BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname"

Transkript

1 BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok Çankaya, ANKARA

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ TANIM ve KISALTMALAR MEVCUT DURUM GENEL HÜKÜMLER VERİ MERKEZİ VERİ MERKEZİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER ENERJİ ALTYAPISI ELEKTRİK PANOLARI TOPRAKLAMA MALZEMELERİ ENERJİ İLETİM ALTYAPISI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) HASSAS KONTROLLÜ KLİMA ÜNİTELERİ OTOMATİK GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ SİSTEM ODASI ALTYAPI MALZEMELERİ SOĞUK HAVA KORİDORU MALZEMELERİ DONANIM RACK KABİN (16 adet) VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (1 adet) SAN ANAHTAR (2 adet) SUNUCULAR BLADE ŞASİSİ (2 adet) TİP -1 BLADE SUNUCU (24 Adet) BLADE SUNUCU YÖNETİM YAZILIMI TİP - 2 VERİTABANI SUNUCUSU (4 Adet) TİP - 3 GÜVENLİK DUVARI SUNUCUSU (4 Adet) TİP - 4 YÖNETİM SUNUCUSU (2 Adet) UÇ KULLANICI SİSTEMLERİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (220 Adet) LCD MONİTÖR (200 Adet) AĞ ALTYAPISI AKTİF CİHAZLAR

3 7.1.1 OMURGA ANAHTARI (2 Adet) KENAR ANAHTAR (30 Adet) YAPISAL KABLOLAMA KATLARIN KABLOLAMASI SİSTEM ODASI VERİ KABLOLAMASI CAT6 UTP PATCH PANEL (50 Adet) CAT6 UTP KABLO CAT6 UTP RJ45 KEYSTONE JACK CAT6 UTP PATCH CORD FİBER OMURGA KABLOLAMA FİBER KABLO TAŞIMA KANALLARI FİBER OPTİK PATCH PANEL AĞ YÖNETİM YAZILIMI GÜVENLİK GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI AĞ TABANLI SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMİ (1 Adet) LOG TOPLAMA VE YÖNETİM YAZILIMI HAZIR YAZILIM LİSANSLARI SANALLAŞTIRMA YAZILIMI LINUX İŞLETİM SİSTEMİ MICROSOFT LİSANSLARI KURUMSAL ANLAŞMA VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ANA VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ANA VERİTABANI GÜVENLİK YAZILIMI DIŞ VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA SUNUCUSU TESLİM, KABUL VE MUAYENE KURULUM VE DESTEK BAKIM VE GARANTİ

4 TABLO LĠSTESĠ Tablo 1 - Kısaltmalar... 6 Tablo 2 - Enerji Altyapısı Kalite Standartları Tablo 3 - Elektrik Panoları Elektriksel Değer Aralıkları Tablo 4 - Otomatik Gazlı Söndürme Sistemi Malzeme Listesi Tablo 5 - UTP Patch Panel Özellikleri Tablo 6 - Temin Edilecek Güvenlik Duvarı Lisansları Tablo 7 - Mevcut Güvenlik Duvarı Lisansları Tablo 8 - Microsoft Ürünleri Temin Edilecek Lisanslar Tablo 9 - Temin Edilecek Eğitim Listesi ġekġl LĠSTESĠ Şekil 1 - Sistem Odası Şeması

5 1 GĠRĠġ Bu belge Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bilgi sistemlerinin modernize edilmesi projesinin teknik şartnamesidir. İşbu belge içerisinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı İdare veya Kurul İhaleye teklif verecek firmalar İstekli(ler) İhaleyi kazanan firma Yüklenici olarak anılacaktır. 2 TANIM ve KISALTMALAR MASAK IEEE KGK BT DMO EOL V Hz TSE ISO KGK Cu AC DC TMŞ LCD Mali Suçları Araştırma Kurulu Institute Of Electrical and Electronic Engineers Kesintisiz Güç Kaynağı Bilgi Teknolojileri Devlet Malzeme Ofisi End Of Life Volt Hertz Türk Standartları Enstitüsü International Standards Organization Kesintisiz Güç Kaynağı Bakır Alternatif Akım Doğru Akım Termik Manyetik Şalter Likid Crystal Display 5

6 FC LUN DIMM SAS SATA SSD TB GB MB RAID SAN WWN MAC RPM WOL P2P V2P P2V V2V HCL HDMI DVI USB VLAN Fiber Channel Logical Unit Number Dual In-line Memory Module Serial Attached SCSI Serial ATA (Advanced Technology Attachment) Solid State Disk Tera Byte Giga Byte Mega Byte Redundant Array Of Independent Disks Storage Area Network World Wide Name Medium Access Control Rings Per Minute Wake On LAN Fizikselden Fiziksele Sanaldan Fiziksele Fizikselden Sanala Sanaldan Sanala Hardware Compatibility List High Definition Multimedia Interface Digital Visual Interface Universal Serial Bus Virtual Local Area Network Tablo 1 - Kısaltmalar 6

7 3 MEVCUT DURUM Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye de suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele amacı ile kurulmuş, mali istihbarat birimi tanımına uygun olarak faaliyet gösteren, bir kuruluştur. MASAK yasa ile kendisine verilen görevleri daha etkin olarak yerine getirebilmek amacı ile 2004 yılında bir bilgi teknolojileri projesi yürütmüş ve tüm bilgi sistemleri altyapısı bu proje ile inşa edilmiştir. Halihazırda kurul muhtelif özellik, kabiliyet ve kapasitedeki sistemlerden oluşan bir altyapıya sahiptir. Kurulun yerel ağında biri Internet e erişim yapan birisi Internet ile herhangi bir fiziksel bağlantısı olmayan iki adet yerel ağ sistemi bulunmaktadır. Herbir kullanıcı iki ayrı fiziksel masaüstü bilgisayar sistemine sahiptir. Bu bilgisayarlardan birisi Internet e çıkan ağ sistemine (Masak.WEB), diğeri kapalı devre olarak çalışan ve MASAK kurumsal uygulamalarının çalıştığı ağ sistemine (Masak.NET) bağlıdır. İki ağ arasında herhangi bir fiziksel bağlantı bulunmamaktadır. Mevcut bilgi sistemlerinde her iki ağ için ayrı ayrı konuşlandırılmış omurga anahtarlar, sunucu sistemler (veri depolama, web, mail, application, database vs..) yer almaktadır. Bu sistemleri oluşturan bileşenlerin birçoğu 2004 yılında yürütülmüş olan proje kapsamında temin edilmiş sistemlerdir. Ayrıca BT altyapısı farklı zamanlarda temin edilmiş, farklı kabiliyet ve kapasitedeki sistemlerden oluşan heterojen bir yapıya sahiptir. Bu proje ile MASAK BT sistemlerinin yeni ve modern teknolojik olanaklar kullanılarak yeniden tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda halihazırda MASAK da mevcut bulunan sistemlerin büyük bir çoğunluğu bu ihale ile oluşturulacak altyapıya dahil edilmeyecek, yeni sistem bu proje kapsamında temin edilecek altyapı ve sistem bileşenlerinden teşekkül edecektir. Temin edilecek yeni sistemler mevcut sistemler ile doğrudan entegre edilmeyecek ancak mevcut sistemler içerisinde yer alan verilerin ve konfügirasyon bilgilerinin (veri depolama, e-posta, alan yönetimi,kullanıcılar,veri tabanı verileri, veri ambarı verileri, konfigürasyonlar) eksiksiz olarak yeni sistemler üzerine aktarılması gerekecektir. MASAK halihazırda bilgi sistemlerinin yer aldığı bir sistem odasına sahiptir. Mevcut sistem odasının hemen bitişiğinde daha geniş ve daha büyük bir oda yer almakta olup bu oda yeni sistem odası olarak tesis edilecektir. Odanın yatay ve dikey eksendeki boyutları aşağıda belirtilmiştir. Bu doğrultuda mevcut altyapıdaki servislerin yeni sistemler üzerine aktarılmasını müteakip mevcut sistem odasındaki sistemler devre dışı bırakılacak ve bu odaya yeni sistem odasına ilişkin enerji dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynakları, yangın söndürme tüpleri gibi yardımcı ekipmanlar yerleştirilecektir. 7

8 Yeni kurulacak sistem odasının ölçüleri : - Odanın Eni : 6 metre - Odanın Boyu : 10 metre - Yükseltilmiş Taban Yüksekliği : 40 cm - Yükseklik : 310 cm - Tavan Boşluğu : 230 cm ġekil 1 - Sistem Odası ġeması 8

9 4 GENEL HÜKÜMLER 4.1 Bu ihale kapsamında yapılacak satın alma işlemleri, ihale öncesi ve sonrası hususlarda öncelikle bu şartnamede bulunan şartlar geçerlidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan konularda DMO ticari şartnamesindeki hükümler geçerli olacaktır. 4.2 İstekliler teknik şartnamenin ve eklerinin tüm maddelerine aynı madde sırasında ve herbir madde için ayrı ayrı cevap verecek, eksik ve cevapsız madde bırakılmayacaktır. Eksik ve cevapsız madde bırakılması ihaleden elenme nedeni sayılacaktır. Şartnamedeki maddelere Evet/Hayır, Okundu / Anlaşıldı gibi cevaplar yerine net olarak istenen şartı sağladığını belirten ifadelere yer verilerek cevap verilecektir. Aksi takdirde ilgili madde cevapsız sayılacaktır. Şartname maddelerine uygunluğun bazı ek belgeler ile ispatlanması gereken hallerde ilgili belgeler tekliflere eklenmeli ve ilgili maddeye verilen cevapta bu belgeye referans verilmelidir. 4.3 Bu şartname kapsamında teklif edilecek ürünlerin end-of-life (EOL) duyurusu yapılmış olmamalıdır. 4.4 Bu şartname kapsamında teklif edilecek tüm donanım, yazılım ve ağ bileşenleri Türkçe karakter setini desteklemelidir. 4.5 Tüm ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak, ayrıca orijinal ambalajında sağlam ve çalışır vaziyette, tüm aksesuarları, dökümanları ve kabloları ile teslim edilecektir. Sistemler kesinlikle toplama parçalardan oluşturulmayacaktır. Cihaz ve malzemelerin hiç bir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır. Her türlü nakliye, hamaliye, işçilik masrafları yükleniciye ait olacaktır. 4.6 Teklif edilecek tüm sistemlerin Türkiye de çalışacağı düşünülerek şebeke koşullarına uygun elektrik bağlantısı yapılacak, tüm ekipmanlar ekipmanlar 220V ve 50Hz şebeke geriliminde ± 5 tolerans ile çalışabilmelidir. Güç kabloları ve girişleri Türkiye de kullanılan standartlara uygun olmalıdır. 4.7 Bu şartnamede belirtilen veya donanımlar ile birlikte verilen tüm yazılım lisansları eksiksiz olarak ve orjinal lisans belgeleri ile teslim edilecektir. 4.8 Yüklenici, hiç bir suretle donanım ve yazılımlara, garanti süresi boyunca aylık veya yıllık olarak lisans/bakım/destek ücreti altında ek ücret talep edemez. Söz konusu işin süresi boyunca tüm güncellemeler (yeni çıkan sürümler), bakım ve teknik destek yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. 4.9 Temin edilecek sistemler için belirtilen teknik özellikler asgari düzeyde olup, idare lehine olan daha üstün özellikler (aksi belirtilmedikçe) teklif edilebilecek ve bu husus isteklilerin tekliflerinde açıkça belirtilecektir. 9

10 4.10 Yüklenici teslim ettiği tüm donanım ve yazılım sistemlerinin kurulum ve konfigürasyonunu yaparak sistemleri idarenin belirlediği kurallar çerçevesinde çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür. Varsa ilgili sistemlerin kurulumu ve yapılandırması için gerekli her türlü ek parça/teçhizat/lisans vs. yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır Tekliflerde belirtilen cevaplarda herhangi bir çelişki veya aykırılık tespit edilirse ilgili istekli devre dışı bırakılabilecektir Yüklenici bu şartname kapsamında teklif edeceği tüm donanım ve yazılım sistemlerinin idaredeki mevcut sistemler ile uyumlu şekilde çalışmasından sorumludur İsteklilerin Ankara da yerleşik bir ofisi olmalı ve bu şartname kapsamında temin edilecek sistemlerin kurulum, yapılandırma gibi işleri yerine getirebilecek teknik kapasitede ve tecrübede personeli bulunmalıdır Bu şartname kapsamında yürütülecek olan her türlü iş gizlilik prensipleri içerisinde yürütülecektir. Yüklenici bu şartname kapsamında tesis edilecek sistemler ile ilgili ve idarede mevcut bulunan sistemler ile ilgili hiçbir belge ve bilgiyi (sistemlerin cinsi, mahiyeti, kurulum şekli, mimarisi, konfigürasyonu) herhangi bir amaçla 3. parti bir kurum, firma veya kuruluş ile hiçbir şekilde paylaşmayacağını açıkça taahhüt edecektir. İstekliler aksi bir durumda idarenin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini tekliflerinde açıkça taahhüt etmelidir İstekliler bu şartname kapsamında temin edilen her türlü mal ve hizmete ilişkin garanti süresinin dolumunu müteakip 10 yıl boyunca her türlü yedek parça, ikmal ve bakım desteğini ücreti mukabilinde yapacağını açıkça taahhüt edecektir İstekli işbu şartnamede belirtilen koşulların bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Şartname maddelerinden herhangi birinin karşılanamaması halinde teklif geçersiz sayılır. 5 VERĠ MERKEZĠ 5.1 VERĠ MERKEZĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL HÜKÜMLER İdarece yeni sistem odası olarak yapılandırılmak üzere teslim edilen mahalde iş güvenliği kurallarına uygun tedbirler alınarak çalışma yapılacaktır. Gerekirse tadilata başlanılan bölüm ile daha sonra tadilat yapılacak bölümler arasında uygun malzeme ile paravan yapılacaktır Bu şartname kapsamında tesis edilmesi öngörülen yeni sistem odası idarenin mevcut sistem odasına bitişik yeni bir salonda oluşturulacaktır. Yüklenici bu şartname 10

11 kapsamında gerçekleştirilecek tüm tadilat ve kurulum faaliyetleri sırasında mevcut sistem odasında (yapılacak yeni odanın hemen bitişik odası) yer alan cihazların zarar görmemesi ve (mesai saatleri içerisinde) herhangi bir servis kesintisinin olmaması yönünde her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür Bu şartname kapsamında üretilecek her türlü malzemeye ilişkin imalatlarda kullanılacak malzemelerin örnekleri, cihazlara ait teknik doküman ve kataloglar hem elektronik ortamda hem de çıktı olarak işe başlanılmadan yüklenici tarafından idareye teslim edilecek, ilgili üretim sözkonusu örneklerin idare tarafından onaylanmasını müteakip başlatılacaktır Bu şartnamede yer alan şartların yerine getirilmesi sırasında kullanılacak her türlü malzeme TSE ve ISO gibi yürürlükte olan kalite standartlarına uygun olmak zorundadır. Kullanılacak malzemeler ve yapılacak işçilik 1.sınıf olacaktır. İstekliler teklif ettikleri mal ve hizmetlerin kalitesini ve standardını gösterecek her türlü belgeyi tekliflerine ekleyecektir Bu şartnamede öngörülen sistem odası tefrişatı kapsamında gerekecek her türlü nakliye ve taşıma giderleri tamamen yükleniciye aittir. Bu kapsamda idareden herhangi bir ek ödeme talep edilmeyecektir Sistem odası tüm bileşenleri itibarı ile kesintisiz hizmet kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanacak ve tesis edilecektir. Bu bağlamda enerji ve iklimlendirme altyapısı 2N mimarisinde (yedekli), kesintisiz güç kaynağı altyapısı 2(N+1) mimarisinde (yedekli ve modüler) olacaktır Enerji ve iklimlendirme altyapısı sistemler normal çalışır durumda iken bakım yapılabilir yapıda olmalıdır. Tüm bilişim donanımının en az iki güç girişi olduğu kabul edilecek ve bu bağlamda bu şartnamede A ve B hattı olarak anılacak iki adet enerji hattı oluşturulacaktır KGK, panolar ve iklimlendirme sistemi bilişim donanımlarına hizmet eden bağımsız birden fazla dağıtım yoluna sahip olmalı ancak sadece bir dağıtım yolu herhangi bir zamanda bilişim donanımlarına yeterli hizmeti (kapasiteyi) verebilmelidir Tüm soğutma ve enerji dağıtım bileşenlerinin planlı bakım ve servisi sırasında, bilişim donanımlarının çalışması ve performansı etkilenmemelidir Her yedek bileşen devreden çıkarıldığında geriye kalan kapasite talebe yeterli olmalıdır Tüm sistem ve bileşenlere ilişkin teferruatlı kullanım kılavuzları hazırlanarak idareye eksiksiz olarak teslim edilecektir. 11

12 Sistem odasında yer alacak tüm bileşenlerin (panolar, busbar hatları, KGK, klima) yerleşim ve yapılandırma planları tüm teferruatı ile dokümante edilerek idareye teslim edilecektir.bu dokümantasyon sistem odasının enerji, iklimlendirme yapısını hiç bilmeyen birisinin okuduğunda tüm yapıyı anlayabileceği teferruatta ele alınmalıdır Temin edilecek ve üretilecek tüm malzemelerin projeleri, tek hat şemaları, as built projeleri vs. yapılarak idareye teslim edilecektir İstekliler teklif ettikleri ürünlerin sağladığı standartları tekliflerinde eksiksiz olarak belirtecektir. Bu bağlamda kullanılacak malzeme ve sağlanacak hizmetler asgari olarak aşağıdaki tabloda yer alan kalite standartlarına uyumlu olacaktır. Mal/Hizmet Standart Termik/ manyetik korumalı şalterler IEC Seçici anahtar ve butonlar IIEC Gerilim kontrol röleleri VDE0435/303 CEI 529 (NF C20-010) Yarıklı kablo kanalları UNI EN ISO 9002 Kablo yüksükleri ISO 9001 DIN Kablo bağları EEC ISO 9002 UL 1565 Enerji Altyapısı Genel kurallar IEC Elektrik ekipman montajı VDE 0660 / T 500 IEC Emniyet kuralları VDE 0106 Part VDE 0660 Part 102 IEC 364 Tablo 2 - Enerji Altyapısı Kalite Standartları Bina ana dağıtım panosu ile sistem odası arasına iki adet (yedekli yapıda kurulacak iki panoya ulaşmak üzere) kablo çekilecektir.söz konusu mesafe yaklaşık 75 metredir.araya çekilecek güç ve sinyalizasyon kabloları için yüklenici firma sözleşme imzalanmasını müteakip güzergah keşfi yapacak, söz konusu kablo ve malzemeler ona göre temin edilecektir. Kablonun çekilmesi yüklenicinin sorumluğunda olacaktır Klima dış üniteleri idare tarafından yükleniciye gösterilecek yere konuşlandırılacaktır FM200 tüpleri, elektrik panoları ve KGK ları tesis edilecek sistem odasının yanındaki küçük odaya yerleştirilecektir Yapılacak tüm kablolamalarda mutlaka kablo kanalları veya tavaları kullanılacaktır. 12

13 Kablolama için kullanılacak kablo kanal ve tavaları kırık beyaz renkte, busbar sisteminin tavaları busbar sisteminin kendi renginde olacaktır. 5.2 ENERJĠ ALTYAPISI ELEKTRĠK PANOLARI Tüm panolarda nötr ve toprak baraları kesiti en az faz baraları kesiti kadar olacaktır KGK panoları seçilen KGK modeline göre kesintisiz hizmet sağlayacak şekilde tasarlanacaktır Enerji maliyetinin ölçülmesi için panolara akım/gerilim/güç ölçerler dahil edilecektir. Veri merkezinin toplam güç harcaması ile birlikte iklimlendirme sistemleri, güç sistemleri ve diğer sistemleri ayrıştıracak şekilde bir ölçüm sistemi teklif edilecektir KGK giriş çıkış panosundan başlamak üzere bütün dağıtım panolarında ana giriş şalterlerinin çıkışından akım ve gerilimler ölçülecektir. Ölçüm ekipmanı, arıza halinde enerji aktif iken kolayca ve tehlikesizce değiştirilebilir olmalıdır. Enerji akış diyagramı oluşturularak bilgisayar ortamında izlenebilir olacaktır Alçak gerilim ana dağıtım panelleri IEC ve DIN EN (VDE 0660 part 500) standartlarına uygun olmalıdır Tüm sigorta seçimleri kısa devre ve selektivite hesaplarına dayanılarak yapılacaktır. Özellikle sistem odası içerisinde olası kısa devre durumları göz önünde bulundurularak daha hassas düzeyde gereken önlemler alınacaktır Alçak gerilim ana dağıtım panelleri minimum -5 C, (24 saatlik) ortalama +20 C ve (kısa zamanlı) maksimum +50 C sıcaklıkta anma değerleri, çalışma özellikleri ve işletme ömründe herhangi bir olumsuz etki olmadan çalışabilir olmalıdır Teklif edilecek paneller IEC ve IEC standartları çerçevesinde normal iklim şartlarında, %85 bağıl nem değeri, 1000 metreye kadar rakımlı yerde 40 C sıcaklıkta çalışma özellikleri ve işletme ömründe herhangi bir olumsuz etki olmadan çalışabilmelidir Yüklenici firma teklif edeceği paneller ve elektrik aksamına ilişkin tüm teknik dokümanlar ile broşürleri, panellere ait yerleşim planları ve önden görünüş çizimleri, test raporları (şalterler, kontaktörler, röleler vs. tüm ekipman dahil), selektivite ve kısa devre hesaplarını eksiksiz olarak teslim edecektir Yüklenici firma, teslim edilen tüm ürünlere ilişkin işletme ve bakım kitapçıkları, elektrik bağlantı şemaları, pano dış görünüş resmi (ön, yan ve üst cephe), pano iç 13

14 görünüş resmi, kısa devre ve nominal akım hesapları, kablo listesi ve kodları, etiketler ve kullanılan malzeme listesine ilişkin belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve teslim edecektir Yüklenici firma tesis edilecek enerji altyapısına ilişkin tek hat şeması oluşturacak ve bu şema camlı çerçeve içerisinde teslim edilecektir Teklif edilecek pano IEC standardında belirtilen sıcaklık artışı, yalıtım özellikleri, kısa devre dayanıklılık, koruyucu devre etkinliği, yalıtım uzaklıkları, mekanik işlerlik, koruma derecesi gibi tip testlerini geçmiş olmalıdır. Yüklenici firma teklif edeceği ürüne ait tip testleri sonuçlarını eksiksiz olarak teslim edecektir Teklif edilecek panolar için IEC standardında belirtilen Kablolama muayenesi ve elektrik işlerlik testi, (Madde 8.3.1) Yalıtım testi, (Madde 8.3.2) Koruma tedbirleri ve koruma devreleri testi, (Madde 8.3.3) Elektriksel süreklilik testi rutin testleri uygulanmış olmalı ve test raporları teklif ile birlikte teslim edilecektir. Rutin testlere (istenirse) idare tarafından görevlendirilecek bir personel gözlemci olarak katılabilecektir Teklif edilecek panonun bara bölümü, kablo ve ekipman bölümünden separasyon ile ayrılmış olmalıdır. Her bir bölme için ayrı ayrı kilitlenebilir kapılar veya vidalı kapaklar bulunmalıdır. Panellerin ön kapıları 180 açılabilmeli ve istenmeyen açılmalara imkan vermemek için yay mekanizmalı olmalıdır Teklif edilecek panolarda ekipman kompartımanındaki tüm ekipmanlara erişim ve müdahale öntaraftan yapılabilmelidir. Yatay ana baraların bulunduğu seperasyonla ayrılmış bara kompartımanı panoların üst kısmında olacaktır Teklif edilecek pano gerekirse arka kısmı duvara yaslanarak kurulabilmelidir. Bu nedenle panonun bara kompartımanıpanelin arka kısmında olmamalıdır. Tüm girişçıkış kablo bağlantılarını içeren kablo bağlantı kompartımanı, bağlantıların kolaylıkla yapılabilmesi amacıyla panelin önünde veya arkasında olacaktır. Aynı şekilde topraklama barası ve nötr barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla önden yapılabilecek şekilde olacaktır Panolar alttan yada üstten kablo giriş-çıkışlarına ve/veya bara giriş çıkışlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Kablo bağlantı kompartımanlarında kabloların geçişi ve sabitlenmesi için gerekli rakor ve destek malzemeleri bulunacaktır. Kabloların sabitlenmesinde anti-manyetik kroşeler kullanılacaktır. Paneller arasında, kontrol kablolarının geçişini sağlamak üzere, panellerin üst bölümünde kablo geçiş kompartımanı olacaktır. Kablolama TS IEC , VDE 0276, IEC standartlarına uygun olarak yapılacaktır. 14

15 Baralar yüksek iletkenlikte, ISO 1337 standartlarına uygun olarak % 99,9 saflıkta ve Cu ETP tipinde içi dolu elektrolit bakır lama olacaktır. Ana baralar ile dağıtım baraları arasındaki bağlantılar baralarla yapılacak ve esnek bant bağlantı elemanları kullanılmayacaktır. Baralar tüm panel uzunluğu boyunca termik, dinamik ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda boyutlandırılacaktır Topraklama barası ve nötr baraları, üzerine uygun aralıklarla civata - somun bağlantısına uygun delikler açılmış şekilde, panelin kablo bağlantıları için ayrılmış kablo kompartımanında bulunacaktır. Topraklama barası panelin ana baralarından izole olmalıdır. Tablo boyunca devam eden bir topraklama barası bulunmalıdır Paslanmaya karşı koruma içinkullanılan her türlü malzeme(civata, rondela somun, pul vs.) paslanmaya ve korozyona karşı elektrogalvaniz kaplanmış olacaktır Panolar en az aşağıdaki elektriksel değerleri sağlayacak ve belirtilen değerlerde sorunsuz çalışacak özellikte olmalıdır. Parametre Anma izolasyon gerilimi (Ui) Değer Aralığı 1000 volta kadar 3 faz AC için anma işletme gerilimi (Ue) 690 volta kadar 3 faz AC için anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) 8 kv Anma frekansı Yatay ana baralar anma akımı Anma kısa süreli dayanma akımı (Icw) Anma tepe dayanma akımı (Ipk) 50 Hz 7400 A e kadar 150 ka / 1s, 120 ka / 3s 375 ka e kadar Tablo 3 - Elektrik Panoları Elektriksel Değer Aralıkları Tüm şalterler çekmeceli olacaktır. Çekmeceli şalter çıkışları panoda enerji varken, herhangi bir çekmecenin yerine sürülmesi ya da yerinden çıkarılmasına imkân sağlayacak şekilde olacaktır. Şaltere test yapılması da panoda enerji varken mümkün olabilmelidir. Pano kapağı şaltere müdahale etmeyi ve izlemeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanacaktır Her ünite üzerinde o ünitenin nereyi beslediğini gösteren etiket yer almalıdır Kısa devre hesapları yüklenici tarafından projenin başında hesaplanacak ve idareye onaylattırılacak, imalat bu onayı müteakip gerçekleştirilecektir. 15

16 Panoların faz, nötr ve toprak baraları yürürlükteki Yapılarda Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi ne uygun olmalıdır Terminal klemenslerine çok telli esnek iletkenler bağlanacağı zaman iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük takılmalı veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılmalıdır. Klemenssiz bağlantılar çok telli iletkenlerde, iletken kesitine uygun yarıksız tip kablo pabucu ile yapılacaktır KGK ve sistem odası bölümlerinde montajı yapılacak panolar yükseltilmiş taban üzerine kurulacak olup, pano altlarına konulacak gerekli tüm baralar (KGK ve KGK Giriş-Çıkış Panosu dahil) yüklenici tarafından sağlanacaktır Sistem odası panoları, bina ana dağıtım panosuna monte edilecek iki adet 250A TMŞ den gelecek 3x95mm²+50mm² N2XH kabloyla beslenecektir. Toprak hattı için ayrıca aynı boyda 150mm² 07Z1-K kablo çekilecektir Sistem odası içine kurulacak panolar için güç dağıtımı üstten planlandığından kablo çıkışı üstten olmalıdır. Kablo girişi hem alttan hem üstten girişe uygun tasarlanmalıdır. Tasarlanacak panolar idarenin isteği doğrultusunda kabinsel yapıda tasarlanıp kabin sıra başlarına konacak şekilde tasarlanabilmelidir TOPRAKLAMA MALZEMELERĠ Trafo ve jeneratörlerin kurulduğu merkezden şebeke sistemi TN-C olacaktır ve panoları çıkışı ve salon dağıtım panolarında TN - S şebeke tipi kullanılacaktır. Salonlarda nötr ve toprak baraları ayrılacaktır. Buna uygun topraklama sistemi tasarlanacaktır. Bu sisteme göre yapılacaklar bir iş planı şekilde sunulacak ve bu plan idarenin onayına sunularak alınacak onaya göre hareket edilecektir Sistem odasına yeterli adette eş potansiyel barası (Potansiyel Dengeleme Barası) yapılacaktır. Eş potansiyel baraları bina çevre topraklamasına taşınacaktır Salon panosu topraklama barasından eş potansiyel barasına en az 1x120 mm² kesitinde kablo ile bağlantı sağlanacaktır. Eş potansiyel topraklama barasının boyutları en az 30x5x1000 mm olacak ve eş potansiyel baraya bağlantılar bara klemensi ile yapılacaktır Eş potansiyel barasından sistem odası içindeki her kabinete en az 1x16 mm² kesitinde kablo ile bağlantı sağlanacaktır Topraklama kablosu için en az 150mm² kesitinde kablo kullanılacaktır Teçhizatlar kurulmadan önce yüklenici tarafından topraklama sisteminin kontrolü yapılarak raporlanacaktır. Topraklamanın uygun olmaması durumunda eksiklikler 16

17 giderilecektir. Raporlama işlemleri topraklama konusunda yetkili bir firma veya kuruma yaptırılacak ve sonuçları idareye teslim edilecektir ENERJĠ ĠLETĠM ALTYAPISI Sistem odasında panolar ile kabinler arası enerji iletimi busbar sistemi ile yapılacaktır Busbar sistemi 125 A bakır iletkenli olmalıdır Busbar sistemi 5 tam iletkenli L1/L2/L3/N/CPE+Toprak(Gövde) konfigürasyonunda olacaktır Bakır iletkenler boydan boya kesintisiz olarak kalay kaplanmalı ve elektrolitik bakır olmalıdır Nötr iletkeni faz iletkenleri ile aynı kesitte ve izoleli olmalıdır Busbar kanal sistemi, uluslararası IEC standardına uygun olmalı, busbar sisteminin her akım kademesi için tip testi yapılmalı, uluslararası kabul görmüş test laboratuarlarından ( Kema, IPH, VDE vs. ) standartlara uygunluk belgesi alınmış olmalıdır. Kısa devre tip testleri de aynı standarda uygun olarak yapılmalı tip testi sertifikası alınmış olmalıdır. Busbar sisteminin sağladığı standartlar ve testlere ilişkin belgelerin tamamı teklifler ile birlikte teslim edilmelidir Busbar kanal sistemi CE işaretli olmalıdır Busbar kanal sistemi modülleri üzerinde standartlara uygun olarak bir tip etiketi bulunmalı, tip etiketinde sistemin markası, tipi, iletken sayısı ve elektriksel değerleri belirtilmelidir Busbar kanal sistemi ISO 9001 kalite sistemine ve ISO çevre sistemine sahip bir tesiste imal edilmelidir Busbar sistemi kullanılacak faz konfigürasyonuna ve iletken sayısına uygun olarak tam boy kalay ile kaplanmış bakır iletkenli yapıda ve hava izolasyonlu PLUG-IN tipte olmalıdır Busbar sisteminin koruma sınıfı IP 55 olmalıdır Busbar kanal sisteminin normal izolasyon gerilimi 1000V olmalıdır Busbar kanal sisteminin, çevre sıcaklığı 40 C iken, maksimum sıcaklık artışı 50 K olmalıdır Busbar kanal sisteminin minimum kısa devre değerleri 125 A için 1 sn değeri 15 ka, tepe değeri 30 ka olmalıdır. 17

18 Busbar sistemi ayrık baralı olmalıdır Busbar sisteminin deliksiz galvaniz sacdan oluşan gövdesinin bir yüzünde 50 cm'de bir çıkış alınmasını sağlayacak şekilde yerleştirilmiş plug-in pencereler olmalıdır. Bu pencereler busbar gövdesinin iki tarafına şaşırtmalı olarak yerleştirilmeli ve iki yüzden ortalama 25 cm'de bir çıkış alınabilmelidir. Busbar kanal boylarının eklenmesi sırasında faz sırasının ters olarak yapılmasını engellemek için, busbar kanal üzerinde doğru montajı güvence altına alan önlemler bulunmalıdır Busbar kanal üzerindeki plug-in noktalarının IP kapakları menteşeli olmalıdır. Plug-in pencerelerinin IP kapağının altında, kutu toprak kontağının plug-in penceresine sürülmesiyle açılan panjur sistemi olmalıdır. Panjur mekanizması çıkış kutusu takılır iken otomatik olarak açılabilmeli, çıkış kutusu çıkartıldığında ise otomatik olarak kapanmalıdır. Hiçbir şekilde pencere içine parmak girmemeli ve iletkenlere el değmemelidir Busbar kanalların gövdesi en az 1 mm kalınlığında, galvaniz üstüne RAL 7038 renginde epoksi polyester sınıfı boya ile boyanmış sacdan imal edilmelidir Busbar kanal sisteminde, aşağı-yukarı, sağa-sola dönüş elemanları, T ve ofset elemanları, pano, trafo ve kablo bağlantı elemanları, sonlandırma, yatay ve dikey genleşme elemanları standart olarak bulunmalıdır. Projenin uygulaması sırasında gerekli olabilecek özel modül ve ara boy busbar kanallar standart özelliklere ve tekniğine uygun olarak kısa zaman içinde imal edilebilmelidir Busbar hatları bina dilatasyon noktasından geçiyorsa geçiş yerinde muhakkak yatay dilatasyon elemanı kullanılmalıdır. Ayrıca yatay hatlarda 40 m'de bir yatay dilatasyon elemanı kullanılmalıdır Busbar sistemi iletkenleri alev yürütmez (850 GLW) yapıda izolatörler üzerine yerleştirilerek oluşturulan ayrık baralı yapı ile hava izolasyonlu olmalıdır Busbar kanal modüllerinin eklenmesi tüm akım kademelerinde merkezi tek civata, izolatörler, düzgün ek yapısını sağlayan kare pul ve belvil rondela düzeneğinden oluşan güvenli blok ek ve tek civata konstrüksiyonu ile yapılmalıdır. Sıkma işleminden sonra civata başı sabitlenmelidir Busbar kanal sisteminin her plug-in çıkış noktasından 125A'e kadar plug-in çıkış kutuları ile akım alınabilmelidir. Bu kutular busbarın enerjisi kesilmeden sökülüp takılabilmelidir. Bu pencereler kullanılmadığı zaman IP55 korumalı bir kapak ile kapalı olmalıdır Plug-in çıkış kutularının kontakları gümüş kaplı olmalıdır. 18

19 Busbar çıkış kutuları 80A'e kadar alev yürütmez (850 GLW) malzemeden imal edilmelidir. 160A'den itibaren çıkış kutuları sacdan imal edilmeli ve epoksi polyester sınıfı elektrostatik toz boya ile RAL 3020 renginde boyanmalıdır Çıkış kutuları içindeki koruma cihazı on pozisyonda iken kutunun busbara takılmasını yada çıkarılmasını engellemek için, kutuyu busbar gövdesine mekanik olarak kilitleyen bir güvenlik mekanizması olmalıdır. Kutunun kapağı ancak off pozisyonunda açılmalıdır. Kutu busbara takılı ve off pozisyonunda kapağı açık iken canlı hiçbir iletken açıkta olmamalı ve bu halde kutunun koruma sınıfı IP 2x olmalıdır Kutunun topraklama kontağı sisteme yerleştirilirken ilk temas etmeli ve sistemden sökülürken teması en son kesilmelidir Busbar çıkış kutuları yükün enerjisi kesilmeden kapağın açılmasını sınırlayan kilit mekanizmasına sahip kompakt şalterler ile donatılmış olmalıdır Busbar kanal sisteminin montajı elektrik projesine, elektrik tek hat şemalarına ve yerleşim planlarına uygun olarak bu planlarda gösterilen tip ve akım değerlerine uygun bir şekilde yapılmalı, montaj işlemleri sırasında üretici montaj talimatlarına dikkatle uyulmalıdır. Merkezi ek civataları mutlaka uygun değere ayarlanmış tork anahtarı ile sıkılmalı ve civatanın somun tarafı kilitleme kapağı ile sabitlenmelidir Busbar sisteminin montajı tamamlandıktan, projesine ve montaj talimatlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra meger izolasyon test cihazı ile izolasyon testi yapılarak devreye alma test tutanağı düzenlenmelidir. Tüm iletkenler ve gövde arasındaki izolasyon değerleri 1 megaohm üzerinde olmalıdır Busbar sistemi üzerine takılacak 3X125A TMŞ (Termik Manyetik Şalter) li çıkış kutuları ile sistemi besleyecektir. 3x125A Busbar çıkış kutularından, 125A Busbar Baştan Besleme elemanları arası bağlantı kablo ile yapılacaktır Busbar hat başı besleme kutularına çekilecek kablo kesiti 5x50mm 2 olacaktır Busbar sistemi montajı ve askı sistemi ile birlikte idareden onay alınarak eksiksiz ve çalışır şekilde yüklenici tarafından teslim edilecektir Sistem odası kabin beslemesinde A Hattı için 12 m (4 boy), B Hattı için 12 m (4 boy), toplam 24 m 125A CU Busbar kullanılacaktır KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) KGK 2(N+1) yapısında kesintisiz çalışma özelliğini sağlayacak şekilde ve modüler olarak teklif edilecektir. 19

20 KGK gücü ayrı tesis edilecek A ve B hatları için ayrı ayrı en az 80kW olacaktır ve toplam KGK gücü en az 3 adet modül ve yedeği (2 adet 3x20kW+20kW) şeklinde teklif edilecektir Teklif edilecek KGK modül ilavesi ile en az 120kW güce ulaşabilmelidir KGK sistemleri mümkün olduğunca az yer kaplayan özellikte olmalıdır Modüler KGK sisteminde herbir güç modülü için ayrı ve bağımsız ekran, akü grubu ve statik by-pass anahtarı yer almalıdır. Bu sayede sistemin herhangi bir noktasında oluşacak bir arıza durumunda sistemin tamamı etkilenmeyecektir KGK dual girişli olmalı (redresör ve by-pass girişi ayrı kaynaklardan) ve bu konfigürasyonda yedekli çalışabilir olmalıdır KGK kurumda mevcut bulunan jeneratör ile uyumlu olarak çalışabilmelidir. Bu konuda (varsa) jeneratörden kaynaklanmayan her türlü çözümü üretmek yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır Jeneratör devreye girdiğinde KGK nin (girişinden) jeneratöre nasıl yük bindirdiği belirtilmeli ve bu durum test edilerek sonuçları sunulmalıdır %10, %25, %50 yük seviyelerinde KGK giriş güç faktörü kapasitif ya da endüktif olup olmadığı net olarak belirtilerek verilmelidir KGK girişi akım harmoniklerini elimine edecek güç faktörü düzeltme devreli olacaktır Teklif edilen KGK nın %10, %25,%50 yük seviyelerindeki verimi giriş, filtre, transformatör ve bunun gibi donanımları da kapsayacak şekilde verilecektir. Ayrıca %50 ve %100 yükte KGK nın yaydığı ısı bilgileri de verilecektir. Bu verim değerleri %100 yük için %95,5, %50 yük için % 94,5 ten düşük olmamalıdır Cihazlar ON-LINE olarak çalışacak, sürekli çalışmada çıkış AC gerilimini daima invertör üretecek ve yükler sistem tarafından sürekli beslenecektir Akü bekleme süresi her bir KGK için 60kW yükte minimum 15 dakika olacaktır. Akü grubu tamamen bakımsız kurşun-asit karışımı (maintenance-free) tipte olmalıdır. Akü ile ilgili üretici teknik bilgileri teklifler ile birlikte verilecektir KGK tam yüklü iken akü ile KGK arasındaki DC Enerji kabloları arasındaki gerilim düşümü maksimum 0,5 Volt olacaktır KGK giriş ve çıkışı yüksek ve alçak gerilime karşı korumalı olacaktır. Limitler dışında cihaz kendini kapatacak, gerilimin limitler içine dönmesi halinde cihaz otomatik olarak çalışacaktır. 20

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

CO 2 (KARBONDİOKSİT) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM ŞARTNAMESİ

CO 2 (KARBONDİOKSİT) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM ŞARTNAMESİ CO 2 (KARBONDİOKSİT) GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM ŞARTNAMESİ SİSTEM TASARIMI : Karbondioksit (CO2) gazlı söndürme sistemleri NFPA kurallarına ve standartlarına uygun olarak dizayn edilmeli ve projelendirilmelidir.

Detaylı

30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET: Bu şartname 3 Faz giriş 3 Faz çıkış 30 KVA lık Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

RiMatrix S. RiMatrix S. Avantajlarınız. RiMatrix S App

RiMatrix S. RiMatrix S. Avantajlarınız. RiMatrix S App RiMatrix S RiMatrix S RiMatrix S'e genel bakış...398 Standart oda...400 Standart güvenlik odası...401 Standart konteyner...402 Avantajlarınız Veri merkezi modüllerini baz alan standartlaştırılmış veri

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. GENEL TANITIM 2 EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. PanelMaster Tip Testli Alçak Gerilim Kuvvetli Akım Panoları PanelMaster

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kapsam: Bu şarname alçak gerilim enerji dagıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak gerilim panolarının teknik özelliklerini kapsar. 2.Genel: Panolar modüler ve dahili

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-TRF. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısına yönelik TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin 30 V şebekeye doğrudan bağlantısına yönelik

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ HİPERMARKETLER, AVM LER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI, GÖSTERİ MERKEZLERİ, SOSYAL TESİSLER, EĞİTİM KURUMLARI İklimlendirme Sistemleri ART ART-3 H:.80 m Her

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. Kapsam ODTÜ KKK nun çeşitli binalarında kullanılmak üzere alımı planlanan, A enerji sınıfı duvar tipi inverter split unit klimalar ve kaset tipi

Detaylı

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology.

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology. ÜRÜN KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER/INDEX Ecology Çekerocak Kimyasal Malzeme Dolabı Malzeme Dolabı Radon College College Rec 03 11 College Electron 15 Electron & Water Electron Large 17 Electron Large Electron

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB için otomatik Sağlam, uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik sıfır noktası kalibrasyonu sunan EASYLAB kontrolörlerine yönelik

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

IP66 SAHA DOLAPLARI. BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ

IP66 SAHA DOLAPLARI.  BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ IP66 SAHA DOLAPLARI BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ 3 IP66 SAHA DOLAPLARI IP66 Saha Pano Özellikleri - LANDE Saha Dolapları, IP66 koruma seviyesine sahiptir. - Yere baza ile veya direğe askı aparatı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi Küçük panolar Buton delikli panolar...176 Terminal kutuları KL...177 BUS kutular BG...178 Kompakt panolar Kompakt panolar AE...179 Pano sistemleri TS 8 modüler pano sistemleri...182 TS 8 modüler pano sistemleri,

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik DS-TRD-0.4 X XDS-TRD-0 testregistrierung Sensör sistemleri DS-TRD-0 Tipi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik lardan emiş hava akışının isteğe göre değişken ne yönelik sürgülü kapak mesafe sensörü

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECB-XXX Buton hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.

EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. www.emsa.gen.tr Başarımızın sırrı, uzmanlığımız ve tükenmek bilmeyen enerjimizde 1977 den beri Türkiye jeneratör sektörünün lider markası olan Emsa Jeneratör, aynı zamanda Türkiye nin ilk alternatör üreten

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

- 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği

- 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği TRT İSTANBUL-KURUÇEŞME FİLM ÇEKİM PLATOSU ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kapsam: Bu şartname alçak gerilim enerji dağıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

GENEL BİLGİLER KOMPRESÖRLER

GENEL BİLGİLER KOMPRESÖRLER HS/ /B HAVA SOĞUTMALII VİİDALII KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA GRUPLARII ((117 kw 1184 kw)) 14 FARKLI MODEL MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ SOĞUTKAN YÜKSEK KAPASİTE ARALIĞI DÜŞÜK HAVA AKIŞ HIZI DÜŞÜK SES SEVİYESİ AKSİYAL

Detaylı

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. OTOMATİK KEPENK POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ A. ÜRETİCİ FİRMA KALİTE BELGELER 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 2. Panjur üreticisi firmanın

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

EUROline duvar tipi. Daha az U ihtiyacı olan network uygulamaları için doğru çözüm

EUROline duvar tipi. Daha az U ihtiyacı olan network uygulamaları için doğru çözüm EUROline duvar tipi Daha az U ihtiyacı olan network uygulamaları için doğru çözüm Modüler yapı Erişim kolaylığı Kolay kurulum ve montaj Hemen hemen tüm alanlarda kullanım Kablolama kurulumları için etkin

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK 55 DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde her tür 19 cihaz ve ekipmanın toz, su ve dış darbelere karşı tam koruma ile çalışmalarını ve muhafazalarını sağlayan

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

Sensör sistemleri. VS-TRD Tipi. EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için. 08/2012 DE/tr K

Sensör sistemleri. VS-TRD Tipi. EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için. 08/2012 DE/tr K VS-TRD.4 X XVS-TRD testregistrierung Sensör sistemleri VS-TRD Tipi EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için lardan emiş havası debilerinin değişken ve isteğe bağlı için alın hızı transdüseri

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. DC BESLEME SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TARİH: 19.11.2012 rev1(20.02.2014) 1/4 Kapsam Bu şartname, elektrik dağıtım şebekelerinde; tüm İndirici Merkezleri (İM), Dağıtım Merkezleri

Detaylı

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECS-XX-YY Solenoid hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

AP-FC-GTT-O. Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri

AP-FC-GTT-O. Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AP-FC-GTT-O Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AP-FC-GTT-O Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AIRPLUS AP-FC-GTT-O Merkezi sistemlerin kurulu olduğu yapılarda

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. Alttan Üflemeli / Soğuk Su Beslemeli X Tipi Hassas Kontrollü Klimalar

TEKNİK BÜLTEN. Alttan Üflemeli / Soğuk Su Beslemeli X Tipi Hassas Kontrollü Klimalar Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Aralık 2015 / Sayı 79 TEKNİK BÜLTEN Alttan Üflemeli / Soğuk Su Beslemeli X Tipi Hassas Kontrollü Klimalar Yeni nesil veri merkezlieri için özel olarak tasarlanmış,

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

KSB Yangın Setleri NFPA 20

KSB Yangın Setleri NFPA 20 KSB Yangın Setleri NFPA 20 National Fire Protection Association (N.F.P.A.) (Ulusal Yangın Önleme Derneği) NFPA, yangın pompaları ve otomatik sprinkler sistemlerini içeren, 1896 da yayınlanan bir Amerikan

Detaylı