İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR"

Transkript

1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep, fiyat ve esneklik, tüketici ve firma dengesi, üretim ve maliyet, piyasa türlerine göre üretim ve fiyatlandırma, faktör piyasası, gelir bölüşümü, çevre ve ekonomi. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları, Erdal Ünsal, İktisada Giriş, Ankara: İmaj Yayıncılık, Emin Ertürk, İktisada Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, İKTİSADİ MATEMATİK I (3 0) 3 Kümeler, gerçek sayılar ve bazı temel özellikleri, üstler ve köklüler, cebirsel ifadeler, lineer denklemler ve iktisatçılar için uygulamalar, lineer ve lineer olmayan eşitsizlikler ve iktisatçılar için uygulamalar, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizimi, lineer denklem sistemleri, matris cebiri ve iktisatçılar için uygulamalar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, dizi ve seriler, limit ve süreklilik. Thomas&Finney, Calculus 1, Beta Yayınları, 2000 Leithold, L., The Calculus with Analytic Geometry, Harper Collins Publishers, 1990 Balcı, M., Genel Matematik 1, 2000 Murray R. Spiegel, Advanced Calculus, Schaums Outlines, 1997 SOSYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ (2-0) 2 Sosyal bilimler içinde sosyolojinin yeri, toplum ve sosyal yapı, gruplar, sosyal tabakalaşma, kültür, statü, rol, sosyal değişme, modernleşme süreci ve modernleşme teorileri. Stephen Cole, Sosyolojik Düşünme Yöntemi Sosyoloji Bilimine Giriş, Vadi Yayınları, Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2-0) 2 Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, 1982 Anayasası çerçevesinde Türk hukuk sisteminin genel ilkeleri. Anayurt, Ö., 2005, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınevi, Ankara.

2 Deryal, Y., 2004, Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon. İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (2-0) 2 İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması, işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, personel fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma geliştirme fonksiyonu. Ertürk, M., 1995, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Mucuk, I., 2003, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitapevi, İstanbul. Yazıcı, K., 2004, İşletme Bilimine Giriş, Akademi Kitabevi, Trabzon. Alpugan, O., 1996, İşletme Bilimine Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon. YABANCI DİL I (2-1) 3 Tenses am, is, are, present continuous, present simple, comparison of present continuous+pressent simple, regular and irregular verbs, past simple, comparison of past continuous and past simple, I have / I ve got., have, present perfect I ve just..i ve already.i haven t.. yet have you ever? how long have you?, for, since, ago, comparison of present perfect and past simple, still, yet, already, from.to, until, since for, present for the future (what are you doing tomorrow?), going to future, will / shall, there is / there are, there was / were / has been / will be, it (for time, day, distance, weather), do / make, be / have / do in present and past tenses, using auxiliaries without verbs I am / don t etc., have you? are you? don t you.?, too, either, so am I, neither do I, Negatives isn t / haven t / don t etc., what..? which..? how..? questions is it? have you? do they..? etc., who saw you? who did you see you? who is she talking to?, what is it like?, how long does it take? Noun clause do you tell me where.?, I don t know what etc., do you know what? etc., pronouns and possessives, imperatives give me that book! give it to me, a / an / the, countable and uncountable nouns, this / that / these / those Azar, B.S., 2006, Basic English Grammar, Longman Yayınları, USA. Sak, Z., 1994, Let's Speak English, Sak İngilizce öğretim yayınları, İstanbul TÜRK DİLİ I (2-0) 2 Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, ses bilgisi (Türkiye Türkçesi), şekil bilgisi (kelimelerin yapısı): a)isim soylu kelimeler b)fiiller c)edatlar, anlam bilgisi, cümle bilgisi (kelime grupları, cümlelerin ögeleri, cümle çeşitleri, cümle tahlilleri). Okt. Yılmaz İnce, Okt. Osman Demirayak, Okt. Şükür Görmüş, Okt. Adem Kılıçoğlu. Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Trabzon 2003.

3 Prof Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Türk Dili İmla Klavuzu, TDK Yay TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2-2) 3 Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar işletim sistemleri, bir bilgisayara işletim sistemi kurma, bilgisayar bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı. BİRİNCİ YIL - İKİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ II (3-0) 3 Milli gelir, GSMH, GSYİH, milli gelir muhasebesi ile ilgili yöntemler, çarpan, hızlandıran, milli gelirin bölüşümü, enflasyon, işsizlik, faiz, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası ticaret Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları, Erdal Ünsal, İktisada Giriş, Ankara: İmaj Yayıncılık, Emin Ertürk, İktisada Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, İKTİSADİ MATEMATİK II (3-0) 3 Türev, ilave türev konuları ve iktisatçılar için uygulamalar, eğri çizimi ve optimizasyon, çok değişkenli fonksiyonların türevi ve iktisatçılar için uygulamalar, eşitlik kısıtlamaları altında optimizasyon ve iktisatçılar için uygulamalar, diferansiyel, integral ve iktisatçılar için uygulamalar. Thomas&Finney, Calculus 1, Beta Yayınları, 2000 Leithold, L., The Calculus with Analytic Geometry, Harper Collins Publishers, 1990 Balcı, M., Genel Matematik 1, 2000 Murray R. Spiegel, Advanced Calculus, Schaums Outlines, 1997

4 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ (2-0) 2 İktisat Sosyolojisinin tanımı ve tarihçesi, İktisadi düşünce ve ortaya çıkan akımlar, İktisat sosyolojisinin kurucuları,toplum ve ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Toplumsal Sonuçları, Endüstri sosyolojisi, Küresel dünyada ekonominin sosyal rolü ve Türkiye örneği. Erkan, Hüsnü, (2000). Ekonomi Sosyolojisi, Barış Yayınları. Özgüven, Ali. (2001).İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi. Douglas, Mary. (1999) Isherwood, Baron.Tüketimin Antropolojisi, Dost Kitabevi. ANAYASA HUKUKU (2-0) 2 Anayasa kavramı, Osmanlı'da anayasacılık hareketleri, 1921'den günümüze Türkiye'de anayasal gelişmeler, anayasanın toplumsal ve siyasal düzenle ilişkisi. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi. Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Orion Kitabevi. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2-0) 2 Araştırma Nedir, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Türleri Ve Araştırma İle İlişkili Kavramlar, Araştırma Amaç Ve Sorularının Belirlenmesi, Literatür Taraması, Teorik Çerçeve Ve Hipotez Geliştirme. Araştırmada Bilgi Toplama Yöntemleri- Ölçme Ve Ölçekleme. Örnekleme- Anket Hazırlama Teknikleri. Nitel Ve Nicel Araştırmalarda Veri Analizi İslamoğlu, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayınları Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. TÜRK DİLİ II (2-0) 2 İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler), İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı), Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem), kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı), Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri), Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel), Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup), iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

5 Okt. Yılmaz İnce, Okt. Osman Demirayak, Okt. Şükür Görmüş, Okt. Adem Kılıçoğlu, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Trabzon Prof Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, 1996 Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, 1995Türk Dili İmla Klavuzu, TDK Yay İNGİLİZCE II (2-1) 3 Prepositions of place direction, time..on under behind up over through at by with without about above etc., quantities a lot much many little a little few a few get, one ones any not any no no one not anybody anyone anything nobody no one nothing, somebody anything nowhere etc. every all everybody everything all most some no none any conjunctions both either neither, and but or so because before after during while when, adverbs quickly badly suddenly etc., adjectives old older expensive more expensive older than more expensive than not as as the oldest the most expensive, passive it is done it was done is being done has been done..go going work working play playing to I want to do ing I enjoy doing, can could may might used to, must mustn t needn t should have to, relative (adjective) clauses who which that whose of which where, conditionals if we go if you see if I had. if I went, afraid of good at. etc., preposition+ing good at.ing, look at listen to phrasal verbs go in fall off run away put on your shoes etc., would like? I d like. reported speech She said that. He told me that, I want you to. I told you to I went to the shop to buy. Azar, B.S., 2006, Basic English Grammar, Longman Yayınları, USA. Sak, Z., 1994, Let's Speak English, Sak İngilizce öğretim yayınları, İstanbul TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II (2-2) 3 Bilgisayar programlarını kullanmaya giriş. Bilgisayarda kullanılan yazılım. MS Office(Excel,Word,Powerpoint vs.) kullanımı ve uygulamaları. Access kullanımı ve uygulamalar.

6 İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL MİKRO İKTİSAT I (3-0) 3 İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler. Mikro İktisat, Erdal M. Ünsal, İmaj Yayınları, Ankara, Mikro İktisada Giriş, Ersan Bocutoğlu, Metin Berber, Kenan Çelik, Derya Kitabevi, Trabzon, Mikro İktisat, Atila Kesim, Akademi Ltd. Şti. Yayınları, Trabzon, MAKRO İKTİSAT I (3-0) 3 Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli. Makro İktisat, Ünsal, E. M., Turhan Kitabevi, Ankara, Makro İktisat Keynesyen Teori ve Politikalar, Bocutoğlu, E., Derya Kitabevi, Trabzon, Macroeconomics Theories and Policies, Froyen, R. T., Prentice Hall, USA, İSTATİSTİK I (2-2) 3 Tanımlayıcı istatistik, olasılık teorisi, raslantı değişkenler, olasılık dağılımları, örnekleme teorisi ve merkezi limit teoremi. Yamak, R. ve Köseoğlu, M., 2009; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Trabzon Iman, R. L. and Conover, W. J., 1983; Modern Business Statistics, John Wiley & Sons, New York. MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebe, belgeler, hesap ve kayıt yöntemleri, bilanço ve gelir tablosu, ticari malları kaydetme yöntemleri, defter tutma ve tutulacak defterler, katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, dönem başı işlemleri ve dönem içi işlemler, aktif, pasif, gider gelir hesaplarının işleyişi, dönem sonu işlemeleri, kayıt hataları ve düzeltme yolları, bir işletmede olabilecek her türlü işlemeleri kapsayacak geniş ve sayısal uygulama örnekleri. ATAMAN, Ümit: Genel Muhasebe - I, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007.

7 SÜRMEN, Yusuf: Muhasebe- I, Akademi Kitabevi, Trabzon, TÜRK İKTİSAT TARİHİ (3 0) 3 İktisat tarihinin doğuşu, diğer bilimlerle ilişkisi, Türkiye iktisat tarihinin temelleri, Selçuklu ekonomisinin temelleri, Osmanlı ekonomisinin temelleri, sosyal yapı, mali yapı, merkezi hazine hesapları, bütçeler, bütçe gelirleri kaynakları, giderleri, tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaşım ve ticaret sistemi, para ve finansman sistemi, esnaf birlikleri ve narh sistemi, çalışma ve sosyal güvenlik sistemleri. Vural Fuat Savaş, İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yay., Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Yapı Kredi, İKTİSADİ SİSTEMLER (3 0) 3 Ekonomik Sistem ve Amacı, Ekonomik Sistemleri Değerlendirme Ölçütleri, Ekonomik Sistemlerin Sınıflandırılması, Kapitalist Sistem, Kapitalizmin Ekonomik Kurumları, Kapitalist Sistemin Oluşum Evreleri, Merkantilizm, Fizyokrasi, Uygulamada Kapitalist Sistem, Sosyalist Düşünce, Bilimsel Sosyalizm, Uygulamada Sosyalist Sistem. Erol Zeytinoğlu, Ekonomik Sistemler, 2.b., İstanbul: M.Ü. İİBF Yay., Gregory Grossman, Ekonomik Sistemler, Çev., B. Yaman-N. Nas, İstanbul: Ocak Yay., Nalan Ölmezoğulları, İktisadi Sistemler, Bursa: Ezgi Kitabevi Yay., KAMU MALİYESİ (3-0) 3 Giriş, kronoloji, kamu maliyesine ilişkin teorik yaklaşımlar, kamu maliyesi ve genel ekonomi, kamu maliyesinin fonksiyonları, tahsis: tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar, özel mallar, gelirin dağıtımı, ekonomik istikrar, kamu harcamaları: tanım, sınıflandırma, artış nedenleri, kamu harcamalarının finansmanı, vergileme: sınıflandırma, vergi yükü, vergiden kaçınma. Kamu Maliyesi, Pehlivan, O., Derya Kitabevi, Trabzon,2005. Kamu Maliyesi Teorisi, Nadaroğlu, H., 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, İŞ AHLAKİ ETİK (3 0) 3 İş Ahlakı Çelişkili Kavramı, Varsayımı ve İşletmeler, Ahlaki Düşüncenin Felsefi Kökleri Deontolojik ve Faydacı Yaklaşımlar, İş Ahlakı Nereden Geliyor, İş Ahlakına Dair Uluslararası

8 Farklılıklar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Yönetim ve İnsan Kaynakları Ahlakı, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Muhasebe Ahlakı ve Finansman Ahlakı, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Pazarlama Ahlakı, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Bilişim Teknolojileri Ahlakı, Yönetici ve Çalışanların Ahlak Dışı Davranması Neler Yol Açıyor, Şirket Skandalları, Ekoloji, Sürdürülebilir Gelişim ve Küresel İşletmeler. İşletmelerde İş Etiği, Ed. Sabri Orman, Zeki Parlak, İTO Yayınları, Ferrel, O.C., Fraedrich, J., Ferrel, L. (2010) Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. South Western College Pub. MESLEKİ YABANCI DİL I (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, İKİNCİ YIL DÖRDÜNCÜ YARIYIL MİKRO İKTİSAT II (3-0) 3 Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi, dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem dengeleri, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge. Mikro İktisat, Ünsal, E. M., İmaj Yayıncılık, Ankara, Mikro Ekonomi, Dinler, Z., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Nicholson, W., Thomson Corporation, USA, MAKRO İKTİSAT II (3 0) 3 Karşılaştırmalı makro iktisat teorileri (klasik makro teori, Keynesyen makro teori, monetarist makro teori, yeni klasik makro teori, reel konjonktür teorisi, yeni Keynesyen makro teori)

9 Ünsal, E. M. 2007, Makro İktisat, İmaj Yayınları, 7. Baskı, Ankara. Bocutoğlu, E. 2009, Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon. Froyen, R.T.2005, Macroeconomics Theories and Policies, Eighth Ed., Prentice Hall, USA. İSTATİSTİK II (2-2) 3 İstatistiksel tahmin, hipotez testleri, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon analizi, varyans analizi ve indeksler. Yamak, R. ve Köseoğlu, M., 2009; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Trabzon. Iman, R. L. and Conover, W. J., 1983; Modern Business Statistics, john Wiley & Sons, New York. MUHASEBE II (3-0) 3 Envanter, değerleme, aktif, pasif, gider ve gelir hesaplarının envanterleri, gelir tablosu ile bilanço hesaplarının incelenmesi, nazım hesaplar, çeşitli uygulamalar. ÖRTEN, Remzi, KARAPINAR, Aydın: Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları, Ankara, SÜRMEN, Yusuf: Muhasebe-II, Akademi Kitabevi, Trabzon, İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3 0) 3 İktisadi düşünce tarihinin tanımı, kapsamı, yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi düşünce. Klasik iktisadi düşünceye tepkiler: Tarihçi okul, kurumsalcı akım, himayeci görüş, sosyalist iktisadi düşünce. Neoklasik iktisadi düşünce. Çağdaş iktisadi düşünce akımları: Keynezyen görüş, parasalcı görüş, yeni düşünce akımları. Vural F. Savaş, İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi, : Kazgan, Gülten, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 1997

10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ (3-0) 3 Temel kavramlar, işgücü arzı, işgücü talebi, hanehalkı üretimi, asgari ücret ve vergiler, işgücü piyasaları, ücret farklılıkları, insan sermayesine yapılan yatırım, eğitim-ücret ilişkisi, işgücü mobilitesi, ayırımcılık, sendikalar, sözleşme, grev, Türkiye de işgücü piyasası. Modern Labor Economics Theory and Public Policy (8th edition)ehrenberg, R. G., Smith, R. S. Labor Economics, Borjas, G., 2nd edition, McGraw-Hill,2000. BORÇLAR HUKUKU (3-0) 3 Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri). Akyiğit, E., Borçlar Hukuku, Sakarya Yayıncılık. : Ardıç, O., Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi. Akıncı, Ş., Borçlar Hukuku Genel Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım. SİYASET BİLİMİ (3 0) 3 Siyasal iktidar; devlet; siyasal iktidarın meşruluk temeli, siyasal düşünceler, siyasal partiler; yönetenler-yönetilenler; siyasal katılma (seçimler, kamu oyu, propaganda, baskı grupları); siyasal sistemler, toplum ve devlet; toplumla ilgili siyasal düşünceler; siyasal kültür; siyasal davranış; politik bir davranış olarak seçim; siyasal toplumsallaşma; demokrasi; vatandaşlık kavramı; siyasal partiler; kamu, iktidar ve kontrol milli devlet ve modern toplum; sivil toplum, küreselleşme ve yeni politik bakışlar. Ders Kitabı Çam, E. Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları Öztekin, A. Siyaset Bilimine Giriş Toplum, Devlet, Parlamento, Hükümet, Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi

11 MESLEKİ YABANCI DİL II (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, ÜÇÜNCÜ YIL-BEŞİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI İKTİSAT I (3-0) 3 Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, uluslararası ticaret anlaşmaları ve bağlı ticaret, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, döviz piyasası. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Seyidoğlu, H., Genişletilmiş 15. Baskı, İstanbul, Uluslararası Ekonomi, Karluk, S. R., 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, International Economics, Husted, S., Melvin, M., Fifth Edition, PARA TEORİSİ (3-0) 3 Giriş (niçin para konusunu çalışıyoruz?, para nedir?, paranın tanımı ve fonksiyonları), mali sistem (mali piyasalar, yapısı, araçları ve fonksiyonları, mali kurumlar), Türkiye de mali sektör (merkez bankası, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri v.b.), para arzı (para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü, kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması, para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler), para talebi (Paranın Miktar Teorisi, Cambridge Yaklaşımı, Keynes in Likidite Tercihi Teorisi, Friedman ın Modern Miktar Teorisi, Neo Keynesyen para talebi teorileri, para talebine ilişkin ampirik deliller). Para Teorisi ve Politikası, Özyurt, H., Derya Kitabevi, Trabzon, The Economics of Money, Mishkin, F. S., Banking and Financial Markets, Sixth Edition, USA, 2003.

12 MATEMATİKSEL İKTİSAT I (3-0) 3 İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, optimizasyon (maksimizasyon ve minimizasyon). Introduction to Mathematical Economic (Çev.: Akbulut, E. Y. ve diğ.), Glass, J. C., Der Yayınları, İstanbul, İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA (3-0) 3 Temel kavramlar, büyüme modelleri: klasik büyüme modelleri, Keynesyen büyüme modelleri, yeni klasik büyüme modelleri, içsel büyüme modelleri, büyümeyi etkileyen faktörler: nüfus, sermaye birikimi, yatırımlar, teknolojik gelişmeler, dış ticaret politikaları ve küreselleşme. İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Berber, M., Derya Yayınevi, Trabzon, İktisadi Büyümeye Giriş (Çev.: Ateş, S., Tuncer, İ.), Charles I. J., Literatür Yayıncılık, İstanbul, SAĞLIK EKONOMİSİ (3 0) 3 Sağlık ve Ekonomi Kavramları, Sağlık Ekonomisine Giriş, Sağlık Korumalarının Ekonomiyle Bağlantısı, Talep ve Talebi Belirleyen Faktörler, İhtiyaç ve Sağlık Korumalarına Olan Talep, Piyasaların İşleyişi, Esneklik, Üretim Fonksiyonu, Maliyet, Maliyet Etkinlik Analizi, Hakkaniyet, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sağlık Pazarına Devletin Müdahalesi, Batı Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Batı Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Finansmanı. Ayşegül MUTLU-A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi, Adnan KISA, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ankara,1999. Yusuf ÇELİK, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3-0 ) 3 Kamu maliyesinin konusu, temel kavramlar, kamu gelirleri, harcamaları, borçları ve devlet bütçesinin kavranması. Şükrü Kızılot, Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin, : Hamza Koçakoğlu, Uygulamalı Vergi Hukuku, Seçkin, 2013.

13 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (3 0) 3 Dış Ticarette Riskler ve Anlaşma Türleri, Dış Ticarette teslim şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük Mevzuatının İhracat ve İthalata İlişkin Hükümleri ve Açıklamaları, İhracat Mevzuatı ve Uygulaması, İthalat Mevzuatı ve Uygulaması, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon, İthalatta Koruma Önlemleri, Eximbank Uygulamalı, Factoring Uygulamalar Ferudun Kaya, Dış Ticaret ve Finansmanı, Beta Yayınevi, Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İŞ HUKUKU (3 0) 3 İş hukukuna giriş, İş hukukunun önemli yasaları, İş hukukunun temel kavramları, İş kanununun uygulama alanları, İş sözleşmesi türleri, İş sözleşmesinin yapılmasının yasaklandığı işler, İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları, İş sözleşmesinin feshi, çalışma süreleri, izin ve ücretler, Sosyal güvenlik kavramı, Sendikalar hukuku, Toplu iş sözleşmesi hukuku, Grev, Lokavt, Hak ve menfaat uyuşmazlıkları Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku, Beta, Tankut Centel, Temel İş ve Sosyal Sigorta Yasaları, Beta, MESLEKİ YABANCI DİL III (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, 2012.

14 ÜÇÜNCÜ YIL - ALTINCI YARIYIL ULUSLARARASI İKTİSAT II (3-0) 3 Dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler, uluslararası özel mali sermaye akımları, geleceğe yönelik döviz piyasaları, açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar, uluslararası para sistemi, sanayileşme ve dış ticaret politikaları, uluslararası tarım ürünleri ticareti, uluslararası resmi krediler, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi, uluslararası hizmet ticareti, uluslararası işgücü akımları. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Seyidoğlu, H., Genişletilmiş 15. Baskı, İstanbul, Uluslararası Ekonomi, Karluk, S. R., 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, PARA POLİTİKASI (3-0) 3 Para politikasının genel yapısı (para politikasının amaçları, para politikasının araçları : zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü), para politikası stratejileri (nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi, Türkiye de para politikası uygulamaları), para ve maliye politikaları (reel ve parasal kesimler, IS-LM analizi) para politikasının aktarım mekanizması. Para Teorisi ve Politikası, Özyurt, H., Derya Kitabevi, Trabzon, The Economics of Money, Mishkin, F. S., Banking and Financial Markets, Sixth Edition, USA, MATEMATİKSEL İKTİSAT II (3-0 ) 3 İktisadi olayların Matematiksel Modellemesi, Statik Denge Modelleri, Matris Matematiği, Doğrusal Modeller ve Matris Matematiği, Doğrusal Modeller ve Matris Matematiği, Türev ve Türev Alma Kuralları, Türevin İktisadi Uygulamaları, Maksimizasyon, Minimizasyonun ve İktisadi Uygulamaları, Kısmi ve Toplam Türev Alma, Kısmi ve Toplam Türev Almanın İktisadi Uygulamaları, Optimizasyon, Kısıtlı Optimizasyon, İntegral Hesapları ve Dinamik Analiz. Ders Kitabı Uysal, D., İşletmeciler ve İktisatçılar için Matematik Ders Notları, Çizgi Kitabevi Yayınları Introduction to Mathematical Economic (Çev.: Akbulut, E. Y. ve diğ.), Glass, J. C., Der Yayınları, İstanbul, BÖLGESEL İKTİSAT (3-0) 3 Bölgesel gelir, nüfus ve göç analizleri, bölgesel gelişme teorileri ve politikaları, bölgesel ve ekonomik farklılıklar, farklılıkları gidermeye yönelik politika araçları ve uygulamalar, Türkiye de bölgesel farklılıklar.

15 Bölgesel İktisat, Dinler, Z., Ekin Kitabevi, Bursa, Methods of Regional Analysis; Isard, W., An Introduction to Regional Science, The MIT Press, KENT EKONOMİSİ (3-0) 3 Mekana Yapılan Yatırımların Küresel Krizle İlişkisinin Analizi, Kent Ekonomisinde Farklı Yaklaşımlara Karşılaştırmalı Bir Bakış, Chicago Okulu, Ekolojik Yaklaşım ve Neoklasik Kentsel Gelişme Teorileri, Mekan Kuramı ve Coğrafyacı Okul, Yeni Uluslararası İşbölümü Teorisi ve Global Kent Yaklaşımı, Bilgi Toplumu, Bilgi Kenti, Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar, Sermayenin İkinci Döngüsü Kuramı ve Yapılı Çevre Yatırımları, Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar: N. Smith, Soylulaştırma Teorisi, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Mekana Yapılan Yatırımların Sermaye Birikiminde Yeri, Farklı Konut Sunum Biçimleri, Konut Finansman Yöntemleri, Kentleşmede Toprak Sorunu: Rant Teorileri, Arsa Spekülasyonu ve İmar Sorunları, Kentlerde Hizmet Sektörünün Önem kazanması, Göçmen İşgücü ve Ekonomide Enformelleşme, Süreçlerinin Mekana Yansıması, Mekansal Ayrışma, Kentlerin İmaj Oluşturma Yarışları ve Turizm Sektörü, Kent Hakkı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme. Tarık ŞENGÜL, Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Yayınevi, Ruşen KELEŞ, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Cağlar KEYDER, Istanbul Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yayınları, GÜMRÜK UYGULAMALARI (3-0) 3 Gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergisi uygulaması, kıymet kavramı ve kıymet tespit yöntemleri, giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, çıkış-transit ve aktarma rejimleri, diğer gümrük rejimleri ve serbest bölgelerde gümrük denetimi, tek tip gümrük beyannamelerinin kullanılması, gümrük mevzuatı. Uygulamalı Gümrük Mevzuatı; Murat Canıtez (Gazi Yayınevi, Ankara, 2008); Gümrük İşlemleri, Ufuk Selen (Ekin Yayınevi, Bursa, 2009) Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ve İlgili Mevzuatı, Ali Dölek (Beta Yayınevi, İstanbul, 2000); Dış Ticaret Rehberi, Tunay Köksal (Adalet Yayınevi, Ankara, 2009) MALİYE POLİTİKASI (3-0 ) 3 Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı Ataç, B., Maliye Politikası. :

16 Ulusoy, A., Maliye Politikası, Aktan, C.C, Dileyici D., Vural, İ.Y., Kurumsal Maliye Politikası, Seçkin Yayınları. OYUN TEORİSİ (3-0) 3 Matris Oyunları : Tanımı ve temel kavramları, minimaks teoremi, 2 2 lik oyunlar, 2 n lik oyunlar, m 2 lik oyunlar, m n lik oyunlar, köşegen oyunlar, simetrik oyunlar, çeşitli uygulamalar. Sonsuz muhalif oyunlar: denge durumları, optimal stretejiler, şartlı kompakt oyunlar, birim karede sürekli oyunlar, konveks oyunlar, çeşitli uygulamalar. Ortaksız oyunlar: Nash teoremi, mahkumların açmazı, cinsiyetlerin uyuşmazlığı ve çeşitli uygulamalar. Ortaklı oyunlar: karakteristik fonksiyonlar, imputasyonlar ve baskınlığı, bir oyunun çekirdeği, von Neumann-Morgenstern çözümleri, Shapley vektörü, dengeli koleksiyonlar, çeşitli uygulamalar. Aşamalı oyunlar: davranış stratejileri, tükenme oyunları, stokastik oyunlar, tekrarlı oyunlar. Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Oyunlar Teorisi, YTÜ Yayın No: YTÜ.FE.DK , İstanbul Anatol Rapoport, N-Person Game Theory, Concepts and Applications, Dover Publications, Inc., Mineola, New York, Chalaralambos D. Aliprantis, Subir K. Chakrabarti, Games and Decision Making, New York, Oxford, Oxford University Press, Inc., MESLEKİ YABANCI DİL IV (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL TÜRKİYE EKONOMİSİ (3-0) 3 Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomik yapı, devletçi sanayileşme dönemi, ikinci dünya savaşı döneminde ekonomideki gelişmeler, planlı dönemde Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararları, 5 Nisan kararları, 9 Aralık kararları, Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik konular. Türkiye Ekonomisi, Kepenek, Y., Yentürk, N., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.

17 Ekonomi Politikası, Eğilmez, M., Ercan, K., Remzi Kitabevi, İstanbul, EKONOMETRİ I (2-2) 3 Basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, t-testleri, F-testleri, çoklu bağlantı sorununun tespiti ve giderilmesi, spesifikasyon hatalarının tespiti ve giderilmesi, kukla değişkenler ve uygulanması, etkileşim değişkenlerinin uygulanması. Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Köseoğlu, M., Yamak, R., Aksakal Kitabevi, Trabzon, Temel Ekonometri (Çev.: Şenesen, Ü., Şenesen, Gülay G.), Gujarati, D., İstanbul, İKTİSAT POLİTİKASI (3 0) 3 Politika ve iktisat politikası, iktisat politikası ve iktisat teorisi, politik iktisadın temel unsurları, iktisat politikası teorisi, iktisat politikası ve makroekonomik teoriler. Ekonomi Politikası, Eğilmez, M., ve Kumcu, E., Remzi Kitabevi, İstanbul, Politik İktisat, Savaş, V., Beta Yayınları, İstanbul, FİNANSAL PİYASALAR (3-0) 3 Finansal Sistem piyasalar ve kurumlar, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler ve güncel konular. Finansal Hizmetler Ekonomisi (Piyasalar - Kurumlar - Araçlar), Erişah Arıcan, İlhan Uludağ, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1999 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - Frederıc S. Mıshkın, Çeviren: İlyas Şıklar - Ahmet Çakmak - Suat Yavuz, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE AB (3-0) 3 Uluslararası İktisat Teorisi ve Ekonomik Bütünleşme: Temel kavramlar ve çerçeve, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuramı Çerçevesinde GB Teorisi, GB'nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Parasal Birlik Teorisi, AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye, AB dışındaki uluslararası ekonomik bütünleşme girişimleri: özellikle EFTA ve NAFTA. Nevzat Güran (2002), Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği, 2. Baskı, İzmir.

18 Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe ve Şevket Tüylüoğlu (eds.) (2005), Ekonomik Entegrasyon (Küresel ve Bölgesel Yaklaşım), Ekin Yayınevi. Utkulu, Utku (2006), "Avrupa Parasal Birliği, Optimum Para Sahası ve Türkiye", İrfan Kalaycı (ed.) Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Ekonomi-Politik Tezler içerisinde, Beta Yayınevi, ss Canan Balkır (2010), Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama, AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ (3-0) 3 Küresel Ekonomik Düzen, Politik Ekonominin Doğası, Klasik ve Neo-klasik Teoriler, Uluslararası Politik Ekonominin Çalışılması, Yeni Ekonomik Teoriler, Küreselleşme ve IMF, Ulusal Sistemlerin Politik Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Finansal Sistem, Devlet ve Çokuluslu Şirketler, Devlet ve Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Entegrasyon. Deniz Özyakışır, Mehmet Dikkaya, Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği, Gazi Kitabevi, Robert Gilpin. Global Political Economy. Princeton: Princeton University Press, Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents. London: Allen Lane, ZAMAN SERİLERİ VE ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİ I (3-0) 3 Durağanlık Testleri, Ko-Entegrasyon Testleri, Nedensellik Testleri, Hata Düzeltme Modelleri. Box- Jenkins Modelleri, AR (Autoregression) Süreci, MA (Moving Average) Süreci, ARMA (Autoregression Moving Average) Süreci, Zaman Serilerinde Mevsimsellik. Mustafa Sevüktekin, Mehmet Nargeleçekenler, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Nobel Akademi Yayıncılık, Yılmaz Akdi, Zaman Serileri Analizi, Gazi Kitabevi, TÜRK TİCARET HUKUKU (3 0) 3 Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler,kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler. Bahtiyar Mehmet : Ticari İşletme Hukuku,İstanbul 2005; Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2005; Ortaklıklar Hukuku, İstanbul :

19 GİRİŞİMCİLİK I (3 0) 3 Girişimcilik Kavramı, Önemi ve Sınıflandırılması, Girişimcilik Araştırmaları, Girişimcilik Süreci ve Çevre ile Etkileşim, Birey Olarak Girişimci ve Özellikleri, İşe Başlama İşletme Kurma, Süreci, Mevcut Bir İşletmeyi Satın Alma, Franchising, Fırsatların Algılanması, İşletme Modeli İşletme Kavramı, İşletme Modelinin Ekonomik Yapısı, İşletme Planı, Pazarlama Planı, Girişimciler ve Küçük İşletmeler için Finansal Planlama. Girişimci Yatırım Modeli, Girişimci Pazarlama Yenilik, Teknoloji ve Girişimcilik, Kaynak Temelli Bakış Açısı ve Girişimcilik, Kurumsal Girişimci. Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ ler, Gazi Kitapevi, Ankara, Semra Arıkan, Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara, Scott Shane, A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK, DÖRDÜNCÜ YIL-SEKİZİNCİ YARIYIL DÜNYA EKONOMİSİ (3 0) 3 Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları: Nüfus ve kaynaklar, Doğal çevre, Göç, Üçüncü dünya gerçeği, Dünyada sanayileşme ve teknolojiye yetişme sorunları; Dünya Ekonomisinde Yeni Gelişmeler: Ekonomi politikalarında, Uluslararası ticarette teknoloji, Rekabette ve ulus devletteki yeni gelişmeler; Dünya Ekonomisinde Temel Oluşumlar: Yeni dünya ekonomik düzeni, Küreselleşme, Piyasa ekonomisi, Bölgeselleşme, Yeni dünya ekonomik düzeninde Türkiye; Dünya Ekonomisinin Güncel Durumunun Analizi: Uluslararası ekonomik faaliyetlerin analizi, Dünya ekonomisinin güncel durumunun bölgesel analizleri. Walter Ted, Dünya Ekonomisi, Alfa Yayınları, : Öztürk Feride, Çelebioğlu Fatih, Dünya Ekonomisinden Seçme Konular, Seçkin Yayıncılık, EKONOMETRİ II (2-2) 3 Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, ko-entegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli. RATS Handbook and Applied Econometric Time Series books, Walter Enders. Basic Econometrics, Gujarati, D., 3rd ed., McGraw-Hill, 1995.

20 İKTİSADİ DÜŞÜNCE OKULLARI (3-0) 3 İktisadi düşünceler tarihinin terminolojisi, ilkçağda iktisadi düşünce, eski Yunan dönemi, Roma dönemi, ortaçağda iktisadi düşünce, batı ortaçağı, skolastik düşünürler, skolastik düşünceyi aşanlar, merkantilizm, fizyokratik okul, klasik okul, liberal klasik okula yöneltilen eleştiriler, Alman tarihçi okulu, milli ekonomi okulu, sosyalist okul, 20. yüzyılın ilk yarısındaki iktisadi düşünce, kurumcu iktisat okulu, Keynesyen iktisat okulu, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisadi düşünce, monetarist okul, arz yönlü iktisat, anayasal iktisat okulu ve rasyonel beklentiler. İktisadi Düşünce Tarihi, Skousen, M., Adres Yayınları, Ankara, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Kazgan, G., Remzi Kitabevi, İstanbul, ULUSLARARASI FİNANS (3 0) 3 Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası, Döviz Opsiyon İşlemleri, Sermaye Piyasası, Leasing, Factorıng, Forfaiting, Exımbank Kredileri, Üretime Yönelik Teşvikler, Tanıtıma Yönelik Teşvikler. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Karahan Kitabevi, TARIM EKONOMİSİ (3-0) 3 Tarımsal üretimin özellikleri, tarımda üretim fonksiyonu, tarımda işgücü kullanımı ve işsizlik, Türkiye tarımında kapital birikimi ve teknolojik değişme, tarımda üretim tekniği seçimi, tarımsal ürün arzı, tarımsal ürün talebi, tarımsal fiyatlar, tarımın iktisadi gelişmeye katkısı. Tarım Ekonomisi, Dinler, Z., Ekin Kitabevi, Bursa, ULUSLARARASI İLİŞKİLER (3 0) 3 Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi, Uluslararası Politikada Aktör Sorunu, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler, Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu, Uluslararası Siyasal Sistem, Uluslararası Siyasal Sistemler, XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan Siyasal Sistemler, Karar Verme Süreci ve Dış Politika, Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. Tayyar Arı, Uluslararası İlişkilere Giriş, MKM (MARMARA KİTAP MERKEZİ YAYINLARI), Yardımcı Ders Kitaplar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma

Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma Yrd. Doç. Dr. Fatma Ulucan Özkul Öğr. Gör. Gülçin Tapşın Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma Yrd. Doç. Dr. Fatma

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS BANKACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI *

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * Dr. Başak Işıl ÇETĐN Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü ÖZET Finansal krizler

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı