ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI"

Transkript

1 ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN

2 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2

3 Bu Stratejik Plan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Hatay ABİGEM A.Ş. nin Danışmanlığında hazırlanmıştır. 3

4 4

5 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk on yılında, küreselleşme, dünyada bütün taşları yerinden oynatmış, ilişkiler, alışkanlıklar değişmiş ve bu süreçle düzen adeta yeniden kurulmaya başlanmıştır. Stratejik yönetim ve planlama, rekabet edebilme gücünde süreklilik ve hızlılık bu dönemin en önemli silahı haline gelmiştir. Bu süreç, sadece devletleri, milletleri, bireyleri değil özellikle şirketleri ve kurumları da zorunlu bir değişim ve gelişim yelpazesi içine sokmuştur. Ham bilgiyi kullanılabilir hale getirerek, önlerini açık görme konusunda planlama yapan kurumlar, insanlığın girdiği yeni bin yıla daha güvenli girmeyi başarmışlardır. 5 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu hukuki statüsüyle üyelerine onların beklentilerinin ötesinde hizmet verme anlayışı içinde olan Odamız, aynı zamanda, bölgesel kalkınmanın da en önemli kanaat ve uygulama merkezi durumundadır. Bu bilinçle, Odamız, Anayasamızdan ve 5174 Sayılı TOBB Kanunu ndan aldığı görev yetkisi ile üyelerine en hızlı hizmeti, doğru ve tarafsız bir şekilde sunmaya devam etmektedir. Odamız hem Kalite Yönetim Sistemi hem de TOBB Akreditasyon Sistemi nin gerekliliklerine proaktif bir düşünce yapısıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüksek görev anlayışımızın ödülü ise üyelerimizin hizmet aldıktan sonra Odamızdan ayrılırken bıraktığı tebessümdür. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan Raporu, küresel ekonomide muhtemel gelişmeler karşısında Antakya Ticareti ve sanayiinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ve sahip olduğu fırsatlarla karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesine yönelik bir çalışmadır. Rapor, Oda yönetimine bir yol haritası sağlayarak çalışmalarına yön verecektir. Ayrıca

6 Rapor, stratejik yönetim anlayışını Odamıza kazandırmak için yaptığımız çalışmalara da bir çerçeve sağlamaktadır. ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemimizi kurarak Odamızın kurumsallaşması adına en önemli adımı atmış bulunmaktayız. Sistemin uygulanabilirliğinin günden güne içselleştiriliyor olması bizleri güçlendirmektedir. Çalışmalarına başlamış olduğumuz Stratejik Planlama ile Odamızı tüm paydaşlarımızla beraber belirlemiş olduğumuz Vizyona taşıyacak yol haritasını belirlemiş olacağız. Odamızın yeni hizmet binasına da bu süreçle beraber taşınacak olmasının hem hoş bir tesadüf olması, hem de Tebdili mekânda hayır vardır anlayışının vereceği psikolojik destek açısından olumlu olacağı düşüncesindeyim. Odamız, bu bilinç ışığında yıllarında kendisine rehber olacak bir Stratejik Plan hazırlayarak stratejik yönetim anlayışına ne denli önem verdiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Stratejik planlama ile yapılacak tüm hizmet ve faaliyetlerimizin hem Antakya ya hem de Antakya Ticaret ve Sanayi Odası na yeni açılımlar kazandıracağına gönülden inanıyor, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese en hisli teşekkürlerimi sunuyorum. 6 Hikmet ÇİNÇİN Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

7 SUNUŞ Sürekli ve hızla değişen günümüz dünyasında, kurumların gelişimi ve sürdürülebilirliliği, gelecekteki değişimleri önceden kestirmek, olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak, fırsatlar yaratmak ve tedbirler almak amacıyla gelecek öngörülerinin yapılmasından geçmektedir. Bu anlamda, Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik Yönetim, mevcut hizmetlerin en iyi ve en verimli sunulmasının yanı sıra yaratıcı hizmet modelleri üretebilecek stratejileri bulmaya ve uygulamada değişimi esas almaya yönelik bir yaklaşımdır. Stratejik planlama ise bu yaklaşımın, kurumun tüm hücrelerine nüfus ederek, yeni ve değişen koşullara hazırlıklı olmasını sağlamak ile ilgilidir. Ayrıca; özellikle Sivil Toplum kuruluşları için daha bir önemli olan, planlama ve hesap verebilme kültürünün oluşmasına, kaynakların verimli kullanılmasına, bilgiye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulmasına ve şeffaflık anlayışının gelişmesine olanak sağlayan bir yönetim aracıdır. Öncelikle kendisi, bahse konu bu çağdaş yönetim ilkelerini uygulayan Odalar, yönlendirdikleri ve destek oldukları şirketler için de bir kılavuz olacaktır. 7 Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 2009 yılında güncelleştirilmiş Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

8 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ II. GENEL BİLGİLER II.1. Genel III. STRATEJİK PLANLAMA III.1.Yasal Çerçeve III.2.Stratejik Plan Modeli III.3.Stratejik Plan Modelinin Uygulaması IV. MEVCUT DURUM ANALİZİ IV.1. ATSO nun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi IV.2. ATSO nun Yönetim Organları IV.3. ATSO nun Sunduğu Hizmetler IV.4.Paydaş Analizi IV.5.Kuruluş İçi Analiz IV.6.Çevre Analizi IV.7.GZFT Analizi IV.8.Öneriler V. GELECEĞE BAKIŞ V.1. Misyon Bildirimi V.2.Vizyon Bildirimi V.3.Temel Değerler V.4.Strateji Alanları V.5.Amaç, Hedefler ve Maliyetler VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME VII. SONUÇ VIII. KAYNAKÇA I. EKLER

9 ŞEKİLLER Şekil 1-Türkiye Haritası ve Hatay 15 Şekil 2- Necmi Burgaç Arşivi 16 Şekil 3 - Hatay Ekonomi Haritası 17 Şekil 4- Bölgenin Karayolu Haritası -www.kgm.gov.tr 19 Şekil 5 - ATSO'nun Görev Alanı 21 Şekil 6-ATSO Üye Dağılımı 22 Şekil 7-ATSO'nun Gelişimi 22 Şekil 8-Stratejik Planlama Modeli 25 Şekil 9-SP İçin Yapılan Kurum İçi Yazışma 26 Şekil 10-SP Çalışma Süreci 28 Şekil 11- Organizasyon Şeması 50 Şekil 12- Birimlere göre Personel Dağılımı 51 Şekil 13- Oda Personelinin Yaş Dağılımı 52 Şekil 14-Oda Personelinin Eğitim Durumu 52 Şekil 15- Çalışanların Ortalama Deneyimi 52 TABLOLAR 9 Tablo 1-Paydaş Belirleme Tablosu Tablo 2- Paydaş Sınıflandırma Tablosu Tablo 3- Oda'nın Sahip olduğu Makina/Teçhizat/Donanım Tablo 4-ATSO'nun Kazandığı Hibe Projeleri... 58

10 KISALTMALAR ATSO DPT SP SPE DOĞAKA GZFT AOSB TOBB TAPDK PEST Analizi : Antakya Ticaret ve Sanayi Odası :Devlet Planlama Teşkilatı : Stratejik Plan : Stratejik Planlama Ekibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı :Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit :Antakya Organize Sanayi Bölgesi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği :Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu :Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik Analiz 10

11 11 G E L İ Ş E N, D E Ğ İ Ş E N A T S O I. GİRİŞ

12 Stratejik Yönetim ve planlama; bugünden yapılan tercihlerle, bilinmeyen ancak öngörülen yarının, şimdiden, istenilen şekilde şekillendirilmesi için bütünsel bir yaklaşımla geleceğe hazırlıkların planlanmasıdır. Stratejik Planlama Ülkemizde henüz yerleşmiş bir kavram değildir. Kamu kurumları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren stratejik planlarını hazırlamaya başlamışlardır.5018 Sayılı Kanunda Stratejik Plan, Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın ölçme ve değerlendirmesini yapmak üzere katılımcı yöntemler stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.(dpt, 2006) Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 2009 yılında güncelleştirilmiş Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 12 Bu noktadan hareketle Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği nin akreditasyon sistemi dâhilinde başlatılan Stratejik Planlama çalışmalarını Stratejik Yönetim Modeline geçiş aşamasında önemli bir eşik olarak nitelendirmektedir. Kurumsallaşmasına bir ivme kazandırmak isteyen ATSO için Stratejik Planının hazırlanmasında DPT tarafından Haziran 2006 yılında yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ndan faydalanılmıştır. Yapılan çalışmanın sahiplenilmesi ve uygulama başarısının artması amacıyla her aşamada katılımcılık teşvik edilmiştir. Ayrıca gerek anket, gerek birebir görüşme ve gerekse geniş katılımlı toplantılar ile paydaşların görüşleri alınmış, mümkün olduğu kadar plana yansıtılmıştır. Amaç ve hedefler belirlenirken, fayda-maliyet dengesi dikkate alındığı gibi, Odada halen yönetimi geliştirme araçlarından, ISO9001 ve Akreditasyon süreçleri ile entegrasyon sağlanmasına dikkat edilmiştir. Plan bir öngörüdür. Asıl olan planın kurum tarafından içselleştirilmesi, uygulanması, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşama kurumların dünden bugüne değil, mesafe kat ederek ulaşabilecekleri bir seviyedir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası bu süreci en kısa zamanda tamamlamayı kendisine düstur edinmiştir.

13 II. GENEL BİLGİLER II.1. Genel Ülkemizdeki odalar özel bir yasayla kurulmuş, 1961 yılında anayasal ilkelere bağlanmıştır. Bu ilkelere göre odalar, yönetsel sistemimizin hizmet yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, kendi üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşan organlar eliyle yönetilirler. Merkez yönetimi, yargı kararı olmaksızın, bu kuruluşların etkili kurullarını geçici ya da sürekli olarak görevlerinden uzaklaştıramaz. Buna karşın bu kuruluşların tüzükleri, yönetimleri ve işleyişleri demokratik ilkelere ters düşmez.(www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc) Odaların tanım ve kuruluş amaçları 5174 Sayılı yasanın dördüncü maddesinde gösterilmiştir. Yasaya göre,odalar, Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 13 II.1.1.Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihi Dünya da ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkışı VI. yüzyılın sonlarına rastlar. İlk ticaret odaları özellikle dış ticaretin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde kurulmuştur. Ticaret odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluşu 1600 yılıdır. İngiltere de ilk ticaret odası 1768 tarihinde Jersey de kurulmuş, bunu yılları arasında açılan Glasgow, Dublin, Birmingham ve Liverpool Ticaret Odaları izlemiştir. Kuzey Amerika da ilk ticaret odası, 1768 de New York da kurulmuştur. Kanada da ilk ticaret odası 1804 yılında Halifax da açılmıştır. (www.baskent.edu.tr/- gurayk/finpazcarsamba10.doc) II.1.2.Türkiye de Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihi Türkiye de ilk ticaret odası 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının özel gereksinmesine yanıt vermek üzere İnebolu da kurulmuş ancak ekonomik ve yasal dayanaktan yoksun kalan bu kuruluş bir süre sonra dağılmıştır. Aynı yılda, Avusturyalı ve Macar tacirlerin çıkarlarını gözetmek üzere İstanbul da

14 Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Ticaret alanındaki bazı boşlukları doldurmak amacıyla 1876 yılında Ticaret ve Ziraat Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığa bağlı Ticaret ve Ziraat Meclisinin desteği ile bir Ziraat ve Ticaret Derneği açılmıştır lerde hızla gelişen Avrupa tekstil endüstrisinin pamuk gereksinmesinin bir bölümüne yanıt veren Çukurova da, dışarıya gönderilen pamuğun ihraç işlemlerini yapacak ve Avrupa daki benzerlerinin işlevlerini görebilecek bir örgüte duyulan gereksinmenin bir sonucu olarak, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur (1879). Ülkemizde resmen örgütlenen ilk oda İstanbul Ticaret Odası dır. İstanbul Ticaret Odası, Ticaret ve Ziraat bakanlığının girişimi ile 1882 yılında açılmıştır. Ticaret ve sanayi odalarına ilişkin ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1910 yılına dek odalar Ticaret ve Ziraat Bakanlığının buyruğuyla Ticaret. Ziraat ve Sanayi Odaları adı altında örgütlenmişlerdir. 31 Mayıs 1910 tarihinde yayınlanan Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile ziraat odası bünye dışı bırakılmış, ticaret ve sanayi odaları yalnız ticaret ve sanayi mensuplarının örgütü durumuna getirilmiştir. Örgütsel açıdan en önemli gelişme 27 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları yasası ile sağlanmıştır. 655 sayılı yasa ve bu yasaya ek tüzük odaların kuruluş ve işleyişlerini belirli ilkelere bağlamıştır. Yasanın getirdiği diğer önemli yenilik, odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunun kabul edilmesidir. Yasa, ticaret ve sanayi ile uğraşanların odalara girmelerini zorunlu tutmuştur. Yasanın bir diğer önemli yanı da odaların çalışma alanlarını yerel olmaktan çıkartıp yöresel duruma getirmesidir tarihinde çıkartılan 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları yasası, 655 sayılı yasayı yürürlükten kaldırmıştır sayılı yasa odalardaki organ sayısını üçe çıkarmıştır. Yasaya göre oda üyeleri meslek kurullarını, meslek kurulları oda meclisini, oda meclisi de yönetim kurulunu seçecek ve genel sekreter Bakanlıkça atanacaktır tarih ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği Yasası, esnaf niteliğindeki küçük tacir ve sanayicilerin odalardan çıkıp dernek kurmalarını sağlamıştır tarih ve 5590 sayılı yasa ile odalar, borsalar ve Birlik bugünkü durumlarını kazanmışlardır. (www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc)

15 II.1.3.Bölge (Antakya, Samandağ, Altınözü ve Yayladağ) Hakkında Şekil 1-Türkiye Haritası ve Hatay Antakya, Anadolu'nun güneyinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır vilayetlerinden biri olan Hatay ilinin, merkez ilçesidir yılı Adrese Dayalı Nüfus Sistemi kapsamındaki sayım sonuçlarına göre nüfusu kişidir. Güneybatısında kişi nüfusu ile Samandağ, Güneyinde kişi nüfusu ile Yayladağ ve Güneydoğusunda kişi nüfusu ile Yayladağ ilçeleri bulunmaktadır. Akdeniz in doğu ucunda kıyıdan 22 km. kadar içerde yer alan Antakya nın denizden yüksekliği yaklaşık 80 m dir. Kuzeyde Amanos Dağları (Nur Dağları) ile güneyde Kel Dağ (Cebel-i Akra) arasında kalan Aşağı Asi Vadisi'nin başlangıcında Kel Dağı'nın kuzeydoğusunda 440 m. rakımlı Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerindedir. Bölgenin Kısa Tarihçesi Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300 lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur. 15 M.Ö. 64 yılında Antakya Roma İmparatorluğuna katılmış, M.S. I. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hristiyanlık, Kudüs dışında ilk defa Antakya da yayılmıştır. Hz. İsa ya inananlara ilk defa Antakya da Hıristiyan adı verilmiştir. Antakya M.S. I. yüzyılda Roma ve İskenderiye den sonra dünyanın üçüncü büyük kenti olmuştur. Antakya, 638 yılında Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilmiş olup, uzun süre Haçlı orduları ile Müslüman ordularının mücadelesine ve sık sık el değiştirmesine sahne olmuştur. Antakya ve çevresi sonuçta 1516 yılında Yavuz Sultan Selim in Mısır seferi sırasında Osmanlı hakimiyetine girmiş, I. Dünya Savaşı nı Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında bitiren Mondros Antlaşmasından sonra Kasım 1918 de Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Uzun mücadele ve uğraşlar sonucunda 2 Eylül 1938 de Hatay Devleti kurulmuş, 29 Haziran 1939 da Hatay Millet Meclisi son toplantısını yaparak kendini feshetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti ne katılma kararı almıştır. 23 Temmuz 1939 da da son Fransız askeri Antakya yı terk ederek Hatay ın (Antakya) kurtuluşu gerçekleşmiştir. (Türk Tanıtma Vakfı)

16 Bölgede Ticaret ve Sanayi; Bölge Ekonomisinde, sınır bölgesi ve uluslararası karayolu kavşaklarına yakınlığı nedeniyle Taşımacılık, Amik ovasının potansiyelinin değerlendirilmesi ile meyve ve sebze üretimi ve tarımsal makine üretimi sanayii gelişmiş durumdadır. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı üretimi, Mobilyacılık ve Ayakkabıcılık sektörleri de itici güçler olarak dikkati çekmektedir. Taşımacılık Taşımacılık Sektörü, Bölgenin sınıra yakınlığı nedeniyle oldukça gelişmiştir. Türkiye de uluslararası yük taşımacılığı yapan taşıtların yaklaşık % 11 i Antakya da bulunmaktadır. Kayıtlı adet araçla Türkiye nin İstanbul dan sonra 2. büyük nakliye filosuna sahiptir. Bu nedenle Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye nin TIR Karnesi satma yetkisi olan 11 Odadan birisidir. Zeytin ve Zeytinyağı Ha büyüklüğündeki Hatay ın Ha tarım alanı olup, bu alanın da % 18 i zeytinlik arazidir. DOĞAKA nın hazırlamış olduğu Zeytincilik Sektör Raporu na göre Antakya da adet meyve veren zeytin ağacı mevcuttur ki, bu rakam Türkiye de zeytin üretiminde ikinci olan Hatay ilinin % 16 sına tekabül etmektedir. (Doğaka, 2011) Hatay İli zeytinyağı üretimi açısından ülkenin 5. İlidir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından verilmiş olan Sanayi Sicil Belgeli 70 adet Zeytinyağı prese tesisi faaliyette bulunmakta ve bu tesislerde ton zeytinyağı çıkarılmaktadır. (www.hatayvaliliği.gov.tr) 16 Yaş Sebze ve Meyve Üretimi Bölge, Ülke genelinde yaş ve sebze üretiminde miktar, kalite ve sıralama açısından Şekil 2- Necmi Burgaç Arşivi oldukça iyi bir yerdedir. Marul, maydanoz, patlıcan, Trabzon hurması, erik ve narenciye üretiminde söz sahibi olan Antakya, bu ürünlerden Trabzon hurması ve erik üretiminde ülke sıralamasında ilk sırayı almaktadır.

17 Ayakkabıcılık :Hatay Ayakkabıcılık sektöründe Türkiye nin belkemiği konumunda olup Türkiye nin en kaliteli ayakkabıları ilimizde üretilmektedir. Türkiye nin erkek ayakkabı ihtiyacının %40 ı Hatay dan karşılanmaktadır. Mobilyacılık : Sektör, Antakya nın Antakya da ağaç işleri sektöründe üretim yapan yaklaşık 1500 firma bulunmaktadır. Özellikle el işçiliğinin ve ustalığının kullanıldığı mobilyalar gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından büyük ilgi görmektedir. (www.hatayvaliliği.gov.tr) İhracat: Antakya Ekonomisinde ve ihracatında öne çıkan başlıca ürünler yaş sebze, meyve, (Turunçgiller, havuç, soğan, domates üzüm vb.) hububat ve bakliyat (Kırmızı mercimek, yeşil, mercimek, fasulye, nohut, buğday vb.) zeytin, zeytinyağı ve bitkisel yağlar, mobilya, ahşaptan yapılı ambalaj sandığı, motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları, römork ve yarı römork, sebze ve meyve konserveleri tarım alet ve makineleri, sulama boruları, pamuk ve linterdir. (www.antakyabelediyesi.bel.tr) 17 Şekil 3 - Hatay Ekonomi Haritası (www.antakyabelediyesi.bel.tr) Antakya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), İl Özel İdaresi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın %50 ortak katılımı ile dönüm arazi üzerine kurulmuş olup 57 firmaya arsa tahsis edilmiştir. AOSB nde kurulu sektörler; tohumculuk, iplik boyama, çelik boru imalatı, yağ işletmeleri, baharat kurutma, boya, çelik kapı, sabun imalatları ile tavuk kesim entegresi, tekstil, yem sanayi, paketleme ve otomotiv sanayidir. (www. Antakya.bel.tr) Bölgede faaliyet gösteren firmalarda fiili istihdam kişi civarındadır. AOSB Hatay Havaalanına 12 Km, Reyhanlı Cilve gözü sınır kapısına 48 Km, İskenderun Limanına 35 Km, İskenderun Demir Çelik Fabrikasına 54 Km, Yumurtalık Serbest Bölgesine 70 Km. mesafesi ile özellikle ihracata yönelik yatırımlar için hem hammadde, hem mamul akışını sağlayacak mükemmel bir kavşak konumundadır. (www.antakyaosb.org.tr/index.php?gosterim=cas2okod=53)

18 Bölgede Turizm Antakya, tarih boyunca, verimli toprakları, Anadolu Mezopotamya geçişi arasında yer alması ve farklı inanç gruplarının bölgede ikamet etmesi nedeniyle çeşitli kavimlerin yaşadığı, uygarlıklarını yaşattığı bir bölgedir. Bu nedenle bu yöre, birçok farklı dönem, farklı köken ve farklı dinlere ait uygarlıkların eserleri ile zenginleşmiştir. Bölgede yer alan önemli tarihi ve kültürel eserlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir; Habib-i Neccar Camii Antakya M.S. 638 yılında Hz. Ömer in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından fethedilerek İslam beldesi olmuştur.habib-i Neccar Camii aynı tarihte inşa edilmiş olup, İslam ve Hıristiyan Âlemi için önemli olan Anadolu daki ilk camidir. St Pierre Klisesi Antakya nın, ticari yolların kesişme ve kültürlerin birleşme noktasında bulunması, Hıristiyanlığın yayılmaya çalıştığı ilk dönemlerinde bu kentin bir propaganda merkezi haline gelmiştir. St. Pierre Kilisesi bu kapsamda Hıristiyanlığın ilk yıllarında dini toplantı merkezi olmuştur.tarihte ilk Hıristiyan (Hristos) adı da Antakya da bu kilise cemaatine verilmiştir. Bugün St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk mabetlerinden biri ve hac mekanı olarak kabul edilmekte olup, Anıt Müze olarak işlevini sürdürmektedir. Antakya Müzesi 18 Mozaik koleksiyonu zenginliği bakımından dünyada ikinci sırada yer alır. Harbiye, Antakya, Aççana, Çevlik, ve İskenderun da yapılan kazılarda bulunan çeşitli süs eşyaları, heykeller, mezarlar da sergilenen eserler arasındadır. Hitit, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olan ve Harbiye, Antakya, Atçana, SeleukeiaPieria ile İskenderun da bulunmuş eserlerin sergilendiği müze, mozaik koleksiyonlarının zenginliği yönünden dünyada ikinci sırayı almaktadır. Müzede parça arkeolojik eser, Etnografik eser, sikke, mühür olmak üzere toplam adet eser bulunmaktadır (Hatay Valiliği, Stratejik Planı, ) Harbiye Antakya il merkezine 7 km. mesafede olup her tarafı yeşillik olan güzel bir piknik yeridir. Antik çağın ünlü Daphne kentidir. Seleukos ve Roma Dönemlerinde çağlayanlarıyla tanınan ve dünyaca ünlü bir sayfiye yeri olan Defne nin, çok sayıda köşk, tapınak ve eğlence yeri ile meşhur olduğu söylenmektedir. Harbiye,günümüzde halkın çok rağbet ettiği bir mesire yeri olmakla beraber ve yöredeki tezgâhlarda dokunan doğal ipekleri ilede tanınan bir yerdir. Antakya ve yöresinde yukarıda bahsedilenler kadar görülmeye değer diğer önemli kültür varlıklarından bazıları; Haron (Charonion) Cehennem Kayıkçısı Kabartması, Titus Tüneli, Hz.Hızır Türbesi, Vakıflar Köyü, Musa Ağacı, Koz Kalesi, Kasım Bey Camii,

19 Traianus Su Kemerleri (Kandra), Demir Kapı,Antakya Kalesi ve Surları, St. Simeon Stilit Manastırı olarak sıralanabilir. Ayrıca, Dünyada ilk ışıklandırılan ve Antakya nın en eski caddesi olan Kurtuluş Caddesi eski Antakya dediğimiz kısımda yer almaktadır. Habibi Neccar Camii, Sinagog, Katolik Kilisesi ve hemen yanında eski bir cami, hepsi bu caddede ve iç içe bulunmaktadır. Köprü yakınında bulunan ve yapıldığı dönem itibariyle Antakya nın en eski camii olan Ulu Cami nin, Memlük dönemi eseri olduğu sanılmaktadır. Antakya da bunlardan başka Mahremliye Camii, Nakip Camii, Yeni Camii, Civelek Camii, Meydan Camii ve Şeyh Ali Camii gibi hepside Osmanlı dönemi eseri olan camiler vardır. Camilerden Bölgede yaşayan 3 semavi dine mensuplarının oluşturduğu Medeniyetler Korosu, özelde Antakya nın, genelde Türkiye nin tanıtımına katkı sağlamak, halen var olan birtakım güzellikleri herkesle paylaşmayı, medeniyetler arasında köprü oluşturarak evrensel bir dil olan müzikle bir arada tutmayı hedeflemektedir bazıları kalın gövdeli ve şapkalı, bazıları ince gövdeli, şerefeli ve külahlı olmak üzere iki tip minare dikkati çekmektedir Antakya Mutfağı Bölgeden gelmiş geçmiş tüm uygarlıklardan ve kültürlerden lezzetler barındırmakta olup oldukça geniş yemek çeşidi ile önemli turizm öğesi olarak dikkat çekmektedir. 19 Bölgede Ulaşım Bölge Şekil 4 de de görüldüğü, sınır bölgesi de olma nedeniyle üzere geniş bir Karayolu ağı ile örülüdür. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay Havaalanı, Hatay ın Merkez ilçesi Antakya da yer almaktadır. Hatay' ın İskenderun ilçesine 30 km. Antakya ilçesine 27 km. uzaklıkta bulunmaktadır tarihinde hizmete açılmış olup 2008 yılında da Geçici Hava Hudut Kapısı olarak yurtdışı seferlerine başlamıştır. Şekil 4- Bölgenin Karayolu Haritası -www.kgm.gov.tr

20 İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir. TCDD Limanlarından olan İskenderun Limanı: İşletme Hakkının Devri yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale ile Limak A.Ş. ye devredilmiştir. Liman Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı altında hizmet vermektedir Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 Yılında öğretim hayatına başlayan Üniversitenin bugün 12 Fakültesi, 6 Yüksek Okulu, 17 Meslek Yüksek Okulu, 15 Araştırma Merkezi, 3 Enstitüsü mevcuttur. II.1.4.Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının Tarihten Bu Güne Gelişimi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Nisan 1939 tarihinde, Hatay Hükümeti zamanında, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Kanun ve Nizamnameleri gereğince kurulmuş olup, Hatay ın Anavatana katılmasından sonra da büyüyerek hizmetlerine devam etmiştir. Kurulduğu dönemde; 10 kişilik Oda Meclisi ve 7 kişilik personeli ile hizmet veren ve Yayladağı, Reyhanlı ve Samandağ da da temsilcilikleri bulunan Antakya TSO 2013 yılına gelindiğinde; 52 kişilik Oda Meclisi ve 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir 20 Bugün ATSO; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne bağlı olarak 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili yönetmeliklerle kapsamı belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odanın tarihsel gelişimi içinde sorumlulukları ile birlikte etki alanı da genişlemiştir. Odanın ilk yıllarında, Zeytinyağı ve Sabun İmalatçıları, Manifaturacılar, İpek Kozacıları, Dokumacılar, Mobilyacılar ve Marangozlar, Meyve - Sebzeciler, Kunduracılar ve Dabbaglardan oluşan 7 meslek grubu ve 1580 üye sahibi olan Oda bugün Meslek Grubu sayısını 20 ye, faal üye sayısını 4841 e yükselmiştir. Odada bugün kayıtlı Meslek Grupları; 1. Çırçırlama, Arıcılık, Tahıl, Çiçek, Sebze Fidesi, Deniz Ürünleri, Meyveleri Yenen Sebze ve Hayvan Yetiştiriciliği Meslek Grubu, 2. Zeytinyağı, Ayçiçeği ve Bitkisel Sıvı Yağ İmalatı, Yağlı Tohum ve Yağlı Meyve Toptan Ticareti Meslek Grubu 3. Her Türlü Mobilya ve Kereste İmalatı ve Satışı, Ahşap Kapı, Pencere ve

21 MutfakMobilyaları İmalatı ve Mobilyaların Boyanması Meslek Grubu 4. Değerli Metallerden Takı ve Mücevherat İmalatı ve Satışı ve Saat Ticareti Meslek Grubu 5. İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Meslek Grubu 6. Hafriyat, Elektrik Tesisatı Döşeme, İnşaat Malzemeleri Montajı, Beton İşleri ve Gaz Tesisatı Faaliyetleri Meslek Grubu 7. Yapı Kooperatifi Faaliyetleri, İkamet Dışı Binaların İnşaatı, Su Kuyusu Açma, Elektrik Enerjisi Üretme ve Santrali İnşaatı, Doğalgaz İşleme Tesisleri İnşaatı, Telekom Ağlarının Bakım ve Onarımı Meslek Grubu 8. Otel, Lokanta, Pastane, Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Faaliyetleri, Hazır Yemek İşletmecileri ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Grubu 9. Otomotiv, Akaryakıt, Ulaştırma, Tüpgaz Ticareti, Linyit Madenciliği ve İş Takibi Faaliyetleri Meslek Grubu Şekil 5 - ATSO'nun Görev Alanı 10. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifleri ve Karayolu ile Yolcu Taşımacılığı, Otopark ve Garaj İşletmeciliği, Posta ve Kargo Faaliyetleri, Depolama, Gümrük Müşavirliği Meslek Grubu 11. Sigorta Acenteleri ve Aracılarının Faaliyetleri, Gayrimenkul Acenteleri ve Leasing Faaliyetleri Meslek Grubu 12. Eğitim, Meslek Birlik ve Kooperatifleri, Tahıl Toptan Ticareti, Kırtasiye ve Ders Kitaplarının Yayımlanması, Dershaneler, Tütün Ürünleri Toptan Ticareti, Özel Güvenlik ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Grubu 13. Ayakkabı, Deri ve Kürk İmalat, Toptan, Perakende Meslek Grubu 14. İnşaat Malzemeleri, Hazır Beton İmalatı, Tarım ve Orman Aletleri ve Malzemeleri Meslek Grubu 15. Zirai Ürünler, Pamuk Toptan Ticareti, Hayvan Yemi ve Canlı Hayvan Toptan Ticareti, Çiçek ve Bitki Satışını Yapan Aracılar Meslek Grubu 16. Gıda Madddeleri İmalat, Toptan, Perakende Meslek Grubu 17. Tuhafiye, Manifatura, Mefruşat ve Konfeksiyon Toptan ve Perakende Meslek Grubu 18. Dayanıklı Tüketim Malları, Elektrikli Cihazlar, Bilgisayar, Fotoğrafçılık, Telekomünikasyon Hizmetleri, Plastik Poşet İmalatı, Yangın Söndürücüler ve Temizlik Ürünleri Ticareti Meslek Grubu 19. Bankalar, Finans ve Tarım Kredi Kooperatifleri Meslek Grubu 20. Sağlık Hizmetleri, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Yapı Denetim Kuruluşları Meslek Grubu 21

22 Kurulduğu dönemde; 10 kişilik Oda Meclisi ve 7 kişilik personeli ile hizmet veren Oda bu gün de Antakya ile birlikte Altınözü,Yayladağı ve Samandağ ilçelerini de çalışma alanları içinde bulundurmaktadır Tarihine göre ATSO nun faal Üye sayısı 4841 olup NACE kodlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Grup No Grup Tanımı Üye Sayısı 01 Çırçırlama,Tahıl, Arıcılık, Tahıl ve Çiçek Zeytinyağı, Ayçiçeği ve Bitkisel Her Türlü Mobilya ve Kereste İmalatı Değerli Madenlerden takı ve mü İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Hafriyat,Elektrik Tes.Döş Yapı Kooperatifi Faaliyetleri,İk Otel, Lokanta,Pastane,Seyahat Otomotiv,Akaryakıt,Ulaştırma Yük ve Yolcu Taş.Koop Sigorta Acentaları ve Aracılar Eğitim, Mesleki Birlik ve Koop Ayakkabı, Deri,Kürk, İm.Tic İnşaat Malz.,Hazır Beton, Zirai Ürünler, Pamuk Toptan Tic Gıda Maddeler İmalat,Toptan,Par Tuhafiye,Manufatura,Mefruşat Dayanıklı Tük.Malları,Elektrik, Bankalar,Finans ve Tarım Kredi Sağlık Hizm.,Mühendislik; Mimarlık Şekil 6-ATSO Üye Dağılımı 2010 AR-GE BölümününProje Koord.veArş.Böl. ile Basın Yayın ve Halkla İliş. Bölümü olarak 2 ye ayrılması Şekil 7-ATSO'nun Gelişimi

23 23 G E L İ Ş E N, D E Ğ İ Ş E N A T S O III. STRATEJİK PLANLAMA

24 III.1.Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kabulü ile kamuda stratejikplanlama uygulamasının yasal alt yapısı oluşturulmuş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınastratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasamızın 135 inci maddesinde, belli bir mesleğe mensup olanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini korumak amacıyla kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali denetime tabi kuruluşlar olarak tanımlanmaktadırlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluştur. Bu noktadan hareketle TOBB organizasyonundaki akredite odalara, Akreditasyon Kılavuzunun Gereklilikleri Bölümünün 4.fıkra hükmü gereğince Stratejik Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları şartını getirmiştir. 24 ATSO, TOBB tarafından yapılan bu görevlendirmeye istinaden yıllarını içeren Stratejik Planını hazırlamıştır. III.2.Stratejik Plan Modeli Stratejik planlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, TOBB-ETU tarafından verilen eğitimlerde sunulan model esas alınmıştır. Aynı zamanda bu eğitimlerde de referans gösterilen Devlet Planlama Teşkilatı nın hazırlamış olduğu Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu nda belirtilen yaklaşımdan faydalanılmıştır.

25 Şekil 8-Stratejik Planlama Modeli 25 III.3.Stratejik Plan Modelinin Uygulaması ATSO Stratejik Yönetim Modeli birbirini takip eden beş temel bölümden oluşmaktadır; Hazırlık Stratejik planlama; katılımcı bir anlayış ile yapılması gerektiğinden bir hazırlık sürecini gerektirmektedir. ATSO da yapılan Stratejik planlama sürecinde aşağıdaki aşamaları içeren bir hazırlık süreci gerçekleşmiştir; Planlama çalışmalarının başladığını belirten bir üst yazı ile üst yönetimin çalışmaları sahiplendiği tüm kuruma duyurulmuştur.

26 Şekil 9-SP İçin Yapılan Kurum İçi Yazışma Danışman eşliğinde yürütülmesine karar verilen çalışmalar için Oda ve danışman şirket arasındaki koordinasyonu sağlayacak 2 kişi ile danışman şirket personelinden üç kişinin oluşturduğu bir çekirdek ekip oluşturulmuştur. Ekipte Oda adına yer alan personelin, bu çalışmaların ileride de yürütümünden sorumlu olan personel olmasına dikkat edilmiştir. (Ek-1 Stratejik Plan Çekirdek Ekip) 26 Stratejik Planlama çalışmalarının birlikte yürütüleceği, bölüm yöneticileri ve onların seçtiği personelden oluşan 14 kişilik bir ekip kurulmuştur. (Ek 1 Stratejik Planlama Ekibi).Ekipte her ana birimin temsil edilmesine ve farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin bulunmasına dikkat edilmiştir. Çekirdek ekip ile birlikte Stratejik Planlama çalışmaları için bir yöntem belirlenmiş ve bu yöntem doğrultusunda bir iş takvimi hazırlanmıştır. Stratejik Plan çalışmasının her safhasında, danışmanın konu ile ilgili bir eğitim vermesi ve daha sonra uygulama veya çalıştay yapılarak ortak akıl aranması yöntem olarak benimsenmiştir.

27 Stratejik Planlama: Stratejik planlama safhasında, mevcut durumun değerlendirilmesi için, gerekli olan Antakya ve ATSO hakkında bilgileri içeren çeşitli dokümanlar toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yine bu aşamada SP çalışmasına katılacak paydaşların belirlenmesi ve görüşlerinin alınmasına ilişkin Dış Paydaş Anketleri hazırlanmıştır. Odanın daha önce yapmış olduğu personel memnuniyet anketleri sonuçları ve üye memnuniyet anketi sonuçları, dış paydaş anketleri ile birlikte değerlendirilmiş, sonraki çalışmalarda kullanılacak veriler olarak sınıflanmıştır. Bu çalışma ile eşzamanlı olarak; Stratejik Planlama Ekibinin katıldığı eğitim sonrası yapılan atölye çalışmasındapest analizi ile GZFT analizi yapılmıştır. Daha sonra yine aynı metodla ( eğitim, sonrasında atölye çalışması) ile tüm katılımcıların katkıları ileodanın misyon-vizyon ve temel ilkeleri tanımlanmıştır. Taslak haline getirilen çalışmalar, Oda meclis üyelerinin katılımı ile yapılan Geniş Katılımlı Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı katılımcıları ile litmus testine tabi tutulmuştur. Sorunlar ve Çözüm önerilerinin de alındığı bu çalıştay, Strateji alanlarının, stratejik amaçların ve hedeflerin biçimlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu aşamanın devamında SP Ekibi ile yapılan toplantılarda, Oda birimlerinin, stratejik amaçlar doğrultusundaki hedefleri hakkında bir toplantı yapılmıştır. Hedeflerini belirlemeleri için kendilerine bir süre tanınmış, birim çalışanları ile belirledikleri hedefleri maliyetleri ile ilişkilendirilmiş ve yazılı olarak, çekirdek SP ekibine iletmeleri istenmiştir.devamında tüm çalışmaların değerlendirildiği ve birleştirildiği Stratejik plan çalışması taslak halinde tamamlanarak, Oda Yönetiminin değerlendirilmesine sunulmuş, gerekli değerlendirmeler ve önerilerden sonra nihai hale getirilmiştir. 27

28 AŞAMA ÇALIŞMANIN ADI YÖNTEM KATILIMCILAR KATILIMCI SAYISI Planlamanın Planlaması Hazırlık Programı Toplantı Bilgilendirme Hazırlık Çalışmaları Toplantısı Toplantı SP Tanıtım Eğiti- mi Uygulamalı Eğitim Birim Bazında ürün/hizmet yararlanıcı, iç dış paydaş belirleme, Durum Analizi Misyon,Vizyon,Temel Değerler Strateji Alanları, Amaçlar ve Hedefler Genel Sekr.,SP Çekirdek Ekip,ABİGEM, Danışman SP Ekibi 15 Eğitim, Birimlerin formları doldurmaları Tüm birimler 15 Toplantı Çekirdek SP Ekibi 4 GZTF Analizi Eğitim/Atölye Çalışması SP Ekibi 15 Belirlenen 57 dış paydaş Dış Paydaş Anketi Anket ve TOBB' a anket- ler gönderildi İç Paydaş -Üye Anket Anketleri Üyeler Oda Personel Memnuniyet Anket Anketleri Tüm Çalışanlar 46 KİŞİ İştişare Toplantıları Toplantı Çekirdek SP Ekibi 4 Misyon,Vizyon ve Temel Değerler Eğitim Belirleme Eğitimi SP Ekibi 13 Atölye Çalışması Atölye Çalışması SP Ekibi 13 Nihai Hale Getirilmesi Sorunlar ve çözüm Önerilerinin Alınması Amaçlar ve Hedefler Çalışması Stratejik Planın Nihai Hale Getirilmesi Son Çalışma Şekil 10-SP Çalışma Süreci Litmus Testleri Toplantı ve Çalıştay Formların doldurulması Oda Meclis Üyeleri ve SP Ekibi 55 Oda Meclis Üyeleri ve SP Ekibi 6 55 Birim Sorumluları 12 Stratejik Mimarinin Oluşturulması Atölye Çalışması SP Ekibi 4 Taslağın üzerinde görüş alışverişi YK, Genel Sekreter, SP Ekibi 4 28

29 Performans Programı: Bu aşamada Stratejik amaçları oluşturan hedeflere ulaşma konusundakurumun ve birimlerin kendisini değerlendireceği performans göstergeleri ile değerleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar toplanarak kurumun mali ve idari performans programı altyapısını oluşturmuştur. Stratejik Planın Uygulanması: Oda yönetimi ve TOBB un onayını takiben stratejik planın uygulanması ile başlayan ve yaklaşık beş yılı kapsayan (2013 yılı 2. 6 ay- 2017) süreçtir. Stratejik Plan Gelişmelerinin İzlenmesi ve Performans Değerlendirmesi: Planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması, ilgili merciler tarafından gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar, izleme safhasını oluşturmaktadır. Oda Yönetimi; her yılın sonunda bir sonraki yılın bütçesi oluşturulmadan önce, Stratejik Planda belirtilen Misyon, Vizyon, Strateji alanları ile amaçlar ve hedeflerin değerlendirilmesini yapacaktır. Bu değerlendirme sırasında, öncelikle performans hedeflerinden sapmalar tespit edilerek, varılan sonuçlar ve sapmaların yarattığı etkiler, bu sürecin temel çıktıları olan birim faaliyet raporlarında belirtilecektir. Daha sonra gerekli revizyonları yapacak, bir sonraki yıl için hedeflerin eylem planlarına dönüştürülmesini sağlayacaktır. 29 Kritik Başarı Faktörleri: Kritik başarı faktörleri, hazırlanan bu Stratejik planın başarıya ulaşması için olmazsa olmaz önkoşullardır. ATSO Stratejik Yönetim Modelinde Kritik Başarı Faktörleri; Stratejik planın uygulanmasında üst yönetim desteği ve kararlılığı Stratejik Planın hazırlanmasında katılımcılık SP nin, tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi olarak belirlenmiştir.

30 30 G E L İ Ş E N, D E Ğ İ Ş E N A T S O IV. MEVCUT DURUM ANALİZİ

31 ATSO nun geleceğini planlamak için mevcut halde muktedir olduklarını, yetkinliklerini, görev ve sorumluluklarını iyi anlamak gerekmektedir. Bu nedenle bu aşamada, odanın, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, organizasyon yapısı, görev ve sorumluluk dağılımı, geçmişteki başarıları, yönetim ve icra ekibi, çalışanları, mali durumu, teknolojik altyapısı, fiziki şartları vb. hakkında veriler toplanarak incelenmiştir. Yine dünyadaki, Ülkedeki, Bölgedeki ve Antakya daki Sosyal, Politik, Teknolojik ve Ekonomik gelişmeler (PEST) analiz edilmiş, Odanın üyelerini de etkileyen bu gelişmeler karşısındaki alacağı tavır tartışılmıştır. Daha sonra Üye Memnuniyet Anketleri, Dış paydaş anketleri, Çalışan memnuniyet Anketleri, Akreditasyon Değerlendirme formları incelenmiş, yapılan toplantılarda katılımcılar ile birlikte GZFT ve PEST analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm çalışmaların ışığında iç ve dış çevre analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca toplantı ve anketler ile paydaşlardan alınan sorunlar ve çözüm önerileri de analizlere katkı sağlamıştır. IV.1. ATSO nun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili yönetmeliklerle kapsamı belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız 5174 sayılı TOBB Mevzuatının yanı sıra vermekte olduğu hizmetlere paralel olarak; Türk Ticaret Kanunu, TIR Mevzuatı, Ulaştırma Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, TAPDK Mevzuatına göre hareket etmektedir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan sirküler de Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır. 31 Odalar, 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde aşağıdaki görevleri yürütmektedir. Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

32 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve onaylamak;: Fatura suretlerinin onayı. Rayiç fiyatların onayı. Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı. Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları. Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler. Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler. Ticarî kefalet onayları. Tahsis ve sarfiyat belgeleri. Kalite, yeterlik ve numune belgeleri. Yerli malı belgeleri. Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı. Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri. Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicil leri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi. TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler. Mücbir sebep belgeleri. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri. Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler. Ticaret sicili hizmetleri. Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurular da bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 32

33 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. 33 IV.2. ATSO nunyönetim Organları Odanın organları şunlardır: a) Meslek Komiteleri. b) Meclis. c) Yönetim Kurulu. d) Disiplin Kurulu. Oda Meslek Komiteleri Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Oda Meslek Komitelerinin Görevleri Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.

34 Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Oda Meclisi Oda Meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Oda Meclisinin görevleri şunlardır: Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî 34

35 afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Oda Yönetim Kurulu Oda Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Oda Yönetim Kurulunun görevleri: Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu Oda Meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı Oda iç yönergesini Meclise sunmak. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. 35

36 Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Hakem veya hakem heyeti seçmek sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Oda Disiplin Kurulu Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Oda Disiplin Kurulunun Görevleri Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. IV.3. ATSO nunsunduğu Hizmetler Genel Sekreterlik Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. 36

37 Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. Yayın işlerini yönetmek. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir. Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. Başkanlık Özel Kalemi ve Sekreteryası Başkanlık telefon ve randevu trafiğinin ayarlanması, Başkanlık tarafından düzenlenmesi öngörülen organizasyonların yapılması Basın Bültenlerinin hazırlanması İhtiyaç duyulduğunda üyeler ile iletişim kurulması Başkanın katıldığı toplantılar için yerel-genel ekonomik ve sosyal gelişmeler ile ilgili olarak konuşma metinlerinin hazırlanması Üye, Kurum, STK, vs. iletişim bilgilerini sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi Oda toplantı salonu ile ilgili taleplerin kaydının tutulması Odanın yaptığı tüm organizasyonlarda üyeler ile iletişim kurulması ve davet mektubu gönderilmesi Odaca yapılacak olan ziyaretler öncesi ilgili kurumlardan randevu alınması Odaya gelen ziyaretçiler ve Oda adına şehir dışına çıkacak kişiler için otel ve uçak rezervasyonlarının yapılması Oda adına toplantı, tebrik, cenaze vs. durumlarda Oda Üyeleri ve Personele duyurunun yapılması 37

38 Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil; Kuruluş,Tadil,Terkin ile ilgili tescil işlemleri Yetki Belgesi hazırlayıp vermek Sicil Tasdiknamesini hazırlamak Ticaret Sicil Gazetesi Onaylarını hazırlamak Tapu Belgesi, İhale Belgesi, Ortaklık Belgesi hazırlamak Teyit Yazısı vermek Oda Sicil Bölümü Oda Sicili; Kayıt, Tadil, Terkin İşlemleri Evrak Kayıt İşlemleri Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak talep eden ilgiliye vermek; Oda Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, İhale Durum Belgesi (İflas Durumu Belgesi), Yerli İstekli Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Vize Talep Belgesi, Yabancı İş Adamı Davet Yazısı, Suriye Çıkış Belgesi, BAĞ-KUR Evrak İşlemleri, Eş Tayini Belgeleri Ustalık, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi Onay İşlemlerini yapmak Muhasebe Bölümü 38 Üye aidatlarının tahakkuk ve tahsilatının yapılması Odanın hazırladığı belge ve işlemlerle ilgili para tahsilatının yapılması Aylık sigorta, vergi, telefon, elektrik, su giderlerinin takibinin yapılarak, ödenmesini sağlanması Personel maaşlarının hesaba yatırılması Personel sağlık giderlerinin ödemesi Bilirkişi ödemelerinin yapılması Günlük kasa raporunun alınması Banka faizlerinin kontrolünün yapılması Hazırlık bütçesi, kesin hesap, aylık mizan, bilânço, bütçe gelir ve giderlerinin hazırlanması Oda bütçesi fasıllar arası aktarma işlemleri Yevmiye defteri, defteri kebir, sabit kıymetler defteri, kıymetli evrak defteri, tahakkuk ve takip defteri ve ihtiyaca göre yardımcı defterlerin tutulması Satın alma işlemlerinin yürütülmesi Odanın her türlü muhasebe işlerinin yürütülmesi

39 Sanayi ve Kalite Yönetim Bölümü Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu (Gıda) İş Makineleri Tescil İşlemleri Yerli Malı Belgesi ve Fiili Tüketim Belgesinin hazırlanması Fire, Zaiyat ve Randıman Oranı Tespitini yapılması Oda Akreditasyon Sistemi Çalışmalarını yürütülmesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının yürütülmesi Sınır Ticareti Sekreterya İşlemlerinin yapılması Antakya Künefesi Mahreç İşareti Kullandırma Belge İşlemlerini gerçekleştirmek AB Bilgi Noktası ve Avrupa İşletmeler Ağı sorumluluklarını yerine getirmek İç Ticaret Bölümü Rayiç Fiyat Tespiti ve Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı Fatura Suretlerinin Onayı Fiyat Tahminleri ve Yaklaşık Maliyet Bilirkişi Ekspertiz Raporu Sigortacılık Kanunu Kapsamındaki Sigortacılık İşlemleri Üye ve Personel Kimlik Kartı Hazırlanması 39 Dış Ticaret Bölümü EUR.1 Dolaşım Sertifikası Satışı, Onayı ve Çakıştırma İşlemleri A.TR Dolaşım Belgesi Satışı ve Onayı ABC Menşe Şahadetnamesi Satışı ve Onayı Form A Belgesi Satışı ve Onayı Fatura Onayı Anlaşma Mektubu Onayı İhracatla İlgili İstatistiksel Veri Takibi TAPDK Ruhsatının Düzenlenmesi (İçki Tütün Satışı için Ruhsat İşlemleri) TIR Karne İşlemleri Bölümü 4, 6, 14, 20 Yapraklı TIR Karne Satışı ve Onayı TIR Karne Talepnamesi, TIR Karne İade işlemleri TIR Karne Check İşlemleri, TIR Teminat İşlemleri, TIR Karne Kayıp İşlemleri Firmaların TIR Sistemine Girişinin Yapılması Gümrükçe Onaylanan Uygunluk Belgelerinin Takibi

40 K Belgeleri Bölümü K Yetki Belgesi İşlemleri (K1, K2, K3, K1*, K2*) Sayısal Takograf İşlemleri Proje Koordinasyon ve Araştırma Bölümü AB Fonları ile İlgili Projelerin Yazımı ve Yürütülmesi Ekonomik ve Sektörel Araştırma Raporları Hazırlanması Hatay a ait Sosyo-Ekonomik Raporların Hazırlanması Aylık Meclis Toplantılarında sunulmak üzere Yönetim Kurulu aylık faaliyet raporunun hazırlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü Eğitim, Seminer, Toplantı, Konferans Düzenlenmesi Fuar Organizasyonları Ticari Heyet, İş Toplantısı Organizasyonları Yayın Hizmetleri Oda Web Sitesi ATSO Bültenin çıkarılması Basında çıkan Odaya ve bölgeye ilişkin haberlerin takibi Üyeler, Medya Kuruluşları Temsilcileri ve Halkla diyalog halinde olarak oda faaliyetleri hakkında günün koşullarına göre onlara bilgi sunulması Oda ile İlgili imaj çalışmaları Oda duyuru kanallarının etkinliğinin artırılması 40 Bilgi İşlem Bölümü Oda üyelerinin adres, telefon, faks ve bilgilerinin güncellenmesi Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişiminin sağlanması, teknik denetiminin yapılması Odanın elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması Oda bilgisayar satın alma işlemlerinin yürütülmesi ve alınan ürün kontrolü yapılması Bakım sözleşmelerinin takip edilmesi Oda organ kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve yedeklenmesi Odanın bilgi güvenilirliğine dair Risk Analizi yapılması Oda web sayfasının teknik takibi ve desteğinin sağlanması Server yedeklemesinin yapılması

41 IV.4.Paydaş Analizi Paydaşlar, ATSO nun hizmetleri ile ilgisi olan, Odadan doğrudan veya dolaylı olarak, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya aynı şekilde ATSO yu etkileyen kişi veya kurumlardır. Paydaşların belirlenmesi için Odanın tüm birimlerinin yaptıkları hangi faaliyetler için, kimler veya kurumlar ile ilişki kurdukları araştırılmıştır. Daha sonra paydaşlar; İç paydaş, Yararlanıcı ve Dış Paydaşlar olarak üç sınıfa ayrılmışlardır. İç Paydaşlar; Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Oda içindeki kişi veya kurumlardır. Dış Paydaşlar; Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Oda dışındaki kişi veya kurumlardır. Üç kısımda incelenmişlerdir; o Temel Ortak: Odanın yasal mevzuat gereği üstlendiği görevler nedeniyle etkilediği veya etkilediği kişi veya kurumlar o Stratejik Ortak: Odanın misyon ve vizyonu gereği işbirliği yaptığı, bu nedenle etkilediği veya etkilendiği kişi veya kurumlar o Tedarikçiler : Odanın hizmet veya ürün alımı yaptığı kişi veya kurumlar Yararlanıcılar ise, Odanın hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurumlardır Bir hayli kalabalık olan paydaş listesi birimlerin yaptığı puanlama ile sıralanmış, görüşlerine başvurulacak paydaşlar önceliklendirilmiştir. 41

42 Tablo 1-Paydaş Belirleme Tablosu Birim Ünvanı Görevleri Dayanaklar Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor Dış Ticaret İhracat Menşe ve Fatura Tasdik İşlemleri Gümrükten geri dönen EUR-1 ve ATR Dolaşım Belgeleri Çakıştırma İşlemleri sayılı TOBB Kanunu -TOBB ATR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar(16/05/2011) 01/06/2001 tarih ve sayılı ATR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği -Serbest Ticaret Anlaşmaları -03/09/2002 tarih ve sayılı R.G. 2002/4616 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin usul ve esaslar -26/04/2002 tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişikyik Yapılmasına Dair Yönetmelik -Başbakanlık DTM Anlaşmalar Genel Müdürülüğü Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Form A Menşe Düzenleme ve Tasdik Edilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar -16 ocak 2004 tarih ve sayılı R.G. 5 Sıra Nolu Gümrük Genel Tebliği EUR 1 Dolaşım Sertifikalarının satış onay ve çakıştırma işlemleri ile ilgili uygulama usul ve esasları -30 Aralık 2004 tarih ve saayılı R.G. 6 Nolu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik Oda Üyeleri ve İhracatçılar TOBB, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 42 Yazışmalar 5174 Sayılı TOBB Kanunu Antakya Gümrük Müdürlüğü, Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük Müdürlüğü TOBB TAPDK İşlemleri TOBB ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu arasında imzalanan Protokol, 09/01/ sayılı R.G. de yayınlanan 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tütün ve Alkol Satışı Yapılan İşletmeler TOBB, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

43 Birim Ünvanı Görevleri Rayiç Fiyatların Tesbiti İç Ticaret Dayanaklar 5174 Sayılı TOBB Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliği Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Belediyeler İş ve İşçi Bulma Kurumu Antakya Devlet Hastanesi M.K.Ü. Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Milli Emlak Müdürlüğü ve Defterdarlık İcra Müdürlükleri ve Mahkemeler Vergi Daireleri Antakya Gümrük Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Mal Müdürlükleri 2. Hudut Alay Komutanlığı 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Antakya Kızılay Şube Başkanlığı Vakıflar Hatay Bölge Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor Tedarikçi Firmalar Emlak Ofisleri İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Meslek Komitesi Kararları Hatay Esnaf Sanatkarları Birliği 43 Bilir Kişi ve Ekspertiz Raporları (Ürünlere veya diğer emtialara ilişkin Değer,durum, tespiti), 5174 Sayılı TOBB Kanunu Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin Düzenlenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Makamlar - Firma Talepleri Oda Meclisi tarafından belirlenmiş olan Bilirkişiler, Diğer Oda ve Meslek Kuruluşları Oda Mensuplarına ait üye 5174 Sayılı TOBB Kanunu (26. Madde) Kimliklerinin Hazırlanması Oda Üyeleri Oda Yönetim Kurulu Sigorta Acenteleri ve Eksperlere ait işlemler Çek Raporu Risk Raporu Kredi Notu Çek Endeksi E-Rapor 5684 Sigortacılık Kanunu ve 14 Nisan 2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği tarihli TOBB - Kredi Kayıt Bürosu Protokolü (5411 Bankacılık Kanunu) Hatay İlindeki tüm Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperleri Hatay Genelindeki Tüm Firmalar ve Esnaf, talep halinde Şahıslar TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı TOBB

44 Birim Ünvanı Görevleri Hazırlık Bütçesi, Aylık Mizan, Bilanço, Gelir- Gider hesaplarıyla Tahsil- Tediye-Mahsup fişlerini düzenlemek ve bunları Bütçe İnceleme, y.k. ve Meclis üyelerine sunmak Yevmiye defteri, Muavin defter,defter-i kebir,demirbaş defteri elektronik ortamda tutmak,tasdik ettirmek Dayanaklar 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği 6102 sayılı TTK Kurumun aylık sigorta, 5174 sayılı TOBB Kanunu gider harcamaları ve vergi Bütçe Muh. Yönetmeliği ödemelerini yapmak Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Meclis Üyeleri TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor TOBB Meclis Üyeleri TOBB TOBB Maliye Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Meclis Üyeleri Emekli Sandığı TOBB TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Muhasebe Kuruma kayıtlı üyelerin aidatlarının tahakkuku ve tahsili Üyelere verilen hizmet ve belge bedellerinin tahsili 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği Meclis Üyeleri TOBB TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Meclis Üyeleri TOBB TOBB Oda Yönetim Kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 44 İlgili gelir-gider ve stok hesaplarının takibi 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği Meclis Üyeleri TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TOBB Aylık Vergi Beyannamelerini tahakkuk edip onaylamak Aylık Personel maaşları, sağlık harcamaları, Prim ödemeleri 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği VUK 117. Madde GVK 94.ve Geçici 67. Madde 5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh. Yönetmeliği 4183 S.K Madde 4857 S.K. 506 geçici 20. madde Meclis Üyeleri TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Meclis Üyeleri TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı TOBB Oda Yönetim Kurulu Satın alma işlemleri için teklif almak 5174 sayılı TOBB Kanunu 79.Madde Kapsamında TOBB Satın Alma Yönetmeliği Tedarikçiler( LS 008 Onaylı Tedarikçi Listesi) Oda çalışanları Oda Üyeleri Oda üyeleri Oda çalışanları Meclis Üyeleri

45 Birim Ünvanı Sanayi Müdürlüğü Görevleri İş Makinesi Tescili Kapasite Raporu Ekspertiz Raporu Fiili Tüketim Belgesi Yerli Malı Belgesi Fire, Zaiyat ve Randıman Oranı Tespiti Sınır Ticareti Sekreterya İşlemleri Antakya Künefesi Mahreç İşareti Kullandırma Belge İşlemleri Oda Akreditasyon Çalışmaları ISO 9001:2008 Çalışmaları AB Bilgi Noktası Dayanaklar 5174 Sayılı TOBB Kanunu İş Makinası Tescili Esasları 5174 Sayılı TOBB Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliği Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Siteminde Kapasite Raporu Düzenlenmesinin Usul ve Esasları Kapasite Kriterleri 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış Bakanlar Kurulu Kararı 5174 Sayılı TOBB Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliği Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Oda Muamelat Yönetmeliği Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5174 Sayılı TOBB Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliği Yerli Malı Belgesi Esasları 5174 Sayılı TOBB Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliği Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış Bakanlar Kurulu Kararı) Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış Bakanlar Kurulu Kararı) T.C. Hatay Valiliği Sınır Ticareti Uygulama Yönergesi ATSO Tescilli Antakya Künefesi Uygulama Yönergesi Akreditasyon Klavuzu TS EN ISO 9001:2008 Standardı Gaziantep Ticaret Odası ile yapılmış Antakya Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Noktasının Kurulmasına İlişkin Ortaklık Protokolü ( tarihli) Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Tarım Dışı İş Makinası Sahibi Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Odaya kayıtlı Sınai İşletmeler Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini yapan işyerleri Odaya kayıtlı Sınai İşletmeler Odaya kayıtlı Sınai İşletmeler Üyeler Hatay İlindeki Sınır Ticareti yapan İhracatçı ve İthalatçılar Antakya Künefesinin imalat ve satışını yapan esnaf ve tacirler Üyeler Oda Çalışanları Üyeler ve Oda Çalışanları Antakya Halkı Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor TOBB İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TOBB TOBB TOBB TOBB TOBB Meslek Komiteleri Ticaret İl Müdürlüğü Sınır Ticaret Bürosu Sınır Ticaret Komisyonu Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Antakya Künefesi Denetleme Komisyonu Oda Yönetim Kurulu TOBB Oda Yönetim Kurulu TOBB, TSE Oda Yönetim Kurulu AB Türkiye Delegasyonu AB Bilgi Merkezi Ağı 45

46 Birim Ünvanı Görevleri Dayanaklar Kim için (Paydaş) Hangi Kurumdan Etkileniyor 6102 Sayılı TTK Tacirlerin Sicil Esas Defterini T.Sicil Tutmak Yönetmeliği Tacir (Üyeler) İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Sicil Müdürlüğü İşletmelerin kuruluş, tescil, tadil ve terkin işlemleri İşletmelerin kuruluş, tescil, tadil ve terkin işlemleri Kamu Kurum Kuruluşları ile yapılan yazışmalar 6102 Sayılı TTK T.Sicil Yönetmeliği 1163 Sayılı Koop.Kanunu, 5174 Sayılı TOBB Kanunu 6102 Sayılı TTK T.Sicil Yönetmeliği 1163 Sayılı Koop.Kanunu, 5174 Sayılı TOBB Kanunu 6102 Sayılı TTK T.Sicil Yönetmeliği 1163 Sayılı Koop.Kanunu, 5174 Sayılı TOBB Kanunu Mali Müşavirler Oda Sicil Bölümü İcra Müdürlükleri Yabancı Daire Müdürlüğü TÜRMOB ATSO Adalet Bakanlığı Başbakanlık Birim Ünvanı Oda Sicil Görevleri Oda Sicil Kayıt Tadil Terkin İşlemleri Oda Sicil Sureti Faaliyet Belgesi İhale Durum Belgesi Hisse Durumunu Gösterir Belge Vize Belgesi Bağ-Kur İşlemleri Eş durum Belgesi Çıraklık Sözleşmeleri Evrak Kayıt İşlemleri -Yerli İstekli Belgesi Oda Muamelat Dayanaklar Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Üyeler 5174 Sayılı TOBB Kanunu (26. Madde) Oda Muamelat yönetmeliği Oda Üyeleri TOBB Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğü TOBB 46 Kurumlar Arası Yazışmalar 5174 Sayılı TOBB Kanunu SGK İl Müdürlüğü İcra Müdürlüğü TOBB Birim Ünvanı Görevleri Dayanaklar Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor TIR Servisi TIR Sistemine Giriş İşlemleri TIR Karnesi Satış İşlemleri TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları TIR Karne İade İşlemleri 1975 TIR Sözleşmesi TIR Karne Check İşlemleri TIR Karnesi Hamili El Kitabı TIR Karne Kayıp İşlemleri TIR KarneTeminat İşlemleri C2 Yetki Belgesine Sahip, Uluslar arası Taşımacılık Yapan Firmalar TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı i

47 Birim Ünvanı Görevleri Dayanaklar Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor K Belgeleri ve Sayısal Takoğraf Servisi K Belge başvurularının incelenerek U-net bilgisayar programına aktarmak ve aynı programdan K belge,taşıt belgesi ve taşıt karının basımını gerçekleştirmek.k Belgeleri ile ilgili olarak ;Bakanlık,Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve diğer kurumlarla yazışmaları yapmak Sayısal Takoğraf ile ilgili başvuruların incelenerek STAUM sistemine girişini yapmak ve STAUM merkezinde basılan kartların sahiplerine teslimini gerçekleştirmek Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Yapan araçlarda Kullanılan Takoğraf cihazları yönetmeliği Takograf ve takograf Kartlarının teknik şartlarını içeren AETR Anlaşması KUGM 'nin (2011/04/ST) genelgesi Karayolu ile Yurtiçi Taşıma yapan Gerçek ve Tüzel Kişiler.(Hatay Geneli) Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bak. Ticari araç Sürücüleri (Sürücü Kartı) Taşımacı Firmalar (Şirket Kartı) TOBB,Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bak. Takograf Atölyeleri (Servis Kartı) Denetim Otoriteleri (Denetim Kartı) 47 Birim Ünvanı Görevleri Dayanaklar Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor Özel Kalem Şef.- Basın Yayın ve Halkla İliş. ATSO Aylık Bültenini hazırlamak ve göndermek Web Sayfasının Güncellenmesi Meslek Komitelerinin Toplantı Organizasyonu Fuarların Takibi ve Organizasyonu Eğitim, Seminer ve Oda bünyesinde yapılan her türlü organizasyonun yürütülmesi Üyeler Üyeler Komite Üyeleri Üyeler Üyeler ATSO ATSO ile entegre çalışan tüm kurumlar Komite Üyeleri ve Komite Üyelerinin temsil ettiği tüm sektörler ATSO Üyeleri -Esnaf _ Sivil Toplum Kuruluşları-Kamu Kurum ve Kuruluşları ATSO Üyeleri -Esnaf _ Sivil Toplum Kuruluşları-Kamu Kurum ve Kuruluşları

48 Birim Ünvanı Görevleri Kadın veya Genç İstihdamı ile Uzmanlaşmış Meslek Edindirmeye Yönelik projeler yazmak ve yürütmek Dayanaklar TOBB 5174 Sayılı Kanunu Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) İşsiz Kadın-Gençler Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi,Milli Eğitim Bakanlığı,TOBB, TOBB ETÜ, İŞKUR,Endüstri Meslek Lisesi İŞKUR,MKÜ,Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi Sanayi Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Proje Yazmak ve Yürütmek TOBB 5174 Sayılı Kanunu Hatay'da orman tabanlı esnaf ve mobilya üreticileri KOBİ'ler Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Antakya Belediyesi, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Mobilyacılar ve Hızarcılar Odası, Küçük Sanayi Sitesi Proje Koordinasyon BilgilendirmeyeYönelik Teknik Destek Projesi yazmak ve yürütmek Mobilya ve Ayakkabıcılara Yönelik Sektörel Araştırma Projesi Yazmak Sosyal projeler yazmak ve yürütmek Turizm Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik projeler yapmak- Yürütmek ( Mutfak Müzesi projesi) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Proje Yazmak-Yürütmek Ekonomik Rapor Hazırlamak, Araştıma Raporları Hazırlamak DEİK İl Temsilcliği TOBB 5174 Sayılı Kanunu TOBB 5174 Sayılı Kanunu TOBB 5174 Sayılı Kanunu TOBB 5174 Sayılı Kanunu TOBB 5174 Sayılı Kanunu TOBB 5174 Sayılı Kanunu- 12. Madde TOBB 5174 Sayılı Kanunu ATSO Üyeleri, Hataydaki Tüm İhracatçılar Kalkınma Bakanlığı, DOĞAKA, Hatay Genç İşadamları Derneği Hatay'daki mobilya ve Kalkınma Bakanlığı, DOĞAKA,Hatay Esnaf ayakkabı sektörü ve Sanatkarlar Odaları Birliği Engelliler, Suça meyilli Kalkınma Bakanlığı,DOĞAKA, İl Emniyet çocuklar ve maddi durumu Müdürlüğü, Halk Eğitim ve Akşam Sanat zayıf çocuklar Okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB Hatay turizm değerlerinin arttırılması ve güçlendirilmesi İhracatçı ATSO Üyeleri ATSO Üyeleri,Tüm Kurum ve Kuruluşlar, Hatay'daki Ticaret Erbabı,Öğrenciler ATSO Üyeleri, Hatay'daki Ticaret Erbabı Kalkınma Bakanlığı, DOĞAKA T.C. Ekonomi Bakanlığı, Avrupa İşletmeler Ağı Ofisleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Müşavirlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Hatay Valiliği, Meteoroloji Genel Müd.TUİK, Hatay İl Milli Eğitim Müd.MKÜ, Hatay Sağlık İl Müdürlüğü, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile Sosyal Politikalar Müd.Hatay Tarım İl Müd.Tarım Bakanlığı, Kara Ulaştırma Genel Müd.DHMİ, TİM, Hatay Sanayi ve Ticaret İl Müd.Hatay İl Planlama ve Koordinasyon Müd.İl Kültür ve Turizm Müd.Türkiye Bankalar Birliği, T.C.Maliye Bakanlığı. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TİM, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Büyükelçilikler, İktisadi Kalkınma Vakfı, KOSGEB 48 Birim Ünvanı Görevleri Dayanaklar Kim/Hangi Kurum için (Paydaş) Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor Oda üye veri tabanını oluşturmak ve güncellemek 5174 Sayılı TOBB kanunu, TOBB Akreditasyon Standartları Kılavuzu 1.6 Maddesi Kriterleri Personel Üyeler TOBB Bilgi - İşlem Odanın bilgi güvenilirliğine dair Risk Analizi tablosu oluşturmak ve uygulamak Bakımı yapılacak elektronik cihazların ve yazılımların bakım tablolarını oluşturmak ve takip etmek TOBB Akreditasyon Standartları 1.6 Maddesi Kriterleri TOBB Akreditasyon Standartları 1.6 Maddesi Kriterleri Personel Personel TOBB TEKOSER (Fotokopi ve yazıcı bakım hizm.), Uğur Telefon (Tel-Fax bakım hizm.), Grup 4M Bilgisayar (Bilgisayar bakım hizm.), NORSAN A.Ş. (Paket program bakım hizm.) Oda web sitesinin teknik takibi ve desteğini sağlamak TOBB Oda Muamelat Yönetmeliğinin 85. Maddesi, TOBB Akreditasyon Standartları 1.6 Maddesi Kriterleri Üyeler BC Ajans (Web sunucu sağlayıcı)

49 Tablo 2- Paydaş Sınıflandırma Tablosu 49

50 IV.5.Kuruluş İçi Analiz IV.5.1.Organizasyon Şeması ATSO nun organizasyon şemasının faaliyet alanına göre oluşturulduğu görülmektedir. Organizasyonda yer alan tüm görevler için görev tanımlarının yapıldığı görülmektedir. 50 Şekil 11- Organizasyon Şeması

51 IV.5.2.İnsan Kaynakları ATSO nda Tarihi itibariyle 46 personel çalışmakta olup, bu personelin 9 kişisi kadrolu, 15kişisi sözleşmeli ve 22kişisi de Hizmet alımı şeklinde 3 farklı statüde istihdam edilmişlerdir. Çalışan Personelin Birimlere göre dağılımı ise aşağıdaki şekildedir; Genel Sekreterlik Sanayi ve Kalite Bilgi işlem Proje Koordinasyon ve Araştırma Dış Ticaret Oda Sicil Destek Hizmetler Başkanlık Özel Kalemi Muhasebe Tır Karne İşlemleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler İç Ticaret K Belgeleri 51 Şekil 12- Birimlere göre Personel Dağılımı Şekil 12 de görüldüğü üzere sayı açısından en fazla olan birim destek hizmetleridir ki, bu birimde arşiv, temizlik, güvenlik, servis, şoför, fotokopi gibi hizmetleri sağlayan personel bulunmaktadır. Oda nın hizmet kapasitesinin geliştirilmesi için destek hizmetler biriminde çalışanların yetkinliklerinin arttırılarak diğer birimlere destek vermesi bir öneri olarak düşünülebilir. Odanın şu andaki yapıda verdiği hizmetler açısından mevcut personel sayısı nicelik olarak yeterli görünmekle beraber, yapılan görüşmeler sonucu nitelik açısından geliştirilebilir durumda olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca bu kaynağın sürdürülebilir ve nitelikli hizmet sunumu açısından etkin yönetimi için İnsan Kaynakları sistemlerinden daha fazla yararlanılması Kurumsal performansı arttıracaktır.

52 Şekil 14-Oda Personelinin Eğitim Durumu Şekil 13- Oda Personelinin Yaş Dağılımı Oda personelinin Eğitim durumu ağırlıklı olarak lise ve üstüdür. Eğitim düzeyinin oda faaliyetleri gözönüne alındığında yeterli olduğu ancak dünyadaki hızlı değişim ve gelişime uyum amaçlı bireysel gelişim programlarına katılması gereklililiği mevcuttur. Yaş olarak ise çoğunlukla yaş arasında olan Oda personeli dinamizm, yeniliklere açık olma ve değişime uyum sağlama yetkinlikleri açısından ATSO ya avantaj sağlamaktadır. 52 Deneyim açısından ise kritik görevlerdeki personelin daha fazla deneyimi olmakla beraber, özellikle hiz- Şekil 15- Çalışanların Ortalama Deneyimi met alımı yapılan görevlerdeki personel nedeniyle ortalama kıdem yılının 5 yıldan az olduğu görülmektedir. IV.5.3.Mali Durum 2013 yılı gelir-gider tahmini bütçesi TL olarak hazırlanmıştır yılı gelirgider bütçesi ise TL dir yılı sonu itibariyle gelir TL, gider ise TL olarak gerçekleşmiştir. Yani bu yılda Oda mali açıdan bir küçülme yaşamıştır. Mevcut durumda Oda nın demirbaşı TL, İhtiyat Akçesi ise TL dir yılında elde edilen ,33.TL Geliri;

53 %5,28 ini Kayıt Ücretleri, %25,25 ini Yıllık Aidatlar, %12,23 ünü Munzam Aidatlar, %2,26 sını Belge Bedelleri, %3,80 ini Eski Yıl Cezaları, %5,21 ini Tarife Tasdik Gelirleri, %39,67 sini Sair Diğer Olağan Gelirler, %0,16 sını Para Cezaları, %0,13 ünü Muhtelif Gelirler, %5,48 ini Faiz Gelirleri ile %0,53 ünü Kira Gelirleri oluşturmaktadır ,34.TL Gideri ise; %0,68 ini Sair Giderler, %30,21 ini Personel Ücret ve Giderleri, % 1,07 sini Personel Sağlık Giderleri, %1,71 ini Basın Yayın Giderleri, %36,37 sini Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (Elektrik,Su,Isınma,Posta,Telefon,Kargo,Taşıtlar,Temsil Ağırlama Vb.), %0,96 sını Genel Yönetim Giderleri, %2,02 sini Seyahat ve Yol Giderleri, %5,46 sını Eğitim ve Fuar Giderleri, %18,50 sini Bağış ve Yardımlar, %2,78 ini Sabit Kıymetler, %0,24 ünü Vergi, Resim ve Harçlar oluşturmaktadır. 53 Gelir ve gider bütçeleri kalemler bazında incelendiğinde; Gelir bütçesinin en fazla getiri getiren kalemi (%39,67) sair diğer olağan gelirler ile (%25,25) Üye aidatlarıdır. Giderlerin ise en büyük kısmını (% 36,37) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile (%30,21) Personel Ücret ve Giderleri oluşturmaktadır. IV.5.4.Fiziki Altyapı Oda binası, Şehir merkezinde hizmet vermekte olup, mülkiyeti ATSO yaaittir.3 katlı binanın, Bodrum katı; arşiv olarak kullanılmaktadır. Zemin katta; 1 malzeme deposu, 4 dükkan bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dükkanlar kiraya verilmiştir. 1. katta; 6 oda, 1 mutfak ve lavabolar, 2.katta; 3 oda, 1 toplantı salonu ve lavabolar, 3. katta; 5 oda, 1 mutfak ve lavabolar bulunmaktadır. 1. katta; Genel Sekreterlik, Ticaret Sicil, Oda Sicil, Muhasebe, Dış Ticaret, İç Ticaret, Sanayi ve Kalite Yönetim bölümleri bulunmaktadır.

54 2.katta; K Belgeleri, TIR Karne İşlemleri ve Bilgi İşlem Bölümleri ile Toplantı Salonu bulunmaktadır. 3.katta ise; Yönetim Kurulu Başkanının Odası, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının Odası, Meclis Başkanı Odası, Başkanlık Özel Kalemi, Proje Koordinasyon ve Araştırma Bölümü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümleri bulunmaktadır. Mevcut hali ile Oda binası yetersiz olup, birimlerin rahat çalışmasına imkan vermemektedir. Özellikle toplantı salonunun yetersiz olması, komitelerin toplanabilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle önceliklebir binanın kiralanarak, birkısım birimlerin buraya taşınması acil önlem olarak düşünülmüş ve uygulamaya alınmıştır. Aynı süreçte kesin çözüm olarak yeni bir bina yapımına karar verilmiş olup, hazırlıklarına başlanılmıştır. IV.5.5.Teknolojik Altyapı Tablo 3- Oda'nın Sahip olduğu Makina/Teçhizat/Donanım MAKİNA/TEÇHİZAT/EKİPMAN ADI MİKTAR Fotokopi Makinası Faks Scanner (Tarayıcı) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Telefon Hattı İnternet Bağlantısı (Metro) Klima Güç Kaynağı Jeneratör Server Ipad Projeksiyon+Perde Kartvizit Makinası Santral Hattı Cep Telefonu 6 Adet 2 Adet 5 Adet 38 Adet 4 Adet 32 Adet 17 Adet 1 Adet (10 mps) 23 Adet 3 Adet 1 Adet 2 Adet 2 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 23 Adet 54 Oda da NORSAN Oda Sicil Üyelik Programı kullanılmaktadır. Dış Ticaret Programında ihracat yapan üyelerin ihracat işlemleri ile ilgili kayıtları bu program aracılığı ile tutulmaktadır. NORSAN Paket Programı için hizmet sağlayıcı ile yapılmış olan sözleşme çerçevesinde programın yıllık bakımı yapılmaktadır.

55 A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve satış işlemleri de otomasyon sisteminde yapılmaktadır.tobb Net te ise Oda üyelerinin bilgileri saklanmaktadır. Uluslararası nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmaların işlemleri ile ilgili kayıtları TOBB ile online olan ve IRU ya bağlı ASK TIR programında tutulmaktadır. İmalat yapan üyelerin kapasite ile ilgili detayları ise TOBB-Sanayi Kapasite Raporu Web Modülü Otomasyon Sisteminde muhafaza edilmektedir. İş Makineleri Tescil işlemleri TOBB-İş Makineleri Bilgi Sistemi (IMBS) Otomasyon Sisteminde tutulmaktadır. Sigortacılık işlemleri TOBB-Sigortacılık Müdürlüğü Otomasyon Sisteminde tutulmaktadır. TAPDK Ruhsatı ile ilgili bilgiler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Otomasyon Sisteminden yürütülmektedir. K Belgeleri ile ilgili işlemler için Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü nün Otomasyon Program kullanılmaktadır. Teknolojik altyapının güvenliği açısından ise aşağıdaki tedbirlerin alınmış olduğu görülmektedir; Güç Kaynağı, Bilgisayar, Yazıcı, Telefon, Fotokopi Makinaları için Yıllık Bakım Sözleşmeleri yapılmıştır. 55 Mevcut bilgisayar ve kullanılan programlar ile veri güvenliği için dışarıdan hizmet satın alınmakta ve periyodik bakımları Bilgi İşlem kontrolünde yapılmaktadır. Virüs yazılım programları kullanılmaktadır. Oda hizmet binası sigortası yaptırılmıştır. NORSAN Programlarının (Oda Sicil, Ticaret Sicil, Muhasebe-Aidat, Dış Ticaret, Evrak Kayıt) yedeklemesi Bilgi İşlem tarafından günlük olarak serverda yapılmaktadır. Ayrıca harici USB Hardiske günlük yedekleme yapılmaktadır. Server Oda içinde termostatlı ve kilitli çelik kabinnet içinde bulunmaktadır yılında Muhasebe Bölümü için gelir vergisi dilimlerini, oran ve katsayıları, dilimleri, parametreleri kendisi otomatik olarak güncelleyen Personel Bordro Programı alınmıştır. Programla, personele işlemlerinde kullanım rahatlığı sağlanmıştır yılında Oda yöneticileri için mevzuat takibinin daha kolay yapılabilmesini teminen Hukuk Mevzuat ve İçtihat Programı satın alınmıştır. Görüldüğü üzere; Oda nın teknolojik altyapısı donanım açısından yeterli görülmektedir. Ancak personel ile yapılan görüşmelerden; özellikle bölümlerin birbiri

56 ile ortak kullanım alanı oluşturabilecekleri, bazı işlerin birbirinden habersiz tekrarlanarak yapılmasını engelleyecek entegre programların olmadığı anlaşılmıştır. IV.5.5. Yönetim Sistemleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi: ATSO, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini 2005 yılından itibaren kullanmaktadır. Sistem dahilinde Oda hizmet ve işlemlerine uygun olarak proses ve prosedürler oluşturulmuştur. Yapılan iç denetimler ve Yönetim Kurulunun Gözden Geçirme Toplantıları ile de sistemin kontrolü ve değerlendirmesinin yapılması sağlanmaktadır. ATSO, 2011 yılı Aralık ayında, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Denetimi, tarihinde de ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Denetiminden başarı ile geçmiştir. TOBB Oda Akreditasyon Sistemi: TOBB tarafından, Odalar ve Borsalar ağını etkin ve verimli kılma isteği ve vizyonuna paralel olarak uygulamaya alınan Akreditasyon Sistemi; oda ve borsaların üyelerine sunması gereken bir takım zorlayıcı Temel Hizmetler i ve bunun için sahip olmaları gereken Temel Yeterlilikler i içermektedir. Temel Yeterlilikler; bir oda ya da borsanın akredite olduğunu ortaya koyabilmesi için sahip olması gereken temel yeterlilikleri ifade etmektedir. Yani, finans dâhil kurumsal yönetişim ve idarede iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri verir. 56 Temel Hizmetler ise; akredite oda ya da borsanın üyelerine sunması gereken ana hizmetleri belirler. Bölüm ayrıca, iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri içerir. Kriterler üyelere sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi ile oda ve borsaların bunlar üzerinde uyguladıkları kontroller üzerinde odaklanır. (TOBB) ATSO üç seviyeden oluşan, TOBB Akreditasyon sistemine göre B (50-59 Puan) seviyesindedir. Odanın akreditasyon gereği yapmış olduğu 2012 yılı özdeğerlendirme sonucu puanı 50 olup, B seviyesindedir. IV.5.6. Proje Yazma, Araştırma-Geliştirme Kapasitesi Oda da araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmı dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmektedir.oda nın gerek kendi kurumsal kapasitesini, gerek üyelerinin gelişimi ve gerekse bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacı ile Yurtiçi ve dış kaynaklı hibe ve destek projelerinin hazırlanması ve yönetimi üzerine çok iyi düzeyde bir kapasiteyi geliştirmiş olduğu görülmektedir. Öyle ki bu konuda Türkiye de en fazla hibe alan ilk üç oda içinde olduğu belirtilmektedir.

57 Oda nın bu konudaki başarıları üyelerin de Oda dan beklentilerini arttırmış görünmektedir. Ancak üyeler tarafından proje sürecinin iyi anlaşılamaması nedeniyle, Oda nın teklif çağrılarına bağlı kalmaksızın istediği her konuda proje yazabileceği sanısı mevcuttur. Bu nedenle bir kısım üyeler kendi faaliyet alanları için ve özellikle şirketlerine maddi kaynak aktarabilecek projelerin yazılması gerektiğini düşünmektedir. Ekonomik ve Sektörel Araştırmaların ise zaman zaman yapılsa da bir süreklilik kazanamadığı görülmektedir. 57

58 Tablo 4-ATSO'nun Kazandığı Hibe Projeleri PROJE ADI KONUSU PROJE BÜTÇESİ Turizm Sürekli Eğitim Merkezi Projesi (TURSEM) KOBİ Personel Destek Projesi Gençler için Yeni Bir Meslek ve İş Alanı Projesi Hatay da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi Hatay da öne çıkan Sektörler için Kümelenme Stratejileri Projesi Yöresel Mutfak Sanatları Merkezi Projesi Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMO- GEP) Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırma Projesi HATAY ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) Antakya Mutfak Müzesi Projesi Tasarımımı Güvenle Üretiyorum Antakya Umut Çocukları Projesi Turizm Sektörünün İhtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi İldeki işsiz gençlerin, KOBİlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilerek meslek edinmesi İşsiz 100 gencin doğalgaz kaynakçılığı ve tesisatçılığı konusunda eğitilmesi İldeki işsiz 100 kadına, KOBİlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi ve beceri kazandırılması Öne çıkan, ihracat değeri olan, rekabet edebilirliliği yüksek Sektörlerde Kümelenme bilincinin oluşturulması İldeki işsiz 81 kadına, turizm sektöründe en çok ihtiyaç duyulan aşçılık becerilerinin kazandırılması Mobilya alanında faaliyet gösteren KOBİlerin sayısını arttırmak, daha iyi bir iş ortamı yaratmak, mevcut işletmelerin verimliliğini ve rekabet güçlerini iyileştirmek Bu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİlerin markalaşma, ihracat, pazarlama stratejileri ve yatırım destekleri konusunda fizibilite çalışması yapılması KOBİlerin potansiyellerini geliştirmelerine ve rekabetçiliklerini arttırmaya yönelik olarak profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunan bir merkez oluşturmak Antakya nın Geleneksel gastronomi kültürünün ve zenginliklerinin tanıtımı Ortapedik engelli 40 kişiye bez bebek yapımı ve takı tasarımı eğitimi verilmesi, iş yaşamına hazırlanmalarının sağlanması Dezavantajlı 50 çocuğun topluma kazandırılması Euro Euro Euro Euro TL Euro Euro TL Euro TL TL TL 58

59 IV.5.7.Bölgeye Katkı Sağlayan, Devam Eden Projeler ANTAKYA MOBİLYACILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ (ANMOGEP) : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan bir projedir.projesini bütçesi Euro olup, tamamı hibe şeklindedir. ATSO nun sahibi olduğu Projenin diğer ortakları: Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkârları Birliği ile Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkanlığıdır. Proje ile Antakya Küçük Sanayi Sitesi içinde yer alan m² arsa üzerine Mobilya Ortak Kullanım Tesisi (Mobilyacılık Destek Noktası) inşa edilecektir. Ayrıca; inşa edilen tesiste Mobilyacıların tek başına sahip olmadıkları 19 adet çeşitli ileri teknolojili ve kapasiteli makine alınarak, Mobilya imalatı yapan KOBİ lerin hizmetine sunulacaktır. MUTFAK MÜZESİ YAPIMI : Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Dünya ve Türkiye de, Müzecilik alanında var olan iyi örneklerin gösterdiklerinden yola çıkarak; Mutfak Müzesi kuruluş kararı almıştır.mutfak müzesinden amaç; Hatay ın, tüm ilçelerinin, hatta köylerinin gastronomik tanıtımını sağlamaktır.2009 yılında Kırk Asırlık Türk Yurdu Caddesi üzerinde; ve 95 nolu parseller üzerinde bulunan eski eser niteliğindeki tescilli binalar satın alınmıştır.projenin toplam bütçesi TL. olup, bu miktarın % 28 inin yani TL. si DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından) karşılanacak şekilde kaynakta yaratılmıştır. Projenin restorasyon bedeli TL. dır. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir. 59 ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN GENİŞLEME ÇALIŞMALARI : Antakya OSB 1996 yılında, yüzde 50 si Antakya Sanayi ve Ticaret Odasının, yüzde 50 si İl Özel İdaresinin ortaklığıyla kurulmuştur yılında faaliyete başlamıştır. Toplam 60 yatırımcının yer aldığı OSB Bölgesinde faal 50 tesis ile 2 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Ancak bu tesislerin mevcut yerlerinde büyüyecek, genişleyecek yerleri kalmadığından, 140 hektarlık bir genişleme alanı tespit edilmiş ve büyütülme için çalışmalara başlanmıştır. ALTINÖZÜ-ENEK TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB KURULMASI: Hatay İlinde hayvancılık sektörünün verimli, kaliteli, rekabet gücü ve katma değeri yüksek hayvansal üretim modellerinin geliştirilmesi için söz konusu proje hazırlanmış ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na sunulmuştur. ATSO projenin %40 pay ile ortağıdır. Diğer ortaklar; Hatay İl Özel İdaresi, Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği dir.

60 IV.5.8. Üye İlişkileri Yönetimi Üyeler ile iletişimde Oda açısından en büyük sorun, bir kısım üyelerin iletişim bilgilerinin kendilerine değil muhasebecilerine ait olması veya güncel olmamasıdır. Oda bu durumun önüne geçmeye çalışmakta sanayici üye listemiz aylık olarak güncellenerek Oda web sitesinde yayınlamaktadır. Uluslararası nakliyeci firmaların listesi ise Oda TIR Karne İşlemleri Bölümü tarafından sürekli olarak güncel tutulmakta ve Oda web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca iletişim bilgisi olmayan ya da değişen üyelerin bilgileri yıl içinde sürekli olarak Oda Sicil Bölümü tarafından alınarak sisteme işlenmektedir. ATSO üyelerinin Oda faaliyetleri konusunda görüşlerini ve önerilerini almak için her sene düzenli olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlemektedir. Üyelerin Oda nın Ticaret Sicili, Oda muamelat sicil, Kıymetli evrak satışı, belgelendirme gibi mevzuat kaynaklı hizmetleri vermesi konusunda personelin bilgili ve yeterli olduğuna ilişkin görüşleri yoğunluktadır. Ancak ilişkilerin daha sıkılaşması, karşılıklı görüş-alışverişi yapılacak ortamların oluşturulması, KOBİ lerin faydalanacakları teşvik ve hibeler konusunda daha etkin bir bilgilendirme yapılması istekleri mevcuttur. Odaların büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ATSO da da üyeler ile Oda nın iletişim köprüsü olan komitelerin çalışmalarının yeterince etkin olmadığı gözlenmiştir. Oda Yönetimi bu amaçla öncelikle komitelere toplantı yapılabilecek alanların sağlanması ve toplantıların gündemli yapılmasını temin ederek bir gelişme sağlamayı amaçlamaktadır. 60 Eğitim, Konferans vb etkinlikler, ilgili tüm üyelerin yararlanabilmesi için; faks yoluyla, duyuru afişlerinin şehrin merkezi yerlerine asılmasıyla, Oda binası içerisinde ilan panolarına asılarak, Oda web sitesinde yer verilerek veya yerel gazeteler ve Oda Bülteni vasıtasıyla duyurulmakta ve isteyen tüm üyelerin katılması sağlanmaktadır. IV.5.9. Politika ve Temsil Faaliyetleri ATSO, bölgenin en etkili Sivil Toplum Örgütü olması dolayısı ile paydaşların Oda dan beklentileri yüksektir. Oda üyelerini temsilen yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara katılmakta, ve aynı şekilde geniş katılımlı organizasyonlar düzenleyerek, üyelerini kanaat önderleri veya başarılı iş insanları ile tanıştırmaktadır. Üyelerin görüşlerinin ya da onları etkileyebilecek ekonomik gelişmelerin ilgili politika karar mercilerine iletilmesi sağlanmaktadır. Oda, gerek düzenlediği, gerekse davet edildiği toplantı ve panellerde ya da basın yoluyla; üyeleri ilgilendiren ve onlar için sıkıntı yaratan konuları dile getirerek çözüm önerileri sunmaktadır. Üyelerin görüşleri, yazışma, raporlama, ya da toplantılarda sunum olarak milletvekillerine, bakan ve bürokratlara, TOBB ye ve ilgili mercilere bildirilmektedir.

61 IV.5.10.İletişim, Haberleşme ve Yayınlar Oda, üyeleri ile haberleşmesini; telefon, faks, otomatik faks, SMS, , basın bültenleri, basın toplantıları, yerel gazetelere verilen duyuru ilanları ve yazışmalar ile yapmakla birlikte ATSO Haber adlı bülteni ve Oda web sayfası ile de sağlamaktadır. Oda, güncel gelişmeler ve duyurulması gereken önemli konuların üyelere ve kamuoyuna duyurulması için yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisindedir. Basında yer alınan konularla ilgili gazete ve haber küpürleri ATSO Binasının girişinde bulunan panoya asılarak üyelerin ve personelin bilgilerine sunulmaktadır. Oda web sitesinin mevzuat açısından uygun olan e-hizmetlerin verilebilmesine uygun hale getirilmesi, Üye verilerine web sitesi aracılığı ile ulaşılabilmesi konuları ise gelişmeye açık alanlardır. IV.6.Çevre Analizi Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır (DPT, 2006) 61 Bu aşamada Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın, Antakya da iktisadi faaliyetlerle iştigal eden özel şirketlerin bir çatı örgütü olması nedeniyle üyelerinin etkileneceği ekonomik ve sosyal değişimler gözden geçirilmiştir. Sırasıyla önce Dünyada ve daha sonra Türkiye ve Antakya daki değişim ve gelişmelere dikkat çekilmiştir. Dünyadaki gelişmeleri incelemek için Ek -3 Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler notu hazırlanarak, katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ayrıca Ülkedeki ve Bölgedeki Gelişmeler için aşağıdaki dökümanlar incelenmiş ve bunlardan yararlanılmıştır; T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesinin Haziran 2013 Tarihli Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler T.C. 10.Kalkınma Planı Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Türkiye Orta Vadeli Plan ( ) TİM, 2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel Kırılımı Projesi EDAM- DELOITTE- Türkiye için Bir Rekabet Endeksi (2009)

62 DOĞAKA -TR 63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Bölge Planı ( ) Hatay Valiliği, Hatay İli Stratejik Planı ( ) Hatay Valiliği, Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Hatay Valililiği, Turizm Stratejisi Eylem Planı , Nisan 2012 DOĞAKA,TR 63 Bölgesi Zeytincilik Sektör Raporu ve Fizibilite Çalışması, Aralık 2011 DOĞAKA, Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırması, 2011 ATSO, Hatay Sosyo-Ekonomik Rapor, 2011 IV.6.1.Pest Analizi Pest Analizi, Politik, Ekonomik, Sosyolojik ve Teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesidir. SPE bu çalışmaya Çevre boyutunu da ekleyerek, bu oluşumların etkisiyle, Oda nın öncü ve girişimci rolünü nasıl biçimlendireceğini tasarlamak için aşağıdaki PEST (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik) Analizi ni yapmıştır. 62

63 POLİTİK VE HUKUKİ EKONOMİK SOSYO-KÜLTÜREL TEKNOLOJİK Suriye ile ilişkiler (-) Vergi afları (+) K belgelerinin düzenlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler (?) Genel ve Yerel seçimler (+/-) TOBB seçimleri (+/- ) İş Güvenliği Yasası (-/+) Vergi Yasası (-/+) AB Uyum yasaları (- /+) TOBB Mevzuatında değişiklik ihtimali (- /+) Hatay'ın Büyükşehir olması Suriye ile sınır ticareti (-) Dövizdeki dalgalanma (-/+) ABD ve AB arasındaki serbest ticaret anlaşması (-) AB ile üçüncü taraf ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşması (-) 10. Kalkınma Planı nda Türkiye nin büyüme hızının düşürülmesi (-) Kredi kaynaklarındaki düşüş ve bankaların Hatay da kredi kullandırmakta isteksiz olması (-) Suriye den gelen vasıfsız işgücü (-) Hatay ın 4. Teşvik bölgesinde oluşu (-) Göç eden Suriyelilerin gelir seviyesi (-) İskenderun Limanı nın büyümesi (+) Gaziantep in İskenderun Limanı na bağlayacak tünel projesi (+) Samandağ Bölgesinin turizm bölgesi ilan edilmesi (+) Göç eden Suriyeli'lerin farklı kültürel yapısı (-) Bölgenin mozaik kültürel yapısı (+) Aile Büyüklerinin gençlere yetki devretme konusundaki isteksizliği (-) Mustafa Kemal Üniversitesi nin büyümesi (+) Antakya da özel meslek liselerinin artması (+) AVM lere ilginin artması (-/+) Yenilenebilir enerji (+) Damlama sulama teknolojisinin gelmesi (+) Akıllı şehir için altyapının oluşturulması (+) Antakya Mozaik Sanal Müze si (+) E-Belediye hizmetlerinin artması (+) Dış Ticaret Standardizasyonun un online hizmet sunması (+) AR-GE teşvikleri (+) 63 ÇEVRE Kentsel Dönüşüm (+) Toplulaştırma çalışması (+/-) Toplumda Çevre Bilincinin ve duyarlılığının artması (+)

64 IV.7.GZFT Analizi GZFT analizleri, sorunların saptanması ve çözümlerinin üretilmesinde, nicel verilerin yetersiz olduğu durumlarda örtülü bilgilere ulaşmak için ve farklı fikirlerin, senaryoların ortaya çıkarılmasında kullanılabilecek bir tekniktir. Çalışmamızda da bu amaçla kullanılmıştır. GZFT Analizlerinin amacı;etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, zayıf yönlerin ve tehditlerin etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. GZFT analizinin uygulanması genel olarak İçsel Analiz ve Dışsal Analiz olmak üzere iki ana başlık altında ifade edilmektedir: İçsel Analiz (Güçlü ve Zayıf Yönler): Kuruluşun, sistemin, organizasyonun kaynak ve yeteneklerinin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi olup genellikle kontrol altındadır. Yani içsel analiz bugünle ilgili olup mevcut durumu yansıtır. Dışsal Analiz (Fırsatlar ve Tehditler): Dış(çevre) etkenlerin belirlenerek fırsat ve tehditlerin saptanması olup genellikle kontrol dışındadır. GZFT analizinin en önemli çıktısı sonuç ya da strateji matrisi olarak bilinen GZFT (SWOT/TOWS) matrisinin oluşturulmasıdır. Bu çerçevede Odanın Birim amirleri ve uzman personelinin katılımı ile Tarihinde 15 katılımcı ile GZFT analizleri yapılmıştır. 64

65 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER ATSO STRATEJİK PLANI Güçlü Yönetim Genç, sabırlı, çözüm odaklı, yeniliğe açık, istekli, ulaşılabilir bir personel potansiyeline sahip olunması Bürokrasinin azlığı ve hızlı ilerleyen işlem süreci Kurum kültürünün çalışanlar ve ast-üst arasında saygı ve sevgi çerçevesi içinde olması Teknolojik altyapı ve personelin teknik bilgisi Üyelerle iyi iletişim ve hizmette eşit muamele Odanın mali gücü Akredite oda olunması Odanın sahip olduğu ISO 9001/2008 belgesi Odanın yaptığı çalışmaların TOBB tarafından örnek gösterilmesi Hibe programlarına uygun proje yazım kabiliyeti/kapasitesi Mevzuat bilgisi Birim içinde personelin birbirinin işini yapabilmesi Hoşgörü kentinde olmaları Mesleki eğitimlerle ortaklıklarımız Kurumlar arası güçlü iletişim TIR Karnesi bölümün oda içinde olması İldeki en güçlü STK olunması Büyüme potansiyelinin olması Ekonomik araştırma yapabilecek kapasitenin varlığı Siyaseti bilme Stratejik Planların Oda yönetim süreçlerine entegrasyonunda güçlükler Binanın ve çalışma ortamının yetersizliği Kurumsallaşma anlayışının yeterince yerleşmemiş olması Yönetim organlarının (Meslek Komiteleri, Meclis gibi) Oda faaliyetlerine yeterince ilgi göstermemesi Personelin yapılan faaliyetlerulaşılan sonuç ilişkisinin kurulmasında zorluk çekmesi Üyelerle olan iletişim stratejisinde gelişme ihtiyacı Personel performans değerlendirme sisteminin geliştirilme ihtiyacı Personel alımında kriterlerin net olmaması Risk değerlendirme sisteminin kurulmamış olması Üst yönetimin personelin yaptığı işler konusunda yeterli bilgisinin olmaması Üyelerin bilgilerini güncellememesi 65

66 FIRSATLAR TEHDİTLER ATSO STRATEJİK PLANI DOĞAKA nın varlığı ABİGEM TKDK İl merkezinin Antakya olması Hatay'ın büyükşehir olacak olması Adalet Bakanı nın Antakyalı olması Hatay ve Adana Havalimanı İskenderun Limanı Yapılacak olan Amanos Tünel Projesi (Hassa-Gaziantep-Islahiye- İskenderun) Antınözü-Enek Hayvancılık TDİ OSB İskenderun daki lojistik köy İlçedeki kurum ve kuruluşların odaya destek kurumu olarak bakması Tarım ve Amik Ovası Zeytin ve zeytinyağı potansiyeli Samandağ ın turizm bölgesi olması İlin turizm potansiyeli (İnanç, gastronomi v.b.) Dünya Gastronomi şehri aday adaylığı (UNESCO) Müze otelin olması Uluslar arası nakliye sektöründe kavşak Nakliye filosu büyüklüğü Mobilya ve ayakkabıcılıktaki potansiyel Reyhanlı Barajı Mustafa Kemal Üniversitesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının olması Coğrafi konum Yabancı dil potansiyeli (özellikle Arapça) Hoşgörü kültürü Uluslar arası fonlardan yararlanabilme imkanı Asi Nehri İskenderun Demir-Çelik Sanayi Suriye ile Siyasi ve ekonomik ilişkiler Mısır ile Siyasi ilişkiler Deprem kuşağında bulunulması Bölgede kurumsallaşma eksikliği Markalaşmış şirket eksikliği Kümelenme bilinci eksikliği İlçeler arası kopukluk Ortak çalışma kültürünün eksikliği Hayat boyu öğrenme ihtiyacına olan talep eksikliği (Halihazırda şirket sahiplerinin eğitimlere ilgi göstermemesi) Zeytin ihracatı için akredite laboratuar olmaması Antakya da yeterli imalat-üretim sanayisinin olmaması Gümrük kapılarının şu an kapalı olması Turistlerin uzun süreli konaklamaması İlçenin genişleyecek alanının bulunamaması Antakya da ortak akıl platformlarının yeterince işlevsel oluşturulamaması Çiftçilerin yeterli bilinç düzeyinde olmaması Antakya daki kurum ve kuruluşların Odaya ağırlıklı olarak maddi destek kurumu olarak bakması Üniversite sanayi işbirliğinin yetersizliği 66

67 IV.8.Öneriler Çalışmanın bu bölümü Meclis ve Komite üyelerinin bir kısmı ile yapılmıştır. Çalışma sırasında katılımcılara, Oda nın faaliyetlerini daha iyi yürütülebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusu sorulmuştur. Bu soru ışığında tüm ekip üyelerinin belirlenen sayıda öneriler getirmesi istenmiştir. Yazılı olarak alınan cevaplar daha sonra tüm grup üyeleri tarafından sınıflandırılarak strateji alanlarını ve amaçları belirleme çalışmalarında veri olarak kullanılmıştır. Katılımcıların grup çalışmaları sonucunda ortaya çıkan öneriler aşağıdaki şekildedir; Üyelere nakdi kredi sağlanması Oda üyelerinin hibelerden daha fazla faydalanması Üyeler arasında ticareti teşvik Odanın kurumsallaşmaya destek vermesi Kurumsallaşmanın üyelere tanıtılması KOBİ lere destekler ile ilgili bilgi verilmesi Web sitesinin daha açık ve ulaşılabilir olması Üye sorunlarının çözümü Komitelerin faal hale getirilmesi Komitelerin sağlıklı çalışması Objektif Yönetim Her aşamada katılımcı yönetim Çalışanların iş ortamının iyileştirilmesi Teşviklerin yeniden düzenlenmesi OSB Kurulması/Arsa fiyatlarında indirim Serbest Bölge Oluşturulması Suriye sorununun çözülmesi Turizm sektörüne daha fazla ilgi Oto galericileri sitesi yapılması Jeotermal kaynakların kullanıma alınması Yurtdışı pazarlara ulaşma konusunda destek Yurtdışı Pazar araştırmaları Yurtdışı iş anlaşmalarına önayak olmak İstihdam sağlayacak büyük firmaları bölgeye çekmek Gastronomi için coğrafi işaret alınması, Gümrük kapılarının açılmasına yönelik çalışmalar yapılması tarih sayılı Resmi Gazete ''Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik'' in uygulanması Odada üye ilişkileri ve üyeler arası diyaloglar geliştirilmeli Personelin eğitimi arttırılmalı ve personel üyeleri bilinçli yönlendirmeli 67

68 Odada yeni birimlerin ne yaptığı konusunda üyeler bilgilendirilmeli ve faydalanmaları sağlanmalı Üyelerin meslek dallarına göre toparlanarak mesleki bilgiler aktarılmalı Üyelerimizin iyi ve kötü günlerinin daha iyi değerlendirilmesi Odanın en kısa zamanda 2. OSB'nin yerinin tespiti için çalışması ve OSB içi arsa fiyatlarının makulleştirilmesi Gümrük kapılarının açılması Orta ölçekli işletmelere acil olarak KOSGEB aracılığı ile uzun vadeli ve 0 faizli kredi verilmesi Büyükbaş hayvancılık için OSB'nin bir an önce açılması ve arsaların dağıtılması Zeytincilik OSB'nin arsalarının temelinin atılması ve firmalara verilmesi Zeytincilik işinde makine desteği Desteklemelerle ilgili lobi desteği Sütçülük OSB için arsa ve hibe desteği Jeotermal kaynakların kullanımı için gerekli destekler için görüşmeler yapmak Dış Pazar araştırmasının yapılıp komitelerin bilgilendirilmesi Meslek komitelerinin meslek fuarlarına katılımının desteklenmesi Ticaretin geliştirilmesi için belirlenen hedef pazarlara iş gezisi düzenlenmesi Ticaret hayatının iyileşmesi için bürokratlarla görüşme Odanın genel devlet destekleri ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemesi Oda önceliğinde fuarlara yönelik yurtdışı iş gezisi düzenlenmesi Hatay günlerine katılacak firmaların ATSO tarafından seçilmesi Meslek komitelerinin temsilci seçmesi, temsilcilerin destekler/eğitimler vb. ile ilgili komitelerin ihtiyaçlarını belirlemesi, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla üyelerinin buluşması 68

69 69 G E L İ Ş E N, D E Ğ İ Ş E N A T S O V. GELECEĞE BAKIŞ

70 V.1. Misyon Bildirimi Misyon; kuruluşun var olma nedenidir. Kuruluşun amacını açıklar. Kurumun kendisine görev olarak üstlendiği konunun ne olduğunu, nasıl yaptığını ve kim için yaptığını tanımlar. Kuruma özgün olup, kurumun karakterini ifade eder. Misyon kurumun dışarıdan nasıl algılandığı ile de ilgilenir. ATSO nunmisyonunu belirlemek üzere; 14 kişilik Stratejik Plan Ekibi ile ilk çalışma yapılmıştır. Bölgenin en eski Sivil Toplum Örgütü olarak Oda nın bugüne kadar üstlendiği görevler dikkate alındığında, sadece üyelerin değil, tüm bölgenin gelişiminde üstlendiği rol değerlendirilmiştir. Oluşturulan taslak misyon bildirimi hazırlandıktan sonra, meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda Litmus Testine tabii tutulmuş, Yönetim Kurulu onayını takiben nihai hali vermiştir

71 V.2.Vizyon Bildirimi Vizyon, Kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri ifade eder. ATSO nun Vizyonunu belirlemek üzere; 14 kişilik Stratejik Plan Ekibi ile ilk çalışma yapılmıştır. ATSO bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesinde anahtar bir rol oynarken, üyelerinin rekabet gücünü arttırmayı, bu kapsamda da sürekli olarak önce kendisini sonra da paydaşlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle oluşturulan taslak vizyon bildirimi hazırlandıktan sonra, meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda Litmus Testine tabii tutulmuş, Yönetim Kurulu onayını takiben nihai hali vermiştir. BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCÜ BİR KURULUŞ OLARAK YÜKSELMEK, YÜKSELTMEK VE İLERİ GİTMEKTİR... 71

72 V.3.Temel Değerler Temel Değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır(dpt, 2006) 72 SPE ileatso nuntemel değerlerini belirlemek üzere yapılan atölye çalışmasında; İşbirliği, Çözüm Odaklılık ve Profesyonellik, ekibin üzerinde mutabık kaldığı temel değerler olarak belirlenmiştir. Ancak üye ve paydaşlardan anketler ile alınan görüşlere göre bu değerlere ek olarak Şeffaflık ve Tarafsızlık değeri eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. TEMEL DEĞERLER İŞBİRLİĞİ ÇÖZÜM ODAKLILIK PROFESYONELLİK ŞEFFAFLIK VE TARAFSIZLIK İşbirliği : ATSO, üyelerinin ve bölgenin gelişimi için birçok oluşum ve projede bölgenin kurumları ile işbirliği yapmıştır ve halen yapmaktadır. Ayrıca bölgedeki kurum ve kuruluşların işbirliği yapmak istedikleri kurumların ilkidir. Çözüm Odaklılık: ATSO, kendisine başvuran tüm paydaşlarının sorunlarına çözüm odaklı yaklaşır.

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin 17 İŞLEMLERİ 17 ÜYE 17.1. Kayıt ve Terkin KAYITLARI VE GÜNCELLEME 2009 yılında 187 firmanın Odamız a kaydı yapılmıştır. Terk, vefat ve benzeri sebeplerle sınaî faaliyeti kalmayan gayrifaal firmaların durumları

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/9 YOZGAT TİCARET BORSASI Hazırlayan Yönetim Temsilcisi Onaylayan Yönetim Kurulu Başkanı KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı