Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri*"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri* Ahmet ERTEK S.D.Ü. Ziraaat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Isparta Rıza KANBER Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Adana ÖZET Bu çalışmada, damla sulama sisteminde farklı sulama programlarının pamuk bitkisi çırçır randımanına olan etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Sulama suyu miktarının belirlenmesinde açık su yüzeyi buharlaşma değerlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada, iki farklı sulama aralığı (S 1 : 5 ve S 2 : 10 gün), üç bitkikap katsayısı (Kcp 1 : 0,75; Kcp 2 : 0,90 ve Kcp 3 : 1,05) ve iki ıslatma faktörü (P 1 : 0,70 sabit ve P 2 : bitki örtüsü yüzdesine göre değişen) kullanılmıştır. İlk sulama, 120 cm derinlikteki elverişli su % 40 düzeyine düştüğünde yapılmış ve mevcut suyu tarla kapasitesine getirecek miktarda sulama suyu uygulanmıştır. Sonuçlara göre; sulama programlarının çırçır randımanlarını önemli ölçüde etkilediği ve -95 yıllarında S x P etkileşimlerinin, 1996 da ise P lerin % 5 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sık sulamada ve sulama suyunun daha az uygulandığı konularda çırçır randımanları artmıştır. Ayrıca, birim su başına en yüksek verimin alındığı yılda en yüksek 100 tohum ağırlığı elde edilmiştir. Ancak, analiz sonucunda yıllar arasında istatistiksel anlamda fark olmadığı ve Kcp x P etkileşiminin % 5 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler : Pamuk, damla sulama, çırçır randımanı Effects of Different Irrigation Programs on The Lint Out-Turn of Cotton under Drip Irrigation ABSTRACT This study was conducted to determine of effects of different irrigation programs on the lint out-turn of cotton under drip irrigation system. The amount of water used was based on free surface evaporation from a screened Class-A Pan. Irrigation treatments consisted of two different irrigation intervals (I 1 : 5; I 2 : 10 days), and three plant-pan coefficients (Kcp 1 : 0.75; Kcp 2 : 0.90 and Kcp 3 : 1.05) and two different wetting factors (P 1 : 0.70 and P 2 : based on cover percentage of the crop). The first irrigation was carried out when the available soil water at 40 % level in the 120 cm soil depth. According to the results, it was determined that the irrigation programs significantly affected to S x P interaction in the -95 years and wetting factors in the 1996 year were significantly different at a 5 % level among the treatments. * Bu Çalışma, Ç.Ü. Araştırma Fon Müdürlüğünce Desteklenmiştir

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 On the other hand, treatments with frequent irrigation interval and lower irrigation water levels increased the lint out-turn. The highest 100 seed weight was determined when the highest yield was found for per unit water. At the end of analysis, KcpxP effects were determined important (P<0.05), However, there was no significant difference among years. Key Words: Cotton, drip irrigation, lint out-turn GİRİŞ Sulanan alanlarda toprağa verilen su miktarı, sulama sistemine bağlı olarak belirlenir. Genellikle yüzey sulama yöntemleriyle, diğer yöntemlere kıyasla daha fazla sulama suyu uygulanır (Hoffman ve ark., 1990). Sulamaya ayrılan suyun çeşitli nedenlerle azalması, sulamalar nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliği ve birim su başına daha fazla ürün eldesi gibi konular dikkate alındığında randımanı yüksek sulama yöntemlerinin önemi giderek artmaktadır. Bunlardan damla sulama, günümüzde tarlada yetişen sıra bitkilerinin sulanmasında da kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (Ertek, 1998). Damla sulamasında esas, bitkinin transpirasyon kaybını yeterli olarak karşılayabilecek, devamlı bir kullanılabilir toprak suyu sağlamaktır. Damla sulama yönteminde arazide sadece belirli bir alan ıslatıldığından, doğal olarak, sudan önemli ölçüde tasarruf sağlanır (Goldberg ve ark., 1976). Fereres ve ark. (1985), damla sulama yönteminin pamukta erken hasatı teşvik ettiğini ve verimi artırdığını belirtmişlerdir. Yavuz (1993), Çukurova koşullarında, pamukta karık, yağmurlama ve damla sulama sistemlerini karşılaştırmıştır. En fazla sulama suyu, karıkta ( mm); en az ise damlada ( mm) uygulanmış ve yaklaşık aynı verim elde edilmiştir. Phene ve ark. (1992), açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanarak sulanan pamukta damla ve karık yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Pamuk lif verimi, sulama yöntemlerinden etkilenmemiş ancak, aynı verimin elde edilmesi için karıkta mm daha fazla su uygulanmıştır. Ayrıca araştırmacılar, uygun bitki ve kap katsayılarının mevcut olması durumunda, pamuk bitkisinin su gereksiniminin belirlenmesinde açık su yüzeyi buharlaşma değerlerinin kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Sulama, yarı kurak iklim kuşağından kurak iklimlere dek her yerde pamuk üretiminde temel öğelerden birisidir. Yapılan araştırmalarda sulamayla pamuk veriminde 3-4 kat artış olduğu belirlenmiştir (Tekinel ve Kanber, 1989). Pamuğun çiçeklenme başlangıcına kadar olan dönemde hızlı bir şekilde büyümesi gerekir. Böylece hem çok sayıda meyve dalı oluşur, hem de bitki erken olgunlaşır. Çiçeklenme başlangıcından kozaların olgunlaşma dönemine kadar ise bitkinin yavaş büyümesi istenir. Çünkü bu dönemde vejetatif gelişmenin artması fazla çiçek dökülmesine neden olur. Kozaların olgunlaştığı ve özellikle açtığı dönemde de vejetatif gelişmenin artık tamamen durmuş olması gerekir. Bu dönemde hızlı büyüyen bitkilerin kozaları geç olgunlaşır ve yeşil elmaların çoğu açmaz. İşte sulama zamanı ve verilecek sulama suyu miktarı öyle ayarlanmalı ki bitki belirtilen biçimde gelişebilsin ve beklenen ürünü verebilsin (Aydemir, 1982). Bitki su tüketimi yöre, iklim ve toprak koşullarına göre oldukça farklılık gösterdiğinden, farklı bölgeler için kapsamlı araştırma sonuçlarına gereksinim

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 vardır. Bu çalışmada, Çukurova Bölgesinde damla sulama yöntemiyle uygulanan farklı sulama programlarının pamuk bitkisinin çırçır randımanına olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında -96 yıllarında yürütülmüştür. Deneme alanı denizden 20 m yükseklikte olup, N ve E enlem ve boylamları arasındadır. Mutlu serisine giren araştırma alanı toprakları oldukça yaşlı alüviyal depozitler üzerinde oluşmuş vertisollerdir. Yüksek oranda kil, orta derecede kireç içerirler (Özbek ve ark., 1974) (Tablo 1). Tablo 1. Araştırma Alanı Topraklarının Bazı Özellikleri Katman Derinliği, cm Bünye Sınıfı TK % Pw SN % Pw As ph EC gr/cm 3 ds/m K 2 O * kg/da P 2 O 5 * kg/da 0-30 C ,19 7,8 0, , C ,16 7,7 0,25 65,6 2, C ,15 7,8 0, C ,.25 8,1 0, C ,24 7,7 0,18 (*) K 2 O ve P 2 O 5 değerleri toprağın ilk 0-20 ve cm lerinde belirlenmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü yörede Akdeniz iklimi baskın olup; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Deneme alanında bulunan istasyondan alınan 10 yıllık gözlem sonuçlarına göre, yıllık ortalama sıcaklık 18,8 C; en soğuk ay 9,4 C ile Ocak, en sıcak ay ise 28,0 C ile Ağustos ayıdır. Yıllık ortalama yağış 645,8 mm dir. Yağışın % 90 ı kış mevsiminde düşmektedir. Yıllık ortalama oransal nem % 66, rüzgar hızı 2,0 m/sn dolaylarındadır. Ekim hazırlıkları tamamlanmış parsellere 70 cm sıra aralığı ile mibzerle dekara havlı olarak 7 kg tohum (Çukurova-1518) düşecek şekilde ekilmiş yapılmış; çıkıştan sonra bitkiler, sıra üzeri mesafe cm olacak biçimde seyreltilmiştir. Denemede ikinci bir etmenin ortaya çıkmasını önlemek ve türdeşliği sağlamak için gübrenin tamamı ekimle birlikte verilmiş ve saf madde olarak dekara 16 kg azot ve 6 kg fosfor uygulanmıştır (Güzel ve ark., 1983). Konular, iki farklı sulama aralığı (S 1 : 5 ve S 2 :10 gün), üç farklı bitki-kap katsayısı (Kcp 1 : 0,75; Kcp 2 : 0,90 ve Kcp 3 : 1,05), sabit ıslatma faktörü (P 1 : 0,70) ve bitki örtü gelişimine göre değişen ıslatma faktörü (P 2 ) değerleri dikkate alınarak oluşturulmuş ve bölünen-bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 yinelemeli olarak düzenlenmiştir. Parsel boyları 40 m ve her parselde toplam 3 sıra yeralmıştır. Sulama suyu miktarının hesabında, esasları Kanber (1984) de verilen açık su yüzeyi buharlaşması kap değerlerinden yararlanılmıştır (Eşitlik 1). I = A x Epan x Kcp x P (1) Eşitlikte; I: sulama suyu miktarı (L), A: parsel alanı (m 2 ), Epan: sulama aralıklarındaki yığışımlı buharlaşma değeri (CAP, mm), Kcp: bitki-kap katsayısı, P: ıslatma faktörüdür.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Deneme konularında örtülen alan yüzdesine bağlı ıslatma faktörü, Kanber (1984) de verilen esaslara göre belirlenmiştir (Eşitlik 2). a P2 = x 100 (2) b Eşitlikte; a : bitki taç genişliği (cm), b : sıra aralığı (cm). Deneme parsellerinde ilk sulama, 120 cm toprak profilindeki elverişli su % 40 düzeyine düştüğünde yapılmış ve mevcut suyu tarla kapasitesine getirecek kadar sulama suyu uygulanmıştır. Sonraki sulamalar 5 ve 10 günlük aralıklarla yapılmıştır. Damla sisteminin, denetim biriminde; basınç düzenleyicisi, kum-çakıl filtre tankı, elek filtre, manometre, vana ve su sayacı bulunmaktadır. İletim biriminde; ana boru, yan boru, lateraller ve damlatıcılar yeralmıştır. Parseller arasındaki boş sıralar hariç her bitki sırasında, üzerinde 60 cm aralıklarla lateral boyuna geçik (in-line) tipi damlatıcılar bulunan 12 mm çapındaki PE plastik lateral borular yeralmıştır. Aynı miktar su alan deneme parsellerinin hepsi için bir adet yan boru ve sulama suyu denetimi için de bir adet vana kullanılmıştır. Sulama suyu miktarları su sayacı yardımıyla kontrol edilmiştir. İlk sulama suyu uygulaması toprak profilinin ilk 120 cm derinliğindeki toprak suyu % 40 a düşünce yapılmştır. Fakat, her konu için bir ölçüm istasyonu oluşturularak, profilin 150 cm derinliğine kadar çakılan nötron tüpleri yardımıyla sulama öncesi ve sonrası toprak suyu ölçümleri bu derinliğe kadar yapılmıştır. Ölçümler ekimde, sulamadan önce ve sonra ve hasatta olmak üzere mevsim boyunca yapılmıştır. Bitki su tüketiminin belirlenmesinde James (1988) tarafından verilen, Eşitlik 3 kullanılmıştır. Et = I + R + Cr - Dp - Rf ± s (3) Eşitlikte; Et: bitki su tüketimi, (mm), I: sulama suyu (mm), R: yağış (mm), Cr: kılcal yükseliş (mm), Dp: derine süzülme kayıpları (mm), Rf: yüzey akış kayıpları, (mm), s: toprak profilindeki nem değişimi (mm). Sulamalar damla yöntemiyle yapıldığından Cr, Dp ve Rf faktörleri dikkate alınmamıştır. Hasat işlemleri, kozaların % 50 si açtığında ilk, geriye kalanların % 50 si açtığında ikinci, tümü açtığında ise üçüncü kez el ile yapılmıştır (Kanber ve Derviş, 1978) (Tablo 2). Hasat işlemleri parsellerin orta sırasında yapılmış ve kenar etkisini önlemek amacıyla sıranın başından ve sonundan 5 er metre atılmıştır. Hasattan elde edilen kütlü miktarları ayrı ayrı tartılarak konulara ilişkin verimler bulunmuştur. Yıllara göre ekim ve hasat tarihleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Yıllara Göre Ekim ve Hasat Tarihleri Yıllar Ekim Hasat 1. El 2. El 3. El 18 / / / / / 05 11/ / / 09

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Hasat sonucu alt parseller dahil tüm konulardan alınan 1 er kg. kütlü örneğinde çırcır randımanı, kütlü pamuğun çırçırlanması ile alınan elyafın, kütlü pamuğa oranının yüzdesi olarak belirlenmiştir (Eşitlik 4). Ayrıca 100 tohum ağırlıkları bulunmuştur (Aydemir, 1982). Lif Pamuk (g) Çırçır Randımanı (%) = x 100 (4) Lif Pamuk (g) + Tohum (g) Konulardan elde edilen çırçır randımanları ve 100 tohum ağırlıkları bölünenbölünmüş parseller deneme desenine göre istatistiksel olarak değerlendirilmiştir, konu ortalamaları Duncan yöntemiyle karşılaştırılmıştır (Yurtsever, 1984). BULGULAR VE TARTIŞMA Çırçır randımanı (%) Araştırma yıllarında, konulara uygulanan toplam sulama suyu miktarları, belirlenen mevsimlik bitki su tüketimleri ve kütlü verim miktarları Tablo 3 de; deneme konularına ilişkin çırçır randımanları ise Tablo 4 de verilmiştir. Denemenin yürütüldüğü yıllara ilişkin çırçır randımanları Tablodan 4 den de görülebileceği gibi birbirine yakın olup, ortalama % % arasında değişmektedir. Bununla birlikte, sonuçlar ortalama olarak dikkate alındığında her üç yılda da, S 1 konuları S 2 lerden; P 1 konuları P 2 'lerden genelde yüksek çıkmıştır. Aynı yıl içerisinde en düşük su uygulama ve bitki su tüketimi düzeylerinde çırçır randımanlarının yükseldiği görülmektedir. Bu durum, az su alan konularda çiğit gelişmesinin diğerlerine oranla daha az olması ve dolayısıyla çiğitin küçük kalması sonucunda çırçır randımanının arttığı şeklinde açıklanabilir. Topçu ve Tekinel () aynı araştırma alanında yapmış oldukları damla sulama ile ilgili çalışmada benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Ayrıca, yıllara göre en yüksek değerler 1996 yılında elde edilmiş olup onu sırasıyla ve yılları takip etmiştir. Söz konusu bu durum, bitki su tüketiminin en düşük olduğu ve verimin en fazla alındığı yılda çırçır randımanlarının diğer yıllara oranla azaldığını göstermektedir. Kanber (1977) ve Baştuğ (1987) Çukurova koşullarında yapmış olduğu çalışmalarda çırçır randımanlarını ortalama olarak sırasıyla ve (açı) arasında belirlemiş ve ayrıca sulama konularının çırçır randımanlarını etkilediğini saptamışlardır. Özkara ve Şahin (1993) Nazilli de, Şener () Menemen de yaptıkları çalışmalarda çırçır randımanı değerlerini sırasıyla % % 39.2 ve % % 44.5 arasında belirlemişlerdir. İstatistiksel analiz sonucuna göre -95 yıllarında S x P (sulama aralığı x ıslatma faktörü) etkileşimlerinin, 1996 yılında ise P lerin (ıslatma faktörü) % 5 düzeyinde önemli olduğu anlaşılmıştır (Tablo 5). Ayrıca, Duncan yöntemine göre yapılan karşılaştırmaya göre, ve yıllarında konular, sulama aralığı x ıslatma faktörü etkileşimi bakımından ilk yıl iki gruba ayrılmış ve S 1 P 1, S 1 P 2 ve S 2 P 1 konuları A, S 2 P 2 ise B verim grubunu oluşturmuştur. İkinci yıl konular üç gruba ayrılmış olup en yüksek verim grubunu % 95 güvenle S 1 P 1 ve S 1 P 2 ler oluştururken bunu sırasıyla S 2 P 1 (B) ve S 2 P 2 (C) konuları izlemiştir (Tablo 6).

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Tablo 3. Deneme Konularında Ortalama Sulama Suyu, Mevsimlik Su Tüketimi ve Kütlü Verim Miktarları Konular Yıl I ET Verim I ET Verim Konular mm mm Kg/da * mm mm Kg/da * S 1 Kcp 1 P b 341 b 153 a S 2 Kcp 1 P b 353 b 153 a S 1 Kcp 2 P 1 S 1 Kcp 3 P 1 S 1 Kcp 1 P 2 S 1 Kcp 2 P 2 S 1 Kcp 3 P ab 346 b 129 ab 208 a 386 ab 123 ab 198 b 368 ab 96 b 214 ab 422 a 146 a 224 a 374 ab S 2 Kcp 2 P 1 S 2 Kcp 3 P 1 S 2 Kcp 1 P 2 S 2 Kcp 2 P 2 S 2 Kcp 3 P ab 361 b 136 ab 229 a 385 ab 118 ab 221 b 401 ab 114 b 244 ab 405 a 118 b 262 a 371 ab 140 a a * Karşılaştırmalar her yıl için ayrı ayrı ve Duncana göre belirlenmiş olup, aynı harf grubuna giren konular her üç yıl için de % 5 düzeyine göre farklı değildir yılında ise konular iki grup oluşturmuş olup, en yüksek çırçır randımanı P1 uygulamalarından elde edilmiştir. Yukarıda açıklanan durum, farklı sulama düzeylerinin çırçır randımanlarını etkilediğine ve sulama suyu miktarı arttıkça çırçır randımanlarının azaldığına işaret etmektedir. Öteyandan, sulama suyu uygulamasının yüksek olduğu konularda kütlü veriminin yüksek olmasına karşılık, çırçır randımanlarının düşük olması, anılan konularda tohum ağırlığının artmış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, konulara göre belirlenen çırçır randımanları arasında çok fazla bir fark olmaması nedeniyle, konulardan elde edilen çırçır miktarları toplam olarak ele alındığında (kg/da), bitki su tüketiminin ve dolayısıyla kütlü veriminin yüksek olduğu konularda elde edilen çırçır miktarları yüksek çıkmıştır. Kanber (1977) ve Baştuğ (1987) sulama konularının çırçır randımanlarına % 1 düzeyinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Bu çalışmada, yukarıda açıklanan literatürlerle benzer sonuçlar elde edildiği belirtilebilir.

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Tablo. 4. Yıllara Göre Sulama Konunularına İlişkin Çırçır Randımanları (%) KONULAR 1996 I II III Ort. I II III Ort. I II III Ort. S 1 Kcp 1 P S 1 Kcp 2 P S 1 Kcp 3 P S 1 Kcp 1 P S 1 Kcp 2 P S 1 Kcp 3 P 2 S 2 Kcp 1 P S 2 Kcp 2 P S 2 Kcp 3 P S 2 Kcp 1 P S 2 Kcp 2 P S 2 Kcp 3 P Tablo 5. Araştırma Yıllarına İlişkin Çırçır Randımanı Varyans Analiz Sonuçları Varyasyon 1996 Kaynakları S.D K.O Fhesap K.O Fhesap K.O Fhesap Bloklar S Hata (1) P * S x P * * Hata (2) Kcp S x Kcp P x Kcp S x P x Kcp Hata (3) Genel 35 *% 5 düzeyinde önemli

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Tablo 6. Çırçır Randımanlarının Duncan Yöntemine Göre Karşılaştırılması * Yıl Konu Grubu Yıl Konu Grubu Yıl Konular Grubu S 1 P A S 1 P A S 1 P A S 1 P A 1996 P A S 2 P A S 2 P B P B S 2 P B S 2 P C * Aynı harf grubuna ilişkin değerler % 5 düzeyine göre farklı değildir Tablo. 7. Yıllara Göre Sulama Konularına İlişkin 100 tohum Ağırlığı (g) 1996 Konular GRUPLAR I II III Ort. I II III Ort. I II III Ort. S 1 Kcp 1 P S 1 Kcp 2 P S 1 Kcp 3 P S 1 Kcp 1 P S 1 Kcp 2 P S 1 Kcp 3 P 2 S 2 Kcp 1 P S 2 Kcp 2 P S 2 Kcp 3 P S 2 Kcp 1 P S 2 Kcp 2 P S 2 Kcp 3 P Tohum Ağırlığı (g) Araştırma yıllarına ilişkin 100 tohum ağırlığı değerleri Tablo 7 de verilmiştir. 100 tohum ağırlıkları, ortalama g arasında değişmiştir. Sonuçlar ortalama olarak dikkate alındığında, genelde S 2 konuları S 1 lerden yüksek çıkmıştır. Bu durum sulama suyu ve aralığındaki artışın, 100 tohum ağırlığını artırdığını göstermektedir. Ayrıca yıllara göre en yüksek değerler yılında elde edilmiş olup onu sırasıyla 1996 ve yılları takip etmiştir. Dolayısıyla, birim su başına en yüksek kütlü veriminin alındığı yılda 100 tohum ağırlığı artmıştır. Ancak yıllar arasında istatistiksel anlamda fark olmadığı, analiz sonucunda Kcp x P etkileşiminin %5 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir (Tablo 8). Kanber (1977), Baştuğ (1987) ve Topçu ve Tekinel () benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Ayrıca 100 tohum ağırlıklarının Duncan karşılaştırma testine göre, iki gruba ayrıldığı anlaşılmıştır. Buna göre, S 2 P konuları A (12.28 g), S 1 P konuları ise B (11.60 g) grubunu oluşturmuştur.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Tablo Tohum Ağırlığı Toplu Varyans Analiz Sonuçları Varyasyon Kaynakları S.D K.T K.O Fhesap Fcetvel %5 Fcetvel %1 Yıllar Arası (Y) Aynı Yıl. Blok S S x Y Hata (1) P P x S P x Y P x S x Y Hata (2) Kcp Kcp x S Kcp x P * Kcp x Y Kcp x S x P Kcp x S x Y Kcp x P x Y Kcp x S x P x Y Hata (3) Genel * % 5 düzeyinde önemli SONUÇ Deneme sonuçlarına göre, çalışmanın her üç yılında da, çırçır randımanları birbirine yakın olup, ortalama % % arasında değişmiştir. Bununla birlikte, sonuçlar ortalama olarak dikkate alındığında her üç yılda da, genelde S 1 konuları S 2 lerden, P 1 konuları P 2 'lerden yüksek çıkmıştır. Yıllara göre en yüksek değerler 1996 yılında elde edilmiş olup onu sırasıyla ve yılları izlemiştir. Söz konusu bu durum, bitki su tüketiminin en düşük olduğu ve verimin en fazla alındığı yılda çırçır randımanının azaldığına ve dolayısıyla daha ağır tohum oluşumuna işaret etmektedir. Bölünen-bölünmüş parseller deneme desenine göre -95 yıllarında S x P etkileşimlerinin, 1996 yılında ise P lerin %5 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sulama aralığı ve bitki kap katsayılarının tek başına çırçır randımanına etkileri önemsiz bulunmuştur. Duncan karşılaştırma yöntemi sonucunda ise; farklı sulama düzeylerinin çırçır randımanlarını etkilediği ve uygulanan sulama suyu miktarı ve bitki su tüketimi arttıkça çırçır randımanlarının azaldığı saptanmıştır. Öte yandan, 100 tohum ağırlıkları, ortalama g arasında değişmiştir. Sonuçlar ortalama olarak dikkate alındığında, genelde S2 konuları S1 lerden yüksek çıkmıştır. Birim su başına en yüksek kütlü veriminin alındığı yılda 100 tohum ağırlığı da artmıştır. Ancak yıllar arasında istatistiksel anlamda fark olmadığı, analiz sonucunda Kcp x P etkileşiminin % 5 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir.

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 KAYNAKLAR Aydemir, M., Pamuk Islahı, Yetiştirme tekniği ve Lif Özellikleri. Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enst. Müd. Yayın No: 33, İzmir, 87 s. Baştuğ, R., Çukurova Koşullarında Pamuk Bitkisinin Su-Üretim Fonksiyonunun Belirlenmesi Üzerinde Bir Çalışma (D. Tezi). Ç.Ü. Fen Bil. Enst. Kültürteknik Anabilim Dalı, Adana, 120 s. Ertek, A., Damla Sistemleriyle Pamuk Bitkisinin Sulanma Olanakları. Çukurova Üniv. Fen Bil. Enst. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Adana, s Fereres, E. Cuevas, R., Orgaz, F., Drip Irrigation of Cotton in Southern Spain. Proc. of the Third Int. Drip Irr. Cong. Ed. by ASAE (1), p: Goldberg, D., Gornat, B., Rimon, D., Drip Irrigation. Drip Irr. Sci. Publ. Kfar Sharyahu - Israel, 295 p. Güzel, N., Yeşilsoy, M.Ş., Kanber, R., Tunçgöğüs, B., Çukurova Bölgesinde Pamukta Çeşitli Sulama Rejimlerinde En Uygun Azot Dozunun Saptanması. Doğa Bilim Dergisi. 7 (3), s: Hoffman, G.J., Howell, T.A., Solomon, K.H., Management of Farm Irrigation Systems. The Amer. Soc. Of Agric. Eng Niles Road, St. Joseph, MI USA. p: James, L.G., Principles of Farm Irrigation System Design. John Wiley and Sons. Inc, Newyork. 543 s. Kanber, R., Çukurova Koşullarında Bazı Toprak Serilerinin Değişik Kullanılabilir Nem Düzeylerinde Yapılan Sulamaların Pamuğun Verim ve Su Tüketimine Etkileri Üzerinde Bir Lizimetre Araştırması (D. Tezi). TOPRAKSU Araşt. Enst. Müd. G. Yay. No: 78, Rap. Yay. No: 33, Tarsus, 169 s. Kanber, R., Derviş, Ö., Çukurova Koşullarında Pamuk Su Tüketimi. Bölge Topraksu Araşt. Enst. Müd. Yayınları. Genel Yayın No: 90, Rapor Yayın No: 40, Tarsus, 29 s. Kanber, R.., Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması. Bölge Topraksu Arşt. Enst. Yay. 114 (64), Tarsus, 93 s. Özbek, H., Dinç, U., Kapur, S., Çukurova Üniversitesi Yerleşim Sahası Topraklarının Detaylı Etüd ve Haritası. Ç.Ü. Zir Fak. Yay. No: 23, Bil. Araş. ve İncelemeler 8, Adana, 149 s. Özkara, M., Şahin, A., Ege Bölgesinde Farklı Sulama Programlarının Nazilli 84 ve Nazilli 87 Pamuk Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Köy Hiz. Menemen Araşt. Enst. Müd. Yayın No: 193/127, Menemen-İzmir, 60s. Phene, C.J., Detar, W. R., Clark, D.A., Real-Time Irrigation Scheduling of Cotton With an Automated Pan Evaporation System. Amer. Soc. of Agric. Eng. (ASAE), Vol: 8 (6), pp Şener, S.,. Menemen Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleriyle Sulamanın Pamuk Verimine ve Su Kullanımına Etkileri. K.H.G.M. Menemen Araşt. Enst. Müd. Yay. No: 213, Rapor Serisi No: 140. Menemen, 55 s. Tekinel, O., Kanber, R., Pamuk Sulamasının Genel İlkeleri. Ç.Ü. Zir. Fak. Yardımcı Ders Kitapları Yay. No: 18, Adana, 56 s.

11 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Topçu, S., Tekinel, O.,. Farklı Sulama Yöntemleri ve Sulama Suyu Düzeylerinin Pamuk Bitkisi Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Çukurova Üniv. Ziraar Fak. Dergisi, Genel Yay. No: 105, s, Adana. Yavuz, M. Y., Farklı Sulama Yöntemlerinin Pamukta Verim ve Su Kullanımına Etkileri. Ç.Ü Fen Bilimleri Enst. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Adana, 196 s. Yurtsever. N, Deneysel İstatistiksel Metotlar. Toprak ve Gübre Araştırma Enst. Yay. No: 121 (56), Ankara, s.

Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri (1)

Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2, 12(2): 21-31 Geliş Tarihi :.1.1 Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri (1)

Detaylı

Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Sera Koşullarında Patlıcan Bitkisi İçin En Uygun Su Miktarı ve Sulama Aralığının Belirlenmesi

Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Sera Koşullarında Patlıcan Bitkisi İçin En Uygun Su Miktarı ve Sulama Aralığının Belirlenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 57 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Sera Koşullarında Patlıcan Bitkisi İçin En Uygun Su Miktarı ve Sulama Aralığının

Detaylı

SERA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ PATLICAN BİTKİSİNİN VEGETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE ETKİLERİ

SERA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ PATLICAN BİTKİSİNİN VEGETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE ETKİLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 164 SERA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ PATLICAN BİTKİSİNİN VEGETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE ETKİLERİ Ahmet ERTEK YYÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal

Detaylı

AYDIN KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE SULAMA PROGRAMLARININ PAMUKTA KÜTLÜ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ *

AYDIN KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE SULAMA PROGRAMLARININ PAMUKTA KÜTLÜ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ * ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(1) : 17-22 AYDIN KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ VE SULAMA PROGRAMLARININ PAMUKTA KÜTLÜ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ * 1 1 1 1 Ersel YILMAZ, Necdet DAĞDELEN, Fuat

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ *

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ * ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ * Effect of Partial Root Zone Drying and Deficit Irrigation on Yield

Detaylı

Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şanlıurfa Biberinin (Capsicum annum L.) Sulama Programı*

Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şanlıurfa Biberinin (Capsicum annum L.) Sulama Programı* GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 103-112 Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şanlıurfa Biberinin (Capsicum annum L.) Sulama Programı* İsmail TAŞ Halil KIRNAK Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

FARKLI SULAMA ARALIĞI VE SULAMA DÜZEYLERİNİN PAMUKTA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ VE LİF KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI SULAMA ARALIĞI VE SULAMA DÜZEYLERİNİN PAMUKTA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ VE LİF KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2009; 6(1):53-61 FARKLI SULAMA ARALIĞI VE SULAMA DÜZEYLERİNİN PAMUKTA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ VE LİF KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Necdet DAĞDELEN 1, Fuat SEZGİN 1, Talih GÜRBÜZ 1,

Detaylı

AZOT VE SU GELĐŞĐM FAKTÖRLERĐNĐN PAMUKTA (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) VERĐM ÜZERĐNE ETKĐLERĐ. Hüsniye GÜLERYÜZ Önal ĐNAN Mustafa ÇETĐNKAYA

AZOT VE SU GELĐŞĐM FAKTÖRLERĐNĐN PAMUKTA (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) VERĐM ÜZERĐNE ETKĐLERĐ. Hüsniye GÜLERYÜZ Önal ĐNAN Mustafa ÇETĐNKAYA AZOT VE SU GELĐŞĐM FAKTÖRLERĐNĐN PAMUKTA (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) VERĐM ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Hüsniye GÜLERYÜZ Önal ĐNAN Mustafa ÇETĐNKAYA Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya-TURKEY Aydın ÜNAY Akdeniz

Detaylı

FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMLERİNDE PAMUK BİTKİSİNDE YAPRAK SU POTANSİYELİNİN DEĞİŞİMİ *

FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMLERİNDE PAMUK BİTKİSİNDE YAPRAK SU POTANSİYELİNİN DEĞİŞİMİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:08 Cilt:19-2 FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMLERİNDE PAMUK BİTKİSİNDE YAPRAK SU POTANSİYELİNİN DEĞİŞİMİ * Variation of Cotton Leaf Water Potentials Under Different Irrigation and

Detaylı

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 25, 11 (2) 212-216 Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri Sezen ŞEHİRALİ 1 Tolga ERDEM 2 Yeşim ERDEM 2 Dinçer KENAR 1 Geliş

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Damla sulama yöntemi

Damla sulama yöntemi Damla sulama yöntemi Damla sulama yönteminin üstünlükleri! Birim alan sulama suyu ihtiyacı az! Bitki su tüketimi düşük! Verim ve kalite yüksek! Etkin gübreleme! Tuzlu toprak ve tuzlu su koşullarında bitki

Detaylı

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1 http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 6(2): 59-66, 2005 ISSN 1305-6468 DIC: 176TETT620512050106 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

AYDIN BÖLGESİNDE PAMUKTA TOPRAKÜSTÜ VE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA UYGULAMALARININ İRDELENMESİ. Yakup ÖZDEMİR, Necdet DAĞDELEN

AYDIN BÖLGESİNDE PAMUKTA TOPRAKÜSTÜ VE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA UYGULAMALARININ İRDELENMESİ. Yakup ÖZDEMİR, Necdet DAĞDELEN Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(2) : 15-24 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(2) : 15-24 AYDIN BÖLGESİNDE PAMUKTA TOPRAKÜSTÜ

Detaylı

Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2):69-76, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun (Lactuca sativa var. campania) Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun (Lactuca sativa var. campania) Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkileri Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Serada Yetiştirilen Kıvırcık Marulun (Lactuca sativa var. campania) Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkileri Murat Yıldırım 1* Erdem Bahar 2 Kürşad Demirel 1 1 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

BORUYA İÇTEN GEÇİK (IN-LİNE) VE DIŞTAN GEÇİK (ON-LİNE) DAMLATICILARDA YAPIM FARKLILIĞI KATSAYISININ SULAMA YEKNESAKLIĞINA ETKİSİ *

BORUYA İÇTEN GEÇİK (IN-LİNE) VE DIŞTAN GEÇİK (ON-LİNE) DAMLATICILARDA YAPIM FARKLILIĞI KATSAYISININ SULAMA YEKNESAKLIĞINA ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 19(1),1-8 BORUYA İÇTEN GEÇİK (IN-LİNE) VE DIŞTAN GEÇİK (ON-LİNE) DAMLATICILARDA YAPIM FARKLILIĞI KATSAYISININ SULAMA YEKNESAKLIĞINA ETKİSİ * Gökhan

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Bursa-İznik Yöresinde Sırık Domates Sulamasında Damla Sulama Yönteminin Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Bursa-İznik Yöresinde Sırık Domates Sulamasında Damla Sulama Yönteminin Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 91-100 Bursa-İznik Yöresinde Sırık Domates Sulamasında Damla Sulama Yönteminin Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar Senih YAZGAN * Çiğdem DEMİRTAŞ ** ÖZET Son yıllarda,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Projeyi Yürüten Kuruluş: Erzurum Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Yürüten Kuruluş: Erzurum Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 SU YÖNETİMİ Projeyi Yürüten Kuruluş: Erzurum Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Proje Adı: Iğdır Ovası Koşullarında Damla Sulama Sistemi İle Sulanan Domateste Azot - Su İlişkileri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mücahit Musa KAÇAR FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMLERİNİN PAMUK BİTKİSİNDE SU STRES İNDEKSİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

AYDIN BÖLGESİNDE PAMUKTA TOPRAKÜSTÜ VE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA UYGULAMALARININ İRDELENMESİ

AYDIN BÖLGESİNDE PAMUKTA TOPRAKÜSTÜ VE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA UYGULAMALARININ İRDELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2013- YL- 044 AYDIN BÖLGESİNDE PAMUKTA TOPRAKÜSTÜ VE TOPRAKALTI DAMLA SULAMA UYGULAMALARININ İRDELENMESİ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU Adı Soyadı Ünvan Kurumu Çalıştığı Birim Uzmanlık Alanı Telefon E-mail Doğum Tarihi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı Williams Pride ve Jersey Mac Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi

Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı Williams Pride ve Jersey Mac Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 43-52, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı Williams Pride ve Jersey Mac Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi Ulaş

Detaylı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı Bitki, yapraklarından sürekli su kaybeder; bünyesindeki su oranını belirli seviyede tutabilmesi için kaybettiği kadar suyu kökleri vasıtasıyıla topraktan almak

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YARI ISLATMALI (PRD) VE KISINTILI DAMLA SULAMA PROGRAMLARININ II. ÜRÜN MISIR VERİMİ VE SU KULLANMA RANDIMANINA ETKİLERİ

Detaylı

Elma Ağaçlarının Farklı Sulama Yöntemi ve Programları Altındaki Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi *

Elma Ağaçlarının Farklı Sulama Yöntemi ve Programları Altındaki Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2001) 15:99-106 Elma Ağaçlarının Farklı Yöntemi ve Programları Altındaki Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi * A. Halim ORTA ** A. Nedim YÜKSEL ** M. Emin AKÇAY *** Tolga ERDEM

Detaylı

Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Kışlık Ve Yazlık Ekilen Nohut Bitkisinin Verim Ve Su Kullanım Randımanına Etkileri

Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Kışlık Ve Yazlık Ekilen Nohut Bitkisinin Verim Ve Su Kullanım Randımanına Etkileri Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Kışlık Ve Yazlık Ekilen Nohut Bitkisinin Verim Ve Su Kullanım Randımanına Etkileri Effects Of Various Irrigation Strategies Applied Through Drip

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Toprak Nemi İzlenerek Oluşturulan Sulama Programından Uygun Pan Katsayısının Tahmini: Domates Örneği

Toprak Nemi İzlenerek Oluşturulan Sulama Programından Uygun Pan Katsayısının Tahmini: Domates Örneği 9. Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012. Konya Toprak Nemi İzlenerek Oluşturulan Sulama Programından Uygun Pan Katsayısının Tahmini: Domates Örneği Aynur Özbahçe 1, Ali Fuat Tarı 2, Öner Çetin 3 1

Detaylı

Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi

Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 142 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi Sinan

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA NOHUT BİTKİSİ İÇİN FARKLI EKİM DÖNEMLERİ VE FARKLI SULAMA STRATEJİLERİNİN VERİM VE SU KULLANIM RANDIMANINA ETKİLERİ

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA NOHUT BİTKİSİ İÇİN FARKLI EKİM DÖNEMLERİ VE FARKLI SULAMA STRATEJİLERİNİN VERİM VE SU KULLANIM RANDIMANINA ETKİLERİ ÇUKUROVA KOŞULLARINDA NOHUT BİTKİSİ İÇİN FARKLI EKİM DÖNEMLERİ VE FARKLI SULAMA STRATEJİLERİNİN VERİM VE SU KULLANIM RANDIMANINA ETKİLERİ Can İbrahim YILMAZ* Attila YAZAR** S. Metin SEZEN*** Dürdane MART****

Detaylı

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT SU YAPILARI 9.Hafta Sulama ve Kurutma Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Sulama ve Kurutma Nedir? Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında,

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

Seralarda Sulama Sistemleri

Seralarda Sulama Sistemleri Seralarda Sulama Sistemleri ğr.g r.dr. iğdem DEMİRTAŞ Uludağ niversitesi Ziraat Fak ltesi Tarımsal Yapılar ve Sulama B l m, 2008 1 Seralarda Sulama Sistemleri Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla

Detaylı

Genç Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişim, Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Programlarının Etkileri

Genç Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişim, Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Programlarının Etkileri Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

SULTANHİSAR YÖRESİNDEKİ ÇİLEK BAHÇELERİNDE KULLANILAN DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SULTANHİSAR YÖRESİNDEKİ ÇİLEK BAHÇELERİNDE KULLANILAN DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C ADNAN MENDERES ÜVİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI ZTY-YL-2009-0003 SULTANHİSAR YÖRESİNDEKİ ÇİLEK BAHÇELERİNDE KULLANILAN DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

İÇİNDEKİLER... I ÖZET... III ABSTRACT.. IV ÖNSÖZ.. V ÇİZELGELER DİZİNİ VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ. VIII 1. GİRİŞ. 1 2.

İÇİNDEKİLER... I ÖZET... III ABSTRACT.. IV ÖNSÖZ.. V ÇİZELGELER DİZİNİ VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ. VIII 1. GİRİŞ. 1 2. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER...... I ÖZET... III ABSTRACT.. IV ÖNSÖZ.. V ÇİZELGELER DİZİNİ VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ. VIII 1. GİRİŞ. 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 3

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Genç Kiraz Ağaçlarında (Prunus avium) Farklı Sulama Programlarının Vejetatif Gelişme Parametreleri Ve Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkileri

Genç Kiraz Ağaçlarında (Prunus avium) Farklı Sulama Programlarının Vejetatif Gelişme Parametreleri Ve Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkileri Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2004) 18(2): 1-12 Genç Kiraz Ağaçlarında (Prunus avium) Farklı Sulama Programlarının Vejetatif Gelişme Parametreleri Ve Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkileri Senih YAZGAN * Hakan

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Sulama Programlarının Şekerpancarında Kaliteye Etkisi

Farklı Sulama Programlarının Şekerpancarında Kaliteye Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):55-60 Araştırma Makalesi (Research Article) Farklı Sulama Programlarının Şekerpancarında Kaliteye Etkisi *Ali Fuat TARI 1 Aynur

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Sulama

Meyve Bahçelerinde Sulama Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 44 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Bahçelerinde Sulama Cenk KÜÇÜKYUMUK Lütfen Dikkat!... Küresel İklim değişiklikleri mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri*

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):29-36 ISSN 1018-8851 Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Hakan ENGİN 1 Ali ÜNAL 1 Summary The Effects of Water Deficits on

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

Damla Sulamada Farklı Sulama Programlarının, Erik Ağaçlarında Meyve Verimi ve Ağaç Gelişimi Üzerine Etkileri *

Damla Sulamada Farklı Sulama Programlarının, Erik Ağaçlarında Meyve Verimi ve Ağaç Gelişimi Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 37-49 Damla Sulamada Farklı Sulama Programlarının, Erik Ağaçlarında Meyve Verimi ve Ağaç Gelişimi Üzerine Etkileri * Murat YLDRM 1 Osman YLDRM 2 ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU

AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(2) : 21-26 AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ 1 1 1 Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU ÖZET Aydın ovası koşullarında

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi*

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 121-129 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Azot ve Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* Çetin KARADEMİR 1 Emine

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Sulama Programları Uygulamasının Nohutta Verim ve Kaliteye Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Sulama Programları Uygulamasının Nohutta Verim ve Kaliteye Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 298-303 298 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Farklı Sulama Programları Uygulamasının Nohutta Verim ve Kaliteye Etkisi Gökhan Çıtak 1, Ramazan Topak 2,* 1 Sarayönü İlçe Gıda Tarım

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMELERİNDE PAMUK BİTKİSİNDE SU STRES İNDEKSİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ *

FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMELERİNDE PAMUK BİTKİSİNDE SU STRES İNDEKSİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ * FARKLI SU VE GÜBRE SİSTEMELERİNDE PAMUK BİTKİSİNDE SU STRES İNDEKSİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ * Investigation of Cotton Water Stress Index Variations Under Different Water And Fertilizer Systems Mücahit

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

Damla Sulama ile Sulanan Karpuzda Su Stresinin Bitki Su Tüketimine, Su Kullanım Randımanına, Verime ve Kalite Parametrelerine Etkisi

Damla Sulama ile Sulanan Karpuzda Su Stresinin Bitki Su Tüketimine, Su Kullanım Randımanına, Verime ve Kalite Parametrelerine Etkisi Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 135-144 ISSN 1018 8851 Gökhan ÇAMOĞLU 1 Şerafettin AŞIK 2 Levent GENÇ 3 Kürşad DEMİREL 4 1 Arş. Gör., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal

Detaylı

ÇUKUROVA(BÖLGESİNDE(ERGİN(ÇEKİRDEKSİZ(SOFRALIK(ÜZÜM(ÇEŞİDİNDE(YAPRAK(SU( POTANSİYELİNE(GÖRE(SULAMA(PROGRAMININ(OLUŞTURULMASI(

ÇUKUROVA(BÖLGESİNDE(ERGİN(ÇEKİRDEKSİZ(SOFRALIK(ÜZÜM(ÇEŞİDİNDE(YAPRAK(SU( POTANSİYELİNE(GÖRE(SULAMA(PROGRAMININ(OLUŞTURULMASI( ÇUKUROVA(BÖLGESİNDE(ERGİN(ÇEKİRDEKSİZ(SOFRALIK(ÜZÜM(ÇEŞİDİNDE(YAPRAK(SU( POTANSİYELİNE(GÖRE(SULAMA(PROGRAMININ(OLUŞTURULMASI( ( ÖZET( YeşimBOZKURTÇOLAK 1 AttilaYAZAR 2 S.MetinSEZEN 3 SemihTANGOLAR 4 1

Detaylı

SULAMADA KULLANILAN TEMEL TERİMLER ve KAVRAMLAR. Prof. Dr. Öner ÇETİN

SULAMADA KULLANILAN TEMEL TERİMLER ve KAVRAMLAR. Prof. Dr. Öner ÇETİN SULAMADA KULLANILAN TEMEL TERİMLER ve KAVRAMLAR Prof. Dr. Öner ÇETİN Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Diyarbakır E-mail: oner_cetin@yahoo.com Bitki Yetişme Dönemi

Detaylı

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Toprak İsteği Derin Kumlu- tınlı Kısmen kireç içeren Süzek topraklar İdeal toprak Kuru koşullarda Tabanda su tutabilen killi topraklar daha verimli

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

TUZLU SULAMA SULARININ BUĞDAYDA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ * Effects of Saline Water on the Yield and Quality of Wheat

TUZLU SULAMA SULARININ BUĞDAYDA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ * Effects of Saline Water on the Yield and Quality of Wheat TUZLU SULAMA SULARININ BUĞDAYDA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ * Effects of Saline Water on the Yield and Quality of Wheat Servet TEKİN Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Rıza KANBER Tarımsal Yapılar ve

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Çanakkale Yöresi Tarım İşletmelerinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım ve İşletim Yönünden İncelenmesi

Çanakkale Yöresi Tarım İşletmelerinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım ve İşletim Yönünden İncelenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):97-108 ISSN 1018-8851 Çanakkale Yöresi Tarım İşletmelerinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım ve İşletim Yönünden İncelenmesi Gökhan ÇAMOĞLU 1 Kürşad

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ BÜLENT SÖNMEZ Dr., Ziraat Yüksek Mühendisi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Sönmez, Çorak Toprakların Islahı ve Yönetimi, Bilim

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 14.Ulusal Kongresi 1992, Bildiriler Kitabı, 540-552, Samsun

Tarımsal Mekanizasyon 14.Ulusal Kongresi 1992, Bildiriler Kitabı, 540-552, Samsun DAMLA SULAMA SİSTEMİ VE DAMLATICI TİPLERİNDEKİ GELİŞMELER Vedat DEMİR* Erdoğan UZ** ÖZET Özellikle son yıllarda yağışların azlığı ve yeterli sulama suyunun bulunamayışı, dünyada sulama suyunun daha etkin

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

KONYA ÇUMRA OVASINDA KURULMUŞ KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİNDE TABAN SUYU DÜZEYLERİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

KONYA ÇUMRA OVASINDA KURULMUŞ KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİNDE TABAN SUYU DÜZEYLERİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ KONYA ÇUMRA OVASINDA KURULMUŞ KAPALI DRENAJ SİSTEMLERİNDE TABAN SUYU DÜZEYLERİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ Nazmi DİNÇ 1 İdris BAHÇECİ 2 Ali Fuat TARI 3 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya 2 Harran

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı