SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/ /04/2006 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi ,04 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM ,04 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 21 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 3 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 20 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş.(*) Hisse Senedi Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.(**) Hisse Senedi Mert Gıda Giyim San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Hisse Senedi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Hisse Senedi (*) Şirketin mevcut ortaklarına ait olan YTL nominal değerli paylar halka arz edilmek üzere Kurulumuza başvurulmuştur. (**) Şirketin mevcut ortaklarına ait olan YTL nominal değerli paylar halka arz edilmek üzere Kurulumuza başvurulmuştur. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı 1. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Tablo: 3 (YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 4 Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni 1. Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 6) (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit İç Temettüden Artırım) Kaynaklardan Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Tablo: 5 (YTL) Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 3)(*) İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 7)(**) 3. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz Özel Durumlar Md. 8)(***) (*) Şirket, 2006 yılında YTL bedelsiz, 2008 yılında YTL bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (**) Şirket, 2007 yılında YTL bedelsiz, 2008 yılında YTL bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (***) Şirket, 2007 yılında YTL bedelsiz, 2008 yılında YTL bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. 3. Halka Açılan Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı 1- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.1) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Mevcut Hisselerin (*) YTL nominal değerde pay ek satışa konudur. Üzerinden Tutarı Sermaye Artırımı Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar Satışı (YTL) (YTL) Fiyatı (YTL) (*) ,6 5,6 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum 2

3 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Halka kapalı olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Şirket) mevcut sermayesi olan YTL ile Şirket sermayesinin YTL na artırılması nedeniyle ihraç edilecek YTL nominal değerli B grubu paylarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ve mevcut ortaklarından Selçuk Ecza Holding A.Ş. nin elinde bulunan YTL. nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam YTL lik payın halka arz edilmek üzere Kurulumuz kaydına alınması ve anılan halka arz edilecek tutara ek olarak bu tutarın %15 ine tekabül eden YTL nominal değerli B grubu Selçuk Ecza Holding A.Ş. nin elinde bulunan payların ek satış hakkının da kullanılmasına izin verilmesine ilişkin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum veya İş Yatırım) nin talebinin değerlendirilmesi neticesinde; sözkonusu talep; 1) Talep formunda gerekli düzenlemenin yapılması ve tüm hukuki sorumluluğun halka arza aracılık eden aracı kurum ile ihraçcıda olması koşuluyla halka arzda talep edilen Seri:I, No:26 ve Seri:VIII, No:22 Tebliği nde açıkça düzenlenmemiş uygulamalara izin verilmesi, 2) Şirket in stokları ile satış hacminin ve dolayısıyla karlılığının ilaç fiyatlarının düşüş ve/veya artışları, sektördeki yasal düzenleme değişiklikleri ve üreticilerin bu değişiklikler kapsamında belirlediği politikalardan etkilendiği dikkate alınarak; Şirket e halka açılma sonrasında faaliyetlerine ve mali durumuna önemli etkisi olabilecek bu tip hususlarda Seri:VIII, No:39 Tebliği çerçevesinde gerekli açıklamalarda bulunulması gerektiğinin bildirilmesi, 3) Şirket in TTK uyarınca ayrılması gerekli birinci tertip yasal yedek akçenin 2004 yılında ayrılmadığı tespitine ilişkin olarak, Şirket e Kurul kaydına alınması durumunda bundan sonra karlılık durumunun uygun olduğu ilk yıl gerekli eksik yasal yedek akçe tutarını ayırması gerektiğinin bildirilmesi ve bundan sonra kar dağıtımlarında yedek akçe ayrılması konusunda ilgili mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin bildirilmesi, 4) İzahname ve sirkülerinde Kurul kararında belirlenen hususların eklenmesi ve Şirketin halka arz izahnamesinin, Şirket paylarının halka arzına aracılık edecek elektronik imza kartı sahibi, İş Yatırım tarafından kamuyu aydınlatma platformunda ve bunun yanında diğer halka açılma uygulamalarına paralel şekilde, İMKB nin internet sitesinde de yayınlanması ve Şirketin halka arz izahnamesinin kamuyu aydınlatma platformu ve İMKB internet sitesinde yayınlandığının sirküler ve olası diğer ilan metinlerinde duyurulması, 5) Şirket in yaptığı çeşitli satış uygulamaları ve muhasebe sistemine ilişkin tespitler hakkında; -Şirket e finansal raporlama sistemi ve muhasebe alt yapısını sürekli geliştirmesi gerektiğinin hatırlatılması, -Önemli promosyon uygulamalarının muhasebeleştirme politikası (mal fazlaları ve ciro primleri v.b.) ve bunlardaki değişiklikler hakkında bundan sonra Şirket in mali tablo dipnotlarında ve halka açılmaya ilişkin izahnamede açıklama yapılması, 6) Şirket in 2004 ve 2005 yılı mali tablolarındaki reeskont yöntemlerinde tespit edilen farklılığa ilişkin olarak, söz konusu değişikliğinin etkilerinin Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.(Engin) tarafından hesaplanarak, izahname, sirkülerde, ilgili reklam ve ilan metinlerinde ve varsa kamuya duyurulacak diğer dökümanlarda bu konudaki açıklamalara yer verilmesi suretiyle kamunun aydınlatılması ve bundan sonra reeskont uygulamalarında uluslararası standartların özüne bir bütün olarak uyumlu şekilde reeskont işlemlerini sürdürmesi gerektiğinin Şirket e ve Engin e bildirilmesi, 7) Kayda alma belgesinin Aracı Kurum tarafından gerekli değişiklikler yapılmış ve ilgililerce imzalanmış izahname ve sirkülerin Kurulumuza iletilmesinden sonra verilmesi, 8) Şirket in avans çeki verilmesi işleminin ilgili muhasebe hesap kalemi olan verilen avanslar kaleminde izlenmemesi hakkında, bu aşamada yapılacak bir işlem olmadığı, bunun yanında, Şirket tarafından; bir üretici firmaya ciro primlerinin mal alımı esnasında değil üretici firmaya avans mahiyetinde çek verilmesi esnasında peşinen gelir hesabına aktarılması işlemi hakkında bundan sonra ihtiyatlılık ilkesi gereği ilgili mal alımın gerçekleşmesi ile gelirlere aktarılmasının daha uygun olacağının Şirket e bildirilmesi, 9) Şirket in Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesindeki Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz. hükmüne aykırılık teşkil edecek bir uygulama içerisinde bulunmaması hususunda bilgilendirilmesi, suretiyle uygun bulunmuştur. 2. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. nin, 1,5 milyon YTL olan ödenmiş sermayesinin, ,96 YTL lik kısmı özsermaye enflasyon düzeltme farkı hesabından ve ,04 YTL lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 10 milyon YTL ye artırılması dolayısıyla, esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 9. maddesinin tadiline izin verilmesine karar verilmiştir. 3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, kayıtlı sermaye tavanının YTL. den YTL. ye artırılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.(Şirket) nin, Şirket ortaklarından Zeki BERK in ,25 YTL ve Ceni BERK in ,25 YTL olmak üzere sahibi bulundukları toplam ,50 YTL lik nama yazılı imtiyazlı A grubu paylarının, talepleri doğrultusunda imtiyazsız hamiline yazılı C grubuna çevrilmesi amacıyla, esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüşünün verilmesine ve şirketin yapılması planlanan esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı A ve B grubu pay sahiplerinin genel kurul toplantısında onaylanması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 5. Soyut Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde YTL başlangıç sermayesi ile kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesine izin verilmiştir. 6. Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve diğer ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak Şirket ortağı Grup Tekstil İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. ye tahsis edilecek YTL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebinin, 3

4 a) SPKn nun 16/A ve 22/e maddeleri uyarınca Grup Tekstil in tahsisli sermaye artırımı sonucunda satın alacağı payların, sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren 1 yıl içinde Borsa da satılmasının öngörülüp öngörülmediği, 1 yıl içinde satılacaksa hangi tarihten itibaren başlayarak ne kadar süre içinde satışın tamamlanacağı gibi satış stratejisine ilişkin ayrıntılı açıklamaların İMKB Günlük Bülteni aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, b) Satış fiyatının nominal değerin altında olmamak kaydıyla TSP Genelgesi uyarınca hesaplanacak fiyat aralığında olması kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. nin, kayıtlı sermaye tavanının YTL den YTL ye yükseltilmesi ve YTL ye uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 8, 13, 20, 42 ve 54. maddelerinin değiştirilmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 8. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin kayıtlı sermaye sistemine geçirilmesini teminen esas sözleşmesinin 6. maddesine ve kaydi sistem esaslarına uyum sağlayabilmesini teminen esas sözleşmesinin 7. ve Geçici 3. maddelerine ilişkin tadil tasarılarına uygun görüş verilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılacak değişiklik ile yönetim kuruluna pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konusunda yetki verilmekte olduğundan, Şirket in yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 9. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş., YTL başlangıç tutarlı Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) nun kuruluşuna izin verilmesi talebiyle başvuruda bulunmuştur. 10. GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş nin sermayesinin YTL dan YTL na arttırılmasına karar verilmiş olup, artırım öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdadır. ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI SERMAYE SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE ARTIRIMINDAN SONRA ORTAĞIN ADI SOYADI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Mahmut Hüseyin KÖLÜK ,94 99, ,02 99, Müfit Adil ÇULCUOĞLU 0,10 0, ,15 0, Tuğrul UŞŞAKLI 0,50 0, ,08 0, Güler FENNİBAY 0,50 0, ,08 0, Sevim KÖLÜK 0,22 0, ,33 0, Hatice ESKİYAPAN 0,11 0, ,17 0, Can Kurt PENSOY 0,11 0, ,17 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100, İhlas Holding A.Ş. (Şirket) nin, ,-YTL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,50YTL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere ,50,-YTL artırılarak ,-YTL ye yükseltilmesi sırasında, Şirket in sermaye artırımı süresince payları ile ilgili olarak Kurulumuzun tarih ve 4/91 sayılı Kararı ile getirilen tedbirlerin ortadan kaldırılması talebinin görüşülmesi sonucunda, söz konusu Kurulumuz Kararında yer alan tedbirlerden, sadece Şirket paylarının Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliği nin 9 ve 12 nci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında özkaynak olarak kabul edilmemesi tedbirinin kaldırılmasına ancak diğer tedbirlerin devamına karar verilmiştir. 12. SPKn nun 47/A maddesi uyarınca, Kurul Karar Organı nın tarih ve 32/1017 sayılı kararına aykırı olarak, anılan kararın gereklerinin kararda öngörülen 2 ve 3 aylık süreler içerisinde Medya Holding A.Ş. tarafından yerine getirilmemiş olması nedeniyle, Medya Holding A.Ş. nin aykırılıkta sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri, Ali Şevket-Ayşe Nebile oğlu, İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası ( ) olan Dinç BİLGİN, Dinç-Güler oğlu, İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası ( ) olan Önay Şevket BİLGİN, Mustafa Kemal-Ferruha oğlu, 1963 İstanbul doğumlu, Denizli-Çivril nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası ( ) olan Birol KAPLAN ve Nicholes-Elena oğlu, Massachusetts-Amerika Birleşik Devletleri doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Clifford Holmes POLLEY isimli şahıslar hakkında, her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Deniz Kılavuzluk A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin 2005 yılına ait 11. Olağan Genel Kurulu tarihinde Moda Spor Kulübü Mühürdar Cad. Tuğlacı Emin Bey Sok. No: Moda-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Gündemin 7. maddesi olan yeni yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi için yapılan oylama sonucunda Zekeriya ALTIN, Yusuf Turan YURTERİ, Aykut EROL, Hüseyin Şükrü ARIK, Selim İsmail CEYLAN ve Orhan Can KUMRALBAŞ yönetim kurulu üyeliklerine, Mahmut MAMAKLI, Alkan AVCILAR ve Güngör GÜNEŞDOĞDU ise denetçi olarak seçilmişlerdir. 4

5 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Iyaş Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 5

6 6

7 3. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Gözlük Sanayi A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimiz ortaklarından Teoman Otaran ın İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına verdiği tarihli dilekçesi tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının iptalini talep etmektedir. 7

8 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; tarihli özel durum açıklama formunda Antalya ilinde hastane kurulması amacı ile Antalya 2. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan gayrimenkule ilişkin ihaleye girilip kazanıldığı ve bedelin icra dairesine yatırıldığı, ancak gayrimenkulun sahiplerince ihalenin feshi davası açıldığı ve konunun yargıtayda tashih-i karar aşamasında olduğu belirtilmiş idi. Tashih-i karar lehimize sonuçlanmış olup, gayrimenkulun şirketimize devir işlemleri tamamlanmıştır. 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Asya Katılım Bankası A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Bankamız, 31 Mart 2006 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Bşakanlığı na Tahsin TEKOĞLU nun seçilmesine ve uhdesindeki 1. Derece imza yetkisinin devamına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mustafa Şevki KAVURMACI nın seçilmesine ve uhdesindeki 1. Derece İmza yetkisinin devamına, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil ÖZDEMİR in uhdesindeki 1. Derece imza yetkisinin devamına, Bankamız Yönetim Kurulu nca karar verilmiştir. 6. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Asya Katılım Bankası A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Bankamızın, 06 Nisan 2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 31 Mart 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesindeki Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Üst Düzey Risk Komitesi üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Yönetim Kurulumuzun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirecek olan Denetim Komitesi ne Mustafa Şevki KAVURMACI ve Cemil ÖZDEMİR in Kredi Komitesi ne Tahsin TEKOĞLU, Abdurrahman Selçuk BERKSAN ve Ünal KABACA nın, Üst Düzey Risk Komitesi ne Cemil ÖZDEMİR, Tahsin TEKOĞLU ve Ünal KABACA nın Komite üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. 7. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Kuruluşumuzun Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Erol DÖNMEZ in tarihi itibariyle Eczacıbaşı Topluluğunda başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, aynı tarih itibariyle Sn. Faruk YURTSEVEN atanmıştır. 8. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 9. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Deniz Kılavuzluk A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 8

9 10. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Şeker Sigorta A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Nisan Salı günü Saat de Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacağı hususunu bilgilerinize arz ederim. 11. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı Cuma günü saat de Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apt. No:26/2 MUĞLA daki Şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 12. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Bahar Gıda Maddeleri Hayvancılık İnşaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. den alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 14

15 15

16 13. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan özel durum açıklaması aşağıdadır; 14. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Otoyay Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 15. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirket Merkez adresimiz ekte fotokopisi bulunan 08 Mart 2006 tarihli ticaret sicil gazetesi ile İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Cad. Güngören Sok. Kırçıklar İş Mrk. No:13 D:57-58 Şirinevler olarak tescil ve ilan edilmiştir. Bilgilerinize sunulur. F. YENİ FAALİYET İZNİ YTL başlangıç tutarlı Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon un kuruluşuna izin verilmiştir. 2. HSBC Bank A.Ş. nin Lefkoşe/KKTC şubesinin HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentesi olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir. 3. Egemen Menkul Kıymetler A.Ş nin, yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir. 4. Global Menkul Değerler A.Ş. nin yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir. 16

17 G. DUYURU 1. Kurulumuzun tarih ve 18/441 sayılı toplantısında; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının (VOB) dayanak varlığı Gösterge DİBS olan vadeli işlem sözleşmesinin asgari unsurlarının belirlenmesine ilişkin başvurusu sonuçlandırılmıştır. Gösterge olarak seçilecek Devlet İç Borçlanma Senedi/Senetleri belirli kriterler dahilinde VOB tarafından belirlenecek olup, sözleşmede vade sonunda nakdi uzlaşma öngörülmüştür. Sözleşme vadeleri ve diğer unsurlarla ilgili ayrıntılara VOB tarafından Kurulumuzca belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde son hali verilecek ve açıklanacaktır. 2. Kurulumuzun tarih ve 2005/10 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen tarih ve 8/259 sayılı Kararı ile, hisse senetleri Borsada işlem gören anonim ortaklıkların paylarını aynı nev iye çevirerek esas sözleşmelerinde Kurulumuzun tarih ve 2/52 sayılı Kararına uygun değişiklikleri yapmaları için verilen süre tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte hisse senetlerinde kaydi sisteme tarihi itibariyle geçildiği göz önünde bulundurularak, Kurulumuzun tarih ve 18/440 toplantısında; Borsada aynı işlem sırasında işlem gören payların kaydi sistem uyarınca aynı nev iden olması esasından hareketle ve Borsada işlem gören paylarla aynı grupta bulunan tüm payların aynı nev iye çevrilmesini teminen, 1- Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların Borsada işlem gören paylarını aynı nev iye çevirerek esas sözleşmelerinde bu yönde değişiklik yapmalarına ilişkin daha önce tarih ve 2/52 sayılı Kurul kararı ile olarak açıklanan sürenin tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca; 2- Borsada işlem gören aynı gruptaki paylarda nev i ayrımı olan anonim ortaklıkların bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm paylarının aynı nev iye çevrilmesi için esas sözleşme değişikliklerine ilişkin gerekli işlemleri tamamlayıp tarihine kadar esas sözleşme değişikliğini tescil ettirmeleri, 3- Kurul kaydında olan mevcut ortaklık paylarından henüz Borsada işlem görmeyenlerin Borsada işlem görmeleri halinde bu payların Borsada işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, a) Bu payların işlem göreceği işlem sırasında halen işlem görmekte olan paylar var ise mevcutlarla aynı nev iye, b) Bu paylar için ayrı işlem sırası açılması ve bu paylar arasında farklı nev iden payların bulunması durumunda bunların kendi içinde aynı nev iye, c) Bu paylarla aynı gruba dahil olan ancak borsada işlem görmeyen diğer payların da Borsada işlem görenlerle aynı nev iye, çevrilmesi için esas sözleşmede değişiklik yapılması, 4- İlk halka arzlarda ihraç edilecek aynı pay grubundaki tüm payların aynı nev iden olmasının Kurul kaydına alınma sürecinde tamamlanması, 5- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin olarak ise; a) Sermaye artırımı tarihinden ve ikinci maddede belirtilen esas sözleşme değişikliği yapılmadan önce gerçekleştiriliyorsa; ihraç edilecek payların Borsada işlem görenlerle aynı grupta olması ve bu grupta nev i ayrımı olması halinde, bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm payların aynı nev iye çevrilmesi, b) Sermaye artırımı sonucunda işlem görmeyen pay gruplarının Borsada işlem görmesi sonucu doğacak ise, bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm payların aynı nev iye çevrilmesi, için esas sermaye sisteminde esas sözleşmede değişiklik yapılması aşamasında, kayıtlı sermaye sisteminde ise ilgili ihraççının en yakın genel kurul toplantısında esas sözleşmede gerekli değişikliği yapması, 6- Esas sözleşmelerinde bu karara uygun olarak değişiklik yapılması gereken şirketlerin işlemlerinin tarihine kadar tamamlanabilmesini teminen en kısa sürede Kurulumuza esas sözleşme değişikliği konusunda başvuruda bulunmaları, gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. 3. Kurulumuzun tarih ve 13/312 sayılı kararı uyarınca aracı kurumların müşterilerine göndermek zorunda oldukları hesap ekstrelerinin sonuna ilave edilen hesap ekstrelerinde bulunacak metnin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Hesap Ekstresinde Bulunacak Metin Saklama hesabınızda bulunan hisse senetleri ve kaydi menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin hesap bakiye ve güncel bilgileri, günün her saatinde MKK sicil ve şifrenizi kullanarak izleyebilirsiniz (MKK) numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezini telefonla arayarak Sesli Yanıt Sisteminden ya da adresinde Yatırımcı Girişi linki ile ulaşabileceğiniz MKKweb Yatırımcı internet web sitesinden her gün akşam 20:00 sabah 08:00 saatleri arasında tüm kıymetlerinizi bloke edebilir ve bu şekilde kıymetlerinizin başka hesaplara virman edilmesi veya satılmasını önleyebilirsiniz. Koymuş olduğunuz bu blokajı günün 24 saati boyunca istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezi (telefon) ve MKKweb Yatırımcı (internet) sistemini nasıl kullanacağınızı adresinde yer alan MKKweb Yatırımcı Kullanım Kılavuzu ve AloMKK Yatırımcı Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu ndan öğrenebilirsiniz. 17

18 3. Kurulumuzun tarih ve 18/450 sayılı toplantısında; Emeklilik Yatırım Fonları Hakkında; tarihinden itibaren emeklilik yatırım fonlarının; işlem yaptıkları aracı kurumun unvanı, fon adına ilgili dönemde anılan aracı kuruma ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama fon toplam değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak sürekli bilgilendirme formlarında yer vermek suretiyle kamuya açıklamaları gerekmektedir. 4. Kurulumuzun tarih ve 18/451 sayılı toplantısında; Menkul Kıymet Yatırım Fonları Hakkında; tarihinden itibaren menkul kıymet yatırım fonlarının; işlem yaptıkları aracı kurumun unvanı, fon adına ilgili dönemde anılan aracı kuruma ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama fon toplam değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak sürekli bilgilendirme formlarında yer vermek suretiyle kamuya açıklamaları gerekmektedir. 5. Kurulumuzun tarih ve 18/452 sayılı toplantısında; Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hakkında; tarihinden itibaren menkul kıymet yatırım ortaklıklarının; işlem yaptıkları aracı kurumun unvanı, ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruma ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak sürekli bilgilendirme formlarında yer vermek suretiyle kamuya açıklamaları gerekmektedir. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı