Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

2 Bağlayıcı maddeler agrega adını verdiğimiz mineral (organik olmayan) taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, yapay taş oluşumunu sağlayan malzemelere denir. Bağlayıcı maddeler - toz halinde - +Su = Sıvı sonra katı ve priz Priz = dayanım kazanma Tarihsel Gelişim = alçı, kireç, su kireci, doğal çimento, yapay çimento sırası ile. 2

3 ALÇI ÇİMENTO KİREÇ TAŞI CURUF SİLİS DUMANI PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜ UÇUCU KÜL Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

4 Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

5 YAMAÇ YÖNTEMİ Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

6 En eski bağlayıcı Günümüzde bağlayıcı olarak kullanılmıyor Çekme dayanımı için lif kullanılır Hammade = alçı taşı/jips ile anhidrat (kalsiyum sülfat). Alçı taşı = CaSO4.2H2O, anhidrat = CaSO4 6

7 190 C civarında pişirilen doğadaki alçıtaşı, alçı dediğimiz toz haldeki beyaz renkli malzemeye dönüşür. Sıcaklık 200 C nin üstüne çıkarsa alçıtaşı, suyunun tümünü kaybeder, ancak elde edilen toz bağlayıcı değildir, yani priz yapmaz. Alçının katılaşması ve sertleşmesi üretim reaksiyonunun tersi reaksiyonla olur. Katılaşmanın fiziksel nedeni Kristalleşme, kimyasal nedeni hidratasyon dur. Hidratasyon, moleküller yapısına hidrat suyu almak demektir. 7

8 Toz alçıdan elde edilen alçıtaşı (katı), doğadaki alçıtaşından (jips den) farklı olup: saf, ince kristalli ve beyazdır. Yapay alçıtaşı çok boşlukludur, %25-60 arasında değerler alır. Alçıtaşının porozitesi ve suya dayanıklılığı iyi değildir. Alçının silise (SiO 2, kumun genellikle ana maddesi) bağlantısı da iyi değildir. Alçı harcına kum katılmaz. Alçı tavan, duvar sıvalarında onarım ve dekorasyon işlerinde kullanılır. 8

9 Tarihte alçıdan sonra kullanılmış ikinci bağlayıcı madde kireçtir. Çok eski bir bağlayıcıdır. Sadece havada dayanım kazanır, suya dayanıksızdır, düşük mukavemetlidir. Kireç tabiatta çıkan ve bileşimi CaCO 3 (kalsiyum karbonat = kireçtaşı) olan kalker, mermer, kalsit, tebeşir, veya CaCO 3 +MgCO 3 (kalsiyum ve magnezyum karbonat) olan dolomit taşlarını iri parçalar halinde kırıp, fırınlarda 900 o C sıcaklığında ısıtarak üretilir. 9

10 Isıtma sonucu bünyelerindeki karbondioksitin uçması ile (kalsinasyon) sönmemiş kireç oluşur. Beyaz veya esmerimsi beyaz renkli, gevşek bir madde olan sönmemiş kireç bir tekne içine yayılıp üzerine bol su dökülürse, fazla ısı çıkararak su ile birleşir ve sönmüş kireç haline geçer. Birinci gruptan elde edilen kireç beyaz renklidir, ikinciden elde edilen esmer, dayanımı nispeten yüksek olanlardır. 10

11 Isıtma sonucu bünyelerindeki karbondioksitin uçması ile (kalsinasyon) sönmemiş kireç oluşur. Beyaz veya esmerimsi beyaz renkli, gevşek bir madde olan sönmemiş kireç bir tekne içine yayılıp üzerine bol su dökülürse, fazla ısı çıkararak su ile birleşir ve sönmüş kireç haline geçer. Birinci gruptan elde edilen kireç beyaz renklidir, ikinciden elde edilen esmer, dayanımı nispeten yüksek olanlardır. 11

12 Kirecin üretiminde iki aşama vardır. Kireç taşının yakılması ve söndürme işlemi. Yakılma işlemi (kalsinasyon da denilir) Söndürme işlemi 12

13 Eriyik halindeki sönmüş kireç tekneden toprakta açılan bir çukura akıtılır. Suyun fazlası toprak tarafından emilir, geriye yumuşak kıvamda yağlı kireç kalır. Bu yağlı kireç olduğu gibi harç yapımında kullanıldığı gibi, kurutulup, öğütülüp, toz halinde torbalanarak da piyasaya sunulur. Sönmüş kireç (fabrikalarda) ince toz halindedir, çimento gibi torbalar içinde satılır. 13

14 Kirecin sertleşmesi üç aşamada olur. Kuruma, Ca(OH) 2 formülünde kristalleşme, havanın CO 2 i ile birleşerek karbonatlaşma. Kuruma ve kristalleşme geçicidir. Suyla karıştırılınca kireç tekrar yumuşar. Asıl sertleşme karbonatlaşma sonucudur. BureaksiyonçokyavaşolurvehavanınveözellikleCO 2 ninvarlığızorunludur. Bu nedenle kireç bir havada sertleşen bağlayıcıdır. 14

15 Yağlı kireç veya torba kireci şeklindeki sönmüş kireç kum ve su ile karıştırılıp harç yapımında kullanılır. Kireç harcı düşük dayanımlıdır, suya dayanmaz, çözülür. Bu yüzden kireç tek başına bağlayıcı olarak kullanılmaz, çimento ile karıştırılarak kullanılır. Sıva, duvar harcında kireç kullanılması yararlıdır. Kireç sayesinde malaya yapışmayan, duvara yapışan ve perdahlama sırasında çatlamayan bir sıva elde edilir. Kirecin diğer bir özelliği kaynatılması halinde suda eriyirliğinin azalmasıdır. Kalorifer kazanlarının, borularının tıkanmasındaki neden kirecin bu özelliğidir. 15

16 Tamamen söndürülmeden yapıda kullanılan kireç, söndürülmesi sırasında yapacağı reaksiyonu kullandığı yerde yaparak, hacim artmasına ve yapıda bazı hasarların oluşmasına neden olur. Bunun olmaması için, kireç taşları en az 15 gün, şantiyede açılan kireç havuzlarında, su ile temas halinde bulundurulmalıdır. 16

17 Volkanik Tüf 17

18 Alçı ve kireç havada sertleşen, suda sertleşmeyen ve suda eriyen bağlayıcı maddelerdir. Romalılar volkanik tüf veya külleri, ince öğütülmüş pişmiş toprağı (tuğla=pişmiş kil) kirece katarak hem havada, hem suda sertleşen ve suya dayanabilen bir bağlayıcı bulmuşlardır. Puzolan adı verilen bu silisli veya hem silisli hem alüminli maddelerin kireç ve su ile ortak reaksiyonları sonunda suda erimeyen ve suda sertleşebilen karışık bileşimli birtakım kireç-silikat-hidratları, veya kireç-alümino-silikathidratları oluşmaktadır. Puzolanlar kimyasal olarak silis (SiO 2 ) ve az miktarda alümin (Al 2 O 3 ) den oluşan maddelerdir. İçerisinde silis ve alümin bulunduran ve söndürülmüş kireç ve su ile birleştiğinde bağlayıcılık özelliği kazanan bütün malzemelere genel bir isim verilerek puzolan denilmektedir. 18

19 Puzolanik maddeler, kendi başlarına hidrolik bağlayıcı olmadıkları halde, ince olarak öğütüldüklerinde rutubetli ortamda ve normal sıcaklıkta kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girerek bağlayıcı özellikte bileşikler oluşturan doğal ve yapay maddelerdir. Doğal puzolanlar : Volkanik küller, volkanik tüfler (traslar), diatonit,. Pomza taşları ve opalin çeşitleri; bu örneklerin dışında pişirildiği zaman puzolanik özellik kazanan killeri ve şeylleri de bu sınıf içerisinde sayabilmek mümkündür. Tras, silisli ve alüminli maddeleri içeren volkanik bir tüftür. Bir başka deyişle, tras, doğal puzolanlar sınıfına dahil bir malzemedir ve Türkiye de tras sözcüğü doğal puzolan anlamında kullanılmaktadır. 19

20 Yapay puzolanlar : Termik santrallerde elektrik üretimi için yakıt olarak kullanılan öğütülmüş kömürden atık malzeme olarak elde edilen ve uçucu kül denilen ince küller, silikon metali veya alaşımlarını elde ederken ortaya çıkan silis buharının yoğunlaştırılması sonucu elde edilen mikrosilis veya silis dumanı; bazı cüruflar (yüksek fırın cürufu), öğütülmüş pişmiş topraktır. Puzolanlar ve İlgili Türk Standartları Standart Numarası TS 25 TS 639 Adı Tras Uçucu Küller-Çimentoda Kullanılan En Son Yayınlandığı Yıl (Tadilat) (1998) 20

21 1756 yılında John Smeaton en iyi harcın, puzolanın, içlerinde belirli miktarda kil bulunan kireçle karıştırılması ile elde edildiğini bulmuştur. Smeaton un araştırmaları, saf olmayan ve içlerinde belirli miktarda kil bulunan kireçlerin suda sertleştiklerini ortaya çıkarmış ve bu çeşit kireçler su-kireci adı altında üretilmeye başlanmıştır. Bir puzolan-kireç karışımı gibi olan bu maddelerde kireç oranı fazla olduğu zaman kireç gibi söndükleri görülür ve adlarına su-kireci denir. Kil oranı fazla olduğu zaman ise bunlar kireç gibi sönmez, ancak bağlayıcı özellikleri daha üstün olur ve adına doğal çimento denir. 21

22 Su-kirecini diğer hidrolik bağlayıcılardaki gelişme takip etmiştir, örneğin James Parker tarafından ufaltılmış killi kireçtaşının pişirilmesiyle elde edilen Roma çimentosu gibi. İngiltere nin Leeds kentinde, Joseph Aspdin isimli bir tuğla duvar ustası, taş ustası ve inşaatçı olan bir İngiliz tarafından ortaya çıkarılan Portland çimentosu nun patentini almıştır. Portlan çimentosu, ince taneli kil ve sert kalkerden oluşan bir karışım CO 2 ayrılıncaya kadar bir fırında klinker için gerekli olan sıcaklıktan çok daha düşük bir sıcaklıkta pişirilerek hazırlanmıştır. Modern çimentonun ilk örneği 1845 yılında Isaac Johnson tarafından kil ve kalker (tebeşir) karışımı klinker oluşuncaya kadar pişirilerek elde edilmiştir. 22

23 Çimento üretiminde taş ve kil ocaklarından çıkartılan ve kırılıp ufaltılan killi ve kalkerli hammaddeleri, uygun oranlarda karıştırılıp kiln adı verilen büyük döner fırınlarda o C sıcaklığında pişirilir. Fırınlardaki pişme sırasında kalkerdeki kireç, kildeki silis, alümin, ve demir oksit ile birleşerek klinker adı verilen ara maddeyi meydana getirir. Klinker yaklaşık olarak 1-25 mm çapında pürüzlü ve gözenekli yüzeye sahip, sert ve yuvarlak şekildedir, karakteristik olarak, parlak ve yeşilimsi-koyu gri (veya gri-siyah) renktedir. Fırından çıkan klinker soğutulduktan sonra, sertleşme hızını ayarlamak için %3-%6 yi aşmayan oranda alçıtaşı (CaSO 4.2H 2 O) ilave edildikten sonra çok ince öğütülerek çimento elde edilir. Suyunu kaybetmiş alçıtaşının çimentodaki fonksiyonu çimentonun prizini geciktirmek ve ayarlamaktır 23

24 Kalker, kil karışımının o C civarında pişirilmesi, içine ergimeyi kolaylaştırmak için demir filizi içeren toprak katılması, meydana gelen ceviz büyüklüğündeki granüle malzemeye (bunlara klinker denir) az oranda alçıtaşı ilave edildikten sonra çok ince olarak öğütülmesi çimentonun üretimi ve üretim aşamalarıdır. Kalker sıcaklık etkisiyle ayrışarak kirece (yani CaO = sönmemiş kireç = kalsiyum oksit), kil ayrışarak silis ve alümine (yani SiO 2 ve Al 2 O 3 ) dönüşür, bu arada kilde ve ilave edilen ergitici toprakta bulunan demir de demir oksit (Fe 2 O 3 ) şeklinde ortaya çıkar. 24

25 Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

26 26

27 Asit ve bazik öğeler birbirleriyle birleşerek Portland çimentolarının 4 ana bileşenini(bunlara karma oksitler diyoruz) oluştururlar. 27

28 28

29 Çimento içindeki ana bileşenleri farklı oranlarda bulundurmak suretiyle çeşitli amaçlara yönelik farklı çimentolar elde edilebilmektedir. 29

30 Çimentolarda Aranılan Fiziksel ve Mekanik Özellikler TS ye göre; Dayanım : Basınç dayanımı İncelik : Özgül yüzey (Blaine aleti ile) Priz süresi : Priz başlama, priz sona erme Dayanıklılık : Le Chatelier aleti ile hacim genleşmesi araştırılması Çimentoların Mekanik Dayanımı Çimentoların mekanik dayanımları (eğilme ve basınç dayanımları) standartlara uygun olarak üretilen çimento harcından yapılan deney numuneleri üzerinde yapılır. Burada kullanılan kum standart kum denilen özel bir kumdur. Çimentoların basınç dayanımlarını bulmak için Türkiye de ve birçok Avrupa ülkesinde RILEM Cembureau metodu denilen bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntem TS 24-Çimentoların Fiziki ve Mekanik Deney Metotları isimli Standard da tarif edilmektedir. Buna göre, ağırlıkça 1 kısım çimento + 3 kısım standart kum + ½ kısım sudan oluşan, özel olarak hazırlanan ve karıştırılan harç, uzunluğu 16 cm, genişliği ve yüksekliği 4 er cm olan kalıplara standardın tarif ettiği tarzda yerleştirilmekte ve deney gününe kadar bekletilmektedir. 30

31 Numuneler üzerinde yapılan üç nokta yükleme deneyleri sonucu elde edilen kırılma yükünden eğilme gerilmesi numune şekli göz önüne alarak, eğilmede çekme gerilmesi :- σ= 1.5PL b 3 P = uygulanan kuvvet, L = mesnet silindirleri arasındaki mesafe = 10 cm, b = numune kesitinin kenar uzunluğu = 4 cm Eğilme deneylerinden sonra elde edilen parçalar üzerinde 4 x 4 x 4 cm ebatlarında basınç deneyleri yapılır. PÇ 32.5 in dayanımları Eğilme (N/mm 2 ) Dayanımı Basınç (N/mm 2 ) 7 günde günde Dayanımı 31

32 Çimento özellikleri ince öğütülmüş çimento yüksek mukavemetlidir. C 3 S i fazla olan çimentonun ilk yaşlardaki mukavemeti yüksektir. Son dayanımı etkileyen C 2 S miktarıdır. Ortam şartları hidratasyon sırası ve sonrasında sıcaklığın yüksek olması yararlıdır. Çok sıcak ortam zararlıdır. Bu yüksek sıcaklık 35 nin üstüdür. Soğuk hava da mukavemet için zararlıdır. +5 nin altı hidratasyon sırasında önemli sorunlar çıkarır. -10 nin altında mukavemet sıfıra iner. Rutubet gerekli suyun kaybolmaması için zorunludur. Çok kuru, rüzgarlı ortamlarda hidratasyon için gerekli su bulunmaz, çatlamalarla birlikte mukavemet de düşer. 32

33 Toz çimento tanelerinin çapı mm (mikron) arasında değişiklik gösterir. Büyük çoğunluk mikron civarındadır. Çimentonun hidratasyon sonunda daha yüksek mukavemetler verebilmeleri ince öğütülmelerine bağlıdır. Çimento inceliği başlıca iki değişik yöntemle saptanır ve ifade edilir. a) özgül yüzeyin (1 gr toz çimentonun toplam yüzey alanı, cm 2 /gr) saptanması, b) eleme yöntemiyle (kenarı 74 mikron olan elek üstünde kalan % nin bulunması) ile belirlenir. Özgül yüzey saptanmasında yararlanılan Blaine aleti, standart koşullarda sıkıştırılmış çimento tabakasından havanın geçme zamanı ölçme esasına dayanır. Blaine aleti ile özgül yüzey tayini diğer yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar verdiğinden incelik tayininde en çok kullanılan yöntem olmaktadır. 33

34 Çimento katı duruma geldikten sonra da sertleşme olayı ortam koşullarına bağlı olarak çok uzun bir süre, aylarca, devam edebilir. Priz genel olarak 1 saatten önce başlamamak, 10 saatten uzun sürmemelidir. Doğal çimento denilen ve alçıtaşı konulmadan üretilen çimentolarda priz 8 dakikada başlar 15 dakikada biter. Prize etkiyen fiziksel etkenler sıcaklık, yoğurma suyu miktarı, çimentonun nem alıp almadığı, havalandırılıp havalandırılmadığı hususlarıdır. Sıcaklık prizi hızlandırır, diğerleri negatif etkilerdir. Alçıtaşı katılmadan elde edilen çimentoda C 3 A bileşeninin çok hızlı reaksiyonu ile ani priz meydana gelir. Ani priz olayı, C 3 A bileşeni ile suyun reaksiyonundan kaynaklanmaktadır ve büyük miktarda hidratasyon ısısı açığa çıkmaktadır. 34

35 Çimento ve suyun birleşerek kimyasal reaksiyonların yer alması olayına çimentonun hidratasyonu denilmektedir. Çimentoyu oluşturan ana bileşenlerin su ile birleşerek başlattıkları kimyasal reaksiyonlar ekzotermik, yani dışarıya ısı çıkaran türdendir. Kimyasal reaksiyonlar devam ettiği müddetçe ısının açığa çıkması da devam eder. Ancak, bilindiği gibi, hidratasyon ilk saatlerde oldukça hızlı tempoda yer almakta ve zaman ilerledikçe hidratasyon hızı yavaşlamaktadır. Portland çimentoları ilk 1 ile 3 gün arasında toplam ısılarının yaklaşık yarısını açığa çıkarmaktadırlar. 7 gün sonra açığa çıkan hidratasyon ısısı, toplamın yaklaşık dörtte üçü kadar ve altı ay içerisinde açığa çıkan ısı ise toplamın %83-%91 i kadardır. 35

36 Uygun çimento seçimi (birleşim ve incelik) Yavaş beton dökümü Betondaki çimento miktarını (dozaj) azaltma Betondaki agrega ve suyu soğutma.; beton karışımına girecek malzemeleri gölgede saklamak, beton karma suyuna buz ilave etmek, günün serin saatlerinde özellikle akşamüzeri ve gece beton dökmek hidratasyon ısısının azaltılması için alınabilecek tedbirler arasında sayılabilir. Rötre Rötre anlam olarak çimento veya betonun hacmen büzülmesi demektir. 36

37 37

38 Türk Standardlarının çimentolarda aradığı ve sınır değerler olarak belirttiği önemli kimyasal özellikler aşağıdaki gibidir : SO 3 miktarı MgO miktarı Kızdırma kaybı miktarı : Isıtılma sırasında meydan gelen ağırlık kaybı Çözünmeyen kalıntı miktarı Klorür iyonundan (CL - ) arınmışlık 38

39 39

40 PÇ 32.5 (Portland Çimentosu 32.5) PÇ 42.5 (Portland Çimentosu 42.5) PÇ 52.5 (Portland Çimentosu 52.5) Türkiye de Üretilen Portland Çimentosu Dışındaki Diğer Çimento Tipleri ve İlgili Türk Standartları 40

41 Portland çimentosu klinkeri + alçıtaşı Portland Çimentosu Traslı çimento doğal puzolan (tras) içeren bir portland-puzolan çimentosu dur. Traslı çimento üretiminde portland çimentosu klinkerinin bir bölümü doğal puzolan (tras) ile değiştirilerek elde edilen klinker ve tras karışımı yine bir miktar alçıtaşı ile birlikte öğütülmektedir. Türk Standartlarına göre klinker ve tras karışımının ağırlıkça %20-%40 kısmı tras, karşılıklı olarak, %80-%60 kısmı klinkerden oluşmaktadır. Portland çimentosu klinkeri (%80-%60) + doğal puzolan (%20-%40) + alçıtaşı Traslı Çimento : Traslı çimento gibi %20-%40 mertebesinde puzolan içeren çimentolar, traslı çimentonun ilk günlerde dayanım kazanma hızı daha yavaştır. Bu çimento ile yapılan betonların ilk günlerdeki basınç dayanımı biraz düşüktür. Ancak, zamanla basınç dayanımında artma olur ve uzun vadede portland çimentosunun dayanımına eşit ve hatta daha yüksek dayanıma erişebilirler. 41

42 Uçucu küllü çimento yapay puzolan içeren bir portland-puzolan çimentosu dur. Uçucu küllü çimento üretiminde de portland çimentosu klinkerinin bir bölümü yapay puzolan (uçucu kül) ile değiştirilerek elde edilen klinker ve puzolan karışımı alçıtaşı ile birlikte öğütülür. Katkılı çimento KÇ 32.5 üretiminde portland çimentosu klinkerinin bir bölümü puzolanik madde ile değiştirilmekte ve elde edilen klinker ve puzolan karışımı, yine küçük bir miktar alçıtaşı ile birlikte öğütülmektedir. 42

43 Portland Çimentosu Portland çimentosu klinkeri + alçıtaşı Cüruflu Çimentolar Granüle yüksek fırın cürufu (%80-%20) + Portland çimentosu klinkeri (%20-%80) + alçıtaşı Harç Çimentosu Puzolanik madde (en çok %60) + Portland çimentosu klinkeri (en az %40) + alçıtaşı Traslı Çimento Doğal puzolan (%20-%40) + Portland çimentosu klinkeri (%80-%60) + alçıtaşı Uçucu Küllü Çimento Yapay puzolan (%10-%30) + Portland çimentosu klinkeri (%90-%70) + alçıtaşı Süper Sülfat Çimentosu Granüle yüksek fırın cürufu (en az %65) + kalsiyum sülfat, CaSO 4 + Portland çimentosu veya klinkeri (en çok %5) Katkılı Çimento Puzolanik madde (en çok %19) + Portland çimentosu klinkeri (en az %81) + alçıtaşı 43

44 12,000,000 BC İsrailde kendiliğinden oluşan yangın sırasında Bitümlü sist ile kireç taşı arasında oluşan reaksiyon BC Mısırlılar bağlayıcı olarak samanlı çamur u kullanmışlardır. Ayrıca piramitleirn inşaasında jips te kullanmışlardır. Çinliler kayıkların yapımında kullanılan bambo ları birbirine bağlamak için çimentolu maddeleri kullanmışlardır. 800 BC Greeks, Crete & Cyprus Kireç harcı kullanmışlardır. 300 BC Babilliler taş ve kremitleri birbirine bağlamak için bitüm kullanmışlardır. 300 BC AD İtalyan nın Vesuvius dağına yakın puzzuoli bölgesinden Puzolan çimentosu çeşitli Roma yapıların inşasında kullanıldı (Coliseum, Pantheon). Kireç çimento gibi kullanılmıştır. 1 birim kireç 4 birim kum, 2 birim pozulan ve 1 birim kireç gibi karışım oranları kullanılmıştır. (Hayvan yağı, süt ve kan gibi maddeler katkı maddesi olarak kullanmışlardır) 1779 Higgins hidrolik çimento için patent almıştır Joseph Aspdin portland çimentosu için patent almıştır İlk çekme ve basınç deneyleri Almanya da yapılmaay başlandı Pettenkofer & Fuches portland çimentosunun kimyasal analizini yapmıştır 1886 İlk döner fırın. 44

45 1889 İlk betonarme köprü inşaa edildi İlk beton cadde, Amerika Ohio da George Bartholomew tarafından 1900 çimento temel testleri standart hale getirildi 1903 İlk çok katlı beton bina Cincinnati de inşaa edildi Thomas Edison döner fırın için patent aldı İlk beton barajlar 1970 Lifli betonlar kullanıldı 1975 Toronto da CN Tower inşaa edildi 1980 Süperakışkanlaştırıcılar katkı maddesi olarak kullanıldı 1985 Silis dumanı puzolanik katkı olarak kullanıldı Dünyada ki en uzun bina 311 cadde Wacker Sokak, Chicago da inşaa edildi 45

46 Prof. Dr. Süheyl AKMAN Yapı Malzemesi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, Yrd. Doç. Dr. Halil Görgün Yapı Malzemesi Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Hayri Ün Yapı Malzemesi Ders Notları, Concrete, A Material for the New Stone Age Aseries of MAST modules developed and revised during the Materials Technology Workshop held at the University of Illinois at Urbana-Champaign during Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Çimento ana bileşenleri oranlarının çimento özellikleri üzerine çok büyük etkileri vardır. Çimento içerisindeki olası bileşen oranlarının tayininde başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır. 1.) X-ışını

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi KİREÇ Sakarya Üniversitesi KİREÇ Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO Çimento; Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir. Çimento kelimesi yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Tarihçe Hidrolik özellikli, diğer bir deyişle su altında da sertleşebilme gösteren ve bozulmayan bağlayıcı madde elde etmek amacıyla başlayan yoğun çalışmalar 1755 yılına rastlar. Bu çalışmaların

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2 6. BAĞLAYICILAR Taş, tuğla, çakıl, kum vb. doğal veya yapay yapı malzemesini birbirine sağlam bir şekilde bağlayarak uzun süre kütle halinde dayanıklılığını sağlayan (alçı, kireç, çimento, bitüm, katran

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 2-22 Nisan 99 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması N. Terzibaşıoğm Batıçim, ÎZMİR ÖZET: Bu çalışmada andezitin tras

Detaylı

ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ

ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ Betonarme bina, köprü ve diğer modern yapılar çimento ile yapılır. Çimentonun 1824 teki keşfinden binlerce yıl önce yapılmış olan bazı binalar hala sağlam. İmhotep

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ. Kaynaklar

YAPI MALZEMELERİ. Kaynaklar YAPI MALZEMELERİ Kaynaklar 1. Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. Bülent BARADAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh.Fakültesi Yayınları Yayın No: 307, 2006. 2. Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU, Eskişehir

Detaylı

1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci

1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci BAĞLAYICI MALZEMELER (Alçı Kireç Puzolan) Bağlayıcı Malzemeler; agrega adını verdiğimiz taneli (granüler) malzemeleri birbirine bağlayarak beton gibi bir bütün halde kullanışlı yapay taş malzemelerinin

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

"Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" kelimesinden türemiştir.

Çimento kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince caementum kelimesinden türemiştir. ÇİMENTOLAR ÇİMENTOLAR Su ile karıştırıldığında, hidratasyon reaksiyonları ve işlemleriyle priz alarak sertleşebilen bir hamur meydana getiren ve sertleştikten sonra dayanım ve kararlılığını su içerisinde

Detaylı

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3..

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3.. ALÇI Doğada : Alçı taşlar ları Alçı Saf alçı taşı : CaSO 4.2H 2 O Đçerdikleri : MgO, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, SiO 2, CaCO 3, MgCO 3... Kazı Kırma parçalama alama Öğütme Pişirilme irilme Soğutma Paketleme Üretim

Detaylı

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır.

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır. Çimentonun dayanım kazanabilmesi için reaktif kalsiyum oksit (CaO) ve reaktif silisyum oksit (SiO 2 ) oranları toplamı kütlece en az %50 ve CaO/ SiO 2 2.0 olmalıdır. Çimento içindeki magnezyum oksit (MgO)

Detaylı

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi BETON KATKI MADDELERİ Sakarya Üniversitesi Beton Katkı Maddeleri Betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton içerisindeki çimento miktarını baz alarak belli oranlarda katılan organik veya

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir:

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir: 1 2. BAĞLAYICI MADDELER Bağlayıcı maddeler agrega adı verilen taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, bir anlamda yapıştırarak, yapay taş oluşumuna imkan sağlayan malzemelerdir. Bağlayıcı maddeler genel

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan ve su eklenmesi ile hamur haline geldikten sonra zamanla plastikliğini kaybedip sertleşen, bağlayıcı özelliği olan malzemelere

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı. hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker

Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı. hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker ÇİMENTOLAR Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker olarak adlandırılan malzemenin çok az miktarda alçıtaşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman ÜÇÜNCÜ, Mustafa GÜLAY KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR)

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) Mineral Katkılar Mineral katkılar çok ince öğütülmüş olup karışımdan önce yada karışım esnasında beton karışımına ilave edilen ayrı bir bileşendir. Puzolanlar 2 Mineral

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir.

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir. PUZOLANLAR 1 PUZOLANLAR Puzolanlar, silis veya silis-alumin kökenlikenli malzemelerdir. SiO 2 Al 2 O 3 Kendi başlar larına bağlay layıcılık özellikleri ya çok azdır r ya da hiç yoktur. PUZOLANLAR Çok ince

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ

YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ T. BULGAN, C.B. EMRULLAHOĞLU, Ö.F. EMRULLAHOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü/ AFYON ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

1-1. çimentolar üretimi ve çeşitleri. Paki Turgut

1-1. çimentolar üretimi ve çeşitleri. Paki Turgut çimentolar üretimi ve çeşitleri 1-1 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 4) Mindess

Detaylı

Fırından çıkan ve hava ile ani soğutulan koyu gri renkli çimento klinkeri bu haliyle suya karşı hassas değildir, yani su ile birleşerek sertleşmez. Kl

Fırından çıkan ve hava ile ani soğutulan koyu gri renkli çimento klinkeri bu haliyle suya karşı hassas değildir, yani su ile birleşerek sertleşmez. Kl YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICILAR ÇİMENTOLAR Çimento: Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir. Yaklaşık %70 kalker, %30 kil karışımı

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Çimento katkı maddesi olarak pomzaların aktiviteleri

Çimento katkı maddesi olarak pomzaların aktiviteleri Çimento katkı maddesi olarak pomzaların aktiviteleri Puzzolanic activity of pumice as a cement admixture Hanifi BINICI a, Mehmet Nuri BODUR b a Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Asım ADALI a, Fatih AKYOL a, Muammer SEYRANLIOĞLU a, M.Sadrettin ZEYBEK a,* a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Çorum,19030,sadrettinzeybek@hitit.edu.tr

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BAĞLAYICI MADDELER Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

DUVARLAR. Öğr. Gör. Mehmet EMİROĞLU DUVARLAR

DUVARLAR. Öğr. Gör. Mehmet EMİROĞLU DUVARLAR DUVARLAR Öğr. Gör. Mehmet EMİROĞLU DUVARLAR Çeşitli binalarda taş, tuğla ve bloklardan değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme duvar olarak örülen düşey yapı elamanlarına duvar denir. Kâgir, beton ve betonarme,

Detaylı

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut çimentolar hidratasyon 1-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction aterials, 4th Edition 4) indess S et al.,

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır.

Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır. 13.05.2011 1 Hacim büzülmesi. Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır. Sadece rötre kelimesi kullanıldığında anlaşılan hidrolik rötre dir. Beton teknolojisinde

Detaylı

2/23/2017. Taşların yapılarda kullanımı:

2/23/2017. Taşların yapılarda kullanımı: 8) Sertlik: Doğal taşların çizilmeye ve aşınmaya karşı gösterdiği dayanım sertlik olarak adlandırılır. Taşların sertlikleri mineral yapısına bağlıdır. Taşların sertliğini tesbit etmekle dayanımı hakkında

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

KAYNAK KĐTAPLARK. 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri (Bekir POSTACIOĞLU)

KAYNAK KĐTAPLARK. 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri (Bekir POSTACIOĞLU) YAPI MALZEMESĐ KAYNAK KĐTAPLARK 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEÜ 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, G Veli SÜME) S 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com www.betonvecimento.com 1 "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) 285 37 56, 285 37 70 E-Posta: osengul@ins.itu.edu.tr,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ TS EN 206-1 KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Hazırlayanlar : Kim.Müh. Selim YÜCEL Sigma Beton Lab.Hiz. Şirket Müdürü Yük. Kimyager Engin DEMİR Beton Laboratuvar Şefi 1 Hazır Beton Sektörü,

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. ALÇI (CaSO 4.½H 2 O)

YAPI MALZEMESİ. ALÇI (CaSO 4.½H 2 O) ALÇI (CaSO 4.½H 2 O) Alçı bilinen en eski bağlayıcı maddelerden biridir. Eski Mısır uygarlığının bir çok yapıtında bağlayıcı madde olarak, Yunan ve Roma yapılarında duvar sıvası, renkli fresk olarak kullanıldığı

Detaylı

DENĠZ YAPILARI ĠÇĠN BETON TEKNOLOJĠSĠ GÜZ

DENĠZ YAPILARI ĠÇĠN BETON TEKNOLOJĠSĠ GÜZ DENĠZ YAPILARI ĠÇĠN BETON TEKNOLOJĠSĠ 2009-2010 GÜZ HAFTA 3 BAĞLAYICI MADDELER- ÇĠMENTO Betonun içindeki mineral taneli elemanların birbirine bağlanmasını sağlayarak taş oluşumunu sağlayan maddelerdir.

Detaylı

BETON VE ÇİMENTO TARİHİ. İnş. Yük. Müh. Yasin Engin www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com

BETON VE ÇİMENTO TARİHİ. İnş. Yük. Müh. Yasin Engin www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com BETON VE ÇİMENTO TARİHİ İnş. Yük. Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com 1 Çimento "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" sözcüğünden türemiş, sonraları bağlayıcı anlamında

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-C Deniz YONTUK İbrahim Can KIRSEVEN DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2012 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi. 2 2. Kireç Nedir?... 3

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BRICK DUST ON CEMENT STRENGTH

TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BRICK DUST ON CEMENT STRENGTH ANKAA - TUKIYE TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BICK DUST ON CEMENT STENGTH Osman ŞİMŞEKa Kenan TOKLUa Can DEMİELb Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Beşevler/Ankara

Detaylı

Uçucu Kül ve Tüf Karışımlı Katkının Harçlarda Çimento Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Uçucu Kül ve Tüf Karışımlı Katkının Harçlarda Çimento Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey Uçucu Kül ve Tüf Karışımlı Katkının Harçlarda Çimento Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması 1*

Detaylı

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Çimento Üretimi ve Enerji Kullanımı Çimento üretimi, enerji kullanımının yoğun

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐ II DERSĐ BETON TEKNOLOJĐSĐ ÇĐMENTO YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı