha önceden İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir. 9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur /1-1 AG+OG ELEKTRİK TESİS, TEVSİİ VE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TEDAŞ Adana Müessese Müdürlüğünden : 1 - Aşağıda ilçesi, keşif bedeli ve geçici teminatı belirtilen ENH. AG+OG elektrik tesis, tevsi işleri 998 yılı DİE uygulamalı TEDAŞ baz birim fiyatları ile kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleten yaptırılacaktır. İlçesi: Yüreğir+Karaisalı+Kozan+Karataş+T.beyli 98.01Tes09, Yaklaşık İhale Bedeli: TL., Geçici Teminat: TL., Şartname Dos.Bed.: ,- TL. 2 - İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir. Şartname dosyası TEDAŞ Adana Elektrik Dağıtım Müessesesi Dervişler Mah. Yaşar Doğu Cad. No: 253/ADANA adresinde bulunan Hizmet binasmdaki 3. kat özel bürodan bedeli mukabilinde alınacaktır. 3 - İhaleye katılabilmek için katılma belgesi almak zorunludur, ve Son katılma tarihi 29/6/1998 mesai bitimine kadar olup, aynı adreste bulunan zemin kattaki evrak kayıt servisine verilecektir. Katılma belgesi verilen yüklenicilere bildirilecektir. 4 - Katılma belgesi verilmeyen veya olmayan yükleniciler ihaleye kanlamazlar. Katılma belgesi için gerekli belgeler şartname dosyasında belirtilmektedir. 5 - Teklifler katılma belgesi ile en geç 13/7/1998 tarih saat: 11.45'e kadar aynı adreste bulunan evrak kayıt servisine verilecek olup, aynı gün saat 14.00'de huzurda açılacaktır. 6 - Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta ve dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /1-1

66 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR İstanbul İli Pendik İlçesi Belediye Başkanlığından : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda semti, pafta, ada, parseli, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı arsa ihale yoluyla Belediyemiz Encümeni huzurunda 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İhale; Belediyemiz hizmet binasının 5. katında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklif mektupları aşağıda belirtilen tarih ve saatte buraya teslim edilecektir. 1 - İhaleye çıkartılan taşınmaza ilişkin bilgi-belge ve şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz görülüp, incelenebilir. 2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale gününden bir önceki günün mesai bitimine kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihalede, aranacak şartları yerine getirerek geçici teminatlarını yatırıp, ihaleye giriş belgesini alarak ihale saatinde yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. 3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz. 4 - İhale için verilen teklif mektuplarında belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı yazılacaktır. Herhangi bir silinti ve kazıntı olmayacaktır. 5 - İhaleye giripte teminatını yakanlar bir yıl içinde Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar. 6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER : ŞAHISLAR İÇİN : a) İkametgah belgesi, b) Nüfus sureti, c) Geçici teminat makbuzu. KOOPERATİF VE ŞİRKETLER İÇİN : a) İkametgah belgesi. b) Nüfus sureti, c) Geçici teminat makbuzu, d) İmza sirküleri, e) Faaliyet belgesi, f) Yetki belgesi, Belgesi Kurtköy Pafta No 240 EG IVc Ada No 3968 Parsel No 2 Alanı m m2 Belediye Hissesi (2108/2400) İmar Durumu Konut - 10 kat Faks: 1.20 Muhammen Bedel TL.+KDV Geçici Teminatı TL. İhale Günü 2/7/1998 Perşembe Günü. İhale Saati Tekilf Verme Saati NOT : 1 - Satış bedelinin %50'si peşin, geri kalan kısmı 3 ayda, 3 eşit taksitle tahsil edilecektir. 2 - Sözkonusu taşınmazın tapu kaydında izaleyi şuyu şerhi mevcuttur /1-1.

67 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 67 YİBO İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İğdır Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 1 - Aşağıdaki İşler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile İhaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1998 yüında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 3 - İhaleler İğdır İl Daimi Encümeni İhale Komisyonun Odasında yapılacaktır. 4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar İğdır İl Özel İdare Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebüecektir. 5 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'ye "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: A - İhaleye Katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış aşağıda grubu belirtilen en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartiyle noter tasdikli suretini), b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, e) (5 Yıl) yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1998 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi. f) Mali Durum bildirisi ve belgelerini, g) Yapı araçları taahhütnamesini, h) Teknik Personel taahhütnamesini, i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.) o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birini keşif bedelinin %10'undan daha az olmaması, Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şattr.arnesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda İhale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşıılığmda İhaie Komisyonu Başkanlığ'ia vermeleıı gerekmektedir.

68 Sayfa: 68 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. a) İç Zarf, b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifde bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, f) İğdır İl Daimi Encümeni Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 6- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 7 - "Uygun bedel" tebliğinin 3.ncü Maddesi gereğince isteklilere daha önceden ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde ihale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geriye verilecektir. 8 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. S.No: 1,İşin Adı: İğdır Tuzluca İlçesi YİB O İnşaatı, Keşif Bedeli: TL., G.Teminat: TL., Son Mür. Tarihi: 18/6/1998, İhale Saati: 10.00, İhale Tarihi: 23/6/1998, Karne Grubu: (B), 15592/1-1 İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Milli Piyango Yabancı Dil Eğitim Merkezi inşaatı işi Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih Ve Ştyıh Resmi Gazete'de yayınlanan "1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 3 - İşin tahmin edilen bedeli ( ,-) TL.'dır. 4 - İhale 29/6/1998 Pazartesi günü saat 14.00'de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Koıhisyonu Odasında yapüacaktır. 5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapım Proje Dairesi Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilecektir. 6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 23/6/1998 Salı günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),

69 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, e) (5 yıl) yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1998 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, h) Teknik Personel Taahhütnamesini, i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.) o) İsteklinin taahhüt konusu işin keşif bedelinin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 29/6/1998 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: a) İç Zarf, b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ile Ortaklarca İmzalanan Ortaklık Sözleşmesi, f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adına alınmış ( OOO-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir. 9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur., 15775/1-1

70 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: NOHUT SATIN ALINACAKTIR MSB. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satın Alma Komisyon Başkanlığından :. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığınca iaşece desteklenen birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı yiyecek maddesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyonu ihale salonunda ihale edilecektir. Bu işlerle ilgili evsaf, şartname ve ekleri Ankara - İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile komisyonumuzda ücretsiz olarak görülenim-. İsteklilerin 2886 sayılı Kanun ve bu işlerle ilgili şartname ve eklerinin öngördüğü belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar komisyona vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmelerin kabul olunmayacağı ilan olunur. Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Cinsi (Kg.) (TL.) (TL.) Gün ve Saati Nohut /6/ Not: Kg. Nohut'un tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, her birliğin ihtiyacı ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilecektir. İhtiyaç Birliği Miktarı (Ke.) G.Teminatı (TL.) Diyarbakır Kara Birlikleri Diyarbakır Hava Birlikleri Şanlıurfa Kara Birlikleri Mardin Kara Birlikleri Midyat Kara Birlikleri Cizre Kara Birlikleri Silopi Kara Birlikleri Akçay Kara Birlikleri Siirt Kara Birlikleri Hakkari Kara Birlikleri Başkale Kara Birlikleri Diyarbakır Bilge Kışlası Siverek Kara Birlikleri Malatya Kara Birlikleri Van Kara Birlikleri Elazığ Kara Birlikleri Tatvan Kara Birlikleri Erciş Kara Birlikleri Muş Kara Birlikleri Hozat Kara Birlikleri Bingöl Kara Birlikleri TOPLAM NOT : 9/6/i 998 gün ve sayılı Resmi Gazete'nin 228 nci sayfasında yayınlanan ilanımız eksik yayımlandığından düzeltilerek yeniden yayınlanmıştır /1-1

71 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 ARPA ŞEHRİYE SATIN ALINACAKTIR MSB. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satın Alma Komisyon Başkanlığından : ' Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığınca iaşece desteklenen birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı yiyecek maddesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyonu ihale salonunda ihale edilecektir. Bu işlerle ilgili evsaf, şartname ve ekleri Ankara - İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile komisyonumuzda ücretsiz olarak görülebilir. İsteklilerin 2886 sayılı Kanun ve bu işlerle ilgili şartname ve eklerinin öngördüğü belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar komisyona vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmelerin kabul olunmayacağı ilan olunur. Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Cinsi (Kg.) (TL.) (TL.) Gün ve Saati Arpa Şehriye /6/ Not: Kg. Arpa Şehriye'nin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, her birliğin ihtiyacı ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilecektir. İhtivac Birliği Miktarı (Kg.) G.Teminatı (TL.) Diyarbakır Kara Birlikleri Diyarbakır Hava Birlikleri Şanlıurfa Kara Birlikleri Mardin Kara Birlikleri, Midyat Kara Birlikleri Cizre Kara Birlikleri Silopi Kara Birlikleri Akçay Kara Birlikleri Siirt Kara Birlikleri Lice Kara Birlikleri Hakkari Kara Birlikleri Başkale Kara Birlikleri Diyarbakır Bilge Kışlası Siverek Kara Birlikleri Malatya Kara Birlikleri Van Kara Birlikleri Elazığ Kara Birlikleri Tatvan Kara Birlikleri Erciş Kara Birlikleri Muş Kara Birlikleri Tunceli Kara Birlikleri , Hozat Kara Birlikleri Bingöl Kara Birlikleri TOPLAM NOT : 9/6/1998 gün ve sayılı Resmi Gazete'nin 229 ncu sayfasında yayınlanan ilanımız eksik yayımlandığından düzeltilerek yeniden yayınlanmıştır /1-1

72 Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TAHİN HELVASI SATIN ALINACAKTIR MSB. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satın Alma Komisyon Başkanlığından : - Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığınca iaşece desteklenen birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı yiyecek maddesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyonu ihale salonunda ihale edilecektir. Bu işlerle ilgili evsaf, şartname ve ekleri Ankara - İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile komisyonumuzda ücretsiz olarak görülebilir. İsteklilerin 2886 sayılı Kanun ve bu işlerle ilgili şartname ve eklerinin öngördüğü belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar komisyona vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmelerin kabul olunmayacağı ilan olunur. Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Cinsi (Kg.) (TLJ (TL.) Gün ve Saati Tahin Helvası /6/ Not: Kg. Tahin Helvası'nın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, her birliğin ihtiyacı ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilecektir. İhtiyaç Birliği Miktarı (Ke.) G.Teminatı (TL.) Diyarbakır Kara Birlikleri Diyarbakır Hava Birlikleri Şanlıurfa Kara Birlikleri Mardin Kara Birlikleri Midyat Kara Birlikleri Cizre Kara Birlikleri Silopi Kara Birlikleri Akçay Kara Birlikleri Siirt Kara Birlikleri Lice Kara Birlikleri Hakkari Kara Birlikleri Başkale Kara Birlikleri Diyarbakır Bilge Kışlası Siverek Kara Birlikleri Malatya Kara Birlikleri Van Kara Birlikleri Elazığ Kara Birlikleri Tatvan Kara Birlikleri Erciş Kara Birlikleri Muş Kara Birlikleri Tunceli Kara Birlikleri Hozat Kara Birlikleri Bingöl Kara Birlikleri TOPLAM NOT : 9/6/1998 gün ve sayılı Resmi Gazete'nin 232 nci sayfasında yayınlanan ilanımız eksik yayımlandığından düzeltilerek yeniden yayınlanmıştır /1-1

73 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Bolu Valiliğinden : 1 - Bolu Akçakoca Devlet Hastanesi 9. Kısım ikmal inş. işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 3 - İşin tahmin edilen bedeli ( ,-) TL. 'dır. 4 - İhale 30/6/1998 Salı günü saat 14.30'daTl Daimi Encümeni Odasında yapılacaktır. 5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak İl Daimi Encümeni Odasında mesai saatleri içinde görülebilecektir. 6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetm'eliği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliğ hükümlerine Uygun olarak; A - İhaleye Katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 18/6/1998 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (asimi ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannâmesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, e) (5 yıl) yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1998 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi 0 Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, h) Teknik Personel Taahhütnamesini, i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İşyeri görme belgesini, o) İhale Şartnamesinde ve ihale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ye belgeler aranmaz.) p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin %10'undân daha az olmaması, Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 30/6/1998 Salı günü saat 14.30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

74 Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. a) İç zarf, b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, f) Bolu Valiliği adına alınmış ( ,-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir. 9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur /1-1 TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR Sağlık Bakanlığından : 1 - Bakanlığımız Merkez A Blok bodrum katı, Bakan Lojman, Kanalizasyon, çevre düzenleme ile D Blok NoTu dairelerin tadilat ve onanm işi Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 3 - İşin tahmin edilen bedeli ( ) TL.'dir. 4 - İhale 22/6/1998 Pazartesi günü saat 14.00'de Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. Toplantı Odasında yapılacaktır. 5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Yapı İşi. Şb.'de mesai saatleri içinde görülebilecektir. 6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: A - İhaleye katılmaya yeterii olup olmadıklannın tespiti için 15/6/1998 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,

75 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 75 e) (5 yıl) yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1998 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri, f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, h) Teknik Personel Taahhütnamesini, i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.) o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin %10'undan daha az olmaması, Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 15/6/1998 Pazartesi günü saat 18.00'ya kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: a) İç Zarf, b) Ticaret vefacya Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca İmzalanan Ortaklık Sözleşmesi, f) Sağlık Bakanlığı adına alınmış ( ,-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir. 9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur /1-1

76 Sayfa: 76 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: AMENAJMAN ENVANTER ÇALIŞMALARI YAPTIRILACAKTIR Orman Genel Müdürlüğünden : Genel Müdürlüğümüz, Zonguldak ve Bolu Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı aşağıda belirtilen İşletme Müdürlüklerinin Yönetim alanlarına ait ormanlık sahaların, amenajman envanter çalışmaları kapalı teklif usulü ile eksiltme yoluyla taahhütle yaptırılacaktır. 1 - Zonguldak ve Bolu Bölge Müdürlüklerine ait aşağıda ihale no, İşletme müdürlüğü, İşletme Şefliği, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı belirtilen 6 adet iş programı ayrı ayn ihaleye çıkarılmıştır. (x TL.) İhale Bölge İşletme İşletme Yapılan Muh.Bed. Geç.Teminat No Müdürlüğü Müdürlüğü Şefliği Pl.Ad. (TL.) (TL.) 1 Zonguldak Bartın Amasra, Bartın Zonguldak Bartın Ant,Kurucaşile Zonguldak Bartın Günye, Kozcağız, Yenihan Zonguldak Bartın Dumanlı,Kumluca,Sökü,Ardıç Bolu Yığılca Boğabeli,Karagöknar,Karakaş Bolu Yığılca Melendere.Karadere Akçakoca Aktaş.Deredibi, Cumayanı.Altınçay 6 ' Bu fiyatlar (1 Ocaktan) itibaren geçerli olup, bilahare 88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesi gereğince yapılacak zamlar, aynen fiyatlara intikal ettirilecektir. 3 - Bu işlere ait ihale 19 Haziran 1998 günü saat 15.30'da Genel Müdürlüğümüz Gazi tesisleri 7 no'lu binada Orman İdaresi ve Planlama (Amenajman) Dairesi Başkanlığında (Ankara) teşekkül ettirilen Komisyon marifeti ile yapılacaktır. 4 - İhalelere ait şartname, sözleşme ve ekleri, Daire Başkanlığımızdan KDV dahil TL.'ya temin edilebilir. Aynca, Daire Başkanlığımızda ücretsiz incelenebilir. 5 - İhaleye iştirak edeceklerin Yeterlilik Belgesi almak için engeç 8 Haziran 1998 tarihi mesai bitimine kadar İhale ve Teklif Şartnamesinde belirtilen belgelerle Belge Komisyonuna başvurması şarttır. 6 - Yeterlilik belgesi, iştirakçilere ihale gününden 3 mesai günü önce verilecektir. 7 - İsteklilerin tekliflerini engeç 18 Haziran 1998 günü saat 18.00'e kadar Komisyona vermesi şarttır. İlan olunur /1/1-1 AMENAJMAN MÜNFERİT PLANLARI YAPTIRILACAKTIR Genel Müdürlüğümüz, Zonguldak ve Bolu Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı aşağıda belirtilen İşletme Müdürlüklerinin Yönetim alanlarına ait ormanlık sahaların, amenajman münferit planları kapalı teklif usulü ile eksiltme yoluyla taahhütle yaptırılacaktır. 1 - Zonguldak ve Bolu Bölge Müdürlüklerine ait aşağıda ihale no, İşletme müdürlüğü, İşletme Şefliği, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı belirtilen 4 adet iş programı ayrı ayn ihaleye çıkanlmıştır. ihale No Bölge Müdürlüğü Zonguldak Bolu Bolu Bolu İşletme Müdürlüğü Dirgine Bolu Bolu Bolu İşletme Şefliği Karadere Çakmaklar, Elmalık Çaydurt Demirciler, Çele Yapılan Pl.Ad Muh.Bed. ÍJL) (x TL.) Geç.Teminat Bu fiyatlar (1 Ocaktan) itibaren geçerli olup, bilahare 88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesi gereğince yapılacak zamlar, aynen fiyatlara intikal ettirilecektir. 3 - Bu işlere ait ihale 19 Haziran 1998 günü saat 14.00'da Genel Müdürlüğümüz Gazi tesisleri 7 no'lu binada Orman İdaresi ve Planlama (Amenajman) Dairesi Başkanlığında (Ankara) teşekkül ettirilen Komisyon marifeti ile yapılacaktır. 4 - İhalelere ait şartname, sözleşme ve ekleri, Daire Başkanlığımızdan KDV dahil ,- TL.'ya temin edilebilir. Ayrıca, Daire Başkanlığımızda ücretsiz incelenebilir. 5 - İhaleye iştirak edeceklerin Yeterlilik Belgesi almak için engeç 8 Haziran 1998 tarihi mesai bitimine kadar İhale ve Teklif Şartnamesinde belirtilen belgelerle Belge Komisyonuna başvurması şarttır. 6 - Yeterlilik belgesi, iştirakçilere ihale gününden 3 mesai günü önce verilecektir. 7 - İsteklilerin tekliflerini engeç 18 Haziran 1998 günü saat 18.00'e kadar Komisyona vermesi şarttır. İlan olunur /2/1-1

77 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 77 GÖLET VE SULAMASI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü 112. Şube Müdürlüğünden : KIRKLARELİ 1 - DSİ XI. Bölge-112. Şube Müdürlüğü Kırklareli Sınırları içinde yer alan "Kırklareli- Lüleburgaz Ahmetbey Göleti ve Sulaması" (SE) İnşaat İşi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ve Taşeron birim fiyatların herbiri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Bu işin ihalesinde,. 17/3/1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 2 - İşin tahmin edilen bedeli TL. ve geçici teminat miktarı TL.'dir. Geçici ve kesin teminat mektupları "limit içi" olacaktır. 3 - İş genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır m3 beton, m3 kazı, m kaplamalı kanal, m3 gölet gövde dolgu malzemesi, - Kanallar üzerinde muhtelif cins ve miktarda sanat yapılan. 4-İhale 30/6/1998 günü saat 14.00'de DSİ XI. Bölge-112. Şube Müdürlüğü-Kırklareli'de toplanacak Emanet Komisyonunca yapılacaktır. 5 -İhale dosyası, 10/6/1998 taihinden itibaren DSİ XI. Bölge 112. Şube Müdürlüğü-Kırklareli'de bedelsiz olarak görülebüir. 6 - İsteklilerin, ihaleye katüabümek için 22/6/1998 günü saat 17.30'a kadar DSİ XI. Bölge-112. Şube Müdürlüğü-Kırklareli'ye bir dilekçe ile başvurmalan ve bu dilekçeye başvuru evrakını imzalayanlann noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir Müteahhitlik Karnesi: a) Müteahhitlik karnesinin (C) grubundan ,- TL. olması şarttır. b) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karnesinin (C) grubundan TL. olması şarttır. c) Yapılacak başvurularda, yukandaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir suretinin eklenerek, karne aslının başvuru sırasında DSİ XI. Bölge Şube Müdüriüğü-Kırklareli'deki yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvru evrakına kaydettirilmesi şarttır. d) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortaklannda müteahhitlik karnelerinin bir suretinin eklenerek, karne asıllannın başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır Mali durum bildirimi: a) İsteklinin, bu iş için asgari TL.'lık kullanılmamış nakit kredisi ile asgari TL.Tık kullanılmamış teminat kredisine sahip olması şarttır. b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, pilot firmanın asgari miktardaki kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisine sahip bulunması şarttır Halen taahhüdündeki işler bildirimi, 6.4. Firmanın faaliyet süresi belgesi, 6.5. Yapmış olduğu işler ile devam eden işler bildirimi, 6.3, 6.4, 6.5 paragraflannda belirtilen bil^rrimlere ait kanıtlayıcı belgelerin noter tasdikli suretleri başvuru dosyasına konacak, aynca bu belgelerin asülan başvuru sırasında İdaredeki yetkiliye ibraz edilecektir.

78 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Devir edilen, tasfiye edilen veya feshedilen işler bildirimi, 6.7. Teknik Personel bildirimi, İstekli, en az 5 yıl deneyimli 1 İnşaat mühendisi, 1 inşaat formeni, 1 topograf bu işte çalıştıracağına dair ömeğe uygun düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir Yapı araçları bildirimi: İstekli bu iş için gerekli olan ve aşağıda yazılı makina ve teçhizatı iş programına uygun düzenlenmiş taahhütoameyi başvuru evrakına ekleyecektir. Sıra No Ekipmanın Cinsi Kapasitesi Adedi 1 Baraj tipi titreşimli silindir Baraj tipi 1 2 Yükleyici 1,5 Yd3 1 ' 3 Dozer D 8 veya muadili 1 4 Kamyon Min. 10 Tonluk 5 5 Betoniyer 250Dm3 1 6 Vibratör 50cm.lik 1 7 Su tankı 6 Tonluk 2 8 Traktör İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, Son beş yıla ( ) ait vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınan belge, sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı durumda olmadığına dair bildirim, Ortak girişim halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 7 - Başvuru ile ilgili bilgi ve'forn.iar DSİ XI.Bölge-112.Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. 8 - Kriter puanlan, alt sınır puanı ve benzer işler. a) İhaleye katılmak üzere başvuran isteklilere yukarıda 1. maddede sözü edilen Tebliğ'in 3. macmcst : yarı m. a değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanları uygulanacaktır. - İnşaatın süresinde bitirilme durumu 40 puan - İş deneyimi 60 puan - Teknik Personel 0 puan - Ekipman 0 puan b) Alt sınır puanı 75 (Yetmişbeş) alınacaktır. c) Baraj, gölet, içmesuyu, sulama, taşkından koruma ve kanalizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 9 - İhaleye katılacak isteklilerin, tekliflerini 30/6/1998 günü saat 14.00'e kadar DSİ XI. Bölge Şube Müdürlüğü -Kırklarelindeki Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır Telgraf, Teleks ve Telefaksla yapılacak başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur /1-1

79 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Kurumumuz ihtiyacı olarak orman depolarından maden direği nakliye işi yaptırılacaktır. ORMAN DEPOLARINDAN KURUMUMUZA MADEN DİREĞİ NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından : 2 - Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. İşin cinsi: 69 Orman İşletmesinden m3 Maden Direği nakliye işi, Tarihi: 6/7/1998, Saat: 14.00, Şartname Ücreti: TL. 3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat, Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 5. maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflanna koymalan gereklidir. 5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Komisyonu Huzurunda açılacaktır. 6 - Postada vaki gecikmeler telgraf, telex ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz İşletmeler Dairesi Başkanlığından, Ankara'da TTK. Ankara misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19.Sok: No: 22 Bahçelievler/Ankara ücreti mukabili temin edilebilir. 8 - Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir /2-1 BAKIM ONARIM İNŞAAT - TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TEAŞ Türkiye Üretim - İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Şebeke Tesis 6. Grup Müdürlüğünden : _ SAMSUN 1 - Şebeke tesis 6. Grup Müdürlüğü Kutlukent - Samsun İdare ve Sosyal Tesisler binaları, bakım onarım inşaat - tesisat işleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı birim fiyatlan ile hazırlanan ve aşağıda belirlenen keşif tutan üzerinden, kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Keşif Bedeli TL. Şartname Dosya Bedeli: TL. (KDV hariçtir. Müteahhidin Karnesi en az (c) grubu olacaktır. 2 - İhaleye katılabilmek için iştirak belgesi aranacaktır. İştiTak belgesi almak isteyenler en son 29/6/1998 tarihinde saat 12.00'ye kadar aşağıdaki adrese şartnamede belirtilen belgelerle yazılı olarak müracaat edeceklerdir. İhaleye katılma belgesi 2/7/1998 tarihinden itibaren verilecektir. 3 - İhaleye katılmak için "İhale Dosyası" almak mecburidir. Şartnameler TEAŞ Şebeke Tesis 6. Grup Müdürlüğü Kutlukent - Samsun adresinden bedeli mukabili alınabilir. Şartnameler yukandaki adreste görülebilir. 4 - Teklifler 7/7/1998 tarihinde, saat 12.00'ye kadar aynı adresteki, gelen evrak servisine verilmelidir. Teklifler aynı gün, saat 14.00'te yukandaki adreste ihale komisyonunda açılacaktır. 5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen Veya tamamen vermekte, serbesttir /2-1

80 Sayfa: 80 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TRAFO MERKEZLERİ İÇ MONTAJLARI YAPTIRILACAKTIR Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 1 - Aşağıda dosya nosu, adı, ihale keşif bedeli ve geçici teminatı yazılan 8 adet İşletme Müdürlüğünün hizmet alanında bulunan Trafo Merkezlerinin iç montaj işleri 4 bölge olarak kapalı teklif alma usulüyle ihaleye çıkartılacaktır. Dosya Keşif Bedeli Geçici Teminat Şartname Bedeli No İsin Adı (TL.) (TL.) (TL.) 1998/92 Avcılar G.O.Paşa /93 Kumburgaz /94 Bayrampaşa, Güngören /95 Beyazıt - Beyoğlu - Çağlayan İşin süresi 150 takvim günüdür. 3 - Yukarıda belirtilen trafo merkezlerinin iç montaj işleri 1998 yılı TEDAŞ DİE uygulamalı Birim Fiyatlarına göre belirlenmiştir. 4 - İhaleye katılmak için yeterlilik belgesi aranacaktır. Yeterlilik belgesi almak isteyenler en son 22/6/1998 günü saat 16.00'ya kadar aşağıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat edeceklerdir. 5 - Yeterlilik Belgesi 26/6/1998 günü saat 15.00'den sonra verilecektir. 6 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Caddesi No: 79/A 3.Kat Oda No: 304 Taksim/İstanbul adresinden temin edilebilir. Tel : / Bir yüklenici sözkonusu ihalede sadece bir grup ihale alabilecektir. 8-4 bölgede ihaleye iştirak edecek firmalar dosya numaralan yazılmak suretiyle en yüksek bölgenin teminatını vereceklerdir. 9 - Teklifler en geç 1/7/1998 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste l.kat 102 Nolu odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-1. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE YAZILIMLARI, İNTERNET ERİŞİMİ VE KONFİGÜRASYONU SATIN ALINACAKTIR İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 1 - Üniversitemiz Araştırma Fonu Yönetim Kurulunca desteklenen proje için gerekli olan ve aşağıda yazılı İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve İnternet Bağlantısı 3.Aşama (Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımlan, İnternet Erişimi ve Konfigürasyonu) Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29/A. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile alınacaktır. 2 - İhale ile ilgili şartname İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği, Horhor Cad. Kavalalı Sok. No: 5/4 Fatih (İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi Binasında) adresinde ücretsiz olarak görülebilir. 3 - Fonlar İhale Yönetmeliğinde belirtilen şekilde geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 4 - İhale Kapalı Teklif Usulü ile taliplerin teklifleri komisyon huzurunda açılması suretiyle yapılacaktır. 5 - İhale tahmini bedeli aşağıda belirtilmiştir. ' v 6 - İhale İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliğinde, Horhor Cad. Kavalalı Sok. No: 5/4 Fatih (İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film 'Merkezi Binasında) 24/6/1998 tarihinde saat 10.30'da yapılacaktır. 7 - Teklifler engeç 24/6/1998 günü ihale saatine kadar Araştırma Fonu Satın Alma Komsiyonu Başkanhğı'na verilecektir. (Teklifler, Horhor Cad. Kavalalı Sok. No: 5/4 Fatih adresindeki İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği'ne verilecektir.)

81 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: İsteklilerden aranacak belgeler : a) 1998 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, b) İkametgah belgesi, c) Tebligat için adres belgesi, d) Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi, e) İdari ve teknik şartnameyi okuyup kabul ettiklerini belirten ve istenilen aletleri aynı şartlarda vereceğini beyan eden taahhütname, f) Teklif edilen cihazların en az 1 (bir) yıl ücretsiz bakım, 5 (beş) yıl parça garantisi vermeleri, g) Kapalı Teklif Usulüne göre yapılacak olan ihalede teklifler, ihale zarfı iç içe olarak dış zarfta istenilen belgeler, iç zarfta ise pullu, imzalı ve kaşeli ilk teklif mektupları olacaktır. 9 - Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İLAN OLUNAN S.No : 1, İşin Adı : İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve Internet Bağlantısı 3.Aşama (Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları, Internet Erişimi ve Konfigürasyonu), Birim Fiyatı: TL., Adedi : 1, Toplam Bedeli : TL., Geçici Teminat : TL., Tarih : 24/6/1998, Saat: /2-1 7 KALEM HURDA MALZEME SATILACAKTIR TEDAŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 - Müessesemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı olan hurda malzemeler satılacaktır. S.No Malzemenin Cinsi Miktarı 1 Hurda Demir Kg. 2 Hurda Bakır Kg. 3 Hurda Aliminyum (Çelikli) Kg. 4 Hurda Aliminyum (Çeliksiz) Kg. 5 Hurda Akım (OG) Trafosu 1 Adet 6 Hurda Kesici 2 Adet 7 Hurda Ayırıcı 19 Adet 2 - Bu işin geçici teminatı TL.dir. 3 - İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden KDV dahil TL.'ye alınabilir. (Şartname bedeli Etibank 3690 nolu hesabımıza veya Müessesemiz Muhasebe veznesine yatırılarak makbuz karşılığı temin edilebilir. Telefax : ) 4 - Teklif mektupları 25/6/1998 günü saat 12.00'ye kadar TEDAŞ Ordu Elk. Dağıtım Müessesesi Akyazı Mah. Sahil Cad. No: 35 adresindeki 2. kat Muhaberat Servisine verilecektir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 5 - Teklifler aynı gün saat 14.00'de Komisyonumuzca açılacaktır. 6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen yapıp dilediğine vermekte serbesttir /2-1 (1 KALEM) THOMOSSEN MARKA KOMPRESÖR YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya Kompleksinden : 1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan Etilen Fabrikası ihtiyacı 98/B dosya no'lu (1 kalem) THOMOSSEN Marka Kompresör Yedeği kapalı zarf usulüyle yurtdışından satın alınacaktır. 2 - Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankara, İstanbul, İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir. 3 - Teklifler Şartnamesine uygun olarak en geç 1/7/1998 tarih saat 12.00'ye,kadar Aliağa Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün huzurda açılacaktır. 4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hizmetleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir /2-2

82 Sayfa: 82 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: ' PENDİK İLA DİLİSKELESİ GAR, İSTASYON VE DURAKLARININ 1998 YILINDA (1 YIL SÜRE İLE) TEMİZLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 1 - Bölgemize bağlı Pendik ila Diliskelesi Gar, İstasyon ve Duraklarının 1998 yılı (1 yıl süre ile) temizlettirilmesi işi kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. 2 - Eksiltme 3/7/1998 tarih saat 15.30'da H.Paşa'daki l.bölge Müdürlüğü binasında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 3 - Geçici teminat teklif edilen 1 yıllık toplam bedelin % 3'ü olup, şartnameler H.Paşa ve Sirkeci veznelerimizde KDV. dahil TL. bedelle temin edilebilinir. 4 - İhaleye iştirak edecek firmalara yeterlik belgesi verilecektir. Yeterlik belgesi almak için istenen belgeleri içeren kapalı zarfların en son müracaat tarihi olan 25/6/1998 tarih saat 16.30'a kadar Bölgemiz H.Paşa Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. a) Sermayesi en az : TL. olacaktır. b) Daimi eleman durumu : 16 işçi çalıştırıldığına dair belge. c) İhale tarihinden geriye doğru 3 yıl içinde, süresi 1 yıl ve bir tek iş olmak kaydıyla TL.ık temizlik işini bitirdiğine dair belge. N d) TSE'den alınmış hizmet yeterlik belgesi. (İhale yılının vizesini taşıması gerekir.) (İstenen belgelere örnek olarak dört belge bildirilmiştir.) e) Şartnamede belirtilen diğer belgeler. 5 - Yeterlik belgesi almaya hak kazanan firmalara yeterlik belgesi 1/7/1998 tarihinde verilecektir. 6 - Tekliflerin 3/7/1998 günü saat 12.00'ye kadar geçici temitanının yatmış olup ve tekliflerin Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 7 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi değildir /2-2 KIZILTOPRAK İLA YUNUS GAR, İSTASYON VE DURAKLARININ 1998 YILINDA (1 YIL SÜRE İLE) TEMİZLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1 - Bölgemize bağlı Kızıltoprak ila Yunus Gar, İstasyon ve Duraklarının 1998 yılı (1 yıl süre ile) temizlettirilmesi işi kapalı zarf yöntemi ile eksütmeye konulmuştur. 2 - Eksiltme 3/7/1998 tarih saat 14:30'da H.Paşa'daki l.bölge Müdürlüğü binasında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 3 - Geçici teminat teklif edilen 1 yıllık toplam bedelin % 3'ü olup, şartnameler H.Paşa ve Sirkeci,veznelerimizde KDV. dahil 3.000,000 - TL. bedelle temin edilebilinir. 4 - İhaleye iştirak edecek firmalara yeterlik belgesi verilecektir. Yeterlik belgesi almak için istenen belgeleri içeren kapalı zarfların en son müracaat tarihi olan 25/6/1998 tarih saat 16.30'a kadar Bölgemiz H.Paşa Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. a). Sermayesi en az : TL. olacaktır. b) Daimi eleman durumu : 16 işçi çalıştırdığına dair belge. c) İhale tarihinden geriye doğru 3 yıl içinde, süresi 1 yıl ve bir tek iş olmak kaydıyla TL.ık temizlik işini bitirdiğine dair belge. d) TSE'den alınmış hizmet yeterlik belgesi. (İhale yılının vizesini taşıması gerekir.) (İstenen belgelere örnek olarak dört belge bildirilmiştir.) e) Şartnamede belirtilen diğer belgeler. 5 - Yeterlik belgesi almaya hak kazanan firmalara yeterlik belgesi 1/7/1998 tarihinde verilecektir. 6 - Tekliflerin 3/7/1998 günü saat 12.00'ye kadar geçici temitanının yatmış olup ve tekliflerin Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 7 - TCDD 2886 saydı Kanuna tabi değildir /2-2

83 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 83 DİŞ CİHAZ VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 1 - Derneğimizce, aşağıda belirtilen Diş Cihaz ve Malzemeleri kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. SATIN ALINACAK MALZEMER : -r Diş Röntgen Cihazı - Diş Röntgen Film Banyo Cihazı - Fotöy - Ünit - Davye Takımı - Elevatörler - Kuru Hava Sterilizatörü - Ayna Sond - Presel - Fulvar Muhtelif - Malzeme (Pansuman) arabası - Çelik Küvet - Işın Cihazı - Amalgamator - Hekim Taburesi 2 - Firmaler teklif ettikleri fiyatın en az % 3'ü nisbetindeki geçici teminatı da vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve "Nushetiye Cad. Deryadil Sok. No: 1 Beşiktaş/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Müdürlüğünden TL. mukabilinde temin edilebilir. 4 - Şartname alındı makbuzu ile birlikte verilecektir. 5 - İhaleye ait tekliflerin 22 Haziran 1998 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müd. ne verilmiş olması gerekmektedir. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler dikkate alınmaz. 6 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 7 - Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkte alınmaz. 8 - Telgraf ve Faksla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 9 - Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir /2-2

84 Sayfa; 84 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR Türk Telekom Meslek Geliştirme Başmüdürlüğünden : 1 - Başmüdürlüğümüz ve çevresindeki ünite personelinin bir yıl süre ile belirlenen güzergahlardan sabahlan hizmet binalarına getirilmesi, akşamlan ikamet ettikleri semtlere götürülmesi için 43 kişilik 2 adet, 23 kişilik 7 adet, 18 kişilik 10 adet olmak üzere toplam 19 adet araç kapalı yazılı teklif mektubu usulü ile kiralanacaktır. 2 - İhale 22/6/1998 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak olup, ihaleye iştirak edecek firmalar konuya ilişkin teklif mektuplannı en geç aynı tarih ve saat 10.00'a kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir. 3 - Teklif edilecek yıllık bedelin %3'ü oranında geçici teminat yatınlması zorunludur. 4 - Konuya ilişkin idari ve teknik şartnameler, Başmüdürlüğümüzden bedeli mukabilinde temin edilebilir. 5 - Başmüdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ertelemekte serbesttir. 6 - Gerekli bilgi ve nolu telefonlardan alınabilir /2-2 KARNE FİŞİ BASTIRILACAKTIR Boğaziçj Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : adet karne fişi (continouse form) kapalı teklif alma usulü ile bastınlacaktrr. Keşif Bedeli : TL., Geçici Teminatı: TL., Şartname Bedeli: TL. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Kat: 3 Oda No: 304 Tel: /561 Taksim/İstanbul adresinden alınabilir. 3 - Teklifler en geç 19/6/1998 günü saat 10.00'akadar aynı adreste l.kat 102Nolu Odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /1/2-2 ELEKTRİK FATURASI BASTIRILACAKTIR adet (22 Cm x 8 ebadında iki aylık) elektrik faturası (Continouse form) ve adet (32 Cm x 11 ebadında aylık) sanayi elektrik faturası (continouse form) arka yüzüne ilan alınmak suretiyle kapalı teklif alma usulü ile bastırılacaktır. Keşif Bedeli: TL., Geçici Teminatı: TL., Şartname Bedeli: TL. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Kat: 3 Oda No: 304 Tel; /561 Taksim/İstanbul adresinden alınabilir. 3 - Teklifler en geç 19/6/1998 günü saat 'a kadar aynı adreste 1.Kat 102 Nolu Odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2/2-2

85 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 85 GİYÎM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Devlet Hava Meydanları İsletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden : 1 - Genel Müdürlüğümüz Merkez, Hava Limanı/Meydanlarda ve SSY İstasyonlarında görevli personel için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı işler kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 - İhale DHMİ Genel Müdürlüğü binası içinde bulunan Satınalma komisyonunda 22 Temmuz 1998 günü saat 11.00'de yapılacaktır. Teklifler; idari şartnamede belirtildiği şekilde hazırlanarak ihale saatinden bir saat öncesine kadar Malzeme Dairesi Başkanlığı İç Tedarik Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla veya faksla yapılacak başvurular kabul edilmez. 3 - Söz konusu işe ait İdari ve Teknik Şartname Genel Müdürlüğümüz Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesinden, Atatürk Hava Limanı Başmüdürlüğü ile Adnan Menderes Hava Limanı Başmüdürlük'lerinden (KDV. dâhil) TL. bedelle temin edilebilir. 4 - Geçici teminatın nakit veya Devlet Tahvili olarak verilmesi halinde Genel Müdürlüğümüz Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılıp, karşılığında makbuz alınacaktır. Banka teminat mektubu olması halinde limit dahili ve süresiz olacaktır. 5 - İhaleye katılacak firmaların yeterlik belgesi almak üzere (yalnız kravat ve fular ihalesine katılacaklar hariç) istenilen belgelerle birlikte 25 Haziran 1998 günü mesai bitimine (17.30'a) kadar Genel Müdürülğümüze müracaat etmeleri şarttır. Müracaatta Genel evrak kayıt tarihi geçerli olup, telgrafla veya faksla yapüacak başvurular kabul edilmez. 6 - Yeterlik için müracaat edecek firmalar dilekçelerinde hangi giyim eşyasının ihalesine katılacağını ve atölye adreslerini müracaat dilekçelerinde açık olarak belirteceklerdir. 7 - İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kısmınada teklif verebilirler. 8 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbest olup, nedenlerini açıklamak mecburiyetinde değildir. Muhammen Bedel Geçici Birim F. Toplam F. Teminat Erkek Personel Miktarı (TL.) (TL.) (% 10) (TL.) a) Lacivert Ceket/Gri Pantolon 1521 Tk b) Lacivert Takım Elbise 696 Tk c) Kahverengi Takım Elbise (Bekçi) 85 Tk d) Gri Takım Elbise (Hizmetli) 392 Tk e) Kaban 753 Ad f) Pardösü 1788 Ad g) Ayakkabı 3139 Çft h) Gömlek 5388 Ad i) Kravat ' 3584 Ad ı) Kışlık Gömlek (Özel Güv. Prs.) 890 Ad j) Yazlık Gömlek (Özel Güv.Prs.) 890 Ad k) Kışlık Pantolon (Özel Güv. Prs.) 445 Ad ) Yazlık Pantolon (Özel Güv. Prs.) 890 Ad m) Bot 1164 Çft

86 Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Muhammen Bedel Geçici Bayan Personel Birim F. Toplam F. Teminat 1. Erkek Personel Miktarı (TL.) (TL.) (% 10) (TL.) a) Tayyör 585 Tk b) Pardösü 361 Ad c) Kaban 16 Ad d) Ayakkabı 585 Çft e) Bot 21 Çft f) BÎuz 1170 Ad g) Fular 585 Ad DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya Yolu Etiler/ANKARA Fax : (312) Tel: (312) /2-2 PİSTON İHALE EDİLECEKTİR TCDD İşletmesi Gene) Müdürlüğü Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Baskanlığından : Kuruluşumuz ihtiyacı olan 1080 Adet Piston için İç-Dış piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle ihaleye çıkılmıştır. 1 - Teklifin en geç 10/7/1998 Cuma günü saat 14.00'e kadar Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 - Şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinde, İstanbul'da Sirkeci veznesinden (KDV. dahil) TL. bedelle temin edilebilir. 3 - Teklifle birlikte teklif edilen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat verilecektir. 4 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 5 - Bankalarca verilecek geçici ve kesin teminat mektuplarında yer alacak hususlar şartname ekindeki örneklerde gösterilmiştir. Bu eklerde gösterilen bilgileri taşımayan teminat mektupları kabul edilmeyecektir /2-2 HAVA KOMPRESÖRÜ İHALE EDİLECEKTİR Kuruluşumuz ihtiyacı olan 20 Adet Hava Kompresörü (Komple) için İç-Dış piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle ihaleye çıkılmıştır. 1 - Teklifin en geç 13/7/1998 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 - Şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden, İstanbul'da Sirkeci veznesinden (KDV. dahil) TL. bedelle temin edilebilir. 3 - Teklifle birlikte teklif edilen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat verilecektir. 4 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 5 - Bankalarca verilecek geçici ve kesin teminat mektuplarında yer alacak hususlar şartname ekindeki örneklerde gösterilmiştir. Bu eklerde gösterilen bilgileri taşımayan teminat mektupları kabul edilmeyecektir / TON REÇİNE BAĞLİ YÜKSEK FIRIN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURU SATIN ALINACAKTIR İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : - Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adresten alınabilir. 1 - İSDEMİR A. Ş. Genel Müdürlüğü İskenderun Tedarik İkmal Müdürlüğünden. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 9/7/1998 Sah günü saat 14.00'e kadat İSDEMİR A. Ş. Genel Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur /2-2

87 67 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATÎN ALINACAKTIR TED AŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 - Müessesemizce ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarları belirtilen 67 kalem elektrik malzemesi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. G. s. Malzeme Geçici Teminat Dosya Bedeli No No Kodu Malzemenin Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) I Kv Gazlı Kes.Kur.Motoru 220 VAC 16 Adet Kv Gazlı Kes.Kur.Motoru 110 VDC 6 Adet Kv Temsan Marka Yağ.Kes.Kur.Motoru 220 VAC 5 Adet Kv AEG-ETİ Marka Yağ.Kes.Kur.Motoru 220 VAC 6 Adet /24 VDC Kesintisiz Güç Kaynağı 6.5 Ah. 15 Adet Kv 15-30/5 Akım Trafosu 30 VA 12 Adet Kv 25-50/5 Akım Trafosu 30 VA 9, Adet Kv /5-5 Ölçü Koruma A.Trf. 30 VA 12 Adet Kv /5-5 Ölçü Koruma A.Trf.30 VA 6 Adet Kv Temsan Marka Yağ.Kes.Kapama Bobini 24VDC 4 Adet Kv AEG-ETİ Marka Yağ.Kes.Kaplama Bobini 60 valt 24 VDC 8 Adet x V-25KA A.Termik Manyetik Şalter 5 Adet x500-10O0-400V-25KA A.Termik Manyetik Şalter 3 Adet II A 00 Boy NH Sigorta Buşonu Adet A 1 Boy NH Sigorta Buşonu 500 Adet A 1 Boy NH Sigorta Buşonu Adet A 1 Boy NH Sigorta Buşonu 500 Adet A Kofre Sigorta Gövdesi İle 900 Adet A Kofre Sigorta Gövdesi İle 200 Adet A Kofre Kapağı 800 Adet A Kofre Buşonu Adet A Kofre Buşonu 500 Adet OG Sig.61.1 Cm 36V.Kv.2Amp.(Mekanik Göstergeli) 200 Adet

88 G. S. Malzeme No No Kodu Malzemenin Cinsi Kv 6A 61 Cm OG Sig.Buş. (Mekanik Göstergeli) Kv 10A 61 Cm OG Sig.Buş.(Mekanik Göstergeli) Kv 16A 61 Cm OG Sig.Buş.(Mekanik Göstergeli) Topraklama Şeridi 3x35x mm (10 Mt.)lik Rosse İletken N-80 İzalatöf VHD-35 İzalatör VKS-35 İzalatör K-I Zincir İzalatör K-l Tek Gergi Takımı K-2 Tek Gergi Takımı mm Sıkı Bağ Teli mm Sıkı Bağ Teli mm Sıkı Bağ Teli Topraklama Levhası Lente Teli ve Takımı mm Ek Masonu mm Ek Masonu D-80 Deve Boynu D-95 Deve Boynu TKB-A 40/25 Aliminyum Bakır Klemens TKB-A 70/B50 Aliminyum Bakır Klemens TKB-A 120/B-70 Aliminyum Bakır Klemens TKP-A 120/A-120 Aliminyum Bakır Klemens 22 ' TKP-A 240/Ä-240 Aliminyum Klemens 23 T.Klemens 477/İletken İçin 24 T.Klemens 477/ 3/6 İletken İçin Geçici Teminat Dosya Bedeli Miktarı (TL.) (TL.) 300 Adet 400 Adet 660 Adet 100 Adet Kg Adet 500 Adet 500 Adet 750 Adet 250 Tk Tk. 200 Kg. 200 Kg. 200 Kg. 300 Adet 500 Kg. 600 Adet 500 Adet Adet 500 Adet 500 Adet 500 Adet 200 Adet 500 Adet 250 Adet 50 Adet 50 Adet

89 G. No IV. S. No Malzeme Kodu Malzemenin Cinsi Miktarı " mm2 Bakıı Kablo Pabucu 250 Adet x4 mm2 NVV Antigron Kablo 300 Metre W Civa Buharlı Ampul Adet W Balast 400 Adet VV Civa Buharlı Ampul Adet W Balast 500 Adet W Ampul (2x11 W Armatür İçin) Adet ,5A Kondaktör 600 Adet Fotosel Role 600 Adet W Armatür Camı Yeni Tip 100 Adet W Armatür Camı Kazan Kafa 100 Adet W Armatür Camı Yeni Tip 100 Adet W Armatür Camı Köy Tipi 200 Adet W Armatür Camı Yeni Tip 500 Adet W Armatür Camı Eski Tip 500 Adet W Armatür Camı Yeni Tip Kare 350 Adet W Armatür Camı Eski Tip 350 Adet Geçici Teminat Dosya Bedeli (TL.) (TL.) İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden bedeli mukabil alınabilir. (Şartname bedeli Etibank 3690 Nolu hesabımıza veya Müessesemiz Muhasebe veznesine yatırılarak makbuz karşdığı temin edilebilir. (Telefax: ) 3 - Teklif mektupları 16/6/1998 günü saat 12.00'ye kadar TEDAŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesi Akyazı Mah. Sahil Cad. No: 35 adresindeki 2. kat Muhaberat Servisine verilecektir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 4 - Satın Alınacak malzemeler için TSE Standartları ve TEDAŞ Teknik Şartnamesine uygunluk aranacağı gibi malzemelerin ISO-9000 serisi kalite sistem belgesine haiz olması şartı aynca aranacaktır. Aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5 - Teklifler 16/6/1998 günü saat 14.00'de Komisyonumuzca açılacaktır. 6 - Kurumumuz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen yapıp dilediğine vermekte serbesttir /2-2

90 Sayfa: 90 RESMÎ GAZETE 11 Haziran Sayı: Çeşitli İlânlar TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünden : 5 Haziran 1998 tarihinde yürürlüğe giren Ürün Fiyatları - KDV hariç, TL/Ton olarak aşağıda verilmiştir. İzmit İzmir Kırıkkale Batman Ürünler Rafinerisi Rafinerisi Rafinerisi Rafinerisi Kurşunsuz Benzin 179,703, ,664, ,703, ,239,583 Süper Benzin 188,179, ,139, ,179, ,834,876 Normal Benzin 179,147, ,070, ,147, ,659,703 FuelOil- 6 23,507,597 23,564,819 23,507,597 22,236, /1-1 Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I No.lu Marmara Petrol Bölgesinde İstanbul İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/2716 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin müddeti şirkete aynı ruhsat sahası üzerinde ARİ/TPO/ hak sıra numaralı işletme ruhsatnamesinin verilmesi neticesinde Petrol Kanunu'nun 63/2. maddesi gereğince 30/5/1998 tarihinde sona ermiştir sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49. maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğünün 69. maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur /1-1 Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünden : İHALELERE KATILMAKTAN MEN CEZASI KARARI Halen Ankara Ticaret Odasına 30/12/1996 tarih ve /52/1806 sicil numarasıyla kayıtlı, Ahievran Caddesi 71 Ostim/Ankara adresinde "Özgenç Sağlık Araç ve Gereç Tekstil İnşaat Turizm ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi" adıyla faaliyet gösteren firmaya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84'üncü maddesi ile Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği uyarınca "Bir Yıl Müddetle Devlet İhalelerinden Men Cezası" verilmiştir. Duyurulur /1-1 Etimesgut Belediye Başkanlığı Harita - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden : Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullere ait nolu kesin parselasyon planı 11/6/1998 tarhinde Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur. Şeker Mahallesi Susuz Tapulama 1387, 1390, 1391, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1436, 1437, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1526, 1543, 1546, 1547, 2333, 2334, 2403, 2411, 2434, 2440, 2443, 2457, 2467, 2496, 2532, 2533, 2534, 2535, 2560, 2563, 2574, 2575, 2576, 2577, 2591, 2633, 2686, 2771, 2813 ve 2814 nolu parsellerle ile imann ada 1 nolu parsel, ada 1 nolu parsel, ada 1 ve 2 nolu parseller, ada 1 nolu parsel, ada 1 ve 2 nolu parseller ada 1 ve 2 nolu parseller ile yol üzerinde /1-1 Vakıflar Genel Müdürlüğünden : Vakfın Adı: Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı (MAR-SEV) Vakfedenler : Nimet Belen, Dilşad Cebeci, Fatma Şanda Çalı, Nursel Erdoğan, Ahmet Nevzat Gürmen, Fatoş Hande Harmancı, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş, Sibel Kalaça, Sevgi Küllü, Özlem Sankaya, Savaş Uçar, Ahmet Süha Yalçın, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolu Eğitimini Destekleme Derneği, Vakfın İkametgahı: İstanbul

91 11 Haziran Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 91 Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Üsküdar Asliye l.hukuk Hakimliğinen 27/2/1998 gün, E: 1997/514, K: 1998/169 sayılı karan, Vakfın Amacı: Türkiye'de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile eğitim ve diğer sosyal hizmetleri etkin bir biçimde sunabilmek için mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve hizmetiçi eğitim yapan her düzeyde eğitim kurumlan açmak, işletmek, seminerler, kurslar düzenlemek ve bu araçla eğiticiler bulup çalıştırmaktır. Vakfın Mal Varlığı: TL. Nakit, Vakfın Organlan : Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Müdürlüğü, Denetim Kurulu, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki Tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur /1-1 Vakfın Adı: Taşova Eğitim ve Sosyal Kalkındırma Vakfı Vakfedenler : Özkan Ağış, Halil Yılmaz, Tuncer Ünür, Özgür Ağış, Engin Kara, Naci Konyar, Gülahmet Şenel, Ahmet Aydın, İsmail Altun, Vakfın İkametgahı: Taşova İlçesi Vakfın Tescü Karannı Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Taşova Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/3/1998 gün, E: 1997/284, K: 1998/64 sayılı kararı Vakfın Amacı: Taşova'nm eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta olan okul yapma çalışmalarına katkıda bulunmak, yeni okul yapmak, mevcut okullan, kütüphane, kitap, ansiklopedi, bilgisayar ve gerekli okul araçlarıyla donatarak okullann eğitim seviyelerini yükseltmek, öksüz, fakir çocuklar öncelikli olmak üzere yetenekli öğrencilere eğitim katkıları sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer faaliyetlerde bulunmaktır. Vakfın Mal Varlığı: TL. nakit, Amasya İli, Taşova İlçesi, Geydoğan Köyü, Saadettinpınan mevkiinde bulunan 2128 parsel sayılı 2 hektar 6550 m2.1ik tarlanın 4/5 hissesi, Amasya İli, Taşova İlçesi, Dörtyol Köyü, Kalebendi mevkiinde bulunan 1658 parsel sayılı 1882 m2.1ik tarlanın 1/2 hissesi, Amasya İli, Taşova İlçesi, Dörtyol Köyü, Kalebendi mevkiinde bulunan 1659 parsel sayılı 1450 m2.1ik tarlanın 1/2 hissesi Vakfın Organlan : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur /1-1 Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR No : 4225 Tarihi: 1/6/1998 Şirketin Adı : EPİC Resources (B.C) Ltd. Merkezi : Süite 204, th Avenue, Delta, B.C. V4M 282 Kanada Türkiye'deki Adresi : İzmir, Halit Ziya Bulvarı, Taner İş Hanı Sok. No: 72 Kat: 6 No: 66 Müracaatın Konusu : Arama Ruhsatnamesi Bölgesi ve Saha İşareti : XII No.lu Gaziantep EPR/XII/C İli : Şanlıurfa Yüzölçümü : Hektar Hak Sıra Numarası : AR/EPR/3413 Müracaat Tarihi -.20/11/1997 EPİC Resources (B.C) Ltd. Şirketinin XII No.lu Gaziantep petrol bölgesinde AR/EPR/3413 hak sıra numaralı ve EPR/XII/C işaretli, hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebi ile ilgili müracaatı incelenmiş ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 4. maddesi hükmü gözönüne alınarak talebin reddine karar verlmişür /1-1

92 Sayfa: 92 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 1998-Sayı: HAZİRAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 1998/104 DÖVlZ DÖVlZ EFEKTlF EFEKTlF DÖVİZİN CİNSİ ALIS SATIŞ ALIS SATIŞ 1 ABD DOLARI 258, , , ,710 1 ALMAN MARKI 145, , , ,130 1 AVUSTRALYA DOLARI 151, , , ,390 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,634 20,715 20,582 20,767 1 BELÇİKA FRANGI 7,019 7,063 7,001 7,081 1 DANİMARKA KRONU 38,081 38,269 37,940 38,414 1 FRANSIZ FRANGI 43,222 43,470 43,114 43,579 1 FİN MARKKASI 47,249 47,969 47,074 48,151 1 HOLLANDA FLORİNİ 128, , , ,630 1 İNGİLİZ STERLİNİ 422, , , ,080 1 İRLANDA LİRASI 365, , , ,900 1 İSPANYOL PEZETASI 1,702 1,717 1,696 1,724, 1 İSVEÇ KRONU 32,490 32,828 32,370 32,953/ 1 İSVİÇRE FRANGI 175, , , ,75,0 100 İTALYAN LİRETİ 14,633 14,794 14,560 14,887 1 JAPON YENİ 1,834 1, /858 1 KANADA DOLARI 176, , , ,900 1 KUVEYT DİNARI 837, , , ,840 1 LÜKSEMBURG FRANGI 7,019 7,063 6,931 7,151 1 NORVEÇ KRONU 34,246 34,477 34,119 34,608 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1,413 1,425 1,395, 1,443 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 69,206 69,331 68,341 70,198 1 AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU) 284, ,420 1 BULGAR LEVASI İRAN RİYALİ ROMEN LEYİ SURİYE LİRASI 2,796 4,194 1 ÜRDÜN DİNARI 312, ,930 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 67,297 70,748 1 YUNAN DRAHMİSİ ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI ALMAN MARKI 1 ABD DOLARİ AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 ABD DOLARI BELÇİKA FRANGI 1 ABD DOLARI DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI FRANSIZ FRANGI 1 ABD DOLARI FİN MARKKASI 1 ABD DOLARI HOLLANDA FLORİNİ 1 ABD DOLARI İSPANYOL PEZETASI 1 ABD DOLARI İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI İTALYAN LİRETİ 1 ABD DOLARI JAPON YENİ 1 ABD DOLARI KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI LÜKSEMBURG FRANGI 1 ABD DOLARI NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 ABD DOLARI SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ ABD DOLARI 1 İRLANDA LİRASI ABD DOLARI 1 AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU) ABD DOLARI BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 346,580 TÜRK LİRASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği R.G. Tarihi:01.12.1999 R.G. Sayısı:23893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez,

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 12/01/2013 2 / 19 Uygulama Tarihi 12/01/2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının

Detaylı

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24812 İçişleri Bakanlığından : BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU FEDERASYON İLTEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amac Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde)

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN İLAN EDİLEN KADROLAR ARANAN NİTELİKLER

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN YARIŞMA TALİMATI Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, Masa Tenisi ile ilgilenen 40 yaş ve üzeri sporcuların bu spora olan ilgilerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 6 Temmuz

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır.

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) Amaç Madde 1- (1) Talimatın amacı Türkiye Satranç Federasyonuna bağlı Federasyon Bölge ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluşu, görev, yetki ve

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: 9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 YÖNETMELİK Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonu müsabaka kuralları

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5035 SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/9/2006 No : 2006/11061 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/5/1986 No

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye de golf turnuvalarını yönetecek seviyede başhakem ve hakemleri (ulusal, il, aday)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı