İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR"

Transkript

1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep, fiyat ve esneklik, tüketici ve firma dengesi, üretim ve maliyet, piyasa türlerine göre üretim ve fiyatlandırma, faktör piyasası, gelir bölüşümü, çevre ve ekonomi. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları, Erdal Ünsal, İktisada Giriş, Ankara: İmaj Yayıncılık, Emin Ertürk, İktisada Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, İKTİSADİ MATEMATİK I (3 0) 3 Kümeler, gerçek sayılar ve bazı temel özellikleri, üstler ve köklüler, cebirsel ifadeler, lineer denklemler ve iktisatçılar için uygulamalar, lineer ve lineer olmayan eşitsizlikler ve iktisatçılar için uygulamalar, fonksiyonlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizimi, lineer denklem sistemleri, matris cebiri ve iktisatçılar için uygulamalar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, dizi ve seriler, limit ve süreklilik. Thomas&Finney, Calculus 1, Beta Yayınları, 2000 Leithold, L., The Calculus with Analytic Geometry, Harper Collins Publishers, 1990 Balcı, M., Genel Matematik 1, 2000 Murray R. Spiegel, Advanced Calculus, Schaums Outlines, 1997 SOSYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ (2-0) 2 Sosyal bilimler içinde sosyolojinin yeri, toplum ve sosyal yapı, gruplar, sosyal tabakalaşma, kültür, statü, rol, sosyal değişme, modernleşme süreci ve modernleşme teorileri. Stephen Cole, Sosyolojik Düşünme Yöntemi Sosyoloji Bilimine Giriş, Vadi Yayınları, Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2-0) 2 Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, 1982 Anayasası çerçevesinde Türk hukuk sisteminin genel ilkeleri. Anayurt, Ö., 2005, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınevi, Ankara.

2 Deryal, Y., 2004, Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon. İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (2-0) 2 İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması, işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, personel fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma geliştirme fonksiyonu. Ertürk, M., 1995, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Mucuk, I., 2003, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitapevi, İstanbul. Yazıcı, K., 2004, İşletme Bilimine Giriş, Akademi Kitabevi, Trabzon. Alpugan, O., 1996, İşletme Bilimine Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon. YABANCI DİL I (2-1) 3 Tenses am, is, are, present continuous, present simple, comparison of present continuous+pressent simple, regular and irregular verbs, past simple, comparison of past continuous and past simple, I have / I ve got., have, present perfect I ve just..i ve already.i haven t.. yet have you ever? how long have you?, for, since, ago, comparison of present perfect and past simple, still, yet, already, from.to, until, since for, present for the future (what are you doing tomorrow?), going to future, will / shall, there is / there are, there was / were / has been / will be, it (for time, day, distance, weather), do / make, be / have / do in present and past tenses, using auxiliaries without verbs I am / don t etc., have you? are you? don t you.?, too, either, so am I, neither do I, Negatives isn t / haven t / don t etc., what..? which..? how..? questions is it? have you? do they..? etc., who saw you? who did you see you? who is she talking to?, what is it like?, how long does it take? Noun clause do you tell me where.?, I don t know what etc., do you know what? etc., pronouns and possessives, imperatives give me that book! give it to me, a / an / the, countable and uncountable nouns, this / that / these / those Azar, B.S., 2006, Basic English Grammar, Longman Yayınları, USA. Sak, Z., 1994, Let's Speak English, Sak İngilizce öğretim yayınları, İstanbul TÜRK DİLİ I (2-0) 2 Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, ses bilgisi (Türkiye Türkçesi), şekil bilgisi (kelimelerin yapısı): a)isim soylu kelimeler b)fiiller c)edatlar, anlam bilgisi, cümle bilgisi (kelime grupları, cümlelerin ögeleri, cümle çeşitleri, cümle tahlilleri). Okt. Yılmaz İnce, Okt. Osman Demirayak, Okt. Şükür Görmüş, Okt. Adem Kılıçoğlu. Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Trabzon 2003.

3 Prof Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Türk Dili İmla Klavuzu, TDK Yay TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2-2) 3 Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar işletim sistemleri, bir bilgisayara işletim sistemi kurma, bilgisayar bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı. BİRİNCİ YIL - İKİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ II (3-0) 3 Milli gelir, GSMH, GSYİH, milli gelir muhasebesi ile ilgili yöntemler, çarpan, hızlandıran, milli gelirin bölüşümü, enflasyon, işsizlik, faiz, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası ticaret Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları, Erdal Ünsal, İktisada Giriş, Ankara: İmaj Yayıncılık, Emin Ertürk, İktisada Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, İKTİSADİ MATEMATİK II (3-0) 3 Türev, ilave türev konuları ve iktisatçılar için uygulamalar, eğri çizimi ve optimizasyon, çok değişkenli fonksiyonların türevi ve iktisatçılar için uygulamalar, eşitlik kısıtlamaları altında optimizasyon ve iktisatçılar için uygulamalar, diferansiyel, integral ve iktisatçılar için uygulamalar. Thomas&Finney, Calculus 1, Beta Yayınları, 2000 Leithold, L., The Calculus with Analytic Geometry, Harper Collins Publishers, 1990 Balcı, M., Genel Matematik 1, 2000 Murray R. Spiegel, Advanced Calculus, Schaums Outlines, 1997

4 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ (2-0) 2 İktisat Sosyolojisinin tanımı ve tarihçesi, İktisadi düşünce ve ortaya çıkan akımlar, İktisat sosyolojisinin kurucuları,toplum ve ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Toplumsal Sonuçları, Endüstri sosyolojisi, Küresel dünyada ekonominin sosyal rolü ve Türkiye örneği. Erkan, Hüsnü, (2000). Ekonomi Sosyolojisi, Barış Yayınları. Özgüven, Ali. (2001).İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi. Douglas, Mary. (1999) Isherwood, Baron.Tüketimin Antropolojisi, Dost Kitabevi. ANAYASA HUKUKU (2-0) 2 Anayasa kavramı, Osmanlı'da anayasacılık hareketleri, 1921'den günümüze Türkiye'de anayasal gelişmeler, anayasanın toplumsal ve siyasal düzenle ilişkisi. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi. Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Orion Kitabevi. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2-0) 2 Araştırma Nedir, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Türleri Ve Araştırma İle İlişkili Kavramlar, Araştırma Amaç Ve Sorularının Belirlenmesi, Literatür Taraması, Teorik Çerçeve Ve Hipotez Geliştirme. Araştırmada Bilgi Toplama Yöntemleri- Ölçme Ve Ölçekleme. Örnekleme- Anket Hazırlama Teknikleri. Nitel Ve Nicel Araştırmalarda Veri Analizi İslamoğlu, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayınları Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. TÜRK DİLİ II (2-0) 2 İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler), İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı), Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem), kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı), Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri), Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel), Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup), iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

5 Okt. Yılmaz İnce, Okt. Osman Demirayak, Okt. Şükür Görmüş, Okt. Adem Kılıçoğlu, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Trabzon Prof Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, 1996 Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, 1995Türk Dili İmla Klavuzu, TDK Yay İNGİLİZCE II (2-1) 3 Prepositions of place direction, time..on under behind up over through at by with without about above etc., quantities a lot much many little a little few a few get, one ones any not any no no one not anybody anyone anything nobody no one nothing, somebody anything nowhere etc. every all everybody everything all most some no none any conjunctions both either neither, and but or so because before after during while when, adverbs quickly badly suddenly etc., adjectives old older expensive more expensive older than more expensive than not as as the oldest the most expensive, passive it is done it was done is being done has been done..go going work working play playing to I want to do ing I enjoy doing, can could may might used to, must mustn t needn t should have to, relative (adjective) clauses who which that whose of which where, conditionals if we go if you see if I had. if I went, afraid of good at. etc., preposition+ing good at.ing, look at listen to phrasal verbs go in fall off run away put on your shoes etc., would like? I d like. reported speech She said that. He told me that, I want you to. I told you to I went to the shop to buy. Azar, B.S., 2006, Basic English Grammar, Longman Yayınları, USA. Sak, Z., 1994, Let's Speak English, Sak İngilizce öğretim yayınları, İstanbul TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II (2-2) 3 Bilgisayar programlarını kullanmaya giriş. Bilgisayarda kullanılan yazılım. MS Office(Excel,Word,Powerpoint vs.) kullanımı ve uygulamaları. Access kullanımı ve uygulamalar.

6 İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL MİKRO İKTİSAT I (3-0) 3 İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler. Mikro İktisat, Erdal M. Ünsal, İmaj Yayınları, Ankara, Mikro İktisada Giriş, Ersan Bocutoğlu, Metin Berber, Kenan Çelik, Derya Kitabevi, Trabzon, Mikro İktisat, Atila Kesim, Akademi Ltd. Şti. Yayınları, Trabzon, MAKRO İKTİSAT I (3-0) 3 Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli. Makro İktisat, Ünsal, E. M., Turhan Kitabevi, Ankara, Makro İktisat Keynesyen Teori ve Politikalar, Bocutoğlu, E., Derya Kitabevi, Trabzon, Macroeconomics Theories and Policies, Froyen, R. T., Prentice Hall, USA, İSTATİSTİK I (2-2) 3 Tanımlayıcı istatistik, olasılık teorisi, raslantı değişkenler, olasılık dağılımları, örnekleme teorisi ve merkezi limit teoremi. Yamak, R. ve Köseoğlu, M., 2009; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Trabzon Iman, R. L. and Conover, W. J., 1983; Modern Business Statistics, John Wiley & Sons, New York. MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebe, belgeler, hesap ve kayıt yöntemleri, bilanço ve gelir tablosu, ticari malları kaydetme yöntemleri, defter tutma ve tutulacak defterler, katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, dönem başı işlemleri ve dönem içi işlemler, aktif, pasif, gider gelir hesaplarının işleyişi, dönem sonu işlemeleri, kayıt hataları ve düzeltme yolları, bir işletmede olabilecek her türlü işlemeleri kapsayacak geniş ve sayısal uygulama örnekleri. ATAMAN, Ümit: Genel Muhasebe - I, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007.

7 SÜRMEN, Yusuf: Muhasebe- I, Akademi Kitabevi, Trabzon, TÜRK İKTİSAT TARİHİ (3 0) 3 İktisat tarihinin doğuşu, diğer bilimlerle ilişkisi, Türkiye iktisat tarihinin temelleri, Selçuklu ekonomisinin temelleri, Osmanlı ekonomisinin temelleri, sosyal yapı, mali yapı, merkezi hazine hesapları, bütçeler, bütçe gelirleri kaynakları, giderleri, tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaşım ve ticaret sistemi, para ve finansman sistemi, esnaf birlikleri ve narh sistemi, çalışma ve sosyal güvenlik sistemleri. Vural Fuat Savaş, İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yay., Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Yapı Kredi, İKTİSADİ SİSTEMLER (3 0) 3 Ekonomik Sistem ve Amacı, Ekonomik Sistemleri Değerlendirme Ölçütleri, Ekonomik Sistemlerin Sınıflandırılması, Kapitalist Sistem, Kapitalizmin Ekonomik Kurumları, Kapitalist Sistemin Oluşum Evreleri, Merkantilizm, Fizyokrasi, Uygulamada Kapitalist Sistem, Sosyalist Düşünce, Bilimsel Sosyalizm, Uygulamada Sosyalist Sistem. Erol Zeytinoğlu, Ekonomik Sistemler, 2.b., İstanbul: M.Ü. İİBF Yay., Gregory Grossman, Ekonomik Sistemler, Çev., B. Yaman-N. Nas, İstanbul: Ocak Yay., Nalan Ölmezoğulları, İktisadi Sistemler, Bursa: Ezgi Kitabevi Yay., KAMU MALİYESİ (3-0) 3 Giriş, kronoloji, kamu maliyesine ilişkin teorik yaklaşımlar, kamu maliyesi ve genel ekonomi, kamu maliyesinin fonksiyonları, tahsis: tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar, özel mallar, gelirin dağıtımı, ekonomik istikrar, kamu harcamaları: tanım, sınıflandırma, artış nedenleri, kamu harcamalarının finansmanı, vergileme: sınıflandırma, vergi yükü, vergiden kaçınma. Kamu Maliyesi, Pehlivan, O., Derya Kitabevi, Trabzon,2005. Kamu Maliyesi Teorisi, Nadaroğlu, H., 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, İŞ AHLAKİ ETİK (3 0) 3 İş Ahlakı Çelişkili Kavramı, Varsayımı ve İşletmeler, Ahlaki Düşüncenin Felsefi Kökleri Deontolojik ve Faydacı Yaklaşımlar, İş Ahlakı Nereden Geliyor, İş Ahlakına Dair Uluslararası

8 Farklılıklar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Yönetim ve İnsan Kaynakları Ahlakı, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Muhasebe Ahlakı ve Finansman Ahlakı, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Pazarlama Ahlakı, Örgütsel İşlevler Açısından İş Ahlakı Bilişim Teknolojileri Ahlakı, Yönetici ve Çalışanların Ahlak Dışı Davranması Neler Yol Açıyor, Şirket Skandalları, Ekoloji, Sürdürülebilir Gelişim ve Küresel İşletmeler. İşletmelerde İş Etiği, Ed. Sabri Orman, Zeki Parlak, İTO Yayınları, Ferrel, O.C., Fraedrich, J., Ferrel, L. (2010) Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. South Western College Pub. MESLEKİ YABANCI DİL I (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, İKİNCİ YIL DÖRDÜNCÜ YARIYIL MİKRO İKTİSAT II (3-0) 3 Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi, dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem dengeleri, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge. Mikro İktisat, Ünsal, E. M., İmaj Yayıncılık, Ankara, Mikro Ekonomi, Dinler, Z., Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Nicholson, W., Thomson Corporation, USA, MAKRO İKTİSAT II (3 0) 3 Karşılaştırmalı makro iktisat teorileri (klasik makro teori, Keynesyen makro teori, monetarist makro teori, yeni klasik makro teori, reel konjonktür teorisi, yeni Keynesyen makro teori)

9 Ünsal, E. M. 2007, Makro İktisat, İmaj Yayınları, 7. Baskı, Ankara. Bocutoğlu, E. 2009, Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon. Froyen, R.T.2005, Macroeconomics Theories and Policies, Eighth Ed., Prentice Hall, USA. İSTATİSTİK II (2-2) 3 İstatistiksel tahmin, hipotez testleri, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon analizi, varyans analizi ve indeksler. Yamak, R. ve Köseoğlu, M., 2009; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Trabzon. Iman, R. L. and Conover, W. J., 1983; Modern Business Statistics, john Wiley & Sons, New York. MUHASEBE II (3-0) 3 Envanter, değerleme, aktif, pasif, gider ve gelir hesaplarının envanterleri, gelir tablosu ile bilanço hesaplarının incelenmesi, nazım hesaplar, çeşitli uygulamalar. ÖRTEN, Remzi, KARAPINAR, Aydın: Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları, Ankara, SÜRMEN, Yusuf: Muhasebe-II, Akademi Kitabevi, Trabzon, İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3 0) 3 İktisadi düşünce tarihinin tanımı, kapsamı, yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi düşünce. Klasik iktisadi düşünceye tepkiler: Tarihçi okul, kurumsalcı akım, himayeci görüş, sosyalist iktisadi düşünce. Neoklasik iktisadi düşünce. Çağdaş iktisadi düşünce akımları: Keynezyen görüş, parasalcı görüş, yeni düşünce akımları. Vural F. Savaş, İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi, : Kazgan, Gülten, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 1997

10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ (3-0) 3 Temel kavramlar, işgücü arzı, işgücü talebi, hanehalkı üretimi, asgari ücret ve vergiler, işgücü piyasaları, ücret farklılıkları, insan sermayesine yapılan yatırım, eğitim-ücret ilişkisi, işgücü mobilitesi, ayırımcılık, sendikalar, sözleşme, grev, Türkiye de işgücü piyasası. Modern Labor Economics Theory and Public Policy (8th edition)ehrenberg, R. G., Smith, R. S. Labor Economics, Borjas, G., 2nd edition, McGraw-Hill,2000. BORÇLAR HUKUKU (3-0) 3 Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri). Akyiğit, E., Borçlar Hukuku, Sakarya Yayıncılık. : Ardıç, O., Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi. Akıncı, Ş., Borçlar Hukuku Genel Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım. SİYASET BİLİMİ (3 0) 3 Siyasal iktidar; devlet; siyasal iktidarın meşruluk temeli, siyasal düşünceler, siyasal partiler; yönetenler-yönetilenler; siyasal katılma (seçimler, kamu oyu, propaganda, baskı grupları); siyasal sistemler, toplum ve devlet; toplumla ilgili siyasal düşünceler; siyasal kültür; siyasal davranış; politik bir davranış olarak seçim; siyasal toplumsallaşma; demokrasi; vatandaşlık kavramı; siyasal partiler; kamu, iktidar ve kontrol milli devlet ve modern toplum; sivil toplum, küreselleşme ve yeni politik bakışlar. Ders Kitabı Çam, E. Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları Öztekin, A. Siyaset Bilimine Giriş Toplum, Devlet, Parlamento, Hükümet, Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi

11 MESLEKİ YABANCI DİL II (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, ÜÇÜNCÜ YIL-BEŞİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI İKTİSAT I (3-0) 3 Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, uluslararası ticaret anlaşmaları ve bağlı ticaret, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, döviz piyasası. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Seyidoğlu, H., Genişletilmiş 15. Baskı, İstanbul, Uluslararası Ekonomi, Karluk, S. R., 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, International Economics, Husted, S., Melvin, M., Fifth Edition, PARA TEORİSİ (3-0) 3 Giriş (niçin para konusunu çalışıyoruz?, para nedir?, paranın tanımı ve fonksiyonları), mali sistem (mali piyasalar, yapısı, araçları ve fonksiyonları, mali kurumlar), Türkiye de mali sektör (merkez bankası, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri v.b.), para arzı (para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü, kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması, para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler), para talebi (Paranın Miktar Teorisi, Cambridge Yaklaşımı, Keynes in Likidite Tercihi Teorisi, Friedman ın Modern Miktar Teorisi, Neo Keynesyen para talebi teorileri, para talebine ilişkin ampirik deliller). Para Teorisi ve Politikası, Özyurt, H., Derya Kitabevi, Trabzon, The Economics of Money, Mishkin, F. S., Banking and Financial Markets, Sixth Edition, USA, 2003.

12 MATEMATİKSEL İKTİSAT I (3-0) 3 İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, optimizasyon (maksimizasyon ve minimizasyon). Introduction to Mathematical Economic (Çev.: Akbulut, E. Y. ve diğ.), Glass, J. C., Der Yayınları, İstanbul, İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA (3-0) 3 Temel kavramlar, büyüme modelleri: klasik büyüme modelleri, Keynesyen büyüme modelleri, yeni klasik büyüme modelleri, içsel büyüme modelleri, büyümeyi etkileyen faktörler: nüfus, sermaye birikimi, yatırımlar, teknolojik gelişmeler, dış ticaret politikaları ve küreselleşme. İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Berber, M., Derya Yayınevi, Trabzon, İktisadi Büyümeye Giriş (Çev.: Ateş, S., Tuncer, İ.), Charles I. J., Literatür Yayıncılık, İstanbul, SAĞLIK EKONOMİSİ (3 0) 3 Sağlık ve Ekonomi Kavramları, Sağlık Ekonomisine Giriş, Sağlık Korumalarının Ekonomiyle Bağlantısı, Talep ve Talebi Belirleyen Faktörler, İhtiyaç ve Sağlık Korumalarına Olan Talep, Piyasaların İşleyişi, Esneklik, Üretim Fonksiyonu, Maliyet, Maliyet Etkinlik Analizi, Hakkaniyet, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sağlık Pazarına Devletin Müdahalesi, Batı Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Batı Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Finansmanı. Ayşegül MUTLU-A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi, Adnan KISA, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ankara,1999. Yusuf ÇELİK, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3-0 ) 3 Kamu maliyesinin konusu, temel kavramlar, kamu gelirleri, harcamaları, borçları ve devlet bütçesinin kavranması. Şükrü Kızılot, Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin, : Hamza Koçakoğlu, Uygulamalı Vergi Hukuku, Seçkin, 2013.

13 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (3 0) 3 Dış Ticarette Riskler ve Anlaşma Türleri, Dış Ticarette teslim şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Gümrük Mevzuatının İhracat ve İthalata İlişkin Hükümleri ve Açıklamaları, İhracat Mevzuatı ve Uygulaması, İthalat Mevzuatı ve Uygulaması, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon, İthalatta Koruma Önlemleri, Eximbank Uygulamalı, Factoring Uygulamalar Ferudun Kaya, Dış Ticaret ve Finansmanı, Beta Yayınevi, Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İŞ HUKUKU (3 0) 3 İş hukukuna giriş, İş hukukunun önemli yasaları, İş hukukunun temel kavramları, İş kanununun uygulama alanları, İş sözleşmesi türleri, İş sözleşmesinin yapılmasının yasaklandığı işler, İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları, İş sözleşmesinin feshi, çalışma süreleri, izin ve ücretler, Sosyal güvenlik kavramı, Sendikalar hukuku, Toplu iş sözleşmesi hukuku, Grev, Lokavt, Hak ve menfaat uyuşmazlıkları Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku, Beta, Tankut Centel, Temel İş ve Sosyal Sigorta Yasaları, Beta, MESLEKİ YABANCI DİL III (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, 2012.

14 ÜÇÜNCÜ YIL - ALTINCI YARIYIL ULUSLARARASI İKTİSAT II (3-0) 3 Dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler, uluslararası özel mali sermaye akımları, geleceğe yönelik döviz piyasaları, açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar, uluslararası para sistemi, sanayileşme ve dış ticaret politikaları, uluslararası tarım ürünleri ticareti, uluslararası resmi krediler, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi, uluslararası hizmet ticareti, uluslararası işgücü akımları. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Seyidoğlu, H., Genişletilmiş 15. Baskı, İstanbul, Uluslararası Ekonomi, Karluk, S. R., 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, PARA POLİTİKASI (3-0) 3 Para politikasının genel yapısı (para politikasının amaçları, para politikasının araçları : zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü), para politikası stratejileri (nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi, Türkiye de para politikası uygulamaları), para ve maliye politikaları (reel ve parasal kesimler, IS-LM analizi) para politikasının aktarım mekanizması. Para Teorisi ve Politikası, Özyurt, H., Derya Kitabevi, Trabzon, The Economics of Money, Mishkin, F. S., Banking and Financial Markets, Sixth Edition, USA, MATEMATİKSEL İKTİSAT II (3-0 ) 3 İktisadi olayların Matematiksel Modellemesi, Statik Denge Modelleri, Matris Matematiği, Doğrusal Modeller ve Matris Matematiği, Doğrusal Modeller ve Matris Matematiği, Türev ve Türev Alma Kuralları, Türevin İktisadi Uygulamaları, Maksimizasyon, Minimizasyonun ve İktisadi Uygulamaları, Kısmi ve Toplam Türev Alma, Kısmi ve Toplam Türev Almanın İktisadi Uygulamaları, Optimizasyon, Kısıtlı Optimizasyon, İntegral Hesapları ve Dinamik Analiz. Ders Kitabı Uysal, D., İşletmeciler ve İktisatçılar için Matematik Ders Notları, Çizgi Kitabevi Yayınları Introduction to Mathematical Economic (Çev.: Akbulut, E. Y. ve diğ.), Glass, J. C., Der Yayınları, İstanbul, BÖLGESEL İKTİSAT (3-0) 3 Bölgesel gelir, nüfus ve göç analizleri, bölgesel gelişme teorileri ve politikaları, bölgesel ve ekonomik farklılıklar, farklılıkları gidermeye yönelik politika araçları ve uygulamalar, Türkiye de bölgesel farklılıklar.

15 Bölgesel İktisat, Dinler, Z., Ekin Kitabevi, Bursa, Methods of Regional Analysis; Isard, W., An Introduction to Regional Science, The MIT Press, KENT EKONOMİSİ (3-0) 3 Mekana Yapılan Yatırımların Küresel Krizle İlişkisinin Analizi, Kent Ekonomisinde Farklı Yaklaşımlara Karşılaştırmalı Bir Bakış, Chicago Okulu, Ekolojik Yaklaşım ve Neoklasik Kentsel Gelişme Teorileri, Mekan Kuramı ve Coğrafyacı Okul, Yeni Uluslararası İşbölümü Teorisi ve Global Kent Yaklaşımı, Bilgi Toplumu, Bilgi Kenti, Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar, Sermayenin İkinci Döngüsü Kuramı ve Yapılı Çevre Yatırımları, Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar: N. Smith, Soylulaştırma Teorisi, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Mekana Yapılan Yatırımların Sermaye Birikiminde Yeri, Farklı Konut Sunum Biçimleri, Konut Finansman Yöntemleri, Kentleşmede Toprak Sorunu: Rant Teorileri, Arsa Spekülasyonu ve İmar Sorunları, Kentlerde Hizmet Sektörünün Önem kazanması, Göçmen İşgücü ve Ekonomide Enformelleşme, Süreçlerinin Mekana Yansıması, Mekansal Ayrışma, Kentlerin İmaj Oluşturma Yarışları ve Turizm Sektörü, Kent Hakkı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme. Tarık ŞENGÜL, Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Yayınevi, Ruşen KELEŞ, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Cağlar KEYDER, Istanbul Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yayınları, GÜMRÜK UYGULAMALARI (3-0) 3 Gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergisi uygulaması, kıymet kavramı ve kıymet tespit yöntemleri, giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, çıkış-transit ve aktarma rejimleri, diğer gümrük rejimleri ve serbest bölgelerde gümrük denetimi, tek tip gümrük beyannamelerinin kullanılması, gümrük mevzuatı. Uygulamalı Gümrük Mevzuatı; Murat Canıtez (Gazi Yayınevi, Ankara, 2008); Gümrük İşlemleri, Ufuk Selen (Ekin Yayınevi, Bursa, 2009) Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ve İlgili Mevzuatı, Ali Dölek (Beta Yayınevi, İstanbul, 2000); Dış Ticaret Rehberi, Tunay Köksal (Adalet Yayınevi, Ankara, 2009) MALİYE POLİTİKASI (3-0 ) 3 Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı Ataç, B., Maliye Politikası. :

16 Ulusoy, A., Maliye Politikası, Aktan, C.C, Dileyici D., Vural, İ.Y., Kurumsal Maliye Politikası, Seçkin Yayınları. OYUN TEORİSİ (3-0) 3 Matris Oyunları : Tanımı ve temel kavramları, minimaks teoremi, 2 2 lik oyunlar, 2 n lik oyunlar, m 2 lik oyunlar, m n lik oyunlar, köşegen oyunlar, simetrik oyunlar, çeşitli uygulamalar. Sonsuz muhalif oyunlar: denge durumları, optimal stretejiler, şartlı kompakt oyunlar, birim karede sürekli oyunlar, konveks oyunlar, çeşitli uygulamalar. Ortaksız oyunlar: Nash teoremi, mahkumların açmazı, cinsiyetlerin uyuşmazlığı ve çeşitli uygulamalar. Ortaklı oyunlar: karakteristik fonksiyonlar, imputasyonlar ve baskınlığı, bir oyunun çekirdeği, von Neumann-Morgenstern çözümleri, Shapley vektörü, dengeli koleksiyonlar, çeşitli uygulamalar. Aşamalı oyunlar: davranış stratejileri, tükenme oyunları, stokastik oyunlar, tekrarlı oyunlar. Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Oyunlar Teorisi, YTÜ Yayın No: YTÜ.FE.DK , İstanbul Anatol Rapoport, N-Person Game Theory, Concepts and Applications, Dover Publications, Inc., Mineola, New York, Chalaralambos D. Aliprantis, Subir K. Chakrabarti, Games and Decision Making, New York, Oxford, Oxford University Press, Inc., MESLEKİ YABANCI DİL IV (3 0) 3 Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL TÜRKİYE EKONOMİSİ (3-0) 3 Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomik yapı, devletçi sanayileşme dönemi, ikinci dünya savaşı döneminde ekonomideki gelişmeler, planlı dönemde Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararları, 5 Nisan kararları, 9 Aralık kararları, Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik konular. Türkiye Ekonomisi, Kepenek, Y., Yentürk, N., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.

17 Ekonomi Politikası, Eğilmez, M., Ercan, K., Remzi Kitabevi, İstanbul, EKONOMETRİ I (2-2) 3 Basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, t-testleri, F-testleri, çoklu bağlantı sorununun tespiti ve giderilmesi, spesifikasyon hatalarının tespiti ve giderilmesi, kukla değişkenler ve uygulanması, etkileşim değişkenlerinin uygulanması. Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Köseoğlu, M., Yamak, R., Aksakal Kitabevi, Trabzon, Temel Ekonometri (Çev.: Şenesen, Ü., Şenesen, Gülay G.), Gujarati, D., İstanbul, İKTİSAT POLİTİKASI (3 0) 3 Politika ve iktisat politikası, iktisat politikası ve iktisat teorisi, politik iktisadın temel unsurları, iktisat politikası teorisi, iktisat politikası ve makroekonomik teoriler. Ekonomi Politikası, Eğilmez, M., ve Kumcu, E., Remzi Kitabevi, İstanbul, Politik İktisat, Savaş, V., Beta Yayınları, İstanbul, FİNANSAL PİYASALAR (3-0) 3 Finansal Sistem piyasalar ve kurumlar, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler ve güncel konular. Finansal Hizmetler Ekonomisi (Piyasalar - Kurumlar - Araçlar), Erişah Arıcan, İlhan Uludağ, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1999 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - Frederıc S. Mıshkın, Çeviren: İlyas Şıklar - Ahmet Çakmak - Suat Yavuz, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE AB (3-0) 3 Uluslararası İktisat Teorisi ve Ekonomik Bütünleşme: Temel kavramlar ve çerçeve, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuramı Çerçevesinde GB Teorisi, GB'nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Parasal Birlik Teorisi, AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye, AB dışındaki uluslararası ekonomik bütünleşme girişimleri: özellikle EFTA ve NAFTA. Nevzat Güran (2002), Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği, 2. Baskı, İzmir.

18 Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe ve Şevket Tüylüoğlu (eds.) (2005), Ekonomik Entegrasyon (Küresel ve Bölgesel Yaklaşım), Ekin Yayınevi. Utkulu, Utku (2006), "Avrupa Parasal Birliği, Optimum Para Sahası ve Türkiye", İrfan Kalaycı (ed.) Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Ekonomi-Politik Tezler içerisinde, Beta Yayınevi, ss Canan Balkır (2010), Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama, AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ (3-0) 3 Küresel Ekonomik Düzen, Politik Ekonominin Doğası, Klasik ve Neo-klasik Teoriler, Uluslararası Politik Ekonominin Çalışılması, Yeni Ekonomik Teoriler, Küreselleşme ve IMF, Ulusal Sistemlerin Politik Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Finansal Sistem, Devlet ve Çokuluslu Şirketler, Devlet ve Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Entegrasyon. Deniz Özyakışır, Mehmet Dikkaya, Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği, Gazi Kitabevi, Robert Gilpin. Global Political Economy. Princeton: Princeton University Press, Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents. London: Allen Lane, ZAMAN SERİLERİ VE ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİ I (3-0) 3 Durağanlık Testleri, Ko-Entegrasyon Testleri, Nedensellik Testleri, Hata Düzeltme Modelleri. Box- Jenkins Modelleri, AR (Autoregression) Süreci, MA (Moving Average) Süreci, ARMA (Autoregression Moving Average) Süreci, Zaman Serilerinde Mevsimsellik. Mustafa Sevüktekin, Mehmet Nargeleçekenler, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Nobel Akademi Yayıncılık, Yılmaz Akdi, Zaman Serileri Analizi, Gazi Kitabevi, TÜRK TİCARET HUKUKU (3 0) 3 Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler,kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler. Bahtiyar Mehmet : Ticari İşletme Hukuku,İstanbul 2005; Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2005; Ortaklıklar Hukuku, İstanbul :

19 GİRİŞİMCİLİK I (3 0) 3 Girişimcilik Kavramı, Önemi ve Sınıflandırılması, Girişimcilik Araştırmaları, Girişimcilik Süreci ve Çevre ile Etkileşim, Birey Olarak Girişimci ve Özellikleri, İşe Başlama İşletme Kurma, Süreci, Mevcut Bir İşletmeyi Satın Alma, Franchising, Fırsatların Algılanması, İşletme Modeli İşletme Kavramı, İşletme Modelinin Ekonomik Yapısı, İşletme Planı, Pazarlama Planı, Girişimciler ve Küçük İşletmeler için Finansal Planlama. Girişimci Yatırım Modeli, Girişimci Pazarlama Yenilik, Teknoloji ve Girişimcilik, Kaynak Temelli Bakış Açısı ve Girişimcilik, Kurumsal Girişimci. Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ ler, Gazi Kitapevi, Ankara, Semra Arıkan, Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara, Scott Shane, A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK, DÖRDÜNCÜ YIL-SEKİZİNCİ YARIYIL DÜNYA EKONOMİSİ (3 0) 3 Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları: Nüfus ve kaynaklar, Doğal çevre, Göç, Üçüncü dünya gerçeği, Dünyada sanayileşme ve teknolojiye yetişme sorunları; Dünya Ekonomisinde Yeni Gelişmeler: Ekonomi politikalarında, Uluslararası ticarette teknoloji, Rekabette ve ulus devletteki yeni gelişmeler; Dünya Ekonomisinde Temel Oluşumlar: Yeni dünya ekonomik düzeni, Küreselleşme, Piyasa ekonomisi, Bölgeselleşme, Yeni dünya ekonomik düzeninde Türkiye; Dünya Ekonomisinin Güncel Durumunun Analizi: Uluslararası ekonomik faaliyetlerin analizi, Dünya ekonomisinin güncel durumunun bölgesel analizleri. Walter Ted, Dünya Ekonomisi, Alfa Yayınları, : Öztürk Feride, Çelebioğlu Fatih, Dünya Ekonomisinden Seçme Konular, Seçkin Yayıncılık, EKONOMETRİ II (2-2) 3 Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, ko-entegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli. RATS Handbook and Applied Econometric Time Series books, Walter Enders. Basic Econometrics, Gujarati, D., 3rd ed., McGraw-Hill, 1995.

20 İKTİSADİ DÜŞÜNCE OKULLARI (3-0) 3 İktisadi düşünceler tarihinin terminolojisi, ilkçağda iktisadi düşünce, eski Yunan dönemi, Roma dönemi, ortaçağda iktisadi düşünce, batı ortaçağı, skolastik düşünürler, skolastik düşünceyi aşanlar, merkantilizm, fizyokratik okul, klasik okul, liberal klasik okula yöneltilen eleştiriler, Alman tarihçi okulu, milli ekonomi okulu, sosyalist okul, 20. yüzyılın ilk yarısındaki iktisadi düşünce, kurumcu iktisat okulu, Keynesyen iktisat okulu, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisadi düşünce, monetarist okul, arz yönlü iktisat, anayasal iktisat okulu ve rasyonel beklentiler. İktisadi Düşünce Tarihi, Skousen, M., Adres Yayınları, Ankara, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Kazgan, G., Remzi Kitabevi, İstanbul, ULUSLARARASI FİNANS (3 0) 3 Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası, Döviz Opsiyon İşlemleri, Sermaye Piyasası, Leasing, Factorıng, Forfaiting, Exımbank Kredileri, Üretime Yönelik Teşvikler, Tanıtıma Yönelik Teşvikler. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Karahan Kitabevi, TARIM EKONOMİSİ (3-0) 3 Tarımsal üretimin özellikleri, tarımda üretim fonksiyonu, tarımda işgücü kullanımı ve işsizlik, Türkiye tarımında kapital birikimi ve teknolojik değişme, tarımda üretim tekniği seçimi, tarımsal ürün arzı, tarımsal ürün talebi, tarımsal fiyatlar, tarımın iktisadi gelişmeye katkısı. Tarım Ekonomisi, Dinler, Z., Ekin Kitabevi, Bursa, ULUSLARARASI İLİŞKİLER (3 0) 3 Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi, Uluslararası Politikada Aktör Sorunu, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler, Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu, Uluslararası Siyasal Sistem, Uluslararası Siyasal Sistemler, XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan Siyasal Sistemler, Karar Verme Süreci ve Dış Politika, Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. Tayyar Arı, Uluslararası İlişkilere Giriş, MKM (MARMARA KİTAP MERKEZİ YAYINLARI), Yardımcı Ders Kitaplar

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKT101 İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YARIYIL İKT201 MİKRO İKTİSAT I (3-0) 3 İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÜÇÜNCÜ YIL - BEŞİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÜÇÜNCÜ YIL - BEŞİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÜÇÜNCÜ YIL - BEŞİNCİ YARIYIL İKT301 ULUSLARARASI İKTİSAT I (3-0) 3 Karşılaştırmalı üstünlük teorisi,

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI AĠĠT I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL - YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL - YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL - YEDİNCİ YARIYIL İKT401 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3-0) 3 Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla ilgili

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası (ECON 303T) Ders Detayları

Para Teorisi ve Politikası (ECON 303T) Ders Detayları Para Teorisi ve Politikası (ECON 303T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Para Teorisi ve Politikası ECON 303T Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Güncel Ekonomik Sorunlar 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Türkçe Seçmeli Teorik bilgilerin, güncel ekonomik

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 1 I. Dünya

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT 1-2-3. SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ DERSİN Mikro iktisada giriş 1.Sınıf 1 7 Mikro İktisat I Ekonometri Matematik I 1.Sınıf - 5 Matematik

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I Ön Koşul Dersleri HAFTALIK DERS AKIŞI

Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I Ön Koşul Dersleri HAFTALIK DERS AKIŞI Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Seçmeli

Detaylı

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

11127 GENEL MUHASEBE -I M

11127 GENEL MUHASEBE -I M Kodu I. Yarıyıl Dersin Adı 91101 TÜRK DİLİ-I Fert ve millet hayatında dilin önemi. Dilbilgisinin sözcük ve cümlelerin neler olduğunu ve iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini,

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FACULTY of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FALL 2016 UNDERGRADUATE COURSE SCHEDULE DEPARTMENT of ECONOMICS

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FACULTY of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FALL 2016 UNDERGRADUATE COURSE SCHEDULE DEPARTMENT of ECONOMICS DAY HOUR 16.00 16.45 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY ENG101 Advanced English I Okt. İlknur ÖZGÖNENEL ENG101 Advanced English I Okt. İlknur ÖZGÖNENEL ECON101 Introduction to Economics I Prof. Dr.H.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

İktisat Bölümü Ders Tanımları

İktisat Bölümü Ders Tanımları İktisat Bölümü Ders Tanımları ECON 102 İktisat Sosyolojisi (3,0,0,3,8) İktisat sosyolojisinin temel prensiplerinin sunumu; iktisat sosyolojisinin ekonomik dinamikler üzerindeki etkisinin aktarılması; temel

Detaylı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECON 304 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401 28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 09:30-10:30 ULS115 Hukukun Temel Kavramları 182 171 SHB105

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz 3+0 3 3 Ön KoĢul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ders Adı Ekonometri II Ders Kodu ECON 302T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ECON 301 Dersin Dili

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İK-1401.101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersin içeriği: Hukuk derslerinin temelini oluşturan bu derste, hukuk kurallarının nasıl oluştuğu, diğer kurallar ile arasındaki ilişkiler,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKT Y501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3+0) Bilimin tanımı, amaçları, bilimsel yöntemin ilkeleri, araştırma konusunun tespiti

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

NAZİLLİ İİBF 2011-2012 DÖNEMİ YAZ OKULU FİNAL TAKVİMİ

NAZİLLİ İİBF 2011-2012 DÖNEMİ YAZ OKULU FİNAL TAKVİMİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF 2011-2012 DÖNEMİ YAZ OKULU FİNAL TAKVİMİ Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 22 Ağustos 2012 Çarşamba 09:00 İktisat A Şubesi Ekonometri II Doç.Dr. OSMAN

Detaylı