TIBBİ TEKSTİLLERDE NANOTEKNOLOJİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ TEKSTİLLERDE NANOTEKNOLOJİ"

Transkript

1 Özet TIBBİ TEKSTİLLERDE NANOTEKNOLOJİ Hande SEZGİN, Nuray KIZILDAĞ, İpek YALÇIN ENİŞ, Merve KÜÇÜKALİ ÖZTÜRK İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, İstanbul, Türkiye. Tekstil sektörü bir çok farklı alana geniş imkanlar sunmaktadır; bunların en önemlilerinden biri tıp alanıdır. Tıbbi tekstiller olarak adlandırılan, insanların ve hayvanların tıbbi bakımı, hijyeni ve aynı zamanda personel ve teçhizatın korunması için kullanılan bu ürünler, polimer teknolojisinin gelişimi ve yeni tekstil yapılarının çeşitlenmesi ile gün geçtikçe daha da gelişmektedir. Bu noktada nanoteknoloji, tıbbi tekstil sektörüne sayısız fayda sağlamaktadır. Nanolif içerikli yüzeyler, yara örtücüler ve diyaliz membranları gibi vücut dışı uygulamaların yanında; ilaç salınımı, yumuşak doku ve kardiyovasküler implantlar gibi vücut içi uygulamalarda kullanılırken, nano yüzey kaplama uygulanan konvansiyonel tekstil yapıları ise genellikle hijyen ve koruma amaçlı cerrahi giysiler ile ekipmanlarda tercih edilmektedir. Dünya nüfusundaki artış, her geçen gün artan hasta sayısı ve insanların yüksek yaşam standardı beklentileri, hem tekstil hem de tıp alanındaki ihtiyaçları gözler önüne sermekte, bu da tıbbi tekstillerin geliştirilmesini gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, nanoteknolojinin tıbbi tekstillerdeki uygulama yöntemlerine ve kullanım alanlarına yer vermektedir. Anahtar Kelimeler: Tıbbi tekstiller, nanoteknoloji, hijyen, yara örtüleri. 1.Giriş Tekstil sektörü, teknik tekstiller alt grubu ile bir çok sektöre hizmet vermektedir. Tıbbi tekstillerin doğrudan insan ile bağlantılı olması, diğer teknik tekstiller grubu ürünleri arasında önemini arttırmaktadır. Tıbbi tekstiller, dokuma, örme, dokusuz yüzey kumaşların yanı sıra nanolif yüzeylere de geniş uygulama alanı sunmaktadır [1]. Tıbbi tekstiller, tekstil endüstrisi içerisinde en çok gelişme gösteren alanlardan biridir. Tekstil materyalleri tıp ve cerrahide çeşitli amaçlar için kullanılır. Tıp uygulamaları için tekstil materyallerini; dış uygulamalarda kullanılanlar ve iç uygulamalarda kullanılanlar olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. 2. Tıbbi Tekstillerin Kullanım Alanları 2.1 Dış Uygulamalarda Kullanılan Tıbbi Tekstiller Yara örtüleri Yara örtüleri, hasarlı derinin iyileşmesi ve yeniden büyümesi için gerekli ortamı yaratmak için geliştirilmiş yüzeylerdir. Yara örtülerinden beklenen en önemli özellikler; bakteriyostatiklik, hemostatiklik, antivirallik, yüksek emicilik ve biyouyumluluktur. Yara örtüleri, yara salgılarını emip yeni oluşacak dokulara zemin hazırlarken aynı zamanda yarayı çeşitli dış etkenlerden korumaktadır [2]. Bandajlar, plasterler, gazlı bezler, sargı bezleri, tamponlar bu gruba giren tıbbi tekstil elemanlarıdır. Nanolifler yara örtülerinde büyük bir kullanım alanına sahiptir [1]. Khil ve arkadaşlarının elektrospinning yöntemi ile poliüretan (PU) yara örtüsü üretmişlerdir. İyi bir bariyer özelliğine sahip olan poliüretanın oksijen geçirgenliğinin yüksek olduğunu, domuzlar üzerinde oluşturulan yaralarda 15. günde epitelyum doku rejenerasyonunun görüldüğünü bildirmişlerdir [3]. Hong ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada ise, polivinilalkol/gümüşnitrat (PVA/AgNO3) çözeltisinden elektrospinning metodu ile yara örtülerinde kullanımı amaçlanan gümüş nanoparçacıkları içeren antimikrobiyel PVA nanolif yüzey elde edilmiştir. PVA nın hidrofillik ve biyouyumluluk gibi özellikleri PVA yı yara örtüsü üretiminde önemli bir malzeme haline getirmektedir. PVA/AgNO3 nanolif yüzeyi elektrospinning yöntemi ile elde edildikten sonra 155 C de 3 dakika ısıya maruz bırakılmaktadır. Bu sayede gümüş (Ag) 1

2 iyonları indirgenmekte Ag nanopartikülleri haline dönüşmekte ve bu parçacıklar nanolif yüzeyde toplanmaktadır. Isıl işlem sırasında indirgenmeyen Ag iyonları ise UV ışınlama ile indirgenmiştir. Yüzeyde elde edilen Ag nanoparçacıklarının ortalama çaplarının 6 nm civarında olduğu ve de Ag nanoparçacıkları içeren PVA nanoliflerinin yüksek antimikrobiyal özellik gösterdiği görülmüştür [4] Kanı filtrelemek amacı ile kullanılan cihazlar Yapay böbrek, yapay akciğer ve yapay karaciğer bu gruba giren tıbbi tekstil elemanlarıdır. Yapay karaciğer, kan plazmasını temizlerken yapay akciğer, sahip olduğu gaz değiştirici sayesinde, kandaki karbondioksiti uzaklaştırarak, kana oksijen teminini sağlar. Bu cihazlardaki fitrelerde ve gaz değiştiricilerde nanolif ve mikrolif membranlar tercih edilmektedir. Benzer şekilde yapay böbrek, vücuda dışarıdan bağlanarak, sahip olduğu hemodiyaliz filtresi ile kanı temizleme görevini üstlenmektedir. Nanolif membranlar, hemodiyaliz filtrelerde üstün filtrasyon özellikleri sayesinde tercih edilmektedir. [1] Yapılan bir çalışmada hemodiyalizde kullanılan geleneksel polyester (PET) ve polivinilidenflorür (PVDF) boşluklu liflerinden üretilen membranlar ile PET ve PU nanolif membranlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada nanolif membran hemodiyaliz aparatı arasına yerleştirilmiş ve kanı süzme işlemine tabi tutulmuştur. Test sonuçlarına göre, nanolif membranların ticari membranlara göre daha fazla kan süzdüğü görülmektedir. Gözeneklilik miktarının da ticari membranlardan kısmi olarak yüksek olduğu göze çarpmaktadır [5] Hijyen amacı ile kullanılan ürünler İnsan vücuduna dakikada yaklaşık olarak bakteri nüfuz etmektedir. Günlük yaşamda her insan birçok bakteri ve virüsle karşı karşıya kalmakta iken ameliyat personeli gibi bazı meslek gruplarında çalışanlar bu bakterilere daha çok maruz kalmaktadır. Hepatit, AIDS gibi vücut sıvılarıyla geçen hastalıklar da göz önünde bulundurulduğunda özellikle ameliyat personelini bu tür risklerden korumanın en geçerli yolunun steril edilmiş cerrahi giysiler ve örtüler kullanmak olduğu ortaya çıkmaktadır [6]. Tekstil lifleri bakterilere karşı dirençli değildir, bundan dolayı hijyen gerektiren durumlarda tekstil materyallerine çeşitli uygulamalarla antimikrobiyallik ve antibakteriyallik özellikleri verilmektedir [7]. Bu özelliklerin dışında sıvı iticilik de bu ürün gruplarının bulundurması gereken özelliklerdendir. Ancak yapılan bu bitim işlemlerinin giysinin nefes alabilirliğini etkilememesi gerekmektedir. Bu aşamada, nano bitim işlemleri önemli bir görev arz etmektedir. Chellamani ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada nano bitim işlemleri kullanılmış ve bu işlemlerin giysinin nefes alabilirliğini olumsuz yönde etkilemediği gösterilmek istenmiştir. Kumaşlara antimikrobiyal ve sıvı itici uygulamalar hem normal hem de nano düzeyde uygulanmıştır. Antimikrobiyal özellik normal çinko oksit (ZnO) veya nano Ag parçacıkları ile sağlanırken, sıvı iticilik ise normal ve nano florakarbon ile sağlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; uygulanan nano bitim işlemlerinin pamuk ve pamuk/polyester karışımlı kumaşların nefes alabilirliğini normal bitim işlemlerine kıyasla geliştirdiği; kumaşlara su buharı direnci, hava geçirgenliği ve emicilik testleri yapılarak tespit edilmiştir. Kumaşlarda normal bitim işlemi sonucunda görülen çekme ve yırtılma mukavemetlerindeki azalmanın nano bitim işlemi sonucunda azaldığı görülmüştür. Nano bitim işlemi uygulanmış kumaşların anti-bakteriyel özelliğinin normal bitim işlemi uygulanmış olana göre daha iyi olduğu görülmüştür. Pamuk/polyester karışımlı kumaşın sıvı iticilik özelliği incelendiğinde ise sıvı iticiliğin nano bitim işlemi ile 50 yıkamaya kadar dayandığı görülmüştür [8]. Başka bir çalışmada ise, ZnO/poliamid 6 (PA6) nanokompozit lifler hazırlanarak, antibakteriyal özelliği incelenmiştir. Nano boyutlardaki ZnO miktarının antibakteriyal, mekanik ve termal özelliklere olan etkisi üzerine çalışılmıştır. % 0, % 0.5, % 1, % 3 ve % 5 oranında ZnO içeren PA6 nanokompozit lifleri eriyikten lif çekim metoduyla üretilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntülerinden ZnO nano parçacıklarının PA6 matrisi içerisinde homojen bir şekilde dağıldığı görülmektedir. Lifin gram pozitif ve gram negatif bakterilerine karşı etkileri uygun standartlara göre incelenmiş ve artan ZnO nano parçacık miktarı ile antibakteriyal özelliğin arttığı tespit edilmiştir Ayrıca artan ZnO nano parçacık miktarının mekanik ve termal özellikleri etkileyip etkilemediği incelenmiş ve çalışılan miktarlardaki ZnO in olumsuz bir etkisi olmadığı görülmüştür [9]. 2.2 İç Uygulamalarda Kullanılan Tıbbi Tekstiller Yumuşak doku implantları İnsan vücudu sistemlerden, sistemler organlardan, organlar dokulardan, dokular ise hücrelerden ve hücre dışı matristen (ECM) oluşmaktadır. Hücre dışı matris, hücrelere fiziksel bir destek sağlayan ve hücreler arası etkileşimleri organize eden üç boyutlu bir mikro çevredir. Doku mühendisliği kapsamında geliştirilen doku 2

3 iskeletleri ise hücre dışı matrisi taklit edecek biçimde tasarlanmış olan yapılardır. Doku iskeletleri sayesinde hücrelerin büyüyüp gelişebileceği bir ortam yaratılmış olmaktadır [2, 10]. Doku iskeletleri genellikle tekstil materyalleri kullanılarak üretilmektedir. Tekstil malzemelerinin mukavemet ve esneklik gibi özellikleri onları yumuşak doku implantları için uygun bir malzeme haline getirmektedir [6]. Yapay tendon, ligament ve kıkırdak yumuşak doku implantlarına verilebilecek örnekler arasındadır. Khil ve arkadaşları koagülasyon banyosu üzerine çekilen polikaprolakton (PCL) nanoliflerinden filaman üreterek bobin üzerine sarmışlardır. Daha sonra bu filamanlardan bezayağı dokuma kumaş üreterek yumuşak doku iskeleti olarak kullanmışlardır. Bu dokuma kumaşın kültür ortamında hücre çoğalmasını desteklediği ve doku iskeleti oluşumu için uygun olduğunu belirtmişlerdir [11]. Corey ve arkadaşları ise poli-llaktik asit (PLLA) polimerini elektropinning düzeneğinde 30, 110 ve 250 dev/dak hızlarında döner silindir kullanarak; rastgele düzenli, orta ve yüksek derecede oryantasyona sahip nanolif toplulukları elde etmiştir. Bu yapılara kök sinir hücresi ekimi gerçekleştirilmiştir. Yüksek oryantasyona sahip nanoliflerin hücre büyüme hızının rastgele düzenlilere göre %20, orta derecelilere göre %16 arttırdığı sonucuna varmışlardır. Lif yönlenmesi ayrıca sinir hücrelerinin şeklini de etkilemiştir. Sinir hücrelerinin boylarının yüksek oryantasyonlu liflerde daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca rastgele düzenli nanolif topluluklarında sinir hücreli yuvarlak şekilde iken, yüksek oryantasyona sahip yüzeylerde sinir hücrelerinin liflere paralel bir şekilde uzandığı görülmektedir [12].Panseri ve arkadaşları, elektrolif çekim yöntemi ile elde ettikleri nanoliflerden oluşan tüp şeklindeki iskeleti farelerin siyatik sinirine yerleştirmiş ve operasyondan 4 ay sonra yeni dokunun oluşarak bağlantının gerçekleştiğini, kolajen doku depolanmasının meydana geldiğini belirtmişlerdir [13] Kardiyovasküler implantlar Elektrospinning yöntemi ile üretilmiş nanolifli yüzeyler, yapay damar uygulamalarına sundukları; hücreler arası matrisi taklit edebilme yeteneği, geniş yüzey alanı, gözenekli yapısı, yüzey kimyasının modifikasyona uygunluğu ve hücrelerin tutunmasına olanak tanıyan lif kesişim noktaları sayesinde tercih edilir araştırma konusu olmuşlardır [14]. Venugopal ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmada, biyouyumlu PCL nanolifleri elektrospinning yöntemi ile üretilmiş, damar doku mühendisliğinde kullanılmak için kolajen tip I ve III ile modifiye edilmiştir. Koroner arter düz kas hücrelerinin PCL nanoliflerinde, modifiye edilmiş PCL/kolajen bikompozit nanoliflerinde ve kolajen nanoliflerinde büyüdüğü görülmüştür. Sonuçlar, modifiye edilmiş PCL/kolajen bikompozit nanoliflerinin normal hücre fonksiyonlarını düzenlemek için gerekli mekanik özellikleri taşıdığını göstermiştir [15]. Lee ve arkadaşları kolajen, elastin ve poli(laktik-co-glikolik) asid (PLGA), poli(l-laktat) PLLA, polikaprolakton (PCL), polilaktik-ko-kaprolakton (PLCL), v.b. biyobozunur polimerlerin karışımından elektrospinning yöntemi ile ürettiği nanoyüzeyde; biyouyumluluk, boyutsal stabilite ve mekanik dayanımı test etmişlerdir. Damarın yapısındaki oranı taklit amacıyla % 45 kolajen, %15 elastin ve % 40 sentetik polimer karışım oranını korumuş, toksik özellikte olmayan, boyutsal olarak kararlı, üretimi kolay ve mekanik dayanımı yeterli, gerçek damar özelliklerini simule edebilecek bir yapı elde etmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, yapısal proteinlerden üretilen yapay damarların uzun dönem açıklıklarının kapandığı gözlenmiştir. PCL in 28 günlük açıklığının diğer polimerlerden daha iyi ancak mekanik dayanımının daha kötü olduğu görülmüştür. [16]. Ju ve arkadaşları PCL/kolajen karışımı ile farklı gözenek çaplarında iki katlı yapay damar tasarımı gerçekleştirmiştir. Çalışmada gözenek çapını değiştirmek için çözelti ve üretim parametreleri değiştirilmiştir mm toplayıcı için 1000 dev/dk hızında çalışılmıştır. Morfolojik ve mekanik analizin yanı sıra, yapıya düz kas hücreleri ile endotel hücrelerinin ekimi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, farklı lif çapı ile farklı gözenek boyutunun elde edilebildiğini göstermektedir. Aynı zamanda, düz kas hücrelerinin 1μm den küçük çaplı yüzeylerde difuzyonunu gerçekleştiremediği sonucuna varılmıştır. Artan lif çapı ile düz kas hücrelerinin difüzyon oranının arttığı görülmektedir. Öte yandan endotel hücrelerin yüzeye nüfuz ederek tek sıra dizilimine olanak tanıyacak ancak kan hücrelerinin geçimine engel olacak nano gözenek boyutunun gerekliliğine değinilmiştir [17] İlaç salınım sistemleri İlaç salınım sistemleri, birleştirildikleri ilaçların vücut içerisindeki emilim, dağılım, biyotransformasyon gibi proseslerini yöneten birimlerdir. Bu sistemlerin en önemli avantajı, aynı anda pek çok ilacın verilebilmesi ve kandaki ilaç seviyesinin zaman içerinde sabit kalmasını sağlamasıdır. İlaç salınım sistemlerinin vücutla olduğu kadar ilaçla da uyumlu olması gerekmektedir. Bu sistemin geleneksel ilaç alınım yöntemlerine (ağızdan, damardan, vb.) göre dezavantajı ise operasyon gerektirmesidir [2]. Bir çok araştırmacı elektrospinning yöntemini kullanarak nanoliften ilaç salınım sistemleri üretmiştir. Zeng ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, yüzey aktif maddelerin (anyonik, katyonik ve noniyonik) ve bazı ilaçların (rifambin ve paclitaxel) PLLA nano lifine entegrasyonu sağlanmıştır. Lif içerisine hapsedilen 3

4 ilaçlar, PLLA lifinin biyolojik olarak bozunması ile vücuda salınmıştır. Proteinaz K enzimi kullanımı ile birlikte ilaç salınımının arttığı görülmüştür [18]. Katti ve arkadaşları ise polilaktikoglikolik asit (PLAGA) nanoliflerini hem tek başlarına hem de geniş spektrumlu bir antibiyotik ilavesi ile elektrospinning yöntemi ile üretmişlerdir. Cefozin adlı antibiyotik %0, %10 ve %20 oranında çözeltiye dahil edilerek elektrospinning yöntemi ile çekilmiştir. Üretilen bu nanolif yüzeyin yaralara müdahale için antibiyotik salınım sistemi olarak görev yapabileceğini vurgulamışlardır [19]. 3. Sonuçlar Dünya nüfusunun gün geçtikçe artması, sağlık sektörüne olan ihtiyacı kaçınılmaz kılmaktadır. Tıp sektörü, farklı disiplinlerin katkılarıyla hizmet alanını arttırmakta, dolayısıyla tıbbi tekstiller de, tıp alanındaki ihtiyaçlar ve tekstil sektöründeki yenilikçi arayışlar sayesinde bu alandaki mevcut konumunu her geçen gün pekiştirmektedir. 4. Referanslar [1] Annapoorani, G., Recent Developments in Medical Textiles Implantable Devices An Overview, Research Paper Textiles, Cilt :2 (2013) No: 12, pp [2] Doğan, G. & Basal, G.: Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin İlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku İskelesi Olarak Kullanımları, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 3 (2009) No: 2, pp [3] Khil, M. S.; Cha, D.; Kim, H. Y.; Kim, I. S. & Bhattarai, N.: Electrospun Nanofibrous Polyurethane Membrane as Wound Dressing, Appl Biomater, (2003) No: 67B, pp [4] Hong, K. H.; Park, J. L.; Sul, H.; Youk, J. H. & Kang, T. J.: Preparation of Antimicrobial Poly(vinyl alcohol) Nanofibers Containing Silver Nanoparticles, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, (2006) No: 44, pp [5] Lee, K. H.; Kim, D. J. & Min, B. G.: Polymeric nanofiber web-based artificial renal microfluidic chip, Biomed Microdevices, (2007) No:9, pp [6] Baylan, E. E.: Tıbbi Alanlarda Kullanılan Nonwoven Tasarımları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), [7] Roszek, B.; Jong, W. H. & Geertsma, R. E.: Nanotechnology in medical applications: state-of-the-art in materials and devices, RIVM report, /2005. [8] Chellamani K. P. & Panneerselvam, G.: Breathability of Woven Surgical Gowns Treated With Nano Finishes, The South India Textile Research Association Coimbatore. [9] Dural Erem, A.; Ozcan, G. & Skrifvars, M.: Antibacterial activity of PA6/ZnO nanocomposite fibers, Textile Research Journal, (2011) 81(16), pp [10] Akca Can, C. & Duran, D.: Doku Mühendisliği Uygulamalarında Tekstil Materyal Ve Teknolojilerinin Kullanımı, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 3 (2009) No: 1, pp [11] Khil, M. S.; Bhattarai, S. R.; Kim, H. Y.; Kim, S. Z. & Lee, K. H.: Novel Fabricated Matrix Via Electrospinning for Tissue Engineering, Wiley InterScience, (2004), pp [12] Corey, J. M.; Lin, D. Y.; Mycek, K. B.; Chen, Q.; Samuel, S.; Feldman, E. & Martin, D. C.: Aligned electrospun nanofibers specify the direction of dorsal root ganglia neurite growth, Biomed Mater Res, (2007) No: 83A, pp [13] Panseri, S.; Cunha, C.; Lowery, J.; Carro, U. D.; Taraballi, F.; Amadio, S.; Vescovi, A. & Gelain, F.: Electrospun micro- and nanofiber tubes for functional nervous regeneration in sciatic nerve transections, BMC Biotechnology, (2008) No: 8:39. [14] Hu, J.J., Chao, W.C., Lee, P.Y., Huang, C.H., Construction and characterization of an electrospun tubular scaffold for small-diameter tissue-engineered vascular grafts: A scaffold membrane approach, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, (2012) pp [15] Venugopal, J.; Zhang, Y. Z. & Ramakrishna, S.: Fabrication of modified andfunctionalized polycaprolactone nanofibre scaffolds for vascular tissue engineering, Nanotechnology, (2005) No: 16, pp [16] Lee, S.J., Yoo, J.J., Lim, G.J., Atala, A., Stitzel, J., In vitro evaluation of electrospun nanofiber scaffolds for vascular graft application, J BiomedMater Res 83A: (2007) pp [17] Ju, Y.M., Choi, J.S., Atala, A., Yoo, J. J., Lee, S.J., Bilayered scaffold for engineering cellularized blood vessels, Biomater., (2010) No: 31, pp [18] Zeng, J.; Xu, X.; Chen, X.; Liang, Q.; Bian, X.; Yang, L. & Jing, X.: Biodegradable electrospun fibers for drug delivery, Journal of Controlled Release, (2003) No:92, pp

5 [19] Katti, D. S.; Robinson, K. W.; Ko, F. K. & Laurencin, C. T.: Bioresorbable Nanofiber-Based Systems for Wound Healing and Drug Delivery: Optimization of Fabrication Parameters, Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, (2004) No: 70B, pp

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI 15 MAYIS 2012 SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY İLETİŞİM MERKEZİ

Detaylı

Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları

Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku Đskelesi Olarak Kullanımları Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (58-70) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (58-70) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

PROJE : Nanoliflerin Elektrosppining Yöntemiyle Üretiminde Bazı Uygulamalar İçin Özel Tekniklerin Ve Polimer Karışımların İncelenmesi

PROJE : Nanoliflerin Elektrosppining Yöntemiyle Üretiminde Bazı Uygulamalar İçin Özel Tekniklerin Ve Polimer Karışımların İncelenmesi PROJE : Nanoliflerin Elektrosppining Yöntemiyle Üretiminde Bazı Uygulamalar İçin Özel Tekniklerin Ve Polimer Karışımların İncelenmesi Gülistan BALABAN Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Nasıl Olacak? 8 tane soru verdim bunları direk soracam. Cevapları da var zaten. Son 3 slayttaki okuma parçalarından da sorular gelecek. Dolayısıyla bu parçalardan gelebilecek

Detaylı

Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi

Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 29 (24-32) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 29 (24-32) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 139-3991

Detaylı

Kozmetik Ürünlerde Nanoteknoloji Kullanımı

Kozmetik Ürünlerde Nanoteknoloji Kullanımı Kozmetik Ürünlerde Nanoteknoloji Kullanımı Esin Burunkaya, Merve Kurtbelen, Burcu Becer, Murat Akarsu, Ertuğrul Arpaç AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü ANTALYA 2013 Saç Teli H 2 O 0,37 nm

Detaylı

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur.

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur. U.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TESKTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR TEK3074 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ I VE TEK 4072 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ II KONULARI Tekstil Mühendisliği Bölümü 2015-2016

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Biyomühendiliğin temel alanları

Biyomühendiliğin temel alanları Biyomühendiliğin temel alanları Genetik mühendisliği: Sentetik biyoloji, gen transferi Hücre ve doku mühendisliği: Doku kültürü, hücre biyolojisi, metabolik mühendislik Biyoproses mühendisliği: Biyoproses

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı

artmaktadır. Bu malzemeler olmadan yaşam kalitesi biraz daha düşük ve beklenen yaşam süresi de

artmaktadır. Bu malzemeler olmadan yaşam kalitesi biraz daha düşük ve beklenen yaşam süresi de ÖZET Tıp alanındaki gelişmelerden dolayı biyomalzemelerin kullanımı dünya genelinde sürekli artmaktadır. Bu malzemeler olmadan yaşam kalitesi biraz daha düşük ve beklenen yaşam süresi de büyük olasılıkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 87.5 ÇOK İYİ 2007 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 87.5 ÇOK İYİ 2007 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12469342102 NİMET BÖLGEN 7/1/79 12:00 AM A134200 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 87.5

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007).

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007). Doç. Dr. Necala YAMAN TURAN Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bir Eylül Kampüsü UŞAK Telefon: 0276 221 21 21-2735 Faks: E-Posta: yaman.necla@mail.com A) Kısa Özgeçmiş

Detaylı

Mikroliflerden Dokuma Fonksiyonel Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi

Mikroliflerden Dokuma Fonksiyonel Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi Mikroliflerden Dokuma Fonksiyonel Koruyucu Giysilerin Geliştirilmesi Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Balcalı/Adana Arş.Gör. H.Kübra KAYNAK Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİM Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD.

EĞİTİM Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD. MURAT ŞİMŞEK İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Müh. Bölümü Malatya EĞİTİM 2009-2014 Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD. 2001-2004

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Poliüretan Nano Lif Üretiminde Polimer ve Tuz Konsantrasyonunun Lif Özelliklerine Etkisi The Effect of Polymer and

Detaylı

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi ÜRÜN TANITIM KARTI Soft Plus Thincot Laminat Soft Ultra Soft Cotton Soft Pure Cotton Pure Cotton Soft Pure Cotton Medium Pure Cotton Tick Adı: Tanımı: Nöroşirurji Cerrahi Pedi Kullanıldığı alanlar: Merkezi

Detaylı

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri DOKU Dicle Aras Doku ve doku türleri Doku Bazı özel görevler üstlenmiş hücre topluluklarıdır. Bir doku aynı yönde özelleşmiş hücre ve hücreler arası maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İntrauterin

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 1-8, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 1-8, December 2011 Farklı

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İ. D. ATİK, D. METİN, F. TIHMINLIOĞLU Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

KAPAMA SÜNGERĐ (Yara Örtüsü)

KAPAMA SÜNGERĐ (Yara Örtüsü) KAPAMA SÜNGERĐ (Yara Örtüsü) - Gözenekli yapısı sayesinde; yoğun eksudalı, infekte, kaviteli, bozuk şekilli, tünelleşmiş yara bölgelerine endikedir. -Yüksek emme kuvvetine sahiptir. - Yüksek basınca dayanıklıdır.

Detaylı

1 Turgut Reis Mah. Giyimkent Sitesi D7 Blok B63-1 P.K ESENLER/İSTANBUL Tel : (0212) Pbx Fax : (0212)

1 Turgut Reis Mah. Giyimkent Sitesi D7 Blok B63-1 P.K ESENLER/İSTANBUL Tel : (0212) Pbx Fax : (0212) GÜÇ TUTUŞURLUK / FIL.VA S.r.l. Amerikan UL94 e göre onaylanmış Polyester Monofilament PET-V0, Güç Tutuşurluk Bu monofilament, aleve uygun bir davranışa sahiptir. Standart PET, yatay yanış (HB Horizontal

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:XXX-XXX Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 21-30 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Su Đtici Bitim Đşlemi Uygulanmış Mikrolif Polyester Kumaşların Performanslarının

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Yüksel İKİZ* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 20020, Denizli

Yüksel İKİZ* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 20020, Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 29, Sayfa 363-369 Elektro Çekim Yöntemi İşlem Parametrelerinin PVA Nanolif Morfolojisine Etkileri Effect of Process Parameters on Morphology

Detaylı

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar İçerik Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar Otomotiv/Taşıt Tekstillerine Genel Bakış Spacer Kumaşların Yapısı ve Teknik Özellikleri Spacer Kumaşların Üretim Özellikleri, Uygulama Alanları

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College of Textiles, 2010

Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College of Textiles, 2010 Adı Soyadı: Hüseyin AVCI Tel: +90 222 239 3750-3688 E-Posta: havci@ogu.edu.tr Öğrenim Durumu Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005 Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK TEKSTİLLER VE TEKSTİL MAKİNALARI ÇAĞRI DUYURUSU

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK TEKSTİLLER VE TEKSTİL MAKİNALARI ÇAĞRI DUYURUSU 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK TEKSTİLLER VE TEKSTİL MAKİNALARI ÇAĞRI DUYURUSU 1. Çağrı Kodu 1511-TKS-TKNK-2015-2-1 2. Çağrı Başlığı

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

Tekstil ve Kumaş Teknolojileri

Tekstil ve Kumaş Teknolojileri Tekstil ve Kumaş Teknolojileri TEKNOLOJİ MODANIN EMRİNDE Akmens, kurumsal kıyafetler pazarında deneyimiyle yer edinmiş köklü bir firmadır. Teknolojiye ve yeniliğe yatırım yapan Akmens, piyasada kullanılan

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Çok aşamalı vakum evaporasyon düzenekleri flavor kaybı ( pişmiş tat) renk bozulmaları besin öğeleri kaybı DONDURARAK KONSANTRASYON

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

GMD yani General Medical Disposable USP ve EP ye uygunlukta, steril, doku tarafından emilebilen ve emilemeyen cerrahi sütürler üretmektedir.

GMD yani General Medical Disposable USP ve EP ye uygunlukta, steril, doku tarafından emilebilen ve emilemeyen cerrahi sütürler üretmektedir. GMD Hakkında ; GMD yani General Medical Disposable USP ve EP ye uygunlukta, steril, doku tarafından emilebilen ve emilemeyen cerrahi sütürler üretmektedir. Class 10,000 şartların sahip temiz oda içerisinde,

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Kemik Uzatma Sistemleri Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Mekatronik Mühendisliği Sunum İçeriği: Kemik Kanseri Risk Faktörleri Belirtileri Teşhis

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

MES GT 35 TKM SFT. İyonik Yapısı Nonyonik Nonyonik Nonyonik Nonyonik. -Berrak sıvı. -ph~4,0 ±1

MES GT 35 TKM SFT. İyonik Yapısı Nonyonik Nonyonik Nonyonik Nonyonik. -Berrak sıvı. -ph~4,0 ±1 MES GT 35 TKM SFT -ph~3,0±1 -ph~4,0 ±1 -ph~3,0 ±1 -ph~3,0 ±1 NRC-A TK GST GW elyaflı tüm dokuma ve Organo fonksiyonel -ph~5,0±1 -ph~4,0 ±1 -Yıkamaya -ph~ 4,0 ± 1 -ph~5,0 ±1 MNR ALM BHS GSW Her tür elyaf

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

Dezenfektan Testi Özet Rapor. Giriş

Dezenfektan Testi Özet Rapor. Giriş Dezenfektan Testi 4 sayfanın 1. Sayfası Giriş Chlostridium difficile (C. Difficile) genel çevrede bulunabilen ve memeli hayvanların gastrointestinal kanallarında (GI. Kanallar) bulunabilen doğal olarak

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

BİYOBOZUNUR LİFLERİN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ

BİYOBOZUNUR LİFLERİN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ ÖZET XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu BİYOBOZUNUR LİFLERİN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ Emel Alay 1, Kerim Duran 2,Ayşegül Körlü 2,Birkan Yurdakul 3 1Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23 AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2016) Laboratuarın Adı: Plastik ve Kauçuk Teknolojisi: Karakterizasyon Laboratuvarı Laboratuarın Koordinatörü: Doç.Dr. Ayşe AYTAÇ Projeler: 1- Ayşe AYTAÇ(Yürütücü),

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Nanolif Yapılı Polimerik Nanofiber Structured Polymeric Tissue Scaffolds, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Doku Mühendisliği Uygulamalarında Tekstil Materyal Ve Teknolojilerinin Kullanımı

Doku Mühendisliği Uygulamalarında Tekstil Materyal Ve Teknolojilerinin Kullanımı Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2009 (77-86) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 1, 2009 (77-86) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR ADIM ADIM YGS LYS 174. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR Dolaşım Sisteminde görev alan damarlar şunlardır; 1) Atardamarlar (arterler) 2) Kılcal damarlar (kapiller) 3) Toplardamarlar (venler) 1) Atardamar

Detaylı

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm CONIDECK Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm İlk Savunma Hattı Otoparklar, üzerlerine dökülen yağların, asitlerin ve karbondioksit gazlarının sonucu olarak sürekli agresif kimyasalların zararlarına maruz

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ Alptekin KISASÖZ a, Güneş TANDOĞAN, Murat Luş a,b, Ahmet KARAASLAN a,b, Nilgün KUŞKONMAZ a,b a Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

ESKA FİLTRASYON Yiğitler mh. E2 sk. Otosansit 19. Blok No:25 Yıldırım BURSA / Türkiye Fax + Tel: +90 224 452 55 73 www.eskametall.

ESKA FİLTRASYON Yiğitler mh. E2 sk. Otosansit 19. Blok No:25 Yıldırım BURSA / Türkiye Fax + Tel: +90 224 452 55 73 www.eskametall. ESKA FİLTRASYON Yiğitler mh. E2 sk. Otosansit 19. Blok No:25 Yıldırım BURSA / Türkiye Fax + Tel: +90 224 452 55 73 www.eskametall.com ESKA FİLTRASYON Hakkımızda 30 Yıllık tecrübe geçmişi olan Lenzing Teknik

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici 1. II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici tam olarak nedir ve nasıl çalışılır? TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici bir temizleme ürünü olup, gerçek hayata

Detaylı

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (1-5) Electronic Journal of TextileTechnologies Vol: 7, No: 1, 2013 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU NANOLİF GELİŞTİRME PLATFORMU

ÇOK FONKSİYONLU NANOLİF GELİŞTİRME PLATFORMU ÇOK FONKSİYONLU NANOLİF GELİŞTİRME PLATFORMU Tuncay GÜMÜŞ 1, Salih GÜLŞEN 2, Y. Emre KIYAK 1, Onur ERDEN 1, Ertan ÖZNERGİZ 2, Ali DEMİR 1 1 Tekstil Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi, Gümüşsuyu

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ. Nilay ALADAĞ TANİK SACEM Hayat Teknolojileri A.Ş. Bölge Satış Sorumlusu

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ. Nilay ALADAĞ TANİK SACEM Hayat Teknolojileri A.Ş. Bölge Satış Sorumlusu TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ Nilay ALADAĞ TANİK SACEM Hayat Teknolojileri A.Ş. Bölge Satış Sorumlusu SACEM Hayat Teknolojileri Kuruluş : 2005 Ankara 2014 Temmuz itibari ile RTA iştiraki Merkez

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

TIBBİ TEKSTİLLER VE TEST YÖNTEMLERİ, PAKETLEME MALZEMELERİNDE TSE STANDARTLARI

TIBBİ TEKSTİLLER VE TEST YÖNTEMLERİ, PAKETLEME MALZEMELERİNDE TSE STANDARTLARI TIBBİ TEKSTİLLER VE TEST YÖNTEMLERİ, PAKETLEME MALZEMELERİNDE TSE STANDARTLARI Aysun CİRELİ, Bengi KILIÇ, Merih SARIIŞIK, Ayşe OKUR Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Master Panel Nova4 Çatı

Master Panel Nova4 Çatı Master Panel Nova4 Çatı Ürün Tanımı Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 017101 (1-6) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) 017101 (1-6)

Detaylı

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK 1 SU TESİSATLARI ISIA KLİMA SOĞUA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK Enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan gelişmiş teknoloji Üst düzey ve sürekli enerji tasarrufu Güvenilir sistem kurulumu Montaj

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

için uygundur. Hipoalerjeniktir.

için uygundur. Hipoalerjeniktir. Medikal Ürünler ataloğu 205 Bez Plaster Bez Plaster Bez Plaster Tıbbi malzemelerin cilt Tıbbi üzerine malzemelerin sabitlenmesinde Tıbbi cilt malzemelerin üzerine kullanılır. sabitlenmesinde cilt üzerine

Detaylı

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Dersimizin Amacı: Tekstil liflerinin tanımının ve sınıflandırmasının öğrenilmesi. Lif özelliklerinin öğrenilmesi Yakma testi sonucunda lifleri tanıyabilme Tekstil Liflerinin

Detaylı

ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ

ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:266-270 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ İbrahim USLU Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU Silikon kavçuklar düşük ve yüksek ısılara karşı mükemmel performans gösterir. AKALİTE Silikon Nedir? Silikon II. Dünya Savaş sırasında, askeri uygulamalarda

Detaylı