3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez."

Transkript

1 Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder. Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir. Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir. Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir. Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur. Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir. Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler. Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir. Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır. Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

2 Üyelik Şartları Nelerdir? a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye de sanat ve ticaret yapıyor olmak. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak Üyenin Görevleri 1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek, Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. 2- Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez. 3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 4-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar. Üyeliğin son bulması Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir. a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar. b) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler. d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler. Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez. ESNAF VE SANATKAR KOLLARI A İMALAT VE TAMİRATLA İLGİLİ MESLEK KOLLARI 1- MADENİ EŞYA-MAKİNA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

3 1) Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik) 2) Presçilik 3) Dökümcülük 4) Haddecilik 5) Tesviyecilik (Tornacılık, Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği) 6) Makina Takım Tezgahı ve Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği 7) Kaynakçılık 8) Demir Çarkçılığı ve Çemberciliği 9) Kalıpçılık 10) Kalaycılık Bakırcılık 11) Tenekecilik 12) Soba Kazan ve Benzeri İmalciliği ve Tamirciliği 13) Kesici Alet İmalciliği ve Tamirciliği ( Bıçak vb.) 14) Nalbantlık (Nal İmal Edenler) 15) Kuyumculuk (Altın, Gümüş vb.. Kıymetli Madenlerden Süs ve Ziynet Eşyası Yapımı ve Tamirciliği, Vitrin Kuyumculuğu) 16) Alüminyum Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 17) Kromaj ve Nikelajcılık Cilacılık vb. 18) Anahtarcılık 19) Dökme ve Teneke Boyacılığı 20) El Aletleri İmalciliği ( kazma,keser, balta vs.) 21) Galvanizli Saçtan Mamul Eşya İmalciliği 22) Havagazı, Gazocağı vb. Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği 23) Zirai Alet İmalciliği ve Tamirciliği 24) Karyola, Somya İmalciliği ve Tamirciliği 25) Tartı ve Ölçü Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği 26) Hesap Makinesi veb. Tamirciliği 27) Madeni Eşya Üzerine İşlemecilik ( Kalemkarlık) 28) Lehimcilik 29) Av ve Kamp Araçları vb. İmalciliği ve Tamirciliği 30) Çırçır Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği 31) Para Kasası İmalciliği ve Tamirciliği 32) Akaryakıt Pompası Tamirciliği 33) Aliminyum Doğramacılığı 34) Beyaz Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 35) Banyo Aksesuarları, Duşa Kabin İmalciliği ve Tamirciliği 36) Çinko Metal Kaplamacılığı 37) Çelik Eşya, Çelik Kapı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği 38) Çivi, Civata ve Benzeri İmalciliği 39) Çerçeve, Pano vb. İmalciliği 40) Doğalgazla Çalışan Aletler İmalciliği ve Tamirciliği 41) Dikiş ve Örgü Makineleri Tamirciliği 42) Kuruyemiş Kavurma Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği 43) Güneş Enerjisi Aksamı İmalciliği ve Tamirciliği 44) Her Türlü Müzik Aleti İmalciliği ve Tamirciliği 45) Hidrolik Makine ve Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği 46) Kalorifer ve Sayaç Tamirciliği 47) Kazan İmalciliği ve Tamirciliği 48) Kompresör İmalciliği ve Tamirciliği 49) Madeni Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 50) Madeni Etiket, Rozet, Plaka vb. İmalciliği ve Tamirciliği 51) Makas İmalciliği, İşlemciliği ve tamirciliği

4 52) Metal Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 53) Soğutma ve İklimlendirme, Radyan Isıtma Cihazı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği 54) Metal Levha İşletmeciliği, Metal Kaplamacılığı 55) Sanayi Tipi Oksijen Tüpü İmalciliği ve Tamirciliği 56) Şofben, Termosifon, Fırın vb. Alet Tamirciliği 57) Yangın Söndürme Aleti İmalciliği ve Tamirciliği 58) Ziraat Makineleri İmalciliği ve Tamirciliği 59) Mekanik, Hidrolik ve Pinomatik 60) Model İmalciliği 61) Kantar, Terazi, Baskül vb. İmalciliği ve Tamirciliği 62) Tüfek ve Tabanca İmalciliği ve Tamirciliği 63) Tanker ve Treyler Tamirciliği 64) Yağmur Oluklu Boru İmalciliği ve Tamirciliği 65) Yağ İmalciliği (Makina ) 66) CNC Tezgahı Tamirciliği 2- OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARACI İMAL VE TAMİRCİLİĞİ 1 ) Dorse Damper, Karasör İmalciliği ve Tamirciliği (Ahşap ve diğer malzemeden) 2 ) Motor Tamirciliği 3 ) Motorlu Taşıt İmalciliği ve Tamirciliği 4 ) Şase İmalciliği ve Tamirciliği 5 ) Oto Elektrikçiliği 6 ) Taşıt Aracı Döşemesi İmalciliği, Kuruculuğu (Montaj) ve Tamirciliği 7 ) Radyatör Tamirciliği 8 ) Oto Lastiği Kaynak ve Kaplamacılığı 9 ) Oto Camı Tamirciliği 10) Bisiklet ve Motosiklet Tamirciliği 11) Akü İmalciliği ve Tamirciliği 12) Plaka İmalciliği 13) Oto Boyacılığı 14) Kaporta Tamirciliği 15) Eksoz İmalciliği ve Tamirciliği 16) Oto Yağlama ve Yıkamacılık 17) Makas, Fren, Ön Düzen, Dizel Motor, Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı 18) Balata, Amortisör, Diferansiyel, Karbüratör, Rektifiye, Şanzıman, Jant, Tampon,Bobinaj ve Lastik Tamirciliği 19) Gaz Kuruculuğu (Montaj) 20) Kilit Tamirciliği 21) Kriko İmalciliği ve Tamirciliği 22) Krank Taşlamacılığı 23) Klima Bakım ve Onarımcılığı 24) Oto Yedek Parça İmalciliği 25) Oto Conta ve Yay İmalciliği 26) Dişli Taşlamacılığı 27) Oto Nikelajcılığı 28) Oto Yağ İmalciliği 29) Oto Aksesuar İmalciliği 30) İş Makineleri Tamirciliği 31) Oto Rulman ve Yağ Keçeleri İmalciliği ve Tamirciliği 32) Oto Hurdacılığı 33) Oto Test

5 34) Deniz Motorcuları ve İmalatçıları 3- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ 1 ) Elektrik, Motor ve Bobinaj İmalciliği ve Tamirciliği 2 ) Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği 3 ) Elektrik Tesisatçılığı 4 ) Elektronik ve Elektro Mekanik Büro ve Bilgi İşlem Makineleri Bakım ve Tamirciliği 5 ) Asansör Kurulması, Bakımı ve Tamirciliği 7 ) Elektrik Malzemeleri İmalciliği 8 ) Haberleşme Cihazları Tesisat, Bakım ve Tamirciliği 9 ) Kablolu Yayın, FM-TV Vericiler, Uydu Cihazları, Anten Kuruculuğu Bakım ve Tamirciliği 10 ) Endüstriyel Bakım ve Tamir Elektrikçiliği ve Elektronikçiliği 11 ) Tıbbi Cihazlar Bakım ve Tamirciliği (Tıp Elektronikçiliği) 12 ) Otomatik Kumanda ve pano Hazırlama Hizmetleri 13 ) Aydınlatma Araçları İmalciliği 14 ) Alarm ve Güvenlik Sistemleri İmalciliği, Bakımı, Kuruculuğu ve Tamirciliği 15 ) Oto Müzik ve Alarm Sistemleri Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği 16 ) Ses ve Görüntü Sistemleri Kartlarının Ayar ve Tamirciliği 4- METALDEN BAŞKA MADDELERDEN EŞYA İMALCİLİĞİ 1 ) Topraktan Mamul İnşaat Malzemeleri İmalciliği 2 ) Toprak Mamulü Eşya İmalciliği 3 ) Kireç, Alçı İmalciliği 4 ) Taşçılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 5 ) Fayans Çini Seramikten Mamul Her Türlü Eşya İmalciliği 6 ) Betondan Mamul Eşya İmalciliği 7 ) Lüle Taşçılığı 8 ) Düğme, Tarak, Toka, Boncuk ve Tavla Zarı İmalciliği 9 ) Tebeşir ve Boya İmalciliği 10 ) Seramikçilik ve Çinicilik 11 ) Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 12 ) Mermer Ocakçılığı 13 ) Turistik, Otantik Hatıra Eşya İmalciliği 14 ) Vitray Malzemeleri İmalatı ve Kuruculuğu 5- AĞAÇTAN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ 1 ) Marangozluk 2 ) Mobilya İmalciliği ve Tamirciliği 3 ) Mobilya Döşemeciliği 4 ) Doğramacılık, Dülgerlik 5 ) Kereste İmalciliği, Hızarcılık 6 ) Ambalaj Malzemesi İmalciliği 7 ) Araba İmalciliği ve Tamirciliği 8 ) Sandalye ve Benzerleri İmalciliği 9 ) Oymacılık 10 ) Parke İmalciliği 11 ) Sepet ve Süpürge İmalciliği

6 12 ) Fıçı İmalciliği 13 ) Ahşap Deniz Araçları ve Kürek İmalciliği ve Tamirciliği 14 ) Fırınlama ve Tahnit İşleri 15 ) Semer İmalciliği ve Tamirciliği 16 ) Oyuncak İmalciliği ve Tamirciliği 17 ) Mobilya İskeleti İmalciliği ve Tamirciliği 18 ) Kakmacılık 19 ) Kasa ve Karoser İmalciliği ve Tamirciliği 20 ) Kalıpçılık 21 ) Kıtıkçılık 22 ) Tahtadan Sandık, Kutu vb. İmalciliği ve Tamirciliği 23 ) Ağaç İşleri Tornacılığı 24 ) Marangoz Modelciliği 25 ) Boyacılık, Cilacılık, Lake Polyesterciliği, 26 ) Çıkrık, Tahta, Makara, Masura ve Dokuma Mekiği İmalciliği 27 ) Elbise Askısı, Ütü Tahtası, Ekmek Tahtası, Tahta Kaşık, Çamaşır Mandalı, Takunya, Topuk ve Ökçe İmalciliği. 28 ) Hasırcılık, Hasırdan Mobilya ve Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 29 ) Ahşaptan Kapı ve Pencere Profili İmalciliği ve Tamirciliği 30 ) Sunta ve Kontrplak ve Bunlardan Mamul Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 31 ) Ahşap İskeletçiliği 32 ) Panjur, Stor İmalciliği 33 ) Ahşaptan Her Türlü Ev Eşyası İmalciliği ve Tamirciliği 34 ) Ağaç Baston, Pipo aplik vb. Turistik Eşya İmalciliği 35 ) Laminant İmalciliği 6- DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ 1 ) Tabaklama (Debbağ) 2 ) Saraçlık ve Köşkerlik 3 ) Semer Eyer vb. İmalciliği ve Tamirciliği 4 ) Sayacılık 5 ) Deri Konfeksiyon Eşya ve Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 6 ) Ayakkabı, Terlik vb. Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 7 ) Ayakkabı Yardımcı Malzemeleri İmalciliği 8 ) Çanta İmalciliği 9 ) Deri Boyacılığı 10 ) Ayakkabı Modelciliği 11 ) Deri Taşçılık 7- YAPI SANATLARI 1 ) Duvarcılık 2 ) Boyacılık ( İnşaat ) 3 ) Sıhhi Tesisatçılık 4 ) Camcılık 5 ) Beton Mozaikçiliği 6 ) Döşeme ( Fayans, Karo, Parke, vb.) ve Duvar Kaplamacılığı 7 ) Betonarme Demirciliği 8 ) Beton Kalıpçılığı (İnşaat Kalıpçılığı, Ahşap) 9 ) Baca, Çatı Şömine ve Barbekü Yapımcılığı 10 ) Çimento ve Kömürden Briket, Tuğla İmalciliği

7 11 ) Sıvacılık 12 ) Alçı, Mermer Tozundan Balkon, Merdiven Korkuluğu İmalciliği 13 ) Dekorasyonculuk 14 ) Doğal Gaz Tesisatçılığı 15 ) İnşaatçılık 16 ) Taşçılık 17 ) Boyacılık ve Yüzey Kaplamacılığı ve İmalatçılığı 18 ) Yapı Yalıtımcılığı 19 ) Plastik Doğrama İmalciliği 20 ) Mermer Döşemeciliği 21 ) Bahçe Düzenleme ve peyzaj İşleri 22 ) İnşaat Malzemeleri İmalciliği 23 ) Gravür İşlemecilik 8- HER TÜRLÜ DOKUMA, GİYİM, MENSUCAT, ÖRGÜLÜK EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ 1 ) Pamuklu Yünlü İpekli Dokuma İmalciliği 2 ) Halı Kilim İmalciliği ve Tamirciliği 3 ) Halal, Urgan, ip, Sicim İmalciliği 4 ) Örücülük 5 ) Tela İmalciliği 6 ) Her Nevi İplik İmal Terbiye ve Boyacılığı 7 ) Çadır İmalciliği 8 ) Çaput, Pala Dokumacılığı 9 ) Çırçır Topu İmalciliği 10 ) Çırçır ve Çolkar Makinesi İşletmeciliği 11 ) Çuval İmalciliği 12 ) Dokumacılık 13 ) Emprime Baskıcılığı 14 ) Kolan, Velense vb. Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 15 ) Silindiraj, Lamba Fitili, Paspas vb. İmalciliği 16 ) Hazır Giyim Eşyası İmalciliği 17 ) Terzilik 18 ) Aba İmalciliği (Mamul Kumaşı Su İle Sıkiştırma) 19 ) Apreleme ve Kaşarlama 20 ) Balık Ağı ve Benzeri İmalciliği 21 ) Battaniye İmalciliği 22 ) Şapka İmalciliği 23 ) İşlemecilik, Nakışçılık, Piko ve İlik Açma İşleri 24 ) Yorgancılık ve Hallaçlık 25 ) Çorap İmalciliği 26 ) Konfeksiyonculuk 27 ) Koza, Çırçır, İp, Boya İmalciliği 28 ) Kürk İmalciliği ve Tamirciliği 29 ) Örgücülük ve Trikotajcılık 30 ) Yazma İmalciliği 31 ) İlikçilik, Pikoculuk 32 ) Gelinlik, Gelinlik Çiçeği İmalciliği 33 ) Fermuar ve Çıtçıt İmalciliği 34 ) Eldiven vb. İmalciliği 35 ) Gömlek İmalciliği 36 ) İç Çamaşırı İmalciliği

8 9- KAĞIT VE BASIMLA İLGİLİ SANATLAR 1 ) Her Türlü Ambalaj Malzemesi İmalciliği 2 ) Matbaacılık (Tipo, Ofset ve Dijital Baskıcılık), Ciltçilik ve Mahalli Gazetecilik 3 ) Fotoğrafçılık 4 ) Dosya ve Klasör Defter vb. Mamuller İmalciliği 5 ) Kağıt ve Duvar Kağıdı İmalatçıları 6 ) Matbaa Eski Kalıpçılığı 7 ) Serigrafi, Baskı, ve Grafik İşleri 8 ) Dizgicilik Soğuk (Bilgisayar vb.) Sıcak (Entertip vb) 9 ) Matbaa Montajcılığı 10 ) Mücellitlik 11 ) Renk Ayrımcılığı, Filmcilik, Kameracılık 12 ) Bıçakçılık 10- SPOR ALET VE SIHHİ MALZEME İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ 1 ) Her Çeşit Spor Malzeme Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği 2 ) Laboratuar, Eğitim ve Sıhhi Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği 3 ) Av ve Kamp Araçları İmalciliği ve Tamirciliği 4 ) Her Çeşit Sabun İmalciliği 5 ) Yapay (protez) Uzay vb. İmalciliği 6 ) Her Çeşit Temizlik Tozu ve Temizlik Malzemesi İmalciliği 7 ) Kasık Bağları, Korse vb. Malzemeleri İmalciliği 8 ) Ortopedik Alet ve Malzemeler İmalciliği 9 ) Her Çeşit Tıbbi Malzeme İmalciliği ve Tamirciliği 11- GIDA MADDELERİ İMALCİLİĞİ 1 ) Un ve Unlu Maddeler İmalciliği 2 ) Fırıncılık 3 ) Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Şekerli Maddeler İmalciliği 4 ) Ağda, Pekmez, Pestil vb. Maddeler İmalciliği 5 ) Gazoz ve Diğer Meşrubat İmalciliği 6 ) Mandıracılık (Peynir ve Yoğurt İmalciliği) 7 ) Nebati Yağ İmalciliği 8 ) Turşu ve Konserve İmalciliği ve Şıracılık 9 ) Sucuk Pastırma, Çemen, Salam Sosis vb. Maddeler İmalciliği 10 ) Kuruyemiş İmalciliği 11 ) Tatlı, Börek Pide vb. Maddeler İmalciliği 12 ) Muhallebi, Dondurma vb. İmalciliği 13 ) Zeytin ve Zeytinyağı İmalciliği 14 ) Un ve Toz Değirmenciliği 15 ) Süt Mamulleri Üreticiliği 16 ) Aperatif Yiyecek Maddeleri İmalciliği( Tantuni, Ciğer, Kokoreç, Gözleme) 17 ) Aşçılık (Sıcak ve Soğuk Mutfak Tabldot) 18 ) Buz İmalciliği 19 ) Bisküvi İmalciliği 20 ) Dondurma Külahı İmalciliği

9 21 ) Grill (Çevirme) Piliç İmalciliği 22 ) Salamurculuk 23 ) Şarap İmalciliği 24 ) Şeker ve Şıra İmalciliği 25 ) Her Çeşit Yiyecek Hazırlama ve Pişirme 26 ) Yufka İmalciliği 27 ) Simit ve Çörek vb. Maddeler İmalciliği 28 ) Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 12- LASTİK, PLASTİK, POLYESTER VE BENZERİ MADDELERDEN HER TÜRLÜ EŞYA İMALCİLİĞİ 1 ) Polyestercilik, Polyesterden ve Lastikten Ev Eşyaları ve Sıhhi Malzeme ve Bel Lastiği imalciliği 2 ) Polyesterden Oto Yan Sanayi İmalciliği 3 ) Polyesterden Deniz Araçları İmalciliği 4 ) Lastik ve Plastikten Ayakkabı ve Diğer Eşya İmalciliği 5 ) Rejenere Kauçuktan Oto Lastik Kaplamacılığı 6 ) Fiberglas İmalciliği 7 ) Katrancılık 8 ) Lastik Kaplamacılığı ve Tamirciliği 9 ) Lastik ve Panjur İmalciliği 10 ) Naylon ve Plastikten Eşya ve Kauçuk İmalciliği 11 ) Plastik Doğramacılık 12 ) Pompa Enjektörü İmalciliği 13 ) PVC Doğrama İmalciliği 14 ) Plastikten Granür İmalciliği 15 ) Plastikten Boru İmalciliği 16 ) Süngercilik 17 ) Plastik İşlemeciliği 18 ) Naylon Örtü ve Poşet İmalciliği 19 ) Yağmurluk ve Naylon Giyim Eşyası İmalciliği 20 ) Tarak, Fırça vb. Malzemeleri İmalciliği 13- CAM MAMULLERİ İMALCİLİĞİ 1 ) Aynacılık 2 ) Her Çeşit Cam Eşyası İmalciliği 3 ) Süs ve Ziynet Eşyası İmalciliği 4 ) Avize İmalciliği 5 ) Cam İşlemeciliği 6 ) Cam ve Vitray Kuruculuğu 14- MUHTELİF MESLEK KOLLARI 1 ) Turistik Eşya İmalciliği 2) Oyuncak İmalciliği 3) Klişecilik, Lastik Damgacılık vb. 4) Tabelacılık 5 ) Fotoğraf Malzemesi İmalciliği 6 ) Saat, gözlük, Çerçeve, Çakmak, Kalem vb. Alet İmalciliği ve Tamirciliği 7 ) Her Türlü Müzik Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği 8 ) Akvaryumculuk

10 9 ) Diş Teknisyenliği 10 ) Bibloculuk, Büst İmalciliği 11 ) Kimyevi Madde İmalciliği 12 ) Kolonya İmalciliği 13 ) Mezarcılık (Üstübeç İmalciliği) 14 ) Mum İmalciliği 15 ) Seramikten Her Türlü Eşya İmalciliği 16 ) Saman Sap Balya İmalciliği 17 ) Sera Malzemeleri İmalciliği 18 ) Şemsiye İmalciliği ve Tamirciliği 19 ) Testicilik 20 ) Gümüş Eşya İmalciliği ve Tamirciliği 21 ) Su Deposu İmalciliği ve Tamirciliği B- HİZMETLE İLGİLİ MESLEK KOLLARI I- GIDA MADDELERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER 1 ) Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ve Benzerleri 2 ) Kasaplık Sakatatçılık 3 ) Pazarcılık Manavcılık (Sabit veya Seyyar)(Semt Pazarcılığı) 4 ) Sütçülük ve Yoğurtçuluk 5 ) Lokantacılık, Kebapçılık ve Köftecilik 6 ) Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı 7 ) Tatlı ve Börek Satıcılığı 8 ) Pasta, Muhallebi ve Dondurma Satıcılığı 9 ) Su Ürünleri Avcılığı ve Satıcılığı 10 ) Kuruyemiş Satıcılığı 11 ) Tavukçuluk, Yumurtacılık 12 ) Baharatçılık 13 ) Her Türlü Seyyar Satıcılık (Süt, Yoğurt, Sebze ve Ev Eşyası Satanlar) 14 ) Çeleplik ve Besicilik 15 ) Kantincilik 16 ) Aktarlık 17 ) Bal ve Bal Ürünleri İmalciliği ve Satıcılığı 18 ) Balıkçılık 19 ) Kuru Bakliyat Satıcılığı 20 ) Mantar Üretim ve Satıcılığı 21 ) Kabzımallık 22 ) Kuru Kahvecilik 23 ) Zeytin ve Zeytinyağı Satıcılığı ve Yağhane İşletmeciliği 24 ) Pastahane İşletmeciliği 25 ) Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmeciliği 2- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1 ) Motorsuz Taşıt Aracı Sürücülüğü 2 ) Şoförlük 3 ) Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı 4 ) Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği 5 ) Arazi Taşıtı İşletmeciliği (Cip vb.) 6 ) Oto Kurtarıcı ve Çekme Aracı İşletmeciliği

11 7 ) Minibüsçülük 8 ) Nakliyecilik, Nakliye Ambarı İşletmeciliği 9 ) Otobüsçülük 10 ) Oto Park Yerleri, Garaj İşletmeciliği 11 ) Servis Aracı İşletmeciliği 12 ) Taksi Sahipleri 13 ) Kamyonculuk, Kamyonetçilik 14 ) İş Makinaları Operatörcüleri 3- BARINMA, DİNLENME, EĞLENME HİZMETLERİ 1 ) Han ve Otel İşletmeciliği 2 ) Motel ve Pansiyon İşletmeciliği 3 ) Kahvecilik, Kıraathanecilik vb. 4 ) Birahane ve Bar İşletmeciliği 5 ) Çaycılık, Çay Bahçesi İşletmeciliği 6 ) Bilardo Salonu Bowling Salonu ve Atari Salonu İşletmeciliği 7 ) Spor Salonu, Halı Saha ve Vücut Geliştirme ve Aerobik Salonu İşletmeciliği 8 ) Disko ve Klüp İşletmeciliği 9 ) Toplantı Salonu ve Düğün Salonu İşletmeciliği 10 ) Lokal İşletmeciliği 11 ) Sinema Salonu İşletmeciliği 12 ) Gazino, Panayır ve Lunapark İşletmeciliği 13 ) Plaj İşletmeciliği 14 ) Kafe İşletmeciliği 15 ) Internet Kafe İşletmeciliği 16 ) Video, CD ve DVD Klubü İşletmeciliği ve Satıcılığı 4- TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ 1 ) Kadın ve Erkek Kuaförlüğü 2 ) Manikür ve Pedikürcülük 3 ) Masajcılık 4 ) Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna İşletmeciliği 5 ) Kuru Temizleyicilik, Ütücülük, Kolacılık vb. 6 ) Güzellik Uzmanları (Epilasyon, Cilt Bakımı, Makyaj vb.) ve Güzellik Salonu İşletmeciliği 7 ) WC. İşletmeciliği 8 ) Diş Depocuları 9 ) Diş Protez Laboratuar İşletmeciliği 5- GIYIM KUŞAMLA İLGİLİ HIZMETLER 1 ) Hazır Giyim Eşyası Satıcılığı 2 ) Manifaturacılık 3 ) Tuhafiyecilik 4 ) Kavaflık 5 ) Deri ve Plastikten Mamul Eşya Satıcılığı 6 ) Terzi Malzemesi Satıcılığı 7 ) Kundura Malzemesi Satıcılığı 8 ) Butik İşletmeciliği 9 ) Pamukçuluk

12 10 ) Boyama Hizmetleri 11 ) Overkokculuk 6- MUHTELİF 1 ) Züccaciyelik 2 ) Kırtasiyecilik ve Kitapçılık 3 ) Kereste Satıcılığı 4 ) Mahrukatçılık 5 ) Eskicilik, Hurdacılık, Geri Dönüşümcülük vb. 6 ) Tiftikçilik Yüncülük 7 ) Turistik Eşya Satıcılığı 8 ) Nalbantlık 9 ) Antikacılık 10 ) Ayakkabı Boyacılığı 11 ) Tüp Gaz Satıcılığı 12 ) Milli Piyango Bileti Satıcılığı 13 ) Çiçek Satıcılığı 14 ) Emanetçilik 15 ) Enkazcılık ve Yıkımcılık 16 ) Gazete Bayiliği ve Dağıtımı 17 ) Hamallık 18 ) İyi Suculuk 19 ) Ahşap ve Plastik Parke Döşemeciliği 20 ) Mefruşat ve Mobilya Satıcılığı 21 ) Bujiteri ve Parfümeri Satıcılığı 22 ) Plak Bant Satıcılığı ve Kayıtçılık 23 ) Tarım İlaçları Satıcılığı 24 ) Arzuhalcilik ve İş Takipçiliği 25 ) Emlak Komisyonculuğu 26 ) Oto Galericiliği 27 ) Akaryakıt Satıcılığı ve Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği 28 ) LPG İstasyonu İşletmeciliği 29 ) Ambar İşletmeciliği 30 ) Av Bayiliği 31 ) Ambalaj ve Paketleme Hizmetleri 32 ) Arıcılık 33 ) Ağaç Kütüğü Alım ve Satımı 34 ) Bahçıvanlık 35 ) Biçer-Döver İşletmeciliği 36 ) Bilgisayar Alım-Satımı 37 ) Çamaşırhane İşletmeciliği 38 ) Cenaze Levazımatçılığı 39 ) Duşa Kabin ve Banyo Aksesuarları Satıcılığı 40 ) Fotokopicilik Ozalitçilik Teksircilik 41 ) Gübre Bayiliği 42 ) Halı Yıkama ve Çamaşırhane İşletmeciliği 43 ) Haratçılık 44 ) Hafriyatçılık 45 ) Hırdavatçılık 46 ) Hediyelik Eşya Satıcılığı 47 ) Hayvan Derisi Post Alım Satımı

13 48 ) Itriyatçılık 49 ) Kimyevi Madde Satıcılığı 50 ) Kuş, Evcil Hayvan ve Deney Hayvanı Satıcılığı 51 ) Kömür Alım-Satımı 52 ) Madeni Yağ Satıcılığı 53 ) Modelistlik Stilistlik 54 ) Müzik Aletleri Satıcılığı 55 ) Mutfak Eşyaları Alım satımı 56 ) Nalburiye ve Nalburluk 57 ) Naylon Poşet Satıcılığı 58 ) Oto Yıkama ve Yağlama İşletmeciliği 59 ) Oto Lastik ve Jant Alım Satımı 60) Odun Kesim Motoru Satıcılığı 61 ) Plan Atölyesi İşletmeciliği 62 ) Reklamcılık 63 ) Ressamlık 64 ) Saat ve Çakmak Satıcılığı 65 ) Soğuk Hava Depoculuğu 66 ) Spor Salonu İşletmeciliği 67 ) Spor Loto, Sayısal Loto, loto, Ganyan vb. Bayiliği 68 ) Soğutma ve İklimlendirme Aletleri Satıcılığı 69 ) Sağlık Hizmetleri Satıcılığı 70 ) Oyuncak Satıcılığı 71 ) Yem Değirmenciliği ve Yem Değirmeni İşletmeciliği 72 ) Ziraat Aletleri ve Zirai Ürünler Satıcılığı 73 ) İnşaat ve Hırdavat Malzemeleri Satıcılığı 74 ) Kameramanlık ve Video Çekimciliği 75 ) Turist Rehberleri 76 ) Sahne sanatçılığı 77 ) Bilgi İşlem ve Yazılım Hizmetleri 78 ) A Grubunda Belirtilen Herhangi bir Malın Satışını Yapanlar

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3 ORTALAMA KAR HADLERİ VE ASGARİ GAYRİSAFİ HASıLAT ESASı T. Açık l ama ıı. i 988-1990 Yı ll arına Aiı i')' isbelier '. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3

Detaylı

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ Sayfa 1 / 416 Güncellenme Tarihi: 27.06.2012 MESLEK KODU MESLEK ADI 8151.49 - Şönil İplik Üretim İşçisi 7112.09 - Şömine Ustası 8131.58 - Şurup İmal İşçisi 8161.19 - Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) 8332.06

Detaylı

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI NACE Rev.2-25.02.2012 eklenmiş MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01- SEBZE ve MEYVELERİN TİCARETİ 02- SEBZE ve MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ, İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ 03- TAHILLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3)

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) 25 Aralık 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28508 TEBLİĞ Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) MADDE 1 (1) 12/7/1995

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2)

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) MADDE 1 (1) 12/7/1995 tarihli ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl)

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl) avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ 1. Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

3. SINIF. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

3. SINIF. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler. 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar (gübreler ve topraklar İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Yangın söndürücü

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 1. SINIF 01.01. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. 01.02. Gübreler ve topraklar. 01.03. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.

Detaylı

Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı