BROŠURA POLITIČKIH SUBJEKATA. Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BROŠURA POLITIČKIH SUBJEKATA. Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata"

Transkript

1 Izbor je vaš! Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata

2 Metodologija korišćena za brošuru o političkim subjektima Brošura o političkim subjektima je proizvod saradnje izmedju Odeljenja za demokratizaciju OEBS-ove misije na Kosovu i Kosovskog instituta za dokumentaciju i istraživanje (KODI). Svrha ove brošure je da pruži informacije kosovskim biračima o mogućnostima njihovog izbora na predstojećim izborima za kosovsku skupštinu, koji se održavaju 23. oktobra godine. Brošura sadrži kratku istoriju stranaka i gradjanskih inicijativa kao i biografije njihovih predsednika i nezavisnih kandidata koji su se kandidovali. U brošuri se nalazi i kratak pregled političkih platformi o omladini i obrazovanju, zdravstvu i socijalnom staranju i pravima i interesima zajednica, uključujući i povratak. Kontakt detalji za svaku od političkih subjekata nalaze se uz informacije o istim subjektima. Sve informacije dobijene su od samih političkih subjekata i ne predstavljaju stav OEBS-ove misije na Kosovu niti stav KODI-a, jer sadržaj oslikava način na koji politički subjekti žele da sebe predstave svojim glasačima. Izjave poltičkih subjekata date za ovu brošuru su potpisali lideri tih subjekata u formi koja se nalazi u tekstu a koju nisu menjali niti uredjivali OEBS i KODI. Redni broj stranaka je sproveden prema brojevima koji će se nalaziti na glasačkim listićima, izvučenima po lutrijskom sistemu. Svakoj stranci, gradjanskoj inicijativi i nezavisnom kandidatu data je po jedna strana u brošuri kako bi se svima pružile jednake prilike. OEBS misija na Kosovu KODI

3 Sadržaj: Page: Predgovor 1 Izborni sistem i procedure 2 Skupština Kosova 4 Politički subjekti 5 UNIKOMB 6 PNDSH 7 KOALICIJA VAKAT 8 Belul Beqaj 9 PSHDK 10 Fuad Ramiqi 11 GIS 12 BSDAK 13 PReK 14 IRDK 15 Riza Lluka 16 ADK 17 ORA 18 AAK 19 PSDK 20 PREBK 21 Ramë Dreshaj 22 GIG 23 BK 24 PDK 25 UD 26 LDK 27 KDTP 28 IQBKD 29 PD 30 PLK 31 Xhevdet Rexhaj 32 PDASHK 33 LPK 34 PDAK 35 SDA 36 PDI 37 Potvrđene liste kandidata za izbore

4

5 Predgovor Ambasador Pascal Fieschi, Šef Misije OEBS-a na Kosovu Vi ćete kao glasač 23. oktobra moći da izaberete svoje lidere na izborima za kosovsku Skupštinu. Za mnoge od vas ovo će biti prvi put da ostvarujete svoje pravo na glasanje. Za druge će to biti četvrti put od godine. Ipak, bez obzira da li po prvi put glasate ili ste iskusni glasač, ovi izbori se razlikuju od dosadašnjih. Kosovo je doživelo izuzetne promene u proteklih pet godina. Privrmene instutucije samouprave izrasle su u potpuno opremljene pružaoce javnih usluga. Izabrani lideri u Vladi i Skupštini utiču na mnoge aspekte našeg svakodnevnog života. Oni su odgovorni za mnoge stvari koje se tiču života ljudi sve od kosovske ekonomske politike i zaštite životne okoline, pa do prosvete i kulture. Taj širok opseg odgovornosti znači da su politički subjekti i njihove platforme važnije nego ikada ranije. To i vaš izbor čini važnijim nego ikad do sada. U jednom demokratskom društvu izbori predstavljaju najznačajniju priliku za većinu ljudi da utiču na političke procese. Skupštinski izbori su prilika da se računa i čuje vaš glas. Izlišno je reći da je ova prilika osnovno pravo u jednom modernom demokratskom društvu. Međutim, ona je takođe i obaveza. Da bi jedna demokratija ispravno funkcionisala, narod mora da glasa. Pozivam svakog ko ima pravo glasa da ostvari ovo pravo. Ova brošura daje kratak pregled o 32 politička subjekta koji nameravaju da izađu na skupštinske izbore. Politički subjekti, poređani onako kako će biti na glasačkom listiću, napisali su svojim rečima nešto o sebi i svom stanovištu o raznim pitanijma. Obuhvaćene teme uključuju omladinu i obrazovanje, ekonomski razvoj, zdravstvo i socijalna pitanja, kao i prava i interese zajednica i povratak. To će vam omogućiti da uporedite njihovu politiku onako, kako su ih predstavili sami politički subjekti. Kod izbora se, u suštini, radi o biranju i pravljenju dobro obaveštenog izbora. Nadamo se da će vam ova brošura pomoći u tom procesu i da će dati vašem glasu više smisla. 1

6 IZBORNI SISTEM I PROCEDURE Kosovski građani će 23. oktobra godine po drugi put birati kosovsku Skupštinu. Svako ko ima najmanje 18 godina i upisan je u spisak građana, pozvan je da bira poslanike najvišeg tela privremenih institucija samouprave. 120 članova Skupštine obavljaće svoje mandate u periodu od tri godine. Glasači mogu da biraju iz širokog spektra političkih subjekata koji se sastoji od političkih stranaka, koalicija, građanskih inicijativa kao i nezavisnih kandidata. Nakon izbora Skupština će imenovati vladu i predsednika Kosova, razmatrati i usvajati zakone i generalno funkcionisati kao najvažnija politička arena. Izbori 23. oktobra biće četvrti izbori od godine i druga prilika za kosovske građane da izaberu svoje predstavnike za centralni Parlament. Izborni sistem sa jedinim okrugom i proporcionalnim modelom zatvorene liste zasniva se na preporukama Izborne radne grupe (IRG), savetodavne grupe sastavljene od članova glavnih političkih stranaka u Skupštini, te preporukama građanskog društva i predstavnika međunarodne zajednice. Za izbore, Kosovo se smatra kao jedan izborni okrug ili jedna glasačka oblast koja znači nije podeljena na različite manje izborne okruge. Drugim rečima, neko ko, na primer, živi u Peći može da bira od istih političkih subjekata kao neko u Mitrovici. Model zatvorene liste znači da glasači daju svoj glas za neki politički subjekat (bilo da se radi o nekoj političkoj stranci, koaliciji, građanskoj inicijativi ili nekom nezavisnom kandidatu), a ne pojedinačnim kandidatima političkih subjekata. Međutim, imena kandidata biće istaknuta na biračkim mestima da bi se obezbedilo da glasači budu obavešteni koji su pojedinci na listi koje političke stranke. Prema proporcionalnom sistemu, 100 mesta u Skupštini biće dodeljeno političkim strankama srazmerno broju glasova koje one dobiju. Pored toga, 20 mesta je rezervisano za predstavljanje ne-albanskih kosovskih zajednica. Sistem odvojenih mesta uveden je godine da bi se obezbedilo predstavljanje manjih zajednica u Skupštini. Odvojena mesta dodeljena su kako sledi: deset mesta rezervisano je za kosovsku srpsku zajednicu srazmerno broju glasova koje su dobili na izborima. Preostalih deset mesta dodeljeno je romskoj, aškalijskoj i egipatskoj (4), bošnjačkoj (3), turskoj (2) i goranskoj zajednici (1). Na skupštinskim izborima godine oko 1.3 miliona 1 glasača daće svoj glas za kosovsku Skupštinu. Tu spadaju i glasači koji su vezani za kuću, hospitalizovani i stari ljudi, zatvorenici i ljudi sa smanjenim mentalnim kapacitetom, koji će glasati putem jednog posebnog programa glasanja, kao i glasači koji su izvan Kosova u trideset (30) stranih zemalja i Srbiji i Crnoj Gori. Broj biračkih mesta je uvećan za izbore godine u stalnom nastojanju da se uveća dostupnost. Jedan broj novih glasača dodat je na birački spisak a ostali su uspešno ažurirali svoje podatke. Birački spisak je dat javnosti na uvid a jedan primerak izdat je svakoj političkoj stranci koja učestvuje na ovogodišnjim izborima. Spisak biračkih mesta može se naći na višejezičnim veb-sajtovima Centralne izborne komisije ( i na www. kosovoizbornis.org. Na dan izbora, biračka mesta biće otvorena od 07.00h do 19.00h. Od svih glasača sa pravom glasa tražiće se da dokažu svoj identitet kada izađu na birališno mesto, tako što će dati jedan od sledećih dokumenata: važeće UNMIK-ove lične isprave (ID kartica), ispravne UNMIK-ove putne isprave, važeću UNMIK-ovu vozačku dozvolu, važeću ispravu za raseljena lica ili važeći izbeglički karton. Član odbora biračkog mesta proveriće identitet glasača i da li je ime upisano na konačnom biračkom spisku. Svaki glasač koga ima na spisku treba da se potpiše pored svog imena pre nego što dobije glasački listić sa spiskom političkih subjekata (32) koji se kandiduju na izborima. Zatim će glasač otići do glasačkog paravana da bi tajno zaokružio svog kandidata na listiću i ovaj 2 1 Tek treba da se potvrdi

7 na kraju ubacio u glasačku kutiju. U slučaju kada nekog glasača sa važećim identifikacionim dokumentima nema na konačnom biračkom spisku, on/ ona će ipak moći da da svoj glas uslovnim glasanjem. Uputstva o tome kako se uslovno glasa, glasaču će objasniti jedan od članova odbora biračkog mesta. Kada se u subotu, godine u 19:00 sati zatvore biračka mesta, centar za prebrojavanje i rezultate počeće sa radom. Redovni, uslovni i glasački listići popunjeni izvan Kosova prebrojavaće se na Kosovu. Kao i na svim prethodnim izborima, domaći i međunarodni posmatrači moći će da posmatraju prebrojavanje glasova. Pošto rezultati budu potvrđeni, uspešni kandidati postaće novoizabrani članovi kosovske Skupštine. Za više o izbornom sistemu i procedurama molimo vas da se obratite: Sekretarijatu CIK-a Priština, Arbëri/Dragodan Tel.&Fax: +381/ 38/ ; ili posetite sledeće veb stranice: Žalbe i molbe vezane za izborni proces možete uputiti Izbornoj komisija za žalbe i molbe (ECAC): Eduard Liri 4 Arbëria/Dragodan Prishtinë/ Priština Tel: Fax: Veb stranica: 3

8 Skupština Kosova predstavlja narod Kosova Prema ustavnom okviru, Skupština Kosova je najviše važeće i zakonodavno telo Privremenih institucija samouprave (PISU). Kao takva, Skupština može donositi i odobravati zakone, preporuke i odluke u svim oblastima koja su u odgovornosti privremenih institucija. Ova ovlašćenja propisana su u Ustavnom okviru i uključuju ekonomsku i finansijsku politiku; budžetska i fiskalna pitanja; carine; unutrašnju i spoljnu trgovinu, industriju i ulaganja; obrazovanje, nauku i tehnologiju; omladinu i sport; transport, poštu i telekomunikacije i tehnologiju informacije; javnu administraciju, ljudska prava i jednake mogućnosti i drugo. Drugim rečima, Skupština Kosova ima veoma važnu ulogu u mnogim političkim oblastima. Takođe, tokom sledećeg mandata Skupštine, ova ovlašćenja se mogu proširiti. Posle izbora i registracije novih skupštinskih članova, novo-izabrana Skupština će održati svoju prvu sednicu. U prvom koraku, izabraće osam članova predsedništva, od kojih će jedan biti predsednik Skupštine. Predsednik predstavlja Skupštinu, predsedava sastancima Skupštine i proverava da li su proceduralna pravila Skupštine potpuno ispoštovana. Predsednik takođe vodi Predsedništvo Skupštine koje je odgovorno za sva organizaciona pitanja skupštinskih poslova, uključujući kako dnevni red tako i spoljne i parlamentarne kontakte. Posle toga će Skupština takođe izabrati i članove tri glavna odbora (Budžet; Prava i interesi zajednica; Sudstvo, Zakonodavna i pitanja Ustavnog okvira) i funkcionalne odbore. Ova specijalna tela u okviru Skupštine su veoma važna za Skupštinu jer oni obavljaju većinu poslova koji se odnose na nacrte i pregled novih zakona kao i nadzor i aktivnosti na boljoj implementaciji zakona od strane prelazne vlade. U drugom koraku, novo izabrana Skupština će, većinom svojih članova i posle predloga predsednika Kosova, izabrati premijera i ministre nove privremene vlade. Kada su ova dva koraka završena, rad Skupštine može najozbiljnije da započne. Nova Skupština će biti u stanju da se dograđuje na dostignućima i iskustvima odlazeće Skupštine ali mnogo poslova ostaje da bude urađeno. Postoji velika potreba za dodatnim visoko kvalitetnim zakonima kao i bliže praćenje rada vlade, naročito usled toga što se Kosovo bori da ispuni zahteve plana za implementaciju standarda za Kosovo pred 2005 godinu, kada će se obaviti ponovni pregled rada. 2 2 Za dodatne informacije o skupštini Kosova posetite zvanični web site. 4

9 Politički subjekti koji su se kandidovali za skupštinske izbore se predstavljaju Tekstovi o političkim subjektima dobijeni su i potvrđeni od strane samih subjekata i ne odražavaju stavove Misije OEBS-a na Kosovu ili KODI-ja. 5

10 31. PARTIA E UNITETIT KOMBËT SHQIPTAR UNIKOMB (Albanska partija nacionalnog jednistva) Kratka istorija: UNIKOMB je osnovao 5. maja godine g-din. Haljilj Alidemaj godine g- din. Ukšin Hoti je postao lider ovog političkog subjekta, ali je ubrzo zatvoren i smatran za ratnog taoca. G-din. Muhamet Keljmendi je vodio stranku još od godine i njen je predsednik. UNIKOMB, kao deo AAK, dobio je jedno mesto u Skupštini na izborima godine, napuštajući kasnije AAK. UNIKOMB sada deluje kao nezavisni politički entitet. Kratka biografija predsednika: Dr. Muhamet Keljmendi je rođen 18. novembra 1953 u Labjanu, opština Peć. Posle diplomiranja prava i svoje magistrature, godine je doktorirao pravno-političke nauke. Pohađao je studije Južnoevropskog instituta u Hamburgu a zatim u Beču. Pre priključenja UNIKOMB-u, bio je zamenik predsednika Kosovskog narodnog pokreta (LPK). Zašto bi se kosovski glasač opredelio za UNIKOMB? Ono što UNIKOMB čini jedinstvenim jeste zalaganje za nacionalnu državu. Ovo rešenje prema ovom entitetu, postaviće osnovu za integraciju podeljenih delova albanske nacije u ekonomskoj i društvenoj sferi. UNIKOMB želi da uspostavi demokratsko društvo gde vlada red i zakon, uz potpuno poštovanje volje kosovskog naroda. Budućnost kosovske omladine zavisi od njihovog obrazovanja i specijalizacije. Ova pitanja se moraju rešiti kroz obrazovne reforme bazirane na Bolonjskoj konvenciji uz poštovanje specifičnosti kosovskog društva. Ekonomskom razvoju: Ekonomija Kosova može prevazići trenutnu katastrofalnu situaciju time što bi uspostavila funkcionisanje ekonomsko vrednih kompanija i postavljanjem strategije za srednjeročni i dugoročni razvoj. Stranka ima za cilj pravo planiranje budžeta, uz zaštitu kosovskih proizvođača. Treba stimulisati izvoz. UNIKOMB podržava ohrabrivanje stranih investicija i pomoć za mala porodična poslovanja. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Kosovsko društvo u tranziciji ne može se zamisliti bez sistema zdravstvene zaštite koji je pristupačan svima, bez obzira na nivoe prihoda, i bez jakog programa socijalno-financijske pomoći. Socijalni program treba da uključi zdravstveno osiguranje koje bi pokrivalo lečenje u svim zdravstvenim centrima, lekove i troškove slučajeva koji se moraju lečiti u inostranstvu. Trebalo bi čitavu ovu proceduru urediti zakonom. Pravima i interesima zajednica i povratku: UNIKOMB izjavljuje da je za jedno demokratsko i tolerantno društvo, u kome se svi ljudi osećaju slobodno, bez obzira na njihovu etničku, versku, polnu ili regionalnu pripadnost. UNIKOMB prihvata i podržava odgovornosti, koje proističu iz Povelje o ljudskim pravima i slobodama. Stranka želi da manjinama garantuje prava u skladu sa ovim međunarodnim dokumentom. Svi koji prihvate kosovsku državu ravnopravni su u toj državi. Kontakt: Ulica Pal Palucaj, br. 120, Priština, 6 Informacije obezbedio: Dr.Muhamet Keljmendi, predsednik UNIKOMB-a

11 32. PARTIA NACIONAL DEMOKRATIKE SHQIPTARE PNDSH (Albanska nacionalna demokratska stranka) Kratka istorija: PNDSH je osnovana 3. maja godine u Prištini. Ova politička formacija je nastala od Nacionalnog demokratskog pokreta albanaca (LNDSH) koji je bio aktivan više od 50 godina. Ova partija smatra zaštitu culture, tradicije i porodice osnovom slobodnog demokratskog društva. PNDSH sebe smatra desnicom političkog spektruma. Kratka biografija predsednika: Gdin. Redžep Abdulahu je rođen u Prištini, gde je završio svoje osnovno i srednje obrazovanje. Kao student medicine u Beogradu bio je pritvoren 31. januara zajedno sa ostalih 34 LNDSH aktivista i bio osuđen na 12 godina zatvora. Gdin. Abdulahu je napisao knjigu Pravo i demokratija u procesu. Zašto kosovski birači treba da glasaju za PNDSH? PNDSH se zalaže za pro-zapadne i pro-liberalne vrednosti, i zauzima jasan stav protiv komunizma, terorizma i rasizma. Ova stranka se suprostavlja trenutnom načinu uprave na Kosovu, sa samo tri partije koalicione partije čiji se interesi ne mogu složiti sa voljom gradjana. Politička platforma: Omladina i obrazovanje: PNDSH teži stvaranju uslova pomoću kojih bi omladina bila u mogućnosti da izabere sopstvenu sudbinu i reformisanim obrazovnim sistemom ostvari bolju perspektivu. Porast mogućnosti za zaposlenje omladine je prioritet za PNDSH. Ekonomski razvoj: PNDSH veruje u tržišnu ekonomiju zasnovanu na konkurenciji, privatnom vlasništvu i daje prioritet razvoju malih i velikih preduzeća. (SMp). Takodje, domaće i strane investicije moraju biti unapredjene a domaći proizvođači treba da budu podržani zajmovima. Socijalna i zdravstvena pitanja: PNDSH trenutno podržava javni sistem zdrastvene zaštite, ali priznaje da postoji potreba da se u budućnosti razvije dodatni privatni sektor zdravstvene zaštite, koji bi nadgledale lokalne institucije. Ova stranka promoviše zdravstveno osiguranje kao i negu ratnih invalida, hendikepiranih osoba, siročadi i siromašnih porodica. Prava i interese zajednica i povratak: Zalažući se za primenu vladavine zakona, ova stranka promoviše jednaka prava i mogućnosti za članove svih nacionalnosti na Kosovu. PNDSH podržava povratak raseljenih lica kao i povratak Albanaca u severnu Mitrovicu. Kontakt detalji: Tel.: +377 (0) ; Informacije pružio: Redžhep Abdulahu, PNDSH predsednik 7

12 33. KOALICIJA VAKAT Kratak istorijat: Koalicija VAKAT je formirana juna godine. Čine je DSB, DSV and BSK (Prizren, Dragaš, Peć). Zastupa interese Bošnjaka na Kosovu (i onih koji se izjašnjavaju kao Gorani). Kratka biografija predsednika: Koalicija ima predsjedavajućeg čiji mandat traje osam meseci. U ovom prvom mandatu, predsjedavajući je Džezair Murati, predsjednik Demokratske stranke Bošnjaka iz Prizrena, sa veoma dugim iskustvom u društvenopolitičkom radu i borbi za prava i interese Bošnjaka. Zašto bi kosovski glasač izabrao VAKAT? Mi smo dokazali da znamo da štitimo i da se borimo za prava i interese naše zajednice. To smo radili i prije godine, a nastavili smo i nakon rata. Nikog iz vrha Koalicije (a ni ostale) ne prati neka afera, kompromitacija ili bilo kakve vrste neslaganja i podela. - Otvaranje novih fakulteta i novih smjerova u srednjem obrazovanju. - Podrška i sprovođenje reforme obrazovnog sistema. - Pomoć u stipendiranju studenata iz naše zajednice - Izgradnja sportskih objekata za djecu i omladinu. Ekonomskom razvoju: - Otvaranje novih radnih mesta. - Podrška malom biznisu i preduzetništvu. - Povraćaj oduzete komercijalne i ostale imovine. Zdravstvu i socijalnoj pomoći: - Približavanje dobre i jeftinije zdravstvene zaštite pripadnicima manjinskih zajednica. - Otvaranje novih centara porodične medicine. - Regulisanje prava stečenih radom. - Regulisanje statusa penzionera i invalida. Pravima i interesima zajednica i povratku: - Adekvatna primjena Ustavnog okvira i Standarda u dijelu koji se odnosi na prava zajednica. - Povratak pripadnika manjina iz zemalja u okruženju. Odložiti povratak iz zapadnih zemalja izuzev onog na dobrovoljnoj osnovi uz samofinansiranje. Kontakt detalji: ; ; ; 8 Informacije pružio: g-din. Sadik Idrizi (DSV).

13 34. Belul Beqaj (Beljulj Bećaj, nezavisni kandidat) Kratka biografija G-din. Beljulj Bećaj rođen je 14. juna godine u Prizrenu. Diplomirao je političke nauke na beogradskom univerzitetu. Otac je troje dece i živi sa svojom ženom u Prištini od godine. G-din. Bećaj je radio u raznim institucijama. Pošto je izbačen iz javnih institucija godine, bavio se prvenstveno političkim analizama. Postao je član Asocijacije političkih nauka i urednik dnevnika Drita. Tokom godine radio je kao savetnik premijera u privremenoj kosovskoj vladi. G-din. Bećaj je predsednik košarkaške federacije, potpredsednik Olimpijskog odbora i predsednik Evropskog kosovskog pokreta. Zašto bi kosovski glasač izabrao Beljulja Bećaja? Način pristupa politici i vladavini je vrlo bitan. Politika je jedna racionalna aktivnost. Ne treba je zasnivati na čisto subjektivnim osnovama, kao što su nečija volja, želje, nade i obećanja. Tokom poslednjih 15 godina, kosovska politika je vođena pogrešno. Zbog toga je vreme za promenu: vlada treba da služi narodu, a ne da ga koristi. Najvažniji kosovski resurs jeste njena omladina. Politika do sada nije uspela da angažuje mlade koji bi mogli da postanu pokretačka sila pozitivnih promena. U takvoj situaciji, smatra g-din Bećaj neodgovarajući pristup obrazovanju i zaposlenju može pogoršati stanje. Po njegovom mišljenju, jedan pristup okrenut mladima i dobroj perspektivi za njihovo zapošljavanje, potreban je na čitavom Kosovu. Ekonomskom razvoju: G-din. Bećaj smatra da nedostaje postavljanje dijagnoze o kosovskom ekonomskom potencijalu i prioritetima. Prvi i drugi sektor društvenih i ekonomskih struktura funkcionišu na osnovu inercije, a ne prema nekom planu. Treći sektor, sektor službi, funkcioniše vrlo loše; neprofesionalne ličnosti se njime bave i preovlađuje nepotizam. Fiskalna politika nije stimulišuća. Tako postoji potreba za kvalifikovanjem novih radnika oko jednog potpuno novog koncepta. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Neuspesi u pitanjima zdravstva i socijalne zaštite ne iznenađuju ako se imaju na umu ekonomski neuspesi i nekompetentno rukovođenje. G-din. Bećaj drži da ova dva sektora treba da prođu kroz određene reforme, uključujući i smene radnika. Pravima i interesima zajednica i povratku: G-don Beljulj Bećaj podržava stvaranje uslova za izgradnju jednog Kosova gde će svi građani imati jednaka prava, bez obzira na nacionalnu, versku i genitivnu pripadnost. Bećaj se angažuje na stvaranju uslova za održiv povratak raseljenih lica. Kontakt: Ulica 9. maj, 17/5, Priština, Telefon: +377 (0) ; Informacije pružio: G-din. Beljulj Bećaj 9

14 35. PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PSHDK (Kosovska albanska demohrišćanska stranka) Kratka istorija: PSHDK je osnovana godine. Zadnjih 14 godina PSHDK je blisko sarađivala sa LDK na promovisanju nezavisnosti Kosova, kako unutar tako i van zemlje. Tokom devedesetih godina, PSHDK je bila druga najveća stranka na Kosovu. PSHDK je nacionalna stranka, koja se rukovodi demohrišćanskim idejama i vrednostima bez razlika. PSHDK pripada desnom političkom spektru i promoviše prozapadne evropske vrednosti. Kratka biografija predsednika: Akademik Mark Krasnići rođen je u Šnđonu blizu Peči. Srednju školu je završio u Prizrenu godine, a studirao je svetsku književnost u Padovi u Italiji, i geografiju i etnologiju u Beogradu, gde je i diplomirao godine. Doktorat je završio u Ljubljani godine, a sada radi kao profesor Univerziteta u Prištini i član je Akademije nauka i umetnosti. Izdao je više od 20 naučnih književnih dela. Trenutno je član Skupštine Kosova. Glavna radna mesta u vladi: Ministar za transport i telekomunikacije. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PSHDK? PSHDK je jedna od retkih stranaka koja se javno izjašnjava da pripada desnici u političkom spektru. PSHDK je demokratska, nacionalna i stranka mira orijentisana prema politici Zapada. Cilj PSHDK-a je nezavisno Kosovo, kao deo evroatlantskih struktura, gde su svi građani jednaki. PSHDK promoviše proces reforme svih nivoa obrazovanja na Kosovu. Podržava osnivanje obrazovnog sistema koji se bazira na zapadnim vrednostima. PSHDK zastupa dodelu finansijske pomoći za studente na Kosovu i u inostranstvu. Stranka smatra da je otvaranje novih radnih mesta za mlade prioritet. Ekonomskom razvoju: Ubrzanje procesa privatizacije, privlačenje stranih investicija, razvoj industrije i racionalno korišćenje prirodnih resursa su prioriteti za PSHDK. Stranka ima za cilj da pronađe načine kako bi privukla investicije iz dijaspore. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: PSHDK promoviše razvijanje infrastrukture zdravstva i povećanje kapaciteta kako bi se povećao kvalitet primarne i sekundarne zdravstvene nege i zaštite. Stranka podržava stvaranje humanijeg pravnog sistema za hendikepirana lica, invalide rada i invalide rata, penzionere, beskućnike i onih koje žive u siromaštvu. Pravima i interesima zajednica i povratku: Uspostavljanje vladavine prava će omogućiti stvaranje uslova za povratak svih zajednica. U ovom aspektu stranka promoviše garantovana ljudska prava i prava na imovinu, kulturu i etničku pripadnost za sve zajednice. Kontakt: Ulica Bedrija Pećanca, Priština, Tel: ; +377(0) ; +377(0) Informacije obezbedio: Mark Krasnići, predsednik PSHDK -a

15 36. Fuad Ramiqi (Fuad Ramići, nezavisni kandidat) Kratka biografija: G-din. Fuad Ramići je rođen 26. marta godine u Požoranu, opština Vitina. On je vojni oficir po struci i živi u Prištini. Oženjen je i otac je dvoje dece. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za Fuada Ramićija? Kao nezavisni kandidat, on predstavlja jedan iskren glas u Skupštini. G-din. Ramići pruža mogućnost da se glasa za ličnost, a ne za političku stranku. On sledi interese glasača, a ne neke stranke. Pravo na obrazovanje prema sposobnostima, pravo na zaposlenje, integraciju u institucijama i stalno obrazovanje društva protiv negativnih uticaja, koji se u njemu javljaju, glavne su sfere kojima se bavi g-din. Ramići. On podržava ideju uvođenja verskog obrazovanja u škole i bolje brige za prosvetne radnike. G-din. Ramići veruje da univerzitet treba da bude potpuno autonoman, bez ikakvih političkih uticaja. Ekonomskom razvoju: G-din. Ramići se zalaže za poboljšanje porodičnih poslovanja, subvencije za poljoprivredu, korišćenje mineralnih resursa i revitalizaciju industrije. On trenutno stopiranje privatizacije vidi kao jedan pokazatelj koji ukazuje da je model KPA pogrešan. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Zakon o zdravstvu treba da se zasniva na iskustvima iz Evrope. Situacija zdravstvenih radnika treba hitno da se poboljša kako bi se poboljšali i uslovi i briga za pacijente. G-din. Ramići promoviše nezavisnost od političkih uticaja za sistem zdravstvene nege i zaštite. Uslovi u zdravstvenim institucijama moraju se poboljšati uvođenjem nove tehnologije. Treba posvetiti više pažnje socijalnim pitanjima, posebno za lica koja su se napatila zbog rata. Pravima i interesima zajednica i povratku: Prava pojedinca na sigurnost, imovinu, obrazovanje i zdravstvo za sve. Kontakt: Sunčani Breg, ulica 3 br. 21; Priština; +377 (0) ; ; Informacije pružio: Fuad Ramići, nezavisni kandidat 11

16 37. GRAĐANSKA INICIJATIVA SRBIJA GIS Kratka istorija 2000 godine, g-din. Slaviša Petković je osnovao građansko udruženje registrovano u Srbiji sa ciljem podrške raseljenim licima (IDP) sa Kosova. Kao politički subjekt, GIS je registrovana za opšte izbore Kandidati na izbornoj listi GIS-a su uglavnom raseljena lica (70% su raseljena lica iz kolektivnih centara u Srbiji) i dva kandidata koji žive na Kosovu. Kratka biografija predsednika: G-din. Petković je rođen 3 jula 1966 u Uroševcu, gde je živeo do juna Od 1999, on živi u Nišu kao raseljeno lice. Diplomirao je u srednjoj pravnoj školi u Uroševcu i srednjoj ekonomskoj školi u Prištini. Radio je dve godine u Koordinacionom centru za Kosovo, kao predstavnik u Mitrovici. Zašto bi Kosovski glasači glasali za GIS? GIS je autentičan predstavnik Srba sa Kosova, a ne predstavnik partija iz Beograda. Politička platforma: Omladina i obrazovanje: GIS zastupa zbližavanje zajednica kroz obrazovanje. Nacionalne zajednice bi trebalo da uče prema svom nastavnom planu i na svom jeziku. S vremenom, različiti nastavni planovi bi trebalo da prerastu u jedan, koji se opet predaje na različitim jezicima. Ovaj plan i program mora odražavati određene razlike koje postoje, ali i dalje bi se trebao sprovoditi kroz jedinsteni sistem. Svaka podela, posebno u obrazovanju, vodi ka udaljavanju kosovskih zajednica. Ekonomski razvoj: Korišćenje prirodnih resursa Kosova kako bi se privreda vratila na zdrave noge. Potpuno angažovanje resursa obuhvata i ljudski potencijal, i time se postiže i čime se postiže zapošljavanje svih zajednica uz osiguravanje prihoda za sve, a time se smanjuju tenzije i povećeva saradnja. Kosovo je jako bogato prirodnim resursima posebno ugljem i poljoprivrednim potencijalom i ako se dobro organizuje može postati značajan regionalni igrač i izvoznik. Zdravstvo i socijalna pitanja: Penzioni sistem je već dugo nerešeno pitanje. Većina društvenih preduzeća ima netačne podatke ili nema podataka o tome koliko su godina njihovi radnici radili u preduzeću. Ovo je veliki problem, prisutan među svim zajednicama i zaslužuje posebnu pažnju. Sektor zdravstva ima zastarelu opremu i premalo zdravstvanih ustanova po za celo područje Kosova. Tu je i izpolitizovano pitanje podeljenog pružanja usluga za srpsku, albansku i druge zajednice. Zdravstvene usluge bi se trebale pružati striktno prema Hipokratovoj zakletvi: zdravstveni radnik leči pacijente kojima je to potrebno bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Prava i interesi zajednica i povratak: GIS je registrovana za oktobarske izbore kako bi pospešio proces povratka. Pravo je vreme da albanski političari u potpunosti i bezrezervno prihvate proces povratka. Budući lideri Kosova imaju odgovornost da objasne zašto i danas, 5 godina nakon konflikta, postoji na hiljade izbeglica. GIS izričito naglašava da je jedini način povratka onaj na mesto prvobitnog prebivališta, a ne negde drugo na Kosovu. Kontakt detalji: Slaviša Petković, tel: i Informacije pružio: G-din. Slaviša Petković, predsednik GIS.

17 38. BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA BSDAK Kratka istorija: Stranka je formirana godine, da bi nacionalni predznak BSDAK dobila posle rata, odnosno godine. Učestvovala je na svim posleratnim slobodnim izborima gde je imala značajne uspehe. Kratka biografija predsednika: G-din. Hilmo Kandić je rođen godine, u Metehu, u crnogorskoj opštini Plav. Njegovo mesto prebivališta je Raošić, u pećkoj opštini. Diplomirao je poljoprivredu. Prije nego što je postao lider BSDAK, g-din. Kandić je bio član SDA Kosova (od godine), a nekoliko godina je radio na mestu potpredsednika SDA. Bio je poslanik u Skupštini Republike Kosova i godine. Godine bio je predložen za ministra poljoprivrede. Glavna radna mesta u vladi: Savetnik ministra za zdravstvo sa mandatom godine. Mesto u Skupštini Kosova (poslanik), kao i mesto člana predsedništva kosovske Skupštine koje je pripalo bošnjačkoj zajednici u trećem mandatu, a koje nije dato iz nama nepoznatih razloga. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za BSDAK? Stranka nudi građanski i evropski pristup u rešavanju problema bošnjačke zajednice, kao i ostalih zajednica koje žive na Kosovu.. Još od samog početka u godini, BSDAK se snažno borila da obezbedi obrazovanje na nivou univerziteta za bošnjačku zajednicu na Kosovu. To će ostati glavna tema na kojoj će raditi i u sledećem mandatu kada se radi o omladini i obrazovanju. Ekonomskom razvoju: Podrška i saradnja sa ekonomskim vlastima sa ciljem ekonomskog razvoja Kosova. Proporcionalna zastupljenost bošnjačke zajednice u svim institucijama Kosova. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Uspostavljanje uslova za povratak i dalje zapošljavanje bošnjačkih lekara i medicinskih radnika u zdravstvenim ustanovama na Kosovu. Poboljšanje pristupa ustanovama za zdravstvenu zaštitu i negu za bošnjačku zajednicu time što će se osigurati upotreba bošnjačkog jezika u medicinskim obrascima i u ustanovama (u regionima gde žive bošnjačke zajednice) i time što će se osigurati prisustvo doktora i medicinskih radnika iz bošnjačke zajednice u sektoru zdravstvene nege i zaštite. Pravima i interesima zajednica i povratku: Rešavanje pitanja uzurpirane svojine. Povratak radnika na radna mesta koja su izgubili u toku posleratnog perioda, na ostvarivanju prava koja bošnjačka zajednica nije imala ni pre, a nažalost ni posle rata iz godine. Uopšteno gledano, rad na obezbeđivanju uslova za povratak svih onih koji žele da se vrate. Kontakt: Hilmo Kandić tel.: ; Šaćir Bajramović (Generalni sekretar): Informacije obezbedio: g-din. Šaćir Bajramović 13

18 39. PARTIA E RE E KOSOVËS PReK (Nova partija Kosova) Kratka istorija: Nova partija Kosova je osnovana u aprilu Na opštinskim izborima 2002., PReK se kandidovala u sedam opština osvojivši mesta u Prištini, Srbici i Suvoj Reci. Kratka biografija predsednika: Dr. Bujar Bukoši je rođen 13. maja, godine u Suvoj Reci, gde je završio osnovnu školu. Završio je srednju školu u Prizrenu i Medicinski fakultet u Beogradu. U svojoj političkoj karijeri Bukoši je poznat kao jedan od osnivača LDK-a i KMDLNJ-a je izabran za premijera Republike Kosova i od tada je u egzilu vodio vladu do godine. Osnovao je fond za Republiku Kosovo. U aprilu 2002 je osnovao Novu partiju Kosova. Bukoši govori engleski, nemački i srpski. Oženjen je i otac je troje dece. Zašto bi kosovski birači izabrali PReK? PReK je partija desničarskog centra, partija vladavine prava i liberalizma. PReK se zalaže za slobodno ekonomsko tržište i parlamentarnu demokratiju u kojoj vlada zakon zaštite prava i interesa svih ljudi. Ova stranka se svim sredstvima pravne države bori protiv nasilja i kriminala. Takodje, ona je protiv diskriminacije žena u kosovskom društvu. PReK se zalaže za zaštitu i progres ljudskih prava, kao i za toleranciju i razumevanje za sve. Politička platforma: Omladina i obrazovanje: PReK se zalaže za uključenje omladine u politički, institucionalnii i društveni život Kosova. Ona će se zalagati za unapređenje kulturne sredine na Kosovu, čime će otvoriti put do integracije u EU. Ekonomski razvoj: PReK će promovisati program za razvoj poljoprivrede i male i srednja preduzeća. Socijalna i zdravstvena pitanja: PReK namerava da postigne potpunu reformu sistema zdravstvene zaštite. Prava i interesi zajednica i povratak: PReK podržava jednaka prava za sve građane u zemlji u kojoj će biti prisutna vladavina prava i postojati etnička tolerancija. Kontakt detalji: Ul. Tirana 43 A., Prishtinë/ Priština; 14 Informacije pružio: Fljamur Gaši, generalni sekretar PReK-a.

19 40. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS IRDK (Nova Demokratska Inicijativa Kosova) Kratka istorija: IRDK je osnovana u aprilu godine. Trenutno je predstavljena u Sukpštini Kosova sa dva poslanika. Predsednik IRDK je g. Bislim Hoti. Stranka je u bliskim političkim odnosima sa Alijansom za budućnost Kosova (AAK), sa kojom je u istom poslaničkom klubu. Kratka biografija predsednika: G. Bislim Hoti je rođen godine. Poseduje diplomu u oblasti likovne umetnosti. G. Hoti je poslanik u Skupštini Kosova. Oženjen je i ima četvoro dece. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za IRDK? Stranka ima za cilj afirmisanje i zaštitu nacionalnog identiteta Egipćana, njihovu tradiciju, kulturu i sve što je povezano sa ovim drevnim narodom. Stranka se bori za privredni razvoj i prosperitet Kosova. Angažovanja IRDK su u pravcu Kosova u kome postoji vladavina prava i pravilno funkcionisanje demokratskih institucija. Cilj IRDK je obrazovanje egipćanske zajednice. IRDK će se zalagati kod Vlade Kosova da se egipćanskoj omladini pruži vise mogućnosti, a posebno više mesta u obrazovanju na univerzitetskom nivou. Ekonomski razvoj: IRDK se angažuje za brzi privredni razvoj i smanjenje nezaposlenosti. U isto vreme, stranka u svojoj platformi pridaje visoki značaj procesu povratka i bezbednosti. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Uzimajući u obzir činjenicu da većina Egipćana Kosova žive u uslovima bede, stranka će se angažovati za više pomoću u zdravstvu i u socijalnoj podršci za zajednicu. Pravima i interesima zajednica i povratku: Ova stranka smatra povratak nedužnih ljudi u svoja ognjišta i na svoju imovinu kao jedan od njenih prioriteta. Informacije obezbedio:xhevdet Neziraj, IRDK 15

20 41. Riza Lluka (Riza Lluka, nezavisni kandidat) Kratka biografija predsednika: G. Riza Lluka, rođen god., građevinski je inžinjer. Bio je poslanik u Skupštini Kosova od do 1990., a kasnije je postao predsednik Saveta za urbanizaciju i opštinska pitanja u Zajedničkoj radnoj komori Kosova. G. Lluka postao je poznat po protivljenju ustavnim amandmanima preko kojih je ukinuta kosovska autonomija. On je bio poslanik Skupštine Kosova kao član Parlamentarne stranke od do godine. Zajedno sa Anton Çetom tokom 90-tih, bio je misionar u borbi za iskorenjivanje krvne osvete među albancima u SAD. Trenutno zauzima poziciju savetnika u Skupštinu Opštine Peć u mandatu Zašto bi se kosovski glasač opredelio za g. Riza Lluka? G. Lluka smatra sebe pouzdanim i temeljnim političkim aktivistom, kao i čovekom koji ima svoju ulogu u bavljenju ljudskih potreba; proizvodnja ideja i njihovo ostvarivanje. Verujući da ima viziju za budućnost, g-din. Lluka se trudi da poveže iskustvo iz prošlosti i istorije sa sadašnjicom, a sve sa ciljem pravilne i humane akcije u službi ljudskog bića. G. Lluka pridaje poseban značaj obrazovanju. On želi da uveća broj učenika i studenata, poboljša stimulisanje studija kao i ispunjavanje studentskih i đačkih potreba putem vladinog angažovanja i korišćenjem domaćih i međunarodnih sredstava. Razvoju ekonomije: G. Lluka je posvećen angažovanju celokupnog privrednog potencijala Kosova. U tom cilju, potrebne su tačna analiza pravih mogućnosti za efektivnije korišćenje proizvodnih kapaciteta i temeljna procena prirodnih izvora. U tom pravcu bi trebalo da se stimulišu i domaći i inostrani ulagači. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Sadašnje stanje u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti je veoma loše. Zbog toga će se kandidat Lluka potruditi da zdarvstvena zaštita siromašnijih u društvu dobije više pažnje u institucijama kao i da se hitno reše elementarni socijalni problemi. Pravima i interesima zajednica i povratku: G. Lluka izjavljuje da će se pobrinuti o pravima pojedinaca i zajednica i da će se truditi da ih postavi u centar pažnje u strukturama vlasti, na osnovu međunarodnih konvencija. G. Lluka veruje da svi oni nisu bili uključeni u etnički kriminal u prošlosti imaju prava da se vrate. On osuđuje bilo kakvu osvetu većinske zajednice i smatra da takvi postupci treba da se kazne. G. Lluka podržava miran suživot na Kosovu Kontakt: Ul. Šaban Spahija br. 108; Peć; Mobilni: ; Tel: i ; com; 16 Informacije obezbedio: Riza Lluka, nezavisni kandidat

21 42. ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ADK (Kosovska demokratska alternativa) Kratka istorija: ADK je nova politička stranka, koja je osnovana 16. maja godine. Stranku je oformila jedna grupa političara, intelektualaca i studenata, koji se zalažu za pozitivne promene na Kosovu. ADK daje prioritet ljudskim vrednostima poštenja, sposobnosti i odgovornosti. Strateško upravljanje ljudskim kapitalom je u nacionalnom interesu Kosova. ADK se angažuje za društvo zasnovano na principu jednakih mogućnosti. Kratka biografija predsednika: G-đa. Edita Tahiri diplomirala je na Harvardu. Magistrirala je javnu administraciju i ima diplomu iz elektrotehnike i telekomunikacija. G-đa. Tahiri bila je sekretar LDK za spoljne poslove tokom većeg dela 1990-tih godina, i imala je mesto u Parlamentu. Bila je član kosovske delegacije na konferenciji u Rambujeu. G-đa. Edita Tahiri je član kosovske Skupštine ( ). Zašto bi se kosovski glasač opredelio za ADK? Ovaj novi politički subjekat uključuje poznate ličnosti sa političke scene koje žele da se izleče ratne rane i da se sazna istina o nestalim licima. ADK će stati u odbranu vrednosti pokreta za nezavisnost. ADK je moderna stranka centra, koja ima za cilj kreiranje nove i vizionarske politike, koja može da odgovori na potrebe građana, da ispuni volju kosovskog naroda za nezavisnošću i da se suoči sa problemima globalnih promena. ADK namerava da sluša omladinu kada gradi svoju viziju o budućnosti Kosova. ADK će raditi na tome da 40 procenata mladih bude zaposleno u javnoj administraciji. ADK uspostavljanje jednog kvalitetnog obrazovnog sistema smatra za kosovski nacionalni interes. Ekonomskom razvoju: ADK daje prioritet ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta. ADK podržava ulaganje ljudskog kapitala u ekonomiju slobodnog tržišta, kao i obezbeđivanje sigurne i povoljne sredine za investicije i odgovarajuće mehanizme za borbu protiv korupcije. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Reforma sistema zdravstvene nege i zaštite, u cilju uvećanja usluga kao i jačanja kapaciteta za planiranje u oblasti zdravlja javnosti jesu ciljevi ADK-a. Stranka se angažuje u pravcu bolje infrastrukture zdravstva, pogotovu u seoskim krajevima. Pravima i interesima zajednica i povratku: ADK teži dobrim međuetničkim odnosima na Kosovu i u regionu. ADK će ostvarivati građanska prava i prava manjina u skladu sa relevantnim međunarodnim dokumentima, imajući takođe za cilj integrisanje manjina u društveni i institucionalni život. Povratak raseljenih lica je vrlo važno pitanje, koje je uslovljeno ekonomskim razvojem. Kontakt: Hotel Iliria, ulica Nene Tereze, Priština; Alternative_ Telefon: ; +377 (0) Informacije obezbedila: Edita Tahiri, predsednik ADK-a. 17

22 43. ORA (Lista građana ORA) Kratka istorija Lista građana ORA je nova reformistička snaga u političkom spektrumu. Njihov cilj je izvući Kosovo iz kruga stagnacije i degradacije i odvesti ga do modernog zapadnjačkog društva. G-din. Ylber Hysa je predsednik ORA-e. Kratka biografija G-din. Veton Suroi je nosilac izborne liste ORA-e. G-din. Suroi je rođen u Prištini godine. Osnivač je i izdavač medijske kuće Koha, izdavač dnevnog lista Koha Ditore i KTV televizije. G-din. Suroi je dipolmirao filozofiju i književnost na Nacionalnom nezavisnom univerzitetu u Meksiko Sitiju. Bio je član kosovskog pregovaračkog tima u Rambujeu. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za ORA-u? ORA smatra da sadašnja vladajuća koalicija nije uspela da izađe u susret najosnovnijim potrebama građana kao što su struja i voda, a u poljima bezbednosti i ekonomije je postigla veoma malo. Takođe, neuspesi sadašnjih političkih lidera su ozbiljno ugrozili pitanje nezavisnosti Kosova koje treba da se započne sredinom god. ORA je politička jedinica čiji je cilj da služi a ne vlada nad građanima Kosova. Politika platforme: Omladina i obrazovanje: Zakoni-dominacija vlasnika U toku 12 meseci na čitavoj teritoriji Kosova bi trebalo da se ujedini zakonski sistem. Osnova prava na Kosovu bi trebao biti Ustav. Poštujući zagarantovanost prava, Kosovo bi trebalo da uskladi zakone sa zakonima Evropske unije. Kosovski građani će preuzeti odgovornost za vladavinu Kosovom na svim poljima, sa izusetkom pitanja koja se odnose na odbranu i potpisivanje međudržavnih ugovora do utvrđivanja statusa. Novo partnerstvo sa UNMIK-om je formirano a takođe i sistem odgovornosti kosovskih vlasti prema građanima. Utvrđena je i osnažena opštinska vlasti u donošenju odluka. (decentralizacija). Ekonomski razvoj: Ekonomija nacionalni novac U roku od 12 meseci Kosovo će imati svoj ekonomski sistem. Društvenu svojinu Kosova mora da vodi vlada dok skupština Kosova treba da sprovede zakon o privatizaciji. Zarada od privatizacije cirkuliše kroz finansijski sistem države. ORA podržava lokalnu proizvodnju i teži ka tome da se fiskalni sistem zasniva ne na uvozu već na unutrašnjoj cirkulaciji domaćih proizvoda. Zdravstveno i socijalno osiguranje: Partnerstvo za poslove i protiv siromaštva Ekonomski preporod Kosova će doći kroz nove poslove, i stimulacijom infrastructure, dohotka i poreza. Vlada će izgraditi partnerstvo sa poslovnom i bankovnom zajednicom kao i sa lokalnom vladom da bi se postigli ciljevi zaposlenja. Stimulacijom i razvojem prioriteta u okviru vladajućeg perioda broj građana koji žive u ekstremnom siromaštvu će se smanjiti do pola, sa težnjom da se dovede do nule. Kontakt detalji: Bulevar Majke Tereze 29/3; Prishtinë / Pristina; Tel: ; Fax: ; 18 Informacije pružio: Jetëmir Balaj, zvaničnik ORA-e.

23 44. ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAK (Alijansa za budućnost Kosova) Kratka istorija AAK je osnovana godine kao koalicija političkih stranaka, političkih, narodnih i građanskih pokreta. U godini, transformisana je u političku stranku. Ona vlada u nekim opštinama, sama ili u koaliciji sa drugim strankama. Ova stranka na Kosovu vlada u koaliciji sa drugim strankama od izbora godine. Kratka biografija predsednika: G-din. Ramuš Haradinaj rođen je 3. marta godine u Glođanu. G-din. Haradinaj, pravnik, bio je komandant treće operativne zone OVK-a u oblasti Dukagjini. On je predsednik AAK-a od 2. maja godine. Oženjen je i ima jedno dete. Najvažnija radna mesta u vladi: Ministarstvo zaštite životne okoline i prostornog planiranja i ministarstvo rada i socijalne zaštite. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za AAK? Pragmatizam, efikasno delovanje u vladavini, transparentnost u rukovođenju; AAK je stranka koja ujedinjuje i ne deli političku scenu; AAK je stranka koja ispunjava svoja obećanja. Glavna politička platforma o: 1. Mladi treba da mogu sami da odlučuju o sebi. 2. Sastavljanje dugoročne strategije o obrazovanju i fundamentalna reforma prosvete. 3. Šire uključenje dece u predškolske institucije. 4. Visoko školsko obrazovanje treba profesionalizovati u prilagođavanju ekonomskim potrebama Kosova. 5. Zaustaviti politizaciju kosovskog univerziteta. Ekonomskom razvoju: 1. Utvrđivanje globalne strategije za kosovski ekonomski razvoj. 2. Strateško partnerstvo sa međunarodnim privrednim i finansijskim organizacijama. 3. Zakonska podrška domaćih proizvođača. 4. Otvaranje novih malih i srednjih preduzeća. 5. Pomoć za domaćinstva. 6. Razvoj infrastrukture (puteva i telekomunikacija) i koridora Priština Prizren Dures. Zdravstvu socijalnim pitanjima: 1. Usvajanje modernih dostignuća u oblasti medicine; upotreba naprednih i savremenih metoda u lečenju pacijenata; opreme sa najsavremenijom tehnologijom; transparentno upravljanje sistemom zdravstvene nege. 2. AAK formuliše novu socijalnu politiku; reformišući javni penzioni fond; novu ulogu države u definisanju društvene politike. Pravima i interesima zajednica i procesu povratka: Obezbediti povratak svih kosovskih građana koji žele da žive na novom Kosovu. Kontakt: Bulevar Dešmoreve, br. 49, Priština; Tel.& fax. 038/ ; Informacije pružio: Jahja Lluka, član predsedništva AAK. 19

24 45. PARTIA SOCIALDEMOKRATIKE E KOSOVËS PSDK (Kosovska socijaldemokratska stranka) Kratka biografija: PSDK je osnovana 12. februara godine. Bila je predstavljena u kosovskoj Skupštini tih godina. PSDK j stranka sa socijaldemokratskom ideologijom sličnom Socijaldemokratskim strankama u Nemačkoj i Švedskoj na levom centru političkog spektra. Kratka biografija predsednika: Gospođa Kaćuša Jašari je inženjer. Aktivna je na kosovskoj političkoj sceni od godine i bila je predsednik Kosovske komunističke lige. U drugoj polovini tih godina ona je javno ustala protiv Miloševićeve politike na Kosovu. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PSDK? PSDK promoviše civilizovanu toleranciju. Stranka ima održiv vizionarski program razvoja. PSDK pojedincagrađanina i njegovo blagostanje stavlja u središte političke pažnje promovisanjem zagarantovanih prava prema vladavini zakona. Zakon mora da bude osnova iz koje proističu nacionalne i verske slobode. PSDK želi da stvori buduću perspektivu za kosovsku omladinu reformisanjem školskog sistema tako da bi ovaj zadovoljavao evropske standarde. Obrazovanje treba da pokušava da ispuni praznine na tržištu rada, ali istovremeno i da razvija istraživačke kapacitete u društvenim i tehnološkim naukama koji podržavaju napredak u ovim sferama. Ekonomskom razvoju: Privatizacija i oživljavanje privrede su prioriteti za PSDK. Privatizacija će doneti domaći i strani kapital, zapošljavanje, stručne specijalizacije i optimalno korišćenje resursa. Negovaće opšti ekonomski, društveni i kulturni razvoj Kosova. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: PSDK zastupa ekonomski razvoj zasnovan na slobodnom tržištu, privatnoj svojini i naprednom fiskalnom sistemu. Samo tada mogu postojati uslovi sa samo-održive sisteme za zdravstvenu negu i zaštitu, penzije, pomoć za ratne invalide, prosvetu, sport, kulturu i čistiju životnu okolinu. Pravima i interesima zajednica i povratku: Buduće funkcionisanje demokratije na Kosovu biće zasnovano na učešću svih društvenih potencijala, odbacujući primitivizam i mržnju. Građansko društvo mora da se ojača i istovremeno se moraju uvećati demokratski kapaciteti samog društva depolitizacijom obrazovnog sistema, zdravstva, policije i Kosovskog zaštitnog korpusa. Kontakt: Telefon: ; 20 Informacije obezbedila: Kaćuša Jašari, predsednik PSDK-a.

25 46. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS PREBK (Kosovska ujedinjena romska partija) Kratka istorija: PREBK je osnovan u leto godine sa sedištem u Prizrenu. Stranka promoviše bezbednost, prava i zapošljavanje romske zajednice na Kosovu. PREBK je član Svetske romske unije (SRU), dok je predsednik PREBK-a član Svetske romske unije. Kratka biografija predsednika: G-din. Hadži Zulfi Merdža rođen je 10. februara godine u Prizrenu. Radio je 32 godine u fabrici tekstila, Printex, u Prizrenu odakle je penzionisan kao šef odeljenja finalnih proizvoda. Završio je višu tekstilnu školu u Leskovcu. Najvažnija radna mesta u vladi: Član predsedništva kosovske Skupštine godine. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PREBK? PREBK, zbog svoje male veličine i siromaštva, nema za cilj da vlada. Umesto toga, on se bori za ljudska prava i demokratizaciju na Kosovu. PREBK u potpunosti prihvata Standarde za Kosovo i uvek učestvuje u izborima sa stoprocentnom odlučnošću. PREBK će se boriti da Romi budu zastupljeni na univerzitetu, kao i za veću zastupljenost Roma u srednjim školama. Da bi Romi bili ravnopravni građani, najveći mogući broj njih treba da ima odgovarajuće obrazovanje. Ekonomskom razvoju: Ekonomska situacija Roma je ispod nule. PREBK namerava da ovo rešava boljim obrazovanjem za Rome, koje će dovesti do veće zaposlenosti. Do sada su Romi bili zapostavljeni u oba ova aspekta. Ova stranka težiće posebnom ekonomskom planu i programu zapošljavanja za kosovsku romsku zajednicu. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Velika većina Roma je nezaposlena, a prihodi su uopšte vrlo niski. Zbog loših životnih uslova sada je kod Roma, na primer, dosta raširena pojava tuberkuloze. PREBK će se, zato, zalagati za veće napore zdravstvenih institucija i vlasti, vezane za specifične zdravstvene probleme Roma. PREBK će se naročito zalagati za uspostavljanje jedne specijalne komisije, koja će se baviti zdravstvenom situacijom Roma. Pravima i interesima zajednica i povratku: Da bi se Romi potpuno vratili na Kosovo i integrisali u društvo, moraju se prvo uspostaviti povoljni uslovi za one Rome, koji su još uvek na Kosovu. Enklave se moraju ukinuti, potpuna sloboda kretanja mora biti obezbeđena, a uništene romske kuće moraju biti ponovo izgrađene. Povratak Roma raseljenih sa Kosova može biti ostvarljiv ako se bezbednosna situacija popravi, imovinska pitanja reše, a opšte stanovništvo počne da prihvata Rome. Osoba za kontakt: Daut Ćulanđiju, tel.: 044/ Informacije obezbedio: G-din. Hadži Zulfi Merdža. 21

26 47. Ramë Dreshaj (Ram Drešaj, nezavisni kandidat) Kratka biografija: G-din. Ram Drešaj rođen je godine u siromašnoj seoskoj porodici. Kao dete ostao je siroče. Živi u Peći već 30 godina. G-din. Drešaj je diplomirao na Filozofskom fakultetu i predaje u srednjoj školi. On je pisac i aktivan je u drugim kulturnoumetničkim oblastima. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za Rama Drešaja? G-din. Drešaj je nezavistan od svih stranaka što mu omogućava da štiti interese naroda. Kao nezavisni kandidat, veruje u jasnu viziju za sve ljude na jednom multi-etničkom Kosovu, kao delu evroatlantskih struktura. G-din. Drešaj se zalaže za zdravu i apolitičnu omladinu, koja me mrzi druge etničke grupe. Kosovu treba omladina koja želi posao a ne droge i prostituciju. U obrazovanju on podržava reforme, borbu protiv nepismenosti i emancipaciju žena tako što će im se dati važnije mesto u društvu. Ekonomskom razvoju: G-din. Drešaj želi da se bori protiv političkog kapitalizma i korumpirane političke mafije i klanova. Otvaranje fabrika, smanjenje nezaposlenosti i privlacenje stranih investicija su faktori koji će dovesti do ekonomskog razvoja. G-din. Drešaj podržava pravljenje dugoročne strategije razvoja i hitno stvaranje infrastrukture za makroekonomsku politiku. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: G-din. Drešaj se zalaže za porodični sistem lečenja i otvaranje centara za majku i dete sa modernom opremom u svim opštinama. G-din. Drešaj podržava socijalni program za sve ugrožene socijalne kategorije, uspostavljanje jednog dodatnog državnog fonda za ove svrhe i apeluje na dijasporu da štedi za siromašne ljude na Kosovu. Pravima i interesima zajednica i povratku: G-din. Drešaj obećava da će štititi prava manjina i podržavati pravno na povratak za raseljena lica On je rešen da ostvari slobodu kretanja za sve. Od sudova zahteva da zaštite manjine od odgovornih pojedinaca i proizvoljnih odluka javnih institucija. Kontakt: Ulica Sandžak, Peć; Telefon: +381 (0) ; 22 Informacije obezbedio:ram Drešaj, nezavisni kandidat.

27 48. GRAÐANSKA INICIJATIVA GORA GIG Kratka istorija: Ovaj subjekat stvoren je godine kao građanska inicijativa i učestvovao je na opštinskim izborima godine. Godine pretvoren je u političku stranku. Stranka ima sedište u opštini Dragaš. Osnova programa je unapređivanje prava i interesa goranske zajednice na Kosovu. Kratka biografija predsednika: G-din Rustem Ibiši rođen je 3. juna godine u selu Mlike, u opštini Dragaš, gde danas i živi. Diplomirao je Istoriju književnosti jugoslovenskih naroda sa srpsko-hrvatskim jezikom na Univerzitetu u Skoplju. Radi kao profesor u srednjoj školi u Dragašu. Glavna radna mesta u vladi: Jedno mesto u kosovskoj Skupštini, u sastavu koalicije VATAN, koja je takođe bila u vladi nakon izbora godine godinu dana kao ministar zdravstva. Predstavnik GIG-a u kosovskoj Skupštini, član je odbora za prava i interese zajednica i odbora za sudska, zakonodavna i pitanja Ustavnog okvira, u kome predstavnik GIG-a predstavlja parlamentarnu grupu Ostale zajednice. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za GIG? GIG prati jedino građansku opciju kao pristup rešavanju problema vezanih za etničku grupu koju predstavlja. Slično tome, GIG zastupa takav pristup kada se radi o odnosima i problemima svih drugih etničkih subjekata na Kosovu. Obrazovanje treba obezbediti na manjinskim i regionalnim jezicima, kako je predviđeno u konvenciji o manjinskim i regionalnim jezicima. Ekonomskom razvoju: Revitalizacija društvenih preduzeća i stimulisanje privatne inicijative. Stvaranje uslova za zapošljavanje pripadnika goranske zajednice u javnom i društvenom sektoru. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Besplatna zdravstvena nega i rehabilitacija. Socijalna pomoć za nezaposlene mlade ljude koji trenutno nisu uključeni u kosovsku šemu socijalne pomoći. Pravima i interesima zajednica i povratku: Uspostavljanje uslova za ostanak i život goranske zajednice na Kosovu radom protiv sve manje upotrebe jezika zajednice i drugih oblika diskriminacije. Poboljšanje situacije slobode kretanja i govora. Rešavanje pitanja ilegalno okupirane imovine i stvaranje uslova za ekonomski održiv povratak. Kako bi se ovo ostvarilo potrebno stvaranje uslova da goranska zajednica učestvuje u institucijama i njihovoj administraciji na Kosovu. Kontakt:Abdi Alija, GIG Dragaš; Predsednik opštinskog veća: Informacije obezbedio: g-din. Rustem Ibiši. 23

28 49. BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS BK (Kosovski narodni front) Kratka istorija: Kosovski narodni front je naslednik Narodnog fronta koji je uspostavljen aprila godine kao narodna organizacija. BK je uspostavljen kao politička stranka u Peći oktobra godine. Zbog svog programa, stranka je morala da sprovodi svoje delatnosti ilegalno. U to vreme ( godine), pripadnici BK bili su zatvarani i gonjeni. Posle godine, ovaj politički subjekat održao je dva kongresa na kojima su izabrana stranačka rukovodeća tela. BK se deklariše protiv ekstremnog nacionalizma i šovinizma. Kratka biografija predsednika: Profesor dr. Sulejman Daka rođen je godine u Kabašu kod Prizrena. Profesor je na građevinskom fakultetu prištinskog univerziteta. Doktor Daka je autor studijske monografije Hidrotehnički sistemi i drugih specijalističkih radova u ovoj oblasti. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za BK? Kultivisanje nacionalnog obrazovanja i svesti, glavne su karakteristike ovog političkog tela. BK sebe vidi kao stranku, koja čini mozak nacionalne etike. Više od svega ova stranka ceni obrazovanu osobu i pravo svakoga na život i slobodu, bez obzira na boju kože ili rasu. Stranka veruje da ljudi koji nemaju obzira prema nacionalnim vrednostima, i koji su nemoralni treba da budu izvedeni pred sud. Dok kultiviše nacionalnu tradiciju i vrednosti, BK zastupa reformisanje obrazovnog sistema i otvaranje novih radnih mesta za intelektualce i kvalifikovane ljude. Ekonomskom razvoju: Razvoj kosovske ekonomije treba da bude zasnovan na sposobnostima obrazovanih ljudi u različitim oblastima ekonomije. BK podržava privatnu inicijativu, privatizaciju, zapošljavanje i prenos imovine na njene zakonske vlasnike. BK podržava politiku zajmova za izgradnju kuća i zajmova za proizvodnju i poljoprivrednu opremu. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Pošto je zdravlje važnije od svega, ova stranka smatra da reforma zdravstva treba da bude poverena profesionalcima u struci. Društvene probleme treba rešavati po šablonima koji su se pokazali uspešnim u zemljama u tranziciji. Pravima i interesima zajednica i povratku: Kao politički progonjen subjekat, BK se sada na Kosovu angažuje za uslove koje treba stvoriti za jednaka prava i slobode za sve. BK smatra da na jednom slobodnom i demokratskom Kosovu ima mesta za sve koji Kosovo vole. Kontakt: Telefon: +377 (0) ; , lokal Informacije obezbedio: Daut Bislimi, medijski službenik BK.

29 50. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PDK (Kosovska demokratska stranka PDK) Kratka istorija: PDK je osnovana oktobra godine. to je trenutno druga najveća stranka na Kosovu. PDK ima 36 aktivnih ogranaka. Stranka ima podršku na celom Kosovu. Upravno veće i predsednik stranke izabrani su, u skladu sa statutom stranke, na Generalnoj skupštini, koja se održava svake druge godine i najviši je organ stranke. Upravno veće je nadležno da formira predsedništvo stranke, koje je izvršni ogranak i nastoji da sprovodi odluke Generalne skupštine i Upravnog veća. Kratka biografija predsednika G-din. Hašim Tači je rođen godine u Broju u opštini Srbica. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu (istoriju) prištinskog univerziteta. Bio je načelnik političkog sekretarijata OVK-a (1998. godine). Bio je šef kosovske delegacije na konferenciji u Rambujeu (februar mart godine). Posle rata, g-din. Tači je bio premijer Privremene Vlade Kosova. Radna mesta u vladi:premijer, Ministar javnih službi i Ministar trgovine i industrije. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PDK? PDK je stranka koja teži aktivnoj politici i boljem rukovođenju. Stranka podržava internu demokratiju, transparentnost i toleranciju. Prednosti PDK-a uključuju njen statut, program, autoritet lidera, podršku mladih. Članstvo stranke drži rekord u aktivnostima za nacionalnu stvar. Njena energija, transparentnost i kadar čine PDK jedinstvenim u kosovskom političkom spektru. Prioriteti PDK-a u ovoj oblasti jesu bolja stručna sprema za mlade, angažovanje za bolje prilike za njih, zapošljavanje, bezbednost i sloboda kretanja. PDK želi da uspostavi pravnu osnovu za obrazovni sistem, reforme i unapređenje kvaliteta nastave u javnim školama. Vladino širenje u ovoj oblasti treba uvećati a obrazovni sistem treba da funkcioniše na osnovu potreba tržišta rada. Privatno obrazovanje omogućiće konkurenciju. Ekonomskom razvoju: PDK podržava stvaranje jednog ekonomskog plana za celo Kosovo. Takav plan uključio bi podršku za sektore koja stimuliše mala i srednja preduzeća, stvaranjem uslova za investicije, brzu privatizaciju i trgovinske sporazume sa drugim zemljama. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: PDK podržava stvaranje zakonske i tehničke infrastrukture i obuku radnika da bi se poboljšala situacija sa zdravstvenom negom i zaštitom. Stranka podržava i besplatnu zdravstvenu negu i zaštitu za ljude koji žive u teškim socijalnim uslovima. PDK će podržavati penzionere, decu mučenika i ratne invalide. Pravima i interesima zajednica i povratku: PDK želi da se prava manjina urede u skladu sa međunarodnim standardima, dajući punu podršku građanskoj jednakosti i kulturnim pravima kao i uspostavljanju uslova za povratak i bezbednost za sve ljude. Kontakt: Ulica Majke Tereze br. 20; Priština; Telefon: ; Informacije obezbedio: Džavit Haliti, član predsedništva PDK-a. 25

30 51. UNIONI DEMOKRATIK UD (Demokratska unija) Kratka istorija: Demokratska unija je osnovana pred izbore 2002 godine pod imenom Demokratska unija akovice, (UDGJ). Ovaj politički entitet u tom vremenu je primarno predstavljao lokalne interese. U svojoj drugoj godini svog postojanja, UDGJ je odlučio da proširi sferu aktivnosti na širi kosovski nivo. Tako UD i učestvuje na izborima godine odnosno na Skupštinskim izborima. Kratka biografija predsednika: G-din. Mentor Kači je rođen u akovici 7. juna 1952 godine. On je diplomirao prava u Univerzitetu u Prištini. Dugo je radio za Radio Televiziju Prištine. Bio je zbog političkih razloga u zatvoru počevši od i od godine. Ukupno je proveo 7 godina u zatvoru. G-din. Kaći je osnivač Demokratske unije akovica i trenutno je predsednik UD-a. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za BK? Demokratska unija veruje u modernu kosovsku državu uključenu u evropsku porodicu. UD gleda na državnost kao na način priključenja civilizovanom svetu bez nacionalizma, uz to da se umesto njega nude razvojni programi Pošto je omladina odgovornost i bogatstvo svih, bolji razvoj i obrazovanje omladine je neophodno. Unija želi ravnopravno da uključi omladinu u odlučivanje koje se tiče njihove budućnosti ili budućnosti Kosova. UD ima za cilj usaglašavanje školskih programa sa ekonomskim, kulturnim programima na Kosovu, prema evropskim standardima kvaliteta. Ekonomskom razvoju: Razvoj osnovnih državnih institucija je veoma važno pitanje. UD projekat državnosti znači održivi razvoj institucija. Demokratska unija je spremna da preuzme svoje odgovornosti kako bi sprovela promene u stabilizovanju političke i ekonomske situacije i rešavanju državnih pitanja na Kosovu. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: UD podržava delotvoran i efikasan sistem socijalne zaštite kao i dugoročnu strategiju za zdravstvo putem ostvarivanja fiskalnih uslova za to. Unija cilja uspostavljanju socijalnih programa koji će zaštititi porodice koje imaju decu, penzionere i veterane rata. Pravima i interesima zajednica i povratku: Demokratska unija nema određeni program za povratak i rešavanje trenutnih problema zajednica. UD podržava sve programe međunarodne zajednice koji za cilj imaju poboljšanje položaja manjina na Kosovu. Zajednice i čine bogatstvo zemlje, a Kosovo ne bi bilo ono što je danas, bez jednog ovakvog spektra zajednica. Kontakt: Demokratska unija, Ulica UČK, bivša zgrada Bankosa, treći sprat, soba br. 37, akovica; Tel: ; 26 Informacije obezbedio: Mentor Kači, predsednik UD-a.

31 552. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS LDK (Demokratski Savez Kosova) Kratka istorija: LDK je osnovan 23. decembra Demokraski savez Kosova organizovao je: referendum o nezavisnosti Kosova (1991), prve i druge predsedničke i parlamentarne izbore (1992, 1998), institucionalni život na Kosovu i promovisao Kosovo u celom svetu. LDK organizuje i učestvuje u otporu za slobodu i nezavisnost ( ). Posle rata dobija je većinu glasova na lokalnim i centralnim izborima (2000, 2001, 2002). LDK ima 36 ogranaka, 948 pod-ogranaka i 1460 aktivnih grupa. Kratka biografija predsednika: Dr. Ibrahim Rugova je rođen 1944 godine. On je predsednik LDK od osnivanja stranke, kao i Predsednik Republike Kosova u periodu Dr. Rugova je dobio mnogo međunarodnih priznanja za mir i poštovana je ličnost na nacionalnom i međunarodnom nivou. On je predesednik Kosova od Glavna radna mesta u vladi: Posle rata LDK je imala 5 ministarstava (odeljenja) u Privremenoj Administraciji Kosova (PAK). Nakon izbora (2001), osvaja sledeća mesta: Predsednik Kosova, Predsednik Skupštine i četri ministara. Ima većinu u 18 opština nakon lokalnih izbora (2000, 2002). Zašto bi se kosovski glasač opredelio za LDK? LDK se razlikuje od ostalih stranaka po tome što insistira na ubrzanju procesa formalnog priznavanja nezavisnosti Kosova. Stranka je od poverenja. LDK je jedinsvena po snazi, organizacionoj strukturi i time što ispunjava svoja obećanja. LDK je stranka lojalna svojim građanima. Politika LDK je: moderno obrazovanje mladih. Zapošljavanje mladih preko raznih privrednih projekata. Uključivanje omladine u politički i državni život. Stipendije za mlade za studije unutar i van zemlje. Reforme u obrazovanju radi postizanja sistema sličnog evropskom. Obrazovanje blisko privrednim tokovima i državnoj ekonomskoj politici. Podsticanje naučnih i tehnoloških istraživanja. Razvoju ekonomije: Podsticanje i garantovanje investicija, privatizacije i učlanjivanje u međunarodne finansijske organizacije. Putem kredita osnovati mala i srednja preduzeća. Pokretanje teške industrije, struje, rudnika i proizvodnje minerala. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Obezbediti održiv sistem za zdraviji život i za socijalnu pomoć. Modernizacija bolnica i uspostavljanje specijalizovanog zdravstvenog sistema. Penzionerima, invalidima, hendikepiranim osobama i ratnim invalidima osigurati prihode. Pomoć za porodice palih boraca. Pravima i interesima zajednica i povratku: Zagarantovati i čuvati prava manjina i njihovu integraciju u društvo države Kosovo. Individualni povratak onih koji žele da žive na Kosovu, nudeći im podršku i bezbednost kao i zapošljenje i socijalnu pomoć. Kontakt: Ul. UÇK bb, Priština; Tel: , ; Fax: kryesia_ Informacije obezbedio: Fatmir Sejdiu, generalni sekretar. 27

32 53. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI KDTP (Kosovska demokratska turska partija) Kratka istorija: KDTP je osnovana i registrovana kod UNMIK-a Šef kancelarije je u Prizrenu, dok su lokalni odeljci u Prizrenu, Mamuši, Prištini, Gnjilanu, Vučitrnu i Mitrovici. U Skupštini Kosova KDTP je osvojila jedno mesto uz dva rezervisana mesta za tursku zajednicu. Kratka biografija predsednika: Rodjen in Prizrenu, G-din.. Mahir Yagcilar je inžinjer saobraćaja i veze. Diplomirao je na sarajevskom Fakultetu za saobraćaj i veze. G-din.. Yagcilar je radio na rukovodećoj poziciji u Kosovatransu, najvećoj transportnoj kompaniji na Kosovu. U aprilu 2000, izabran je za predsednika KDTP-a. G-din.. Yagcilar je bio član Prelaznog veća Kosova, dok je trenutno član Skupštine Kosova. Glavni položaji u vladi: Ministar za zdravlje i jednogodišnje članstvo u predsedništvu Skupštine Kosova tokom mandata Zašto bi se kosovski birač opredelio za KDTP? KDTP čuva identitet turske zajednice. koji se oslikava kroz obrazovanje, jezik i kulturu turske zajednice na Kosovu.. KDTP se bori za toleranciju među svim zajednicama. Politička platforma: Omladina i obrazovanje: Stvaranje više mogućnosti za zaposlenje, kao i više sportskih i kulturnih aktivnosti. KDTP želi da obezbedi univerzitetsko obrazovanje, ne samo na Kosovu već i u Turskoj i drugde u svetu. Obezbedila je stipendije za oko 500 studenata od kojih su neki bili i albanske nacionalnosti kao i kosovski Bošnjaci. Ekonomski razvoj: Strane investicije, naročito iz Turske. Više napora i investicija trebaju ići putem razvijanja bankarskog i kreditnog sistema, koji su veoma oslabljeni tokom kriznih godina. KDTP će se zalagati za pravednu raspodelu poslova, u skladu sa znanjem i sposobnostima. Zdravstveno i socijalno osiguranje: KDTP će se zalagati za izgradnju bolje medicinske ekspertize na Kosovu tako što će se fokusirati na medicinsku specijalizaciju ne samo na Kosovu nego i u inostranstvu. Pored toga, KDTP će težiti ka uspostavljanju efikasnijeg i automatizovanijeg upravljanja zdravstvenim ustanovama na Kosovu, sa boljim arhivama, a posebno kada je reč o korisnicima socijalne pomoći. Prava i interesi zajednica i povratak: Maksimalno iskorišćavanje ustavnih i pravnih uredbi koje obezbeđuju manjinska prava i interese, ne samo u postojećem pravnom okviru već takođe i u odnosu na prava dobijena ranije. KDTP je posebno fokusirana na jezička i prava u obrazovanju, kao i na kulturni razvoj i tradiciju kosovske turske zajednice. Kontakt detalji: Mahir Yagcilar (president); Mobile phone ; Tel./fax: ; kosova_ website: 28 Informacije pružio: G-din. Mahir Yagcilar.

33 54. INICIATIVA QYTETARE BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT IQBKD (Granđanska Inicijativa Nacionalni Demokratski Front) Kratka istorija: Granđanska inicijativa nacionalni demokratski front je politički subjekt koji teži da bude naslednik Nacinalnog Fronta utemeljnenog od grupe intelektualaca pod vođstvom g. Mithata Frašeria. Nakon drugog svetskog rata ova organizacija je bila aktivna u Evropi, SAD i Australiji god. Dobija ime Demokratski nacionalni front u težnji da nastavi nasleđe albanskih pokreta za ujedinjenje. Kratka biografija predsednika: G. Naser Bresa je rođen 30. aprila god. u Budriku/Gnjilane. Diplomirao je na Prirodno Matematičkom Fakultetu u Prištini odlazi na magistarske studije u Zagreb ali je primoran od starne režima da prestane sa studijama. Sada radi kao učitelj i uključen je u aktivnosti očuvanja sredine. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za IQBKD? IQBKD se bori za očuvanje tradicionalnih moralnih vrednosti, kontinuirano obrazovanje, kao i za razvoj privrede. Postavljući sebe kao stranku desnice u političkom spektrumu, IQBKD ima nacionalni karakter i njen cilje je ujedinjenje svih albanskih teritorija u jednu državu. Za IQBKD omladina predstavlja najvažni deo zajednice. Treba više angažovanja u obrazovanju, za kultivaciju među-etničke tolerancije među mladima i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka. IQBKD smatra obrazovanje mladih kao neophodnost u postizanju nove faze u razvoju ljudi. Prioritet ove stranke je promocija besplatnog obrazovanja kao i podrška privatnim školama. Razvoj privrede: IQBKD se bori za ekonomski sistem gde tržišna ekonomija i javni sektori međusobno dopunjuju. U cilju postizanja blagostanja za narod Kosova, IQBKD podržava opciju da lokalna trgovina i transport budu u privatnom sektoru dok međunarodna trgovina i telekomunikacije treba da budu u rukama javnog sektora. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: IQBKD želi jedno zdravo društvo i promoviše angažman celokupnog profesionalnog osoblja, i snabdevanje bolnica najsavremenijom medicinskom opremom. Ova stranka podržava poboljšanje sistema porodične medicine. IQBKD veruje da će se socijalni problemi rešiti preko privatizacije, inostranih ulaganja i povratka imovine vlasnicima. Pravima i interesima zajednica i povratku: IQBKD ima za cilj rešavanje ovog problema preko borbe protiv svakog vida nasilja i diktature, kao i apelovanjem za priznavanje svih manjinskih prava koja stoje u međunarodnim sporazumima. IQBKD neće dozvoliti pozitivnu diskriminaciju jedne manjine na štetu nacionalnog interesa i ostalih manjina. Kontakt: Shehsi Lidhja e Prizrenit, nr. 4; Informacije pružio: Isak Gashi, IQBKD 29

34 55. PARTIA E DREJTËSISË PD (Stranka Prava) Kratka istorija: Stranka Prava je osnovana 19. septembra Učestvovala je na izborima 2001 i dobila mesto u Skupštini Kosova. Na lokalnim izborima 2002., PD je učestvovala u 11 opština. Trenutno stranka ima 22 ogranka i 120 podogranaka širom Kosova. Kratka biografija predsednika: Szlejman Çerkezi je rođen 1. avgusta u Obiliću. Završio je Medresu (islamsku versku školu) u Prištini i Filološki fakultet. Oženjejn je i otac je dvoje dece. Pre uspostavljanja međunarodne uprave na Kosovu g. Çerkezi je osam godina živeo u Albaniji jer je bio politički progonjen. Sada živi u Obiliću. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PD? PD smatra da se razlikuje od drugih stranaka sa kosovke scene zbog vrlina svojih članova. U svom programu PD naglašava svoju jedinstvenu posvećenost nacionalnom ujedinjenju. PD teži da se brane interesi verskih zajednica. PD se snažno suprotstavlja alkoholizmu, zloupotrebi droga, korupciji i homoseksualizmu. PD podržava uključivanje verskih predmeta u proces obrazovanja po školama i smatra ovo pitanje kao jedno od ključnih ljudskih prava. Takođe, PD ima cilj nalaženje rešnja za probleme mladih u fizičkom i u duhovnom smislu. Jedan od prioriteta stranke je pomoć mladima da se odreknu devijantnog ponašanja. Razvoju ekonomije: PD veruje da problem nezaposlenosti može da se reši preko organizovanog zapošljavanja van Kosova. Jedan od važnih elemenata jeste takođe i stvaranje uslova za dugoročne kredite. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Stranka se bori za priznaje svih prava invalida, posebno onih koji su to postali tokom rata. Jedan od prioriteta stranke u zdravstvu je i zabrana abortusa posle 10. nedelje trudnoće i sprečavanje zaraznih bolesti. Pravima i interesima zajednica i povratku: PD se angažuje za jednaka prava za sve manjine na Kosovu. Treba stvoriti uslove za povratak svih onih koji su živeli na Kosovu pre 1991., sa izuzetkom ratnih kriminalaca. Kontakt: Ul. Regjep Luci, Priština; Tel: ; 30 Informacije obezbedio: Sylejman Çerkezi, Predsednik PD

35 56. PARTIA LIBERALE E KOSOVËS - PLK (Kosovska liberalna stranka PLK) Kratka istorija: Kosovska liberalna stranka je osnovana godine. Bila je predstavljena u Kosovskom parlamentu u institucijama iz tih i postala član evropskih i međunarodnih liberalnih struktura godine. PLK je član Liberalne internacionale od godine i član Evropske liberalne, demokratske i reformističke stranke (ELDR). Mladi liberali PLK-a su članovi različitih međunarodnih liberalnih udruženja kao što su LYMEC i IFLRY. Kratka biografija predsednika G-din. erđ Dedaj, sociolog, osnivač je i predsednik PLK. Tokom svoje političke karijere bio je potpredsednik kosovske Skupštine godine. Posle uspostavljanja UNMIK-a radio je neko vreme kao član kosovskog tranzicionog veća. Član je saveta ELDP-a i kandidat za Nagradu za mir Liberalne internacionale, koja ima sedište u Londonu. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PLK? Evro-zapadnjačke vrednosti vladavine zakona, etnička tolerancija i članstvo u evropskim i međunarodnim strukturama su prioritet za PLK. PLK se bori za slobodnu tržišnu ekonomiju privatizaciju i zaštitu ljudskih prava. Stranka veruje da je njeno članstvo u ELDR i Liberalnoj internacionali dokaz njenih liberalnih akreditiva, njene orijentacije prema Zapadnoj Evropi i njene sposobnosti da sarađuje sa drugim sličnim političkim strankama. Da mladi postanu značajan akter, reforma obrazovnog sistema, zapošljavanje i integracija mladih u međunarodne strukture, ključne su aktivnosti PLK-a u ovoj oblasti. Ekonomskom razvoju: Za ekonomski razvoj, potrebni su tržišna ekonomija, privatizacija i investiranje u mikro i makro ekonomiju. Jedan drugi prioritet PLK-a jeste otvaranje novih radnih mesta i investicije uza proizvodnju i izvoz. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: PLK smatra da svi kosovski ljudi treba da imaju zagarantovan sistem zdravstvene i socijalne nege, na osnovu modela država članica EU. Pravima i interesima zajednica i povratku: Ljudska prava, pravo na život, svojinu i slobodu ostaju angažovanja liberala. PLK izjavljuje da svi kosovski građani moraju da budu jednaki pred zakonom. Liberali obećavaju da će se boriti protiv etničke diskriminacije, garantujući miran povratak svim raseljenim licima. Kontakt: Goleška ulica, Redžep Luci, 10/2, Priština; (0) Informacije pružio: erđ Dedaj, PLK President 31

36 57. Dr. Xhevdet Rexhaj (Dževdet Redžaj, nezavisni kandidat) Kratka biografija: Dr. Dževdet Redžaj je rođen u Crnici, opština Istok, godine. Doktorirao je u Tenesiju, u SAD-u. Još od 1988, dr. Redžaj je bio uključen u humanitarne aktivnosti. On je distribuirao pomoć i pomagao u izgradnji kuća za porodice bez doma i pomagao je siročadi i hendikepiranoj deci. Dr. Redžaj je pomagao u izgradnji škola i drugih naučnih institucija kao i u publikaciji jednog niza obrazovnih univerzitetskih knjiga. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za Dr. Dževdeta Redžaja? Zalaganje u Skupštini van stranačkih okvira i stereotipa za dr. Redžaj-a je lako, jer on ne predstavlja uske stranačke interese. Dr. Redžaj će se zalagati za stvaranje novih strategija i političkih linija u procesu kreiranja politike. On će se isto tako baviti iznalaženjem rešenja za ključne probleme sa kojima se suočava kosovsko društvo, kao što je ekonomija, nezaposlenost, socijalna pomoć, naročito za penzionere i invalide rata i invalide rada. Dr. Redžaj se zalaže za aktivno učešće omladine u vladi, tako što će se uspostaviti određena kvota za njihovo predstavljanje u strukturama koje odlučuju. On isto tako podržava zapošljavanje omladine i ubrzavanje reformi na svim nivoima obrazovnog sistema. Ekonomskom razvoju: Dr. Redžaj ima za cilj da reši imovinska pitanja i stvori zakonski okvir za imovinska prava, kao i vraćanje nacionalizovane i eksproprisane imovine prvobitnim vlasnicima. Privatizacija bi trebala da se obavi na neki način koji je bolji od postojećeg modela. Trebalo bi podstaći domaću proizvodnju sa posebnim osvrtom na poljoprivredu. Treba promovisati izvoz i strane investicije. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Razvoj modernih i organizovanih institucija, poboljšanje njihove finansijske situacije, kao i povećanje broja specijalizovanih stručnjaka prioriteti su kojima stremi dr. Redžaj u ovoj sferi. U tom pravcu on je opredeljen da zabrani istovremeni rad lekara u privatnom i javnom sektoru. Pravima i interesima zajednica i povratku Prioriteti su stvaranje bezbednih prilika za sve zajednice, proporcionalno učešće u institucijama odlučivanja i ohrabrivanje manjina da učestvuju u društvenim procesima. On podržava održiv povratak koji se zasniva na Memorandumu o razumevanju, koji su potpisali svi predstavnici sa Kosova. Kontakt: Dardanija, su-4/3, Priština; +377 (0) ; +377 (0) ; 32 Informacije obezbedio: Dr.Dževdet Redžaj, nezavisni kandidat.

37 58. PARTIA DEMOKRATIKE ASHKANLI SHQIPTARE E KOSOVËS PDASHK (Kosovska demokratska aškalijsko albanska partija) Kratka istorija: PDASHK je osnovana godine u Uroševcu. Dva dana kasnije stranka je registrovana kod ministarstva pravde, privremene kosovske vlade. PDASHK je registrovan kod UNMIK-a godine. Asocijacija Aškalija postojala je i radila već dugo vremena, od godine. Ali, nakon kraja rata i stvaranja mirnih uslova u slobodi, odlučeno je da se uspostavi PDASHK. Kratka biografija predsednika: G-din. Bećir Butući rođen je godine u Rogova e Hasit, u đakovačkoj opštini. Završio je osnovnu školu u rodnom mestu, a srednju u akovici. Apsolvirao je anglistiku na višoj pedagoškoj školi. Trenutno je g-din. Butući nastavnik engleskog jezika u srednjoj školi. Oženjen je i ima dvoje dece. Zašto bi se kosovski glasač opredelio za PDASHK? PDASHK svoju politiku vodi oko tri glavna pitanja. Prvo, ponovna izgradnja svih zapaljenih kuća. Drugo, oslobađanje uzurpiranih kuća i svojine. Treće, viši nivo zaposlenosti za pripadnike ove zajednice. PDASHK nezaposlenost Aškalija smatra za najveći problem. Smatra se da zaposlenost pripadnika ove zajednice u opštinama nije srazmerna sa ostalim zajednicama, i kao posledica, oni žive u krajnjem siromaštvu, što ih prisiljava da prodaju svoju svojinu samo da bi preživeli. Ovaj politički subjekat ocenjuje da postoji napredak u ovoj oblasti, iako ima nekih registrovanih košarkaških, odbojkaških i fudbalskih klubova, omladina nema sportskih terena. PDASHK smatra da pored osnovnog obrazovanja, pripadnici ove zajednice ne mogu da koriste svoje pravo na više obrazovanje. PDASHK podvlači da Aškalijama za upis na univerzitet trebaju ili veze ili da dobro govore albanski. Ekonomskom razvoju: PDASHK ocenjuje da je privreda krajnje nerazvijena, naročito kada se radi o njihovoj zajednici, što je posledica tranzicionog stanja Kosova. Zdravstvu i socijalnoj zaštiti: Ova stranka je zadovoljna tretmanom ove zajednice u zdravstvenim institucijama. PDASHK nije zadovoljna činjenicom da 70% Aškalija žive od socijalne pomoći i da oni nemaju novčanih sredstava za lečenje u privatnim centrima i nemaju dovoljno novčanih sredstava za potrebne lekove. Pravima i interesima zajednica i povratku: PDASHK naglašava da su raseljena lica u veoma teškim ekonomskim uslovima i da su u nekim slučajevima, njihove kuće spaljene ili uzurpirane. Zbog toga HABITAT (Direkcija za imovinska i stambena pitanja) treba da radi na uključivanju pripadnika ove zajednice da bi se obavio ovaj težak proces, i kako bi se ljudi vratili svojim kućama i imovini. Kontakt: Tel: ; +377-(0) Informacije obezbedio: Faik Maroli, potpredsednik PDASHK-a 33

38 59. LËVIZJA POPULLORE E KOSOVËS LPK (Narodni pokret Kosova) Kratka istorija: LPK je osnovan 17. februara god., kao reakcija na događaje iz godine. Tokom 80-tih i 90-tih, LPK je zeljom za oslobođenje izazvao otpor u narodu Kosova. LPK je takođe inicirao i vodio proces osnivanja OVK-a. Na dosadašnjim izborima, Narodni pokret Kosova je učestvovao samostalno kao nezavisna partija i osvojio jedno mesto u Skupštini Kosova i po četiri mesta u opštinskim skupštinama Dragaš, Orahovac i Suva Reka. Kratka biografija predsednika: G-din Emruš Dž ji je rođen 1. maja god. u Komoglavi, opština Uroševac. G-din. Dž ji, koji je proveo više od tri godine kao politički zatvorenik, bio je aktivan u osnivanju OVK-a i služio kao zamenik komandira za administraciju u zoni Dukagjini tokom i 1999.god. G-din. Dž ji je predsednik LPK-a od godine. Oženjen je i ima troje dece. Zašto Kosovski birači treba da se opredele za LPK? Članovi LPK-a smatraju da pripadaju stranci sa najviše iskustva u političkom spektrumu Kosova jer je LPK aktivna već 23 godine. Ova stranka je bila aktivna u teškim vremenima i pokazala da može da održi obećanje dato u vezi sa realizacijom svog programa kojem je cilj nacionalno ujedinjenje. LPK smatra da je jedina stranka sposobna da se suprotstavi organizovanom kriminalu. Budućnost vidi u uniji Kosova i Albanije, integrisanoj u Evro-Atlantskim strukturama. Politička platforma: Omladina i obrazovanje: LPK će posvetiti posebnu pažnju obrazovanju mladih i njihovom ukjučivanju u društveni i politički život. U isto vreme, LPK se bori protiv prostitucije, droge, korupcije i ostalih negativnih pojava koje prete kosovskoj omladini. Stranka podržava i otvaranje privatnih školi. Razvoj privrede: LPK podržava cenzus za Kosovo, registrovanje imovine i vracanje imovine zakonskim vlasnicima. LPK podržava uvođenje zaštitnih mera za zaposlene i posladavce. Takođe, LPK podržava potpisivanje kolektivnih ugovora pod jednakim uslovima kao u zemljama u našem okruženju. LPK smatra da ce se ubrzanjem privatizacije i sprovođenjem gore pomenutih aktivnosti, stvoriti ekonomska stabilnost i nova radna mesta. Zdrastvo i socijalna pomoć: Promovisanjem konkurencije između privatnog i javnog sektora, u polju zdravstvene i socijalne pomoći će se podignuti kvalitet usluga medicinskog sistema. Ova stranka podržava porast socijalne pomoći. Takođe ova stranka podržava donošenje zakona koji bi pomogli kategoriji ljudi koji su dosta izgubili tokom rata i onima koji su izgubili imovinu 17 i 18 marta Prava i interesi zajednica: LPK nastoji da većinska zajednica priznaje prava manjina i da manjinske zajednice priznaju prava većine. LPK podržava povratak svih onih koji su raseljeni zbog terora nad njima, bez obzira na etničku pripadnost. Kontakti: Ul. Zenel Salihu br. 28, Priština; Tel: +377 (0) ; +377 (0) Informacije obezbedio: Emrush Xh i, Predsednik LPK.

39 60. PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS PDAK (Demokratska partija Aškalija Kosova) IZJAVA O PLATFORMI Glavne vrednosti vezane za ciljeve PDAK-a biće upućene ka očuvanju i osnaženju slobode, pravde, demokratije, solidarnosti, mira i međunacionalne saradnje. Mi želimo bezbednu budućnost za svu omladinu Kosova. Mi imamo moralnu obavezu prema budućim generacijama da sačuvamo dobre ljudske, međunacionalne i susedske odnose tako što ćemo poštovati nacionalna, verska i moralna prava. Demokratska partija Aškalija Kosova želi društvo koje ne dozvoljava klase, diskriminaciju i ograničavanja ljudskih prava i sloboda. PDAK će se angažovati protiv diskriminacije od strane zakona, i protiv pravnog sistema koji zavisi od i pod kontrolom je politike. Platforma PDAK uključuje i njeno angažovanje na poštovanju ljudskih prava na demokratskim osnovama slobode, bezbednosti i mira za sve narode i zajednice; na razumevanju i dijalogu između svih političkih partija, između pozicije i opozicije. PDAK će težiti ka davanju svog doprinosa kako bi Kosovo postalo država sa svojim pravnim državnim institucijama i bez bilo kakvih klasa. Yayınevinden bir not: PDAK ifadesi elimizde olmadığına göre biz PDAK nın seçim kayıtı için sunulan siyaset platformunu yayınlamayı kararlaştırdık. 35

40 61. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SDA Kratka istorija stranke: Osnivačka skupština SDA održana je 14 oktobra god. u Vitomirici, kod Peći. Tokom ranih 90-tih održano je više skupova i javnih nastupa na kojima je osuđen Miloševićev režim, zbog čega je došlo do proganjanja predsjednika SDA i značajnog dijela njegovih saradnika (sredinom 1993.). Nakon ulaska NATO trupa SDA je odigrala ključnu ulogu u odbrani Bošnjaka kao i drugih manjina i u obezbeđivanju njihovih prava i opstanka na Kosovu. Kratka biografija predsjednika: Dr. Numan Balić je rođen u Zmincu, kod Bijelog Polja u Sandžaku. Na Kosovu živi u Vitomirici od g. Osnovnu školu završava u Vitomirici, gimnaziju u Peći, Medicinski fakultet u Beogradu god. Specijalizira urologiju i hirurgiju koju završava god. Oženjen je i ima šestoro djece. Važnije pozicije u vladi: Na posljednjim opštim izborima SDA je u okviru koalicije VATAN osvojila peto mjesto na Kosovu. Kao članica najjače nesrpske i nealbanske koalicije u Skupštini Kosova, SDA je imala ministarsko mjesto u Vladi. Zašto bi kosovski glasač izabrao SDA? SDA je jedina stranka koja od osnivanja nije promijenila svoje zalaganje za pravdu i istonu, ravnopravnost svih naroda, vjera, jezika i nacija. U prošlom režimu, stranka je snažno osudila nasilje nad Albancima, Bošnjacima i drugima, dok je na današnjem Kosovu jedina javno osudila nasilje nad Bošnjacima, Romima i Egipćanima. Mi se trudimo da mladi dobiju dobar odgoj u skladu sa tradicijom na Kosovu, uključujući obavezno i vjersko obrazovanje u školama. Veoma je važno da mladi nauče u školama i fakultetima ono što im je potrebno da se specijaliziraju u svim oblastima, da rade, da se trude, da ispravno i čvrsto vjeruju i budu dio složne i snažne zajednice. Ekonomskom razvoju: SDA se posebno zalaže za motivisanje seoske proizvodnje, kao i za ulaganje u razvoj poljoprivrede uopšte. Nepravilnosti u procesu privatizacije moraju se prekinuti, privatizacija mora biti postupna i poštena. Evropa mora pomoći novcem, a ne pričom, posebno u oživljavanju velikih pogona. Zdravstvu i socijalnom staranju: SDA ima poposebna iskustva u zdravstvu s obzirom na uspešno vođenje ovog ministarstva. Osnovni je problem u razvijanju svih nivoa zdravstvene zaštite, a posebno tercijarnu, kao i uspostavljanje sistema zdravstvenog osiguranja. Razvitak i ulaganje u vrhunske stručnjake i službe, posebno u oblasti neonatologije, kardiologije, kardiohirurgije i onkologije. Uspostaviti red i prekinuti zloupotrebe u oblasti snabdijevanja lijekovima. Pravima i interesima zajednica i povratku: Od osnivanja se zalažemo za ravnopravnost, slobodu i miran život svih zajednica na Kosovu. Pravo na slobodu kretanja, korišćenje jezika i pisma i pravo na imovinu nalaze se u centru naših aktivnosti. Povratak mora biti postupan i dobrovoljan i mora obuhvatiti sve prognane i iseljene, bez favorizovanja i diskriminacije jednih u odnosu na druge. Kontakt detalji: Dr. Numan Balić, tel i ; com; veb-stranica: 36 Informacije dobijene od: Dr. Numan Balić.

41 62. PRIZRENSKO-DRAGAŠKA INICIJATIVA PDI Kratka istorija: Osnovana 10. juna Kratka biografija predsednika: Prof.Dr. Mehmed Meta rođen je 1960 u G.Ljubinju (opština Prizren) gde je zavrsio i osnovnu skolu, a srednju školu u Prizrenu. Dr. Meta je diplomirao Ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu, magistrirao je u Beogradu a doktorirao u Kijevu (Ukrajina). Trenutno je profesor na Fakultetu za Menadžment i Poslovnu Ekonomiju u Novom Pazaru. Autor je tri univerzitetska udžbenika i oko petnaestak naučnih i stručnih radova, od kojih su neki objavljeni i u inostranstvu. Zašto bi kosovski glasač trebalo da izabere PDI? PDI predstavlja spoj mladosti, mudrosti i tolerancije i objedinjujuća je snaga na bošnjačkoj političkoj pozornici. 1) Podizanje kvaliteta obrazovanja na viši nivo, uz poseban osvrt na žensku populaciju na svim nivoima obrazovanja. 2) Rešavanje problema zapošljavanja mladih. 3) Razvoj fizičke kulture i masovnog sporta. Ekonomsom razvoju: 1) Podsticanje i razvoj malih i srednjih preduzeća i domaće radinosti. 2) Korišćenje sredstava za razvoj male privrede iz Konsolidovanog budžeta Kosova za razvoj privrede i rešavanje nezaposlenosti. 3) Korišćenje sredstava donatora za manjine razvijanjem pilot projekata. 4) Korišćenje fonda privatizacije za finansiranje male privrede u selima i gradovima. Zdravstvu i socijalnoj pomoći: 1) Zaokruživanje celine oko formiranja porodične medicine i ublažavanje kriterijuma za njihovo formiranje u oblastima gde manjinsko stanovništvo čini većinu. 2) Ublažavanje plaćanja dažbina javnim sluzbama (struja, PTT...) i participacije prilikom pružanja medicinskih usluga i nabavke lekova za socijalne slučajeve. 3) Briga o starim i nezbrinutim osobama i napuštenoj deci. Pravima i interesima zajednica i povratku: 1) Sloboda kretanja i govora na čitavoj teritoriji Kosova, shodno Rezoluciji 1244 i Ustavnom okviru. 2) Implementacija upotrebe službenog Bosanskog jezika u javnim institucijama, administraciji i medijima. 3) Dobrovoljan i ekonomsko i bezbednosno održiv povratak. 4) Povratak uzurpirane imovine. 5) Adekvatna zastupljenost Bošnjaka u javnim institucijama, upravi i administraciji i prilikom zapošljavanja. Kontakt: Zaim Elezi ul. R. Burica (R. Batusa ), br. 74/9 Peć, tel. 029/20-145, 063/ , e-mael: yahoo.com; Mehmed Meta s. G. Ljubinje, Prizren, Tel.029/31-131, 044/ ; 063/ Informacije dobijene od: G-din. Zaim Elezi i Dr. Mehmed Meta. 37

42 Potvrđene liste kandidata za izbore za Skupštinu Kosova (Ove liste su podložne menjanju.) 31 - UNIKOMB - PARTIA E UNITETIT KOMBËTAR SHQIPTAR 001 KELMENDI MUHAMET 002 BERISHA GANI 003 OSMANAJ VJOLLCA 004 SELMANI BURHAN 005 SHALA IBRAHIM 006 RACAJ GJYLE 007 LUKAJ SALI 008 EJUPI NEXHMEDIN 009 BERISHA GJEJRANE 010 TAHIRAJ ALI 011 KONJUHI SADRI 012 ALIDEMA MERITA 013 HYSENI AZEM 014 UKA RAMADAN 015 OBRIJA TEUTA 016 RATKOCERI FERIZ 017 ZYMBERI MURSEL 018 TOLAJ FAHRIE 019 FEKA YMRI 020 BERISHA AGIM 021 SHALA FATMIRE 022 HAXHIU REXHË 023 GASHI ISMET 024 REXHEPI JETMIRA 025 GRAJQEVCI FEHMI 026 SHKODRA HALIM 027 REXHA LENDITA 028 THAÇI UKË 029 BEQIRI SYLË 030 DURAKU HATEME 031 MORINA AMRUSH 032 BERISHA OSMAN 033 BERISHA SHQIPE 034 AVDIU MUHAREM 035 ISUFI MUZAFER 036 MALAJ SAFETA 037 UKËHAXHAJ RAMIZ 038 RUSHITI AGIM 039 BRAHIMI VIOLETA 040 GASHI YMER 041 REXHEPAJ MUSTAFË 042 KELMENDI AR- BERESHE 043 ELSHANI ÇERIM 044 BINAKAJ BAJRAM 045 HAJREDINAJ DEVLETA 046 HYSENI K 047 XHARRAHU MEHMET 048 BERBATOVCI FAZE 049 KRASNIQI GANI 050 KRYEZIU NEZIR 051 DOSHLAKU MERITA 052 PERÇUKU HASIM 053 SHALA ARIF 054 SHAQIRI-KURTI ADLIJE 055 MORINA SYLA 056 RACAJ MUSA 057 BOSHTRAJ HATEME 058 ISMAJLI XHAVIT 059 BROVINA BUJAR 060 THAÇI HANIFE 061 SHALA FADIL 062 TELAKU SINAN 063 XHEMAJLI REMZIJE 064 TOLAJ FAZLI 065 MILLAKU MIFTAR 066 SHURDHAJ RAZIE 067 HASANI HASAN 068 OSMANI ZEQIR 069 LUSHAJ GJEJRANE 070 DESKU AGIM 071 EJUPI JUSUF 072 SHALA MELIHATE 073 KUKAJ NAZMI 074 RRAHMANI ARBENE 075 THAQI MUHAMET 076 FONIQI ARDIAN 077 DRESHAJ SHKELZEN 078 CANOLLI SHEFKIE 079 ABAZI SHABAN 080 SHEREMETI NEZIR 081 AJETI FATIME 082 MAKIQI LUTFI 083 BERBATOVCI SHABAN 084 TELAKU SARANDA 085 BLLACA FEHMI 086 MIKULLOVCI IRFAN 087 REXHEPAJ JEHONA 088 BËRBATOFCI ARSIM 089 KEQA RRUSTEM 090 KASTRATI ANTONETA 091 REXHEPI ISMET 092 BEHA QAZIM 093 KELMENDI MIMOZA 094 VINARCI AVNI 095 GASHANI MURAT 096 SHALA FATIME 097 LATIFI ISTREF 098 BERISHA HALIL 099 FETIU SABRIGJYL 100 MUSTAFA BEDRI 101 ISTREFI NAIM 102 KELMENDI DAFINA 103 EMINAJ ADEM 104 THAÇI LAVDIM 105 MISINI KOSOVARE 106 VINARCI UKSHIN 107 BERISHA HALIT 108 SEJDIU SAFETE 109 VITIJA ISMET 110 STATOVCI BISLIM 32 - PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE - PNDSH 001 ABDULLAHU REXHEP 002 STAKA PASHK 003 BERISHA DRITA 004 BERISHA SKENDER 005 UKMATA FLORENT 006 KRASNIQI FATIME 007 KABASHI ZENEL 008 ELSHANI NAGIB 009 STAKA GLORIA 010 TYRBETARI ALI 011 HOXHA FATMIR 012 PASJAQA BESA 013 ABDULLAHU BUJAR 014 GALIMUNA IBRAHIM 015 MUSTAFA ELHEME 016 NAVAKAZI BESIM 017 IMERI FERAT 018 BEQIRI SYKA 019 SMAKAJ GANI 020 DOBRANI ZENEL 021 SHLLAKU LUMNIJE 022 ISMAJLI BAJRAM 023 TULLUMI SKËNDER 024 KURTALANI ISMETE 025 SHLLAKU LUAN 026 SYLEJMANI HANIFE 027 DEMIRI ISLAM 028 DEMIRI SABIT 029 HAZIRI SKENDER 030 ELEZAJ GANIMETE 031 NUHIU NUHI 032 SERMAXHAJ IRFAN 033 ZOGIJANI SEVDIJE 034 HAZIRI TEFIK 035 SYLEJMANI KEMAJL 036 JEGENI DAFINA 037 THAÇI BEHXHET 038 XHEMAJLI QAMIL 039 QERIMI SELIM 33 - KOALICIJA VAKAT 001 MURATI DŽEZAIR 002 IDRIZI SADIK 003 MURATI ŠPRESA 004 BEŠKOVIĆ HUSNIJA 005 HAMZA UZAIR 006 KORAĆ ZUMRETA 007 KOJIĆ DZEVAT 008 KALJO JONUZ 009 FERATOVIĆ SELVIJA 010 KARČE BEJTO 011 HUDUTI AIDA 012 ALIJA AJRADIN 013 DŽOGOVIĆ ZAIM 014 ASLANAGIĆ MEDIN 015 DACIĆ OMER 016 ŠKRIJELJ MEHMED 34 - BELUL BEQAJ 001 BEQAJ BELUL 35 - PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOS- OVËS - PSHDK 001 KRASNIQI MARK 002 MORINA ZEF 003 KRASNIQI ANGJELINA 004 HALIMI NAZMI 005 RODIQI TADEJ 006 SHLLAKU TEREZA 007 AUGUSTINI SIMON 008 JAKU MARJAN 009 LOKAJ VALBONA 010 GJERGJI SARË 011 DEVAJA KURTESH 012 RAMADANI BESA 013 BERISHA MAROSH 014 HALILI MUSTAFË 015 MUSOLLI JANA 016 SHALA ANTON 017 BYTYQI REFKI 018 BERISHA VILMA 019 DULAJ BIBË 020 BERISHA MUSA 021 LUMEZI DILA 022 SYLA PASHK 023 SELMANI IBRAHIM 024 MUQAJ MARTA 025 HOXHA AVDULLA 026 ZEQIRI NDRECË 027 NOKAJ SOFIJE 028 LOKAJ MALË 029 RAMADANI SHAQIR 030 NUSHI LIDIJA 031 BERISHA MARASH 032 PREKPALAJ LAZER 033 ISLAMI VLORA 034 ALIU SADRI 035 SALIHU SYLEJMAN 036 MARKU ANGJELINA 037 NDREJAJ MIRASH 038 GJONI ZEF 039 SHALA VALENTINA 040 SHLLAKU ANTON 041 BLAKAJ XHAFER 042 DODAJ PRENDA 043 NIKAJ NDUE 044 LLUKES ALI 045 MIFTARI XHEVAHIRE 046 UKAJ VILSON 047 KELMENDI BAJRAM 38

43 048 KABASHI FIKRIJE 049 NUIQI SHIN 050 BERISHA GJELOSH 051 PALOKAJ KRISTINA 052 KÇIRA DAVID 053 MARLEKAJ NUE 054 BYTYQI VALBONA 055 HALILI REFIK 056 SALIHI DESTAN 057 ISMAJLI HAMIDE 058 KRYEZIU FUAT 059 XHAKLI HAKI 060 SELMANI ANTONIJE 061 GEGA GJOKË 062 NDRECAJ LUZ 063 PAVATAJ VALBONA 064 SHALA ANTON 065 THAQI HIL 066 RAMADANI ARBENITË 067 JAKU LLESH 068 GJOKAJ PASHK 069 SIMANI DRANA 070 SHKORRETI LUIGJ 071 PËRLAZRI PJETËR 072 MUSTAFA SHQIPE 073 MAQEDONCI SHEMSI 074 NEZIRI AVNI 075 MAKAJ RAZE 076 LAZRAJ TUSH 077 HASHANI SHPRESA 078 BINAKAJ ADEM 079 MUSAJ LUZ 080 TAHIRI MARI 081 KONAJ NDREC 082 TOPALLI BEJTUSH 083 BERISHA SOFIJE 084 HAZIRI BAFTI 085 GJERGJI HYLKIE 086 XHYMSHITI XHYMSHIT 087 GASHI PAJAZIT 088 THAQI AGRON 089 BERISHA BISLIM 090 ISUFI NIJAZI 091 NIKOLLBIBAJ LUK 092 BOSHNJAKU ALUSH 093 TAHIRAJ BAJRAM 094 NDRECAJ KRIST 095 PRENKAJ PREND 096 OROSHI MARJAN 36 - FUAD RAMIQI 001 RAMIQI FUAD 37 - GRAĐANSKA INCI- JATIVA SRBIJA 001 PETKOVIĆ SLAVIŠA 002 KUJUNDIŽIĆ ZLATICA 003 ĐOKIĆ SAŠA 004 MIRIĆ DRAGIŠA 005 NEDELJKOVIĆ SLAVIŠA 006 PEŠIĆ SONJA 007 DAŠIĆ RADISAV 008 MIJOVIĆ RADOMIR 009 MIJOVIĆ MILEVA 010 MLADENOVIĆ RA- DOMIR 011 ZUVIĆ BOJANA 012 DABIŽLJEVIĆ MILETA 013 PEŠIĆ RADOMIR 014 MLADENOVIĆ DRAGAN 38 - BSDAK - BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSO 001 KANDIĆ HILMO 002 GUTIĆ DŽAFER 003 JAKUPI IFETA 004 SAGDATI RAMAN 005 MAHMUTI MELHIN 006 PELIVANI ZUHRA 39 - PARTIA E RE E KOS- OVËS - PReK 001 BUKOSHI BUJAR 002 KRASNIQI MUJË 003 OSMANI-SHALA AJSHE 004 BICAJ MUHAMET 005 BALAJ FAZLI 006 LAMA - NURA AFËRDITA 007 MUSTAFA BESNIK 008 ÇESKA MUHARREM 009 LUCI-GASHI LUM- TURIJE 010 BUÇOLLI SELMAN 011 MAHMUTI SEJDULLA 012 MAZREKU HIDAJETE 013 MALUSHAJ SHEFQET 014 HASHANI NEXHMEDIN 015 HAKLAJ SAFETE 016 HASANI RAMADAN 017 FETAHAJ XHEVDET 018 HASHANI VJOLLCA 019 KËPUSKA HASHIM 020 BALAJ KADRI 021 ALIU KOSOVARE 022 HABIPAJ LUAN 023 SHAMOLLI YLLI 024 ÇARRI LIRIDONA 025 SKEJA BEHAJDIN 026 KADA SKENDER 027 LOKAJ - MUSLIJAJ SHKËNDIJE 028 BAJRAKTARI NAIM 029 GASHI AGUSH 030 DRAGUSHA FLORIE 031 HAZIRI NAIM 032 BERISHA ESAT 033 GASHI PRANVERA 034 BAJRAMI FLORIM 035 HOXHA GAZMEND 036 BRESTOVCI BURBUQE 037 VRENEZI JUSUF 038 HALILI MUHAMET 039 DALLADAKU DIJANË 040 BERISHA BEXHET 041 OSMANI ESHREF 042 BALLA - GASHI AIDA 043 BRESTOVCI AGIM 044 BERISHA AGIM 045 KOLGECI VIOLETA 046 LATIFI LEONAT 047 DAUTAJ ARTAN 048 MALUSHAJ IGBALLE 049 GASHI FATON 050 KRASNIQI MURAT 051 KRASNIQI DIKA 052 BAJRAKTARI IBRAHIM 053 JEMINI Q 054 RAMADANI XHEVAHIRE 055 MALOKU FITIM 056 BUZHALA RAMADAN 057 BEDROLLI MAJLINDA 058 SAHITI NAIM 059 HAZIRAJ BEHAR 060 GASHI DONJETA 061 SYLA FADIL 062 PAPAJ HAXHI 063 KRASNIQI SHEHRI 064 BRESTOVCI FADIL 065 JAKUPI NGADHËNJIM 066 SEJDIU MENIBE 067 RAMADANI ARSIM 068 SADIKU FERIDE 069 NOVOBËRDALIU AGRON 070 BAJRAKTARI GEZIM 071 BEKTESHI MERGIM 072 MAHMUTI NEXHAT 073 EMRA BUJAR 074 ZYBA BAJRAM 075 SELIMI MUHAMET 076 THAQI XHEVDET 077 MACULA NIJAZI 078 HOTI AVDULLAH 079 PERANI BEKIM 080 SHAHIQI JETON 081 HOTI HALIL 082 BYTYQI FADIL 083 SOPAJ SHUKRI 084 GASHI ATDHE 085 GASHI FLAMUR 40 - IRDK 001 HOTI BISLIM 002 NEZIRAJ XHEVDET 003 BAJRAMI KUMRIJE 004 MAROLLI SKENDER 005 ÇELAJ BAJRAM 006 SHAKA DIANA 007 BERISHA RAMË 008 STOLLAJ FAZLI 009 BERISHA MIRLINDA 41 - RIZA LLUKA 001 LLUKA RIZA 42 - ADK - ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOS- OVËS 001 TAHIRI EDITA 002 SHUKRIU EDI 003 GJURGJEALA BUJAR 004 AHMETI SEVDIJE 005 ÇETTA MUHAMET 006 KRASNIQI TAHIR 007 ISMAJLI ARBËR 008 SHEHU TEKI 009 GASHI SANIJE 010 MUSA NAZMI 011 ASLLANI NESHAD 012 GASHI EMINE 013 MALIQI NAZIM 014 RANDOBRAVA SHPEND 015 REXHAJ ARJETA 016 KOMONI SABAHUDIN 017 SALIHU FARUK 018 GORANI JELLDEZE 019 AHMETI XHEVDET 020 HAZIRI NEXHAT 021 BAJRAMI SAFETE 022 DORAMBARI SAFET 023 PISTA REXHEP 024 ÇAVDARBASHA SEBAHATE 025 BICURRI BUTRINT 026 SHAQIRI GAZMEND 027 ZHUBI - KUSARI NADIRE 028 BARUTI AGON 029 THAÇI ALI 030 CENA DIANA 031 HALILAJ HALIL 032 DRINI AHMET 033 HISARI HYSNIJE 034 BAJRAKTARI XH 035 DEMIRI VOTIM 036 BALIU NAKIJE 037 XHABALI ZEQIR 038 JUNIKU NEKI 039 SKENDERI SHERIFE 040 GASHI FATBARDH 041 CUBOLLI RASIM 042 HIMADUNA ARIJETA 043 KAÇIKU ZENEL 044 ZEKA DREN 045 MYFTARI HAMIJETA 046 KRASNIQI ZEF 047 KABASHI XHAFER 048 BASHA MEVLIDE 049 FERATI MUJA 050 MUJKU MUSLI 051 HOXHA GJEJLANE 052 BYTYÇI BEDRI 053 BOSHNJAKU SEBA- HATE 054 REÇICA MUSTAFË 055 BELEGU VEDAT 056 JETISHI AGRON 057 MULLAFAZLIU NERIMANE 058 FERIZI ABDULLAH 059 KASTRATI BEKIM 060 GORANI BUJAR 061 RACI GAZMIR 062 NALLBANI ARTA 063 SHARKU ARSIM 064 SOBA NERGIZE 065 NISHORI AZIZ 066 DAUTI AZEM 067 KALAJA EMINE 068 IMERAJ ÇAUSH 069 BILALLI LUTFI 070 AXHANELA ASLLAN 071 ISMAILI MERITA 072 MALIQI BAJRAM 073 EJUPI VELI 074 JUNIKU - PULA LENDITA 075 ZYLFIU ISMAJL 076 HOTI FLAMUR 077 GLLOGJANI HAZIR 078 KASTRATI ZIJAH 079 MJEKU LUMNI 43 - ORA 001 SURROI VETON 002 HYSA YLBER 003 MULHAXHA KOLLÇAKU FATMIRE 004 GORANI GENC 005 MUHAXHERI GAZMEND 006 SAHATQIJA TEUTA 007 JASHARI NAZIM 008 HADRI LULZIM 009 GJURGJEALA JEHONA 010 LOHAJ MUHIB 011 DEMIRI - FRANGU QIBRIJE 012 BELEGU MAZLLUM 013 DOMI NGADHNJIM 014 BARUTI SEVIME 015 ZAJMI AGRON 016 HOXHA NAIM 017 RIZVANOLLI ARDITA 018 ALIU ZYFER 019 KABASHI BASHKIM 020 SIQECA ILIRE 39

44 BALAJ JETËMIR 022 SEJDIU RRAHIM 023 DREJTA VALBONA 024 MUSA SKENDER 025 HOXHA LUAN 026 ZEJNULLAHU PRAN- VERA 027 DODA ZAHIR 028 LEKA MENDUH 029 REZNIQI NERGIZE 030 PREKAZI ARBËROR 031 VRANOVCI HALIM 032 ABAZI TAHIRE 033 CARRABREGU SHKELZEN 034 GJOCAJ SHEFQET 035 ELSHANI FATMIRE 036 ABDULLAHU RIZA 037 KRASNIQI MUJË 038 UKMATA - MALA ELVIRA 039 PULA FATMIR 040 PAÇAKU KUJTIM 041 MURINA SHQIPE 042 BARAKU ALBERT 043 HAXHIU ISA 044 CURRI NEBAHATE 045 ASLLANI ABIT 046 MASHKULLI ARBEN 047 PUFJA XHERALDINA 048 BUSHATI SEDAT 049 KADRIU GAZMEND 050 KRYEZIU GAFURRI VANINA 051 MJAKU FARUSH 052 AJVAZI SKIFTER 053 KRAJKU EDITA 054 PARASHTICA FATMIR 055 SHOSHI GËZIM 056 REGJEPI DRITA 057 HOXHA BAJRAM 058 SADIKU KEFSERE 059 MEHMETI MEHMET 060 MULI HAJRULLA 061 BYTYÇI SHUKRIE 062 BERISHA DRITON 063 ZEJNULLAHU VETON 064 QOSAJ ZEJNA 065 ÇANTA GËZIM 066 BELEGU BURHAN 067 MUSTAFA SAFETE 068 BAJRAKTARI LAVDIM 069 PRETENI BAJRAM 070 KOXHA KEFSERE 071 SALIHU NEHAT 072 SHATRI SAMI 073 ELSHANI SHPRESA 074 BAJRA AVDULLAH 075 KRASNIQI ALBAN 076 LIKA AFRIME 077 KADRIJAJ XHEVAT 078 JASHARI NEBIH 079 AZIZI ATIFETE 080 ÇAKA RAMI 081 REKA SAMIR 082 BUNJAKU FATMIRE 083 ÇENGAJ ABAZ 084 HAXHIBEQIRI FAHRI 085 DEMOLLI LULJETA 086 OSMANI NEHAT 087 NULLESHI EDMOND 088 PIRA ADELINA 089 KASA RAIF 090 AVDIAJ SEFER 091 KQIKU BUKURIE 092 NEZIRI SHABAN 093 SHALA BAJRUSH 094 BLAKU FEXHRIE 095 TIGANI HAKI 096 HAJDINI ISMET 097 ISLAMI NERXHIVANE 098 KLAIQI GANIMET 099 AGUSHOLLI GAZMEND 44 - AAK - ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 001 HARADINAJ RAMUSH 002 KOSUMI BAJRAM 003 HUNDOZI ZYLFIJE 004 MALOKU NAIM 005 ISUFI AHMET 006 DRESHAJ-BALIU MYRVETE 007 DUGOLLI BUJAR 008 QEKU ETHEM 009 SYLA GJYLNAZE 010 HALIMI YMER 011 KUMNOVA MAZLLOM 012 GRAJÇEVCI SEBAHATE 013 LLUKA JAHJA 014 KRYEZIU KADRI 015 ZOGIANI SHQIPE 016 SALIHAJ JONUZ 017 LECI LULZIM 018 BERISHA MEJREME 019 LUMA ERNEST 020 GASHI HAZIR 021 ISUFI FERINAZE 022 BERISHA ALI 023 SELMANAJ IBRAHIM 024 GORANCI ILIRJANA 025 SELMANAJ RASIM 026 AVDYLI MERXHAN 027 IDRIZI ZELFIJE 028 JANUZAJ JANUZ 029 SPAHIU FAKIR 030 KASTRATI SHPRESA 031 THAQI AGIM 032 SYLQA ALI 033 HOXHA NADIRE 034 ASLLANAJ RRUSTEM 035 FEJZA NAZMI 036 SAHITI ARJETA 037 ELSHANI AGIM 038 GJINOLLI TALAT 039 HASAJ ILIRIANA 040 SKENDERI SKENDER 041 GJINI ARDIAN 042 ISMAJLI HAVA 043 RAKA ADIL 044 TAHIRSYLAJ SYLË 045 THAQI ILMIJE 046 IBISHI SALI 047 KERVESHI KUJTIM 048 TAHIRI FLORIJE 049 DRESHAJ SKENDER 050 VEZVESIA BASHKIM 051 SHAHIQI AJTENE 052 TOLAJ VALON 053 KELMENDI ILIR 054 BLAKAJ LUMTURIE 055 BYTYQI CEN 056 GASHI FATMIR 057 QELA KUJTESA 058 SHKODRA XHEVAT 059 KRYEZIU VESEL 060 REXHA-JASHARI IGBALLE 061 SEJFIJA OSMAN 062 ALIJAJ XHAVIT 063 KOSHI SHQIPE 064 IBISHI BAJRUSH 065 SYLEJMANI SHEFQET 066 DULA ARBANE 067 SHEHAJ HAKI 068 FARIZI FERDEZE 069 HAJDARI AZEM 070 BUNJAKU MUHARREM 071 HARADINAJ BAHTIR 072 MORINA SOFIJE 073 IMERI GANI 074 MULHAXHA HAKI 075 BAJRAMI SYLBIE 076 TOPALLI SYLEJMAN 077 DULA SHAHIN 078 DOGANI SEVDIJE 079 TOFAJ FAIK 080 MAZREKAJ MURAT 081 ZENELAJ BEQIR 082 XHOXHAJ NEZIR 083 DOBRAJ JASHAR 084 HOXHA IBRAHIM 085 DRAGAJ SHABAN 086 KRASNIQI BASHKIM 087 BAJRAMAJ HAJDIN 088 RAMADANI KEMAJL 089 PECI LULZIM 090 GASHI ISLAM 091 ELEZAJ ZENUN 092 BICAJ XHAVIT 093 KASTRATI FATMIR 094 LECI XHEVDET 095 KASTRATI ARBEN 096 SHEHU SHAQIR 097 MUSTAFA SHEMSI 098 KOJQIQI ABEDIN 099 SYLKA ENVER 100 PUPA ISMAIL 101 BADALLI SULLTAN 102 THAÇI ALI 45 - PARTIA SOCIAL- DEMOKRATE E KOSOVËS - PSDK 001 JASHARI KAQUSHA 002 KURTESHI ILJAZ 003 PUSHKA ASLLAN 004 DOMI RASIM 005 GUDA BESIM 006 DASHI BEHIJE 007 KAJTAZI SHABAN 008 DUSHI MINIR 009 ÇERKEZI EMINE 010 KASTRATI HELIDON 011 ARIFI EKREM 012 CANA - LOKAJ SAMILE 013 AHMETI SEBAHUDIN 014 ÇEKU ZEKË 015 DAJQI GASHI KADRIJE 016 SMAKAJ AGIM 017 ALIHAJDARAJ RAMË 018 HYSEINI SHIRIN 019 BEHRAMI HAMIT 020 BEHLULI NEXHMUDIN 021 KUQI NAFIJE 022 MUSTAFA XHAVIT 023 GASHI TAHIR 024 MORINA MERITA 025 PULA NAZIM 026 HAXHAJ FADIL 027 FEKAJ MAHIJE 028 LIMANI FETI 029 HAJDARI QAMIL 030 ÇESHKU FERDANE 031 BEKAJ MUSË 032 KELMENDI BAJRAM 033 KRASNIQI MURADIJE 034 MALIQI HALIM 035 ISUFI HALIM 036 ARIFI FILLORETA 037 RRACI MYHEDIN 038 HOXHA NIJAZI 039 MATOSHI DRIADA 040 NEZIRI DESTAN 041 GËRMIZAJ MAHMUT 042 ZEQIRI BLETA 043 MUSHLA HASAN 044 ZOGIANI IBRAHIM 045 MUSHLA DRITA 046 AJETI VALTON 047 MORINA IBRAHIM 048 REXHEPI BUKURIJE 049 NEBIU JETON 050 POPOVA SABIT 051 REXHEPI VALDETE 052 THAQI MILIT 053 PAÇARIZI KUJTIM 054 KAMERI KUMRIE 055 KARPUZI BEG 056 KQIKU NUHI 057 KURTESHI AVA 058 RRAFSHI ELMI 059 VELIU AGIM 060 TOPANICA VJOLLCA 061 HOXHA DAUT 062 DREJTA NASHID 063 ISMAILI NEDRETE 064 GLLAREVA BAHRI 065 HOXHA ALI 066 GRDOVCI SHKURTE 067 DELIU SADIK 068 KASTRATI VEDAT 069 NEZIRI SEBAHATE 070 BINAKU BEHXHET 071 GASHI HAZBI 072 KRASNIQI RIZA 073 MUSTAFA BASHKIM 074 KUKALAJ REXHEP 075 LAMAXHEMA NAIM 076 SPAHIU ISMET 077 VULA GANI 078 BAJRAMI BESA 079 BOJNIKU SHABAN 080 GASHI MURAT 081 ISLAMI ENVER 46 - PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS 001 MERXHA ZYLFI 002 BERISHA AXHIJA 003 MERGJOLLARI EMSAL 004 TOSKA GANI 005 HAXHIJA SHERIBAN 006 ALITI MUHAMET 007 TAFAJ ISMET 47 - RAMË DRESHAJ 001 DRESHAJ RAMË 48 - GIG - GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE 001 IBIŠI RUSTEM 002 EMRUŠ VEZIRA 003 JONUZI RAMIZ

45 49 - BALLI KOMBËTAR 001 DAKA SYLEJMAN 002 BISLIMI DAUT 003 TURTULLA VIOLETA 004 HAXHIU NEXHMEDIN 005 MULLIQI AHMET 006 KRYEZIU LULJETA 007 SADIKU RIZA 008 KADISHANI JETISH 009 REXHEPI GJEVA 010 BAJRAKTARI JASHAR 011 HOTI MALIQ 012 SPAHIU HAJRIJE 013 SHALA HAMDI 014 ÇITAKU MURAT 015 KAJTAZI MRIJA 016 AHMETI ILAZ 017 JAVORI FADIL 018 GUSIA FIRDEZE 019 TAHIRI XHEVXHET 020 DESKU CEN 021 MULLIQI SHAZANE 022 UKIMERI FEHIM 023 HOTI MUHAMET 024 BAJRAKTARI JEHONA 025 ZARAJ RIZAH 026 ARËNLIU XHEMAL 027 THAQI FIZË 028 GASHI MUSTAFË 029 ALISHANI NEXHMIDIN 030 GECI NAIM 031 JEMINI SKENDER 032 BERISHA JETUHAH 033 GECAJ AZEM 034 JUSUFI JUSUF 035 ASHANI DEMIR 036 HASKUKA DAVER 037 ALISHANI HALIL 038 KRASNIQI TAHIR 039 DERVISHI RAGIP 50 - PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOS- OVËS 001 THAQI HASHIM 002 REXHEPI BAJRAM 003 BROVINA FLORA 004 KRASNIQI JAKUP 005 KUÇI HAJREDIN 006 DAUTI NERXHIVANE 007 HALITI XHAVIT 008 BAJRAMI ARSIM 009 HADRI TEUTA 010 HOXHAJ ENVER 011 BUJA RAMË 012 AHMETAJ SALA 013 HYSENI KALOSHI HYDAJET 014 ARZUALLXHIU AFRIM 015 STATOVCI DRITA 016 MUJOTA FEHMI 017 XH I BAJRUSH 018 SHALA SALA 019 HYSENI HAJREDIN 020 KOCI GANI 021 HADERGJONAJ SAFETE 022 HASANI NAIT 023 LIMA DEMIR 024 HALIMI SELVIJE 025 LUZHA BERAT 026 KRASNIQI EMIN 027 JUSUFI ZAHRIJE 028 CANZIBA XHELAL 029 BASHOTA SOKOL 030 HOXHA HATIXHE 031 BISLIMI XHEVAT 032 KAJTAZI KURTAN 033 TAFALLARI BAJRAME 034 KASTRATI AVNI 035 KURTESHI ISMAJL 036 BALA NAZLIE 037 CANOLLI NASER 038 GOLA BEHXHET 039 RAMA LUMNIE 040 BLAKAJ IDRIZ 041 MUSTAFA NEHAT 042 SHOSHI VJOLLCA 043 LATIFI MUHAMET 044 GËRBESHI EMIN 045 KADRIU DRITA 046 NUHIU RAHMIL 047 BEKA OSMAN 048 BEQIRI HIDAJETE 049 SELIMI HALIL 050 HULAJ SHEFAZIM 051 KUKA AFIDE 052 FEJZULLAHU BEQIR 053 SOPA MISIM 054 MEHMETAJ TUSHË 055 ZENELI SHAQIR 056 MJEKIQI HAKI 057 GJOCAJ ELMAZE 058 ÇOÇAJ NEXHAT 059 TOPALLI YLBER 060 MORINA SHKURTE 061 BUZHALA PASHK 062 ZEKA IZMI 063 NEZIRI BEDRIJE 064 TMAVA AHMET 065 SELIMI FITIM 066 HASANI FATLUME 067 NITAJ LAH 068 MORINA MEHREME 069 SALIHU ISMET 070 SIMNICA SABRI 071 ALIDEMA TAIP 072 ÇITAKU SHEFKIJE 073 BERISHA SKENDER 074 BYTYQI AGIM 075 SHEHOLLI EMINE 076 KRASNIQI HAMDI 077 MORINA RUZHDI 078 MUSTAFA SALIHE 079 SHATRI RRAHIM 080 ZOGJANI ADEM 081 HAMZA BEDRI 082 RRUSTEMI LULZIM 083 YMERI ABDYL 084 JASHARI SHABAN 085 GËRVALLA NEXHIP 086 KRASNIQI UJUP 087 HAMIDI BEQIR 088 BERISHA SAHIT 089 IDRIZI SAFET 090 ALIU HAMDI 091 MORINA ZEQIR 092 MUHADRI BESIM 093 KRREKI XHAVIT 094 LOKU HESET 095 MUSLIU HANEFI 096 HAZIRI RIZA 097 SAHITI HESET 098 SADIKU VEHBI 099 FERIZI RRUSTEM 100 MANXHUKA REXHEP 101 LOKI ZEKIRJA 51 - UNIONI DEMOKRATIK 001 KAÇI MENTOR 002 STAVILECI FATOS 003 BYCI SHPRESA 004 RRUKA MENTOR 005 CANHASI ADNAN 006 BYCI - RRUKA MERITA 007 THAQI MENTOR 008 DEVA URAN 009 LLESHI ALMA 010 VOKSHI SADIK 011 HOXHA FLUTRA 012 KAÇI XHELAL 013 THAQI XHEVDET 014 MALOKU LULZIM 015 QAUSHI RUDINA 016 PATOKU YLBER 017 XËRXA NAGIHAN 52 - LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOS- OVËS 001 RUGOVA IBRAHIM 002 BERISHA KOLË 003 KELMENDI NEKIBE 004 DACI NEXHAT 005 HAMITI SABRI 006 TËRMKOLLI MELIHATE 007 SEJDIU FATMIR 008 GASHI ALUSH 009 ALIAJ SANIJE 010 JERLIU NAIM 011 MUHAXHERI YMER 012 ZEQIRAJ SAMIJE 013 KRYEZIU FADIL 014 GECI FADIL 015 NIMANI REMZIJE 016 VULA FEHMI 017 REXHEPI FATMIR 018 MALOKU ZYHRIE 019 ALIMUSAJ NIMON 020 KELMENDI RAMADAN 021 HULAJ NURISHAHE 022 KRASNIQI AGIM 023 PIREVA ILAZ 024 BERISHA GJULSHEN 025 SHATRI HAKI 026 JONUZI IBUSH 027 BERISHA NAFIJE 028 ZENELI LULZIM 029 BRAJSHORI BEHXHET 030 KRYEZIU BRIKENDA 031 HALITI MILAZIM 032 MUSLIU RAMADAN 033 GAXHERRI BESA 034 REXHA NEXHAT 035 OSMANI NASER 036 DOÇI NAXHIJE 037 ZEKOLLI RAGIP 038 BERISHA FETAH 039 BUKOSHI RUDINA 040 ZHARKU LUTFI 041 HALIMI SHABAN 042 HOXHA QIBRIJE 043 KASTRATI JANUZ 044 GASHI FADIL 045 HYSENI LUMNIE 046 KAMBERI KAMBER 047 SUTAJ JUSUF 048 RYSMA SINAVERE 049 BERISHA SADUDIN 050 AHMETI ILMI 051 HARGJI SOFIJE 052 SADRIU ALI 053 BARDHI MEHDI 054 SARAQI MEVLYDE 055 KABASHI QAZIM 056 RRUSTEMI SABIT 057 STRELLCI AFËRDITA 058 GURI FARUK 059 HAJDARAJ TOMË 060 JANOVA SOFIJE 061 DAUTI ESAD 062 PREKOPUCA GANI 063 BERISHA HATIXHE 064 BARUTI BLERIM 065 HOROSANI SHEMSIDIN 066 MUSA TEUTA 067 MORINA MAHIR 068 NEZIRI MEHMET 069 RAMADANI KADRIJE 070 FERATI SADRI 071 TULLUMI MALUSH 072 DULAHU MEVLIDE 073 AHMETI QEMAJL 074 SINANI HAKI 075 IMERI HAKI 076 REXHEPI FAHRUSH 077 ISUFAJ TAHIR 078 ZARIQI NEBIH 079 GASHI SKENDER 080 UKAJ SHEFKI 081 HYSENI SHKELZEN 082 OROSHI BERNARD 083 MJAKU ISMET 084 MORINA SYLEJMAN 085 SHEHU HEBIB 086 HASALLARI ZYLBEHAR 087 JASHARI FADIL 088 SHALA XHEMAJL 089 BUZHALA LULIJE 090 THAÇI BAHRI 091 SYLA BARDHYL 092 OSMANAJ RIFAT 093 VESELI ÇERKIN 094 LUMA MUSAFER 095 RUDI FETAH 096 ABDYLI IZET 097 BEHRAMI JETULLA 098 GRAJÇEVCI FLORIM 099 SHALA GANIMETE 100 KELANI REXHEP 101 POPAJ KUJTIM 102 YMERI BAJRUSH 103 HASHANI K 104 KRASNIQI GALDIM 105 VEZAJ SHUKRI 106 TOLAJ SEJDË 107 BERISHA SHABAN 108 MUSTAFA BAJRAM 53 - KDTP - KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTİSİ 001 YAĞCILAR MAHIR 002 KRASNIÇ RIFAT 003 MALTA NURAN 004 KÖROĞLU ERGIN 005 GJINI BESIRE 006 KERA ARIF 007 RADA RECEP 008 HEVZI MAZREK 54 - INICIATIVA QYTETARE 41

46 BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT 001 BRESA NASER 002 BERISHA SELMON 003 QENA LEZE 004 GASHI ISAK 005 LAÇI AGRON 006 KORAPI NORA 007 PALUCA ÇUN 008 MUÇAJ SEBË 009 LAÇIN ERMIRA 010 ÇEJKU BEDRI 011 KABASHI AFRIM 012 MUHARREMI DASHURIJE 013 JARËMHOROZI ER- DOHAN 014 NUSHI BUJAR 015 DALIPI FERIDE 016 SEFA ABDYLNASER 017 KRASNIQI HEVZI 018 BUDURI ELBASAN 019 DALIPI AJET 55 - PARTIA E DREJTËSISË - PD 001 ÇERKEZI SYLEJMAN 002 AGANI FERID 003 MEHMETI RUKIJE 004 BASHA MUNIR 005 STATOVCI BAKI 006 BUÇINCA SEMRA 007 PERQUKU MEXHIT 008 CENA QAMIL 009 ZEQA KIMET 010 OSMANI ABAZ 011 HOXHA SELMAN 012 AJDINI VJOLLCA 013 IDRIZI TEFIK 014 BASHA SHABAN 015 KOXHA SHERMINE 016 LAHU XHEVAT 017 KIKA ADNAN 018 KRAJKOVA ZORA 019 DËRMALA HAMDI 020 MORINA HALIT 021 MIFTARI HASIBE 022 HASHANI ZEQIR 023 KRASNIQI ISUF 024 HAXHA HATIXHE 025 RAMADANI NEXH- MEDIN 026 FEKA NEXHIP 027 ABAZI MERITA 028 DURGUTI OSMAN 029 AHMETI VAHIDIN 030 OSMANI SHERIFE 031 ISUFI ISMAJL 032 RAMAXHIKU AB- DYLKADËR 033 KASAPOLLI JETA 034 ZENELI FAIK 035 KADRIAJ RAGIP 036 SHAQIRI FLORIM 037 METAJ NURXHAN 038 XHIBO SHYQRI 039 XHARRA FAHRIJE 040 HOXHA ISUF 041 MEHMEDI ERXHAN 042 XHARRA DRITA 043 MAXHUNI SYLEJMAN 044 VUÇITERNA IDRIZ 045 RAMADANI YLFETE 046 VOGËL KADËR 047 BILALLI RUSHIT 048 BEJTA NEZAFETE 049 MAHOLLI XHAVIT 56 - PLK - PARTIA LIB- ERALE E KOSOVËS 001 DEDAJ GJERGJ 002 XHEMA LEME 003 DEMAJ FRASHER 004 BEKTESHI ISMAIL 005 BULLIQI NERXHIVANE 006 GASHI SKENDER 007 GECI PJETËR 008 MUSTAFA EMINE 009 PODVORICA GAFURR 010 GJERGJAJ JAK 011 KUMNOVA SEVDIJE 012 SHALA FATON 013 ISUFI REXHEP 014 SHTUFI KRISTINA 015 VESELAJ HAKI 016 IDRIZAJ RAMADAN 017 KOMANI MIRE 018 GASHI EJUP 019 BAJRAMI ISLAM 020 BERISHA FAKETE 021 MEHAJ ZEKË 022 MEROVCI RRAHIM 023 GASHI ZOJA 024 MARGILAJ NOSH 025 REXHEPI BAJRAM 026 SHALA SARANDA 027 MEHAJ NAIM 028 BACA SKËNDER 029 AXHIJAJ LUMNIJE 030 MJAKU TEFIK 031 GJIKOLLI GËZIM 032 FEJZULLAHU MEVLUDE 033 CULAJ AUGUSTIN 034 BEQIRAJ BLERIM 035 BYTYQI VJOLLCA 036 BAJRAMI MERGIM 037 MAKSUTI BARDH 038 PRETENI SUZANA 039 LASKA LON 040 KAMBERI BESNIK 041 HAJDARI-NURA KADRIE 042 BUQA TUNË 043 RAMADANI ANTON 044 JASHANICA EDONA 045 RAMA EMIN 046 GEGAJ LORENC 047 BAJRAMI ZENETE 048 ISMAJLI VEHBI 049 SHEHU HAJDAR 050 SHALA TEUTA 051 GJOKA MEHDI 052 SELIMI HYRA 053 MAKSUTAJ AJET 054 BIBA MIHILL 055 BERISHA FATMIRE 056 KRASNIQI QAZIM 057 PIREVA VEHBI 058 SHALA SEVERXHANE 059 KQIRA LINDON 060 NIKOLLBIBAJ SIMON 061 BYTYQI SADBERE 062 LATIFAJ SHPEND 063 BEKTASHI SABRI 064 ZHUGOLLI ANTIGONË 065 TASHOLLI ADEM 066 VISHESELLA NAZMI 067 REXHEPI GANIMETE 068 ÇOLLAKU NREC 069 SOKOLI SOKOL 070 ZYMBERI MAGBULE 071 LAJQI NAZMI 072 VESELAJ NAIM 073 IBISHI FIDANE 074 AVDIMETAJ NEZIR 075 BERISHA RAGIP 076 MARGILAJ XHYLIJE 077 AJVAZI AVNI 078 BASHOLLI EMIN 079 AVDYLI VALENTINA 080 BERISHA SABIT 081 HAXHIKADRIJA LABINOT 082 PRENIQI JALLDYZE 083 BYTYQI MAZLLUM 084 BERISHA JOZEF 085 TAHIRI NERIMANE 086 HOXHA ISMAJL 087 JAHAJ SHPEND 088 FETAHU SARANDA 089 BEQIRI ZEQIR 090 AHMETAJ BEQIR 091 MAKSUTAJ KUMRIJE 092 GASHI BESIM 093 KRASNIQI MUSË 094 DEVA ARTA 095 BEQIRI SHEFSHET 096 SOPI SKËNDER 097 ALIU ARDITA 098 BUGUJEVCI VALDET 099 LASKU DEDË 100 SALIHU LAURETA 101 AVDYLAJ REXHEP 102 HASANI RRAHIM 103 GASHI SERVIE 104 REXHEPI MURTEZ 105 AVDYLI IBISH 106 SHOSHI SARANDA 107 BAJRAMI VEBI 108 FETA AGIM 109 YMERI FITORE 110 HOXHA DREN 57 - Dr.XHEVDET REXHAJ 001 REXHAJ XHEVDET 58 - PARTIA DEMOKRATIKE ASHKANLI SHQIPTARE E KOSOVËS MAROLLI FAIK 002 BYTYQI BEQIR 003 AVDIU TEUTA 004 ANDIĆ NAJER 59 - LËVIZJA POPULLORE E KOSOVËS - LPK 001 XHEMAJLI EMRUSH 002 ELSHANI GAFURR 003 LOHAJ SHAHADIJE 004 ZHITIA NAIM 005 RESHITI DEMIR 006 KONUSHEFCI FEXHRIE 007 GASHI DURMISH 008 MUSHKOLAJ ABDYL 009 ISLAMI NERXHIVANE 010 KADOLLI ILAZ 011 ZENUNI METUSH 012 SELMANI MILIKIJE 013 BUZHALA ALI 014 PAÇARIZI NUHI 015 GASHI AVNORE 016 PANTINA ASLLAN 017 KABASHI FETIJE 018 HALIMI ALI 019 SVIRCA BAKI 020 ADEMI NAFIJE 021 KADOLLI ADEM 022 HASANI REMZI 023 GASHI AFERDITA 024 GJATA AVDI 025 AVDIU HALIT 026 OSMANI SEVDIJE 027 KADRIU ISMET 028 REXHEPI ISMAJL 029 QITAKU MIRSIE 030 ZHITIA ISAK 031 KOLLONI NAZMI 032 ABDULLAHU MEJREME 033 HYSENI NASER 034 SULEJMANI RIZA 035 MILLAKU MIRE 036 FAZLIU SKENDER 037 MYRTA BASHKIM 038 SYLEJMANI BEKIM 039 SYLEJMANI MUSA 040 HOXHA SHUKRI 041 ÇOLLAKU UKSHIN 042 THAQI REXHEP 043 GASHI ZAFER 044 REXHA ELEZ 045 BEQA ABAZ 046 MELEQI ZIJADIN 047 SEJDIU HALIM 048 BALAJ SADIK 049 SHAQIRI BISLIM 050 MUSLIAJ SEFER 051 ISUFI FLORIM 052 ORUQI ALI 053 AHMETI BASRI 054 DEDA JAKUP 60 - PDAK - PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKAN- LIVE TË KOSOVËS 001 RRAHMANI SABIT 002 GASHI GËZIM 003 HAKRESHI DRITA 004 QERIMI BERAT 61 - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 001 BALIĆ NUMAN 002 KAMBERI BEDRI 003 HADZIMUŠOVIĆ SELMA 004 MEDJEDOVIĆ FAHRU- DIN 005 HADŽIDAUTI SANIJA 006 SEZAIRI IRFAN 007 KOLLÇAKU SEHAR 008 ŠABOTIĆ ZENUN 009 SRDANOVIĆ VEZIRKA 010 BATILOVIĆ DJULE 011 MEDJEDOVIĆ AZEM 012 TOTIĆ ISMET 013 SKENDERI BAJRUŠ 014 HAJRIĆ ADEM 62 - PRIZRENSKO - DRAGAŠKA INICIJATIVA 001 KARADOLAMI ISMAJL 002 ELEZI ZEHRA 003 BIRDAINI MEMIŠ 004 ALIJA ANITA 42

47 Mission in Kosovo KOSOVA DOCUMENTATION AND RESEARCH INSTITUTE INSTITUTI KOSOVAR PËR DOKUMENTIM DHE HULUMTIM Prishtinë/Priština, October 2004

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Agreement of Academic Cooperation Between Yildiz Technical University in Turkey And University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Yildiz Technical University in Turkey and the University of Sarajevo,

Detaylı

Praktični deo ispita KURS NM2345 *

Praktični deo ispita KURS NM2345 * EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE 122010-01. ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1999 CUMARTESİ Sayı: 23662 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 99/12603 Milletlerarası

Detaylı

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ 0 PROGLA g ENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU CRNE GORE I REPUBLIKE TURSKE 0 SOCIJALNOM OSIGURANJU Proglagavam Zakon o potvrdivanju sporazuma

Detaylı

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO FILOZOFSKI FAKULTET MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ULUSLARARASI B L MSEL TOPLANTI CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO Iskustvo međudržavnih odnosa OSMANLI İMPARATORLUĞU VE KARADAĞ Ülkeler arası ilişkiler 23. i 24. novembar

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR Mostar, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK TURSKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Detaylı

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders adı: Mağdur Bilimi Profesörün adı: Prof. dr. Hana Korać MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Seminer konuları aynı anda ders konulardır. Verdiğimiz konulardan

Detaylı

PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP

PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP Jedlnstvena Goranska Partija je pokrenut;i od strane mladlh enuzljasta lz Goranske zajednlce da bl kasnlje prerasla u polti~ku partiju. Jedlnstvcna

Detaylı

POLITICAL ENTITY BROCHURE. 2004 Meclis Seçimlerine katılan politik oluşumlar Politik Oluşumlar Broşürü

POLITICAL ENTITY BROCHURE. 2004 Meclis Seçimlerine katılan politik oluşumlar Politik Oluşumlar Broşürü SEÇIM SIZIN! 2004 Meclis Seçimlerine katılan politik oluşumlar Politik Oluşumlar Broşürü Politik Varlıklar Kitapçığı için Kullanılan Metot Politik Varlıklar Kitapçığı AGİT(OSCE) in Kosova Misyonu nun Demokratikleşme

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY. K U Š A D A S I 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 1 od 14012016 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje Cene u tabeli su izražene u Eur po osobi 10.06 13.06 Usluga FELICE 2* std 359

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. B E L E K 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 10 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3- od 01.02.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 14 - od 16.05.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 521-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 522-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 14 od 16.05.2015 Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3 od 01.02.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI...

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI... TARİH / DATUM : 05.06.2015 SAYI / BROJ :5 VAKFIMIZDAN... Bülten imizin beşinci sayısı ile sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki sayımızda içeriği ağırlıklı olarak, BZK Preporod

Detaylı

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Na osnovu elana 95 taeka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Proglagavam

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 552-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

Republika e Kosov s - Republika Kosova - Republi at- s, 4. ;: Centralna Izborna Kw sya Central Election Conttnf sion ',17

Republika e Kosov s - Republika Kosova - Republi at- s, 4. ;: Centralna Izborna Kw sya Central Election Conttnf sion ',17 Republika e Kosov s - tk,,.,:..,,.. tti4w.s Kept: Republika Kosova - Republi at- s, 4. ;:.. Komisioni Qendror i Zgj)ifil.. -!: k r(i4,...4 -. Centralna Izborna Kw sya Central Election Conttnf sion 5-0-

Detaylı

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police Sot, krenare me Ju! MISIONI I SHOQATËS SË GRAVE NË POLICINË E KOSOVËS Të fuqizojë, unifikojë

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 15 od 06.04.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 11 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B O D R U M 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 6 od 05.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

Kako firme koriste faktoring

Kako firme koriste faktoring Kako firme koriste faktoring Studije slučajeva S t u d i j e s l u č a j e v a s u p r e u z e t e o d F a c t o r C h a i n I n t e r n a t i o n a l w w w. f c i. n l Proizvođači turskih ćilima koriste

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.6 od 05.03.2016. DIAS 2* stnd ND 109 119 135 139 155 159 159

Detaylı

Opcina Stari Grad Sarajevo. Municipality of the Old Town Sarajevo. Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1

Opcina Stari Grad Sarajevo. Municipality of the Old Town Sarajevo. Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1 Opcina Stari Grad Sarajevo Municipality of the Old Town Sarajevo Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1 Općinski izbori 2008. Poštovani građani, Pred Vama se nalazi prvi broj informativnog općinskog glasila

Detaylı

U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR

U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Istanbul Educational and Cultural Center O NAMA Udruženje Istanbul edukaciono-kulturni centar je nevladina i neprofitna organizacija

Detaylı

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 4- od 01.02.2015 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

HOD KA ISTINI. Bo{nja~ka rije~ RIJE^ UREDNIKA. Shodno svojim

HOD KA ISTINI. Bo{nja~ka rije~ RIJE^ UREDNIKA. Shodno svojim Bo{nja~ka rije~ Osniva~ Bo{nja~ko nacionalno vije}e u Srbiji i Crnoj Gori Novi Pazar Izdava~ Centar za bo{nja~ke studije Tutin - Ro`aje - Novi Pazar Za osniva~a i izdava~a Esad D`ud`evi} Glavni i odgovorni

Detaylı

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god.

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god. Broj 14 - Strana 1190 SLU@BENE NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g. 428 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka b) Ustava Tuzlanskog kantona ( Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona, br. 7/97

Detaylı

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV KONKURSI - I U skladu sa čl.80. t.4. Zakona o insolventnosti privrednih društava, stečajni upravnik obavještava stečajnog sudiju, povjerioce i sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju pravo

Detaylı

Apostrofiranje ovakvih

Apostrofiranje ovakvih Bo{nja~ka rije~ RIJE^ UREDNIKA Osniva~ Bo{nja~ko nacionalno vije}e Novi Pazar Izdava~ Centar za bo{nja~ke studije Tutin - Novi Pazar Za osniva~a i izdava~a Esad D`ud`evi} Glavni i odgovorni urednik mr.

Detaylı

Gramatika turskog jezika

Gramatika turskog jezika 1 Gramatika turskog jezika Turski jezik spada u grupu uralo-altajskih jezika. Postoje neke jezičke sličnosti sa finskim, mađarskim, estonskim, korejskim, mongolskim, japanskim i uzbekistanskim jezikom.

Detaylı

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKOG A Broj 8 - Strana 181 Godina 3 - Broj 8 Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. TUZLA Izdanje na bosanskom i hrvatskom jeziku 223

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton.

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. 320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. Postrojenje za miješanje, kapaciteta 320 t/h sa zatvorenom sekcijom

Detaylı

Bilten za novine / BA Oktobar 2013

Bilten za novine / BA Oktobar 2013 Bilten za novine / BA Oktobar 2013 Izložba pod nazivom Ništavilo Metina Güçlüa, jednog od najistaknutijih savremenih umjetnika, bit će predstavljena ljubiteljima umjetnosti u Sarajevu. Izložba pod nazivom

Detaylı

Uvodnik. Cijenjeni čitaoci. InfoKOM Broj 34 Oktobar Izdavač: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

Uvodnik. Cijenjeni čitaoci. InfoKOM Broj 34 Oktobar Izdavač: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE InfoKOM Broj 34 Oktobar 2010. Uvodnik Izdavač: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE Urednica: Almira Huseinović Vanjski saradnici: Elvira Ahmetović, savjetnik Duda Adžović Čedomir

Detaylı

Dinamičko programiranje - zadaci

Dinamičko programiranje - zadaci Dinamičko programiranje - zadaci Dinamičko programiranje (DP) je nastalo kao način rešavanja jedne klase algoritamskih problema, u kojima se traži optimalno rešenje, odnosno rešenje koje maksimizira ili

Detaylı

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES InfoBus INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES Agencija Ferhadija u Novom ruhu Godina XII Broj 114 Mart 2015. AKTIVNOSTI InfoBus SADRŽAJ Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII

Detaylı

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Turska književnost. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Turska književnost. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Turski jezik i književnost Oblast: Turska književnost STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija TURSKA KNJIŽEVNOST U KNJIŽEVNOHISTORIJSKOM KONTEKSTU sa primjenom

Detaylı

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro en je godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, {koluje se

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro en je godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, {koluje se ISA ]E DO]I A kada meleki reko{e: "O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije~: ime }e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit }e vi en i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih.

Detaylı

BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç

BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç Nadgrobni Spomenici u Bosni i Hercegovini od Osmanlija pa do Danas TIz TSarajeva, Mostar, Livno i Glamoču Tombstones of

Detaylı

E uzu billahi mineššejtanirradžim, Bismillahirrahmanirrahim

E uzu billahi mineššejtanirradžim, Bismillahirrahmanirrahim E uzu billahi mineššejtanirradžim, Bismillahirrahmanirrahim Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme

Detaylı

BROJ IME I PREZIME PROSJEK FAKULTET PROGRAM TUBA (RAMAZAN) KARATAS FASS VACD KUBRA (DURSUN) MULAYIM FASS PSY

BROJ IME I PREZIME PROSJEK FAKULTET PROGRAM TUBA (RAMAZAN) KARATAS FASS VACD KUBRA (DURSUN) MULAYIM FASS PSY DOPUNJENA (AŽURANA) KONAČNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA PO KONKURSU ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ORGANIZACIONE JEDINICE INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA U SARAJEVU

Detaylı

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ TUZLANSKI KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE УРЕД ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ KANTONALNIH

Detaylı

Imam Muhammed Bakir.

Imam Muhammed Bakir. www.bastinaobjave.com Imam Muhammed Bakir - Ustanovljenje velikog znanstvenog pokreta; - Učenici Imamove, mir neka je na nj, škole; - Širenje nauke i otvaranje kapija znanja; - Povijest zabrane biljeţenja

Detaylı

UNTERICHTSMODELL. Sprache ist Verbindung zwischen Menschen und Kulturen; unsere Kinder lernen trotz

UNTERICHTSMODELL. Sprache ist Verbindung zwischen Menschen und Kulturen; unsere Kinder lernen trotz UNTERICHTSMODELL MEHRSPRACHIGER UNTERRICHT Sprache ist Verbindung zwischen Menschen und Kulturen; unsere Kinder lernen trotz unterschiedlichster Muttersprachen eine gemeinsame Sprache: D EUTSCH Die Schülerinnen

Detaylı

P200C Troubleshooting Guide

P200C Troubleshooting Guide P200C Troubleshooting Guide Troubleshooting Why can't I login? Where do I find the site number? Should I be connected to the internet to access the application help files? How do I restart a PC? How do

Detaylı

ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp Elevator TK 8pp Turkish/Slovenian/Croatian/Serbian:TK 8pp Turkish/Slovenian/Croatian/Serbian 19/7/11 16:52 Page 2 Türkçe Slovenščina Hrvatski Srpski ThyssenKrupp Elevator TK 8pp Turkish/Slovenian/Croatian/Serbian:TK

Detaylı

Istanbul 2011 / 1432

Istanbul 2011 / 1432 Istanbul 2011 / 1432 Istanbul, 2011. g. Izdavačka kuća Erkam : 253 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cd. No: 117 Kat: 2/C Başakşehir, Istanbul, Türkiye Tel: (90-212) 671-0700 pbx. Fax: (90-212)

Detaylı

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE FIKH

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE FIKH NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE FIKH CILJEVI I ZADACI IZUČAVANJA NASATVNOG PREDMETA Budući da je fikhsko područje vrlo široko te da je ovo srednja škola, kao i to da mi živimo u islamskoj dijaspori,

Detaylı

Sozialdemokratie für neue Österreicherinnen und Österreicher Socijaldemokratija za nove Austrijanke i Austrijance Yeni Avusturyalɪlar için

Sozialdemokratie für neue Österreicherinnen und Österreicher Socijaldemokratija za nove Austrijanke i Austrijance Yeni Avusturyalɪlar için Sozialdemokratie für neue Österreicherinnen und Österreicher Sozialdemokratie für neue Österreicherinnen und Österreicher Ssocijaldemokratija za nove Austrijanke i Austrijance Sehr geehrte Damen und

Detaylı

BÜLTENİ Karadağ Türkiye Külturel ve Medeniyet Toplam Geçirgenliği Üzerinde Yuvarlak Masanın Sunumları (Podgorica, 16 Mayıs 2009 yılında)

BÜLTENİ Karadağ Türkiye Külturel ve Medeniyet Toplam Geçirgenliği Üzerinde Yuvarlak Masanın Sunumları (Podgorica, 16 Mayıs 2009 yılında) Glasilo o duhovnom, kulturološkom, nacionalnom identitetu i položaju Bošnjaka/ Muslimana u Crnoj Gori Specijalno izdanje, Decembar 2009. Z B O R N I K izlaganja sa Okruglog stola o crnogorsko - turskom

Detaylı

Imam Zejnul-Abidin Ali ibn Husein

Imam Zejnul-Abidin Ali ibn Husein www.bastinaobjave.com Imam Zejnul-Abidin Ali ibn Husein - Glasnik poruke ustanka s Kerbele u doba apatije; - Zašto Imam nije digao ustanak?; - Dimenzije Imamove borbe; - Sahifa Sedţdţadija riznica spoznaje;

Detaylı

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige Dieses Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert WIP komplett Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für

Detaylı

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige Dieses Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert WIP komplett Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für

Detaylı

YUGOSLAVYA KRALLIĞI NDA MÜSLÜMANLARIN STATÜSÜ VE İLKÖĞRETİM HAKLARI THE IMPORTANCE OF PATTERN ORGANIZATION FOR CLASSICAL GUITAR SIGHT READING

YUGOSLAVYA KRALLIĞI NDA MÜSLÜMANLARIN STATÜSÜ VE İLKÖĞRETİM HAKLARI THE IMPORTANCE OF PATTERN ORGANIZATION FOR CLASSICAL GUITAR SIGHT READING Fetnan DERVİŞ 1 ÖZET Osmanlı devleti 1912 1913 Balkan savaşlarıyla Balkanlar daki topraklarını kaybetti. Balkan savaşlarından sonra Yeni Pazar Sancağı, Kosova ve Makedonya Sırp Hırvat-Sloven Krallığına

Detaylı

predn- ja korica unutarnja prazna

predn- ja korica unutarnja prazna prednja korica unutarnja prazna SOLANA 125 GODINA, monografija Izdavač: SOLANA d.d. Tuzla Tuzla, Ulica soli 3 Za izdavača: Prof. dr. sc. Izudin Kapetanović, direktor Urednik: Zvonimir Banović Uređivački

Detaylı

RECEPCIJA TURSKE KNJIŽEVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI U XX VIJEKU

RECEPCIJA TURSKE KNJIŽEVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI U XX VIJEKU UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Alma Spahi RECEPCIJA TURSKE KNJIŽEVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI U XX VIJEKU doktorska disertacija Beograd, 2016. UNIVERSITY IN BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Alma

Detaylı

Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini

Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini Zbornik radova povodom obilježavanja 800 godina od rođenja Dželaluddina Rumija, Orijentalni institut u Sarajevu i Naučnoistraživački institut Ibn Sina,

Detaylı

P O S L J E D N J I A L L A H O V P O S L A N I K

P O S L J E D N J I A L L A H O V P O S L A N I K P O S L J E D N J I A L L A H O V P O S L A N I K sallallahu alejhi ve sellem Prof. dr. Ramazan Ayvallı Univerzitet Marmara, Teološki fakultet Preveo s turskog: Hamza Lavić İstanbul, ul. Çatalçeşme br.

Detaylı

BOSNA-HERSEK EKONOMĐSĐ: YOKLUĞUN GÖLGESĐNDE KALAN BĐR MAKROEKONOMĐK ĐSTĐKRAR

BOSNA-HERSEK EKONOMĐSĐ: YOKLUĞUN GÖLGESĐNDE KALAN BĐR MAKROEKONOMĐK ĐSTĐKRAR Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 20, Sayı : 73, ss. 69-88 BOSNA-HERSEK EKONOMĐSĐ: YOKLUĞUN GÖLGESĐNDE KALAN BĐR MAKROEKONOMĐK ĐSTĐKRAR Erhan TÜRBEDAR 1 Özet 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaştan sonra Bosna-Hersek

Detaylı

ORIJENTALNO-ISLAMSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U STVARALAŠTVU HASANA ZIJAIJE MOSTARCA

ORIJENTALNO-ISLAMSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U STVARALAŠTVU HASANA ZIJAIJE MOSTARCA Filozofski fakultet u Sarajevu ALENA ĆATOVIĆ ORIJENTALNO-ISLAMSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U STVARALAŠTVU HASANA ZIJAIJE MOSTARCA Transtekstualnost u klasičnoj osmanskoj poeziji Sarajevo, 2013 Alena Ćatović

Detaylı

TKI2 145 D. TR-Kullanım Kılavuzu. HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo SV- Bruksanvisning

TKI2 145 D. TR-Kullanım Kılavuzu. HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo SV- Bruksanvisning TKI2 145 D TR-Kullanım Kılavuzu HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo SV- Bruksanvisning Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde

Detaylı

Iran sa pozicija orijentalizma

Iran sa pozicija orijentalizma 42 SADRŽAJ UVOD Časopis Nur - staza svetlosti KULTURA I DRUŠTVO 5 Kultura i religije u službi zbližavanja naroda Zoran Jevtović 16 Pravoslavlje i moderna racionalnost prof. dr Gordana Živković 22 Patronimik

Detaylı

BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır.

BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır. BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır. U tvrtki BENNINGHOVEN se visok standard proizvodnje ogleda

Detaylı

Kindersitz richtig verwendet.

Kindersitz richtig verwendet. Kindersitz richtig verwendet. > Dječije Sjedište tačno upotrebljeno > Çocuk Oturaklarının Doǧru Kullanımı Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein. Gute Kindersitze richtig angewendet schützen das Leben Ihres

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

William C. Chittick. SUFIJSKI PUT LJUBAVI Rumijeva duhovna učenja

William C. Chittick. SUFIJSKI PUT LJUBAVI Rumijeva duhovna učenja William C. Chittick SUFIJSKI PUT LJUBAVI Rumijeva duhovna učenja Naslov izvornika: William C. Chittick THE SUFI PATH OF LOVE - The Spiritual Teachings of Rumi S engleskog preveo: Prof. dr. Rešid Hafizović

Detaylı

ASI newsletter. Mart 2005 Nr. 16. osce. Mission in Kosovo

ASI newsletter. Mart 2005 Nr. 16. osce. Mission in Kosovo ASI newsletter Mart 2005 Nr. 16 Avrupa Parlamentosu ndan mesaj ORA 2005 yılına ait Kosova bütçesini eleştiriyor Naim Jerliu: Kosova yasalarının gerçekleştirilmesinde görülen zorluklar osce Mission in Kosovo

Detaylı

EKO MEDUZA TARIM MERKEZİ PROJESİ

EKO MEDUZA TARIM MERKEZİ PROJESİ EK-5: EKO MEDUZA TARIM MERKEZİ PROJESİ Eko Meduza firması, sebze ve meyve işleme ve üretim fabrikası olarak Crnogorka adı altında 1958 yılında faaliyete başlamıştır. Faaliyete başladığından 2 sene sonra

Detaylı

ŠEJH SADI ŠIRAZI Đ U L I S T A N

ŠEJH SADI ŠIRAZI Đ U L I S T A N 1 ŠEJH SADI ŠIRAZI Đ U L I S T A N 2 3 4 Biblioteka: TESAWUF 5 Ovaj trud posvećujem uspomeni rahmetli roditelja, hadži Alije i Zulejhe Trako 6 7 8 SADRŽAJ UZ OVO IZDANJE... 10 UVOD... 15 POVOD ZA PISANJE

Detaylı

Filozofski fakultet u Sarajevu AHMED SUDI BOŠNJAK. Komentator perzijskih klasika. Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ. Sarajevo, 2014.

Filozofski fakultet u Sarajevu AHMED SUDI BOŠNJAK. Komentator perzijskih klasika. Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ. Sarajevo, 2014. Filozofski fakultet u Sarajevu AHMED SUDI BOŠNJAK Komentator perzijskih klasika Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ Sarajevo, 2014. Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ AHMED SUDI BOŠNJAK KOMENTATOR PERZIJSKIH

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. Opće informacije DRŽAVA: Republika Turska GLAVNI GRAD: Ankara POVRŠINA: 780.580 km 2 VALUTA: nova turska lira TRY SLUŽBENI JEZIK: turski VJERA: islam (99% zastupljena) VREMENSKA

Detaylı

Synco 700 Isıtma Kontrol Cihazı RMH760B Boyler İşlem Sırası Kontrol Cihazı RMK770 Kullanım Talimatları

Synco 700 Isıtma Kontrol Cihazı RMH760B Boyler İşlem Sırası Kontrol Cihazı RMK770 Kullanım Talimatları B3133 Synco 700 Isıtma Kontrol Cihazı RMH760B Boyler İşlem Sırası Kontrol Cihazı RMK770 Kullanım Talimatları CE1B3133_tr 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division

Detaylı

Sejfulaha Prohe 23, , Ilidža,

Sejfulaha Prohe 23, , Ilidža, Sejfulaha Prohe 23, 71 210, Ilidža, + 387 (0) 61 15 76 14 + 0387(0) 33 20 55 25 lavicos@yahoo.com Osman Lavić Lični podaci Datum rođenja: Mjesto rođenja: Tušila, Trnovo. Imena roditelja: Mustafa i Derviša.

Detaylı

Uređaji za upravljanje redovima čekanja. Katalog proizvoda DORA

Uređaji za upravljanje redovima čekanja. Katalog proizvoda DORA Uređaji za upravljanje redovima čekanja Katalog proizvoda DORA Salon bankarske opreme Poštovani, u današnje je vrijeme veliki izazov udovoljiti zahtjevima tržišta u svim segmentima. I sami se svakodnevno

Detaylı

SYSTEMS. Between us, ideas become reality

SYSTEMS. Between us, ideas become reality CEILING&wall SYSTEMS Between us, ideas become reality katalog glavnih proizvoda 2012 Vama na usluzi da stvorimo VREDNO PARTNERSTVO! Posetite naš novi vebsajt! Potreban vam je savet u vezi sa akustikom?

Detaylı

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Savremeni turski jezik. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Savremeni turski jezik. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Turski jezik i književnost Oblast: Savremeni turski jezik STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija LINGVISTIKA TURSKOG JEZIKA sa primjenom od akademske 2012/13.

Detaylı

N A C R T O D L U K E o utvrđivanju Plana nabavki za godinu

N A C R T O D L U K E o utvrđivanju Plana nabavki za godinu Broj: 02/6-05-6389/15 Tuzla, 06.03.2015. godine Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) sekretar Ureda za zajedničke poslove, donosi N A C R T O D L U K E o

Detaylı

STARI MOST U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

STARI MOST U OSMANSKIM DOKUMENTIMA MUSEUM OF HERZEGOVINA MOSTAR MUZEJ HERCEGOVINE MOSTAR MOSTAR-HERSEK MÜZESI STARI MOST U OSMANSKIM DOKUMENTIMA THE OLD BRIDGE IN OTTOMAN DOCUMENTS Editor: İdris Bostan Priredio: İdris Bostan OSMANLI BELGELERİNDE

Detaylı

HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series

HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series 1. Snimite fotografiju 1. Fotoğraf çekin Prekrasne fotografije u tri laka koraka! 3 Kolay Adımda Harika Fotoğraflar! 2. Postavite fotoaparat na pisač

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

glasilo Hrvatskog društva karikaturistaožujak2011.

glasilo Hrvatskog društva karikaturistaožujak2011. ISSN 1331-8411 070 glasilo Hrvatskog društva karikaturistaožujak2011. BARAKALDO 2010 (Španjolska): Treća nagrada, Nikola Listeš Festival Nassredin Hodja obilježio je 30 godina postojanja i u Istanbul pozvao

Detaylı

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE PORTFOLYO DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE ÖDÜLLER DEJAN BATRİĆEVİĆ 11/08/1990 +90 531 427 47 43 batric.mne@gmail.com EĞİTİM 2005 2009 Güzel sanatlar lisesi Petar Lubarda,

Detaylı

historija postajala je hronika koju je i danas teško ispisati, pa je gotovo nemoguće zamisliti kako je bilo preživjeti opkoljeno Sarajevo.

historija postajala je hronika koju je i danas teško ispisati, pa je gotovo nemoguće zamisliti kako je bilo preživjeti opkoljeno Sarajevo. Opsada Sarajeva je bila epizoda tolike ozloglašenosti u sukobu u bivšoj Jugoslaviji da se mora vratiti natrag u razdoblje Drugog svjetskog rata kako bi našli neku usporedbu u europskoj historiji. Od tada

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU SLIJEDITE SUNCE U TURSKU Dobrodošlicu vam želi Sunčani odmor tim i Sunshine Holiday grupa! Tim Sunčanog odmora kao dio grupacije Sunshine Holiday omogućit će Vaš odmor, ispuniti sve želje i osigurati Vam

Detaylı

Crtice iz života Šejha Hamida Velija

Crtice iz života Šejha Hamida Velija UDK 28-9:929 Crtice iz života Šejha Hamida Velija Dženan Hasić Gračanica, Bosna i Hercegovina Sažetak U radu se izlažu osnovni podaci o životu šejha Hamida Velija, poznatijem kao Somundžu-baba. Šejh Hamid

Detaylı

Pale/Prača vaša turistička destinacija

Pale/Prača vaša turistička destinacija Pale/Prača vaša turistička destinacija U suvremenom svijetu uništavajućih tehnologija, gdje zeleni pejzaži polako postaju pustinja, ima jedna oaza netaknute prirode i bogate kulturno-historijske baštine.

Detaylı