BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI"

Transkript

1 BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI 1

2 A AMBALAJ MALZEMESİ : A Oluklu Mukavva ve Oluklu Mukavvadan Kutu İmali : 1 Alış safha sında ( Hazırlık safhasında ) 533. Kg. lık 72 cm. genişliğinde bobin çapı 80 cm.olan kağıdın sargılık ambalaj ve mihver boru aksamından ötürü % 1 ( yüzde bir ) fire verdiği. 2 Alınan kağıttaki rutubet ve işleme sokulması sırasındaki ( işleme girmiş halde ) meydana gelen kopmalardan ve mihver borusu ile makinaya verilen kağıtların eklem yerlerindeki arızalardan ötürü toplam %1.9 fire ( yüzde birondadokuz ) verdiği. 3 Yapıştırma makinasının çalışma alanında çıkan kartonun iki yanında yapılan traşlamadan ( temizlemeden ) ( yaklaşık 3 er cm. ) meydana gelen fire nisbetinde % 2.3 ( yüzde ikiondaüç ) olduğu. Böylece karton elde edene kadar yukarıdaki işlemlerden ötürü %1 + % % 2.3 olmak üzere toplam % 5.2 ( yüzde beşondaiki ) fire verdiği. B Karton kutu yapımında ; 1 Baskı makinalarında ; % 3.7 ( yüzde üçondayedi ) 2 Açma makinalarında ; % 3.1 ( yüzde üçondabir ) Toplam : % 6.8 ( yüzde altıondasekiz ) fire meydana geldiği. C Sonuç olarak ; a Kağıdın hazırlanmasından ( karton haline gelmesi ) b Karton kutu yapımından % 6.8 olmak üzere ; Kağıdın oluklu mukavva kutu haline dönüşmesine kadar toplam % 12 ( yüzde oniki ) fire vereceği kararlaştırılmıştır. AMBALAJ KAĞITLARININ BASKISI FİRE NİSBETLERİ : 1 Brüt net farkından dolayı % 2.5 ( 200 kg. lık bir bobinden 195 kg. net kağıt alınmaktadır. ) 2 İmalat anında % arasında kullanma firesi alınmaktadır. ( zayiat ) Bu kağıdın katlanması, kopması, baskı hatası, kesmelerden ileri gelmektedir. MUMLU KAĞIT İMALİ : 1 Brüt net farkı % İmalat anındaki kayıp % 3.5 olduğu tespit olunmuştur. Buradaki tespitler normal kağıt kalitesi üzerinden yapılmıştır. ( 5 Mayıs 1972 Tarihli Meclis Kararı ) NAYLON TORBA : 2

3 Naylon torba imalindeki nakliyeden imalat sonuna kadar polietilen hammadesinde yüzde 5 ile 7 arasında bir firenin doğabileceği kanısına varılmıştır. AKARYAKIT : Akaryakıt türlerinin dağıtım şirketi depolarından alınış, nakliye, boşaltımı ve perakende müşterilerine satış süresince bir takım kayıplar meydana gelmektedir. 1 Akaryakıt, dağıtıcı firma depolarından litre esasına göre alınmakta olup alınan litreler 15 derece sıcaklığına göre tekrar hesaplandıktan sonra fatura edilmektedir. dağıtım şirketleri sıcaklığı doluma başlanmadan sabahleyin ölçmekte ve bütün gün içerisinde sabah ölçülen sıcaklık ile satışlar ve hesap yapılmaktadır. Aynı dağıtım şirketlerinin değişik rampalardan yapılan akaryakıt alımlarında bile aynı tankerin seviyeleri birbirini tutmamaktadır. Yanı fatura edilen akaryakıt hiçbir zaman fatura değeri kadar olmamaktadır. Bütün dünyada dağıtım şirketleri tankları yer üstünde olup, akaryakıt istasyon tankları ise yer altındadır. 2 Tankerler statik elektriğe sebep olmamak için genellikle tam dolu yüklenirler, tam yüklü tankerlerin trafik ve yol şartlarında meydana gelen sarsıntılardan ve yol meyil farklarından taşma ve sızıntı yapmaları doğaldır. 3 Tankerlerin boşaltma yerlerine vardığında ve istasyondaki zayiatlar. a Her tanker boşaltmadan önce dip tortusunu atmak için bir miktar tahliye edebilir. b hortum bağlantı yerlerinde meydana gelen sızıntılar. c sayaç vana kaçakları. d yer altı tankları dibinde oluşan tortuların (su,çamur) ve pasın temizlenmesi amacıyla tank dibindeki birikintinin boşaltılması esnasında ki zayiat. e ölçü ve tartı aletlerinden olan akaryakıt satış pompaları+/ %0,5 (binde beş)toleransla çalışmaktadır. Zaman içerisinde pompalarda bu toleransı tutturabilmek hayli zordur. Akaryakıt pompalarındaki bradi (malı ölçüveren parça)arızalarında, arızalar genellikle aşınma olduğu için daima müşteri lehine sonuçlanır. 4 Depolara alınan akaryakıtın aynı gün satılmaması ve belirli bir stok tutma zorunluluğundan dolayı tanklarda beklemektedir. Beklemeden dolayı buharlaşma sebebiyle yine bir miktar kayıp söz konusu olmaktadır. Bu kayıp özellikle yaz aylarında daha da artmaktadır. 5 Siyah mal diye tabir edilen fuel oil cinslerinde alım kg esasına göre yapılmakta olup nakliyelerde 2. maddedeki sebepler geçerli olup, satışta genellikle kantarla yapıldığı için kantarlar arasındaki farktan dolayı kayıp olmaktadır. 6 Açık yağ satışı yapılan iş yerlerinde tahliye sırasında kayıplar meydana gelmektedir. Yukarıda zikredilen maddeler ışığında değerlendirilmeleri yapılan akaryakıt türlerinin fire ve zayiat oranları aşağıdaki değerlerle tespit edilmiştir. CİNSİ YÜKLEME VE NAKLİYE BOŞALTMA VE BEKLEME TOPLAM Kurşunsuz benzin % 0.10 bindeon % 0.10 binde on % 0.20 binde yirmi Süper benzin % 0.9 binde dokuz % 0.9 bindedokuz % 0.18 bindeonsekiz Normal benzin % 0.9 bindedokuz % 0.11 bindeonbir % 0.20 binde yirmi Gaz yağı % 0.8 bindesekiz % 0.8 bindesekiz % 0.16 bindeonaltı Motorin % 0.8 bindesekiz % 0.8 bindesekiz % 0.16 bindeonaltı Fuel oil % 0.8 bindesekiz % 0.8 bindesekiz % 0.16 bindeonaltı Makine yağları % 0.4 bindedört % 0.4 bindedört ( tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı. ) 3

4 AKARYAKIT PAYI ORANI Akaryakıt payı oranının tespiti; aracın güzergahının uzun veya kısa oluşu, şehir içi veya ring servisi yapışı, akaryakıt sarfiyatının az veya çok olması etkilemektedir. Bütün bunların ışığında sonuç itibarı ile bu tip araçların asgari akaryakıt sarfiyatı %35 Lt/Km. ( formül: Z=0.35 X F X M ) olabileceği tespit edilmiştir. 22. Meslek komitesi ve yönetim kurulu kararı 2002 AMONYUM SÜLFAT YÜKÜNDE NAKLİYEDEN DOLAYI FİRE PAYININ TESPİTİ : Amonyum sülfat yükünde nakliyeden dolayı % 2 ( yüzdeki ) fire payı olacağına, tarihi itibariyle piyasa değeri KDV dahil TL/Kg. ve TL/Kg. destek olmak üzere toplam TL/Kg. olabileceğine karar verilmiştir. ( tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ) AYÇİÇEĞİ : Ayçiçeği tohumunda analiz % 3 e kadar mütaamel dir. 3 den 5 e kadar zuhur eden fazla analiz için mal bedelinden ayrı nisbette tenzilat yapılır. Analizin 5 den fazlası bu son miktarın iki misli nisbetinde tenzilata tabi olunur. Ayçiçeği yağı, rafine yağı, zeytinyağı, turyağ ve sade yağ fire vermez. ASFALT : 1 Hammadde ertme kazanlarında çeparlarda oluşan yüksek ısı nedeniyle hammaddenin% 9 u karbonize olup kullanılmayacak hale gelmektedir. 2 Hammadde içinde bulunan yağsı maddeler imalat artığı olmakta ve kullanılmamaktadır. Bu artığın tüm hammadde içindeki oranı % 3 dür. 3 Oksidasyon kulelerinde hammaddenin peretrosyonu için yapılan işlemler sırasında hava ile birlikte hammadde içindeki gaz artıkları bacadan atılmaktadır. Burada % 2 bir kayıp sözkonusudur. 4 İşletmenin yapısal durumu nedeniyle % 1 kayıp olacağı kanaatine varılmıştır. Böylece adı geçen işletmede % 15 lik bir imalat kaybı olduğu tesbit edilmiştir. ( Tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ) 4

5 B BAKLİYAT, HUBUBAT ELEME, TASNİF VE AMBALAJLAMA SAFHASINDA OLUŞAN TOPLAM FİRE ORANI VE SUSAM KAVURMADA OLUŞAN FİRE ORANI : Bakliyatın üreticiden alınıp eleme, tasnif ve ambalajlama safhasında verebileceği fire oranının % 8 ( yüzdesekiz ) olarak tespitine karar verilmiştir. ( tarih ve 32 sayılı meclis Kararı ) BORU : 1 Boyuna Kaynak Dikişli Boru ( DN 2440 ) a Bant dilme % 3 b Boru imalatı ( Boru kaynak makinasında ) % 2 c İkmal tesisleri % 5 Doğrultma, çapak alma, su presi, diş açma kalitesi. 2 Özel Borular ( DN 2393 DN 2394 ) a Normal çap % 5 10 b Hassas boru imalatı % c Petrol boruları % 10 ( Toplam % 20 API standardında. ) BOYA : PVC den Mamul Boru İmali : Hammadde nakli sırasında % 1,5 Miyer safhasında % 1 İşleme safhasında % 1 Kırma safhasında % 1,5 olmak üzere toplam % 5 olduğunu kararlaştırmıştır. Toz Boya : Çuvallarda ve paketlerde tozuma, rutubet ve delinmeden dolayı % 1 fire verebilir. Kutu Boya : Gere fire ve zayiat olarak % 0,5 ( bindebeş ) dir. Uçucu Yağlar ve Boya Yağlar : Kristal suların kaybetme ve zamanla hava ile temaslarından doğan uçmalarından dolayı % 2 fire ve zayiat verebilir. 5

6 BUĞDAY : Buğdayın imalata kadar olan safhada fire oranı ; Tahmil tahliye % 0,5 ( yüzde yarım ) Kantar farkı % 0,5 ( yüzde yarım ) Depolama % 1 ( yüzde bir ) olmak üzere toplam % 2 ( yüzde iki ) fire verir. Buğdayın un haline gelmesinde ( imalatta ) ; Yıkama : ( çöp, saman, taş v.s. ) % 2 ( yüzde iki ) İmalat ve depolama ; ( valslerde boru ve filtrelerdeki kaçmalar, çuvallama esnasında dökülmeler v.s. ) % 2.5 ( yüzde ikibuçuk ) olmak üzere % 4.5 ( yüzde dörtbuçuk ) fire verir. Netice olarak, yıkanmış ve temizlenmiş buğdayın ilk kırmaya gelinceye kadar ki kayıplar toplamı en çok % 6.5 ( altıbuçuk ) olması teamüldendir. Buna göre 100 kg. buğdaydan değirmenlerin yapılış ve diyagramlarına göre 101 kg. veya 102 kg. mamul madde alınabilir. Buğdayın nem oranı ; 0 ile 12 arasındadır. Buğday yazın toplandığı için nem oranı 0 ( sıfır ) olmaktadır. Aynı zamanda içinde kırıklar meydana gelmektedir. Bu kırıkların değerlendirilmesi amacı ile buğday yıkanarak nemlendirilir. Nemlendirme nedeni ile 100 kg. buğdaydan genelde 101 veya 102 kg. un elde edilir. Bu oran aynı olduğu gibi daha da asgari olabilmektedir. ( 99 kg. gibi ) a 72 / 74 randıman un imalinde ; 73 kg. 3 nolu un, 1,5 kg. rezmol, 19 kg. kepek, ceman 101,5 kg. mamul alınması teamüldendir. b 100 kg. buğdaydan 80 randımanlı un imalinde ; 80 kg. ekmeklik un, 1.5 kg. razmol, 20 kg. kepek alınması teamüldendir. 80 randımanlı 71.5 kg. undan fire nispetleri içinde 96 kg. pişmiş ekmek alınır. 68 / 70 ve daha aşağı randımanlı 71,5 kg. undan fire nispetleri içinde 92 kg. pişmiş ekmek alınır. ( Tarihli Meclis Kararı ) BULGUR : Bulgur, % 2 3 fire verir. C, Ç CANLI SIĞIR HAYVANI İTHALATINDA FİRE ORANI : Canlı hayvan ithalatında taşıma süresi içersinde meydana gelebilecek fire ; Besi hayvanlarında % 6 10 ( yüzdealtı yüzdeon ) arasında, kesim hayvanlarında ise % 9 13 ( yüzdedokuz yüzdeonüç ) arasında belirlenmiştir. ( tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ) 6

7 CAM : 1 Mübaya yerinden depoya ve depoda istif ve hareket anında vukuu bulacak maliyete intikal etmeyen fiili zayiatın % 2 olduğu. 2 Mağazada perakende olarak satılan fabrikaca standart ölçüler dışında alıcıya istenilen ebadın satışından fabrikanın özel ebattaki siparişler ( standart ölçüler ) dışında satışı fabrikaca maliyete ilave edilen % 15 ölçü farkı ( standart ölçüler dışındaki zayiat ) alıcıdan tahsil edildiği ancak alıcıya verilen faturanın talep ettiği ebatların yazıldığı bu yüzden standart ebad dışındaki satışlar % 15 + % 2 = % 17 civarında ölçü zayiat olduğu. 3 Camın özgül ağırlığı 2,4876 olduğundan her cam kalınlıklarında buna göre hesaplamak suretiyle her ebattaki kiloyla çıkarılabilir. 2mm. cam standart ölçüye göre ( 18 2,2 mm. ) arasında imal edildiği buna rağmen Türk Standartlar Enstitüsünün cam kalınlıkları ve özgül ağırlığı hesabıyla gerekli kilogram hesaplanacağından bunun dışında hesap yoktur. 4 Kırık cam günün piyasasına göre satılmaktadır. V.U.K. gereğince satışı yapılan camın satış bedeli yıl içinde ve yıl sonunda envanterde gözüken kırık cam stoku bir evvelki satışlara göre değerleme yapmak suretiyle envanterdeki satışların ortalaması esas alınır, stok değerlenir. NOT : yılında hurda camın satışı 5 kuruştur. ( kilosu ) ( tarihli Meclis Kararı ) ÇUVAL : Beheri takriben 800 gram sikletinde teslim edilmek şartı ile satın alınan 70 x 100 ebadındaki bir çuvalın vezni esnasında azami % 2 nisbetinde bir tolerans kabulü ticari teamüldendir. ÇELİK HALAT : Monotorun ( tek demetli ) çelik halat üretiminde fire oranlarının ; 1 Kimyasal metodla yüzey temizleme ve patenleme % 15, 2 Soğuk haddelemede % 0 0,5 3 Sıcak doldurma yöntemiyle çinko galvaniz kaplamada % 1,0 4 Sepetten üretim metrajına göre bobinlere aktarmada % 2,0 5 Demetleme ( örme ) % 2,5 6 Kalite kontrol nedeni ile uygun olmayan mamullerde % 0 0,5 olduğu, netice olarak da monotorun ( tek demetli ) çelik halat üretiminde % 10 fire oranı olduğu saptanmıştır. ÇİMENTO DA ZAYİAT ORANI Çimento alımı satımı yapan yükümlüce, çimentonun fabrikadan alınıp depoya konulması, depoda bir süre bekletilmesi (ortalama satış süresi kadar) ve satılması nedeniyle tekrar yüklenilmesi sırasında olabilecek zayiat % 2 (yüzde iki) oranın da zayiat verebileceğine karar verildi. Meclisin tarih ve 18 sayılı kararı 7

8 D DEMİR : İnşaat Demiri : İnşaat demiri alım satımında fire olmayacağı ancak, kantar farkı olarak alım satımında % 0.3 ( bindeüç ) kadar fire doğabileceği kararlaştırıldı. ( tarihili Meclis Kararı ) Pik : Tahmil, tahliye, depolama, istiflemeden ve hava şartlarından ötürü pas tutma nedeniyle % 5 fire ve zayiat verir. Halita : Eski halitalara yeni maden ilavesiyle teşkil olunacak halitanın izabe esnasındaki fire nisbeti, izabenin fenni bir şekilde yapılıp yapılmadığı müberrer izabe ve tesfiye ameliyesi icap edip etmediği gibi faktörler fire nisbetine müessir olan amillerden bulunmasına binaen bu nisbet % 5 15 arasında tekalüf eder. Demir Çelik Mamulleri : 1 Sıcak haddeleme yöntemi ile kütükten ilk imalat da ki tufal firesi. a) Yuvarlak demir ve filmaşin işlenmesinde ; 6 mm. ile 12 mm. için ortalama % 6 14 mm. ile 20 mm. için ortalama % 5 b) Lama ve profiller için ortalama % 6 2 Değerlendirilir hadde bozuğu ve imalat artığı oranı % 6,5 7 İmalat ihracata yönelik olduğunda, daha hassas bir ölçü ve talep olacağından belirlenen bu oranda % 2 ( yüzdeiki ) oranında bir artış olacağı dikkate alınmalıdır. 3 Kütük Demir ve Rulo saç da Hammadde Mamul Fire Oranı % : : : Kütük Demir Düz yuvarlak inşaat demiri 6 Nervürlü inşaat demiri 8 Köşebent 8 Profil 9 Lama 8 Rulo Saç( sıcak ) 1000 x 2000 paket halinde Levha saç 2 ( soğuk ) Levha saç, paket halinde 2 ( galvaniz ) Levha saç, paket halinde 2 ( tarihli Meclis Kararı ) DERİ : 8

9 Derilerin Ambalajlanması : Yaş tuzlu inek ve öküz derilerinin ihracata hazır hale getirilirken ambalajlanmasında, derilerin üzerinde bulunan kulak, kuyruk kemiği ve tırnaklarının kesilmesi sırasında deride meydana gelebilecek fire oranı yüzde 15 dir. Kösele : Tabanı tahta ve pencereleri açık olan anbara dik olarak konulan kösele, kanatların kurumasından dolayı % 2 ye kadar fire verebileceği tespit edilmiştir. Zig Deri : Firenin ; her türlü kayıplar ile değerlendirilmesi mümkün olmayan artıklar. Zayiatın ise, değerlendirilebilen artıkları ifade etmek üzere ; İstanbul Ticaret Odası nın fire ve randıman oranları kitabının 32. sayfasındaki deri ile ilgili fire kararları da gözönüne alınarak ; Zig derinin mamul hale dönüştürülürken, işyeri satışları, malzeme kalitesi dikkate alınarak % 9 12 civarında fire verebileceği kabuledilmiştir. ( tarihli Meclis Kararı ) Konfeksiyon : 1 Türkiye deki mezbahalarda kesilen sığır derileri kurutularak salamura edilir. Yini tuzlanan sığır derileri salamura edildikten sonra, deri sanayinde üretime başlanıncaya kadar genel olarak iki ile dört haftalık bir süre geçer. Bu süre içinde, derilerin ortalama fire oranı % 20 ± 5 ( yüzdeyirmi artı eksi beş ) tolerans. 2 Küçükbaş hayvan derilerindeki ; a) Yırtık, delik, çürük ve işe yaramaz kısımlarının atılmasından doğan ortalama zayiat miktarı % 5 dir. b) Türk Hava Kurumunun kabul ettiği fire oranı % arasıdır. c) Salamura edildikten sonra ham derinin zig deri haline getirilme safhalarında meydana gelen imalat firesi % 5 6 dır. 3 Dikimden önceki ve net mamul olarak ortalama ölçüleri ; 1 Koyun 65 dm² 2 Kuzu 40 dm² 3 Toklu 50 dm² 4 Keçi 60 dm² 5 Oğlak 36 dm² 6 Dana dm² dir. 4 Çeşitli konfeksiyon mamullerini elde etmek için deri miktarları : a Palto, pardesü, manto 600 dm² b Kaban 520 dm² c Ceket, mont 440 dm² d Etek, pantolon 300 dm² 9

10 e Yelek vs dm² dir. Bu mamullerin dikim esnasındaki fire ve zayiat oranı % 5 7 arasındadır. ( Tarih ve 2 sayılı Meclis Kararı ) DONDURMA : Yapılan inceleme sonucu hazır ambalajlı panda dondurmanın gerek nakliyesi, gerekse soğuk hava depolarında satıcılarına verilmesi esnasında zayiatının % 2 civarında olacağına karar verildi. ( tarihli Meclis Kararı ) DUVAR KAĞIDI : Duvar kağıtlarındaki fire ve zayiat oranları aşağıda belirtilmektedir. 1 Duvar kağıdı üretimi yapan firmaların uyguladıkları teknoloji ve tesis farklılıkları nedeniyle zayiat oranları değişmektedir. 2 Seka Müessesesinin ürettiği kağıt spesifikasyonunun zaman zaman teknik açıdan değişmesi zayiat oranlarını etkilemektedir. 3 Duvar kağıdı üretiminde çalışanların yeterli düzeyde bilgi ve beceriye, sahip olup olmamaları halinde zayiat oranları değişmektedir. 4 Üretim miktarlarının zayiat oranları ile yakın ilgili vardır. Şöyle ki ; üretim miktarı arttıkça, zayiat düşer. 5 Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı zayiat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Seka dan fabrikaya gelinceye kadar olan zayiat % 2,5 2,7 Üretimden gelen zayiat ; a) Fon çekme işleminden gelen zayiat % 2 2,5 b) Baskı işlemlerinden gelen zayiat % 6 6,5 c) Lak işlemlerinden gelen zayiat % 2 2,5 d) Rulo kesme makinesinden gelen zayiat % 1 1,5 e) Kenar kırpıntıları ve benzer zayiat % 16,5 19,5 ( tarihli Meclis Kararı ) 10

11 E ECZAHANE : Söz konusu fire ve zayiatın ana depolardan tüketiciye intikal etmeyi kapsayan perakende ticaret süresince zayiat ve fire unsurları, bekleme, elde kalma, bozulma, yeni ilaç çıkma, kırılma ve dökülme, iklim şartları, zaman aşımı, reçete sahiplerinin siparişlerini almaması gibi nedenlerle yüzde 4 6 civarında fire ve zayiat verebilir. ( tarihli Meclis Kararı ) ECZA, TIBBİ VE ZIRAİ MALZEME DEPOLARININ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : Gerek ecza depolarının gerekse tıbbi ve zırai malzeme depolarının fire oranlarının %3 ile % 5 arasında olabileceğine karar verildi. Bu fire ve zayiat üreticiden depoya nakil, bekleme, elde kalma, bozulma, kırılma, dökülme, iklim ve ısı şartları, zaman aşımı gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. ( tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı ) ERGİTME : A Ergitme öncesi meydana gelen kayıplar : 1 Genellikle satın alınmakta olan hurdalar, piyasadan hurdacılar kanalıyla temin edilmekte olduğundan, bu hurdaların hurdacılar tarafından toplanırken, bilahare stoklanmasına ve standardizasyonuna itina edilmediğinden hurda içine bir takım yabancı maddeler ( Glvanizli parçalar, tufal, ağaç, toprak, hafif metal parçalar, yağlı makine parçaları vb. gibi ) girmekte bu tip yabancı maddeler ise izabede ergitilebilme özelliği bulunmadığından daha ergitmeye geçilmeden hurdada belli ölçüde fireler meydana gelmektedir. 2 Ferroalyaj malzemelerinde ise minimal de olsa kullanım süresince bazı malzemeler toz haline geldiğinden kullanılmamaktadır. B Ergitme Kayıpları : 1 Hurdanın ergitmedeki izabe firesi ; Bu tip fire ve kayıplar direkt olarak hurdanın kalite ve evsafına bağlı olup, çok temiz ve kalın etli hurdalarda % 10 a kadar, ince, paslı hurdalarda ise % 22 ye kadar çıkmakta, karbonlu veya halitalı çeliklerde bu oranlar değişmemektedir. 2 Fer ro Alyaj Malzemelerin Firesi : 11

12 2.1. Karbonlu Çeliklerde : a) Karbonlu ( grafit ) fire ve zayiatı : Çeliğin bünyesine karbon vermek için kullanılan bu alyajlama elementi ithal grafitlerde ortalama % 15, yerli malı grafitti ise ortalama % 35 e kadar çıkmaktadır. b) Ferro Manganez Fire ve Zayiatı : Bu alyaj malzemesindeki fire ve zayiat oranı da ortalama % 25 mertebesinde bulunmaktadır. c) Ferro Silisyum Fire ve Zayiatı : Yüksek ısıda yanma kayıpları çok yüksek olan bu alyajlama elementindeki fire ve zayiat oranları ortalama % 30 dur. c) Alüminyum fire zayiatı : Gaz alıcı olarak kullanılan bu elementte ise zayiat oranı, alüminyum ergime noktasının düşük olması sebebiyle % 35 e kadar çıkmaktadır Halitalı Çeliklerde : Halitalı çeliklerin üretim teknolojisi daha yüksem hararetten döküm gerektirdiğinden, karbon, FeMn, FeSi ve Alüminyumda meydana gelen fire ve zayiatlar karbonlu çeliklere oranla bir miktar daha yüksek olmaktadır. Bunun haricinde yüksel halitalı çeliklerde başkaca alyajlama elementleri de kullanıldığından, bu malzemelerde meydana gelen fire ve zayiat oranları da aşağıya çıkarılmıştır. a) Nikel fire ve zayiatı : Halite cinsine bağlı olarak nikeldeki zayiat ortalama % 7 civarında bulunmaktadır. b) Ferromolibden fire ve zayiatı : FeMo deki ortalama fire ve zayiat halita cinsine ve kullanım miktarına bağlı olarak % 12 dir. c) Ferre Krom fire ve zayiatı : Halita cinsine ve kullanım miktarına bağlı olarak ortalama fire ve zayiat oranı ortalama % 15 dir. d) Ferro Vanadyum ve Volfram Fire ve Zayiatı : Halite cinsine ve kullanım miktarına bağlı olarak bu elementlerdeki ortalama zayiat % 12 dir. C Ergitme Sonrası Kayıpları : Ergitme sonrası kayıpları olarak nitelendirilen bu fire ve zayiatlar, ergitme işlemini takiben mamulün faturalamaya esas tartı işlemine kadar geçen üretim safhalarında oluşmakta ve aşağıda ana hatlarıyla verilmektedir. a) Potada curuf alma işleme esnasında meydana gelen fire ve zayiatlar. b) Döküm esnasında potadan eriyik madeni dereceye dökerken etrafa sıçrayan ve dağılan metal ve çapaklar. c) Döküm sonrası pota içinde kalan ve kullanılmayacak durumda olan pota artıkları sebebiyle meydana gelen fire ve zayiatlar. d) Oksijenle veya elektrodla kesim esnasında meydana gelen fire ve zayiatlar. e) Dereceler açıldıktan sonra çıkıcıların kırılması ve çapakların kırılması sebebiyle meydana gelen fire ve zayiatlar. 12

13 f) Kaba ve ince taşlama sebebiyle yolluk ve besleyici ağızlarından taşlanarak toz haline gelen metal sebebiyle meydana gelen fire ve zayiatlar. g) Isıl işlem safhasında oksitlenmenin ve tufallaşmanın meydana getirdiği fire ve zayiatlar. Yapılan tetkikler neticesinde bu tip fire ve zayiatların da % 307 arasında değiştiği anlaşılmıştır. NETİCE OLARAK : Ergitme öncesi, ergitme esnasında ve ergitme sonrası olarak nitelendirilerek 3 ana grupta toplanan fire ve kayıplar, parçanın şekli, ağırlığı, evsafı, verimliliği, evsaftaki elementlerin bileşim yüzdeleri, döküm ısılları, nihai ısıl işlem şekilleri ve daha birçok benzer etken faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber ortalama oranları incelendiğinde ; KARBONLU ÇELİKLERDE HALİTALI ÇELİKLERDE GİRDİ FİRE VE ZAYİAT ORANI % GİRDİ FİRE VE ZAYİAT ORANI % Hurda Hurda C C FeMn FeMn FeSi FeSi Al Al Nikel Nikel 5 7 KARBONLU ÇELİKLERDE HALİTALI ÇELİKLERDE GİRDİ FİRE VE ZAYİAT ORANI % GİRDİ FİRE VE ZAYİAT ORANI % FeV FeV FeW FeW 9 11 FeMo FeMo 7 9 FeCr FeCr olarak tespit edilmiştir. ( tarihli Meclis Kararı ) 13

14 EKMEK : Son yıllarda ülkemizde hektar başına daha çok miktarda buğday alınması amaçlandığından buğday ıslahına yönelinmeyerek kalitesiz buğday üretilmektedir. Bu durumda ekmek imalatında yaş mayanın fazla kullanılmasına ve katkı maddeleri kullanımı zaruretini doğurmaktadır. Ayrıca, TSE. nin 4500 standardına göre ekmekte randıman konusunda değişiklik yapılarak Tip 1, 2, 3, 4, 5 getirilmiştir. Bundan dolayı, ekmek imalinde kullanılacak maya, katkı maddesi ve fire oranı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir kg. lık bir çuval Tip 1 ve Tip 2 una kullanılan yaş maya miktarı 4 paket ( 2 kg. ) ile 6 paket ( 3 kg. ), Tip 3 ve Tip 4 una kullanılan yaş maya miktarı 5 paket ( 2,5 kg. ) ile 7 paket ( 3,5 kg. ) dır. Bu oranlar yaz ve kış aylarında değişir kg. lık bir çuval Tip 1 ve Tip 2 unlarda katkı maddesinin kullanımı 250 gr. ile 500 gr. arasında değişmektedir. 3 Kullanılan maya, muhafaza şartları, kullanma koşulları yerine getirilmediği takdirde fire vermektedir. Bu miktar % 5 ile % 8 arasında değişmektedir. ( tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı ) ET : 1 Kesimi müteakip kasap dükkanında satışa arz edilen bir kuzu veya koyunun canlı kilolarından satılıncaya kadar % 60, sığır ve dana nın % 65 ortalama fire verdikleri, 2 Kasap dükkanında azami bir hafta beklemekten ötürü et % 10 fire verebilir. ( tarihli meclis kararı ) Hayvan Kesiminde Fire : Mezbahadan tartılarak teslim edilen büyük ve küçük baş hayvan etlerinden satışa arzedilene kadar yıllarında % 10,5 ( kemikli ), yıllarında % 8,5 ( kemikli ) kemiksiz % arasında fire vermektedir yıllarındaki kesimlerde mezbahada fire oranı düşülmediği için fire nisbeti % 10,5 idi de mezbaha tarafından % 2 fire nisbeti kasaplara tanınmıştır. Bu nedenle bu yıllara ait fire oranı % 8,5 olarak belirlenmiştir. Büyük ve küçük hayvanlardan elde edilen sakatatlar daki fire oranı, kasaplarda bu fire oluşmamaktadır. Sadece sakatatçılarda % arası fire oluşmaktadır. ( Tarih ve 13 Sayılı Meclis Kararı ) F 14

15 FREON GAZI : Freon gazının kilo ile perakende satışı sırasında aktarma nedeni ile, tamiri veya bakımı yapılan cihaza gaz verilirken, bekleme esnasında, dolu olarak alınan kaplarda kullanmadan sonra kabın dibinde kalmaktan dolayı % 2 fire verebilir. ( İstanbul Ticaret Odası nın fire ve randıman nisbetleri kitabının 1988 baskısının 42. sayfasındaki gaz ile ilgili kararı gözönüne alınmıştır. ) şeklinde komitece karara varılmıştır. H NAYLON AMBALAJ İÇERSİNDE TOPTOP ALINAN, YENİ İMAL, DUVARDAN DUVARA HALILARIN ; a) AMBALAJLARDAN ÇIKARILDIĞINDA HAVA ALMAYA BAŞLADIKÇA, b) SİPARİŞLERİN KESİMİ ESNASINDA, c) TOPLARIN EN İÇİNDEKİ SARIMDA, m2 ÜZERİNDEN, d) AYRICA MALZEMENİN YERİNDE DÖŞENMESİ ESNASINDA KESİMDEN, KAYNAKLANAN, YİNE m2 ÜZERİNDEN VERDİĞİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : a) Ambalajlardan çıkarıldığında hava almaya başladıkça, fire ve zayiat vermeyeceğinin; b) Siparişin kesimi esnasında, bıçak payına göre enden ve boydan 2,5 er mm. olmak üzere toplam 5 mm. zayiat verileceği. c) Topların en içindeki sarımda, m2 üzerinden, herhangi bir fire ve zayiat verilmeyeceği, d) Döşeme işini üstlenen kişilerin hesap yetenekleri ve tecrübeleri döşeme sırasında ortaya çıkacak zayiat miktarını etkiler. Döşeme işini üstlenen kişiler ile halı siparişi verilmeden önce temas kurularak ölçü aldırtılması ve eğer mümkünse özel enlerde ve top boylarında halı siparişi verilmesi meydana gelecek zayiat miktarını azaltır. Bu nedenlerle halı döşeme işi ile ilgili standart bir zayiat oranı belirlemek mümkün değildir. Genel olarak büyük projelerde müşteriler yerinde ölçüm esasıyla halı satın almaktadır. Müşterinin özel istekleri ( eksiz döşeme vb. ) önceden yapılan bir yazılı anlaşma ve ekinde yer alan şartnamede kayıt altına alınmaktadır. Döşenen miktar iş bitiminde müşteri ve satıcı tarafından oluşturulan bir heyet tarafından ölçüm yapılarak belirlenmektedir. Küçük tutarlı projelerde ise önceden ölçü aldırılması esastır. Müşterinin zayiat miktarını inceleyerek alternatif döşeme planlarından birini seçmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. ( tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı ) HUBUBAT : 15

16 Buğday : 1 Kaldırıcılar tarafından kaldırılmak üzere değirmenlere tevdi edilen buğdaylar analize tabidir. 2 Analiz yani mevadi ( yabancı maddeler ) ecnebiye tenzil edildikten sonra bakiyesi üzerinden randıman hesabı yapılır. 3 Unlarda kışın 16, yazın 14 rutubet kabul edilir litrelik buğdaydan analiz tenzil edildikten sonra kalan safi buğdayın 100 kilosunun derurunda ( içinde ) % 10 nisbetinde kepek bulunmak şartı ile 80 ile 85 kilo alınır. 5 Buğdayın nere malı olduğu, cinsi ve istenilen birinci nevi evsafı malum olmadıkça safi buğdayın 100 kilosunun birinci nevinin kaç kilo olabileceği tayin edilemez. 6 Glüten, buğdayın menşe ve cinsine göre değiştiğinden buğdayın cinsinin ve menşesini tayin icap eder. 7 Fire mevadı ( yapısını meydana getiren şeyler ) ecnebiye manasında kullanılmaz. Fire bilhassa bitlenme ve ıslanma neticesinde filizlenmiş mallara tatbik olunur. Buğday normal şartlar altında ; 1 Gerek karada tren, kamyon ve araba ile çuvallı, çuvalsız nakliyatta, 2 Ve gerekse denizde vapur, mavna, motör vesaire küçük merakiple ( tekne ile ) vaki çuvallı, çuvalsız nakliyatta teamülen ( iş, muamele ) fire miktarı % 1 i geçmez. Buğday normal şartlarda, istihsal ( üretim ) ve sevkedilmiş az rutubetli buğdayın muntazam depo ve silolarda bir sene müddet zarfında verebileceğe fire % 1 i geçmez. 100 kg. buğdaydan 80 randıman üzerinde 80 kilo un 20 kilo kepek elde edilir. 100 kg. buğdayın un haline getirilmesi için 7 8 lira masraf olur. 100 kg. undan 45 gr. lık 300 adet ekmek elde edilir. 100 kg. unun imal fiatı liradır. Buğday unundan nişasta ve kepek imal edilmesinde randıman oranlarının ; Nişasta % 78 İnce kepek % 7 8 arası. Kepek % arası olacağı kararlaştırılmıştır. İNŞAAT MALZEMESİ : Tuğla Kiremit : I, İ 1 Tahmil, tahliye, nakliye esnasında kiremit, tuğla fabrikasyon % 4, tuğla ocak % 8 zayiat verebilir. 2 Kamyon veya vagon seyrine ait anormal zayiat için ekspertiz tesbit edilmesi gerekmektedir. İPLİK : 16

17 Pamuk İpliği : Pamuk ipliğinden trikote edilen fanile kumaşın kumaş haline gelinceye kadar ipliğin ve trikote edilen kumaşın evsafına göre % 5 kadar fire verebileceği, bu kumaştan konfeksiyone edilecek malın cinsine, formasına vesaireye nazaran yüzde zayiat nisbetlerinin ayrı ayrı olduğu neticesine varılmıştır. İp, Sicim, Kırnap : Tesbit edilen seraitle ( şartlarla ) mevzu bahis iplerin % fire verebileceği tespit edilmiştir. İp, sicim, kırnap gibi kendi mamulatında umumiyet itibariyle fire miktarlarının bu maddelerin fabrika veya el sanayiinde imal edildiklerine ve rutubet, hava cereyanları bakımından meşru bulundukları mahallere, yöre el tezgahlarında nisbeti daha fazla olmak üzere % 5 10 arasında tekavvül eder. İPEK HALI : 8 10 numara Hereke İpek halısının m2 sinde ne kadar ipek kullanılması gerektiğinin ve bu kullanılan malzemelerde ( düğümlük, ince atkılık, kalın atkılık, çözgülük vs. ) ne kadar fire ve zayiat verebileceğinin tesbiti hakkında aşağıdaki kara alınmıştır. ( tarihli meclis kararı ) Cinsi : Harman : Sarfiyatlar : İplik Numaraları : Kompozisyonu Gr/m2 Çözgü Atkı İlmeli Boyalı, pişmiş Çözgü ipek İpek Halı Atık ipek denye denye denye İlmelik 4500 kat kat Pişmemiş boyasız ham ipek Yün ipek halı Çözgü ipek Atık İpek 500 denye denye İlmelik ipek kat kat Cm. de sıklık : Ağırlık ( gr/m2 ) : Fire ve Miktarları ( gr/m2 ) : İpek halı : Kırkım 3000 Saçak Hava filtresi 350 Yün İpek halı Kırkım 2000 Saçak Hava filtresi 350 Pişmemiş, boyasız ham ipek halının m2. sinde bulunan gr. sarfiyata ( ipek miktarında ) karşılık, meydana gelen fireler sonucu boyalı, pişmiş ipek halıda sarfiyat 17

18 m2 de çözgü ipek olarak 800 gr. atkı ipek olarak 500 gr. ilmelik ( düğümlük ) ipek olarak 4500 gr. dır. Bitmiş ipek halının m2. ağırlığı ise, gr. arasında değişmektedir. Yün İpliğin Depoda Saklanması : Halılarda kullanılan boyalı yün ipliğinin depoda 1 yıl saklanması sonucu meydana gelebilecek fire oranı azami % 3 ( yüzdeüç ) olarak belirlenmiştir. ( tarihli meclis kararı ) KAHVE : K Kahve : Brezilya ve Kenya kahve nevilerinin her çuvalda ; 1 Brezilya nevileri ile Kenya kahvesinin fire alıp vermeleri hemen hemen birbirinin aynıdır kg. lık bir çuvalda kahvenin bir sene zarfında vereceği veya alacağı fire miktarı, bulundukları yerlerdeki muhtelif şartlara tabidir. 3 Yaz mevsiminde üzeri kapalı depolarda ( gölgeli, zalul antrepolar hariç ) bir çuval kahve vasati 400 gr. ceryanlı havaya maruz kalırsa azami 1 kg. verir, yani eksilir. 4 Kış mevsiminde bir çuval kahve ( üzerine yağmur yağmadığı, altından rutubet sızmadığı taktirde ) vasati 600 gr. azami 800 gr. artar. 5 Brezilya nın yumşak ( safit ) kahveleri sert ( kart ) kahvelerinden daha fazla verilir. 6 Sahildeki depolarda muhafaza edilen kahve çok defa miktarı aynen muhafaza eder, yani fire vermez. KAMYON KASASI : Dingilli, Dingilsiz Kamyon Kamyonet Kasası : Dingilli kamyon kasası, dingilsiz normal kamyon kasası, kamyonet ( K bedford, 50 WC ) kasası imalinde kullanılan kereste miktarı ve fire oranı hakkında aşağıdaki karar alınmıştır. Kasa Tipi : Brüt Olarak Harcanabilir Kereste ( m3 ) : Fire Oranı : Dingilli Kamyon Kasası m3 % 33 Dingilsiz Normal Kamyon Kasası m3 % 33 Kamyonet ( K. Bedford 50 WC m3 % 33 Kasası ) 18

19 KERESTE Tomruk İşlemesinde Fire Oranı : 1 m3 tomruktan kereste biçilmesi halinde elde edilen kereste miktarı, geriye kalan odun ve fire nisbetleri şöyledir. III. sınıf meşe tomruğunun metreküpü biçildiğinde 0,600 dm3 kereste alınır, bakiye odundur, % 10 fire verir. III. sınıf kayının metreküpü biçildiğinde aynı miktar kereste odun ve fire verir. III. sınıf kızılcığın 1 metreküpü biçildiğinde aynı miktar kereste, odun ve fire verir. III. sınıf sazlı meşenin 1 metreküpü biçildiğinde aynı miktar kereste odun fire verir. II. sınıf meşe tomruğunun 1 meşe tomruğunun 1 metreküpü biçildiğinde 0,650 dm3 kereste alınır, gerisi odundur, % 10 fire verir. Düşük evsaf meşe tomruğunun 1 metreküpünden 0,500 dm3 kereste alınır, gerisi odundur, % 10 fire verir. ( Tarihli Meclis Kararı ) Tomruktan kaplama ve kereste imalinde fire oranları ; Kavak tomruğun metreküpü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiye odundur. % 10 fire verir. 1 m3 çeşitli tomruğun ortalama ağırlığı ; Çam : 480 kg. İthal çam : 480 kg. İthal köknar : 430 kg. Meşe : 690 kg. Kestane : 510 kg. Okima : 620 kg. Kavak : 350 kg. Kaplama imalatında kullanılmak üzere, 1 m3 tomruktan elde edilen kereste ve fire miktarları ; 1 m3 kayın tomruktan, m3 kaplamalık kereste alınır, bakiyesi öz kaplama artığıdır. 1 m3 meşe tomruktan, m3 kaplamalık kereste alınır, bakiyesi az kaplama artığıdır. 1 m3 çam tomruktan, aynı miktarda kaplamalık kereste alınır, bakiyesi öz kaplama artığıdır. 1 m3 dişbudak tomruktan, m3 kaplamalık kereste alınır, bakiyesi az kaplama artığıdır. 1 m3 okima tomruktan, m3 kaplamalık kereste alınır, bakiyesi az kaplama artığıdır. 19

20 1 m3 ceviz tomruktan, m3 kaplamalık kereste alınır, bakiyesi az kaplama artığıdır. 1 m3 tomruktan kereste biçilmesi halinde elde edilen kereste miktarı geriye kalan odun ve fire nispetleri ; 1. sınıf meşe tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiyesi odundur, yüzde 10 fire verir. 1. sınıf kayın tomruğu m3 ü biçildiğinde aynı miktar kereste, odun ve fire verir. 2. sınıf kayın tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiyesi odundur, % 10 fire verir. 1. sınıf çam tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiyesi odundur, % 10 fire verir. 2. sınıf çam tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiyesi odundur, % 10 fire verir. 3. sınıf çam tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiyesi odundur, % 10 fire verir. 1., 2. ve 3. sınıf köknar, ithal çam ve ithal köknar tomruğun m3 ü biçildiğinde çam tomruk ile aynı miktar kereste, odun ve fire verir. 1. sınıf kestane tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiye odundur, yüzde 10 fire verir. 2. sınıf kestane tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiye odundur, % 10 fire verir. 3. sınıf kestane tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiye odundur, % 10 fire verir. 1. sınıf okima tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiye odundur, % 10 fire verir. 2. sınıf okima tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiye odundur, % 10 fire verir. 3. sınıf okima tomruğun m3 ü biçildiğinde m3 kereste alınır, bakiyesi odundur, % 10 fire verir. 1 m3 çeşitli tomruğun ortama ağırlığı ; Cinsi : Açık havada kurumuşunun : Karaçam 560 kg. Köknar 430 kg. Kayın 660 kg. Karakavak 450 kg. Saplı meşe 690 kg. Söğüt 560 kg. Ceviz 680 kg. 20

tarih ve 23614 Resmi Gazetede TÜRK GIDA Unu na göre kül nispetlerine olarak un ve tali ürün elde edilir.

tarih ve 23614 Resmi Gazetede TÜRK GIDA Unu na göre kül nispetlerine olarak un ve tali ürün elde edilir. ANKARA BORSASI KOTASYONUNA VE ORANLARINA TEAMÜL KARARLARI Fabrikadaki Un 26.4.2000/7 a) tremiye kadar fire % 0.5 b) Kantar % 0.5 c) Depolama % 1 d) Tremiye dökülen ön temizleme ot, saman, çöp, bit vs.

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8/0/015 T.C. Sayfa: 1-1 ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.76 0.7600 5,04 KG 3,830.40 1 ARPA YEMLİK ı: 3,830.40 1 ARPA ı 3,830.40 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0.70 0.70 0.703 47,7 KG 33,197.00

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L T.C EDİRNE Sayfa 1 TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i SATIŞ ADET MiKTARI CİNS ve NEVİLERİ

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.60 0.5689 811,850.00 KG 461,894.30 15 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.64 0.5993 420,820.00 KG 252,201.40 6 ARPA YEMLİK TTS- 0.53 0.53 0.5284 5,170.00

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

Pamuk Çekirdeği(Çiğit)Fire Oranı

Pamuk Çekirdeği(Çiğit)Fire Oranı FİRE VE RANDIMAN ORANLARI Pamuk Çekirdeği(Çiğit)Fire Oranı Pamuk çekirdeği ambarlarda beklediği takdirde zayi ettiği rutubet dolayısıyla ağırlığından %1 nispetinde kayıp edebilir. Sellektörün altına geçen

Detaylı

DERİ VE KÖSELE SANAYİ KOLUNDA FİRE ZAYİAT NİSBETLERİ

DERİ VE KÖSELE SANAYİ KOLUNDA FİRE ZAYİAT NİSBETLERİ DERİ VE KÖSELE SANAYİ KOLUNDA FİRE ZAYİAT NİSBETLERİ Mezbahadan alınan yaş derilerin mamul deri ve bilaharede giyim eşyası haline getirilmesine kadar geçirdiği safhalarda verdiği Fire ve Zayiat Nisbetleri

Detaylı

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI

T.C. NİZİP TİCARET BORSASI HUBUBAT ARPA 10 0,40000 0,50000 0,44277 118.232,00 KĞ 52.349,44 HMS MISIR 2 0,34339 0,40000 0,34482 197.440,00 KĞ 68.081,87 HMS MISIR 6 0,42000 1,63000 0,47591 278.430,00 KĞ 132.508,76 HTS MISIR 1 1,63000

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.74 0.6568 439,140.00 KG 288,429.91 10 ARPA YEMLİK TTS-V 0.68 0.68 0.6800 27,950.00 KG 19,006.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.80 0.6790 1,407,910.00

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.69 0.6513 262,320.00 KG 170,860.06 9 ARPA YEMLİK MTS- 0.59 0.59 0.5900 31,180.00 KG 18,396.20 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.67 0.6561

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS 0.58 0.5677 11,180.00 KG 6,346.

T.C. ÇANKIRI TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS 0.58 0.5677 11,180.00 KG 6,346. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/205-3/2/205 T.C. Sayfa: - 3 ARPA BİRALIK MTS 0.55 0.58 0.5677,80.00 KG 6,346.40 2 ARPA BİRALIK ı: 6,346.40 2 ARPA YEMLİK ı: 2,506,794.6 727 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.4

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. 01/0/201 Sayfa: 1-7 HUBUBAT MTS 1.0 1.0 1.003 39,869.00 KG 9,813.0 1 ı: 9,813.0 1 ı 9,813.0 1 (DÖKME) MTS 0.67 0.73 0.6927 2,323,770.00 KG 1,609,673.70 242 (DÖKME) TTS 0.74 0.80 0.7780 2,1,040.00 KG 1,984,639.73

Detaylı

Bu kapsamda Odamıza gelen talepler doğrultsusunda yetkili organ kararları doğrultusunda alınmış Karlılık Oranları aşağıdadır.

Bu kapsamda Odamıza gelen talepler doğrultsusunda yetkili organ kararları doğrultusunda alınmış Karlılık Oranları aşağıdadır. Sektörlere Göre Karlılık Oranları Odamız Üyelerinden, mahkemeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen, sektörlere ait kar oranlarının tespiti ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için konunun

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ŞUBAT 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,0 8.080 KG 0,0 FİY.FAR. BUĞDAY 0, 0,80 0,8.88.88 KG.800.09,8 HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,.08. KG..90,9 HTS BUĞDAY 0,

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/10/2015. 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/10/2015. 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT - 31//2015 T.C. Sayfa: 1-6 YEMLİK HMS 0.70 0.70 0.7000 274,770.00 KG 192,339.00 1 ı: 192,339.00 1 ı 192,339.00 1 HUBUBAT 192,339.00 1 BiTKİSEL YAĞLAR RAFİNE İTL 3.56 3.64 3.5952 1,114,980.00 KG

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2014 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,51 0,93 0,75 11.440.862,00 Kg 8.551.846,57 TÜC.GT 258 Buğday 0,50 1,03 0,82 128.848.950,80 Kg 106.091.223,18

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2010 GÖR MADDELERİN TOPLAM HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,34 0,90 0,49 13.946.688,00 Kg 6.893.021,39 TGT 320 Buğday 0,48 0,49 0,48 1.990.000,00 Kg 952.904,89 TMO.A

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 11 0,66 0,90 0,80 350.440,00 Kg 279.080,64 HŞ Arpa Yemlik 3 0,62 0,69 0,66 167.942,00 Kg 110.563,00 MS ARPA 518.382,00 Kg 389.643,64 Buğday Yumuşak 2 0,75 0,76 0,76 87.590,00

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BÜLTENİ (2007) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BÜLTENİ (2007) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BÜLTENİ (2007) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM B E D E L i SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (YTL) (YTL) (YTL) (Y.T.L.) ŞEKLİ Buğday Yumuşak (Ekm.)

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

BANTLI KURUTMA SİSTEMİ

BANTLI KURUTMA SİSTEMİ EKSİS ENDÜSTRİYEL KURUTMA SİSTEMLERİ Adres: Yeni Sanayi Sitesi 16. Blok no:29 ISPARTA Tel: 0 246 233 07 90 Web: http://www.kurutma.net E-mail: info@kurutma.net BANTLI KURUTUCU GENEL AÇIKLAMA Bantlı kurutma

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Sayfa: 2-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Sayfa: 2-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/204 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.68 0.5755 2,059,662.00 KG,85,376.5 29 ARPA TTS 0.57 0.70 0.6723 6,460.00 KG 08,553.70 6 ARPA YEMLİK ı:,293,930.2 35 ARPA ı,293,930.2 35 ÇAVDAR

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.6 0.37 0.3061 438,700.00 KG 134,306. 38 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.38 0.3049 305,40.00 KG 93,130.00 8 ARPA YEMLİK ı: 7,646. 67 ARPA ı 7,646. 67 MISIR

Detaylı

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Seçilmiş ürünlerde tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Üretici Hal Pazar Market Hal/ Üretici Pazar/ Üretici Market/ Üretici Fiyat Farkı Fiyat Farkı Fiyat Farkı Domates 0,58

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/04/2016-30/04/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/04/2016-30/04/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. Tarih: HUBUBAT ÇELTİK ÇELTİK T.C. Sayfa: 1-8 ÇELTİK MTS 1.50 1.50 1.5000 154,500.00 KG 231,750.00 6 ÇELTİK TKK-A 3.00 3.00 3.0000 2,000.00 KG 6,000.00 1 ÇELTİK ı: 237,750.00 7 ÇELTİK ı 237,750.00 7 MISIR

Detaylı

12.321.378,68 YEKUN ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

12.321.378,68 YEKUN ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ EDİRNE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ AY-4 (NİSAN) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) ŞEKLİ Buğday Yumuşak (Ekm.)

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Mısır Yemlik İthal Mısır Yemlik İthal Mısır Yemlik İthal 60 Gun 60,00 Mısır Yemlik İthal 90 Gun 90,00 5 0,45 0,45 0,45 6.537.271,50Kg 2.959.883,68 HŞ 5 0,45 0,50 0,46 9.158.320,00Kg 4.210.869,78

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BORSA BÜLTENİ (01.08.2014/31.08.2014) AY-8 F i A T MUAMELE GÖREN MADDE MUA. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BORSA BÜLTENİ (01.08.2014/31.08.2014) AY-8 F i A T MUAMELE GÖREN MADDE MUA. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI AĞUSTOS AYI BORSA BÜLTENİ (01.08.2014/31.08.2014) AY-8 F i A T MUAMELE GÖREN MADDE MUA. EN AZ EN ÇOK ORT. B E D E L i SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. AD. MiKTARI BRM ŞEKLİ Buğday Yumuşak

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.7 0.751 4,900.00 KG 3,704.82 2 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.1 0.5090 0,900.00 KG 31,000.00 5 ARPA YEMLİK ı: 34,704.82 7 ARPA ı 34,704.82 7 MISIR

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2014 Sayısında Yayınlanmıştır

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2014 Sayısında Yayınlanmıştır Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2014 Sayısında Yayınlanmıştır HURDA ARAÇ (OTOMOBİL, KAMYON, KAMYONET, İŞ MAKİNELERİ

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.5 0.67 0.601 665,00.00 KG 401,226.40 1 ARPA TTS 0.68 0.68 0.6779 189,440.00 KG 128,421.10 5 ARPA YEMLİK ı: 529,647.50 18 ARPA ı 529,647.50

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.4000 65,000.00 KG 26,000.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.4000 65,000.00 KG 26,000. HUBUBAT MISIR MISIR - 30/06/206 T.C. Sayfa: - 2 MISIR MTS 0.80 0.80 0.8000,625.00 AD,300.00 MISIR ı:,300.00 MISIR ı,300.00 YULAF YULAF SAMAN MTS 00 65,000.00 KG 26,000.00 PAKET SAMAN MTS 0.22 0.22 0.274

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.70 0.6874 185,910.00 KG 127,788.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.80 0.7574 110,250.00 KG 83,505.10 10 ARPA YEMLİK ı: 211,293.10 18 ARPA

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Buğday Yumuşak 3 0,81 0,82 0,81 144.620,00Kg 117.126,74 MS BUĞDAY 144.620,00 Kg 117.126,74 Mısır Yemlik Mısır Gluten Mısır DDGS 24 0,68 0,74 0,71 2.143.520,00Kg 1.515.286,45 HŞ 1 0,64

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/204 Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.78 0.6683 4,298,458.00 KG 2,872,623.90 335 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.72 0.6607,323,270.00 KG 874,332.44 42 ARPA YEMLİK ı: 3,746,956.34

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.65 0.5902 403,770.00 KG 238,290.20 73 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.66 0.6013 1,560,960.00 KG 938,580.41 24 ARPA YEMLİK ı: 1,176,870.61 97 ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2014. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2014. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014-1/0/2014 T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.65 0.6500 1,480.00 KG 962.00 1 ARPA YEMLİK ı: 962.00 1 ARPA ı 962.00 1 MTS 1.0.06 2.0086,752,086.00 KG 7,56,55.57 51 TTS

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

T.C. TURGUTLU TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.60 0.5742 360,780.00 KG 207,144.

T.C. TURGUTLU TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.60 0.5742 360,780.00 KG 207,144. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/204 Sayfa: - 8 ARPA TTS 0.68 0.74 0.6855 7,660.00 KG 49,23.75 3 ARPA YEMLİK ı: 49,23.75 3 ARPA ı 49,23.75 3 MISIR MISIR MISIR KURU MTS 0.57 0.60 0.5742 360,780.00 KG 207,44.40

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat BUĞDAY YEMLİK 0.72 0.7076 1,878,720.00 KG 1,329,325.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat BUĞDAY YEMLİK 0.72 0.7076 1,878,720.00 KG 1,329,325. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.64 0.6096 274,500.00 KG 167,332.90 3 ARPA YEMLİK TTS-V 0.76 0.76 0.7600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.66 0.6574 93,640.00 KG

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 26/05/2014-01/06/2014. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 26/05/2014-01/06/2014. Tarih: Sayı: HUBUBAT T.C. Sayfa: 1-7 İRMİĞİ İHR 0.78 0.92 0.8458 162,250.00 KG 137,223.84 3 TTS 0.70 0.74 0.7111 2,176,480.00 KG 1,547,704.25 6 ı: 1,684,928.09 9 ı 1,684,928.09 9 KIRIK TTS 0.90 0.90 0.9000 100,140.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.70 0.6668 544,160.00 KG 362,820.40 7 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.75 0.7275 49,760.00 KG 36,202.60 3 ARPA YEMLİK ı: 399,023.00 10 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Buğday Yumuşak Buğday Yumuşak Buğday Yemlik Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 1 0,80 0,80 0,80 40.260,00Kg 32.208,00 GT 3 0,76 0,81 0,77 422.110,00Kg 325.917,20 MS 2 0,67 0,67 0,67 49.900,00Kg

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. - 31//2015 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.77 0.6200 1,401,500.00 KG 868,895.62 16 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.87 0.6855 190,067.00 KG 130,298.12 ARPA YEMLİK ı: 999,193.74 26 ARPA

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2015 Şube Adı: Sayfa: 2-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2015 Şube Adı: Sayfa: 2-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2015-30/0/2015 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.85 0.6829 1,19,859.00 KG 785,255.92 26 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.76 0.750 62,85.00 KG 8,51.21 1 ARPA YEMLİK ı: 1,303,23.13

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.64 0.6212 834,400.00 KG 518,335.32 6 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.70 0.6547 303,030.00 KG 198,399.20 16 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.77 0.79 0.7783 36,270.00

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

12. GURUP ANA METAL SANAYİ MESLEK GURUBU

12. GURUP ANA METAL SANAYİ MESLEK GURUBU HADDE MAMÜLLERİ : Firenin Mahiyeti : Fire Oranı: % -------------------------------------------------------------- -------------------- a) Kütük harici ray ve profil demirlerden çekilen hadde mamülü ; 1.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,50 5,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,00 4,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,10 2,30 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,00 5,00 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,20 4,50 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,20 2,40 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BEYAZ PEYNİRDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : Balıkesir'de beyaz peynir üretimi klasik ve kültürlü olarak yapılmaktadır. İnek sütünden karışık olarak (yerli ırk ve diğer yabancı ırklar) kültürlü beyaz peynir

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Mısır Yemlik 3 0,77 0,81 0,78 1.785.388,00Kg 1.385.529,80 HŞ MISIR 1.785.388,00 Kg 1.385.529,80 HUBUBAT 1.385.529,80 BAKLİYAT Mercimek Yeşil (1 kg) 1 5,85 5,85 5,85 22.000,00Ad 128.700,00

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.6340 155,680.00 KG 98,698.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.6340 155,680.00 KG 98,698. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.53 0.66 0.6340 155,680.00 KG 98,698.20 3 ARPA YEMLİK ı: 98,698.20 3 ARPA ı 98,698.20 3 MTS 1.88 1.88 1.8797 109,000.00 KG 204,886.01 1 TTS 2.20

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012]

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012] Sayfa / 6 [0.0.202-3.2.202] HUBUBAT BUĞDAY Sayfa No: 932.240.269 KG 597.908.097,0 5.745 836.778.440 KG 540.907.345,24 46.37 DURUM BUĞDAYI 86.320 KG 55.0,30 6 Anadolu Durum Buğday (. Anadolu Durum Buğday

Detaylı