T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı;; Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında lisansüstü tezlerinin hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel metin hazırlama standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Lisansüstü tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği Tezde kullanılacak olan kağıt A4 ebadında (210x297 mm), tercihen gram birinci hamur kalitesinde olmalıdır. 2.2 Yazı Tipi Özelliği Tez yazımı kağıdın yalnızca bir yüzü kullanılmak üzere bilgisayar ile yapılmalı, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Yazı tipi boyutu 12 punto olmalıdır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu hallerde daha küçük punto ile yazılmalı ya da fotokopi ile küçültme yoluna gidilmelidir. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir vuruşluk ara verilmelidir. Latince kelimeler italik yazılmalı, altı çizilmemelidir. Tez çıktıları mürekkep püskürtmeli ya da lazer yazıcıdan alınmalıdır. 2.3 Sayfa yapısı Tez metni üst ve alt kenarlardan 2,5 cm, sol kenardan 3,0 cm, sağ kenardan 2,0 cm boşluk kalacak şekilde yazılmış olmalıdır 2,5 cm Yazım Alanı 3 cm 2 cm 2,5 cm 1

2 2.4 Yazım Planı Tezler 5. Bölüm de açıklanan yazım planına uygun olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları sol boşluk çerçevesi kenarından, koyu renkte (K) yazılmalıdır. Paragraflarda bilgisayarın paragraf tuşu kullanılmalıdır (sol baştan 1,25 cm). Yazıların, sağ ve sol kenarlarının dikey olarak aynı hizada olabilmesi için iki yana yasla tuşu seçilmelidir. 2.5 Anlatım Anlatımda genel olarak pasif anlatım kullanmaya özen gösterilmelidir. Noktalama ve imla için Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü'nden yararlanılabilir Satır Aralıkları Tez metninin yazımında kullanılacak satır aralığı 1,5 tam aralık olmalıdır. Şekil altı yazıları, çizelge başlıkları, dipnotlar ve kaynakların yazımında 1 tam aralık kullanılmalıdır. Özet, Abstract, İçindekiler ve Bölüm başlıkları gibi başlıklar ile ilk paragraflar arasında 2 tam aralık, alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında 1,5 tam aralık olmalıdır. Bir bölüm veya alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm arasında 1,5 tam aralık, metin içerisindeki diğer paragraflar arasında da 1,5 tam aralık boşluk bırakılmalıdır. Bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır Sayfaların Numaralanması Özet, Abstract, İçindekiler, Çizelgeler Dizini, Şekiller Dizini, Simgeler Dizini (veya Simgeler ve Kısaltmalar Dizini) ve Önsöz (ve/veya Teşekkür) gibi tez ön sayfaları, "i, ii, iii, iv, v, vi,..." şeklinde;; giriş bölümü ile başlayan tez metni ise "1, 2, 3,..." şeklinde numaralandırılmalıdır. Tezde EKLER kısmı varsa bu kısımda da numaralandırma devam etmelidir. Sayfa numaraları sayfa altında ve ortada olmalı, alttan 1,5 cm yukarıya yazılmalıdır. "i, ii, iii, iv, v, vi,..." şeklindeki numaralar da sayfa altında ve ortada olmalıdır. Numaranın büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb gibi bir karakter bulunmamalıdır. İç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır Bölüm ve Alt bölümler Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya girilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Birinci derece bölüm başlıkları tümüyle büyük harflerle yazılmalıdır. İkinci derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Birinci ve ikinci dereceden başlıklarda eğer "ve/veya/ile" vb bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derece bölüm başlıklarında sadece birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü dereceden daha ileri derecede bölüm başlığı olabildiğince kullanılmamalıdır. Bölüm başlıkları sol sayfa boşluğundan başlayarak numaralandırılmalı ve yazılmalıdır. 2

3 2.9. Kaynak Gösterme I. Kaynak gösterme "Soyadı Yıl" sistemine göre yapılmalıdır. Soyadından sonra virgül konularak ayrım yapılmamalı sadece bir karakterboşluk bırakılmalıdır. Kaynak cümle içerisinde kullanılıyorsa kaynağın yılı parantez içerisinde gösterilmelidir. Örnekler: 1. Ardıç (2007) yapmış olduğu bir çalışmada.. 2..belirtilmektedir (Aksöz 2006). II. Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar Anonim ve Yıl olarak belirtilmelidir. Örnek: 1. Türkiye de kanatlı eti üretimi artış göstermiştir (Anonim 2007) istatistiklerine göre (Anonim 2007) Türkiye de kişi başına düşen kanatlı eti tüketimi artmıştır. III. Üçüncü tür kaynak gösterme/değinme biçiminde yazarın soyadına göre "a" ve "e" takıları eklenmelidir. Örnek: 1. Kartal (2007) ya göre yıllık yağış miktarının düşük olması IV. İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına "ve" bağlacı konmalıdır. Örnek: 1. Yıllık yağış miktarının düşük olması kaynaklanmaktadır (Çetin ve Ulusoy 2007). V. İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra ve arkadaşları anlamına gelen "ve ark." kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: 1. Yıllık yağış miktarının düşük olması...kaynaklanmaktadır (Küçük ve ark. 2007). 2. Gençal ve ark. (2007) yıllık yağış miktarının düşük olmasının.. dan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. VI. Aynı anda birden fazla kaynak referans gösteriliyorsa, bunlar en eski yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları "," (virgül) ile ayrılmalıdır. Örnek: 1... olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır (Kaya 2006, Şirin 2007, Arı ve Güneş 2007). VII. Kaynak bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa, bilginin yer aldığı ilk yayın elde edilememişse, bu aşağıdaki şekillerden biriyle yazılmalıdır. 3

4 Örnek: 1. Demir ve ark. (2002) tarafından bildirildiğine göre bu yöntem ilk defa Aksöz (2007) tarafından kullanılmıştır. 2..uygulanan yöntem Yalçın (2002) tarafından. kullanılmıştır (Yılmaz 2006). 3. Arı (2003) tarafından kullanılan yöntem. keşfedilmiştir (Demir 2007). VIII. Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, yayınlar tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru "," (virgül) ile ayrılarak sıralanmalıdır. Örnek: 1.. etkisinin olduğu belirlenmiştir (Yıldırım 2003, 2004). IX. Aynı yazarın aynı tarihteki yayınlarına tez içerisinde muhtelif yerlerde değiniliyorsa, kullanım sırasına göre birinciden başlayarak yayın yılının sonuna "a, b, " gibi küçük harfler konulmalıdır. Örnek:.daha önce yapılan araştırmalarda (Dinçer 2006a, 2006b)bu sonucu desteklemektedir X. Sözlü ve yazılı görüşmeler de metin içerisinde "Soyadı Yıl" sistemi ile belirtilmelidir. KAYNAKLAR dizininde ise kişi ad(lar)ı ve tarih diğer kaynaklar gibi yazılmalı, tarihten sonra sırası ile yazılı / sözlü görüşme ibaresi ve adres yer almalıdır. XI. Bir başka yayından aynen alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklama yazısında "Soyadı Yıl" sistemine göre atıf yapılmalıdır. Örnek: (1) Şekil ph üzerine etkisi (Günay ve Ulusoy 2007) (2) Çizelge meydana gelen değişiklikler (Güner 2006) Alıntılar Tez içinde başka bir kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı ayıraç... içinde yazılmalıdır Dipnotlar Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden iki aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken boşluğa kesinlikle taşmamalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Dipnot numarası simge olarak seçilmeli ve dipnotun ilk satırı ile arasında bir karakter boşluk bulunmalıdır. Dipnotun açıklaması, kullanılan aralığın yarısı kadar bir aralıkla yazılmalı ve daha küçük bir punto kullanılmalıdır. Dipnotlar her sayfa içinde belirme sırasına göre 1 den başlayarak numaralandırılmalı ve dipnot açıklaması mutlaka değinilen sayfada yer almalıdır. 4

5 3. ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER Tezin içine, anlatıma yardımcı olacak biçimde ŞEKİLLER ve ÇİZELGELER konulmalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı kullanılarak yapılmalı, bunların okunacak kadar büyük olmasına dikkat edilmelidir. 3.1 Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi Yarım sayfa veya daha az yer tutacak şekil ve çizelgeler metin içinde yer alabilir. Bu durumda söz konusu çizelge veya şekil, sayfanın üstünde ya da altında bulunmalı, metin ile üstten veya alttan üç tam aralık boşluk bırakılmalıdır. Yarım sayfadan büyük yer tutan şekil ya da çizelgeler ayrı bir sayfaya yerleştirilebilir. İki veya daha çok küçük şekil veya çizelge aynı sayfada sunulabilir. Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise a,b,c,ç... şeklinde simgelenerek hepsine tek bir şekil veya çizelge numarası verilir. Şekil veya çizelge açıklamasında a,b,c,ç,... ile simgelenen her bir çizelge veya şekil ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Yerleştirilmelerinde sayfa kenarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar, küçültülerek veya ek olarak sunulmalıdır. Tez içinde katlanmış şekil veya çizelge olmamalıdır. Bunlar ekte verilmeli ve kesinlikle cilde girmelidir. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise uygun bir yerden bölünerek arka arkaya konulabilir. Çizelgelerde dikey ve yatay çizgiler bulunmalıdır. Tez içinde yer alan tüm şekil ve çizelgelere metin içerisinde mutlaka atıf yapılmalıdır. 3.2 Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması Şekil ve çizelgelerin tamamının kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır. Örnek: 1. Şekil 1.1., Şekil 1.2., Şekil 1.3.,... Şekil 2.1., Şekil 2.2., Şekil 2.3., Çizelge 1.1., Çizelge 1.2., Çizelge 1.3.,... Çizelge 2.1., Çizelge 2.2., Çizelge 2.3., Şekil ve Çizelge Açıklamaları Açıklamaların yazımında bir aralık satır aralığı kullanılmalıdır. Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne yazılmalı, açıklamanın son satırı ile çizelge üst kenarı arasında kullanılan aralık kadar boşluk bırakılmalıdır. Şekil açıklamaları ise şeklin altına ve yine bir satır aralığı kullanılarak yazılmalı;; şekil açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında da kullanılan aralık kadar boşluk bırakılmalıdır. Açıklamalar olabildiğince öz ve açıklayıcı olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı sütundan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Çizelge ve şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. 5

6 4. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALARIN DÜZENLENMESİ 4.1 Dış Kapak Dış kapak için Enstitü den temin edilebilen pencereli hazır kapaklar kullanılmalıdır. Kapağın pencere kısmına denk gelecek şekilde ve kapağın düşey orta çizgisi ortalanarak tezin başlığı, adı soyadı, tezin türü (Y.Lisans Tezi/Doktora Tezi), anabilim dalı, danışmanın unvanı, adı soyadı ve yıl ibaresinin yazılı olduğu bir sayfa dış kapağın arkasında olmalıdır (Ek 1). Tezin başlığı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazımda 12 punto (sığmıyorsa daha küçük punto) ve 1 tam satır aralığı kullanılmalı, sadece Adı soyadı kısmı 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazılar kalın (bold) olmalıdır. Tezin başlığı olabildiğince kısa ve öz olmalı ve tezin konusunu ve içeriğini en iyi şekilde yansıtmalıdır. 4.2 İç Kapak Sayfası İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek 2 deki gibi olmalıdır. Tezin başlığı 14 punto harflerle yazılmalı, bir satırdan uzun olması halinde 1 tam satır aralığı kullanılmalıdır. Yazılar kalın (bold) olmalıdır. 4.3 Onay Sayfası Onay sayfası Ek 3 deki gibi düzenlenmelidir. Boş bırakılan yerlere jüri üyeleri ve Enstitü müdürünün unvan, ad ve Soyadları (kısaltma yapmadan) yazılmalı ve aday sınavda başarılı olduktan sonra bu sayfayı çoğaltarak ilgili kişilere ayrı ayrı imzalatmalıdır. 4.4 Özet ve Abstract ÖZET, Ek 4 de;; İngilizce ABSTRACT ise Ek 5 de gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve onay sayfasından hemen sonra, önce Türkçe özet sayfa olmak üzere, arka arkaya yer almalıdır. Özet/Abstract metninden sonra yıl ve sayfa sayısı belirtilmeli daha sonra ise Anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı 3 ten az 6 dan fazla olmamalıdır. Yazımda bir tam aralık kullanılmalıdır. Özet/Abstract içeriği bir sayfadan fazla olmamalıdır. Gerektiği durumlarda özet/abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir. Özet/Abstract ta tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir. Abstract ta unvanların ingilizce yazımında;; Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Prof. Dr. Assoc. Prof. Dr. Assist. Prof. Dr. kısaltmaları kullanılmalıdır İçindekiler Dizini İçindekiler Dizini, Ek 6 daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa Ekler) İÇİNDEKİLER dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. 6

7 4. 6 Çizelge ve Şekil Dizini Şekiller dizini Ek 7 deki, çizelgeler dizini de Ek 8 deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İlk sayfada ÇİZELGE DİZİNİ veya ŞEKİL DİZİNİ başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 4.7 Simgeler (Simgeler ve Kısaltmalar) Dizini Tezde simgeler, SİMGELER DİZİNİ başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler sol çerçeveden başlanarak, simgelerin tanımları veya açıklamaları da simgeden sonra 20 karakter boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. Simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Tezlerdeki sayısal değerlendirmeler ve boyut değerlendirilmelerinde SI birim sistemine uyulması zorunludur. Birimler için TS numaralı Türk Standartlarında verilen SI birim sistemi esas alınmalı ( birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalıdır Önsöz ( ve/veya Teşekkür) Bu kısımda tez metni içinde yazımı durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı varsayılan, yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler, Klasik önsöz düzeninde yazılmalıdır. Önsöz yazımı halinde en çok iki sayfa kullanılmalıdır. Önsöz ün son kısmında tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kurumlara teşekkür edilmelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş (ayıraç içinde) ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. 5. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Tez;; GİRİŞ, KAYNAK ÖZETLERİ (veya KURAMSAL TEMELLER), MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI, TARTIŞMA ve SONUÇ ve KAYNAKLAR olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır. EKLER de ayrı bir bölüm olarak verilebilmektedir. Tezin en sonuna adayın özgeçmişi eklenmelidir. Gerekiyorsa ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA aynı bölümde verilebilir. 5.1 Giriş Bu bölümde tez konusuyla ilgili olarak hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, eğer tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa, bunlar da GİRİŞ bölümü içinde verilebilir. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine GİRİŞ bölümünde verilmelidir. 5.2 Kaynak Özetleri (veya Kuramsal Temeller) Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmelidir. Eğer isteniyorsa kaynak özetleri giriş bölümü kapsamında verilerek, bu bölümde yalnızca konuyla ilgili kuramsal açıklamalara yer verilebilir. Bu durumda bölüm başlığı KURAMSAL TEMELLER olmalıdır. 7

8 5.3 Materyal ve Yöntem Materyal, üzerinde çalışılan veya çalışmada kullanılan nesnedir. Materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb bilgiler bu bölümde yer almalıdır. Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik veya tekniklerdir. Kullanılan yöntem veya yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir. Eğer kullanılan yöntem uluslararası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa bu durum ayrıntılı olarak verilmelidir. Eşitlikler ve formüller veriliyorsa bunlar sayfayı ortalamalı, formül ve eşitlik numarası ise sağa yaslı bir şekilde yazılmalıdır Araştırma Bulguları Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen bulgular olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde tartışılıyorsa, bölüm başlığı ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA biçiminde olmalıdır. Çizelge veya şekillerde verilen tüm bilgiler metin içinde tekrarlanmamalı, özet olarak önemli noktalara değinilmeli, diğer bilgiler için şekil ve çizelgelere atıfta bulunulmalıdır. Fotoğraf kalitesi en az 300 dpi özellikte olmalıdır. 5.5 Tartışma ve Sonuç Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Tez araştırmasından elde edilen sonuçlar da yine bu bölümde özlü fakat açık bir biçimde yazılır. Eğer bulgular bir önceki bölümde tartışılmışsa bölüm başlığı SONUÇ olmalıdır. Eğer sonuçlarla birlikte önerilerde de bulunuluyorsa bölüm başlığı SONUÇ ve ÖNERİLER olmalıdır. 5.6 Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar sol kenar boşluğundan başlanarak yazılmalı, bir satırdan daha uzun kaynakların yazımında ikinci ve daha sonraki satırlar, birinci satıra göre 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Kaynakların yazımında satır aralığı 1 tam aralık olmalıdır. Tez içerisinde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmış halde bu dizinde yer almalıdır. Aynı yazar(lar)ın;; farklı yıllardaki yayınları önce yaptığı yayından başlanarak yıllara göre, aynı yıldaki yayınları yayın yılının yanına konulan küçük harflere göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Metin içerisinde "ve ark." ile kısaltılan yazar adları kaynak listesinde tam olarak verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan periyodiklerin uluslararası kısaltmaları konmalıdır. Eğer bu kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adıyla yazılmalıdır. Aşağıda çeşitli kaynakların yazımı ile ilgili kalıplar ve örnekler verilmiştir. 8

9 MAKALE Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-makale başlığı-nokta-yayınlandığı dergi-virgül-cilt iki nokta üst üste-başlangıç ve bitiş sayfası-nokta- Yılmaz F, Savaş Ü (2007). Effects of Gamma Irradiation on Trans and Fatty Acid Composition in Ground Beef. Food Control, 18: KİTAP Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-kitabın başlığı-nokta- yayınlayan yer-virgül-sayfa sayısı-virgül- şehir veya ülke -nokta- Soykan P (1992). Biometrinin Temel Prensipleri. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları No. 95, 155s Tekirdağ. Pearson AM, Tauber FW (1984). Processed Meats, Second Edition. The Avi Publishing Company, 427 p, Connecticut, USA. KİTAP BÖLÜMÜ Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-bölümün başlığı-nokta-kitabın başlığı-virgül-editör(ler)-nokta-yayınlayan yer-virgül-şehir veya ülke-virgül- bölümün başlangıç ve bitiş sayfası-nokta- Nath KR (1993). Cheese, Dairy Science and Technology Handbook, Volume :2, Product Manufacturing., Ed: Y.H. Hui, Wiley-VCH,California, BİLDİRİ Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-bildirinin başlığı-nokta-kongre, sempozyum vb nin adı- virgül- cilt ve parantez içinde sayı- virgül-başlangıç ve bitiş sayfasıvirgül yapıldığı yer- nokta- Yılmaz R, Durmaz G, Öz B (2007). The presence of some anabolic residues in beef meats. 5th International Congress on Food Technology Consumer Protection Trough Food Process Improvement & Innovation in The World Proceedings Volume 1, , Greece. TEZ Soyadı-ilk adının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-tezin başlığı-nokta-tezin cinsi (Y.Lisans Tezi/Doktora Tezi)-virgül-enstitünün adı-virgül- sunulduğu yer-nokta- Ballard T (2003). Application of Edible Coatings in Maintaining Crispness of Breaded Fried Foods. MSci. Thesis, Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia. RAPOR Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-raporun başlığı-nokta-hazırlandığı veya yayınlandığı yer-nokta- Kuzutürk E (2003). Türkiye de Kıyı Yönetimi ve Turizm Projesi. Türkiye de Biyoçeşitlilik ve Organik Tarım Çalıştay Raporu, FAO/BM Tematik Grubu. 9

10 İNTERNET KAYNAĞI Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-(yayın yılı)-nokta-konu başlığı-nokta-yayın yerivirgül-web adresi-(erişim tarihi)-nokta- Howlett B, Bolton DJ, O Sullivan C (2005). Development of Pre-requisite Programmes and HACCP Principles for Irish Beef Slaughterhouses. The National Food Centre, (erişim tarihi, ). Yazarın olmadığı kaynakla için;; Anonim (erişim yılı)-nokta- konu başlığı-nokta- web adresi-(erişim tarihi)-nokta- Anonim (2007). Development of Pre-requisite Programmes and HACCP Principles for Irish Beef Slaughterhouses. (erişim tarihi, ). SÖZLÜ GÖRÜŞME Soyadı-virgül-ilk adının baş harf(ler)i-nokta-virgül-yılı-nokta- görüşme konusu, kurumun adresi (görüşme tarihi) nokta- Baykut Ş (2007). Tekirdağ Çiftçisinin sosyoekonomik durumu. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı, Tekirdağ (görüşme tarihi, ). (Metni ve görüşü alınan kişinin onayını belirten orijinal belge olmalıdır). SAYILARIN YAZILIŞI 1) Sayılar yazılırken virgül anlamında nokta kullanılmamalıdır. 2) Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçer üçer gruplandırma yapılıp bu üçerli gruplar arasında bir boşluk bırakılmalıdır. Ancak, bu boşluklara nokta veya virgül konmaz. Örnekler 1032,971 Doğru Yanlış 5,2 Doğru 5.2 Yanlış DENKLEMLER Denklemler denklem editörü kullanılarak ve aşağıdaki kurallara göre yazılmalıdır. Denklemler 1,5 satır aralıkla yazılır. Denklemlerden önce ve sonra 12 nk tam aralık bırakılır. Denklemlerden önce ve sonra boş satır konmaz. Denklemler sol kenar boşluğundan 1,25 cm içeriden başlanarak yazılmalıdır. Denklemlere, ilgili bölüm içinde bölüm numarası ilk numara olmak koşuluyla 1 den başlayarak sıra ile numara verilir. Bu numaralar koyu (bold) olarak ve örnek olarak birinci bölümde (1.1), (1.2), ikinci bölümde (2.1), (2.2) şeklinde denklemin bulunduğu satırın sağına hizalanmış olarak yazılır. 10

11 5.7 Ekler Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, çizimler, şekiller vb bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre EK 1, EK 2, EK 3,... şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. 5.8 Teşekkür Eğer tezin önsöz bölümünde Teşekkür yer almamışsa veya tezde önsöz yazılmamış ise gerek görüldüğünde kaynaklardan sonra "Teşekkür" bölümü eklenebilir. 5.9 Özgeçmiş Tezi hazırlayan, üçüncü bir şahıs anlatımıyla yazdığı kısa yaşam öyküsünü, ÖZGEÇMİŞ başlığı altında hazırlamalı ve tezin en son sayfasında vermelidir. 11

12 EK 1 TEZİN BAŞLIĞI Adı SOYADI Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi.. Anabilim Dalı Danışman: Unvanı Adı SOYADI Yıl 12

13 EK 2 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ..TEZİN BAŞLIĞI... Tez Öğrencisinin Adı SOYADI. ANABİLİM DALI DANIŞMAN: UNVANI ADI SOYADI TEKİRDAĞ-2013 Her hakkı saklıdır 13

14 Bu#sayfa#herhangi#bir# bilimsel#proje#ile# desteklenmiş#tezler#ilave# edilmelidir.# Bu tez... (TÜBİTAK / SANTEZ / NKÜBAP vb.)... tarafından... numaralı proje ile desteklenmiştir.

15 EK 3...danışmanlığında,... tarafından hazırlanan... isimli bu çalışma aşağıdaki jüri tarafından... Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Juri Başkanı :... İmza : Üye :... İmza : Üye :... İmza : Üye :... İmza : Üye :... İmza : Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Fatih KONUKCU Enstitü Müdürü 14

16 EK 4 ÖZET Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi TEZİN BAŞLIĞI.. Adı SOYADI Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.. Anabilim Dalı Danışman :.. Aaaaaaaaaa Anahtar kelimeler: zzzzzzzzzzzz, xxxxxxxxxxx, yyyyyyyyyy, wwwwwwwwwww Yıl, sayfa 15

17 EK 5 ABSTRACT MSc. Thesis / Ph.D. Thesis TITLE OF THESIS.. Name SURNAME Namık Kemal University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Supervisor :.. Aaaaaaaaaa. Keywords : zzzzzzzzzzzz, xxxxxxxxxxx, yyyyyyyyyy, wwwwwwwwwww Year, pages 16

18 EK 6 İÇİNDEKİLER hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. İÇİNDEKİLER Sayfa yazısı sağa dayalı olur. Sayfa bilgisi içeren ana başlıkların (içindekiler, çizelge dizini, şekil dizini) altında 6 punto önce, 12 punto sonrası boşlukla yerleştirilmesi önerilir. Metin içindeki başlıkların stilleri ayarlandıktan sonra içindekiler listesi otomatik olarak oluşturulmuştur. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii İÇİNDEKİLER... iii ÇİZELGE DİZİNİ... iv ŞEKİL DİZİNİ... v SİMGELER DİZİNİ... vi ÖNSÖZ... vii 1. GİRİŞ Tezin Amacı Literatür Araştırması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1.3 Hipotez... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. LİTERARÜR TARAMASI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2.1 Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2.2 İnternet Servis Ağları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2.3 Ağ Tabanlı Proje Geliştirilmesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. MATERYAL ve YÖNTEM... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.1 Amaç Yapay sinir ağları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Autoregressif modeller Süreç tabanlı model: SWAT Çalışma Alanı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.3 Uygulama Verisi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4. BULGULAR ve TARTIŞMA... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Çalışmanın Uygulama Alanı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4.2 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Beşinci derece başlık: dördüncü dereceden sonrası numaralandırılmaz... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5.1 Çalışmanın Uygulama Alanı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5.2 İkinci Derece Başlık Nasıl: İlk Harfler Büyük... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Üçüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 17

19 Dördüncü derece başlık nasıl: ilk harf büyük diğerleri küçük... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6. KAYNAKLAR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. EKLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ÖZGEÇMİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 18

20 EK 7 ÇİZELGE DİZİNİ Sayfa Çizelge 1.1 : Tek satırlı ve kolonlar ortalanmış çizelge.. H ata! Yer işareti tanımlanmamış. Çizelge 2.1 : Çizelge ismi örneği, sonda bitişi belirten nokta olması önerilir. H ata! Yer işareti tanımlanmamış. Çizelge 3.1 : Yatay sayfada birden fazla satırlı çizelge isimlendirme önemli nokta satırların aynı hizadan başlamasıdır H ata! Yer işareti tanımlanmamış. Çizelge 4.1 : Çizelge örneği H ata! Yer işareti tanımlanmamış. Çizelge 5.1 : Beşinci bölümde bir örnek çizelge. H ata! Yer işareti tanımlanmamış. ÇİZELGE Çizelge LİSTESİ 6.1 : Altıncı bölümde bir çizelge hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. H ata! Yer işareti tanımlanmamış. Bir satırı Çizelge aşan A.1 isimlerde : Ekler bölümünde satırların burada çizelge olduğu örneği gibi aynı hizadan başlamasına özen gösteriniz. H ata! Yer işareti tanımlanmamış. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 19

21 EK 8 ŞEKİL DİZİNİ Sayfa Şekil 1.1 : Alt yapıları Şekil 2.1 : Üst yapılar Şekil 3.1 : Kemik hücresi, Altan (2009) ten uyarlanmıştır..hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil 3.2 : Birden fazla satırlı şekil isimlendirmesinde önemli nokta satırların aynı hizadan başlamasıdır....hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil 3.3 : Örnek şekil ismi, sonda bitişi belirten nokta olması önerilir... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil 3.4 : Yatay tam sayfa şekil Şekil A.1 : Bölgesel haritalar: (a)yağış. (b)akım. (c)evapotranspirasyon Şekiller sola yaslanır. Kırmızı çizgi ile gösterildiği gibi iki satırın yazıları hizalanır. Bu bir nottur, çıktı alamadan önce siliniz. 20

22 EK 9 KISALTMALAR AIC ANN App BP CGI ESS GARCH GIS HCA Mbps St SWAT UMN : Akaike Information Criteria : Artificial Neural Network : Appendix : Backpropagation : Common Gateway Interface : Error sum-of-squares : Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity : Geographic Information Systems : Hierarchical Cluster Analysis : Megabits per second : Station : Soil and Water Assessment Tool : University of Minnesota KISALTMALAR hazırlanırken 1 satır boşluk bırakılır. Kısaltma ve açıklama normal yazılır. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. Kenar boşlukları Karşılıklı Kenar Boşlukları olarak ayarlanır. Alt, üst kenar boşluğu 2,5 ve dış kenar boşlukları 2,0 cm olarak, iç kenar boşluğu ise 3 cm olarak ayarlanır. Değişiklikler tüm belgeye uygulanır. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 21

23 EK 10 ÖNSÖZ Önsöz bölümünün içerisindeki metinler 1 satır aralıklı yazılır. Tezin ilk sayfası niteliğinde yazılan önsöz iki sayfayı geçmez. Tezi destekleyen kurumlara ve yardımcı olan kişilere bu kısımda teşekkür edilir. Tez proje olarak desteklenmiş ise bu kısımda belirtilmelidir. Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak adsoyad, sola dayalı olarak ay, yıl biçiminde tarih yazılır. Bu iki unsur aynı hizada olur. Aralık 2013 Ad Soyad (Herhangi bir Meslek) Tarih ve yazar isminin aynı hizada olması gerekir. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 22

24 TÜM ANA METİN, 1.5 SATIR ARALIĞI İLE YAZILMALIDIR. HER BAŞLIK VE PARAGRAFTAN SONRA 2 TAM ARALIK BOŞLUK KULLANILMALIDIR. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! 1. GİRİŞ Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde, akışkanın sıkıştırılmasını sağlayan kompresörü tahrik etmek için elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ticari, endüstriyel ve konutsal gibi Şekil veya çizelgelerden birçok önce, alanda kullanılan bu sistemler toplam elektrik tüketiminin önemli bir kısmını metin içinde oluşturmaktadır. ilgili şekle Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmaya göre konutsal alanlarda veya çizelgeye atıfta bulunulur. kullanılan elektrik motorları, toplam enerji tüketiminin % 42.8 ini harcamaktadır. Elektrik Şekil veya çizelge motorlarının ilgili tükettiği bu enerjinin ise % 86.3 gibi büyük bir oranını soğutma ve iklimlendirme paragraftan hemen sonra uygun bir cihazlarındaki yerde kompresör motorları oluşturmaktadır. Bu da konutsal alanlardaki toplam enerji verilir. tüketiminin yaklaşık % 40 lık bir kısmını soğutma ve iklimlendirme uygulamalarının tükettiği BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN anlamına gelmektedir (Şekil 1.1). ÖNCE SİLİNİZ! Şekil veya çizelge ile ismi 1 satır aralığı kullanılarak yazılır. Ayrıca şekilden sonra veya çizelgeden önce isim yazarken bir satır boşluk bırakılmalıdır. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! Şekil 1.1. ABD de konutsal alanlarda elektrik motorlarının enerji tüketim oranları (Little 1999) Avrupa birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre ise, servis sektöründe kullanılan elektrik motorlarının enerji tüketim oranları Şekil 1.2 de verilmiştir. Bu ülkelerde soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin elektrik enerjisi tüketimi, servis sektöründeki toplam tüketimin % 42 sini oluşturmaktadır (Almeida vd. 2003). Şekil veya çizelge ismi İKİ YANA YASLI yazılır. Bu durumda 2 satırdan itibaren burada olduğu gibi girinti bırakılır. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! 23

25 Şekil ismi tek satıra sığdığı için sola dayalı yazılmıştır. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! Şekil 1.2. AB ülkelerinde enerji tüketim oranları (Almeida vd. 2003) Soğutma ve iklimlendirme sistemleri çoğunlukla sıcaklık kontrolünün zayıf ve çalışma şartlarının sınırlı olduğu klasik aç/kapa mantığına göre çalışırlar. Bu cihazlardaki sürekli çalışma şartları, ömürlerini azaltmakta ve enerji tüketimini arttırmaktadır. Birçok ülkedeki araştırmacılar bu klasik sistemlerin dezavantajlarından yola çıkarak soğutma sistemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Bununla beraber enerji kayıplarının azaltılmasına yönelik araştırmalar, sadece enerji kullanımının optimizasyonunu değil aynı zamanda enerji tüketiminin azaltılmasını da içermektedir. Bu amaçlara erişmek için yapılması gereken çalışmalar sistem verimini ve sistem kalitesini etkilememelidir. Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin, insan konforu için sıcaklık kontrolü uygulamalarından bozulabilir gıda ürünleri için derin soğutma uygulamalarına kadar birçok ticari alanda çok geniş bir şekilde kullanılmasından dolayı bu tür sistemlerdeki en küçük verim artışı önemli bir enerji ekonomisi sağlar (Buzelin vd. 2005). Soğutucu akışkanların ozon tabakasına olan zararları ODP (Ozone Depletion Potential, Ozon Tüketme Potransiyeli) değeri ile belirlenir. ODP değeri, R12 soğutucu akışkanı baz alınarak belirlenmektedir ve bu akışkan için 1 dir. Soğutucu akışkanların karbon monoksit içerikleri ise GWP (Global Warning Potential, Küresel Tehlike Potansiyeli) değeri ile tespit edilir (Saleh ve Wendland 2006). Günümüze kadar en çok kullanılan ve ozonu en çok tahrip eden R11, R12, R13, R22 ve R502 nin yerine kullanılan veya kullanılacak olan akışkanların ODP ve GWP değerleri ile fiziksel özellikleri karşılaştırılmalı olarak Çizelge 1.1 de verilmiştir (Dupont 2007). 24

26 Çizelge 1.1. Soğutucu akışkanların özellikleri (Dupont 2007) Akışkan ODP Değeri GWP Değeri Yoğunluğu R404A 0, ,25 R134A 1, ,987 Çizelge içeriği 1,5 satır R407C 3, ,874 aralığı kullanılarak yazılır. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! Şekil veya çizelge ile ismi arasında 12 nk boşluk bırakılır. Ayrıca şekilden sonra veya çizelgeden önce isim yazarken bir satır boşluk bırakılmalıdır. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! 25

27 2. KURAMSAL BİLGİLER VE KAYNAK TARAMALARI Dikkat! Başlık sayfa başında olmalıdır. İstenildiğinde Giriş bölümünde alt başlık olarak 1.?. Kaynak Araştırması şeklinde de verilebilir Bu bilgi notunu çıktı almadan önce siliniz. 2.1 Şekillerin Gösterimi Şekiller sayfanın ayrılan kısmına sola yaslanarak yerleştirilecektir. Şeklin açıklaması yine sola yaslanarak yapılacaktır. Tek bir şeklin içersinde farklı kısımların olması halinde, şekil açıklamasının devamına a-), b-).. gibi harflerle ilave tanımlamalar yapılabilir. Bu harfler şekil içersine de yerleştirilmelidir. Metin haricindeki tüm veriler şekil veya çizelge sınıflaması adı altında verilecektir. Resim, grafik, fotoğraf vs. tarzında başka bir sınıflandırma yapılmayacaktır. Bu konudaki örnek Şekil 2.1. de verilmiştir. ÖRNEK ŞEKİL Şekil 2.1. Örnek şekil. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.2. Çizelgelerin Verilmesi Çizelgelerin hazırlanmasında örnek bir form Çizelge 2.1. de verilmiştir. Çizelgeler sayfaya sola yaslanarak yerleştirilecek açıklamaları üst kısma ortalanacaktır. Bir çizelgenin arka sayfalarda devam etmesi halinde sayfa üst kısmına çizelge adı aynen yazıldıktan sonra (Devam) ibaresi yazılacaktır. 26

28 Çizelge 2.1. Aşağıda tek satırlı ve kolonları ortalanmış bir çizelge görülmektedir. Axxxx xx Addff ghfg gf Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D Satır A Satır A Satır A Satır A Satır B Satır B Satır B Satır B Satır C Satır C Satır C Satır C Formüller, ana konu başlığı ve o başlık altındaki kaçıncı numaralanmış formül olduğunu parantez içersinde gösterecek şekilde verilir. Numaralandırma işlemi gerekli görülen her bağıntı için yapılmalıdır. Formül büyüklükleri 12 punto ile uyumlu olacak tarzda seçilmelidir. Formüllerin içersinde kullanılan sembollerin neleri ifade ettiği takip eden kısımda açıklanmalıdır. Formüllerin veya bağıntıların yazım düzeni, örnek olarak verilen (2.1) bağıntısındaki gibi olmalıdır. (2.1) Denklem ile önceki ve sonraki satır arasında 1,5 satır aralığı boşluk olmalıdır. Denklem numarası sayfanın sağında önceki ve sonraki satırla hizalı olarak yazılmalıdır Autoregressif modeller Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gub rgren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lab ore sit et dolore magna (3.1). y. t 1 y t 1 t (3.1) Parametreler tek tek açıklanır. Denklem numaraları sağa yaslanır, koyu yazılır. Denklemler metin bloğuna sola yaslanarak hizalandırılır. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. 27

29 Kırmızı çizgi ile gösterildiğ i gibi iki satırın yazıları hizalanır. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. Şekil 1.1. Birden fazla satırlı şekil isimlendirmesinde önemli nokta satırların aynı hizadan başlamasıdır. 28

30 3. MATERYAL VE METOD 29

31 4. BULGULAR ve TARTIŞMA 30

32 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 31

33 6. KAYNAKLAR Anonim (2013). TÜİK Verileri Erişim Tarihi: Anonim (2013a). Yem Bitkilerinin Önemi. yem_bitkileri.pdf. Erişim Tarihi: Anonim (2013b). files/el%c3%a7i%20yaoncas %C4%B1 _yonca%20yeti %C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf. Erişim Tarihi: Clarkson NM (1977). Annual Medics in Queensland. Queensland Agric. J., 103: Coelho da Silva JF, Seeley RC, Thompson DJ, Beever DE, Armstrong DG (1972). The Effect in Sheep of Physical Form on the Sites of Digesion of Dried Lucerne Diet. 2. Sites of Nitrogen Digesion. British J Nutrition. 28, Çerçi İH, Erişir Z, Gürdoğan F, Seven İ, Patır B, Dikici A, Kılınç Ü, Çiftçi M (2011). Taze Ot, Silaj ve Kuru Ot Şeklinde Yedirilen Yoncanın Kuzularda Performans, Karkas ve Etin Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 17(1): Demiroğlu G. H Geren, R Avcıoğlu (2008). Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 45 (1): 1-10 ISSN Denek N, Deniz S (2004). Ruminant Beslemede Yaygın Olarak Kullanılan Kimi Kaba Yemlerin Sindirilebilirlik ve Metabolik Enerji Düzeylerinin İn Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi. Turk J Veterinerian Animal Science. 28: Frank B (1982). Untreated Barley Straw in Dairy Cow Raitons. Subsituion of Straw for Hay. Swedish J Agriculture Researcher, 12, Gungor T, Basalan M, Aydoğan (2008). I. Kırıkkale Yöresinde Üretilen Bazı Kaba Yemlerde Besin Madde Miktarları ve Metabolize Olabilir Enerji Düzeylerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 55 (2), Kaynaklar HARF SIRASINA GÖRE ve 1 satır aralığı ile hazırlanır. Kaynakların yazımı 2 SATIRI GEÇİYORSA 2.SATIRDAN önce 1.25 cm girinti bırakılır. Her kaynaktan sonra 6 nk paragraf boşluk bırakılır. İnternet kaynaklarında yazar belirsiz ise tam link ve alındığı tarih verilmelidir. Bu bir nottur, çıktı almadan önce siliniz. BU BİR NOTTUR. ÇIKTI ALMADAN ÖNCE SİLİNİZ! 32

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni.

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni. GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI SEMİNER YAZIM KLAVUZU 1 GENEL YAZIM PLANI 1.1. Kağıdın Özelliği Seminer yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm boyutlarında) olmalıdır.

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU ZONGULDAK 2013 Sayfa düzeni ve sıralaması Kağıt Kenar boşlukları Sayfa Sıralaması A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

TEZ YAZIM KILAVUZU... 1 1. GENEL BİÇİMSEL KURALLAR... 1 1.1 Kâğıt ve Çoğaltma Sistemi... 1 1.2 Sayfa Düzeni... 1 1.2.1 Yazım şekli... 1 1.2.

TEZ YAZIM KILAVUZU... 1 1. GENEL BİÇİMSEL KURALLAR... 1 1.1 Kâğıt ve Çoğaltma Sistemi... 1 1.2 Sayfa Düzeni... 1 1.2.1 Yazım şekli... 1 1.2. ÖNSÖZ Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek yüksek lisans, doktora tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Hazırlanmış olan tez yazım kılavuzu, Kırklareli

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1... 4 GİRİŞ... 4 1.1.GENEL KURALLAR... 4 1.2.PATENTLENME OLASıLıĞı OLAN BİLGİ İÇEREN TEZLER...

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80, en çok 100

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır. 1 GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında lisansüstü tezlerinin hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel metin hazırlama standartlarına

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖDEV & STAJ DEFTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA KILAVUZU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖDEV & STAJ DEFTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA KILAVUZU FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖDEV & STAJ DEFTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA KILAVUZU ELAZIĞ 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... 2 1. ÖDEVLERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI Adı SOYADI1 (712922099) a, Adı SOYADI2 (232922099) a, Adı SOYADI3 (142922099) b a) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA - 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 1 2.1. Kağıt Özelliği...1 2.2.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boģluk bırakılmalıdır.

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boģluk bırakılmalıdır. 1. GĠRĠġ 2. GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 2.1. Kağıt Özelliği ve Tezin Boyutu Kullanılacak kağıtlar A4 boyutunda ve en az 80 g/m 2 birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra, 20x28,5

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM Rapor/Tez Hazırlama ve Yazım Kuralları (1) Rapor veya tez çalışmaları, A4 (210x297mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz çizgisiz kağıda bilgisayarda yazılmalıdır. Rapor/tez, Microsoft Word veya benzeri

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU 1- GİRİŞ Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde hazırlanan bitirme çalışmalarında, biçim ve kapsam açısından

Detaylı

T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU 2014 T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇİRKA (ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI) 7.4.2014 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ Burada sunulan bitirme tezi yazım ilkeleri, Mühendislik fakültesi bölümlerinde son sınıf öğrencilerince hazırlanan bitirme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BTÜ Senatosunun 24 MAYIS 2017 tarihli toplantısında SEN-2017/5/12 karar sayısıyla oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. MAYIS 2017 ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU 1- TANIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm bölümlerinde lisans

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İLE İLGİLİ KURALLAR 1.1 Dış Kapak Staj Defterin kapağında sırasıyla staj türü, staja başlama ve bitirme tarihleri, stajı

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ Karaisalı-ADANA, 2016 Ç.Ü. KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER Ç.Ü. Karaisalı MYO nun tüm bölümlerinde Bitirme Ödevi adını

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU BĐLECĐK 2012 T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ÇALIŞMA RAPORU RAPOR NO:.. TEZ KONUSU :.. ADI SOYADI:.. ÖĞRENCİ NO:. ANABİLİM DALI :. TEZ İZLEME KOMİTESİ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Raporun Enstitüye

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Ocak 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BÖLÜM 1... 3 GİRİŞ... 3

Detaylı