BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 BURSA İLİ 2016 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR-GE ŞUBESİ Şubat, 2017

2 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi Bursa İli Dış Ticaret Verileri Bursa İli İhracatının Sektörel Değerlendirmesi Otomotiv Sektörü Tekstil ve Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Gıda Sektörü Makine ve Metal Sektörü İllere Göre İhracatçı/İthalatçı Firma Sayısı Kaynaklar

3

4 1.GENEL BİLGİ Tarih boyunca ipekbo cegĭ u retimiyle bir do nem du nyanın en çok aranılan atlas ve ipekli kumaşlarının u retildigĭ Bursa, gu nu mu zde otomotiv, makine, tekstil ve gıda sanayinde u lke çapında so z sahibi olmuştur. O nemli ulaşım ag larının u zerinde bulunması ve temel ihtiyaç mallarının temini için hammadde kaynaklarının varlıgĭ, Bursa'nın her do nemde ticari bir merkez olmasını sag lamıştır. Ekonomik gu cu ve yarattıgĭ katma degĕrle bugu n Tu rkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Bursa; ekonomik aktivitenin zenginligĭ ve sosyo-ku ltu rel çeşitliligĭ ile Tu rk ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomiye yeni ivmeler kazandırılmasında aktif ve yo nlendirici bir gu cu temsil etmektedir. U lke ve bo lge ekonomisinin gelişmesine, ihracat yo nuÿle do viz girdisi sag lanmasına, istihdama ve sanayi altyapısının gu çlenmesine sag ladıgĭ katkılarla Bursa, ekonomik açıdan buÿu k bir dinamizm sergilemektedir. I l sanayisi ve ihracatında; otomotiv, tekstil, makine imalatı ve gıda sekto rleri ilk sıralarda yer almaktadır. Tarım ve gıda sekto ru il ekonomisinde o nemli yer tutmaktadır. Taze sebze-meyve, dondurulmuş gıda vb. u ru nler u retilmekte ve ihraç edilmektedir. Buna bag lı olarak il, o zellikle meyve suyu, alkolsu z içki, işlenmiş suẗ u ru nleri, konserve, konsantre salça u retiminde u lke genelinde o nemli paya sahiptir. Toprak ve maden işleme sekto ru nde; çimento, cam imalatı ve linyit çıkarma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uludag U niversitesi Go ru kle kampu su nde kurulan Teknopark, Ar-Ge maliyetlerini du şu rerek Bursa sanayine o nemli hizmetler verecek, yurtdışı kaynaklı yu ksek bilgi ve teknoloji isteyen sekto rlerin gelişmesine katkı sag layacaktır. Konferans salonu, yemek salonu ve kafeteryası, seminer ve sergi salonları, ofisler ve laboratuvar alanları ile birçok firmaya ve kişiye hizmet verme kapasitesine sahiptir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan, Açılan-Kapanan Firma Iṡtatistiklerine go re; 2016 yılı itibariyle Bursa da, 3bin 567 firma kurulmuş, 1093 firma kapanmıştır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na, 04 Ocak 2016 tarihi itibari ile uÿe sayısı, kayıtlı uÿe bulunmaktadır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na (BTSO) kayıtlı uÿelerin sekto rel sınıflamaya go re, inşaat ve madencilik sekto ru nu n % 15,91 ile ilk sırada, gıda-tarım-hayvancılık sekto ru nu n % 10,71 ile ikinci sırada, tekstil sekto ru nu n % 10,46 ile u çu ncu sırada, makine-metal sanayi ve ticareti sekto ru ise % 9,85 ile do rdu ncu sırada yer almaktadır. Bursa, nu fus bakımından Iṡtanbul, Ankara ve Iżmir den sonra 4. buÿu k ildir. Marmara Bo lgesi nin gu neydogŭsunda yer alan Bursa ili, 2016 yılı ADNKS verilerine go re 2,9 milyon kişilik nu fusuyla Tu rkiye nin do rdu ncu buÿu k kenti olma o zelligĭni taşımaktadır. En son açıklanan 2011 yılı illerin ve bo lgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması (SEGE) sonuçlarına go re; sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Bursa, Iṡtanbul, Ankara, Iżmir, Kocaeli ve Antalya nın ardından 6. sırada yer almaktadır. 13 adet organize sanayi bo lgesi ile imalat sanayinde Tu rkiye katma degĕrinin (GSMH dan aldıgĭ pay) % 8-9'unu tek başına sag lamaktadır. Bursa ili çalışan kişi sayısı ve işyeri sayısı bakımından Iṡtanbul ve Iżmir den sonra Tu rkiye de 3. Sırada, u lke ekonomisine sag ladıgĭ katma degĕr açısından 4. sıradadır. Bursa istihdam ettigĭ çalışan sayısı açısından u lke genelinin yaklaşık %5 lik bir dilime sahiptir. 1

5 2. BURSA İLİ DIŞ TİCARET VERİLERİ 2013 yılında 1 milyar dolar, 2015 yılında 1,2 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Bursa ili dış ticaret fazlası veren iller arasında ilk sıralarda yer almaktadır.2014 yılında Bursa ihracatı bir o nceki yıla go re %0,4 oranında artmıştır ve 9,3 milyar USD olarak gerçeklemiştir yılında 8,6 milyar dolar, 2016 yılında 9,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir (Tablo1, Grafik1). Tablo 1. Bursa İli Dış Ticaret Verileri (Milyar USD) Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi ,9 7,9 16, ,3 8,1 17,4 1, ,6 8,0 16,6 0,6 Kaynak: TÜİK ,7 8,7 18,4 1 Grafik 1. Bursa İli Dış Ticaret Verileri TUÏ K tarafından açıklanan verilere go re, 2014 yılında Bursa nın ithalatı, bir o nceki yıla go re %0,2 artarak 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında ise Bursa ithalatı, bir o nceki yıla go re %0,1 oranında azalarak 8,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında Bursa ithalatı 8,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Tablo1, Grafik1) yılında, Tu rkiye ihracatı 142,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Iṡtanbul un ihracatı %-1 du şu şle 76,2 milyar dolar gerçekleşmiş ve Tu rkiye Geneli Iḣracatından %53 pay almıştır. Bu do nemde Iṡtanbul u sırasıyla, Bursa, Iżmir, Kocaeli ve Ankara izlemiştir (Tablo2). Bursa nın ihracatı 2016 yılında %13 artışla 9,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. Bursa nın toplam ihracat içindeki payı %7 olarak gerçekleşmiştir (Tablo2). Tablo 2. İllere Göre İhracat Verileri (1000 $) DEĞİŞİM İLLER FOB USD 2015 PAYI FOB USD 2016 PAYI % 1 İstanbul % % -1% 2 Bursa % % 13% 3 İzmir % % 3% 2

6 4 Kocaeli % % -13% 5 Ankara % % -8% 6 Gaziantep % % 2% 7 Sakarya % % 31% 8 Denizli % % -4% 9 Manisa % % 0% 10 Hatay % % -4% 11 Adana % % -5% 12 Kayseri % % -3% 13 Mersin % % 5% 14 Trabzon % % -11% 15 Konya % % -3% Diğerleri % % -4% Türkiye Toplam % % -1% Kaynak: TÜİK 2016 yılında Tu rkiye Geneli ithalatı bir o nceki yıla go re %-4 du şu şle 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ithalat gerilerken illerin ithalat performansları farklılıklar go stermiştir. En yu ksek ithalatı gerçekleştiren Iṡtanbul un ithalatı 2016 yılında %-2 du şu şle 116 milyar dolara gerilemiştir. Iṡtanbul un toplam ithalat içinde payı yu zde 58 olmuştur. Iṡtanbul u izleyen beş buÿu k digĕr ithalatçı iller içinden sadece Kocaeli nin ithalatı gerilerken, Ankara, Iżmir ve Bursa nın ithalatı yu kselmiştir (Tablo3). Bursa nın ithalatı 2016 yılında bir o nceki yılın aynı do nemine go re %+8 artışla 8,7 milyar dolar olmuştur. Bursa nın toplam ithalat içindeki payı %4 olarak gerçekleşmiştir (Tablo3). 3

7 Tablo 3. İllere Göre İthalat Verileri (1000 $ ) DEĞİŞİM FOB USD PAY FOB USD PAY 1 İstanbul % % -2% 2 Ankara % % 12% 3 İzmir % % 1% 4 Bursa % % 8% 5 Kocaeli % % -4% 6 Gaziantep % % -2% 7 Manisa % % -19% 8 Hatay % % -20% 9 Sakarya % % 35% 10 Adana % % -8% 11 Denizli % % -12% 12 Kayseri % % -2% 13 Kahramanmaraş % % 25% 14 Mersin % % -1% 15 Antalya % % 14% Diğerleri % % -22% Türkiye Toplam % % -4% Kaynak: TÜİK Iṡtanbul-Antalya; Ankara-Çanakkale; Iṡtanbul-Iżmir karayolu aksı u zerinde bulunması ve havaalanının bulunması nedeniyle yatırımcılar için o nemli bir konumda bulunan Bursa I li nden 2016 yılında 176 u lke ile 13 serbest bo lgeye ihracat gerçekleştirilmiştir yılında Bursa ili ihracatında ilk sırada yer alan ilk 10 u lkeye toplam ihracatı, 6,6 milyar dolar olarak gerçeklemiştir. En fazla ihracat yapılan iller sırasıyla; Almanya, Iṫalya, Fransa, Iṡpanya ve ABD olmuştur (Tablo4). Tablo 4. Bursa İli Ülke İhracatı Verileri (1000$) DEĞİŞİM 2016 Ülkeler FOB USD FOB USD FOB USD PAYI Almanya % 20% İtalya % 16% Fransa % 7% İspanya % 6% ABD % 5% İngiltere % 5% Polonya % 2% Romanya % 2% Belçika % 2% İran % 1% İlk 10 Ülke % 68% Diğerleri % 32% TOPLAM % 100% Kaynak: TÜİK 4

8 2016 yılında Bursa ili ihracatında ilk 5 sırada yer alan u lkelerden; Almanya ya 1,9 milyar dolar, Iṫalya ya 1,5 milyar dolar, Fransa ya 659 milyon dolar, Iṡpanya ya 606,2 milyon dolar ve Birleşik Devletlere 507,1 milyon dolar degĕrinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Bir o nceki yıla kıyasla Birleşik Devletler dışında, digĕr 4 u lkeye ihracatda artış go ru lmektedir (Tablo4, Grafik2). Bursa ili ihracatında Almanya nın aldıgĭ pay %20, Iṫalya nın %16, Fransa nın %7, Iṡpanya nın %6 ve Birleşik Devletler in %5 tir yılında Bursa ili ihracatında ilk 10 sırada yer alan u lkelere toplam ihracatı, Bursa ili ihracatının %68 ini oluşturmaktadır (Tablo4). Grafik 2. Bursa İli Ülke İhracatı Verileri 5

9 Tu rkiye Iḣracatçılar Meclisi (TIṀ) verilerine go re 2016 yılında Bursa dan yapılan ihracatın sekto rel dagĭlımını aşagĭdaki tabloda go rebiliyoruz. I lk sırada taşıt araçları ve yan sanayi, ikinci sırada tekstil, u çu ncu sırada ise hazır giyim ve konfeksiyon yer almaktadır (Tablo 5). Tablo 5. Bursa İli Sektörel İhracat Verileri (1000$) SEKTÖRLER OCAK-ARALIK (1000 $) DEĞ payı % Otomotiv Endüstrisi ,60% 65,24 Tekstil ve Hammaddeleri ,07% 7,30 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ,34% 4,63 Çelik ,24% 4,33 Makine ve Aksamları ,41% 4,24 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ,47% 3,05 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri ,87% 2,76 Demir ve Demir Dışı Metaller ,95% 2,27 İklimlendirme Sanayii ,68% 1,70 Elektrik Elektronik ve Hizmet ,30% 1,14 DİĞER SEKTÖRLER ,08% 3,35 TOPLAM ,26% 100,00 Kaynak: TİM TIṀ verilerine go re, en yu ksek paya sahip sekto rlerin ilk sırasında %65,2 ile Taşıt araçları ve yan sanayi gelmektedir. Ardından Tekstil sekto ru %7,3, Hazır giyim sekto ru %4,6, Çelik Sekto ru %4,3 ve Makine ve Aksamları sekto ru nu n %5 pay aldıgĭ go ru lmektedir (Tablo 5, Grafik3). Grafik 3. Bursa İli Sektörel İhracat Payları (%) 3. BURSA İLİ İHRACATININ SEKTÖREL DEĞERLENDİRMESİ Bursa nın bugu nku ekonomik yapısı içerisinde, u lke ekonomisini temsil eder mahiyetteki temel sekto rler, en o nemli yeri işgal etmektedir. Ancak, Bursa sanayisinin ve ihracatının temelinde yatan ve "çekirdek sanayi sekto rleri" olarak adlandırılan tekstil ve otomotiv sekto ru, gerek u retim gerekse istihdam açısından hayati o nem taşımaktadır. Bursa ilinde sanayide çalışanların, %25 i tekstil u ru nleri imalatı, %21 i motorlu kara taşıtı, ro mork ve yarı ro mork imalatı sekto ru nde istihdam edilmektedir. Sanayideki istihdamın % 81 i işçi, %4 u muḧendistir. Bursa ilinde faaliyet go steren sanayi işletmelerinin; %50 si mikro o lçekli, %38 i ku çu k o lçekli, %10 u orta o lçekli, %2 si buÿu k o lçekli işletmelerdir. Bursa ilindeki personel sayısına 6

10 go re buÿu k firmalar; Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret, Tofaş Tu rk Otomobil Fabrikası A.Ş.,Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Oyak-Renault Otomobil Fab. A.Ş, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir. Bursa nın imalat sanayi, Tu rkiye de GSMH ın yaratılmasında etken olan sekto rlerin buÿu k bir kısmını oluşturmaktadır. O zellikle tekstil ve konfeksiyon, otomotiv ana ve yan sanayi, makinemetal eşya sanayileri, gıda sanayi Bursa nın imalat sanayinin temel belirleyicisi olmaktadır. Bu sekto rler hakkındaki etraflı bilgiler, şu şekilde verilebilir: 3.1. OTOMOTİV SEKTÖRÜ Tofaş-Fiat, Oyak-Renault, Karsan gibi dev otomotiv u retim tesislerini bu nyesinde barındıran Bursa, Tu rkiye nin otomotiv u retim sekto ru konumundadır. Bursa nın ihracattaki lokomotif sekto ru otomotivdir. Bursa dan yapılan otomotiv ihracatında ise en o nemli pay binek otomobillere aittir. Bugu n Bursa da iki adedi binek tipi otomobil, bir adedi de minibu s, az sayıda kamyonet u retiminin gerçekleştirildigĭ u ç adet ana sanayi otomotiv u retim fabrikası mevcuttur. Otomotiv sekto ru nu n kalbinin attıgĭ merkez olan Bursa da motorlu kara taşıtları için çok sayıda parça ve aksesuar imalatı yapılmaktadır. Bursa da imalat sanayi içerisinde, gerek u retim çeşitleri, gerekse u retim miktarları açısından en geniş faaliyet alanına sahip sekto r budur. Otomotiv Sanayicileri Dernegĭ (OSD) verilerine go re; 2015 yılında adet araç u retilmiştir ve bu araçlardan i ihraç edilmiştir yılında ise adet araç u retilmiştir ve bu araçlardan si ihraç edilmiştir (Tablo 8). Tablo 8. Türkiye Araç Üretimi ve İhracatı Verileri Üretim (Adet) İhracat (Adet) Kaynak: OSD 2016 yılında Bursa I l indeki otomotiv firmaları tarafından 8,4 milyar dolar degĕrinde kaydedilen ihracat Tu rkiye geneli otomotiv ihracatının % 35 ini karşılamaktadır (Tablo 9). Tablo 9. Bursa ve Türkiye Otomotiv İhracatı Verileri SEKTÖR 2015 İhracat 2016 İhracat Değişim (%) Taşıt Araçları ve Yan Sanayi (Bursa) ,6 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi (Türkiye) Kaynak: TİM ,9 Grafik 4. Bursa ve Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi İhracat Değerleri ($) 7

11 3.2. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ Pamuklu dokuma, suni ve sentetik iplik u retimi, yu nlu dokuma, fantezi iplik u retimi, o rme ve trikotaj, havlu, boya-apre-emprime, konfeksiyon, hazır giyim şeklinde alt sekto rlere ayrılmış durumdadır. Tekstil sekto ru geçmişten gu nu mu ze, Bursa nın geleneksel endu stri dokusunda, odak sayılabilecek bir go ru nu m sergilemektedir. Bursa da bu sekto rde faaliyet go steren 8000 civarında, çeşitli buÿu klu klerde işyeri mevcuttur. Tu rkiye de Kurulu 11 adet sentetik iplik fabrikasının 8 tanesi de Bursa'da bulunmaktadır. Sentetik iplik u retim kapasitesi itibariyle Bursa, Tu rkiye'nin toplam kapasitesinin % 75' ine sahiptir. Ayrıca du nyada bu kadar iplik fabrikasının bir arada bulundugŭ tek bo lge Bursa'dır yılında Bursa I l indeki tekstil firmaları tarafından 946,6 milyon dolar degĕrinde kaydedilen ihracat Tu rkiye geneli tekstil ve hammaddeleri ihracatının % 12,02 sini karşılamaktadır. Bursa I li Hazır Giyim ve Konfeksiyon sekto ru nde ise 2016 yılında 600,3 milyon dolar degĕrinde kaydedilen ihracat Tu rkiye Geneli hazırgiyim ve konfeksiyon sekto ru ihracatının %3,54 u nu karşılamaktadır (Tablo 10). Tablo 10. Bursa ve Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Verileri (1000 $) SEKTÖR Değişim Pay (%) Tekstil ve Hammaddeleri (Bursa) ,07% 12, ,0% Tekstil ve Hammaddeleri (Tu rkiye) 100 Hazır Giyim ve Konfeksiyon (Bursa) ,34% 3, ,15 Hazır Giyim ve Konfeksiyon (Tu rkiye) 100 Kaynak: TİM Grafik 5. Bursa ve Türkiye Geneli Tekstil ve Hazırgiyim Sektörleri İhracat Değerleri ($) Tekstil sekto ru u lkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracatta başarı oÿku su nu n mihenk taşlarından birisidir. Tu rkiye tekstil ve hazır giyim sekto ru bir buẗu n olarak bugu n en fazla dış ticaret fazlası veren birinci sekto rdu r. Buna ek olarak oluşturdugŭ istihdam ile işsizligĭn azalmasına ve toplumun refahına çok ciddi du zeyde katkıları mevcuttur. Tu rk Tekstil Sekto ru, u ru n kalitesi, moda ve trendleri belirleme gu cu ne sahip tasarımları ve yu ksek teknolojisi 8

12 itibarıyla du nyada çok o zel bir yere sahiptir. GSYH içindeki payı ve yerli girdi kullanımı gibi parametrelerde u lkemizde ilk sırada olan sekto r ku resel pazarlarda da var oluşumuzun temelini oluşturmaktır. Tekstil sekto ru ile sanayileşmesine başlamış olan Bursa nın tekstil ihracatında yakaladıgĭ artış, sekto ru n ar-ge teknoloji ve tasarım yatırımlarına agĭrlık vermesinin neticesinde gerçekleşmiştir. Yapılan ar-ge ve inovasyon yatırımları Bursa yı du nyada hem mekan tekstilleri hem de giyim tekstilleri sekto ru nde moda ve trendlerin belirlendigĭ en o nemli merkezlerden biri haline getirmiştir GIDA SEKTÖRÜ Tu rkiye, uygun cog rafik yapısı ve iklim o zellikleri yanında, tarımsal u retimde sahip oldugŭ çeşit ve u retim potansiyeli ile du nya tarımında o nemli bir paya sahiptir. Birçok u ru nde kendine yeterli u lkeler arasında yer alan u lkemiz; hububat, baklagiller, pamuk, tuẗu n, fındık, taze ve kurutulmuş meyve, sebze, şekerpancarı gibi o nemli u ru nlerde u retici ve ihracatçı konumundadır. Bu hali ile tarım sekto ru, u lkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde o nemli go revler u stlenmiştir. Bursa o zelinde degĕrlendirdigĭmizde; ilimizin dogăl şartlar itibariyle uygun bir fiziki konumda bulunması, tarım u ru nlerinin, kalite, miktar ve çeşit yo nu nden zenginlik go stermesine imka n sag lamaktadır. Bursa nın dogăl şartlar itibariyle uygun bir fiziki konumda bulunması, tarım u ru nlerinin, kalite, miktar ve çeşit yo nu nden zenginlik go stermesine imka n sag lamaktadır. Bursa da gıda endu strisine ilişkin olarak hemen her dalda faaliyet go steren firmalar mevcuttur. O zellikle meyve suyu, alkolsu z içki, konserve, konsantre salça u retiminde Bursa da mevcut kapasiteler, Tu rkiye genelinde o nemli paya sahiptir. Bursa, tarımsal kaynaklarının ve u retim gu cu nu n yu ksekligĭnin yanı sıra imalat gıda sekto ru nde de gerçekleştirdigĭ u retim degĕrleri ile bo lge ve u lke ekonomisinde o nemli agĭrlıgă sahiptir. Konserve gıda, işlenmiş gıda ve suẗ u ru nleri go z o nu ne alındıgĭnda Tu rkiye nin o nemli firmaları, Bursa da kapasitelerini geliştirmektedir. Tarımsal u ru nler, sanayi u ru nlerinin ardından ihraç edilen u ru nler listesinde o nemli yer almaktadır. Bursa da konserve ve salça fabrikalarının buÿu k bo lu mu dondurulmuş gıda u retimi de gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, ilden yaş sebze - meyve ihracatı oldugŭ gibi dondurulmuş gıda u ru nu ihracatı da yapılmaktadır yılında Bursa I li nde yerleşik firmalar tarafından Yaş Meyve ve Sebze Sekto ru nde 53,9 milyon dolar ve Meyve Sebze Mamulleri sekto ru nde 89,2 milyon dolar degĕrinde ihracat gerçekleştirilmiştir (Tablo 11). 9

13 Tablo 11. Bursa ve Türkiye Yaş Meyve Sebze ve Mevve Sebze Mamulleri Sektörleri İhracat Verileri SEKTO R Degĭşim Pay (%) Yaş Meyve Sebze (Bursa) ,78% 2,73 Yaş Meyve Sebze (Tu rkiye) ,1% 100 Meyve Sebze Mamulleri (Bursa) ,93% 6,75 Meyve Sebze Mamulleri (Tu rkiye) ,4 100 Kaynak: TİM Bursa da gıda endu strisine ilişkin olarak hemen her dalda faaliyet go steren firmalar mevcuttur. O zellikle meyve suyu, alkolsu z içki, konserve, konsantre salça u retiminde Bursa da mevcut kapasiteler, Tu rkiye genelinde o nemli paya sahiptir. Konserve gıda, işlenmiş gıda ve suẗ u ru nleri go z o nu ne alındıgĭnda Tu rkiye nin o nemli firmaları, Bursa da kapasitelerini geliştirmektedir. Bursa da konserve ve salça fabrikalarının buÿu k bo lu mu dondurulmuş gıda u retimi de gerçekleştirmektedir. I limizden Yaş Meyve ve Sebze ihracatı oldugŭ gibi dondurulmuş gıda u ru nu ihracatı da yapılmaktadır. Tu rkiye Geneli Yaş Meyve ve Sebze Sekto ru ihracatı 2016 yılında %-5,1 oranında du şu şle 1,9 milyar dolar civarında gerçekleşmiş ve Yaş Meyve Sebze Sekto ru nde Bursa merkezli firmalar u lkemiz Yaş Meyve Sebze Sekto ru ihracatından %2,7 lik pay almışlardır Tu rkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri ihracatı 2016 yılında bir o nceki yıla go re %0,4 oranında artışla 1,3 milyar dolar civarında gerçekleşmiş ve Meyve Sebze Mamulleri sekto ru nde Bursa merkezli firmalar u lkemiz Meyve Sebze Mamulleri ihracatından %6,7 lik pay almışlardır (Tablo 11). Grafik 6. Bursa ve Türkiye Geneli Yaş Meyve Sebze ve Meyve Sebze Mamulleri İhracat Değerleri ($) 3.4. MAKİNA-METAL SEKTÖRÜ Bursa da o zellikle ihracat açısından hızla buÿuÿen bir digĕr sekto r de makine ve metal sekto ru du r. Sekto r, şu an Bursa da mal çeşitliligĭ ile 50 den fazla u lkeye u ru nlerini ihraç etmektedir. Tekstil makineleri, ambalaj makineleri, cnc hidrolik pres, hidrolik makas ve agĭr makineler u retim ve ihraç kalemlerinin o nemli bo lu mu nu oluşturmaktadır. Aynı zamanda metal sanayinde bu ro ekipmanları, sanayi ekipmanları ve otomobil yan sanayi ham maddesi olarak metal işleme de so z konusudur. 10

14 4. İLLERE GÖRE İHRACATÇI/İTHALATÇI FİRMA SAYISI Ekonomi Bakanlıgĭ verilerine go re; Tu rkiye Genelinde ihracat yapan firma sayısı 2015 yılında iken ihracatçı firma sayısı 2016 yılında 66 bin 955 e ulaşmıştır. Bursa, Iṡtanbul un ardından en fazla ihracatçı firma bulunduran 2. I ldir. Bursa nın 2015 yılında olan ihracatçı firma sayısı 2016 yılında ye yu kselmiştir (Tablo 6). Tablo 6. İllere Göre İhracatçı Firma Sayısı İHRACATCI FİRMA SAYISI % Değ. 1 IṠTANBUL ,5 2 BURSA ,1 3 IŻMIṘ ,4 4 KOCAELI ANKARA ,5 6 GAZIȦNTEP ,7 7 SAKARYA ,2 8 DENIŻLI ,9 9 MANIṠA ,6 10 HATAY ,9 11 ADANA ,1 12 KAYSERI ,4 13 MERSIṄ ,6 14 TRABZON ,8 15 KONYA ,8 DİĞERLERİ ,1 GENEL TOPLAM ,8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 11

15 Ekonomi Bakanlıgĭ verilerine go re; Tu rkiye Genelinde ithalat yapan firma sayısı 2015 yılında 69 b,in 387 adet iken 2016 yılında 68 bin 635 e gerilemiştir. Bursa, Iṡtanbul, Ankara ve Iżmir in ardından en çok ithalatçı firma sayısına sahip il olmuştur. Bursa nın ithalatçı firma sayısı 2015 yılında 3 bin 258 adet iken 2016 yılında %-2,7 du şu şle 3 bin 170 e gerilemiştir (Tablo7). Tablo 7. İllere Göre İthalatçı Firma Sayısı İTHALATÇI FİRMA SAYISI İL ADI % Değ. 1 IṠTANBUL ,6 2 ANKARA ,0 3 IŻMIṘ ,1 4 BURSA ,7 5 KOCAELI ,1 6 GAZIȦNTEP ,5 7 MANIṠA ,7 8 HATAY ,7 9 SAKARYA ADANA ,4 11 DENIŻLI ,6 12 KAYSERI ,5 13 KAHRAMANMARAŞ ,6 14 MERSIṄ ,8 15 ANTALYA ,4 DİĞERLERİ ,3 GENEL TOPLAM ,1 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 12

16 KAYNAKLAR 1. T.C. Ekonomi Bakanlıgĭ ( 2. Tu rkiye Iḣracatçılar Meclisi ( 3. Tu rkiye Iṡtatistik Kurumu ( 4. Uludag Iḣracatçı Birlikleri ( 5. Otomotiv Sanayii Dernegĭ ( 13

BURSA ĠLĠ 2012 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

BURSA ĠLĠ 2012 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU BURSA ĠLĠ 2012 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel Bilgi 2. Ġthalat - Ġhracat

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı III. Dönem) İmalat Sanayi Üretimi (%) MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2017 yılı I. Dönem (Ocak-Mart)) GSYH Büyüme Hızı (%) (2017 yılı I. Dönem (Ocak-Mart)) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Haziran 2017) Kapasite Kullanım

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2017 yılı II. Dönem (Nisan-Haziran) GSYH Büyüme Hızı (%) (2017 yılı II. Dönem (Nisan-Haziran)) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Temmuz 2017) Kapasite Kullanım

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı IV. Dönem) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Mart 2017) Kapasite Kullanım Oranı (%) (Mayıs 2017) MAKROEKONOMİK

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017 2017* GSYH (Milyar $) 823,0 799,3 719,6 221,5-756 (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) 4,2 3,0 4,0-1,8-4,4

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017 2017* GSYH (Milyar $) 823,0 799,3 719,6 221,5-756 (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) 4,2 3,0 4,0-1,8-4,4

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER 1 AKİB TEKSTİL İHRACATINDA % 11,9 ARTIŞ YAKALADI 2012 YILI

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 3.12.212 Sayı 1 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 5.2.213 Sayı 11 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 1.4.213 Sayı 13 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ Türkiye 2016

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 7.9.213 Sayı 18 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 3. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖREL

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016)

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016) KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU() İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI yılı Kayseri Ocak- Kasım ayları dönemi ihracat rakamlarında % küçülme söz konusu olmuştur. yılı Kasım ( İlk on bir aylık

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ EKİM 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ekim 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Ekim

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

HAZIR GI YI M VE KONFEKSI YON SEKTO RÜ OCAK HAZI RAN 2017 I HRACAT RAKAMLARI DEG ERLENDI RMESI

HAZIR GI YI M VE KONFEKSI YON SEKTO RÜ OCAK HAZI RAN 2017 I HRACAT RAKAMLARI DEG ERLENDI RMESI HAZIR GI YI M VE KONFEKSI YON SEKTO RÜ OCAK HAZI RAN 2017 I HRACAT RAKAMLARI DEG ERLENDI RMESI 01.07.2017 3-4 Türkiye Geneli 2017 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2014 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman Yerman / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi Ocak 2015. Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

Aylık Dış Ticaret Analizi Ocak 2015. Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası Aylık Dış Ticaret Analizi Ocak 2015 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,8 27,2 31,0 36,1 47,3 63,2 73,5 85,5 107,3 102,1

Detaylı

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 4.

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

ADANA İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

ADANA İHRACAT İSTATİSTİKLERİ ADANA İHRACAT İSTATİSTİKLERİ OCAK - NİSAN 216 Gülhan Özdemir Araştırma ve Ekonomik İlişkiler Sorumlusu 2.. 4.. 6.. 8.. 1.. 12.. 14.. 16.. 18.. 2.. İLLER BAZINDA OCAK- NİSAN 216 İHRACAT DEĞERLERİ İller

Detaylı

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2013 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI Hazırlayan: M.Sami Süygün / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB Türkiye

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ HAZİRAN 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ

Detaylı

DIŞ TİCARET BÜLTENİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.*

DIŞ TİCARET BÜLTENİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* DIŞ TİCARET BÜLTENİ HAZİRAN 07 Sayı: BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* * BÜLTENDE KULLANILAN VERİLER 07 MART AYINA AİT OLUP TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ HAZİRAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE

Detaylı

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB

Detaylı

OCAK 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

OCAK 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. OCAK 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef OCAK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ AKİB

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2012 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI

ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖRLER ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI (OCAK-ARALIK) - TÜRKİYE GENELİ Değişim Pay(16) 2015 2016 ('16/'15) (%) (OCAK-ARALIK) - AKİB Değişim

Detaylı

OİB Ağustos 2017 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni

OİB Ağustos 2017 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni OİB Ağustos 2017 İhracat Bülteni Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni Ağustos 2017 OİB Ağustos 2017 İhracat Bülteni Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi İhracatı Türkiye- Ağustos

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ KASIM 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2016 tarihinde 2015 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MART 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKIB/Sami Süygün AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER MART - TÜRKİYE GENELİ MART

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2015

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.05.2012 Sayı 2 Konya Ticaret Odası (KTO), Konya nın dış ticaretinin durumu hakkında dış ticaret durumunu güncel veriler ışığında izleyerek analiz etmek ve bunu ülkemizin dış ticaret durumu

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKIB/Mehmet Ozcelik AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef SEKTÖRLER AĞUSTOS - TÜRKİYE GENELİ AĞUSTOS

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ŞUBAT 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 31/03/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

HAZİRAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef

HAZİRAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef SEKTÖRLER - TÜRKİYE GENELİ - AKİB (OCAK-) - TÜRKİYE GENELİ (OCAK-) -

Detaylı

OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni

OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni Ekim 2017 OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi İhracatı Türkiye- Ekim 2017 Aylık

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat Eylül Ocak-Eylül 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 116.534 118.341 2 973.831 1.033.225 6 Otomobil 66.572 78.439 18 566.224

Detaylı

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 23 oranında arttı.

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 23 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 7 Aralık 2015 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Kasım Ocak-Kasım KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 113.093 126.236 12 1.049.852 1.233.035 17 Üretim Otomobil 69.466 72.872 5 662.959

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Nisan 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Nisan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2011 www.etonet.org.tr 1 İhracat Oranları 2011 yılı Mayıs ayı sonunda Eskişehir in ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 14 artış göstermiştir. 2011 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle ihracat rakamları

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu RAPOR 2010/06 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Şubat 2010 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET 2010 02 TİM, UİB ve OAİB verilerine göre Şubat 2010 otomotiv sanayi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı OcakNisan Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen verilere göre İlimizin

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 4-5 Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 2015 Yılı Ocak - Haziran İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 5 Demir

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa TİCARET ODASI LIK A R A 5 2 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

OİB Temmuz 2016 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni

OİB Temmuz 2016 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni OİB Temmuz 2016 İhracat Bülteni Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni Temmuz 2016 OİB Temmuz 2016 İhracat Bülteni Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi İhracatı Türkiye- Temmuz

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 29/02/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYI İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYI İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYI İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ Mayıs 2017/ SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TÜRKİYE GENELİ VE AKİB KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GAZİANTEP İN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ NE İHRACATI GENEL BAKIŞ 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde Gaziantep

Detaylı

* BÜLTENDE KULLANILAN VERİLER 2016 AĞUSTOS AYINA AİT OLUP TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN ALINMIŞTIR.

* BÜLTENDE KULLANILAN VERİLER 2016 AĞUSTOS AYINA AİT OLUP TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN ALINMIŞTIR. DIŞ TİCARET BÜLTENİ EKİM 2016 Sayı: 4 Kalkınmada Yerel Ortağınız BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* www.bakka.gov.tr * BÜLTENDE KULLANILAN VERİLER 2016 AĞUSTOS AYINA AİT OLUP TÜRKİYE

Detaylı