6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM"

Transkript

1 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi

2 Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi University of Sheffield (İngiltere), Para-Banka ve Finans Mastır ı yaptı. (MA) Maliye Teftiş Kurulu, Müfettiş Yardımcısı Maliye Müfettişi- Maliye Baş Müfettişi Daire Başkanı halen Yeminli Mali Müşavir halen YK Koordinatör Üye. Evli- iki çocuklu, İngilizce bilmektedir.

3 YENİ TTK nın TARİHSEL GELİŞİMİ

4 TARİHSEL GELİŞİM 1475 maddeden oluşan Mevcut 6762 sayılı Kanun 1956 den beri kullanılmakta, artık günün ihtiyaçlarına cevap veremez durumdadır. AB mevzuatına uyum şartı, değişim sürecini hızlandırdı yılında yeni TTK hazırlığı için Adalet Bakanlığı nezdinde bir Komisyon kuruldu. Komisyon başkanlığını Prof. Ünal Tekinalp yaptı. 2005/Şubat ayında ilk metin görüşmelere açıldı. 2007/Nisan ayında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 2011/Ocak ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 14 Şubat 2011 tarihli RG de (6102 sayılı Kanun olarak) yayımlandı. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe giriyor. Yeni TTK toplam 1536 maddeden (ve 6 geçici maddeden) oluşuyor.

5 YENİ TTK nın İÇERİĞİ Kanun sistematiği önceki kanunla aynı olmakla birlikte, başlangıç bölümleri hariç, 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci Kitap: Ticari İşletme, İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri, Üçüncü Kitap: Kıymetli Evrak, Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri, Beşinci Kitap:Deniz Ticareti, Altıncı Kitap: Sigorta sayılı TTK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk. Kanun tarihli RG de yayımlandı. (44 maddeden oluşuyor) Eski TTK dan yeni TTK ya geçişle ilgili hususları düzenlemektedir.

6 SEMİNERİN KAPSAMI Bu seminerde, yukarıda belirtilen 6 kitabın tamamı anlatılmayacak. Sadece, ilk iki kitapta yer alan bölümler kısaca özetlenecek. Başka bir deyişle; Tacir Nedir-Tacir Olmanın sıfatları, Ticari İşletme Nedir,Ölçeklere göre işletmeler, Ticari Defterler ve tasdik zorunluluğu, Elektronik işlemler ve bildirimler, Muhasebe Sistemleri, Ticaret şirketlerinin (A.Ş ve LTD lerin) yeniden yapılandırılması, (Koll. ve Komandit şirketlere değinilmeyecektir) Bağımsız Denetim

7 TACİR KİMDİR, TACİR OLMANIN SIFATLARI Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişilere tacir denir. (Md.12) Esnaf tanımı (Md. 15) yapılmıştır. (İster gezici, ister bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, sermayeden ziyade emeğe dayalı iş yapan kişilere esnaf denir.) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, TV vb ilanlarla halka bildirmiş, ticaret siciline kayıt yaptırmış kişi, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. (Md.12/2) Bir ticari işletme açılmış ise, bunu işleten kişi iyi niyetli 3. kişiler açısından tacir sayılır. (Md.12/3)

8 TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ (Md.18-23) Her türlü borcu için iflasa tabidir. Ticaret unvanı seçmek ve ticari işletmesini T.Siciline kaydetmek zorundadır. Ticari defterleri tutmak zorundadır. Basiretli iş adamı gibi davranmak zorundadır. Diğer tarafı temerrüde düşürme, sözleşme feshi vb ihtar ve ihbarları noter vasıtasıyla, taahhütlü mektupla, veya güvenli e-posta ile yapmalıdır. (Md.18/3) Tacir fatura vermek ve almak zorundadır. Alınan faturanın içeriğine itiraz 8 gündür. Tlf ve sözlü veya iletişim araçlarıyla yapılan teklif içeriğini doğrulayan yazıyı alan taraf 8 gün içinde itiraz etmezse teyit edilmiş sayılır.

9 ŞAHIS/SERMAYE ŞİRKETİ VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER (Md.16) Yeni TTK ya göre (md.124); Kollektif ile komandit şirketler Şahıs Şirketi, A.Ş.-Ltd-Kooperetifler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi Sermaye Şirketi sayılır. Tüzel Kişi Tacirler ise şunlardır. Sermaye şirketleri, (A.Ş., Ltd. vb) Dernek ve Vakıflara ait işletmeler, Devlet, belediye ve il özel idarelerine ait işletmeler. (Not: Ticari işletme işleten tüzel kişiler arasına vakıflar da eklenmiştir.)

10 TİCARİ İŞLETME (Md ) Ticari işletme tanımı eski kanunda yoktu (sadece neler ticari işletmedir şeklinde (fabrika, depo vb) sayılmıştı). Yeni kanunda, ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelerdir. şeklinde tanımlanmıştır. Esnaf işletmesi sınırı BKK ile belirlenir. Ticari işletme, sözleşme ile bir bütün olarak devredilebilecek veya başka hukuki işlemlere konu olabilecektir.

11 İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİ (KOBİ) (Md.1523) Şirketlerin KOBİ veya Büyük Şirket olma şartlarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirleyecektir. (Taslak Yönetmelikte bulunan hükümler şöyledir) 1- KÜÇÜK SERMAYE ŞİRKETİ: AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜÇ ÖLÇÜTTEN EN AZ İKİSİNİ AŞMAYANLAR. ZARARIN ÇIKARILMASI SONRASINDA BİLANÇOSUNUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ TL. YILLIK SATIŞLARI TOPLAMI TL. YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 50 KİŞİ

12 KOBİ TANIMI 2- ORTA BÜYÜKLÜKTE SERMAYE ŞİRKETİ: YUKARIDA SAYILAN ÖLÇÜTLERDEN EN AZ İKİSİNİ AŞAN (bu husus alt limit oluyor) VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜTLERİN EN AZ İKİSİNİ AŞMAYANLAR (bu da üst limit oluyor) ZARARIN ÇIKARILMASI SONRASINDA BİLANÇOSUNUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ TL. YILLIK SATIŞLARI TOPLAMI TL. YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 250 KİŞİ. 3- BÜYÜK SERMAYE ŞİRKETİ: YUKARIDA BELİRTİLEN ÖLÇÜTLERDEN EN AZ İKİSİNİ AŞANLAR İLE MENKUL KIYMETLERİ TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VEYA KOTASYON İÇİN BAŞVURUSU YAPILMIŞ BULUNAN ŞİRKETLER ile TÜM BANKA, SİGORTA VE FİNANS ŞİRKETLERİ BU ÖLÇÜTLERİ AŞMAMIŞ OLSALAR DA BÜYÜK SERMAYE ŞİRKETİ OLARAK KABUL EDİLİR

13 TİCARET SİCİLİ (Md ) Her tacir, ticari işletmesini faaliyette bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline kaydettirmek zorundadır. Şubeler de (ticari işletme olduğu için) bulundukları yer ticaret siciline kaydedilmek zorundadır. Ticaret Sicili resmi kayıt niteliğinde olup, e-sicil imkanı da getirilmiştir. Elektronik sicil kayıtları alenidir. (Aleniyet prensibi getirilmiştir.) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili Odanın müteselsilen sorumlu oldukları kabul edilmiştir.

14 TİCARET UNVANI (Md ) Her tacir seçtiği Ticaret Unvanını, ticaret siciline tescil ettirilmek zorundadır.(md.40) (Mükerrer ticaret unvanı kullanımın engellenmesi için tescil öncesi tüm Türkiye taraması yapılır Md.45) Koll ve Komandit Şirketlerde en az bir ortağın adı T.Unvanında yer almalıdır. Diğer şirketlerde unvanın sonuna Anonim Şirket/Limited Şirket/Koop. yazılmak zorundadır. Ticaret Unvanı, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. İşletme belgelerinde (fiş-fatura-irsaliye-antedli kağıt vb), ticari işletmenin sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, sermaye miktarı, internet sitesi adresi ve numarası; A.Ş. Ve LTD lerde, YK Başkan ve Üyeleri, müdürler ve yöneticilerin adları gösterilmesi zorunludur. (Md.39/2)

15 TİCARET UNVANI Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli ifadeleri BK izni ile eklenebilir. Ticaret unvanı, işletmeden ayrı olarak devredilemez. Ticaret unvanı korunması marka, endüstriyel tasarım ve Fikri ve SMHK na paralel hale getirilmiştir. Ticaret unvanının haksız kullanımının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer almıştır. (Md.52)

16 HAKSIZ REKABET (Md.54-62) Rakipler arasında veya tedarikçilerle-müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar YASAKLANMIŞTIR. Amaç, bütün katılanların menfaati, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar Md. 55 de sayılmıştır. (Haksız rekabet halleri) Başkalarına ait malları ve iş ürünlerini, fiyatını, faaliyetini, ticari işlerini, yanlış, yanıltıcı ve incitici açıklamalarla kötülemek, Kendisi ve işletmesi, malları, iş ürünleri, fiyatları, satış kampanyaları hk. Yanıltıcı açıklamalarda bulunmak, Paye, diploma, ödül almadığı halde bunlara sahipmişçesine açıklamalarda bulunmak,

17 HAKSIZ REKABET Haksız rekabet nedeniyle açılacak dava türleri (Md.56) Çalıştıranın sorumluluğu (Md.57) Basın,yayın, iletişim ve bilişim kurumlarının sorumluluğu (Md.58) Haksız rekabet kararların ilamı (Md.59) Haksız rekabette zamanaşımı, dava hakkı olanın fiili öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, her hal ve takdirde olayın doğumundan itibaren 3 yıldır. (Md.60) İhtiyati Tedbir (Md.61) Cezai sorumluluk. (Md.62) 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası geldi. (Eski TTK da 1 yıla kadar hapis 500 TL den 10 bin TL ye kadar ağır para cezası vardı)

18 CARİ HESAP İki kişinin ticari veya hukuki ilişkiden doğan alacak ve borçlarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı istemeye yönelik sözleşmelere Cari Hesap Sözleşmesi denir. (Md.89) Cari hesap sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Cari hesap sözleşmesi hükümleri (Md.90) Cari hesap dışı kalan alacaklar (Md.93) Bakiye belirlenmesi (md.94) Bakiyeye Faiz uygulanması (Md.95) Cari hesabın sona ermesi (Md.98) Bakiyenin haczi (Md.99) Zamanaşımı (md.101)

19 TİCARİ DEFTERLER (Md.64-88) Tacirler Bilanço Esasına göre defter tutmak zorundadır. İşletme Hesabı Esası kaldırılmıştır. (Eski TTK daki 76. madde işletme hesabı artık yok) Ancak Esnaf tanımına girenler 213 sayılı VUK a göre işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Her tacir ticari defterlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutmak ve mal varlığını bu defterde göstermek zorundadır.

20 Ticari Defter tanımı genişletilmiştir. Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Ortaklar Pay defteri, YK Karar Defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri. (Bu defterler de ticari defter olarak sayılmıştır)

21 DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? Gerçek kişi tacirlerin kendisi, Tüzel kişi tacirlerde ise; i. Şirket Yöneticisi ii.yönetim Kurulu, Ticari defterleri tutmakla yükümlüdürler.

22 DEFTERLERİN TUTULMASI Defterlere yapılan kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır. (Kayıt zamanı için süre belirtilmemiştir, VUK md. 219; gün). Elektronik kayıt (defter) imkanı getirilmiştir. Kayıt hatası, önceki kayıt içeriği belirlenemeyecek şekilde düzeltilemez. (Üzeri okunaklı çizilmeli yada yeni düzeltme kaydı yapılmalıdır.) Tüm ticari belgeler, dosyalanma şeklinde veya veri taşıyıcıları vasıtasıyla da saklanabilir. (Bu düzenlemeler VUK a paraleldir)

23 SAKLANMASI ZORUNLU DEFTERLER (Md.82) Tüm ticari defterler ve belgeler, açılış, kapanış ve ara bilançolar, yıllık faaliyet raporları, topluluk finansal tabloları, alınan ve gönderilen ticari mektuplar, muhasebe belgeleri, Fiziki olarak veya Manyetik ortamda 10 yıl saklanmak zorundadır. Yangın-deprem-sel vb nedenlerle zayi olan defter ve belgeler için 15 gün içinde Mahkemeye müracaat ederek zayi belgesi alması gerekir. (Md.82-7) Tacirin ölümü halinde varisleri, Tasfiye sonrası ise sulh mahkemesi 10 yıl süre ile saklama yükümlüsüdür.

24 TASDİK ve TMS ZORUNLULUĞU Ticari Defterler kullanılmaya başlamadan evvel notere tasdik ettirilir. (YK Karar Defteri, Ort.Pay Defteri, Gn.Kurul Karar Defteri vb de dahil) Kapanış Tasdiki: İzleyen yılın 6. ayı sonuna kadar yaptırılmak zorundadır. (Md. 64/3) Ticari defterler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun tutulmak zorundadır. (Md.64) Defterler Türkçe ve TL olarak tutulmak zorundadır. (Md. 65)

25 AÇILIŞ ENVANTERİ (Md.66) Her tacir ticari işletmesinin açılışında; i. Nakit varlıklarını ve mevcutlarını, ii.taşınmazlarını, iii.alacaklarını, iv.borçlarını, Eksiksiz ve doğru bir şekilde (miktar/parasal değer) gösteren bir envanter çıkarmak zorundadır.

26 KAPANIŞ ENVANTERİ Her tacir faaliyet döneminin kapanışında; TMS ile uyumlu (fiziki sayım vb) bir envanter hazırlamak zorundadır. Envanter çıkarırken (Md.67), malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematikselistatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Bu şekilde yapılan envanter fiziki sayım yapılsaydı elde edilen sonuçla eş düşmelidir.

27 AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YIL SONU MALİ TABLOLAR (Md Her tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, Varlıklar ve borçlarını gösteren finansal tablolarını (Bilanço ve Gelir Tablosunu), takip eden yılın ilk üç ayında, faaliyet raporuyla birlikte (md.514) hazırlamak zorundadır. Söz konusu mali tablolar TMS ye uyularak düzenlenmeli (md.69); açık ve anlaşılır olmalıdır. Finansal Tablolar Türkçe ve TL olarak düzenlenmeli (md.70) ve tacir tarafından tarih ve imza konularak imzalanmalıdır.(md.71)

28 FİNANSAL TABLOLARDA TAMLIK (ve MAHSUP YASAĞI) (Md. 72) Finansal tablolarda, ticari işletmenin tüm varlıkları, borçları, peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri, dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şekilde değerlenmiş olarak gösterilmesi zorunludur. Verilen teminatlar, rehinler borçlunun bilançosunda, nakdi tevdi edilen teminatlar bunları alanların bilançosunda yer almalıdır. Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taşınmazlara ait haklar, bunlara ilişkin yüklerle MAHSUP edilemez.

29 BİLANÇO İÇERİĞİ (Md.73) TMS de aksi belirtilmedikçe Bilançoda; Duran ve Dönen Varlıklar, Özkaynaklar ve Borçlar ve Dönem ayırıcı hesaplar Ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş varlıklar yer alır.

30 AKTİFLEŞTİRME YASAĞI (Md.74) İşletmenin Kuruluş ve Öz kaynak teminine yönelik harcamaları, (KVK md.8/1-b ye göre gider yazılabiliyor) Bedelsiz olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, Sigorta sözleşmelerinin yapılması için yapılan harcamalar, Bilançoda aktifleştirilemez

31 KARŞILIKLAR (Md.75) / DÖNEM AYIRICI HESAPLAR (Md.76) Gerçekleşmesi şüpheli YÜKÜMLÜLÜK, Askıdaki işlemlerden kaynaklanabilecek muhtemel KAYIPLAR için, TMS ye uygun KARŞILIK ayrılır. (Md. 75) Bilanço gününden sonraki dönemde giderleşecek olan harcamalar ile Sonraki dönemlere ait gelir unsuru olan tahsilatlar için TMS ilkeleri (dönem ayırıcı hesaplar) uygulanır.

32 BONO POLİÇE ÇEK DÜZENLEME-KEFALET AVAL VB VERİLMESİ HALİ (Md.77) İşletme tarafından verilen; her türlü bono, senet, çek düzenlemesi; aval, kefalet, garanti sözleşmelerinden doğan vb yükümlülükler için TMS ye uygun (pasifte) yükümlülük olarak gösterilmemişse, DİP Not olarak açıklama yapılması zorunludur. Poliçe, bono, çek, makbuz senedi vb kambiyo senetleri güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. (md. 1526)

33 TTK ya GÖRE DEĞERLEME İLKELERİ (Md.78-81) (Eski TTK da değerleme hk hiçbir hüküm yoktu) Bilançonun varlıklar ve borlarında yer alan kıymetler TMS de yer alan ilkeler de dikkate alınarak şu şekilde değerlenir. (Md.78) Kapanış ve Açılış bilançosundaki değerler aynı olmalıdır. Değerlemede işletme faaliyetinin devamlılığı esas alınır. Bilançonun kapanışında varlıklar ve borçlar ayrı ayrı değerlenir. Değerleme ihtiyatla yapılır. (Bilanço gününe kadar doğan riskler ve zararlar dikkate alınır. Kazançlar bilanço günü itibarıyla gerçekleşmişse dikkate alınır) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, yılsonu finansal tablolarına alınır. Önceki yıl mali tablolarında uygulanan yöntemler korunur.

34 Yeni TTK ya göre DEĞERLEME Yöntemleri Maddi duran varlıklarda değerleme; Maliyet Yeniden değerleme yöntemi kullanılır. Finansal varlıklarda; Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerde gerçeğe uygun değer Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerde iskonto (itfa) edilmiş değer, Satılmaya hazır menkul kıymetlerde gerçeğe uygun değer Kredi ve alacaklarda iskonto edilmiş maliyet Yöntemleri kullanılır.

35 DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Finansal borçlarda gerçeğe uygun değer, Vadeye kadar elde tutulmuş borçlarda ise, iskonto (itfa) edilmiş değer, Dövizli işlemlerde; Parasal değerler cari kur-spot kur ile, (işlemin türüne göre alış-satış kuru, aktif hesaplar döviz alış, pasif hesaplar döviz satış kuru ile) Parasal olmayan kalemler, işlem tarihindeki kur veya cari kur ile Değerlenir.

36 ORTAKLARA PARA ÇEKME YASAĞI Yeni TTK nın en önemli düzenlemesi, şirket ortağının şirketten para çekmesini YASAKLAMASIDIR. (Md.358) Şirkette borçlanan ortak için önce Adli PARA cezası, ödemezse HAPİS CEZASI VAR. 1- Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, şirketten borç para çekilmesinin yaptırımı 300 günden aşağı olmayan ADLİ PARA CEZASI DIR. (Md.358 ve 562/5-c). 2- Adli para cezası, hakimin takdirine göre günlük TL arasında değişiyor (Türk Ceza Kanunu Md. 52/2). Buna göre, 300 gün adli para cezasının tutarı 6-30 bin TL arasında değişiyor

37 TEMETTÜ AVANSI (Md.509/3) Ortakların şirketten borç para alması yasaklanmasına rağmen, Halka açık olmayan şirketler için ortaklara kar payı avansı verme imkanı getirilmiştir. Konuyla ilgili Tebliğ taslağında, Bir hesap dönemi içerisinde 6 aylık yada 8 aylık hesap döneminde bir defa avans kar payı dağıtılması, Yıllara sari inşaat işi yapan firmalarda ise, dağıtım döneminin 3 ve 6 hesap dönemi sonunda iki kez yapılabileceği, belirtilmiştir. (Bilindiği gibi Kar dağıtımı GVK Md. 94 e göre %15 stopaja tabidir.)

38 YK ÜYELERİ ŞİRKETTEN NAKİT-AYIN BORÇLANAMAZ Sadece şirket ortağı değil, YK üyeleri ve eş-çocuk-akraba ve hısımları, bunların en az %20 ortağı olduğu şirketler, bu şirketten borçlanamaz. YK üyeleri bu kişiler ve şirketler için kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yükleyemez. (md. 395) Aksi halde, 300 günden aşağı olmayan ADLİ PARA CEZASI diye belirtiliyor (Md.395 ve 562/5-d). Adli para cezası, hakimin takdirine göre günlük TL arasında değişiyor (Türk Ceza Kanunu Md. 52/2). Buna göre, 300 gün adli para cezasının tutarı 6-30 bin TL arasında değişiyor

39 DİĞER CEZAİ SORUMLULUKLAR Ticari Defterlerin tutulmaması, Belgelerin muhafaza edilmemesi, Defter açılış ve kapanış tasdikinin yaptırılmaması, Defterin TMS ye uygun tutulmaması, Hileli envanter, E-belgelerin ibraz edilmemesi 200 günden az olmamak üzere adli para cezası, (TCK Md.45-52, en az 20 TL/gün en çok 100 TL/gün) (4-20 bin TL para cezası. Ödenmez ise hapis cezası var.) Hakim adli para cezasının ödenmesi için 1 yılı geçmemek üzere, ödeme süresi verebilir. (Md.55)

40 CEZAİ SORUMLULUK Takip eden yılın 6 ayı içinde Genel Kurul yapılıp, denetlenmiş finansal tabloların TTSG de ilan edilmemesi; 200 günden az olmamak üzere adli para cezası, Defter kayıt ve belgelerin denetime (denetçiye-devletin müfettişine) verilmemesi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) Kuruluş, sermaye artırımı işlem ve beyanların gerçeğe aykırı olması; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) Sermaye hakkında yanlış beyan; 3 aydan 2 yıla kadar hapis. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) Ayni sermayenin yüksek belirlenmesi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil)

41 CEZAİ SORUMLULUK SPK dan izin almadan sermaye artışı için halktan para toplanması, 6 ay hapis. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) İnternet sitesinin 3 ay içinde oluşturulmaması, 6 aya kadar hapis, (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) gün adli para cezası. (20 bin-60 bin TL) (Yürürlük: ) Diğer hükümlerin YÜRÜRLÜĞÜ:

42 TİCARİ DEFTERLER İÇİN NEDEN TMS? Bir ülkenin Sermaye piyasalarının uluslararası bir piyasa olabilmesi için, Yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için, Şirket hisselerinin uluslararası piyasalara kote edebilmek için, Şeffaflığa, dürüst resim ilkesine dayalı, tutarlı Finansal Tablolar ve yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu için Ticari defterlerin UFRS/UMS/TMS ye uygun olması gerekir.

43 KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE tarihinden itibaren Finansal Tablolar, Özsermaye değişim ve nakit akım tabloları, Dipnotlar, Önemlilik, karşılaştırılabilirlik, özün önceliği, Dürüst gösterim, net gerçekleşebilir değer, piyasa değeri Gibi kavramlar UFRS ile tam uyumlu olacaktır.

44 TMSK ın (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) YETKİSİ (Md.88) ve 660 s. KHK Muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin çok başlı uygulamaya son vermek, çağdaş dünya uygulamalarını kullanmak amacıyla TMSK, UFRS ye uyumlu tüm standartları Türkçeye çevirmiş ve TFRS olarak RG de yayımlamıştır. TMSK, (Yeni adıyla 660 s KHK ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) UFRS ile uyumlu ilkeleri ilan etmek, İlan edilen ilkelerin uygulanmasını sağlamak, Kendi konularında denetim yapmak, Tüm standartları UMS ile uyumlu hale getirmek. Görevine sahiptir.

45 KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE TFRS ve TMS ile uyumlu Finansal Tablolarda yer alan Ticari kardan Vergi Usul Kanununa göre hesaplanacak mali kara geçiş (VUK değerleme prensipleri değişmediği sürece), beyanname döneminde muhasebecilerin daha kapsamlı çalışma yapmalarına neden olacaktır. Muhasebe departmanı çalışanları UMS ye göre tutulan defterlerden UFRS ile uyumlu Mali Tablo (Bilanço-Gelir Tablosu) hazırlayacak, ancak ticari kardan mali kara geçerken TMS ve VUK arasındaki değerleme farklarına dikkate alarak mali karı ve vergi karşılığını hesaplayacaktır. Bu nedenle meslek mensuplarının işi zorlaşmıştır. Maliye Bakanlığı, 213 sayılı VUK nda TFRS ve TMS ye uygunparalel düzenleme yapmadığı sürece, dönem sonu işlemleri sonunda mali karı hesaplama işlemi gerçekten zor ve çok teknik olacaktır.

46 TMS YE GEÇİŞ SÜRECİ tarihinde uygulama başlıyor. İşletme çalışanları TMS konusunda eğitim almalı, 2013 açılış kayıtlarını ve açılış bilançosunu TMS ye uyumlu hale getirilmeli, Bunun için bilançosu da TMS ye dönüşecektir ara dönem (geçici vergi) ve yıl sonu finansal tablolarını TMS ye uygun hale getirmeli, Ara dönem dahil her dönem, ticari kardan mali kara geçiş çalışması yapılacaktır.

47 TMS YE GEÇİŞ 2013 yılı karşılaştırmalı finansal tabloların hazırlanabilmesi için mali tablolarının da TMS ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir nin TMS ve TFRS ile uyumlu olabilmesi için 2012 kayıtları den itibaren TFRS ile uyumlu hale getirilecektir. Bu nedenle 2013 de muhasebe departmanları çok çalışacak.

48 ŞİRKETLER TOPLULUĞU İKİ FARKLI STATÜ VAR Hakim (ana) şirket, Bağlı (yavru) şirket. Tek elden yönetim olgusu, hakim şirket ve topluluk menfaatleri. Amaç: ekonomik hayatın gerçeği ile hukuki kuralların uygun hale getirilmesi. Bir sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketine hakim sayılmasının şartları (Md.195); Doğrudan veya dolaylı olarak; Oy hakkının, YK üyeliğinin çoğunluğuna sahip olmak,

49 KARŞILIKLI İŞTİRAK (Md. 197) Biribirlerinin en az ¼ hissesine sahip olmak, Biri diğerine hakim ise, ikincisi bağlı şirket, Her biri diğerine hakimse, ikisi de hakim ve bağlı şirket.

50 BAĞLI ŞİRKETLERDE RAPORLAMA (Md.199) Faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde YK Faaliyet Raporu düzenlenir. Zarar denkleştirilmiş ise, bunun nasıl gerçekleştiği, Diğer hukuki işlemler, yarar ve zararlar. Rapor doğru ve dürüst hesap verme ilkesine uygun olmalıdır. Hakim şirket ortaklarının bilgi alma hakkı (m.200), Denkleştirme (md.202/1) Hakim şirketin tazminat talebi (md.202/2) Talimat verebilme (md.203)

51 TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. BİRLEŞME Şirketler arasında birleşme serbestisi getirilmiştir. (md.137) LTD-A.Ş. İle veya tersine birleşebilir, A.Ş. Kollektif şirketi devralabilir. BÖLÜNME A.Ş. / LTD bölünebilir. (Kısmi-tam bölünme) Bölünme sözleşmesi, Bölünme raporu, İşlem denetçisi Şahıs şirketleri bölünemez.

52 TÜR DEĞİŞTİRME Sermaye şirketleri kooperatife, Şahıs şirketleri sermaye şirketi veya kooperatife, Kooperatif sermaye şirketlerine dönüşebilir. Ancak, bir A.Ş. veya LTD. şahıs şirketine dönüşemez.

53 WEB SİTESİ EDİNME ZORUNLUĞU (Md.1524) Her sermaye şirketi bir internet sitesi sahip olmak ve bu sitede denetlenmiş finansal tablolarını yayımlamak zorundadır. (Yürürlük ) Yayımlanması zorunlu bilgiler şunlardır: Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar, Pay sahiplerinin haklarını koruyabilmesi için görülmesi gereken bilgiler, açıklamalar, Yönetim ve müdürler kurulunun ücretleri, seyahat masrafları, rüçhan hakkı, değiştirme,alım,önerilme, değişim oranı vb kararları, Değerleme raporları, Birleşme bölünme vb kararlar,

54 İNTERNET SİTESİNDE NELER YAYIMLANACAK? DEFTERE KAYIT Genel Kurul çağrıları, Finansal Tablolar, Denetçi Raporları, YK Yıllık Faaliyet Raporu. Kurumsal Yönetişim değerleme raporları, Riskin erken teşhisi komite raporları, Diğer bilgiler, YAYIMLANAN BİLGİLİER NOTER TASDİKLİ DEFTERE KAYDOLUNACAK.

55 Ticaret Sırrı nedir? Müşteri adresleri, İmalat sırları (lisans-know how vb) Satış ve alım sözleşme şartları, Mali Tabloların yayımlanması ticari sırra girmez. Yasa yukarıda tanımı yapılan ticari sırlarının web sitesinde yayımı zorunlu kılmıyor.

56 VADESİNDE ÖDENMEYEN TİCARİ BOÇLARDA İHBARSIZ TEMERRÜT (Md.1530) Fatura veya ödeme belgesinin borçlu tarafından alınmasından itibaren 30 gün içinde ödenmezse, borçlu ihtarsız temerrüde düşer. Kabul ve gözden geçirme prosedürü varsa, süre bu süre sonunda başlar, Taksitli ödemelerde süre, ilk taksitte başlar. Alacaklının KOBİ /tarımsal-hayvansal üretici olması halinde bu süre (ödeme süresi) 60 günü geçemez. Geç ödemelerde uygulanacak ticari faiz md da belirtilmiştir. Bu nedenle, mal ve hizmet faturalarına ait ödeme süreleri ve bu konuda yapılacak sözleşmeler önem arz etmektedir.

57 Yeni TTK neyi hedefliyor? İlk aşamada, ortakların şirkete koydukları sermayenin nakdi veya gayri nakdi (Taşınmaz veya makine, ekipman vb.) olarak açık ve net biçimde tanımlanmasını, şirkete sermaye olarak girmesini hedefliyor. İkinci aşamada, ortakların şirketten para alımını engelleyerek, başlangıçta şirkete koyulan veya kâr eklenmesi yoluyla artırılan sermayenin erimesinin önüne geçiliyor. Bu hedefin desteklenmesi için, ortaklara kâr dağıtımı, ücret ödenmesi gibi yöntemlerin vergi düzenlemeleriyle de teşvik edilmesi elbette büyük önem taşıyor. Üçüncü aşamada, şirketlerin yönetim kurullarına girecek daha fazla sayıda profesyonelle kurumlaşması, bu yönetimlerin gerçekten işleyen denetim kurullarıyla denetlenmesi ve risklerin önceden tespit edilmesi hedefleniyor

58 YENİ TTK HANGİ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR? Ortakların, çalışanların ve alacaklıların haklarını da en az şirket yöneticileri kadar güvence altına alan, Kurumsal yönetimleri, küreselleşen dünyanın gerektirdiği rekabetçi şirket yapılarını, günün ihtiyaçlarına uygun ticari ve bürokratik ilişkileri düzenleyen, Türkiye'deki şirketleri dünyanın birinci ligine taşıyacak üç temel üzerinde yükseliyor: 1- Uluslararası standartlarda şeffaflık ve kurumsal yönetim 2- Güçlü sermaye yapısı 3- Hızlı karar alma ve güvenli ticaret

59 YENİ TTK NIN ÜÇ PARAMETRESİNE ANALİTİK BAKIŞ KIŞ Uluslararası standartlarda şeffaflık ve kurumsal yönetim Güçlü sermaye yapısı Hızlı karar alma ve güvenli ticaret Kurumsal yönetim ilkeleri; - uluslararası muhasebe standartları - uluslararası standartlarda denetim - Ödenmiş net sermayeler - Ortaklardan ayrıştırılmış kasalar - Profesyonelleştirilmiş yönetim ve denetim kurulları - Online genel kurullar - Online yönetim kurulları - İnternet ortamında ve basılı evraklarda görünürlük ve açıklık - Küçük işletmelerin korunması

60

61 ŞİRKETLER HUKUKU Kollektif ve Komandit Şirketlerle ilgili düzenlemeler hemen hemen aynıdır. Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili reformist düzenlemeler yer almaktadır.

62 ANONİM ŞİRKET ORGANLARI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM Eski TTK da yer alan Murakıplık kaldırılmış, yerine Bağımsız Denetim gelmiştir.

63 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ Esas Sermaye / Kayıtlı Sermaye sistemi (md.332) Esas sermayesi TL den az olamaz. (Kuruluşta sermayenin ¼ ü bankaya yatırılır) HAAŞ ler dışında da kayıtlı sermaye sistemi getirilmiştir. Kayıtlı sermaye sisteminde başlangıç sermayesi TL den az olamaz. Sermaye artırım türleri Sermaye Taahhüdü yoluyla (Md.459) İç kaynaklardan (Md.462) Şarta bağlı (Md.463) (hisse senedine dönüştürülebilir tahvil..vb)

64 A.Ş. KURULUŞUNDA YENİLİKLER Kurucular: Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişilerdir. (Md. 337) Asgari kurucu sayısı: Bir A.Ş. Kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. (Md.338) Ortak sayısı 1 e düşerse, durum 7 gün içinde yönetim kuruluna yazı ile bildirilir ve YK da 7 gün içinde şirketin tek pay sahipli olduğunu tescil ve ilan ettirir. (Md. 338/2) A.Ş. tek pay sahipli olarak kurulmuşsa veya tek pay sahipli hale gelmişse, tek pay sahibinin adı-soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. (Aksi halde doğacak zarardan YK sorumludur) Şirket tek pay sahibi olacak kişiden kendi hissesini satın alamaz. (Md.338/3)

65 KURULUŞ prosedürü Esas sözleşme kurucu ortaklarca imzalanır ve notere tasdik ettirilir. Ayrıca İşlem Denetçisi Raporu düzenletilir. (Md. 351) İşlem Denetçisi Raporunda; payların tamamen taahhüt edildiği, esas sözleşmede yer alan pay bedellerinin %25 inin bankaya yatırıldığı, banka dekontu, ayni sermaye ve değerleme raporu, aşırı değerleme olup olmadığı, kurucular beyanı, işlemlerde görünür yolsuzluk olup olmadığı vb bilgiler yer alır. Şirket, kuruluşunu izleyen en geç 30 gün içinde tescil ve TTSG de ilan olunur. Şirket tescil ile tüzel kişilik kazanır.

66 ESAS SÖZLEŞME Esas sözleşmede bulunması gereken hususlar; şirket unvanı, merkezi, işletme konusu, sermayesi, YK üyeleri, Genel Kurul vb) (Md.339) Esas sözleşmede taahhüt edilen sermaye noterce de onaylanır. İtibari değerin üzerinde pay çıkarılamaz. (md.347) Ayni sermaye konulabilir. (Md. 342) Konulacak ayni sermaye Mahkemece atanacak bilirkişilerce değerlenir. (Md. 343) Ayni sermaye; sınırlı ayni hak, fikri mülkiyet hakkı, sanal ortamlar dahil tüm mal varlıkları olabilir. (Emek, mesleki deneyim olamaz)

67 SERMAYE ÖDEMESİ Nakit taahhüt edilen sermayenin en az %25 i tescilden önce, kalanı tescili izleyen 24 ay içinde ödenir. Nakdi ödemeler şirket adına bankada açılan hesaba yapılır. (Md. 345) (Kasa tediyesi kabul edilmez) İç kaynaklardan ödeme; yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılan kısmı, öz kaynak içindeki fonlar, sermayeye eklenebilir. (Md. 462) Şarta bağlı sermaye artırımı (md. 463), genel kurul yeni çıkarılan tahvil ve benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten alacaklı olanlara şirketten hisse verme hakkı sağlamak suretiyle sermaye artırımı yapılabilir.

68 Hisse senetlerinin bastırılması YK hamiline yazılı pay senetlerini, pay bedelinin ödenmesinden itibaren 3 ay içinde bastırması ve pay sahiplerine teslim etmesi zorunludur. (Md.486) YK hisse sentleri bastırılasıya kadar ilmühaber çıkarabilir. YK hisse senetleri bastırma kararı TTSG de tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Aynı karar şirket internet sitesinde de yayımlanmalıdır. Nama yazılı hisse senetleri de azınlık isterse hemen bastırılması gerekir. (md. 486/3) Pay senetlerinin şekli ve içeriği Md. 487 de açıklanmıştır. Pay senetlerinin devir şartları Md.489 ve 490 da açıklanmıştır.

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim 2. Genel Kurul un onaylayacağı finansal tablolar 3. İnternet sitesi yükümlülüğü

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu İstanbul, 15 Haziran 2011 Yeni TTK Tasarı, Başlangıç ve Son Hükümler ile altı kitaptan oluşmaktadır. Bu altı kitap şunlardır: Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER 6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: +902163482924 omer@omerkesikli.av.tr Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 İLKELER 2 Şeffaflık Hesap verebilirlik Kurumsallaşma Elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme

Detaylı