ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TİCARET ODASI"

Transkript

1 Sayı : Konu : Anti-virüs koruma yazılımı alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Anti-virüs koruma yazılımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç Çarşamba mesai bitimine kadar odamız Evrak Kayıt birimine teslim edilmesi rica olunur. Saygılarımla, Ali VAROL Genel Sekreter Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. Zarfın üzerine ihale konusu yazılmalıdır. 1

2 TEKLİF MEKTUBU SATIN ALINACAK MALZELEME SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM FİYATI (TL) (KDV HARİÇ) TUTARI (TL) (KDV HARİÇ) 1 Kaspersky Endpoint Security For Business Advanced 3 Yıllık Anti-Virüs koruma yazılımı 76 Adet TOPLAM KDV Hariçtir. Tarih :.../.../2014 Adres : İlgili Kişi :... Telefon :... Faks :... E-Posta Teklif mektubuna ekli 10 maddeden oluşan şartnameyi ve işbu teklif mektubunu aynen kabul ve taahhüt ediyorum. FİRMA/KAŞE/İMZA Ad Soyad (İmzalayan Kişi) 2

3 ANTİ-VİRÜS KORUMA YAZILIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamede ; 1. Eskişehir Ticaret Odası, İDARE, 2. Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ, 3. İDARE tarafından işin kendisinde kaldığı tebliğ edilen İSTEKLİ ise YÜKLENİCİ, 4. Bilgi sistemleri teknolojilerini oluşturacak donanım, yazılım, sistem, iletişim, işletim ve çevre birimleri ile bunlar için sağlanacak hizmetler ÜRÜN ve HİZMETLER, olarak anılacaktır. Madde 1. Kapsam Bu şartnamenin amacı, Eskişehir Ticaret Odası na alınacak Anti-virüs koruma yazılımı özelliklerini belirlemektir. Madde 2. Teklif Mektubunun Verilmesi Teklif Mektubunda ; 2.1. Şartnamenin okunup kabul edilmesi, 2.2. İrtibat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi, 2.3. Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, 2.4. Tekliflerin geçerlilik süresinin belirtilmesi, gerekmektedir Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Madde 3. İhalenin Sonuçlanması Bildirimler, İSTEKLİ tarafından ihale sonuçlandıktan sonra adresinden yapılır. Verilecek teklifler ve teklif sonrasında yapılacak sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir. 3

4 Madde 4. Şartnamede Değişiklik Yapılması Şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir. Madde 5. Satınalmanın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 5.1. İSTEKLİNİN gerekli gördüğü veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde veya herhangi bir başka nedenle satın alma saatinden önce satın alma işi iptal edilebilir. 5.2 Satın alma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Satın almanın iptali yüklenicilere sms ortamında ve adresinden bildirilir. Madde 6. Teslim Süresi ve Yeri 6.1. Teslimatın İSTEKLİ tarafından belirtilen yere ulaştırılması YÜKLENİCİYE aittir Gecikmenin, İDARECE sebebiyet verdiği hallerden veya mücbir* sebeplerden kaynaklanması durumunda gecikilen süre kadar teslim süresi uzatılır. (* Mücbir sebepler ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzeri vasıtası ile yerine getirilememekteyse ortada mücbir sebebin varlığı kabul edilecektir.) 6.3. Ürün ve hizmetlerin kurulum/teslim yeri Eskişehir Ticaret Odası yerleşkesidir Satın alınan 3 yıllık Anti-virüs koruma yazılımının tüm bilgisayarlara kurulum işlemi YÜKLENİCİ ye aittir Anti-virüs koruma yazılımı kurulum ve yönetimi konusunda Odamız personeline eğitim verilmesi YÜKLENİCİ ye aittir. 4

5 Madde 7. Teknik Özellikler Adet Lisansın dağılımı; 3 Adet Windows Server 2008 R2 3 Adet MAC OS X 70 Adet Windows XP/7/8 Professional 7.2 Genel gereksinimler İşlenen bilginin gizlilik seviyesine bakmaksızın anti-virüs korumanın ortak bir aracı tüm bir kurum dahilinde kullanılmalıdır. Uzak bölgelerde yer alanlar dahil olmak üzere, ortak bir anti-virüs koruma sistemine bağlı olmayan bağımsız PC'ler entegre bir yazılım tarafından korunmalı ve bu yazılım her türlü kötü amaçlı programlara (anti-virüs) ve ağ saldırılarına (kişisel güvenlik duvarı) karşı koruma sağlamalı ve anti-virüs korumasının ortak araçlarına dahil edilme imkanına sahip olmalıdır. Yönetim araçları dahil olmak üzere tüm anti-virüs ürünlerinin program arabirimi İngilizce ya da Türkçe olmalıdır. Yönetim araçları dahil olmak üzere tüm anti-virüs ürünleri İngilizce ya da Türkçe dilinde içeriğe bağlı bir yardım sistemine sahip olmalıdır. Anti-virüs koruma ürünü şunları içermelidir: İş istasyonları ve sunucular için anti-virüs koruma yazılımı; Mobil cihazlar (akıllı telefonlar) için anti-virüs koruma yazılımı; Merkezi yönetim, izleme ve güncelleme yazılımı; Kötü amaçlı program ve saldırıların güncellenmiş imza veritabanı; Sistem yönetimi modülü 7.3 Microsoft Windows ailesine ait işletim sistemlerini kullanan iş istasyonları için anti-virüs koruma yazılımı için gereksinimler Microsoft Windows ailesine ait işletim sistemlerini kullanan iş istasyonları için anti-virüs koruma sistem yazılımı aşağıdaki işletim sistemleri üzerinde çalışmalıdır: Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 veya üstü); Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate; Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x64. 5

6 Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise; Microsoft Windows 8 Professional / Enterprise x64 Edition; Microsoft Windows ailesine ait işletim sistemlerini kullanan iş istasyonları için anti-virüs koruma yazılımı aşağıdaki işlevselliklere sahip olmalıdır: Yerleşik anti-virüs izlemesi; Ağ saldırı koruma yazılımı; Daha önce bilinmeyen kötü amaçlı yazılımın tanımlanmasına ve engellenmesine imkan veren sezgisel çözümleyici; Gizli işlemlerin algılanması; Kullanıcı veya yöneticinin talebine göre ve belli bir çizelgeye göre anti-virüs taraması; PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK, vb. programlar kullanılarak paketlenmiş dosyaların anti-virüs kontrolü ve temizlenmesi; Şifre korumalı dosyalar dahil olmak üzere RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR, ICE biçimlerini kullanan arşivlerde dosyaların anti-virüs kontrolü ve temizlenmesi; Bilgisayarda kullanılan uygulamalar ve çalıştırılabilir dosyalar hakkında, bulut bilişim tabanlı teknoloji kullanılarak çevirimiçi kipte karar alma becerisi; E-posta yazışmalarının kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen postadan korunması. Aşağıdaki iletişim kurallarına dayanan trafiğin taranması: Kullanılan e-posta istemcisinden bağımsız olarak, IMAP, SMTP, POP3; E-posta istemcisinden bağımsız olarak NNTP (sadece virüs taraması); Microsoft Office Outlook ve The Bat! e-posta programlarında yer alan eklentilerin çalıştırılmasının bir parçası olarak iletişim kuralı türünden (MAPI, HTTP dahil) bağımsız olarak; HTTP trafiğinin korunması kullanıcı bilgisayarına HTTP/FTP iletişim kuralı yoluyla giren tüm nesnelerin taranması; Komut dosyalarının taranması İnternet dahil, kullanıcı bilgisayarda çalışırken başlatılan diğer WSH komut dosyalarının (JavaScript, Visual Basic Script, vb.) yanı sıra Microsoft Internet Explorer tarafından geliştirilen tüm komut dosyalarının taranması; İnternet sohbet istemcileri ile çalışırken güvenliği temin etmek için, ICQ ve MSN trafiğinin taranması; Görevlerin çizelgeye göre ve/veya işletim sisteminin yüklenmesinden hemen sonra başlatılması; Kötü amaçlı yazılım tarafından değiştirilen sistem kayıt defteri değerlerinin otomatik olarak geri alınması seçeneği ile birlikte, sistem kayıt defterindeki değişikliklere ve davranış analizine dayanan henüz bilinmeyen kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma; 6

7 Uygulamaların sisteme zararlı olabilecek eylemlerini önleyen ve sistem kaynaklarına ve korunan verilere erişimini denetleyen uygulama denetimi özelliği; İzinsiz giriş tespit ve önleme sistemi (IDS/IPS) ile birlikte bir güvenlik duvarı kullanarak bilgisayar korsanı saldırılarına karşı koruma ve kablosuz ağlar dahil olmak üzere her türlü bilgisayar ağında çalışırken daha popüler uygulamalar için ağ etkinliği kuralları; IPv6 protokol desteği; Maskeleme programlarından, ödemeli sitelerdeki yeniden arama programlarından korunma, reklam başlıklarının, açılır pencerelerin ve web sitelerinden indirilen kötü amaçlı senaryoların engellenmesi, e- dolandırıcılık sitelerinin tanımlanması; Uygulamaların çalıştırılma işlemlerini aşağıdaki kurallara göre belirleyen kurulum/başlangıç denetimi: uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının bulunduğu klasör yolu, metadata (uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının gerçek adı, uygulamanın sürücü üzerinde bulunan çalıştırılabilir dosyasının adı, uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının sürümü, uygulama adı ve uygulama ürteicisi), uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının MD5 hash bilgisi; Kullanıcının harici giriş/çıkış cihazları ile çalışması üzerinde kontrol, harici USB taşıyıcılara, çoklu ortam cihazlarına ve diğer veri depolama cihazlarına erişimin sınırlandırılması; Otomatik çalıştırma işlevselliğinin engellenmesi; En son kontrolden beri durumu değişmeyen nesneleri atlayarak tarama sürecinin hızlandırılması; Zayıf noktaları taranması için özelleştirilmiş bir görev, sonuçlar rapor olarak alınabilmelidir Windows Update üzerinden zorlama yoluyla Microsoft uygulamalarının güncellenmesi; Dosya alanını tararken kullanıcı için rahat çalışma koşullarını temin etmek için PC kaynaklarının kullanıcı tarafından esnek kullanımı; Bilgisayarın kritik bölümlerinin bağımsız görev olarak taranmasının ayarlanması; Otomatik koruma uygulaması, bir uygulama hizmetinin yetkisiz bir şekilde uzaktan yönetimine karşı koruma ve ayrıca şifre ile uygulama parametresine erişim koruması, kötü amaçlı yazılım, suçlu veya amatör kullanıcıların korumayı devre dışı bırakmasını engelleme; Hangi anti-virüs bileşeninin kurulacağını seçme imkanı; Merkezi yönetim sistemince yönetim. 7

8 7.4 MAC işletim sistemlerini kullanan iş istasyonları için anti-virüs koruma yazılımı için gereksinimler MAC ailesine ait işletim sistemlerini kullanan iş istasyonları için anti-virüs koruma sistem yazılımı aşağıdaki işletim sistemleri üzerinde çalışmalıdır: Mac OS X MAC ailesine ait işletim sistemlerini kullanan iş istasyonları için anti-virüs koruma yazılımı aşağıdaki işlevselliklere sahip olmalıdır: Yerleşik anti-virüs izlemesi; Daha önce bilinmeyen kötü amaçlı yazılımın tanımlanmasına ve engellenmesine imkan veren sezgisel çözümleyici; Görevlerin çizelgeye göre ve/veya işletim sisteminin yüklenmesinden hemen sonra başlatılması; En son kontrolden beri durumu değişmeyen nesneleri atlayarak tarama sürecinin hızlandırılması; Merkezi yönetim sistemince yönetim. 7.5 Microsoft Windows ailesine ait işletim sistemlerini kullanan sunucular için anti-virüs koruma yazılımı için gereksinimler Microsoft Windows ailesine ait işletim sistemlerini kullanan sunucu sistemleri için anti-virüs koruma yazılımı aşağıdaki işletim sistemleri üzerinde çalışmalıdır: Windows Server 2008 R2 x64 Standard/Enterprise; Windows Small Business Server 2008; Microsoft Windows ailesine ait işletim sistemlerini kullanan sunucuların dosya sistemleri için anti-virüs koruma yazılımı aşağıdaki işlevselliklere sahip olmalıdır: Yerleşik anti-virüs izlemesi; Daha önce bilinmeyen kötü amaçlı yazılımın tanımlanmasına ve engellenmesine imkan veren sezgisel çözümleyici; Gizli işlemlerin algılanması; Ağ saldırısı önleyicisi yazılımı; Herhangi bir bilgisayar ağı yapısında çalışırken, saldırı tespit ve önleme sistemleri (IDS/IPS) ve yaygın uygulamalar için ağ etkinliği kuralları barındıran bir güvenlik duvarı ile bilgisayar korsanı saldırılarına karşı koruma; 8

9 Kullanıcı veya yöneticinin talebine göre ve belli bir çizelgeye göre anti-virüs taraması; PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK, vb. programlar kullanılarak paketlenmiş dosyaların anti-virüs kontrolü ve temizlenmesi; Şifre korumalı dosyalar dahil olmak üzere RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR, ICE biçimlerini kullanan arşivlerde dosyaların anti-virüs kontrolü ve temizlenmesi; Görevlerin çizelgeye göre ve/veya işletim sisteminin yüklenmesinden hemen sonra başlatılması; Sezgisel çözümleyiciye dayanan kayıtlı ailelere ait henüz bilinmeyen kötü amaçlı yazılıma karşı koruma; En son kontrolden beri durumu değişmeyen nesneleri atlayarak tarama sürecinin hızlandırılması; Sunucunun kritik bölümlerinin bağımsız görev olarak taranmasının ayarlanması; Görev önceliğine göre anti-virüs ve diğer uygulamalar arasında sunucu kaynaklarının dağıtımının düzenlenmesi; arkaplanda anti-virüs taramayı devam ettirme seçeneği; Ortaya çıkan önemli olaylar hakkında yöneticiyi bilgilendirmek için çeşitli yolların imkanı (e-posta bildirimi, sesli duyuru, açılır pencere, günlük girişi); Otomatik koruma uygulaması, bir uygulama hizmetinin yetkisiz bir şekilde uzaktan yönetimine karşı koruma ve ayrıca şifre ile uygulama parametresine erişim koruması, kötü amaçlı yazılım, suçlu veya amatör kullanıcıların korumayı devre dışı bırakmasını engelleme; Merkezi yönetim sistemince yönetim. 7.6 Anti-virüs koruma yönetim sistemi için gereksinimler Microsoft Windows ve Novell Netware platformları, Linux işletim sistemleri, MAC OS dosya sunucuları ve iş istasyonları, Microsoft Windows Mobile ve Symbian platformu üzerinde çalışan mobil cihazlar üzerinde oluşturulan tüm korunmuş kaynaklar için yönetim yazılımı aşağıdaki işletim sistemleri üzerinde çalışmalıdır: Yönetim sunucusu: Microsoft Windows Server 2008; Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 ve tüm mevcut güncellemeler; Microsoft Windows Server 2008 R2; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (x32/x64). 9

10 Yönetim sunucusu aşağıdaki veritabanı yönetim sistemlerini kullanmalıdır: Microsoft SQL Server 2008 R2. Microsoft SQL Server Yönetim aracısı: Microsoft Windows Server 2008 R2; Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (x32/x64). NetWare sunucuları için: Novell NetWare 6 SP5 veya üzeri; Novell NetWare 6.5 SP7 ve üzeri; Linux sistemleri için: yazılım, Linux işletim sistemi üzerinde çalışan iş istasyonları ve sunucular için anti-virüs koruma yazılımı gereksinimlerini karşılamalıdır. Microsoft Windows ve Novell Netware platformları, Linux işletim sistemleri, MAC OS dosya sunucuları ve iş istasyonları, Microsoft Windows Mobile ve Symbian platformu üzerinde çalışan mobil cihazlar üzerinde oluşturulan tüm korunmuş kaynaklar için yönetim yazılımı aşağıdaki işlevselliklere sahip olmalıdır: Tek bir dağıtım diskinden anti-virüs koruma sistemi kurulumu; Korunmuş bileşen sayısına bağlı olarak kurulumun seçimi; Etkin Dizin yapısına bağlı olarak mantıksal ağ gruplarının oluşturulması; Atanmamış bilgisayarların, yönetiln bilgisayarlar grubuna otomatik olarak yeniden konumlandırılması; Anti-virüs koruma yazılımının merkezi olarak kurulumu/güncellemesi/silinmesi, yazılım işlemlerinin ayarlanması, yönetilmesi, raporların ve istatistiksel bilgilerin görüntülenmesi; Uyumsuz yazılımların merkezi olarak silinmesi; Uygulamaların çalıştırılma işlemlerini aşağıdaki kurallara göre belirleyen merkezi kurulum/başlangıç denetimi: uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının bulunduğu klasör yolu, metadata (uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının gerçek adı, uygulamanın sürücü üzerinde bulunan çalıştırılabilir dosyasının adı, uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının sürümü, uygulama adı ve uygulama ürteicisi), uygulamanın çalıştırılabilir dosyasının MD5 hash bilgisi; Önceden belirlenmiş kategorilere göre internet sitelerinin denetimini sağlayan ve veri tiplerine göre karşıdan dosya yüklemelerini kısıtlayan merkezileştirilmiş internet denetimi; Çeşitli anti-virüs koruma yazılımı kurulumu yöntemleri: uzaktan yöntemler - RPC, GPO, giriş komut dosyası, ağ aracısı, yerel yöntem - bağımsız kurulum paketi; Uygulama veritabanlarının en son sürümlerinden anti-virüs koruma yazılımının uzaktan kurulumu Anti-virüs koruma yazılımı ve anti-virüs veritabanlarının otomatik güncellemesi (Microsoft Windows ve Novell Netware işletim sistemine dayanan korunmuş kaynaklar, Linux dosya sunucuları ve iş istasyonları); 10

11 Otomatik lisans dağıtımı; Ağdaki bilgisayarlar için zayıf nokta taraması, yazılımlarda tespit edilen zayıf noktalar için rapor sağlama, Windows Update üzerinden Microsoft uygulamalarının güncellemelerini zorlama; İstemci makinelerine dağıtım öncesinde yönetim sunucusu kaynaklarını kullanarak yüklenen güncellemelerin testi; alınmasından hemen sonra kullanıcı iş istasyonlarına güncellemelerin teslimi; Tek bir konak makinede çalışan çok sayıda sanal makinenin yük dengelemesi için sanal makine tanıma sistemi; Harici USB veri taşıyıclarına, çoklu ortam cihazlarına ve diğer veri depolama cihazlarına erişimi kısıtlayan, kimlik belirleyicilere göre güvenli cihazlar yaratan ve cihazlara belirtilen kullanıcıların erişiminin sağlandığı, kullanıcıların harici girdi/çıktı (input/output) cihazlarına erişiminin merkezi denetimi; Yönetici ve operatör rollerinin ve ayrıca her seviyede sunulan rapor biçimlerinin ayarlanma seçeneği ile birlikte, çok seviyeli bir yönetim sisteminin oluşturulması; Yönetim konsolu üzerinden, ağdaki bilgisayarların bulut bilişim sistemine erişiminin sağlanması; İletişim kanalları ve teknik bilgi taşıyıcıları aracılığıyla, farklı kaynaklardan yazılım ve anti-virüs veritabanlarını güncelleme; Sanal köle yönetim sunucuları oluşturma özelliği; Anti-virüs koruma durumu hakkında bilgilerin merkezi olarak toplanması ve raporların oluşturulması; Ağ da kullanılan donanım cihazlarının envanter bilgisinin çıkarılması; Ağ da kurulu olan uygulamaların envanter bilgisinin çıkarılması; Kurulu anti-virüs koruma uygulamalarının çalışması ile ilgili olaylar hakkında bildirim mekanizmasının mevcudiyeti ve bunlar hakkında e-posta ayarlanması; İstemci bilgisayarlarına kurulu tüm uygulamalar hakkında bilgilerin merkezi olarak toplanması; Cisco NAC ve Microsoft NAP ile entegrasyon; Raporların PDF ve XML dosya biçimlerinde dışa aktarılması; Anti-virüs yazılımının kurulu olduğu tüm ağ kaynakları üzerinde yedekleme depolama ve karantina konumları nesnelerinin merkezi olarak yönetilmesi; Yönetim sistemi yedek kopyalarını oluşturma olanağı; Windows Failover Clustering desteği; İnternet Konsolu (Web-Console) üzerinden anti-virüs koruma yönetiminin ve izlemesinin sağlanması; Virüs salgını ortaya çıktığında kontrol altına almak için, sistem mevcudiyeti. 11

12 7.7 Anti-virüs veritabanlarını güncelleme gereksinimleri Güncellenmiş anti-virüs veritabanları aşağıdaki işlevselliklere sahip olmalıdır: Bir takvim günü boyunca 24 kezden az olmayacak şekilde anti-virüs veritabanlarının en az 5 dakikada bir düzenli olarak güncellenmesi; İletişim kanalları aracılığıyla ve belirlenmiş elektronik veri taşıyıcıları ile çeşitli güncelleme yolları; Elektronik dijital imzalar kullanarak güncellemelerin bütünlüğünün ve doğruluğunun kontrolü. 7.8 Teknik destek gereksinimleri Anti-virüs koruma yazılımı için teknik destek: Türkiye de, Haftaiçi 5 gün 09:00-18:00 saatleri arasında, Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında telefon, e-posta ve internet yoluyla anti-virüs koruma ürün geliştiricisi ve ortaklarının onaylı uzmanları tarafından Türkçe dilinde sunulmalıdır; Anti-Virüs Koruma Yazılımı geliştiricisinin internet sitesinde, Anti-Virüs Koruma Yazılımı için teknik desteğe has özel bir bölümü olmalı, bilgi veritabanları ile güncellenmeli ve ayrıca yazılım ürün kullanıcılarına yönelik Türkçe dilinde bir forum da olmalıdır. Madde 8. Ödeme İDARE, ürünlerin tamamının yüklenici tarafından teslim edilmesi ve kurulumunu müteakip teslim ve kurulum tutanaklarının ibrazı neticesinde en geç 7 gün içerisinde ödemeyi yüklenicinin belirleyeceği banka hesabına yatıracaktır. Madde 9. Ceza ve Kesintiler YÜKLENİCİ, Teklifte belirtilen sürede teslim edilmeyen ve kurulumu teslim süresinden sonra 10 günü geçen her ürün için KDV Hariç Bedelden günlük %2 oranında cezai kesinti yapılır. Madde 10. İhtilafların Çözümü Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar Eskişehir Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir. Kurumumuz ihale yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu teklif mektubu 10 maddeden oluşmaktadır. 12

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Yönetici Kılavuzu. Securing Your Journey to the Cloud. Korumalı Bulut.

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Yönetici Kılavuzu. Securing Your Journey to the Cloud. Korumalı Bulut. Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Yönetici Kılavuzu Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Kullanım Kılavuzu. (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Kullanım Kılavuzu (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 İçindekiler 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Yenilikler... 4 1.2 Sistem gereksinimleri...

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM #1 for Small Business Security Yönetici Kılavuzu Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

Web Uygulamaları Koruma Profili

Web Uygulamaları Koruma Profili Web Uygulamaları Koruma Profili SÜRÜM 1.0 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KASIM 2013 1 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 1. Koruma Profiline Giriş... 6 1.1. Koruma Profili Referansı... 6 1.2. Amaç ve

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0 TBD Kamu-BİB Türkiye Bilişim Derneği Yayınları Mayıs 2006 i TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm

Detaylı