T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV ARAÇLAR (TA) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM KİTAPÇIK TÜRÜ A Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türev Araçlarla Hisse Senedi Arbitraj Piyasaları ve Korunma Hisse Senedi Piyasaları Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri Türev Araçlar Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi, Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma, Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri, Türev Araçlar testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 95 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 3580 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARININ İŞLEYİŞİ 1. İlk vadeli işlem sözleşmeleri hangi araçlar üzerine tesis edilmiştir? A) Döviz Kurları B) Tarım Ürünleri C) Hisse Senetleri D) Yeraltı Rezervleri 2. Piyasada sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapılmasına ne ad verilir? A) Kısa pozisyon B) Uzun pozisyon C) Pozisyon kapatma D) Pozisyon güncelleştirme 5. Piyasaların etkin olduğu varsayımı altında, aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinde yayılma işlemlerine bir örnek teşkil etmez? A) Ürünler arası işlem B) Vadeler arası işlem C) Piyasalar arası işlem D) Mülkiyette değişiklik yaratmayan işlem 6. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi aşağıdaki İMKB endekslerinden hangisi üzerine yazılmıştır? A) İMKB - 30 Endeksi B) İMKB Şehir Endeksi C) İMKB Sektör Endeksi D) İMKB Yeni Ekonomi Endeksi 3. Yatırımcı tarafından belirlenen fiyat düzeyinden işlem yapılması için borsa sistemine iletilen alım ya da satım yönlü emirlere ne ad verilir? A) Şartlı Emir B) Piyasa Emri C) Yayılma Emri D) Fiyat Limitli Emir 4. Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon aşağıdaki pozisyonlardan hangisi için doğrudur? A) Net pozisyon alım yönünde ise B) Net pozisyon satış yönünde ise C) Alımlar satımların yarısı ise D) Satımlar alımların yarısı ise 7. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında, İMKB 100 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde başlangıç teminatının 500 TL olduğu düşünülürse sürdürme teminatı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) 100 B) 250 C) 350 D) Vadeli işlem borsalarında alım satıma konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kâr zararların hesaplanmasında baz alınan fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapanış fiyatı B) Uzlaşma fiyatı C) Ortalama fiyat D) Ağırlıklı ortalama fiyat 9. VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmesi'ne ilişkin başlangıç teminatı tutarı ne kadardır? 2 A) 300 TL B) 500 TL C) 600 TL D) 700 TL

3 A 10. VOB AŞ de emtia vadeli işlem sözleşmesi yapılabilir ürünler aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde gösterilmektedir? A) Arpa - Altın - Pamuk B) Altın - Buğday - Pamuk C) Pamuk - Fındık - Bakır D) Pamuk - Gümüş - Mısır 14. Vadeli işleme konu olan varlığın spot fiyatı 30 TL, yıllık faiz oranı % 16, varlığın depolama maliyetinin vade sonundaki değeri 6 TL, sözleşme vadesi 15 ay ise arbitraj imkânın ortadan kalkması için vadeli işleme söz konusu varlığın kullanım fiyatı ne olmalıdır? A) TL B) TL C) TL D) TL 11. Yatırımcı A nın spot piyasadan 100 bin dolar ve vadeli işlem piyasasından da 100 bin dolar tutarında bir pozisyon almak istediğinde, her iki piyasa için sahip olması gereken fon toplamı aşağıdakilerden hangisi kadardır? (1 Dolar=1,50 TL ve teminat oranı % 10) A) 150 bin TL / 15 bin TL = 165 bin TL B) 150 bin TL / 150 bin TL = 300 bin TL C) 15 bin TL / 15 bin TL = 30 bin TL D) 100 bin TL / 10 bin TL = 110 bin TL 15. Bir yatırımcı dayanak varlığı ABD hisse senedi ve vadesi 80 gün olan bir vadeli işlem sözleşmesi almak istemektedir. Hisse senedinin spot fiyatı 20 TL, vade sonuna kadar elde edilecek kâr paylarının vade sonu değeri 1,7 TL ve risksiz faiz oranı 12 % ise vadeli işlem fiyatı ne olmalıdır? (Bir yıl 365 gün olarak alınacaktır.) A) B) C) D) Endeks vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi teorik fiyat ile piyasa fiyatının birbirinden farklı olmasının nedenleri arasında yer almaz? A) Teorik fiyat kâr paylarının miktarında kesinlik olduğunu varsayar. B) Teorik fiyat kâr paylarının yeniden yatırılacağı faiz oranlarının değişeceğini varsayar. C) Teorik fiyat borç alma ve verme oranlarının aynı olduğunu varsayar. D) Teorik fiyat piyasada arbitraja olanak verilmediğini varsayar. 16. İMKB de 100 TL den işlem gören ABC hisse senedinin fiyatının bir yıl sonra 50 % oranında yükselmesi ya da 20 % oranında düşmesi beklenmektedir. Yıllık risksiz faiz haddi 30 % ve kullanım fiyatı 132 TL dir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ABC hisse senedi üzerine yazılan satım opsiyonunun primi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin yararlarından biri değildir? A) Hisse senedi yatırımına göre yeni imkânlar sağlaması B) Gelecekteki fiyat risklerine karşı korunma sağlaması C) Yatırım maliyetinin hisse senetlerine göre daha düşük olması D) Endeks yatırım fonlarına kıyasla işlem süresinin kısa olması 17. Satım opsiyonunun fiyatını Alım Opsiyonu- Satım Opsiyonu Paritesine (Put-Call Parity) göre hesaplamak isteyen yatırımcının aşağıdaki verilerden hangisine ihtiyacı yoktur? A) Alım opsiyonu primi B) Opsiyonun kullanım fiyatı C) Vadeli işlem sözleşmesi fiyatı D) Hisse senedinin bugünkü spot fiyatı 3

4 18. Aşağıdaki grafiklerden hangisi satım opsiyonu kısa pozisyonun kâr/zarar grafiğini göstermektedir? A) Kazanç C) Kazanç S B) Kazanç D) Kazanç TÜREV ARAÇLAR S A 20. Piyasadaki fiyat: 55,000 TL Piyasa yapıcı bandı: 55,550 TL - 54,450 TL Piyasa yapıcının gün içinde aldığı net pozisyon miktarı: 287 adet uzun Piyasa yapıcının gün içindeki alış ve satışlarının toplamı: 860 adet Piyasada en yakın aya ait Altın Sözleşmesi'ne ilişkin bilgiler yukarıda verilmiştir. Piyasa yapıcının 55,000 TL den 140 adetlik daha uzun pozisyon alması durumunda yeni oluşacak piyasa yapıcı bandı aşağıdakilerden hangisidir? S S A) 55,545 56,045 TL B) 56,100 53,900 TL C) 54,350 55,050 TL D) 56,250 54,800 TL 19. Kullanım Fiyatı (TL) Alım Opsiyonu Fiyatı (TL) En yakın aya ait Pamuk Sözleşmesi'nin gün başındaki uzlaşma fiyatı 2,800 TL'dir. Bu sözleşmenin seans sırasında piyasadaki fiyatının 2,660 TL'ye kadar inmesi veya 2,940 TL'ye kadar çıkması durumunda piyasa yapıcı bandı yaklaşık olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur? Bir yatırımcı, 55 TL lik kullanım fiyatlı ve 65 TL lik kullanım fiyatlı olmak üzere iki adet alım opsiyonu satın alıp, aynı anda 60 TL lik kullanım fiyatı üzerinden iki adet alım opsiyonu satmıştır. Buna göre işlemin maliyeti aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 TL B) 2 TL C) 1 TL D) 0 TL A) 2,300 2,470 TL ve 2,800 3,000 TL B) 2,500 2,680 TL ve 2,900 3,065 TL C) 2,550 2,770 TL ve 2,820 3,060 TL D) 2,570 2,690 TL ve 2,455 3,075 TL 22. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlemler piyasası piyasa yapıcılığı esaslarından biri değildir? A) Bir üye birden fazla sözleşmede piyasa yapıcısı olabilir. B) Bir sözleşmede birden fazla piyasa yapıcı üye işlem yapabilir. C) Piyasa yapıcıların kendi aralarında işlem yapmaları kesinlikle yasaktır. D) Hangi sözleşmelerde piyasa yapıcılığı sisteminin kullanılacağına veya kullanımdan kaldırılacağına karar vermeye VOB AŞ Yönetim Kurulu yetkilidir. 4

5 23. Aşağıdakilerden hangisi Black&Scholes eşitliğinin varsayımlarından birisi değildir? A) Arbitraj imkânı yoktur. B) İşlem maliyeti ya da vergi yoktur. C) Menkul kıymetlerin açığa satışı serbesttir. D) Türev ürünün ömrü boyunca sabit temettü ödemesi vardır. TÜREV ARAÇLAR 3600 TÜREV ARAÇLARLA ARBİTRAJ VE KORUNMA A 1. Ortalama beklenen getiriden daha yüksek oranda getiri beklentisine girip ortalamadan daha fazla risk alma aşağıdakilerden hangisidir? 24. Aşağıda bir endeks opsiyonuna ilişkin kâr zarar grafiği verilmektedir. Bu opsiyon türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Manipülasyon B) Arbitraj C) Spekülasyon D) Beklenti 2. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli finansal varlıklara ait fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak ve belli bir vade için ilgili finansal varlığın fiyatını sabitlemek için kullanılan finansal vadeli işlem sözleşmelerinden biri değildir? A) Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi B) Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri C) Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri D) Borsa Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri -500 Endeks Seviyesi A) Kısa pozisyonlu alım opsiyonu B) Kısa pozisyonlu satım opsiyonu C) Uzun pozisyonlu alım opsiyonu D) Uzun pozisyonlu satım opsiyonu 25. Farklı kullanım fiyatları olan aynı türde (alım veya satım) iki opsiyondan birinin alınması diğerinin de eş zamanlı olarak satılmasına dayalı opsiyon strateji aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiyat bazlı (dikey) yayılma stratejileri B) Kelebek stratejisi C) Pergel stratejisi D) Çanak stratejisi 3. Aşağıdakilerden hangisi kredi riskinin arttığını gösterir nitelikte değildir? A) Kredi kalitelerinde düşüş B) Batan kredi miktarlarında artış C) Kredi marjında (Credit spread) artış D) Kredilerin dayanağı olan kurların oynaklığındaki artış 4. Aşağıdakilerden hangisi piyasa riski (market risk) içerisinde yer almamaktadır? A) Hisse senedi riski B) Karşı taraf riski C) Faiz riski D) Kur riski 5

6 A 5. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Sözleşme unsurları taraflarca belirlenir. B) Vade sonuna kadar ters işlem ile pozisyon kapatılabilir. C) İşlem yapmak için belirli bir teminatın yatırılması zorunludur. D) Vadeli işlem sözleşmelerinde kâr ve zarar günlük olarak hesaplanır. 6. İşletmeler türev ürünler kullanarak aşağıdaki risklerden hangisinden korunamazlar? A) Döviz riski B) Faiz riski C) Yönetim riski D) Likidite riski 7. Aşağıdaki risklerden hangisi tezgâh üstü türev piyasalarda bir sözleşme tarafının yükümlülüğünü yerine getirmemesi/getirememesi riskidir? A) Kredi riski B) Hukuki risk C) Baz riski D) Yasal risk 9. Aşağıdakilerden hangisi baz riskini oluşturan unsurlardan biri değildir? A) Fiyat koruması altında olan (hedged) bir varlığın vadeli işlem sözleşmesinin dayanak varlık ile birebir aynı olmaması B) Vadeli işlem sözleşmesinin sona erme tarihi ile dayanak varlığın teslim tarihi arasında önemli zaman farkı olması C) Dayanak varlık ile korumaya alınan varlığın birebir aynı olması D) Koruma sağlamak isteyen kişinin (hedger) korumaya konu varlığın alım veya satım tarihlerini bilmemesi veya zamanında alım veya satım yapamaması 10. Bir "swap" sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Taraflar için kredi riski söz konusudur. B) "Swap" başlangıç değeri her zaman sıfırdır. C) Sözleşmenin piyasa değerinin değişmesi mümkündür. D) Taraflardan birinin kredi riski altında olabilmesi için sözleşme değerinin o taraf için negatif olması gerekir. 8. Tezgâh üstü bir piyasada işlem gören bir opsiyon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Alıcının riski sonsuzdur. B) Taraflar için kredi riski söz konusudur. C) İşlemlerin tamamı takas odası aracılığıyla gerçekleştirilir. D) Takas odası tarafların işlemlerinde sadece satıcının riskini üstlenen taraf olur. 11. Gelecek yıl ekonominin daha iyiye gideceğini, istikrarın sağlanacağını ve buna paralel olarak da faizlerin düşeceğini düşünen bir yatırımcının alacağı pozisyon aşağıdakilerden hangisinde tam doğru olarak verilmiştir? A) Tahvil satmak B) Swap sözleşmesi yapmak C) Alım opsiyonu uzun pozisyon D) Vadeli işlem sözleşmesi satmak 6

7 A 12. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem yapan spekülatörlere ilişkin bir özellik değildir? A) Spekülatörler için fiyatların seviyesinin ne olduğu değil hangi yönde hareket edeceği önemlidir. B) Spekülatörler çok nadir fiziksel malı almak veya teslim etmekle ilgilenirler. C) Spekülatörlerin amaçları arasında düşük fiyattan almak, yüksek fiyattan satmak vardır. D) Spekülatif amaçlı işlem yapan birisinin spot piyasada da pozisyon alması gerekir. 15. Bir yatırımcı sahip olduğu Amerikan tipi alım opsiyonunun asli değerli opsiyon olduğunu gözlemlemiş, ancak asli değerin çok yüksek olması ve daha fazla artamayacağı gerekçeleriyle opsiyonu kullanmaya karar vermiştir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yatırımcı opsiyonu kullanmalıdır? A) Dayanak varlığın fiyatının daha da artacağına ilişkin piyasada beklentilerin olması B) Dayanak varlığın fiyatının azalacağına ilişkin piyasada beklentilerin olması C) Opsiyon piyasasının likit olmaması ve alıcı bulunamaması riskinin olması D) Paranın zaman değerinin yüksek olması 13. Temmuz 2005'te Euro/Dolar çapraz kuru 1,1250 iken yatırımcı çapraz kurun Euro lehine gelişeceğini bekliyorsa yatırımcının yapacağı işlemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Eylül vadeli TL/USD vadeli işlem sözleşmesi satıp, TL/Euro vadeli işlem sözleşmesi almak B) Sadece Eylül vadeli TL/USD alım opsiyonu uzun pozisyon C) Sadece Eylül vadeli TL/Euro vadeli işlem sözleşmesi almak D) Eylül vadeli TL/USD alım opsiyonu uzun pozisyon, Eylül vadeli TL/Euro satım opsiyonu kısa pozisyon almak 14. Fiyatların aşırı derecede aşağı veya yukarı doğru hareket edeceğini veya kısa bir bantta seyredeceğini düşünen bir yatırımcının aşağıdaki stratejilerden hangisini alması uygun olacaktır? A) Çanak Stratejisi B) Kelebek Stratejisi C) Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi D) Satım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi 16. Bir opsiyonun teorik fiyatının, dayanak varlığın oynaklığının (volatility) değişmesi ile ne kadar değişeceğini gösteren duyarlılık ölçme aracına (Greeks) ne ad verilir? A) Delta B) Gamma C) Theta D) Vega 17. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarında meydana gelen değişimin opsiyon primine etkisini ölçmek için kullanılır? A) Rho B) Delta C) Gamma D) Vega 18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çeşitli opsiyonlardan oluşan bir portföyün deltasına ilişkin bir özellik değildir? A) Portföy deltası eksi olabilir. B) Asli değeri çok yüksek olan bir portföyün deltası % 100'e yakındır. C) Delta dikkate alınarak oluşturulan bir pozisyon ile risksiz portföyler oluşturulabilir. D) Değişik ürünlerden oluşan bir portföyün deltası, portföyde bulunan tüm finansal araçların deltalarının ayrı ayrı toplanması suretiyle bulunabilir. 7

8 19. Opsiyon Türü Pozisyon Delta Gamma Vega Alım Opsiyonu ,4 2 2 Alım Opsiyonu ,7 0,5 0,1 Satım Opsiyonu ,3 1 0,5 Alım Opsiyonu ,6 2 1 Yukarıdaki tabloda bir portföyde bulunan opsiyonlar delta, gamma ve vega değerleri ile birlikte verilmiştir. Piyasada deltası 0,5, gamması 2,5 ve vegası 1,5 olan XYZ opsiyonu işlem görmektedir. Yatırımcı XYZ opsiyonunu kullanarak portföyünü gamma nötr yapmıştır. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi yeni oluşturulan portföyün deltası ile XYZ opsiyonunda alınan pozisyonu doğru olarak vermektedir? A) XYZ uzun opsiyonu, portföy deltası 265 B) XYZ uzun opsiyonu, portföy deltası 300 C) XYZ kısa opsiyonu, portföy deltası 335 D) XYZ kısa opsiyonu, portföy deltası Vadeleri farklı olan opsiyonların deltaları arasındaki fark aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? TÜREV ARAÇLAR A 22. Aşağıdakilerden hangisi Faiz Haddi Paritesi Teoremi (Covered Interest Rate Parity) doğru kabul edildiğinde yapılabilecek bir arbitrajda olması gereken işlemlerden değildir? A) USD faiz oranı ile USD borçlanmak B) TL faiz oranı ile TL yatırımı yapmak C) Döviz riskini bertaraf etmek için vadeli işlem sözleşmesi satmak D) Vadeli işlem sözleşmesinin riskinden korunmak için satım opsiyonu almak 23. Aşağıdakilerden hangisi çapraz korunma işlemi yaparak riskin azaltılabilmesinin nedenleri arasında yer almamaktadır? A) Sahip olunan malın kendine özel karakteristiklerinin olması B) Sahip olunan malın fiyatının spot piyasasında ve vadeli işlem piyasasında farklı olması C) Spot piyasadaki pozisyon miktarı ile vadeli piyasadaki pozisyon miktarında farklılık olması D) Riske maruz kalınan vade yapısının spot piyasasında ve vadeli işlem piyasasında farklı olması A) Vade uzadıkça alım opsiyonunun deltası azalır. B) Vade uzadıkça satım opsiyonunun deltası artar. C) Vade ile opsiyon deltası arasında bir ilişki bulunmamaktadır. D) Asli değerli bir alım opsiyonun deltası vadeye kalan gün sayısı azaldıkça bire yakınsar. 24. Spot piyasada dolar kuru 1,5100 TL iken bir ay vadeli piyasada dolar kuru 1,5400 TL ve taşıma maliyeti 1 Kr (0,01 TL) ise burada oluşan arbitraj kârı kaç TL'dir? A) 0.04 B) 0.03 C) 0.02 D) Aşağıdakilerden hangisi korunma amaçlı vadeli işlemler arasında yer almamaktadır? A) Spot piyasadan alım ile korunma B) Uzun pozisyonlu korunma C) Kısa pozisyonlu korunma D) Çapraz korunma 25. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinden oluşan bir portföye sahip olan yatırımcının korunma amaçlı hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmesi alırken dikkat etmesi gereken hususlardan biridir? A) Spot fiyat ile vadeli fiyatın birbirine yakın olması B) Portföy ile endeksin fiyat korelasyonunun yüksek olması C) Opsiyon primi ile vadeli işlem sözleşmesi teminatlarının aynı olması D) Alivre sözleşmesi fiyatı ile vadeli işlem sözleşmesi fiyatlarının aynı olması 8

9 3620 MUHASEBE, TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ 1. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme hangi bedel üzerinden yapılır? TÜREV ARAÇLAR 5. I- Fiziki teslimat II- Nakdi mutabakat III- Havale A Bir vadeli işlem sözleşmesinde uzlaşma yöntemi (settlement) yukarıdakilerden hangisi/hangileri ile olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II - III D) I - II A) Rayiç bedel B) Uzlaşma fiyatı C) Maliyet bedeli D) Ağırlıklı ortalama fiyatı 2. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için takas kurumuna verilmiş nakit teminatlar hangi hesap altında muhasebeleştirilir? A) Menkul Kıymet B) Borçlar C) Bankalar D) Nakit 3. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin elde etme maliyetlerinin belirlenmesinde uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Maliyet Yöntemi B) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi C) Son Giren İlk Çıkar Yöntemi D) İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi 4. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre makul değer değişikliği riskinden korunma amaçlı olarak alımı veya satımı yapılan riske karşı korunma aracının değerinde meydana gelen değişiklikler hangi mali tabloya yansıtılır? 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 30 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmesi için günlük fiyat hareket sınırıdır? A) Baz fiyatın % ±5 B) Baz fiyatın % ±10 C) Baz fiyatın % ±15 D) Baz fiyatın % ±20 7. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği'ne göre vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden teslimat sürecine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teslimat işlemleri Takas Merkezi tarafından yürütülür. B) Teslimata taraf üyeler, teslimatın tüm aşamalarından sorumludur. C) Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya aittir. D) Teslimat yeri uzun pozisyon sahibi tarafından belirlenir. 8. "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu"nu aşağıdaki kurumlardan hangisi hazırlamak zorundadır? A) Aracı Kuruluş B) Takas Kurumu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A) Bilanço B) Gelir Tablosu C) Kâr Dağıtım Tablosu D) Satılan Malın Maliyeti Tablosu 9

10 A 9. Bir aracı kuruluş, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirmek üzere aldığı telefon emrinin kayıtlarını asgari ne kadar süre ile saklamak zorundadır? A) 5 ay B) 6 ay C) 5 yıl D) 6 yıl 10. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir alındığında, müşteri emir formunda aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmesine gerek yoktur? A) Emrin geçerlilik süresi B) Sözleşmenin tanımı ve adedi C) Müşterinin hesabının nakit bakiyesi D) Emir veren müşterinin hesap numarası 11. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören türev araçlarda yapılan işlemleri inceleme ve konu ile ilgili denetim yapma görevi münhasıran aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? A) T.C. Merkez Bankası (TCMB) B) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 12. I- Piyasa işlemlerinin gözetimini yapmak II- İşlemlerin dürüst ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak III- Manipülatif işlem yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak Yukarıdakilerden hangileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının görev ve yetkileri arasındadır? A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 13. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, yatırımcıları koruma anlamında gerçekleştirilen denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak izlemek gerekir? A) Uzlaşma fiyatının sağlıklı oluşup oluşmadığı B) Yatırımcıların yeterli bilgiye sahip olup olmadığı C) Yatırımcıların yerli veya yabancı olup olmadığı D) Aracı kurumların komisyon oranlarının uygun olup olmadığı 14. Nakdi uzlaşmadan doğan takas yükümlülükleri için "Takas süresi" aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) T günü saat 17:35'te başlar ve T+1 günü saat 14:30'a kadar devam eder. B) T günü saat 17:35'te başlar ve T+2 günü saat 14:30'a kadar devam eder. C) T günü saat 17:45'te başlar ve T+1 günü saat 14:30'a kadar devam eder. D) T günü saat 17:45'te başlar ve T+2 günü saat 14:30'a kadar devam eder. 15. Aşağıdaki türev araç sözleşmelerinden hangisinin işlem sürecinde taraflar arası taahhütlerin yerine getirilmesi için takas odası (clearing house) bulunur? A) Tezgâh üstü opsiyonlar B) Alivre sözleşmeler (forwards) C) Hisseye dayalı tezgâh üstü opsiyonlar D) Vadeli işlem sözleşmeleri - VİS (futures) 16. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleşen işlemlere ilişkin takas yükümlülüklerinin mali yeterliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için, Takas Merkezinin takas üyelerinden temin ettiği (nakit ve/veya benzeri kıymetler) teminatlardan değildir? A) Garanti Fonu teminatı B) Başlangıç teminatı C) Sürdürme teminatı D) Kredi teminatı 10

11 17. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleşen işlemlere ilişkin takas yükümlülüklerini aşağıdaki kurumlardan hangisi gerçekleştirmektedir? TÜREV ARAÇLAR 3560 TÜREV ARAÇLAR A A) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ B) Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Merkezî Kayıt Kuruluşu 18. VOB üyesi aracı kuruluşların zarar eden hesapları dolayısıyla teminat açıkları oluşmaktadır. Bu üyeler en geç ne zamana kadar teminat yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır? A) T Günü saat 14:30'a kadar B) T+1 Günü saat 14:30'a kadar C) T+2 Günü saat 14:30'a kadar D) T+3 Günü saat 14:30'a kadar 19. Aşağıdakilerden hangisi Takas Merkezinin opsiyon satıcısından talep edeceği teminat tutarını belirlerken kullandığı şekillerden biri değildir? A) Risk teminatı B) Prim teminatı C) Spread teminatı D) Sürdürme teminatı 20. Aşağıdakilerden hangisi opsiyonun dayanak varlık fiyatının bir birim değişmesi sonucunda opsiyonun priminin ne kadar azalacağını yada artacağını gösterir? A) Delta B) Gamma C) Kredi riski D) Likidite değeri 1. Vadeli işlem sözleşmelerinde (pamuk, buğday, endeks, döviz gibi) sözleşmeye konu alım satım aracının türünün tanımlanmasına ne denir? A) Sözleşme büyüklüğü B) Başlangıç teminatı C) Dayanak varlık D) Baz kalite 2. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlemler piyasalarında kaldıraç etkisini ifade eder? A) Küçük bir miktar teminat ile büyük miktarda pozisyon almak B) Sözleşme yükümlülüğünü hemen yerine getirmek C) Dayanak varlığın getirisini bugünden belirlemek D) Teşkilatlanmış piyasalarda işlem yapmak 3. Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Maliyeti Fiyatlama Modeli'nin kısıtları arasında yer almamaktadır? A) İşlem maliyetlerinin sıfır kabul edilmesi B) Açığa satış işlemlerinde kısıtlamaların bulunması C) Bazı ürünlerin üretiminde ve tüketiminde mevsimsellik olması D) Finansal araçlarda vadeli fiyatın hesaplanmasında faiz maliyetinin dikkate alınmaması 4. Aşağıdakilerden hangisi türev ürünlerden biri değildir? A) Swap B) Tahvil C) Opsiyon D) Vadeli işlem 11

12 A 5. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem piyasalarında "kullanım fiyatı" tanımıdır? A) Teslim ve tesellüm işlemlerinin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirileceği alım satımlarda o an için geçerli piyasa fiyatıdır. B) Alım satıma konu ürünün fiyatının bugünden tespit edilerek teslim ve tesellümün gelecekte yapılacağı sözleşmelerde belirlenen fiyattır. C) Bir ürünü belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma veya satma hakkı veren sözleşmelerde vadede alım veya satımda uygulanacak fiyattır. D) Vadeli işlem borsalarında işlem gören sözleşmelerde işlemlerin yapılabildiği son işlem günü sonunda tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesinde baz alınacak fiyattır. 6. Aşağıdaki finansal enstrümanlardan hangisi sigorta niteliği göstermektedir? A) Tahvil alımı B) Hisse senedi alımı C) Hazine bonosu alımı D) Alım opsiyonu uzun pozisyon 9. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı durumunda kur riskini yönetmek amacıyla türev araç kullanılmasına gerek duyulmaz? A) Ülkelerin farklı para birimi kullanmaları B) Tüm dünyada tek bir para biriminin kullanılması C) İşletmelerin uluslararası piyasalarda ticaret yapmaya başlamaları D) İşletmelerin hammadde alımında kullandıkları para birimiyle nihai ürünleri satarken kullandıkları para birimlerinin birbirinden farklı olması 10. Tahvil Kote Edilmiş Fiyat ($) Çevirim Faktörü , , , ,1 Yukarıda kısa pozisyona sahip tarafın teslim etmeyi düşündüğü tahviller sıralanmıştır. Kote edilmiş vadeli sözleşmenin şu anki fiyatının 95 $ olduğunu varsayalım. Bu durumda, teslim edilecek en ucuz tahvil hangisidir? A) Tahvil 4 B) Tahvil 3 C) Tahvil 2 D) Tahvil 1 7. Bir yatırımcı spot kur 1$=1,50 TL seviyesinde iken, 0,05 TL prim ödeyerek $ üzerine yazılmış bir alım opsiyonu satın almış ve vade tarihinde kur 1$=1,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcı vade tarihinde 0,07 lira kâr elde ettiğine göre, opsiyon sözleşmesinin kullanım fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,58 B) 1,63 C) 1,68 D) 1, Tarafların belirli bir süre zarfında faiz ödemelerini veya faiz gelirlerini birbirleriyle değiştirdikleri vadeli işlem çeşidine ne ad verilir? A) Para Swapı B) Borç Swapı C) Borçlanma Giderleri Swapı D) Faiz Oranı Swap Sözleşmesi 8. İşlem maliyetlerinin olmadığı, borç almaverme faiz oranlarının eşit olduğu bir piyasada, TL ve Amerikan Doları faiz oranları sırasıyla % 23,75 ve % 4'tür. Amerikan Dolarının spot fiyatı 1,4200 TL ise arbitraja olanak vermeyecek kotasyona girmek isteyen bir bankanın 12 ay vadeli Amerikan Doları kuru kaç TL olmalıdır? A) 1,6796 B) 1,6896 C) 1,6996 D) 1, Aşağıdakilerden hangisi faiz swap işlemlerine ilişkin özelliklerden değildir? A) Swap işlemleri çoğu zaman tezgâh üstü piyasalarda işlem görür. B) Swap işlemleri çoğunlukla bir banka aracılığıyla üçüncü bir tarafla yapılır. C) Swap işlemlerinde genellikle iki tarafın da sabit faiz ödemeli yükümlülükleri vardır. D) Swap işlemlerinde taraflardan her biri fayda sağlayabilmektedir. 12

13 A 13. Aşağıdakilerden hangisi Eurodolar vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin özelliklerden değildir? A) Euro üzerinden işlem görür. B) Sözleşme nakdi mutabakat ile kapatılır. C) Faiz oranlarının bugünden belirlenmesini sağlar. D) CME'de (Chicago Merchantile Exchange) işlem görürler. 16. Bir yatırımcı fiyatı şu anda 2.2 TL olan ABC hisselerinden satın almaya karar vermiş olsun. Şirketin her 6 ayda bir kâr payı dağıttığını yıllık borç alma ve verme oranının sabit % 20, kâr payı oranının ise % 40 olduğunu varsayalım. Bu anlamda hisse senedinin bir yıl vadeli fiyatının en az kaç TL olması gerekir? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi faize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ülke ekonomisine katkılarından biridir? A) Yatırım fonları portföylerine daha fazla riskli varlık bulundurmak suretiyle aynı getiri için daha fazla risk alabilmeleri sağlanabilecektir. B) Faize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri daha fazla ilgi çekeceğinden spot hazine bonoları piyasalarında işlem hacmi azalacaktır. C) Son derece riskli bir nitelik arz eden bu piyasaların açılması sonucu, riskten kaçan yatırımcıların iç piyasaya ilgisi azalacaktır. D) Kredi kullanan işletmelerin bu piyasalarda ters pozisyon alarak faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmeleri sağlanabilecektir. 17. Hisse senedi endeksine dayalı bir vadeli işlem sözleşmesi alan yatırımcı açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Sahip olunan hisse senetlerinin gelecekte değerinin düşmesi riskine karşı korunma B) Tek tek hisse senetleri yerine piyasanın geneli üzerine işlem yapma C) Yatırım maliyetlerinin spot piyasaya göre daha düşük olması D) Faiz ve kur riskinden korunma 15. Bir şirketin hisse senedinin opsiyon primlerine ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Bir şirketin hisse senedinin satım opsiyon primi risksiz faiz oranı ile ters orantılıdır. B) Kullanım fiyatı arttıkça bir şirketin hisse senedinin satım opsiyon primi azalır. C) Vadeye kalan süre arttıkça bir şirketin hisse senedinin hem alım hem de satım opsiyon primleri artar. D) Temettü ödeyen bir şirketin hisse senedinin alım opsiyonu primi, temettü ödemeyen bir şirketin hisse senedinin alım opsiyonu primine göre daha düşüktür. 18. Aşağıdakilerden hangisi ABC hisse senedinin fiyatının düşmesini öngören bir yatırımcının uygulayacağı en uygun stratejidir? A) Call opsiyonu alması Put opsiyonu yazması B) Call opsiyonu yazması Put opsiyonu yazması C) Call opsiyonu yazması Put opsiyonu alması D) Call opsiyonu alması Put opsiyonu alması 19. Aşağıdaki şirketlerden hangisi VOB AŞ'de emtia vadeli işlem sözleşmesi yaparak hammadde fiyat riskini ortadan kaldırabilir? A) Sınırtanımaz Güvenlik ve Emniyet Sİstemleri Ltd. Ş'i B) Pınarbaşı Pamuklu Dokuma Tekstil ve Konfeksiyon AŞ C) Sonsuz İnternet ve İletişim Teknolojileri AŞ D) Potin Ayakkabı ve Kundura İmalatı Ltd. Ş'i 13

14 A 20. Hammadde vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Vadeye kalan gün sayısı arttıkça vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı artar. B) Convenience yield (Kullanım kolaylığı) depolama maliyetinden yüksek ise backwardation piyasasından bahsedebiliriz. C) Hammadde piyasasında vadeli piyasa fiyatları spot fiyatlardan yüksek ise contango piyasanın varlığından söz edebiliriz. D) Hammadde piyasasında vade uyumsuzluğu veya sözleşme büyüklüğü gibi faktörlerden dolayı tam korunma sağlanması her zaman mümkün olamamaktadır. 21. Bir uçak şirketi, uçak yakıtını spot piyasadan 5.50 TL'ye almaktadır. Uçak yakıtı fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalardan şirket kendini korumak amacıyla, uçak yakıtına dayalı, 5.70 TL kullanım fiyatlı 1 sene vadeli Avrupa tipi alım opsiyonunu 0.22 TL'ye satmış ve 1 yıl vadeli kullanım fiyatı 5.70 TL olan Avrupa tipi satım opsiyonunu 0.56 TL'ye almıştır. Bir yıl sonra, uçak yakıtı fiyatı ortalama 5.60 TL ve opsiyonun vade tarihindeki fiyatı ise 6.00 TL'dir. Opsiyonun vade tarihinde şirket tüm açık pozisyonlarını kapatmıştır. Şirketin yukarıda gerçekleştirdiği türev aracı işlemleri sonucunda primler dahil uçak yakıtına ilişkin net gideri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 6.58 TL B) 6.50 TL C) 6.44 TL D) 6.24 TL 23. Aşağıdakilerden hangisi Binary Opsiyonuna ait özelliklerden biri değildir? A) Sürekli artan bir kazanç ihtimali sunarlar. B) Kazancı sıfır veya önceden belirlenmiş bir fiyattır. C) Binary alım opsiyonunun fiyat grafiği ile Avrupa tipi alım opsiyonun deltasının grafiği aynıdır. D) Binary alım opsiyonunun deltasının grafiği ile Avrupa tipi alım opsiyonun gammasının grafiği aynıdır. 24. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon benzeri ürünlerden değildir? A) Convertible Bonds (Değiştirilebilir tahvil) B) Callables (Erken itfa edilebilir tahvil) C) Swaplar D) Varantlar 25. Aşağıdakilerden hangisi varantların özellikleri arasında yer almaz? A) Varantların süresi genellikle birkaç yıldır. B) Varantlar genellikle tahvil ihraçları sonucu düzenlenen bir çeşit alım opsiyonudur. C) Ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracının yanında bedelli olarak ihraç edilmeleri zorunludur. D) Varantlar düzenlendikten sonra bazı durumlarda bağlı oldukları tahvillerden ayrı olarak alınıp satılırlar. 22. Yatırımcısına belirli bir varlığı vade boyunca en düşük fiyattan alma ya da en yüksek fiyattan satma olanağı veren opsiyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asya tipi Opsiyon B) Aralık Opsiyonu (Spread Option) C) Tercihli Opsiyon (Chooser Option) D) Hatırlatma Opsiyonu (Lookback Option) TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV ARAÇLAR (TA) 27 MART 2010 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM KİTAPÇIK TÜRÜ B Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türev Araçlarla Hisse Senedi Arbitraj Piyasaları ve Korunma Hisse Senedi Piyasaları Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri Türev Araçlar Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi, Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma, Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri, Türev Araçlar testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 95 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

17 B 3580 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARININ İŞLEYİŞİ 1. Farklı kullanım fiyatları olan aynı türde (alım veya satım) iki opsiyondan birinin alınması diğerinin de eş zamanlı olarak satılmasına dayalı opsiyon strateji aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiyat bazlı (dikey) yayılma stratejileri B) Kelebek stratejisi C) Pergel stratejisi D) Çanak stratejisi 4. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlemler piyasası piyasa yapıcılığı esaslarından biri değildir? A) Bir üye birden fazla sözleşmede piyasa yapıcısı olabilir. B) Bir sözleşmede birden fazla piyasa yapıcı üye işlem yapabilir. C) Piyasa yapıcıların kendi aralarında işlem yapmaları kesinlikle yasaktır. D) Hangi sözleşmelerde piyasa yapıcılığı sisteminin kullanılacağına veya kullanımdan kaldırılacağına karar vermeye VOB AŞ Yönetim Kurulu yetkilidir. 2. Aşağıda bir endeks opsiyonuna ilişkin kâr zarar grafiği verilmektedir. Bu opsiyon türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? En yakın aya ait Pamuk Sözleşmesi'nin gün başındaki uzlaşma fiyatı 2,800 TL'dir. Bu sözleşmenin seans sırasında piyasadaki fiyatının 2,660 TL'ye kadar inmesi veya 2,940 TL'ye kadar çıkması durumunda piyasa yapıcı bandı yaklaşık olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur? A) 2,300 2,470 TL ve 2,800 3,000 TL B) 2,500 2,680 TL ve 2,900 3,065 TL C) 2,550 2,770 TL ve 2,820 3,060 TL D) 2,570 2,690 TL ve 2,455 3,075 TL Endeks Seviyesi A) Kısa pozisyonlu alım opsiyonu B) Kısa pozisyonlu satım opsiyonu C) Uzun pozisyonlu alım opsiyonu D) Uzun pozisyonlu satım opsiyonu 6. Piyasadaki fiyat: 55,000 TL Piyasa yapıcı bandı: 55,550 TL - 54,450 TL Piyasa yapıcının gün içinde aldığı net pozisyon miktarı: 287 adet uzun Piyasa yapıcının gün içindeki alış ve satışlarının toplamı: 860 adet Piyasada en yakın aya ait Altın Sözleşmesi'ne ilişkin bilgiler yukarıda verilmiştir. Piyasa yapıcının 55,000 TL den 140 adetlik daha uzun pozisyon alması durumunda yeni oluşacak piyasa yapıcı bandı aşağıdakilerden hangisidir? 3. Aşağıdakilerden hangisi Black&Scholes eşitliğinin varsayımlarından birisi değildir? A) Arbitraj imkânı yoktur. B) İşlem maliyeti ya da vergi yoktur. C) Menkul kıymetlerin açığa satışı serbesttir. D) Türev ürünün ömrü boyunca sabit temettü ödemesi vardır. A) 55,545 56,045 TL B) 56,100 53,900 TL C) 54,350 55,050 TL D) 56,250 54,800 TL 2

18 7. Kullanım Fiyatı (TL) Alım Opsiyonu Fiyatı (TL) Bir yatırımcı, 55 TL lik kullanım fiyatlı ve 65 TL lik kullanım fiyatlı olmak üzere iki adet alım opsiyonu satın alıp, aynı anda 60 TL lik kullanım fiyatı üzerinden iki adet alım opsiyonu satmıştır. Buna göre işlemin maliyeti aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 TL B) 2 TL C) 1 TL D) 0 TL TÜREV ARAÇLAR B 10. İMKB de 100 TL den işlem gören ABC hisse senedinin fiyatının bir yıl sonra 50 % oranında yükselmesi ya da 20 % oranında düşmesi beklenmektedir. Yıllık risksiz faiz haddi 30 % ve kullanım fiyatı 132 TL dir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ABC hisse senedi üzerine yazılan satım opsiyonunun primi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki grafiklerden hangisi satım opsiyonu kısa pozisyonun kâr/zarar grafiğini göstermektedir? A) Kazanç B) Kazanç 11. Bir yatırımcı dayanak varlığı ABD hisse senedi ve vadesi 80 gün olan bir vadeli işlem sözleşmesi almak istemektedir. Hisse senedinin spot fiyatı 20 TL, vade sonuna kadar elde edilecek kâr paylarının vade sonu değeri 1,7 TL ve risksiz faiz oranı 12 % ise vadeli işlem fiyatı ne olmalıdır? (Bir yıl 365 gün olarak alınacaktır.) A) B) C) D) S S C) Kazanç S D) Kazanç S 12. Vadeli işleme konu olan varlığın spot fiyatı 30 TL, yıllık faiz oranı % 16, varlığın depolama maliyetinin vade sonundaki değeri 6 TL, sözleşme vadesi 15 ay ise arbitraj imkânın ortadan kalkması için vadeli işleme söz konusu varlığın kullanım fiyatı ne olmalıdır? A) TL B) TL C) TL D) TL 9. Satım opsiyonunun fiyatını Alım Opsiyonu- Satım Opsiyonu Paritesine (Put-Call Parity) göre hesaplamak isteyen yatırımcının aşağıdaki verilerden hangisine ihtiyacı yoktur? A) Alım opsiyonu primi B) Opsiyonun kullanım fiyatı C) Vadeli işlem sözleşmesi fiyatı D) Hisse senedinin bugünkü spot fiyatı 13. Aşağıdakilerden hangisi endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin yararlarından biri değildir? A) Hisse senedi yatırımına göre yeni imkânlar sağlaması B) Gelecekteki fiyat risklerine karşı korunma sağlaması C) Yatırım maliyetinin hisse senetlerine göre daha düşük olması D) Endeks yatırım fonlarına kıyasla işlem süresinin kısa olması 3

19 B 14. Endeks vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi teorik fiyat ile piyasa fiyatının birbirinden farklı olmasının nedenleri arasında yer almaz? A) Teorik fiyat kâr paylarının miktarında kesinlik olduğunu varsayar. B) Teorik fiyat kâr paylarının yeniden yatırılacağı faiz oranlarının değişeceğini varsayar. C) Teorik fiyat borç alma ve verme oranlarının aynı olduğunu varsayar. D) Teorik fiyat piyasada arbitraja olanak verilmediğini varsayar. 18. Vadeli işlem borsalarında alım satıma konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kâr zararların hesaplanmasında baz alınan fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapanış fiyatı B) Uzlaşma fiyatı C) Ortalama fiyat D) Ağırlıklı ortalama fiyat 15. Yatırımcı A nın spot piyasadan 100 bin dolar ve vadeli işlem piyasasından da 100 bin dolar tutarında bir pozisyon almak istediğinde, her iki piyasa için sahip olması gereken fon toplamı aşağıdakilerden hangisi kadardır? (1 Dolar=1,50 TL ve teminat oranı % 10) A) 150 bin TL / 15 bin TL = 165 bin TL B) 150 bin TL / 150 bin TL = 300 bin TL C) 15 bin TL / 15 bin TL = 30 bin TL D) 100 bin TL / 10 bin TL = 110 bin TL 16. VOB AŞ de emtia vadeli işlem sözleşmesi yapılabilir ürünler aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde gösterilmektedir? A) Arpa - Altın - Pamuk B) Altın - Buğday - Pamuk C) Pamuk - Fındık - Bakır D) Pamuk - Gümüş - Mısır 17. VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmesi'ne ilişkin başlangıç teminatı tutarı ne kadardır? A) 300 TL B) 500 TL C) 600 TL D) 700 TL 19. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında, İMKB 100 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde başlangıç teminatının 500 TL olduğu düşünülürse sürdürme teminatı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) 100 B) 250 C) 350 D) Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi aşağıdaki İMKB endekslerinden hangisi üzerine yazılmıştır? A) İMKB - 30 Endeksi B) İMKB Şehir Endeksi C) İMKB Sektör Endeksi D) İMKB Yeni Ekonomi Endeksi 21. Piyasaların etkin olduğu varsayımı altında, aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinde yayılma işlemlerine bir örnek teşkil etmez? A) Ürünler arası işlem B) Vadeler arası işlem C) Piyasalar arası işlem D) Mülkiyette değişiklik yaratmayan işlem 4

20 22. Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon aşağıdaki pozisyonlardan hangisi için doğrudur? A) Net pozisyon alım yönünde ise B) Net pozisyon satış yönünde ise C) Alımlar satımların yarısı ise D) Satımlar alımların yarısı ise TÜREV ARAÇLAR 3600 TÜREV ARAÇLARLA ARBİTRAJ VE KORUNMA B 1. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinden oluşan bir portföye sahip olan yatırımcının korunma amaçlı hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmesi alırken dikkat etmesi gereken hususlardan biridir? 23. Yatırımcı tarafından belirlenen fiyat düzeyinden işlem yapılması için borsa sistemine iletilen alım ya da satım yönlü emirlere ne ad verilir? A) Şartlı Emir B) Piyasa Emri C) Yayılma Emri D) Fiyat Limitli Emir A) Spot fiyat ile vadeli fiyatın birbirine yakın olması B) Portföy ile endeksin fiyat korelasyonunun yüksek olması C) Opsiyon primi ile vadeli işlem sözleşmesi teminatlarının aynı olması D) Alivre sözleşmesi fiyatı ile vadeli işlem sözleşmesi fiyatlarının aynı olması 24. Piyasada sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapılmasına ne ad verilir? A) Kısa pozisyon B) Uzun pozisyon C) Pozisyon kapatma D) Pozisyon güncelleştirme 2. Spot piyasada dolar kuru 1,5100 TL iken bir ay vadeli piyasada dolar kuru 1,5400 TL ve taşıma maliyeti 1 Kr (0,01 TL) ise burada oluşan arbitraj kârı kaç TL'dir? A) 0.04 B) 0.03 C) 0.02 D) İlk vadeli işlem sözleşmeleri hangi araçlar üzerine tesis edilmiştir? A) Döviz Kurları B) Tarım Ürünleri C) Hisse Senetleri D) Yeraltı Rezervleri 3. Aşağıdakilerden hangisi çapraz korunma işlemi yaparak riskin azaltılabilmesinin nedenleri arasında yer almamaktadır? A) Sahip olunan malın kendine özel karakteristiklerinin olması B) Sahip olunan malın fiyatının spot piyasasında ve vadeli işlem piyasasında farklı olması C) Spot piyasadaki pozisyon miktarı ile vadeli piyasadaki pozisyon miktarında farklılık olması D) Riske maruz kalınan vade yapısının spot piyasasında ve vadeli işlem piyasasında farklı olması 5

21 4. Aşağıdakilerden hangisi Faiz Haddi Paritesi Teoremi (Covered Interest Rate Parity) doğru kabul edildiğinde yapılabilecek bir arbitrajda olması gereken işlemlerden değildir? A) USD faiz oranı ile USD borçlanmak B) TL faiz oranı ile TL yatırımı yapmak C) Döviz riskini bertaraf etmek için vadeli işlem sözleşmesi satmak D) Vadeli işlem sözleşmesinin riskinden korunmak için satım opsiyonu almak 5. Aşağıdakilerden hangisi korunma amaçlı vadeli işlemler arasında yer almamaktadır? A) Spot piyasadan alım ile korunma B) Uzun pozisyonlu korunma C) Kısa pozisyonlu korunma D) Çapraz korunma TÜREV ARAÇLAR B 7. Opsiyon Türü Pozisyon Delta Gamma Vega Alım Opsiyonu ,4 2 2 Alım Opsiyonu ,7 0,5 0,1 Satım Opsiyonu ,3 1 0,5 Alım Opsiyonu ,6 2 1 Yukarıdaki tabloda bir portföyde bulunan opsiyonlar delta, gamma ve vega değerleri ile birlikte verilmiştir. Piyasada deltası 0,5, gamması 2,5 ve vegası 1,5 olan XYZ opsiyonu işlem görmektedir. Yatırımcı XYZ opsiyonunu kullanarak portföyünü gamma nötr yapmıştır. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi yeni oluşturulan portföyün deltası ile XYZ opsiyonunda alınan pozisyonu doğru olarak vermektedir? A) XYZ uzun opsiyonu, portföy deltası 265 B) XYZ uzun opsiyonu, portföy deltası 300 C) XYZ kısa opsiyonu, portföy deltası 335 D) XYZ kısa opsiyonu, portföy deltası Vadeleri farklı olan opsiyonların deltaları arasındaki fark aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Vade uzadıkça alım opsiyonunun deltası azalır. B) Vade uzadıkça satım opsiyonunun deltası artar. C) Vade ile opsiyon deltası arasında bir ilişki bulunmamaktadır. D) Asli değerli bir alım opsiyonun deltası vadeye kalan gün sayısı azaldıkça bire yakınsar. 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çeşitli opsiyonlardan oluşan bir portföyün deltasına ilişkin bir özellik değildir? A) Portföy deltası eksi olabilir. B) Asli değeri çok yüksek olan bir portföyün deltası % 100'e yakındır. C) Delta dikkate alınarak oluşturulan bir pozisyon ile risksiz portföyler oluşturulabilir. D) Değişik ürünlerden oluşan bir portföyün deltası, portföyde bulunan tüm finansal araçların deltalarının ayrı ayrı toplanması suretiyle bulunabilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarında meydana gelen değişimin opsiyon primine etkisini ölçmek için kullanılır? A) Rho B) Delta C) Gamma D) Vega 6

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler PİYASA YAPICILIK Aralık 2015 Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler FİNANSİNVEST Piyasa Yapıcı rolüyle Finansinvest, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, PAY Vadeli ve FBIST BYF

Detaylı

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 Muammer ÇAKIR VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 06.06.2014 3 İçerik Bölüm I: Dünyada Risk Yönetimi Neden Risk Yönetimi? Risk Yönetimindeki Endişeler ve Enstrümanlar Bölüm II: VİOP Hakkında VİOP Hakkında VİOP

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER www.yf.com.tr 1 Opsiyon Nedir? Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünü bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden ileride bir vadede satın alma ya da

Detaylı

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western.

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western. GİRİŞ DERS TANITIMI KAYNAKLAR Hazar A., Babuçu Ş., Sonbul-İskender E. ve İskender A. (2015), SPK lisanslama sınavına hazırlık, Türev araçlar, Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları. Chance, Don M., and

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI VADELĠ ĠġLEM ve OPSĠYON BORSASI ( VOB) NEDĠR? Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ( VOB) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı yerdir. Alınıp satılan bu sözleşmelere Türev Araçlar denmektedir.

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KUR RİSKİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. KUR RİSKİNİN TANIMI II. VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ (FORWARD İŞLEMLER) III. DÖVİZE

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine kimin ne kadar fiyat vereceğini belirlemek üzere

Detaylı

USD/TL Aracı KuruluşVarantları

USD/TL Aracı KuruluşVarantları 1 USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV ARAÇLAR (TA) 17 ARALIK

Detaylı

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile Zaman Yolu Kalkınma ile Dolu USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi)

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı. 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul

Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı. 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul Portföy Yönetiminde VİOP Ürünlerinin Etkin Kullanımı 16 Aralık 2015 Borsa İstanbul AK Yatırım Piyasa Yapıcılık Faaliyetleri AK Yatırım Türev Ürünler Masası, Pay Senedi ve Endeksi ne dayalı tüm sözleşmelerde

Detaylı

Opsiyonlar(1) Ders 19 Finansal Yönetim

Opsiyonlar(1) Ders 19 Finansal Yönetim Opsiyonlar(1) Ders 19 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Opsiyonlar Risk yönetimi: Neden, nasıl ve ne? Opsiyon ödemeleri Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 20, 21 Sally Jameson Soru türleri ABD de olan firmanız

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

VİOP TEMEL KAVRAMLAR

VİOP TEMEL KAVRAMLAR VİOP TANITIM KİTİ Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf dayanak malı teslim alma yükümlüğüne

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S102 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV

Detaylı

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ

TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ TEMEL OPSİYON STRATEJİLERİ VİOP Hakkında Borsa İstanbul A.Ş., yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) MUHSEBE, TKS VE OPERSYON İŞLEMLERİ (TMOS) 20 ĞUSTOS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü AKBANK VOB TANITIM KİTİ VADELİ İŞLEMLER TEMEL KAVRAMLAR Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI TÜREV ARAÇLAR (TA) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30 CUMARTESİ

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi Kısa bir geçmişi bulunmasına rağmen,büyük gelişme sağlayarak Türk Mali sisteminde yıllardır eksikliği hissedilen vadeli piyasaların yaşama geçmesi; yatırımcıların gelecek ile ilgili belirsizliklerinin

Detaylı

Vadeli İşlem Sözleşmesi nedir?

Vadeli İşlem Sözleşmesi nedir? Vadeli İşlem Sözleşmesi nedir? Belli nitelikteki ve belli miktardaki bir malın veya bir finansal varlığın gelecekteki önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden teslimini bugün hükme bağlayan yasal bir sözleşmedir.

Detaylı

VOB ve Emtia Piyasaları

VOB ve Emtia Piyasaları 3 Aralık, 2010 VOB ve Emtia Piyasaları Yaman Başaran Genel Müdür Yardımcısı Fats and Oils Conference, İstanbul Kuruluş Aşamasından Bugüne Üye Sayımız: 98 Rekor İşlem Hacmi: 3 milyar 129 milyon TL CFTC

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ NİSAN 2015 Hazine ve Türev Ürünler PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ Pay Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri,belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat ve miktarda pay senedini alma

Detaylı

VOB daopsiyon Sözleşmeleri ve Yeni Sistemde Risk Kontrolleri

VOB daopsiyon Sözleşmeleri ve Yeni Sistemde Risk Kontrolleri 4 Mayıs 2011 VOB daopsiyon Sözleşmeleri ve Yeni Sistemde Risk Kontrolleri Türev Araçlar Lisans YenilemeEğitimleri, İstanbul İpek TEZER ERCAN İçindekiler: I. VOB daişleme Açılacak Opsiyon Sözleşmelerinin

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Vadeli Piyasalarda Yatırım

Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli Piyasalarda Yatırım VADELİ PİYASALARDA YATIRIM 1 2 3 4 5 6 8 İÇİNDEKİLER Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Gelecek İçin Daha Güvenli Yatırım Fırsatları Organize piyasa,

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi 1. TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TÜREV ARAÇ PİYASALARI

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi 1. TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TÜREV ARAÇ PİYASALARI 1. TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TÜREV ARAÇ PİYASALARI İkinci Dünya savaşından sonra oluşturulan ve sabit kur sistemine dayanan Bretton Woods para sistemi 1973 yılında ABD nin dolar karşılığında

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Vadeli işlem sözleşmesi nedir? Vadeli işlem sözleşmeleri, dayanak varlığın önceden belirlenen bir fiyattan ya da önceden belirlenen bir tarihte

Detaylı

TURKISH YATIRIM VARANTLAR

TURKISH YATIRIM VARANTLAR VARANTLAR Opsiyon sözleşmelerinin menkul kıymetleştirilmiş halidir."yatırımcıya ödediği prim karşılığında bir menkul kıymeti, bir menkul kıymet sepetini ya da bir endeksi, vade sonunda veya vadeden önce,

Detaylı

Farklı Bir Borsa Alternatif Yatırım Araçları

Farklı Bir Borsa Alternatif Yatırım Araçları 23 Kasım 2011 Farklı Bir Borsa Alternatif Yatırım Araçları Çetin Ali Dönmez VOB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Vadeli İşlem Sözleşmesi? Uzlaşması ya da teslimatı gelecekte yapılmak üzere alınıp satılan

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Başa-baş Noktası= (Alım varantı kullanım fiyatı + varant fiyatı *çarpan)

Başa-baş Noktası= (Alım varantı kullanım fiyatı + varant fiyatı *çarpan) Yatırımcının beklenti ve amaçlarına bağlı olarak varantlar, yatırım stratejileriyle ilgili geniş bir yelpazede kullanılabilir. Mevcut menkul kıymet portföylerinin riskten korunmasıyla ilgili olarak son

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü AKBANK VOB TANITIM KİTİ VADELİ İŞLEMLER TEMEL KAVRAMLAR Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6 34381 Şişli-İstanbul-Türkiye Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI KULLANILABİLECEK ARAÇLAR FAİZ VE DÖVİZ RİSKİNE KARŞI SWAP İŞLEMLERİ İki türlü swap işlemi vardır.

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

VOB da Kur Riskinin Yönetilmesi

VOB da Kur Riskinin Yönetilmesi Ocak 2012 VOB da Kur Riskinin Yönetilmesi ŞAMİL DEMİRKAN sdemirkan@vob.org.tr POKERDE KİM KAZANACAK? POKER MASASINDA KASA ŞİMDİLİK ABD MERKEZ BANKASI DİGER ÜLKELER ve MERKEZ BANKALARI RİSK YÖNETMEZSE BATARLAR

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-5 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 15.08.2013 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-6 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-6 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-6 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 14.02.1990 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Fon Toplam Değeri

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ENERJİ VE EMTİA SÖZLEŞMELERİ

ENERJİ VE EMTİA SÖZLEŞMELERİ ENERJİ VE EMTİA SÖZLEŞMELERİ VİOP Hakkında Borsa İstanbul A.Ş., yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tarih ve Saat Ders İçeriği Eğitmenler

Tarih ve Saat Ders İçeriği Eğitmenler VİOP AKADEMİ Tarih ve Saat Ders İçeriği Eğitmenler 13/9/2014 VİOP Piyasası ve Ürünleri Prof. Dr. Vedat Akgiray, 10:00-11:30 Boğaziçi Üniversitesi 13/9/2014 Vadeli Piyasalarda Fiyatlama Dr. Emrah Şener,

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz.

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz. Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz. İlk vadeli işlemler borsası 18. y.y. ilk yarısı Japonya da kuruldu / Dojima Pirinç Piyasası 1970 ten sonra

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

21 Eylül 2013 Cumartesi BİRİNCİ OTURUM TEST GRUBUNUZ B

21 Eylül 2013 Cumartesi BİRİNCİ OTURUM TEST GRUBUNUZ B ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 102 TÜREV ARAÇLAR LİSANSLAMA SINAVI 21 Eylül 2013 Cumartesi 09.30 BİRİNCİ OTURUM TEST GRUBUNUZ B CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI

Detaylı

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016 VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 İÇERİK İhracatçı Eğilim Araştırması Tespitler - Q4 VİOP ta işlem gören Döviz Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli işlem

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMİ (FORWARD) Belirli bir döviz tutarının, ileri bir tarihte, önceden anlaşılan fiyattan alım veya satımının yapılması işlemidir. tarihinde, piyasadaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S304 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı