DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32"

Transkript

1 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

2 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE GRUBU DERSLERİ NOTLARI MUHASEBE GENEL MUHASEBE MUHASEBENİN TANIMI VE AMAÇLARI Tacir: Mal ve hizmet, alım ve satımı ile uğraşan kişilere denir. Ticaret: Mal ve hizmet, alım ve satımı amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Ticaret üçe ayrılır: 1-Perakende ticaret 2-Toptan ticaret 3-Dış ticaret a-ihracat b-ithalat c-transit ticaret Muhasebe: İşletmelerin ticari, sınaî ve mali işlemlerini sistemli bir şekilde kaydedilmesi, özetlenmesi, değerlendirilmesi ile sonuçların rapor haline getirilmesini sağlayan bilim ve sanattır. Muhasebenin fonksiyonları: 1-Kaydetme 2-Sınıflandırma 3-Özetleme 4-Değerlendirme 5-Raporlandırma Muhasebenin türleri: 1-Genel muhasebe 2-Maliyet muhasebesi 3-Yönetim muhasebesi Muhasebenin işletmedeki yeri: Kuruluş şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, işletmelerdeki eylemlerin çoğu bir kıymet hareketine neden olur. Mali işlemler olarak nitelendirilecek bu işlemler, işletmenin varlık ve kaynak oluşumunda değişme yaratırlar. İşletmede gerçekleşen mali nitelikli işlemlere ilişkin verilerin toplanıp işlenerek işletme ile ilgili kişilerin yararına sunulması gerekir. Bu görevi yürüten organizasyona muhasebe denir. Muhasebenin amaçları: A-Genel amaçlar 1-Mükellefin vergi sermaye ve hesap durumunu tespit etmek 2-Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek 3-Vergi ile ilgili işlemleri belirlemek 4-Mükellefin vergi durumunu kontrol etmek 5-Mükelleflerin hesap ve kayıtları yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek 6-Anlaşmazlık halinde muhasebe kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmak 7-İşletmenin gelir ve gider dengelerini araştırmak Muhasebenin faydaları 1.İşletmenin kıymet hareketleri Muhasebe kayıtları işletmenin kıymet hareketlerini takip etmeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırır. 2.İşletmede kar ve zarar Dönem sonunda tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlar sonucu gelir giderden fazla olursa kar, gider gelirden fazla olursa zarar söz konusudur.

3 3.İşletmenin borç ve alacaklarının durumu İşletmedeki alacaklar senet, çek, kıymetli kâğıtlar ve senetsiz alacaklardır. Borçlar ise ham madde alımları, personel ücretleri, sigorta primleri ve ödenecek vergiler, ulaşım ve sigorta giderleridir. 4.Muhasebenin diğer faydaları: Bilgi aracıdır, kontrol aracıdır, öngörme aracıdır. MUHASEBEDE KULLANILAN TİCARİ BELGELER: Muhasebenin temel kavramlarından birisi tarafsızlık ve belgelendirme kavramı olup bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılmasını gerektirir. Bu kavram çerçevesinde muhasebe belgesi veya kısaca belge; gerçekleşen bir işlemi kişi, yer, zaman, nitelik ve nicelik gibi açılardan saptayan, tanıtlayan ve kanıtlayan yazılı bir nesne olarak tanımlanabilir. Muhasebede yapılan her kayıt yazılı bir belgeye dayanmak zorundadır. Çünkü: belgenin olmadığı yerde muhasebe son bulur. Belge, hesaplara yapılan kayıtlar arasında organik bağlantıyı sağlar. Onun içindir ki, belge muhasebenin temel taşıdır. İşletmedeki mali karakterli olayların iş akışları doğal ve yapay belgelerle sağlanır. Doğal belgeler kanun hükümleriyle, yapay belgeler ise, genellikle isteğe bağlı olarak düzenlenirler. Dışarıdan işletmeye ve işletmeden dışarıya olan iş akışları doğal belgelerle, işletme içinde oluşan olaylar ise, yapay belgeler ile sağlanır. Doğal belgelerde bulunması gereken hususlar ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Belirtilen hususlara uyulmaması halinde belgenin doğal niteliği kaybolur. Doğal belgeler karşılıklı ilişkiler dolayısıyla düzenlendiklerinden en az iki suret olarak düzenlenmelidirler. Çünkü: bu belgeler her iki tarafça da kaydedilmektedir. Muhasebe defterlerine yapılan her kaydın mutlaka, işlemin gerçek durumunu yansıtan, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve işletme ile ilgili tüm finansal bilgi kullanıcılarına karşı ispat edici özelliği olan objektif bir belgeye dayandırılması gerekir. Türk Ticaret Kanununa göre tutulan defterler ve bu defterlere yapılan kayıtların dayanağı olan belgelerin, son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceyse kadar saklanması zorunludur. A-Fatura B-Fatura yerine geçen belgeler C-Ücret bordrosu ve bordro yerine geçen belgeler D-Diğer evrak ve belgeler A- FATURA: Satılan mal veya yapılan işin; cinsini, miktarını, fiyatını ve tutarını gösteren, satıcı veya işi yapan tarafından düzenlenip alıcıya verilen ticari belgeye fatura denir. Fatura çeşitleri: normal fatura, gönderme faturası(siparişlerde), geri ödeme faturası(mal iadelerinde), genel fatura, geçici proforma fatura, ihracat faturası Fatura iki şekilde temin edilir: 1-Kırtasiyeciden 2-Maliye bakanlığıyla anlaşma yapan matbaalardan 3-Esnaf odalarındın Faturada şu bilgilerin bulunması zorunludur: 1-Faturayı düzenleyenin adı, soyadı, varsa ticaret unvanı ve adresi 2-Düzenleme tarihi ve fatura ibaresi 3-Faturanın seri ve sıra numarası 4-Faturayı düzenleyenin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası 5-Müşterinin adı soyadı ve varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası 6-Müşterinin adresi 7-Satılan malın sevk irsaliyesi tarihi ve numarası 8-Faturayı düzenleyenin imzası 9-Varsa şube adı 10-Maliye bakanlığı klişesi ve il trafik kodu

4 11-Satılan mal veya hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı sıra numarası 12-Fatura toplamı, hesaplanan KDV oranı ve tutarı, genel toplam 13-Faturayı basan matbaanın adresi, vergi dairesi, vergi numarası, maliye bakanlığı ile anlaşma tarihi ve sayısı ile basım yılı bilgileri bulunur. Fatura yanlış düzenlendiğinde, fatura üzerine paralel iki çizgi çizilerek arasına iptal ifadesi yazılarak yeniden düzenlenir. İrsaliye düzenlendiğinde, irsaliyeye ilişkin fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Fatura düzenlenirken mal ve hizmet satışı peşin yapılmışsa faturanın iç kısmına bedeli alınmıştır yazılarak imzalanır. Bu şekilde düzenlenen faturalara kapalı fatura denir. Satış veresiye yapılmışsa faturanın üst kısmı imzalanır, bu şekilde düzenlenen faturalara açık fatura denir.2013 için fatura düzenleme sınırı 800 TL dır. B-FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER: 1-İrsaliye a- Sevk irsaliyesi: Satılan veya sevk edilen malın cinsi, miktarı ve gideceği adresin belirtildiği, malı satan veya sevk ettiren tacir tarafından düzenlenip taşıyıcıya verilen belgeye denir. Tacirler şu hallerde sevk irsaliyesi kullanırlar. 1-Mal satışlarında 2-İşletme eklentileri (Şube, depo vb) arasında mal sevkiyatında Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha düzenlenir. Sevk irsaliyesinin iki nüshası malı taşıyan taşıtta bulunur. Yetkililerin denetiminde iki nüshanın gösterilmesi gerekir. Bir nüshası da irsaliyeyi düzenleyende kalır. Sevk irsaliyesi düzenlendikten sonra 7 gün içinde fatura düzenlenmesi mecburidir. b- Taşıma irsaliyesi: Satılan veya sevk edilen malın cinsi, miktarı ve gideceği adresin belirtildiği, malı taşıyan nakliyeci veya taşıma işini yapan tarafından düzenlenen belgeye denir. Kullanımı sevk irsaliyesinde olduğu gibidir. c- İrsaliyeli fatura: Mal ve hizmet satışları karşılığında fatura ve irsaliye düzenlemek zorunda olan tacir, iki belge yerine bunların yerine geçen tek bir belge düzenlemek isteyebilir. Bu belgeye irsaliyeli fatura denir 2- Perakende satış fişi: Anlaşmalı matbaalarca bastırılan, yazar kasanın kullanılmadığı durumlarda düzenlenen belgedir. 3- Giriş ve yolcu taşıma biletleri: Biletle girilen yerlerin (sinema, tiyatro vb) günlük hâsılatlarını belgelendirmek için düzenledikleri belgelere denir. 4- Yazar kasa fişleri: Yazar kasa kullanmak zorunda olan tacirin sattığı mal ve hizmetler için ödeme kaydedici cihaz ile düzenlediği belgelerdir. İki nüsha düzenlenir. Bir tanesi müşteriye verilir, ikinci suret kasada kalır. Yazar kasa hafızalıdır, günlük satışları hafızaya kaydeder. Gün sonunda satışları gösteren bir Z raporu alınır. 5- Gider pusulası: Birinci ve ikinci sınıf tacir defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için düzenleyip işi yapana veya malı satana imzalattıkları belgeye denir. Örneğin temizlik işinin temizlikçi kadınlara yaptırılması 6- Serbest meslek makbuzu: Doktor, avukat, muhasebece gibi serbest meslek sahiplerinin yaptıkları iş karşılığında aldığı ücretleri göstermek için düzenlemek zorunda oldukları belgelerdir. 7- Dekontlar: Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemleri dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları göstermek için düzenledikleri belgelerdir. 8- Adisyon Belediyelerden veya turizm bakanlığından alınan belgeler ile sınıfı belirlenen hizmet işletmelerinden veya daha üst sınıfa giren ve alkollü içki servisi yapılan lokanta, gazino ve benzeri işletmeler;

5 Tarihi mekân veya binalarda faaliyet gösterdiğinden sınıf tespiti yapılmayan lokantalarla turizm bakanlığından özel belge almış yeme-içme tesisleri ve eğlence yerlerinden alkollü içki servisi yapılan işletmeler; Adisyon kullanmak mecburiyetindedirler. Alkollü içki servisi yapılmayan lokanta ve benzeri işletmelerin sınıfı ne olursa olsun adisyon kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır. Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranmayacak, işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyeceklerdir. Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği, fatura ve perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır. C-Diğer evrak ve belgeler: - Müstahsil makbuzu: Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları zirai ürünler için düzenledikleri belgeye denir. Örneğin süt fabrikalarının vergiye tabi olmayan süt üreticilerinden aldıkları sütler için düzenledikleri belgedir - Döviz alım ve satım belgeleri: Yasalarla belirlenmiş şartları yerine getirerek döviz alım ve satım yetkisi almış olanların düzenledikleri belgelerdir. - Sigorta poliçeleri: Sigorta şirketlerinin, sigortalanan taşınır ve taşınmaz mallar için düzenledikleri belgelerdir. - Ambar tesellüm fişi - Yolcu listeleri - Günlük müşteri listeleri - Reçeteler D-ÜCRET BORDROSU VE BORDRO YERİNE GEÇEN BELGELER: Bordro: İşverenlerin yanlarında çalışanlara her ay ödedikleri işçinin brüt ücretini, yapılan kesintileri ve net ücreti gösteren belgelere denir. Bordro türleri; ücret bordrosu, ihbar bordrosu, kıdem tazminatı bordrosu 2013 yılı asgari ücretler a)16 Yaşından Büyükler için 978,60 TL 1.021,50 TL b)16 Yaşından Küçükler için 839,10 TL 877,50 TL BEYANNAMELER: Beyan esası: Gerçek kişiler gelir vergisi, tüzel kişiler kurumlar vergisine tabidirler. Gerçek ve tüzel kişiler belli bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları kazançlarını vergi dairesine bildirmesine beyan esası denir. Bu bildirimi matbu form dilekçelerle yaparlar. Bu dilekçelere beyanname denir. Beyanname çeşitleri şunlardır: 1-Yıllık beyanname (Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri) 2-Aylık beyanname (KDV, muhtasar, geçici vergi beyannameleri) 3-Münferit beyanname (Dar mükellefiyete tabi şahısların verdiği beyannameler) Gelir vergisi beyannamesi: Mükellefin çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların toplanması ve elde edilen toplam gelirin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir. GVK na göre beyanname hazırlanmasında kabul edilen gelirler şunlardır. a-ticari kazançlar b-zirai kazançlar c-ücretler d-serbest meslek kazançları e-menkul sermaye iratları f-gayrimenkul sermaye iratları g-diğer kazanç ve iratlar

6 Gelir vergisi beyannamesinin verilmesi: Gelir sadece taşınmaz mal gelirlerinden ibaret ise izleyen yılın Ocak ayında, basit usule göre tespit edilen kazançlarda izleyen yılın Şubat ayında, diğer gelirlerde izleyen yılın Mart ayının 25 ine kadar beyannamesi verilir. Hesaplanan vergi iki taksitte ödenir Kurumlar vergisi beyannamesi: Tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazançlarını vergi dairesine bildirdikleri beyannamedir. KV beyannamesi izleyen yılın nisan ayının 25 ine kadar verilir. Hesaplanan vergi 30 Nisana kadar ödenir. Katma değer vergisi beyannamesi: Mal ve hizmetlerin bedeline, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar her el değiştirmesinde eklenen değer üzerinden hesaplanan bir tüketim vergisidir. Hesaplanan KDV izleyen ayın 24. gün akşamına kadar verilir ve 26.günü vergi ödenir. Muhtasar beyanname: Vergi kesintisi yapan vergi sorumlularının yaptıkları vergi kesintilerini vergi dairelerine beyan ettikleri beyannameye denir. Beyannameyi vermek zorunda olanlar verginin mükellefi değil sorumlusudur. Muhtasar beyanname izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir, vergi 26.günü ödenir. Muhtasar beyanname üçer aylık dönemler halinde de verilebilir. Geçici vergi beyannamesi: Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hesap yılının üçer aylık dönemlerinde elde ettikleri kazançların üzerinden hesaplanan geçici vergilerini beyan ettikleri beyannamedir. Beyanname vermeyecek olanlar: 1-Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve çiftçiler 2-GVK ya göre kazançları basit usulde tespit edilenler ile basit gider usulüne tabi olan çiftçiler. 3-Kurumlar vergisinden muaf olanlar (İktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler) 4-Ücretliler DEFTER TUTMA VE MALİYET HESABI DEFTER TUTMA Tacirler kazançları üzerinden hesapladıkları vergiyi vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Bu kazançlarını defter tutarak tespit ederler. Bu amaçla tacirler birinci ve ikinci sınıf olmalarına göre defter tutarlar. Birinci sınıf tacirler, yevmiye, büyük defter, envanter ve bilanço defteri tutarlar. İkinci sınıf tacirler, işletme hesabı defteri tutar. Tacirler bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilirler. Bu dönem genelde den başlayıp, ye kadar süren dönemdir. Defterlere kayıtlar iki yöntemle yapılır. A-Tek taraflı kayıt (basit metot): Bu yöntemde kayıtlar 2. sınıf tacirlerin tuttuğu işletme defterin de olduğu gibidir. Aşağıda bu metotla yapılan kayıtlar işletme hesabı defterinin tutulması başlığında anlatılmıştır. B- Çift taraflı kayıt (muza af metot): Bu metodu daha çok şirketler ve birinci sınıf tacirler uygular. Defterlerin tasdiki: 1-Öteden beri faaliyetlerine devam edenler defterlerini kullanacakları yıldan önce gelen yılın son ayı içinde (Aralık) 2-Yeni işe başlayanlar, işe başlamadan önce 3-Eski defterini yeni yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içerisinde 4-Defterleri yıl içinde bitenler, yeni defterleri kullanmaya başlamadan önce 5-Verg muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde Defterler notere tasdik ettirilir. Tasdik ettirilmeden önce sıra numarası verilir. Tasdik işlemini yapan noter, defterin kaç sayfadan ibaret olduğunu, ne zaman tasdik edildiğini ve kime ait olduğunu yazar.

7 Defterlerin kayıt düzeni ve zamanı: Defterler mürekkepli kalem veya bilgisayarla yazılabilir. Yanlış kayıtların düzeltilmesi muhasebe kurallarına göre yapılır. Tutulması zorunlu olan defterlerde kayıtlar zamanında yapılır. Her ne sebeple olursa olsun bu kayıt 10 günü geçemez. Muhasebe fişi ve bordro kullanılıyorsa en geç 45 gün içinde kayıt yapılması gerekir. Defter tutma hadleri: Bilanço esasına göre defter tutacaklar 2013 yılı itibariyle bir takvim yılı içerisinde alışları TL, satışları toplamı TL olanlardır. Bunların dışında hizmet işletmelerinden yıllık hasılatları tl yi aşanlar da birinci sınıf kabul edilir. Bu rakamların dışında kalanlar 2.sınıf tacirlerin tuttuğu defterleri tutacaklardır Defterlerin saklanması ve ibrazı: VUK na göre tutulması zorunlu olan defterler kullanıldıkları yılı takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl süreyle saklanır ve yetkililerin istemesi halinde ibrazı zorunludur. Defterler kaybolur ise, öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili mahkemeye müracaat ederek zayi belgesi alınmalıdır. İşletme hesabı defterinin tutulması: Tacir tutmak zorunda olduğu yasal defteri Notere tasdik ettirmek zorundadır. Defter tasdik ettirilmeden önce karşılıklı sayfalara aynı numara verilmek üzere numaralanır. Defterin sol tarafı gider, sağ tarafı gelir sayfasıdır. Ayrıca defterde KDV, masraf, demirbaş sütunları da bulunur. Gelir ve giderler: İşletmenin mal ve hizmet satışlarından veya yaptığı işlerden dolayı elde ettiği değerlere gelir denir. İşletme, satışını yaptığı malların temini ve diğer faaliyetler için bir takım harcamalar yapar, bu harcamaların tümüne gider denir. Dönem sonunda, işletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfaları karşılaştırılır. Gelirlerin fazla olması durumunda kar, giderlerin fazla olması durumunda zarar edilmiş demektir. İşletme hesabı özeti: İşletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfası toplamlarının bir tablo halinde karşılaştırılmasına denir. Defter tutmayacaklar 1-Gelir vergisinden muaf esnaf 2-Gelir vergisinden muaf olan çiftçiler MALİYET HESABI: Maliyet hesabının önemi: İmalatta veya alım satımda, bir malı satarken o malın satıcıya olan maliyetinin hesaplanması önemlidir. Çünkü: maliyeti hesaplanan bir malın satışında, kişiye veya kuruluşa zarar ettirilebilir. Bu nedenle bir malın satışından önce mutlaka maliyeti hesaplanmalıdır. Aksi durumda malın satışında işletmeye zarar ettirilebilir. Maliyetin hesaplanması: Maliyetin hesaplanmasında aşağıdaki yazılı unsurlar dikkate alınır. 1-Hammadde giderleri 2-Yardımcı madde ve malzeme giderleri 3-Ambalaj malzemesi giderleri 4-İşletme giderleri (işçilik, personel, yakıt, enerji, su ve genel giderler) 5-Satış giderleri (satış harcamaları, reklam, tanıtım, bayi komisyonu v.b.) 6-Kar 7-Varsa ürünün sigorta ve nakliye giderleri Maliyetler iki şekilde hesaplanır: 1-Alış maliyeti hesabı; alınan mallarla ilgili maliyetler toplanır, alınan malın üzerine eklenir. 2-Satış maliyeti hesabı; üretilen ve satışa sunulacak malların üretim ve satış maliyetleri bu malların satış fiyatına eklenir.

8 ÇALIŞMA HUKUKU Çalışma (iş) hukuku: Hizmet sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası için ve ona bağlı olarak çalışanlar ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuktur. İş hukuku ikiye ayrılır: 1-Bireysel (ferdi) iş hukuku 2-Toplu (kolektif) iş hukuku İş hukukunun kaynakları: 1-Anayasa 2-Kanunlar 3-Tüzükler 4-Yönetmelikler 5-Bakanlar Kurulu kararları, genelge, resmi tebliğ ve genel emirler 6-Kazai ve ilmi içtihatlar 7-Örf ve adet 8-Milletlerarası kaynaklar 9-Hizmet sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi 10-İşyeri iç yönetmelikleri 11-İşyeri uygulamaları 12-İşverenin talimatları İş hukukunun temel kavramları: İşçi: Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye denir. İşçinin borçları: 1-İş görme borcu: İşçinin işi bizzat görme ve işi özenle yapma borcudur. 2-Sadakat borcu: İşçinin işverenin ve işletmenin menfaatlerini korumak ve bu menfaatlere zarar verebilecek her türlü davranışlardan kaçınmak borcunu ifada eder. 3-Emir ve talimatlara uyma borcu: İşçi işverenin yönetim hakkına dayanarak verdiği emir ve talimatlara uymak zorundadır. 4-Rekabet etmeme borcu: İşçi kendi adına işverenle rekabet etmemeli veya rakip bir firmayla çalışmamalıdır. İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye işveren denir. İşverenin borçları: 1-Ücret ödeme borcu: İşçinin işi yapmasına karşılık işverenin de belirlenen ücreti ödeme görevi vardır. 2-İşçiyi koruma borcu: Her işverenin işyerinde çalışan işçinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlama borcu vardır. 3-Eşit davranma borcu: İşveren işyerinde çalışan işçilere eşit davranır. 4-İşçiye alet ve malzeme verme borcu 5-İşçiye çalışma belgesi (bonservis) verme borcu 6-İşçiye çalışma ve kimlik karnesi verme borcu İşyeri: İşin yapıldığı yere işyeri denir. İşveren vekili: İşyerinde işveren adına hareket eden ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. Örneğin, işyeri müdürü, teknik müdür, atölye şefi gibi. İş kanunu aşağıda isimleri yazılı kişilere uygulanmaz: 1-Çıraklar 2-Sporcular 3-Rehabilite edilenler (mahkûmlar) 4-Diğer özel kanunların kapsamına girenler (deniz ve hava işçileri gibi) 5-Tarım işlerinde çalışanlar(50'den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,)

9 6-Hava taşıma işleri 7-Deniz taşıma işleri 8-El sanat işleri 9-Ev hizmetleri 10-Konutların kapıcılık hizmetleri günden az süreli işler 12-Esnaf iş yerleri 13-Yardım sevenler derneğine ait atölyeler İşyeri açma ve ruhsat alma: 1-Belediyeye bildirme: İşveren işyeri açtığını 30 gün içinde belediyeye bildirerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alır. 2-Bölge çalışma müdürlüğüne bildirme: İşyeri açan ve işçi çalıştırmaya başlayan işveren, işyerini açtıktan bir ay içinde işyerinin unvan ve adresini, adını soyadını, işin başlama ve bitiş gününü bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 3-Vergi dairesine bildirme: İşveren işe başladıktan sonra en geç on gün içinde işe başlayacağına vergi dairesine bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. İşe başladığı tarihten itibaren en geç 1ay içinde işyerine vergi levhası asmak zorundadır. 4-Sgk ya bildirme: İşveren işyerinde işçi çalıştırmaya başlamadan önce Sgk ya işyeri bildirgesi verir. İşyerinin tehlike sınıfı belirlenir ve işyerine sicil numarası verilir. 5-Umumi hıfzı sıhha kanunu gereğince bazı işkollarında belediye ve tarım il müdürlüğünden izin alınır. 6-Bazı iş kolları için milli savunma bakanlığı ve içişleri bakanlığı izni gerekir. 7-İşletmenin kullanacağı marka, berat, lisans ve resimlerin sanayi bakanlığına bildirilmesi gerekir. 8-Hangi iş kolunda çalışılacaksa o iş kolunun bağlı bulunduğu odaya kayıt zorunluluğu vardır. HİZMET SÖZLEŞMESİ: Taraflardan birinin belirli veya belirsiz bir süre için bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında ücret ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Hizmet sözleşmesi türleri: 1-Sürekli ve süreksiz hizmet sözleşmeleri: 30 iş gününden az süren işler süreksiz, 30 iş gününden fazla süren işler sürekli işlerdir. 2-Belirli ve belirsiz süreli hizmet sözleşmeleri 3-Tam süreli ve kısmi süreli hizmet sözleşmeleri: Günlük ve haftalık çalışma süresinin tamamının bir işverene bağlı olarak geçirilmesi tam, part time işler kısmi süreli işler için bir örnektir. 4-Deneme süreli hizmet sözleşmeleri: En çok üç ay süreli hizmet sözleşmeleri 5-Takım sözleşmesi Hizmet sözleşmesi yapma serbestîsi: İş kanunu hizmet sözleşmesini bazı hallerde yapılması veya yapılmaması konusunda sınırlamalar getirmiştir. 1-Hizmet sözleşmesi yapma yasakları: a-küçük işçi çalıştırma yasağı: 15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılması yasaktır. 18 yaşından küçük çocukların, bar, kabare, dans salonları, kahvehane, hamamlarda çalıştırılmaları yasaktır. Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşası gibi yeraltı ve su altında çalışacak işçilerde 18 yaşını doldurmamış erkeklerin çalıştırılması yasaktır. Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukların çalıştırılması yasaktır.

10 b-kadın işçi çalıştırma yasağı: Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve yer altı işlerinde, sanayiye ait işlerde veya kural olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları yasaktır. c-sağlık durumları elverişli olmayan işçileri çalıştırma yasağı: Sağlık raporu çalışacağı işe elverişli olmayanlar çalıştırılamazlar. d-yabancı işçi çalıştırma yasağı: Kural olarak izin almayan yabancıların çalıştırılmaları yasaktır. 2-Hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğu: İşveren çalıştıracağı işçileri yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesi ile çalıştırmak zorundadır. Takım sözleşmeleri, çıraklık sözleşmeleri ve belirli süresi bir yıl ve daha fazla hizmet sözleşmeleri yazılı yapılmak zorundadır. Askerlik, sakatlık, sendika üyeliği, gibi hallerde işinden ayrılanlar, belli şartlarda işlerine geri dönebilirler. Bu şartlar: mazeretin sona ermiş olması, en az 1 yıl çalışmış olma, halen bu işin boş olması gibi nedenlerdir. İşyerinde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işveren %4 özürlü, %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadır yılı için yukarıda saydığımız şartlara uygun işçi çalıştırmayan işverenler için 4857 sayılı iş kanunu göre 1832 TL. Para cezası uygulanır. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları bu işçileri Türkiye iş kurumu aracılığı ile temin ederler. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi: 1-Tarafların anlaşması 2-Belirli sürenin bitimi 3-Taraflardan birinin ölümü 4- İşverenin iflası 5- Hizmet sözleşmesinin feshi Hizmet sözleşmesinin fesih ile sona ermesi: Sözleşmenin taraflarından birinin sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik irade açıklamasına fesih denir. İkiye ayrılır. 1.Bildirimli fesih: Önceden sözleşmenin sona erdiğinin taraflara yazılı olarak bildirilmesidir. Buna göre: Hizmet sözleşmesi işi altı aydan az sürmüş işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra; işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra; işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra; İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra sona erer. Bu sürelere uyulmadan yapılan fesihler usulsüzdür ve tazminat gerektirir 2.Bildirimsiz fesih: Taraflardan birinin hizmet sözleşmesini haklı sebeplerle derhal sona erdirmesidir. Haklı sebepler hem işçi hem de işveren için söz konusudur. Bu sebepler, Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebeplerdir.(işyerinin 1 hafta süreyle kapalı olması) Sözleşmenin feshi sonunda işçi bir yılı doldurmuş ise kıdem tazminatına hak kazınır. Kıdem tazminatı: Kanunda belirilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin hizmet akdinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde işverence işçiye veya mirasçılarına ödenen bir paradır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için şu şartların oluşması gerekir. 1-Yaşa veya hizmet süresine göre emekliye ayrılması halinde. 2-İşçinin ölümü halinde 3-Erkek işçinin askerlik dolayısıyla işten ayrılması halinde. 4-Kadın işçinin evlenmesinin ardından 1 yıl içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenir. Hizmet sözleşmesinin işçi tarafından bildirimli feshinde kural olarak, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşveren bildirimli fesih yaparsa, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerle

11 sözleşmeyi bildirimsiz fesih yaparsa kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin, işçinin hizmet sözleşmesini sağlık sebepleri ve zorlayıcı sebeplerle feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatı talep edebilir; bunun dışında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinde işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye, işe başladığı tarihten itibaren hizmet sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarınca kıdem tazminatı ödenir. İşverenin sorumlulukları: 1-İşveren işçi çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne işyeri bildirgesi verir. 2-İşçiyle bir yıl ve daha fazla süren işlerde yazılı sözleşme yapılması zorunludur. 3-İşveren işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde işçi çalıştırma ve kimlik karnesi vermek zorundadır. 4-Her işveren işe giren ve çıkan işçileri (kadın ve erkekler ayrı ayrı) işçi çizelgesi düzenleyerek göstermek zorundadır. 5-İşveren işçiye ödemeleri gösteren bir ücret pusulası vermek zorundadır. 6-İşverenler yayınlanan asgari ücretleri, işlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yere asarak ilan ederler. 7-İşin başlangıç ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerinde asılan levhalarda gösterilir. 8-İşveren çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir defter tutar. 9-İşverenler; işlettikleri işyerlerinde yetkili makamlarca yapılan teftişlerin sonuçlarının yazılması için özel bir defter tutar. 10-İşverenler işe aldığı işçilerden herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın onbeşine kadar çalışma bölge müdürlüğüne ve çalışma genel müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 11-İşveren işyerinden ayrılan işçiye işin çeşidini ve süresine gösteren bir çalışma belgesi (bonservis) vermek zorundadır. 12-İşveren örneği Sgk ca hazırlanan bildirgeyi, işçi çalıştırmaya başladığı tarihten önce kuruma doğrudan haber vermek veya taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 13-İşveren işe giren kişileri işe giriş bildirgesi ile Sgk ya bildirmekle yükümlüdür. 14-Sigortalı sayılanlar, çalışmaya başladıklarını, işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde kuruma bildirirler. 15-İşveren çalıştırdığı işçilerle ilgili aylık olarak bir ücret bordrosu düzenlemek zorundadır. 16-İşveren işçinin primlerini aylık bildirge düzenleyerek Sgk ya bildirmek zorundadır. 17-Emekli aylığı alanlardan tekrar çalışmaya başlayanların yazılı isteği üzerine sosyal güvenlik destek prim bildirgesi düzenlenmesi istenir. 18-Sgk ya göre işçi kendi eş ve çocukları için istendiğinde işveren tarafından vizite kâğıdı düzenleme mecburiyeti vardır İşveren iş kazası ve meslek hastalığını 3 gün içinde bölge çalışma müdürlüğüne ve Sgk ya bildirmek zorundadır. Bu sürede bildirimde bulunmazsa 2156 tl para cezası verilir. 20-İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alır. 21-İşveren işçiyi tedavi süresince işyerinde çalıştıramaz GREV VE LOKAVT: Grev: İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde işi durdurmak amacıyla aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına denir. Lokavt: İşyerinde faaliyetin tam olarak durmasına sebep olacak şekilde işveren veya vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına denir.

12 Sendika: Aynı iş kolunda çalışmak kaydıyla en az 7 işçi veya işveren tarafından kurulan tüzel kişiliktir Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi ile kurulur. ÜCRET ÇEŞİTLERİ: Ücret, bir kimseye bir iş karılığına işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen paradır. Ücret türleri şunlardır. 1-Asıl ücret: İş karşılığı yapılan nakit ödemeye denir. 2-Ücret ekleri: Asıl ücret dışında kalan ödemelerdir. a-ikramiye b-prim c-komisyon d-kardan pay alma Ücret tespit usulleri: 1-Zamana göre ücret 2-Parça başına ücret 3-Yüzde usulü ücret 4-Asgari ücret: İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ: Çalışma süreleri, işçinin çalıştığı işte geçirdiği süredir. 1-Normal çalışma süresi: Haftalık normal çalışma süresi en çok 45 saattir. Günlük çalışma süresi ise Cumartesi günü çalışılıp çalışılmadığına göre tespit edilir. Cumartesi günü de çalışılıyorsa o zaman günlük iş süresi 7,5 saattir. Cumartesi günü çalışılmıyorsa günlük çalışma süresi 9 saattir. Yeni iş kanuna göre günlük çalışma süresi en çok 11 saattir. 2-Normalden az çalışma süresi: Sağlık durumu elverişli olmayan işçilerin yapmış oldukları çalışmalardır. 3-Normalden fazla çalışma süreleri: Normal çalışma süresinden fazla yapılan çalışmalara fazla çalışma denir. Fazla çalışma günlük en çok 3 saat yapılabilir. Fazla çalışma türleri şunlardır; a) Genel sebeplerle fazla çalışma (Bölge çalışma müdürlüğünden izin alınarak yapılır. Buna göre, günde en fazla üç saatten yılda doksan günden fazla çalışma yapılamaz.), b)zorunlu nedenlerle fazla çalışma(bir arızanın giderilmesi, makine, alet ve edevat için hemen yapılacak işlerin olmasıdır). Bölge çalışma müdürlüğünün iznine gerek yoktur. Kural olarak en az 8 saat dinlenme verilmesi bir günde şarttır, c) Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma (Seferberlik, tabii afet, deprem, ekonomik bunalım gibi hallerde bakanlar kurulu kararı ile fazla çalışma yapılabilir).8 saat ara dinlenmesi verilmesi şartıyla günün tamamında fazla çalışma yaptırılabilir. Sağlık bakımından günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları, kanalizasyon, kablo döşemesi ve tünel inşaatı, yer ve su altında çalışılan işlerde fazla çalışma yapılamaz. Kural olarak 15 yaşından küçüklere fazla çalışma yaptırılamaz. Her bir fazla çalışma için Verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılması suretiyle ödenir. 4-Gece çalışması: Saat 20: 00 ile 06: 00 arası çalışmalara gece çalışması denir. Gece çalışmalarında fazla mesai yapılamaz. 5-Hazırlama ve temizleme işlerinde çalışma: Bazı işlerin hazırlanmasında, temizlenmesinde veya tamamlama işlerinde en çok 2 saat daha çalışma yapılabilir

13 6-Telafi çalışması: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren, iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 7-Yarım ücret zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Dinlenme süreleri: 1-Ara dinlenmesi: İşçilere günlük çalışma süreleri içinde zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla verilen dinlenme süresidir. Buna göre işçilere, 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika; 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde 30 dakika; 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir. 2-Hafta tatili: Nüfusu den fazla olan şehirlerde bütün işlerde haftada 1 gün tatil günüdür. Hafta tatilinde çalışan işçiye %50 fazla ücret ödenir. Hafta tatili çalışan işçiye 2.5günlük ücret ödenir. 3-Milli bayram ve genel tatillerde çalışma: Milli bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere %100 fazla ücret ödenir. 4-Yıllık ücretli izin: İşçinin yıllık ücretli izin hakkı kazanabilmesi için en az 1 yıl kıdeminin olması gerekir. Hizmet süresi 1-5 yıl olan işçilere 14 gün; 5-15 yıl olanlar 20 gün; 15 yıl ve daha fazla olanlar yılda 26 gün ücretli izin verilir. Tarafların rızası ile en az 10 gün olmak üzere 3 parça verilebilir.18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilerin kıdemlerine bakılmaksızın yıllık ücretli izinleri 20 günden az olamaz. Cumartesi günü izin süresine dâhildir. İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ Ticari olayları inceleyen hukuk dalına ticaret hukuku denir. Ticaret sicili: Tacirlerle ilgili hukuki işlemlere bakan ve yaptıkları işlemlere resmi nitelik kazandıran Adalet bakanlığına bağlı kuruluştur. Tescil konuları: ticaret unvanı, acentenin sözleşme yapma izni, ticari vekil atanması, ticari tüzel kişilerin kuruluş işlemleri, kuruluş sonrası değişiklikler (ana sözleşme değişikliği, hisse devirleri, şube açılışları, temsilcilerin atanması, adres merkezinin değişikliği, devir, birleşme, nevi değiştirme), tasfiye vb. Ticaret siciline tescil yazılı dilekçe ile başlar. Tescil konusu dilekçede belirtilir. Sicil memuru tescil talebini inceler gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakar. Kanunda belirtilen şartlara uyuyorsa kabul edilir. Uymuyorsa reddedilir. Ticaret unvanı: Ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Örneğin Abdulkadir Özcan lastikcisi, Mahmut Uysal limitet şirketi, Konya çimento A,Ş. Ticaret unvanı işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Ticaret unvanı işletme ile birlikte devredilir. Ticaret unvanı haksız rekabete ilişkin hükümlere göre korunur. İşletme adı: Sadece işletmeyi tanıtmak ve benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan bir addır. Örneğin Titizce konfeksiyon, Akın eczanesi, riksos oteli gibi. Ticari defterler: Gerçek kişi tacirler 1. sınıf ve 2. sınıf olmak üzere ikiye ayrılır. 1. sınıf tacir yevmiye, defteri kebir, envanter, imalat defteri tutarlar. 2. sınıf tacir işletme defteri tutar. Tüzel kişi tacir bu üç defterin dışında karar defteri, anonim şirketlerde pay defteri, Yönetim

14 kurulu karar defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutarlar. Defterler kullanılmadan önce notere tasdik ettirilir. Muhasebe usullerine göre tutulur. 5 yıl süreyle saklanır. Defterlerin yangın, su baskını, deprem ve doğal afetler nedeniyle ziyana uğrarsa, olayın gerçekleşmesinden başlayarak 15 gün içinde işletmenin ikametinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye başvurarak zayi belgesi alınır. Defterlerin tutulmasından işletme sahibi ve şirketlerde yönetim kurulları sorumludur. Defterler sahibinin lehine veya aleyhine mahkemelerde delil olarak kullanılabilir. Cari hesaplar: İki kişinin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre tespit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla veya telgrafla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiş sayılır. Cari hesap kararlaştırılan sürenin sona ermesi, taraflardan birinin sözleşmenin feshini ihbar etmesi, taraflardan birinin iflas etmesi, taraflardan birinin alacalısının bakiyeyi haczettirmesi, taraflardan birinin ölümü veya hacir altına alınması durumunda yakınlarının haber vermesiyle sona erer. Cari hesaplarda zaman aşımı süresi 5 yıldır. Ticaret şirketleri: 1-Şahıs şirketleri: Şahıs şirketleri, sermayesinin tamamı ile sınırsız sorumlu şirketlerdir. İki ve daha fazla kişiyle kurulur, tüzel kişiliği vardır, bunlar kolektif ve komandit şirketlerdir. Ortaklar alacaklılara karşı tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. 2-Sermaye şirketleri: a-limitet şirket: Ortak sayısı en az bir en fazla elli olabilir. Ortakların sorumluluğu koydukları şirket sermayesi ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğe sahiptir. En az TL ile kurulurlar b-anonim şirket: 1 veya daha fazla ortak tarafından kurulan en çok 100 ortaklı olup yüzden fazla okrat durumunda SPK dan izin alınması şartıyla kurulan şirketlerdir. Ortaklar koydukları sermaye oranında borçlardan sorumludur. Tüzel kişiliği vardır. Bu şirketler borsaya açılabilirler. En az TL ile kurulurlar Tek kişi işletmesi: En yaygın olarak kurulan işletme şeklidir. İşletmenin sermayesi kuran kişide toplanmıştır, tüzel kişiliği yoktur, kurulma işlemi vergi dairesine başvuru ile hukukilik kazanır. KIYMETLİ EVRAKLAR 1-Bono: Belli bir tutar paranın belli bir zamanda ödeneceğini bildiren ve borçlu tarafından düzenlenip alacaklıya verilen belgeye denir. Bonoda bulunması zorunlu hususlar: a-bono veya emre yazılı senet ibaresi b-belli bir bedelin kayıtsız ve şartsız ödeneceği vaadi c-ödeme tarihi yani vade ve ödeme yeri d-kime ve kimin emrine ödenecekse onun adı ve soyadı e-senedin düzenlendiği tarih ve yer f-borçlunun adı, soyadı, adresi ve imzası Borçlu vadeyi takip eden iki iş günü içinde bonoyu ödemek zorundadır. Bono elden tahsil edilebileceği gibi banka tarafından da tahsil edilebilir. Bono vadesini takip eden iki iş gününde tahsil edilememesi durumunda notere gönderilip protesto ettirir. Bonolar matbu halde kırtasiyecilerde satılır.

15 Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse borçlunun adının yanında belirtilen yer ödeme yeridir. Bono iki şekilde düzenlenir. İsme yazılı, hamiline yazılıdır. Bonoda ciro: Senet üzerindeki hakkın tamamen devredildiğini gösteren yazıya ciro denir. İki tür ciro vardır. a-tam ciro: Bono üzerindeki hakların kime devredildiğinin gösterildiği ciroya tam ciro denir. Örneğin, senette yazılı 1000 lirayı Bay Ali Kırmızı ya ödeyiniz, adres, tarih ve imza atılması suretiyle yapılan ciro tam cirodur. b-beyaz ciro: Bonoya sadece ödeyiniz yazılıp alacaklının adını soyadını yazıp imzalaması da beyaz cirodur. 2-Poliçe: Alacaklı tarafından belli bir paranın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya hitaben düzenlenen bir senettir. 3-Çek: Çeki düzenleyenin bankaya hitaben belli bir parayı kendisine veya üçüncü bir kişiye ödemesi için yazdığı ödeme emridir. Çekte bulunması gereken zorunlu bilgiler: a-çek kelimesi b-kayıtsız ve şartsız belli bir paranın ödenmesi ibaresi c-ödeyecek banka adı ve şubesi d-ödeme yeri e-çeki düzenleyen kişinin adı soyadı ve imzası Çekte vade yoktur, çek görüldüğünde ödenir. Çekin muhatabı bankadır. Banka talepte bulunan müşterisine çek karnesi verir. Bankada çek bedelini ödeyecek kadar parası olmayan kişinin çek düzenlemesi suçtur. Bir yılda üç defa çeki karşılıksız çıkanlara hiçbir banka çek defteri vermez. Bankada çekin karşılığı yoksa çekin arkasına karşılığı yoktur ibaresi yazılır, bu işleme çekin arkasının yazdırılması denir. Çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün, yurt içinde başka bir yerde ödenecekse 1 ay, aynı kıtadaki bir ülkede ödenecekse 1 ay, ayrı kıtadaki bir ülkede ödenecekse 3 ay içerisinde bankadan karşılığının alınması gerekir.çekler hamiline veya isme yazılı olarak düzenlenebilir. Çekler ciro ile el değiştirir. Emtia Senetleri Bir umumi mağazaya veya bir nakliyeciye teslim edilen mallar karşılığında alınan makbuzlardır. Bu makbuzlar verilen malları temsil eder. Ancak emtianın dayanıklı ve paraya kolayca çevrilebilir cinsten olması gerekir. Taşıma Senetleri: Taşıma işleri: Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğidir. Taşıma işlerinde taşınacak malları temsil etmek üzere gönderen taşıyıcıya talebi halinde iki nüsha olarak taşıma senedi vermeye mecburdur. Diğer senetler: Hisse senedi, tahvil, kar zarar ortaklığı belgesi İŞ MEKTUPLARI, DİLEKÇELER VE RESMİ YAZILAR: Mektup: Başka bir yerde bulunan kişiye ya da kuruma bir bilgi iletmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir. Mektubun diğer yazı türlerinden ayrı bir özelliği vardır. Her şeyden önce; bağımsızdır, ufukları alabildiğine geniştir, dar kalıplar ve kurallar içinde tanımlanamaz. Konuları oldukça bol ve sınırsızdır. Doğallığın ve içtenliğin en çekici belgesidir. Elbette ki herkese aynı içtenlikle mektup yazılmaz. Gönderdiğimiz kişi ya da kurumla olan ilginin derecesine göre, mektubun hitap bölümünden, amaç, hatta sonuç bölümüne kadar değişen üslup özelliği vardır. Mektup kişiliğimizin bir aynasıdır. Saygımız, sevgimiz, karakterimiz, inancımız, görüş ve düşüncelerimiz hatta kültürümüz mektubumuza yansır. Basit bir yazı türü gibi görülmesine rağmen mektubun da kendine özgü bir düzeni, bir disiplini, bir planı vardır. Dilekçe: Bir dilekte ya da şikâyette bulunmak veya bilgi vermek amacıyla resmi makamlara sunulan tarihli, imzalı mektuptur. Kişiyi ve kamuyu ilgilendiren bir hakkın sağlanması, bir

16 haksızlığın düzeltilmesi, kaldırılması için gerçek yahut tüzel kişilerce ilgili makamlara yazılan yazılara dilekçe denildiği gibi, istida, arzuhal de denir. Dilekçe Yazımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kurallar : Dilekçeler, konularına göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa ve öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez. Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü, yapmacık, laubali bir ifadeden kesinlikle kaçınılmalıdır. Dilekçeler; çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına daktiloyla veya dolmakalemle, okunaklı el yazısıyla yazı yazılmalıdır. Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa, bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır. Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır. Daha sonra konunun belirlendiği metin bölümüne geçilir. Bu bir şikâyet dilekçesiyse, şikâyet sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Eğer iş isteme dilekçesiyse, öğrenim durumu, yaş, kısa bir özgeçmiş, kurumca aranan seçkin nitelikler açık seçik belirtilmelidir. Dilekçede bir durum belirtiliyorsa, son cümle Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım, bir istek belirtiliyorsa Gereğini izinlerinize saygılarımla sunarım şeklinde olmalıdır. Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye ad ve soyadı yazılmalı, imzalanmalıdır. Tarih, isim ve imzanın bir satır üstünde olabileceği gibi dilekçenin sağ üst köşesine de konulabilir. Sol alt köşeye açık adres yazılmalıdır. Resmi Mektuplar: Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda, konunun uzunluğuna göre tam veya yarım sayfa boyutunda çizgisiz, beyaz kâğıtlar kullanılır. Anlatım ciddi ve ağırbaşlı olmalıdır. Konu dışında ayrıntılara ve özel isteklere yer verilmez. Konu en açık ve yalın biçimde ele alınır. Üst makam yetkilisi alt makamdakine yazdığı yazıyı rica ederim, alt makamdaki üst makamdakine bilgilerinize saygıyla sunarım veya arz ederim şeklinde bitirmelidir. Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilecek Noktalar : Kâğıdın üst yanından iki santim aşağıda ve ortada olmak üzere yazının çıktığı dairenin adresi bulunur. Sağ üst köşeye tarih konur. Yazıya başlamadan, hangi tarih ve sayılı yazıya cevap olarak yazıldığı belirtilir. Yazının ilk paragrafında sorun veya konu ortaya konur. Gelişme paragraflarında, bizim konu hakkındaki görüşümüz belirtilir, bizden istenilen bilgiler verilir. Sonuç bölümünde, yazının gönderildiği makamın durumuna göre ( alt makam, üst makam ) yazı,rica ya da sunu biçimlerinden biriyle bitirilir. Resmi yazıyı tamamlayan evraklar, metnin sol alt kısmına,sıra numarası verilerek belirtilir. Kâğıdın sol en alt köşesine yazıyı daktilo edenle, konuyla ilgili bölüm şefinin ad ve soyadlarının ilk harfleri yazılır. İş Mektupları: Ticaret ve endüstri kurumlarının birbirlerine ve kişilere, kişilerin bu kurumlara gönderdikleri mektuplara iş mektubu denir. İşyerleri bu mektuplarda, firma ismini taşıyan başlıklı ( antetli ) beyaz kâğıtlar kullanırlar. Yazıda daktilo ( veya bilgisayar ) kullanmak yerleşmiş bir kuraldır. İş mektuplarında da konu kısa, öz olarak açık ve yalın bir anlatımla ele alınmalıdır. Resmi mektupların özellik ve yazılışlarını kavramış olmak bu tür mektup yazmada da büyük kolaylık sağlar. İş Mektuplarının Yazılışında Uyulacak Kurallar : Ciddi bir anlatım kullanılmalı, kısa ve özlü bir anlatım yolu seçilmelidir. Her iş için ayrı bir mektup yazılmalıdır.

17 Daktilo veya mavi mürekkepli dolma kalem kullanılmalıdır. Ele alınan konu hakkında amaca uygun açıklamalar yapılmalı, gerekli yerlerde teknik terimler kullanılmalıdır İstekler yapmacıklığa kaçmadan ciddi bir hava içinde belirtilmeli, saygı bildiren kelimeler ölçülü şekilde kullanılmalıdır. Eğer yazılan iş mektubu, bir başka mektuba cevap niteliği taşıyorsa, bu, metnin başında ilgi bölümünde belirtilmelidir. Bunun için o mektubun tarihi ve numarasının yazılması yeterlidir. İş mektubu çeşitleri, teyit mektupları, tasdik mektupları, bilgi edinme mektupları, faturanın ödenmesini talep eden mektuplar, şikâyet mektupları, özür mektupları, takdim, tavsiye ve referans mektupları, sirküler, standart mektuplar, şirket içi mektuplar, cevap formu içeren mektuplar, resmi davetler ve cevapları, rutin mektuplar, notlar yoluyla ulaştırılan mektuplar, MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Çıraklık ve mesleki eğitim kanununda geçen kavramlar: İşletmelerde mesleki eğitim50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırırlar. Uygulamasında Çıraklık ve mesleki eğitim merkezlerine gelen öğrenciler haftada 1 gün okulda teorik eğitim, haftada 4 gün işletmede beceri eğitimi ustaların ve koordinatör öğretmenlerin gözetim ve denetimlerinde yapmaktadırlar. Öğrencilerin devam ve devamsızlıkları ile ders geçme notu, işletmelerdeki usta öğreticiler tarafından verilmektedir. Ücret ve sosyal güvenlik İşletmelerde beceri eğitimi öğrenciler adına okul müdürlüğü, işletme adına da işletme sahibi veya vekili arasında bir sözleşme ile başlamaktadır. Buna sözleşmeye göre öğrenciler; 1-Yaşına uygun asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret alırlar. 2-İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı milli eğitim bakanlığınca sigorta ettirilirler ve sigorta primleri bu bakanlıkça ödenir. 3-Ücretli izin süreleri 20 günden az olamaz. (30 gün ücretli, 30 gün ücretsiz) 4-Staj çalışmalarından muaftırlar. 5-Hastalık halinde SSK Kurumu imkânlarından faydalanırlar. 6-Beceri eğitimi sırasında işletmeyi yakından tanıma fırsatları bulacaklarından, mezuniyet sonrası iş bulmaları ve iş yerine uyum sağlamaları kolaylaşmış olur. 7-Ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır. Meslek alanı ve meslek dalı KONYA ilinde şuan 155 adet meslek dalı kapsama alınmıştır. Bu mesleklerin KONYA ilinde kapsama alınış tarihleri farklıdır. Ayrıca öğrenim süreleri de İlköğretim Okulu ve lise mezunlarına göre değişiktir. Denklik işlemleri: Çıraklık ve meslek eğitiminde belge ve diplomaların değerlendirilmesi tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği ile belirlenen esas ve usullere göre yapılır. Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği gereğince yapılacak değerlendirmede denklik ilkesi uygulanır. Değerlendirilecek Belgeler a) Çırak, kalfa ve ustaların eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi ve beceriler ilköğretim ve meslek liselerine geçişte değerlendirilir. b) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık ve kurs belgeleri ile yurtiçinde çırak okulları,pratik sanat okulları, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, halk eğitim merkezleri, yetişkinler teknik eğitim

18 merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim okulları ve özürlüler iş okulları ile benzeri kurumlardan alınmış belgeler ve kazanılmış mesleki bilgi ve beceriler çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir. c) Meslek liseleri ile bu liselere denkliği kabul edilen eğitim kurumlarından mezun olanların ustalık belgesi istekleri değerlendirilir. d) Mesleki Teknik ortaöğretim sonrası görülen en az iki yıl süreli mesleği ile ilgili öğrenimden alınan diplomalar işyeri açma bakımından değerlendirilir. Yönetmeliğe göre; a) Öğrenim belgesi olarak MEB veya MEB ile işbirliği sonucunda verilmiş olan diploma, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika veya bunların yerine geçen belgeler değerlendirilir. b) Değerlendirilecek her türlü belgede görülen mesleki eğitim veya kurs süresinin saat olarak belgelendirilmesi istenir. c) Bir ana meslek alanı ile ilgili her türlü mesleki eğitim belgeleri birlikte değerlendirilir. Bir meslek alanında alınmış birden fazla belgeden, belge sahibinin lehine olanı dikkate alınır. Çıraklık Eğitimi Sisteminde Kazanılan Bilgi Ve Becerilen Ortaokul Ve Meslek Liselerine Geçişte Değerlendirilmesi Kalfa Ve Ustaların ilköğretim Mezunu Olabilmesi Açık ilköğretim okuluna kayıt olmak isteyen öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu kalfa ve ustalar "Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği" hükümlerine göre sınavlara girerler. Ancak bu durumda olanlar ilköğretimin 6.sınıfı derslerinden muaf tutulurlar. Kalfa Ve Ustaların Meslek Lisesi Mezunu Olabilmesi İlköğretim mezunu kalfa ve ustaların mesleki ve teknik açık öğretim liselerine devam etmek istemeleri halinde muaf tutulacakları dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmiş ve Valiliklere genelge ile bildirilmiştir. Yurt İçi Ve Yurt Dışında Mesleki Eğitim Görenlerin Belgelerinin Denkliği Çıraklık Okulu Diplomalarının Değerlendirilmesi, tarihinden önce yurt içinde en az 3 yıllık eğitim sonucu verilmiş çıraklık okulu diploması sahiplerine doğrudan kalfalık belgesi verilir. Bunlardan mezuniyetlerinden sonra en az 5 yıl mesleklerinde çalışanlar ustalık imtihanlarına girerler. Mesleki ve teknik yüksek öğretim kurumlarınca verilen diplomaların değerlendirilmesi Genel liselerden mezun olduktan sonra ön lisans seviyesinde mesleki ve teknik öğretim görenler ile meslek lisesi mezunu olup da alanı dışındaki bir meslek dalında ön lisans eğitimi görenlere, mesleğinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra; Lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile meslek lisesi mezunu olup mesleği ile ilgili ön lisans eğitimi yapanlara, doğrudan işyeri açma belgesi verilir. Yurtdışından alınan kalfalık, ustalık ve dengi belgeler Yurt dışından kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla düzenlenen mesleki eğitim programlarına tamamlayarak, a) Kalfalık ve kalifiye işçilik belgesi alanlara, Kalfalık belgesi: b) Bağımsız işyeri açma yetkisi veren belgeler ile ustalık belgelerini alanlara ustalık belgesi doğrudan verilir. Değerlendirme Esasları 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmayan meslek dallarında değerlendirme yapılmaz. a) Hizmet belgelerinde; belge sahibinin çalıştığı meslek alanının belirtilmesi ve değerlendirilecek hizmetlerden meslek dallarının ilde kapsama alındığı tarihten sonraki sürelere sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Bu tür hizmet belgelerinde her aylık hizmet için en az 20 iş günlük prim yatırılmış olması ve primlerin ilgilinin meslek dalında yatırılmış olması aranır. İsteğe bağlı primler kabul edilmez. b) öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır. Değerlendirmeye alınacak belge sahibinin en az ilköğretim okulu mezunu olması gereklidir. İlköğretim mezunu olmayanların belgeleri ilköğretim okulu diploması almaya hak kazandıktan sonra değerlendirmeye alınır. c) İlgili meslekte çalışma karşılığı olarak verilmeyen belgeler değerlendirilmez. d) Resmi veya özel kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları kısa süreli hizmet içi eğitim kursu ve seminerleri sonucunda verilmiş olan belgeler ile süresi 255 saat ve daha az olan mesleki ve teknik eğitimler sonucunda verilmiş olan belgelerin denklik değerlendirilmesinde dikkate alınmaz. e) Bir meslekte

19 pratik eğitim karşılığı kabul edilen başarılı hizmet süresi çıraklık eğitimi süresinin iki katı olanlar doğrudan kalfalık imtihanlarına alınır. Kalfalık dönemi için yapılan değerlendirmede artan hizmet süreleri ustalık imtihanlarına girişte değerlendirilir. TESK Tarafından Verilen Belgelerin Değerlendirilmesi, Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince, kapsama alınma tarihinden önce verilmiş olan mesleki belgeler 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu gereğince verilmekte olan dengi belgelerle doğrudan değiştirilir. Çıraklığa ait hükümler: Aday çırak, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişidir. Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişidir. İlköğretim okulunu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. Çıraklık şartları Çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. a) 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. b) En az ilköğretim okulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Aday çırak ve çırakların statüleri Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dâhil edilmezler. Eğitim ve çalışma Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere 10 saate kadar genel ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çıraklara ücretli izin verilir. Aday çırak ve çıraklar pratik eğitimlerini işyerlerinde veya çıraklık eğitimi merkezlerinde; teorik eğitimlerini ise eğitim kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen eğitime elverişli işyerlerindeki eğitim ünitelerinde yaparlar. Bu iki eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür. Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi hükmü göz önünde bulundurulur. Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Sözleşme yapılması 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. İş yeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır. Çıraklık sözleşmesi; çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla, işyeri sahibinin değişmesi halinde yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla devam eder, aynı mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olup; yeni yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek çıraklık süresini ve eğitimini tamamlar. Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile on sekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Bu süre Bakanlıkça tespit edilir. Deneme döneminden sonra taraflar 10 gün içinde ilgili çıraklık eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurmadığı takdirde çıraklık sözleşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sayılır. Deneme döneminde ücret ödenir. Aday çıraklıktan çıraklığa geçenler deneme dönemini yapmış sayılırlar. Çıraklık süresi 3-4 yıldır. Bu süre mesleklerin özelliğine göre ilgili

20 kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder, yıllık izin dışındaki devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir. Usta öğretici bulundurma şartı Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Kalfalığa ait hükümler: Kalfa, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir. Kalfalık imtihanı Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık imtihanı ile tespit edilir. Çıraklar kabul edilebilir mazeretleri dışında çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk kalfalık imtihanına girmek zorundadırlar. İmtihan komisyonunun teşkili ile imtihanın esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık imtihanını izleyen ikinci kalfalık imtihanının tamamlanması ile sona erer. Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça çıraklar için ödenen her türlü sigorta primlerinin ödenmesine son verilir. Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi işlerde çalıştırılırlar. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az bir yıl o işyerinde çalışırlar. Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri çıkma izni verir. Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar. Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir. Ustalığa ait hükümler: Usta, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir. Ustalık eğitimi Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları düzenlenir. Bu kursların kapsam ve süreleri Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir. Kurslar çalışma saatleri dışında açılır. Ustalık imtihanı a) Ustalık imtihanı, adayın, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir. İmtihanın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. b) Kalfaların ustalık imtihanlarına girebilmesi için mesleklerinde en az üç yıl çalışmış ve Bakanlıkça açılan ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir. c) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık imtihanlarına doğrudan katılabilirler. Bu imtihanları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Meslek lisesi mezunları için ustalık Meslek liselerinden mezun olanlar ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık imtihanlarına girebilirler. Ancak bu gibilerin mesleklerinde en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir. Bu kursların kapsam ve süreleri ile imtihan esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. İşyeri açma Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. İşyeri açmaya izin veren merciler, işyeri açmak isteyenlerden ustalık belgesi istemek zorundadırlar. İşyeri sahipleri ustalık belgelerini işyerlerine asarlar. Ustalık belgesine sahip olanlar bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamazlar. Teknik lise

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 MERAM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde;

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ: Kalfalık döneminde; ÇIRAKLIK EĞİTİMİ: 3308 Sayılı kanuna göre en az ilköğretim mezunu olup, Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını gerçek iş ortamında Öğreten bir eğitim sistemidir.

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI Sirküler Rapor 06.12.2013/209-1 ÖZEL SİRKÜ: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde;

DENKLİK İŞLEMLERİ. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2017 - TRABZON SLAYT 4 Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI Prof. Dr. Mehmet YÜCE 1. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre aşağıda

Detaylı

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b.

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ ve AÇIKLAMALAR

DENKLİK İŞLEMLERİ ve AÇIKLAMALAR MERZİFON MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDEN NASIL BELGE ALINIR. DENKLİK İŞLEMLERİ ve AÇIKLAMALAR Çıraklık ve meslek eğitiminde belge ve diplomaların değerlendirilmesi 02.11.1989 tarih ve 20330 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık prim ve hizmet belgesi

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI 1) Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık,

Detaylı

Mükelleflerin Yapması Gerekenler: Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına

Mükelleflerin Yapması Gerekenler: Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına Mükelleflerin Yapması Gerekenler: Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili gelir ve gider belgelerinin yanında banka ekstrelerinin, kredili satış belgelerinin,

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş 1 Aralık 2012, Ankara Ticari işlem, ticari

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 1. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi: Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/69 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2005/96 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 19 Aralık 2005 KONU : Vergi Usul Kanunu nda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 3 DİĞER KURUM İŞLEMLERİ www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 1. TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 82 İST, 11.10.2004 ÖZET: * Yeni Türk Lirası kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında 13 Sıra no.lu Muhasebe Sistemi

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Kamu kurum ve kuruluşları ları hariç olmak üzere ondan az çalışanı anı bulunan tehlikeli ve

Detaylı

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 17.08.2006 / 154 MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete:3.5.2014-28989 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı