ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI"

Transkript

1 PARTİ PROGRAMI

2 YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2

3 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ DEMOKRATİK CUMHURİYET DEMOKRATİKLEŞME TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ADALET LAİKLİK PARTİ İÇİ DEMOKRASİ DOKUNULMAZLIKLAR TOPLUMSAL UZLAŞMA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SOSYAL DEVLET SOSYAL HİZMETLER 17 AİLE VE KADIN 17 ÇOCUK 17 ENGELLİLER 18 YAŞLILAR 18 KİMSESİZ, BAKIMA MUHTAÇ VE SOKAKTA YAŞAYANLAR KAMU YÖNETİMİ 19 PERSONEL REFORMU YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE 20 Sayfa 3

4 3.2 YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ 22 EKONOMİ ANLAYIŞIMIZDA ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMA HAYATI SOSYAL GÜVENLİK SENDİKAL HAKLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞSİZLİK ESNAF VE SANATKÂRLAR BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ ENERJİ VE MADENCİLİK ÇEVRE VE ORMANLARIMIZ 29 ÇEVRE POLİTİKAMIZ 29 ORMANLARIMIZ VE ORMAN POLİTİKAMIZ 30 SU POLİTİKAMIZ TURİZM EĞİTİM VE ÖĞRETİM 31 TEMEL VE ORTAÖĞRETİM POLİTİKAMIZ 31 YÜKSEK ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ GENÇLİK VE SPOR 34 GENÇLİK POLİTİKAMIZ 34 SPOR POLİTİKAMIZ KÜLTÜR VE SANAT MEDYA SAĞLIK GÜVENLİK 39 İÇ GÜVENLİK 39 DIŞ GÜVENLİK VE MİLLİ SAVUNMA DIŞ POLİTİKA 40 Sayfa 4

5 AB, ABD, 3. ÜLKELER VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER 40 KOMŞULARIMIZ VE TÜRK İSLAM DÜNYASI İLE İLİŞKİLER PLANLAMA 41 SON SÖZ 41 Sayfa 5

6 TEMEL İLKELERİMİZ ANAYOL PARTİSİ PROGRAMI ANAYOL T.C. Devleti nin Bölünmez Bütünlüğü ile Türk Milleti nin Birliği ve Dirliğini Savunan Bir Siyasi Partidir. ANAYOL Türk Milleti nin Yönetimi Biçiminin Cumhuriyet Olduğuna ve Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Millete Ait Olduğunu, Egemenliği Millet Adına Kullanacak Olan Erklerin Uymaları Gereken En Önemli Prensibin de Hukukun Üstünlüğü İlkesi Olduğunu Savunur. ANAYOL Hukukun Üstünlüğü İlkesi Kapsamında Kürsü Dokunulmazlığı Dışında Her Türlü Siyasi ve Bürokratik Dokunulmazlığı Reddeder, Hukuk karşısında Herkesin Eşit Olduğunu Savunur. ANAYOL İnsanı Hedef Alan Bir Siyasi Parti Olup, İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın İlkesini Benimseyen Bir Partidir. Bu Bağlamda İnsanın Özgürlüğü, Mutluluğu, Refahı, Sağlığı, Güvenliği ve Gelişimi Parti Çalışmaları ve Hedeflerinin Temelini Oluşturur. Ülkenin Refahı, Gelişimi ve Gücünün İnsana Verilen Değer Oranında Olduğu Bilinci ve İnancındadır. ANAYOL İnsanların Cinsiyetleri, Cinsel Tercihleri, Irk, Dil ve Dini İnançları Bakımından Ayrıma Tabi Tutulmalarını Tamamen Red Eder. Yasama, Yargı ve Yürütme Erkleri Karşısında, İnsanların Bu Tür Farklılıklar Bakımından Eşit ve Tüm Haklara Sahip Olduklarını Savunur. ANAYOL İnsanların, Din ve Vicdan, Düşünce ve İfade İle Ticari Hürriyetlerinin En Temel Haklar Olduğunu Savunur. ANAYOL İnsanların, Demokrasinin Çoğulculuk ve Katılımcılık Prensipleri Doğrultusunda Örgütlenebilmelerini ve Bu Örgütler Yolu İle Demokratik Taleplerini İletebilmelerini, Kamusal Hizmetlerin Denetim ve Gelişimine Katkı Koyabilmelerini En Temel Haklardan Olarak Görür ve Savunur. ANAYOL İnsanların, Özellikle Çocuk ve Gençlerin Yarınlarından Emin ve Geleceğe Güvenle Bakabilecekleri, Çağdaş, Bilimsel, Teknolojik Araç ve Gereçlerle Donatılmış, Özgür ve Milli ve Kültürel Değerlerle Donanmış Bir Eğitim ve Öğrenim Görebilmelerini, Bu Sayede de Gelişmiş, Refah Seviyesi Yüksek, Özgür, Her Yönden Güven Duygusuna Sahip, Güçlü Bir TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR MİLLET İdealine Sahip Bireylerin Yetiştirilmesini Savunur ve Bu Konuda Çalışmalar Yapar. ANAYOL İnsanı, Ekonomik ve Sosyal Gelişmenin, Değişimin Ana Kaynağı ve Aynı Zamanda da Hedefi Olarak Görür. Serbest Piyasa Sistemi Esas Olmakla Birlikte Devletin Piyasa ve Ekonomideki Rolünün Düzenleyici ve Gözetleyici Sayfa 6

7 Fonksiyonlarının Yanı Sıra Denetleyici Fonksiyonunun da Gerekliliğini Savunur. Bireylerin ve Kurumların Serbest Piyasa Koşularında ve Küreselleşmenin Getirdiği Fırsatlar Karşısında Eşit Yaralanabilmeleri, Zararlar Karşısında da Korunabilmeleri İçin Gerekli Yasal ve Yapısal Reformların Yapılması İnancındadır. Üretime ve Bilinçli Bir Tüketime Dayalı Sürdürülebilinir Büyüme ile Tasarrufun ve İleri Teknolojik Yatırımların, Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Ekonomik Gücün, Gelişmenin, Refahın En Önemli Araçları Olduğu Bilincindedir. Ayrıca Gelir Dağılımındaki Adaletsizliği ve Yüksek Orandaki İşsizliği En Önemli Sosyal ve Ekonomik Sorun Olarak Görür. İnsanın İnsanca Yaşayabilmesi İçin SOSYAL DEVLET İlkesinin Geliştirilmiş Sosyal Politikalarla Uygulanmasını Savunur. ANAYOL Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün Yurtta SULH Cihanda SULH İlkesi Doğrultusunda, Komşularımız ve Diğer Ülkeler ile BM, AB, NATO vb Uluslararası Kuruluşlarla BARIŞ Temeline Dayanan, Milli, Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Çıkarlarımız ve Hedeflerimiz Doğrultusunda İlişkiler Kurmayı, Sürdürmeyi, Güçlü ve Onurlu Bir Dış Politikayı Savunur. İNSAN MERKEZLİ SİYASET İnsan Ve Onun Ayrılmaz Bir Parçası Olan İnsan Onurunun Korunması, İnsanımızın, Sosyal Ve Ekonomik Gelişimi Ve Değişiminin Sağlanması, Çağdaş, Bilimsel, Etik Ve Kültürel Değerlere Sahip Birer Birey Haline Getirilmeleri, İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın İlkesinin Ve Yüzyıllardır Sahip Olduğumuz Köklü Kültürümüzün Bize Yüklediği Önemli Bir Sorumluluktur. İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi, Laiklik, Sosyal Devlet Gibi Çağdaş Kavram Ve Kuramlar, Birlikte Mutlu Ve Yüksek Bir Yaşam Düzeyine Ulaşmayı Amaçlamaktadır. Türkiye Ve Bölgemiz Başta Olmak Üzere, Günümüz Dünyasında Çok Ciddi Sorunlar Yaşanmaktadır. Ülkemizin Uzun Yıllardan Beri Yaşadığı Sorunlar, Köklü Çözümler Üretilmediği İçin, Günümüze Kadar Birikerek Ve Büyüyerek Gelmiş Ve Mevcut Sistemin Çözüm Üretme Yeteneğini Kaybettiği Anlaşılmıştır. İnsanı Önemsemeyen, İnsana Hak Ettiği Değer Ve Önemi Vermeyen Yaklaşımlar Ve Çözüm Önerilerinin Var Olan Sorunların Çözümüne Katkı Sağlayamayacağı Açıktır. Mevcut Kurumsal Yapının Bir Bütünlük İçinde, İnsanımızın Layık Olduğu Refah Ve Mutluluğa Ulaşmasına Katkı Sağlamak Üzere Yeniden Gözden Geçirilerek Bir Değişimin Sağlanması Zorunluluk Olarak Gözükmektedir. Tıkanan Sadece Ülkenin Sağlıklı Yönetimine İmkân Vermeyen Siyasal Sistem Ve Onunla Bağlantılı Yürütme Çarkı Değildir. Toplumumuz, Özgüven Duygusunu Kaybetmeye Başlamış; Yılgınlık, Genç Kuşakların İçine Sürüklendiği Ümitsizlik, Gelir Dağılımı Başta Olmak Üzere Hayatın Her Alanında Kendini Gösteren Haksızlık, Adaletsizlik, İşsizlik, Giderek Yaygınlaşan Yolsuzluk Ve Yoksulluk Hep Çoğalmış, Hep Artmış, Hep Büyümüştür. Hâlbuki Türkiye'nin Bulunduğu Coğrafyadaki Tüm Devletler İnsanlık Tarihi Boyunca Her Zaman İddialı Olmuşlar Ve Dünyadaki Gelişmelerde Belirleyici Rol Oynamışlardır. Günümüzde De Bu Coğrafyanın Mirasçısı Olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Çok Önemli Sorumluluklar Düşmektedir. Bu Sorumluluğun Yerine Getirilebilmesi İçin Ekonomik Ve Siyasal Açıdan Güçlü, Aynı Zamanda Huzurlu Bir Türkiye'ye İhtiyaç Vardır. Türkiye'nin Bugün İçin İstenen Güç, Huzur Ve Refah Düzeyinde Olmamasının En Önemli Nedeni; Başarı, Etkinlik Ve Verimliliğin Öncelendiği Bir Toplumsal Kültür Oluşturamamış Olması Sayfa 7

8 Ve Başta İnsan Kaynağı Olmak Üzere Sahip Olduğu Potansiyelini Etkili Bir Şekilde Kullanacak Kurumsal Bir Yapıyı Hayata Geçirememiş Olmasıdır. Diğer Bir Deyişle Türkiye, Sahip Olduğu Enerjisini Sinerjiye Dönüştürecek Bir Siyasal, Ekonomik, Hukuksal, Kültürel Ve Bilimsel Atmosferi Kurumsallaştıracağı Yerde, Başta Siyasetçiler Olmak Üzere Toplumun Etkili Kesimleri Sahip Olduğu Enerjinin Önemli Bir Bölümünü Anlamsız Tartışmalara Ve Kutuplaşmalara Harcamakta Ve Zamanın Hızlı Akışı İçinde Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Hızla Etkisizleşmektedir. Sorunun Temeli Yönetim Sorunudur. Erkler Arasındaki Kuvvetler Ayrılığı İlkesi İşlemez Hale Gelmiştir. Demokrasinin Etkili İşlemesi İçin Üç Erkin Yasama, Yürütme Ve Yargının Tekrar Bir Sistem Bütünlüğü İçerisinde Düzenlenmesi Gerektiğine İnanıyoruz. Burada Amaç, Sistemin İşlemesini Sağlamaktır. Yasama Şimdiki Durumda Denetim Ve Hukuk Yapıcılığı Yerine Yürütmenin İşleriyle Uğraşmakta, Yürütme Yasa Yapmakta, Yargı İse Yürütmenin Vesayetinde Bağımsızlığını Yitirerek Hızla İşlevini Kaybetmektedir. Siyasi Partiler Demokrasinin Bir Ürünüdür. Ancak, Ülkemizde Siyasi Partilerin Kendi Yönetim Ve Karar Süreçleri Demokratik Değildir. Demokratik Karar Süreçlerine İhtiyaç Duymaksızın Parti Liderinin Her Söylediği Parti Ve Hükümet Görüşü Haline Dönüşmekte, Milletvekilleri Ve Kabine Üyeleri Bu İrade Tarafından Belirlenmektedir. Milletvekilleri Halkın Vekilleri Olmak Yerine Liderin Vekilleri Olmakta, Liyakat Kültürü Yerine İtaat Kültürü Oluşmaktadır. Yapılmış Olan Tüzük ve Programlar Söylem ve Kâğıt Üzerinde Kalmaktadır. Milletvekili ve Bürokratik Dokunulmazlıklar Yolsuzlukların Üzerine Gidilmesini Engellemektedir. Kamu Kaynakları Şeffaf Olarak Harcanmamakta, Kamu Gücü İse Siyasal Amaçlar İçin Kullanılabilmektedir. Bu Haliyle Demokrasi, Güç Ve Nüfuz Elde Etmenin, Rant Paylaşımının Bir Aracı Haline Dönüşmektedir. Netice İtibari İle Siyasi Ve Bürokratik Dokunulmazlıklar Kaldırılacaktır, Özgürlük Ve Kardeşlik Temelinde Sosyal Boyutun Önemli Ağırlığa Sahip Olduğu, Adaletin Ve Barışın Ön Planda Olduğu, Tüm Toplumsal Kesimlerin Duyarlılıklarının Dikkate Alındığı Ve Temelde Herkesin Ve Her Kesimin Kalkınma Ve Büyüme Sürecinde Katkısının Sağlandığı, Kamu Ve Ülke Kaynaklarının Etkin Kullanıldığı, Milli Gelirin Hakça Paylaşıldığı Yeni Ve Gerçekçi Siyasal Bir Projenin Hayata Geçirilmesi Gerekmektedir. Bu Yeni Yaklaşım; Başta Siyaset Kurumu Olmak Üzere, Hukuk, Ekonomi, Sosyal Politikalar, Dış Politika Ve İnsanımızı İlgilendiren Her Alanda, Her Katkıyı Önemseyecek Ve Herkesi Kucaklayacaktır. Böylece Kutuplaşma, Kavga Ve Çekişme Son Bulacak, Adalet Hayatın Her Alanında En Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilecek, Devlet Millet Bütünleşmesi Yeniden Sağlanacak Ve Sistemin Çözüm Üretme Yeteneği Geliştirilecektir. Türkiye'nin Öncelikle Ve Hızla Kısır Çekişme Ve Kavga Ortamından Kurtulması Gerekmektedir. Acil İhtiyaç Tüm Toplum Kesimlerini Kucaklayan Ve "Sen De Olmazsan Her Şey Eksik Olur" Diyen Yeni Bir Siyasi Anlayışın Ve Toplumsal Uzlaşma Kültürünün Hayata Geçirilmesidir. İktidarla Muhalefet Arasında Yeni Bir Diyalog Kültürü Geliştirecektir, Başbakan, TBMM de Temsil Edilen Muhalefet Liderlerine Ayda Bir Brifing Verecektir, Partimiz Ülkemizi Kutuplaşmaya, İnsanımızı Birbirine Karşı Ötekileştirmeye Ve Nefreti Karşılıklı Körüklemeye Dayalı Bir Siyaset Tarzına Karşı; Yurttaşlarımız Arasında Dayanışmayı Ve Sayfa 8

9 İşinde Başarılı Olmayı Özendirecek Bir Toplumsal Kültür Oluşturmayı Amaçlayan Yeni Siyaset Tarzını Benimseyecektir. Anayol Partisi, Siyasette Kavgayı Değil, Uzlaşmayı Esas Almaktadır. Hukuk Düzenine Uyanların Kazandığı Bir Türkiye Kurmak İçin Gerekli Tüm Çalışmalar Yapılacaktır. Unutulmamalıdır ki Hukuk Herkes İçin Gerekli Ve En Önemli Unsurdur. Politika Üretiminde Bilgi Birikimini Ve Emeğini Ortaya Koyan Her Yurttaşımız Partimizin Kadrosundadır. Küreselleşen Ekonomik, Siyasi, Diplomatik İlişkilerin Rekabette Başarının En İyi Olmayı Gerektirdiği Günümüz Dünyasında, Ulusal Çıkarlarımızı Sağlayacak, Refah Ve Mutluluğumuzu Artıracak Katkıyı Sağlayacak Her Yurttaşımızın Ürettiği Bilgi Ve Proje Programımızın Bir Parçası Olacaktır. Yurttaşlarımızın Ve Bilim Adamlarımızın Geliştirdiği Bilgi Ve Projelerin İzlenmesi Ve Hayata Geçirilebilmesi İçin Ayrı Bir Birim Oluşturulacaktır. İçinde Bulunduğumuz Durum Yüzyıllar Boyunca Tarihe Yön Vermiş Bir Milletin Kaderi Olamaz Ve Kabul Edilemez. Zaman, Yeni Bir Program Ve Yeni Bir Anlayışı Birlikte Hayata Geçirme Zamanıdır. Zaman Türkiye'nin Aydınlık Geleceğinin Oluşturulmasında "Evet Biz de Varız!" Diyenlerin Görev Üstlenme Zamanıdır. Yeni Siyasette, Bende Varım Diyen Herkesi Bu Birlikteliğe Çağırıyoruz. YENİ SİYASET Siyasi Partiler, Demokrasilerin Gelişimiyle Ortaya Çıkmışlar Ve Siyasetin Vazgeçilmez Temel Kurucu Unsurlarından Biri Olarak Kabul Edilmişlerdir. Demokrasilerin En Temel Kurumu Olan Seçimler, Ancak Siyasi Partilerce Organize Edilebilmekte, Siyasal Eşitlik Ve Katılımcılık İlkeleri de Ancak Siyasi Partiler Vasıtasıyla Hayata Geçirilebilmektedir. Günümüz Siyasetinin Temel Parametreleri Büyük Ölçüde Değişmeye Ve Siyasi Partiler Arasındaki Temel Ayrım Noktaları Başkalaşmaya Başlamıştır. Bunun En Önemli Göstergesi İse, Bugüne Kadar Sağ Ve Sol Biçiminde Ayrılan Siyasi Kimlikler İle Muhafazakâr Ya Da Devrimci Dönüşümü Destekleyen Siyasi Partilerde, Temel Ayrım Noktalarının Ortadan Kalkmaya Yüz Tutmasıdır. Açıkçası Siyasette Aynı Tarafta Bulunan Siyasi Partilerde Önemli Konularda Ve Hedeflerde Büyük Farklılaşmalar Ortaya Çıkmış; Farklı Taraflarda Yer Alan Partilerin Temel Yaklaşımlarında Ve Politikalarında İse Çok Önemli Benzeşmeler Görülmeye Başlanmıştır. Geçmişte Sağ Ya da Sol Siyasi Hareket Olarak Farklı Kamplarda Birbirine Şiddetli Biçimde Muhalefet Eden Siyasi Güçler, Bugün Aynı İdealler Etrafında Bütünleşerek Birlikte Siyasi Mücadele Yürütebilmektedirler. Geleceğin Türkiye'sinde Siyasetteki Temel Farklılaşma, Soyut Sloganlar Etrafında Geleneksel Tarzda Siyaset Yapan Siyasi Partiler İle Akılcı, Halktan Yana, Yenilikçi Politikalar Ekseninde, Üstlenilen Toplumsal Sorumluluğun Gereklerine Uygun, İlkeler Bazında Siyaset Yapan Yeni Siyasi Hareketler Arasında Şekillenecektir. Geleneksel Siyasetteki Tıkanma, Küresel Gelişmeleri Kavrayarak Ulusal Çıkarların Gereklerine Uygun Yeni Bir Siyaset Tarzının Ortaya Konulmasını Gerekli Kılmıştır. Bu Nedenle Partimiz, İlkeleri Ve Hedefleri Bu Programda Belirlenen Yeni Siyaset Tarzını Benimseyen Demokratik Bir Merkez Partisidir. Sayfa 9

10 Anayol Partisinin Hedefi: Koşulsuz Birlik Ve Beraberliktir. Başta Siyaset Olmak Üzere Kamusal Nitelikli Görev Üstlenmek, Toplumsal Sorumluluğa Talip Olmak Demektir. Bu Sorumluluğun Gereği Gibi Yerine Getirilmesi, Siyasi Partilerin Ve Mensuplarının En Temel Görevidir. Halkın Refah Ve Mutluluğunun Artırılması, Geleceğin Güçlü Türkiye'sinin İnşası Yeni Siyaset İlkeleri Doğrultusunda Bir Değişimi Gerekli Kılmaktadır. Bu Değişim Tüm Toplumsal Dinamikleri Harekete Geçirmeyi Hedeflemek Zorundadır. Oy Artışı Sağlamak, İktidara Gelmek Veya İktidarda Kalmak İçin Mücadele Eden Siyasi Partilerin Ülkemizde Gelenekselleşen Yöntemleri, Toplumsal Sorumluluğun Gerekleriyle Bağdaşmaz Bir Nitelik Kazanmıştır. Bu Eski Siyaset Tarzı, Parti Ve Mensuplarının Çıkarları Doğrultusunda Gelişmiştir. İtaate Veya Biat a Dayalı Bir Siyasi Kurumsallaşma; Kutuplaştırmaya, Laf Üretmeye Dayalı Oy Avcılığı; Uzun Dönem Gelişme Dinamiklerini Dikkate Almayan Kendi Yönetim Dönemini Kaynak İsrafıyla Süslemeye Çalışan İcraatlar; Parti İşlevlerinin Toplumsal Çıkarları Sağlayamadığı Bir Yapılanma; Nüfuz Ve Rant Dağıtımına Yönelmiş Bir Parti İçi Heyecan, İçinde Bulunduğumuz Durumun Özetidir. Rekabet Küreselleşmiştir. Diğer Ülkelerdeki Gelişmelerin Boyutlarıyla Karşılaştırmadan Yapılan Başarı Değerlendirmeleri Anlamını Yitirmiştir. En Hızlı Koşanlar Arasında Olmayan Ülkelerin Geleceği Aydınlık Değildir. İyi Olmak İçin Değil, En İyi Olmak İçin; Başarılı Olmak İçin Değil, En Başarılı Olmak İçin Çaba Harcamak Zorundayız. Bunu Ancak Kimseyi Ötekileştirmeden, Farklılıklarımızı Birbirimizin Özgürlük Alanı Olarak İçselleştirerek, Birlikte El ele Gerçekleştirebiliriz. İnsanlar Ve Kurumlar, Güçlü Ve Mutlu Veya Güçsüz Ve Mutsuz Olmanın İki Önemli Unsurudur. En Büyük Potansiyelimiz Kendi İnsanımız ve İnsanlarımızın Oluşturduğu Genç ve Dinamik Toplumsal Yapımızdır.. Atatürk ün İfadesi İle Milleti Kurtaracak Olan Yine Millettin Kendi Azim Ve Kararlılığıdır. 21. Yüzyıl Türkiye sinde Kavgaya Değil, Dayanışmaya, Yandaş Olmaya Değil, Başarı Ve Liyakate Prim Veren Bir Toplumsal Ve Siyasi Kültür Oluşturarak, Tüm Yurttaşlarımızı Kalkınma Yarışının Bir Unsuru Haline Getirmek Temel Hedefimizdir. İnsan Faaliyetleri Kurumsal Yapıların Etkisi Altındadır. Yanlış Veya Kötü İşleyen Kurumlar, En Büyük Potansiyelimiz Olan İnsan Enerjisinin İsraf Veya Yok Edilmesine Neden Olmaktadır. Kurumlar İyi Yapılanmış Ve İyi İşliyorsa, İnsan Faaliyetlerinde Verimliliği Arttırır, Toplumsal Bir Sinerjinin Oluşmasına Katkı Sağlar. Bu Bakımdan Karşılıklı Güven Ve İşbirliğine, Demokratik Ve Yapıcı Rekabete Dayalı Bir Kurumsal Kültür Ve Yapılanma Temel Hedefimizdir. Bu Bağlamda, Anayol un Hedefi Birlikte Dirlik Ve Diriliktir. TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET Sayfa 10

11 1.1 Demokratikleşme Ülke Yönetiminde Halk İradesinin Egemenliğini Esas Alan Cumhuriyet Rejimi, -Çeşitli Örneklerde Görüldüğü Üzere- Sadece İsmiyle Demokratik Bir Sistem Olarak Görülmeye Hak Kazanamayacağından, Ülkemizde Demokrasinin Tüm Kurum Ve Kurallarıyla İşlerlik Kazanması Gerekmektedir. Halk İçin Halka Rağmen Değil, Halk İçin Halkla Birlikte Prensibini Benimseyen Partimiz, Ülkemizde Demokratik Düzenin Tüm Özelikleri Ve Gerekleriyle Gelişme Sürecini Tamamlayabilmesi İçin; İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Tümüyle Teminat Altına Alındığı, Ülke Yönetiminde Hukukun Üstünlüğü İlkesinin Egemen Kılındığı, Düşünce Ve İnanç Özgürlüğünün Tüm Uygulamalarıyla Sağlandığı, İnsanlık Onuruna Yaraşır Bir Kamu Düzeni Ve Toplum Hayatının İşlerlik Kazandığı Bir Demokratik Cumhuriyet Olmanın Gerekliliği Kanaatindedir. Halkın Oy Verme Hakkına Sahip Olduğu, Oy Verdiği Kişileri (Adayları) Belirleme Yetkisinin Fiilen Bulunmadığı Bu Günkü Temsili Demokrasi Anlayışı, Halkın Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı İle Genişletilip, Doğrudan Demokrasi ye Özgü Mekanizmaların Yaygınlaştırılmasıyla Desteklenecektir. Genel Ve Yerel Seçimlerde Tercihli Oy Kullanılabilecektir. Adayların Ve Tüm Partili Üyelerin Katılımıyla, Milletvekillerinin, Tüm Seçmenlerin İradesiyle Belirlendiği (Tercihli Oy,) Seçen Ve Seçilenler Arasındaki İlişkiyi Güçlendirecek Daraltılmış Bölge Uygulamasına Geçilecektir. Memurların Siyaset Yapmalarına Yönelik Yasaklar, Belli İstisnalar Dışında Kaldırılacaktır. Sistemi Yozlaştırmayacak Tüm Oluşumlar Halkımıza Açık Olacaktır. Partimiz, Yeni Siyaset İlkelerini Benimseyen Tüm Yurttaşlarımızın Katılımına Açıktır. Katılım Sağlayan, Sağlamayan Herkesin Taleplerine Karşı Duyarlıdır. Halkın Sivil Toplum Kuruluşları Aracılığıyla Kanun Teklifi Vermeleri Sağlanacak, Sivil Toplum Kuruluşlarının TBMM Komisyon Çalışmalarına Katılımı Kurumsallaştırılacaktır. Atanacak Bakanların Belirlemesinde Katılımcı Demokrasinin Gerekleri Yerine Getirilerek Sivil Toplum Kuruluşlarının Önerileri Dikkate Alınacaktır. Ülke Barajıyla İlgili Sınırlamaların Altında Oy Alan Partilerin De TBMM de Temsiline İmkân Verecek Düzenlemeler Yapılacaktır. Siyasi Partiler Kanunu Ve Seçim Kanunu Üzerinde Vicdanları Yaralayan Baraj Engeli %3 e Çekilecektir. Meclis te Görev Alacak 550 Milletvekili nin 100 ü Türkiye Milletvekili Olarak Seçilerek Görev Alacaktır. Böylece Yeterli Oy Aldığı Ve Seçmenleri Tarafından Bu Göreve Uygun Görüldüğü Halde Sistem Tarafından Meclis Dışında Kalanların Hakları Partimizce Koruma Altında Olacaktır. Meclis te Grup Kuracak Partilere de 15 Milletvekili Esnekliği Getirilerek Daha Rahat Çalışmaları Sağlanacaktır. Partimiz Hazine Yardımı ndaki Uygulamaya da Düzenleme Getirecek. %3 Oranında Oy Alan Bir Partiye Bile Kendini Geliştirebilmesi Ve Sesini Duyurabilmesi İçin Yardım Kapsamına Alacaktır. Adaletsizliği Ortadan Kaldırabilmek Adına Yardım, Tüm Hak Eden Sayfa 11

12 Partiler Adına Toplam TL. İle Sınırlandırılacaktır. Herkes Oyu Nispetinde Bu Yardımdan Faydalandırılacaktır. %3 ve Üzeri Oy Alan Siyasi Partilerin, Kanunla Belirlenecek Oranda Kira, Elektrik, Su ve İletişim Giderleri İle Çalışanlarının SGK Primleri Devlet Tarafından Karşılanacaktır. Siyasi Partilerin Ödedikleri Bina Kiralarından Stopaj Alınmayacaktır. Demokrasi Çok Seslilikle Mümkündür. Diğer Partilerin Seslerini Duyurabilmelerinin Ve Ülkelerine Hizmet Edebilmenin Yolu Adaletli Paylaşımdan Geçmektedir. Ancak Siyasi Arenanın Siyasi Parti Kirliliğine Yol Açmaması İçin Belirlenecek Bir Sayıda Seçime Giremeyen Partilerin Kapatılması da Anayasa ve SPK da Yapılacak Düzenleme İle Sağlanacaktır. Partimiz, Gençlerin Ve Kadınlarımızın Siyasi Hayata Katılımı İçin Hem Yönetimde Hem de Milletvekili Adaylığında Yaş Arası Gençlerimize %20, Kadınlarımıza %40 Oranında Yönetim Hakkı Tanıyacaktır. Bu Kurala Kesinlikle Uyulacaktır. 1.2 Temel Hak Ve Özgürlükler Çağdaş Standartlara Uygun, Tümüyle Güvence Altına Alınmış İnsan Hakları, Yeni Siyasetin Temelidir. İnsanın İnsan Olarak Yaşamasının Olmazsa Olmaz Şartı, Bu Hakların Tanınmasına Bağlıdır. Tüm Özgürlükleri de İçeren İnsan Haklarının Tam Anlamıyla Gerçekleştirilmesi, Ulusal Birlik Ve Atılımın En Önemli Unsurudur. En Temel Hak Olan Yaşam Hakkı İlkesi Gereğince İnsanımızın Güvenli, Sağlıklı, Huzurlu ve Mutlu Bir Biçimde Yüksek Yaşam Standartlarında, Refah ve Bolluk İçinde Yaşaması Partimizin Varoluş Amaçlarının Başında Gelmektedir. Din, Vicdan Ve Düşünce İle Bunları İfade Ve Yaşama Gerekliliklerini Yerine Getirebilme Özgürlüğü Temel Prensiplerimizdendir. Şiddete Yönelmeyi Tahrik Etmeyen Her Türlü Düşüncenin Sözlü Ve Yazılı Olarak Özgürce İfade Edilebilmesini Sağlamak, Din, Vicdan, Düşünce Ve İfade Özgürlüğünün Önündeki Engelleri Kaldırmak İçin Gerekli Düzenlemeler Yapılacaktır. Ayrıca İnsanlarımızın, Dil, Irk, Cinsiyet ve Cinsel Tercihleri Bakımından Ayrıma Tabi Tutulmadan Temel Hak ve Özgürlüklerden Yararlanabilmesi Temel Prensiplerimizdendir. Bu Konuda Gerekli Düzenlemeler Yapılacaktır. Temel Hak Ve Özgürlüklerin Teminat Altına Alınmasını Öngören Anayasal Ve Yasal Hükümler İle Bu Amaçla İmzalanmış Uluslararası Sözleşme Hükümlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Uygulamasını Sağlamak, İnsan Hakları İhlallerinin Takip Edilerek Ortadan Kaldırılması İçin Gerekli Önlemleri Almak Partimiz İçin Görev Addedilmektedir. Partimiz, Her Türlü Özgürlüğün Yanındadır. Ancak, Bu Özgürlük Başkalarının Özgürlüklerini İhlal Etmeye Hak Verildiği Anlamına Gelmemektedir. Partimiz Özgür Düşünce İle Hak Arayanın Yanındadır. Sayfa 12

13 1.3 Hukukun Üstünlüğü Demokratik Cumhuriyetin Temel Karakteristiği, Hukukun Üstünlüğü Ve Halk İradesinin Tecellisinin, Hiçbir Kişi, Kurum Ve Kuruluşun Vesayet, Tehdit Ve Baskısına Maruz Bırakılmasına İzin Verilmemesidir. Partimiz, Hukukun Üstünlüğü Prensibini Demokratik Cumhuriyetin Temel Özelliği Olarak Değerlendirmekte; Kanun Devleti Olmanın Ötesinde Hukukun Üstünlüğü Prensibinin Tüm Kişi Ve Kuruluşlar İçin Geçerli Olduğu, Hiçbir Kişi Ve Kuruluş İçin Farklı Uygulama Olamayacağı Görüşündedir. Partimiz, Ülkemiz İnsanlarının Huzur Ve Refahını Temin, Temel Hak Ve Özgürlüklerinin Antidemokratik Kısıtlamalara Uğratılmadan Yaşanmasını Sağlamak Amacıyla, Yeni Mevzuat Düzenlemelerini Gerçekleştirmeyi Gerekli Görmektedir. Demokratik, Laik Ve Sosyal Hukuk Devletinin Gereği Doğrultusunda, Sivil Ve Özgürlükçü Bir Anayasa Ve Yargı Reformu Gerçekleştirilecektir. Unutulmamalıdır ki Hukuk Hepimiz İçin Gereklidir. Bugün Geldiğimiz Nokta Çok Vahimdir. Yargı Bağımsızlığı Yara Almıştır. Yargı Yürütmenin Baskısı Altındadır. Yargı Bağımsızlığını Gerçekleştireceğiz. HSYK yı Bağımsız Hale Getireceğiz, 1.4 Adalet Adalete, Hukuk Sisteminin Doğru Ve Dürüst İşlediğine Duyulan Güven, Devlet-Millet Kaynaşmasının Ön Şartıdır. Adalet Mülkün Temelidir Prensibinin Her Yargı Kararında Görüldüğü Bir Ülke, Bütün Sıkıntılarını Kolaylıkla Aşar. Sadece Devletin Hukukunu Değil, İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Teminatı Olarak Hukuk Devleti nin Bütün İşlerliğiyle Yurttaşa Yeterli Güveni Vermesi Gerekir. Her Seviyede Kamu Personeli, Yurttaşların Bireysel Hak Ve Özgürlüklerine Riayet Etmek Zorunda Olduğu, Yurttaşların da Yasalara Riayetin Aynı Zamanda Kendi Menfaatleri İçin Gerekli Olduğu Bilincine Ulaştırılması Gerekir. Ülkede Adaletin Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Ölçüde Tesisi İçin; Hâkimler, Savcılar Ve Diğer Adli Personelin Tarafsızlığı, Yargı Erkinin Bağımsız Yürütülmesi; Özellikle Yargıçların Baktıkları Dava Sayısının Azaltılması İçin Gerekli Tedbirler Alınacaktır. Tutuklu Ve Hükümlülerin Yaşam Koşulları İyileştirilecek; Topluma Kazandırılmaları, Meslek Sahibi Kılınarak Üretime Katkılarının Sağlanması Ve Terör Örgütlerinin Propaganda Çalışmalarına Alet Edilmemeleri İçin Yeni Tedbirler Alınacaktır. Suçun Oluşmasını Sağlayan Temel Faktörlerden Biri Cehalettir. Suçlu Potansiyelini Asgariye İndirmek İçin, Eğitim Kurumlarının Sadece Öğretim Kurumları Olmaktan Çıkarılıp Eğitim Kalitelerinin Yükseltilmesi, Özellikle Ahlaki Değerlerin Aile- Okul-Toplum Hayatının Her Kesiminde Yeşertilmesi İçin Çeşitli Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Yazar Meslek Birlikleri, Medya Kuruluşları İle Ortaklaşa Çalışmalar Yürütülecektir. Suçun Oluşmasını Sağlayan Temel Faktörlerden İkincisi Yoksulluktur. Evi, İşi, Eşi, Huzurlu Bir Hayatı Olan İnsanların % 99 u Suç İşlemez, Bir Terör Örgütüne Üye Olmak Sayfa 13

14 İçin Dağlara da Çıkmaz. Bu Nedenle İşsizlik Ve Gizli İşsizlikle Mücadele Edilerek, İstihdamın Yaratılması İçin Gerekli Tedbirleri Almak Devletin Görevidir. Hukukun Üstünlüğünün Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Ölçüde Geçerli Kılınabilmesi İçin, Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Şeffaflığın Sağlanması İçin Yürütülen Çalışmalar Yoğunlaştırılacaktır. Adalet, Mutlaka İlk Olarak Reforma Tabi Tutulması Gereken Olmazsa Olmazımızdır. Kentli, Çağdaş Ve Bize Ait Bir Kültür Oluşturulmasını, Etkin Bir Devlet, Huzurlu Ve Güvenli Bir Toplum Arzu Ediyorsak Muhakkak Adalet Reformunu Gerçekleştirmeliyiz. Yurttaşlarımızın Bilerek Veya Bilmeyerek En Fazla Şikâyetçi Oldukları Ve Birçok Sorunun Temeli Olan Alan, Adaletin Gerçekleşmemesi Veya Geç Gerçekleşmesinden Dolayı Yargı Alanıdır. Gecikmiş Adalet, Adalet Değildir. Partimiz, Tüketici Haklarının Korunması, Yurttaşlarımıza Gerek Kamu Ve Gerekse Özel Sektör Tarafından Verilen Hizmetlerde Kalitenin Yükseltilmesi, Şikâyetlerin Giderilmesi, Her Türlü Haksız Kazanç Ve İstismarın Önlenmesi Amacıyla Resmi Ve Özel Denetim Mekanizmalarına Her Türlü Desteği Verecektir. Yargının Yükü Hafifletilerek, Adalet İle İlgili Eğitim Kurumlarının Nitelik Ve Nicelikleri Geliştirilecektir. Yargı, Teknolojik Ve Sosyal Gelişmelere En Fazla Maruz Kalan Alandır. Yargı Alanında Sürekli Meslek İçi Eğitimler Düzenlenecek, Sistemin Teknolojik Alt Yapısı Gelişmelere Paralel Olarak Sürekli Değişim ve Gelişim İçinde Olacak Ve Yargı Eğitiminin Alt Yapısı Geliştirilecektir. Yargı Personelinin En Üstten En Alt Seviyeye Kadar Yaşam Koşulları Hem Maddi Hem de Manevi Olarak Düzeltilecek Ve Hep Dile Getirildiği Gibi Cüzdan İle Vicdan Arasında Kalması Önlenecektir. Bugün Yargının Geldiği Noktadan, Hiç Mutlu Değiliz. Acilen, Yargıyı Bağımsız Hale Getirecek Önlemler Alınacaktır. HSYK Gerçek Anlam da Bağımsız Hale Gelebilmesi Amacıyla Yeniden Yapılandırılacaktır. Yargıya Müdahale Önlenecektir. Hükümetin Yargıya Müdahalesi Kesinlikle Önlenecektir, Hedefimiz. Bağımsız Yargıdır. Bugün Gelinen Nokta Yargıya Hükümet Müdahale Ediyor, Bunun Sonucu Olarak Davaları İstediği Gibi Yönlendiriyor. Bağımsız Yargının İşleyişini Aksatıyor, Bizim İktidarımızda, Yargı Kesinlikle Bağımsız Olacaktır. Ancak Bu Bağımsızlık Yargının Diğer Erkler ile Kişi, Kurum ve Kuruluşla Üzerinde Vesayet Kurmasına Yol Açmayacaktır. 1.5 Laiklik Laiklik İlkesi, Bir Kavga Alanı Değil; Toplumsal Barış Ve Özgürlüğün Teminatı Görülmelidir. Aynı Şekilde Laiklik Prensibinin İnsan Hakları İhlallerine Bir Dayanak Olarak Sayfa 14

15 Görülmesine, Hangi Din Ve Mezhepten Olursa Olsun Yurttaşlarımızın Düşünce, İnanç Ve İbadet Özgürlüğüne Engel Olarak Kullanılmasına da Müsaade Edilmeyecektir. Partimiz, Diyanet İşleri Başkanlığında Düzenlemeler Yeni Düzenlemeler Yapılacaktır. 1.6 Parti İçi Demokrasi Partimizin Milletvekili Ve Belediye Başkan Adaylarının En Geniş Katılımla Belirlenmesi Önceliğimizdir. Parti İçi Demokrasinin Gerçek Anlamda Uygulanması, Demokratik Bir Cumhuriyetin En Fazla Önemsenmesi Gereken Hususlarındandır. Halk Arasında Lider Sultası Olarak Adlandırılan Olgu, Milli İradenin Hem Parlamentoya, Hem Parti Çalışmalarına Önemli Ölçüde Sekte Vuran, Çoğulculuğu Ve Katılımcılığı Engelleyen Antidemokratik Bir Algılayıştır. Ne Bir Sendika Başkanının, Ne Bir Sivil Toplum Örgütü Yöneticisinin, Ne De Bir Siyasi Parti Genel Başkanının Ölene Kadar Seçilmeyi Garanti Altına Almayı Başarması Ve Tüm Yetkiyi İki Dudağının Ucuna Sıkıştırması Mutlaka Değişmesi Gereken Bir Zihniyeti Simgelemektedir. Bu Amaçla Partimizde En Alt Kademedeki Görevli den En Üstteki Genel Başkan a Kadar Herkes Görevinde Ardı Ardına en Fazla 3 Dönem Görev Yapabilecektir. Tekrar Aynı Görevi Alabilmesi Bir Dönem Ara Verdikten Sonra Olabilecektir. Partimizde Lider Hegemonyası Olmayacak; Partimizde En Üst Yetkiliden Tüm Üyelere Kadar Herkes Görüşünü Partimizin Kurullarında Saygı ve Etik Kuralları İçinde Özgürce Dile Getirebilecek, Eleştirilerini, Eleştiri Sınırını Aşmadan, Kişi ve Parti Haklarını Gözeterek Ortaya Koyabilecek; Farklı Görüşler Ve Tüm Öneriler Dikkate Alınacaktır. Parti İçi İstişare Her Daim İşletilecek, Danışma Kurulları En Az Ayda Bir Mutlaka Toplanacaktır. Parti İçinde Oluşabilecek Anlaşmazlık ve Uyuşmazlıklar İçin de Parti Hakem Kurulları Oluşturulacaktır. Sözde Değil, Gerçek Anlamda Gençlerin Ve Kadınlarımızın Katılımı Partimiz İle Gerçekleşecektir. Gençler Ve Kadınlarımız Kendi Kurullarını Kendileri Seçebileceklerdir. Parti Kongreleri, Gerekli Yasal Düzenleme İle Delegeler Dışında Seçim Kurulları Denetiminde İsteyen Parti Üyelerinin de Oy Kullanmasını Sağlayacak Şekilde Yeniden Düzenlenecektir. Katılımcılık Tabana Yayılacaktır. Lider Partisi Olmayacak Bir Kadro Partisi Olacağız. Ayrıca Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında Parti İçi Demokrasinin Önündeki Engeller Yapılacak Reformist Düzenlemelerle Giderilecektir. 1.7 Dokunulmazlıklar Milletvekillerinin Kürsü Dokunulmazlıkları Dışında Tüm Dokunulmazlıkları Kaldırılacak, Hiçbir Yetkilinin Yargılanmasının Önünde Bir Engel Bırakılmayacaktır. Böylece, Milletvekilliği Suçun Zaman Aşımına Uğraması İçin Bir Kılıf Olmaktan Çıkacak Ve Millet, Vekilinin Değil Vekil, Milletinin Hizmetinde Olacaktır. Sayfa 15

16 Ayrıca Bürokraside Oluşabilecek Suçlar Açısından Bürokratlar Üzerinde Var Olan Dokunulmazlıklar da Kaldırılacak 1.8 Toplumsal Uzlaşma (Çoğulcu Ve Katılımcı Demokrasi) T.C. Yurttaşlarının Yasalar Önünde Eşitliği Uygulamada da Ortaya Konulacak, Hiçbir Yurttaş, Farklı Irk, Dil, Din, Mezhep, Siyasal Görüş Ve Kanaati İle Cinsiyeti Ve Cinsel Tercihi Nedeniyle Hak Kaybına Uğratılmayacak, Yurttaşlar Arasında Hiçbir Surette Ayrım Gözetilmeyecektir. Hangi Etnik Kökenden Gelirlerse Gelsinler, Tüm Yurttaşlarımız Anayasal Yurttaşlık Ortak Paydasında Eşit Haklara Sahiptirler. Tüm Yurttaşlarımızın Eşit Yurttaşlar Olarak, Demokratik Bir Sistem İçerisinde, Birlikte Mutlu Ve Huzurlu Yaşayabilmesi İçin Gerekli Çabaları Göstereceğiz. Farklı Kültür Ve Kimliklerine Sahip Birey Ve Topluluklara Sahip Olmamız, Ülkemizin Kültürel Zenginliği Olup Büyük Bir Avantajımızdır. Bu Nedenle Hiçbir Yurttaşımız, Farklı Görüş Ve Alt Kimliğinden Dolayı Kınanamaz Ve Farklılıklarını Ortadan Kaldırmaya Zorlanamaz. Bütün Yurttaşlarımız, Yerel Dil, İnanç, Gelenek Ve Göreneklerini Özgürce Yaşamak, Geliştirmek, Zenginleştirmek Hak Ve Özgürlüğüne Mutlak Surette Sahiptirler. Kurumlar Arası Güven Ve İşbirliğinin Kurulması, Bu Alanda Siyaset Üstü, Tüm Yurttaşlarımızın Sahiplendiği Bir Devlet Politikasının Oluşturulması Temel Bir İhtiyaçtır. Bu Güven Ortamını Ve Bu Kapsayıcı Politikayı Ortaya Çıkarmak En Temel Kararlılığımızdır. Ülkede Barış Ve İstikrarı Korumak, Güven Ortamının Sürekliliğini Sağlamak Ancak Adalete Tam Güvenin Sağlanmasıyla, İnsan Hakları Ve Yurttaşlık Hukukuna Tam Riayetle, Yurttaşlar Arasında Ayrımcılık Yapıldığı Konusunda En Küçük Bir Kuşkuya Bile Yer Vermemekle Mümkündür. Ülkemiz Yurttaşı Veya Ülkemizde Misafir Olarak Yaşayan Farklı Milliyet Ve İnanışlara Mensup Farklı Kimlik Gruplarının Hakları İçin Kopenhag Kriterleri Gibi Uluslararası Sözleşmelerin Hükümleri Uygulanacaktır. Tüm Sorunlar Demokratik Zeminde Çözümlenecektir. Ancak, Milli Birlik Ve Beraberliğin Tesisi İçin Milli Sınırlarının Korunması Başta Siyasal Erkin, Ordunun Ve Vatandaşlarımızın Öncelikli Görevidir. Bu Ülkenin Resmi Ve Temel Eğitim-Öğretim Dili Türkçedir. Resmi Kurumlar Dışında Herkes Kendi Lisanını Kullanmakta, Öğrenmekte Ve Öğretmekte Serbesttir. Dil, Önemli Bir Olgudur Ve Siyaset Malzemesi Yapılamaz. 1.9 Sivil Toplum Örgütleri Sivil Toplum Örgütleri Çoğulcu Ve Katılımcı Demokrasinin Vazgeçilmez Derecede Önemli Kurumlarıdır. Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Birlikleri, Dernek Ve Vakıflar Olarak, Hizmet Alanlarıyla İlgili Bakanlıklar Ve Yerel Yönetimlerin İlgili Birimlerince Ayrılacak Fonlardan Yararlanacak, Ancak Yasal Denetim Dışında Yönetim Ve İcraatlarını Özgürce Yürütebileceklerdir. Sayfa 16

17 Bunlar Belirli Dönemlerde Plan Ve Programlarını Sunacak Ve Keyfe Keder Dernek Kuruluşunun Önüne Geçilecektir. Yurttaşlarımızın Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kamusal Nitelikli Karar Uygulama Ve Denetim Süreçlerine Katılımı Gerçekleştirilecektir. Sivil Toplumun Gelişmişliği, Etkinliği Ve Ulusal Kültüre Sağladığı Katkı, Ülkemiz Demokrasisinin Düzeyi İle Doğrudan Bağlantılıdır. 2. SOSYAL DEVLET Milli Gelirin Adaletli Dağıtımı Esastır. Gelir Dağılımında Adaleti Gerçekleştirmek Amacıyla, Ekonomik Olarak Güçsüz Olan Yurttaşlarımızın Piyasada Rekabet Edebilmelerini Sağlayacak Kurumlar Oluşturulacaktır. Tüm Yurttaşlarımızın Ulusal Kalkınma Yarışına Katkıları Sağlanacaktır. Böylece, Yardım Paketleri Bekleyen Değil, İnsan Onuruna Aykırı Olmayan Gelir Getirici Faaliyetlerin İçinde Olmaları Sağlanacaktır. Sosyal Devlet Anlayışı, Milli Birlik Ve Beraberlik İle Toplumsal Barış Ve Huzurun Tesisi, Zayıf Ve Güçsüzlerin Korunması, Çocuklarımız, Gençlerimiz, Yaşlılarımız, Engellilerimiz Ve İşsizlerimizin İnsanca Yaşama Haklarının Gözetilmesi Açısından Son Derece Önemli Ve Özen Gösterilmesi Gereken Bir Kavramdır. Partimiz, Bir Yandan Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmayı Hedeflerken, Öbür Yandan Büyük Çoğunluğun Şimdiki Durumda Yaşamakta Olduğu Yoksulluktan Kurtarılarak Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanmasını, Orta Sınıfın Güçlendirilmesini; İşsizler, Kimsesizler, Güçsüzler, Yetimler, Engelliler, Bakıma Muhtaç Kimseler İle Kadın, Çocuk Ve Yaşlıların İnsanca Yaşayabilme İmkânlarına Kavuşturulmasını Zorunlu Görmektedir. Sosyal Devlet Anlayışımız Toplumdaki Gelir Dağılımını Daha Adil Hale Getirecektir. 2.1 Sosyal Hizmetler Aile ve Kadın Aile Kurumunun Korunması Ve Güçlendirilmesi İçin Ekonomik Ve Sosyal Önlemler Alınacaktır. Bizi Diğer Ülkelerden Daha Güçlü Kılan Aile Kurumlarımızın Sağlamlığıdır. Bunun Bozulmasını Önleyecek Çalışmalar Yapılacaktır. Çocuklarımızın Anneleri Ve İlk Eğiticileri Olan Kadınlarımızın Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi, Çalışma Hayatında Daha Çok Yer Almalarının Sağlanması Ve Üretime Katkılarının Arttırılması, İstihdamlarının Kolaylaştırılması İçin Gerekli Çalışmalar Yürütülecektir. Kadınlarımızın Aile İçi Şiddet Ve Toplum Hayatında Çeşitli İstismar Ve Baskılara Uğramaktan Korunması İçin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Tedbirler Alınacaktır. Sayfa 17

18 Partimiz, Kadınlarımızı Erkeğin Arkasından Gelen Değil, Her Nokta da Erkeklerle Omuz Omuza İlerleyebilecek Cesur, Atak, Eğitimli, Tam Donanımlı Ve Kendine Güvenen Bireyler Olmasını, Gelecek Nesilleri de Bu Öğretiye Göre Yetiştirmelerini İstiyoruz. Cennet Gerçekten Anaların Ayakları Altında Olduğuna Göre Onların Hak Ettikleri Nokta da Olmaları Bizim Sorumluluğumuzdur. Çocuk Sosyal Hizmetler Kurumunun Koruması Altına Alınmış Çocukların Koruyucu Aile Uygulamasıyla Aile Ortamında Yetişmeleri Teşvik Edilecek, Koruyucu Ailelere Maddi Yardım Ve Sosyal Hizmet Uzmanı Desteği Verilecektir. 0-3 Yaş Arası Çocuklar İçin Bebek Bakım Evlerinin Açılması Teşvik Edilecektir. Bakıma Muhtaç Çocuklar Ve Sokak Çocukları Sayısının Artışını Önlemek İçin Aile Kurumunun Güçlendirilmesi, Ailede Ve Okulda Eğitime Önem Verilmesi Gibi Sosyal Önlemlerin Büyük Önem Taşıdığı Göz Önüne Alınacaktır. Çok Çocuk Yapmak Bir Marifet Veya Saygınlık Unsuru Değildir. Yarınımızın Teminatı Bu Çocukların Gerektiği Şekilde Ve Tüm Dünya Vatandaşlarıyla Aynı İmkânlara Sahip Olması Bizim Sorumluluğumuzdur. Engelliler İnsanları Engelli Duruma Getiren Nedenlerle Mücadele Edilerek; Özellikle Trafik ve İş Kazalarını İle Meslek Hastalıklarının Önlenmesi Ve Yurttaşlarımızın Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Konularda Gerekli Çalışmaların Yürütülmesine Büyük Önem Verilecektir. Engelli Yurttaşlarımızın İstihdamını Arttırmak Üzere, Çalışma Alanlarını Genişletmeyi Sağlamak İçin Yeni Düzenlemeler Yapılacaktır. Engelli Yurttaşlarımızın Kamusal Alanlarda ve Toplu Ulaşım Sistemlerinde Rahatça Yaşayabilme ve Hizmet Alabilme Adına Tüm Olanakların Çağdaş ve Teknolojik Alt Yapılarla Donatılması ve Sunulması Sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki, Bizim de Yarın Bir Engelli Olmamız Mümkündür. Bize Yapılmasını İstemediğimiz Bir Şeyi Bizim Başkasına Yapmamız Doğru Değildir. Tüm Engellileri İlgilendiren İşsizlik Kamu Ve Özel Sektörde 0/3 Alım Var Ancak Bu Sayıyı 5 e Yükseltmek Gerekiyor. Yaşlılar Kamusal Tüm Ürün ve Hizmetler 65 Yaş Üstü Tüm Vatandaşlarımıza Ücretsiz Olarak Sağlanıp Sunulacaktır. Sosyal Güvencesi Olmayan Tüm 65 Yaş Üstü Yaşlılarımıza En Düşük Emekli Aylığı Üzerinden Aylık Bağlanıp, GSS Primi İlgili Bakanlık Tarafından Karşılanacaktır. Huzurevlerinde Bakımı Sürdürülen Yaşlılar İçin Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi, Hizmetlerin Dünya Standartlarına Uygun Haline Getirilmesi Sağlanacak, İhtiyacı Karşılamak Üzere Yeni Huzurevleri Açılacak Ve Özel Huzurevlerine Destek Ve Denetim Hizmeti Verilecektir. Sayfa 18

19 Arzu Eden Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet Uzmanları Gözetiminde Evde Bakım Ve Kontrol Hizmeti Verilecek, Yaşlılara Bakım İçin Ailelere Yardım Yapılacaktır. Kendi Ana-Babamıza Yaşlandığında Gösterdiğimiz Saygıyı Tüm Yaşlılarımıza Göstermek Zorundayız. Unutmayalım Ki Bizlerde Yaşlanıyoruz, Onları 2. Yaşama Hazırlayacağız. Kimsesiz, Bakıma Muhtaç Ve Sokakta Yaşayanlar Kimsesiz, Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımızdan Evi Olmayanlar İle Yaşamını Sokaklarda Sürdürmek Durumunda Kalanların Yaşamlarını Sürdürebilecekleri, Bakımlarının Yapılacağı Sosyal Konutlar Yapılacaktır. 3. KAMU YÖNETİMİ Kamu Hizmetlerinin Yaygın, Verimli, Hızlı, Kaliteli Olarak Verilmesinde Gelişmiş Ülkelerdeki Yerleşmiş Standartlar İle İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin, Tüketici Haklarının Gözetilmesi Kavramlarına İşlerlik Kazandırılacaktır. Bu Hedefe Ulaşılabilmesi İçin Yönetimde Şeffaflık, Dürüstlük Ve Ehliyetin Gözetilmesi, Adam Kayırmacılığı Ve Partizanlığın Önlenmesi, Hizmetlerden Yararlandırmada Yurttaşlar Arasında Ayırım Yapılmaması, Hizmet Verilen İnsanlara Saygı Gösterilmesi Önemsenecektir. Kamu Yönetiminde Elektronik Hizmet Sunumu, Ortak Veri Tabanlarının Oluşturulması, Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Gerekli Çalışmalar Yürütülecektir. E-Devlet Uygulaması Devamlı Güncellenecek Ve İşlevselliği Arttırılacaktır. Personel Reformu Hatırlı Nüfuzlu Kişilerin Kamu Hizmetini Kolayca Aldığı, Çoğu Yurttaşın Kamu Hizmetini Almakta Zorlandığı Kayırmacı Yapı Temelden Değişecektir. Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Kamu Personel Rejimi Yeni Baştan Ele Alınacaktır. Kamu Görevlisinin İşe Alınması, Atanması, Yükselmesi Ve Yer Değiştirmesi Gibi İşlemler İktidar Sahibi Veya Nüfuzlu Kişilerin Tekelinden Çıkarılacaktır. Bu Güne Kadar Ülkemizde Kamu Personeli İşsiz Kalmaktansa Devlete Kapağı Atayım, Ömür Boyu Maaş Ve Emeklilik Garanti Mantığı İle Kalitesizleştirilmişti. Partimizle Birlikte Kamu Personeli Sözleşmeli Olarak Ve Yeterlilik Kriterlerine Göre Her Sene Değerlendirilmeye Alınacak Ve Terfi, Maaş Ve Sosyal Haklarda Artış Verimlilikleri İle Doğru Orantılı Olacaktır. Personel Hareketlerinde Yandaşlık Yerine Liyakat Ve Ehliyet Esas Alınacaktır. Tüm Kamu Hizmetlerin Yürütülmesinde Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçilerek, İKY nin Tüm Unsurları İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Gerçek Anlamda Hayata Geçirilmesi, Kaliteli, Kurumsal ve Çağdaş Hizmet Verilebilmesinin, Verimliliğin, Personel ve Vatandaş Memnuniyetinin Sağlanması Esas Alınacaktır. Etkin Personel Ve Kariyer Planlaması İle Sayfa 19

20 Personelin Etkin Ve Verimli Çalışması Sağlanacak, İhtiyaç Duyulan Personelin En Kısa Sürede Temini Ve Bu Konuda İhtiyaç Oranında Rotasyon, Hizmet Alımı İle Özelleştirme Yöntemlerinden Yararlanılması, Her Durumda Kamu Hizmetlerinden Yararlandırmada İstismar, Haksızlık Ve Yolsuzlukları Önleyecek Yetkin Bir Denetim Mekanizmasının Kurulup İşlerliği Sağlanacaktır. Yolsuzluklarla İlgili Zamanaşımı Süresi Kaldırılacaktır. Kamu Kurumlarına Göre Farklılık Gösteren Memur Aylıkları Kıdem, Tahsil, İş Riski, İş Güçlüğü, Temininde Güçlük, Mali Sorumluluk Ve Benzeri Kıstaslar Sadeleştirilecek Ve Adil Hale Getirilecektir 3.1 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Nüfuz Ve Güç Kullanımı Yoluyla Yolsuzluk, Kamu Hizmetleri Ve Çalışma Hayatının Arzu Edilen Verimliliğe Kavuşturulmasını Engellediği Gibi, Yasalar Önünde Eşitsizliğe Sebep Olmasından Dolayı Devletin Yurtiçinde Ve Yurtdışında İtibar Kaybına Uğramasına Yol Açar. Yolsuzluk Ve Rüşvetle Mücadelenin Önlenmesi İçin Denetim Mekanizmalarının Çalıştırılması Sağlanacağı Gibi, Bu Önlemin Yeterli Olmayacağının Bilinciyle Daha Önemli Tedbir Olarak Bürokraside Hantallığa Son Verilmesi, Yönetim Ve Hizmetlerde Şeffaflığın Sağlanması, İhale Kanunun Değiştirilerek İhalelere Fesat Karıştırılmasının Önlenmesi, Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Ve Sonuçta Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Öngörülmektedir. İhaleler Şeffaf Olacak, Geçmiş Ve Geleceğe Yönelik Olarak Her Türlü Kamu İhalesi Alan Firma Ve Kişiler Kamuoyunun Bilgisine Sunulacak Ve İsteyen Yurttaşlarımızın İncelemesine Açık Olacaktır. İmar Değişiklikleri Şeffaf Olacak, Geçmiş Ve Geleceğe Yönelik Olarak Her İmar Değişikliğinin Bazı Kimselere Çıkar Sağlayıp Sağlamadığı Yurttaşlarımızın İncelemesine Açık Olacaktır. Rantın Veya Yandaş Olmanın Değil, Çalışmanın, Üretmenin, Liyakatin, Rekabet Edebilmenin Prim Yaptığı Bir Yapısal Dönüşüm Sağlanacaktır. Siyasi Partiler İle Mensuplarının Çıkarlarına Yoğunlaşmış Bir Siyaset Anlayışı Kabul Edilemez. Siyaseti Var Eden Neden, Halkımızın Refah Ve Mutluluğu İle Ülkemizin Geleceğidir. Her Siyasetçide Bulunması Gereken Toplumsal Sorumluluk Bilinci Ve Duygusunun Gereği Budur. Başta Seçimle Göreve Gelenler Olmak Üzere, Önemli Görevlerdeki Tüm Kamu Görevlilerinin Mal Bildirimleri Şeffaf Ve Her İsteyen Yurttaşın İncelemesine Açık Olacaktır. Partimiz, Küreselleşen Dünyada Ulusal Çıkarlarımızı Sağlayacak Politikaların Oluşumuna Katkı Sağlayan Her Yurttaşımızın Ürettiği Bilgiyi Sahiplenmeyi Amaçlayan Bir Siyasi Harekettir. Kamu Kaynaklarının Kullanımı, Şeffaflık Ve Rekabetçi Bir Ortamda Gerçekleştirilecek; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yönetim Makamlarına Atamalar Liyakat Kurallarına Uygun Olarak Yapılacaktır. Atamalara Esas Teşkil Edecek Objektif Liyakat Kuralları Yasal Düzenlemelerle Belirlenecektir İnsanlarımız Arasında Dayanışmayı Ve Vatanını En Çok Seven Görevini En İyi Yapandır İlkesiyle Görevini En İyi Yapmayı Özendiren Bir Toplumsal Kültürü Oluşturmak Hedeflimizdir. Sayfa 20

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 1 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 11 UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ 14 ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 18 HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ 25 GÜÇLENDİRİLMİŞ

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA...

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 1 GİRİŞ Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

1 2 3 SUNUŞ Aziz Türk Milleti, 7 Haziran 2015 te yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde hedefimiz, milletimizin desteği, Cenab-ı Allah ın izniyle tek başına iktidar olmaktır. Biz Türkiye nin önüne

Detaylı

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 998 Karar Tarihi: 13/7/2011 İstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük

Detaylı

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ PARTİ PROGRAMI 1 - TAKDİM 2 - GEREKÇEMİZ 3 - İLKELERİMİZ 3.1.Bağımsızlık 3.2.Milliyetçilik 3.3.Devletçilik 3.4.Adalet ve Demokrasi 3.5.Eğitim ve Kültür 3.6.Üretim ve Paylaşım

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı