Hayvancılık Bölümü Yayınlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayvancılık Bölümü Yayınlar 1987-2014"

Transkript

1 Hayvancılık Bölümü Yayınlar Tipi Makale Yılı 1987 Alaçam E, Güler M, Dinç Da, Eröz S, Sezer An Anöstrüs Dönemindeki Koyunlarda Ovaryel Aktivitenin Medroksiprogesteron Asetat (Map) Ve Pmsg Hormonu İle Kontrol Altına Alınması Üzerinde Çalışma U.Ü. Vet.Fak.Derg., 1, 2, 3 (5-6) Tipi Makale Yılı 1988 Alaçam E, Dinç Da, Güler M, Eröz S, Sezer An Anöstrüs Döneminde Progestagen (Map) Pmsg Ve Gnrh İle Senkronize Edilen Koyunlarda Radyoimmunoassay (Rıa) Yöntemi İle Erken Gebelik Tanısı Üzerinde Çalışma S.Ü. Vet.Fak.Derg., 4 (1) Tipi Tez Makale Yılı 1988 Güler M, Kılıçoğlu Ç Anöstrüsteki Koyunlarda Ovariyel Aktivitenin Medroxyprogesteron Asetat (Map) Ve Gnrh Uygulamaları İle Uyarılması Üzerinde Çalışma A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Tipi Tez Makale Yılı 1988 İnal Ş, Alpan O Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeki Esmer Irk Sığırlarda Bazı Dölverimi Özellikleri, A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Tipi Makale Yılı 1988 Öztürk F, Toker A, Yavru S Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Sığırlarında Enfeksiyöz Bovine Rhinotrachitis-Enfeksiyöz Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV) Üzerinde Araştırmalar S.Ü. Vet.Fak.Derg., 4 (1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 1 of 39

2 Tipi Tez Makale Yılı 1989 Akmaz A, Akçapınar H Koç Katımı Öncesi Ve Gebeliğin Son Döneminde Farklı Düzeyde Beslemenin Konya Merinosu Koyunlarda Döl Verimi, Kuzularda Büyüme Ve Yaşama Gücüne Etkileri A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Tipi Makale Yılı 1989 Alaçam E, Dinç Da, Kadak R, Güler M, Aksoy M İsviçre Esmeri Düvelerde Cloprostenol Kontrollü Sun'i Tohumlama Çalışmaları Lalahan Hay.Araş.Enst. Derg., 29 (1-4) Tipi Makale Yılı 1989 Anıl N, Tekinşen Oc, Doğruer Y, Tufan S, Öğütlü N, Ayar A Kuru Ve Sulu Tavuk Kesim Tekniklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi S.Ü. Vet.Fak.Derg., 5 (1) Tipi Tez Makale Yılı 1989 Başoğlu A, Aslan V İshalli Ve Sağlıklı Buzağılarda Klinik, Laboratuvar Ve Elektrokardiyografik Araştırmalar S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Tipi Tez Makale Yılı 1989 Başpınar N, Serpek B Gebe Koyunlarda Vitamin C, Serüloplazmin, Glikoz Ve Hemoglobin Değerlerinin Postpartum İlk Aya Kadar Değişimleri Ve Bu Parametreler Arasındaki İlişkiler S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 2 of 39

3 Tipi Makale Yılı 1989 İnal Ş, Alpan O Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeki Esmer Irk Sığırların Dölverimi Performansı. Lalahan Hay.Araş. Derg., 29 (1-4) Tipi Makale Yılı 1989 Nizamlıoğlu M, Acet A, Kadak R, Tiftik A.M, Traş B Süt Sığırlarında Plazma Vitamin A Ve P-Karoten Düzeylerinin Araştırılması. S.Ü. Vet.Fak.Derg., 5 (1) Tipi Makale Yılı 1989 Serpek B, Aslan V, Tuncer Şd, Ateş M İshalli Buzağılarda Serum Vitamin C Ve Seruloplazmin Düzeyleri İle C Vitaminin Tedaviye Etkisi Lalahan Hay.Araş.Derg., 29 (1-4) Tipi Makale Yılı 1989 Serpek B, Başpınar N, Soysal S Konya İli Çevresinde Yetiştirilen Koyunlarda Hipokuprozis Tanısı Ve Tedavisi Amacıyla Serum Seruloplazmin Konsantrasyonlarının Saptanması S.Ü. Vet.Fak.Derg., 15(2) 1-7 Tipi Makale Yılı 1989 Sungur H, Alaçam E, Tekeli T, Kadak R, Pakdil N, Whitaker Ro İsviçre Esmeri Düvelerde Dondurulmuş Embriyo Nakli Uygulamaları Lalahan Hay.Araş.Derg., 29 (1-4) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 3 of 39

4 Tipi Makale Yılı 1989 Tıpırdamaz S, Acet A, Kadak R, Erden H Zeranol'ün Merinos Kuzuların Erkek Genital Sistemleri Üzerine Etkileri S.Ü. Vet.Fak.Derg., 5 (1)67-73 Tipi Makale Yılı 1989 Yeniterzi M, Kartal A, Şahin M, Arıkan Y, Kadak R, Yılmaz O, Solak H, Yüksek T, Karahan Ö Akciğerde Deneysel Sekonder Hidatidoz S.Ü. Tıp Fak. Derg., 5 (4) Tipi Makale Yılı 1990 Acet Ha, Akmaz A, Kadak R, İnal Ş, Tıraş B., Demet Û, Odabaşıoğlu F, Deligözoğlu F Zeranol'ün Konya Merinosu Erkek Kuzularında Büyüme, Yemden Yararlanma, Kesim Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi Ve Doku Rezidü Düzeylerinin Araştırılması Doğa Derg., 14, Tipi Makale Yılı 1990 Akmaz A, Akçapmar H Koç Katımı Öncesinde Ve Gebeliğin Son Döneminde Farklı Düzeyde Beslemenin Konya Merinosu Koyunlarında Döl Verimine Ve Kuzularda Büyüme Ve Yaşama Gücüne Etkileri Doğa Derg., 14, Tipi Makale Yılı 1990 Alaçam E, Tekeli T, Kadak R, Güler M, Sezer A Dondurulmuş Embrio Nakli Yapılan Düvelerde Kan Progesteron Hormonu Yoğunlukları İle Gebe Kalma Oranları Arasındaki İlişki, S.Ü. Vet.Fak.Derg., 8-9 (1-3) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 4 of 39

5 Tipi Makale Yılı 1990 Ateş M, Erganiş O, Kaya O, Çorlu M Koyun Mastitisleri Üzerinde Mikrobiyolojik İncelemeler S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6-7 (1) 3-6 Tipi Makale Yılı 1990 Başoğlu A, Turgut K, Dinç Da, Ok M, Maden M İneklerde Kalsiyum Enfüzyonlarma Bağlı Kalp Aritmilerinin Önlenmesinde Atropin Ve Verapamipin Etkileri Üzerinde Araştırmalar S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6-7 (1) Tipi Makale Yılı 1990 Coşkun B, Baytok E, Tuncer Şd, Kadak R, Şeker E, Ayar A Yüksek Çevre Isısında Yumurta Verimi Ve Yumurta Kabuğu Kalitesi Üzerine Rasyondaki Kalsiyum Ve Tuz Düzeyinin Etkileri Lalahan Hay.Araş.Enst.Derg., 30 (1-4) Tipi Makale Yılı 1990 Coşkun B, Tuncer Şd, Şeker E, Kadak R, Deligözoğlu F Süt İneklerinde Üre İle Muamele Edilen Buğday Samanının Bazı Kaba Yemlerle Karşılaştırmalı Olarak Kullanılması, Lalahan Hay.Araş.Enst.Derg., 30 (1-4) 7-18 Tipi Makale Yılı 1990 Çiftçi Mk, Deligözoğlu F, Kaya Z, Traş B Zeranol İmplante Edilen Pubertal Dönemdeki Esmer Irk Erkek Danaların Testis, Epididîmis Ve Eklenti Bezlerinde Görülen Histopatalojik Değişiklikler S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6-7 (1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 5 of 39

6 Tipi Makale Yılı 1990 Çiftçi Mk, Kıran Mm Erkek Merinos Kuzulara İmplante Edilen Zeranol'ün Genital Organlara Etkisi Üzerine Histopatolojik İncelemeler S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6 (1) Tipi Makale Yılı 1990 Çoyan K, Aksoy M, Alan M, Işık K, Tekeli T Düvelerde Düşük Cloprostenol Dozlarının Luteolitik Etkisinin Vaginal Direnç Değişimleri Ve Klinik Östrüs Belirtileriyle İzlenmesi Lalahan Hay.Araş.Enst.Derg., 30 (1-4) Tipi Makale Yılı 1990 Durgun Z, Eksen M, Serpek B, Keskin E Değişik Yaş Gruplarındaki Yerli Hibrit Tavuklarda Bazı Hematolojik Değerler T.Vet.Hek.Derg., 2 (7-8) Tipi Makale Yılı 1990 Nizamlıoğlu M, Tiftik A.M, Işık K Yemlerine P-Karoten İlave Edilen Süt Sığırlarında Bazı Biyokimyasal Değerlerin Ve Süt Verimlerinin Araştırılması S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6-7 (1) Tipi Makale Yılı 1990 Öztürk F, Yavru S, Eröz S Koyunlarda Mavi Dil Enfeksiyonu Üzerinde Seroepizootolojik Araştırmalar S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6-7 (1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 6 of 39

7 Tipi Tez Makale Yılı 1990 Şeker E, Özgen H Merinos Toklularda Üre Ve Üre+Melas İle Muamele Edilen Buğday Samanının Sindirilme Derecesinin Naylon Kese Tekniği Ve Klasik Sindirim Denemesi İle Tespit Edilmesi S.Ü. Araştırma Fonu, Konya Tipi Tez Makale Yılı 1990 Tiftik Am, Nizamlıoğlu M Konya Bölgesinde Sağlıklı Ve Hastalıklı Buzağı Ve Sığırlarda Kan Plazması P-Karoten, Vitamin A (Retinol) Düzeylerinin Tespiti Ve Bu Düzeylerle Hastalıklar Arasındaki İlişkilerin Araştırılması S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Makale Yılı 1991 Acet A, İnal Ş, Kadak R, Coşkun B, Akmaz A, Traş B, Odabaştoğlu F, Demet Ö Esmer Irk Erkek Danalarda Zeranol İmplantasyonunun Büyüme Performansı, Yem Tüketimi Ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkileri İle Doku Rezidü Düzeylerinin Araştırılması Doğa Derg., 15, 1-10 Tipi Makale Yılı 1991 Akmaz A, Akçapmar H, Kadak R, İnal Ş Gebeliğin Son Döneminde Farklı Düzeyde Beslemenin Konya Merinosu Koyunlarında Süt Verimi İle Yapağı Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri Doğa Derg., 15, Tipi Makale Yılı 1991 Alan M, Çoyan K, Aksoy M, Tekeli T, Işık K, Sezen S İnek Ve Düvelerde Diöstrüsün Erken Ve Geç Döneminde Uygulanan Luprostiol'ün Enjeksiyon-Östrüs Aralığı Ve Gebelik Oranlan Üzerine Etkisi, Lalahan Hay.Araş.Ens.Derg., 31 (1-2) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 7 of 39

8 Tipi Makale Yılı 1991 Coşkun B, Kadak R, Tuncer,D, Şeker E, Baytok E, Deligözoğlu F Üre Ve Melasla Muamele Edilen Buğday Ve Mercimek Samanlarının Hayvan Beslemede Kullanımı Üzerinde Araştırmalar Hay.Araş.Derg., 1 (1)27-33 Tipi Makale Yılı 1991 Dinç Da, Erganiş O, Güler M, Uçan Us İneklerin Subklinik Mastitislerinde Baytril'in Etkisi Hay.Araş.Derg., 1 (1) Tipi Tez Makale Yılı 1991 Eren Ü, Aştı Rn Östrüs Siklusunun Farklı Dönemlerinde İneklerin Servikal Epiteli Üzerinde Işık Ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Tez Makale Yılı 1991 İnal F, Tuncer Şd Kuzu Beslemede Enerji Kaynağı Olarak Tapiokanın Farklı Azot Kaynakları İle Birlikte Kullanılma İmkanları S.Ü. Araştırma Fonu, Konya Tipi Makale Yılı 1991 Şeker E, Özgen H Merinos Toklularda Üre Ve Üre+Melas İle Muamele Edilen Buğday Samanının Sindirilme Derecesinin Naylon Kese Tekniği Ve Klasik Sindirim Denemesi İle Tesbit Edilmesi Hay.Araş.Derg., 1 (1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 8 of 39

9 Tipi Tez Makale Yılı 1991 Tekin Me, Akçapınar H Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F-1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Araştırılması A.Ü. Sağlık Billimleri Enstitüsü, Ankara Tipi Makale Yılı 1991 Tıpırdamaz S, Acet A, Kadak R, Gezici M Zeranol'un Esmer Irk Danalarının Erkek Genital Sistemleri Üzerine Etkileri Hay.Araş.Derg., 1(1)21-23 Tipi Makale Yılı 1992 Acet A, Demet Ö, Dinç Da, Traş B, Baş Al Tedavi Dozlarında Kloramfenikol Uygulanan Mastitisli İneklerin Sütlerinde Kloramfenikol Düzeyleri Ve Atılma Sürelerinin Araştırılması. S.Ü. Vet.Fak.Derg.,8(1)61-63 Tipi Tez Makale Yılı 1992 Ağaçdelen Hh, Acet A Aflatoksin B1 Ve Aflatoksin M1'in Yumurtaya Geçiş Düzeyleri Ve Atılım Sürelerinin Tespiti Üzerine Deneysel Araştırmalar S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Makale Yılı 1992 Akçapınar H, Tekin Me, Kadak R, Akmaz A, Müftüoğlu Ş Merinos, Alman Siyah Başlı Etçi X Merinos, Hampshire Down X Merinos Ve Lincoln X Merinos (Fi) Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özellikleri Hay.Araş.Derg., 2 (2) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 9 of 39

10 Tipi Makale Yılı 1992 Akmaz A, Kadak R, Tekin Me, Deniz S, Nazlı M Konya Merinoslarında Farklı Dönemlerde Sütten Kesmenin Kuzularda Büyüme İle Koyunlarda Süt Ve Yapağı Verimine Etkisi Hay.Araş.Derg., 2 (2) 1-7 Tipi Makale Yılı 1992 Aksoy M, Tekeli T, Çoyan K, Alan M, Semacan A, Ataman Mb, Işık K Estrus Synchronization With Reduced Cloprostenol Doses İn Heîfers, Assiut Veterinary Medical Journal, 27 (53) Tipi S.Bildiri Yılı 1992 Aksoy M, Tekeli T, Güven B, Çoyan K, Özsar S, Semacan A Anöstrüs Dönemindeki Konya Merinosu Koyunlarında Koç Etkisi, Progesteron Ve Cloprostenol Uygulamalarıyla Östrüslerin Uyarılması II. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi, Bildiri Raporu S: 16, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Tipi Tez Makale Yılı 1992 Aldemir C, Acet A Aflatoksinlerin Yumurta Tavuklarının Dokularına Dağılım Düzeyleri Ve Atılım Sürelerinin Tespiti Üzerine Araştırma S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Makale Yılı 1992 Başoğlu A, Turgut K, Maden M, Kaya O İshalli Buzağılarda Cryptosporidium'ların Önemi Üzerinde Araştırmalar Hay.Araş.Derg., 2(1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 10 of 39

11 Tipi Makale Yılı 1992 Başoğlu A, Turgut K, Ok M, Kadak R İsviçre Esmeri Sığırlarda Elektrokardiyografi!* Araştırmalar S.Ü. Vet.Fak.Derg., 8 (1) Tipi Makale Yılı 1992 Coşkun B, Deniz S, Ayar A, Kadak R, Deligözoğlu F Amonyak İle Muamele Edilen Buğday Samanının Sindirilme Derecesinin Tesbiti, Sığır Besisinde Kullanılma İmkanları Ve Yem Tüketimi Üzerine Etkisi S.Ü. Vet.Fak.Derg., 8 (1) Tipi Makale Yılı 1992 Çoyan K, Aksoy M, Tekeli T, Ayar A, Ataman M Laparoskopi Yardımı İle Koyunların Donmuş Sperma Kullanılarak İntrauterin Tohumlanması Hay.Araş.Derg., 2 (1) Tipi Tez Makale Yılı 1992 Deniz S, Tuncer Şd Bitkisel Protein Kaynaklarının Formaldehit İle Muamele Edilmesinin Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri, Azot Birikimi İle Süt Verimi Ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Makale Yılı 1992 Dinç Da, Erganiş O, Acet Ha, Demet Ö, Traş B, Baş Al Tardomyocel-L İle Tedavi Edilen Subklinik Mastitisli İnek Sütlerindeki Penisilin Ve Kloramfenikol Kalıntılarının Tespiti, Veterinarium 3 (1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 11 of 39

12 Tipi Makale Yılı 1992 İnal F, Tuncer Şd Kuzu Beslemede Enerji Kaynağı Olarak Tapioka'nın Farklı Azot Kaynakları İle Birlikte Kullanılma İmkanları Hay.Araş.Derg., 2(1)9-14 Tipi Makale Yılı 1992 Serpek B, Akmaz A, Tekeş Ma, Başpınar N, Tiftik A, Kadak R, İnal Ş, Eröz S Konya Merinosu Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerle Önemli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Reproduction İn Domestic Animals, 27, Tipi Makale Yılı 1992 Tekeli T, Aksoy M, Çoyan K, Alan M, Semacan A, Ayar A Estrous Detectıon And Estrous Cycle Patterns In Sheep Monıtored By Electrıcal Resıstance Livestock Adviser Vol. Xvıı Issue Iv Tipi Makale Yılı 1992 Tekeli T, Aksoy M, Özsar S, Güven B, Güler M, Semacan A Cloprostenol Enjekte Edilen Düvelerde Plazma, Progesteron Ve Vaginal Direnç Değerlerindeki Değişimlerin İzlenmesi Lalahan Hay.Araş.Derg., 32 (1-4) Tipi Makale Yılı 1992 Tekin Me, Akçapınar H Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F-1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. II. Besi Özellikleri Lalahan Hay.Araş.Derg., 32 (1-4) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 12 of 39

13 Tipi Makale Yılı 1992 Tuncer Şd, Coşkun B, Deniz S, İnal F, Polat Es, Deligözoğlu F Pamuk Tohumu Kapçığının Sindirilme Derecesi Üzerine Çeşitli Kimyasal Maddelerle Muamelenin Etkileri Hay.Araş.Derg., 2 (2) Tipi Makale Yılı 1992 Tuncer Şd, Kocabatmaz M, Coşkun B, Eksen M, İnal Ş Besi Kuzularının Rasyonlarına Katılan Niasin'in Besi Perfonmansı, Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri İle Rumen Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi Hay.Araş.Derg., 2 (1) Ağaçdelen Hh, Acet Ha Aflatoksin Bı Ve Aflatoksin Mı'in Yumurtaya Geçiş Düzeyleri Ve Atılım Sürelerinin Tespiti Üzerine Deneysel Araştırmalar Veterinarium, 4 (2) Aksoy M, Işık K, Çoyan K, Semacan A, Ataman Mb, Taşal İ Köy Koşullarındaki Sığırlarda Pgf2a Kontrollü Sun'i Tohumlama Uygulamaları Lalahan Hay.Araş.Derg., 33 (1-2) Aksoy M, Tekeli T, Çoyan K, Güven B, Özar S, Alan M, Ayar A Gnrh Response Test And Libido Scores İn Normal And Low Quality Sperm Producing Rams Reprod. Domestic Anim., 28, Mayıs 2014 Cuma Sayfa 13 of 39

14 Alaçam E, Tekeli T, Çoyan K, Işık K İnaktif Ovaryumlu Düvelerde Fluorogestone Asetat (FGA) Ve Gebe Kısrak Serum Gonadotropini (PMSG) İle Sağıtım Girişimleri Hay.Araş.Derg., 3 (2) Aldemir C, Acet Ha Aflatoksinlerin Yumurta Tavuklarının Dokularına Dağılım Düzeyleri Ve Atılım Sürelerinin Tespiti Üzerine Araştırma Veterinarium, 4 (1) Aslan V, Eren Ü, Sevinç M, Öztok İ, Işık K Yüksek Süt Verimli İneklerde Kuru Dönem Ve Doğum Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler Ve Bunların Karaciğer Yağlanması İle İlgisi S.Ü. Vet.Fak.Derg.,9(2)38-45 Tipi Tez Makale Yılı 1993 Ayar A, Alaçam A Akkaraman Ve Merinos Irkı Koyunlarda İkizliğin Uyarılması S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Tez Makale Yılı 1993 Azman Ma, Coşkun B Farklı Dikalsiyumfosfat Kaynaklarının Biyolojik Değerliliklerinin Karşılaştırılması Ve Yumurta Tavuklarında Verim Ve Kabuk Kalitesi Üzerine Etkisi S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 14 of 39

15 B.Coşkun, E.Şeker, E.Baytok, F.İnal, M.A.Azman Büyüme Hormonunun (rbst) Danalar Ve Kuzularda Besi Performansı Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 B.Serpek, A.Akmaz, N.Başpınar, A.M.Tiftik, R.Kadak Bazı Biyokimyasal Parametreler İle Kuzularda Büyüme Özellikleri Arasındaki İlişkiler Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 Başpınar N, Serpek B İneklerde Östrus Siklusu Boyunca Serum Vitamin C, Seruloplazmin Ve Kolesterol Değerlerindeki Değişimler Hay.Araş.Derg., 3 (1) Başpınar N, Serpek B Gebe Koyunlarda Vitamin C, Seruloplazmin, Glikoz Ve Hemoglobin Değerlerinin Postpartum İlk Aya Kadar Değişimleri Ve Bu Parametreler Arasındaki İlişkiler Hay.Araş.Derg., 3 (2) Coşkun B, Şeker E, Baytok E, İnal F, Azman Ma Büyüme Hormonunun (Rbst) Danalar Ve Kuzularda Besi Performansı Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri Hay.Araş.Derg., 3 (1) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 15 of 39

16 Deniz S, Coşkun B, İnal F, Şeker E, İşık K Formaldehit İle Muamele Edilen Soya Fasulyesi Küspesinin Danalarda Canlı Ağırlık Artışı Ve Yemden Yararlanma İle Bazı Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkisi Hay.Araş.Derg., 3 (1) 8-11 Tipi Tez Makale Yılı 1993 Duvarcı S Genotip, Cinsiyet Ve Kesim Yaşının Broylerlerde Perfonmans Ve Karkas Özelliklerine Etkileri S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya E.Alaçam, T.Tekeli, K.Çoyan, K.Işık İnaktif Ovaryumlu Düvelerde Fluorogestone Asetat (FGA) Ve Gebe Kısrak Serum Gonadotropini (PMGS) İle Sağıtım Girişimleri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 E.Şeker, M.Eksen, E.Keskin, E.Baytok, T.Balevi, S.Sezen, M.Nazlı Kuzu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Katılan Sodyum Bikarbonatın Besi Performansı, Bazı Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 E.Şeker, Ş.D.Tuncer, B.Coşkun, E.Baytok, M.A.Azman, F.İnal, H.D. Arık Mayaların Hayvan Beslemede Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar II. Farklı Maya Kaynaklarının Kuzularda Besi Performansı Ve Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 16 of 39

17 Güler M, Dinç Da, Semacan A, Aksoy M, Işık K, Erdem H Düvelerde Değişik Yollardan Ve Farklı Dozda Verilen Luprostiol'ün Luteolitik Etkisi Ve Gebelik Oranının Araştırılması S.Ü. Vet.Fak.Derg., 9 (2) Kadak R, Akçapınar H, Tekin Me, Akmaz A, Müftüoğlu Ş Alman Siyah Başlı Etçi X Akkaraman, Hampshire Down X Akkaraman, Alman Siyah Başlı Etçi X İvesi Ve Hampshire Down X İvesi (F1) Kuzuların Büyüme Besi Ve Karkas Özellikleri Hay.Araş.Derg., 3 (1) 1-7 Tipi Tez Makale Yılı 1993 Keçeci T, Kocabatmaz M Hipotiroidizmin Koyunlarda Bazı Kan Ve Rumen İçeriği Metabolitleri İle Ağırlık Kazancı Üzerindeki Etkisi S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Tipi Tez Makale Yılı 1993 Kocaöz N, Çelik L Pre Ye Postnatal Dönemlerdeki Kanatlı Bursa Fabricii'si (Cloacal Bursa) Üzerinde Işık Mikroskobik Çalışmalar S.Ü. Araştırma Fonu 92/054, Konya M.E.Tekin, A.Akmaz, R.Kadak, M.Nazlı Akkaraman, İvesi Ve Merinos Erkek Kuzuların Besi Ve Karkas Özellikleri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 17 of 39

18 M.E.Tekin, H.Akçapınar Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması III.Farklı Kesim Ağırlıklarında Karkas Özellikleri) Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 N.Başpınar, B.Serpek Gebe Koyunlarda Vitamin C, Seroplazmin, Glikoz Ve Hemoglobin Değerlerinin Postpartum İlk Aya Kadar Değişimleri Ve Bu Parametreler Arasındaki İlişkiler Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 N.Başpınar, B.Serpek İneklerde Östrüs Siklusu Boyunca Serum Vitamin C, Seruloplazmin Ve Kolesterol Değerlerindeki Değişimler Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 R:Kadak, H.Akçapınar, M.E.Tekin, A.Akmaz, Ş.Müftüoğlu Alman Siyah Başlı Etçi X Akkaraman, Hampshire Down X Akkaraman, Alman Siyah Başlı Etçi X İvesi Ve Hampshire Down X İvesi (F1) Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özellikleri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 S.Deniz, B.Coşkun, F.İnal, E.Şeker, K.Işık Formaldehit İle Muamele Edilen Soya Fasulyesi Küspesinin Danalarda Canllı Ağırlık Artışı Ve Yemden Yararlanma İle Bazı Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 18 of 39

19 Tipi Tez Makale Yılı 1993 Semacan A, Tekeli T Postpartum Sorunlu Ye Normal İneklerde Pgf2a Kontrollü Tohumlamaların Fertiliİte Üzerine Etkisi S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya Serpek B, Akmaz A, Başpınar N, Tiftik A.M, Kadak R Bazı Biyokimyasal Parametreler İle Kuzularda Büyüme Özellikleri Arasındaki İlişkiler Hay.Araş.Derg., 3 (1) Ş.D.Tuncer, S.Deniz, F.İnal, E.Baytok, S.Sezen Formaldehit İle Muamele Edilen Soya Fasülyesi Küspesinin Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı Ve Yemden Yararlanma İle Bazı Kan Ve Rumen Sıvı Metabolitleri Üzerine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1993 Şeker E, Eksen M, Keskin E, Baytok E, Balevi T, Sezen S, Nazlı M Kuzu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Katılan Sodyum Bikarbonatın Besi Performansı, Bazı Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri Hay.Araş.Derg., 3 (2) Şeker E, Tuncer Şd, Coşkun B, Baytok E, Azman Ma, İnal F, Arık D Mayaların Hayvan Beslemede Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar: Iı. Farklı Maya Kaynaklarının Kuzularda Besi Performansı Ve Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi Hay.Araş.Derg., 3 (2) Mayıs 2014 Cuma Sayfa 19 of 39

20 Tekin Me, Akçapınar H Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F-1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. III. Farklı Kesim Ağırlıklarında Karkas Özellikleri Hay.Araş.Derg., 3 (2) Tekin Me, Akmaz A, Kadak R, Nazlı M Akkaraman, İvesi Ve Merinos Erkek Kuzuların Besi Ve Karkas Özellikleri Hay.Araş.Derg., 3 (2) Tipi Tez Makale Yılı 1993 Tozluca A, Pembeci M Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Farklı Besleme Şartlarında Canlı Ağırlığa Göre Yapılan Şeleksiyonun Etkinliği Ve Diğer Verim Özelliklerine Etkileri Üzerine Araştırma S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya Tuncer Şd, Deniz S, İnal F, Baytok E, Sezen S Formaldehit İle Muamele Edilen Soya Fasulyesi Küspesinin Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı Ve Yemden Yararlanma İle Bazı Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkisi Hay.Araş.Derg., 3 (2) Tipi Makale Yılı 1994 A.Akmaz Konya Merinosu Koyunlarda Süt Verimi Ve Süt Verimine Etki Eden Bazı Faktörler Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 20 of 39

21 Tipi Makale Yılı 1994 A.Öztürk, S.A.Kayış, S.S.Parlat, M.Gürkan Konya Merinoslarında Bazı Vücut Ölçülerinden Canlı Ağırlığın Tahmini Olanakları Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1994 İ.Çelik, R.N.Asti, R.Kadak, M.K.Işık Farklı Yaşlardaki Sığırların Perifer Kan T-Lenfosit Oranlarında Görülen Değişiklikler Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1994 M.A.Azman, B.Coşkun Farklı Dikalsiyumfosfat Kaynaklarının Biyolojik Değerliliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1994 M.E.Tekin, R.Kadak, M.Gürkan, M.Nazlı, V.Kurtoğlu Merinos, Akkaraman Ve İvesi Koyunlarının Bazı Etçi Irklar İle Melezlenmesinden Elde Edilen F1 Koyunların Süt Verimi Ve Süt Kompozisyonu Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1994 M.E.Tekin, R.Kadak, S.Böler, A.Akmaz, H.Akçapınar Merinos, Etçi Irklar X Merinos, Akkaraman Ve İvesi Melezi (F1 Ve G1) Kuzuların Derilerinin Sanayi İçin Önemli Özelliklerinin Araştırılması Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 21 of 39

22 Tipi Makale Yılı 1994 M.Gürkan M.İ.Soysal Edirne İli Ve Yöresinde Yetiştirilen Boz Step, Siyah Alaca Ve Siyah Alaca X Boz F Tipleri Bakımından Genetik Yapısı Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1994 M.Kocabatmaz, T.Keçeci, R.Kadak Hipotiroidizmin Koyunlarda Karkas Özellikleri Ve Et Kalitesine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1994 T.Tekeli, K.Çoyan, M.Aksoy, A.Semacan, M.K.Işık Koyunlarda Laparoskopik Yöntemle Embrio Nakli Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1994 Tipi Makale Yılı 1995 E.Şeker, B.Coşkun, R.Şeker, T.Balevi, N.Gülşen, S.Sezen, V.Kurtoğlu Mayaların Hayvan Beslemede Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar I. Ekmek Mayasının Ruminal Fermentasyon Ve Yıkılım Üzerine Etkileri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1995 Tipi Makale Yılı 1995 S.Deniz, B.Coşkun, O.Kaplan Amonyak İle Muamele Edilmiş Buğday Samanının Toklu Besisinde Kullanılma İmkanları Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 22 of 39

23 Tipi Makale Yılı 1995 Ü.Eren, R.N.Astı, Östrüs Siklusunun Farklı Dönemlerinde İneklerin Servikal Epiteli Üzerinde Işık Ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1995 Tipi Makale Yılı 1996 F.Aral, N.Tekin Koçlarda Sperma Kalitesi Üzerine Mevsimin Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1996 Tipi Makale Yılı 1996 M.Adıbeş S.İ.Gürhan Bivalan (A+O) İnaktif Şap Aşısı İle Aşılanan Gebe İneklerde Serum Antikor Düzenleyicilerin İncelenmesi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1996 Tipi Makale Yılı 1996 M.Ataman K.Çoyan Koyunların Donmuş Çözünmüş Sperma Kullanılarak Laparoskop Yardımı İle İntrauterin Tohumlanması Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1996 Tipi Makale Yılı 1996 M.Ataman, A.Kaya, F.Karaca, C.Yıldız, K.Çoyan, A.Ergin, M.Aksoy Toklularda Testisin Sezon İçi Ve Sezon Dışı Morfometrik Ölçümleriyle Spermatolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenerek Damızlık Seçiminde Kullanılabilirliğinin Araştrılması Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 23 of 39

24 Tipi Makale Yılı 1996 S.Şendağ, T.Tekeli, M.Uçar, H.Erdem Koyunlarda Kaudal Arteri nin Palpasyonu Yöntemi İle Gebelik Tanısı Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1996 Tipi Makale Yılı 1996 T.Ünsaldı Değişik Işık Kaynakları Ve Şiddetlerinin Broyler Performansı Ve Karkas Özelliklerine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1996 Tipi Makale Yılı 1997 M.A.Azman B.Coşkun, H.Tekik, S.Aral Tritikalenin Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kullanılabilirliği Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1997 Tipi Makale Yılı 1997 M.A.Azman, E.Başer, E.Arat, H.Tekik Etlik Piliç Rasyonlarına Tritikale İlavesinin Performans Üzerine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1997 Tipi Makale Yılı 1997 M.A.Azman, E.Başer, H.Tekik, S.Yurtalan Farklı Aydınlatma Programlarının Broyler Performansı Üzerine Etkileri Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 24 of 39

25 Tipi Makale Yılı 1997 M.A.Azman, T.Balevi, E.Şeker, N.Gülşen, V.Kurtoğlu Şeker Pancarı Yaprağı Ve Silajının Yem Olarak Değerlerinin Belirlenmesi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1997 Tipi Makale Yılı 1999 A.Kaya, C.Yıldız, N.C.Lehimcioğlu, A.Ergin, M.Astis Çlksoy Konya Merinosu Koçlarında Sperma Kalitesi, Testis Ölçüleri Ve Kan Testesteron Düzeylerine İlişkin Mevsimsel Değişikliklerin Araştırılması Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1999 Tipi Makale Yılı 1999 H.Başpınar, A.Akmaz, E.S.Batmaz, R.Kadak Konya Merinosu Koyunlarında Kuzulama Aralığının Kısaltılması Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1999 Tipi Makale Yılı 1999 S.Yavru, F.Öztürk, İ.Gürhan, A.Şimşek, G.Ünver, R.Duman, O.Yapkıç Koyunlarda Solunum Yolu Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 1999 Tipi Makale Yılı 2001 A.H.Aktaş, M.Gürkan, H.Düzgün Maya Kültürü İlavesinin Besi Kuzularının Performansına Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: Mayıs 2014 Cuma Sayfa 25 of 39

26 Tipi Makale Yılı 2001 K.Küçükyılmaz, E.Başer, C.Erensayın, H.Orhan E.Arat Japon Bıldırcınlarında Damızlık Yumurta Ağırlığının Kuluşka Sonuçları, Besi Performansı Ve Yumurta Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 2001 Tipi Makale Yılı 2001 V.Altunok, N.Başpınar Farklı Irktan Koçlarda Kan Ve Seminal Plazma Demir, Bakır Düzeyleri Ve Düzeyler Arasında İlişkiler Hayvancılık Araştırma Dergisi sayı: 2001 Tipi Makale Yılı 2005 Bülbül B, Dursun Ş İneklerde süperovulasyon cevabına etki eden faktörler, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 15 (1), Tipi Bildiri Yılı 2006 Dursun Ş, Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Çolak M İsviçre Esmeri İnek ve Düvelerde Süperovulasyon Cevabının Karşılaştırılması, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-5 Kasım, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2006 Köse M, Bülbül B, Kırbaş M, Dursun Ş, Çolak M İneklerde Dondurulmuş Embriyo Transferinde Taşıyıcı Senkronizasyon Yönteminin Gebelik Oranına Etkisinin Araştırılması, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-5 Kasım, Antalya 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 26 of 39

27 Tipi Makale Yılı 2006 Köse M, Dursun Ş, Bülbül B, Kırbaş M İsviçre Esmeri ineklerde FSH ile süperovulasyon ve embriyo transfer çalışmaları, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 16 (1), 1-6 Tipi Bildiri Yılı 2007 Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Dursun Ş İneklerde Süperovulasyon Öncesi Östrüs Siklusunun Progesteron Ve Östradiol Kullanılarak Kontrolü, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2007 Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Dursun Ş, Çolak M İneklerde Östrüs Siklusunun Farklı Dönemlerinde Başlayan Ovsynch Protokolünün Östrüs Senkronizasyonuna Etkileri, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2007 Çolak M, Köse M, Dursun Ş, Kırbaş M, Bülbül B, Mutlu H Sığır embriyo transferinde embriyonun bırakıldığı derinlik ve yerin gebelik oranına etkisi, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2007 Dursun Ş, Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Ümütlü S Düvelerde embriyo transferi öncesi flunixin meglumin uygulamasının gebelik oranı üzerine etkisi, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 27 of 39

28 Tipi Bildiri Yılı 2007 Dursun Ş, Köse M, Kırbaş M, Bülbül B, Ümütlü S Etilen glikolle dondurulmuş sığır embriyosu transferinde çözdürme-transfer aralığının gebelik oranı üzerine etkisi, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2007 Kırbaş M, Bülbül B, Köse M, Dursun Ş, Çolak M İneklerde embriyo transferinde 13. Gün gnrh ya da Günler arasında progesteron uygulamasının gebelik oranları üzerine etkisi, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2007 Kırbaş M, Çoyan Ç, Bülbül B, Ataman MB, Köse M, Akman O, Dursun Ş İnek ve düvelerde luteal aktivitenin ovsynch protokolüne etkisi, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Bildiri Yılı 2007 Kırbaş M, Dursun Ş, Köse M, Bülbül B, Çolak M, Mutlu H İneklerde embriyo transferinde farklı pgf2a protokolleri ile taşıyıcı senkronizasyonu, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Poster Yılı 2007 Kose M, Erdem H, Guzeloglu A, Dursun Ş, ve. Tekeli T Characterization of a timed insemination (TAI) program in nonlactating Brown-Swiss cattle. 11th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 21st to 22nd of September 2007, Celle, Germany 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 28 of 39

29 Tipi Bildiri Yılı 2007 Köse M, Dursun Ş, Bülbül B, Kırbaş M İneklerde süperovulasyon ve taze embriyo transferi çalışmaları, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Poster Yılı 2007 Köse M, Dursun Ş, Bülbül B, Kırbaş M, Çolak M İsviçre Esmeri ineklerde FSH ve PMGS'ye verilen süperovulasyon cevabının karşılaştırılması, IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ekim, Antalya Tipi Poster Yılı 2007 Köse M, Erdem H, Güzeloğlu A, Dursun Ş ve Tekeli T Laktasyonda olamayan İsviçre Esmeri Sığırlarda Sabit Zamanlı Tohumlama Programının Karekterizasyonu IV. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi Antalya Tipi Makale Yılı 2008 Kırbaş M, Çoyan K, Bülbül B, Ataman MB, Köse M, Akman O, Dursun Ş İnek ve düvelerde luteal aktivitenin ovsynch protokolüne etkisi, Uludağ Univ J Fac Vet Med, 27 (1-2), Tipi Bildiri Yılı 2009 Bülbül B, Gök K, Kızıl SH, Kırbaş M, Çamlıdağ A, Satılmış M, Köse M, Seğmenoğlu MS, Karaşahin T, Akbulut NK Siyah Alaca İneklerde Farklı Oranlarda LH İçeren İki FSH Preparatına Verilen Süperovulasyon Cevabının Karşılaştırılması. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 1-4 Ekim, Elazığ, Mayıs 2014 Cuma Sayfa 29 of 39

30 Tipi Makale Yılı 2009 Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Dursun Ş, Çolak M İneklerde Östrüs Siklusunun Farklı Dönemlerinde Başlatılan Ovsynch Protokolünün Östrüs Senkronizasyonuna Etkileri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35 (1), 7-17 Tipi Bildiri Yılı 2009 Köse M, Bülbül B, Oyar A, Kırbaş M İneklerde ovsynch protokolünde ikinci GnRH yerine hcg kullanımının etkinliğinin araştırılması. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 1-4 Ekim, Elazığ, Tipi Makale Yılı 2010 Bülbül B, Dursun Ş, Kırbaş M, Köse M, Ümütlü S Düvelerde embriyo transferi öncesi flunixin meglumin uygulamasının gebelik oranı üzerine etkisi, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 16 (1), Tipi Makale Yılı 2010 Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Dursun Ş, Çolak M Superovulation Response in Cows by Manipulation of the Oestrus Cycle Using Progesterone and Oestradiol, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 16 (3), Tipi Makale Yılı 2010 Kırbaş M, Dursun Ş, Köse M, Bülbül B, Çolak M, Mutlu H İneklerde embriyo transferinde farklı prostaglandin F2a protokolleri ile taşıyıcı senkronizasyonu, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 26 (1), Mayıs 2014 Cuma Sayfa 30 of 39

31 Tipi Bildiri Yılı 2010 Köse M, Aktaş AH, Kırbaş M, Bülbül B Konya merinosu toklularda aşımla birlikte GnRH veya hcg uygulamasının kuzu verimine etkisi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 4-7 Kasım, Belek/Antalya, Tipi Bildiri Yılı 2011 Bülbül B, Kırbaş M, Ataman MB, Çoyan K, Akbulut NK, Köse M, Halıcı İ, Gök B, Demirci U Estrus synchronization using short- and long-term progestagen treatments and ram effect and ram effect+flushing in ewes at the outside the breeding season. 15th ESDAR Annual Conference 15th-17th September, 2011, Antalya, TURKEY (Reprod Dom Anim 46, Supp 3, 91) Tipi Bildiri Yılı 2011 Bülbül B, Kırbaş M, Çoyan K, Ataman MB Koyunlarda anöstrüs ve sezona geçiş döneminde koç etkisi ve koç etkisi+flushing ile östrüsün uyarılması. VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mayıs, Antalya, Tipi Bildiri Yılı 2011 Bülbül B, Nohner HP, Kırbaş M, Leiding C The effect of postpartum period on superovulation response in dairy cows. 15th ESDAR Annual Conference 15th-17th September, 2011, Antalya, TURKEY (Reprod Dom Anim 46, Supp 3, 91-92) Tipi Bildiri Yılı 2011 Dursun Ş, Köse M, Kırbaş M, Bülbül B Effect of Different Synchronization Protocols on Estrus Response and Fertility during the Transition Period in Merino Ewes. 15th ESDAR Annual Conference 15th-17th September, 2011, Antalya, TURKEY (Reprod Dom Anim 46, Supp 3, 101) 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 31 of 39

32 Tipi Bildiri Yılı 2011 Kırbaş M, Bülbül B, Çoyan K, Köse M, Bekçi A, Ümütlü S, Ataman M, Demirci U The effect of presynchronization on reproductive parameters in ewes at the breeding season. 15th ESDAR Annual Conference 15th-17th September, 2011, Antalya, TURKEY (Reprod Dom Anim 46, Supp 3, 118) Tipi Bildiri Yılı 2012 Erduran, H., Kırbaş, M., Keskin, İ., Dursun Ş Saanen x Kıl, Alpin x Kıl ve Kıl x Kıl Keçilerinde Doğum Zamanı Üzerine Etki Eden Faktörler, 4. Ulusal Vet Zootekni Kongresi, Bildiriler kitabı, Mayıs,Aydın Tipi Makale Yılı 2012 Köse M, Bülbül B, Kırbaş M, Dursun Ş ve Çolak M Dondurulmuş Sığır Embriyolarının Transferinden Elde Edilen Gebelik Oranı Üzerine Taşıyıcı Senkronizasyon Protokolünün Etkisi, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 7(3): Tipi Makale Yılı 2012 Köse M, Kırbaş M, Bülbül B, Dursun Ş HASAK ve HASMER Koyun Tiplerinde Sezon içi Kısa Süreli Sünger Uygulamasının Başlangıcında Human Chorionic Gonadotropin veya Gonadotropin-Releasing Hormon Uygulamasının Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi, Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 31(2): Tipi Makale Yılı 2012 Köse M., Aktaş AH, Kırbaş M, Bülbül B Konya Merinosu toklularda aşımla birlikte gonadotropin-releasing hormon veya human chorionic gonadotropin uygulamasının kuzulama performansına etkisi, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28(3) : Mayıs 2014 Cuma Sayfa 32 of 39

33 Tipi Bildiri Yılı 2013 Akalın P.P., Bülbül B., Çoyan K, Başpınar N., Kırbaş M., Bucak M.N., Güngör Ş, Öztürk C. Merinos Irkı Koçlarda Sezon İçi Ve Sezon Dışı Kan Serumu Ve Seminal Plazma Element Düzeyleri. VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Haziran, Kars Tipi Makale Yılı 2013 Aktas AH, Gürkan M, Erdem H Tekli ve ikiz gebe Konya Merinosu koyunları farklı seviyede beslemenin canlı ağırlık ve vücut kondisyonu ile kuzuların büyümeleri üzerine etkisi. Eurasian J Vet Sci, 29, 4, Tipi Bildiri Yılı 2013 Aktaş AH, Gök B, Tekin ME, Halıcı İ, Erduran H, Baş H Entansif Besiye Alınan Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Kesim ve Karkas Özellikleri. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, sözlü bildiri özeti, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale/Türkiye Tipi Bildiri Yılı 2013 Başer, E. Aksoyak, Ş. Işık Ş. Tamkoç, A. Palta, Ç. Karadavut, U Kışlık Macar Fiği ve Yem Bezelyesinin Konya Kuru Şartlarında Buğday ile Münavebeye Girme Potansiyeli. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2013, Konya Tipi Bildiri Yılı 2013 Başer, E.* Yetişir, R Mısır ne Enzim İlavesiz Farklı Seviyelerde Tritikale Kullanılan Yem Karmalarının Etlik Piliçlerin Verim Performansı Üzerine Etkisi. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale Mayıs 2014 Cuma Sayfa 33 of 39

34 Tipi Bildiri Yılı 2013 Bülbül B, Akalın PP, Başpınar N, Çoyan K, Kırbaş M, Bucak MN, Güngör Ş, Öztürk C Merinos Irkı Koçlarda Sezon İçi Kan Ve Seminal Plazma Bakır Ve Seruloplazmin Düzeylerinin Sperma Kalitesiyle İlişkisinin Araştırılması. VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Haziran, Kars Tipi Bildiri Yılı 2013 Bülbül B, Kırbaş M, Dursun Ş, Köse M Superovulation in cows synchronized with two different progesterone+oestradiol protocols. Archiv Tierzucht, 56 (15), Tipi Bildiri Yılı 2013 Bülbül B, Köse M, Kırbaş M İneklerde erken ve geç diöstrüste başlatılan ovsynch protokolünün östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkileri. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya, Tipi Bildiri Yılı 2013 Bülbül B., Akalın P.P., Başpınar N., Çoyan K., Kırbaş M., Bucak M.N., Güngör Ş., Öztürk C Merinos Irkı Koçlarda Sezon İçi Kan Ve Seminal Plazma Bakır Ve Seruloplazmin Düzeylerinin Sperma Kalitesiyle İlişkisinin Araştırılması. VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Haziran, Kars Tipi Bildiri Yılı 2013 Bülbül B., Kırbaş M., Dursun Ş., Köse M Superovulation in cows synchronized with two different progesterone+oestradiol protocols. 29th Annual Meeting AETE, 6-7 September 2013, İstanbul, Turkey, p Mayıs 2014 Cuma Sayfa 34 of 39

35 Tipi Bildiri Yılı 2013 Bülbül B., Köse M., Kırbaş M. İneklerde erken ve geç diöstrüste başlatılan ovsynch protokolünün östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkileri. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013,Antalya,94-95 Tipi Bildiri Yılı 2013 Canatan, T., Kan, M., Akbulut, K and Akın, O The Natıve Genetıc Resource DAĞLIÇ SHEEP BREED VIth Internatıonal Balkan Animal Conference 3-5 October (Sözlü Bildiri) Namık Kemal University- TEKİRDAĞ Tipi Bildiri Yılı 2013 Canatan, T., Kan, M., Akbulut, K and Halıcı, İ The Fattening Performance and Carcass Characteristics of Dağlıç, Hasmer and Hasmer x Dağlıç (F₁) Lambs. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 3-5 Eylül 2013.(sözlü bildiri)18 Mart Çanakkale Üniversitesi. ÇANAKKALE Tipi Makale Yılı 2013 Çolak M, Tekin ME, Aktas AH, Akay N, Canatan Yılmaz T Fattening performance and carcass traits of lambs obtained 2 by crossing the Hasmer and Hasak sheep types with the Akkaraman breed. Turk J Vet Anim Sci, 37: Tipi Bildiri Yılı 2013 Demirci U, Ateş S, Doğan Ş, Keleş G Süzek Yemleme Sistemi ile Meraya Ek Olarak Baklagil Yem Bitkileri veya Kesif Yem ile Beslemenin Besi Kuzularının Performansına Etkisi, Poster Sunumu, 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (26-27 Eylül 2013) Ankara 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 35 of 39

36 Tipi Makale Yılı 2013 Doğan Ş, Aytekin İ, Boztepe S Anadolu Merinosu Koyunlarında Meme Tipleri İle Meme Özellikleri, Süt Verimi Ve Bileşenleri Arasındaki İlişkiler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (2) : Tipi Bildiri Yılı 2013 Dursun Ş., Kırbaş M, Köse M, Bülbül B, Karaşahin T, Satılmış M, Akbulut NK ve Teke BE Yetiştirici Şartlarında Sığırlarda Uygulanabilirliğinin Araştırılması. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya 31 Ekim-3 Kasım 2013,Antalya,92-93 Tipi Bildiri Yılı 2013 Dursun Ş., Özdemir, Okur O ve Akbulut NK, Kop Bölgesi Büyükbaş Hayvancılığında Genetik İlerlemenin Sağlanması, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya Tipi Bildiri Yılı 2013 Gök B, Aktaş AH, Tekin ME, Halıcı İ, Baş H, Demirci U, Dursun Ş. Kıl Keçisi ve Honamlı Tipi Kıl Keçisi Oğlaklarının Entansif Besi Performanslarının Karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, sözlü bildiri özeti, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale/Türkiye Tipi Bildiri Yılı 2013 Hakan Erduran, Bayram Yaman Yetiştirici koşullarında kıl, saanen x kıl (F1) ve alpin x kıl (F1) keçilerinde süt verimi özellikleri 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 36 of 39

37 Tipi Bildiri Yılı 2013 Hakan Erduran, Bayram Yaman Yetiştirici Şartlarında Saanen Keçilerinde Doğumların Gün İçerisindeki Dağılımı 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale Tipi Bildiri Yılı 2013 Hakan Erduran, Bayram Yaman Milk yield characteristics of kıl goats under rural conditions 6. Uluslararası Balkan Hayvancılık Konferansı Balnimalcon Ekim 2013 Tekirdağ Tipi Bildiri Yılı 2013 Hakan Erduran, Uğur Zülkadir, Bayram Yaman Yetiştirici Şartlarında Kıl x Kıl, Saanen x Kıl Ve Alpin x Kıl Keçilerinde Doğumların Gün İçerisindeki Dağılımına Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi 6. Uluslararası Balkan Hayvancılık Konferansı Balnimalcon Ekim 2013 Tekirdağ Tipi Makale Yılı 2013 Köse M., Kırbaş M., Dursun Ş ve Bayrıl T Anöstrüs Döneminde Koyunlara β-karoten veya E Vitamini + Selenyum Enjeksiyonlarının Döl Verimi Üzerine Etkisi, YYU Vet Fak Derg, 24 (2): Tipi Bildiri Yılı 2013 Ozcan G., Ateş S., Işık Ş., Kırbaş M., Güneş A., Aktaş A.H Basit Ve Çoklu Karışımlardan Oluşan Yapay Meraların Verim Ve Botanik Kompozisyonları. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2013, Konya 09 Mayıs 2014 Cuma Sayfa 37 of 39

38 Tipi Makale Yılı 2013 S. Ates, S. Isik, G. Keles, A.H. Aktas, M. Louhaichi and V. Nangia Evaluation of deficit irrigation for efficient sheep production from permanent sown pastures in a dry continental climate. Journal of Agricultural Water management, 119: Tipi Bildiri Yılı 2013 Uğur Demirci, Serkan Ateş, Şükrü Doğan, Gürhan Keleş Süzek Yemleme Sistemi ile Meraya Ek Olarak Baklagil Yem Bitkileri veya Kesif Yem ile Beslemenin Besi Kuzularının Performansına Etkisi 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (26-27 Eylül 2013) Ankara Tipi Makale Yılı 2014 A.H.Aktaş, B.Ankaralı, İ.Halıcı, U.Demirci, A.Atik, E.Yaylacı Growth traits and survival rates of Akkaraman lambs in breeder flocks in Konya Province Turk J Vet Anim Sci 38: Tipi Makale Yılı 2014 Bülbül B, Dursun Ş, Köse M, Kırbaş M (in press) Superovulation in cows synchronized with two different progesterone+oestradiol protocols, Archiv Tierzucht Tipi Makale Yılı 2014 Bülbül B, Kırbaş M, Aktaş AH, Köse M, Ataman MB, Çoyan K, Kan M, Halıcı İ, Gök B, Akbulut NK Anadolu Merinoslarında sık kuzulatma olanaklarının araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 20 (1), Mayıs 2014 Cuma Sayfa 38 of 39

39 Tipi Bildiri Yılı 2014 Erduran, H., Kırbaş, M., Aktaş A.H. Daşkıran İ Growth performances of Saanen x Hair (F1), Alpin x Hair (F1) and Hair (Kıl) goat male kids under intensive or extensive conditions, European Regional Conference on Goats (ERCG2014) Hungary-Romania, April, Page Mayıs 2014 Cuma Sayfa 39 of 39

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded)

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded) Prof. Dr. Mehmet UÇAR Publications A. Publications (SCI, SCI-Expanded) A1. Uçar, M., Küçükkebapçı, M., Çelebi, M. ve H.N. Akalın. Murrah mandalarında postpartum anöstrus sorununun rektal muayene ve süt

Detaylı

Araş. Gör. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ

Araş. Gör. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ Araş. Gör. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon: 224 2941561 Faks: 224 4428152 E-posta: senizozis@gmail.com Adres: U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Görükle Kampüsü, 16059

Detaylı

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması 13 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 25 (2006), 12: 1317 İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

Detaylı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ABD /1998. Diğer Eğitimleri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ABD /1998. Diğer Eğitimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Sedat Hamdi KIZIL Ünvan Veteriner Hekim Telefon 0 312 8651190-8651196-8651814 E-mail sedathkizil@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Ankara - 1965 Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

satilmis96@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ / DEVAM (TEZ AŞAMASI) VETERİNER FAKÜLTESİ / 1994 Diğer Eğitimleri / Kurslar

satilmis96@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ / DEVAM (TEZ AŞAMASI) VETERİNER FAKÜLTESİ / 1994 Diğer Eğitimleri / Kurslar Adı Soyadı MUHARREM SATILMIŞ Ünvan VETERİNER HEKİM Telefon 05336437228 E-mail satilmis96@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.01.1972 - Kızılcahamam/ ANKARA Fotoğraf Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ. The fertility of Kıvırcık and Sakız x Kıvırcık crossbred

KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ. The fertility of Kıvırcık and Sakız x Kıvırcık crossbred İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dcrg. 28 (1). 155-161,2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. istanbul 28(1), 155-161,2002 KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ Hıdır DEMİR*

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

Prof. Dr. Muhammet ALAN

Prof. Dr. Muhammet ALAN Prof. Dr. Muhammet ALAN Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: 0 222 3242991/4868

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

ADI SOYADI (Name Surname) Abuzer K. ZONTURLU FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI

ADI SOYADI (Name Surname) Abuzer K. ZONTURLU FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ADI SOYADI (Name Surname) Abuzer K. ZONTURLU FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı İŞ TELEFONU (Office telephone) 00 90

Detaylı

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU

Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Doç.Dr. HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1997 Lisans Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Pr. 2000-2005 Doktora İstanbul

Detaylı

VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ *

VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ * F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 21-27 VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ * Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2 1 Fırat

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özge Demir

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özge Demir Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özge Demir ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1978 istanbul T: 432444506522626 444506522626

Detaylı

Curriculum Vitae. Military Service: 1999-2000; Military Veterinary Medicine School, Gemlik-Bursa/Turkey

Curriculum Vitae. Military Service: 1999-2000; Military Veterinary Medicine School, Gemlik-Bursa/Turkey Name-Surname: Mustafa GUNDOGAN University: Afyon Kocatepe University Faculty: Faculty of Veterinary Medicine Division: Clinical Sciences Curriculum Vitae Department: Reproduction and Artificial Insemination

Detaylı

Analizi. Önder AYTEKİN* Özet. A Retrospective Analysis of Artificial Insemination Applications Carried out under Field Conditions Abstract

Analizi. Önder AYTEKİN* Özet. A Retrospective Analysis of Artificial Insemination Applications Carried out under Field Conditions Abstract ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Saha Şartlarında Gerçekleştirilen Suni Tohumlama Uygulamalarının Retrospektif http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Yetiştirici Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri*

Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Yetiştirici Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri* Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2016, 56 (1) 13-19 Araştırma Makalesi / Research Article Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Yetiştirici Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri* Ahmet Hamdi Aktaş 1,

Detaylı

Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi

Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi Orhan YILMAZ 1 * Mürsel KÜÇÜK 1 Hüseyin DENK 2 Memiş BOLACALI 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi Özelliklerine Etkisi*

Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi Özelliklerine Etkisi* Erciyes Üniv Vet Fak Derg 9(1) 23-28, 2012 J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(1) 23-28, 2012 K. DEMİRAL, Araştırma K. M. Makalesi İŞCAN Research Article Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi

Detaylı

ÜREMENİN KONTROLÜ. PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN

ÜREMENİN KONTROLÜ. PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN ÜREMENİN KONTROLÜ PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN Çiftlik hayvanlarında üremenin denetlenmesi çerçevesinde: Çiftleşme-tohumlamalar istenen zamana göre planlanıp, toplulaştırılabilir, Mevsimsel poliöstrik hayvanlarda

Detaylı

Üreme Mevsimine Geçiş Döneminde Östrüs Siklusu Uyarılan İvesi ve Zom Koyunlarında Bazı Döl Verimi Özelliklerinin Karşılaştırılması

Üreme Mevsimine Geçiş Döneminde Östrüs Siklusu Uyarılan İvesi ve Zom Koyunlarında Bazı Döl Verimi Özelliklerinin Karşılaştırılması ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi Üreme Mevsimine Geçiş Döneminde Östrüs Siklusu Uyarılan İvesi ve Zom Koyunlarında Bazı Döl Verimi Özelliklerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Vet. Hek. Ziver ÜSTÜN tarafından hazırlanan Sıcak

Detaylı

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ Prof Dr. Orhan ALPAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AnabilimDalı Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Rıza AKSOY Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

Prof.Dr. Recep AYDIN

Prof.Dr. Recep AYDIN Prof.Dr. Recep AYDIN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 Çaycuma T: 4422312561 F: raydin@atauni.edu.tr recepaydin67@gmail.com

Detaylı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2.1.3. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI : Bursa Bölgesindeki Holstein İneklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi : - İşbirliği Yapan Kuruluş(lar) : - : Nurten GALİP*,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

The Reproduction and Livability Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Reproduction and Livability Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 59-63 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Reproduction and Livability Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ Halk elindeki Akkaraman koyunlarından kasaplık kuzu üretiminde Hasmer ve Hasak etçi koyun tiplerinden yararlanma imkânları

ARAŞTIRMA MAKALESİ Halk elindeki Akkaraman koyunlarından kasaplık kuzu üretiminde Hasmer ve Hasak etçi koyun tiplerinden yararlanma imkânları Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org http://ejvs.selcuk.edu.tr ARAŞTIRMA MAKALESİ Halk elindeki araman koyunlarından kasaplık kuzu üretiminde Hasmer ve Hasak etçi koyun tiplerinden

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Atalan, G., Uzun, M., Demirkan, I., Yıldız, S. ve M. Cenesiz, Effect of Medetomidine-Butorphanol-Ketamine anaesthesia and cloacal temperature

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Investigation of Accelerated Lambing Possibility of Anatolian Merino Sheep

Investigation of Accelerated Lambing Possibility of Anatolian Merino Sheep Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (1): 19-26, 2014 DOI: 10.9775/kvfd.2013.9381 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Anadolu Merinoslarında

Detaylı

Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL

Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Eğitim Bilgileri Yüksek 1990-1995 Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi Lisans Bilimler Bölümü 1995-2000 Doktora

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER Küçükbaş Bilim Alanı (Hayvan Yetiştirme) Küçükbaş Bilim Alanı (Hayvan Yetiştirme) Van İli Çoban Eğitimi ve İstihdamı Kadir Karakuş, S. Seçkin Tuncer, Cemal Budağ Türkiye nin Coğrafi İşaretli

Detaylı

Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 59-63 Geliş Tarihi: 07.10.2003 Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 UNIVERCITY OF HARRAN FACULTY OF VETERİNARY

OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 UNIVERCITY OF HARRAN FACULTY OF VETERİNARY NAME SURNAME Ömer KORKMAZ FACULTY VETERİNARY DEPARTMENT CLİNİCAL ANABİLİM DALI OBSTRTETRIC GYNECOLOGY OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 NATİONALİTY

Detaylı

Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu ile Birlikte Kullanılan Döl Tutma Oranını Etkileyen Faktörler*

Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu ile Birlikte Kullanılan Döl Tutma Oranını Etkileyen Faktörler* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 205-210 Derleme/Review DOI:10.17094/avbd.56859 Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu ile Birlikte Kullanılan Döl Tutma Oranını Etkileyen Faktörler* Deniz PEKÇOK

Detaylı

Prof.Dr. Recep AYDIN

Prof.Dr. Recep AYDIN Prof.Dr. Recep AYDIN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 Çaycuma T: 4422312561 F: raydin@atauni.edu.tr recepaydin67@gmail.com

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn:

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 81-87 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; II. Kuzularda

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT

Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Telefon :0224 294 15 58 Faks :0224 442 81 52 E-posta : onder@uludag.edu.tr Adres: U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Görükle Kampusu,

Detaylı

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Prof. Dr. Mehmet Mustafa OĞAN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni AD-BURSA Koyun yetiştiriciliğinden elde

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Veteriner Dergisi * Kocatepe Veterinary Journal Çınar M, Yılmaz O, Ceyhan A, Erdem H. Kocatepe Vet J (2014) 7(1): 75-79 DOI: 10.5578/kvj.6935 Submittion: 10.10.2013 Accepted: 08.01.2014 KISA BİLDİRİ

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) 55-59 ISSN:1309-0550 Akkaraman Koyunlarda Bazı Üreme Davranışları Ali KARABACAK

Detaylı

Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Döl Verim Özellikleri *

Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Döl Verim Özellikleri * Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1): 19-26, 2011 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 42 (1): 19-26, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

Aşım Sezonunda Farklı Irk Koyunlarda Flugeston Asetat- ecg ile Östrus Senkronizasyonu Sonrası Bazı Reprodüktif Özellikler

Aşım Sezonunda Farklı Irk Koyunlarda Flugeston Asetat- ecg ile Östrus Senkronizasyonu Sonrası Bazı Reprodüktif Özellikler Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2011; 6(1): 9-15 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/vbd Araştırma Makalesi Aşım Sezonunda Farklı Irk Koyunlarda

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE İVESİ X KIBRIS YERLİ Fı VE SAKIZ X KIBRIS YERLİ Fı KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.ÇÖREKÇİ****

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104.

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104. ESERLER A. ULUSLARARASI A1. Şekerden, Ö., Erdem, H., 1997. Various udder characteristics and their relationships with milk yield in Simmental cattle of Kazova State Farm. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci.

Detaylı

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 137-143 Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Mehmet KOYUNCU * Serdar DURU ** ÖZET Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Ankara ÜniversitesiAnkara Veteriner Fakültesi 1995-1999 Doktora Ve Hayvan Besleme

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi

Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 129-134, 2012 Ankara keçilerinde süt verimi ve oğlaklarda büyümeye etkisi Halil EROL 1, H. İbrahim AKÇADAĞ 1, Necmettin ÜNAL 2, Halil AKÇAPINAR 2 1 Lalahan Hayvancılık Merkez

Detaylı

Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri

Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri Hayvansal Üretim 42 (2): 45-52 (2001) Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri Mustafa Kaymakçı Turgay Taşkın Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bornova, İzmir

Detaylı

Irkların Sınıflandırılması

Irkların Sınıflandırılması Irkların Sınıflandırılması Gelişmişlik düzeyine göre İlkel yerli ırk Islah edilmiş yerli (geçit) ırk Kültür ırkları Verim yönlerine göre Tek verim yönlü ırklar Kombine verimli ırklar İlkel yerli ırk; Genellikle

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet TARHAN ETÇİ KOYUNLARDA MEVSİM DIŞI KIZGINLIĞIN EKSOGEN HORMON UYGULAMALARI İLE ARTIRILMASI OLANAKLARI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Hayvansal Üretim 48(2): 1-6, 2007 Araştırma Makalesi Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Mürsel Özdoğan Adnan Menderes

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 2. DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 2. DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):47-54 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):47-54 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 2. DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Address : Kıbrıs Cad. Taşkent Sok 5/2 Kurtuluş/Ankara. Telephone (Home) : Telephone (Mobile) :

Address : Kıbrıs Cad. Taşkent Sok 5/2 Kurtuluş/Ankara. Telephone (Home) : Telephone (Mobile) : Dr. Hüseyin SUNGUR Personal Information Address : Kıbrıs Cad. Taşkent Sok 5/2 Kurtuluş/Ankara Telephone (Home) : +90 312 435 47 13 Telephone (Mobile) : +90 533 251 15 47 E-mail : huseyin_sungur@yahoo.com

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 81-85 http://www.fusabil.org Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri * Özge ÖZMEN 1 Selim KUL 2

Detaylı

İNEKLERDE ÖSTRÜS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE BAŞLATILAN OVSYNCH PROTOKOLÜNÜN ÖSTRÜS SENKRONİZASYONUNA ETKİLERİ*

İNEKLERDE ÖSTRÜS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE BAŞLATILAN OVSYNCH PROTOKOLÜNÜN ÖSTRÜS SENKRONİZASYONUNA ETKİLERİ* İstanbul Cnİv. Vet. Fak. Derg. 35 (1). 7-17, 2009 J. Fac. Vct. Med. istanbul Univ. 35 (1),7-17, 2009 Araştırma Makalesi İNEKLERDE ÖSTRÜS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE BAŞLATILAN OVSYNCH PROTOKOLÜNÜN ÖSTRÜS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ SIĞIRLARDA ÜREME-BESLEME İLİŞKİLERİ Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ Damızlık Dişi Buzağılar ve Düvelerin Beslenmesi Düveler belli bir yaştan ziyade belirli

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yüksel AKSOY

Yrd. Doç. Dr. Yüksel AKSOY Yrd. Doç. Dr. Yüksel AKSOY Öğretim Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 3242991/4883

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50(2): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Ayhan Ceyhan 1*,

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk 1984 Y.Lisans Zootekni Uludağ 1986 Doktora Zootekni Uludağ 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk 1984 Y.Lisans Zootekni Uludağ 1986 Doktora Zootekni Uludağ 1990 Prof. Dr. İbrahim AK Zootekni Bölüm Başkanı Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanı Telefon : 224 294 15 52 Faks : 224 442 81 52 e-posta : selena@uludag.edu.tr Adres : U.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri. Estrus Synchronization and Induction of Estrus Methods in Sheep

Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri. Estrus Synchronization and Induction of Estrus Methods in Sheep DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri Estrus Synchronization and Induction

Detaylı

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Duygu ULAŞ 1, Yeliz

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):29-37 Geliş Tarihi: 30.10.2000 Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Vet J (2015) 8(2):11-17 DOI: 10.5578/kvj.9804 Submittion:11.05.2015 Accepted: 11.06.2015 Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ Afyonkarahisar İlinde Yetiştirilen

Detaylı

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2010-2376

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2010-2376 Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 47-52, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.2376 RESEARCH ARTICLE Aşım Sezonunda Şami Keçilerinde Progestagen İçeren Deri Altı İmplant ve Vaginal Süngerlerin Uzun ve Kısa Süreli

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

ESERLER LİSTESİ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ESERLER LİSTESİ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Doktora Tezi Başlığı: Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Domuzların Döl Verimi Özellikleri

Detaylı

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):41-46 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):41-46 GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARIN SÜT VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 1. SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı