SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/ /04/2006 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi ,04 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM ,04 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 21 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 3 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 20 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş.(*) Hisse Senedi Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.(**) Hisse Senedi Mert Gıda Giyim San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Hisse Senedi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Hisse Senedi (*) Şirketin mevcut ortaklarına ait olan YTL nominal değerli paylar halka arz edilmek üzere Kurulumuza başvurulmuştur. (**) Şirketin mevcut ortaklarına ait olan YTL nominal değerli paylar halka arz edilmek üzere Kurulumuza başvurulmuştur. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı 1. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Tablo: 3 (YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 4 Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni 1. Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 6) (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit İç Temettüden Artırım) Kaynaklardan Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Tablo: 5 (YTL) Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 3)(*) İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 7)(**) 3. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 8)(***) (*) Şirket, 2006 yılında YTL bedelsiz, 2008 yılında YTL bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (**) Şirket, 2007 yılında YTL bedelsiz, 2008 yılında YTL bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (***) Şirket, 2007 yılında YTL bedelsiz, 2008 yılında YTL bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. 3. Halka Açılan Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı 1- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.1) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Mevcut Hisselerin (*) YTL nominal değerde pay ek satışa konudur. Üzerinden Tutarı Sermaye Artırımı Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar Satışı (YTL) (YTL) Fiyatı (YTL) (*) ,6 5,6 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum 2

3 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Halka kapalı olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Şirket) mevcut sermayesi olan YTL ile Şirket sermayesinin YTL na artırılması nedeniyle ihraç edilecek YTL nominal değerli B grubu paylarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ve mevcut ortaklarından Selçuk Ecza Holding A.Ş. nin elinde bulunan YTL. nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam YTL lik payın halka arz edilmek üzere Kurulumuz kaydına alınması ve anılan halka arz edilecek tutara ek olarak bu tutarın %15 ine tekabül eden YTL nominal değerli B grubu Selçuk Ecza Holding A.Ş. nin elinde bulunan payların ek satış hakkının da kullanılmasına izin verilmesine ilişkin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum veya İş Yatırım) nin talebinin değerlendirilmesi neticesinde; sözkonusu talep; 1) Talep formunda gerekli düzenlemenin yapılması ve tüm hukuki sorumluluğun halka arza aracılık eden aracı kurum ile ihraçcıda olması koşuluyla halka arzda talep edilen Seri:I, No:26 ve Seri:VIII, No:22 Tebliği nde açıkça düzenlenmemiş uygulamalara izin verilmesi, 2) Şirket in stokları ile satış hacminin ve dolayısıyla karlılığının ilaç fiyatlarının düşüş ve/veya artışları, sektördeki yasal düzenleme değişiklikleri ve üreticilerin bu değişiklikler kapsamında belirlediği politikalardan etkilendiği dikkate alınarak; Şirket e halka açılma sonrasında faaliyetlerine ve mali durumuna önemli etkisi olabilecek bu tip hususlarda Seri:VIII, No:39 Tebliği çerçevesinde gerekli açıklamalarda bulunulması gerektiğinin bildirilmesi, 3) Şirket in TTK uyarınca ayrılması gerekli birinci tertip yasal yedek akçenin 2004 yılında ayrılmadığı tespitine ilişkin olarak, Şirket e Kurul kaydına alınması durumunda bundan sonra karlılık durumunun uygun olduğu ilk yıl gerekli eksik yasal yedek akçe tutarını ayırması gerektiğinin bildirilmesi ve bundan sonra kar dağıtımlarında yedek akçe ayrılması konusunda ilgili mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin bildirilmesi, 4) İzahname ve sirkülerinde Kurul kararında belirlenen hususların eklenmesi ve Şirketin halka arz izahnamesinin, Şirket paylarının halka arzına aracılık edecek elektronik imza kartı sahibi, İş Yatırım tarafından kamuyu aydınlatma platformunda ve bunun yanında diğer halka açılma uygulamalarına paralel şekilde, İMKB nin internet sitesinde de yayınlanması ve Şirketin halka arz izahnamesinin kamuyu aydınlatma platformu ve İMKB internet sitesinde yayınlandığının sirküler ve olası diğer ilan metinlerinde duyurulması, 5) Şirket in yaptığı çeşitli satış uygulamaları ve muhasebe sistemine ilişkin tespitler hakkında; -Şirket e finansal raporlama sistemi ve muhasebe alt yapısını sürekli geliştirmesi gerektiğinin hatırlatılması, -Önemli promosyon uygulamalarının muhasebeleştirme politikası (mal fazlaları ve ciro primleri v.b.) ve bunlardaki değişiklikler hakkında bundan sonra Şirket in mali tablo dipnotlarında ve halka açılmaya ilişkin izahnamede açıklama yapılması, 6) Şirket in 2004 ve 2005 yılı mali tablolarındaki reeskont yöntemlerinde tespit edilen farklılığa ilişkin olarak, söz konusu değişikliğinin etkilerinin Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.(Engin) tarafından hesaplanarak, izahname, sirkülerde, ilgili reklam ve ilan metinlerinde ve varsa kamuya duyurulacak diğer dökümanlarda bu konudaki açıklamalara yer verilmesi suretiyle kamunun aydınlatılması ve bundan sonra reeskont uygulamalarında uluslararası standartların özüne bir bütün olarak uyumlu şekilde reeskont işlemlerini sürdürmesi gerektiğinin Şirket e ve Engin e bildirilmesi, 7) Kayda alma belgesinin Aracı Kurum tarafından gerekli değişiklikler yapılmış ve ilgililerce imzalanmış izahname ve sirkülerin Kurulumuza iletilmesinden sonra verilmesi, 8) Şirket in avans çeki verilmesi işleminin ilgili muhasebe hesap kalemi olan verilen avanslar kaleminde izlenmemesi hakkında, bu aşamada yapılacak bir işlem olmadığı, bunun yanında, Şirket tarafından; bir üretici firmaya ciro primlerinin mal alımı esnasında değil üretici firmaya avans mahiyetinde çek verilmesi esnasında peşinen gelir hesabına aktarılması işlemi hakkında bundan sonra ihtiyatlılık ilkesi gereği ilgili mal alımın gerçekleşmesi ile gelirlere aktarılmasının daha uygun olacağının Şirket e bildirilmesi, 9) Şirket in Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesindeki Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz. hükmüne aykırılık teşkil edecek bir uygulama içerisinde bulunmaması hususunda bilgilendirilmesi, suretiyle uygun bulunmuştur. 2. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. nin, 1,5 milyon YTL olan ödenmiş sermayesinin, ,96 YTL lik kısmı özsermaye enflasyon düzeltme farkı hesabından ve ,04 YTL lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 10 milyon YTL ye artırılması dolayısıyla, esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 9. maddesinin tadiline izin verilmesine karar verilmiştir. 3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, kayıtlı sermaye tavanının YTL. den YTL. ye artırılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.(Şirket) nin, Şirket ortaklarından Zeki BERK in ,25 YTL ve Ceni BERK in ,25 YTL olmak üzere sahibi bulundukları toplam ,50 YTL lik nama yazılı imtiyazlı A grubu paylarının, talepleri doğrultusunda imtiyazsız hamiline yazılı C grubuna çevrilmesi amacıyla, esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüşünün verilmesine ve şirketin yapılması planlanan esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı A ve B grubu pay sahiplerinin genel kurul toplantısında onaylanması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 5. Soyut Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde YTL başlangıç sermayesi ile kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesine izin verilmiştir. 6. Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve diğer ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak Şirket ortağı Grup Tekstil İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. ye tahsis edilecek YTL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebinin, 3

4 a) SPKn nun 16/A ve 22/e maddeleri uyarınca Grup Tekstil in tahsisli sermaye artırımı sonucunda satın alacağı payların, sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren 1 yıl içinde Borsa da satılmasının öngörülüp öngörülmediği, 1 yıl içinde satılacaksa hangi tarihten itibaren başlayarak ne kadar süre içinde satışın tamamlanacağı gibi satış stratejisine ilişkin ayrıntılı açıklamaların İMKB Günlük Bülteni aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, b) Satış fiyatının nominal değerin altında olmamak kaydıyla TSP Genelgesi uyarınca hesaplanacak fiyat aralığında olması kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. nin, kayıtlı sermaye tavanının YTL den YTL ye yükseltilmesi ve YTL ye uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 8, 13, 20, 42 ve 54. maddelerinin değiştirilmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 8. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin kayıtlı sermaye sistemine geçirilmesini teminen esas sözleşmesinin 6. maddesine ve kaydi sistem esaslarına uyum sağlayabilmesini teminen esas sözleşmesinin 7. ve Geçici 3. maddelerine ilişkin tadil tasarılarına uygun görüş verilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılacak değişiklik ile yönetim kuruluna pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konusunda yetki verilmekte olduğundan, Şirket in yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 9. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş., YTL başlangıç tutarlı Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) nun kuruluşuna izin verilmesi talebiyle başvuruda bulunmuştur. 10. GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş nin sermayesinin YTL dan YTL na arttırılmasına karar verilmiş olup, artırım öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdadır. ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI SERMAYE SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE ARTIRIMINDAN SONRA ORTAĞIN ADI SOYADI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Mahmut Hüseyin KÖLÜK ,94 99, ,02 99, Müfit Adil ÇULCUOĞLU 0,10 0, ,15 0, Tuğrul UŞŞAKLI 0,50 0, ,08 0, Güler FENNİBAY 0,50 0, ,08 0, Sevim KÖLÜK 0,22 0, ,33 0, Hatice ESKİYAPAN 0,11 0, ,17 0, Can Kurt PENSOY 0,11 0, ,17 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100, İhlas Holding A.Ş. (Şirket) nin, ,-YTL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,50YTL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere ,50,-YTL artırılarak ,-YTL ye yükseltilmesi sırasında, Şirket in sermaye artırımı süresince payları ile ilgili olarak Kurulumuzun tarih ve 4/91 sayılı Kararı ile getirilen tedbirlerin ortadan kaldırılması talebinin görüşülmesi sonucunda, söz konusu Kurulumuz Kararında yer alan tedbirlerden, sadece Şirket paylarının Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliği nin 9 ve 12 nci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında özkaynak olarak kabul edilmemesi tedbirinin kaldırılmasına ancak diğer tedbirlerin devamına karar verilmiştir. 12. SPKn nun 47/A maddesi uyarınca, Kurul Karar Organı nın tarih ve 32/1017 sayılı kararına aykırı olarak, anılan kararın gereklerinin kararda öngörülen 2 ve 3 aylık süreler içerisinde Medya Holding A.Ş. tarafından yerine getirilmemiş olması nedeniyle, Medya Holding A.Ş. nin aykırılıkta sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri, Ali Şevket-Ayşe Nebile oğlu, İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası ( ) olan Dinç BİLGİN, Dinç-Güler oğlu, İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası ( ) olan Önay Şevket BİLGİN, Mustafa Kemal-Ferruha oğlu, 1963 İstanbul doğumlu, Denizli-Çivril nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası ( ) olan Birol KAPLAN ve Nicholes-Elena oğlu, Massachusetts-Amerika Birleşik Devletleri doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Clifford Holmes POLLEY isimli şahıslar hakkında, her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Deniz Kılavuzluk A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin 2005 yılına ait 11. Olağan Genel Kurulu tarihinde Moda Spor Kulübü Mühürdar Cad. Tuğlacı Emin Bey Sok. No: Moda-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Gündemin 7. maddesi olan yeni yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi için yapılan oylama sonucunda Zekeriya ALTIN, Yusuf Turan YURTERİ, Aykut EROL, Hüseyin Şükrü ARIK, Selim İsmail CEYLAN ve Orhan Can KUMRALBAŞ yönetim kurulu üyeliklerine, Mahmut MAMAKLI, Alkan AVCILAR ve Güngör GÜNEŞDOĞDU ise denetçi olarak seçilmişlerdir. 4

5 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Iyaş Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 5

6 6

7 3. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Gözlük Sanayi A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimiz ortaklarından Teoman Otaran ın İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına verdiği tarihli dilekçesi tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının iptalini talep etmektedir. 7

8 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; tarihli özel durum açıklama formunda Antalya ilinde hastane kurulması amacı ile Antalya 2. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan gayrimenkule ilişkin ihaleye girilip kazanıldığı ve bedelin icra dairesine yatırıldığı, ancak gayrimenkulun sahiplerince ihalenin feshi davası açıldığı ve konunun yargıtayda tashih-i karar aşamasında olduğu belirtilmiş idi. Tashih-i karar lehimize sonuçlanmış olup, gayrimenkulun şirketimize devir işlemleri tamamlanmıştır. 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Asya Katılım Bankası A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Bankamız, 31 Mart 2006 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Bşakanlığı na Tahsin TEKOĞLU nun seçilmesine ve uhdesindeki 1. Derece imza yetkisinin devamına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mustafa Şevki KAVURMACI nın seçilmesine ve uhdesindeki 1. Derece İmza yetkisinin devamına, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil ÖZDEMİR in uhdesindeki 1. Derece imza yetkisinin devamına, Bankamız Yönetim Kurulu nca karar verilmiştir. 6. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Asya Katılım Bankası A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Bankamızın, 06 Nisan 2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 31 Mart 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesindeki Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Üst Düzey Risk Komitesi üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Yönetim Kurulumuzun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirecek olan Denetim Komitesi ne Mustafa Şevki KAVURMACI ve Cemil ÖZDEMİR in Kredi Komitesi ne Tahsin TEKOĞLU, Abdurrahman Selçuk BERKSAN ve Ünal KABACA nın, Üst Düzey Risk Komitesi ne Cemil ÖZDEMİR, Tahsin TEKOĞLU ve Ünal KABACA nın Komite üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. 7. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Kuruluşumuzun Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Erol DÖNMEZ in tarihi itibariyle Eczacıbaşı Topluluğunda başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, aynı tarih itibariyle Sn. Faruk YURTSEVEN atanmıştır. 8. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 9. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Deniz Kılavuzluk A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 8

9 10. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Şeker Sigorta A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Nisan Salı günü Saat de Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacağı hususunu bilgilerinize arz ederim. 11. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı Cuma günü saat de Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apt. No:26/2 MUĞLA daki Şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 12. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Bahar Gıda Maddeleri Hayvancılık İnşaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. den alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 14

15 15

16 13. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 14. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Otoyay Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 15. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirket Merkez adresimiz ekte fotokopisi bulunan 08 Mart 2006 tarihli ticaret sicil gazetesi ile İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Cad. Güngören Sok. Kırçıklar İş Mrk. No:13 D:57-58 Şirinevler olarak tescil ve ilan edilmiştir. Bilgilerinize sunulur. F. YENİ FAALİYET İZNİ YTL başlangıç tutarlı Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon un kuruluşuna izin verilmiştir. 2. HSBC Bank A.Ş. nin Lefkoşe/KKTC şubesinin HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentesi olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir. 3. Egemen Menkul Kıymetler A.Ş nin, yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir. 4. Global Menkul Değerler A.Ş. nin yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir. 16

17 G. DUYURU 1. Kurulumuzun tarih ve 18/441 sayılı toplantısında; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının (VOB) dayanak varlığı Gösterge DİBS olan vadeli işlem sözleşmesinin asgari unsurlarının belirlenmesine ilişkin başvurusu sonuçlandırılmıştır. Gösterge olarak seçilecek Devlet İç Borçlanma Senedi/Senetleri belirli kriterler dahilinde VOB tarafından belirlenecek olup, sözleşmede vade sonunda nakdi uzlaşma öngörülmüştür. Sözleşme vadeleri ve diğer unsurlarla ilgili ayrıntılara VOB tarafından Kurulumuzca belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde son hali verilecek ve açıklanacaktır. 2. Kurulumuzun tarih ve 2005/10 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen tarih ve 8/259 sayılı Kararı ile, hisse senetleri Borsada işlem gören anonim ortaklıkların paylarını aynı nev iye çevirerek esas sözleşmelerinde Kurulumuzun tarih ve 2/52 sayılı Kararına uygun değişiklikleri yapmaları için verilen süre tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte hisse senetlerinde kaydi sisteme tarihi itibariyle geçildiği göz önünde bulundurularak, Kurulumuzun tarih ve 18/440 toplantısında; Borsada aynı işlem sırasında işlem gören payların kaydi sistem uyarınca aynı nev iden olması esasından hareketle ve Borsada işlem gören paylarla aynı grupta bulunan tüm payların aynı nev iye çevrilmesini teminen, 1- Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların Borsada işlem gören paylarını aynı nev iye çevirerek esas sözleşmelerinde bu yönde değişiklik yapmalarına ilişkin daha önce tarih ve 2/52 sayılı Kurul kararı ile olarak açıklanan sürenin tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca; 2- Borsada işlem gören aynı gruptaki paylarda nev i ayrımı olan anonim ortaklıkların bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm paylarının aynı nev iye çevrilmesi için esas sözleşme değişikliklerine ilişkin gerekli işlemleri tamamlayıp tarihine kadar esas sözleşme değişikliğini tescil ettirmeleri, 3- Kurul kaydında olan mevcut ortaklık paylarından henüz Borsada işlem görmeyenlerin Borsada işlem görmeleri halinde bu payların Borsada işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, a) Bu payların işlem göreceği işlem sırasında halen işlem görmekte olan paylar var ise mevcutlarla aynı nev iye, b) Bu paylar için ayrı işlem sırası açılması ve bu paylar arasında farklı nev iden payların bulunması durumunda bunların kendi içinde aynı nev iye, c) Bu paylarla aynı gruba dahil olan ancak borsada işlem görmeyen diğer payların da Borsada işlem görenlerle aynı nev iye, çevrilmesi için esas sözleşmede değişiklik yapılması, 4- İlk halka arzlarda ihraç edilecek aynı pay grubundaki tüm payların aynı nev iden olmasının Kurul kaydına alınma sürecinde tamamlanması, 5- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin olarak ise; a) Sermaye artırımı tarihinden ve ikinci maddede belirtilen esas sözleşme değişikliği yapılmadan önce gerçekleştiriliyorsa; ihraç edilecek payların Borsada işlem görenlerle aynı grupta olması ve bu grupta nev i ayrımı olması halinde, bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm payların aynı nev iye çevrilmesi, b) Sermaye artırımı sonucunda işlem görmeyen pay gruplarının Borsada işlem görmesi sonucu doğacak ise, bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm payların aynı nev iye çevrilmesi, için esas sermaye sisteminde esas sözleşmede değişiklik yapılması aşamasında, kayıtlı sermaye sisteminde ise ilgili ihraççının en yakın genel kurul toplantısında esas sözleşmede gerekli değişikliği yapması, 6- Esas sözleşmelerinde bu karara uygun olarak değişiklik yapılması gereken şirketlerin işlemlerinin tarihine kadar tamamlanabilmesini teminen en kısa sürede Kurulumuza esas sözleşme değişikliği konusunda başvuruda bulunmaları, gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. 3. Kurulumuzun tarih ve 13/312 sayılı kararı uyarınca aracı kurumların müşterilerine göndermek zorunda oldukları hesap ekstrelerinin sonuna ilave edilen hesap ekstrelerinde bulunacak metnin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Hesap Ekstresinde Bulunacak Metin Saklama hesabınızda bulunan hisse senetleri ve kaydi menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin hesap bakiye ve güncel bilgileri, günün her saatinde MKK sicil ve şifrenizi kullanarak izleyebilirsiniz (MKK) numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezini telefonla arayarak Sesli Yanıt Sisteminden ya da adresinde Yatırımcı Girişi linki ile ulaşabileceğiniz MKKweb Yatırımcı internet web sitesinden her gün akşam 20:00 sabah 08:00 saatleri arasında tüm kıymetlerinizi bloke edebilir ve bu şekilde kıymetlerinizin başka hesaplara virman edilmesi veya satılmasını önleyebilirsiniz. Koymuş olduğunuz bu blokajı günün 24 saati boyunca istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezi (telefon) ve MKKweb Yatırımcı (internet) sistemini nasıl kullanacağınızı adresinde yer alan MKKweb Yatırımcı Kullanım Kılavuzu ve AloMKK Yatırımcı Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu ndan öğrenebilirsiniz. 17

18 3. Kurulumuzun tarih ve 18/450 sayılı toplantısında; Emeklilik Yatırım Fonları Hakkında; tarihinden itibaren emeklilik yatırım fonlarının; işlem yaptıkları aracı kurumun unvanı, fon adına ilgili dönemde anılan aracı kuruma ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama fon toplam değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak sürekli bilgilendirme formlarında yer vermek suretiyle kamuya açıklamaları gerekmektedir. 4. Kurulumuzun tarih ve 18/451 sayılı toplantısında; Menkul Kıymet Yatırım Fonları Hakkında; tarihinden itibaren menkul kıymet yatırım fonlarının; işlem yaptıkları aracı kurumun unvanı, fon adına ilgili dönemde anılan aracı kuruma ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama fon toplam değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak sürekli bilgilendirme formlarında yer vermek suretiyle kamuya açıklamaları gerekmektedir. 5. Kurulumuzun tarih ve 18/452 sayılı toplantısında; Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hakkında; tarihinden itibaren menkul kıymet yatırım ortaklıklarının; işlem yaptıkları aracı kurumun unvanı, ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruma ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak sürekli bilgilendirme formlarında yer vermek suretiyle kamuya açıklamaları gerekmektedir. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/2 HAFTALIK BÜLTEN 10/01/2005 14/01/2005 A. 1.1.2005 14.01.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 14.01.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/26 HAFTALIK BÜLTEN 25/06/2007-29/06/2007 A. 01.01.2007 29.06.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Kısaca Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/17 HAFTALIK BÜLTEN 13/04/2009 17/04/2009 A. 02.01.2009-17.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/14 HAFTALIK BÜLTEN 05/04/2010 09/04/2010 A. 04.01.2010 09.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/5 HAFTALIK BÜLTEN 26/01/2004 30/01/2004 A. 1.1.2004 30.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-30.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14/09/2017 Karar No : 2017/24 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Gündem : Birleşme İşlemleri Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca; 1. Genel Kurulumuzun

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/9 HAFTALIK BÜLTEN 27/02/2006 03/03/2006 A. 1.1.2006 03.03.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Sayı :29833736-105.03.01-E.6006 10.05.2017 Konu : Borçlanma aracı ihracı talebiniz hk. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/52 HAFTALIK BÜLTEN 04/12/2006 08/12/2006 A. 1.1.2006 08.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/24 16/07/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Sayı :29833736-105.14-E.8921 16.08.2016 Konu : Kira sertifikası ihracı hk. AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Büyükdere

Detaylı