YANGIN SİGORTACILIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN SİGORTACILIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ"

Transkript

1 YANGIN SİGORTACILIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ 1. Giriş Yangın güvenliğinin sağlanmasında etkili olan ve halkın yangın zararlarının önlenmesinde önemli olan faktörlerden biri yangın sigorta şirketleri olması gerekir. Yangın güvenlik önlemleri tüm gelişmiş ülkelerde, sigorta şirketlerinin çabaları ve katkıları ile gelişmiştir. Gerçekte, alınan her önlem, sigorta şirketleri için bir siperdir. Önlemler arttıkça hem yangın çıkma olasılığı azalır, hem de yangın çıksa bile hasar miktarı az olur. Dolayısıyla da kazançlı olan vatandaş kadar sigorta şirketi de olur. Gelişmiş ülkelerde, Almanya, Japonya, İsviçre ve daha birçok ülkede yanan binaların %90 ından fazlası sigortalı iken ülkemizde yanan binaların sigortalı oranları %10 un altındadır. Buna rağmen, ülkemizde sigorta şirketleri; yangın sigortasının cazip hale getirilmesi ve bilimsel temellere oturtulması konusunda önemli bir çalışma yapmadıkları gibi halkımızın sigorta konusunda bilinçlendirilmesi için de önemli çabanın harcanmadığını görüyoruz. 2. Dünyada Yangın Sigortacılığının Başlangıcı Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara yaklaşık 4000 yıl önce Babiller de rastlanmaktadır. Hammurabi kanunlarında, haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılması öngörülmüştür. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir. Prim esaslı sigorta ise yaklaşık 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görülmüştür. İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktadır ve İtalya nın Cenova Limanı ndan Mayorka ya Santa Clara adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendiği ve ilk sigorta şirketinin de 1424 yılında, yine Cenova şehrinde kurulduğu belirtilmektedir. 285

2 Londra da, 2 Eylül 1666 taraihinde meydana gelen büyük yangın, önlemlerin alınmasında ve yangın sigortasının gelişmesinde etkili olmuştur. Yangın, halk üzerinde büyük etki yaratmış, felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması fikrini doğurmuş ve kara sigortalarının doğmasına neden olmuştur. Yangın, Kral II.Charles ın fırıncısı olan Thomas Farriner isimli bir fırıncının dükkanında gece başlar. Ocaktan çıkan kıvılcımlar ahşap binayı tutuşturur, hizmetçi kız söndürmeye çalışır fakat başaramaz, paniğe kapılır, dışarı çıkmaya çalışır, fakat çıkamaz Sigorta edilen ilk gemi, Santa Clara ve alevlerin içinde kalır. Şehir tamamen ahşap, mevsim yaz, kuru ve rüzgarlı olduğundan yangın hızla yayılır. Yangın dört gün devam eder dönüm alanda, ev, St Paul s Cathedrali, 87 kilise, 6 şapel, Bridewell hapishanesi, Newgate hapisjhanesi, 4 köprü, Royal Exchange ve 52 şirket binası tamamen yanar. Londra nın önemli kesimlerinin %80 i zarar görür. Yangın çok büyük olmasına rağmen sadece 16 kişinin ölmesinin şaşırtıcı olduğu yazılıyor. Londra da bulunan ve Edward Lloyd adında bir kişinin işlettiği kahvehane, gemi sahipleri, iş adamları, ve tüccarların deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları bir mekan olur. Yangından sonra, 1667 yılında Fire Office kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi Friendly Society faaliyete geçer. 3. Osmanlı Devletinde Yangın Sigortası Sigorta işleminin Osmanlı Devletinde hangi tarihten itibaren başladığına dair kesin bilgi bulunmamaktadır. Tanzimat-ı Hayriyye den ve özellikle Avrupa ile ilişkilerin iyileştiği Kırım Savaşından (1854) sonra başladığı kabul edilmektedir. Kapitülasyonların mevcudiyeti her devletin sigorta şirketinin Osmanlı Devletinde kayıtsız şartsız faaliyet göstermesini imkan veriyordu. Osmanlı Devleti nde ilk kez 1862 de İstanbul da Giorgio ve Roberto Casseratto Kardeşler tarafından Rivnione Adriatica di Sigurta (RAS) ın bir acentesi açılmış ve bu acente 1874 e kadar faaliyetlerini sürdürmüştür[2]. Osmanlı Devleti nde yerli sigorta şirketleri, sermaye birikimi- Londra 1666 Büyük Yangını 286

3 nin yetersizliği, kaderci dünya görüşünün sosyo-ekonomik hayata etkisi, islamiyette sigortacılığın haram olduğuna inanılması, genel eğitim düzeyinin düşüklüğü nedenlerden dolayı gelişmemiştir yılında sigorta parasının haram olup olmadığına dair Şeyh-ül İslama verilen dilekçeye verilen cevapta Havale buyurulan işbu arzuhal mütalaa olundu. Derunu arzuhalde muharree akdi mezkür darülislamda olmayıp da bervechi meşruh memaliki Ecnebiyede kain bir sigorta şirketi ile icra edildiği takdirde şirketi mezkure rızasıyla vereceği ziyadeyi yani makudunaleyh sigorta bedeli ne miktar meblağ ise anı ahz helal olur. Olbabda emrüferman hazreti nemlehülemrindir. Zilkade Emin-ül fetva denilmiştir [4]. Anlaşılacağı gibi sigorta bedelinin helal olması için sigorta şirketinin yurtdışında bulunması gerektiği belirtiliyor. Ergin [1] Mecelle-i Umuru Belediye de Sigorta meselesinde unsur-ı İslam öteden beri muhteriz bir vaziyettedir. Müslümanlar sigorta muamelatının esasat-ı İslamiyye ye mugayir olduğuna itikad ederek emlakini sigortaya vaz etmekle kaza ve takdir-i ilahiye muhalefet etmiş olacaklarını zannetmektedirler. Mamafih Müslümanların sigortaya yani yangın, zarar ve hasara karşı büsbütün lakayt kaldıkları da zannedilmemelidir. Yeni bir hane inşa edildiği zaman bunun en göze çarpacak bir köşesine eski bir pabuç ile mavi boncuklar ve saçağın altına da; Maşallah, Ya Hafız, Fa llahü haymn hafizan ve hüve erhamü r- Rahimfn, Ya Malikü l-mülk, Tevekkeltü Alallah gibi kelimeleri ve ibareleri havi levhalar asarak mülkleri bir kazaya uğramaması ve bilhassa yanmaması için bu suretle savn-ı Samedani ye havale etmiş oluyorlar demektedir. Yabancı sigorta şirketleri yangın sigortası yaptıkları binaların kapılarına markalarını koyarlardı. Müşir Fuad Paşa yüksek dereceli bir misafirin rehberliğine tayin edilir. İstanbul un mahallelerini gezerken Müslüman mahallelerinde her evin üzerinde değişik şekilde birer levhanın olduğu misafirin dikkatini çeker. Ne olduğunu Fuad Paşa ya sorar. Fuad Paşa bir iki saniye tereddütten sonra Müslüman sigorta şirketlerinin markalarıdır cevabını verir. Osmanlı Devletinde sigortacılığın yaygınlaşması da Beyoğlu yangınından sonrasına rastlar. Osmanlı Devleti nde yaygın olarak yabancı sigorta şirketlerinin faaliyete geçmelerinin başlangıcı 1870 Beyoğlu yangını olarak gösterilir. Beyoğlu yangını sonrasında, yabancı sigorta şirketleri, İstanbul da şube açmış, kentin yangın riskini gösteren haritaların çizimine başlanmıştır[3]. O tarihlerde, Beyoğlu, kentin Avrupa finans kapitali ile ilişkide bulunduğu bir finans merkezi idi. Sakinlerinin önemli bir bölümünü gayrimüslimler, Levantenler ve 287

4 Osmanlı Devleti nde ikamet eden yabancılar oluşturuyordu. Yaşam biçimi ve tüketim alışkanlıkları ile değişimin simgesi ve merkezi sayılıyordu. Bu nedenle İstanbul da sermaye birikiminin kalbi olan Beyoğlu nun yanması, doğal olarak sigortalanma düşüncesini beraberinde getirmiştir. Beyoğlu yangınından bir süre sonra 1872 de Bank Hanson adlı bir İngiliz Bankası nın önderliğinde Sun, Northern Beyoğlu Yangını ve İngiliz Büyükelçiliği [5] ve North British adındaki üç İngiliz sigorta şirketi İstanbul da faaliyete geçmiştir. Avrupa kapitalinin Osmanlı Devletine yerleşmesini hızlandırmış, devletle ve halkla ilişkilerde aracılık eden ve ticari temsilcilikler alan Levanten ve azınlık nüfusu kalkınmıştır. Beyoğlu yangınında zarar görenlerin büyük çoğunluğu gayri Müslimlerden oluşmuştur. Beyoğlu yangınında çeşitli din ve milletten kişinin yangından zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Beyoğlu nda sigortalı olan mülklerin yanması yüzünden sigorta kumpanyaları mülk sahiplerine lira iadesinde tadiyatta bulunmuşlardır. Sonra makbuzlarını dahiliye nazırı Şerevanı Zade Rüştü Paşa ya ibraz ederek İstanbul da itfaiyenin kurulmasını istemişlerdir. İngilizler den sonra Fransızlar da Osmanlı Devletinde yangın sigortasına ilgi göstermişler ve 1878 yılında ilk Fransız şirketi faaliyetine başlamıştır. Bundan sonra Alman, İtalyan, İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık genişlemeye başlamıştır. Bu tarihlerde yabancı şirketler mensup oldukları devletlerin kanunlarına göre işlem yapıyor, Türkçe nin dışında ve Türklerin anlamadığı lisanlarla evrak ve senet tanzim ediyorlardı. Halk bu ülkelerin kanununu bilmediği, lisanını anlamadığı bir yabancı şirketle bir anlaşmazlık durumunda davayı takip edemiyor ve zarar görüyordu. Tamamen denetimsiz bir biçimde çalışıyorlar, diledikleri gibi hareket edip, merkezlerinden aldıkları talimatlarla işlem yapıyorlardı. Poliçelerini İngilizce veya Fransızca düzenliyorlar, anlaşmazlık durumunda da dava mercii olarak Londra mahkemelerini veya ilgili şirket merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri gösteriyorlardı. Diledikleri zaman sigorta poliçelerini iptal ediyorlardı senesinde Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyyesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti nde kurulan ilk sigorta şirketi, sermayesi yabancılara ait olan Osmanlı Bankası, Tütün Rejisi ve Duyun-ı Umumiye İdaresi nin ortaklığıyla kurulan Osmanlı Umum Sigorta şirketi idi. Şirketin acentelik işlerini Osmanlı Bankası ve Tütün Rejisi şubeleri yerine getiriyordu. Bu şirketin yaptığı senetler Türkçe ise 288

5 de kendi menfaatini düşünmek hususunda bunun da diğer yabancı şirketlerden farkı olmamıştır [1] da; İstanbul da faaliyette bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası adı altında bir derneğin kuruluşu, bu tarihte ortak bir yangın tarifesi uygulaması; devamlı bir denetim mekanizmasının oluşturulması kararları alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı nın çıktığı 1914 yılına kadar genellikle yabancı uyruklu tacirler, Levantenler ve azınlıklar arasında, yabancı sigorta şirketlerinin belirlediği koşullarla, devlet denetiminden uzak biçimde uygulanmıştır. 4. Günümüzde Yangın Sigortası Gelişmiş ülkelerde binaların tamamına yakını sigorta kapsamına alınırken, Tablo 1 de görüldüğü gibi İstanbul da yanan binaların sigortalanma yüzdesi sadece yüzde 9.1 olmaktadır. Ülke genelinde bu oranın daha düşük olacağı gerçektir. En yüksek oran % 55.5 ile otellerde görülürken konutlarda sadece % 4.6 dır. Binaların yangın sigorta oranlarının düşüklüğünün eğitimsizliğin yanında sigorta şirketlerinin yeterli ilgiyi göstermediği de bir gerçektir. Ülkemizde, yangın riskine karşı sigortalanan bina sayısını artırmak için zorunlu sigorta sisteminin getirilmesinde yarar vardır. Gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi, vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat Yangın Sigorta Poliçesi [4] Osmanlı Sigorta Şirketi Yangın Poliçesi[4]. altına almak ve doğabilecek büyük zararları karşılamak üzere binaların yangına karşı sigortalanması artık ülkemiz için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Zorunlu yangın sigortasının getirilmesi ile, yangın güvenlik önlemleri iyileşecek, yangın sayısı azalacak, vatandaş daha az zarar görecektir. Bu uygulama ile halkımızda, çok az bir primle günlük hayattaki diğer risklere karşı sigorta yaptırma bilincinin gelişmesine de yardımcı olabilir. Ancak, bütün binaların aynı anda zorunlu yangın sigortası kapsamına alınması yerine, öncelikle büyük ve halkın kullanımına açık (örneğin, otel, işhanı, müze, sinema, tiyatro, konser ve spor salonları) binalardan başlamak üzere 289

6 Tablo 1: İstanbul da yıllarındaki toplam yangın sayısı ve sigortalı oranları [6] Sigortalı Sigortasız Toplam % Sigortalı Konut İmalathane Marangozhane Otel Fabrika Kara Nakil Kara Nakil Okul Lokanta Gecekondu Depo -Ardiye Gemi-Tekne Banka Cami Hastane-Sağlık Kur Benzin İstasyonu Resmi Daire Fırın Diğer Toplam Tablo 2. İstanbul da son beş yılda meydana gelen yangınların sigortalı oranı (%) Ortalama Konut İmalathane Marangozhane Otel Fabrika Fabrika Lokanta Gecekondu Depo -Ardiye Gemi-Tekne Banka Cami Hastane-Sağlık Kur Benzin İstasyonu Resmi Daire Fırın Diğer Ortalama

7 tedricen yaygınlaştırılmalı, hangi binaların ve hangi tarihten itibaren zorunlu yangın sigortasına tabii olacakları şehirlerin özelliklerine göre belirlenmelidir. Binaların yangına karşı zorunlu sigortasına dair poliçeye Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde yazılı hususlardan başka, binada alınan yangına karşı koruyucu ve yayılmasını önleyici önlemlerin de yazılması zorunluluğu getirilmeli, primden yapılacak indirimlerin dayanağı poliçede açıkça belirtilmelidir. Maliklerce yangın sigorta tutarlarının binanın gerçek değerinin çok altında tespit edilerek, ileride bir yangın sonucunda zarara uğramaması için, en az sigorta tutarlarının, binanın emlak vergisi matrahından az olmamak üzere, binanın bulunduğu mahal, inşaat tarzı ve kullanma şekline göre tespit edilmelidir. Kat mülkiyetine tabi binalarda, binanın bir bütün olarak sigortalanması ve toplam prim borcuna, bütün kat maliklerinin o binada yürürlükte olan genel giderlere katılım esaslarına göre katılmalıdır. Sigorta şirketlerince tahsil edilen prim gelirlerinden belediyelerin pay alması suretiyle, günümüz teknolojisine uygun araç ve gereçle ve iyi bir eğitimden geçmiş bir itfaiye teşkilatıyla yangına anında müdahale ederek zararın en aza indirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca bu şekilde, risk oranının azalması ile giderek primlerde de bir düşme sağlanabilecek ve sonuçta sigorta ettirenlerin yararına bir sonuç doğuracaktır. Önemli konulardan biri de sigortalama yapılırken izlenecek yöntemlerdir. Günümüzde olduğu gibi risk analizi yapılmadan yapılan sigortalama işlemi, maliklere fazla bir yarar getirmeyeceği gibi sigorta şirketlerinin de uzun dönemde zararlı çıkmasına neden olacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından 2002 yılında yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik in beşinci maddesinde Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır denilmekte ve sigorta şirketlerine sorumluluk verilmektedir. Sigortalanan yapılar yangın yönetmeliğine göre incelenmeli, maliklerce binalarda yangına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasını teşvik amacıyla, önlemlerin türü ve kapsamına göre primlerden indirim yapılmalı, sigortada asıl amacın riskin oluşumunda zararın giderilmesinden ziyade, riskin azaltılması olduğu şeklindeki çağdaş sigortacılık ilkesi yaşama geçirilmelidir. Böylece yangın güvenlik önlemleri artar, risk azalır, vatandaş üzerinde sigorta bilincinin oluşması başlar. 5. Sonuç Zorunlu sigorta sisteminin getirilmesi ve uygulanmasının yakın gelecekte 291

8 olamayacağı açıktır. Ülkemizdeki yasaların çıkarılma süresi ve zorunluluğu göz önüne alınırsa, zorunlu sigortalama sisteminden önce yapılabilecek çalışmaların ele alınması fakat zorunlu sigorta sistemi konusunda da adım atılması gerekir. Günümüzde kısa dönemde yapılması gereken çalışmalar, vatandaşa sigorta bilincinin verilmesi ve sigortanın yararlarının anlatılması yani kısaca eğitimdir. Daha ilkokullardan başlanarak sigorta sistemleri ve gerekliliği anlatılmalıdır. Bu çalışmalar doğrudan değil dolaylı olarak ele alınmalı, yangın, deprem, acil yardım ve doğal afetlere karşı önlemler ve korunma çareleri anlatılırken sigorta sitemi de anlatılmalıdır. Sigortanın yararları anlatılmalı ve halka tanıtılmalıdır. Kaynaklar 1. Ergin, O. N.; Mecelle-i Umuru Belediye, Cilt. I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını (1995). 2. Kazgan, H., A. Soyak, M. Koraltürk, Cumhuriyet in 75 Yıllık Sigortacısı, Koç Allianz (2000) 3. Kılıç, A.; Büyük Beyoğlu Yangını, Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı.91, (2005) 4. Ererdi, C. M.; Sigortacılığımızın Tarihi, Commercial Union (1998) 5. Cezar, M.; Osmanlı Başkenti İstanbul, Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını (2002) 6. İstanbul İtfaiye Müdürlüğü İstatistikleri 292

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR SİGORTA HASAR EKSPERLİK FAALİYETLERİNİN SİGORTA İŞLETMELERİNE HASAR MALİYETLERİ AÇISINDAN ETKİLERİ Hazırlayan: Kıvanç BAYAR Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2006 1 1. Giriş Ülkemizde, bugüne

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur Tarih: Ekim 2012 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Y. Kemal ÇUHACI ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI Sigorta; İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesi için, önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında yapılan taahhüttür. İşveren

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜ Gelişmeler Beklentiler Dr. Cemil ERTEM Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomi Programı Koordinatörlüğü RAPOR Kasım, 2014 RAPOR ANALİZ DANIŞMA KURULU Alfabet k Sıra Ahmet Şahin, Toplu Konut

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı