YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ TİCARİ İŞLETME HUKUKU VİZE SINAVI SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ TİCARİ İŞLETME HUKUKU VİZE SINAVI SORULARI"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ TİCARİ İŞLETME HUKUKU VİZE SINAVI SORULARI Sınav süresi 1,5 saattir. Soru kağıtları öğrencilerde kalabilir. Temiz olmak kaydıyla TTK, TBK ve HMK kullanmak serbesttir. OLAY Çanakkale deki imalathanesinde zeytin işleyip, zeytin ve zeytinyağı olarak satan Tacettin ile İstanbul merkezli Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ. arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; Tacettin Kasım ayı sonuna kadar kg. zeytinyağı ile kg. zeytini, alıcının belirleyeceği ambalajlar içinde ve yine onun belirleyeceği farklı şehirlerdeki depolara teslim edecektir. Bedel ise Şubat ayı sonundan itibaren işleyecek her üç ayda bir dört eşit taksitte ödenip bir yıl içinde tamamlanacaktır itibarıyla, toplam kg. zeytin ile kg. zeytinyağı partiler halinde alıcıya teslim edilmiştir tarihinde, Tacettin kg. zeytin ve kg. zeytinyağı için toplam TL bedelli bir fatura düzenleyip APS ile CarrefourSa ya göndermiştir günü, kalan kısmın hala teslim edilmediği ve zeytinyağlarının acı olduğu yönünde Çanakkale ve Bilecik mağazalarına çok sayıda şikayet yapıldığı için sözleşmenin feshedildiği, CarrefourSa tarafından noter yolu ile Tacettin e bildirilmiştir. DAVA DİLEKÇESİ Tacettin; Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesinde; feshin haksız olduğu ve kalan kısmı da teslim edeceği, yağların acı olmadığı ve öyle olsa bile ambalajlamadan önce veya süresinde muayene ve ayıp ihbarı yapılmadığı için bu hali ile kabul edilmiş olduğu, faturanın kesinleşmesi karşısında ifanın eksik olduğuna ve bedele dair herhangi bir itiraz yapılamayacağını ileri sürmüştür TL bedelin fatura tarihinden itibaren ticari faiz + %8 oranı üzerinden işleyecek faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiştir. (Not: Çanakkale de ticaret mahkemesi yoktur) CEVAP DİLEKÇESİ CarrefourSa; mahkemenin görevsiz ve yetkisiz olduğunu, eksik kısım karşısında ifa edilen kısmın kendisi açısından bir önemi olmadığı ve ayıplı ifa karşısında feshin haklı olduğu, her bir ambalaj bozulmadan ayıbı anlamak mümkün olamayacağından yapılan ihbarın süresinde olduğu, böyle bir faturayı teslim almadığı ve aksi kabul edilse bile ifa eksik olduğu ve vadesi gelmemiş üç taksiti de içermesi karşısında faturanın doğru olmadığını, faiz başlangıç tarihi ve oranının da yanlış olduğunu, savunmuştur. Davanın reddini talep etmiştir. SORU Tacettin veya CarrefourSa nın avukatı olarak bunlardan sadece bir tanesini savununuz veya hakim olarak uyuşmazlık hakkında karar veriniz. Bütün cevaplar 6 madde halinde olacaktır ve sırasıyla şu hususları içerecektir: (1) Tarafların sıfatı ve uygulanacak hükümler, (2) görev ve yetki, (3) faturanın iddia ve savunmaya etkisi, (4) eksik ifa, (5) ayıplı ifa, (6) ödeme borcu, (7) faiz.

2 CEVAPLAR (Siyah: Ortak Cevaplar, Kırmızı: Tacettin, Mavi: CarrefourSa, Hakim: Yeşil) İlave Puan, İlave Puan şeklinde verilir. 1) Tacettin gerçek kişidir. TTK, m.12/1 uyarınca, bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kişi tacirdir. Olayda kendi adına işletmek unsuru mevcuttur. Dolayısıyla, ticari işletme unsurunun varlığını test etmek gerekir. Bu testte; gelir sağlama hedefi, bağımsızlık, devamlılık ve esnaf sınırını aşmak olmak üzere dört unsur aranır. Olayda ilk üç unsur hakkında şüpheye düşürecek bir bilgi verilmemiştir. Son unsur içinse iki kriter bulunmaktadır. Birincisi, esnafın ekonomik faaliyeti daha çok bedeni çalışmaya dayalı iken, tacirin faaliyetinin daha ziyade çok dayalı olmasıdır (TTK, m.15). 100 ton zeytin ile 100 ton zeytinyağını üretip, paketleyip, satmak bedeni çalışmadan çok sermayeye dayalı olan bir faaliyettir. İkincisi ise, her faaliyet kolu için Bakanlar Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen gelir sınırını aşmaktır (TTK, m.15). Bu konuda ilgili listeye bakılır ise de, bir sözleşmeden dolayı TL bedelli fatura kesen kişinin bu sınırı aştığı açıktır. Bu nedenlerle, Tacettin tacirdir. (4 Puan). CarrefourSa bir anonim şirkettir. Anonim şirket ticaret şirketleri arasındadır (TTK, m.124/1). Ticaret şirketleri ise sadece kanun öyle emrettiği için tacir sayılır, bunun için herhangi bir test yapmaya gerek yoktur (TTK, m.16/1). (2 Puan). Çanakkale ve Bilecik mağazaları birer şubedir. Şubeler, iç ilişkide bağımlılık, dış ilişkide bağımsızlık, yer ve yönetim ayrılığı esaslarına göre faaliyet gösterirler. Bunların tacirden ayrı gerçek veya tüzel kişilikleri yoktur. (1 Puan). Taraflar arasındaki ilişki menkul satışıdır. TBK menkul satışı hükümleri bu ilişkiye uygulanır. Bundan başka, TTK, m.23 ve TTK, m.1530 da satış sözleşmesi hakkında özel hükümler içermektedir. (2 Puan). Bunların her ikisi de TTK da yer almakla birer ticari hükümdür (TTK, m.1/1). (1 Puan). Genel test: Ticari hükümler, yani TTK, m.1 den çıkan kurallar piramidi, ticari işlere uygulanır. Bu genel test, genel hükümlere farklılık getiren her TTK hükmünün uygulama alanı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Ticari işin tanımı TTK, m.3 te verilmiştir. Buna göre, (en az) bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlemler ticari iştir. (2 Puan). Olaydaki satış her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirdiği için ticari iştir, dolayısıyla söz konusu uyuşmazlık TTK, m.1 deki kurallar piramidine göre çözülür. (1 Puan). Özel test: Genel durum bu olmakla birlikte, bazı TTK hükümlerinin uygulama alanı o hüküm içinde ayrıca özel olarak düzenlenmiştir. Böyle olduğunda özel test yapılır. TTK, m.23 tacirler arasındaki satış sözleşmelerine uygulanır, dolayısıyla sadece bir tarafın tacir olması yeterli değildir. Olayda her iki taraf da tacir olduğundan bu hüküm uygulama alanına sahiptir. TTK, m.1530 ise, ticari işletmeler arasındaki satış sözleşmelerine uygulanır. Olayda her iki tarafın da ticari işletmesi bulunduğundan, bu hüküm uygulama alnına sahiptir. (2 Puan). 2) Ticaret mahkemeleri ticari davalara bakmakla görevlidir (TTK, m.5/1). (1 Puan). Hangi davaların ticari olduğu ise TTK, m.4 te sayılmıştır. Satış sözleşmesi bu maddede listesi verilen mutlak ticari davalardan değildir. (3 Puan). Nispi ticari dava ise her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları şeklinde tanımlanmıştır (TTK, m.4/1). Somut uyuşmazlık her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgilidir. Bu nedenle, ticaret mahkemesinde görülmesi gereken bir ticari davadır. (4 Puan). İlave Puan: Fakat Çanakkale de ticaret mahkemesi yoktur. TTK, m.5/2 ye göre; Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa,... ticari sayılan davalara... asliye ticaret mahkemesinde bakılır.. Hükmün ters yorumuna göre, eğer bir yerde ticaret mahkemesi

3 yoksa, ticari davaya (olmayan) ticaret mahkemesi bakamayacaktır. Bu durumda görev genel hükümlere göre (HMK) belirlenir. Böyle bir uyuşmazlığı çözme görevi asliye hukuk mahkemesine aittir. (İlave 5 Puan). TTK, m.5/4 e göre; Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi davaya devam eder. Dolayısıyla, davacının TTK, m.5/2 ye dair yorumu ancak görev itirazı yapılmaması halinde geçerlidir; bu durumda asliye hukuk mahkemesi re sen görevsizlik kararı veremez. Görev itirazı yapılması durumu ise hükümde açıkça düzenlenmemiştir. Fakat hükmün ters yorumuna göre, TTK, m.5/3 uyarınca görevsizlik kararı verilmesi gerektiği kabul edilmelidir. (İlave 5 Puan). Hakim olarak, gerekçesi belirtilmek kaydıyla, her iki cevap da tam puan alır. HMK, m.10 uyarınca sözleşmenin ifa yeri mahkemesinde de dava açılabilir. İfa yerinin İstanbul olduğu ilk bakışta ileri sürülebilir ise de, ifa yerini belirleyen aksine sözleşmeler de yapılabilir (TBK, m.89/1). Olayda teslim yeri alıcının belirleyeceği farklı şehirlerdeki depolar olarak gösterilmekle, böyle bir sözleşme yapılmıştır. Çanakkale mağazasına da teslimat yapılmış olmakla bu yer mahkemesi de yetkilidir. (4 Puan). Ayrıca, yetki itirazında bulunan taraf yetkili mahkemeyi de göstermek zorundadır, aksi halde itiraz dikkate alınmaz (HMK, m.19/2). Davalı da itirazında yetkili mahkemeyi göstermemiştir. (3 Puan). Genel yetkili mahkeme İstanbul mahkemesidir (HMK, m.6). (2 Puan). HMK, m.10 ise, bu mahkemenin yetkisini kaldırmayan bir tali yetki kuralıdır. (1 Puan). Bu hükme göre, sözleşmeden doğan davalar ifa yeri mahkemesinde de açılabilir. İki taraflı sözleşme söz konusu ise, ifa yeri karakteristik edime göre belirlenir. Menkul satışında karakteristik edim, bedelin ödenmesi değil, satış konusu malın teslimidir. Bunun ifa yeri de İstanbul dur (TBK, m.89/3). Dolayısıyla, bu kurala göre de Çanakkale mahkemesi yetkisizdir. (4 Puan). Hakim olarak, gerekçesi belirtilmek kaydıyla, her iki cevap da tam puan alır. (7 Puan). 3) Fatura TTK, m.18/3 te sayılmadığı için bunun tebliği her türlü delille ispat edilebilir, APS de belgelenebilir bir tebliğ şeklidir. (4 Puan). TTK, m.21/2 uyarınca, faturayı alan kişi 8 gün içinde itiraz etmezse, fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. İçerik, mal veya hizmetin cinsi, miktarı ve fiyatıdır. (3 Puan). Dolayısıyla, eksik ifayı ispat yükü CarrefourSa ya geçer. (2 Puan). VUK, m.231 uyarınca, fatura malın tesliminden itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenir (VUK, m.231). Dolayısıyla, bedelin Şubat sonundan itibaren başlayacak dört taksitte ödenecek olması, Şubat, Nisan, Temmuz, Ekim tarihli dört fatura düzenlenmesini gerektirmez. CarrefourSa fiyatın yüksek olduğuna değil, bir kısmının muaccel olmadığına itiraz etmektedir. Bu sözleşmeden doğan bir savunma olduğu, TTK, m.21/2 de faturaya muacceliyetle ilgili bir fonksiyon tanınmadığı için, yapılan itirazın bir değeri yoktur. (5 Puan). Faturanın ispat kuvveti hakkındaki kurallar ancak karşı tarafa tebliğ edilmiş fatura için uygulanır. Bunu ispat yükü de Tacettin e düşer. Dolayısıyla, bu yerine getirilmedikçe, faturanın hiçbir iddia için ispat kuvveti yoktur. (3 Puan). Bu ispatın yapılması ihtimalinde: Süresinde itiraz edilmeyen fatura her ne kadar satılan malın miktarı ve fiyatı hakkında delil olur ise de (TTK, m.21/2), bu sadece aksi ispatlanabilen bir karine değeri taşır. (3 Puan). Tacettin eksik kısmı ifa edeceğini belirtmekle, ifanın eksik olduğunu kabul ettiği, ikrar da bir kesin delil olduğu için, bu karinenin bir değeri yoktur. (3 Puan). Ayrıca, irsaliye ile de hangi tarihte, nereye, ne kadar mal teslim edildiği kolayca ispat edilerek, bu karine çürütülebilir. (2 Puan). Bedel açısından da, bedelin ne zaman ödeneceği sözleşme ile kararlaştırıldığından, henüz muaccel olmayan bir borç için fatura düzenlenmiştir. Fatura iki taraf arasında sözleşme kurmaz ve ancak mevcut bir sözleşmeye istinaden düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla, fatura ile bir sözleşme değişikliği de yapılmayacağı için, faturaya itiraz edilmemiş olmasının bir önemi yoktur. (3 Puan). Faturanın tebliğ edildiğini ispat yükü onu düzenleyen taraf

4 olan Tacettin e aittir. Bu ispat TTK, m.18/3 e tabi değildir ve APS makbuzu dahil her türlü delille yapılabilir. Ancak bu ispat yapıldığı ve 8 gün içinde itiraz edilmediği anlaşıldığı zaman, TTK, m.21/2 deki ispat fonksiyonu uygulama alanı bulur. Bu ispatın yapılması ihtimalinde, miktar konusunda faturanın bir önemi yoktur. Çünkü eksik ifa bizzat Tacettin tarafından kabul edilmiştir. Eğer öyle olmasaydı, eksik ifa savunması karşısında ne kadar mal teslim ettiğini ispat yükü altındaki Tacettin, bu konuda itiraz edilmemiş olan faturaya dayanabilir ise de, bu karineyi irsaliye yardımı ile kolayca çürütmek mümkün olurdu. Diğer taraftan bedel için taksit ve vade konulmuş olması, faturanın taksit günlerinde düzenlenmesi gerektiğini göstermez. Fatura, vadeye göre değil teslim tarihine göre düzenlenir (VUK, m.231). TTK, m.21/2 deki hususlar arasında muacceliyet olmadığından, faturanın bir sözleşme değişikliği sayılması da mümkün olmadığından, itiraz etmemek fatura bedelini muaccel yapmaz. (14 Puan). 4) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmi ifayı reddedebilir (TBK, m.84/1). Fakat ticari satışlarda; (i) sözleşmenin kısım kısım ifası mümkünse, veya (ii) alıcı ihtirazi kayıt ileri sürmeden kısmi ifayı kabul etmişse, aksi geçerli olur (TTK, m.23/1(a)). Alıcı, haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. (3 Puan). Olayda sözleşmenin kısım kısım ifası mümkün olduğu gibi, zaten sözleşme ile malların Kasım ayı sonuna kadar değişik zamanlarda ve farklı şehirlere partiler halinde teslim edilmesi kararlaştırılmış, yapılan kısmi teslim nedeniyle bir ihtirazi kayıt da ileri sürülmemiştir. Bu durumda CarrefourSa, ancak teslim edilmemiş kg. zeytin ve kg. zeytinyağı için eksik ifaya bağlı haklarını kullanabilir. (3 Puan). Bu haklar; (i) eksik kısmın ifası + gecikme tazminatı, veya (ii) eksik kısmın ifasından vazgeçme + tazminat olarak belirlenmiştir (TBK, m.125). Her iki durumda da CarrefourSa ya teslim edilmiş kısım geçerli bir ifadır. (3 Puan). Ayrıca, eksik kısmın ifasına hazır olunduğu, gecikmeli de olsa ifa edilecek bu kısım CarrefourSa tarafından satılabileceği için sözleşmeden beklenen yararın ortadan kalktığı savunulamayacağı için, TTK, m.23/1(a) son cümledeki diğer şart da mevcut değildir. (3 Puan). Dolayısıyla, CarrefourSa ifa edilmiş kısmı da kapsayacak şekilde sözleşmeye son veremez. (3 Puan). İlave Puan: TTK, m.23/1(a) son cümlede...feshedebilir demektedir. Fesih, ileriye etkili bir sona erme hali olduğundan, burada ifa edilmiş kısmın geçerli olduğu ve fakat ifa edilmeyen kısmın ifasından vazgeçilmesi hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, burada geçmişe etkili sona erme hali olan dönme hakkı verilmemiştir. Ayrıca, dönme halinde herkes ifa edilmiş edimleri iade edeceği, CarrefourSa ise müşteriye sattığı zeytin ve zeytinyağlarını iade edemeyeceği için, sözleşmeden dönebilmesi imkansızdır. TTK, m.23/1(a) son cümlede feshin düzenlendiği kabul edilince, bir önceki cümlede geçen...alıcı haklarını ancak teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir ibaresi ile TBK, m.125 teki seçimlik haklardan sadece ifa + gecikme tazminatının kastedildiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre, eğer son cümledeki şartlar mevcutsa alıcı sözleşmeyi feshedebilir, aksi halde gecikme tazminatı almak kaydı ile eksik kısmın ifasını kabul etmeye mecburdur. TTK, m.23/1(a) son cümledeki şartların mevcut olmadığı yukarıda açıklanmıştı. Bu nedenle, CarrefourSa nın sözleşmeyi fesih hakkı da yoktur. (İlave 5 Puan). Bununla beraber, TTK, m.23/1(a) son cümledeki şartlar mevcuttur. Fesih tarihi itibarıyla eksik kısmın ifası 1,5 ay gecikmiştir. Zeytin ve zeytinyağı sezonluk ürünler olduğu, bir sonraki sezonda yenisi çıkacağı, bu kadar gecikme karşısında eksik kısmın ne zaman ifa edileceği belli olmadığı, ayrıca iki mağazaya teslim edilen malların ayıplı olması nedeniyle eksik kısmın düzgün ifa edilip edilemeyeceği belli olmadığı için, somut olayda her iki şart da mevcuttur. Kullanılan veya bağlacından hükmün uygulanabilmesi için iki şarttan sadece bir tanesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. (7 Puan). Malların bir kısmı satılmış ve dolayısıyla aynen iade edilemeyecek ise de, bu sözleşmeden dönme için bir engel değildir. Zira dönme durumunda ilişkinin tasfiyesi ve edimlerin iadesi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre olduğundan, aynen iade olunamayan malların bedelleri üzerinden tasfiye yapılabilir. (5 Puan). İlave Puan: TTK, m.23/1(a) son

5 cümlede dönme hakkı verilmediği ve fesih hakkı verildiği yorumu doğru değildir. Eğer doğru olsaydı, son cümle ile verilen hak için eksik kısım yüzünden sözleşmeden beklenen yararın ortadan kalması gibi bir şart aranmazdı. Eksik kısım bu kadar büyük önem taşıyorsa, doğru olan ifa edilmiş kısmı da geri vererek sözleşmeye son vermektir; alıcıyı ifa edilmiş kısmı geçerli bir ifa olarak kabul etmeye zorlamak doğru değildir. Ayrıca, son cümle hiç yazılmamış olsaydı, alıcıya eksik kısım açısından sözleşmeyi fesih hakkı ilk cümle ile zaten tanınmış olduğundan, son cümlenin kaleme alınması abesle iştigal olurdu. (İlave 5 Puan). Hakim olarak, gerekçesi belirtilmek kaydıyla, her iki cevap da tam puan alır. (15 Puan). 5) Zeytinyağının acı olması bir ayıptır. Satılan malın ayıplı olması halinde, TTK veya TBK da belirlenen süre içinde, satıcıya ayıp ihbarı yapılması gerekir. Aksi halde, alıcı malı ayıbı ile birlikte kabul etmiş sayılır (TBK, m.223/2). (5 Puan). Zeytinyağının acı olduğu tadına bakarak veya basit bir teste tabi tutarak kolayca anlaşılabilir. Bu, muayene anlaşılamayan, kullandıkça zaman içinde ortaya çıkan bir ayıp değildir. Muayene ve ayıp ihbarı en geç teslimden itibaren işleyecek olan 8 günlük süre sonuna kadar yapılmalıdır (TTK, m.23/1(c)). Bu kural söz konusu işlemlerin en geç ne zamana kadar yapılacağını belirler, yoksa muayene daha erken bir tarihte de yapılabilir. Buna göre, söz konusu görev iki şekilde yerine getirilebilirdi: Her parti zeytinyağı şişe ve teneke gibi ambalajlara konulmadan önce CarrefourSa görevlisi tarafından numune alınarak test edilebilirdi. Somut olaya göre basiretli tacir kuralının gereği en makul davranış tarzı, bu olurdu. Çünkü ileride bir şişe zeytinyağının ayıplı olduğu tespit edilirse, bunun hangi partiye ait olduğu ve dolayısıyla daha kaç bin şişe ayıplı mal bulunduğunu belirlemek çok güç olabilir. Eğer böyle yapılmamışsa, o zaman teslim edilen her partide numune olarak seçilen şişeler açılarak bunlar test edilebilirdi. Malları hiç muayene etmeden satışa arz etmek, ileride bunu kullanan tüketiciden satıcıya gelen ayıp ihbarı üzerine, satıcının bu kez dönüp üreticiye ayıp ihbarı yapması doğru değildir. Süresinde ayıp ihbarı yapmayan CarrefourSa bu zeytinyağlarını kabul etmiş sayılır (TBK, m.223/2). Dolayısıyla, ayıp nedeniyle alıcının seçimlik hakları (TBK, m.227), özel olarak fesih veya fatura bedelinden indirim uygulama alanı bulmaz. (10 Puan). Ambalaj içindeki zeytinyağının acı olup olmadığını anlamak ancak ambalajı açıp tadına bakmak veya bazı testlere tabi tutmakla mümkün olacağı, ambalaj bir kez açıldığında da artık mal rafta satılamayacağı için, bunu bir gizli ayıp olarak kabul etmek gerekir. Gizli ayıplarda, TTK, m.23/1(c) deki teslimden itibaren 8 günlük süre uygulanmaz, süre TBK, m.223 e göre belirlenir. Bu nedenle, acı çıkan yağlar için yapılan ayıp ihbarı süresindedir, henüz açılmamış ambalajlar içinse süre zaten işlememiştir. Dolayısıyla, ayıp nedeniyle alıcının seçimlik hakları (TBK, m.227), özel olarak fesih veya fatura bedelinden indirim uygulama alanı bulur. (10 Puan). Hakim olarak Tacettin in cevabını doğru bulan tam puan alır. (15 Puan). 6) Eğer CarrefourSa nın eksik kısım için sözleşmeyi fesih hakkı yoksa, kalan kısmın ifasını kabule mecbur olduğundan, fatura bedelinin tamamını ödemesi gerekir. (4 Puan). Eğer eksik kısım açısından fesih hakkı varsa, teslim edilmiş olan kısım geçerli bir ifadır ve bu kısma ait bedelin ödenmesi gerekir. Dolayısıyla, CarrefourSa TL / kg. X kg. = TL ödemekle borçludur. (4 Puan). Bedel borcunun taksite bağlandığı ve fatura tarihinde üç taksitin henüz vadesinin gelmediği doğru ise de, TTK, m.1530 da ticari satışlar için özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu düzenleme içinde de, alacaklının KOBİ veya tarımsal işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu durumlar için özel hükümler bulunmaktadır. Böyle bir satışta bedelin taksitle ödeneceğine dair sözleşme hükmü geçersizdir (TTK, m.1530/8 son cümle). Bir kerede ödenecek bedelin ne zaman muaccel olacağı ise TTK, m.1530/5 uyarınca belirlenir. Buna göre, fatura veya ödeme talebinin alındığı veya malın muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en çok 60 günlük bir vade kararlaştırılabilir.

6 Sözleşmenin tarafları nedeniyle bu süre aşılamaz. Olayda malın teslimi tarihinde tamamlanmış, fatura da yine aynı tarihi taşımaktadır. Sözleşmeye göre ilk ödeme ise tarihinde yapılacaktır. Aradaki süre 60 günü aştığından, borcun tamamının tarihinde muaccel olacağı kabul edilmelidir. (7 Puan). Yukarıda açıklandığı şekilde CarrefourSa nın sözleşmeden dönme hakkı bulunduğundan, bedel ödeme borcu yoktur. Sadece iade olunamayan bir kısım mal var ise, buna ait bedeli ödemek gerekebilir. (4 Puan). Eğer CarrefourSa ancak sözleşmeyi fesih hakkına sahipse, o zaman ancak ifa edilmiş kısım için ödeme yapmak borcu altıdadır. Bu kısım da TL dir. (4 Puan). Bu ihtimalde ayıplı çıkan mallara ait bedelin de bu tutardan düşülmesi gerekir. (2 Puan). Diğer taraftan, şayet varsa, bedel ödeme borcu taksitlere bağlandığı, fatura bedeli henüz muaccel olmayan üç taksiti de içerdiği için,bu kısma ait bedel açısından da davanın reddi gerekir. (5 Puan). Kısmi ifa için Tacettin i veya CarrefourSa yı haklı bulan cevapların her ikisi de doğru kabul edilir. Ayıp konusunda Tacettin haklı olduğundan buna bağlı bedel indirimi gerekmez. Taksit ve TTK, m.1530 konusunda da yine Tacettin haklıdır. (15 Puan). 7) Bedel ödeme borcu her ne kadar taksitlendirilmiş ve vadeye bağlanmış ise de, bunun geçerli olmadığı açıklanmıştı. Taraflar arasında bir faiz oranı da kararlaştırılmamıştır. Buna göre, temerrüt faizinin başlangıcı ve oranı TTK, m.1530 uyarınca belirlenir. TTK, m.1530/2 ye göre; alacaklı edimini yerine getirmesine rağmen borçlu sözleşmede öngörülmüş tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Tırnak içindeki bu ibare kanun gereği geçersiz sayılınca, CarrefourSa nın fatura ve edimin yerine getirildiği tarih olan tarihinden itibaren temerrüde düştüğü kabul edilmelidir. (5 Puan). Eğer bu kabul edilmezse, o zaman TTK, m.1530/4 uyarınca temerrüt tarihi belirlenir. Bu da, hangisi daha erken ise faturanın karşı tarafa tebliğ edildiği veya malın teslim edildiği tarihten itibaren işleyecek 30 günlük sürenin sonudur. Buna göre, CarrefourSa tarihinden itibaren faiz ödemekle yükümlüdür. (5 Puan). İstenen faizin oranı TTK, m.1530/7 hükmüne uygundur. (2 Puan). Muaccel olmayan bir borç nedeniyle temerrüt faizi istenemez. Borç taksitlendirilmiş ve vadeye bağlanmış olduğu için muaccel olmadığı, açıklanmıştı. (5 Puan). Bu kabul edilmese bile, TTK, m.1530 un 2 ve 3. fıkralarına dayalı olarak ileri sürülen yorum yanlıştır. Çünkü, TTK, m.1530/5 uyarınca taksit ve vade geçersiz olduğu zaman borcun tamamı günü muaccel olmaktadır. Dolayısıyla, henüz borç muaccel olmadan veya tarihinde temerrüde düşülmesi mümkün değildir. TTK, m.1530/2 deki belirtilen ödeme süresinde ibaresi ile kastedilen şey TTK, m.1530/5 uyarınca belirlenecek olan muacceliyet tarihidir. Dolayısıyla, ancak tarihinden sonra temerrüt faizi istenebilir. (5 Puan). Faiz oranı ise doğrudur. (2 Puan). Hakim olarak CarrefourSa nın TTK, m.1530 hakkındaki açıklamasını doğru bulmanız gerekir. (12 Puan). VERSİYON 2 Tacettin esnaftır sonucuna varanlara 1. Soru için 0 Puan verilir. Bu hata sonraki bütün cevapların yanlış olması sonucunu doğurur. Bununla beraber, müteakip sorularda, her cevabın Tacettin in esnaf olması ihtimali için doğru ve tutarlı olması kaydıyla, %50 üzerinden puan verilir. Buna göre farklılıklar şöyledir: 1) Tacettin tacir değilse, Genel Test uyarınca, uyuşmazlık TTK, m.1/1 deki Kurallar Piramidine göre çözülür. Fakat Özel Test uyarınca, TTK, m.23 ve 1530 uygulanmaz.

7 2) Sadece bir tarafın tacir olması uyuşmazlığı Nispi Ticari Dava saymak için yeterli olmadığından, asliye hukuk mahkemesi görevlidir. 3) Bu soru açısından herhangi bir farklı özellik yoktur. 4) Eksik ifa için TTK, m.23 değil, TBK hükümleri uygulanır. 5) Ayıp çeşidinde bir farklılık yoktur, süre ve sonuçlarına TBK hükümleri uygulanır. 6) Ödeme borcunun varlığı, miktarı ve muacceliyet konularında, feshin geçerli olup olmadığı ve TBK hükümlerinin uygulanması nedeniyle farklılıklar çıkar. 7) Temerrüt tarihi TBK hükümlerine göre belirlenir, fakat ticari iş olduğu için ticari faiz istenebilir.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI. SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI. SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 7. Grup : Eser Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz.

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. 1 Giriş Fatura, Türk Hukuk mevzuatında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) md. 23 ve 66 hükümleri ile Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Olay I 1. Taraflar arasında sözleşme 03.05.2015 tarihinde yapılmış, bundan bir gün önce ise kurulun

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 3095 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/6189 KARAR NO: 2014/9008Y A R G I T A Y İ L A M I

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/6189 KARAR NO: 2014/9008Y A R G I T A Y İ L A M I T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/6189 KARAR NO: 2014/9008Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ: İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi TARİHİ: 21/06/2012 NUMARASI: 2010/187-2012/526 DAVACI: Şule Murtezaoğlu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN 10. MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMENİN İFA YERİNİN TESPİTİ

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN 10. MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMENİN İFA YERİNİN TESPİTİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 10. Maddesi Uyarınca Sözleşmenin 1935 H KARAR İNCELEMESİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN 10. MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMENİN İFA YERİNİN TESPİTİ Arş. Gör. Büşra KAZMAZ * I. İNCELEME

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış ya da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I Daire:13 Tarih:2013 Esas No:2013/4033 Karar No:2013/7605 Kaynak: İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar: yapılandırma bedelinin iadesi T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605

Detaylı

13.11.2013. Satış Sözleşmesinin Koşulları Bakımından Çeşitleri. Örnek Üzerine Satış. Satılan Örneğe Uygun Değilse. ayıba ilişkin hükümlere dayanabilir

13.11.2013. Satış Sözleşmesinin Koşulları Bakımından Çeşitleri. Örnek Üzerine Satış. Satılan Örneğe Uygun Değilse. ayıba ilişkin hükümlere dayanabilir Örnek Üzerinde Satış Satış Sözleşmesinin Koşulları Bakımından Çeşitleri Beğenme Yoluyla Satış Taksitle Satış Kısmi Ödemeli Satışlar Önödemeli Taksitle Satış Örnek Üzerine Satış TANIM : Tarafların sözleşmenin

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 20.04.2011 Karar Sayısı: 5 AZR 171/10 Yurtdışına geçici olarak gönderilen inşaat işçilerinin asgari ücret seviyesinden ücret

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI Ayıplı mal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesinin birinci fıkrasında, Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI BAŞLANGIÇ

TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI BAŞLANGIÇ TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticarî hükümler MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır.

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18890 Karar No. 2015/24594 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak UYARI İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı