SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR"

Transkript

1 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ ال د م و ل آل ج ع د ة ع ن أ ب ه ر ي ر ة ق ال ق ال ر س ول الل ه -صلى اهلل عليه وسلم-: «أ ت ان ى ج ب ر يل ف أ خ ذ ب ي د ى ف أ ر ان ى ب اب ال ج ن ة ال ذ ى ت د خ ل م ن ه أ م ت ى «. ف ق ال أ ب و ب ك ر: ي ا ر س ول الل ه! و د د ت أ ن ى ك ن ت م ع ك ح ت ى أ ن ظ ر إ ل ي ه. ف ق ال ر س ول الل ه -صلى اهلل عليه وسلم-: «أ م ا إ ن ك ي ا أ ب ا ب ك ر أ و ل م ن ي د خ ل ال ج ن ة م ن أ م ت ى «. Ebu Hüreyre den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Cebrâil yanıma geldi, elimden tutup bana ümmetimin girdiği cennetin kapısını gösterdi. Bunun üzerine Ebu Bekir şöyle dedi: Ya Resûlallah! Seninle birlikte olup ona bakmayı çok isterdim. Resûlullah (s.a.) ona şöyle buyurdu: Ey Ebu Bekir! Ümmetimden cennete ilk girecek sen olacaksın. 1 Ebu Bekir es-sıddîk radıyallahu anh Fil vakasından iki buçuk yıl sonra dünyaya geldi. Asıl adı Abdullah tır. Ancak, Bekir adında bir oğlu olmadığı halde Ebu Bekir (Bekir in babası) künyesiyle meşhur olmuştur. Hz. Ebu Bekir in lakabı Atîk tir. Hadis kaynaklarında geçen bir rivayete göre bu lakabı kendisine Resûlullah (s.a.) vermiştir. Hz. Âişe validemizin rivayet ettiği bu hadiste şöyle anlatılmaktadır; ح د ث ن ا ا ل ن ص ار ي ح د ث ن ا م ع ن ح د ث ن ا إ س ح ق ب ن ي ي ب ن ط ل ح ة ع ن ع م ه إ س ح ق ب ن ط ل ح ة ع ن ع ائ ش ة د خ ل ع ل ى ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ف ق ال :«أ ن ت ع ت يق الل ه م ن الن ا ر «ف ي و م ئ ذ س ي ع ت يق ا. أ ن أ ب ا ب ك ر Ebu Bekir, Resûlullah ın (s.a.) yanına girmişti, Resûlullah (s.a.): Sen, Allah ın Cehennem den azad ettiği kimsesin buyurdular. O günden sonra Ebu Bekir e Atîk ismi verildi. 2 Sıddîk Hz. Ebu Bekir le adeta özdeşleşen lakabı sıddîk tır. Bu lakabı telaffuz eden yine efendimiz olmuştur. ح د ث ن م م د ب ن ب ش ار ح د ث ن ا ي ي ع ن س ع يد ع ن ق ت اد ة أ ن أ ن س ب ن م ال ك رضى اهلل عنه ح د ث ه م أ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ص ع د أ ح د ا وأ ب و ب ك ر و ع م ر و ع ث م ان ف ر ج ف ب ه م ف ق ال : «اث ب ت أ ح د! ف إ ن م ا ع ل ي ك ن ب ى و ص د يق و ش ه يد ان» 1 Ebu Davud, Sünne, 9 2 Tirmizî, Menâkıb, 14; Taberânî, Mu cemu l-kebîr, I, 53

2 2 Hz. Peygamber (s.a.), Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Uhud dağına çıkmışlardı. Dağ sallanmaya başladı. Resûlullah (s.a.): Ey Uhud! Sakin ol, zira senin üzerinde bir Peygamber, bir sıddîk ve iki şehîd vardır buyurdular. 3 Ailesi ve Kabilesi Babası Ebu Kuhâfe künyesiyle bilinen Osman b. Âmir dir. Annesi Ümmü l-hayr lakaplı Selma bint Sahr dır. Teym kabilesine mensuptur. İslam Öncesi İslam dan önce de toplum içinde saygın, dürüst, kişilikli, putlara tapmayan ve evinde put bulundurmayan hanif bir tüccardı. Arapların nesep (soy bilimi) ilimlerinde meşhur olmuştur. Mekke de eşnak diye bilinen kan diyeti ve kefalet ödenmesi işlerinin yürütülmesiyle görevliydi. Hz. Muhammed (s.a.) ile büyük bir dostlukları vardı. Sık sık buluşur, Allah'ın birliği, Mekke müşriklerinin durumu ve ticaret gibi konularda konuşurlardı. İslâm'ı Benimsemesi Hz. Ebu Bekir, Hira dağından dönen Hz. Muhammed (s.a.) ile karşılaştığında, Resûlullah (s.a.) ona Allah ın Peygamber i olduğunu söyleyip Alak sûresinin ilk ayetlerini bildirdiği zaman hemen ona inanmıştı. Hz. Hatice den sonra Resûlullah a ilk iman eden odur. Hz. Peygamber (s.a.) İslam ı tebliğinin ilk günlerinde kiminle konuştuysa en azından bir tereddüt görmüş, ancak Ebu Bekir tereddütsüz bir şekilde İslam ı kabul etmiştir. İslam a Davet Ettikleri Ebu Bekir Mekke döneminde güçlü kabilelere mensup kişileri İslam a kazandırmaya çalıştı. Osman b. Affân, Sa d b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Zübeyir b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah gibi ilk müslümanları İslam a davet eden odur. Öte yandan müşriklerin işkencelerine maruz kalan güçsüzleri, köleleri korudu; eziyet gören köleleri satın alıp azat etti. İslam ın müezzini Bilâl ve Habbâb b. Eret bunlardan sadece ikisidir. Hicreti Yesrib e hicret başladığında Ebu Bekir de Peygamberimiz e müracaat ederek hicret için izin istedi ancak Efendimiz ona, beklemesini, belki kendisine bir yol arkadaşı çıkabileceğini söyleyerek izin vermedi. Nihayet Allah tan emir geldiğinde Peygamberimiz de hicrete hazırlandı ve yol arkadaşı olarak yanına Ebu Bekir i aldı. İşte bu yol arkadaşlığı Ebu Bekir e ikinin ikincisi unvanını verdi ve bu birliktelik Kur an-ı Kerim de anlatıldı. 3 Buhârî, Fedâilu s-sahabe, 5, 6; Ebu Davud, Sünne, 9; Tirmizî, Menâkıb, 19

3 ز 2 7. Ders 3 إ ال ت نص ر وه ف ق د ن ص ر ه الل ه إ ذ أ خ ر ج ه ال ذ ين ك ف ر وا ث ان ي اث ن ي ن إ ذ ه م ا ف ي ال غ ار إ ذ ي ق و ل ل ص اح ب ه ال ت ح ز ن إ ن الل ه م ع ن ا ف أ نز ل الل ه س ك ين ت ه ع ل ي ه و أ ي د ه ب ج ن ود ل م ت ر و ه ا و ج عل ك ل م ة ال ذ ين ك ف ر وا الس ف ل ى و ك ل م ة الل ه ه ي ال ع ل ي ا و الل ه ع ز يز ح ك يم Eğer siz ona (Resûlullah a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların sözünün/davasının değerini düşürdü. Allah ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. (Tevbe 9/40) İkinin İkincisi 1- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا ع ف ان ق ال : ح د ث ن ا ه ام ق ال : أ خ ب ر ن ا ث اب ت ع ن أ ن س أ ن أ ب ا ب ك ر ح د ث ه ق ال : ق ل ت ل لن ب ى صلى اهلل عليه وسلم و ه و ف ى ال غ ار - و ق ال م ر ة : و ن ح ن ف ى ال غ ار -: ل و أ ن أ ح د ه م ن ظ ر إ ل ى ق د م ي ه أل ب ص ر ن ا ت ح ت ق د م ي ه. ق ال : ف ق ال : «ي ا أ ب ا ب ك ر! م ا ظ ن ك ب اث ن ي ن الل ه ث ال ث ه م ا «. Ebu Bekir (r.a.) mağarada kaldıkları günü şöyle anlatır: Resûlullah (s.a.) ile beraber mağaradayken ona şöyle dedim. Bunlardan biri ayağına baksa bizi ayaklarının dibinde görür. Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: Ya Ebu Bekir! Üçüncüleri Allah olan iki kişiyle ilgili niye endişe ediyorsun?. 4 Savaşlara Katılması Hz. Ebu Bekir, Resûlullah (s.a.) ile birlikte bütün savaşlarda yer aldı. Adeta Hz. Peygamber in veziri gibiydi. Bedir de, oğlu Abdurrahman müşrikler safındaydı ve Ebu Bekir oğluyla çarpıştı. Hicretin 9. yılında Medine de büyük bir kıtlık oldu. Bu arada Bizans İmparatoru, Şam da Hicaz bölgesine saldırmak üzere büyük bir ordu hazırladı. Resûlullah (s.a.), bu ordunun karşısına çıkaracağı İslam mücahitlerini hazırlarken maddi olarak çok zorlandı. Ordusun hazırlıkları için o gün Ebu Bekir malının hepsini getirip Resûlullah ın önüne yığdı. Cennet Ehli ي ون س - ي ع ن ال ي م ام ى - ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر - ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن و ه ب ب ن ب ق ي ة ال و اس ط ى ح د ث ن ا ع م ر ب ن ال ي م ام ى ع ن ا ل س ن ب ن ز ي د ب ن ح س ن ح د ث ن أ ب ع ن أ ب يه ع ن ع ل ى ق ال : ك ن ت ع ن د الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ف أ ق ب ل أ ب و ب ك ر و ع م ر ف ق ال : «ي ا ع ل ى! ه ذ ان س ي د ا ك ه ول أ ه ل ال ج ن ة و ش ب اب ه ا ب ع د الن ب ي ين و ال م ر س ل ي ن «. Hz. Ali (r.a.) der ki: Hz. Peygamber (s.a.) ile beraberken Ebu Bekir ile Ömer karşıdan göründüler. Resûlullah (s.a.) bana: Ey Ali! Şu ikisi, peygamber ve resullerden sonra cennetlik olan olgun kişilerin efendileri ve gençleridirler buyurdu. [Sahih] (Müsned, I, 80. Ayrıca bk. Tirmizî, IV, 310; İbn Mâce, I, 25, 26) (Tercüme, XVIII, 559) 4 Müsned, I, 4

4 4 ح د ث ن ا أ ب و ال ي م ان ح د ث ن ا ش ع ي ب ع ن الز ه ر ي ق ال أ خ ب ر ن ح ي د ب ن ع ب د الر ح ن ب ن ع و ف أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة ق ا ل: س ع ت ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ي ق ول : «م ن أ ن ف ق ز و ج ي ن م ن ش ي ء م ن األ ش ي اء ف ي س ب يل الل ه د ع ي م ن أ ب و اب ي ع ن ي ال ج ن ة : ي ا ع ب د الل ه! ه ذ ا خ ي ر ف م ن ك ان م ن أ ه ل الص ل ة د ع ي م ن ب اب الص ل ة و م ن ك ان م ن أ ه ل ال ج ه اد د ع ي م ن ب اب ال ج ه اد و م ن ك ان م ن أ ه ل الص د ق ة د ع ي م ن ب اب الص د ق ة و م ن ك ان م ن أ ه ل الص ي ام د ع ي م ن ب اب الص ي ام و ب اب الر ي ان «. ف ق ال أ ب و ب ك ر: م ا ع ل ى ه ذ ا ال ذ ي ي د ع ى م ن ت ل ك األ ب و اب م ن ض ر ور ة و ق ا ل: ه ل ي د ع ى م ن ه ا ك ل ه ا أ ح د ي ا ر س ول الل ه ق ا ل: «ن ع م و أ ر ج و أ ن ت ك ون م ن ه م ي ا أ ب ا ب ك ر «Ebu Hureyre den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Resûlullah tan (s.a.) işittim şöyle buyurdu: Kim malından Allah yolunda çift sadaka verirse cennet kapılarından davet edilir. Ey Allah ın kulu! Bu hayırdır. Eğer namaz kılanlardansa namaz kapısından, cihad edenlerdense cihad kapısından, sadaka verenlerdense sadaka kapısından, oruç tutanlardansa oruç/reyyân kapısından cennete davet edilir. Ebu Bekir: Kişinin bu kapıların hepsinden davet edilmesi gerekmez. Peki, hiç kimse bu kapıların hepsinden birden çağırılacak mı ya Resûlullah? diye sordu. Allah Resûlü (s.a.): Evet, dilerim sen onlardan biri olursun buyurdu. [Sahih] (Müsned, II, 268. Ayrıca bk. Buhârî, Fedâilu s-sahâbe, 5) (Tercüme, VII, 279) Peygamber den Sonra İnsanların En Hayırlısı 3- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا و ك يع ع ن س ف ي ان و ش ع ب ة ع ن ح ب يب ب ن أ ب ث اب ت ع ن ع ب د خ ي ع ن ع ل ى أ ن ه ق ال : أ ال أ ن ب ئ ك م ب خ ي ر ه ذ ه األ م ة ب ع د ن ب ي ه ا صلى اهلل عليه وسلم أ ب و ب ك ر ث م ع م ر. Hz. Ali den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Size, Peygamberden sonra bu ümmetin en hayırlısı kimdir söyleyeyim mi? Ebu Bekir dir sonra Ömer dir. (Müsned, I, 126) Sünneti Tatbiki 4- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن ا أ ب ق ال : ح د ث ن ا أ ب و ك ام ل ق ال : ح د ث ن ا ح اد - ي ع ن اب ن س ل م ة - ع ن اب ن أ ب ع ت يق ع ن أ ب يه ع ن أ ب ب ك ر الص د يق أ ن الن ب صلى اهلل عليه وسلم ق ا ل: «الس و اك م ط ه ر ة ل ل ف م م ر ض اة ل لر ب «. Ebu Bekir es-sıddîk ın (r.a.) bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Misvak kullanmak, ağzı temizler ve Rabbin rızasına vesile olur. [Senedi Kopuk] (Müsned, I, 3) (Tercüme II, 13) İlim Peşinde 5- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا ه اش م ب ن ال ق اس م ق ال : ح د ث ن ا الل ي ث ق ال : ح د ث ن ي ز يد ب ن أ ب ح ب يب ع ن أ ب ا ل ي ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ع ن أ ب ب ك ر الص د يق : أ ن ه ق ال ل ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ع ل م ن ى د ع اء أ د ع و ب ه ف ى ص ل ت ى. ق ال: «ق ل : الل ه م إ ن ى ظ ل م ت ن ف س ى ظ ل ما ك ث ير ا و ال ي غ ف ر الذ ن وب إ ال أ ن ت ي ون س «ك ب ي ا «. ف اغ ف ر ل ى م غ ف ر ة م ن ع ن د ك و ار ح م ن ى إ ن ك أ ن ت ال غ ف ور الر ح يم «. و ق ال Abdullah b. Amr bildiriyor: Ebu Bekir es-sıddık, Resûlullah a (s.a.): Bana namazda edeceğim bir dua öğret deyince, Allah Resûlü (s.a.) şu karşılığı verdi: Şöyle de: Allahım! Ben kendi nefsime çok zulüm ettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Senin katından bana bir

5 5 mağfiret buyur, bana merhamet et, çünkü Sen çok mağfiret ve çok merhamet edensin. (Müsned, I, 3) (Tercüme, IV, 395) Karakterini Yansıtan Bir Hadis 6- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا أ ب و س ع يد م و ل ب ن ه اش م ق ال : ح د ث ن ا ص د ق ة ب ن م وس ى ص اح ب يل ع ن أ ب ب ك ر الص د يق ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «ال ي د خ ل الد ق يق ع ن ف ر ق د ع ن م ر ة ب ن ش ر اح خيل و ال خ ب و ال خ ائ ن و ال س ي ئ ال م ل ك ة. و أ و ل م ن ي ق ر ع ب اب ال ج ن ة ال م م ل وك ون إ ذ ا أ ح س ن وا ف يم ا ب ي ن ه م ال ج ن ة ب و ب ي ن الل ه ع ز و ج ل و ف يم ا ب ي ن ه م و ب ي ن م و ال يه م «. Ebu Bekir es-sıddîk der ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Cimri, fesatçı, hain ve kölelere kötü davranan kişi cennete giremeyecektir. Cennetin kapısını ilk çalacak kişiler Allah ın ve efendilerinin haklarını güzel bir şekilde ifa eden kölelerdir. [Zayıf] (Müsned, I, 4. Ayrıca bk. Tayâlisî, 7, 8) (Tercüme, X, 32) Kader Meselesini Peygamberimize Sorması 7- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا ع ل ى ب ن ع ي اش ق ال : ح د ث ن ا ال ع ط اف ب ن خ ال د ق ال : ح د ث ن ر ج ل م ن أ ه ل ال ب ص ر ة ع ن ط ل ح ة ب ن ع ب د الل ه ب ن ع ب د الر ح ن ب ن أ ب ب ك ر الص د يق ع ن أ ب يه : ق ال : س ع ت أ ب ي ذ ك ر أ ن أ ب اه س ع أ ب ا ب ك ر و ه و ي ق ول : ق ل ت ل ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ي ا ر س ول الل ه! أ ن ع م ل ع ل ى م ا ف ر غ م ن ه أ و ع ل ى أ م ر م ؤ ت ن ف ق ا ل: «ب ل ع ل ى أ م ر ق د ف ر غ م ن ه «. ق ال : ق ل ت : ف ف يم ال ع م ل ي ا ر س ول الل ه ق ا ل: «ك ل م ي س ر ل م ا خ ل ق ل ه «. Hz. Ebu Bekir (r.a.) bildiriyor: Ey Allah ın Resûlü! (Bizim için) takdir edilip bitmiş bir şey için mi amel ediyoruz, yoksa daha sonra ortaya çıkacak bir şey için mi? diye sorduğumda, Allah Resûlü (s.a.): Takdir edilip bitmiş bir şey için buyurdu. Ben: Ey Allah ın Resûlü! O zaman ne diye amel ediyoruz? diye sorduğumda, Hz. Peygamber (s.a.): Herkese amelle kendisi için takdir edilmiş olan şeye ulaşması kolaylaştırılır buyurdu. [Zayıf] (Müsned, I, 5) (Tercüme, I, 364) Hac Emirliği إ س ر ائ يل: ق ال أ ب و إ س ح اق ع ن ز ي د ب ن ي ث ي ع ع ن 8- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا و ك يع ق ال : ق ال أ ب ب ك ر : أ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ب ع ث ه ب ب ر اء ة أل ه ل م ك ة «ال ي ح ج ب ع د ال ع ام م ش ر ك و ال ي ط وف ب ال ب ي ت ع ر ي ان و ال ي د خ ل ال ج ن ة إ ال ن ف س م س ل م ة م ن ك ان ب ي ن ه و ب ي ن ر س ول الل ه م د ة ف أ ج ل ه إ ل ى م د ت ه و الل ه ب ر ىء م ن ال م ش ر ك ين و ر س ول ه «. ق ال : ف س ار ب ه ا ث ل ثا ث م ق ال ل ع ل ى: «ال ح ق ه ف ر د ع ل ى أ ب ا ب ك ر و ب ل غ ه ا أ ن ت «. ق ال : ف ف ع ل. ق ال : ف ل م ا ق د م ع ل ى الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم أ ب و ب ك ر ب ك ى ق ال : يا ر س ول الل ه! ح د ث ف ى ش ى ء ق ا ل: «م ا ح د ث ف يك إ ال خ ي ر و ل ك ن أ م ر ت أ ن ال ي ب ل غ ه ا إ ال أ ن ا أ و ر ج ل م ن ى» Zeyd b. Yusey bildiriyor: Resûlullah (s.a.), hac mevsiminde Mekke ahalisine bildirilmek üzere Hz. Ebu Bekir le birlikte şöyle bir ihtarname gönderdi: Bu yıldan sonra müşrikler haccetmeyecek! Hiç kimse çıplak olarak Kâbe yi tavaf etmeyecek! Cennete ancak müslüman olanlar girebilecek! Resûlullah ile anlaşması bulunanlara gelince müddeti bitene kadar

6 6 anlaşma geçerli olacaktır. Bilinsin ki Allah ve Resûlü müşriklerden uzaktır! Ebu Bekir bu ihtarla üç gün yol aldıktan sonra Allah Resûlü (s.a.), Hz. Ali ye: Ebu Bekir e yetiş ve ihtarnameyi (Mekke ahalisine) sen bildir! buyurdu. Ali de (r.a.) denileni yaptı. Ebu Bekir (r.a.) dönünce Hz. Peygamber e (s.a.) ağlayarak: Ey Allah ın Resûlü! Benim aleyhimde bir şey mi oldu? diye sordu. Allah Resûlü (s.a.): Senin hakkında hayırdan başka bir şey olmadı. Ancak bunu (Mekke ahalisine) ya bizzat benim ya da benden olan bir kişinin iletmesi emredildi buyurdu. [Hasen] (Müsned, I, 3) (Tercüme, VIII, 413) Bilgi Hazinesi 9- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الر ز اق ق ال : أ خ ب ر ن اب ن ج ر ي ج ق ال : أ خ ب ر ن ى أ ب ى أ ن أ ص ح اب الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ل م ي د ر وا أ ي ن ي ق ب ر ون الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ح ت ى ق ال أ ب و ب ك ر: س م ع ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول : «ل ن ي ق ب ر ن ب ى إ ال ح ي ث ي م وت «. ف أ خ ر وا ف ر اش ه و ح ف ر وا ل ه ت ح ت ف ر اش ه. İbn Cüreyc, babasından bildiriyor: Sahabe, Resûlullah ı (s.a.) nereye defnedeceklerini bilemediler. Sonunda Ebu Bekir (r.a.): Resûlullah ın (s.a.): Bir peygamber ancak vefat ettiği yere defnedilir buyurduğunu işittim, dedi. Efendimizin yattığı yatak kenara çekilip altına mezarını kazdılar. [Hasen] (Müsned, I, 7. Ayrıca bk. İbn Mâce, 1628; Abdurrezzak, Musannef, 6534) (Tercüme, XVIII, 145) 10- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و س ع يد م و ل ب ن ه اش م ح د ث ن ا ع ب د ال ع ز يز ب ن م م د و س ع يد ب ن س ل م ة ب ن أ ب ا ل س ام ع ن ع م ر و ب ن أ ب ع م ر و ع ن أ ب ا ل و ي ر ث ع ن م م د ب ن ج ب ي ب ن م ط ع م أ ن ع ث م ان ق ا ل: ت م ن ي ت أ ن أ ك ون س أ ل ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: م اذ ا ي ن ج ين ا م م ا ي ل ق ى الش ي ط ان ف ى أ ن ف س ن ا. ف ق ال أ ب و ب ك ر: ق د س أ ل ت ه ع ن ذ ل ك ف ق ال : «ي ن ج يك م م ن ذ ل ك أ ن ت ق ول وا م ا أ م ر ت ب ه ع م ى أ ن ي ق ول ه ف ل م ي ق ل ه «. Hz. Osman (r.a.) şöyle dedi: Resûlullah a (s.a.) şunu çok sormak istedim: Şeytan içimize vesvese soktuğu zaman bize kurtaracak şey nedir? Ebu Bekir dedi ki: Bunu Resûlullah a (s.a.) ben sordum, şöyle buyurdu: Sizi bundan, amcamdan söylemesini istediğim ancak bir türlü söylemediği söz kurtaracaktır. (Müsned, I, 7) Allah ın Azabından Emin Değil إ س اع يل ع ن أ ب ب ك ر ب ن أ ب ز ه ي ق ال : 11- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ب د الل ه ب ن ن ي ق ال : أ خ ب ر ن ا أ خ ب ر ت أ ن أ ب ا ب ك ر ق ال : ي ا ر س ول الل ه!ك ي ف الص ل ح ب ع د ه ذ ه اآلي ة ل ي س ب أ م ان ي ك م و ال أ م ان ى أ ه ل ال ك ت اب م ن ي ع م ل س وءا ي ج ز ب ه ف ك ل س وء ع م ل ن اه ج ز ين ا ب ه ف ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «غ ف ر الل ه ل ك ي ا أ ب ا ب ك ر! أ ل س ت ت م ر ض أ ل س ت ت ن ص ب أ ل س ت ت ح ز ن أ ل س ت ت ص يب ك الأل و اء «. ق ال : ب ل ى. ب ه «. ق ال : «ف ه و م ا ت ج ز و ن Ebu Bekir b. Ebi Züheyr der ki: Bana bildirildiğine göre Hz. Ebu Bekir (r.a.), Resûlullah a (s.a.): Ey Allah ın Resûlü! «İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır» 5 ayetinden sonra, her yaptığımız işin cezasını göreceksek nasıl kurtuluşa ulaşırız? diye sordu. Resûlullah (s.a.): Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir! Hastalanmıyor musun, meşakkat çekmiyor musun, üzülmüyor 5 Nisa 4/123

7 7 musun, Zorlukla karşılaşmıyor musun? karşılığını verince, Ebu Bekir (r.a.) : Evet, karşılaşıyorum dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.): İşte cezalandırılmanız budur buyurdu. [Sahih] (Müsned, I, 11) (Tercüme, XIV, 617) Müslümanlara Hitap Ediyor 12- ح د ث ن ا أ ب و ع ب د الر ح ن ع ب د الل ه ب ن أ ح د ب ن م م د ب ن ح ن ب ل ر ض ى الل ه ت ع ا ل ع ن ه م ق ال : ح د ث ن أ ب أ ح د ب ن م م د إ س اع يل ي ع ن اب ن أ ب خ ال د ع ن ب ن ح ن ب ل ب ن ه ال ل ب ن أ س د م ن ك ت اب ه ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الل ه ب ن ن ي ق ال : أ خ ب ر ن ا ق ي س ق ال : ق ام أ ب و ب ك ر ف ح م د الل ه و أ ث ن ى ع ل ي ه ث م ق ال : ي ا أ ي ه ا الن اس! إ ن ك م ت ق ر ء ون ه ذ ه اآلي ة ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ع ل ي ك م أ ن ف س ك م ال ي ض ر ك م م ن ض ل إ ذ ا اه ت د ي ت م و إ ن ا س م ع ن ا ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق و ل: «إ ن الن اس إ ذ ا ر أ و ا ال م ن ك ر ف ل م ي غ ي ر وه أ و ش ك أ ن ي ع م ه م الل ه ب ع ق اب ه» Kays der ki: Hz. Ebu Bekir (r.a.) bir konuşma yapmak üzere kalktı, Allah a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Sizler şu ayeti okuyor ancak yanlış yorumluyorsunuz: «Ey İman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olursanız sapkınlar size zarar veremez.» 6 Biz Resûlullah ın (s.a.) şöyle buyurduğunu işittik: İnsanlar bir yanlışı görüp de ona engel olmazlarsa, Allah ın, onların hepsini kapsayacak bir azap göndermesi pek yakın olur! [Sahih] (Müsned, I, 2; İbn Mâce, 4005; Tirmizî, 2168, 3057) (Tercüme, XIX, 374) 13- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا م م د ب ن ج ع ف ر ق ال : ح د ث ن ا ش ع ب ة ع ن ي ز يد ب ن خ ي ع ن س ل ي م ب ن ع ام ر : ع ن أ و س ط ق ال : خ ط ب ن ا أ ب و ب ك ر ف ق ال : ق ام ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم م ق ام ى ه ذ ا ع ام األ و ل و ب ك ى أ ب و ب ك ر- ف ق ال أ ب و ب ك ر: - س ل وا الل ه ال م ع اف اة أ و ق ال ال ع اف ي ة ف ل م ي ؤ ت أ ح د ق ط ب ع د ال ي ق ين أ ف ض ل م ن ال ع اف ي ة أ و ال م ع اف اة ع ل ي ك م ب الص د ق ف إ ن ه م ع ال ب ر و ه م ا ف ى ال ج ن ة و إ ي اك م و ال ك ذ ب ف إ ن ه م ع ال ف ج ور و ه م ا ف ى الن ار و ال ت ح اس د وا و ال ت ب اغ ض وا و ال ت ق اط ع وا و ال ت د اب ر وا و ك ون وا إ خ و انا ك م ا أ م ر ك م الل ه ت ع ال ى. Evsat der ki: Hz. Ebu Bekir, bize bir konuşma yaptı: Resûlullah geçen yıl bulunduğum bu yerde bulunuyordu dedi ve ağladı. Sonra şöyle devam etti: (Resûlullah (s.a.) buyurdu ki): Allah tan afiyet dileyiniz. Kişiye yakînden sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Doğruluktan ayrılmayın, zira doğruluk iyilikle beraberdir ve ikisi de Cennettedir. Yalandan sakının; zira yalan kötülükle beraberdir ve ikisi de Cehennemdedir. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz, birbirinize sırtınızı dönmeyiniz. Allah ın size emrettiği gibi kardeş olunuz. [Sahih] (Müsned, I, 3. Ayrıca bk. İbn Mâce, 3849) (Tercüme, X, 557) Ehl-i Beytin Miras Davası 14- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الر ز اق ق ال : ح د ث ن ا م ع م ر ع ن الز ه ر ى ع ن ع ر و ة ع ن ع ائ ش ة : أ ن ف اط م ة و ال ع ب اس أ ت ي ا أ ب ا ب ك ر ي ل ت م س ان م ير اث ه م ا م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و ه م ا ح ين ئ ذ ي ط ل ب ان أ ر ض ه م ن ف د ك و س ه م ه م ن خ ي ب ر ف ق ال ل ه م أ ب و ب ك ر: إ ن ى س م ع ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول : «ال ن ور ث م ا ت ر ك ن ا ص د ق ة «. إ ن م ا ي أ ك ل آل م ح م د ف ى ه ذ ا ال م ا ل و إ ن ى و الل ه ال أ د ع أ م ر ا ر أ ي ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ص ن ع ه ف يه إ ال ص ن ع ت ه. 6 Mâide 5/105

8 8 Hz. Aişe bildiriyor: Hz. Fatıma ve Abbas, Resûlullah ın (s.a.) mirasını soruşturmak için Ebu Bekir in (r.a.) yanına gittiler. O zaman Fedek teki araziyi ve Hayber deki paylarını istiyorlardı. Ebu Bekir (r.a.) onlara şöyle dedi: Resûlullah (s.a.): Biz miras bırakmayız. Ne bırakırsak sadakadır. Muhammed in ailesi bu maldan ancak geçimini temin eder buyurduğunu işittim. Vallahi ben de Resûlullah ın (s.a.) yaptığını gördüğüm hiçbir şeyi terketmeyecek ve aynısını yapacağım. [Sahih] (Müsned, I, 4. Ayrıca bk. Buhârî, 4035, 6725, Müslim, 1759, Ebu Davud, 2969; Nesâî, VII, 132) (Tercüme, IX, 503) 51- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ق ال : ح د ث ن أ ب ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الل ه ب ن م م د ب ن أ ب ش ي ب ة ق ال ع ب د الل ه : و س ع ت ه م ن ع ب د الل ه ب ن أ ب ش ي ب ة ق ال : ح د ث ن ا م م د ب ن ف ض ي ل ع ن ال و ل يد ب ن ج ي ع ع ن أ ب الط ف ي ل ق ا ل: ل م ا ق ب ض ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ر س ل ت ف اط م ة إ ل ى أ ب ى ب ك ر أ ن ت و ر ث ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ م أ ه ل ه ق ا ل: ف ق ال : ال! ب ل أ ه ل ه. ق ال ت : ف أ ي ن س ه م ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ا ل: ف ق ال أ ب و ب ك ر: إ ن ى س م ع ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول : «إ ن الل ه ع ز و ج ل إ ذ ا أ ط ع م ن ب يا ط ع م ة ث م ق ب ض ه ج ع ل ه ل ل ذ ى ي ق وم م ن ب ع د ه «. ف ر أ ي ت أ ن أ ر د ه ع ل ى ال م س ل م ين. ق ال ت : ف أ ن ت و م ا س م ع ت م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ع ل م. Ebu t-tufeyl der ki: Resûlullah (s.a.) vefat ettiği zaman Hz. Fatıma, Ebu Bekir e: Resûlullah ın (s.a.) varisi sen misin, yoksa ailesi mi? diye haber gönderdi. Ebu Bekir: Hayır, onun varisleri ailesidir cevabını verdi. Bunun üzerine Fatıma: O zaman Resûlullah ın (s.a.) payı nerededir? diye sorunca, Ebu Bekir şöyle dedi: Resûlullah ın (s.a.): Allah ın herhangi bir peygambere geçimini temin için verdiği şeyler, o peygamberin vefatından sonra, kendisinin yerini alana devredilir buyurduğunu işittim. Ben de onu Müslümanlara iade etmeyi doğru buldum. Bunun üzerine Fatıma: Resûlullah tan (s.a.) işittiğini sen daha iyi bilirsin karşılığını verdi. [Sahih] (Müsned, I, 4. Ayrıca bk. Ebu Davud, 2973) (Tercüme, IX, 502) Tevazuu 16- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م وس ى ب ن د او د ح د ث ن ا ن اف ع ي ع ن اب ن ع م ر ع ن اب ن أ ب م ل ي ك ة ق ال : ق يل أل ب ى ب ك ر: ي ا خ ل يف ة الل ه. ف ق ال : أ ن ا خ ل يف ة ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و أ ن ا ر اض ب ه و أ ن ا ر اض ب ه و أ ن ا İbn Ebi Müleyke der ki: Ebu Bekir e: Ey Allah ın halifesi! denilince: Ben Resûlullah ın (s.a.) halifesiyim ve buna razıyım, buna razıyım, ben razıyım karşılığını verirdi. [Hasen] (Müsned, I, 10; İbn Sa d, Tabakât, III, 183) (Tercüme, XIX, 369) ر اض. 17- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م وس ى ب ن د او د ح د ث ن ا ع ب د الل ه ب ن ال م ؤ م ل ع ن اب ن أ ب م ل ي ك ة ق ال : ك ان ر ب م ا س ق ط ال خ ط ام م ن ي د أ ب ى ب ك ر الص د ي ق ق ال : ف ي ض ر ب ب ذ ر اع ن اق ت ه ف ي ن يخ ه ا ف ي أ خ ذ ه. ق ال : ف ق ال وا ل ه : أ ف ل أ م ر ت ن ا ن ن او ل ك ه ف ق ا ل: إ ن ح ب يب ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ م ر ن ى أ ن ال أ س أ ل الن اس ش ي ئا. İbn Ebi Müleyke der ki: Bazen Ebu Bekir in elinden devesinin dizgini düşerdi. Devenin bacaklarına vurup çöktürür ve inip onları alırdı. Ona: Bize söyleseydin sana verirdik dediğimizde: Sevdiğim Resûlullah (s.a.) kimseden bir şey istemememi söyledi karşılığını verirdi. [Hasen] (Müsned, I, 11) (Tercüme, XIX, 368)

9 9 18- ح د ث ن ا ح س ن ب ن م وس ى و ع ف ا ن ق اال : ح د ث ن ا ح اد ب ن س ل م ة ع ن ع ل ي ب ن ز ي د ع ن ال ق اس م ب ن م م د ع ن ع ائ ش ة ر ض ي الل ه ع ن ه ا أ ن ه ا ت م ث ل ت ب ه ذ ا ال ب ي ت و أ ب و ب ك ر ر ض ي الل ه ع ن ه ي ق ض ي: و أ ب ي ض ي س ت س ق ى ال غ م ام ب و ج ه ه ر ب يع ال ي ت ام ى ع ص م ة ل أل ر ام ل ف ق ال أ ب و ب ك ر ر ض ي الل ه ع ن ه : ذ اك و الل ه ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م Kasım b. Muhammed bildiriyor: Ebu Bekir in (r.a.) vefat anında Âişe (r.anha) başında şöyle bir şiir okuyordu: Kendisiyle yağmur istenecek kadar ak bir yüzü vardır. O yetimlerin, dulların sığınağıdır. Bunun üzerine Ebu Bekir (r.a.) şöyle dedi: Vallahi bu kişi Resûlullah (s.a.) idi. [Sahih] (Müsned, I, 7) (Tercüme, XIX, 375) Peygamber Aşığı 19- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م م د ب ن م ي س ر أ ب و س ع د الص اغ ا ن ال م ك ف وف ح د ث ن ا ه ش ام ب ن ع ر و ة ع ن أ ب يه ع ن ع ائ ش ة ق ال ت : إ ن أ ب ا ب ك ر ل م ا ح ض ر ت ه ال و ف اة ق ا ل: أ ى ي و م ه ذ ا ق ال وا: ي و م اال ث ن ي ن. ق ال : ف إ ن م ت م ن ل ي ل ت ى ف ل ت ن ت ظ ر وا ب ى ال غ د ف إ ن أ ح ب األ ي ام و الل ي ال ى إ ل ى أ ق ر ب ه ا م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم. Hz. Âişe der ki: Ebu Bekir (r.a.) vefatına yakın saatlerde: Bugün günlerden ne? diye sordu. Yanındakiler: Pazartesi dediler. Ebu Bekir şöyle dedi: Şayet bu gece ölürsem gömmek için yarını bekletmeyin. Zira benim için en güzel gün ve gece Resûlullah ın (s.a.) vefat gününe en yakın olanıdır. [Hasen] (Müsned, I, 8) (Tercüme, XIX, 375)

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE 2016-2017 Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE Medine Döneminde Vahiy 4. DERS Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 60 İMAN ŞEHRİ MEDİNE Medine Döneminde Vahiy Giriş

Detaylı

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 ب س م ا ه لل ال هرح م ن ال هرحي م و ل ت ك ن م نك م أ همة ي د ع ون إ ل ى ال خ ي ر و ي أ م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و أ ول ئ ك ه

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye (661/728) www.at-tawhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Hamd ve şükür Allah adır ve O ndan

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET 208 İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET Diyet iki kısma ayrılır: 1- Ağırlaştırılmış diyet. Bu, kırk tanesinin karnında yavru olmak üzere yüz devedir. Öldürülenin velisi akli, yani diyet almayı tercih etmişse,

Detaylı

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as)

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) 100. SOHBET Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) Kur an da kıssalar yaklaşık kitabın üçte birine tekabül etmektedir. Peygamber kıssaları da bu üçte birlik bölümün en önemli unsurudur. Ev Sohbetlerimizin

Detaylı

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI?

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? www.at-tawhid.org 1 Şiiler'in onikinci İmamı, Mesih Deccal mı? Bismillah vel hamdulillah, Şia kaynaklarında geçen beklenen Mehdi'nin özellikleriyle alakalı bilgilerle,

Detaylı

Rabbiniz Size Beş Bin Alâmetli Melekle Yardım Eder (Âli İmrân:125) Âyeti Hakkında Sorulan Suâller

Rabbiniz Size Beş Bin Alâmetli Melekle Yardım Eder (Âli İmrân:125) Âyeti Hakkında Sorulan Suâller (Âli İmrân:125) Âyeti Hakkında Sorulan Suâller - İmâm Celâleddîn es-süyûtî 61 İmâm Celâleddîn es-süyûtî { ي م د د ك م ر ب ك م ب خ م س ة آل ف م ن ال م ال ئ ك ة م س و م ين } Rabbiniz Size Beş Bin Alâmetli

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı