BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI"

Transkript

1 BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

2 BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. nin 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye deiim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemi bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak letme Yönetiminin Sorumluluu letme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlılıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçei dürüst bir ekilde yansıtmasını salamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koulların gerektirdii muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Baımsız Denetim Kuruluunun Sorumluluu Sorumluluumuz, yaptıımız baımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmitir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve baımsız denetimin, finansal tabloların gerçei doru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadıı konusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, baımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Baımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadıı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlılık içerip içermediine dair risk deerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıtır. Bu risk deerlendirmesinde, iletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmutur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Baımsız denetimimiz, ayrıca iletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluunun deerlendirilmesini içermektedir. Baımsız denetim sırasında temin ettiimiz baımsız denetim kanıtlarının, görüümüzün oluturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluturduuna inanıyoruz.

3 Görü Görüümüze göre, iliikteki finansal tablolar, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. nin 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. stanbul, 5 Mart 2010 DRT BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Gaye entürk Sorumlu Ortak Badenetçi

4 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO KAPSAMLI GELR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 FNANSAL TABLOLARA LKN NOTLAR NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU... 7 NOT 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR NOT 3 LETME BRLEMELER NOT 4 ORTAKLIKLARI NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 6 NAKT VE NAKT BENZERLER NOT 7 FNANSAL YATIRIMLAR NOT 8 FNANSAL BORÇLAR NOT 9 DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 10 TCAR ALACAK VE BORÇLAR NOT 11 DER ALACAK VE BORÇLAR NOT 12 FNANS SEKTÖRÜNDEN ALACAK VE BORÇLAR NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR NOT 15 DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 20 EREFYE NOT 21 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI. 31 NOT 22 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 23 TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR NOT 24 ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR NOT 25 EMEKLLK PLANLARI NOT 26 DER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 27 ÖZKAYNAKLAR NOT 28 SATILAR VE SATILARIN MALYET NOT 29 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER, PAZARLAMA, SATI VE DAITIM GDERLER, GENEL YÖNETM GDERLER NOT 30 NTELKLERNE GÖRE GDERLER NOT 31 DER FAALYETLERDEN GELR/GDERLER NOT 32 FNANSAL GELRLER NOT 33 FNANSAL GDERLER NOT 34 NOT 35 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALYETLER VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (ERTELENM VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHL) NOT 36 HSSE BAINA KAZANÇ NOT 37 LKL TARAF AÇIKLAMALARI NOT 38 FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY NOT 39 FNANSAL ARAÇLAR (GERÇEE UYGUN DEER AÇIKLAMALARI VE FNANSAL RSKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVESNDEK AÇIKLAMALAR NOT 40 BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR NOT 41 FNANSAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETKLEYEN YA DA FNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABLR VE ANLAILABLR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN OLAYLAR... 68

5 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem VARLIKLAR Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar likili Taraflardan Ticari Alacaklar Dier Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar Stoklar Dier Dönen Varlıklar Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar Devam Eden naat Sözlemelerine likin Varlıklar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye Ertelenmi Vergi Varlıı Dier Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

6 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar likili Taraflara Ticari Borçlar Dier Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüü Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

7 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Hisse Senedi hraç Primleri Deer Artı Fonları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler Geçmi Yıllar Karı Net Dönem Karı Azınlık Payları - - TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

8 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT KAPSAMLI GELR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- Referansları Satı Gelirleri Satıların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Dier Faaliyet Gelirleri Dier Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALYET KARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) VERG ÖNCES KAR Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir Gideri 35 ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Geliri DÖNEM KARI Dier Kapsamlı Gelirler - - TOPLAM KAPSAMLI GELR Hisse Baına Kazanç 36 4,92 4,01 4 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

9 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT ÖZKAYNAK DEM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Dipnot Referansları Sermaye Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Yasal yedekler Dier yedekler ve geçmi yıllar karları Net dönem karı Toplam 1 Ocak 2008 itibariyle bakiye Toplam kapsamlı gelir/ (gider ) Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - Daıtılan temettü ( ) - ( ) Yasal yedeklere transferler ( ) itibariyle bakiye Ocak 2009 itibariyle bakiye Toplam kapsamlı gelir/ (gider ) Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - Daıtılan temettü ( ) - ( ) Yasal yedeklere transferler ( ) itibariyle bakiye Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

10 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT NAKT AKIM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Dipnot Referansları 1 Ocak Ocak LETME FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Net dönem karı Net dönem karını iletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Maddi varlıkların amortismanları Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları Dier karılıklar 22,24,26 ( ) Kıdem tazminatı karılıı üpheli ticari alacak karılıı Kredi gerçeklememi net kur farkı gideri/geliri Faiz geliri ( ) ( ) Faiz gideri Satılan maddi/maddi olmayan duran varlık (karı)/zararı Vergi karılıı Vadeli döviz ilemleri deerleme farkları letme sermayesindeki deiim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit Ticari alacaklardaki deiim ( ) Stoklardaki deiim ( ) Dier alacak ve varlıklardaki deiim ( ) Ticari borçlardaki deiim Dier borçlar ve yükümlülüklerdeki deiim ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit Ödenen vergiler 35 ( ) ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatı 24 ( ) ( ) letme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit ( ) YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Finansal yatırımlardaki deiim ( ) Alınan faiz Maddi varlık alımları 18 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık alımları 19 ( ) ( ) Satılan maddi/maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen nakit 18, Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit ( ) ( ) FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Alınan krediler Ödenen krediler ( ) ( ) Ödenen finansal kiralama borçları 8 ( ) ( ) Ödenen temettüler ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) nakit ( ) NAKT VE NAKT BENZERLERNDEK NET DEM ( ) DÖNEM BAI NAKT VE NAKT BENZERLER Faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi DÖNEM SONU NAKT VE NAKT BENZERLER Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

11 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. ( Brisa veya irket ) 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding A.. nin bir itiraki olarak kurulmutur. irket in ana faaliyet alanı her nevi tekerlek lastii üretimi, pazarlama ve satııdır yılında irket, Bridgestone Corporation ile bir lisans sözlemesi imzalayarak, irket in Bridgestone lastikleri üretmesine ve satmasına olanak salamıtır. irket, hisselerinin bir kısmı halka açık olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır. irket in kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 3 Beikta-stanbul olup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle irketimizde belirsiz süreli i sözlemesi ile görev yapan personel sayısı ( 2008: 1.565) kiidir. Bunlardan ( 2008: 1.196) kii Toplu Sözlemesi hükümlerine tabi olup, 394 kii ( 2008: 360) Toplu Sözlemesi dıındadır. 9 kii ( 2008: 9) ise yabancı personeldir. Ayrıca irketimizde belirli süreli i sözlemesi ile görev yapan personel sayısı 9 ( 2008: 5) kiidir. irket in esas kontrolünü müterek olarak elinde tutan taraflar; H.Ö. Sabancı Holding A.. ve Bridgestone Corporation dır. Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmı olup 5 Mart 2010 tarihinde yayınlanması için yetki verilmitir. Genel Kurul un finansal tabloları deitirme yetkisi bulunmaktadır. 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar Finansal Tabloların Hazırlanı Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları irket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Tebli ile iletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilikin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra balayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir ve bu Tebli ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli" yürürlükten kaldırılmıtır. Bu teblie istinaden, iletmeler finansal tablolarını Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birlii tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Avrupa Birlii tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı teblii çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmaktadır. liikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmutur. Finansal tablolar, türev araçlar hariç; tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçee uygun deeri esas alınmaktadır. 7

12 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar (devamı) Kullanılan Para Birimi irket in finansal tabloları faaliyette bulunduu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmutur. irket in mali durumu ve faaliyet sonuçları, irket in geçerli para birimi olan TL cinsinden ifade edilmitir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmitir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmı 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS/TMS 29 ) uygulanmamıtır. Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket in finansal tabloları önceki dönemle karılatırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk salanması açısından karılatırmalı bilgiler gerekli görüldüünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Raporlama döneminde finansal tabloları önemli derecede etkileyecek sınıflama yapılmamıtır. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Deiiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Cari yılda muhasebe politikalarında önemli bir deiiklik olmamıtır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Deiiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. irket in bu dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir deiiklii olmamıtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları ise geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 8

13 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıtır. Bu yeni ve güncellenmi standartların ve yorumların uyarlanması irket in aaıdaki alanlarla ilgili olarak muhasebe politikalarında deiikliklere yol açmıtır: 2009 yılı sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen standartlar UMS 1 (Revize) Finansal Tabloların Sunumu Revize standart, ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan ilemler dıında, özkaynaklarda dönem içerisinde meydana gelen deiikliklerin (dier kapsamlı gelir ve giderlerin) özkaynak deiim tablosunda gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine bu tür gelir ve giderlerin özsermaye deiim tablosundan ayrı olarak Kapsamlı Gelir Tablosu nda gösterilmesi gerekmektedir. letmeler tek bir performans tablosunu (kapsamlı gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) seçmekte özgür bırakılmıtır. Buna balı olarak, irket 1 Ocak 2009 dan itibaren UMS 1 deki deiiklikleri uygulamı ve tek bir performans tablosu (kapsamlı gelir tablosu) vermeyi seçmitir. UMS 1 (Revize) ayrıca letmelerin yeni dönemde bir önceki döneme ait finansal tablolarını yeniden düzenlediklerinde veya sınıfladıklarında cari dönem ve bir önceki dönemle birlikte karılatırılabilir en erken döneme ait bilançonun da verilmesini gerektirmektedir. UMS 1(revize) in uygulamasının irket in raporlanan sonuçları veya finansal durumu üzerinde bir etkisi olmamıtır. UFRS 7 (Deiiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar Mart 2009 da yayınlanan UFRS 7 deiiklikleri irket için 1 Ocak 2009 dan itibaren geçerlidir. Deiiklikler gerçee uygun deer belirlenmesi ve likidite riski ile ilgili geniletilmi açıklamalar getirmektedir. Özellikle deiiklik, irket in her bir sınıf finansal araçları için gerçee uygun deer hesaplamasında kullanılan deerleme tekniklerinde deiiklik olduunda dipnotlarda açıklanmasını gerektirmektedir. Ayrıca finansal araçların gerçee uygun deeri hesaplanırken kullanılan girdilerin kaynaının üç seviyede açıklamasını gerekli kılmaktadır. Finansal araçların gerçee uygun deerlemelerinde kullanılan deerleme tekniklerinde bir deiiklik olursa, seviyeler arasında yapılan transferlerin dipnotlarda açıklanmaları gerekmektedir. Ayrıca irket in piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden deerlemesi yapılan finansal araçların gerçee uygun deerlerinin dönem baı ve dönem sonu mutabakatlarının yapılmaları gerekmektedir. Piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerdeki deiiklikler gerçee uygun deerlerde önemli sapmalara yol açıyorsa, bu girdilerdeki deiikliklerin etkilerini gösterecek duyarlılık analizleri de verilmelidir. Ayrıca finansal garanti sözlemeleri gibi türev olmayan finansal araçların da vade daılımı tablosuna dahil edilmeleri gerekmektedir. Türev finansal yükümlülükler için de ayrı bir vade daılımı tablosu verilmelidir. irket UFRS 7 ile ilgili deiiklikleri 2009 yılı içerisinde uygulamı ve not 39 da gerçee uygun seviyelerle ilgili bilgileri vermitir. Cari yılda irket, finansal araçların gerçee uygun deeri hesaplanırken kullanılan girdilerin üç seviyesi arasında önemli bir sınıflama yapmamıtır. Yine not 39 da türev finansal yükümlülüklerin vade daılımı tablosu verilmitir. UFRS 8 Faaliyet Bölümleri UFRS 8, UMS 14 Bölümlere Göre Raporlama nın yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bakı açısı yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgilerin iç raporlamada kullanılan bölümleme kriterleri baz alınarak hazırlanması gerekmektedir. UFRS 8 in uygulamasının irket in raporlanan sonuçları veya finansal durumu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. 9

14 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 2009 yılında yürürlükte olan ancak 2009 yılı finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar Aaıdaki yeni ve revize Standartlar ile Yorumlar da bu finansal tablolarda uygulanmıtır. Bu Standartlar ile Yorumlar ın uygulanmasının finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıtır fakat gelecekte yapılacak ilemler ya da sözlemelerin muhasebeletirilmesini etkileyebilir. UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın lk Olarak Uygulanması ve UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Balı Ortaklık ya da Müterek Olarak Kontrol Edilen letme ve tirakteki Yatırımların Maliyeti Standartlarında Yapılan Deiiklikler UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler- Hakedi Koulları ve ptaller Standardında Yapılan Deiiklikler UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Tasfiye Durumunda Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler Standartlarında Yapılan Deiiklikler UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçüm Finansal Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemler Standardında Yapılan Deiiklikler Saklı Türevler (UFRYK 9 ile UMS 39 Standardında Yapılan Deiiklikler) UFRYK 15 Gayrimenkul naatı ile lgili Anlamalar Yapılan bu deiiklikler, UFRS lerin ilk olarak uygulanmasında balı ortaklık, müterek olarak kontrol edilen iletme ve itirakteki yatırımların maliyetinin ölçümü ve balı ortaklıktan elde edilen temettü gelirlerinin ana ortaın bireysel finansal tablolarında muhasebeletirilmesi ile ilgilidir. Yapılan deiiklikler UFRS 2 nin amacına uygun olarak hakedi koulları tanımına açıklık getirir, hakedi koullarının karılanmaması kavramını ortaya koyar ve iptaller için uygulanacak muhasebeletirme ilemlerini belirler. UMS 32 standardında yapılan deiiklikler, belirli kriterlerin karılanması dorultusunda belirli satılabilir finansal araçlar ile iletmenin net varlıklarını yalnızca tasfiye halinde oransal bir daılım dorultusunda bir baka tarafa vermesi zorunluluu getiren araçların (ya da araç unsurların) özkaynak olarak sınıflandırılmasına imkan salayarak, borç/özkaynak sınıflandırması için olan kriterlerin deimesine neden olmutur. Deiiklikler finansal riskten korunma muhasebesinin iki yönüne açıklık getirir: enflasyonun finansal riskten korunan risk veya bölüm olarak tanımlanması ve opsiyonlar ile finansal riskten korunma ilemlerinin uygulanması. Deiiklikler, Ekim 2008 tarihinde UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçüm standardındaki deiiklik ile (yukarıya bakınız) verilen izin sonucu finansal varlıkların gerçee uygun deeri kar/zarar içerisinde gösterilen finansal varlıklar kategorisi dıında yeniden sınıflandırılması durumunda saklı türevler için uygulanacak muhasebe ilemlerine açıklık getirir. Yorum, bir gayrimenkulün inaatı için yapılan anlamanın, UMS 11 naat Sözlemeleri standardı veya UMS 18 Hasılat standardı kapsamına girip girmediinin ve buna balı olarak da böyle bir gayrimenkul inasından elde edilen gelirin ne zaman muhasebeletirileceinin belirlenmesi konusunda yol gösterir. Bu Yorum da belirtilen gerekliliklerin irket in inaat faaliyetlerinin muhasebeletirme ilemleri üzerinde bir etkisi olmamıtır. 10

15 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 2009 yılında yürürlükte olan ancak 2009 yılı finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar UFRYK 16 Yurtdıındaki letmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması UFRYK 18 Müterilerden Varlık Transferleri (müteriden 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarih sonrasında alınan varlıkların transfer edildii tarih öncesinde uygulanır) UFRS lerdeki yiletirmeler (2008) UFRS 3 letme Birlemeleri (2008) Bu Yorum da finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili net yatırım ile ilgili riskten korunma ilemlerine ilikin ayrıntılı gerekliliklerin açıklamalarına yer verilir. Bu Yorum müterilerden transfer edilen maddi duran varlıklar için alıcılar tarafından yapılacak muhasebeletirme ilemine açıklık getirir ve transfer edilen maddi duran varlıkların alıcı açısından varlık tanımını karıladıı durumlarda, alıcının varlıı transfer tarihinde gerçee uygun deer üzerinden varlık ve aynı zamanda UMS 18 Hasılat standardı uyarınca alacak kaydı ile gelir olarak muhasebeletirmesi gerektiini belirtir. Yukarıda açıklanan ve finansal tablolarda raporlanan tutarları etkileyen deiikliklerin yanı sıra, yapılan iyiletirmeler irket in muhasebe politikalarında birçok deiiklii de beraberinde getirmitir. Bu deiikliklerin bazıları yalnızca terimler ile ilgiliyken, bazıları da kapsamlı deiiklikler olup, raporlanan tutarlar üzerinde önemli etkileri bulunmamaktadır. Bu deiikliklerin çou 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. UFRS 3 (2008) standardı 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemlerde meydana gelen iletme birlemeleri için geçerlidir. Bu standardın uygulanmasının balıca etkileri aaıdaki gibi olacaktır: a) önceden azınlık payları olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların gerçee uygun deer ile veya kontrol gücü olmayan payların edinilen iletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçee uygun deerdeki payı ile deerlenmesinin her ilem bazında ölçümüne izin vermesi, b) koullu bedele ilikin muhasebeletirme ve sonraki muhasebe ilemlerine ilikin artların deimesi, c) edinim ile ilgili maliyetlerin iletme birlemelerinden ayrı olarak muhasebeletirme gereklilii ve, bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle olutukları dönem kar/zarar içinde gider olarak kaydedilmesi. irket, UFRS 3 (Revize) standardını 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren her türlü iletme birlemesi için ileriye dönük olarak uygulayacaktır. 11

16 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Henüz yürürlüe girmemi ve irket tarafından erken uygulanması benimsenmemi standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar Aaıdaki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmı ancak yürürlüe girmemitir: UFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009 da UFRS 9 un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıtır. UFRS 9, UMS 39 un yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların, iletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandıı model ve sözlemeye dayalı nakit akı özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçee uygun deer veya itfa edilmi maliyetle deerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında balayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. UMS 24 (2009) likili Taraf Açıklamaları Kasım 2009 da UMS 24 likili Taraf Açıklamaları güncellenmitir. Standarta yapılan güncelleme, devlet iletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilikin kısmi muafiyet salamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında balayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. irket yöneticilerinin, bu Yorum un uygulanmasının finansal tablolar üzerinde yaratacaı olası etkiler konusunu deerlendirme fırsatı henüz olmamıtır. UFRYK 17 Nakit Dıı Varlıkların Hissedarlara Daıtımı UFRYK 17, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarih sonrasında balayan mali dönemler için geçerlidir. Bu yorum, bir iletmenin hissedarlarına temettü olarak nakit yerine varlıklar vermesi durumunda uygulanacak uygun muhasebeletirme ilemi ile ilgili bilgiler sunar. irket yöneticilerinin, bu Yorum un uygulanmasının finansal tablolar üzerinde yaratacaı olası etkiler konusunu deerlendirme fırsatı henüz olmamıtır. UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında balayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden iletmelerin kullanacaı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. irket yöneticilerinin, bu Yorum un uygulanmasının finansal tablolar üzerinde yaratacaı olası etkiler konusunu deerlendirme fırsatı henüz olmamıtır. Yorum, müterilerden alınan maddi duran varlıkların, inaat yapımı için alınan nakdin veya bu türde müterilerden alınan varlıkların muhasebeletirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir. irket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde irket in mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacaını düünmektedir. 12

17 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aaıdaki gibidir: Hasılat Gelirler, tahsil edilmi veya edilecek olan alacak tutarının gerçee uygun deeri üzerinden ölçülür. ndirimler ve karılıklar söz konusu tutardan düülmektedir. Malların satıından elde edilen gelir, aaıdaki artların tamamı yerine getirildiinde muhasebeletirilir: irket in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, irket in mülkiyetle ilikilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilir bir ekilde ölçülmesi, lemle ilikili ekonomik faydaların iletmeye akıının olası olması, ve lemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir ekilde ölçülmesi. Temettü ve faiz geliri: Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girilerini söz konusu varlıın kayıtlı deerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doduu zaman kayda alınır Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleebilir deerin düük olanı ile deerlenmektedir. Sabit ve deiken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların balı bulunduu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çounlukla aırlıklı ortalama yöntemine göre deerlenir. Net gerçekleebilir deer, olaan ticari faaliyet içerisinde oluan tahmini satı fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satıı gerçekletirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleebilir deeri maliyetinin altına dütüünde, stoklar net gerçekleebilir deerine indirgenir ve deer düüklüünün olutuu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleebilir deere indirgenmesine neden olan koulların geçerliliini kaybetmesi veya deien ekonomik koullar nedeniyle net gerçekleebilir deerde artı olduu kanıtlandıı durumlarda, ayrılan deer düüklüü karılıı iptal edilir. ptal edilen tutar önceden ayrılan deer düüklüü tutarı ile sınırlıdır. 13

18 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve birikmi deer düüklükleri düüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemi olan dier amaçlar dorultusunda ina edilme aamasındaki varlıklar, maliyet deerlerinden varsa deer düüklüü kaybı düülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, borçlanma maliyetleri irket in ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifletirilir. Bu tür varlıklar, dier sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre dorusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı deer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan deiikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir deiiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeletirilir. Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı ekilde amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlıın hizmetten alınması sonucu oluan kazanç veya kayıp satı hasılatı ile varlıın defter deeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir Maddi olmayan duran varlıklar Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve birikmi deer düüklükleri düüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre dorusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan deiikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki deiiklikler ileriye dönük olarak muhasebeletirilir Varlıklarda deer düüklüü tfaya tabi olan varlıklar için defter deerinin geri kazanılmasının mümkün olmadıı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde deer düüklüü testi uygulanır. Varlıın defter deerinin geri kazanılabilir tutarını aması durumunda deer düüklüü karılıı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satı maliyetleri düüldükten sonra elde edilen gerçee uygun deer veya kullanımdaki deerin büyük olanıdır. Deer düüklüünün deerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduu en düük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). erefiye haricinde deer düüklüüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde deer düüklüünün olası iptali için gözden geçirilir. 14

19 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Borçlanma maliyetleri Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile dorudan ilikilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıa hazır hale getirilene kadar varlıın maliyetine dahil edilmektedir. Bir dönemde, özellikli bir varlıın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilikin aktifletirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı, ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlardan elde edilen gelirlerin düülmesi sonucu belirlenen tutardır. Aktifletirilen finansman maliyetleri Not 18 de açıklanmıtır. Dier tüm borçlanma maliyetleri, olutukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir Finansal araçlar Finansal varlıklar Finansal yatırımlar, gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçee uygun deerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçee uygun piyasa deerinden alım ilemiyle dorudan ilikilendirilebilen harcamalar düüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeletirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koulunu taıyan bir kontrata balı olan ilem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlıın itfa edilmi maliyet ile deerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlıın tam olarak net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçee uygun deer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildii zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemi olan türev ürünleri tekil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar irket in vadesine kadar elde tutma olanaı ve niyeti olduu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden deer düüklüü tutarı düülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 15

20 BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan olumaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olması kouluyla gerçee uygun deerleriyle deerlenmektedir. Gerçee uygun deeri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet deeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilikin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul deerinde meydana gelen deiiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. lgili varlıın elden çıkarılması veya deer düüklüü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeletirilen deer düü karılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ilem görmeyen ticari ve dier alacaklar bu kategoride sınıflandırılır. Alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmi maliyeti üzerinden deer düüklüü düülerek gösterilir. Finansal varlıklarda deer düüklüü Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde deer düüklüüne uradıklarına ilikin göstergelerin bulunup bulunmadıına dair deerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlıın ilk muhasebeletirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlıın deer düüklüüne uradıına ilikin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda deer düüklüü zararı oluur. Kredi ve alacaklar için deer düüklüü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlıın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deeri ile defter deeri arasındaki farktır. Bir karılık hesabının kullanılması yoluyla defter deerinin azaltıldıı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, deer düüklüü dorudan ilgili finansal varlıın kayıtlı deerinden düülür. Ticari alacaın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karılık hesabından düülerek silinir. Karılık hesabındaki deiimler gelir tablosunda muhasebeletirilir. 16

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı