JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER"

Transkript

1 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER I.ViZE Ad Soyad : No: 1-Aşağıdakilerden hangisi asbest mineralidir a-krizotil b-amfibol c- sfen d- Alunit 2-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sertlikteki aşındırıcı mineraldir a- Kalsit b-korund c- pomza d- granit 3- Aşağıdakilerden hangisi baritin en önemli kullanım alanıdır. a- Radyosyonu absorbe b-sondaj c- İlaç d- Cam 4-Alçı aşadakilerden hangisinin kalsinasyonu ile elde edilmektedir. a-kireçtaşı b-jips c-kil d- marn 5-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 6-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 7-Fluoritin en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. a- Çelik metalurji b- izalasyon c- kağıt d- cam 8-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 9-Aşağıdakilerden hangisi jips in özelliklerinden değildir 10- Magnezitin yakılarak toz haline getitirlmesine...denir a- kalsine b-karstik c-klinker d-kostik 11-Aşağıdakilerden hangisi kil sınıflandırılmalarında kullanılmaz a- Jenetik b- optik c-minerolojik d-kullanım alanlarına göre 12-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 13-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 14-Aşağıdakilerden hangisi Diyotomitin en önemli özellliğidir. a- parlaklık b-porozite c-renk d-lifsi 15-Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 16- (K,Na), AlSi 2 O 4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 17- Aşağıdakilerden hangisi Kil minerali değildir a- kaolinit b-sillimanit c-illit d-klorit 18- Ham magnezitin 900 o C sıcaklıkta ısıtılarak MgO şeklinde indirgenen materyale...denir a- kalsine b-karstikc-klinker d-kostik Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 20-Volkanlardan çıkan gazların K-feldispatça zengin kayaçları altere etmesi ile oluşan KAl 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 bileşimli minerale..denir a-perlit b- alunit c- flogopit d-granit ISI 21- CaMg(CO 3 ) 2 CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker 22-Andaluzitin en önemli kullanım alanı hangisidir. a-cam b-kağıt c-süstaşı d-refrakter malzeme 23-- Aşağıdakilerden hangisi tuzların en önemli kullanım alanlarındandır. a-sabun b-tekstil c- Soda külü d- gıda 24-Aşağıdakilerden hangisi bor tuzlarının kullanım alanlarından değildir. a-boya b-cam c-fiberglas d-aşındırıcı 25- Aşağıdakilerden hangisi Edüstriyel hammaddelerin sınıflandırılmalarında kullanılmaz a-köken b-kullanım alanı c- Bulunuş d-modern 26- Feldispatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 27-Yol yapımında kullanılacak kumlar...özelliklerinde olmalıdır. a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 28- Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana 30-Aşağıdakilerden hangisi kristal kuvarsın jenetik özelliklerinden değildir. a-ultrabazik b-pegmatititk c-hidrotermal d-plaser

2 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 2 VİZE Ad Soyad : No: 1- Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitin türkiye de bulunuş yerlerinden değildir. a- Tekirdağ b-niğde c-yozgat d- Siirt 2-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sertlikteki aşındırıcı mineraldir a- Kalsit b-korund c- pomza d- granit 3-Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitin kullanım alanı değildir. a- yangın söndürme b-meşrubat c-fiberglas d- tekstil 4- Aşağıdakilerden hangisi montmorillonit grubu killerden değildir. a-anoksit b-nontronit c-saponit d- baydelit 5- Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 6- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 7-Soda külü yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılır a- Bentonit b-kaya tuzu c- Jips d- bor 8- Aşağıdakilerden hangisi kükürt yataklarının oluşumıundan değildir a)volkanik b-hidrotermal c-biyoepijenetik d-pegmatit 9- Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 10- Silisyum tetraederlerinde alüminyum ile beraber hangi mineral bulunursa muskovit oluşur a-mg b-fe c-ca d-k 11- Ham magnezitin 900 o C sıcaklıkta ısıtılarak MgO şeklinde indirgenen materyale...denir a- kalsine b-karstik c-klinker d-kostik 12- Aşağıdakilerden hangisi agregalarda aranılan özelliklerden değildir. a- Tane şekli b-tane dayanımı c- aktif silis d- incelik modülü 13- Aşağıdakilerden hangisi kireçtaşının kullanım alanı değildir. a- tarım b-şeker sanayi c-demir-çelik sanayi d- kozmatik 14-Aşağıdakilerden hangisi Korund yatakalrının türkiyede bulunuş yerlerinden değildir. a- muğla b-kütahya c-izmir d- Aydın 15- Tane boyu 2-0,2 mikron boyutundaki partiküllere...denir a- kum b-ince kum c- kil d- hiçbiri 16- Aşağıdakilerden hangisi kristal kuvarsın jenetik özelliklerinden değildir. a-ultrabazik b-pegmatititk c-hidrotermal d-plaser 17- Feldispatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 18- Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 19-Aşağıdakilerden hangisi iki tabakalı kil grubudur. a- montmorilonit b- illit c-kaolinit d-klorit 20- Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 21- Nem oranı %10 dan daha az olan kurutulmuş kömürde karbon oranı %77-90 arasında olan kömüre....denir a- Turba b-linyit c-taşkömürü d-antrasit 22- Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınç metamorfizmasının tipik mineralidir. a- Andalüzit b- kuvarsit c-sillimanit d- disten

3 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER I Vize Ad Soyad: No: 1- - Aşağıdakilerden hangisi Edüstriyel hammaddelerin sınıflandırılmalarında kullanılmaz a-köken b-kullanım alanı c- Bulunuş d-modern 2- - Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerinden değildir. a- Eskişehir b-balıkesir c- Bursa d- Bilecik 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 9-Apatit...mineralidir a- bor b-plajiyoklas c-fosfat d-barit 10- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13-Tane boyu 2-0,2 mikron boyutundaki partiküllere...denir a- kum b-ince kum c- kil d- hiçbiri 14-Aşağıdakilerden hangisi kil sınıflandırılmalarında kullanılmaz a- Jenetik b- optik c-minerolojik d-kullanım alanlarına göre 15-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 16-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 17-Aşağıdakilerden hangisi kükürt yataklarının oluşumıundan değildir a)volkanik b-hidrotermal c-biyoepijenetik d-pegmatit 18- Aşağıdakilerden hangisi Magnezit mineralidir a- Brusit b-kordiyerit c-apatit d-lösit 19-Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 20- (Na,Ca), AlSi2O4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 21- Aşağıdakilerden hangisi tuzların en önemli kullanım alanlarındandır. a-sabun b-tekstil c- Soda külü d- gıda 22-Karbonatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- Kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 23- Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana 24-Ham magnezitin 900 o C sıcaklıkta ısıtılarak MgO şeklinde indirgenen materyale...denir a- kalsine b-karstikc-klinker d-kostik 25 Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 26-Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 27-CaMg(CO 3 ) 2 ISI CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker 28-Aşağıdakilerden hangisi Kireçtaşının kullanım alanı değildir. a-kırmataş b-cam c-metalurji d-boya 29-Aşağıdakilerden hangisi Killerin Türkiye de bulunuş yerlerinden değildir. a -İstanbul b-zonguldak c-kayseri d- Bursa 30-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir a- Kolemanit b-sillimanit c-pandermit d-kernit

4 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER I Vize Ad Soyad: No: 1- Aşağıdakilerden hangisi kuvarslı kumtaşının kullanım alanlarından değildir. a- sondaj b- gübre c-aşındırma d- filitre 2- - Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerinden değildir. a- Eskişehir b-balıkesir c- Bursa d- Bilecik 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir a- Çelik metalurji b- izalasyon c- kağıt d- agrega 9-Apatit...mineralidir a- bor b-plajiyoklas c-fosfat d-barit 10- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13-- Aşağıdakilerden hangisi korundun kullanım alanlarından değildir. a- zımpara b-süstaşı c-ateş tuğlası d- kaplama 14-Düz cam üretiminde fırında çıkan cam hangi elementce dolu havuzdan geçer a- Alüminyum b-kalay c-çinko d- Barit 15-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 16-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 17- Cam üretiminde kullanılan kireç taşı içerinde CaO oranı ne olmalıdır. a- % 35 b-%45 c-%55 d- %65 18-Bünyesinde %95 den fazla kuvars bulunduran silis çimentolu kumtaşlarına...denir. a- Kuvarlı kumtaşı b-korund c-kuvarsit d- döküm kumu 19-Aşağıdakilerden hangisi orta sertlikteki aşındırıcıdır a- Apatit b-kumtaşı c-stavrolit d- kireçtaşı 20- (Na,Ca), Al Si 2 O 4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 21- Aşağıdakilerden hangisi kaya tuzların en önemli kullanım alanlarındandır. a-sabun b-tekstil c- Soda külü d- gıda 22-Karbonatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- Kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 23- Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana 24- Aşağıdakilerden hangisi borun kullanım alanlarında değildir. a) Deterjan b- lastik c-optik elyaf d- yakıt 25 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Fluorit yataklarının bulunuş yerlerinden değildir. a) Kaman b-feke c- Keban d- Milas 26- Aşağıdakilerden hangisi kaolen grubu killerden değildir. a- nakrit b-anoksit c-nontronit d-halloysit 27-CaMg(CO 3 ) 2 ISI CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker 28-Aşağıdakilerden hangisi Kireçtaşının kullanım alanı değildir. a-kırmataş b-cam c-metalurji d-boya 29-Aşağıdakilerden hangisi Killerin Türkiye de bulunuş yerlerinden değildir. A İstanbul b-zonguldak c-kayseri d- Bursa

5 MDP 216 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER I Vize Ad Soyad: No: 1- - Aşağıdakilerden hangisi Edüstriyel hammaddelerin sınıflandırılmalarında kullanılmaz a-köken b-kullanım alanı c- Bulunuş d-modern 2- - Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerinden değildir. a- Eskişehir b-balıkesir c- Bursa d- Bilecik 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 9-Apatit...mineralidir a- bor b-plajiyoklas c-fosfat d-barit 10- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13- Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 14-(Na,Ca), AlSi2O4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 15- Aşağıdakilerden hangisi tuzların en önemli kullanım alanlarındandır. a-sabun b-tekstil c- Soda külü d- gıda 16- Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana ISI 17- CaMg(CO 3 ) 2 CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker 18-Aşağıdakilerden hangisi Kireçtaşının kullanım alanı değildir. a-kırmataş b-cam c-metalurji d-boya 19-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir a- Kolemanit b-sillimanit c-pandermit d-kernit 20- Aşağıdakilerden hangisi bazaltın kullanım alanı içerisinde yer alır. a-uzay sanayi b- balast c- eczacılık d- boya 21- Aşağıdakilerden hangisi kuvars kumunun Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d- Adana 22-- Aşağıdakilerden hangisi korundun kullanım alanlarından değildir. a- zımpara b-süstaşı c-ateş tuğlası d- kaplama

6 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER I Vize Ad Soyad: No: NÖ İÖ 1- Aşağıdakilerden hangisi kuvarslı kumtaşının kullanım alanlarından değildir. a- sondaj b- gübre c-aşındırma d- filitre 2- - Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerinden değildir. a- Eskişehir b-balıkesir c- Bursa d- Bilecik 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir a- Çelik metalurji b- izalasyon c- kağıt d- agrega 9-Türkiye de bulunan Bor tuzlarında hangi tür volkanik kayaç bulunur a-riyolit b-plajiyoklas c-andezit d-bazalt 10- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13-- Aşağıdakilerden hangisi korundun kullanım alanlarından değildir. a- zımpara b-süstaşı c-ateş tuğlası d- kaplama 14- Aşağıdakilerden hangisi Killerin Türkiye de bulunuş yerlerinden değildir. a İstanbul b-zonguldak c-kayseri d- Bursa 15-Bentoniti aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinde ararsınız a-kireçtaşları b- asidik volkanik c- ofiyolitler d- metamorfikler 16-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 17- Cam üretiminde kullanılan kireç taşı içerinde CaO oranı ne olmalıdır. a- % 35 b-%45 c-%55 d- %65 18-Bünyesinde %95 den fazla kuvars bulunduran silis çimentolu kumtaşlarına...denir. a- Kuvarlı kumtaşı b-korund c-kuvarsit d- döküm kumu 19-Aşağıdakilerden hangisi orta sertlikteki aşındırıcıdır a- Apatit b-kumtaşı c-stavrolit d- kireçtaşı 20- (Na,Ca), Al Si 2 O 4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 21- Aşağıdakilerden hangisi kaya tuzların en önemli kullanım alanlarındandır. a-sabun b-tekstil c- Soda külü d- gıda 22-Karbonatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- Kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 23- Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana 24- Aşağıdakilerden hangisi borun kullanım alanlarında değildir. a) Deterjan b- lastik c-optik elyaf d- yakıt 25 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Fluorit yataklarının bulunuş yerlerinden değildir. a) Kaman b-feke c- Keban d- Milas 26- Aşağıdakilerden hangisi kaolen grubu killerden değildir. a- nakrit b-anoksit c-nontronit d-halloysit 27-CaMg(CO 3 ) 2 ISI CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker 28-Aşağıdakilerden hangisi Kireçtaşının kullanım alanı değildir. a-kırmataş b-cam c-metalurji d-boya 29-Trakya camda üretim aşamalarının(aranan kalite koşulları) maden işletme tesislerinden itibaren sırası ile anlatınız (20p)

7 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL İÖ Ad Soyad : No: 1-Aşağıdakilerden hangisi asbest mineralidir a-krizotil b-amfibol c- sfen d- Alunit 2-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sertlikteki aşındırıcı mineraldir a- Kalsit b-korund c- pomza d- granit 3-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 4-Alçı aşadakilerden hangisinin kalsinasyonu ile elde edilmektedir. a-kireçtaşı b-jips c-kil d- marn 5-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 6-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 7-Fluoritin en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. 8-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 9-Aşağıdakilerden hangisi jips in özelliklerinden değildir 10-Soda külü yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılır a- Bentonit b-kaya tuzu c- Jips d- bor 11-Aşağıdakilerden hangisi kil sınıflandırılmalarında kullanılmaz a- Jenetik b- optik c-minerolojik d-kullanım alanlarına göre 12-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 13-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 14-Aşağıdakilerden hangisi talkta istenilen özelliklerden değildir. a- parlaklık b-kayganlık c-yağlama d-lifsi 15-Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 16- Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 17-asidik bileşimli(trakidik, hiyalo-trakidik) %2-5 oranında su bulunduran volkanik kayaca...denir a- pomza b-plajiyoklas c- gabro d-perlit 18- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 19-Aşağıdakilerden hangisi olivinin kullanım alanlarından değildir. a- döküm kalıbı olarak b- cam-seramik c- mermer d- boya 20-Açık renkli, silisli ve gözenekli proklastik kayaçlara...denir a-pümisit b- perlit c- flogopit d-granit 21-Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 22-Hangi yaşlı pümisitler üretim için ekonomiktir. a-miyosen b- Kretase c-kambriyen d-triyas 23-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sepiyolit bölgesidir a- Balıkesir b- Konya c-kayseri d-kütahya 24-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 25-Aşağıdakilerden hangisi süstaşlarının istenilen özelliklerinden değildir. a- dayanıklılığı b-nadir bulunması c-kimyasal etkilerden etkilenmesi d-rengi 26-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye soda yataklarının en önemli bulunduğu bölgedir a- kayseri b- beypazarı c-eskişehir d-beyşehir 27-Aşağıdakilerden hangisi sepiyolitin özelliklerinden değildir a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 28- Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 29- Asidik veya nötr bileşimli volkanik kayaçlara bağlı olarak oluşan iyi pekişmemiş camsı ve yüksek poroziteli volkanik malzemeye...denir. a- traverten b-tras c-tüf d- pümis 30-Aşağıdakilerden hangisi kristal kuvarsın jenetik özelliklerinden değildir. a-ultrabazik b-pegmatititk c-hidrotermal d-plaser

8 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL İÖ Ad Soyad : No: 1- Aşağıdakilerden hangisi sepiyolitin özelliklerinden değildir a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 2-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sertlikteki aşındırıcı mineraldir a- Kalsit b-korund c- pomza d- granit 3-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 4-Alçı aşadakilerden hangisinin kalsinasyonu ile elde edilmektedir. a-kireçtaşı b-jips c-kil d- marn 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye soda yataklarının en önemli bulunduğu bölgedir a- kayseri b- beypazarı c-eskişehir d-beyşehir 6- Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 7-Fluoritin en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. 8- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 9-Aşağıdakilerden hangisi jips in özelliklerinden değildir 10-Soda külü yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılır a- Bentonit b-kaya tuzu c- Jips d- bor 11- Aşağıdakilerden hangisi olivinin kullanım alanlarından değildir. a- döküm kalıbı olarak b- cam-seramik c- mermer d- boya 12- Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 13- Hangi yaşlı pümisitler üretim için ekonomiktir. a-miyosen b- Kretase c-kambriyen d-triyas 14-Aşağıdakilerden hangisi talkta istenilen özelliklerden değildir. a- parlaklık b-kayganlık c-yağlama d-lifsi 15- Asidik veya nötr bileşimli volkanik kayaçlara bağlı olarak oluşan iyi pekişmemiş camsı ve yüksek poroziteli volkanik malzemeye...denir. a- traverten b-tras c-tüf d- pümis 16- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sepiyolit bölgesidir a- Balıkesir b- Konya c-kayseri d-kütahya 17-Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 18- Aşağıdakilerden hangisi talk yataklarının oluştuğu kayaç gruplarından değildir. a-sedimanter kayaçlar b-ultrabazik kayaçlara c-bazik kayaçlara bağlı d- Volkanik 19-Sığ göl sedimanları arasında oluşan soda türüne...denir. a- Natron b-trona c-termonatrit d-kostik 20-Açık renkli, silisli ve gözenekli proklastik kayaçlara...denir a-pümisit b- perlit c- flogopit d-granit 21- Aşağıdakilerden hangisi kristal kuvarsın jenetik özelliklerinden değildir. a-ultrabazik b-pegmatititk c-hidrotermal d-plaser 22- Feldispatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 23-Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak kullanılan olivin mineralidir. a-baydelit b-fayalit c-bitovnit d-forsterit 24-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 25-Aşağıdakilerden hangisi iki tabakalı kil grubudur. a- montmorilonit b- illit c-kaolinit d-klorit 26- Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 27- Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana 28- Volkanlardan çıkan gazların K-feldispatça zengin kayaçları altere etmesi ile oluşan KAl 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 bileşimli minerale..denir a-perlit b- alunit c- flogopit d-granit CaMg(CO 3 ) 2 ISI CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker

9 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL Ad Soyad : No: NÖ İÖ 1- Aşağıdakilerden hangisi sepiyolitin özelliklerinden değildir a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 2-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sertlikteki aşındırıcı mineraldir a- Kalsit b-korund c- pomza d- granit 3-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 4-Alçı aşadakilerden hangisinin kalsinasyonu ile elde edilmektedir. a-kireçtaşı b-jips c-kil d- marn 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye soda yataklarının en önemli bulunduğu bölgedir a- kayseri b- beypazarı c-eskişehir d-beyşehir 6- Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 7-Fluoritin en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. 8- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 9-Aşağıdakilerden hangisi jips in özelliklerinden değildir 10 Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 11- Aşağıdakilerden hangisi olivinin kullanım alanlarından değildir. a- döküm kalıbı olarak b- cam-seramik c- mermer d- boya 12- Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 13- Aşağıdakilerden hangisi agregalarda aranılan özelliklerden değildir. a- Tane şekli b-tane dayanımı c- aktif silis d- incelik modülü 14- Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınç metamorfizmasının tipik mineralidir. a- Andalüzit b- kuvarsit c-sillimanit d- disten 15- Asidik veya nötr bileşimli volkanik kayaçlara bağlı olarak oluşan iyi pekişmemiş camsı ve yüksek poroziteli volkanik malzemeye...denir. a- traverten b-tras c-tüf d- pümis 16- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sepiyolit bölgesidir a- Balıkesir b- Konya c-kayseri d-kütahya 17-Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 18- Aşağıdakilerden hangisi talk yataklarının oluştuğu kayaç gruplarından değildir. a-sedimanter kayaçlar b-ultrabazik kayaçlara c-bazik kayaçlara bağlı d- Volkanik 19-Sığ göl sedimanları arasında oluşan soda türüne...denir. a- Natron b-trona c-termonatrit d-kostik 20-Açık renkli, silisli ve gözenekli proklastik kayaçlara...denir a-pümisit b- perlit c- flogopit d-granit 21- Sepiyolit... ayrışması oluşur. a- kireçtaşı b-siyenit c- serpantinit d- tüfit 22- Feldispatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 23-Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak kullanılan olivin mineralidir. a-baydelit b-fayalit c-bitovnit d-forsterit 24-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 25-Aşağıdakilerden hangisi iki tabakalı kil grubudur. a- montmorilonit b- illit c-kaolinit d-klorit 26- Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 27- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel talkta aranılan özelliklerden değildir. a- beyazlık b-sıcaklığa direnç c-yağlama kabiliyeti d- matlık 28- Volkanlardan çıkan gazların K-feldispatça zengin kayaçları altere etmesi ile oluşan KAl 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 bileşimli minerale..denir a-perlit b- alunit c- flogopit d-granit 29- Aşağıdakilerden hangisi süstaşlarının istenilen özelliklerinden değildir. a- dayanıklılığı b-nadir bulunması c-kimyasal etkilerden etkilenmesi d-rengi 30- Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir

10 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL Ad Soyad : No: NÖ İÖ 1- Aşağıdakilerden hangisi sepiyolitin özelliklerinden değildir a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 2-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sertlikteki aşındırıcı mineraldir a- Kalsit b-korund c- pomza d- granit 3-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 4-Alçı aşadakilerden hangisinin kalsinasyonu ile elde edilmektedir. a-kireçtaşı b-jips c-kil d- marn 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye soda yataklarının en önemli bulunduğu bölgedir a- kayseri b- beypazarı c-eskişehir d-beyşehir 6- Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 7-Fluoritin en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. 8- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 9-Aşağıdakilerden hangisi jips in özelliklerinden değildir 10 Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 11- (Na,Ca), Al Si 2 O 4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 12- Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 13- Aşağıdakilerden hangisi agregalarda aranılan özelliklerden değildir. a- Tane şekli b-tane dayanımı c- aktif silis d- incelik modülü 14- Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınç metamorfizmasının tipik mineralidir. a- Andalüzit b- kuvarsit c-sillimanit d- disten 15- Asidik veya nötr bileşimli volkanik kayaçlara bağlı olarak oluşan iyi pekişmemiş camsı ve yüksek poroziteli volkanik malzemeye...denir. a- traverten b-tras c-tüf d- pümis 16- Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 17-Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 18- Aşağıdakilerden hangisi talk yataklarının oluştuğu kayaç gruplarından değildir. a-sedimanter kayaçlar b-ultrabazik kayaçlara c-bazik kayaçlara bağlı d- Volkanik 19- Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 20-Açık renkli, silisli ve gözenekli proklastik kayaçlara...denir a-pümisit b- perlit c- flogopit d-granit 21- Sepiyolit... ayrışması oluşur. a- kireçtaşı b-siyenit c- serpantinit d- tüfit 22- Bünyesinde %95 den fazla kuvars bulunduran silis çimentolu kumtaşlarına...denir. a- Kuvarlı kumtaşı b-korund c-kuvarsit d- döküm kumu 23-Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak kullanılan olivin mineralidir. a-baydelit b-fayalit c-bitovnit d-forsterit 24-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 25-Aşağıdakilerden hangisi iki tabakalı kil grubudur. a- montmorilonit b- illit c-kaolinit d-klorit 26- Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 27- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel talkta aranılan özelliklerden değildir. a- beyazlık b-sıcaklığa direnç c-yağlama kabiliyeti d- matlık 28- Aşağıdakilerden hangisi kaolen grubu killerden değildir. a- nakrit b-anoksit c-nontronit d-halloysit 29- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 0- Düzenlenen teknik gezilere katılımınızı Aşağıdaki seçeneklere göre belirtiniz (24p) a- bir b- İki c- Üç d- Hiç birine Katılmadım

11 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL Ad Soyad : No: NÖ İÖ 1- Aşağıdakilerden hangisi kristal kuvarsın oluşum ortamlarından değildir. a- Pegmatit b-orto mağmatik c- Hidrotermal d-plaser 2- Aşağıdakilerden hangisi sepiyolitin özelliklerinden değildir a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 3-Aşağıdakilerden hangisi granitin türkiyedeki bulunuş yerlerinden değildir. a-balıkesir b- Bursa c-kırşehir d- Denizli 4-Alçı aşadakilerden hangisinin kalsinasyonu ile elde edilmektedir. a-kireçtaşı b-jips c-kil d- marn 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye soda yataklarının en önemli bulunduğu bölgedir a- kayseri b- beypazarı c-eskişehir d-beyşehir 6- Aşağıdakilerden hangisi Tuğla ve Kiremit topraklarının özelliklerinden değildir a- Sertlik 3-5 olmalı b-caco 3 < 3,5 c- Nem Miktarı %45 olabilir d- Kuruma hacim küçülmesi <%18 7-Fluoritin en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. 8- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 9-Aşağıdakilerden hangisi asbest in özelliklerinden değildir a- liflerin uzunluğu b- bükülebilirlik c- düşük genleşme d- kimyasal etkilere dayanıklılık 10 Asidik veya nötr bileşimli volkanik kayaçlara bağlı olarak oluşan iyi pekişmemiş camsı ve yüksek poroziteli volkanik malzemeye...denir. a- traverten b-tras c-tüf d- pümis 11- (Na,Ca), Al Si 2 O 4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 12- Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 13- Aşağıdakilerden hangisi agregalarda aranılan özelliklerden değildir. a- Tane şekli b-tane dayanımı c- aktif silis d- incelik modülü 14- Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınç metamorfizmasının tipik mineralidir. a- Andalüzit b- kuvarsit c-sillimanit d- disten 15- Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir a- Yüksek erime derecesi b-bükülebilirlik c-mekanik ve kimyasal etkilere dayanıklılık 16- Aşağıdakilerden hangisi sölestinin kullanım alanlarından değildir. a-elektro-seramik b-cam elyaf c-sinyalizasyon malzemeleri d-kağıt 17-Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 18- Aşağıdakilerden hangisi talk yataklarının oluştuğu kayaç gruplarından değildir. a-sedimanter kayaçlar b-ultrabazik kayaçlara c-bazik kayaçlara bağlı d- Volkanik 19- Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 20-Açık renkli, silisli ve gözenekli proklastik kayaçlara...denir a-pümisit b- perlit c- flogopit d-granit 21- Sepiyolit... ayrışması oluşur. a- kireçtaşı b-siyenit c- serpantinit d- tüfit 22- Bünyesinde %95 den fazla kuvars bulunduran silis çimentolu kumtaşlarına...denir. a- Kuvarlı kumtaşı b-korund c-kuvarsit d- döküm kumu 23-Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak kullanılan olivin mineralidir. a-baydelit b-fayalit c-bitovnit d-forsterit 24-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 25-Aşağıdakilerden hangisi süs taşlarının teknolojik özelliklerinden değildir. a- renk b- pleokrizma c- karat d-kuşaklılık 26- Aşağıdakilerden hangisi Kükürdün kullanım alanı değildir a-sülfirik asit b-çelik c- tarım ilacı d-cam 27- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel talkta aranılan özelliklerden değildir. a- beyazlık b-sıcaklığa direnç c-yağlama kabiliyeti d- matlık 28- Aşağıdakilerden hangisi kaolen grubu killerden değildir. a- nakrit b-anoksit c-nontronit d-halloysit 29- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 0- Feke Kuvarsit gezisine katılımınızı Aşağıdaki seçeneklere göre belirtiniz (10p) a- Katıldım (10p) b- Katılmadım c- İsim yazdırdım katılmadım (-10p)

12 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL Ad Soyad: No: 1- Aşağıdakilerden hangi olivin çeşidi endüstride kullanılmaktadır. a-fayalit b-flogopit c-forsterit d-plajiyoklas 2- Aşağıdakilerden hangisi sepiyolitin özelliklerinden değildir a- Porozitesi yüksektir b-absorbsiyon özelliği c- Yumşaklık d- refrakter 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 9-Apatit...mineralidir a- bor b-plajiyoklas c-fosfat d-barit 10-Aşağıdakilerden hangisi Tras ın kullanım alanlarındandır. a-boya b-beton c- refrakter d-aşındırıcı 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13-Tane boyu 2-0,2 mikron boyutundaki partiküllere...denir a- kum b-ince kum c- kil d- hiçbiri 14-Aşağıdakilerden hangisi kil sınıflandırılmalarında kullanılmaz a- Jenetik b- optik c-minerolojik d-kullanım alanlarına göre 15-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 16-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 17-Aşağıdakilerden hangisi kükürt yataklarının oluşumıundan değildir a)volkanik b-hidrotermal c-biyoepijenetik d-pegmatit 18- Aşağıdakilerden hangisi Magnezit mineralidir a- Brusit b-kordiyerit c-apatit d-lösit 19-Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 20- Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 21- Silisyum tetraederlerinde alüminyum ile beraber hangi mineral bulunursa muskovit oluşur a-mg b-fe c-ca d-k 22-asidik bileşimli (trakidik, hiyalo-trakidik) %2-5 oranında su bulunduran volkanik kayaca...denir a- pomza b-plajiyoklas c- pegmatit d-perlit 23- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 24-Ham magnezitin 900 o C sıcaklıkta ısıtılarak MgO şeklinde indirgenen materyale...denir a- kalsine b-karstikc-klinker d-kostik 25 Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 26-Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 27-Hangi yaşlı pümisitler üretim için ekonomiktir. a-miyosen b- Kretase c-kambriyen d-triyas 28-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 29-Aşağıdakilerden hangisi talkta istenilen özelliklerden değildir. a- parlaklık b-kayganlık c-yağlama d-lifsi 30-Aşağıdakilerden hangisi süstaşlarının istenilen özelliklerinden değildir. a- dayanıklılığı b-nadir bulunması c-kimyasal etkilerden etkilenmesi d-rengi

13 Ad Soyad: JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL NÖ No: 1- Tane boyu 2-0,2 mikron boyutundaki partiküllere...denir a- kum b-ince kum c- kil d- hiçbiri 2- Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 3--Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 4-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 5- Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 6-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 7-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 9-Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel talkta aranılan özelliklerden değildir. a- beyazlık b-sıcaklığa direnç c-yağlama kabiliyeti d- matlık 10-Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Aşağıdakilerden hangisi soğuk ve nemli iklimlerde sığ su birikintilerinde oluşan soda türüdür. a- natron b- trona c- termonatrit d- tikit 13- Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 14- asidik bileşimli (trakidik, hiyalo-trakidik) %2-5 oranında su bulunduran volkanik kayaca...denir a- pomza b-plajiyoklas c- pegmatit d-perlit 15-(Na,Ca), AlSi2O4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. a)k Feldispat b-plajiyoklas c- ojit d-hornblent 16-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 17- Sepiyolit... ayrışması oluşur. a- kireçtaşı b-siyenit c- serpantinit d- tüfit 18- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 19- Olivin hangi kayaçlarda bulunur a-granit b- siyenit c- dunit c- trakit 20- Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 21- Silisyum tetraederlerinde alüminyum ile beraber hangi mineral bulunursa muskovit oluşur a-mg b-fe c-ca d-k 22- Hangi yaşlı pümisitler üretim için ekonomiktir. a-miyosen b- Kretase c-kambriyen d-triyas 23- Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerindendir. a- burdur b- kütahya c- bolu d- Bileçik 24- Karbonatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- Kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 25-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 26-Aşağıdakilerden hangisi süstaşlarının istenilen özelliklerinden değildir. a- dayanıklılığı b-nadir bulunması c-kimyasal etkilerden etkilenmesi d-rengi 27- Aşağıdakilerden hangisi genişlemeyen kafesli üç tabakalı kil grubudur. a- montmorilonit b- illit c-kaolinit d-klorit 28- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kil yataklarından değildir. a)istanbul b-söğüt c-ilgın d-manisa

14 JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER FİNAL Ad Soyad: No: 1- Aşağıdakilerden hangisi Edüstriyel hammaddelerin sınıflandırılmalarında kullanılmaz a-köken b-kullanım alanı c- Bulunuş d-modern 2- Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerinden değildir. a- Eskişehir b-balıkesir c- Bursa d- Bileçik 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir 9-Apatit...mineralidir a- bor b-plajiyoklas c-fosfat d-barit 10-Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13-Tane boyu 2-0,2 mikron boyutundaki partiküllere...denir a- kum b-ince kum c- kil d- hiçbiri 14-Aşağıdakilerden hangisi kil sınıflandırılmalarında kullanılmaz a- Jenetik b- optik c-minerolojik d-kullanım alanlarına göre 15-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 16-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 17-(Na,Ca), AlSi2O4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 18- Aşağıdakilerden hangisi Magnezit mineralidir a- Brusit b-kordiyerit c-apatit d-lösit 19-Marnların en önemli kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir 20- Aşağıdakilerden hangisi mermerlerin teknolojik özelliklerinden değildir. 21- Silisyum tetraederlerinde alüminyum ile beraber hangi mineral bulunursa muskovit oluşur a-mg b-fe c-ca d-k 22-asidik bileşimli (trakidik, hiyalo-trakidik) %2-5 oranında su bulunduran volkanik kayaca...denir a- pomza b-plajiyoklas c- pegmatit d-perlit 23- Aşağıdakilerden hangisi Muskovit ve flogopitin en önemli teknolojik özelliklerinden değildir. 24-Ham magnezitin 900 o C sıcaklıkta ısıtılarak MgO şeklinde indirgenen materyale...denir a- kalsine b-karstikc-klinker d-kostik 25 Aşağıdakilerden hangisi magnezitin kullanım alanlarından değildir. 26-Aşağıdakilerden hangisi pomzanın kullanım alanı değildir 27-Hangi yaşlı pümisitler üretim için ekonomiktir. a-miyosen b- Kretase c-kambriyen d-triyas 28-Aşağıdakilerden hangisi sodanın en önemli kullanım alanıdır. 29-Aşağıdakilerden hangisi talkta istenilen özelliklerden değildir. a- parlaklık b-kayganlık c-yağlama d-lifsi 30-Aşağıdakilerden hangisi süstaşlarının istenilen özelliklerinden değildir. a- dayanıklılığı b-nadir bulunması c-kimyasal etkilerden etkilenmesi d-rengi

15 MDP 216 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER Final Ad Soyad: No: 1- Aşağıdakilerden hangisi kuvarslı kumtaşının kullanım alanlarından değildir. a- sondaj b- gübre c-aşındırma d- filitre 2- - Aşağıdakilerden hangisi bor minerallerinin Türkiye deki bulunuş yerlerinden değildir. a- Eskişehir b-balıkesir c- Bursa d- Bilecik 3-Asbest minerallerinindeki liflerin özelliklerinden değildir 4-Aşağıdakilerden hangisi baritin kullanım alanlarından değildir: 5-Montmorillonit hangi mineralin ayrışması ile oluşur. 6-Bentonitin kullanım alanlarından değildir. 7-Aşağıdakilerden hangisi Bor minerali değildir a- Çelik metalurji b- izalasyon c- kağıt d- agrega 9-Apatit...mineralidir a- bor b-plajiyoklas c-fosfat d-barit 10- Aşağıdakilerden hangisi Diyatomitin en önemli kullanım alanıdır.. 11-Granitin bileşiminde hangi mineral bulunmaz 13-- Aşağıdakilerden hangisi korundun kullanım alanlarından değildir. a- zımpara b-süstaşı c-ateş tuğlası d- kaplama 14-Tane boyu 2-0,063 mm arasında olan malzemeye...denir 15-Aşağıdakilerden hangisi grafitin özelliklerinden değildir 16-Aşağıdakilerden hangisi orta sertlikteki aşındırıcıdır a- Apatit b-kumtaşı c-stavrolit d- kireçtaşı 17- Aşağıdakilerden hangisi kaya tuzların en önemli kullanım alanlarındandır. a-sabun b-tekstil c- Soda külü d- gıda 18-Karbonatlı kayaçların ayrışması ile oluşan killere...denir a- Kaolen b-kırmızı pişen killer c- pegmatit d-perlit 19- Aşağıdakilerden hangisi fosfat yataklarının Türkiye de bulunuş yerlerindendir. a-hatay b-diyarbakır c-manisa d-adana 20- Aşağıdakilerden hangisi borun kullanım alanlarında değildir. a) Deterjan b- lastik c-optik elyaf d- yakıt 21 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Fluorit yataklarının bulunuş yerlerinden değildir. a) Kaman b-feke c- Keban d- Milas 22-CaMg(CO 3 ) 2 ISI CaO+MgO+2CO 2 Kimyasal reaksiyonu sonucunda aşağıdaki hangi malzeme oluşur a-alçı b- Sönmemiş kireç c-anhidrit d-kalker 23-Aşağıdakilerden hangisi Kireçtaşının kullanım alanı değildir. a-kırmataş b-cam c-metalurji d-boya 24- Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitin türkiye de bulunuş yerlerinden değildir. a- Tekirdağ b-niğde c-yozgat d- Siirt 26-Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitin kullanım alanı değildir. a- yangın söndürme b-meşrubat c-fiberglas d- tekstil 26-(Na,Ca), AlSi2O4 kimyal bileşime sahip Feldispatlara...denir. 27- Aşağıdakilerden hangisi Edüstriyel hammaddelerin sınıflandırılmalarında kullanılmaz a-köken b-kullanım alanı c- Bulunuş d-modern

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

KONU 11: TAŞIN HAMMADDE OLARAK KULLANIMI: MİNERALLER. Taşın Hammadde Olarak Kullanımı

KONU 11: TAŞIN HAMMADDE OLARAK KULLANIMI: MİNERALLER. Taşın Hammadde Olarak Kullanımı KONU 11: TAŞIN HAMMADDE OLARAK KULLANIMI: MİNERALLER Taşın Hammadde Olarak Kullanımı Odun ve kemik gibi, taş da insanın varlığının ilk evrelerinden bu yana elinin altında bulunan ve doğanın ona verdiği

Detaylı

KİLTAŞLARI (Claystone)

KİLTAŞLARI (Claystone) KİLTAŞLARI (Claystone) I) Giriş ve Tanımlar: Kil, endüstriyel bir hammaddedir. Sanayide çeşitli alanlarda kullanılır. Kaolinitce zenginlik gösteren killer seramik sanayinde ve ateşe dayanıklı tuğla yapımında

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

Seramik hammaddeleri iki başlık altında toplayabiliriz; 4.1. Doğal seramik hammaddeler

Seramik hammaddeleri iki başlık altında toplayabiliriz; 4.1. Doğal seramik hammaddeler 4. SERAMİK HAMMADDELER Seramik hammaddeleri iki başlık altında toplayabiliriz; 4.1. Doğal seramik hammaddeler Doğal seramik hammaddeler özlü ve özsüz seramik hammaddeler olarak ikiye ayrılır: 1) Özlü seramik

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca

Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca B) FELDİSPAT GRUBU MİNERALLER: Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca Kumtaşlarında genellikle arkoz feldispatı

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^

4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^ 4. RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ^ Bu bölümde Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatındaki madenciliğin payına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin 1987 yılı madencilik üretim değerleri, enerji

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

oksijen silisyum tetrahedron

oksijen silisyum tetrahedron SİLİKATLAR Silikat mineralleri doğada bulunan bütün minerallerin üçte birini, yer kabuğunun bileşiminin ise yüzde doksanını teşkil eder. Silikatlar yalnızca magmatik kayaçların değil aynı zamanda metamorfik

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA 1 14. POTAS TUZLARI 14.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Potasyum (K) bitkilerin gelişmesi için en önemli elementlerden biridir. Potas kelimesi K2O anlamında

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

Seramik Hammaddeleri

Seramik Hammaddeleri Seramik Hammaddeleri SERAMİK BÜNYE NEDİR? Kil, Kuvars ve Feldispattan oluşan inorganik bileşenlerin bulunduğu çamura seramik bünye denilir. Kil, seramik parçanın kuruduktan sonra KALICI ŞEKİL ALMASI İÇİN

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

GÜNLÜK YAŞAM OLAYI: Kedi kumunun emici, koku giderici ve toksik tutucu özelliklerinin kaynağını açıklama

GÜNLÜK YAŞAM OLAYI: Kedi kumunun emici, koku giderici ve toksik tutucu özelliklerinin kaynağını açıklama KEDĐM VE TUVALETĐ GÜNLÜK YAŞAM OLAYI: Kedi kumunun emici, koku giderici ve toksik tutucu özelliklerinin kaynağını açıklama KĐMYA KONUSUYLA ĐLGĐSĐ: Günlük hayatımızda minerallerin kullanım yeri alanı ve

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir?

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? On5yirmi5.com Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? Türkiyedeki madenler ve kullanım alanları nelerdir? Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012 Çarşamba (oluşturma : 1/7/2016) Ülkemizdeki başlıca madenler a. Demir

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar

Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar Maden Y, Müh, Î8MAÎL ALP } Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, ÖZ : Jeolojik etüd ve aramaların amacı bir yandan bilimsel olarak konuları

Detaylı

Eczacıbaşı Topluluğu

Eczacıbaşı Topluluğu Eczacıbaşı Topluluğu Eczacıbaşı Topluluğu toplam 41 kuruluşu, 12.115 çalışanı ve 2013 sonu itibariyle 6,7 milyar TL cirosu ile Türkiye nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer almaktadır. Eczacıbaşı

Detaylı

MİNERALLER. Tek mineralden oluşan kayaçlar. Kireçtaşı (Kalsit). Kaya tuzu (Halit). Buzul

MİNERALLER. Tek mineralden oluşan kayaçlar. Kireçtaşı (Kalsit). Kaya tuzu (Halit). Buzul Kayaçlar minerallerden oluşan Yer materyalidir. Çoğu kayaçlar birden fazla mineralden oluşmaktadır. Örnek: Granit Potasyum feldspat. Plajioklas (Feldspat). Kuvars. Hornblende. Biyotit MİNERALLER Tek mineralden

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA 17. ZİRKON 17.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Zirkonyum ( Zr ) elementi periyodik cetvelin 4. grubunda olup, atom numarası 40, atom ağırlığı 91.22 dir. Doğada

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Dayanıklılık - Çimentolu Sistemlerde Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu MAGMATİK KAYAÇLAR Magmanın Oluşumu Taş hamuru veya taş lapası anlamına gelen magma,yer kabuğundaki yükselişleri sırasında meydana gelen olaylarla Magmatik Kayaçlara dönüşür. Magma, ergime sıcaklıkları

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR. YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar

YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR. YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar Dokanak başkalaşım kayaçlarında gözlenen ince taneli, yönlenmesiz ve yaklaşık eş boyutlu taneli doku gösteren kayaçlara hornfels denir.

Detaylı

Ekonomik Metalurji. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU 2012

Ekonomik Metalurji. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU 2012 Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU 2012 Endüstriyel 1.Alçı taşı 2.Kuvars 3.Alunit 4.Kuvars 5.Andaluzit 6.Kuvarskumu 7.Asbest 8.Kükürt 9.Aşındırıcılar 10.Lüle taşı 11.Arduvaz 12.Manyezit 13.Barit 14.Mermer

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 12 DERS SAATĐ: 6 KONU: Kimyasal maddelerin kaynağı olarak jeolojik yapılar,kayalar, ve mineraller Kayaç çeşitleri Mineraller Maden Yatakları Metallerin

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER A. Fiziksel Özellikler B. Kristal Şekilleri C. Optik Özellikler D. Kimyasal Özellikler E. Fizyolojik Özellikler A. Doku (Mineralin oluşu esnasında ortaya çıkar) B. Koku (Kükürt:

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti;

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim; Yani Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin, geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla giriştikleri fiziksel

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408 PUDRAMDAKĐ MĐNERAL PUDRAMDAKĐ MĐNERAL Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408 Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta kullandığımız talk pudranın içerdiği mineralden yola çıkarak

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ

TÜRKİYE DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ Madencilik, tarım ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biridir. Sektör, hem ekonomiye doğrudan yaptığı katkı, hem de imalat

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER. Prof.Dr. Atike NAZİK, Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER.  Prof.Dr. Atike NAZİK, Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER http://i.imgur.com/etx9gyz.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK, Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Alçı Taşı jips (CaSO 4 + 2 H 2 O) ve Anhidrit http://ileilgili.org/resimleri/nedir/1/6/alcitasi_hakkindaresim

Detaylı

3,4 3,4 4,0 4,7 H,4 6,0 4,7 3,0 (1.507,0) 135,0 932,0. 53,0 53,2 44,5 55,0 57,0 58,9 60,6 55,0 (-) 14,0 20,0 (Manyetit tenörü) 36,4 16,0 23,0

3,4 3,4 4,0 4,7 H,4 6,0 4,7 3,0 (1.507,0) 135,0 932,0. 53,0 53,2 44,5 55,0 57,0 58,9 60,6 55,0 (-) 14,0 20,0 (Manyetit tenörü) 36,4 16,0 23,0 Adana - Saimbeyli - Aşıhk Kayseri - Yahyalı - Karamadası Kayseri - Uzunpmar Ankara - Balâ - Kesikköprü Balıkesir - Havran - B. Eğmir Balıkesir - Merkez - Şamlı Balıkesir - Ayvalık - Ayazmant Aydın - Söke

Detaylı

ÖZGÜL AĞIRLIK (ton/m 3 ) YIĞMA YOĞUNLUĞU

ÖZGÜL AĞIRLIK (ton/m 3 ) YIĞMA YOĞUNLUĞU TAŞLARIN ÖZELLİKLERİ Sık rastlanan taşların yapısal ve mekanik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. TAŞIN ADI KAYAÇ TÜRÜ DARBE DAYANIM İNDEKSİ (Wi) ÖZGÜL AĞIRLIK (ton/m 3 ) YIĞMA YOĞUNLUĞU (ton/m

Detaylı

YÜZEYSEL AYRIŞMAYA BAĞLI MADEN YATAKLARI

YÜZEYSEL AYRIŞMAYA BAĞLI MADEN YATAKLARI YÜZEYSEL AYRIŞMAYA BAĞLI MADEN YATAKLARI Lateritik yataklar... Kimyasal ayrışma sonucunda oluşurlar ve oluşmaları için yağış oranı yüksek ortamlar gereklidir. Bu nedenle, kimyasal ve biyolojik ayrışmanın

Detaylı

Türkiye'deki başlıca önemli madenler

Türkiye'deki başlıca önemli madenler On5yirmi5.com Türkiye'deki başlıca önemli madenler Türkiyedeki başlıca madenler ve çıkarıldığı yerler. Yayın Tarihi : 15 Ekim 2012 Pazartesi (oluşturma : 1/31/2016) 1.DEMİR: Modern sanayinin ana metali

Detaylı

MADEN VE MİNERALLER. Hazırlayan Tulay UYANIK 2007. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MADEN VE MİNERALLER. Hazırlayan Tulay UYANIK 2007. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MADEN VE MİNERALLER Hazırlayan Tulay UYANIK 2007 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MADEN VE MİNERALLER HS No:25, 26, 27, 6802 TÜRKİYE DE ÜRETİM Madencilik sektörünün

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR Dr. İsrafil KAYABALI Jeoloji Yük. Müh., Koru Hastaneleri İş Güvenliği Uzmanı, Ankara Prof. Dr. Halim MUTLU

Detaylı

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırşehir ili, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. İl topraklarını doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde ise Niğde ve Aksaray, batı ve

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

HALOJENLER HALOJENLER

HALOJENLER HALOJENLER HALOJENLER HALOJENLER Bu grup bileşimlerinde flor (F), klor (Cl), brom (Br) ve iyot (I) gibi halojen iyonlarının hakim olmaları ile karakterize olurlar. Doğada 85 çeşit halojenli mineral tespit edilmiştir.

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Ocak 2015 Sayı: 15 Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Bültenimizde yer almak için bize ulaşınız. E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com Tel: +90 (312) 482 18 60 MİGEM 119.

Detaylı

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir TIBBİ JEOLOJİ Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır. Minerallerin insan sağlığına

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI FİRMA ADI TEL FAKS STAJ İMKANI WEB ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA

METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI FİRMA ADI TEL FAKS STAJ İMKANI WEB ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA 02164747160 03325823030 03325823929 ALÜMİNYUM İŞLT. www.etialuminyum.com.tr ETİ GÜMÜŞ A.Ş. / GÜMÜŞKÖY - KÜTAHYA 0 274 246 36 57

Detaylı

MĐNERALLER. Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler. Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1. Yer kaynağı

MĐNERALLER. Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler. Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1. Yer kaynağı MĐNERALLER Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler Yer kaynağı Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1-2007 Mineraller Mineral Tanımı Doğada bulunan Belirli bir kimyasal bileşimi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

CEVHER YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

CEVHER YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI CEVHER YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Kullanım alanlarına göre Türemsel(Jenetik) Sınıflandırma Jeolojik Sınıflandırma Doğal Sınıflandırma Kullanıldıkları yere göre yapılan sınıflamalar Yakıtlar : Kömür,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

3/20/2018. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması:

3/20/2018. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması: PUZOLAN MALZEMELER: Puzolanmaddelerin kullanımı binlerce yıl öncesine kadar gitmektedir. Eski Romalılar, Pozzuolikasabasının civarında volkanik kül ile söndürülmüş kirecin suyla birlikte karıştırılmasıyla

Detaylı

1)Anorganik özsüz hammaddeler:

1)Anorganik özsüz hammaddeler: 2- Özsüz Seramik Hammaddeler: Seramik çamurlarında özsüzleştirici olarak kullanılan maddeler. 1- Anorganik Özsüz Hammaddeler 2- Organik katkı maddeleri 1)Anorganik özsüz hammaddeler: Genelde çamurun kuru

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

3. DÜNYA MİNERAL VE METAL İSTATİSTİKLERİ^

3. DÜNYA MİNERAL VE METAL İSTATİSTİKLERİ^ 3. DÜNYA MİNERAL VE METAL İSTATİSTİKLERİ^ Dünya ve Türkiye Madenciliğine Toplu Bakış, Aralık, 1983 Madencilik Özel Sayısında 1982 yılına kadar verilen dünya mineral istatistiklerine kalındığı yerden devam

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

TİCARİ BOR MİNERALLERİ

TİCARİ BOR MİNERALLERİ TİCARİ BOR MİNERALLERİ Esma CARUS, Sinem ARIĞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 55139 Kurupelit-Samsun e.carus19@hotmail.com.tr, sinem.arq@hotmail.com Bu çalışmada

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ

2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ 2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ Topraklar, yerküresinin en üst bölümünde bulunan kayalar, mineraller ve organik maddelerin çeşitli doğal faktörlerin etkileriyle parçalanması, ayrışması ve ayrışan bir kısım

Detaylı

VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER)

VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER) VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER) 1) Tanımı: Volkanik faaliyetler esnasında volkandan çıkan her çeşit parçalı-kırıntılı malzemenin depolanma süreçleri sonucu bir depolanma alanında birikmesiyle oluşan

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İşlenebilme İşlenebilme Mekanik işlemler sonucunda malzemenin özelliklerinde bir değişiklik meydana gelmemesi durumudur. Betonda Çökme deneyi (Slump deneyi

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. Seramik grubuna oksitler, nitrürler,

Detaylı

Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt

Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt http://www.mryorke.com/agriscience/earth Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt Granit Riyolit 14. Bu iki kayaç hangi yönüyle benzer? Her ikisi de ergimiş kayadan yapılmıştır. Bunların bileşimi aynıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR ANAKAYALAR Ormancılıkta, anakaynak olan toprağı oluşturan anakayanın özel bir önemi bulunmaktadır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri (toprak derinliği, drenaj durumu, su tutma kapasitesi-hava

Detaylı

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl KAYAÇLAR Tek bir veya birden fazla minerale ait kristal ve/ veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir. Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç gropta

Detaylı

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr.

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr. İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 17.03.2015 YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER Dr. Dilek OKUYUCU Yerkürenin Yapısı Yerkabuğunun Yapısı 1 Yerkabuğunun Yapısı ~100 km ~10 km Yerkabuğunun Yapısı Yerkabuğunu

Detaylı