Kasadaki para ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-"

Transkript

1 VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Alıcı Z den senetli alacak ,- Giyim eşyaları için ödenen katma değer vergisi 4.000,- Bina ,- K Bankası na kredi borcu ,- Senetli borçlar ,- Sermaye ,- Depoda bulunan giyim eşyaları ,- Satıcı F ye senetsiz borç? Aralık 2014 Dönemi Günlük İşlemleri: : İşletme, bilançodaki binası ve deposundaki giyim eşyaları ile ilgili aşağıdaki harcamaları yapmış ve toplam tutarı B Bankası ndaki ticari mevduat hesabından ödemiştir Bina temizlik bedeli : 590,-TL (KDV % 18) Depodaki giyim eşyalarının yangına karşı sigorta bedeli : 300,-TL : İşletme, satıcı F den ,-TL (KDV % 8) lik giyim eşyası satın almış; toplam tutarın katma değer vergisini B Bankası ndaki ticari mevduat hesabından ödemiş, kalanın 0,40 lık kısmını senet düzenleyerek ödemiş, 0,60 lık kısmını ise satıcı F ye borçlanmıştır : İşletme deposundaki giyim eşyalarının bir kısmını alıcı Z ye ,-TL (KDV % 8) ye satmış; karşılığında ,-TL nakit almış kalanın ,-TL lik kısmı için bono almış, geri kalanı ise daha sonra alacaktır : İşletme, de satın aldığı giyim eşyaları ile ilgili 5.900,-TL (KDV % 18) lik taşıma ve 2.600,-TL lik taşıma sigortası bedeli ile de satılan giyim eşyaları ile ilgili 1.180,-TL (KDV % 18) lik sevk giderini KRG İşletmesi ne peşin ödemiştir : İşletme, K Bankası na olan kredi borcunun tamamını 0,15 oranında tahakkuk eden faizi ile birlikte B Bankası ndaki ticari mevduat hesabından ödemiştir : İşletme, deposundaki giyim eşyalarının 1.728,-TL (KDV % 8) lik kısmını satıcı F ye iade etmiş, iade bedelinin katma değer vergisini peşin tahsil etmiş, kalanı ise satıcı F nin hesabından düşmüştür : İşletme, de sattığı giyim eşyaları ile ilgili alıcı Z ye 2.160,-TL (KDV %8 )lik miktar iskontosu yapmış, iskonto tutarını B Bankası ndaki ticari mevduat hesabından ödemiştir : İşletme, alıcı Z den olan senetsiz alacağının 3.500,-TL sini nakit olarak tahsil etmiş; 6.500,-TL lik kısmı için alıcı Z nin imza ederek verdiği bonoyu almıştır : İşletme, de sattığı giyim eşyaları ile ilgili alıcı Z nin beğenmeyip iade ettiği ,-TL (KDV % 8) lik giyim eşyalarını iade almış, toplam tutarın katma değer vergisini peşin ödemiş, kalanı ise alıcı Z nin hesabından düşmüştür : İşletme, B Bankası ndaki ticari mevduat tutarının kalanına 0,10 oranında faiz tahakkuk ettiğini (işlediğini) anılan Bankadan gelen dekonttan öğrenmiştir. Dönemsonu İşlemleri: ( ) 1 Dönemsonu giyim eşyası mevcudu ,-TL dir.

2 KTÜ Maliye Bölümü Trabzon, Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 90 dk. Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN Doç. Dr. Abdülkadir PEHLİVAN ISL 112 / 1042 MUHASEBE I DERSİ BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR 1. Ad, soyad ve numaranızı mutlaka tükenmez kalemle yazınız. 2. Sıra numaranızı cevap kağıtlarına (sol üst köşe) yazmayı unutmayınız. 3. Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz. 4. Verilen hesap planındaki hesaplar dışında sizce gerekiyorsa- yeni hesaplar açabilirsiniz. 5. Soru kağıtları sizde kalacaktır. 6. Hesap isimlerinde ve tutarlarında kesinlikle kısaltma yapmayınız. 7. Unuttuğunuz bir maddeyi hatırladığınız yerde tarih belirterek yapabilirsiniz. 8. İlk 30 dakikada sınavdan çıkmayınız. 9. Cep telefonu vb. iletişim araçları ile sınav salonuna girmek ve öğrencilerarası kalem, silgi, hesap makinesi alış verişi yapmak yasaktır. 10. Sözel soruları yevmiye defterinin arka sayfasına (4.sayfa) yapınız. 11. Bu soruların cevaplarını tarihinden itibaren ve internet adreslerinden temin edebilirsiniz. 12. S.1. Aşağıdaki soruları, yevmiye defterinin arka sayfasına (4. Sayfa), kısaca cevaplayınız (24 puan) a. Mali nitelikli işlem ne demektir? Bir cümle ile izah ediniz. (4) b. Gelir tablosu, fatura ve gider kavramlarını tanımlayınız. (9) c. Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmenin dönembaşı mal mevcudu ,-TL, dönem içi alışları ,-TL, alış iadeleri ,-TL, alış giderleri 7.000,-TL, alış iskontosu 2.000,-TL, dönemsonu mal mevcudu ,-TL ise tarihi itibariyle STMM si kaç TL dir? (4) d. Bir hesabın pasif hesap olmasını belirleyen esası bir cümle ile belirtiniz. (3) e. Gider makbuzu ile müstahsil makbuzunun benzer yanlarını yazınız. (4) S.2. Ekteki Vaka D nin verilerini kullanarak Selim ATAKOL(tek şahıs) İşletmesi nin; (76 puan) a. Kuruluş bilânçosunu düzenleyiniz. (6) b. Açılış, günlük ve dönemsonu işlemlerini yevmiye defterine kaydediniz. (40) c. Açılış, günlük ve dönemsonu işlemlerini defteri kebire kaydediniz (16) d. Sadece Genel Geçici Sağlamasını düzenleyiniz. (14) HESAP PLANI Kasa Hesabı Alacak Senetleri Hesabı Devreden KDV Hesabı STMM Hesabı Satış İskontoları Hesabı Sermaye Hesabı Bankalar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Banka Kredileri Hesabı Ticari Mallar Hesabı Alıcılar Hesabı Dönem Net Zararı Hesabı Satıştan İadeler Hesabı Satıcılar Hesabı Faiz Gelirleri Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Diğer İndirimler Hesabı Dönem Karı veya Zararı Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri H. Dönem Net Karı Hesabı Genel Yönetim Giderleri Hesabı Yurtiçi Satışlar Hesabı Borç Senetleri Hesabı Binalar Hesabı Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı

3 ISL 112 / 1042 MUHASEBE I DERSİ BAHAR DÖNEMİ ARASINAV CEVAP ANAHTARI a. Mali nitelikli işlem ne demektir? Bir cümle ile izah ediniz. (4) Mali nitelikli işlem; para cinsinden ifade edilebilen ve parasal değeri açıkça bilinebilen işlemdir. b. Gelir tablosu, fatura ve gider kavramlarını tanımlayınız. (3*3) Gelir tablosu; bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak nasıl oluştuğunu gösteren bir tablodur. Fatura; satılan mal ya da hizmet karşılığında, alıcının borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan ya da hizmeti yapan tacir tarafından alıcıya verilen ticari bir belgedir. Gider; işletmenin, faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin değer olarak tutarıdır. c. Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmenin dönembaşı mal mevcudu ,-TL, dönem içi alışları ,-TL, alış iadeleri ,-TL, alış giderleri 7.000,-TL, alış iskontosu 2.000,-TL, dönemsonu mal mevcudu ,-TL ise tarihi itibariyle STMM si kaç TL dir? (4) STMM = (67.000,-TL ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL) ,-TL = ,-TL d. Bir hesabın pasif hesap olmasını belirleyen esası bir cümle ile belirtiniz. (3) Bir hesabın pasif hesap olmasını belirleyen esas; bilançonun pasif tarafında yer alan borç ve özsermaye kalemlerinin izlenmesinde kullanılan hesap olmasıdır. e. Gider makbuzu ile müstahsil makbuzunun benzer yanlarını yazınız. (4) Malı satan ya da hizmeti yapan değil, malı satın alan veya hizmeti yaptıran tarafından düzenlenir. Katma değer vergisi yer almaz. Gelir vergisi stopajı yapılabilmektedir. PUANLAMA: YEVMİYE (2.5 * 16) puan KUR. BİLANÇOSU... 6 puan DEFTERİ KEBİR puan GEÇİCİ SAĞLAMA puan TANIMLAR puan TOPLAM puan

4 ISL 112/1042 MUHASEBE I DERSİ BAHAR DÖNEMİ ARASINAV CEVAP ANAHTARI YEVMİYE DEFTERİ Kasa Hesabı ,- Alacak Senetleri Hesabı ,- Binalar Hesabı ,- Ticari Mallar Hesabı ,- Bankalar Hesabı ,- İndirilecek KDV Hesabı 4.000,- Borç Senetleri Hesabı ,- Banka Kredileri Hesabı ,- Satıcılar Hesabı ,- Sermaye Hesabı ,- Açılış Genel Yönetim Giderleri Hesabı 800,- İndirilecek KDV Hesabı 90,- Bankalar Hesabı 890,- Bina temizlik bedeli ve sigorta gideri Ticari Mallar Hesabı ,- İndirilecek KDV Hesabı 4.400,- Bankalar Hesabı 4.400,- Borç Senetleri Hesabı ,- Satıcılar Hesabı ,- Mal alışı Kasa Hesabı ,- Alacak Senetleri Hesabı ,- Alıcılar Hesabı ,- Yurtiçi Satışlar Hesabı ,- Hesaplanan KDV Hesabı 8.400,- Mal satışı Ticari Mallar Hesabı 7.600,- Diğer İndirimler Hesabı 1.000,- İndirilecek KDV Hesabı 1.080,- Kasa Hesabı 9.680,- Alış ve sevk gideri Banka Kredileri Hesabı ,- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2.250,- Bankalar Hesabı ,- Bankaya olan kredi borcunun ödenmesi Kasa Hesabı 128,- Satıcılar Hesabı 1.600,- Ticari Mallar Hesabı 1.600,- Hesaplanan KDV Hesabı 128,- Alış iadesi Satış İskontoları Hesabı 2.000,- İndirilecek KDV Hesabı 160,- Bankalar Hesabı 2.160,- Satış iskontosu Kasa Hesabı 3.500,- Alacak Senetleri Hesabı 6.500,- Alıcılar Hesabı ,- Alacağa karşılık nakit ve bono alma Satış İadeleri Hesabı ,- İndirilecek KDV Hesabı 1.200,- Kasa Hesabı 1.200,- Alıcılar Hesabı ,- Satış iadesi Bankalar Hesabı 1.930,- Faiz Gelirleri Hesabı 1.930,- Banka mevduata faiz işlemesi Hesaplanan KDV Hesabı 8.528,- Devreden KDV Hesabı 2.402,- İndirilecek KDV Hesabı ,- KDV mahsubu

5 STMM Hesabı ,- Ticari Mallar Hesabı ,- Satılan malın maliyeti kaydı Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ,- STMM Hesabı ,- Genel Yönetim Giderleri Hesabı 800,- Kısa Vadeli Borçlanma Gid. Hes ,- Diğer İndirimler Hesabı 1.000,- Satış İskontoları Hesabı 2.000,- Satış İadeleri Hesabı ,- Giderlerin K/Z devri Yurtiçi Satışlar Hesabı ,- Faiz Gelirleri Hesabı 1.930,- Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ,- Gelirlerin K/Z devri Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ,- Dönem Net Karı Hesabı ,- Net K/Z devri Selim ATAKOL İŞLETMESİ'NİN TARİHLİ GENEL GEÇİCİ SAĞLAMASI HESAP İSMİ BORÇ ALACAK BORÇ B. ALACAK B. KASA HESABI , , ,- BANKALAR HESABI , , ,- ALICILAR HESABI , , ,- ALACAK SENETLERİ HESABI , ,- TİCARİ MALLAR HESABI , , ,- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 2.402, ,- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , ,- BİNALAR HESABI , ,- BANKA KREDİLERİ HESABI , ,- SATICILAR HESABI 1.600, , ,- BORÇ SENETLERİ HESABI , ,- HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 8.528, ,- SERMAYE HESABI , ,- YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI , ,- FAİZ GELİRLERİ HESABI 1.930, ,- DİĞER İNDİRİMLER HESABI 1.000, ,- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 800,- 800,- SATIŞ İSKONTOLARI HESABI 2.000, ,- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI 2.250, ,- SATIŞ İADELERİ HESABI , ,- TOPLAM , , , ,-

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı