Trakya Kalkınma Ajansı. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası"

Transkript

1 Trakya Kalkınma Ajansı Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası

2 Aralık 2010

3 İçindekiler Neden Lisanslı Depoculuk? Yürürlükte Bulunan Mevzuatlar Ülkemizde Ürün Depolama Durumu Sistemin Genel İşleyişi Lisanslı Depoculuk Sisteminin Unsurları ve İşleyişi Elektronik Ürün Senedi Ticareti Sistemin İyi İşleyebilmesi İçin Gerekli Şartlar Sistemin Temel Araçları Sistemin Güvence Mekanizmaları Lisanslı Depoların Temel Nitelikleri ve Kuruluş Şartları Lisanslı Depo İşletmesinin Faaliyet Konuları Ürün İhtisas Borsalarının Temel Nitelikleri ve Kuruluş Şartları Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sisteminin Getireceği Faydalar Trakya Kalkınma Ajansı

4 Neden Lisanslı Depoculuk? Tarım Ürünleri Ticaretini Kolaylaştırmak Sağlıklı Depolama Altyapısı Sağlamak Teminat ve Kredi İmkanı Yaratmak Arz ve Talep Dengesi Kurarak Geniş Pazar Alanı/Fiyat İstikrarına Katkı Sağlamak Sanayiciye Kaliteli ve Zamanında Ürün/Hammadde Tedariki Standart ve Kaliteli Ürünün Teşviki Vadeli ve Opsiyon Borsasına Kurumsal Altyapı Oluşturulması Yürürlükte Bulunan Mevzuatlar Lisanslı Depoculuk Uygulamaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17 Şubat Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde uygulanmaktadır. Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliği Yetkili Sınıflandırıcı (Laboratuar) Yönetmeliği Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği, Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği, Ticaret Borsalarında Ve Ürün İhtisas Borsalarında Alivre İşlemlere İlişkin Yönetmelik Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği çıkarılmıştır. Zeytin/Zeytinyağı Yönetmelikleri Hazırlanmaktadır. Ülkemizde Ürün Depolama Durumu Ülkemizde depolama, işletmelerin veya kişilerin bireysel ihtiyaç veya kapasitelerine göre uygun olmayan ortamlarda ve denetimsiz şekilde yapılmaktadır, TMO dışında tarım ürünleri depoculuğu yapan işletme bulunmamakta, çok yeterli olmayan laboratuar ve sermaye imkanları ile TMO çok az miktarda emanet ürün depolayabilmiştir, Pazara arz olunan ürünlerin gerek kalite standartları, gerekse bunları test eden laboratuar sistemi yetersiz, genel kabul görmüş veya güvenilir olmaktan uzaktır, Ürün pazarlanırken kalite unsurları objektif olarak test edilmediğinden, bunlar fiyata yansımamakta ve kaliteli üretim teşvik olunmamaktadır, Ülkemizde ürünler, depolama altyapısı olmadığından ve teminat olarak kullanılmadığından arzın yoğun, fiyatların düşük olduğu dönemde elden çıkarılmaktadır. Buda üreticilerin zarara uğramasına yol açmaktadır, Ticaret borsalarımız, il ve ilçe bazında faaliyet gösterdiklerinden, günümüzde e-ticaret yoluyla tüm dünyanın pazar olduğu bir dönemde çok yetersiz kalmışlardır, Tarım ürünlerinin küçük bir bölümü borsa satış salonlarında alınıp satılmakta, yalnızca borsaya beyan edilmekte ve/veya tamamen kayıt dışı olarak ticarete konu olmaktadır.

5 Sistemin Genel İşleyişi Trakya Kalkınma Ajansı Lisanslı Depoculuk Sisteminin Unsurları ve İşleyişi VOB Ürün İhtisas Borsaları (ÜİB) Lisanslı Depoculuk Sistemi ÜİB Şube ve Acenteleri Takas Hizmetleri Lisanslı Depolar Ürün St. Ve Yetkili Sınıflandırıcı Elektronik Ürün Senedi Garanti ve Sigorta Mekanizması -TSKB -Borsalar -TMO -DiğerA.Ş. ler Hizmet Sağlayıcı Firmalar -Tazmin Fonu -Sigorta -Borsa

6 Elektronik Ürün Senedi Ticareti Ürün Senedi Sahibinin Seçenekleri: Ürün senedi sahibi bu sistemde aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayabilecektir: Elektronik ürün senedini rehin koyarak bankadan kredi temin edebilecek, Elektronik ürün senedini borsada satabilecek, satış gerçekleşip transfer ve bilgilendirme işlemi yapıldıktan sonra ürün senedi sahibine parası ödenecektir. Sistemin İyi İşleyebilmesi İçin Gerekli Temel Şartlar Genel kabul görmüş ürün standartları, Laboratuar/referans laboratuar organizasyonu, Sistem araçları arasında uygun bilgi iletişim ağı, Ücreti uygun ve kalite sınıfına uygun güvenilir lisanslı depolar, Ürün senedinin alınıp satıldığı borsalar, Tarım ürünlerinin ihraç ve ithalatına ilişkin istikrarlı bir dış ticaret rejimi, Doğrudan fiyat müdahalesi olmaması, serbest piyasa koşullarının işlemesi. Sistemin Temel Araçları Tarım Ürünü Bu kanuna uygun olarak lisans almış olan tarım ürünleri lisanslı depolarında, depolanmaya uygun nitelikteki hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, rafine şeker ve bunlar gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerini ifade etmektedir.

7 Yetkili Sınıflandırıcı Bu kanun kapsamında lisans almış olan ve tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren, ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş kurallara uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerce işletilen laboratuarları ifade etmektedir. Lisanslı Depo Bu kanun kapsamında iç ve dış ticarete yönelik olarak, depolanmaya uygun nitelikteki tarım ürünlerinin depolanmasına yönelik hizmet veren tesisleri ifade etmektedir. Trakya Kalkınma Ajansı Ürün Senedi Ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden, lisanslı depo işleticisince nama veya emre düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ve bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen makbuz senedi hükümlerine tabi olan kıymetli evrağı ifade etmektedir. İlgili Borsa Aralarındaki belli bir sözleşme çerçevesinde lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senetlerinin kota ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını ifade etmektedir. Sistemin Güvence Mekanizmaları Sigorta Tesisler ve depolanan ürün sigortalanır. Lisanslı Depo Teminatı Depolama kapasitesinin ürün rayiç bedelinin en az % 15 i oranında teminat yatırılır Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Tüzel kişiliği haiz, Fon yönetimi; sektör temsilcileri ile bakanlık temsilcisinden oluşan toplam 5 kişilik kurulca yapılır. Ana geliri; lisanslı depoculuk hizmet bedelinin binde beşi, ürün senedi tescilinin yüzde onu, ürün senedi alım satımının binde yarımı, tahsilat ve faiz gelirleri, bağış, yardım ve diğer gelirler Ana gideri; mudi zararlarının tazmini ve fon cari giderleri ve yönetim giderleri. İlgili Borsa Garantisi ve Kontrolü Ürün senetlerine ilişkin, ürünün lisanslı depodaki mevcudiyeti, tescil, devir, bedelinin ödenmesi ve 3ncü şahısların haklarının korunması borsanın sorumluluğu ve garantisi altındadır. Bakanlık Gözetim ve Denetimi Lisanslı depoların, ürün ihtisas borsalarının ve bu kanun kapsamında lisans alan diğer kişi ve kuruluşların yakın gözetim ve denetimi öngörülmüştür.

8 Lisanslı Depoların Temel Nitelikleri ve Kuruluş Şartları Anonim şirket, Bakanlıktan kuruluş ve faaliyet izni, Depolama kapasitesine göre en az 1 milyon TL ödenmiş sermaye, Depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin % 15 inden az olmamak üzere teminat, İşletme tesislerinin ve depolanan ürünlerin sigorta zorunluluğu, İlgili borsa ile sözleşme yükümlülüğü, Yönetmelikte gösterilen diğer şartlar ile teknik gereklilikler. Lisanslı Depo İşletmesinin Faaliyet Konuları Lisanslı depo işletmesi, depoculuk ana faaliyeti yanında, lisanslı depo şirketinin ana sözleşmesinde gösterilmek ve bakanlıkça uygun görülmek kaydıyla, ilgili mevzuatına uygun şekilde bu ürünlere dayalı ya da ilişkili ticaret, antrepoculuk, taşıma ve nakliye, sigorta, sanayi tesisi kurma, işleme, kurutma, ayıklama ve benzeri diğer konularda da faaliyet gösterebilir. Ürün İhtisas Borsalarının Temel Nitelikleri ve Kuruluş Şartları Kotasyonunda ürünlerin arz ve talebini buluşturan; standartları belirli ürünlerin kendilerince organize edilen fiziki veya elektronik ortamda alım satımına aracılık eden; ürün senedi, alivre sözleşme ticaretini yürütebilen; alternatif piyasaları izleyebilen; bilgi işlem, teknik ve elektronik donanım ile mali ve uzman personel yeterliliğine sahip kuruluşlar, Faaliyet alanı; bölgesel, ulusal veya uluslar arası olabilir, Anonim şirket, Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, Sermayelerinin, bölge düzeyinde faaliyet gösterecekler için 5, ulusal düzeyde faaliyet gösterecekler için 10, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecekler için 15 milyon TL den az olmaması, Bakanlıktan kuruluş ve faaliyet izni, Ticaret borsaları kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak olabilir veya acentesi olarak çalışabilir, Yetkili sınıflandırıcı yönetmeliği çerçevesinde yetkili sınıflandırıcı kuruluş şartları a) Başvuru dilekçesi, b) Ad ve soyad/unvan, adres c) Faaliyet konusu ve yapılacak analizler, d) Ekonomik gereklilik, e) Adli sicil belgesi, f) Sicil gazetesi, ana sözleşmesi ve vergi levhası suretleri, g) Referans yetkili sınıflandırıcıya verilecek taahhütname, h) Laboratuar yerleşim planı, i) Binasının kira sözleşmesi veya tapu senedinin onaylı sureti, j) Sorumlularının noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve nüfus cüzdanı fotokopisi, k) Personelin unvan ve organizasyon şeması, l) Numune kayıt defteri ile analiz ve sınıflandırma defteri, m) Analizlerin listesi ile analiz yöntemleri, n) Sigorta/teminat

9 Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sisteminin Getireceği Yenilik, İmkan ve Faydalar Üreticiler Açısından Mahsullerini depolayabilecekleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı depo imkanı, Fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisanslı depolara koyarak, ürün senetlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi temin imkanı, Ürettiği ürünlerin objektif laboratuar koşullarında standardını belirleme ve kalite unsurlarına göre fiyat talep etme ve pazarlama olanağı, kaliteli üretime teşvik, Nakliye maliyetinin en aza indirilmesi ve uzak piyasalara ulaşma imkanı, Ürününü çevresindeki dar mekanda satma yerine ürün senedinin işlem gördüğü borsada çok sayıda alıcının rekabetinden yararlanma ve daha yüksek kazanç elde etme olanağı, Ürününü uygun depolama ve kredi imkanlarından yararlanarak fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde pazarlama imkanı. Sanayiciler Açısından Kendi işletmeleri ve bireysel ihtiyaçları için depo inşaa etme maliyetinden kurtulma ve asli faaliyet konusuna yoğunlaşma, Talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü güvenilir şekilde, elektronik ortamda mekan sınırlaması olmaksızın kısa zamanda temin etme imkanı, Ellerinde tutacakları ürün senetleriyle, ileride olası fiyat farklılıklarından korunma, risklerini azaltma ve işletmelerinin kar/zarar durumunu tahmin edebilme imkanı, Ellerindeki ürün senetleri vasıtasıyla işletmelerinin ürün ihtiyacını garanti altına almak yanında bu senetleri teminat olarak kullanarak bankalardan kredi sağlama olanağı, Ellerinde ürün senedi bulunan sanayiciler/tacirler, fabrika ve işletmelerine en yakın lisanslı depodan ürününü teslim alır, gereksiz ürün taşımacılığı en aza indirgenir ve nakliye masrafları düşer. Ürün Borsaları Açısından Ürün senedi ticaretiyle tescil gelirlerinde artış, Ürünün alıcı ve satıcıları çok daha büyük bir platformda bir araya getirilerek gerçek fiyat oluşumuna katkı, işlem hacminde büyüme, Elektronik ticaretin gelişerek ürün ticaretinin yaygınlaşması, borsaların gerçek işlevlerine dönmeleri, modern bir yapıya kavuşmaları, Güçlü ve modern borsacılık yapısıyla ülkemizdeki ürünlerin pazarlanması yanında, içinde bulunduğumuz coğrafi bölgedeki ülkelerin ürünlerini de pazarlama ve ticaretten daha büyük pay alma imkanı, Ülkemizdeki etkinliği zayıf ticaret borsalarının birleşmeye ve ürün ihtisas borsalarına dönüşmesine teşvik. Diğer Faydalar Kalite unsurları ve standardı objektif olarak belirlenen ürünlerin daha çok para etmesiyle Ülkemizde genel olarak daha kaliteli ürün üretimine bir yönelme olacaktır, Ürün Senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın, faiz gibi yatırım araçlarına alternatif bir yatırım aracı sağlanmaktadır, Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli piyasalar için altyapı oluşturulmaktadır, Elektronik ticarete büyük bir potansiyel yaratılmaktadır, Ürün analizi, depolanması, sigortalanması ve kredi kullanılması nedeniyle bu sektörlere yeni gelirler ve iş alanları kazandırılmaktadır, Lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar ve altyapı gerçekleşmektedir. Trakya Kalkınma Ajansı

10 Kaynaklar: 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkındaki Genel Yönetmelik Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi Raporları Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Ürün İhtisas Borsacılığı Sisteminde Lisanslı Depoculuğun Yeri, Dr. Gürbüz Mızrak Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Ürün İhtisas Borsası, Mustafa Akay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç ve Tic. Gn. Md.

11 Trakya Kalkınma Ajansı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2006 1 1. Giriş Ülkemizde, bugüne

Detaylı

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklik: 26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazetede BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi 1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU...

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... MKK KAYD-e SİSTEM ve e-mkk PROJESİ (Hesap Açma, Kıymet Transferleri, Rehin/Teminat ve Temerrüt Raporlama Modülleri) DANIŞMA VE GÖRÜŞ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı