G/M1010: İndirek immunoenzim testi, insan serumunda, parainfluenza 1 virus oluşan IgG ve /veya IgM antikorlarını test etmek için kullanılır. 96 test.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G/M1010: İndirek immunoenzim testi, insan serumunda, parainfluenza 1 virus oluşan IgG ve /veya IgM antikorlarını test etmek için kullanılır. 96 test."

Transkript

1 1 G/M1010: İndirek immunoenzim testi, insan serumunda, parainfluenza 1 virus oluşan IgG ve /veya IgM antikorlarını test etmek için kullanılır. 96 test. GİRİŞ Parainfluenza virüsleri serotipler 1, ve 3, -4 yaş grubu çocuklarda çocuklarda laringotracheobronchitis (kuş palazı) hastalığına sebep olur. Serotip 3, 1 yaşından küçük çocuklarda (solunum syncytial virusten sonra) ikinci ajan olarak pnemoniaya sebep olur. Serotip 1 ve sıklıkla kuşpalazı hastalığıyla birleştirilir ve endemik modeldir. Sero diyagnostik teşhis için, son kullanılan metotlar, virüs nötrölizasyonu, indirek immunoflorasan komplement fiksasyon, hemagülasyon ve ELISA testleridir. ELISA hassas ve özel bir yöntemdir.. ELISA IgM testi, IgG etkileşiminden sakınmak için 6 aydan küçük çocuklarda kullanılır.bunların yanında, hastalığın başlangıcında, hızlı teşhis IgM antikorlarının tespiti ile konulur. TEST PRSİBİ: ELISA metodu numunelerdeki antikorla polstiren kuyucuklara kaplana antijenin reaksiyonuna dayanır.bağlanmayan immunglobulinler yıkanıp atılır.enzim bağlı etiketli anti insan globulin, ikinci basamakta kompleks oluşturur. Yeni bir yıkama adımından sonra konjugat bağlanır, substratın (TMB) yardımıyla mavi renk oluşturur.stop solüsyonu ile sarı renge dönüşür. 7 VIRCELL TMB SUBSTRAT SOLÜSYONU: 15 ml substrat solüsyonu tetramethylbenzidine (TMB). Kullanıma hazırdır. 8 VIRCELL STOP REAKTİFİ: 15 ml stop solüsyon: 0.5 M sülfirik asit. 9 VIRCELL YIKAMA BUFER: 50 ml 0x yıkama solüsyonu :fosfar buffer Tween R -0 ve Prokilin. -8ºC saklayınız ve miadını kontrol ediniz. Gerekli materyaller ama sağlanmayanlar: Presizyonlu mikro pipet 5 ve 100 µl. 8 kanallı 100 µl mikro pipet. ELİZA pleyt yıkayıcı. Termostatlı inkübatör/su banyosu. ELISA pleyt okuyucu spektrofotometre, 450 nm ve 60 nm filtreli. Alternatif olarak, ELISA otomatik analizörü. Distile su. IgM testi için, insan IgG sorbent (ref. Vircell S001). SAKLAMA GEREKLİLİKLERİ: -8ºC de saklayınız. Miadı geçmiş kitleri kullanmayınız.bu kit -8ºC de ağzı kapalı olarak saklanırsa geçerli kalır. AÇILAN REAKTİFLERİN SAKLANMASI: REAKTİF STABİLİTE VE SAKLAMA 1x yıkama solüsyonu 4 ay -8ºC Diğer reaktifler Paket insertünde yazan miad kadardır. ( -8ºC) STABİLİTE VE REAKTİFLERİN KULLANIMI: KİT ÖZELLİKLERİ: Yıkama solüsyonu hariç tüm reaktifler kullanıma hazırdır. Serum dilüsyon solüsyonu ve konjugat solüsyonu tekniğe yardım etmek için renklendirilmiştir. Numune ön dilüsyonu gerekli değildir. Kırılabilir kuyucuk sağlanır.test sayısı kadar kuyucuk ayrılır. KİT İÇERİKLERİ Anti-parainfluenza virus human IgG/IgM parainfluenza virus antigen 1 VIRCELL PARAINFLUZA PLATE: 1 96-kuyucuk pleyt, parainfluenza virüs antijen ile kaplı, strain Sendai/5 (ATCC VR-105). VIRCELL SERUM DILUT5 ml serum dilüsyon buffer solüsyonu: mavi renkli fosfat buffer, stabilizör ve proklin içerir. Kullanıma hazırdır. 3G VIRCELL IgG POZİTİF KONTROL: 500 µl pozitif kontrol serum IgG için, Prokilin içerir. 3M VIRCELL IgM POZİTİF KONTROL: 500 µl pozitif kontrol serum IgM için, Prokilin içerir. 4G VIRCELL IgG CUT OFF KONTROL: 500 µl cut off kontrol serum IgG için, Proklin içerir. 4M VIRCELL IgM CUT OFF KONTROL: 500 µl cut off kontrol serum IgM için, Proklin içerir. 5G VIRCELL IgG NEGATİF KONTROL: 500 µl negatif kontrol serum IgG, Proklin içerir. 5M VIRCELL IgM NEGATİF KONTROL: 500 µl negatif kontrol serum IgM için, Proklin içerir 6G VIRCELL IgG KONJUGAT: 15 ml anti-insan IgG peroksidaz konjugat dilüsyonu, kırmızı renkte, Proklin içerir, kullanıma hazırdır. 6M VIRCELL IgM KONJUGAT: 15 ml anti-insan IgM peroksidaz konjugat dilüsyonu, kırmızı renkte,proklin içerir, kullanıma hazırdır. Reaktifleri aseptik durumlarda, mikrobiyolojik kontaminasyondan uzak bir şekilde saklayınız. Yıkama ve reaktif ekleme arasında pleyti kuru bırakmayınız. Substrat solüsyonu ışığa hassastır. Işıktan sakınarak koruyunuz, mavi renk oluşursa atınız.substrat solüsyonu oksitleyicilerle örneğin çamaşır suyu ya da metallerle temas etmemelidir. Gerektiği kadar yıkama, serum dilüent solüsyonu, konjugat ve TMB solüsyonu kullanın geri kalan solüsyonları reaktif şişelerine geri koymayınız. VIRCELL, S.L.yanlış kullanımdan olan hataların sorumluluğunu kabul etmez. TAVSİYELER VE ÖNLEMLER: 1. Sadece in vitro diyagnostik kullanım içindir.sadece profesyonel kullanım içindir.. Sadece kitin içindekileri kullanın.diğer üreticilerin kitleri ile karıştırmayınız.sadece serum Diluent, yıkama, stop ve substrat solüsyonları diğer VIRCELL ELISA kitlerinden kullanılabilir. 3. Her test basamağında pipet uçlarını temizleyiniz.sadece temiz, tercihen tek kullanımlık materyal kullanınız. 4. Hasar görmüş paketleri kullanmayınız. 5. Asla ağız ile pipetlemeyiniz. 6. Serum dilüenti, pleyt, konjugat ve kontroller hayvan kaynaklıdır. Kontroller insan kaynaklıdır. Bu kitin kontrolleri Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), Hepatit C antikorları ve HIV antikorlarına karşı test edilip negatif bulunmasına rağmen enfeksiyon kapma riski varmış gibi davranılmalıdır. Hiçbir mevcut metot bu konularda kesin sonuç vermez. Kuyucuklar, inaktive edilmiş parainfluenza 1 virus antijen ile kaplıdır.yine de kullanılan tüm malzemeler potansiyel risk faktörü gibi davranılmalıdır. Atıklar konusunda da bölgesel kanunlara göre davranılmalıdır 7. Substrat solüsyonu deriyi ve mukus tabakayı irrite edebilir.bu solüsyon ile temas edilirse bol su ile yıkanıp medikal bir yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi, Material Safety Data Sheet mevcuttur. 8. Bu ürünü otomatik analizörde çalışmadan önce, öncelikle kitin performansını değerlendirmenizi öneririz. Bu amaç için VIRCELL de numune seti mevcuttur, manuel teknikle paralel olarak çalışmak için kullanılır.bu numune seti talep üzerine sağlanır. 9. İnkübasyon süresi boyunca, kuyucukları üzerini uygun bir bant ile kapatınız.kitin buharlaşmasını önleyip daha garanti bir sonuç verir. IN VITRO DİYAGNOSTİK KULLANIM İÇİNDİR Manufacturer: VIRCELL, S.L. Pza. Dominguez Ortiz 1. Polígono Industrial Dos de Octubre.1830 Santa Fe *GRANADA* SPAIN* Tel * Fax

2 10. IgM test için, bu ürün VIRCELL insan IgG sorbent (Vircell ref. S001 ile birlikte tek kullanım için üretilmiştir) NUMUNE TOPLAMA VE SAKLAMA : Kan mikrobiyolojik kontaminasyon dikkate alınarak eğitimli bir personel tarafından, venipunktür tekniği ile eğitimli bir personel tarafından alınmalıdır. Steril ve aseptik teknik kullanımı numunenin yapısını da koruyacaktır. Serum numuneleri (-8ºC) buzdolabında ya da 7 gün içinde çalışılmayacaksa (-0ºC) de saklanır.numuneler tekrar tekrar dondurulup çözülmemeli.hiperlipemik, hemolizli ya da kontamine olmuş numune kullanmayınız. Partikül içeren numuneler, santrifüj edilerek berrak hale getirilmelidir. Plazma kullanmayınız. REAKTİFLERİN ÖN HAZIRLIĞI: Sadece yıkama solüsyonu hazırlanmalıdır. 50 ml 0x yıkama solüsyonu 1 litre distile su ile karıştırılır.eğer yıkama solüsyonu saklama sırasında kristalleşebilir, hazırlanmadan önce 37ºC ye getirilmelidir.dilüe edilen solüsyonlar -8ºC de saklanmalıdır TEST PROSEDÜRÜ: 1.-İnkübatörü veya su banyosunu 37±1ºC ye getiriniz..-tüm reaktifleri çalışmaya başlamadan 1 saat önce dolaptan çıkarınız.pleyti paketinden çıkarmayınız. 3.-Tüm reaktifleri karıştırınız. 4.-Pleyti 1 paketten çıkarın.kaç kuyucuk kullanacağınızı tespit ediniz: : 4 tane kontrol için ayırınız. cut off serum, 1 pozitif kontrol ve 1 negatif kontrol içindir.: Gerekli olmayan kuyucuklar paketin içine konup ağzı kapatılmalıdır. 5.-.IgG testi için, tüm kuyucuklara 100 µl serum diluent ekleyiniz.5 µl serum, 5 µl pozitif kontrol 3G, 5 µl cut off kontrol 4G (çift olarak) ve 5 µl negatif kontrol 5G ilgili kuyucuklara pipetlenir. Eğer test manuel yapılıyorsa, homojenizasyonu sağlamak için, dk elle çalkalanır. Bazı sebeplerden dolayı doğru karıştırmak mümkün değilse, iki kat hacimlerde bir tüpte karışım yapınız.homojen bir şekilde karıştırıp, her kuyucuklara 105 µl dilüe edilmiş numuneden koyulur IgM testi için, 5 µl VIRCELL IgG sorbent (ref. S001) tüm kuyucuklara ekleyiniz, kontrol kuyucukları hariç. 5 µl Numune ve 75 µl serum diluent ekelenir.her kuyucuğa 100 µl serum diluent ekleyin ve sonra 5 µl pozitif kontrol 3M, 5 µl cut off kontrol 4M (çift çalışma) ve 5 µl negatif kontrol 5M ilgili kuyucuğa eklenir. Eğer test manuel yapılıyorsa, homojenizasyonu sağlamak için, dk elle çalkalanır. Bazı sebeplerden dolayı doğru karıştırmak mümkün değilse, iki kat hacimlerde bir tüpte karışım yapınız.homojen bir şekilde karıştırıp, her kuyucuklara 105 µl dilüe edilmiş numuneden koyulur Üzerini kapatıp 37±1ºC de 45 dk inkübasyona bırakınız. 8.- Üzerinden yapışkanı alıp tüm kuyucuklardan sıvıyı çekiniz ve 0.3 ml yıkama solüsyonu 9 ile her kuyucuğu 5 defa yıkayınız.kuyucuklardan tüm solüsyonu çekiniz. 9.- Hemen, her kuyucuğa,100 µl IgG konjugat solüsyonu 6 ekleyiniz ya da IgM konjugat 6M solüsyonu ekleyiniz Bir bant ile yüzeyini kapatınız ve 37±1ºC de 30 dk inkübe ediniz. 11.-Bantı çıkarınız, sıvıyı tüm kuyucuklardan çekiniz ve 5 defa 0.3 ml yıkama solüsyonu 9 ile yıkayınız. Kalan tüm sıvıyı dışarı atınız. 1-Hemen 100 µl substrat solüsyonunu 7 her kuyucuğa ekleyiniz. 13.-Işıktan korunarak 0 dakika oda sıcaklığında inkübe edilir. 14.-Her kuyucuğa,50 µl stop solüsyonu 8 ekleyiniz /60 nm de 1 saat içinde okuyunuz İNTERNAL KALİTE KONTROL: Her üretim lotu pazara sürülmeden önce internal (Q.C.) testi yapılır.bu validasyon prosedüründen daha önemlidir. Lotlara göre,son QC testleri mevcuttur. QC materyalleri referans numune panellerine karşı valide olmuş, ispat edilmiştir. KULLANICILAR İÇİN VALİDASYON PROTOKOLÜ: Pozitif, negatif ve cut off kontroller her teste çalışılmalıdır.bu kitin ve testin validasyonunu sağlar. (O.D.) aşağıdaki aralıklarda olmalıdır.değilse, test geçersiz olup tekrar edilmelidir. KONTROL O.D. POZİTİF KONTROL >0.9 NEGATİF KONTROL <0.55 CUT OFF KONTROL SONUÇLARIN YORUMLANMASI: Cut off un ortalama O.D. sini hesaplayın. <0.7 x(o.d. POZİTİF KONTROL) >1.5 x(o.d. NEGATİF KONTROL) Antikor indeks=(numune O.D./ cut off serum ortalama O.D.) x 10 INDEKS YORUM < 9 Negatif 9-11 Şüpheli >11 Pozitif Şüpheli serumlar mutlaka yeniden test edilmeli ve/veya yeni numune alınarak çalışılmalı. 9 dan küçük indeks sonucu, parainfluenza 1 virus karşı IgG ya da IgM antikoru oluşmadığını gösterir. 11 den büyük indeks sonucu, parainfluenza 1 virus IgG ya da IgM antikoru oluşturduğunu gösterir. LİMİTLER: 1.-Bu kit sadece insan serumunda kullanmak içindir..- Kitin kullanıcısına, kitin içeriğini iyice okuyarak, anlayıp çalışması önerilir. Güvenilir sonuç elde etmek için, protokole tamamen uymak gerekir. Özellikle, doğru numune ve doğru reaktif pipetleme ve inkübasyon zamanı adımlarına tamamen uymak gereklidir. 3.- Numunelerin sonuçları klinik değerlendirme ve diğer teşhislerle birlikte yorumlanmalıdır. Kesin teşhis ayırma tekniği ile konulmalıdır. 4.- Bu test enfeksiyonun yerini belirtmeyecektir. Ayırım yapma amacı ile kullanılmaz. 5.- Antikor seviyesinin eksikliğinin tespiti enfeksiyon olasılığını içermemesi söz konusu değildir 6.-Erken alınan numunlerde IgG seviyesi tespit edilmeyebilir.bu durumlarda IgM testi yapılmalıdır.ikinci serum 14-1 gün sonra alınmalıdır, serokonversiyonun tespiti için ilk alınan numuneyle paralel çalışılmalıdır. 7.-Neonatallarda IgG tespiti değerlendirilmesi dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü IgG anneden pasif bir şekilde doğumdan önce transfer edilir.igm testi 6 ayın altındaki çocuklarda bakmak daha faydalı olur. 8.-Tek bir numuneye antikor bakmak teşhis koymakta tek başına yardımcı olmak için kullanılmamalıdır.çift numune(akut ya da nekahat zamanı numunesi) alınmalı, serokonversiyon için test edilmeli yada yükselen antikor seviyesi izlenmelidir. 9.-IgM test çalışması için, insan IgG sorbent kullanılmalı. Yoksa, RF nin varlığından dolayı yanlış pozitiflik ya da IgG antikor fazlalığından dolayı yanlış negatiflik görülür Kabakulak hastalığı virüsüne karşı, parainfluenza virüsleri özellikle, karşı çapraz reaksiyon gösterebilir. PERFORMANS HASSASİYET VE ÖZGÜLLÜK: 44 serum numunesi PARAINFLUZA ELISA IgG/IgM testi, farklı bir ELISA kiti ile karşılıklı IgG için test edildi.. 46 serum numunesi PARAINFLUZA ELISA IgG/IgM testi farklı bir ELISA kiti ile IgM için test edildi. Sonuçlar aşağıdadır: NUMUNE NR HASSASİYET ÖZGÜLLÜK IgG % 96.80% IgM % 100% Bulunamayan değerler son hesaplamadan çıkarıldı. INTRA-TEST PRESİZYONU:

3 3 IgG TESTİ 3 serum 10 defa aynı operatör tarafından aynı koşullarda çalışıldı.sonuçlar aşağıdadır: Lot Katalog No SERUM N %C.V. PC NC CO Inserte bakınız <X>kuyucuklar IgM TESTİ 3 serum 10 defa aynı operatör tarafından aynı koşullarda çalışıldı.sonuçlar aşağıdadır SERUM N %C.V. PC NC CO INTER-TEST PRESİZYONU: IgG TESTi İÇİN 3 serum 5 günde farklı operatör tarafından çalışıldı.sonuçlar aşağıdadır: SERUM N % C.V. PC NC 10 9,00 CO IgM TESTİ 3 serum 5 günde farklı operatör tarafından çalışıldı.sonuçlar aşağıdadır: SERUM N % C.V. PC NC CO ÇAPRAZ REAKSİYONLAR VE ETKİLEŞİMLER: Taksonomik grup (respiratory syncytyal virus (RSV) ve kızamık)ve sendromik grup (grip A ve B, adenovirus) pozitif olduğu bilinen 10 numune IgG ve IgM için test edildi. RF pozitif olduğu bilinen numune de IgM için test edildi. Çapraz bir reaksiyon veya etkileşim görülmedi DİĞER TESTLER İLE ETKİLEŞİMLER: Daha önce ANA pozitif olan1 numune ve RF pozitif olan 4 numune IgG ve IgM için 4 farklı ELISA kiti kullanılarak test edildi.(3 viral ve 1 bakterial)igm için numuneler IgG sorbenti ile kullanıldı. Sonuçlar gösterdiki Ana pozitif olan numunelerin % 96 sında, RF pozitif olna numunelri %100ünde düşük etkileşim görüldü. IgM için, önerilen sorbent test edildi ve IgG antkorların fazlalığından kaynaklanan yanlış negatifliğin engellendiği görüldü. ETİKETTE KULANILAN SEMBOLLER: In vitro diyagnostik medikal alet Miadı kadar kullanın (miadı) ºC 8ºC -8ºC de saklayınız x Yeteri kadar r <X> test içerir.

4 4 TEST PROSEDÜRÜNÜN ÖZETİ IgG için dilüsyon 100 μl serum diluent 5 μl serum ve kontroller 3G 4G 5G IgMiçin dilüsyon 5 μl sorbent 5 μl serum 75 μl serum diluent KONTROLLER 100 μl serum diluent 5 μl kontroller 3M 4M 5M 45dk 37ºC yıkama 5x (yıkama solüsyonu) 9 6G 100 μl konjugat 6M 30 dk 37ºC yıkama 5x (yıkama solüsyonu) μl substrat 7 0 dk oda sıcaklığı 50 μl stop solüsyonu 8 Okuma 450/60 nm LİTERATÜR: 1. Bishai, F. R. and R. Galli Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to influenza A and B and parainfluenza type 1 in sera of patients. J Clin Microbiol 8: Donati, D., C. Cellesi, A. Rossolini, V. Lorusso, D. Moschettini, T. Amato, and P. E. Valensin Serological diagnosis of respiratory viral infections. A five-year study of hospitalised patients. New Microbiol 1: Fedova, D., J. Novotny, and I. Kubinova Serological diagnosis of parainfluenza virus infections: verification of the sensitivity and specificity of the haemagglutination-inhibition (HI), complement-fixation (CF), immunofluorescence (IFA) tests and enzyme immunoassay (ELISA). Acta Virol 36: Glezen, W. P., A. L. Frank, L. H. Taber, and J. A. Kasel Parainfluenza virus type 3: seasonality and risk of infection and reinfection in young children. J Infect Dis 150: Ukkonen, P., O. Vaisanen, and K. Penttinen Enzyme-linked immunosorbent assay for mumps and parainfluenza type 1 immunoglobulin G and immunoglobulin M antibodies. J Clin Microbiol 11: Whimbey, E., S. E. Vartivarian, R. E. Champlin, L. S. Elting, M. Luna, and G. P. Bodey Parainfluenza virus infection in adult bone marrow transplant recipients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1: Sorularınız için lütfen aşağıdaki adres ile temasa geçiniz: REVİZD EDİL TARİH: Ekim-06

5 5

HERPES SIMPLEX 2 ELISA IgG/IgM (gg2 purified)

HERPES SIMPLEX 2 ELISA IgG/IgM (gg2 purified) 1 3G VIRCELL IgG POZİTİF KONTROL : 500 µl pozitif kontrol serum IgG için, Prokilin içerir. HERPES SIMPLEX ELISA IgG/IgM (gg purified) G/M1013: İndirek immunoenzim testi, insan serumunda, herpes simplex

Detaylı

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ELISA IgG/IgM

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ELISA IgG/IgM 0318 EN 1 G/M1017: İndirek immunoenzim testi, insan serumunda, Chlamydophila trachomatis karşı oluşan IgG ve /veya IgM antikorlarını test etmek için kullanılır. 96 test. GİRİŞ C. trachomatis cinsel yoldan

Detaylı

RICKETTSIA CONORII IFA SLIDE

RICKETTSIA CONORII IFA SLIDE 1 EN STABİLİTE VE REAKTİFLERİN KULLANIMI: SRICO: insan serumunda indirek immunofloresan testi (IFA) ile Rickettsia conorii antikorlarının tanısı için slaytlar. GİRİŞ: RICKETTSIA CONORII IFA SLIDE Rickettsia

Detaylı

EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) IFA SLIDE

EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) IFA SLIDE 1 SAKLAMA GEREKLİLİKLERİ: SVCA: insan serumunda indirek immunofloresan testi (IFA) ile Epstein- Barr virus antikorlarının tanısı için slaytlar. GİRİŞ: EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) IFA SLIDE Epstein-Barr (EBV)

Detaylı

LEISHMANIA IFA SLIDE SAKLAMA GEREKLİLİKLERİ:

LEISHMANIA IFA SLIDE SAKLAMA GEREKLİLİKLERİ: 1 EN SAKLAMA GEREKLİLİKLERİ: SLEDO: insan serumunda indirek immunofloresan testi (IFA) ile Leishmania infantum antikorlarının tanısı için slaytlar. GİRİŞ: Leishmania infantum kala-azar ya da visceral leishmaniosis

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

RIDASCREEN Biotin Makale No.: H 1601

RIDASCREEN Biotin Makale No.: H 1601 RIDASCREEN Biotin Makale No.: H 1601 R-Biopharm AG. Landwehrstr. 54, D 64293 Damstadt, Germany Tel: + 49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax + 49 (0) 61 51 81 02-20 1 RIDA SCREEN Biotin 1. Kullanım Amacı In vitro

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın)

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın) RIDA AlleergyScreen Item no: A2141/A2142 Item no: A2241/A2242 Item no: A2341/A2342 Item no: A2441/A2442 Panel 1 (20 farklı allerjen) Panel 2 (20 solunum allerjeni) Panel 3 (20 gıda allerjeni) Panel 4 (20

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

RIDASCREEN Toxocara IgG

RIDASCREEN Toxocara IgG RIDASCREEN Toxocara IgG Makale no: K7421 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 6151 8102-0 / Fax: +49 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik kullanım

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

ELEGANCE FT 4 ELİZA KİTİ

ELEGANCE FT 4 ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE TSH ELISA, insan serum ve plazmasındaki Serbest tiroksin hormonunun değerini (FT4) in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA KİTİNİN

Detaylı

İdrarda İyot Test Kiti

İdrarda İyot Test Kiti KULLANIM AMACI İdrarda iyot kiti, insanlarda idrarda iyot eksikliğini (IDD) miktarını tayin etmek için kullanılır.). İDRARDA İYOT TESTİNİN PRENSİNİ İdrarda iyot testi, yalnızca mikro pleyt fortmatta olan,

Detaylı

İÇERİK TABLOSU. Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. ile Kullanım. Kullanım bilgileri

İÇERİK TABLOSU. Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. ile Kullanım. Kullanım bilgileri İÇERİK TABLOSU Kullanılan Semboller... 5 Türkçe Kullanım Amacı... 9 Test Prensibi... 9 Reaktifler... 9 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları.. 9 Kit içeriğinde olmayan gerekli materyaller...

Detaylı

RIDASCREEN Leishmania Ab

RIDASCREEN Leishmania Ab RIDASCREEN Leishmania Ab Makale no: K7121 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 (0) 6151 8102-0 / Fax: +49 (0) 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

ELEGANCE PROGESTERON ELİZA KİTİ

ELEGANCE PROGESTERON ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE FSH ELİZA, serum ya da plazmadaki progesteron (P 4 ) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA KİTİNİN PRENSİBİ

Detaylı

ELEGANCE PROLAKTİN ELİZA KİTİ

ELEGANCE PROLAKTİN ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal PROLAKTİN ELISA, insan serum ya da plazmasındaki Prolaktin (PRL) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde, kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA)

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) Tanım: Enzim ile işaretli antikorlar ve substrat kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor

Detaylı

RIDASCREEN Astrovirüs

RIDASCREEN Astrovirüs RIDASCREEN Astrovirüs Makale no: C 1301 R-Biopharm AG, Landwehrstr. 54, D-64293 Darmstadt, Germany Tel: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Fax: +49 (0) 61 51 81 02-20 Χ 1. Kullanım amacı In vitro diyagnostik kullanım

Detaylı

İÇERİK TABLOSU. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri. Sıcaklık sınırlamaları

İÇERİK TABLOSU. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri. Sıcaklık sınırlamaları İÇERİK TABLOSU Kullanılan Semboller... 5 Türkçe Kullanım Amacı... 8 Test Prensibi... 8 Klinik Özgeçmiş... 9 Reaktifler... 9 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları.. 9 Kit içeriğinde olmayan

Detaylı

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG Makale no.: K6311 (IgA) K6321 (IgG) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Tel.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax: +49 (0) 61 51 81 02-20 1.

Detaylı

RIDASCREEN VZV IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN VZV IgA, IgG, IgM RIDASCREEN VZV IgA, IgG, IgM Makale no:k5611 (IgA) K5621 (IgG) K5631 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49 61 51 81 02-20 1.

Detaylı

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM Makale no:k4311 (IgA) K4321 (IgG) K4331 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Protein C Antijen Test Kit REF 5285

Protein C Antijen Test Kit REF 5285 Protein C Antijen Test Kit REF 5285 In Vitro Diagnostik kullanım için KULLANIM AMACI Sitratlı insan plazmasında Protein C Antijen kantitatif tespiti için bir enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) testidir.

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

RIDASCREEN Mumps Virüs IgG, IgM

RIDASCREEN Mumps Virüs IgG, IgM RIDASCREEN Mumps Virüs IgG, IgM Makale no:k5521 (IgG) K5531 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49 61 51 81 02-20 1. Kullanım

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

ELEGANCE FSH ELİZA KİTİ

ELEGANCE FSH ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE FSH ELİZA, insan serum ya da plazmasındaki folikül uyarıcı hormon (FSH) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE

Detaylı

Kullanılan Semboller In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri.

Kullanılan Semboller In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri. İçerik Tablosu Türkçe Kullanılan Semboller... 5 Kullanım Amacı... 6 Test Prensibi... 6 Reaktifler... 6 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları 6 Kit içeriğinde olmayan gerekli materyaller...

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler HAV Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit A virüsü antijenine karşı belirli antikorların kalitatif tespiti veya

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Giriş

Kullanım Kılavuzu Giriş Kullanım Kılavuzu Giriş 1.Kullanım Amacı 2 2. Klinik Uygulamalar ve Test prensibi 2 3. Kit İçeriği 3 4. Saklama ve Raf Ömrü 3 5. Kullanım önerileri 4 6. Numune toplama, hazırlama ve saklama 4 7. Test prosedürü

Detaylı

INNOTEST HIV Antijen mab Nötralizasyon Reaktifler

INNOTEST HIV Antijen mab Nötralizasyon Reaktifler KEY-CODE: FRI10285 80565 INNOTEST HIV Antigen mab Neutralization Reagents 28698 v0 2013-09-12 p 1/6 INNOTEST HIV Antijen mab Nötralizasyon Reaktifler Tarafından üretildi: Fujirebio Europe N.V. Technologiepark

Detaylı

Enzygnost Anti-HBc/IgM

Enzygnost Anti-HBc/IgM Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit B (çekirdek) antijenine (HBc) özgü IgM antikorlarının kalitatif tespiti

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

ELEGANCE BÜYÜME HORMONU ELİZA KİTİ

ELEGANCE BÜYÜME HORMONU ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE GH ELİZA, insan serum ya da plazmasındaki büyüme hormonu (GH)değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir ELEGANCE ELİZA KİTİNİN

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL IRT ELİZA KİTİ

ELEGANCE NEONATAL IRT ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal IRT ELISA, neonatal spot insan kanından immunreaktif tripsinojenin (IRT) değerini in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir ELEGANCE ELİZA

Detaylı

Enzygnost Anti-HCV 4.0

Enzygnost Anti-HCV 4.0 Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumundaki ve plazmasındaki HCV'ye (hepatit C virüsü) özgü IgG ve IgM antikorlarının kalitatif tespiti için

Detaylı

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ İÇERİK BÖLÜM SAYFA NUMARASI 1 2 F.A.S.T (FOOD ANALYTE SCREENING TESTS) 2 2

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı Sitotoksisite Testi Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Karadeniz Teknik

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL TSH ELİZA KİT

ELEGANCE NEONATAL TSH ELİZA KİT KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal TSH ELISA, neonatal spot insan kanından tiroid stimule hormonunun değerini (TSH) in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Enzygnost Anti-HAV/IgM

Enzygnost Anti-HAV/IgM Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki Hepatit A Virüsüne (HAV) özgü IgM antikorlarının kalitatif tespiti için enzim immün

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti RTA Viral RNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-09 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

attomol VZV-DNA-LINA Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş

attomol VZV-DNA-LINA Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş attomol VZV-DNA-LINA Beyin omurilik sıvısı ve swab numunelerinde VZV-DNA tespitine yönelik test Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1035 1.Giriş Varicella zoster (VZV)

Detaylı

ELISA. Dr. Serkan SAYINER -

ELISA. Dr. Serkan SAYINER - ELISA Dr. Serkan SAYINER - serkan.sayiner@neu.edu.tr ELISA nedir? Enzim bağlı konjugat ve enzim spesifik substrat kullanılarak, antijen-antikor reaksiyonlarının renk değişimi olarak elde edilmesi ve bunun

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Giriş

Kullanım Kılavuzu Giriş Kullanım Kılavuzu Giriş 1.Kullanım Amacı 2 2. Klinik Uygulamalar ve Test prensibi 2 3. Kit İçeriği 3 4. Saklama ve Raf Ömrü 3 5. Kullanım önerileri 4 6. Numune toplama, hazırlama ve saklama 4 7. Test prosedürü

Detaylı

Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi

Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi Brusellozun serolojik tanısında yeni bir yöntem: İmmuncapture aglutinasyon testi Mehmet Özdemir, Metin Doğan, Bülent Baysal Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 71121 REAKTİF NUMUNELERİN Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TESTİ İLE NÖTRLEŞTİRİLEREK DOĞRULANMASI İÇİN 883670-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. KLİNİK ÖNEMİ 2. Genscreen HIV1

Detaylı

INNOTEST HIV Antigen mab

INNOTEST HIV Antigen mab INNOTEST HIV Antigen mab KEY-CODE: FRI24673 80563/80564 INNOTEST HIV Antigen mab 28697 v0 2013-09-12 p 1/8 Türkçe Tarafından üretildi: Fujirebio Europe N.V. Technologiepark 6 9052 Gent Belgium +32-9 329

Detaylı

Standard 200x (özel saklama sıcaklıklarından dolayı ayrı kutularda paketlenmiştir 80297) Örnek Diluent

Standard 200x (özel saklama sıcaklıklarından dolayı ayrı kutularda paketlenmiştir 80297) Örnek Diluent İçerik Tablosu Türkçe Kullanılan Semboller... 5 Kullanım Amacı... 6 Test Prensibi... 6 Reaktifler... 6 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları... 6 Kit içeriğinde olmayan gerekli materyaller...

Detaylı

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ Ortalama 450 (± %10) ml (~ 250 ml plazma + ~ 200 ml eritrosit) Yaklaşık hematokrit %36-37 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

EASE BN-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.: W7.3IUB5 Yayım tarihi:2007/08/29 英 -2

EASE BN-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.: W7.3IUB5 Yayım tarihi:2007/08/29 英 -2 Ürün Adı EASE BN-96 (TMB) Ürün Kodu 4BNE3 EC Sertifika Kayıt no. Sınıflandırma Annex II, List A (98/79/EC) Kullanım İnsan serum ya da plazmasındaki HBeAg ve Anti-HBe nin in-vitro belirlenmesi Amacı Yasal

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

AESKULISA IA2 SL Ref 3605

AESKULISA IA2 SL Ref 3605 AESKULISA Ref 3605 Ürün Ref. 3605 Ürün Tanımı Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Kullanım amacı... 1 2 Klinik Uygulama ve Test Prensibi... 1 3 Kit İçerikleri... 2 4 Saklama ve Raf Ömrü... 2 5 Kullanım Önlemleri...

Detaylı

Enzygnost Anti-HBs II

Enzygnost Anti-HBs II Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu ve plazmasındaki hepatit B yüzey antijenine (HBsAg) spesifik antikorların kalitatif deteksiyonu ve

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

BIOKITS RAPID 3-D Fındık Test Kat. No E

BIOKITS RAPID 3-D Fındık Test Kat. No E BIOKITS RAPID 3-D Fındık Test Kat. No. 902087E Test etmeden önce lütfen talimatları dikkatle okuyun. Giriş ve Kullanım amacı BIOKITS RAPID 3-D Fındık Test birbirinden faklı 3 tespit çizgisi ile tasarlanmıştır

Detaylı

IMMUN FLORESAN TESTİ

IMMUN FLORESAN TESTİ IMMUN FLORESAN TESTİ Tanım: Floresan bileşikleri ile işaretli antikorlar kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor varlığının araştırıldığı, immunositokimyasal

Detaylı

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ Uzm.Dr.Mustafa BALCI Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlu Hekimi TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ANKARA Humoral Alloreactivity Pre Tx Preformed

Detaylı

AESKULISA GAD65 SL Ref 3606

AESKULISA GAD65 SL Ref 3606 AESKULISA Ref 3606 Ürün Ref. 3606 Ürün Tanımı Manuel Rev. No. 002 : 2015-10-16 Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Kullanım amacı... 1 2 Klinik Uygulama ve Test Prensibi... 1 3 Kit İçerikleri... 2 4 Saklama

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

HEPAVASE MA-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.:IUMAPT1 Yayım Tarihi.: 19/06/2008. Yasal Üretici GENERAL BIOLOGICALS CORPORATION

HEPAVASE MA-96 (TMB) Kullanım manueli Dok. No.:IUMAPT1 Yayım Tarihi.: 19/06/2008. Yasal Üretici GENERAL BIOLOGICALS CORPORATION Ürün Adı HEPAVASE MA-96 (TMB) Ürün Kodu 4AME3/ 4AME 11 Sınıflandırma Ek II Liste A ya da Liste B 98/79/EC (IVDD) içinde listelenmemiştir Kullanım Amacı İnsan serum ve plazmasındaki Hepatit A IgM antikorlarının

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250 D-dimer Kullanım manueli REF 5250 Fibrin D-dimer için Lateks Aglütinasyon Testi. 80 tespit için reaktifler Sadece in-vitro diagnostik kullanım içindir. I. KULLANIM AMACI Helena D-dimer fibrin D-dimerin

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı