İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar"

Transkript

1 İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar

2

3 Avukat Şakir BALCI İFLASIN ERTELENMESİ Usul ve Esaslar İflasa İlişkin Organlar Kurumlar İflas'ta Görev Yetki Tacir Tüzel Kişilik SERMAYE ŞİRKETLERİ Anonim Limited Paylı Komandit KOOPERATİFLER Bankalar Holdingler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (G.Y.O.) KOBİ ler & İFLASIN ERTELENMESİ Usul ve Esasları Yargıtay Kararları Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş 3. Baskı Ankara, 2010

4 İflasın Ertelenmesi Şakir Balcı Hukuk Kitapları Dizisi: 1008 ISBN Üçüncü Baskı: Mart 2010 Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş ye aittir. Yayınevinin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ayşegül Genç Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 "Düşmeye gör aklıma; Derin uykularımın ortasında sıçramalarım, Susamışlığıma su bir damla. Düşmeye gör aklıma; Masumiyetimin inkarı bir anda, Günah işlemek arzusu. günahsa!! Umrumda olmadan dünya işleri, Dalıp gitmelerim. Ceket omuzda, çarpıp kapıyı Bilinmez adreslere çekip gitmelerim. Düşmeye gör aklıma! Bir bahar günü düşer karakışa, çivileme Uzak kırlarda bir gelincik açar telaş içinde Derinden, yanık, ince bir şarkı: kış göstermem sana ben hep baharım Dalga sesleri, uzak beyaz gemiler, Yanıbaşımda martılar Sen yokken yok olacakmış gibi şu dünya Düşmeye gör aklıma! Neler neler daha!. Velet Mazbut

6

7 3. Basım a ÖNSÖZ Daha önce ilk basım (2005) ve ikinci tıpkı basım ları (2007) yayımlanmış olan, uygulamada meslektaşlarımızın beğenisini kazanmış bulunan bu eserin genişletilerek tamamen gözden geçirilmiş 3. basımı na yeniden önsöz yazmaktan kıvanç duyduğumu itiraf ediyorum. Eserin bu yeni basımında, konular güncelleştirilerek yeniden incelenmiş ve tüm erteleme durumlarına ilişkin karar örnekleri de esere eklenmiştir Eserin ilk basım ının yayımlandığı 2005 yılından bu yana doktrin ve yargı kararlarındaki gelişmeler de izlenerek yeni basımda değerlendirilmiştir. Sonuçta iflasın ertelenmesi konusu bu eserde, okuyucuların merak ettiği tüm soruları cevaplandırır düzeyde irdelenmiştir. Yazarın İflasın Ertelenmesi isimli bu eseri yanında diğer yeniden yapılandırma modelleri arasında yer alan Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma (2006), Türk Hukukunda Konkordato (2007) ve 22 Soruda Anadolu Yaklaşımı (2007) isimli eserleri de uygulamada büyük bir boşluğu doldurmuştur. Bu eserinin de -diğer eserleri gibi- tüm hukukçulara yararlı olacağına inanıyor ve meslektaşımızı candan kutluyoruz Ocak 2010 Av. Talih Uyar

8

9 İlk Basım ve İkinci Tıpkı Basıma ÖNSÖZ 4949 sayılı, tarihli ve 5092 sayılı, tarihli kanunlar ile yeniden düzenlenmiş olan "iflasın ertelenmesi" konusunu-yapılan değişikliklerin üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen-monografi halinde yayınlama cesaretini göstermiş olan meslektaşımızı bu yararlı eserinden dolayı kutlamak gerekir. Hakkında henüz çok az makale yazılabilmiş yepyeni bir kurum olan "iflasın ertelenmesi"ni çok titiz bir çalışma ile tüm hukukçuların yararlanmasına sunmuş olan meslektaşımız - Türk hukukunda bu konuda ilk monografik eser sıfatını taşıyan- bu çalışmasında sadece "iflasın ertelenmesi" konusundaki bilimsel makale ve incelemeler ile Yargıtay'ın ilgili Dairesinin içtihatlarına yer vermekle yetinmeyerek, ayrıca eserinin birinci bölümünü (I. Kitabını) "iflasın ertelenmesi", "iflasta yetki", "iflasın nedeni", "iflasın organları", "iflas yolları", "iflasa tabi kişiler"e hasrederek bu konuda uygulamada sık sık yararlanılacak bir kaynak yaratmıştır. "İflasın ertelenmesi" konusunun irdelendiği ikinci bölümde (II. Kitapta) bu kurum uygulamada ortaya çıkan sorunlara ayrıntılı olarak cevap verecek, tüm gereksinimleri karşılayacak biçimde özenle açıklanmış ve Yargıtay'ın bu yeni kurum hakkındaki görüşünü belirten içtihatlara sık sık yollama yapılmıştır. Bu eser dışında yazarın ayrıca, -uygulayıcıların büyük beğenisini kazanmış olan ve kısa sürede ikinci baskısı yapılmış olan- "Paylaşma Davaları" isimli bir eseri daha vardır... Eserin tüm hukukçulara yararlı olmasını diliyor ve yazarını tekrar kutluyoruz... Av. Talih UYAR

10

11 Üçüncü Basıma SUNUŞ Önceki basımlar için belirttiğimiz konulara ek olarak belirtmek istediklerimiz şöyle: Türk Hukukunda özellikle 2003 yılından itibaren köklü değişikliklere uğrayan İcra-İflas Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nu ilgilendiren "Yeniden Yapılandırma Modelleri" diyebileceğimiz ve bilhassa Sermaye Şirketlerine yönelik "İflasın Ertelenmesi", "Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma", "Konkordato" konularında hemen hemen hiç yayın yoktu Dünyada ve ülkemizde gelişen ekonomik hareketliliğe paralel olarak bu alanda Türk Hukukunda kaynak oluşmalıydı. İflasın Ertelenmesi adlı kitabımızın 2005 yılındaki ilk baskısı, içerdiği konusu itibarıyla Türk hukukundaki ilk monografik eserdir aynı zamanda. Belirtmeliyiz ki yaptığımız bu kitap çalışmasıyla, okuyuculardan oldukça olumlu tepkiler aldık yılından bu yana anılan kurum hakkında başkaca yayınlar da yapıldı. Bu arada biz de, "Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma" -2006, "Türk Hukukunda Konkordato- 2007" konu başlıklarıyla yayınladığımız kitaplarla bu kurumları da incelemeye çalıştık. Keza "ANADOLU YAKLAŞIMI" olarak bilinen 5569 Sayılı KOBİ'lerin Mali Sektöre olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu ve İlgili Mevzuat üzerinde uygulamaya yönelik araştırmalar yapmakla birlikte 22 Soruda Anadolu Yaklaşımı adlı kitap çalışmasını tamamladık. Böylece İflas önleyici sayılabilecek bu kurumların içeriğini ve birbirlerine benzerlik ve farklılıklarını da analiz etmeye çalıştık. Uygulamada bu kurumların arasında en çok başvurulan yolun İflasın Ertelenmesi kurumu olduğunu söylemeliyiz. Bunun çeşitli nedenleri var yılından bu yana başta uygulama olmak üzere doktrin ve yargı kararlarında İflasın Ertelenmesi kurumu üzerindeki gelişmeleri izledik. Uygulamada yeniden yapılandırma modeli olarak en çok başvurulan İflasın Ertelenmesi kurumunu konu alan çalışmamızı etraflıca gözden geçirerek, yaklaşık beş yıllık geçmiş dönemde oluşan emsal yargı kararları eşliğinde bir kez daha okuyucuya sunmak istedik. Öyle zannediyorum ki, bu yeni çalışmayla, son dönemde oluşan emsal yargı kararlarının çok büyük kısmını okuyucuyla buluşturuyoruz. Çalışmanın okuyuculara ve uygulayıcılara yararlı olmasını diliyorum. Bu basımı gerçekleştiren Seçkin Yayıncılık a ve basımda emeği geçenlere, çalışmalarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle meslektaşlarımıza, çalışma boyunca harcadığı tüm emekleri için Av. Sinem Korkut a teşekkürlerimi sunuyorum. Av. Şakir Balcı Alsancak/ İzmir Ocak 2010

12

13 İlk Basım ve İkinci Tıpkı Basıma SUNUŞ İİK. da 4949, 5092, 5311 Sayılı ( T.) Kanunlarla yapılan değişiklik ve yeniliklerle bazı yeni kurumlar ve kavramlar doğdu. Bunlardan birisi de (TTK. 324/II ve Koop. Kan. 63/son hükümlerinde yetersiz şekilde mevcut idiyse de-) iflasın ertelenmesi kurumudur. Özellikle 4949 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin iflasın ertelenmesi ni kurumsal bir yapı ya kavuşturduğu söylenebilir. Avrupa ve hatta ABD.- İflas Hukukunun revizyonuna paralel sayılabilecek bu gelişmeler, Türk Hukuk Sisteminde henüz en azından uygulama alanında- tartışma aşamasındadır. Yeni ve tartışılan bir kurum olan İflasın Ertelenmesi konusunda teorik ve akademik kaynakların yanısıra; uygulayıcı hukukçulara ait sanırım tümüne ulaşabildim- kaynakların da sentezi olan bu çalışmayla uygulamaya katkı sağlamayı amaçlıyorum. Çalışma sırasında hızla çıkan yeni yasaların son ve doğru şekliyle kitapta yer alması için önemli çaba sarfedildi. Nitekim; İİK. da yapılan ve yürürlüğe giren yasa ve yönetmelik değişikliklerinin yanısıra; kabul edilmiş ve henüz yürürlüğe girmemiş örneğin; İİK. 164, 363. md. (Kanun Yollarına İlişkin) hükümlerin yürürlüğü 5235 Sayılı Kanun ile kabul edilen Bölge Mahkemeleri nin göreve başlama tarihine bağlanmış olup, bu tarih en geç dir. Keza yürürlüğü te başlayacak Yeni Ceza Kanunu, vd. kanun hükümleri; eski ve yeni içerikleriyle irdelenmiştir. Daha ilerisi, halen tartışma aşamasında olan T. Ticaret K. ve Borçlar K. nun konuya ilişkin tasarı hükümleri de ayrıca değerlendirilmiştir. Eski ve Yeni hükümlerin henüz tasarı halindeki bazı kanun hükümlerininbirarada incelenmesi zor olsa da; okuyucuya ayrı bir zenginlik sunulduğu inancındayım. Sistematik: İflasın Ertelenmesine İlişkin Hükümler ile ertelemeyle ilişkili tüm kurumlar birarada sunularak, İflasın Ertelenmesine ilişkin konuda yeterli bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle kitap 2 ana bölümden oluşmuştur. Çoğu ülke hukukunda olduğu gibi, Türk Hukukunda da İflasın Ertelenmesi; İcra ve İflas Hukuku içinde kurumsallaşmış oldu. Ancak, İflasın Ertelenmesinin başta Sermaye Şirketleri ve Kooperatifler olmak üzere- Ticaret Hukuku ile de yakından ilişkisi gözetilerek; Tacir, Tüzel Kişiler, Ticaret Şirketleri, Sermaye Şirketleri (Anonim, Limited, Paylı Ko-

14 14 İflasın Ertelenmesi mandit) ile Kooperatiflerin, keza özel statüleri gözetilerek Bankaların, Holdinglerin, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) nın kuruluş temsil ve yönetimlerine ilişkin hükümlerine özel olarak I. Bölüm (kitap) de yer verilmiştir. İflasa ve İflasın Ertelenmesine özgün hükümler ise; Usul Hukuku hükümleri eşliğinde II. Bölüm (kitap) de sunulmuştur. Özenle seçilen örnek Yargıtay kararları; ilgili bölümlerde yeralmaktadır. İflasın Ertelenmesi yönünde Yüksek Mahkemece verilmiş en son kararların yanısıra; TTK. 324/II, Koop. Kan. 63/son ve İİK. (eski) 179. md. hükümlerinin irdelendiği örnek nitelikteki kararlar ayrıca- sunulmaktadır. Gerek akademik tartışmalara, gerekse uygulamaya yönelik tartışmalara yön veren eserlerinden yararlandığım ve bibliyografyada adı geçen tüm yazar ve hukukçulara minnet borçluyum. Müstesna ve eskimeyen eserlerinden yararlandığım hocam Sn. Prof. Baki Kuru ya; Bu çalışma sırasında çok sıcak ilgisine mazhar olduğum, Türk Hukukunda önemli yeri olan Sn. Av. Talih Uyar a şükranlarımı sunuyorum. Yine çalışmam sırasında bilgisayar- dizgi ve fihrist çalışmalarında önemli yardımlarını gördüğüm, başta Av. Mücahit Erden ve Av. Haluk Bedel olmak üzere; emeği geçen tüm hukukçulara; Baskı ve dizgi için Güncel Yayınevi sahibi Gürsel Şengün ve ekibine, Sayfa Tasarımı için Merdiven Reklam'a, Sözkesen matbaasına teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Hukukuna yararlı olması dileklerimle... Özel olarak; çalışmam sırasında her türlü fedakarlığı üstlenen sorumlu, dürüst, çalışkan insan Sevgili Av. Sinem Korkut a teşekkür ve minnet borçluyum. Av. Şakir BALCI İZMİR / Haziran 2005

15 İçindekiler 3. Basım a ÖNSÖZ... 7 İlk Basım ve İkinci Tıpkı Basıma ÖNSÖZ... 9 Üçüncü Basıma SUNUŞ İlk Basım ve İkinci Tıpkı Basıma SUNUŞ Kısaltmalar I. KİTAP İFLAS HUKUKU- KURUMLAR ORGANLAR - ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA İFLASIN KONUSU İFLASTA YETKİ A. İcra Dairesi Bakımından Yetki B. Ticaret Mahkemesi Bakımından Yetki (İşbölümü-Görev) C. İflas Dairesi Bakımından Yetki İFLASIN NEDENİ İFLASLA İLGİLİ KURUMLAR (ORGANLAR) A. İcra Dairesi (Teşkilatı) B. İflas Dairesi C. İcra Mahkemesi D. Ticaret Mahkemeleri E. İflasın Özel Organları F. Yargıtay Hukuk Daireleri (Temyiz Mercii) G. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) Hakkında Açıklama İFLAS YOLLARI A. Kambiyo Senedine Dayalı İflas Yolu B. Doğrudan Doğruya İflas Yolu (İİK ) C. Genel (Adi) İflas Yolu (İİK ) İFLASA TABİ KİŞİLER (İİK. 43, TTK. 136, 19, 20, 46, 14) A. (Tacir) Gerçek Kişi B. (Tacir) Ticaretten Menedilenler C. Tacir Olmadıkları Halde TTK. Hükümlerine Göre Tacir Hükmünde Sayılanlar D. İİK nın Özel Hükmü (Ticareti Terkedenler) E. TTK da Özel Hükümlerle İflasa Tabi Olanlar... 61

16 16 İflasın Ertelenmesi F. Bankaların Özel Durumu/Yöneticiler/İflas G. Holdinglerin Özel Durumu H. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Özel Durumu (GYO'lar) I. KOBİ ler İ. Tüzel Kişi Tacirler J. Tüzel Kişiliğin Kazanılması İFLAS HUKUKU- İLGİLİ KURUM VE KURALLAR İFLASA TABİ OLANLAR; ŞİRKETLER, KOOPERATİFLER İLGİLİ YARGITAY KARARLARI II. KİTAP İFLASIN ERTELENMESİ 1. İFLASIN ERTELENMESİ A. Genel Bilgi a. Genel Olarak Doğrudan Doğruya İflas Yolu B. Özel Olarak İflasın Ertelenmesi a. Erteleme Hakkında Kavram, Tarihçe, Genel Açıklama b. İflasın Ertelenmesinin Koşulları ba. Talep Koşulu baa. Şirketi İdare ve Temsile Yetkili Kişiler bab. Tasfiye Memurlarının Durumu bac. Alacaklılardan En Az Birinin Talebi c. Erteleme Talebinin Zamanı d. Borca Batıklığın Beyanı ve İflas Talebi Koşulu e. Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Gözükmesi f. Mahkemeye İyileştirme Projesinin Sunulması g. Masrafların Peşin Ödenmesi Koşulu h. Erteleme İstenemeyecek Hal (Olumsuz Koşul) i. İflasın Ertelenmesi - Konkordato İlişkisi C. İflasın Ertelenmesinde Usul a. Yetki b. Görev c. Başvuru Harç ve Masrafları/Hasımsız Dava d. İflas/Erteleme Davasında Müdahillik e. Tebliğler ve Duruşma f. Erteleme Kararının İçeriği fa. Erteleme İsteminin Kabulü fb. Erteleme Tedbirleri fc. Erteleme Kararının İlanı fd. Erteleme İsteminin Reddi g. İflasın Ertelenmesi Talebine Karşı Kanun Yolları ga. İflasın Ertelenmesi İsteminin Reddi (ve Aynı Zamanda İflas) Kararı

17 İçindekiler 17 gb. Erteleme Kararı Temyiz Olunabilir h. Erteleme Kararının Etkileri ha. Genel Olarak hb. Takiplerin Durması/Takip Yasağı hc. Kefiller Hakkında Takiplerin Durumu hd. İflasın Ertelenmesi Kararından İtibaren; Bir Takip Muamelesi ile Kesilebilen Zamanaşımı ve Hakdüşüren Müddetler İşlemez (Karş. İİK. 289) he. Erteleme Kararının Alacaklılara ve Alacaklara Etkisi hf. İstisna Alacaklı ve Alacaklar i. İflasın Ertelenmesinin Sona Erişi ı. Takip Yasağının Kalkması ve Kesinleşme Koşulu j. İflasın Ertelenmesi Kurumu Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Yeralmaktadır k. İflasın Ertelenmesi ve İflasa İlişkin Ceza Hükümleri l. Erteleme Talebinin Diğer İflas Davaları ile İlişkisi İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI A. Genel Açıklama a. İflas Talebi ve Kararı B. İflasın Açılmasının Borçlu Bakımından Sonuçları a. İflasın, Borçlunun (Müflisin) Malları Hakkındaki Sonuçları (İİK ) b. İflasın, Müflisin Tasarruf Yetkisine Etkisi (İİK ) C. İflasın, Alacaklılar Bakımından Hukuki Sonuçları (İİK ) a. Muacceliyet Hali b. Faizlerin İşlemesi c. Şarta Bağlı Alacaklar d. Para Alacağına Dönüştürme D. İflasın Sözleşmelere Etkisi E. İflasta Takas (İİK. 200-BK ) (II. KİTAP) İLGİLİ YARGITAY KARARLARI İflasın Ertelenmesi - Tanımı-Mahiyeti Masraflar Harçlar- Vekalet Ücreti Mali Durumun İyileştirilmesi İmkânının Mevcut Olup Olmadığı Erteleme Tedbirleri- Erteleme Kararının /Tedbirlerinin Etkisi Yetkiye İlişkin Kararlar Depo Kararı Borca Batıklık-Tanımı- İçeriği- Etkisi Kayyım Çeşitli Konu Başlıkları Kaynakça Kavramlar Dizini

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

İFLAS KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI, İFLAS KARARININ KESİNLEŞMESİ (İİK m. 164)

İFLAS KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI, İFLAS KARARININ KESİNLEŞMESİ (İİK m. 164) makaleler Ayşe KILINÇ İFLAS KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI, İFLAS KARARININ KESİNLEŞMESİ (İİK m. 164) Ayşe KILINÇ* GİRİŞ İflas Kararına Karşı Kanun Yolları, İflas Kararının Kesinleşmesi konulu bu çalışmada,

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 2006 İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Kemalettin Yüksel * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Hukuku nda

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

SİGORTACILIK. 5. Baskı. Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel

SİGORTACILIK. 5. Baskı. Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel Sigortacılık Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel SİGORTACILIK Temel Sigortacılık Kavramları Sigorta Türleri Sigorta Belgeleri Sigorta Şirketleri Sigorta Aracıları Bireysel Emeklilik Sigortası

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOSYA Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TARAF OLDUĞU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN MÜTEAHHİTTEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SONA ERMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER YÜKSEKLİSANS

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup Konu : Tüketici davaları Grup Başkanı : Abdullah TURGUT (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Grup

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı