T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik Belge Standartları genelgesinde belirtilen TSE numaralı standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kullanılması amaçlanmaktadır. E-Devlet kapsamında etkin ve verimli bir belge yönetim sistemi alt yapısı oluşturulması, gerekli yazılım sistemi kurularak merkez ve taşra teşkilatı ile elektronik belge sistemi kullanmakta olan diğer kurumlar arasında kolay ve kesintisiz elektronik belge akışının sağlanması ve bu sayede haberleşme ve kırtasiye giderlerinden tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca doküman/belge kaybının ve tahrifatının önlenerek güvenliğinin sağlanması, izlenebilmesi ve geçirdiği evrelerin elektronik ortamda takip edilebilmesi, yetki dâhilinde sorgulanabilmesi ve paylaşımı, arama ve işleme sürelerinin azaltılarak verimliliğin arttırılması, iş süreçleri bazında analizler yapılarak gerekli görülen iş ve süreç optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi, doğru bir yedekleme politikası ile kurumsal belgelerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda saklanması temel hedeflerdir. EBYS kurulumu ile birlikte İDARE nin e-devlet kavramı çerçevesinde altyapının hazırlanarak elektronik imzaya kolaylıkla geçilmesi amaçlanmaktadır. 2. KONU ve KAPSAM İşbu şartname Bakanlığın mevcut temel iletişim ve donanım altyapısı üzerine kurulacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yapının incelenmesi ve bu doğrultuda yeni yapının tasarlanmasını içeren analiz çalışmalarını, tasarlanan yeni yapıya göre uygulama yazılımının uyarlanmasını, elektronik imza ile uyumlu çalışabilme şartlarının sağlanmasını, elektronik arşiv oluşumlarını, mevcut alt yapı ve ekipmanlar ile entegrasyonunu, bakım onarım, eğitim, dokümantasyon hizmetlerini, test ve muayene hizmetleri ile bunlarla ilgili diğer hususların teminini kapsar. 3. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR KTB İDARE BİBYDB PYK Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Proje Yürütme Kurulu (Analiz ve proje uygulama çalışmalarını yürütmek üzere İDARE tarafından kurulacak kurul) 1/28

2 İSTEKLİ YÜKLENİCİ YAZILIM VTYS EBYS Kamu SM LAN WAN ISO OCR PDF TIFF İhaleye teklif veren İhaleyi kazanan ve iş üstünde kalan teklif sahibi YÜKLENİCİ tarafından hazırlanmış ve İDARE tarafından kullanılacak olan bilgisayar Uygulama Programı Veritabanı Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kamu Sertifikasyon Merkezi Local Area Network Wide Area Network International Organization of Standardization Optik Karakter Tanıma Portable Document Format Tagged Image File Format 4. GENEL HUSUSLAR 4.1. İşbu şartname kapsamında oluşturulacak EBYS, TSE sayılı standart içeriğine mutlak suretle uyumlu olacaktır İSTEKLİ ihaleye teklif verebilmek için TSE sayılı belgeye sahip olduğunu veya başvurusunu tamamlamış olduğunu belgeleyecektir Muayene ve Kabul TSE sayılı belgenin ibrazını müteakiben yapılacaktır Sistem Web tabanlı ve sınırsız kullanıcılı olarak inşa edilecek olup merkezi BİBYDB bünyesinde olacaktır Kullanıcı sayısı ve aynı anda çalışacak istemci sayısı üzerinde idari birim bazında ya da sistem genelinde herhangi bir kısıtlama olmayacaktır İSTEKLİLER teklif edecekleri yazılımın donanım gereksinimlerini tekliflerinde belirtecektir Uygulama İDARE nin temin edeceği donanım üzerinde çalışacaktır İSTEKLİ nin teklif edeceği uygulama, İdare nin kullanmakta olduğu kurumsal ağ ve donanım altyapısı üzerinde çalışacaktır. Mevcut sistemlerin garanti şartlarının bozulmaması, yeni sistemlerin öncekilerle uyumlu olması, bütünlüğünün korunması ve standartların devamının sağlanması için YÜKLENİCİ gerekli tüm tedbirleri alacaktır. YÜKLENİCİ, mevcut sistemlerde yapacağı tüm değişikliklerde İdare nin onayını alacaktır. Aksi halde doğabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumlu olacaktır YÜKLENİCİ, mevcut sistemlerle entegrasyon ve müdahale gerektiren her iş adımı için İDARE ye yazılı olarak talepte bulunacaktır. Bu çalışmalar sırasında garantiyi sağlayan firmalar ile YÜKLENİCİ nin yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda İDARE belirleyici ve hakem role sahip olacaktır. 2/28

3 4.10. İDARE, YÜKLENİCİ nin garantiyi sağlayan firmalar ile birlikte çalışmadığı ve/veya işbirliği yapmadığı durumlarda sözleşmeyi tek taraflı fesih yoluna gidebilecektir EBYS alt yapısına dâhil edilmemiş veya kısmi dâhil edilmiş birimlerin ihtiyaç duyulduğunda, mevcut merkez ve şube yapılarında değişiklik yapılmasına gerek duyulmadan sisteme kolaylıkla dâhil edilmesi, sistemin genişletilebilmesi mümkün olacaktır İDARE nin ileride değişik bir yapılanma içinde bulunması ve/veya birkaç parçaya bölünmesi halinde EBYS yeni yapılanmada İDARE nin oluşturduğu her parçada kullanıma imkân verecektir. Bu birimlerde kullanım hakkı için ilave ücret talep edilmeyecektir. Uyarlama işlemleri için ücreti karşılığında hizmet alınabilecektir EBYS, güvenilir, performanslı, kolay öğrenilebilir, kolay kullanılabilir, modüler, zaman içerisinde karşılaşılacak olan iş/süreç değişikliklerine kolaylıkla uyum sağlayacak bir yapıda olacaktır İSTEKLİ, şartnamedeki tüm maddeleri cevaplayacaktır. Cevaplanmayan ya da Okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir şeklinde cevaplandırılan maddelerde, o maddedeki özelliğin karşılanamadığı anlaşılacaktır İSTEKLİ teklifinde proje yaklaşımını sunacak, yürüteceği faaliyetleri ve kullanacağı kaynakları içeren bir proje planını teklifine ekleyerek taahhütlerini detaylarıyla açıklayacaktır. İDARE nin ihale değerlendirme esnasında ek açıklama isteme hakkının saklı kalacağı teyit edilecektir YÜKLENİCİ, bütün yazılımların hatasız çalıştırılmasını, garanti, destek ve bakım hizmetlerini sağlayacak ve bu hususlarla ilgili İDARE tarafından onaylanarak yürürlüğe konulacak planlarını hazırlayacaktır İSTEKLİ bu şartnamede belirtilen teknik özelliklerin birçoğunu kapsayan, daha önce başka kurum ve kuruluşlarda uygulamasını yapmış olduğu bir yazılımı dokümantasyon ve yardım menüleri ile bütün olarak önerecektir. İhale sırasında İDARE uygun gördüğü İSTEKLİ lerden tanıtım yapmasını talep edebilecektir. Tanıtım yapamayan İSTEKLİ lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır İhale üzerinde kalan İSTEKLİ tanıtımını yapmış olduğu standart yazılımı bu teknik şartnameye ve analiz çalışmaları sonuçlarına uygun olarak revize edecektir İSTEKLİ şartnamede istenen tüm ürünlere teklif vermek durumundadır. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır İSTEKLİ teklifini Türkçe olarak sunacak ve diğer bütün yazışmalar Türkçe olarak yapılacaktır İSTEKLİ kendisine ait ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesini teklifine ekleyecektir İSTEKLİ nin Ankara da bu proje kapsamına giren işle ilgili olarak kurulu bir bürosu olmalı ve Ankara bürosu için ikametgah belgesini teklifine eklemelidir İSTEKLİ nin web tabanlı bir ister yönetim sistemi olacaktır YÜKLENİCİ, İDARE içinde yürüttüğü çalışmalar, projeler, sistemler, kullanılan teknolojiler, kaynak kodlar vb. konularda İDARE nin izni olmaksızın hiç kimseye bilgi vermeyecektir. 3/28

4 4.25. İSTEKLİ, EBYS için yurtdışı kaynaklı bir yazılım paketi kullanacaksa, üretici ana firmanın yetkili Türkiye distribütörü olduğunu belgeleyecek; ihaleyi kazanması halinde bu yazılım için gereken lisans alım sözleşmesini yurtdışındaki ana firmanın onaylamasını sağlayacak ve buna ait belgeyi İDARE ye teslim edecektir İSTEKLİ, ticari faaliyetinin durması, yurtdışı kaynaklı yazılım kullanıyorsa yurtdışındaki ana Firma ile ortaklığın sona ermesi vb. olasılıklar durumunda, ana Firmadan yazılımla ilgili destek alınabileceğine dair resmi nitelikte garanti temin edecek ve belgesini İDARE ye teslim edecektir YÜKLENİCİ nin hazırlayacağı yazılımın üzerindeki kullanım hakları Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacaktır. Garanti süresince versiyon güncellemeleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Kaynak kodları İDARE ye kabul aşamasında teslim edilecek, İDARE madde 4.25 de belirtilen durumlar ile başka bir firmayla bakım anlaşması yaptığı durumlar haricinde kurum dışında kaynak kodları kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını taahhüt edecektir Analiz çalışmaları İDARE nin merkez ve Ankara daki taşra teşkilatında yapılacaktır. Taşra teşkilatı için en az bir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müze müdürlüğü ve kütüphane müdürlüğü İDARE nin görevlendireceği bir personel ile birlikte, yerinde analiz edilecektir EBYS kapsamındaki tüm yazılımlar için orijinal dokümanlar (Kullanıcı Kılavuzu, Bakım Prosedürü El Kitabı, Hata Mesajları El Kitabı, Eğitim El Kitabı, proje sonunda oluşacak veritabanı ve tabloları açıklayan bir doküman), yazılımla birlikte ek ücret talep edilmeksizin İDARE ye teslim edilecektir İşbu teknik şartname içerisinde ve bu alıma ilişkin İdari Şartnamede yer alan madde/maddeler tamamında çelişen bir madde bulunması halinde, İDARE lehine olan madde/maddeler geçerli olarak kabul edilecektir Garanti ve bakım süresi içerisinde kurumlar arası elektronik yazışma standartları belirlendiğinde, ürünün buna göre güncelleneceğinin YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilecektir. 5. EBYS TEMEL YAPISI İDARE nin mevcut işleyişindeki temel mantık değiştirilmeden daha ergonomik ve kolay, elektronik ortamda işlevini sürdürecek bir doküman yönetim yapısı kurulmalıdır. Kurulacak yapı aşağıda belirtilen 3 katmandan (modül) oluşmalıdır; 5.1. DOKÜMAN, EVRAK ve ARŞİV YÖNETİMİ Sistem tamamen WEB tabanlı bir yapıda olacak ve sisteme kullanıcılar tarafından erişim WEB tabanlı ara yüzlerle sağlanacaktır. Kullanıcılara ayrıca yazılım yüklenmesi ve bakımı gibi bir yönetim yükü aşağıda belirtilen istisnai durumlar hariç olmayacaktır. Sisteme erişim Internet Explorer, Firefox, Opera gibi sıklıkla kullanılan tarayıcıların son sürümlerine göre güncellenecektir EBYS, üç katmanlı mimaride tasarlanacaktır. Birinci katman kullanıcıların kullandığı web tarayıcı programı katmanı, ikinci katman ilgili sunucu yazılımlarının çalıştırıldığı uygulama katmanı, üçüncü katman verilerin tutulduğu veritabanı ve dosya sistemi katmanı olacaktır. Gerek duyulduğu takdirde gelen/giden evrak birimlerinde kullanılmak üzere istemci-sunucu mimarisinde çalışan yazılım parçaları tasarlanacaktır ve bu yazılımlar için ek bir ücret talep edilmeyecektir. 4/28

5 EBYS, İDARE'ye ait mevcut LAN ve WAN altyapısı üzerinden tüm birimlerce sorunsuz kullanılabilecek şekilde tasarlanacaktır EBYS, veri tabanı olarak Oracle i kullanacak, İDARE nin sahip olduğu Oracle veritabanı üzerinde sorunsuz çalışacaktır. Garanti ve bakım süresi boyunca Oracle veri tabanının güncel versiyonlarının kullanılması durumunda EBYS nin buna uyumlu hale ücretsiz olarak getirileceği taahhüt edilecektir Sistem en son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş, donanım ve veritabanı bağımsız olacaktır Son teknolojiye sahip Windows Server 2008 R2 x64 işletim sistemi üzerinde de çalışabilmelidir Veritabanı olarak Oracle, Sybase, MS-SQL, MySQL, vb. farklı seçeneklerde çalışabilmeli, ihtiyaca uygun olarak mevcut veya üründen ayrı olarak alınacak veritabanı üzerinde kurulabilmelidir Yazılım, JAVA ya da.net programlama dillerinin herhangi biriyle yazılmış olacaktır Teklif edilecek EBYS yükleneceği sistemin donanım özelliklerindeki değişikliklerden (CPU sayısının artması gibi) etkilenmeden, aynı şekilde sorunsuz çalışmaya devam edecektir Yüksek yüklerde (fazla kullanıcının eş zamanlı erişimi, sorgulama, doküman alımı vb.) ölçeklenebilir bir sisteme sahip olmalı, donanım ve yazılım düzenlemeleri ile ölçeklenebilmelidir EBYS, çoklu sunucu desteğine sahip olacak, dağıtık yapıda, sunucular üzerinde yük dağılımı yapacak şekilde, aktif-aktif çalışabilecektir Sistem çoklu örgüt mantığıyla çalışabilmelidir EBYS modüler yapıda olacak, yeni modüllerin sistemle bütünleştirilmesi kolayca yapılabilecektir Sistem yönetimi dışındaki uç kullanıcıların kullanacağı modüllerde ihtiyaç duyulması halinde EBYS içerisinden, yazılım parçalarıyla veya web servisleriyle, üçüncü parti ürünlere erişimi sağlanacak, ayrıca bir kurulum gerektirmeyecektir EBYS içindeki dokümanlar otomatik olarak numaralandıracak, sistem içinde doküman numaralarının yeniden kullanımını önleyecek mekanizmalar olacaktır Doküman kayıt işlemi sırasında dokümanın alacağı sayı İDARE nin resmi yazı numaralandırma standartlarına uyacaktır EBYS birden fazla doküman kayıt merkezinin tanımlanabilmesine, etkileşimli fakat birbirinden bağımsız çalışabilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm doküman kayıt merkezleri için numaralandırma ortak tek bir sayaç üzerinden yapılacaktır, ihtiyaç halinde doküman kayıt bilgileri üzerinde ek sayaçlar tanımlanabilecektir Gelen fiziksel evrakın elektronik evrak ile dolaşması zorunlu olduğunda, eşzamanlı (senkronize) dolaşımı ve işlem görmesi sağlanacaktır. Fiziksel evrak kişilere zimmetlenebilecek ve izlenebilecektir KTB bünyesinde kullanılması planlanan fiziksel arşiv sistemleri ile entegre çalışma imkanına sahip bir yapıda olmalıdır. Fiziksel arşive kaldırılan ve yönetilen 5/28

6 belgelerin elektronik ortamda izlerinin takibi, çeşitli akışlar içerisinde kullanılabilmesi ve fiziksel adreslerinin bu sistemlerle eş zamanlı takibi mümkün olmalıdır EBYS kullanıcısına iş akışları içerisinde bulunan dokümanın durumlarını görüntüleyebileceği bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır. EBYS kullanıcısı, bu arayüz üzerinden, dokümanın geçtiği ve bulunduğu durumları listeleyebilecek ve akışı grafik olarak da görüntüleyebilecektir. Bu gösterimde dokümanla ilgili tüm süreç bilgileri görülebilecektir Sistem içerisinde gelen işlerin çoklu havale edilebilmesi mümkün olacaktır Sistemde bir kişi, bir başka kişiye vekâlet verebilecektir. Vekil olan personel, vekil olduğu personelin işlem bekleyen dokümanlarını görebilecek, onun yerine işlem yapabilecektir. Sistem tarihçesinde doküman, vekil olunan personelin işlem kuyruğunda bulunacak ama işlem yapan personelin vekâleten işlem yaptığı görülecektir. Vekâlet veren kullanıcı, verdiği vekâletin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirleyebilecektir Kullanıcının vekâlet vermiş olduğu kullanıcıları listeleyebilmesi, hangi tarihte ve hangi nedenle vekâlet verdiğinin görebilmesi sağlanacaktır Akışlar içerisinde koşullar (standart dosya planı, geldiği yer, konusu vb.) tanımlanabilecektir Akış içerisinde, sistem yöneticisi tarafından sistem dışındaki bir işi yerine getirecek görevler de atanabilmelidir İş akışı görevleri kullanıcı veya rol bazlı atanabilmelidir Onay basamaklarında şifre kontrolü veya Elektronik veya Mobil İmza kullanımı mümkün olmalıdır EBYS evrak akış şablonlarını yapılandırırken organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgilerinden yararlanacaktır. Evrak akışları, standart dosya planı konularına göre ayrıştırılarak hazırlanabilen imza ve dağıtım planları üzerinden gerçekleştirilebilmelidir. İmza planları farklı kullanıcılar için çeşitli imza süreçleri (paraf, koordine, imza, onay, olur, vb.) ile hazırlanabilmelidir EBYS kullanıcısı, organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgileri üzerinden evrak üzerinde kimlerin hangi amaçla (paraf/koordine/onay vb.) işlem yapabileceği bilgisini görebilecektir. Gerektiğinde birden fazla organizasyon hiyerarşisi tanımlanabilmelidir. Kullanıcılar farklı organizasyonlarda farklı görevler alabilmelidir. Her kullanıcının bulunduğu organizasyondaki görevine bağlı olarak, evrak havaleleri, gelen evraklar, evrağın imzaya sunulması, vb. evrak işlemleri, kullanıcının bulunduğu organizasyondaki görevine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir Evrak üzerinde yetkisi bulunan EBYS kullanıcısının organizasyon şemasında kendi biriminde hiyerarşik olarak üstünde yer alan kullanıcılar doküman üzerinde görüntüleme hakkına sahip olacaktır Doküman ve elektronik formlar ile iş akışı başlatılabilecektir Sistem içinde şablon dokümanlar, yönetmelikler, talimatlar vb. ayrıca saklanabilecektir. 6/28

7 Sistem Microsoft Ofis bileşenleri ile entegre çalışabilecek, bu bileşenlerden sisteme doğrudan doküman kaydedilebilecektir Kurumsal Elektronik postalar sisteme doğrudan doküman olarak kaydedilebilecektir Birden fazla birime dağıtılacak tek tip dokümanlar, başlıkları değişmek sureti ile sistem içerisinde çoğaltılabilecektir EBYS hiyerarşik (sıradüzensel) dağıtım işlevine sahip olmalıdır. Bir birimden diğer bir birime gönderilecek evrağın dağıtım süreci, gerektiğinde Kurumun hiyerarşik örgüt yapısını takip edebilecek şekilde sınırlandırılabilmelidir EBYS kendi bünyesinde bir metin editörüne sahip olacaktır Sistem seri iş akışlarını destekleyecektir. Onay aşamasında Red edilen veya değişiklik yapılan işlem daha sonraki aşamaya geçmeyecek ve başlatana ya da iş akışının niteliğine göre bir önceki adıma geri dönecektir EBYS faks sunucu yazılımı ile birlikte teslim edilecektir. Faks sunucuya gelen fakslar EBYS tarafından otomatik olarak alınacak ve geldiği numaraya göre önceden belirlenen ilgili kullanıcılara yönlendirilecektir. EBYS içerisinden faks sunucusu aracılığıyla faks gönderimi yapılabilecektir. Garanti süresi içerisinde İDARE nin talebi doğrultusunda faks sunucu yazılımının entegrasyonu sağlanarak çalışır halde teslim edilecektir EBYS, İDARE bünyesinde kullanılan mevcut sistemler ve yazılımlar ile entegrasyon sağlayabilecektir. İleride sistemlerden birinin çıktısı gerektiğinde diğer sistemin girdisi olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle sistem web servislerini destekleyecek ve bu yolla diğer sistemlerle entegre olacaktır. İDARE nin mevcut yazılımlarından en az iki adet çıktının EBYS ye girdi olarak entegrasyonu sağlanacaktır Tüm son kullanıcı ekranları standart bir görünüme ve menü düzenine sahip olacaktır. Ekranlar, raporlar ve hata mesajları Türkçe ve İngilizce olacaktır Teklif edilecek EBYS sistemi web ortamında çoklu dil desteğine sahip olacaktır. Sisteme giriş yapan kullanıcıların kullandıkları web ara yüzüne ait sürücülerinin orijinal diline göre (Türkçe, İngilizce) EBYS sisteminin ekranları da otomatik olarak belirlenen orijinal dilde kullanıcıların önüne gelecektir Menüler bilgisayar okuryazarı olan son kullanıcı için uygulama yazılımının temel işlevleri dışında özel bir eğitim düzeyi gerektirmeyecek şekilde kolay kullanılabilir olacaktır Bilgi girişi, kullanıcının yanlış bilgi girmesini önlemek, kolay kullanımı sağlamak amacıyla, mümkün olan alanlar için, kodlanmış veya standart hale getirilmiş bilgilerden tamamlama fonksiyonu ile girilebilecek şekilde yapılacaktır. Yazılımda oluşabilecek kullanıcı hatalarını önleyecek şekilde uyarı mekanizmaları bulunacaktır EBYS nin kullanım ve yönetimine yönelik elektronik ortamda hazırlanacak Türkçe kullanım kılavuzu ve yardım menüleri yazılım bünyesinde anlık olarak kullanıcıların kullanımına sunulacaktır. EBYS tesliminden sonraki dönemde kodlara 7/28

8 müdahale etmeden İDARE nin ihtiyaç duyacağı yeni yardım sayfalarının sisteme eklenmesine ve mevcut sayfaların güncellenmesine uygun bir yapıda olacaktır Kullanıcı arayüzü, kullanıcının kendine gelen işlerin hangi durumda olduğunu gösterir yapıda olacaktır EBYS içeri al (check-in), dışarı al (check-out), gibi standart özellikleri barındıracaktır. İçeri ve Dışarı alma fonksiyonuna ek olarak dokümanlar farklı amaçlarla sistem dışına da kopyalanabilecektir. Bir doküman değiştirilmek üzere kullanıcı tarafından kendi üzerine alınmışsa (Check out), diğer kullanıcılar o dokümanı sadece görüntülemek için açabilecektir Teklif edilecek EBYS ye ait dosyalama sistemi İDARE nin mevcut Standart Dosya Planına uygun olacaktır. İlgili dosya planı İDARE den temin edilecektir EBYS'deki tüm mesajlaşmalar EBYS ile bütünleşik bir mesajlaşma sistemi üzerinden yapılacaktır Taranan evrakın sisteme aktarılması amacıyla Türkçe karakterleri de çevirme yeteneğine sahip Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition-OCR) özelliği olacaktır. Bu yazılım tarama programı modülü ile entegre çalışacaktır Diğer kurum ve kuruluşların veya vatandaşların internet üzerinden evrak takibi yapmasını sağlamak için ayrı bir web arayüzü tasarlanacak, bu arayüz sistemle entegre çalışacaktır. Evrak sahibi kendisine verilecek yetki dâhilinde evrak takibini bu web ara yüzü üzerinden yapabilecektir YÜKLENİCİ, EBYS uygulamasının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belge paylaşımına dair web servis arayüzlerini sağlayacak en az bir kamu kurum/kuruluşu ile belge paylaşımının yapılabildiğini göstererek çalışır vaziyette teslim edecektir EBYS nin Bakanlığımız taşra teşkilatında İçişleri Bakanlığı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) ile entegre çalışması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır (Bakanlığımız taşra teşkilatında üretilen belgelerin ilgili mülki amir tarafından imzalanabilmesi için belgenin İçişleri Bakanlığı EDYS içerisinde onaylanarak Bakanlığımız EBYS ye dönmesi sağlanacaktır. Bunun için gereken idari işlemler KTB tarafından yürütülecektir.) Sistem yöneticisi EBYS ile ilgili tam yetkili kullanıcılar ile diğer kullanıcıların tüm tanımlamalarını yapabilecektir Elektronik formların tasarlanması için, sınırsız sayıda personelin kullanabileceği form tanımlama modülleri, sistemin ayrılmaz bir parçası olmalıdır Tarayıcıdan sisteme veri girişi yapılacak ve OCR işlemi gerçekleştirecek terminal sayısı sınırsız olacaktır Tarayıcıdan sisteme veri girişi EBYS Yazılımı ara yüzleri ile yapılacaktır, farklı bir yazılım kullanılmayacaktır Birimlerin ve personelin performansı ölçülebilecektir. Performans değerlendirme raporlarına yalnızca yetkiler dahilinde ulaşılabilecektir Tanım bilgilerinin (parametrelerin) yönetimi Yönetim Modülü aracılığıyla yapılabilecektir. 8/28

9 Veri girişi sırasında veri tutarlılığının bozulmasını engelleyecek önlemler olacaktır. İstenilen alanlar için girilmesi gereken değerleri içeren değer kümeleri görüntülenecek ve bu kümeler haricindeki değerlerin alana girişine izin verilmeyecektir Sistemde kullanılacak ara yüz tasarımında aşağıda belirtilen temel esaslara uyulmalıdır: Uygulama, kullanıcının anlayış ve beklentilerini karşılamalı, Uygulamadaki bileşenler (form ve nesne stilleri, tasarımı vb.) uygulama içinde ve diğer yaygın uygulamalarla uyumluluk arz etmeli, Yapısal olarak farklı seviyedeki kullanıcıların rahat kullanımına imkân vermeli ve kendi içinde bazı özelleştirme araçları sunmalı, Hata mesajları ve geri beslemeler, doğru, bilgilendirici ve yönlendirici olmalıdır İŞ SÜREÇLERİ (İŞ AKIŞI) YÖNETİMİ İş AkışıTanımlama İş Akışının EBYS Yönetici Ekranlarından Tanımlanması (Otomatik İmza Rotası) Tanımlanan iş akışları şablon olarak kaydedilebilmelidir. İş akış şablonlarının tanımlanabildiği ve değiştirilebildiği bir iş akışı, web üzerinden herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan tasarlanmış bir ara yüz ile sağlanacaktır. Bu ara yüz, programlama bilgisi gerektirmeyecek kadar kolay olacak ve kullanıcıya sürükle-bırak gibi kolaylıklarla tasarım yapma imkânı sağlayabilecektir İş akışlarının tanımlanabilmesi için gerekli modül yazılımın bir parçası olarak teslim edilmelidir İş akışı tanımlayabilecek kullanıcı sayısında sınırlama olmayacaktır İş akışı içerisinde gerçekleşen işlemler ile ilgili bilgiler belgeye ait tarihçe olarak kayıt edilecektir EBYS de dokümanın tarihçesi izlenebilecek ve dokümanın hangi yolu izlediği sorgulanabilecektir. İzlenen yol bütün detayları ile anlaşılır şekilde gösterilebilecek ve akış sırasında yazılan notlar yetkisi olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir İş Akışının Kullanıcı Tarafından Tanımlanması (Manuel İmza Rotası) Otomatik İmza Rotasının kullanılamadığı durumlarda kullanıcılar yetkileri dâhilinde imza rotaları oluşturabilecek ve güncelleme yapabilecektir EBYS, kullanıcısına yetkileri dâhilinde dağıtım işlemini hazırlanmış dağıtım planlarını kullanmadan, manuel başlatmak için de bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır. Bu dağıtım işlemi sırasında kullanıcı, dokümanın hangi birimlere/kişilere hangi amaçla gönderilmesi gerektiğini tanımlayabilecektir. 9/28

10 Herhangi bir sebeple görevi başında olmayan (izin, rapor, görevlendirme vb.) kullanıcı, yerine vekalet edecek kişiyi sistem üzerinde belirlediğinde kullanıcının kayıtlı olduğu tüm rotalarda vekalet işlemi otomatik olarak geçerli olacaktır İş Akışı Başlatma İlgili dokümanlar seçilerek, doğrudan bir iş akışı başlatılabilmelidir Arama ekranlarından çeşitli kriterlerle arama gerçekleştirilerek sonuçta istenen dokümanlara ulaşılması ve akışlara dahil edilmesi sağlanabilmelidir İş akışlarının adı, başlama notu, önceliği, ait olduğu kategori gibi özellikleri, başlatma sırasında verilebilmelidir Sadece bir not yazılarak iş akışı başlatılabilmeli ve daha sonra görevlere göre dokümanlar sisteme katılabilmelidir İş akışlarına sadece okunur dokümanlar da katılabilmeli bu dokümanların referans olarak kullanılması sağlanabilmelidir Yayımda olan dokümanlar gibi, kayıtlı dokümanların da akışlara dahil edilmesi mümkün olmalıdır İş Akışı Takibi Her kullanıcı, kendine gelen görevleri "Gelen işler" ekranından takip edebilmeli ve bu ekrandan gelen görevle ilgili önem derecesi, kendinden önceki kişilerin görüşleri vb. temel bilgilere kolayca erişebilmelidir İş akışlarının basamaklarına ilişkin, varsa tanımlanan, göreve başlama ve bitirme eşikleri aşılması durumunda, yöneticilerin haberdar olması, farklı basamak veya kişilere gitmesi sağlanabilmelidir Sistem, doküman üzerinde belirlenen zamanda işlem yapılmaması halinde ilgili kişilere EBYS ye ilk girişinde ve kayıtlı e-postasına uyarı mesajları gönderebilecektir. Uyarı limitleri yönetim modülünden değiştirilebilecektir Doküman gönderildiğinde son işlem tarihleri atanabilecektir. Sistem son işlem tarihi gelmeden dokümanı alan kullanıcıları uyarmalıdır. Hatırlatma periyodu, hatırlatma yazısı gibi bilgiler kullanıcılar tarafından da belirlenebilecektir İşlem tarihi yaklaşan, gelen, geçen kayıtlar iş listelerinde farklı renkler ile takip edilebilmelidir. Benzer biçimde birim amirleri kendilerine bağlı olan alt birimlerinin belgelerini de aynı yöntemle farklı renklerle izleyebilmelidir Kullanıcılar akışlar içinde kendilerine gelen dokümanlara, sadece tanımlı iş çerçevesinde işlem yapabilmelidir. Yani görüntüleme amaçlı gelen bir dokümanın değiştirilmesi mümkün olmamalıdır Görevler içinde gelen her bir doküman için, ayrı ayrı görüş bildirmek ve bunları geriye yönelik sorgularda izlemek mümkün olmalıdır Akışlar çerçevesinde yapılan her işlem ayrıntılı olarak kayıt altında tutulmalı ve ileride sorgulanabilmelidir İş Akışı Denetim fonksiyonları Tamamlanan, devam eden ve iptal edilen işler, ayrı ayrı sorgulanabilmelidir. 10/28

11 Seçilen bir doküman üzerinden, hangi akışlarda olduğu ve bu akışların durumları sorgulanabilmelidir Hem tamamlanan hem de devam eden akışlar için sorgu ekranlarında; akış adı, başlangıç ve/veya görev alım tarih aralıkları, doküman adı, kategori adı, görev alıcısı parametreleri ile detaylı sorgulama yapılabilmelidir Yapılan sorgulamaların detaylarında, akışın her basamağında kimin ne görüşler ile hangi işlemleri yaptığı, onay veya reddettiği bilgilerine erişilebilmelidir ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU VE YÖNETİMİ İSTEKLİ, EBYS nin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde e-imza entegrasyonuna sahip olacak bir uyarlama hizmeti vereceğini taahhüt edecektir İSTEKLİ, elektronik imza doğrulama enstrümanlarının (akıllı kart, token) İDARE tarafından temin edilmesini takiben sisteme entegrasyonunu taahhüt edecektir Başta İDARE içi yazışmalar olmak üzere, EBYS de sayısal imza desteği olacaktır. Elektronik İmza Kanununda tarif edilen nitelikli elektronik imza taklit edilemez biçimde evraklara eklenebilecektir. İSTEKLİ teklifinde, nitelikli elektronik imza alma sürecinde İDARE ye teknik destek vereceğini; elektronik imza tam manasıyla uygulamaya geçirildiği takdirde, projede elektronik imza ile çelişen durumları düzeltileceğini ve gerekli her türlü değişiklik yapılacağını taahhüt edecektir EBYS yazılımı Kamu SM tarafından elektronik imza verilmeden önce yapılacak tüm denetimlerden geçecek şekilde hazırlanacaktır. Kamu SM nin denetimleri işin kabulüne de esas teşkil edecektir İDARE tarafından Kamu SM den temin edilecek elektronik imza sayısı ihalenin analiz sürecinde tespit edilecektir. Elektronik imza kullanmasına gerek görülmeyen kurum içi yazışma yapacak personel için EBYS yazılımı içinde en az 128 bit şifrelemeye haiz paraf ve imza mekanizması olacak ve sunucu bilgisayarlar aracılığı ile Active Directory ile ilişkilendirilerek güçlendirilecektir EBYS bir süre fiziksel sistem ile (ıslak imzalı) paralel çalışmaya devam edecektir. Bu süreçte elektronik imza doğrulama enstrümanlarının (akıllı kart, token) İDARE tarafından temin edilmesi ve sistemin sorunsuz çalıştığına kanaat getirilmesi durumunda elektronik imza ve doğrulama yazılımı devreye alınacaktır İSTEKLİ, EBYS nin ilgili mevzuata uygun olacak şekilde mobil imza entegrasyonuna sahip olmasını sağlayacak uyarlama hizmetini verecektir. 6. DOKÜMAN FONKSİYONLARI 6.1. EBYS, doküman hazırlama için bir kullanıcı ara yüzü sağlayacaktır Dokümanlar istendiğinde sistem içinde özet görüntü olarak görüntülenebilmelidir EBYS sistemine kaydı yapılan ve öznitelik bilgileri girilerek onaylanan dokümanlar için girilen tarih ve saat bilgisi sistemden otomatik alınacak ve onaylanan tarih ve saat olarak kayda geçecektir. 11/28

12 6.4. EBYS içerisinde ilişkili dokümanlar tanımlanabilecektir Kullanıcı EBYS uygulamasının dışında kendi doküman üretme uygulamasını kullanarak istediği formatta doküman üretebilecektir EBYS, İDARE de üretilen tüm dokümanların standart bir şablon ile üretilebilmesine olanak sağlayacaktır. (Örneğin, tüm resmi yazışma dokümanlarına İDARE logosunun yerleştirilmesi gibi) 6.7. Doküman hazırlama ara yüzünde, EBYS kullanıcısına hazırlamak istediği doküman tipine göre önceden hazırlanmış doküman şablonlarından seçim yapabilme imkânı sağlayacaktır Doküman hazırlama işleminin herhangi bir işlem basamağında özel alanlar (dokümanı tanımlayan özet bilgiler, konu, tarih, sayı vb.) kaydedilebilmelidir Doküman tipleri tanımlanabilmeli ve standart künye bilgilerine (attribute) ek olarak, her tipe özel alanlar tanımlanabilmelidir Doküman tipleri için tanımlanan özel alan sayısında bir sınırlama bulunmamalıdır. Bu fonksiyon için bir özelleştirme gerekmemeli, sistem imkânları ve menüler yardımı ile bu alanlar tanımlanabilmelidir Özel alanların tarih, karakter, sayısal, liste gibi farklı içerikte olması mümkün olmalı ve uzunluk, ön değer, zorunlu alan olması gibi parametreler sistemde bir kodlamaya gerek duymadan yönetim seviyesinde verilebilmelidir Özel alanların liste olarak tanımlanan bölümleri için istenildiğinde bağlı liste mantığı oluşturulabilmelidir. Bir doküman tipi tanımlarken gelmesi istenilen bir liste önceden tanımlanmış bir listeye göre gelebilmelidir Dokümanların adları tipine bağlı olarak otomatik verilebilmelidir Doküman tanımlanırken ya da bir form içerisinde tanımlanan listeden çoklu seçim yapılabilmeli, yani bir listedeki birden fazla kriter aynı anda seçilebilmelidir Doküman şablonu seçilmeden önce öznitelik bilgileri (dokümanı tanımlayan konu, tarih, sayı vb. özet bilgiler) kaydedilmiş ise bu bilgilerden şablondaki eşleşen alanlara otomatik olarak aktarımını sağlanabilmelidir Sisteme sınırsız sayı ve formatta doküman katılabilmelidir. Yani elektronik hale getirilen her doküman sistem içerisinde yönetilebilmelidir Tarayıcıdan elektronik ortama alınması uygun olmayan evraklar için doküman kaydı sadece öznitelik bilgileri doldurularak yapılabilecektir. İstenirse kitap, dergi vb. doküman ilk sayfaları taranarak sisteme alınabilecektir EBYS, seçilen bir doküman belgesine ek dosya (resim, video, ses, metin vb.) kaydetme özelliğine sahip olacaktır. İstenildiği takdirde ek olarak kaydedilen dosyalar yazılım tarafından açılabilecektir. Doküman bazında kaydedilen ek dosyalar sistemde tutulabilecektir Bir dokümana birden fazla ve farklı format ve/veya tipteki dosyalar eklenebilmelidir. Farklı dokümanlar birbirlerine linklenebilmelidir Elektronik olarak sisteme katılması mümkün olmayan veya katılmak istenmeyen (videokaset, kanun kitapları, kullanım kılavuzları vb.) dokümanların künye bilgileri ile bulundukları yer, referans numarası vb. bilgilerinin yer aldığı adres dokümanlar 12/28

13 tanımlanabilmeli ve bütün doküman fonksiyonları uygulanabilmelidir. Ayrıca bu dokümanların iş akışları içerisinde de referans olarak yer almaları mümkün olmalıdır. Adres istenirse bir URL olabilmelidir Bir dağıtım listesine gönderilen dokümanlar için geçerlilik süresi belirtilebilmeli, geçerlilik süresi sonunda ve belirtilecek bir zamandan önce dokümanı hazırlayan kişi uyarılabilmelidir Her bir dokümana not ekleme imkânı bulunmalı, kullanıcılar yetkisi dâhilinde diğer kullanıcıların eklediği notları görebilmelidir Doküman bilgilerinin görüntülenmesi kadar yetkiler dâhilinde güncellenmesi de kolay menü ve ekranlar yardımı ile yapılabilmelidir Doküman kayıt işlemi için numara alarak kaydedilmiş dokümanlar dışındaki dokümanları silmek için onay mekanizması olmalıdır Her bir doküman için yetkilerin kullanıcı veya rol bazında verilmesi/düzenlenmesi kolay menü ve ekranlar yardımıyla mümkün olmalıdır EBYS, tarayıcı kullanılarak sisteme aktarılan dokümanların uygun dosya tiplerine çevrilmelerine, taranmalarına ve sıkıştırılmalarına olanak sağlayacaktır. Bunun için kullanılan teknoloji tariflenecek ve hangi dosya tiplerine çevrim imkânı olduğu listelenecektir Gelen/giden evrak birimlerinde, dokümanlar indekslenirken, taranmış doküman ekranın bir bölümünde, indeks bilgileri ise diğer bölümde görüntülenecek ve girilen bilginin bulunduğu bölge işaretlenebilecektir. İşaretlenen bölge OCR dan geçirilerek otomatik indekslenebilecektir Yazışma yapılan Kurum ve Kuruluşlar sisteme tanımlanabilecek, veri tabanından yapılan güncellemeler anında listelere yansıtılabilecektir EBYS tarafından üretilen ve elektronik ortamda gönderilmeyen evrakların yazıcı çıktısı alınarak ıslak imzalı şekilde posta veya elden işlem yapılmasını sağlayan bir posta işlemleri arayüzü oluşturulacaktır. Bu arayüz kurumda halihazırda çalışan sistem incelenerek oluşturulacaktır. 7. KLASÖR FONKSİYONLARI 7.1. Sisteme sınırsız sayı ve seviyede klasör tanıtılabilmelidir Klasör ve alt klasörlerin detaylı dökümleri rapor amaçlı alınabilmeli ve yazıcıdan dökülebilmelidir Kullanıcıların klasörleri, alt klasörleri ve dosyalar ile sistemde tanımlı dosya isimleri kullanılarak sistem dışına kopyalanması (export) mümkün olmalıdır. Bu sayede yetkiler dahilinde CD veya farklı ortamlara dizin yapısının veya özel bir klasörün kopyalanması mümkün olmalıdır Klasör bilgilerinin (yaratılma tarihi, yaratan kullanıcı, açıklama vb.) görüntülenmesi kadar yetkiler dâhilinde güncellenmesi de kolay menü ve ekranlar yardımı ile yapılabilmelidir. 13/28

14 8. EVRAK ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER (GÖRÜNTÜLEME/DEĞİŞTİRME ) 8.1. EBYS, çağrılan dokümanın sisteme tanımlandığı dosya tipinde getirilmesine ve lokal olarak kopyalanmasına olanak sağlayacaktır. Lokal kopya alma fonksiyonu gerektiği takdirde sistem yöneticisi tarafından kullanıcı ve rol bazında tanımlanabilecektir Doküman ilgileri sistem üzerinden seçilebilecektir. İstenildiğinde seçilen bir dokümanın ilişkili bulunduğu tüm dokümanlar kullanıcı ara yüzü tarafından kullanıcıya listelenebilecektir. Kullanıcı, listelenen bu dokümanlardan seçilenin içeriğine yetkisi dâhilinde erişebilecektir. 9. RAPORLAMA İŞLEMLERİ 9.1. EBYS kullanıcısı, yetkisi dâhilinde daha önceden hazırlanmış olan rapor tipini seçerek rapor üretebilecektir EBYS kullanıcısı dokümanın öznitelik bilgilerine göre yapmış olduğu sorgulama sonuçlarının raporunu alabilecektir EBYS kullanıcısı, yetkisi dâhilinde hangi evrakı kimlerin, ne zaman açtığı raporunu alabilecektir EBYS kullanıcısı üretilmiş olan raporları elektronik ortamda görüntüleyebilecek, kâğıt ortamında çıktısını alabilecektir EBYS kullanıcısı bir dokümanın hazırlanma sürecinde akış içerisinde bulunan kişilerin görüşleri ile ilgili rapor alabilecektir EBYS belgelerin cevaplandırılma süresi, yazılan belge sayısı, paraf edilen doküman sayısı vb. parametrelere göre kullanıcıların performans değerlendirmesine yönelik raporlar üretebilecektir Sistemden evrak kayıt ve zimmet defteri gibi raporlar alınabilecektir Yöneticiler kendilerine bağlı birimlerdeki kişilerde bekleyen belgeleri gösteren raporlar alabilecektir. Bu belgeler üzerinden veya genel olarak belli parametrelere bağlı (tarih, yoğunluk, daire, konu, kişi v.b.) raporlar üretilebilecektir EBYS ile kişi ve birimlerde bekleyen/işlemde olan/işlemi biten belgelere ilişkin belge değerlendirme süreleri ile ilgili kişi ve birim bazında istatistik alınabilecektir. 10. ARŞİVLEME İŞLEMLERİ Arşiv işlemleri için Bakanlık ve Birim Arşiv Yetkilisi tanımlanabilmelidir. Bakanlık Arşiv Yetkilisi arşivlenmiş tüm belgelere, Birim Arşiv Yetkilisi ise kendi birimine ait belgelere erişebilecektir Arşivleme işlemi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün standardına uygun olacaktır EBYS sadece yazılı evrakları değil, İDARE bünyesinde elektronik ortama alınan bütün dosya tiplerini de arşivleme yeteneğine sahip olacaktır Arşivlenen aynı isme sahip dosyaların birbirlerinin üzerine yazılması engellenecektir. EBYS arşivlenmiş verinin silinmesi işlemleri için belirli tip ve 14/28

15 zamandaki verileri seçme olanağını sağlayacaktır. EBYS bu işlem için belirlenen zaman dilimleri içinde sistem yöneticisini uyaracak uyarı mekanizmaları içerecektir Arşivlenen belgelerin aslı üzerinde asla değişiklik yapılamayacaktır EBYS de birim bazlı ek arşiv yerleri TSE de tariflenen arşivleme sistemi haricinde de Bakanlık/Birim Arşiv Yetkilisi tarafından tanımlanabilecektir. Belgeler önceden belirlenmiş kütüphanelerde arşivlenecektir. Ancak gerektiğinde hangi tür belgelerin hangi kütüphanede olması gerektiği belirlenebilecektir Bakanlık/Birim Arşiv Yetkilisi, kullanıcı arayüzü üzerinden belirtilen tarihte arşivlenmesi ya da imha edilmesi gereken belgelerin listesini görüntüleyebilecektir Belgenin saklama planı, öznitelik bilgisi üzerinde değiştirilebilecektir Arşiv süresi dolmuş belgelerin sistemde imha edilmesi seçeneği olacaktır Belge arşivlendikten sonra tüm kullanıcılar tarafından indeks bilgilerinden aranabilecektir. Belgenin içeriği yetkiler dahilinde görüntülenebilecektir. Görüntülenememesi durumunda evrakın yetkili birimi kullanıcıya bildirilecektir. 11. GÜVENLİK VE YETKİLENDİRME Yazılımda kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme olacaktır Kullanıcılar ve gruplar için fonksiyon, rol bazında yetki tanımlamaları (menülere erişim, kayıt, değiştirme, silme, listeleme vb.) yapılabilecek ve bu tanımlamalar istenildiği takdirde yönetim modülü aracılığı ile değiştirilebilecektir Kullanıcılar sadece yetkileri dâhilindeki modülleri görebilecek, bunların dışında kalan modüllere erişemeyecektir EBYS üzerindeki kullanıcı şifreleri, kullanıcılara ait diğer kritik bilgiler ve evraklar yaygın kabul görmüş şifreleme algoritmalarından biri ile şifrelenerek saklanacaktır. Yapılan bu işlem ile ilgili bilgi dokümanı detaylı olarak sunulacaktır EBYS, hiyerarşik yapıya uygun olarak çalışacak, birim ve kullanıcı yetkileri çerçevesinde evrak paylaşımına izin verecektir Uygulama üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemler nesnelerin, kullanıcıların, grupların yetki sınırları dâhilinde olacak; yetkilendirme mekanizmasının yetersiz kaldığı nokta olmayacaktır Yazılıma entegre edilmesi gerekecek tüm fonksiyonların güvenlik çözümleri sağlanacaktır Yazılım istenildiği takdirde sistem yöneticisi tarafından belirlenen zaman aralıklarında belge girişi yapılmasını engelleyebilecek mekanizmalar sağlayacaktır EBYS içerisinde yapılan tüm işlemlerin (kayıt, değiştirme, silme vb.), kullanıcı, evrak ve tarih bazında kaydını tutacak ve saklayacaktır. İstenildiği takdirde bu kayıtların yer aldığı kütükler kullanılarak rapor alınabilecektir EBYS, kullanıcıların yaptığı işlemlerin yanı sıra, sistem yöneticilerinin de yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alacaktır. 15/28

16 Evrak yetkilerinin belirlenmesi işlemi, organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgileri üzerinden gerçekleştirilebilecektir Evraka erişimler evrakın bütünlüğünü bozmayacak bir yapıda olacak ve aynı anda sadece bir EBYS kullanıcısı belge üzerinde yazma işlemini gerçekleştirebilecektir Yetkilendirme kullanıcı tarafında kullanıcı, rol bazında; uygulama tarafında ise form, modül bazında ilgili ara yüzlerden yapılabilecektir Dokümanların yayınlanması ve silinmesi ile ilgili onay mekanizması olmalıdır. 12. DENETİM FONKSİYONLARI Denetim ekranları ile her bir dokümana yapılan işlem, kimin yaptığı, tarih ve saati gibi bilgilere, kolay ve hızlıca erişilmeli, belirli bir tarih aralığı için, dokümanın sahibi veya adı verilerek vb. kriterler ile çeşitli sorgulamalar yapılabilmelidir Dokümanın görüntülenmesi dahi bu denetim ekranında raporlanabilmelidir Kullanıcıların sisteme girişleri ve sistemde çalıştırdıkları komutların günlük (log) kayıtları tutulabilmeli ve detaylı olarak raporlanabilmelidir. 13. ARAMA FONKSİYONLARI EBYS de aranan kayıt bulunduğunda, önce öznitelik ekranı gelmelidir. Kullanıcı seçtiği doküman ekini önizleme/görüntüleme fonksiyonu ile görüntüleyebilmeli veya ilgili uygulama ile açabilmelidir Sistemdeki dokümanlar üzerinde kullanıcı ara yüzünden seçilen kriterlerden (hazırlayan, konu, ilgili dosya numarası, kime, kimden, tarih aralığı, sayı no, ivedilik, belge türü, doküman durumu, işlem vb.) bir ve/veya birden fazlası ile arama yapmak mümkün olmalıdır Arama sonuçlarında oluşan listelerden seçim yapıldığı zaman, kullanıcı bu dokümana erişmeye yetkisi varsa erişebilecek, yoksa erişim izni olmadığı uyarısı ile yetkili birim bilgisi verilerek dokümana erişim engellenecektir Arama sadece yayınlanmış dokümanları değil, istenirse kayıtlı dokümanları (taslakları) da içerecek şekilde genişletilebilmelidir (Durum koduna bağlı olarak arama yapılabilmelidir) Arama kriterleri olarak, doküman tipilerine göre değişiklik gösterebilen özel alanlar da verilebilmelidir Bu özel alanların değerlerinde, eşit, büyük, küçük, arasında, içerir, ile başlar vb. nitelemeler ile arama yapmak mümkün olmalıdır Sonuçta listelenen dokümanların bulundukları klasörler görülebilmeli veya arama sonuçları yazdırılabilmelidir Sık kullanılan arama kriterleri bir isim verilerek kişiye özel veya genel kullanıma açık şekilde saklanabilmelidir Sistemde içerik tabanlı arama imkânı bulunmalıdır (Content Based Retrieval). 16/28

17 İçerik tabanlı arama Türkçe karakterler için de çalışmalı, MS-Office formatları ile text dokümanların sisteme katılırken indekslenmesi halinde daha sonra içlerinde geçen bir kelimeden/sayıdan (sayısal bazlı içerik arama) bulunmaları mümkün olmalıdır. Doküman arama işlemlerinde tam metin arama (full-text search) imkânı olacak, dokümanların herhangi bir yerinde geçen metine göre arama/sorgulama yapılabilecektir EBYS dâhilinde kullanılacak olan sorgulama ve seçim alanları (konu, ilgili dosya numarası, kimden, kime, vb.) İDARE nin istekleri doğrultusunda tasarlanacaktır. Bu tasarım programlama bilgisi gerektirmeden, yetkisi olan kullanıcı tarafından yapılabilir kolaylıkta olacaktır İsteğe bağlı olarak sisteme katılan dokümanların daha sonra indekslenmesi veya tekrar indekslenmeleri de mümkün olmalıdır EBYS, kullanıcının bilgisayarında gerekli uygulamalar yüklü olmasa bile asgari yaygın kullanılan dosya tipleri (MS Office vb.) için kendi içerisinde bir görüntüleyici ile ilgili dosyaların içeriklerini görüntüleyebilecektir Arama yapılırken, sadece kullanıcının işlem yapmakta yetkili olduğu (görme, değişiklik yapma, silme, kaydetme vb.) dokümanlar görülebilecektir. Listeleme yetkisi doküman bazında ayrıca tanımlanabilecektir EBYS, kullanıcının ulaşmaya çalıştığı doküman arşivdeyse, dokümanın arşivde olduğu konusunda kullanıcıyı uyaracaktır Arama sonucu gelen liste üzerinde en az dokümanın Kullanımda veya arşivde olup olmadığı bilgisi ile Öznitelik bilgileri görüntülenecektir. 14. PROJE PLANI (İŞİN SÜRESİ VE AŞAMALARI) Bu projenin başarılı bir şekilde devreye alınması için temel faktörler, proje planının uygulanabilir olması, aşamalı devreye alma yönteminin kullanılması, kullanıcı desteğinin sağlanması ve risk yönetiminin doğru planlanmasıdır. Bu itibarla İDARE, uygulamanın aşamalı olarak devreye alınmasını, doğabilecek risklerin en iyi şekilde yönetilmesini istemektedir. İDARE tarafından önerilen iş planı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İSTEKLİ, bu plana göre hareket etmek zorundadır YÜKLENİCİ planda oluşabilecek riskleri ve bu risklerin nasıl giderileceğini ayrı ayrı tüm aşamalar için açıklamak kaydıyla, uygulama aşamasında, planda değişiklik talebinde bulunabilecektir. Değişiklik taleplerini kabul edip etmemekte İDARE serbest olacaktır Kabulü yapılmayan aşamalar, YÜKLENİCİ tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar aynı kabul sürecine tabi tutulacaktır İşin toplam süresi 239 gün olup Projenin uygulama planı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aşamalar Süre (takvim günü) Başlama raporunun hazırlanarak İDARE nin onayına sunulması 5 17/28

18 Başlama raporunun onaylanması 5 Başlama raporunda düzeltme yapılarak İDARE nin onayına sunulması (gerekiyorsa) Başlama raporunun düzeltme sonrası onaylanması 5 Analiz aşaması KTB merkez ve taşra teşkilatındaki yapının incelenmesi ve yeni yapının tasarlanarak İDARE onayına sunulması YÜKLENİCİ nin talepte bulunması durumunda İDARE tarafından ilave süre verilmesi (gerekiyorsa) Analiz sonrası tasarlanan yeni yapının İDARE tarafından onaylanması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi Analiz sonrası tasarlanan yeni yapı üzerinde düzeltme yapılarak İDARE nin onayına sunulması (gerekiyorsa) Analiz sonrası tasarlanan yeni yapı üzerinde yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması Tasarımlara göre uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması 60 Uygulamanın başlangıç testleri 10 Uygulama başlangıç test sonuçlarına göre kısmi kabul yapılması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi 5 Uygulama başlangıç testleri sonucu tespit edilen düzeltmelerin yapılarak İDARE nin onayına sunulması 5 Uygulama üzerinde yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması ve kısmi kabul yapılması 5 Kısmi Kabul için toplam süre 150 EBYS nin pilot taşra teşkilatına yaygınlaştırılması 10 EBYS nin pilot taşra teşkilatında incelenerek onaylanması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi 5 EBYS nin pilot taşra teşkilatı uygulamasında düzeltmelerin yapılarak İDARE nin onayına sunulması 5 EBYS nin pilot taşra teşkilatı uygulamasında yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması 5 Eğitim (Yardım Masası) 5 Eğitim (Eğitici) 13 Eğitim (Üst Yönetici) 1 Nihai testler ve İşin tamamlanarak İDARE nin onayına sunulması 15 Teslim edilen işin incelenerek İDARE tarafından onaylanması ya da tespit edilen hata ve eksikliklerin YÜKLENİCİ ye bildirilmesi Teslim edilen işin bütünü üzerinde düzeltme yapılarak İDARE nin onayına sunulması (gerekiyorsa) Teslim edilen işin bütünü üzerinde yapılan düzeltmelerin incelenerek İDARE tarafından onaylanması 10 İş bitimi için toplam süre /28

19 14.5. Başlama Raporu YÜKLENİCİ sözleşme imzalanmasını takiben 3 (üç) takvim günü içerisinde işe başlayacaktır YÜKLENİCİ işe başlamasını takiben 5 (beş) takvim günü içerisinde Başlama Raporunu hazırlayacak ve İDARE nin onayına sunacaktır Başlama Raporu, proje genel tanımını, taslak proje gerçekleştirim planını, varsayımları, kısıtları, riskler ve önlemleri, eğitim planlarını, proje ve analiz ekibini, ekipte görev alacak personelinin özgeçmişlerini vb. bilgileri içerecektir Başlama raporu 5 (beş) takvim günü içerisinde İDARE tarafından incelenecek ve uygun görüldüğü taktirde onaylanacaktır Uygun görülmediği durumda tespit edilen hata ve eksiklikler YÜKLENİCİ ye bildirilecek ve 5 (beş) takvim günü içerisinde düzeltilmesi istenecektir. Belirtilen süre içerisinde YÜKLENİCİ gereken düzeltmeleri yaparak tekrar İDARE nin onayına sunacaktır Yeniden onaya sunulan başlama raporu 5 (beş) takvim günü içerisinde İDARE tarafından onaylanacaktır YÜKLENİCİ, ancak raporun onaylanmasından sonra bir sonraki Analiz Aşamasına geçebilecektir Analiz çalışması sonuçlarına göre yeni yapının tasarlanması Her ne kadar kurulacak EBYS nin yapısı ile teknik detaylar işbu şartnamede belirtilmiş olsa da kurulacak sistemin yapısı, şartnamenin özü bozulmadan, sözleşmenin imzalanması sonrasında yapılacak analiz çalışmaları safhasında son halini alacaktır YÜKLENİCİ, KTB merkez ve taşra teşkilatındaki yapının incelenmesi ve yeni yapının tasarlanması işini 15 (onbeş) takvim günü içerisinde tamamlayacak ve İDARE nin onayına sunacaktır Belirtilen sürede sonuçlandırılamaması ve YÜKLENİCİ nin makul bir gerekçe öne sürerek talepte bulunması durumunda İDARE tarafından en çok 15 (onbeş) takvim günü ilave süre verilebilecektir Analiz sonrası tasarlanan yeni yapı İDARE tarafından incelenerek uygun görülmesi durumunda 5 (beş) takvim günü içerisinde onaylanacaktır Uygun görülmemesi durumunda tespit edilen hata ve eksiklikler YÜKLENİCİ ye bildirilecek ve 5 (beş) takvim günü içerisinde düzeltmesi istenecektir. YÜKLENİCİ tasarlanan yeni yapı üzerinde gereken düzeltmeleri belirtilen süre içerisinde yaparak tekrar İDARE nin onayına sunacaktır Yeniden onaya sunulan yeni yapı tasarımı 5 (beş) takvim günü içerisinde İDARE tarafından onaylanacaktır YÜKLENİCİ, ancak yeni yapının onaylanmasından sonra bir sonraki Tasarımlara göre uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması aşamasına geçebilecektir. 19/28

20 14.7. Analiz Çalışma Ekibi ve Proje Yürütme Kurulu oluşturulması İSTEKLİ, projenin her aşamasında çalışacak elemanlar ve aşama sorumlularını, teklifinde belirtecektir Başlama raporunun onaylanmasını takiben en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ nin teklifinde belirttiği Proje Yöneticisi ve proje elemanları ile İDARE tarafından kurulacak PYK üyelerinin katılımıyla bir tanışma ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Analiz ve proje uygulama çalışmalarını İDARE ve YÜKLENİCİ birlikte yürüteceklerdir PYK aynı zamanda analiz çalışma ekibi hüviyetinde de olacaktır Analiz çalışması genel anlamda İDARE nin ihtiyaçlarını saptamak için yapılacak bir çalışma olup, aşağıda belirtilenleri kapsamalıdır: Mevcut sistemin analizi (YÜKLENİCİ, KTB nin tüm birimlerindeki iş süreçlerini ve evrak şablonlarını çıkartmalıdır.) İDARE gereksinimlerinin belirlenerek kurulacak sistemin yapılandırılması ve İDARE taleplerinin değerlendirilmesi, Kurulması düşünülen sistemin mantıksal modelinin oluşturulması, Donanım, yazılım ve ağ yapısı gereklerinin tespit edilmesi, Güvenlik, bütünlük ve denetlenebilirlik kriterlerinin belirtilmesi, Yetkilendirme durumlarının oluşturulması Tasarımlara göre uygulama yazılımının uyarlanması ve sisteme kurulması YÜKLENCİ, İDARE tarafından onaylanan tasarımlar doğrultusunda uygulama yazılımı üzerinde gereken uyarlamaları 60 (altmış) takvim günü içerisinde yapacak ve İDARE nin temin etmiş olduğu donanımlara kurulumu gerçekleştirecektir YÜKLENİCİ, analiz çalışmalarında belirlenen ihtiyaca göre gerekli uyarlamaları yapacak; iş süreçlerini ve evrak şablonlarını yazılıma aktaracak, kullanıcı ayarlarını yapacak, yazılımı iş süreçleriyle birlikte test ederek çalışır vaziyette teslim edecektir YÜKLENİCİ, sistemi İDARE nin bildirdiği yere kurmakla ve o yerde ilk testleri yapmakla yükümlüdür YÜKLENİCİ nin yazılımı teslim etmesini takiben Uygulama başlangıç testlerine başlanacaktır Uygulamanın başlangıç testleri Yazılımın donanımlara kurulmasından sonra, YÜKLENİCİ tarafından uygulamanın 4 (dört) yapay kullanıcı arasında doküman akışını canlandırmak üzere bir test düzeneği kurulacaktır. Bu test düzeneğinde, analiz çalışması sonucunda tasarlanan yeni yapı ve şartnamede belirtilen gereksinimler doğrultusunda 10 (on) takvim günü içerisinde PYK tarafından testler yapılacak ve raporlanacaktır EBYS nin, şartnamede bahsedilen tüm şartları ve analiz çalışması sonrası tasarlanan yeni yapıda belirtilen koşulları yerine getirdiğinin tespit edilmesi 20/28

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri

EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri vatandaslarla paylasması kamu görevinin ayrılmaz bir parçasıdır.herkesin,

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunun ve yönetiminin geliştirilmiş uygulamalarıdır. Kâğıt üzerinde klasik usuller ile bilgiye

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Çelik İhracatçıları

Detaylı

Servis Büro Hizmeti Kurumların birikmiş ve/veya arşivlerindeki dokümanlarının hızlı bir şekilde deneyimli operatörler, ekipman ve uzman ekibi ile işlenmesi hizmetidir. Günümüzde kurumlar dokümanlara güvenlik

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ HİZMETE ÖZEL 1/10 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. 1. DERS...3 1.2. 2. DERS...4 1.3. 3. DERS...5 1.4. 4. DERS...7

Detaylı

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi

Detaylı

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) Nedir KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ TÜBİTAK-SOBAG-110K592 Numaralı Proje Yürütücüsü fozdemirci@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya

PERFORMANS. Mayıs 2009 - Antalya PERFORMANS BÜTÇE E MODÜLÜ Mayıs 2009 - Antalya 1 SUNUM PLANI e-bütçe sistemi hakkında genel bilgiler e-bütçe sistemine giriş ve yetkilendirme performans bütçe modülü -stratejik plan -performans raporu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU 2011 İçerik Bilgileri 1. İhraççı Şirket Portal Katılım Süreci... 3 2.Şirket Kullanıcısı Portal Kayıt İşlemleri... 5 2 / 11 1. İHRAÇÇI

Detaylı

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU @6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU Ürün Grubu [X] Fusion [X] Fusion Standard [X] Entegre W3 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama @6 serisi ürünlerin kurulum işlemleri sadece on-line internet

Detaylı

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kimlik Bilgilerim... 5 3.2. Adres ve iletişim bilgilerim... 6 3.3. Rehber Bilgilerim...

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

MİKRO E-MUTABAKAT. Sağlayacağı başlıca avantajlar ;

MİKRO E-MUTABAKAT. Sağlayacağı başlıca avantajlar ; MİKRO E-MUTABAKAT e-mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecininin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama bütünüdür.

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS)

VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS) VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS) 1 Bu doküman T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından hazırlanmış olup, bütün tasarım ve çoğaltma hakları T.VAKIFLAR BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.13 31/10/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. SMMM DEFTER BİLGİ KONTROLÜ...

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın.

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2 Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetim Sistemi ya da kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU Mart 2014 İÇİNDEKİLER A. TANIMLAR B. BİY MODÜLÜNE GİRİŞ C. SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TARAFINDAN YAPILMASI

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.032022 SEC 2 İÇİNDEKİLER İÇINDEKILER... 2 1.Giriş... 4 1.1Amaç...

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; Kurum içi ya da kurum dışı evrakı kaydetme, belge olmadan değiştirme, arama, bulma, görüntüleme, tarama, kopyalama, yazdırma, versiyonlama, iş akışı başlatma,

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlığın bilgi ve iletişim

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu Sürüm 10112014 Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Dökümanın

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME VE KABLO TV İŞLETME A.Ş

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME VE KABLO TV İŞLETME A.Ş TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME VE KABLO TV İŞLETME A.Ş ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ 7 ADIMDA BELGENET (Birim Proje Sorumluları El Kitabı) Sürüm: 3.0 Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Kasım 2013 1 1. BİRİM BİLGİLERİNİN

Detaylı

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu 23.1.2015 tarihinde güncellendi Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu Açık Öğretim Lisesi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren elektronik arşiv uygulamasına başlamıştır.

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 TEKNİK ŞARTNAME T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 1. Bu onaylı teknik şartname,

Detaylı

3.1. İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler

3.1. İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler RESMİ GAZETE SAYISI: 27788 RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.12.2010 ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 1/9/2010 tarihinde devreye

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Genelge... 2 EBYS Giriş... 3 Şifre Değiştirme... 4 Örnek Belge Oluşturma... 5 Olur Yazısı... 5 1) Süreç Kayıt... 6 2) İmzalayacak

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu)

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Amaç ve Fayda Muhasebe modülünde 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca ilgili vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere belirlenen

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016]

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016] GİRİŞ İÇİNDEKİLER BIR e-fatura Modülü, BIR ERP yazılımının bir alt bileşenidir. Asıl işlevi ERP kullanıcılarımızın Satış ve Satınalma Yönetim işlevlerini yerine getirirken çalıştıkları kurumların e-fatura

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı