TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU Yayın Kurulu: Dr. Arslan Ümit GİRAY Dr. Necla CAN Yaşar ODABAŞ Betül HASDEMİR Sevgi SUÇİN Hazırlayan: Şükran COŞKUN Avrupa Birliği Uzmanı TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI Ankara Kasım, 2001

3 SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI nın ve hazırlayanın ismi belirtilerek alıntı yapılabilir.

4 SUNUŞ Çağımızda sanayileşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler insan yaşamına çeşitli kolaylıkların yanında çeşitli sağlık problemlerini de getirmektedir. Problemlerin boyutları ülkelerin sanayileşme ve teknolojisine, yatırım, üretim, tüketim, dağıtım, fiyat, ihracat ve ithalat gibi ekonomik politikalarına istihdam ve ücret, eğitim, sağlık, kültür gibi sosyal politikalar ile siyasal politikalarına, toplumsal ve demokratik gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tek Pazarın oluşturulmasından sonra Ekonomik Bütünleşmeyi hedefleyen Avrupa Birliği nde tüketicinin sağlık ve emniyeti, ekonomik çıkarları ve kişisel verilerinin korunması, karşılaştırmalı bilgi edinme hakkı ve adil satış yöntemleri konularında kurallar kabul edilmiştir. Birliğe üye ülkelerde tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili yasaların uyumlaştırılması ile birlikte bütün tüketicilerin aynı düzeyde korunması sağlanmaktadır. Avrupa Birliği nin Helsinki Zirvesi nde ülkemize tanınan tam üyeliğe aday ülke statüsü kapsamında Birlik mevzuatına uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Sağlık sektörünün kalkınma üzerindeki rolünü ön plana çıkartan yeni yaklaşım kapsamında, bu eserin, Bakanlığımız çalışmalarında ve yeni dönemde Tüketicinin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması alanında ne gibi değişikliklerle karşılaşılacağı hakkında toplumun ve bu konuda çalışanların bilgilendirilmesinde, önemli bir başvuru kaynağı ve yönlendirici rehber olacağı düşüncesiyle Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eder, başarılar dilerim. Doç. Dr. Osman DURMUŞ SAĞLIK BAKANI I

5 ÖNSÖZ Tüketicilerin korunması kavramı 1900 lü yılların başlarında ortaya çıkmış, 1960 lı yıllardan sonra ise bu kavram ivme kazanmıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Avrupa Birliği nde tüketicinin korunmasına yönelik haklar 1970 li yıllarda gelişmeye başlamış ve 1993 yılında özerk bir tüketici politikası benimsenerek tüketici politikasının diğer Birlik politikaları ile bütünleştirilmesi istenmiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılında Gümrük Birliği nin tamamlanmasından sonra Aralık 1999 tarihinde yapılan Avrupa Birliği Zirvesi nde ülkemize tam üyeliğe aday ülke statüsü tanınmıştır. Bu çerçevede, Türkiye, 24 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu nda kabul edilen Ulusal Program ı yayımlamıştır. Programda yer alan Malların Serbest Dolaşımı, Kişilerin Serbest Dolaşımı, Hizmetlerin Serbest Dolaşımı, İstatistik, Sosyal Politikalar ve İstihdam, Çevre, Tüketicinin Korunması ve Sağlığı ve Gümrük Birliği konuları, Sağlık Bakanlığı nın ilgi alanına girmektedir. Bu kitapta tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması ele alınmaktadır. Bu eserde; tüketici kavramı, Avrupa Birliği nin tüketiciye yönelik politikaları ve tüketiciyi koruma programları yer almaktadır ve ülkemizde yürürlükte bulunan tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve tüketicinin korunması ile ilgili kuruluşlar belirtilmektedir. Çalışmada ayrıca, Ulusal Program da yer alan Tüketicinin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması başlığı altında bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uyumlaştırılacak Avrupa Birliği yönergelerine yer verilmektedir. Ana hatlarıyla altını çizdiğimiz bu hususlar, Avrupa Birliği müktesebatına tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili mevzuat uyumunda, kilometre taşları niteliğindedir. Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üye olma nihai hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program kapsamında, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin yanında, sağlık sektörü ve diğer Bakanlık personelinin bu konudaki çalışmalarına ışık tutma amacıyla hazırlanan bu eserin çalışmalarda yararlı olacağını ümit ediyoruz. Bu itibarla, katkılarından dolayı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı nın bütün çalışanlarına ve yayını hazırlayan Avrupa Birliği Uzmanı Şükran COŞKUN a teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Dr. Arslan Ümit GİRAY Daire Başkan V. II

6 GİRİŞ Tüketicinin korunması konusu yirminci yüzyılın başlarından itibaren önem kazanmıştır. Avrupa Birliği, Birlik pazarını oluşturan öğeleri, Birlik iç ve dış pazarlarını yöneten ve yönlendiren politikaları yönünden kendine özgü bir yapıya sahiptir. Pazar yapısında temel yaklaşımlar, rekabete açık serbest piyasa ilkelerine dayanmakla birlikte; Birlik belirli alanlarda ve konularda, somut korumacılık tedbirlerine ilişkin uygulamalara sahiptir. Birlik düzeyinde, bu alanlarda duyarlı ve kapsamlı uygulama örneklerinden birini Tüketiciler ve Tüketiciyi Koruma Politikaları oluşturmaktadır. Tüketicilere ilişkin politika ve kararlar, sürekli olarak güncelliğini ve geçerliliğini korumaktadır. Avrupa Birliği, üç yüz yetmiş milyon tüketicinin bulunduğu onbeş üye devletten oluşan bir pazardır. Birlik tüketiciyi koruma politikası ile Avrupa vatandaşlarına tüketici olarak haklarının korunduğu garantisini vermeyi amaçlamaktadır. Örneğin, anne baba çocuklarının güvenli oyuncaklarla oynamasını ister. Türkiye nin Birliğe tam üyeliğe adaylık statüsünün kabul edilmesi ile ekonomik, ticari, sosyal, yasal ve birçok alanlarda Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları hız kazanmıştır. Birlik yapısındaki tüketiciyi koruma politikaları Birlikle ticaret yapan ülkeleri etkilediği gibi, Birliğe tam üyeliğe aday ülke aşamasında bulunan ülkelerin uyum sorunlarına kültürel, sosyal, yasal vb değişik ve kapsamlı boyutları da eklemektedir. III

7 İÇİNDEKİLER Sunuş... I Önsöz... II Giriş... III İçindekiler... IV 1. Tüketici Kavramı Avrupa Birliği nin Tüketiciye Yönelik Politikaları Avrupa Birliği nin Tüketiciyi Koruma Programları Birinci Program İkinci Program Üçüncü Program Türkiye de Durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması İle İlgili Kuruluşlar Tüketiciyi Koruyan Devlet Kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tüketiciler Tarafından Kurulan Örgütler Sendika ve Tüketim Kooperatifleri Resmi Gazete nin Mükerrer 24 Mart 2001 Tarih ve Sayısında Yayımlanan Ulusal Program Çerçevesinde Tüketicinin Korunması ve Sağlık Başlığı Altında Yeralan ve Sağlık Bakanlığı nın Uyumlaştıracağı Avrupa Birliği Mevzuatı IV

8 Oyuncakların Güvenliği İle İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 Tarihli Konsey Direktifi nin Türkçe Metni (88/378/EEC) Oyuncakların Güvenliği İle İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 Tarihli Konsey Direktifi nin İngilizce Metni (88/378/EEC) /68/EEC Sayılı Konsey Direktifi nin Oyuncakların Güvenliği İle İlgili 88/378/EEC Sayılı Direktifi Düzelten Maddeleri nin Türkçe Metni /68/EEC Sayılı Konsey Direktifi nin Oyuncakların Güvenliği İle İlgili 88/378/EEC Sayılı Direktifi Düzelten Maddelerinin İngilizce Metni Tüketicinin Sağlığı ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilimsel Komiteler Kurulması İle İlgili 97/579/EC Sayı ve Tarihli Komisyon Kararı nın Türkçe Metni Tüketicinin Sağlığı ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilimsel Komiteler Kurulması İle İlgili 97/579/EC Sayı ve Tarihli Komisyon Kararı nın İngilizce Metni Bilimsel Bir Daimi Komite Kurulması Konusundaki 10 Haziran 1997 tarih ve 97/404/EC Sayılı Komisyon Kararı nın Türkçe Metni Bilimsel Bir Daimi Komite Kurulması Konusundaki 10 Haziran 1997 tarih ve 97/404/EC Sayılı Komisyon Kararı nın İngilizce Metni Sonuç V

9 1. TÜKETİCİ KAVRAMI Yaşamın sürdürülebilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi konusundaki ihtiyaçlar sınırsızdır. Ekonomik faaliyetlerin esas amacı, tüketicilerin ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretilmesi ve rasyonel bir dağıtım zincirinin kurularak karşılanmasıdır. Tüketici; ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için nihai bir mal ve hizmeti satın alıp kullanan ya da kendi kendine üretip kendisi kullanan ve hiçbir mübadeleye sokmayan her kişi, kurum ve ailedir. Tüketicilik ise esas olarak, tüketicilerin ekonomik refahını ve politik gücünü arttırmayı amaçlayan farklı ve gelişen sosyal bir harekettir. Zaman içinde toplumun gelişmesi, tüketicilerin örgütlenmesi ve bilincine bağlı olarak tüketici haklarının kapsamı geliştikçe tüketici ve tüketicilik tanımı da değişmektedir. Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte üretim faaliyetleri büyük bir artış göstermiş, malların çeşitliliği ve değişkenliği yanında, üretici ve tüketici arasında doğrudan doğruya oluşan bağlar kopmuş, aracı kuruluş ve kişilerin faaliyetleri de buna bağlı olarak büyük ölçüde artış göstermiştir. Firmaların büyümesi, rekabet sistemine rasyonel bir işlerlik kazandırmanın zorluğu ve tekelci faaliyetlerin yaygınlaşması sonucunda tüketicinin korunması zorunlu hale gelmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki pazarlama anlayışında oluşan değişim ve gelişim tüketicinin korunması kavramının önemini ortaya koymuştur. Pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin, işletmelerin ve toplumun çıkarları birlikte gözönünde tutularak yürütülmesi gerekmektedir. 1

10 Günümüzde tüketicilerin değişen hayat biçimlerinden kaynaklanan değişik düzeyde beklentileri vardır. Tüketicinin korunması olarak nitelenen hareketlerin amacı, tüketicilerin diğer Pazar güçleri karşısında konumlarının güçlendirilmesidir. Bu gereksinim tüketim, tüketici ve tüketici hakları kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüketicinin korunması hareketi 1900 lü yılların başına rastlar. Hareket en yoğun geliştiği ABD de 1960 lı yıllardan itibaren hız kazanmıştır yılında ABD Başkanı J.F. Kennedy nin ünlü dört tüketici hakkı; Güvenlik Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Seçme Hakkı ve Temsil edinme Hakkını vurgulamasıyla, tüketicinin korunması hareketi bir anlamda meşrulaşmıştır yılında Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü nün (IOCU) önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Tüketicinin Korunması İlkeleri Rehberi nde tüketici hakları belirlenmiş ve tüketicinin korunması hareketi evrensel bir nitelik kazanmıştır. Tüketicinin korunmasının kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Tüketiciyi hileli, güvenilir olmayan, sağlığa zararlı mallar satın almaktan korumak, - Tüketicinin bir malı satın alırken seçimini rasyonel şekilde yapabilmesi için kendisine gerekli bilgileri sağlamak, - Tüketicileri birbirlerine karşı korumak, - Tüketicinin sadece hakları değil, aynı zamanda sorumlulukları olduğu bilincini yerleştirmek. Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü evrensel hakları şu şekilde sıralanabilir: tarafından geliştirilen tüketicilerin - Temel gereksinimlerin giderilmesi hakkı (yeme, içme, giyinme, barınma vb) - Sağlık ve Güvenlik hakkı (karşılaşılan risklere ve tehlikelere karşı) - Bilgilendirilme hakkı (çeşitli mal ve hizmetlerin nitelikleri, kullanılma koşulları, fiyat, etiketleri vb), - Temsil edilme, sesini duyurma ve örgütlenme hakkı (kendilerini ilgilendiren her konuda tüm kuruluşlarda temsil edilmesi vb), - Eğitilme hakkı (haklarının ve sorumluluklarının neler olduğu konusu), - Cayma hakkı, 2

11 - Tazmin edilme hakkı, - Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. 2. AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜKETİCİYE YÖNELİK POLİTİKALARI Tüketicinin korunmasına yönelik temel haklar Avrupa Birliği nde ilk defa 1972 tarihinde yapılan Paris Zirvesi nde alınan karara dayanılarak, 1975 yılında beş tüketici hakkını belirleyen Tüketicinin Enformasyon ve Koruma Programı adı altında Konsey tarafından kabul edilmiştir: - Tüketicinin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı, - Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı, - Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi Hakkı, - Tüketicinin örgütlenme ve İlerde Temsil Edilme Hakkı. Avrupa Birliği, bu çerçevede, ulusal tüketici örgütlerini teşvik ettiği gibi AB kapsamında beş büyük tüketici örgütünün kurulmasını ve gelişmesini desteklemiştir: 1. Avrupa Tüketiciler Örgütü (BEUC) 2. Avrupa Birliği Aile Örgütleri Konfederasyonu (Coface) 3. Avrupa Birliği Tüketici Kooperatifleri (Eurocoop) 4. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 5. Avrupa Bölgesel Tüketici İlişkileri Enstitüsü (EIICA) Avrupa Topluluğu tüketici örgütlerinden altışar temsilcinin Komisyon tarafından atanması ile oluşan (33) üyeli Tüketici Danışma Komitesi (CCC) 1973 Eylül ayında Komisyon tarafından kurulmuştur. Tüketici Danışma Komitesi Komisyon tarafından hazırlanan öneriler hakkında görüş belirterek Komisyona sunmak ve aynı zamanda tüketiciler ile ilgili olarak kendi görüşlerini vurgulamakla yükümlüdür. Komite üyeleri yılda dört defa toplanmakta ve toplantıların hazırlık çalışmaları Yönlendirici Komiteler ve ad hoc komiteler tarafından yapılmaktadır. 3

12 Tüketici Danışma Komitesi nin görevleri şunlardır: - Tüketicinin görüş ve fikirlerini komisyonda temsil etmek, - Tüketici örgütleri arasında birliği sağlamak, - Topluluk düzeyinde diğer kamu ve özel birlikleri temsil eden kuruluşlar arasında diyaloğu sağlamak. Avrupa Birliği Komisyonu 1989 yılında Tüketici Politikaları Servisi ni kurmuştur. Avrupa Birliği nde 1986 yılında imzalanan Avrupa Tek Senedi nde pazarın uygun bir şekilde işleyebilmesi için tüketici güveninin vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir. Bu dönemde oyuncak emniyeti, sınırötesi ödemeler, haksız sözleşme şartları, devre mülk, Farmasötük ürünler, kozmetik ürünler, gıda maddeleri vb alanlarda önlemler alınmıştır. Bu eğilim 1993 yılında özerk bir tüketici politikası belirleyen Maastricht Anlaşması ile teyit edilmiştir. Bu anlaşma ile tüketici politikasının diğer AB politikaları ile bütünleştirilmesi de istenmiştir yılında imzalanan Amsterdam Anlaşması nda tüketicinin sağlığının, emniyetinin ve ekonomik çıkarlarının korunması ve hem bilgi edinme hem de eğitim haklarının desteklenmesi belirtilmiş özellikle halk sağlığına ilişkin hükümler tüketicileri daha fazla korumak üzere tasarlanmıştır AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜKETİCİYİ KORUMA PROGRAMLARI Birinci Program dönemini kapsayan tüketici çıkarlarının beş temel hak çerçevesinde ele alındığı birinci programda, tüm temel haklara, Topluluğun ekonomik, ortak tarım, sosyal, çevre, ulaşım ve enerji politikalarına ilişkin mevzuat doğrultusunda yer verilmektedir. Tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak için tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin normal koşullarda bir tehlike arzetmemesi, tüketicinin ayıplı mamul ve hizmetler nedeniyle uğradığı zararlar karşısında başvuracağı yerler konusunda tavsiye ve yardım alabilmesi ve hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, tüketicilerin mal seçim alanlarının genişletilmesi, rekabet ve fiyat konusunda bilgilendirilmesi, yasaların 4

13 uyumlaştırılması, tüketicilerin Topluluk düzeyinde temsil edilmesi ve bilgilendirilmesi gibi ilkelere dayanan bu program hem Avrupa tüketici Hakları Şartı nı, hem de tüketicilere Avrupa nın her yerinde daha iyi bir koruma sağlayacak bir faaliyet planını içine almıştır. Birinci programa esas oluşturan yasal çerçeve kapsamındaki tüketiciyi korumaya yönelik yönetmelikler gıda, veterinerlik, hayvanların beslenmesi, sağlığın korunması, tekstil, deterjan, kristal bardak, otomatik olmayan tartı aletleri, belirli voltajla çalışan elektrikli aletleri kapsayan endüstriel mallar, motorlu araçlar ve kullanımları, uzunluk ölçüleri yasaların uyumlaştırılmasını kapsamaktadır. Gıda ile ilgili olarak, renklendirici maddeler, koruyucu maddeler, mamülün bileşimi, katkı maddeleri, kakao ve çikolata, bal, meyve suyu, paketlenmiş süt, bitkisel ve hayvansal yağlardaki asit düzeyleri, ambalaj maddeleri, meyve ve sebzelerdeki ilaç oranlarını içermektedir. Veterinerlikle ilgili kontrol problemleri, taze et ticaretinden kaynaklanan sağlık problemleri, Topluluk içi taze et ticaretinde çıkan sorunlar, et mamülleri,, Topluluk dışı ülkelerden ital edilen etlerin trişin yönünden kontrolü esaslarından oluşmaktadır. Hayvan yemi olarak kullanılan mamüllerin denetimi ile ilgili olarak kontrol teknikleri (örnek alma, resmi kontrol), yemin bileşimi, yem kapsamında istenilmeyen maddelerin bulundurulmaması hususları yönetmelik kapsamına alınmıştır. Sağlığın korunmasında, tıbbi mamüller, özel gıdalar, tehlikeli maddelerin etiketlenmesi, ambalajlanması ve sınıflandırılması, pazarlanması ve kullanılması konusundaki sınırlamalar, kozmetik ürünler yer almaktadır. Motorlu araçlar ve kullanımlarıyla ilgili olarak egsoz gazlarının hava kirliliğine neden olmaları, gürültü dereceleri, fren gücü, geri manevra aletleri,hız aletleri, emniyet kemerleri, ışıklandırma donanımı yönetmelik kapsamına alınmıştır. 5

14 Endüstriel mallarda aerosol, gübre, gaz-ambalajlanmış sıvılarambalajlanmamış katı mamüller vb ölçü-tartı aletlerine ilişkin düzenlemeler, radyo yayınına yapılan müdahaleler yer almaktadır. Tekstilde yasaların uyumlaştırılması üzerinde durulmaktadır İkinci Program dönemini kapsayan bu programda daha çok fiyat politikası konusu ile tüketicilerin imalatçıların ve dağıtıcıların temsilcilerinin görüşüne başvurulmasının gerekliliğine dikkat çekilmiş, tüketici temsilcileri, üreticiler ve dağıtıcılar (toptancıparakendeci) arasında daha iyi ve dayanışmaya dayalı gönüllü bir diyaloğun önemi üzerinde durulmuştur yılı Birlik tüketici politikası için bir dönüm noktası olmuştur. Birliğe yeni üye olan Yunanistan ın Birlik tüketici politikasına uyumu gündeme gelmiştir. Bu çerçevede devam eden toplantılarda ileriki yıllarda Topluluk politikasına rehberlik edecek kararlar görüşülmüştür. Bu çerçevede; Tüketicilerin aldatıcı-yanıltıcı reklamlara karşı korunmasını sağlayan yönetmelik ile, Tüketim mallarının kullanımından doğan sorunların, hızlı bir bilgi değişimi sağlayan Topluluk sisteminin düzenlenmesine yönelik kararı kabul edilmiştir. Bu dönemde Topluluk tüketici politikası insana yönelik yeni bir Topluluk politikası benimsemiş ve tüketiciler Avrupa halkının anahtarı olarak kabul edilmişlerdir. Tüketicinin sağlık ve güvenlik hakkı ile ilgili olarak bu programda vurgulanan en önemli konu tütün ve sigara ile ilgilidir. Tütün, sigara, alkollü içki konusunda reklam yasağının getirilmesi, kamu alanlarında sigara içmenin yasaklanması ve otomatik makinalarda sigara satışının yasaklanması gibi konularda Komisyonun çalışarak öneri hazırlaması öngörülmüştür. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması konusunda mal ve hizmet fiyatlarının Topluluk düzeyinde tüketicilere duyurulması hususu belirtilmiş, fiyat ve 6

15 rekabet konusunda ise Komisyon, Tüketici Danışma Komitesi nin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla; - Kartel ve monopol kurma eğiliminde olan kuruluşlarla mücadele etmek, - Uluslar arası rekabetin dengelenmesinde aktif rol oynayan çok uluslu şirketlerin fiyatlandırma esasları ile kar marjinlerini incelemek, - Bölgesel fiyat araştırmaları yapmak, - Ulaştırma, enerji ve kalite farklılıklarından doğan fiyat değişikliklerinin dışında kalan farklı fiyat uygulamalarını Topluluk düzeyinde ortaya koymak, - Tüm fiyat araştırmaların Komite tarafından kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, - Ulusal Fiyat Kontrol Birimlerinin fiyat çalışmalarını karşılaştırarak sonuçlarını tüketici örgütlerine göndermek, - Hammadde fiyatlarının Topluluk düzeyinde ele alınarak mamül fiyatlarına ne ölçüde yansıdığını incelemek ile yükümlü kılınmıştır. Tüketicilerin ev eşyasına ayırdıkları harcamaların artması nedeniyle de kamu hizmetleri ve satış sonrası servisin öncelikli konular arasında yer alması gerektiği, kamu hizmetlerinin Topluluk düzeyinde standart açık ve doyurucu olması, şikayet prosedürünün belirlenmesi, elektrik, telefon, ulaştırma gibi kamu hizmetlerinden memnun olmayan yada zarar gören tüketicilerin başvurabilecekleri merci, kamu hizmeti yetkilileri ile tüketici temsilcileri arasında diyalog kurulması gibi hususlar ikinci programda yer almıştır. Hizmet ile ilgili ticari servisler ise Topluluktaki turistleri kapsamaktadır. Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusunda etiketleme, bilgilenme, tüketici şikayet merkezi, eğitim, mamul testi ve yetişkinlerin eğitimi üzerinde durulmuştur. Özellikle gıda maddeleri ve beslenme konusunda etiketlemeye ilişkin uygulamalar yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Yetişkinlerin eğitimi konusunda sendikalar, kadın örgütleri, standardizasyon kuruluşları, kooperatifler gibi kurumların yer alması belirtilmiştir. 7

16 İkinci programda tüketicilerin genel olarak korunması kavramından çok aktif olarak spesifik konularda korunmasına yönelindiği Komisyon tarafından açıklanmış ve böylece tüketicinin korunması politikasında önemli bir değişimin gerçekleştiği üzerinde durulmuştur Üçüncü Program yılları arasında uygulanan üçüncü programın amaçları şu şekilde belirlenmiştir: - Tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin daha ileri düzeyde korunması, - Topluluk pazarından sağlanacak yararların artırılabilmesinde ortaya çıkacak fırsatların çoğaltılması, - Topluluğun diğer politikalarında tüketici haklarına daha fazla yer verilmesi. Ayrıca, Topluluğun diğer politikalarında tüketici haklarına yer verilmesi konusunda bir yönetmelik çıkarılarak Topluluk ortak politikalarının tüketiciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, çeşitli konularda tüketici görüşlerinin alınması ve bu konuda izlenebilecek prosedürlerin periyodik raporlar halinde yayınlanması öngörülmüştür. Tüketicinin sağlık ve güvenlik hakkının ileri düzeyde korunabilmesi amacıyla mamül güvenliğinin geliştirilmesi bu programda uygulanan önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Komisyon ürün güvenliği konusunda çalışmak üzere uzman kişilerden oluşan çeşitli bilimsel komiteler kurmuştur. Bu komiteler gıda maddeleri, hayvan yemi, böcek zehiri, kozmetik, atık maddeler, toksikoloji ve çevre ile ilgili toksikoloji üzerinde çalışmakla görevlendirilmişlerdir. Ürün güvenliğinin arttırılması konusunda evlerde meydana gelen kazalar hakkında bilgi toplama sistemleri ile tüketim mallarının kullanımı sırasında ortaya çıkan tehlikelerden haberdar olmayı sağlayan Hızlı Bilgi Değişim Sistemi oluşturulmuştur. 8

17 Ürün güvenliği ve fiziksel koruma konusunda Chernobyl kazası ve şarap yapımında glikol ve metanol kullanılması üzerine alınan kararlar; - Ürünün güvenlik ölçülerinin belirlenmesi, - Standardizasyon çalışmalarında tüketici temsilcilerinin daha ağırlıklı olarak yer alması, - Ev kazalarına ilişkin araştırmalar yapılması ve ulusal düzeyde koordinasyonun sağlanması, - Tüketim mallarının güvenliğinin sağlanması yönünden Topluluk düzeyindeki yasal çerçevenin genişletilmesi, - Tüketim mallarının kullanımından doğan riskler ile ilgili bilgilerin tüketicilere hızla duyurulmasını amaçlayan Topluluk düzeyindeki mevcut bilgilenme sisteminin geliştirilmesi, - Yıllık konferanslar düzenlenerek yönetim organları arasında koordinasyonun sağlanması. Fiziksel koruma ile ilgili yönetmelik hükümleri ise ürünlerin etiketlenmesi, pazara sunulması ve tüketicilere yönelik reklamların düzenlenmesi konusunda 1979 yılında birinci program kapsamında alınan kararların genişletilerek uygulanması kapsamında düzeltilmiştir. Tüketicilerin eğitilmesine yönelik olarak ilk ve orta okullarda uygulanacak bir program geliştirilmiştir. Tüketicilerin eğitilmesi tüketicilerin yaşı, olgunluk düzeyi, sosyal ve ekonomik bilgilerine bağlıdır. Bu kapsamda üye ülkeler de tüketicilerin eğitilmesini geliştirmek amacıyla öğretmen yetiştiren okullarda konu program kapsamına alınmıştır yılında Tüketici Danışma Komitesi tarım ürünleri fiyatları, Topluluk orman ürünleri politikası, süt ürünlerinin hazırlanma koşulları, hormonlar, haksız kontrat hükümleri ile tüketici temsilcilerinin Avrupa Standardizasyon Komitesi bünyesindeki Teknik Komitelerde görev alması konularında görüş bildirmiştir. Bu program çerçevesinde 1987 de yapılan önemli çalışmalardan biri ise tüketicinin ürünü değiştirme hakkı ile ilgili olarak sorunun mahkemeler dışında 9

18 çözümünü mümkün kılan, parlamento tarafından önerilen Uzlaştırma Büroları kurulmasına yöneliktir yılında oyuncakların güvenliği konusundaki yasaların üye ülkeler bazında uyumlaştırılması, kozmetik ürünler yönetmeliği kapsamının dördüncü kez genişletilmesi, alkollü içkilerin etiketinde alkol derecesinin belirtilmesi, tarım ürünlerinde halk sağlığının tehlikeye sokulmaması, tekstil imalatında elyaf kullanımı ve etiket kapsamlarının yeniden düzenlenmesi, tehlikeli olan yapay (suni) gıda maddelerinin pazarlaması, ithalatı ve hatta imalat ve ihracatının yasaklanması, Avrupa ev ve dinlenme orijinli kazaların gözetilmesi sisteminin (Ehlass) kurulması, kazaları önleme programının hazırlanması, yıllarını kapsamak üzere çocukların güvenliği kampanyasının sürdürülmesi (anne-babalar, çocuk bakıcıları, öğretmenler ve anaokulu nezaretçilerinin hedef grup olarak alındığı bir eğitim programı9, kredi kartlarının elektronik ödeme sistemi ile Topluluk düzeyinde kullanılması konusunda çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 3. TÜRKİYE DE DURUM Türkiye de tüketicinin korunması kamu tarafından 1970 yılında ele alınmış, Tüketici Sorunları Semineri düzenlenmiştir yılından itibaren tüketiciyi koruma amaçlı kanun tasarıları hazırlanmıştır Anayasasının 172. maddesi karşısında tüketicinin korunması konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunluluğu oluşmuştur. Bu çerçevede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmaları sonucunda hazırlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10

19 3.1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması Ayıplı Mal Hizmetleri Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/ veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir. Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, malı teslim aldığı tarihten 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir. Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, imalatçı üretici ve ithalatçı, müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Satılan malın bu ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürdürerek sorumluluktan kurtulamaz. Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar,ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz. Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.ayıplı hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmışsa veya amaca aykırı sonuçlar doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda kadar indirim yapılır. 11

20 Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanamaz. Satışa Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması, teamül sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde Özürlüdür ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir. Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulamaz. Satıştan Kaçınma Madde 5- Üzerinde numunedir veya satılık değildir ibaresini bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde,rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, onun stokta bulunduğu anlamına gelir. Satıcı teşhir ettiği malların satışından kaçınamaz. Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez. Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satın alınması ya da başka bir malın veya hizmetin satın alınması koşuluna bağlı kılamaz Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla satılması, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü uygulamaz. Taksitli Satışlar Madde 6- Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre faiz indirimini yapmakla hükümlüdür. 12

21 Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcının bütün ediminin üzerinden en az dört hafta geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir. Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satış fiyatı hiçbir şekilde artırılamaz. Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır. a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı, b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı, d) Ön ödeme tutarı, e) Ödeme planı, Kampanya Satışları Madde 7- Gazete, radyo, televizyon ilanı ve sair yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine yapılmaması durumunda, satıcı, bayi, acente,, temsilci, imalatçı- üretici ve ithalatçı müştereken getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında ve müteselsilen sorumludur. Kampanyalı satış olarak nitelendirilmeyen ancak, malın veya hizmetin bilahare teslim veya yerine getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak, kampanya bitiş tarih ve malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 13

4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ AYIPLI MAL Madde 4 - (Değişik madde: 06/03/2003-4822 S.K./4. md.) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN D

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN D TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN D Kanun Numarası : 4077, Kabul Tarihi : 23.02.1995 (Resmi Gazete Yayım Tarihi : 08.03.1995, Sayı : 22221) Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2003 - Sayı: 25186 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Reklam Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO : 4077 Kabul Tarihi : 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

REKLAM KURULU NEDİR?

REKLAM KURULU NEDİR? REKLAM KURULU NEDİR? Reklam Kurulu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17. maddesine göre oluşturulmuştur. Kurulun amaç ve faaliyetleri hakkında en iyi bilgiyi yönetmelikte bulabileceğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN bul Tarihi: 07/11/2013 rürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Sinan KALENDER 1 Tüketici Hakları Zabıta Tüketici Hakkı Kul Hakkıdır 2 MADDE 1:Amaç Tüketicinin

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĠCĠ HAKLARI Kanun No : 4077 Kabul Tarihi : 23.12.1995 BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1995/34 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA MEVZUAT VE İSTANBUL TİCARET ODASININ BU KONUDAKİ UYGULAMALARI

İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1995/34 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA MEVZUAT VE İSTANBUL TİCARET ODASININ BU KONUDAKİ UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1995/34 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA MEVZUAT VE İSTANBUL TİCARET ODASININ BU KONUDAKİ UYGULAMALARI PRIVE Yerebatan Caddesi Salkım Söpt Sokak No.5 Cağaloğlu 34410 istanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

R.Gazete No R.G. Tarihi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

R.Gazete No R.G. Tarihi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar R.Gazete No.29049 R.G. Tarihi: 3.7.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam

Detaylı

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR Türkiye Garanti Koşulları Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Yeni Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerliğini koruyor. Tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI Ayıplı mal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesinin birinci fıkrasında, Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA MEVZUAT VE İSTANBUL TİCARET ODASININ BU KONUDAKİ UYGULAMALARI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA MEVZUAT VE İSTANBUL TİCARET ODASININ BU KONUDAKİ UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: 2000/46 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA MEVZUAT VE İSTANBUL TİCARET ODASININ BU KONUDAKİ UYGULAMALARI 2. BASKI 2. BASKI ARALIK 2000 - İSTANBUL ISBN 975-512-504-3 edinilebilir.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Madde 1: Amaç 25 A. Genel Olarak 25 B. Korunmanın Amacı ve Kapsamı 25 1. Tüketiciler Açısından

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 4822 sayılı, numaralı,

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar 4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği

Detaylı

Tüketici Hakları Sağlığınızı, güvenliğinizi ve ekonomik çıkarlarınızı gözeten haklarınız. Kanun Numarası: 4077

Tüketici Hakları Sağlığınızı, güvenliğinizi ve ekonomik çıkarlarınızı gözeten haklarınız. Kanun Numarası: 4077 Tüketici Hakları Sağlığınızı, güvenliğinizi ve ekonomik çıkarlarınızı gözeten haklarınız. Kanun Numarası: 4077 Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 4822 SAYILI TÜKETİCİYİ KORUMA YASASI Kanun No:4822 Kabul Tarihi:06.03.2003 Amaç: Madde 1. Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

1 / 5 7.7.2015 15:17

1 / 5 7.7.2015 15:17 1 / 5 7.7.2015 15:17 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN un Geçici Madde 1 e göre dokuz ay içinde çıkartılacak YÖNETMELİKLER MADDE MADDE BAŞLIĞI AÇIKLAMA 4 Perakende bilgi sistemi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar. 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları DPT Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Garanti Ve Servis 1 Uygulama Alanları/Pompa Kod Sistemi 2 Kullanma Talimatları 3 Pompanın Yapısı 5 Taşıma,Sevkiyat ve Depolama

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003 tarih ve 4822 Sayılı Kanun Madde 1) Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA 26 Mayıs 2015, İstanbul Ref: KC/İO/MB/15-57 KONU : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuatın Bilişim Sektörüne Etkileri ve Bahsi Geçen Mevzuat Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

MADDE 3.- (Değişik: 4822-6.3.2003 / m.3 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun uygulamasında;

MADDE 3.- (Değişik: 4822-6.3.2003 / m.3 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun uygulamasında; KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 1 -> 17 03.09.2012 12:06 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konul

değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konul 4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği

Detaylı