MUHASEBE VE FİNANSMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE FİNANSMAN"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Bildirimler İşe Başlamayı Bildirme Adres, İş ve İş Yeri Sayısı Değişikliklerini Bildirme İşi Bırakmayı Bildirme Kira Kontratı VERGİ LEVHASI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ Ödeme Kaydedici Cihaz Kullananlar Cihazın Alınması Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha Cihazın Satışı VERGİ SUÇ VE CEZALARI Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası (VUK mad. 344) Usulsüzlükler ve Cezaları Hürriyet Bağlayıcı Suç ve Cezalar (VUK mad. 359) Vergi Cezalarının Kesilmesi Ceza Tutanağı Ceza İhbarnamesi Vergi Cezalarında İndirme Mükellef Hakları Bildirimi...33 UYGULAMA FAALİYETİ...36 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...38 ÖĞRENME FAALİYETİ BELEDİYE İŞLEMLERİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Ruhsatı Alma İlan ve Reklam Vergisi Levhası Alma Emlak Vergisi Beyannamesi Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi...54 UYGULAMA FAALİYETİ...57 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...59 MODÜL DEĞERLENDİRME...62 CEVAP ANAHTARLARI...65 KAYNAKÇA...67 i

4 AÇIKLAMALAR KOD 344MV0067 ALAN Alan Ortak DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı MODÜLÜN ADI Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri Muhasebe elemanının, vergi mevzuatına göre bir işletmenin MODÜLÜN TANIMI vergi dairesi ile olan işlemlerini ve belediye mevzuatlarına göre belediye işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilmesine olanak sağlayacak öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL YETERLİK Vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapmak Genel Amaç Vergi mevzuatına göre işletmenin vergi dairesi işlemlerini, belediye mevzuatlarına göre iş yeri açan işletmelerin MODÜLÜN AMACI belediyeye karşı sorumluluklarını bilgisayar kullanarak yerine getirebileceksiniz. Amaçlar 1. Vergi dairesi işlemlerini yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR 2. Belediye işlemlerini yapabileceksiniz. Sınıf ortamında; VUK, TTK, form belgeler, bilgisayar, disket, CD, yazıcı, internet bağlantısı, klasör, dosya vb. donanımlar Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 Sevgili Öğrenci, GİRİŞ GİRİŞ Devletlerin kendi temel işlevlerini yerine getirebilmeleri için duymuş oldukları gelir ihtiyacı, verginin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Devletin gelir ve giderlerini, vergi kanunları çerçevesinde yürüten ve takip eden teşkilat ise Maliye Bakanlığıdır. Faaliyetleri sonucu vergiye tabi gelir elde eden tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal olarak Maliye teşkilatına karşı bir takım sorumlulukları da ortaya çıkacaktır. Bu sorumlulukları ise mükellefi adına genellikle piyasada serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı taşıyan kişiler yürütmektedir. Tacirin, sorumlu olduğu kurumlardan biri de belediyedir. Tacirin belediyeye karsı sorumluluğu iş yeri açmaya karar vermesi ile birlikte başlar. Bu modülde mükellefin maliye ve belediyeye karşı sorumluluklarının neler olduğu, bu sorumlulukların ne şekilde yerine getirilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Modülü tamamladığınızda kendi başınıza Vergi Dairesi ve Belediye işlemlerini yapabileceksiniz. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile vergi dairesi işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizdeki bir muhasebe bürosundan örnek İşe başlama/bırakma bildirimi rica ederek sınıfta inceleyiniz. Düzenlenmiş olan bir kira sözleşmesini sınıfa getirerek inceleyiniz. Çevrenizde bulunan ve her gün alışveriş yaptığınız bir marketin, kuruyemişçinin veya bir tuhafiyecinin vergi levhasını inceleyiniz. Yaptığınız bir alışveriş sonrası almış olduğunuz yazar kasa fişini inceleyiniz. Yazar kasa kullanan bir iş yerinde yazar kasaya ait levhanın tasdikli bir şekilde asılı olup olmadığına, levhada hangi bilgilerin yer aldığına bakınız. VUK un vergi suç ve cezaları ile ilgili maddeleri internetten inceleyiniz Bildirimler 1. VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle ilgili fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan bir meslek ya da sanat faaliyetiyle uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir. Fiili olarak çalışmaya başlamaktan kasıt mükellefin faaliyetine başladığını gösteren bazı şartların oluşmasıdır. Tüccarlarda İşe Başlama Belirtileri Bir iş yeri açmak, İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak, Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlanması. Serbest Meslek Erbabı İçin İşe Başlama Belirtileri Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel işyerleri açmak, Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden tabelalar ve levhalar asmak, Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak, Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak, 3

8 Yukarıda sayılan şartlarından herhangi birinin gerçekleşmiş olması mükelleflerin işe başladığını gösterir. Kolektif Şirketlerde Mükellefiyet Gelir vergisi açısından kolektif şirketlerin tüzel kişiliği değil, her bir ortak ayrı ayrı esas alınır ve gelir vergisi, her bir ortak adına ayrı ayrı tarh ve tahakkuk ettirilir. Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi ise şirket tüzel kişiliğidir. Adi Komandit Şirketlerde Mükellefiyet Adi komandit şirketlerde gelir vergisinin muhatabı şirket ortaklarıdır. Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi adi komandit şirketin kendisidir. Adi Ortaklıklarda Mükellefiyet Adi ortaklığın ticari faaliyette bulunması durumunda ortaklığın bu faaliyetten elde ettiği kazancı ortaklar şirketteki payları oranında beyan eder. Ortakların kazancı ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulur. Adi ortaklıklar tüzel kişilikleri olmamasına rağmen diğer şirketler gibi gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusudur ve katma değer vergisi bakımından da vergi mükellefidir. Bildirimde bulunması gerekenler VUK un 153. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; Serbest meslek erbabı; Kurumlar vergisi mükellefleri; Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları şeklinde belirtilmiştir. Bu kişilerin vergi dairesine yapmak zorunda oldukları bildirimler ise şunlardır: İşe Başlamayı Bildirme İşe başlama bildirimi Adres, iş ve iş yeri sayısı değişikliklerinin bildirimi İşi bırakma bildirimi Gerçek kişi, tüzel kişi ayırımı yapmaksızın, İşe Başlama Bildirimi işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde İşe Başlama / Bırakma Bildirimi formu ile ilgili vergi dairesine yapılmalıdır. Gerçek kişi tacirlerde işe başlama bildirimi, tacirin kendisi tarafından yapılabileceği gibi, avukatı ya da muhasebe işlemlerini yürüten SMMM tarafından da yapılabilir. Tüzel kişi tacirlerde ise (şirketlerde) işe başlama bildirimi, ticaret sicil memuru tarafından tescil işlemi sırasında yapılır. Ücret geliri, menkul sermaye geliri (banka faiz geliri gibi), gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri gibi) elde edenler ile zirai faaliyette bulananların işe başlamalarını bildirmelerine gerek yoktur. 4

9 İşe başlama bildirimine eklenecek belgeler şunlardır: Gelir Vergisi Mükellefleri Noter onaylı imza sirküleri, Onaylı nüfus cüzdanı örneği, İkametgah belgesi, İş yeri mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde emsal kira bedelinin tespiti amacıyla emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belediyeden onaylı belge, İş yeri kira ise kira kontratının bir örneği Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Onaylı nüfus cüzdanı örneği, İkametgah Belgesi, İş yeri mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde emsal kira bedelinin tespiti amacıyla emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belediyeden onaylı belge, İşyeri kira ise kira kontratının bir örneği. Ticari Plakalı Araç Sahibi Mükellefler Onaylı nüfus cüzdanı örneği, İkametgah belgesi, Taşıta ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği, Araç ruhsatı Mükellefler işe başlama bildirimini vergi dairesine ibraz ettikten sonra, vergi dairesince aynı gün, aynı gün yapılmasının mümkün olmaması halinde ertesi iş gününün içinde, mükelleflerin işyerinde yapılacak bir yoklama ile işe başladıkları tespit edilir. Yapılan yoklamanın sonucuna göre mükellefe vergi numarası verilerek, mükellefiyet başlar. İşe başlama bildiriminin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış veya yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş olması halinde vergi numarası hemen verilir ve işe başlamanın tespiti için yapılan yoklama 30 gün içinde yapılır. Resim 1.1: T.C. Maliye Bakanlığı Logosu 5

10 Yoklama yapmaya yetkili olanlar şunlardır: Vergi dairesi müdürleri Yoklama memurları Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler Vergi incelemesine yetkili olanlar (maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri gibi) Gelir uzmanları Vergi mükellefiyetinin başlaması ile mükelleflerin vergilendirmeye yönelik beyanname verme, vergi ödeme, ödeme kaydedici cihaz alma ve vergi levhası tasdik ettirme gibi yükümlülükleri de başlamış olur. 6

11 7

12 Belge 1.1: İşe Başlama / İşi Bırakma Bildirgesi 8

13 Belge 1.2: İşe Başlama / İşi Bırakma Bildirgesi (Arka Yüz). T.C Y O K L A M A F İ Ş İ Cilt No: MALİYE BAKANLIĞI ANKARA Defterdarlığı.. Vergi Dairesi Vergi Kimlik Numarası : Adı, Soyadı : İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA Sıra No: MÜKELLEFİN İşi : İş Adresi : İkametgah Adresi : Yoklamanın İlgili Bulunduğu Devre : Yoklamanın Konusu : Adı Soyadı İmza-Mühür 1. İşe Başlama Tarihi 2. İş Yerinin Büyüklüğü ve Müştemilatı 3. İş Yerinin Mülkiyetinin Kime Ait olduğu 4. Varsa, İşletmenin Ambar, Depo, Ardiye, Şube ve Adresleri 5. Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu 6. İş Yeri Kira Sözleşmesinin Tarihi, Aylık ve Yıllık Kira Tutarı 7. İş Yeri Emlak Vergi Değeri 9

14 8. Ambar, Depo, Ardiye, Şubelerin Kira Sözleşmesinin Tarihi, Aylık ve Yıllık Kira Tutarı 9. İş Yerinde Çalışan İşçi Sayısı 10. Mükellefin Bu İşe Başlamadan Önce Ne İşle Uğraştığı 11. Mükellefin Bu İşi Dışında Başka İşinin veya Gelirinin Bulunup Bulunmadığı 12. Daha Önce Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası 13. İşi Bırakma Tarihi 14. İşi Bırakma Tarihindeki En Son İkametgah adresi 15. Tespit Edilen Diğer Hususlar Yapılan yoklamada mükellefiyetle ilgili hususlar yukarıda belirtilen şekilde tespit edildi, okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra birlikte imzalanıp bir örneği mükellefe verildi. Yoklama Memuru İmza Düzenlenme Tarihi Mükellef Belge 1.3: Yoklama Fişi (İşe Başlama / Bırakma) Adres, İş ve İş Yeri Sayısı Değişikliklerini Bildirme Adres değişikliği bir yerden diğer bir yere nakil suretiyle olabileceği gibi aynı yerdeki cadde, sokak veya kapı numarasının değişmesi şeklinde de olabilir. Adres değişikliği vergi dairesi değişikliğini de gerektiriyor ise mükellefler ayrıldığı adreste bağlı olduğu vergi dairesine işi bırakma (nakil ibareli), yeni adresinde bağlı olduğu vergi dairesine işe başlama (nakil ibareli) bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Bir tacirin işlerinde; Yeni bir vergiye tabi olma Mükellefiyet şeklinde değişiklik Mükellefiyetten muaflığa geçme şeklinde değişiklik meydana gelmişse, tacirin bu değişiklikleri, bir ay içinde vergi dairesine bir dilekçe ile bildirmesi zorunluluğu vardır. Aynı teşebbüs veya işletmeye dâhil bulunan iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Kanunun bu hükmüne göre yeni bir şube açılması ya da faaliyet gösteren şubelerden birinin kapatılması hali, iş yeri sayısında bir değişikliğin oluştuğunu ifade eder. Böyle bir durumda değişikliğin olduğu tarihten itibaren 1 ay içinde durumun bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ile bildirilmesi zorunludur. 10

15 Belge 1.4: Adres Değişikliği Dilekçesi. Belge 1.5: Faaliyet Değişikliği Dilekçesi. 11

16 İşi Bırakmayı Bildirme Belge 1.6: Şube İşe Başlama Dilekçesi. İşi bırakma, vergiye tabi olmayı gerektiren işlemlerin tamamen sona erdirilmesidir. İşlemlerin, tatil, tacirin hastalığı ya da cezai bir işlem uygulanarak iş yerinin kapatılması gibi nedenlerle durdurulması işi bırakma anlamına gelmez. İşi bırakmadan anlaşılması gereken yürütülmekte olan ticari veya mesleki faaliyete tamamen son verilmesi, işletmeyle ilgili ekonomik kıymetlerin tamamen elden çıkarılmasıdır. İşi bırakma tacirin; Kendi isteği ile olabilir, Tasfiye veya iflas durumundan kaynaklanabilir, Ölümü sonucu ortaya çıkabilir. Kendi isteği ile işi bırakan bir tacir, işi bıraktığı tarihten itibaren 1 ay içinde durumu bağlı olduğu vergi dairesine İşe Başlama / Bırakma Bildirimi ile bildirmek zorundadır. 12

17 Kira Kontratı Ticaretle uğraşan bir kişinin öncelikle faaliyetini sürdürebileceği uygun bir iş yerine ihtiyacı vardır. Kendisi böyle bir yere sahip değilse doğal olarak böyle bir yeri, bedelini ödeyerek kiralama yoluna gidecektir. Kira kontratı, tacir ile taşınmaz mal sahibi arasında oluşan kiralama işleminin, şartlarına ilişkin hükümlerini taşıyan, tarafların hür iradeleri ile yapmış oldukları bir sözleşmedir. Bu sözleşme sözlü olarak yapılabildiği gibi yazılı olarak da yapılabilir. Ancak yazılı olarak yapılması delil özelliği taşıması bakımından önemlidir. Kira sözleşmesinde yer alan kira süresi boyunca, kiracı mal sahibine karşı kira borcunu ödeme, mal sahibi de kiracısına karşı, ilgili taşınmazı tahsis etme yükümlülüğü altına girer. Kira kontratının anlaşmazlık hâlinde ve vergi dairesi nezdinde geçerli olabilmesi için kefilsiz kontratlarda binde 1,65, kefilli kontratlarda binde 9,90 damga vergisi vergi dairesi tarafından tahsil edilir. Bu damga vergisi kira başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmek zorundadır. Aksi halde 1.derece usulsüzlük veya vergi ziyaı tutarlarından hangisi daha yüksek ise o mükellefe tebliğ edilir. 13

18 KİRA SÖZLEŞMESİ (Meskenler/Konutlar İçin) DAİRESİ (BURAYA TAŞINMAZIN BAĞLI OLDUĞU TAPU DAİRESİ YAZILACAK) Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak) Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak) Numarası (Apartman kapı numarası ve daire kapı numarası yazılacak) Kiralananın Cinsi Apartman dairesi Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak) Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak) Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin tam adresi yazılacak) Kiracı Kiracının T.C. Kimlik No Kiracının Adresi (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak) (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak) (Kiracının tam adresi yazılacak) Akdin Başlangıç Tarihi (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak) Akdin Süresi (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak) Yıllık Kira Bedeli (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak) Aylık Kira Bedeli (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak) Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mesken (konut) olarak Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir Kiralananla Birlikte Teslim Edilen. marka kombi, elektrik (endeks..), su Demirbaşlar (endeks..) ve doğalgaz (endeks..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı. (imza) (imza) (imza) Belge 1.7: Kira Sözleşmesi. 14

19 GENEL KOŞULLAR Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi hâlde doğacak zarardan sorumludur. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık hâlinde, yerel örf ve âdetler uygulanır. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiraya verene ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edilmesi esastır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması hâlinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır. 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir. (imza) (imza) (imza) Belge 1.8: Kira Sözleşmesi (Genel Koşullar). 15

20 ÖZEL KOŞULLAR 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz, devir ve temlik edilemez. 2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. 3. Kiralananda kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz. 4. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın bankası, şubesindeki numaralı hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır. 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir. 6. Kapılar, pencereler, sıhhi tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir. 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç- yaptıracaktır. 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir. 9. Kiracı üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir. 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. Kiracı: Müteselsil Borçlu ve Kefil: Kiralayan: (imza) (imza) (imza) (isim) (isim) (isim) Belge 1.9: Kira Sözleşmesi (Özel Koşullar). 16

21 1.2. VERGİ LEVHASI Vergi levhası mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle, vergilerin ödenmesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu yüzden de çok önemlidir. İlk defa işe başlayan gelir vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) kırtasiyelerden elde edilecek boş vergi levhasına, ad, soyad veya unvan, adres ve işe başlama tarihini içeren bilgileri yazarlar. Doldurulan vergi levhası işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairesi yetkililerine tasdik ettirilir. Mükellefler, vergi levhalarını, defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerde bağımlı olarak çalışan ve 3568 Sayılı Kanun a göre yetki almış serbest muhasebeci mali müşavir veya beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere de tasdik ettirebilirler. Belge1.10: Vergi Levhası 17

22 Her yıl mayıs içerisinde geçmiş yıla ilişkin vergi levhasının düzenlenerek bir dilekçe ekinde tasdik için vergi dairesine sunulması gerekir. Örneğin 2010 yılına ilişkin vergi levhasının tasdiki 2011 yılı Mayıs ayı içinde yapılır. Meslek mensupları, her yıl mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını tasdik ettikleri mükelleflerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri, haziran ayının 25'ine kadar kendilerinin bağlı olduğu vergi dairelerine bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. Belge1.11: Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ Ödeme Kaydedici Cihaz Kullananlar Perakende mal veya hizmet satışı ile uğraşan birinci ve ikinci sınıf tacirler, fatura vermek zorunda olmadıkları satışlarını belgelendirmek amacıyla Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak zorundadırlar. Perakende Satış ifadesinden anlaşılması gereken mal ya da hizmetin en son tüketicilere satılmasıdır. Dolayısıyla, bir mal tekrar satılmak amacıyla alınmıyorsa perakende satış söz konusudur. 18

23 Resim 1.2: Yazar Kasa Örneğin; market işletmecisi olan Bay Bulut ENGİN in iş yerinde satmak amacıyla un satın alması durumunda yapılan satış toptan, sizin bu marketten evinizde tüketmek amacıyla un satın almanız durumunda ise yapılan satış perakende satıştır. Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin yapmış oldukları perakende satışlarının tutarı 700,00 TL (2011 için) sınırını aşmıyor ise fatura yerine ödeme kaydedici cihazdan alınan fiş düzenlenerek satış belgelendirilir. Ancak unutulmamalıdır ki tutarı ne olursa olsun müşterinin istemesi durumunda faturanın düzenlenmesi zorunludur Cihazın Alınması Ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir iş ile uğraşmaya başlayan mükellef; Yazar kasa alımı için ön izin dilekçesi ile vergi dairesine başvurur ve izin yazısını alır. İzin yazısı ile yazar kasa satan bayilerden yazar kasa satın alır. Satış yapan bayi, izin yazısına dayanarak fatura düzenler. Yazar kasa ruhsatı alıcı ve satıcı tarafından kaşelenip imzalanır. Yetkili servis, cihazı kullanıma hazırlar ve örnek fiş alır. Servisin vereceği Servis Formuyla aynı gün vergi dairesine müracaat ederek yazar kasa levhası alınır. Levha işletmede duvara asılır. Yazar kasa işletmede kullanılmaya başlanır. 19

24 Belge1.12: Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Dilekçesi. Ödeme kaydedici cihazı satan satıcı firma, satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde cihazı kime sattığını, satılan cihazın marka, model ve sicil numarasını da belirterek bir taraftan alıcının vergi dairesine diğer taraftan ise cihazın üreticisi veya ithalatçısı konumundaki firmaya bildirmek zorundadır Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha Satın alınan ödeme kaydedici cihazın işletmede kullanılabilmesi için bağlı olunan vergi dairesinden tasdik edilmiş Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha nın alınması şarttır. Bu levha olmadan cihaz kullanılamaz. Levhanın alınması için sırasıyla şu yol izlenir; Cihazın alımına ilişkin fatura tarihinden itibaren (fatura alış tarihi dahil) 15 gün içinde yetkili servise başvurularak cihazın mali hafızasının açtırılması ve cihazdan KDV oranlarını gösteren 1 numaralı fiş örneğinin alınması gerekir. Bağlı olunan vergi dairesine levhanın alımı için bir dilekçe yazılır. Dilekçe ekine ise 1 numaralı fiş örneği, ruhsat fotokopisi ile cihaz alım faturasının fotokopisi eklenir. Tasdik edilmiş olan levha vergi dairesinden alınarak iş yerinin gözle görünür bir yerine asılır. 20

25 Belge1.13: Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi. 21

26 Belge1.14: Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha. FOTO ÇETİN AHMET SARAÇ DEMETEVLER 15. CADDE NO:48 YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE VD TEL: FİŞ NO : SAAT: FİLM %18 *0,01 FOTO %18 *0,01 PİL %18 *0,01 FOTO MLZ %18 *0,01 KDV *0,00 TOP *0,03 N A K İ T *0,03 MF BAB Belge 1.15: 1 Numaralı Fiş Örneği Cihazın Satışı Kullandıkları cihazları satmak isteyen mükellefler yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettirecekler, servis cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söküp, cihazla aynı numaraya sahip yeni bir mali hafıza takacaktır. 22

27 Satıcı, alıcıdan vergi dairesi izin yazısını almak ve bunu düzenleyeceği faturaya kaydetmek suretiyle cihazı fatura, ruhsatname ve kullanma kılavuzu ile birlikte alıcıya teslim etmek suretiyle satış işlemini gerçekleştirecektir. Satıcı, satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mali hafıza raporu, servis tutanağı ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek cihazın kaydını sildirecektir. Alıcı ise alış tarihinden itibaren 15 gün içinde fatura, ruhsat fotokopisi, mali hafıza raporu ve servis tutanağı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine cihazın kaydını yaptırarak ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı alarak iş yerine asar. KULLANILMIŞ CİHAZ SATIŞINA DAİR TUTANAK TARİH : SIRA NO : 1- YETKİLİ SERVİSİN - Servisliğini Yaptığı Firma : Adı, Soyadı veya Unvanı ve Sicil Nu. : Adresi : Vergi Dairesi ve Numarası : CİHAZ SAHİBİ MÜKELLEFİN (SATICI) - Adı, Soyadı ve Unvanı : Adresi : Vergi Dairesi ve Numarası : CİHAZIN MARKA, MODEL VE SİCİL NU. : CİHAZIN KULLANILMAYA BAŞLANDIĞI TARİH : CİHAZIN EN SON KULLANILDIĞI TARİH : YAPILAN İŞLEMLER : Son kullanma tarihi itibariyle mali hafıza raporu alınarak satıcıya verildi. - Eski mali hafıza sökülerek satıcıya verildi. - Yeni mali hafıza takıldı. 7- VARSA DİĞER TESPİTLER : SATICI MÜKELLEFİN ALICI MÜKELLEFİN YETKİLİ SERVİS ELEMANININ ADI SOYADI ADI SOYADI ADI SOYADI İMZASI İMZASI İMZASI Belge 1.16: Kullanılmış Cihaz Satışına Dair Tutanak. 23

28 YILDIZ GIDA SAN TİC. A.Ş. ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇİÇEK CAD. NO: 15 ULUS / ANKARA ULUS VD. : İKİ TARİH ARASINDA MALİ HAFIZA RAPORU :42 FİŞ NO: 2 Z TOP * KDV * Z TOP * KDV *72.00 Z TOP *57.18 KDV *8.72 Z TOP *51.98 KDV *7.93 Z TOP * KDV *24.46 Z TOP * KDV * A.TOP * A.KDV * KÜ.TOP * KÜ.KDV * ESKİ TL SON Z: KUMSAT-ESKİ * KÜMKDV-ESKİ * İM / GE Belge 1.17: Z raporu Bir iş günü içinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan KDV yi ayrıntılı olarak veren, birbirini takip eden sıra numarası taşıyan bir rapordur. Z raporuna günlük kapanış fişi adı da verilir. Bu rapor her iş gününün sonunda mutlaka alınır. Ve sıra numarasına göre Vergi Usul Kanunu nun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde 5 yıl süre ile saklanır. Denetim elemanlarına denetim sırasında istenmesi halinde gösterilir. Ödeme kaydedici cihazlardan genel olarak X, Z ve mali hafıza raporu olmak üzere üç çeşit rapor almak mümkündür. 24

29 Resim 1.3: Gelir İdaresi Başkanlığı Logosu X ve Z raporu günlük hafızadan alınmakta ve o güne ilişkin mali bilgileri göstermektedir. Mali hafıza raporu ise isminden de anlaşılacağı üzere mali hafızadan alınan rapor olup geçmiş dönemlere ait bilgiler içermektedir VERGİ SUÇ VE CEZALARI Vergi devletin yatırım ve harcamaları için gerekli olan kaynağı yaratmak amacıyla, ülke içindeki kişi ve kurumlardan almış olduğu paradır. Anayasamızın 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerinin karşılanması için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Ülke içinde yaşayan tüm kişi ve kurumlar, devletin sunmuş olduğu adalet, güvenlik, eğitim, sağlık gibi tüm hizmetlerden yararlanır. Dolayısıyla aynı ülkede yaşayan ve bu hizmetlerden yararlanmanın bir bedeli olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Vergi ödemek ülke içinde yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biri olmalıdır. Vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi usul ve esasları ile yerine getirilmediğinde uygulanacak olan cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu muz tarafından düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu muz, vergi ile ilgili cezaları; Vergi Kaybı Cezası Usulsüzlük Cezası Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz vergi cezalarını ayrıntılı olarak incelemeye başlamadan önce bilmemiz gereken bazı kavramları bir kez daha gözden geçirmek faydalı olacaktır. Bu kavramlar ve anlamları aşağıda açıklanmıştır. Mükellef: Vergi ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu: Verginin ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı yükümlülüğü doğan kişidir. Verginin tarhı: Vergi dairesi tarafından verginin hesaplanması işlemidir. 25

30 Verginin tahakkuku: Vergi dairesi tarafından hesaplanan verginin, ödenme aşamasına gelmesidir Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası (VUK mad. 344) Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi ve vergi kaybına sebebiyet verilmesidir. Bu hâller şunlardır: Mükellefiyetle ilgili hususların bildirilmemesi, Doğru olmayan ve eksik bildirimde bulunulması, Yasaya aykırı şekilde muafiyet ve istisnalardan yararlanılması, Belge düzenlenmemesi veya gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi. Suçun oluşması için vergi kaybının varlığı yeterlidir. Mükellefin kasıtlı olup olmadığı önemli değildir. Vergi ziyaı (kaybı) suçunun cezası para cezasıdır ve bu cezanın miktarı kayba uğratılan verginin bir katı olarak belirlenmiştir. Ceza iki durumda farklılık gösterir; Vergi kaybına kaçakçılık suçları nedeni ile sebebiyet verilmişse bu fiillere sebebiyet verenlere üç kat, iştirak edenlere bir kat uygulanır. Örneğin sahte belge (naylon fatura) kullanmanın cezası 1 yerine 3 olacaktır. Beyanname verme ödevi ile ilgili olarak, beyannamenin kanuni süre geçtikten sonra ancak vergi incelemesine başlamadan önce verilmesi durumunda vergi ziyaı (kaybı) cezası %50 tutarında kesilecektir. Vergi suçunun belirli bir dönem içerisinde tekrarlanması halinde cezalar ağırlaştırılır. Vergi ziyaı (kaybı) cezasının beş yıl içinde tekrar kesilmesi durumunda ceza %50 oranında arttırılır. Amaç önleyici ve engelleyici olmaktır Usulsüzlükler ve Cezaları Usulsüzlük; vergi kanunlarında belirtilen ve uyulması istenilen şekil ve usule ilişkin hükümlere uyulmamasıdır. USULSÜZLÜK CEZALARI Genel Usulsüzlük Cezaları Özel Usulsüzlük Cezaları 1. Derece Usulsüzlük 2. Derece Usulsüzlük Genel Usulsüzlük Cezaları (VUK mad. 352) Bu suçlar birinci ve ikinci derece usulsüzlükler olmak üzere iki grupta sayılmıştır: Birinci Derece Usulsüzlükler Vergi ve harç beyannamelerinin zamanında verilmemesi, Tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması, Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin noksan, usulsüz veya karışık olması, İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, 26

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler GELİR

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ AVUKAT DOKTOR MÜHENDİS MİMAR REHBER SANATÇI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi

Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007 168-179 Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi Mehmet Altundiş* Giriş * Kamu hizmetlerinin finanse

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 344MV0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı