Malzeme Cinsi. SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Cinsi. SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)"

Transkript

1 WinCC V7.0 SP Windows XP Prof. SP3, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (3-bit), Windows Server 008 SP Windows Server 003 R SP, Windows Server 003 SP iflletim sistemlerini destekler. Runtime ve komple pakette 1 de iflkene kadar proses Tag arflivlenebilir. WinCC arflivleme kapasitesini art rmak için arfliv paket ve PowerPack ler kullan l r. CP 11 S7 MPI/Profibus sürücüsü, runtime ve komple paket içeri inde mevcuttur. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans runtime ve komple paket lisanslar yla birlikte gelmektedir. Di er plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet IP, Modbus TCP/IP, Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. SIMATIC WinCC V7.0 SP Runtime Paketleri WinCC RT client (RT18 yerine kullan labilir) 18 PowerTag (RT 18) 1 PowerTag (RT 1) 048 PowerTag (RT 048) 8K PowerTag (RT 8K) 4K PowerTag (RT 4K) 100K PowerTag (RT 100K) 10K PowerTag (RT 10K) K PowerTag (RT K) AV 381-CA07-0AX0 AV 381-BC07-0AX0 AV 381-BD07-0AX0 AV 381-BE07-0AX0 AV 381-BH07-0AX0 AV 381-BF07-0AX0 AV 381-BJ07-0AX0 AV 381-BK07-0AX0 AV 381-BL07-0AX0 SIMATIC WinCC V7.0 SP Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) WinCC RT SIMATIC HMI, WinCC V7.0 Paketi Yaln z IPC 77C/77C, Box PC 7C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC V Power Tags (RT 18) Software Komponentler 18 PowerTags (RT 18) 1 PowerTags (RT 1) 048 PowerTags (RT 048) 8k PowerTags (RT 8K) 4k PowerTags (RT 4K) X C D E H F AV C A A X SIMATIC WinCC V7.0 SP Komple Paketler Runtime + Konfigürasyon Yaz l m WinCC RC client (RC18 yerine kullan labilir) 18 PowerTag (RC 18) 1 PowerTag (RC 1) 048 PowerTag (RC 048) 8K PowerTag (RC 8K) 4K PowerTag (RC 4K) 100K PowerTag (RC 100K) 10K PowerTag (RC 10K) K PowerTag (RC K) AV 381-CB07-0AX0 AV 381-BM07-0AX0 AV 381-BN07-0AX0 AV 381-BP07-0AX0 AV 381-BS07-0AX0 AV 381-BQ07-0AX0 AV 381-BT07-0AX0 AV 381-BU07-0AX0 AV 381-BV07-0AX Vista grafik efektleri SIMATIC WinCC V7.0 PowerPack ler Runtime Paketleri Runtime PowerTag lisans n art rmak için kullan l r 18'den 1 PowerTag'e 18'den 048 PowerTag'e 18'den 8K PowerTag'e 18'den 4K PowerTag'e 1'den 048 PowerTag'e 1'den 8K PowerTag'e 1'den 4K PowerTag'e 048'den 8K PowerTag'e 048'den 4K PowerTag'e 8K'dan 4K PowerTag'e AV 371-BD07-0AX0 AV 371-BE07-0AX0 AV 371-BK07-0AX0 AV 371-BF07-0AX0 AV 371-BG07-0AX0 AV 371-BL07-0AX0 AV 371-BH07-0AX0 AV 371-BM07-0AX0 AV 371-BJ07-0AX0 AV 371-BN07-0AX SIMATIC WinCC V7.0 PowerPack ler Komple Paketler için /3 WinCC Trend Kontrol statiksel Analiz Komple Paket PowerTag lisans n art rmak için kullan l r 18'den 1 PowerTag'e 18'den 048 PowerTag'e 18'den 8K PowerTag'e 18'den 4K PowerTag'e 1'den 048 PowerTag'e 1'den 8K PowerTag'e 1'den 4K PowerTag'e 048'den 8K PowerTag'e 048'den 4K PowerTag'e 8K'dan 4K PowerTag'e AV 371-BD17-0AX0 AV 371-BE17-0AX0 AV 371-BK17-0AX0 AV 371-BF17-0AX0 AV 371-BG17-0AX0 AV 371-BL17-0AX0 AV 371-BH17-0AX0 AV 371-BM17-0AX0 AV 371-BJ17-0AX0 AV 371-BN17-0AX

2 SIMATIC WinCC V7.0 Arfliv Paketleri WinCC arflivleme kapasitesini art rmak için kullan l r. Ayn PC de kullan lan arfliv Tag lisanslar toplan r. Ana paketteki 1 arfliv Tag bu kapsamda de erlendirilmez. 100 Arfliv Tag 000 Arfliv Tag Arfliv Tag Arfliv Tag Arfliv Tag Arfliv Tag AV 371-1DQ17-0AX0 AV 371-1DQ17-0BX0 AV 371-1DQ17-0CX0 AV 371-1DQ17-0EX0 AV 371-1DQ17-0GX0 AV 371-1DQ17-0JX0 WinCC/CAS (Central Archive Server) SIMATIC WinCC V7.0 Arfliv PowerPack ler WinCC Arfliv Paketi Tag kapasitesini art rmak için kullan l r. 100 den 000 Arfliv Tag e 000 den Arfliv Tag e den Arfliv Tag e den Arfliv Tag e den Arfliv Tag e AV 371-1DQ17-0AB0 AV 371-1DQ17-0BC0 AV 371-1DQ17-0CE0 AV 371-1DQ17-0EG0 AV 371-1DQ17-0GJ SIMATIC WinCC Upgrade ler V4.0'dan V.1 SP'e upgrade için V.X'ten V. SP'e RT istasyonun upgrade'i için V.X'ten V. SP'e RC istasyonun upgrade'i için V.'den V7.0 SP'e RT istasyonunun upgrade'i için V.0'dan V7.0 SP'e RT istasyonunun upgrade'i için V.'den V7.0 SP'e client RT istasyonunun upgrade'i için V.0'dan V7.0 SP'e client RT istasyonunun upgrade'i için V.'den V7.0 SP'e RC istasyonunun upgrade'i için V.0'dan V7.0 SP'e RC istasyonunun upgrade'i için AV 381-1AA0-1CX4 AV 381-1AA0-AX4 AV 381-1AB0-AX4 AV 381-AA07-0AX3 AV 381-AA07-0AX4 AV 381-BC07-0AX3 AV 381-BC07-0AX4 AV 381-AB07-0AX3 AV 381-AB07-0AX WinCC/Server SIMATIC WinCC V7.0 Opsiyonlar WinCC/Server, Server Client yap s için kullan l r, client taraf nda 18RT veya 18RC lisans yeterlidir. Client say s 3 ise XP SP3 daha fazla ise Windows server iflletim sistemi gereklidir WinCC/Redundancy, Yedekli WinCC istasyonlar için kullan l r, Otomatik client de iflimi ve otomatik arfliv güncelleme, redundant WinCC istasyon çifti için bir lisans yeterlidir WinCC/User Archives reçete fonksiyonlar için kullan l r WinCC/CAS V7.0 SP (Central Archive Server), 100 arfliv Tag lisans ile birlikte (CAS için ilave WinCC ve WinCC/Server lisans na ihtiyaç yoktur) SIMATIC WinCC/Calendar Scheduler V7.0 SP Takvim tabanl arayüz ile kompleks, tarihe ba l tekrarlayan olaylar n planlanmas, konfigürasyonu SIMATIC WinCC/Event tifier V7.0 SP Zamana ba l olarak bildirimlerin ile ilgili personele gönderimi (eskalasyon seviyeleri belirlenebilir) SIMATIC WinCC/ProAgent V7.0 SP WinCC/ODK (Open Development Kit) V7.0 AV 371-1CA07-0AX0 AV 371-1CF07-0AX0 AV 371-1CB07-0AX0 AV 371-1DQ17-0XX0 AV 37-1DC07-0AX AV 37-1DD07-0AX0 1.0 AV 371-1DG07-0AX0 AV 371-1CC07-0AX0 WinCC/Redundancy WinCC Plant Intelligence Opsiyonlar WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portal oluflturma arac WebCenter, Scada sayfalar n n izlenmesi için WinCCViewerRT, Excel ve pdf format nda raporlar al nmas için Published Reports, WinCC proses ve alarm arfliv arac Trends&Alarms ve WinCC aktuel de erleri, proses ve alarm arfliv verilerini kullanarak Excel ile analiz ve rapor arac Excel Workbooks'tan oluflur Ayn anda 1 Kullan c l Lisans Ayn anda 3 Kullan c l Lisans Ayn anda 10 Kullan c l Lisans Ayn anda Kullan c l Lisans Ayn anda 0 Kullan c l Lisans AV 371-1DN07-0LX0 AV 371-1DN07-0AX0 AV 371-1DN07-0BX0 AV 371-1DN07-0CX0 AV 371-1DN07-0DX WinCC/DataMonitor WebCenter /4

3 WinCC Plant Intelligence Opsiyonlar WinCC/DataMonitor Web Edition PowerPackler V7.0 Ayn anda ba lanabilen kullan c say s n artt rmak için kullan l r 1'den 3 Kullan c ya 3'ten 10 Kullan c ya 10'dan Kullan c ya 'den 0 Kullan c ya AV 371-1DN07-0LA0 AV 371-1DN07-0AB0 AV 371-1DN07-0BC0 AV 371-1DN07-0CD WinCC/DataMonitor Excel Workbooks WinCC/DowntimeMonitor WinCC/Downtime Monitor V7.0 Makine veya hat bazl üretim tesislerinde durufl (downtime) süre ve sebeplerinin tespiti, analizi ve üretim optimizasyonu için kullan l r. Tek bir ünite, makine veya komple hat için OEE, MTBF ve di er KPI (Key Performance Indicator) parametrelerinin tespiti mümkündür. Ekipman Ekipman 0 Ekipman 100 Ekipman 00 Ekipman AV 37-1DB07-0BX0 AV 37-1DB07-0DX0 AV 37-1DB07-0FX0 AV 37-1DB07-0HX0 AV 37-1DB07-0KX WinCC/Connectivity Pack ve IndustrialDataBridge WinCC/IndustrialDataBridge WinCC/Connectivity Pack 18 Tag 1 Tag 048 Tag Tag AV 371-1DX07-0AX0 AV 371-1DX07-0BX0 AV 371-1DX07-0CX0 AV 371-1DX07-0DX WinCC/Connectivity Pack V7.0, OPC XML DA, A&E, HDA deste i, WinCC OLE DB üzerinden WinCC alarm ve process arflivine, user archieve'e ulafl m için kullan l r WinCC/Connectivity Station V7.0, WinCC istasyonu ve CAS (Central Archive Server) arfliv verilerine ulafl m noktas olarak kullan l r. WinCC RT veya RC kurulumu gerektirmez AV 371-1DR07-0AX0 AV 371-1DR17-0AX WinCC/IndustrialDataBridge V7.0, OPC, SQL/OLE- DB/ODBC ile databaseler ve TCP ile veri al flverifli, WinCC aktuel de erler, alarm, proses ve user archieve'e ulafl m, Excel'e yazma seçene i. WinCC/Web Navigator V7.0 Server Bazl Lisanslama Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve iflletimi için kullan l r, Client PC Taraf nda lisans yüklenmez Ayn anda 3 Kullan c l Lisans Ayn anda 10 Kullan c l Lisans Ayn anda Kullan c l Lisans Ayn anda 0 Kullan c l Lisans AV 371-1DH07-0AX0 AV 371-1DH07-0BX0 AV 371-1DH07-0CX0 AV 371-1DH07-0DX0 WinCC/Web Navigator WinCC/Web Navigator PowerPack'ler V7.0 Ayn anda ba lanabilen kullan c say s n artt rmak için kullan l r 3'ten 10 Kullan c ya 10'dan Kullan c ya 'den 0 Kullan c ya AV 371-1DH07-0AB0 AV 371-1DH07-0BC0 AV 371-1DH07-0CD WinCC/Web Navigator WebViewer Runtime WinCC/Web Navigator V7.0 Diyagnostik Lisanslar Client ve Server PC taraf nda lisans yüklenir WinCC/Web Navigator Diyagnostik Client WinCC/Web Navigator Diyagnostik Server AV 371-1DH07-0EX0 AV 371-1DH07-0FX0 7 /

4 SIMATIC WinCC Power Management Opsiyonlar SIMATIC Powerrate V4.0 Power Management Yaz l m *WinCC Powerrate V4.0 Mühendislik + AS-RT (s n rs z) ( ngilizce, Almanca) Enerji tüketiminin fleffafl n sa lar. CPU 31- PN/DP V3.1 ve üzeri CPU lar ve WinAC RTX 010 için kütüphane ve WinCC faceplateleri, Sentron PAC300/400 entegrasyonu, WinCC arflivinde veri saklama, iflleme, harcama profillerinin izlenmesi, harcama ve masraf da t m raporlar, güç limiti izleme ve limit de erlerle otomatik yük yönetimi (Batch bazl tüketim tespiti ve yük yönetimi için WinCC/User Archive lisans paketle birlikte gelmektedir.) Powerrate projelendirme için WinCC ve Step 7 entegre modta kullan lmal d r. *SIMATIC WinCC /B.Data V. SP1 Basic Sistem Powerrate V4.0 WinCC/B.Data endüstriyel tesisler için modüler, sektör ba ms z enerji yönetimi ve yönetim bilgi sistemidir. WinCC/B.Data V. SP1 Basic Sistem içeri inde 1 adet veri alma bilefleni (WinCC, OPC, ), Client, Mobil ünite ile veri ba lant s, ERP ba lant s, Reporting, Trender, Visualisation, Documents, Matrix, KPI, Profile fonksiyonlar bulunur. B.Data V. kullan m Oracle Database 11gR 3 Bit Standard Edition One, Standard Edition veya Enterprise Edition ile çal fl r ve ilavaten temini gereklidir. **WinCC/B.Data V. SP1, Basic Sistem, Tag için **WinCC/B.Data V. SP1, Basic Sistem, 00 Tag için **WinCC/B.Data V. SP1, Basic Sistem, Tag için ) **WinCC/B.Data V. SP1, Basic Sistem, Tag için **WinCC/B.Data V. SP1, Basic Sistem, Powerpack, bir üst seviyeye Tag upgrade PowerPack için AV37-1DF0-AX0 AV37-1DF00-0AL0 AV37-1DF0-BX0 AV37-1DF00-0BL0 AV37-1DF0-CX0 AV37-1DF00-0CL0 AV37-1DF0-DX0 AV37-1DF00-0DL0 AV37-1DF0-XX0 AV37-1DF00-0XL0 B.Data KPI Raporlar *SIMATIC WinCC /B.Data V. SP1 Geniflletme Paketleri B.Data fonksiyonlar afla daki paketlerle geniflletilebilir. WinCC/B.Data V. SP1, Web Server 3 Web Client WinCC/B.Data V. SP1, Web Server 0 Web Client WinCC/B.Data V. SP1, Client WinCC/B.Data V. SP1, veri alma bilefleni WinCC/B.Data V. SP1, ileriye yönelik tahmin ve planlama AV37-1DF-AX0 AV37-1DF-BX0 AV37-1DF3-AX0 AV37-1DF-AX0 AV37-1DF4-AX0 AV 37-1DE04-0AX *WinCC lisans indirimleri geçerlidir. **SUS (Software Update Service) ve teknik destek anlaflmas her WinCC/B.Data Basic sistem siparifli ile birlikte siparifl edilmelidir. ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek anlaflmas 1 y l süre için geçerlidir. Süre bitiminden 3 ay önce iptal edilmezse bedel karfl l nda anlaflma otomatik olarak 1 y l uzat l r. B.Data Trender /

5 SIMATIC TeleControl SIMATIC Telecontrol RTU ünitelerinin telecontrol protokolleri ile WinCC 7.0 SP scada sistemine ba lant s için kullan l r. SINAUT ST7, IEC /104, DNP 3 protokollerini destekler. Tek istasyon, server ve yedekli server yap lar nda kullan labilir. Windows XP Prof. SP3 (3-bit) ve 003 Server iflletim sistemlerini destekler. SIMATIC TeleControl 7.0 SP WinCC Basic Engineering Projelendirme paketi SIMATIC TeleControl 7.0 SP WinCC Server Runtime ( istasyon) SIMATIC TeleControl 7.0 SP WinCC Server Runtime (1 istasyon) SIMATIC TeleControl 7.0 SP WinCC Server Runtime ( istasyon) TeleControlSINAUT Driver tek istasyon veya server istasyonu için TeleControlDNP3 Driver tek istasyon veya server istasyonu için TeleControlIEC /-104 tek istasyon veya server istasyonu için DL000-7AA07-0XA DL00-7AA07-0XA0 DL00-7AB07-0XA0 DL00-7AE07-0XA0 DL 101-8AX00-0XB0 DL 101-8EX00-0XB0 DL 101-8CX00-0XB SIMATIC Telekontrol WinCC V7.0 FDA Opsiyonlar WinCC FDA opsiyonlar, prosesteki ve WinCC konfigurasyonunda yap lan de iflikliklerin, kullan c baz nda FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 1 CFR Part 11'e uygun flekilde elektronik imzal kayd için kullan l r WinCC/Audit V7.0 RT, Audit kay tlar n n RT izlenmesi için WinCC/Audit V7.0 RC, Audit konfigurasyonu yap lan istasyonlar için WinCC/Audit V7.0 Change control Proje versiyon yönetimi AV 371-1DV07-0AX0 AV 371-1DV17-0AX0 AV 371-1DV7-0AX WinCC/FDA Opsiyonlar SIMATIC Maintenance Station SIMATIC Maintenance Station 009 Mühendislik Yaz l m ve 100 cihaz için RT lisans, komple otomasyon sisteminin (PLC, da t lm fl girifl ç k fllar, haberleflme altyap s, endüstriyel PC ler, saha veri yolu, saha cihazlar, sürücüler vb.) durumunun, diyagnostik ar zalar n n ve bak m ifl ak fl n n online izlenmesini sa lar. SIMATIC Maintenance Station powerpack 100RT lisans, ilave 100 cihaz için SIMATIC Maintenance Station powerpack 00RT lisans, ilave 00 cihaz için SIMATIC Maintenance Station powerpack 1000RT lisans, ilave 1000 cihaz için ES7840-0WD01-0YA0 ES7840-0WD11-0YD0 ES7840-0WD1-0YD0 ES7840-0WD31-0YD SIMATIC Maintenance Station SIMATIC Panel PC 477C WinCC Client / Single Station SIMATIC HMI IPC477C WinCC BUNDLE Fans z; 4V DC; geniflleme yuvas yok, 4xUSB.0 arkada, 1x USB.0 önde, x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ4); yaz l m CF /SSD'ye kurulu, Windows Embedded Standard 009, WinCC V7.0 Microsoft SQL Server Express ile Versiyon: Client fllemci Celeron M 1. GHz, 1GByte DDR3-RAM CF Card 4 GByte, Runtime Lisans 18 PowerTag USB sürücüde TOUCH 1" TFT Ekran, 104 x 78 TOUCH 19" TFT Ekran, 180 x 104 Client veya Single Station fllemci CoreSolo 1.GHz, GByte DDR3-RAM fllemci CoreSolo 1.GHz, PROFIBUS DP, GByte DDR3-RAM CF Card 8 GByte, Runtime Lisans 18 PowerTag USB sürücüde TOUCH 1" TFT Ekran, 104 x 78 TOUCH 19" TFT Ekran, 180 x 104 AV A A B X AV A D 0-4 B X D E Client veya Single Station fllemci CoreDuo 1.GHz, PROFIBUS DP, 4GByte DDR3-RAM CF Card 8 GByte, Runtime Lisans 18 PowerTag USB sürücüde TOUCH 1" TFT Display, 104 x 78 TOUCH 19" TFT Display, 180 x GByte CF Card 3 GByte SSD 4 AV A H B X /7 Runtime Lisans 18 PowerTag USB sürücüde Runtime Lisans 048 PowerTag USB sürücüde X W

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi

Detaylı

SIMATIC Operatör Paneller

SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC HMI Basic Paneller KTP400 Basic mono PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KP400 Basic color PN, 4 Profinet

Detaylı

Otomasyon yazılımı için esnek çözümler

Otomasyon yazılımı için esnek çözümler Otomasyon yazılımı için esnek çözümler Sede di Milano Quality Certified UNI-EN ISO 9001:2008 Progea, uluslararası bir şirket olup Endüstriyel İzleme ve Kontrol yazılımında dünya liderlerinden biridir Dinamik

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri SIMATIC NET PROFIBUS Haberleflme Ürünleri Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus kablo # Profibus Strip. tool Profibus Repeater Profibus

Detaylı

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU www.ctsbilisim.net CTS Bilişim İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. CTS BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT San. ve Tic. Ltd. Şti. deneyimli ve dinamik kadrosu ile bilişim sektöründe distribütör

Detaylı

www.esahmi.com Endüstriyel Otomasyon HMI - Ürün Kataloğu

www.esahmi.com Endüstriyel Otomasyon HMI - Ürün Kataloğu www.esahmi.com Endüstriyel Otomasyon HMI - Ürün Kataloğu Kontrolden daha fazlası ellerinizde daha basit, daha güvenli ve daha verimli endüstriyel prosesler 1975 yılında İtalya da kurulan ESA elettronica,

Detaylı

STANDART AC MOTORLAR. AC Motorlar B5. AC Motorlar B14 ve B35 YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR. AC Motorlar B3. AC Motorlar B14 EX-PROOF MOTORLAR

STANDART AC MOTORLAR. AC Motorlar B5. AC Motorlar B14 ve B35 YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR. AC Motorlar B3. AC Motorlar B14 EX-PROOF MOTORLAR STANDART AC MOTORLAR / AC Motorlar B3 /2 AC Motorlar B5 /3 AC Motorlar B4 ve B35 YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR Ç NDEK LER 2/ 2/2 2/3 AC Motorlar B3 AC Motorlar B5 AC Motorlar B4 2 Fiyat Listesi ni pdf format

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif

Detaylı

Ürün Kataloğu Sistem ürünleri

Ürün Kataloğu Sistem ürünleri Ürün Kataloğu Sistem ürünleri Madenerji A.Ş., Diehl Metering münhasır iş ortağı olarak, su, ısı, gaz ve elektrik sayaçları, sistem ürünleri ve Akıllı Ölçüm çözümleri ile sayaç tedariğinden faturalandırmaya

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA (Supervisory Control And Data Your Acquisition Slide ) Title RAPORLAMA SİSTEMİ Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) sayesinde, bir

Detaylı

Fiyat Listesi 2013/03. www.esahmi-tr.com. SC Serisi Operatör Paneller IT Serisi Operatör Paneller

Fiyat Listesi 2013/03. www.esahmi-tr.com. SC Serisi Operatör Paneller IT Serisi Operatör Paneller Fiyat Listesi 2013/03 SC Serisi Operatör Paneller IT Serisi Operatör Paneller P. 2 P. 4 XT Açık CE Serisi Operatör Paneller P. 9 PC XS7 Endüstriyel Panel PC XB300 Endüstriyel Box XM7 Endüstriyel Monitör

Detaylı

SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n SAP Best Practices Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve

Detaylı

Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler

Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler Enerji Yönetimi WAGO ile Alternatif ve Akılcı Çözümler Rogowski Bobinleri, 855 Serisi 500 A/2000 A AC Akımların ölçümü için. Kablo yada baraları sökmeden kolay ve hızlı

Detaylı

her trex, bir fidan...

her trex, bir fidan... trex ERP Çözümleri ve Sistem Entegrasyonu Üretimden Online Veri Toplama ve Otomasyon Sistemleri her trex, bir fidan... Kullandığınız her TREX yazılımı; size, ülkemize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar

Detaylı