Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu I"

Transkript

1 Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu I KESK-AR Yayınları - Şubat 2013 Enflasyon İşsizlik Cari Açık Gelir Dağılımı

2 KESK Adına Sahibi Lami ÖZGEN KESK Adına Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Baki ÇINAR KESK-AR Yayın Kurulu Prof.Dr. Korkut BORATAV Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU Prof.Dr. Aziz KONUKMAN Doç.Dr. Mustafa DURMUŞ Araştırmacı Yazar Mustafa SÖNMEZ Yayıma Hazırlayan Aslı AYDIN Dizgi-Tasarım Semahi AYDIN Yayın Yönetim Yeri Çehre Sokak 6/1 Gaziosmanpaşa/ANKARA Tel: Faks: Baskı Adedi: Mattek Matbaacılık Ağaç İşleri San. Sit (Eski 21. Cadde) Sokak No:35 Yenimahalle -İvedik- ANKARA Tel : (pbx) Fax : Şubat 2013

3 BAŞKA BİR DÜNYA, BAŞKA BİR TÜRKİYE MÜMKÜN! MERHABA! Dünya gelir ve servet paylaşımının emekçiler, ezilenler aleyhine yeniden düzenlendiği derin bir krizi yaşıyor. Kapitalizmin doğal yasaları sonucu 2007 yılında patlak veren ve hala devam eden kriz, 1929 dan bu yana sistemin en derin krizi olarak adlandırılıyor. Ekonomik, sosyal, politik, ekolojik ve toplumsal yönleriyle bir türlü aşılamayan kriz, büyük bir daralmaya doğru adım adım yaklaşan yeniden bir dip noktasının beklentisini hakim kılıyor. Sadece ekonomik alanda değil,, otoriter devlet yapılarının geliştirildiği politik alanlarda da hiyerarşiyi egemen kılıyor. Neoliberal politikaların işsizlik ve gelir dağılımını bozan düzeni, bugün kriz bahanesiyle de güçlendirilerek emekçilerin yoğun mücadeleler sonucu kazanılmış sosyal haklarını, geçmiş kazanımlarını ve ücretlerini, kemer sıkma gibi yöntemlerle geri almaya devam ediyor. Krizi fırsata dönüştürerek sömürü hacminin arttırılması bugün sermayenin yeniden birikim kabiliyetini sağlayacak tek çözüm olarak dayatılıyor. Dünya kapitalizminin kendine yeniden yön belirlediği süreçte, Türkiye nin geleceği ise AKP politikalarıyla çizilmeye devam ediyor. Kapitalizmin sömürü politikalarını bütünüyle benimsemiş olan AKP politikaları emeğin haklarını hedef alan saldırılarını arttırırken, bugün daha güçlü bir emek mücadelesi zorunlu hale geliyor. Dünya kapitalist sistemin bir kez daha sorgulandığı, neoliberalizmin eşitsizliklerine, adaletsizliklerine ve haksızlıklarına karşı direnişlerin farklı coğrafyalarda büyütüldüğü bir süreci yaşamaktadır. Başka bir dünya mümkün umudunun yeniden yeşerdiği, gelir ve servet paylaşımında söz yetki kararın talep edildiği mücadele ruhu her gün daha fazla büyümektedir. Krizin faturasını ödemeyeceğiz diyen emekçiler ve ezilenler alanları doldururken, örgütlenmenin, birlikte mücadele ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiği bir dönemdeyiz. Bu dönem, krizi fırsata çevirmeye kalkan egemenlerin karşısında, krizin aynı zamanda toplumsal muhalefetin yükseldiği, sınıf çelişkilerinin daha da berraklaştığı mücadele dönemleri olduğu gerçeğinin, sokaklarda küreselleşen kapitalizme karşı yükselen seslerle bir kez daha hatırlatıldığı dönemdir. Krizle birlikte burjuva medyasında yer alan haberlerin de işaret ettiği gibi Evet, Dünya üzerinde bir heyula dolaşıyor Emeğin, Mücadelenin Heyulası! Hazırlanan bu çalışmanın mücadelemizde aydınlatıcı olması dileklerimizle Yürütme Kurulu 1

4 2 Önsöz KESK Araştırma Birimi, KESK-AR çalışmaları kapsamında oluşturduğumuz İktisat Çalışma Grubu nun ilk çalışması olan Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu, periyodik olarak Türkiye ekonomisinin emekçiler açısından bütünlüklü bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır. Ana akım medyada adeta havada uçuşan ekonomik göstergelerin emek dünyasındaki gerçek karşılığını, Türkiye ekonomisindeki genel eğilimlerle birlikte yaklaşan tehlikeyi ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, Türkiye ekonomisinin güncel görünümünü dört ana başlık altında toplamaktadır. Birinci bölümde Türkiye ekonomisinin büyüme grafiği ve bu büyümenin ana kaynakları incelenmektedir. Büyümenin yapısı ve dinamiklerinin analiz edildiği bu bölüm, Kim için Büyüme? sorusunu cevaplamayı hedeflemektedir. İkinci bölümde ise Türkiye ekonomisinin en hastalıklı olduğu alanlardan biri cari açık ve dış kaynak bağımlılığı mercek altına alınmıştır. Sermaye girişlerine giderek daha fazla bağımlılığın arttıran politikalar somutlaştırılmakta, bu politikaların emekçilerin refahtan aldıkları pay üzerindeki etkileri incelenmektedir. Siyasi iktidarların, hükümetlerin sınıfsal tercihlerinin en somutlaştığı alanlardan biri olan bütçe üçüncü bölümde ele alınmıştır. Gelirlerin hangi kaynaklardan sağlanacağı ve bu kaynakların nerelerde ve nasıl kullanılacağını belirleyen bütçenin, kaynakların toplanmasından dağıtılmasına kadar son derece adaletsiz, sosyal bir tercihi yansıtmayan yapısı bu bölümün ana inceleme konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı bütçesinin detayları incelenmekte, toplumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak bütçenin niteliğinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Son bölüm emekçinin geçen yılını analiz etmekte, işsizlik, gelir dağılımı ve ücretler açısından bir yılını değerlendirmektedir. AKP hükümetinin güvencesizleştirme politikalarıyla yeniden dizayn edilmek istenen istihdam yapısının, emek dünyasındaki karşılığı ele alınarak bekleyen riskler ve tehditler ortaya konulmaktadır. Ekonomik gelişmeler ışığında emek için asıl meseleyi ortaya koymayı hedeflemekte olan Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu nun ilkinin doyurucu ve aydınlatıcı olması dileklerimizle KESK-AR İktisat Çalışma Grubu *Prof.Dr. Korkut BORATAV *Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU *Prof.Dr. Aziz KONUKMAN *Doç.Dr. Mustafa DURMUŞ *Araştırmacı Yazar Mustafa SÖNMEZ

5 BÜYÜME TAVSADI AKP döneminde iç talebe dayalı, dış tasarrufları gözeterek uluslararası sermayeye bağımlı bir ekonomik büyüme modeli izlenmektedir. Emek gücü verimliliğini sömürü hacmini genişleterek sürekli arttırma girişimi, bu model içinde büyümenin en temel dinamiği haline dönüşmüştür. Son çıkan sendikalara ilişkin yasalar, istihdam biçimini yeniden neoliberal zeminde inşasını sağlayacak olan Ulusal İstihdam Stratejisi, bu girişimlerin hayata geçirildiği yakın dönemki hamleler olarak karşımıza çıkmaktadır. 3 AKP nin büyümesinde finansal işlemler vardır, çokuluslu şirketler vardır, devasa tekeller vardır, ama hiçbir şekilde emek gücünün payına düşen bir nimet yoktur! Gelir dağılımını daha da bozan, istihdam yaratmayan, topluma eşit düzeyde refah sağlamayan mevcut büyüme, sosyo-ekonomik kalkınma yaratmamaktadır. Dolayısıyla nicel anlamda ekonomik büyümeden bahsedilse bile niteliksel anlamda anlamlı bir büyümenin sağlanamadığı; dönemin paylaşım, bölüşüm ve dönüşüm gibi boyutları ele alındığında refahın neredeyse bir avuç insanın elinde toplandığı izlenmektedir. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde de fetişleştirilmiş yüksek büyüme hızlarının gelir ve servet dağılımını bozan, toplumun altta kalan kesimlerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyen bir özellikte olduğu unutulmamalıdır.

6 AKP herhangi bir parti için en ideal denilebilecek bir dönemde, toplumsal krizin zirve noktası, yani dip noktasına ulaştığı 2002 yılı sonunda iktidarı devralmıştır. Dolayısıyla geçen 10 yıllık süreç içindeki büyüme başarımını bu avantajdan yararlanarak kamuoyuna pazarlamaya çalışmıştır. Bu başarım yapaydır. Aynı dönemde G-20 nin içinde yer alan büyük çevre ekonomileri ile karşılaştırma yapılırsa, AKP nin yılları arasında, örneğin Çin, Hindistan ve Arjantin den daha kötü bir 9 yıllık başarım gösterdiği ortaya çıkacaktır. 4 Tablo 1: Büyüme Karşılaştırması Yılları Arası Büyüme Hızı (%) Çin 8,4 Hindistan 6,3 Türkiye 4,3 Büyüme giderek düşmektedir krizinden sonra ağır bir daralma ivmesi aşılmış görünse de, bu eğilim 2 yıl sonra tükenmiştir yılı Ekim ayı açıklanan büyüme rakamı üretimsiz bir büyüme gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir çeyrekte büyüme yüzde 1,6 gerçekleşirken, sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 5,8 daralmıştır. Pozitif büyüme iddiasına karşı gerçek anlamda üretimin artmadığı, üretimsiz bir büyümenin ortaya çıktığı bir kez daha görülmüştür. Büyüme denen olgu, egemen söylemin aksine AKP döneminde, ayak uydurulan neoliberal döneme de paralel geriye gitmiştir. Büyümenin bileşenlerine bakıldığında, uzun vadede karanlık bir tablo karşımızdadır. Bu tabloda ekonominin artık düşen büyüme rakamlarından ciddi bir dermanı olmadığı, sanayi üretiminin artmadığı açıkça görülmektedir.

7 Son çeyreklerde ekonomi ancak mevcut kaynaklarını ihracata yönlendirerek bu düşük büyüme oranlarını sağlamaktadır. Nihai yurtiçi talep, yani sade vatandaşların alım gücü gerilemektedir. Nihai yurtiçi talebin büyümeye katkısı eksidir. Sermaye birikim oranı bu toplumu bitkisel düzeyde yaşatacak bir düzeyde tıkanmış kalmıştır yılı Eylül ayından itibaren rakamlar incelendiğinde, iç talep bakımından Türkiye nin küçüldüğü görülecektir. Ancak altınla şişirilmiş sahte ihracat eklendiğinde bir büyüme ortaya çıkmaktadır. Yani Türkiye de yılları döneminin cilalı ama gerçekte parlak olmayan görüntüsüne rağmen, 2012 yılında aslında iç talebin küçüldüğü ortadadır. Mevcut politikalar ekseninde iç talepteki küçülmeyi dış ticaret, yani mal ve hizmet dengesi telafi etmektedir. Ancak burada da TÜİK büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek, altın ihracatı fazlasını milli gelir hesaplarına katmıştır. Bu aslında istatistikî anlamda büyük bir sahteciliktir. TÜİK e sahte milli gelir hesabından vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz, çünkü altın stoku transferi milli gelir hesabına girmez. Altın stok bir maldır, bir borç ödemedir. 5 Türkiye ekonomisi her açıdan dünya ekonomisinin durgun ortamından etkilenmektedir. Zaten öngörülen büyüme hızı yüzde 4-4,5 tur. Yani potansiyelimizin ancak bu aralıklarda olduğu zaten baştan kabul edilmekte, potansiyeli arttırmak için ortada bir gayret veya niyet bulunmamaktadır. Cari fiyatlarla 1998 yılından bu yana sabit sermaye birikim rakamının seyri incelendiğinde, 1999 yılında yüze 22,9, 2011 de yüzde 21,8 olduğu gözlemlenmektedir yılının Eylül ayında bu oran yüzde 18,1 olup, 9 aylık ortalamada ise yüzde 20,6 dır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır: sermaye birikim oranı düşen bir Türkiye zaten potansiyel büyümesini arttırmayı da tahayyül etmemektedir. Oysaki Türkiye de yeterli işgücü, emek rezervi mevcuttur; bu durumda Türkiye de büyümenin önünü tıkayan emek değil, sermaye birikiminin kendisidir. Potansiyel büyüme hesabı, tüm kaynakların kullanılarak ne kadar büyüyebilineceğinin hesaplanmasıdır. Potansiyel büyüme, neoliberal dönemde aşağı çekilmiştir, yüzde 6,5 tan yüzde 4,5 a düşürülmüştür.

8 AKP hükümetinin ise bu potansiyeli büyütme, mevcut kaynakları çoğaltma gibi bir çabası bulunmamakta, Türkiye nin yüzde 4 ila 4,5 arasındaki bir büyümeye mahkum olduğu peşinen kabul edilmektedir. Dolayısıyla Orta Vadeli Programın hedefleri de göz önüne alındığında AKP, Türkiye için yüzde 4 ile 4,5 arasında seyredecek bir büyüme patikasını yeterli görmektedir. Bunun ötesinde bir büyüme, AKP zihniyetiyle şekillenen Türkiye nin gelecek tablosunda yoktur. Türkiye gibi olağanüstü toplumsal sorunlarla boğuşan çarpık bölüşüm ilişkileri nedeniyle emekçilerin bunalım içinde olduğu bir toplumda yüzde 4-4,5 arasına sıkışıp kalmış bir büyüme hızı halkımız tarafından kabul edilemez, reddedilmelidir. Bu büyümeyi topluma reva gören AKP hükümetine sözümüz: Bu Büyümeyle Ne Köy Olur, Ne de Kasaba! 6 Ekonominin kısa ve orta vadeli temel sorunu, büyüme sürecinin giderek artan oranlar ve boyutlarda dış kaynak hareketlerine bağımlı hale gelmesidir. Ağustos 2011 ile Haziran 2012 arasında dış dünyadan kaynak girişleri azalmış, Temmuz 2012 den sonra ise yeniden artmaya başlamıştır. AKP döneminde yerleşen mevcut ekonomik büyüme modelinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her sene ithal edilen dış kaynağın daha da arttırılması ihtiyacı her geçen gün büyümektedir. Diğer bir ifadeyle, büyüme hızının sürdürülebilmesi için dışarıdan gelen kaynak girişinin sadece devam etmesi yeterli olmamakta, fonların artarak gelmesi bu ekonomik yapılanmanın ihtiyacı haline gelmektedir. Bu sayede dış kaynak bağımlılığının gün geçtikçe daha da derinleşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Cari açık Türkiye de özellikle AKP döneminde sürdürülemez bir sürece girmiştir. Dış tasarruflara olan bağımlılık, büyüme hedefinin de aşağı doğru inmesine neden olmaktadır. İhracatçı bir ekonomi olma treni çoktan kaçmış, cari açığı daraltma hatta cari fazla verebilen bir ekonomi olma ihtimali çoktan yok olmuştur. Özellikle sanayi ihracatçısı bir ülke olmak artık AKP ile hayal olurken, sanayici olma iddiası havada kalmıştır. Geriye ise, içe dönük inşaat veya müteahhitlik işlerinin yapılması gibi işler kalmıştır. İç talep olarak konutu metalaştıran AKP nin ekonomi politikaları, şimdiye kadar tüm evlere çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. sattıktan sonra şimdi de konut satmaya girişmektedir.

9 Böylece ihtiyaç duyduğu iç talebi yeniden yaratmayı hedeflemektedir. Fakat bu politikaların da artık açmaza girdiği ortadadır. İthalata olan bağımlılığın pekiştiği sanayi üretimi gibi konut ve inşaat sektörü de ithalata dönük girdilerle işlemektedir. Konut veya inşaat odaklı bir birikimde de, kullanılacak çimentodan enerjiye, demir çelikten diğer inşaat süreçlerindeki girdilere kadar ithalata bağımlılık hâkimdir. 7 Yatırımların dağılımında ithalat bağımlılığını pekiştiren inşaat sektörünün payının arttırılmasına dönük adımlar sıklaştıkça üretken yatırımların payı gerilemektedir. Önemli bir husus şudur ki, üretken yatırımlar istihdam sağlayan, döviz geliri getiren yatırımlar olurken, konut ve inşaat gibi AKP döneminde yatırım dağılımında öne çıkan sektörler döviz getirmeyen yatırımlardır. Yani reel yatırımların arttırılması borçlanmaya dayalıdır. İnşaat sektörünün tipik özelliği tasarruf sağlamamasıdır. Tasarruflardan fazla olan yatırım hacmi dış borçlanma anlamına gelmektedir ki, bu da 1998 Asya Krizi nin tipik patlama nedenidir. Hatırlanacaktır ki söz konusu bu dönemde döviz kurunun bir anda yükselmesi ile söz konusu tüm ülkeler batmanın eşiğine gelmişlerdir. Hükümet pompalama yolu ile büyümeyi sürdüremeyeceğini artık keşfetmiştir. Çünkü (I) kendisinin cankurtaran simidi olarak gördüğü

10 inşaat yatırımlarında inşaatın girdi bağlantılarının ithalat bağımlılığı nedeniyle problem yaratmakta olduğunu artık bilmektedir. (II) Tasarrufu aşan her yatırım hamlesi Türkiye nin dış açığını arttırmaktadır. Türkiye nin dış açığının da büyük bir bölümü borçlanarak finanse edilmektedir. Dolayısıyla döviz getirmeyen sektörlere yapılan yatırım, borçlanarak yapılıyor ise yeni bir balonlaşmanın ve olası bir krizin fitilinin yanması anlamına gelmektedir. Bunun yanında bugün AKP nin Ortadoğu ya emperyalist müdahalede üstlendiği misyon eşliğinde artan her güvenlik ve askeri sektöre ilişkin harcamalar yine iç talebin pompalanması, yapay bir talebin yaratılması anlamını taşımaktadır. Çünkü ne savunma, ne inşaat, ne polise verilen tahsisat döviz getirmemektedir. Fakat bu tür dış açık yaratıcı harcamalar arttığı anda dış açık fırlamaktadır. 8 AKP bütçenin dengede olmasıyla övünmektedir. Bütçe dengede deyip de o kadar cari açık vermek daha fazla dış borç demektir ve 2001 yılındaki gibi devletin özel sektörü kurtarma riskinin artması demektir. Çünkü doğrudan yatırım şeklinde gelen dış kaynak hacmi çok sınırlıdır ve geri kalanı ise borç yaratan niteliktedir. AKP döneminde kamu yatırımları da sürekli düşüş eğilimindedir. Milli gelir hesaplamasında 2011 yılında kamu yatırımlarının genel yatırımlardaki ağırlığı altıda bire düşmüştür. AKP ekonomisinde ekonomideki yapısal dönüşüm artık kamu yatırımlarında bir büyüme sağlama olanağı vermemektedir. Nitekim 2012 yılında kamu yatırımlarının yüzde 6,9 artması dahi ekonomiye bir ivme kazandıramamıştır yılında GSYH nin yüzde 20 si oranında özel sektör yatırımı, yüzde 4 ü oranında kamu yatırımı olarak gerçekleşmiştir. Kamu yatırımlarındaki bu düşüş, yapısal olarak kamunun büyümeye katkıda bulunma dermanının kalmadığını açıkça ortaya koymaktadır. AKP iç talebe dönük, ithalata bağımlı bir formatın içinde bir çıkmaza girerken ümidini hala hanehalkı diye iktisat yazınında yer alan vatandaşın bugüne kadarki borçlanmasına bağlamaktadır. Vatandaşın eldeki gelirine göre bu kez daha artan boyutlarda borçlanmasının sonuçlarını, vatandaşlara yeni baştan bir borçlanmayı dayatmaktadır. Böylece 2013 yılı için koymuş olduğu yüzde 4 büyüme hedefine ulaşmayı tahayyül etmektedir. Geçen yılki OVP nin 2012 yılı bileşenlerine bakıldığında, iç talebe dayalı büyüme niyetine rağmen iç talebin büyümeye katıkısı eksi olmakta,

11 fakat buna rağmen AKP nin 2013 yılında iç talebe dayalı büyüyeceğiz iddiası devam etmektedir. İç talebe ilişkin tahminler ve hesaplamalar borçlanma kalemlerini de kapsamaktadır, doğrusu ise halkın harcanabilir geliri üzerinden yapılan hesaplama yöntemidir. Fakat AKP yönetiminde iç talep borçlanma mekanizmaları üzerinden sağlanabildiği için, kredi kartı başta olmak üzere tüketici kredileri üzerinden yapılan harcamalar iç talep hesaplamasına dahil edilmektedir. Merkez kapitalist ülkelerde borçlanmalar aslen konut alımları gibi mülk edinimi üzerinden gerçekleşirken, Türkiye de ise borçlu halkın büyük ölçüde günlük ihtiyaçlarını sürdürebilmek için borçlandığı görülmektedir. Türkiye de borcu olanla varlığı olan ayrışmaktadır. Batıda ise daha çok varlık sağlamak üzerine borçlanıldığı gözlemlenmektedir. Türkiye de borçluluk oranı giderek yükselmekte, halk borcunu ancak borçla kapatabildiği borç sarmalının içine itilmektedir. Kredi kartı, tüketici kredilerinin yanında eş-dosttan alınan borçlar hesaba katıldığında borçluluğun geleneksel kullanılan rakamların çok üzerinde olduğu görülecektir. 9 Türkiye de TL aralığında gelire sahip kesimler toplam tüketici kredisiyle yapılan harcamaların yüzde 38,8 ini oluşturmaktadır. Bu oranın 2007 yılında yüzde 25,4 seviyelerinde olduğu, geçen 5 yıllık zaman diliminde yoksulluk sınırının hatta açlık sınırının altında bir yaşam seviyesi sürdürmek zorunda kalan ailelerin günlük yaşamsal ihtiyaçlarında daha fazla borçlanmak zorunda kaldığı ortaya çıkmaktadır. Yine 2012 yılında TL arasında gelire sahip vatandaşların TL gelir elde eden vatandaşlara kıyasla 40 kat daha fazla borçlu olduğu görülmektedir. Nitekim bu oran, resmi rakamların bizlere sunduğudur. Fiili durumda ise bu oranın kayıt dışı kesimlerden, yakın çevreden devşirilen fonlarla çok daha yüksek boyutlara ulaştığı bilinmektedir. AKP hükümetinin umudu vatandaşın borçlanmasıdır. Borçlanma ekonominin büyüme çarklarını döndürücü bir kanal olarak kullanılmaktadır. AKP hükümetinin vatandaşları sürekli artan bir borç yükünün altına sokarken, günü kurtarma peşinde olduğu açıktır.

12 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EMPERYALİST SİSTEME KARŞI BAĞIMLILIĞI ARTMAKTADIR. Türkiye ekonomisinin dış bağımlılığı zaman içinde artmaktadır. Büyüme süreci, artık büyük ölçüde derecede dış kaynak hareketlerine bağımlı hale gelmiş; bunların içinde spekülatif, sıcak para öğelerinin, dış borçlanmanın, kayıt dışı sermaye girişlerinin ağırlığı artmış; cari açık kontrolsüz, abartılı boyutlara tırmanmış; ekonominin dışsal kırılganlığı artmış; AKP hükümeti ve T.C. Merkez Bankası (TCMB) bu bozukluklar karşısında çaresiz kalmıştır. Tablo 3: Ocak-Kasım, : Dış Kaynak Hareketleri ve Cari Denge Milyon Dolar Ocak-Kasım 2011 Ocak-Kasım 2012 Değişim, % Yabancı sermaye ,5 10 Cari denge ,7 Yerli sermaye ,9 Resmi rezerv hareketleri ,9 Kayıt dışı sermaye ,6 Toplam sermaye ,7 Borç yaratan yabancı sermaye ,3 Yabancı sıcak para ,1 Yerli sıcak para ,2 Doğrudan yatırım toplam ,3 Doğrudan yatırım -dışarı ,8 Doğrudan yatırım -içeri ,0 Bankaların rezerv hareketleri ,4 Notlar: Toplam sermaye=yabancı+yerli+kayıt dışı sermaye hareketleri; Resmi (TCMB ye ait) ve bankaların rezerv hareketlerinde - (eksi) işaret rezer v artışı + (artı) işaret rezerv azalması anlamındadır.

13 11 Büyüme, durgunlaşma, küçülme süreçlerini dış kaynak hareketleri belirlemektedir İstatistikler ortaya koyuyor ki, AKP li yıllarda, milli gelir hareketleri büyük ölçüde Türkiye ile emperyalist sistem arasındaki sermaye hareketleri tarafından belirleniyor. Tablo 3; sermaye hareketleri ve cari işlem dengesi üzerinde odaklanıyor ve 2012 nin Ocak-Kasım verilerini, bir önceki yılla karşılaştırıyor nin ilk altı ayında, bir önceki yıla göre gerileyen yabancı sermaye girişleri, Temmuz-Kasım aylarında canlanmış ve on bir ay içinde önceki yıla göre yüzde 27.5 oranında yükselmiştir. Buna karşılık, önceki yıl dış dünyadan Türkiye ye kaynak aktaran yerli şirket, banka ve bireyler, giderek bu akıma son vermişler; AKP iktidarına sürekli destek olan kayıt dışı sermaye girişleri de Ocak-Kasım 2012 de yüzde 43 oranında gerilemiştir. Bu üç öğeden oluşan toplam sermaye hareketleri 2012 de yüzde 10 civarında gerilemiş durumdadır. Büyüme hızının yıllarında 8.5 tan (tahminen) yüzde 3 e inmesinin ardındaki temel etken, toplam dış kaynak girişlerindeki bu gerilemedir.

14 12 Daha eski yıllara baktığımızda, en çarpıcı saptama 2009 krizinde gözlenmektedir. O yıl içinde yabancı sermaye girişleri (milyar dolar olarak), bir önceki yıla göre 50 milyardan, 2 milyara; toplam sermaye hareketleri ise 41 milyardan, 14 milyara düşmüş ve milli gelir yüzde 4.7 oranında küçülmüştür. Sermaye hareketlerindeki istikrarsızlık, ekonominin geleceğini öngörmemizi imkânsız hale getiriyor. Böylece, Türkiye nin kaderi uluslararası finans kapitale teslim edilmiş oluyor. Büyüme ivmesinin sürdürülmesi için, dış kaynakların girmeye devam etmesi değil, artarak girmesi zorunlu hale gelmiştir. Yabancı sermaye girişlerindeki artışlar, iç talebi canlı tutmakta; büyüme hızı sürdürülebilmekte; ancak her yavaşlama büyüme hızını da 2012 de olduğu gibi aşağı çekmekte; sert hareketler gerçekleştiğinde ise 2009 daki gibi ekonomi küçülmektedir. Öte yandan dış kaynaklarda ( deki gibi) uzunca süren canlanma konjonktürleri, sermaye birikimini ve iç tasarrufları yukarı çekmiyor; tam aksine bunları aşındırarak özel tüketimi kamçılıyor. Ekonominin büyüme potansiyeli yukarı bu nedenle yukarı çekilememekte; tam kapasite sınırlarına yaklaşıldıkça enflasyon, finansal balonlaşma ve artan dışsal kırılganlıklar gündeme gelmektedir. Toplumun kaderi sıcak ve kayıt-dışı paraya; dış borçlara teslim edilmiştir

15 AKP sözcülerinin öncelik verdikleri doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansmanın sağlam kaynakları olarak gösterilir. Gerçekte ise bunlar, iddia edildiği gibi tümüyle üretimi besleyen, sermaye stokunu genişleten türden yatırımlar değildir. Mülkiyetin devrine, el değiştirmesine dönük tüm özelleştirmeler; büyük boyutlu borsa yatırımları, gayri menkul alımları da doğrudan yatırım olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla AKP nin özlediği, özendirdiği bu tür sermaye girişleri, toplumsal gönenci artıran yatırımlar olarak görülemez. Ancak doğrudan yatırımlar, finansal gerilim dönemlerinde ani çıkışlara yönelmezler ve (ilke olarak) dış borç yaratmazlar. Bu nedenle, bunların kısa vadede göreli olarak istikrarlı sermaye hareketleri olduğu kabul edilmelidir. Ne var ki, son on bir ayın yabancı sermaye girişlerine baktığımızda, bu tür yatırımların toplamın sadece yüze 19 unu oluşturduğunu ve bir önceki yıla göre bir hayli azaldığını gözlüyoruz. Buna karşılık, cari işlem açığının finansmanını sağlayan dış kaynak hareketleri büyük ölçüde spekülatif, sıcak paradan, dış borç yaratan öğelerden ve kayıt-dışı sermaye girişlerinden oluşmaktadır. 13 Kısa vadede faiz ve borsa getirileri ile döviz hareketleri arasındaki marjlardan yararlanmayı hedefleyen spekülatif, sıcak para girişleri, 2012 nin on bir ayı içinde, yabancı sermaye hareketlerinin yüzde 63 ünü oluşturmuş; bir yıl önceki yıldaki yüzde 42 lik orana göre önemli oranda artmıştır.

16 Türkiye ekonomisine ilişkin herhangi bir belirsizlik anında, girdiği hızla çıkabilecek olan ve bu nedenle ekonomiyi finansal bir krize sürükleme şantajına sahip olan sıcak paraya teslimiyet, ağır bir bağımlılık öğesidir. Bazı sıcak para türleri, örneğin devlet tahvillerine bağlanmış fonlar, aynı zamanda dış borç yaratır. Tabloda gözlendiği gibi son iki yıl içinde yabancı sermaye girişlerinin yaklaşık dörtte üçü dış borç yaratan kalemlerden oluşmuş; bunlar Ocak-Kasım 2012 de net 43 milyar dolara ulaşmıştır. Bu veriden hareketle Türkiye nin dış borç stokunun yılsonunda 350 milyar dolar eşiğine çıkması beklenmelidir. 14 En son (Haziran 2012 ye ait) dış borç tahminleri 325 milyar dolardır. Bu toplamın üçte ikisi özel sektörün borcudur. Bu borçlanmanın imalat sanayi ağırlıklı olmadığı; inşaat, emlak, iletişim, sivil havacılık gibi sektörlerde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Borç yaratan dış kaynak girişlerinin, döviz yaratmayan veya dövizden tasarruf sağlamayan iç talep öğelerini beslemesi önemli bir kırılganlık kaynağıdır. Son dönemlerde, bir bölümü dış kredilerle beslenen; ancak yerli müşterilere TL karşılığı satılan konut yatırımlarının hızla artması örnek gösterilebilir. Bu tür yatırımlar nedeniyle dış borç yükü altına girmiş olan şirketler veya onlara aracılık etmiş olan bankalar, döviz fiyatlarındaki ani, hızlı artışlara karşı ağır risk altındadır. Bu olasılık, AKP hükümeti için bir kâbus senaryosudur. Dış borçlanmayla beslenen; ancak tamamlandıktan sonra ekonominin üretim kapasitesine, istihdama, net döviz kazançlarına kayda değer katkısı olmayan yatırımların varlığı, plansız gelişmenin tipik bir yansımasıdır. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı verilerinden derlenmiştir.

17 Kayıt dışı sermaye girişleri, politik ve polisiye bir sorun haline gelmiştir. Tablo 3 de Ocak-Kasım 2011 ve 2012 dönemlerinde kayıt dışı para girişlerinin, doğrudan yabancı yatırımlara yakın bir düzeyde seyrettiği ortaya çıkıyor. Bu durum bu iki yılla sınırlı değildir. AKP nin on yıllık iktidarı boyunca 2006 hariç her yıl yüksek düzeyde kayıt dışı sermaye girişleri gerçekleşmiş; 2003 ile Kasım 2012 arasındaki net toplam giriş 42 milyar doları aşmıştır. (Bk. Tablo 3) Türkiye ekonomisini ayakta tutan bu belirsiz dış kaynağın açıklanması gerekiyor. Olay, artık ekonomik bir boyutu aşmış; bir vatandaşlık sorunu haline gelmiştir. İktidarı hangi esrarengiz, karanlık kaynaklar destekliyor? Arap coğrafyasıyla gizli-saklı ilişkiler akla geliyor. Karşılıksız, bedelsiz olması düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak öğrenme, hesap sorma hakkımız vardır. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası na çağrımızdır! On yıl boyunca, 42 milyar doları aşkın kayıt dışı para girişlerinin kaynaklarını araştırınız; açıklayınız! 15 Cari açık sorunları giderek ağırlaşmıştır yılları arasında, Türkiye ekonomisinin dış açıkları sürdürülebilir boyutlardaydı. Ekonominin 1990 ve 1997 gibi yüzde 8-9 eşiğini aşan tempolarda büyüdüğü yıllarda, cari işlem açığının milli gelire oranı yüzde 2 nin altında kalıyordu. 1994, 1998 ve 2001 gibi ekonominin küçüldüğü yıllarda ise ödemeler dengesi cari fazla vermekteydi. AKP li yıllarda milli gelir hareketleriyle cari işlem açığı arasındaki bağlantı çarpıcı boyutlarda bozulmuş; adeta ipin ucu kaçmıştır. Örneğin 2009 da ekonomi daralırken 14 milyar dolarlık cari açık verilmiş; 2011 de yüzde 8.5 oranında büyüyen milli gelirin yüzde 10 una ulaşan 77 milyar dolarlık bir cari işlem açığı ile tüm zamanların rekoru kırılmıştır de dahi, tahminen yüzde 3 büyüyecek olan Türkiye ekonomisinin yüzde 7.5 oranında cari işlem açığı vereceği IMF tarafından öngörülmektedir. Türkiye ekonomisinin yapısal olarak ithalat bağımlılığı hastalıklı derecede artmıştır. Milli gelir hesaplaması yapıldığında, sanayi üretiminden katma değere giderken hâlâ 2002 nin girdi-çıktı tabloları kullanılmaktadır. Hâlbuki cari açığın tırmanması, ithalat bağımlılığının artması 2002 den sonra hızlanmıştır.

18 yılı verilerine göre ihraç edilen sanayi ürünlerinde dış girdilerin payı ortalama yüzde 65 idi. Bazı sektörlerde bu oran yüzde 85 lere ulaşmaktaydı. Daha önce Dış Ticaret Müsteşarlığı nın düzenli olarak yayımladığı ve bu bağımlılığı takip edebileceğimiz Dâhili İşlemler Rejimi bilgileri son iki yıldır kamuoyundan saklanmaktadır. 16 Bu duruma kısmen de dört TCMB uzmanının bir anket çalışması, (Bk. Ş.Saygılı, C.Cihan, C.Yalçın, T.H.Brand, Türkiye İmalat Sanayiinde İthal Girdi Kullanımı, İktisat, İşletme ve Finans, Aralık 2012) ışık tutmaktadır. Bu araştırmanın bulgularına göre, arasında sanayideki ithal girdi oranı yüzde 10 civarında artmıştır ve sonrasının milli gelir hesapları bu orana göre düzeltilse, GSYH içinde sınai katma değerin payları ile sanayinin, dolayısıyla milli gelirin büyüme hızları aşağı çekilecektir. Örneğin yüz liralık sanayi üretimi yapıldığı zaman ithal girdilerden dolayı ülke dışına aktarılan katma değer oranı yüzde 55 ten, yüzde 65 e çıkmışsa, bu dönüşüm, bazı ara malı üreticilerinin tasfiyesi, küçülmesi sonunda gerçekleşmiş olacaktır. Cari açıktaki sürekli artışın önemli nedenlerinden biri bu yapısal bozulmadır. Ekonominin dış şoklara karşı kırılganlığı artmıştır Türkiye nin büyüme sürecini canlı kılan spekülatif sıcak para akımlarını yöneten finans çevrelerinin kararlarında iki kırılganlık göstergesi önem taşımaktadır. Birincisi Hazine nin devlet borç senetlerini ödeyebilme kabiliyetidir. Bu kapsamda hükümet kamu açıklarını ve borç yükünü kontrol altında tutmaya çalışmakta, IMF patentli mali disiplin uygulamasına ağırlık vermektedir. Finans kapital, bu açıdan Türkiye yi riskli görmemektedir. Türkiye nin itibar notunu yükselten derecelendirme kuruluşu Fitch in kararını etkileyen gösterge budur. İkincisi olarak, devlet borçlarının TL ile ödeme gücü değil; döviz bütçesinin güvenilirliği, genel olarak Türkiye ekonomisinin dış (döviz) yükümlülükleri ile dış (döviz) varlıkları arasındaki makas önem taşır. Burada, sadece TC devletinin bütçe açıkları, borç yükü değil; buna ek olarak şirketlerin, bankaların, hatta bireylerin hem faiz yükümlülüklerinin karşılanması, hem de kritik dönemlerde borç anaparalarının pürüzsüz döndürülebilmesi ile ilgili göstergeler önem taşır. Örneğin, bir yıl içinde beklenen cari işlem açığının ve kısa vadeli dış borçların döndürülmesi için gereken dış finansman hesaplanır; bunu sağlayacak fon akımlarının

19 gerçekleşme olasılığı değerlendirilir. Risklerin ağır bastığı anda, Türkiye yabancı yatırımcılar için çekici bir plasman alanı olmakta çıkmaya başlar. Vadesi gelen borçların yenilenmesi güçleşir; olumlu konjonktür son bulmaya başlar. Bu ikinci çerçeve içinde kısa vadeli dış borçların düzeyi, artış hızı, rezervlere oranı ile TL nin nominal ve reel olarak değerlenme oranları, kırılganlık göstergeleri içinde yer alır. Neo-liberal modelin merkez bankaları için öngördüğü enflasyon hedeflemesi işlevine son zamanlarda finansal istikrarı gözetme hedefi eklendi. Bu, aslında, istikrarsız ve oynak sermaye hareketlerinin kontrol edilemeyeceği bir ortamda, finans kesimi, bankalar ve borçlular için ağırlaşan riskleri izleme, hafifletme gibi çok güç bir işlevdir. Ağustos 2011 den itibaren dış kaynak akımları daralmaya başladı; bu durum 11 ay sürdü ve TCMB yönetimi güçlüklerle karşılaştı. Tablo 4 te görüldüğü gibi, kısa vadeli dış borçlar sonraki dönemde hızla arttı; 100 milyar doları aştı. Döviz talebi, arzı aşmaya başladı sonlarına doğru TCMB bu iki yönlü baskı arasına sıkıştı; rezervlerden 15 milyar dolar harcayarak döviz kurunun tırmanmasını önledi başında ise, rezerv aşınmasını önlemek öncelik taşıdı. Batı kaynaklı likidite genişlemelerinin Türkiye ye de taşma beklentisi içinde, TCMB Başkanı, uluslararası finans kapitale, özellikle sıcak para akımlarını yöneten çevrelere, bu yıl TL değer yitirmeyecektir güvencesini verdi. Bankaların TL yükümlülükleri için TCMB de tutulması gereken zorunlu karşılıkların belli oranlarda dövizle ödenme kuralı getirildi (ROM= Rezerv Opsiyon Mekanizması). Bu uygulama sayesinde, Merkez Bankası bankaların dış rezervlerini kullandı; ayrıca 2012 nin ikinci yarısında artan yabancı sermaye girişlerinin de katkısıyla brüt rezervlerini yükseltti ve 2012 nin ikinci yarısında kısa vadeli dış borç/ rezerv oranlarının nispeten düzelmesi sağlandı. Tablo 4: Kısa vadeli dış borçlar, TCMB brüt rezervleri (milyon dolar) ve K.V. dış borç / rezerv oranları (%) 2010 Aralık 2011 Aralık 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Eylül 2012 Kasım K.V. Dış borç Rezervler K.V.Borç/ Rezerv

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı