Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası"

Transkript

1

2

3 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası

4 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası ZAFER TOPRAK Aralık 2010, İstanbul proje koordinasyon FİLİZ TİRYAKİOĞLU BERNA SEMİZ ERGÜNTAN ELİF BANU KOCAOĞLU İLKER DEMİRCİOĞLU ESRA ERDOĞAN redaksiyon FATMA TÜRE fotoğraflar MEHMET OKUTAN grafik tasarım ve baskı öncesi hazırlık BURCU KAYALAR baskı OFSET YAPIMEVİ Şair sokak 4, Çağlayan mahallesi Kağıthane, 34410, İstanbul Anadolu Sigorta Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım amacıyla, kaynak gösterilme şartıyla yapılacak kısa alıntılar dışında gerek metin, gerek görsel malzeme hiçbir yolla izin alınmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz. ISBN

5 Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta Türkiye nin Sigortası Zafer Toprak

6 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 4

7 Unutmayalım ki geçmişimiz geleceğimizin rehberidir. Anadolu Sigorta, Cumhuriyet in ilânından sadece iki yıl sonra Atatürk ün talimatıyla kurulurken, sektörün yol göstericisi ve okulu olma misyonunu da üstlenmiştir. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için sigortacılık alanında ilk ulusal şirket olarak, Türkiye İş Bankası öncülüğünde tesis edilen Anadolu Sigorta, o günden bugüne, sektörün her kilometre taşında, öncü olarak yerini almış ve seçkin konumunu korumuştur. Sektörün gelişiminde büyük rol oynayan Anadolu Sigorta, değişen toplumsal şartlara paralel olarak sigortalılara daha geniş bir yelpazede ve üstün kalitede hizmet verme arayışını, çağı yakalayan teknolojik ve yenilikçi ürün ve hizmetlerle pekiştirerek, daima daha ileri götürme kararlılığındadır. Burhan Karagöz Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık 5

8 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 6

9 Bir şirketin tarihinden söz edildiğinde, genellikle o şirketin oluşum süreci, hissedarları, yatırımları, sektördeki durumu akla gelir. Yıllar içinde ekonomiye kattığı değerler konuşulur ve yazılır. Ancak, öyle şirketler vardır ki, onların tarihi bir ağacın gövdesine benzer ve bulundukları coğrafyanın yaşamsal izlerini taşır. Cumhuriyetin ilânından iki yıl sonra, Atatürk ün talimatıyla 1925 yılında Türkiye İş Bankası bünyesinde kurulan Anadolu Sigorta, bunun en canlı örneğidir. Anadolu Sigorta nın kuruluşunun 85. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan, Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta - Türkiye nin Sigortası isimli kitabımız, bir yandan Celâl Bayar önderliğindeki kuruluş evremizden yola çıkarak, şirketimizin günümüze kadar uzanan öyküsünü ayrıntılarıyla kalıcı kılarken, öte yandan Türkiye de sigorta sektörünün evrimine ve bu arada, ülkedeki finansal yapılanmanın gelişim sürecine de ışık tutmaktadır. Bugüne değin Türkiye de, sigortacılık tekniği ve hukuki yapısı üzerine birçok eser yayınlanmıştır. Ancak bu eserler güncele ve geleceğe yönelik çalışmalardır. Maalesef sigortacılık alanında tarihsel eksende çalışmalar yok denecek düzeydedir. Oysa kurumların kimliğini geçmişleri oluşturur. Anadolu Sigorta bu bağlamda kapsamlı bir projeye girişmiş, 85. Yıldönümü nü, şirketin arşivlerinde yer alan temel kaynaklara dayanarak hazırlanan bir kitapla kutlamaya karar vermiştir. Anadolu Sigorta nın tarihsel gelişimi projesi, birinci kaynaklardan yararlanılarak, reasürans sektörü hariç, Türkiye de yazılan ilk sigorta tarihidir. Sayın Zafer Toprak ın titiz ve özverili çalışmasıyla hazırlanan, Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta - Türkiye nin Sigortası başlıklı bu kitapla, sadece Türkiye sigorta sektörünün tarihini değil, ekonomisinden sosyal ve siyasal yaşamına kadar bir ülkenin yaşadığı değişim sürecini de bulacaksınız. Anadolu Sigorta nın 85. Kuruluş Yıldönümü nde, işte bu tarihe tanıklığımızı sizlerle paylaşmak istedik. Mustafa Su Anadolu Sigorta Genel Müdürü Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık 7

10 Giriş...15 Bölüm I...19 Tanzimat tan Cumhuriyet e Sigortacılık Sigortacılığa Yönelik İlk Adımlar II. Meşrutiyet te Sigortacılık Kapitülasyonların Kaldırılışı ve Sigortalar Lozan ve Milli Sigortacılık Ulusal Sigortacılıkta İlk Adımlar Garajlarla İlgili Sigorta Sözleşmeleri Bölüm II Cumhuriyet Türkiyesi ve Sigortacılık Ulusal Çıkarlar ve Sigortacılık Deniz Sigortası Bir Milli Ticaret Silahıdır Cumhuriyet in İlk Döneminde Mevzuatta Gelişmeler Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi Nizamnamesi Anadolu Sigorta nın Kuruluşu Yılı Anadolu Sigorta İdare Meclisi Ziraat Bankası Şubeleri Acenteleri Rüçhan Hakkı ve Diğer Şirketler Mösyö Piyos ve Hakk-ı Mahfuz Osman Fikret Arkun un Anılarında Anadolu Sigorta İş Bankası na Önerilen Fransız Modeli Anadolu Sigorta nın İlk Hissedarları Rüçhan Hakkı nın Sona Ermesi Rüçhan Hakkı nın İlgası İktisat Vekâleti nin Yeni Tarifesi Sermaye ve İhtiyat Akçesinin Nemalandırılması Celâl Bayar ın İktisat Vekilliği ve Yönetim Değişikliği...50 Celâl Bayar ın İstifa Tezkeresi Üzerine 1929 Ekonomik Bunalımı ve Sigortacılık Bölüm III...55 Tam Bağımsız Ulusal Sigortacılık Sümerbank ve Güven Sigorta Güven Sigorta Anonim Şirketi Feniks ve Türkiye Milli Sigorta Şirketleri Muammer Eriş ve İngiliz Şirketleri Güven Sigorta yla İlişkiler Sigorta Sektöründe Köklü Dönüşümler Mart 1936 Tarihinde Hisse Dağılımı 12 Mayıs 1935 Fevkalâde İçtima Zabıtnamesi Anadolu Sigorta ve İtimad-ı Milli Refi Celâl Bayar ın Muhtırası Yeni Bir Sigorta Şirketi: Ankara Sigorta Sigorta Sektöründeki Gelişmeler...71 Celâl Bayar ve 1936 Sigorta Sektörü Krizi Celâl Bayar ve Ulusal Sigortacılık İçin Önlemler Barem Kanunu ve Anadolu Sigorta da Ücretler Savaş Ortamında Anadolu Sigorta Olağanüstü Ortamda Yeni Vergiler Savaş Ortamında Reasürans Sorunu...81 Ulusal Şirketler Arasında Konsorsiyum Kâzım Taşkent e Tebrik Mektubu Tarife Tenzilleri ve Ticaret Bakanlığı Azamî Komisyon Oranları Suphi Tanel in Umum Müdürlük e Atanması Şişli Cami ine Bağış Düzlüğe Çıkış ve Yeni Olanaklar İş Kanunu ve İşçilere Öğle Yemeği Yeni Reasürans Sözleşmeleri Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 8

11 Bölüm IV...91 Yeniden Yapılanma ve Sorunlar Yeni Genel Müdürlük: Anadolu Sigorta Han Hüdavendigâr Hanı nın Satın Alımı I Hüdavendigâr Hanı nın Satın Alımı II Hüdavendigâr Hanı ve Vakıflar İdaresi Hissesi Çalışanlar İçin İç Çamaşırı Bedeli Hanın Boşaltılması Süreci Anadolu Sigorta Hanı nın Onarımı Anadolu Sigorta Hanı nın Tabelaları Kınacıyan Han da Büro Bulundurulması Şirketin Ankara Şubesinin Açılışı Hasan Polatkan a Acentelik Görevi Anadolu Sigorta İzmir Bürosu Ankara Sigorta Sorunu Zeki Kadirbeyoğlu na Hasat İzni Anadolu Sigorta nın İlk Sermaye Artırımları Fevkalâde Genel Kurul Toplantı Zabtı Fevkalâde Genel Kurul Toplantı Zabtı Tarihli Genel Kurul Kayıtlarına Göre Anadolu Sigorta nın Hissedarları 1950 Sonrası Sigortacılıkta Gelişmeler Raşid Rıza ve Behzat Budak için Bağış 1957 Tarihli Memurin Talimatnamesi Siyaset ve Anadolu Sigorta Demokrat Parti ye Bağış I Sigorta Şirketlerinin Denetimi Sorunu li Yıllarda Plasman Sorunu Gayrı Menkul Satın Alınması Kararı Yeni Bir Hizmet Binası Arayışı Kıbrıs ta Acente Açılması Sorunu Kıbrıs ta Acentelik Kararı Ziraat Bankası ve Başak Sigorta 27 Mayıs ve Anadolu Sigorta Demokrat Parti ye Bağış II 27 Mayıs ve Yeni İdare Meclisi %7 Faizli Hürriyet Tahvilleri 1960 ın İlk Altı Ayı: Sıkıntılı Günler Sigortaya Hukuk Müşavirliği İpotek Faizlerinde Yeni Düzen Yeni Bir Strateji Arayışı Sigorta ve Yardım Sandığı Bölüm V İstikrarlı Büyüme Evresi Kritik Dönemin Aşılması Ziraat Bankası nın Ayrılışı Makineleşen Anadolu Sigorta IBM ile Sözleşme Olağanüstü Evrenin Sonu Hulki Dönmezer in İstifası Yeni İpotek Talimatnamesi Sigorta Şirketlerinin Denetimi Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortalar Arası Rekabet ve İşbirliği Yıllarda Özel Sektör ve Sigorta Cumhuriyet in Elli Yıllık Bilançosu Celâleddin Aksoy un Mesajı Ali Sait Gönenç in Mesajı Reasüransta Tekel Sorunu Türkiye Reasürans Şirketi Danıştay a Dava Açılışı Milli Reasürans ve Danıştay Kararı li Yıllarda Sigorta Sektörü İçindekiler 9

12 Bölüm VI Ulusaldan Küresele Doğru Ocak Kararları Ertesi Sigortacılık Anadolu Sigorta nın Yeni Ürünleri Anadolu Sigorta nın BASİSEN e üye olması Sigortacılıkta Yeni Teknikler Atatürk ün 100. Doğum Yıldönümü Nedeniyle Balmumu Müzesi Projesi Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği Aracılar Hakkında Yönetmelik Arası Gelişmeler Ana Sözleşme Değişiklikleri 1994 ve Sonrası Gelişmeler Hukuksal Koruma Sigortası Gaziantep İrtibat Bürosu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yeniden Yapılanma On Line Real Time Günay Anadolu Sigorta Azerbaycan Anadolu Hizmet Paketi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü Yeni Genel Müdürlüğe Taşınma Sigorta Portföyü Değerleme Stratejisi Yüzyıla Girerken Genel Bilanço Yüzyılda Anadolu Sigorta İstanbul da Üç Bölge Müdürlüğü DASK ve Konut Sigortası Genel Müdürlüğün Yeni Yapısı Dört Yönetmelik Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemleri Yükseltimi Ürün Geliştirme Komitesi Risk Yönetimi Etkinlikleri İç Denetim Sistemleri İç Denetim Müdürlüğü Mevzuattaki Gelişmeler Risk Yönetim Politikaları Değerlendirme Raporu Yüzyılda Türk Sigorta Sektörü Anadolu Sigorta da Yeni Bir Anlayış Branşlardaki Gelişmeler: Kaza Branşı Oto da Teknik Kâr Zarar Sorunu Branşlardaki Gelişmeler: Yangın Branşı Yangın Sigortalarında Risk Branşlardaki Gelişmeler: Makine Montaj Branşlardaki Gelişmeler: Nakliyat Branşlardaki Gelişmeler: Sağlık Dağıtım Kanallarında Sorunlar Halkla İlişkiler Müdürlüğü Acenteler ve Pazarlama Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Elektronik-Hizmet Provizyon İş Süreçlerinin Analizi ve Süreç Yönetimi Çalışmaları. 238 Anadolu Sigorta ve Penetrasyon Teknik Karşılıklar ve Yatırılacak Varlıklar Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 10

13 Bölüm VII Krizi ve Sonrası 2008 Krizi ve Anadolu Sigorta Anadolu Sigorta nın Stratejisi Sistem Web Entegrasyon Projesi C2C (Closer to Customer) Projesi Proje Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Bilgi İşlem Müdürlükleri Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Danışmanlığı. 260 Anadolu Sigorta ve Ödüller Yılın Muhasebesi: Tanıtımda Öncülük Her Eve Anadolu Sigorta Poliçesi Yıl Filmi ve Atatürk Sonuç: Geleceğe Yönelirken Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanları Belgeler Ramiz in Çizimleriyle Kara Gün Dostu İlk 15 Yıl İdare Meclisi Üyeleri, Murakıplar ve Müdüriyet Heyeti İlk 40 Yılın Yönetim Kadrosu Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun un Gerekçesi sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Kanunu nun 23 Mayıs 1926 Günlü Gerekçesi Anadolu Sigorta nın Hissedarlar Heyeti İlk Oturum Zabıtları Meclis-i İdarenin 16 Mart 1925 Tarihinde Ankara da Münâkid İlk İctima ının Zabıtnamesidir Anadolu Sigorta nın Tescîl İlânı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Nizamnamesi. 285 Anadolu Sigorta nın Ziraat Bankası Acentelikleri İçin İlk Teması Mart 1927 Tarihinde Mün akid Hissedârân Hey et-i Umumiyyesi Muamelât Raporu Murâkıb ve Hesebât Müfettişlerinin Raporu Hey et-i Umumiyye Kararları Anadolu Sigorta Hayat Sigorta Acenteliği Tevzifnamesi.294 Anadolu Sigorta nın Rüçhan Hakkı nın Kaldırılması. 296 Vekil-i Umur Mukavelesi Yenilenmesi Refi Celâl Bayar ın Muhtırası: 55. İçtimâ Reis Fuat Bulca nın Beyânatı: 56. İçtimâ Ankara Sigorta Şirketi ile Anadolu Sigorta Şirketi Arasında İmzalanan İdare Mukavelenamesi Ticaret Bakanlığı nın Tarife Tenzilleri ve Komisyon İadeleri Hakkında Yazısı Sigorta Kanun Tasarısının Gerekçesinde Sigortalının Hukuku de Hazırlanan Yeni Memurin Talimatnamesi Ziraat Bankası nın Anadolu Sigorta dan Ayrılma Kararı.303 İçindekiler 11

14 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 12

15 İçindekiler 13

16 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 14

17 Giriş Günümüz Türkiyesi nde risk anlayışı ve güvence arayışı, ülkenin gelişmişlik düzeyiyle orantılı bir biçimde dönüşüme uğramaktadır li yıllarla birlikte, finansal sektörde sigortacılık, yabancı sermayenin odaklandığı ana yatırım alanlarından birine dönüşmüştür. Bugüne değin Türkiye de, sigortacılık tekniği ve hukuki yapısı üzerine birçok eser yayınlanmıştır. Ancak bu eserler güncele ve geleceğe yönelik çalışmalardır. Oysa kurumların kimliğini geçmiş oluşturur. Sigortacılık alanında tarihsel eksende çalışmalar yok denecek düzeydedir. Yıldönümlerinde sigorta şirketlerinin hazırlattığı albüm niteliğinde görsel ağırlıklı eserler ise içerik açısından son derece yetersizdir. Anadolu Sigorta da, bugüne değin 5 li ve 10 lu yıldönümlerinde benzer albümler yayınlamıştır. Bu kez Anadolu Sigorta, çok daha kapsamlı bir projeye girişmiş, 85. Yıldönümü nü, Sigorta nın arşivlerinde yer alan temel kaynaklara dayanarak hazırlanan bir kitapla kutlamaya karar vermiştir. Anadolu Sigorta nın tarihsel gelişimi projesi, birinci kaynaklardan yararlanılarak - reasürans sektörü hariç - Türkiye de yazılan ilk sigorta tarihidir. Milli Mücadele ertesi Türkiye de finansal yapının ulusal tabana oturtulması görevi, Gazi Mustafa Kemal in direktifleriyle, 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası na verilmişti. Kısa sürede sigortacılığın da bankacılık kadar önem arz ettiği görülmüş ve bir yıl sonra Türkiye İş Bankası nın gözetiminde, Anadolu Sigorta kurulmuştu. Bunu, 1929 yılında yine Türkiye İş Bankası nın girişimiyle Milli Reasürans izlemişti. Anadolu Sigorta nın kuruluşunun 85. yılı etkinlikleri bağlamında yayınlanan bu kitap, bir yandan Celâl Bayar ın önderliğinde kuruluş evresinden yola çıkarak Anadolu Sigorta nın günümüze kadar uzanan öyküsünü ayrıntılarıyla kalıcı kılarken, öte yandan Türkiye de sigorta sektörünün evrimini ve bu arada, ülkedeki finansal yapılanmanın gelişim sürecini irdelemektedir. Kitap, görsellikten çok, öze yönelik bir kimlik çalışmasıdır. Projeye başladığımız günden bugüne, Anadolu Sigorta nın arşivinde yer alan binlerce belge titizlikle taranmış, bu arada sigorta dergileri dâhil ikinci kaynaklar geniş bir şekilde gözden geçirilmiştir. Özgün bir çalışmanın ancak Anadolu Sigorta İdare Meclisi Zabıt Tutanakları yla mümkün olabileceği görülmüş, bu nedenle 20 Şubat 1929 tarihine kadar eski Türkçe olan tutanaklar dâhil, 85 yıllık oturumların tümü bu kitapta değerlendirilmiştir. Önemli bulduğumuz erken dönemi simgeleyen görüş ve kararlar, yer yer metin içinde ya da belge bölümünde o günkü diliyle oynanmaksızın yer almaktadır. Vekil-i umur, jeran forfeter, jerans, plen gibi kimi terimler, sigortacılık dilinin evrimini de gösterebilmek için metinde aynen korunmuştur. Ana kaynak olarak kullandığımız, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Zabıt Defterleri, Anadolu Sigorta nın yanı sıra Türkiye de sektör içerisindeki gelişmeleri de ayrıntılı bir biçimde yansıtmaktadır. Kurum içi yazışmaların yanı sıra bakanlıklarla yapılan yazışmalar ve sektör içi her türlü bilgi akışı bu dosyalarda yer almaktadır. Bu arada, 1947 sonrası ayrı yayınlanan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Esas Giriş 15

18 Kararları, kurum bünyesinde ne denli düzenli bir arşivinin olduğunu kanıtlamaktadır. Tarama fırsatı bulduğumuz üçüncü bir kaynak, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nin Hissedarlar Umumi Heyet Zabıtları dır. Bu zabıtlarla bağlantılı olarak ayrıca yıllık Faaliyet Raporları bir bir elden geçirilmiştir. Son olarak 1944 ten itibaren gündeme gelen Milli Sigorta Şirketleri Arasında Yapılan Meslekî Teşekküller Toplantıları Zabıt Defteri görülmüştür yılının, Türkiye sigortacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğu artık yadsınamaz bir gerçektir. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi yle birlikte Türkiye de sigorta sektöründe yeni bir dönem başlamıştır. Bu yapılanmanın başını Türkiye İş Bankası çekmiştir. Anadolu Sigorta, kârdan ayrılacak bir hisse karşılığında kamu ve kamuyla bağlantılı merkezi ya da yerel kurumların sigortalarında rüçhan hakkı elde etmiş ve bu olanak Anadolu Sigorta nın ilk yıllarda hızlı bir biçimde büyümesine vesile olmuştur. Bu arada, önce Ziraat Bankası nın, ardından Türkiye İş Bankası nın geniş şube ağı, Anadolu Sigorta ya acente olanakları sağlamıştır. Kitap kurgulanırken yedi ana bölüm tasarlanmıştır. Bunlardan ilki Türkiye de sigortacılığın doğuş evresidir. 19. yüzyılın ortalarında, Tanzimat yıllarından yola çıkarak, Anadolu Sigorta nın kuruluşuna kadarki bu süre, Türkiye de sigorta sektöründe yabancı sermayenin, herhangi bir kamusal denetimden uzak, kendi bildiğince etkinlik gösterdiği bir dönemi kapsar. Nitekim Cumhuriyet yönetimi, bu tür bir sigortacılık anlayışına son verme kaygısıyla Türkiye İş Bankası nın öncülüğünde Anadolu Sigorta nın kuruluşuna önayak olmuş, bir yabancı şirketten aldığı vekil-i umur luk ya da jerans forfeter hizmeti desteğiyle, 1936 yılına kadar ulusal sigortacılığın temellerini atmıştır. Bu bağlamda evresi, ulusal sigortacılığın doğuş evresi sayılabilir. Tabii bu evrede, Büyük Buhran nedeniyle zor yıllar yaşanmış, Türk sigortacılık sektörü, başarılı bir biçimde bu evreyi atlatmıştır. Cumhuriyet Türkiyesi kurulurken finansal sektörde en deneyimsiz alanlardan birinin sigortacılık olduğu, ilk on yıllık tutanaklarda bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nin kurucusu Celâl Bayar Kitabın üçüncü bölümünü oluşturan yılları artık sektörde ulusal nitelikte sigorta şirketlerinin egemen olduğu bir dönemdir. Birçok ulusal sigorta şirketi bu dönemde doğar. Anadolu Sigorta, sermayedarı her iki banka sayesinde Ankara da etkin konumdadır ve büyük ölçüde kamu kurumlarının sigortalarını üstlenerek portföyünü büyütür. Ancak, sektörde etkin bir denetim henüz oluşmamıştır. Bu durum, Anadolu Sigorta nın iç yönetiminde ve bu arada Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 16

19 prodüktörlerle ilişkilerinde de gözlemlenebilir. Özellikle prodüktörler le olan ilişki son derece sorunludur bu açıdan geçmişin muhasebesinin yapıldığı bir yıldır yılına kadarki dördüncü bölüm Türkiye de çok partili döneme geçiş ve Demokrat Parti nin iktidar dönemini kapsar arası Anadolu Sigorta nın kurucusu Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanlığı yıllarıdır. Bir zamanlar Anadolu Sigorta nın Ankara acentesi Hasan Polatkan Maliye Bakanlığı koltuğuna oturur. Anadolu Sigorta nın bu yıllarda izlediği bağış ve kredi politikaları 27 Mayıs ertesi eleştirilere uğrar. Beşinci bölüm planlı evreyi içerir yıllarında Türkiye de gözlenen iktisadî gelişme sigorta sektörünün de güçlenmesine vesile olur. İzlenen ithal ikâmeci politika sonucu sektör büyük ölçüde yerli şirketlerin denetimine girmiştir. Ancak, sigorta bilinci henüz kitlelere ulaşmamıştır. Türkiye yeni yeni kentleşmektedir. Kent kültürü olmadıkça insanlar gelecek bilincinden yoksundur. Günübirlik yaşamlarında risk faktörünü göz ardı ederler. Türkiye de sigortacılığın Batı ülkelerindeki düzeye ulaşabilmesi için öncelikle Türk toplumunun refah düzeyinin yükselmesi gerekir. Ayrıca sigorta kültürünün aşılanması bir toplumsal sorun olarak kendini göstermektedir. 60 lı ve 70 li yıllarda pool lar aracılığıyla sigortacılıkta bir gelişme izlenirse de dünya ölçeğinde Türkiye çok gerilerdedir yılında prim gelirleri kişi başına Almanya da 97,8 dolar iken Türkiye de 1,7 dolar düzeyindedir. Aynı yıl primin gayrı safi milli hâsıladaki oranı Almanya da %5,3 iken Türkiye de %0,5 tir. Bu yıllarda sigorta sektörünün büyük çoğunluğu, portföy genişleteceklerine Milli Reasürans la uğraşmaktadırlar. 70 li yılların sigorta sektöründeki temel sorunu Milli Reasürans ın mükerrer sigortadaki tekel konumudur. Ancak, geçmişin acı deneyimiyle, Ankara, Milli Reasürans a destek çıkmayı sürdürür. 24 Ocak kararlarıyla Türkiye ithal ikâmeci politikaları bırakır ve neoliberal çizgide dışa açılır. İhracata dönük yeni yapılanma finans sektörünü de etkilemiştir. Kitapta altıncı bölümü oluşturan bu dönemde, Anadolu Sigorta piyasaya yeni ürünler sunar ve bilgisayar donanımını güçlendirerek teknik kârını yükseltir. Bu arada özellikle 90 lı yılların ikinci yarısından itibaren köklü yapısal dönüşümlere gider sonrası Anadolu Sigorta güçlü konumundan ödün vermemiş, sektörde en büyük paya sahip bir kuruluş olarak 2000 li yıllara ulaşmıştır. 21. yüzyılın ilk yıllarında, dünyada likidite bolluğunun da etkisiyle, sigortacılık sektörü, yabancı sermayenin odaklandığı ve satın alma ya da iştiraklerle sektörde önemli bir paya sahip olduğu bir evreyi başlatmıştır. En azından 2008 buhranına kadar hızla büyüyen sigortacılıkta, Anadolu Sigorta rekabet gücünü her gün artırmış, teknik kâra odaklanmış ve liderlik konumundan ödün vermemiştir krizine gelindiğinde Anadolu Sigorta, artık güçlü güvencelere sahip bir şirkettir. Yedinci bölümü oluşturan 2008 ve sonrası, dünya standartlarını yakalamış, sürekli dönüşümler geçiren, çağdaş bir sigorta kurumunun geleceğe dönük girişimlerinin öyküsüdür. Anadolu Anonim Türk Şirketi kurum tarihi, bir yandan kuruluşunun 85. yıldönümünü kalıcı kılmakta, öte yandan finansal tarihimizdeki temel başvuru kitaplarından birini oluşturmaktadır. Giriş 17

20 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 18

21 Bölüm I Tanzimat tan Cumhuriyet e Sigortacılık Avrupa da kurulmuş, ya da kurulduğu iddia edilen birtakım hayali şirketler Osmanlı topraklarında kolaylıkla faaliyete geçebiliyor, şube ve acente açabiliyorlardı. Bu tür şirketlerin günün birinde ortadan kaybolup tüm yükümlülüklerini yüzüstü bıraktıkları ve bu suretle Osmanlı uyruklarını zarara soktukları sık sık görülüyordu. Özellikle sigorta şirketleri sigortalılarla olan uyuşmazlıklarında, adlî kapitülasyonlardan yararlanarak, Osmanlı yargı mercilerini yetkili görmüyor, şirketlerin kurulu oldukları ülke mahkemelerine başvurulması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu ise Osmanlı uyruklarını sigorta şirketleri karşısında güçsüz kılıyor, yabancı ülkelerde dava takip etme olanağı bulamayan birçok Osmanlı, sigorta tazminatından yoksun kalıyordu. Üstelik bu şirketlerin bazıları kendi ülkelerinde de yasalar gereğince kurulmadığından takibata geçilse bile sonuç alınamıyordu. Zafer Toprak, Türkiye de Millî İktisat , Ankara; Yurt Yayınları, Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık 19

22 Sigortacılığa Yönelik İlk Adımlar Osmanlı Devleti nde Tanzimat öncesi sigortayla ilgili herhangi bir mevzuat ya da sigortacılığa değinen bir hüküm yoktu. O zamana kadar fıkıh hükümlerini ilgilendirecek, ya da sigortanın meşru olup olmadığını gündeme getirecek bir gelişme kayıtlara geçmemişti. Tanzimat la birlikte Batı ya yönelen Osmanlı topraklarında, din bilginlerinin yorumlarında sigorta, ukud-ı şer iyye nin, yani şer i alanın dışında özel bir akit olarak kabul edildi. Ancak kamusal alanda Batı hukukunun benimsenmesiyle sigortayla ilgili hükümler zamanla Osmanlı mevzuatına girmeye başladı. İlk kez sigorta konusu, Ticaret Kanunnamesi ne ek olarak 1860 tarihinde yayınlanan mevzuatın 29. maddesindeki umur-ı ticaret-i bahriyyeye müteallik kâffe-i deâvinin Ticaret Mahkemeleri nin Bahriye Meclisleri nde rüyet ve faslolunacağı kaydıyla, denizciliğe ait sigorta sorunlarının da Bahriye Meclisleri nde görüleceği, kanunda yer almış oluyordu. Ardından, 1808 tarihli Fransız Ticaret Kanunu nun hemen hemen çevirisi olan, 1864 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe konan, Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi nin 11. faslında sigortayla ilgili hükümler yer alıyordu. Bu kanunun yayınlanmasından sonra uzun süre kara sigortalarına da deniz sigortaları hükümleri uygulandı tarihinde yayınlanan Ecnebî Anonim Şirketlerinin Memâlik-i Osmaniyye deki Acenteleri Hakkında Nizamname yle Osmanlı topraklarında çalışmak isteyen yabancı anonim şirketler, dolayısıyla sigorta şirketleri, ruhsat almak suretiyle tescile tâbi tutulmuşlardı. Uygulanması sorun oluşturacaksa da en azından mevzuatta bu tür bir tescilin yer alması Osmanlı sigortacılığı açısından önemli bir adımdı. Zira o güne kadar dileyen Osmanlı topraklarında, herhangi bir sorumluluk üstlenmeden, sigorta şirketi açıyordu. Nihayet, İkinci Meşrutiyet ten az önce 1906 yılında Ticaret-i Berriye Kanunnamesi nin ekinde, 25 madde halinde, kara sigortalarına dair hükümler yer aldı. Bu kanunun birinci maddesinde sigortanın tanımı yapılıyor, sigorta muamelesi emval-i menkulenin ve gayr-ı menkulenin her nev i mehâlik ve muhâterattan tevellüt edecek hasar ve ziyaı nın temin için ücret-i muayyene mukabilinde irae-i teminat etmekten ibarettir deniyordu. Yasada sigorta akdinin şekilleri, şart ve türleri hakkında hükümler yer alıyordu. Ek bir maddede Bahrî sigorta muamelâtı hakkında Ticaret-i Bahriyye Kanunu nda bulunan ahkâm-ı mahsusa kemaâkân bakidir denilmek suretiyle deniz sigortaları için Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi nin de yürürlükte olduğu kaydediliyordu. Bu kanunun ardından, 1908 yılında yabancı sigorta şirketlerine ruhsat almaları ve tescil edilmeleri yanında, her yıl kefalet ve ihtiyat akçesi ayırma zorunluluğu getiren Ecnebi Anonim Sigorta Kumpanyaları Hakkında Nizamname yürürlüğe girdi. Yabancı şirketlerin konumu ayrı bir önem arz ediyordu. Zira bir aydınlanma sürecini başlatan İkinci Meşrutiyet yıllarında bile verilen bir fetvada, Müslümanların sigortacılıkla iştigâl etmelerinin dinen mubah olmadığı, bunun ancak yabancılar tarafından icra edilebileceği kaydediliyordu. Ancak, Osmanlı, kendi mevzuatında her ne kadar yabancı özel ve tüzel kişilerle ilgili düzenlemelere gitmişse de kapitülasyonlar her seferinde ayak bağı olmuş ve bu tür düzenlemeler bir türlü uygulamaya sokulamamıştı yılında, Osmanlı Birinci Dünya Savaşı na girer girmez ilk iş olarak kapitülasyonları tek taraflı olarak lağvetti ve yabancı sigorta şirketlerini yabancı ülkelerde uygulanana benzer kayıt ve şartlara tâbi kılmak amacıyla, 30 Kasım 1914 Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 20

23 tarihinde, Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Munkasım Şirketlerle Ecnebî Sigorta Şirketleri Kanun-ı Muvakkatı nı yürürlüğe soktu. Aslında Türkiye de sigortacılığın geçmişi Tanzimat yıllarına kadar uzansa da fiiliyatta sigortacılık gereği, ilk kez, 1870 yılında baş gösteren büyük Beyoğlu yangınıyla hissedilmişti yılında biri Northern diğeri de North British adında iki İngiliz şirketiyle 1878 de Fransız La Foncière şirketi İstanbul da çalışmaya başladılar. Yüzyıl sonuna gelindiğinde, 1899 da İstanbul daki yabancı sigorta şirketi temsilciliklerinin adedi 15 i buluyordu. Zaman zaman haksız rekabet ve kasdî yangınların gözlemlendiği, doğmakta olan sigorta fikrinin zedelendiği bu başıboş dönem, 1900 yılına kadar sürdü. Kapitülasyonların da sonucu, yabancı sigorta şirket temsilcilikleri dış ülkelerdeki merkezlerinin talimatı dâhilinde çalışmakta, sigorta poliçeleri İngilizce ve Fransızca yazılmakta, uzlaşmazlık halinde yabancı şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülke mahkemeleri yetkili kılınmaktaydı. Ülke ekonomisinde önemli bir rol oynayan ve sigortayla yakından ilgilenen Osmanlı Bankası, 1893 yılında Tütün Rejisi ve Düyun-ı Umumiyye idaresine mensup bir sermayedar grubuyla altın lira sermayeli Osmanlı Umum Sigorta adıyla bir sigorta şirketi kurdu. Ardından, 1896 yılında sigorta şirketleri bir araya gelerek, sigorta endüstrisinin ıslahı için bazı tedbirlerin alınması yolunda, ortak hareket etme kararı aldılar. Ülkede yeknesak bir yangın tarifesi uygulanması esasını benimsediler. Bu görüş doğrultusunda birleşen 44 şirket, 12 Temmuz 1900 tarihinde toplanarak bir sigorta şirketleri sendikası kurdular. Yeknesak yangın tarifesi uygulanmasına ve sürekli bir denetim ya da murakabe heyetinin oluşturulmasına karar verdiler. Böylece, Dersaadet te Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası [Syndicat des Compagnies d Assurances contre l Incendie Opérant à Constantinople] doğmuş oluyordu Harf Devrimi öncesinde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nin eski Türkçe düzenlenmiş poliçesi Bu karara göre kurulmuş olan Sendika, çalışmalarını Londra da bulunan Yangın Sigortacıları Komitesi nin [Fire Offices Committee] talimatı altında yürütecekti. Bu arada, bu komitenin yönetmelikleri örnek alındı. Sendika tarafından alınan kimi önemli kararlar, Londra daki komitenin ve Paris te kurulan Syndicat Ottoman de Paris nin onayına sunuluyordu. Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık 21

24 II. Meşrutiyet te Sigortacılık İlk evrede, Osmanlı topraklarındaki sendikaları bir çatı altında toplayan Sendika nın yararlı etkileri görüldü yılında bu Sendika ya dâhil yabancı şirket adedi 54 e yükselmesine karşın, Sendika dışında kalan şirketlerin, benimsenen tarifeden aşağı fiyat vermeleri ve sigortalılara indirim uygulamaları, söz konusu çatı Sendika nın büyük güçlüklerle ortaya koyduğu meslekî reformlarının giderek güç yitirmesine neden oldu. Nitekim zamanla prim hâsılatıyla ödenen tazminat arasındaki orantı bozuldu yılında prim hâsılatı altın lira olmasına karşın, altın lira tazminat ödendiği görüldü. Bu koşullar altında yangın tarifesi yeniden düzenlendi. Başlangıcından itibaren, tamamen yabancı sermayenin hâkim olduğu bir sektör olan sigortacılık kendi gayretleriyle yürütülmüş, sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi önlemler alınmıştı. Osmanlı topraklarında yüzyıllardan beri kapitülasyonların hâkim oluşu nedeniyle, birçok finansal faaliyet gibi sigortacılık da hükümet denetiminin dışında kalıyordu. Osmanlı sigortacılığı hemen hemen tümüyle Londra Yangın Sigortacıları Komitesi nin direktifleriyle hareket ediyordu. Babıâli yabancı şirketleri denetleyebilmek için çok daha kökten dönüşümlerin gerektiğini görmüştü. Kapitülasyonlar sürdükçe yabancı şirketlerin ve sigorta şirketlerinin faaliyetlerine müdahale edilemeyeceği, bunların Osmanlı mevzuatı kapsamına alınamayacağı açıktı. Kapitülasyonların kaldırılışı işte bu soruna kısmi çözüm getirdi. Yıllardır gündemde olan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen denetim sorunu, kapitülasyonların lağvı ertesi ele alındı. Anadolu Sigorta nın ilk yıllarında müşteriler için hazırlattığı cüzdan Kapitülasyonların Kaldırılışı ve Sigortalar Ecnebî Anonim ve Sermayesi Eshama Munkasım Şirketler ile Ecnebî Sigorta Şirketleri Hakkındaki Kanun-ı Muvakkat Birinci Dünya Savaşı nın ilk aylarında, 13 Aralık 1914 günü, kabul edilerek gerçek kişiler yanı sıra ticarî nitelikteki tüzel kişiler de Osmanlı mevzuatı Geçmişten Geleceğe ANADOLU SİGORTA Türkiye nin Sigortası 22

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR SİGORTA HASAR EKSPERLİK FAALİYETLERİNİN SİGORTA İŞLETMELERİNE HASAR MALİYETLERİ AÇISINDAN ETKİLERİ Hazırlayan: Kıvanç BAYAR Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Kurumsal Profil 1 Başlıca Göstergeler 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Yönetim Kurulu 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Üst Yönetim 10 Makroekonomik Görünüm

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz

Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz Uzmanlığımızla tüm avantajları yatırımcılarımıza yakınlaştırıyoruz 04 Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı Gündem ve Esas Sözleşme Değişikliği Kurumsal Profil 05 08 2013 te Öne Çıkan Yenilikler Müşteri Varlığı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda 1 GENEL MÜDÜRLÜK Halaskargazi Caddesi No:33 HARBİYE 34373 ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel : 0 212 / 368 22 00 (Pbx) Faks : 0 212 / 232

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı